SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ"

Transkriptio

1 SÄHKÖSELOSTUS PELKOSENNIEMEN KUNTA FIS-RINNE, PYHÄ-TUNTURI VALAISTUS JA LUMETUSJÄRJESTELMÄ SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 4-6, KUUSAMO PUH. (08) , FAX. (08)

2 KOHTEEN YLEISTIEDOT A KIINTEISTÖHALLINTO A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI Pelkosenniemen kunta FIS-RINNE Pyhätunturi A1 HALLINTO JA OHJAUS Rakennuttaja: Pelkosenniemen kunta Rakennuttajan edustaja: Markku Kankaanranta, gsm: B121 YLEISVALVONTA Pelkosenniemen kunta Markku Kankaanranta B122 SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMIEN VALVONTA Tilaaja / suunnittelija. B2 SUUNNITTELU B24 SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Nimi: Sähköinsinööritoimisto Tuomo Tuominen Oy Osoite: Teollisuustie 4-6, KUUSAMO Puhelin: (08) Faksi: (08) Sähköposti: Yhteyshenkilöt: Tuomo Tuominen, GSM H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET Työ tehdään Rakennusten sähköasennukset SFS 6000 sekä muita julkisoikeudellisia määräyksiä ja standardeja noudattaen. H01 URAKAN LAAJUUS Urakkamuotona on kokonaisurakka, jossa kaikki sähkösuunnitelma- asiakirjoissa esitetyt työt ja velvoitteet kuuluvat samalle kokonaisurakasta vastaavalle urakoitsijalle. Suunnitelmassa ei ole otettu kantaa varsinaisen sähköurakoitsijan ja muiden urakoitsijoiden välisiin urakkarajoihin. Sähköpiirustuksissa ja selostuksessa esiintyvät maininnat eri urakoitsijoiden välisistä velvollisuuksista on vain ohjeellisia ja esitetty helpottamaan tarjousvaihetta. Eri alojen urakoitsijoiden tulee sopia keskenään urakkarajat ennen tarjouksen jättämistä. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 2

3 Edellä kerrottu ei poista tai vähennä työkohteen sähkötekniikan asennuksista vastaavalle urakoitsijalle sähköturvallisuusmääräyksissä esitettyjä vaatimuksia ja määräyksiä. Tässä sähköselostuksessa urakka tarkoittaa sähköurakkaa ja sähköurakoitsijasta käytetään lyhennettä urakoitsija tai merkintää SU. H011 SUORITUSVELVOLLISUUDET UUSIEN JA UUSITTAVIEN ASENNUSTEN OSALTA Urakka sisältää kaikkien sähköselostuksessa ja piirustuksissa esitettyjen sähkölaitteiden, -johtojen ja -järjestelmien hankinnan ja asennuksen täyteen käyttökuntoon, ellei toisin ole määritetty. H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET Urakkaan sisältyy säädösperusteisten tarkastusten kustannukset lukuun ottamatta niitä tarkastuksia, jotka sisältyvät rakennusvalvontamaksuun. H031 KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUKSET Urakkaan sisältyy urakoitsijan suorittama sähkölaitteiston käyttöönottotarkastus. Urakoitsija luovuttaa käyttöönottotarkastuksen pöytäkirjan rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. H032 VARMENNUSTARKASTUKSET Sähkölaitteiston varmennustarkastus sisältyy urakkaan. H04 VASTAANOTTO Seuraavassa esitetyt asiat täydentävät vastaanottomenettelyä sähkötöiden osalta. H041 RAKENNUTTAJAN SUORITTAMAT TARKASTUKSET Rakennuttaja suorittaa vastaanottotarkastuksen. H042 TARKISTUSMITTAUKSET JA KOESTUKSET Käyttöönottotarkastukseen kuuluvat tarkastukset ja mittaukset ennen jännitteen kytkemistä: - suojajohtimien, PEN-johtimien ja potentiaalintasausjohtimien jatkuvuus - eristysresistanssimittaukset L1/L2/L3/N-PE (TN-S- järjestelmässä) Laitos saadaan kytkeä jännitteiseksi vasta, kun yllä mainitut koestukset ja mittaukset on suoritettu sekä mahdolliset virheet korjattu. Seuraavat mittaukset ja koestukset tulee suorittaa, kun laitos on kytketty jännitteiseksi: - syötön automaattisen poiskytkennän toiminta pistokoeluonteisesti - kytkin-, käyttö-, ohjaus- ja lukituslaitteiden toiminnan testaus - ohjauspiirien toiminnan kokeilu - napaisuus (tarkistetaan, että yksinapaiset kytkinlaitteet on kytketty vaihejohtimeen) - jännitelujuus (asennuspaikalla valmistetuille tai tyyppitestaamattomille laitteille) Urakoitsija laatii mittauksista ja tarkastuksista pöytäkirjat, jotka tulee toimittaa rakennuttajalle ennen vastaanottotarkastusta. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 3

4 H043 TOIMINTAKOKEET Urakkaan sisältyvät toimintakokeet suoritetaan järjestelmäkohtaisissa ohjeissa kuvatulla tavalla urakoitsijan ilmoitettua rakennuttajalle niiden olevan toimintakunnossa. Tällöin edellytetään, että järjestelmät on asennettu oikein lopullisille paikoilleen. Asennusten on oltava siinä valmiudessa, että toimintakokeen jälkeen voidaan aloittaa laitteiden säätö ja viritys. H044 KÄYTÖN OPASTUS Urakkaan sisältyy: - käyttäjien opastus järjestelmien käyttöön ja hoitoon toimintakokeiden yhteydessä H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA Dokumenttien sisällön tulee täyttää hankkeen valmiiksi saattamiselle, luovutuspiirustuksille sekä käyttö- ja huolto-ohjeille tässä selostuksessa asetetut tavoitteet. Kaikki toteutuksen osapuolet huolehtivat tarvitsemiensa piirustusten ja kopioiden tilaamisesta riippumatta siitä, kenen hankintaan piirustukset kulloinkin kuuluvat. H053 RAKENNUSAIKAISET TOTEUTUSPIIRUSTUKSET Urakoitsija täydentää sopimuspiirustuksia seuraavasti, laatii seuraavat lisäpiirustukset ja toimittaa seuraavat tiedot: - täydentämällä vahvavirtajohtoasennusten ryhmityspiirustuksiin ryhmänumeroinnit ja teleputkitukset tai tiedot putkituksista. - jakokeskusten piiri- ja johdotuskaaviot lähtökohtaisina. Piiri- ja johdotuskaavioissa esitetään riviliitinnumerot, kojetunnukset ja kojeliitinnumerot. - toimittaa keskusvalmistajalle piiri- ja johdotuskaaviot. - jakokeskuskaaviot täydennettynä ryhmänumeroinnilla ja ryhmän vaikutusalueella, huonetilatiedoilla sekä kojetietojen korjaaminen lvi-urakoitsijan antamilla tiedoilla. - laatii (keskustoimittaja) toimittamiensa keskusten kokoonpanopiirustukset ja yksilöidyt kojeluettelot. Rakennuttaja hankkii urakoitsijan pyynnöstä tiedot urakoitsijalle rakennusaikaisten toteutuspiirustusten laatimista varten muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden asiakirjoista, kuten laitteiden ja laitteistojen lopulliset tehotiedot ja liityntätiedot, muiden urakoitsijoiden hankintoja vastaaviksi. Toteutuspiirustusaikataulu laaditaan suhteutettuna rakennusaikatauluun sekä muiden suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden aikatauluihin. Urakoitsija vastaa siitä, että asennustyöt ja sähköurakkaan sisältyvät hankinnat ovat hyväksyttyjen asiakirjojen ja piirustusten mukaisia. Laitteiden keskinäisestä sovittelusta tms. syistä tehtävistä suunnitelmatarkastuksista tai suunnitelman ratkaisuja periaatteellisesti muuttavista muutoksista rakennuttaja teettää kustannuksellaan muutossuunnitelman. H054 RAKENNUSAIKAISTEN TOTEUTUSPIIRUSTUSTEN TARKASTAMINEN Urakoitsija laatii toteutuspiirustuksista piirustusluettelon, joka tarkastutetaan ja hyväksytetään rakennuttajalla. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 4

5 Urakoitsija lähettää toteutuspiirustukset kahtena (2) sarjana A4-kokoon taitettuna rakennuttajan tarkastettavaksi. Toinen sarja palautetaan tarkastettuna urakoitsijalle. Piirustukset toimitetaan tarkastettavaksi niin, että rakennuttaja ehtii tarkastaa ne ennen asennustyön aloittamista. Piirustusten tarkastamiselle on varattava aikaa 2 viikkoa niiden perille tulosta. Hyväksytyistä toteutuspiirustuksista urakoitsija toimittaa kustannuksellaan enintään kuusi (6) sarjaa kopioita rakennuttajan määräämille suunnittelijoille, valvojille ja urakoitsijoille. H055 TYÖMAAN PIIRUSTUSKÄYTÄNTÖ Urakoitsija ylläpitää tarkepiirustussarjaa työmaalla. Sarjaan merkitään työn aikana tehdyt muutokset. Merkinnät tulee tehdä välittömästi ko. asennuksen valmistuttua. Urakoitsijan tulee esittää tarkepiirustussarja rakennuttajalle pyydettäessä. Urakoitsija kopioi tarkepiirustussarjan väliaikaiseksi käyttöpiirustussarjaksi käyttöhenkilökunnalle viimeistään yhden kuukauden kuluttua vastaanottotarkastuksen jälkeen. Alkuperäisen tarkepiirustussarjan perusteella urakoitsija laatii luovutuspiirustukset. H056 LUOVUTUSPIIRUSTUKSET Urakoitsija siirtää työmaalla tehdyt muutokset tarkepiirustuksista luovutuspiirustuksiin ja luovuttaa luovutuspiirustukset rakennuttajalle viimeistään kuukauden kuluttua vastaanotosta. Urakoitsija laatii kaikki luovutuspiirustukset vastaavasti kuin kohdassa toteutuspiirustukset on selostettu. Luovutuspiirustussarjoihin sisällytetään tarketiedoilla täydennettyjen toteutuspiirustusten lisäksi myös: - sähköselostus - sähköselostuksen eri kohdissa erikseen mainitut muut piirustukset - tarkastuspöytäkirjat - mittauspöytäkirjat järjestelmäkohtien vaatimusten mukaisesti - taajuusmuuttajan luovutushetkellä voimassa olevien parametrien listaus Urakoitsija toimittaa luovutuspiirustuksia seuraavasti: Luovutuspiirustustiedostot Urakoitsija luovuttaa tiedostot CD-ROM-levyllä kahtena kappaleena. Piirustusluettelossa tulee määritellä - piirustusten tiedostonimet ja tyypit (dwg, rtf, xls) Paperikopiot A4-kokoon taitettuina ja seläkkeellä varustettuina muovikantisessa kansioissa: 1 sarjaa rakennuttajalle 1 sarja pääkeskukseen Lisäksi urakoitsija toimittaa kutakin keskusta ja niiden syöttämiä järjestelmiä koskevat piirustukset ja asiakirjat ao. keskuskaapin sisälle lujassa muovisalkussa. Muovisalkku kiinnitetään liimatarroilla kunkin keskuksen katujakokaapin oven sisäpintaan. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 5

6 Käyttö- ja huolto-ohjeet Urakoitsija toimittaa luovutusasiakirjojen yhteydessä kaikkien toimittamiensa kojeiden-, laitteiden ja valaisimien käyttö- ja huolto-ohjeet. - tekniset tiedot - valmistajan nimi - huolto-ohjeet H057 PIIRUSTUSKUSTANNUKSET Kaikki urakoitsijan laatimien ja urakkaan sisältyvien piirustusten ja asiakirjojen kopiointi-, tietovälineille taltiointi- ja jakelukustannukset sisältyvät urakkaan. H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET H061 TARVIKKEET Käytettävien tarvikkeiden tulee olla niitä koskevien, voimassa olevien määräysten ja direktiivien mukaisia. Tästä osoituksena tulee niissä sähkölaitteissa ja tarvikkeissa, joita merkintävelvollisuus koskee, olla CE-merkintä. Jokaisessa tarvikkeessa tai pakkauksessa on oltava vähintään todistus asianomaisesta hyväksynnästä. Kyseisistä laitteista ja tarvikkeista tulee olla saatavilla valmistajan vakuutus. Tarvikkeina käytetään vain tuotteita, jotka soveltuvat suomalaisiin olosuhteisiin. H063 TYÖN SUORITTAMINEN Työ tulee suorittaa aina tarkoin kunkin valmistajan ohjeita noudattaen. Työolosuhteet ja muut työn suoritukseen vaikuttavat seikat tarkistetaan hyvissä ajoin ennen työn aloittamista. H064 METALLIPINTOJEN PINTAKÄSITTELY Kaikkien työmaalle toimitettavien teräsosien on oltava vähintään pohjamaalattuja tehtaalla. H065 MERKINNÄT JA MERKINTÄTARVIKKEET Urakoitsija esittää ennen töiden aloitusta ehdotuksen jäljempänä mainituista merkintätarvikkeista ja merkinnöistä rakennuttajalle hyväksyttäväksi. H0652 KOJEISTO- JA KESKUSTUNNUKSET Katso jakokeskusten toteutusohjeet. H0653 JOHTO- JA JOHDINTUNNUKSET Pääjohdot, laitteiden ja laitteistojen syöttöjohdot sekä ohjaus-, hälytys-, indikointi- ja sähköteknisten tietojärjestelmien runkojohdot merkitään molemmista päistään ja haaroituksista käyttämällä luotettavasti kiinnittyvää kaapelimerkkiä. Merkintään käytetään suojataskulla varustettua merkkauspantaa. Merkinnästä tulee ilmetä: - ryhmätunnus (vahvavirtajohdot) - järjestelmätunnus (sähköteknisten tietojärjestelmien johdot) - kaapelin ryhmä- ja/tai numerotunnus - kaapelityyppi poikkipintoineen. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 6

7 Merkitseminen suoritetaan kaapelia asennettaessa. Vetovaiheessa saa käyttää vetomerkintänä teippiä. Kaaviossa esitetyt ohjaus-, hälytys- ja rakennusautomaatiojärjestelmän runkojohtojen johtimet numeroidaan molemmissa päissä, elleivät johtimet ole itsessään numeroituja tai värikoodattuja. Jako- ja haaroitusrasiat, kotelot 1) Kaikki kytkentä- ja jakorasiat merkitään rasian kiinteään osaan sijoitetulla merkinnällä. 2) Kytkentärasioissa tulee olla ko. järjestelmän järjestelmätunnus (sähkötekniset tietojärjestelmät) sekä juokseva järjestysnumero. 3) Jako- ja haaroitusrasioissa (sähköenergian jakelu- ja käyttöjärjestelmät) tulee olla syöttävän jakokeskuksen tunnus sekä ryhmänumero. H0654 LAITTEIDEN JA LAITTEISTOJEN TUNNUKSET Keskusten ulkopuoliset ohjauskojeet Laitteiden ja laitteistojen ohjauskytkimet, painikkeet, merkkilamput ja soittokellot varustetaan tunnusmerkinnöillä. Merkintävälineenä käytetään koneellisesti tulostettuja liimattavia merkintäliuskoja. H066 JOHDOT JA NIIDEN VARUSTEET Asennuksissa käytetään yhtenäisvaippaisia Cu- ja Al-kaapeleita. Kaapeleiden on oltava sähkönjohtavuus- ja eristysominaisuuksiltaan piirustuksiin merkittyjä tai vastaavia. Jos kaapeli on asennuspaikalla alttiina mekaaniselle vaurioitumiselle, kaapeli suojataan esim. muototeräksellä tai metallisella vähintään lujuusluokan 4 asennusputkella. Kiinnikkeinä käytetään tukevia muovikiinnikkeitä, valkeaksi polttomaalattuja tai muovitettuja ruostumattomia metallikiinnikkeitä ja ruostumattomia ruuveja. Maakaapelit Maakaapelit asennetaan vähintään 600 mm:n syvyyteen maanpinnasta, ajoväylien kohdalla vähintään 1000 mm:iin maanpinnasta. Maakaapelit suojataan mekaanisesti ajoväylien kohdalla muovikouruilla, XYS (SSTL ) Suojaus asennetaan 8 m leveydelle ajoväylien kohdalla. Laskentahetkellä oletetaan ajoväyliä olevan työkohteessa yhteensä 8 kpl ja kaapeleita ao. kohdissa olevan 8 kpl. Lisäksi asennetaan varoitusnauha kaapelikaivantoon mm maanpinnan alapuolelle. SU valvoo, että kaivannon pohja täytetään kivettömällä hiekalla. Lisäksi kaapelikourujen päälle täytetään kivetöntä maa-ainesta vähintään 300 mm:n kerros. Kun kaapeli nousee maasta, se suojataan muototeräksellä tai muulla samanarvoisella suojauksella, joka ulottuu vähintään 1,5 m:n korkeudelle ja liikenneväylän varrella vähintään 2 m:n korkeudelle maanpinnasta sekä vähintään 0,2 m:n syvyyteen maan alle. Urakoitsija merkitsee luovutuspiirustusten kaapelikarttaan kaapelireitin etäisyyden tunnistettavista maaston kiintopisteistä kuten rakennuksen seinärakenteista tms. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 7

8 H1 ASENNUSREITIT H105 LÄPIVIENNIT Yleiskuvaus Johdot ja johtotiet suojataan läpivientikohdissa mekaanista vaurioitumista vastaan. Kaikki kaapeleiden ja johtoteiden läpiviennit suljetaan lävistetyn rakenteen ominaisuuksia vastaaviksi palo-, ääni-, lämpö-, kosteus- ja ilmastointitekniikoiden sekä ulkonäön kannalta. H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT H202 0,4 KV PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT YLEISTÄ Merkinnät Varokkeet, kytkimet yms. merkitään kuten kortissa ST esitetty. Kaikki keskukseen tulevat kojeet ja laitteet merkitään. Kilpimerkinnät tehdään 2-kerrosmuovilevyyn tai tarrakilvillä. Kaikki lähtevien ryhmäjohtojen N- ja PE - johtimet merkitään pujotettavalla tai painettavalla johdinmerkillä, jossa on syöttävän keskuksen ryhmän tunnus. Mekaaninen rakenne Keskukset suunnitellaan tyyppikoestettuina rakenteina. Keskuksen pääkytkin sijoitetaan keskusrakenteeseen. Keskuksen kansina käytetään keskusrakenteesta riippuen joko ruuvikiinnitteisiä tai saranoituja rakenteita (myös IP2X keskuksissa, jos kannen takana on käyttötoimenpiteinä käsiteltäviä laitteita). Pääkytkimen kansirakenne on voitava avata myös kytkinasennossa I (kytketty). Ulkoiset johtojen liittimet Pääkaaviossa määritellyille alumiinikaapeleille on varattava riittävät kytkentätilat ja sopivat liittimet. Varalähdöille varataan riittävät tilat, jotta lähdön nimellisvirran mukainen alumiinikaapeli voidaan liittää edellä mainitusti. Nollajohtimen liittimeen tulee voida liittää vaihejohtimen poikkipintaa vastaava nollajohdin, mikäli N- johtimen poikkipinta ei ole tiedossa. Lähtevien johtojen nolla-, suoja- ja potentiaalintasausjohtimille tulee olla kullekin oma liitin, joka sijoitetaan samaan tilaan kuin vaihejohtimet tai niiden välittömään läheisyyteen. Liittimien tunnusmerkintöinä käytetään sähköselostuksessa määriteltyjä merkintöjä. Kotelointiluokka Keskusten kotelointiluokka on määritelty pääkaavioissa. Valvonnan ja käyttötoiminnan vaatimukset Keskus tulee rakentaa siten, että seuraavat toimenpiteet voidaan suorittaa: - kytkimien ja laukaisimien asetteluiden ja toimintamerkkien silmämääräinen tarkastus - releiden ja laukaisulaitteiden asetteluiden ja toimintamerkkien silmämääräinen tarkastus - johdinliitosten ja merkintöjen silmämääräinen tarkastus Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 8

9 - releiden ja laukaisulaitteiden asettelu ja kuittaus sekä elektroniikkalaitteiden asettelu ja säätö - sulakkeen tai johdonsuoja-automaatin vaihto - merkkilamppujen vaihto - jännitteen ja virran mittaus - lähtökohtainen summavirtamittaus lähtevillä johtimilla - lämpökuvaus (IP3X keskuksissa sormisuojat saranoituja). Huoltotoiminnan vaatimus Huoltotoiminnan mahdollistamiseksi käytetään seuraavia rakenneperiaatteita: - riittävät tilat vierekkäisten toimintayksiköiden tai ryhmien välillä - huollon ajaksi poistettavat osat kiinnitetään hukkaamattomilla kiinnitystarvikkeilla. Oikosulkusuojaus ja oikosulun kestävyys Keskukselta vaadittava oikosulkukestoisuus on määritelty pääkaaviossa. Oikosulkulaitteiden koordinaatio Keskuksen oikosulkulaitteiden asettelut ja valinta tulee tehdä siten, että missä tahansa lähtevässä johtohaarassa tapahtuva oikosulku katkaistaan vialliseen johtohaaraan asennetuilla kytkinlaitteilla ilman, että sillä on vaikutusta muihin johtohaaroihin. Koordinaation suunnittelun laitevalintoineen tekee urakoitsija keskuskohtaisesti. Käytettävyys Keskukseen asennettavat liittimet tulee sijoittaa vähintään 0,2 m:n korkeudelle ja korkeintaan 2,4 m:n korkeudelle hoitotasosta. TEKNISET RATKAISUT Keskukset valmistetaan ja asennetaan pääkaavioiden mukaisina. Keskusten on oltava rakenteeltaan sellaisia, joissa laitteet ovat helposti luokse päästävissä, ja ettei hoito- ja vaihtotoimenpiteiden yhteydessä jouduta tarpeettomasti irrottamaan muita laitteita tai niihin meneviä johtimia. Jakokeskuksissa on voitava helposti ja turvallisesti mitata vaihejohtimien kuormitusvirta, nousujohdon virtajohtimien summavirta ja suojajohtimen virta pihtiampeerimittarilla. Niissä keskuskoteloissa, joissa joudutaan suorittamaan johdinresistanssimittauksia, on kotelot varustettava putoamissuojalevyillä. Kyseisten keskuskoteloiden (keskusosien) on oltava jännitteettömiä tai kotelointiluokkaa IP20 kannet (ovet) avattuinakin. Käyttöeristetyt johtimet saavat kuitenkin olla kosketeltavissa ja N-liittimiä ei tarvitse suojata. Tällaisissa tilanteissa ei käytetä kahvavarokealustoja, ja mittausten aikana kytkinvarokkeiden on oltava 0-asennossa. Ovien on avauduttava vähintään 120 o tai ne on voitava poistaa paikaltaan avaamisen jälkeen ilman työkaluja. Ruuvikiinnitteisten kansien ruuvien on oltava hukkaantumattomia. Samalla keskusrungolla asennettavat keskukset on varustettava väliseinillä ja asennettava selväpiirteisesti. Eri keskusosat rajataan toisistaan esim. rajausteipillä. Kiskot Keskukset on varustettava viidellä (5) kiskolla kaavioiden mukaisesti (L1, L2, L3, N ja PE). PE-kisko on asennettava nollakiskon mukaisesti, mutta siitä selvästi erottuvaksi ja merkittynä. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 9

10 Keskuksissa on oltava omat kytkentäkiskonsa ryhmäjohtojen nolla- ja suojajohtimien liittämiseksi. Kiskot on asennettava riittävän etäälle toisistaan ja merkittävä toisistaan erottuviksi. Kyseiset suojakiskot on voitava helposti erottaa kokoomakiskosta tai vastaavasta tulevasta johtimesta eristysresistanssimittausta varten. Pääkytkimet ja kuormakytkimet Kytkimillä on voitava katkaista ja kytkeä vähintään nimellisvirtaansa vastaava kuormitus. Kytkimien vääntimien tulee olla keskuksen kotelon kannessa. Sulakkeet Tulppa- ja kahvasulakkeiden valinta tehdään pääkaavioiden määritysten perusteella. Sulakkeiden katkaisukyky kyseisten voimassa olevien standardien mukaisesti. Johdonsuojakatkaisijat Johdonsuojakatkaisijoiden tulee olla laukaisukäyriltään SFS-EN mukaisia. Käytettävät laukaisukäyrät on esitetty pääkaaviossa. 24 V:n asennuksissa käytetään kaksinapaisia johdonsuojakatkaisijoita, ks. keskuskohtaiset dokumentit. Kontaktorit ja lämpöreleet Kontaktoreina on käytettävä saman valmistajan kojeita. Kontaktoreiden lämpöreleiden virityspainikkeet on asennettava keskuksiin siten, että kojeiden ohjaus voidaan hoitaa keskusten kansia avaamatta. Suojakytkimet ja kontaktorit sekä niiden ohjauslaitteet on sijoitettava kussakin keskuksessa numerojärjestykseen ottaen huomioon, että samaan järjestelmään liittyvät kojeet sijoitetaan yhtenäisesti. Lämpöjohtopumppujen kelasuojakytkimet on hankittava ilman 0-jännitelaukaisua. Urakoitsijan on huolehdittava siitä, että ryhmäsulakkeet ovat nimellisvirraltaan enintään niin suuret kuin asianomaisten lämpöreleiden kilpiarvoissa on ilmoitettu. Lämpöreleet on säädettävä moottorin nimellisvirran arvoon. Mikäli moottori ottaa nimellisvirtaansa suuremman virran, on syy välittömästi selvitettävä ja ilmoitettava kirjallisesti rakennuttajalle. Virrat on mitattava mittarilla, jonka tarkkuusluokka on vähintään 1,5. Merkkilamput Merkkilamppujen nimellisjännitteen, LED-lamppuja lukuun ottamatta, tulee olla 20 % käyttöjännitettä suurempia. Merkkilampuilla on järjestettävä riittävä jäähdytys. LED-lamput on valittava nimellisjännitteiden mukaisesti. Merkkilamput on asennettava aina siten, että ne näkyvät keskusten kansia avaamatta. Ohjauskytkimet Ohjauskytkimien tulee olla keskusrakenteesta riippuen nokkakytkimiä tai ns. DIN-kytkimiä ja nimellisvirraltaan vähintään 16 A. Nokkakytkimet on asennettava aina keskuksen kanteen ja ns. DIN-kytkimet kannesta läpi. Johdotus on tehtävä käyttötarkoitukseen soveltuvalla johtimella. Kytkimet on varustettava piirustusten mukaisilla asentomerkinnöillä. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 10

11 Kytkimien rakenteiden on oltava sellaisia, että kytkinkoteloiden kannet voidaan avata ohittamalla mahdollinen lukitus työvälinettä käyttäen ilman, että kytkin on käännettävä 0-asentoon.Saman keskuskotelon kanteen tai oveen saa asentaa vain yhden lukittavan kytkimen ohjauskahvan. Lukittavalla kytkinkahvalla varustettu ovi on voitava sulkea ilman työkalua. Avautuvissa ovissa olevien kojeiden tulee täyttää osittaisen kosketussuojauksen vaatimukset. Muut komponentit Aikaan perustuvilla ohjauskojeilla (esim. kellokytkin) varakäyntiaika on vähintään 48 h. Riviliittimet Keskuksien riviliittimet asennetaan tilanteesta riippuen joko pysty- tai vaakasuuntaan, ja ryhmäjohdon asennus on tehtävä siten, että lähtevän ryhmäjohdon virtajohtimen summavirtamittaus on helposti ja turvallisesti mitattavissa pihtiampeerimittarilla. Keskusosien lähtevät ryhmät järjestetään niin, että kussakin keskusosassa on saman kannen alla aina lähtevien ryhmien nolla- ja suojajohdinkiskot sekä riviliittimet. Riviliittimet numeroidaan ryhmä-, ohjaus- yms. numerointia vastaaviksi. Riviliittimet sijoitetaan erillisiin koteloihin keskusten ylä- tai alaosaan, johtolähdöistä riippuen. Ryhmäjohtimilla käytetään riviliittimiä keskuskohtaisesti valikkolehden erittelyn mukaisesti. Rakennusautomaatiojärjestelmään liittyvien johtimien riviliittimet asennetaan omaan keskusosaan. Kotelon kansi varustetaan kaiverretulla kilvellä: Rakennusautomaatiojärjestelmän riviliittimet. Jännitteeltään alle 230 V:n liittimet (hälytys, indikointi, mittaus tms.) asennetaan selkeästi erilleen 230 V:n liittimistä. Kaikki ohjaus-, hälytys-, merkinanto- ja tietojärjestelmien johdot kytketään riviliittimiin piirikaavioiden mukaisesti. Johdotus Eri jännitteisten piirien johtimet, telemerkkijohdot mukaan lukien, on eristettävä toisistaan johdotuksen jokaisessa kohdassa, ja niillä on oltava toisistaan luotettavasti erotetut kytkentätilansa tai pienempi jännitteisten piirien johtimien eristyksen on vastattava jännitteeltään suurimman piirin eristystä. Keskuksesta lähtevät suojajohtimet on kytkettävä ja asennettava niin, että suojajohtimen virta voidaan mitata esim. pihtivirtamittarilla (esim. jättämällä johtimeen tarkoituksenmukainen lenkki mittausta varten). Keskusten sisäiset päävirtajohdotukset on tehtävä kuormitusvirtoja vastaavilla johdinpoikkipinnoilla, ellei keskuskohtaisesti ole pääkaaviossa toisin määritelty. Keskusmerkinnät Kaikki merkintäkilvet ovat valkoisia 2-kerrosmuovilevykilpiä tai tarranauhoja. 1. Keskustunnukset Jakokeskukset ja sähköisten tietojärjestelmien keskuslaitteet varustetaan kaavioiden mukaisilla tunnuskilvillä. 2. Keskuskilvet Keskukset varustetaan pääkytkin- ja maadoituskilvillä sekä käyttökojeiden (ohjauskytkimet, kytkinvarokkeet, ohjauskojeet) kilvillä. Merkkilamput varustetaan tunnuskilvillä. Varokkeet ja johdonsuojakatkaisijat varustetaan kilpitaskuun sijoitetulla konekirjoitustekstillä, josta käy ilmi lähtönumero, laitteen tai kojeen nimi sekä tunnus. Kytkimet on varustettava asentomerkinnöin esim. A-0-1. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 11

12 Tarvittaessa keskukset varustetaan keltaisilla varoituskilvillä esimerkiksi KESKUKSESSA VIERAS OHJAUSJÄNNITE, KESKUKSESSA KAKSI PÄÄKYTKINTÄ jne. Pääkytkimen kilven on oltava selkeästi muita suurempi. 3. Keskusten sisäiset kojemerkinnät Keskusten sisäiset kojeet merkitään tarrateipillä. Mikäli samassa kotelossa tai lohkossa on useampien lähtöjen kojeita, on ne eroteltava lähtönumeron mukaisilla merkinnöillä toisistaan. Kaikki riviliittimet numeroidaan käyttäen riviliitinvalmistajan merkintäliuskaa. Keskuksiin liittyvät varusteet Jokaisessa jakokeskushuoneessa ja -komerossa tai jakokeskuksen yhteydessä tulee olla erillinen säilytyskotelo varasulakkeille. Varasulakkeita toimitetaan 10 kpl tulppasulakkeita ja 3 kpl kahvasulakkeita jokaisessa koossa. Mikäli keskuksessa on kahvavarokkeita, on urakoitsijan asennettava keskuksen läheisyyteen kahvasulakkeiden vaihtokahva säilytystelineineen ja suojamaski. Suunnittelu Urakoitsijan on hyväksytettävä keskusten kokoonpanopiirustukset alustavine kojeluetteloineen sekä riviliitinnumeroilla varustetut piirikaaviot rakennuttajalla ennen keskusten valmistuksen aloittamista. Urakoitsijan on tarkistettava johdonsuojakatkaisijoiden tyypit ennen keskusten valmistusta verkkoon kytkettävien laitteiden varmistuttua. Laadunvarmistus Järjestelmään liittyville kojeille ja laitteille suoritetaan kertaalleen käyttöönottotoimenpiteet kuten katkaisijoiden ja releiden kokeilu tai koestus. Järjestelmän N- ja PE-johtimen välinen eristystila tarkistetaan ja mitataan ennen käyttöönottotoimenpiteiden suorittamista. Urakoitsija puhdistaa keskuksen sinne johtojen liittämisen jälkeen mahdollisesti joutuneista eriste- ja johdinjätteistä sekä rakennuspölystä. Jakokeskukset suojataan niin, etteivät ne joudu alttiiksi pölyn tai kosteuden vaikutuksille. Urakoitsijan on hyväksytettävä pääkeskus ja muut keskukset rakennuttajalla ennen niiden valmistuksen aloittamista sekä lähetettävä pääkeskuksesta pääkaavio ja kokoonpanopiirustukset tiedoksi jakeluverkon haltijalle. Ennen keskuksien valmistamisen aloittamista urakoitsija varmistaa keskuksille piirustuksissa varatun tilan ja kuljetusreittien riittävyyden. Keskukset on asennettava siten, että niitä on mahdollista laajentaa toiselta sivulta (mikäli komerossa on tilaa). Ensisijaisesti tila käytetään korkeussuunnassa, minkä jälkeen lisätään leveyttä. Keskukset on kytkettävä niin, että vinokuormitus muodostuu mahdollisimman vähäiseksi. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 12

13 H2021 0,4 KV LIITTYMISJOHDOT Urakassa ei uusia liittymisjohtoja. H2023 PÄÄKESKUS JA MITTAUSKESKUKSET Keskukset hankitaan keskuskaavioiden mukaisina.. Sähköurakkaan kuuluu takuuajan lopussa tehtävä keskusten sähköisten osien kytkentäliittimien jälkikiristys. Kiristysmomentit oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. H2024 MUUT KESKUKSET Kohteeseen hankitaan nousu- ja ryhmäkeskukset kaavioiden mukaisin varustein. Keskuksien sijoitukset on esitetty kaapelointikartassa. Urakkaan kuuluu keskuksissa kytkennöissä tarvittavat kaapeliliittimet, vaihtoliittimet, kaapelipäätteet vaikka näitä selostuksessa tai pääkaavioissa erikseen mainita. Urakkaan kuuluu takuuajan lopussa tehtävä keskusten sähköisten osien kytkentäliittimien (myös kiskoliittimet) jälkikiristys. Kiristysmomentit oltava valmistajan ohjeiden mukaisia. H2025 KESKUSTEN VÄLISET SYÖTTÖJÄRJESTELMÄT Pääjohdot toteutetaan ilman jatkoksia. H2026 MAADOITUKSET JA POTENTIAALIN TASAUKSET Valaisimissa tehdään metallirungon yhdistäminen ryhmäjohdon suojajohtimen liittimeen. Maadoituksen tekniset arvot ja maadoitettavat laitteet ja järjestelmät käyvät ilmi piirustuksista. Luovutuspiirustuksiin (tasoihin ja kaavioihin) merkitään kaikki maadoitus- ja potentiaalintasauskiskojen sekä maadoitus- ja potentiaalintasausliitäntäpisteiden paikat numeroituina. Vastaavat numeroinnit merkitään maadoituskiskoihin sekä maadoitus- ja potentiaalintasausjohtimen molempiin päihin kohdan H065 mukaisesti. Putkistoihin tehtävät johtoliitokset ja johdot asennetaan siten, ettei niitä tarvitse irrottaa esim. venttiilin, mittarin tms. vaihdon yhteydessä. Maadoitusjohtimen liitokset on tehtävä luotettavasti ja korroosionkestävästi käyttäen tarkoitukseen valmistettuja liittimiä ja tarvikkeita. Erityistä huomiota on kiinnitettävä niihin liitoksiin, jotka jäävät maan sisään. Liitokset on suojattava välittömästi maalauksilla tai massauksilla. Kunkin keskuksen katujakokaappiin lasketaan sähköurakassa potentiaalintasauskisko, johon yhdistetään keskuksien pääkaavioissa esitetyt maadoitus- ja potentiaalintasausjohtimet sekä muut standardin SFS 6000 edellyttämät maadoitukset vaikka niitä ei erikseen olisi mainittukaan. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 13

14 H2028 KESKITETYT KOMPENSOINTI- JA YLIAALTOSUODATUSLAITTEET Keskitettyä kompensointia ei tule. H3 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS H301 LVI-JÄRJESTELMIEN SÄHKÖISTYS Ei uusia asennuksia tässä urakassa. H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT H401 PISTORASIAT Tekniset vaatimukset ja ratkaisut Kaikki 3-vaihepistorasiat ovat 5-napaisia, ja niiden vaihejärjestys on sama. Kaikki 1-vaihepistorasiat ovat sulkulaittein varustettuja. Uppoasennuskojeina käytetään valkoisia vakiosarjan kalusteita peitelevyllä 85 mm x 85 mm ja keskiölevyllä 70 mm x 70 mm sekä johtokanavissa johtokanaviin erityisesti tarkoitettua sarjaa. Märissä tiloissa käytetään roiskevedenpitäviä (IP34) asennuskalusteita. Järjestelmän sisältö ja laajuus Kohteeseen asennetaan piirustuksiin merkityt pistorasiat kaapelointeineen. Asentaminen Rasiakalusteiden (pistorasiat, kytkimet) merkintävälineenä käytetään koneellisesti tulostettuja, liimattavia merkintäliuskoja. H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT H504 LATU- JA ALUEVALAISTUSJÄRJESTELMÄ Yleiskuvaus Alue valaistaan asemapiirustuksessa esitetyllä tavalla. Polar-rinteen rinnevalaistus on nykyinen. Valaistusta muutetaan piirustuksessa esitetyllä tavalla. Suunnittelu ja dokumentointi Luovutuspiirustuksiin merkitään kaapelien sijainnit maaston kiintopisteisiin nähden. Kaapeleiden asennusreitit on ohjeellisesti merkitty piirustuksiin, ja ne tarkastetaan työn yhteydessä ennen asennusten aloittamista. Järjestelmän sisältö ja laajuus Urakka sisältää asemapiirustukseen merkittyjen valaisimien, niiden kaapelointien, kaapelijatkosten, varusteiden ja lamppujen hankinnat ja asennukset täyteen käyttökuntoon, kts. asemapiirustuksen tekstiosa. Asentaminen Katso kohdat H066 Johdot ja niiden varusteet. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 14

15 H5013 KAAPELOINNIT JA JOHDOTUKSET Mikäli muuta ei ole mainittu piirustuksissa, kaavioissa ja luetteloissa tehdään johdotukset TN-Sjärjestelmän mukaisina. H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET H601 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT Urakoitsija hankkii ja asentaa piirustusten mukaiset lämmittimet, ryhmäsyöttöjohdot sekä ohjaustermostaatit asennuskoteloineen. Järjestelmän sisältö ja laajuus Piirustusten mukaiset lämmityslaitteet sisältyvät hankintaan kaapelointeineen. Ryhmäsyöttö otetaan pääkaavioiden mukaisesti ao. keskuksista. Laadunvarmistus Todetaan lämmittimien toimivuus. Tarjouslaskentavaiheessa huomioitavat seikat. Purkutyöt Purkutyöt sisältyvät urakkaan. Purkutyöt tehdään niin, että valaisimet eivät vaurioidu ja kolhiinnu. Kts. myös asemapiirustuksen merkinnät. Merkintä NYK tarkoittaa nykyistä käyttöön jäävää pistettä, johon ei pääsääntöisesti tehdä muutoksia. Muutokset näihin esitetty piirustuksessa ja tässä selostuksessa. Yksikköhinnat Kaikista pääkaavioissa pyydetyistä kaapelityypeistä SU antaa yksikköhinnat asennuksineen, varoitusnauhoineen. Käyttäjien yhteyshenkilö Käyttäjien yhteyshenkilö Rukakeskus OY /Pertti Määttä VALAISTUKSEN OHJAUS Keskuksien FIS- RK1, FIS-RK2 ja FIS-RK3 olevia valaistusryhmiä ohjataan alarinteen hissin ala - asemalta. Ala-asemalle asennetaan kotelo (SU), jossa seuraavat kytkimet: - VALAISTUS, FISRINNE, YLÄOSA K O A LUMETUS - VALAISTUS, POLAR-RINNE, YLÄOSA A O K - VALAISTUS, FIS-RINNE, ALAOSA K O A LUMETUS - VALAISTUS, POLAR-RINNE, ALA-OSA A O K Koteloon asennetaan 2 kpl apurelettä (230VAC, vaihtokärjet 2 kpl), jotka ohjaavat A-asennossa valaistusta. Apureleitä ohjaa nykyinen kello+ hämäräkytkin- järjestelmä. Apureleet johdetaan tähän järjestelmään MMJ 5x1,5S kaapelilla, ohjaussähkö ao. järjestelmän sulakkeelta. Laskentapituus 5m Kotelolta asennetaan ohjauskaapeli (K16) keskukselle FIS-RK3. Laskentahetkellä oletetaan rakennuksen sisälle kuluvan kaapelia 10m, asennus puuhun ja läpimenoja (puu) 3kpl. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 15

16 Lumetuskaivot, LK Pu toimittaa ja asentaa rinteen lumetusjärjestelmän tarvitsemat kaivot, joihin sähköurakassa seuraavat työt: - 2-os, IP34 pistorasia 1kpl - kaivon ja runkovesiputken välisen vesiputken sulanapitokaapeli, laskentapituus 5m - PU:n toimittaman lämmityspatterin asennus ja kytkentä - lumetusjärjestelmän väyläkaapeli K11 Edellä kuvattujen kojeiden ryhmäkaapeli MCMK 4x2,5+2,5 pistorasiakeskuksesta, samaan ryhmäkaapeliin voidaan kytketä korkeintaan 3 lumetuskaivoa. Sähköurakassa asennetaan kaikkien lumetuskaivojen (LK) välille väyläkaapeli. Lumetuskaivossa kaapelia jätetään kiepille 10m., kaapelia ei katkaista asennusaikana. Myöhemmässä vaiheessa lumetusjärjestelmän laitetoimittaja tekee tarvittavat kytkennät. Rinteen yläpäässä viimeiseltä lumetuskaivolta, (pylvään A1 vieressä), asennetaan väyläkaapeli uuden hissirakennuksen pumppuhuoneeseen. Kytkentöjä yms. varten jätetään huoneeseen väyläkaapelia 10m kiepille ja rakennuksen sisällä johtoteille asentamista varten lasketaan 20m. Laskentahetkellä oletetaan että rakennuksessa on johtotiet kaapelin asentamista varten. Hissirakennuksen pumppuhuoneesta jatketaan kaapeli pohjoisrinteen ensimmäiselle nykyiselle lumetuskaivolle. Laskentapituus hissirakennuksesta 100m. Lumetuskaivossa jätetään kaapeli kiepille 5m. Hissirakennuksen pumppuhuoneessa toimitetaan tässä sähköurakassa viemärin saattolämmityskaapeli. Kaapelin kytkentäkaapeli päätetään pumppuhuoneessa jakorasiaan. Ryhmäsyötön ja ohjauksen toimittaa ja asentaa pumppuhuoneen sähköurakoitsija (hissirakennuksen rakentaminen käyttäjän urakassa). Lämmityskaapeli itsesäätyvä, esim. Icequard 18/36, laskentapituus 10m. Rinteen alapäässä asennetaan viimeiseltä lumetuskaivolta (pylväs A23) väyläkaapeli alarinteessa olevalle pumppukeskukselle. Kytkentöjä yms. varten jätetään huoneeseen väyläkaapelia 10m kiepille ja rakennuksen sisällä johtoteille asentamista varten lasketaan 10m.. Laskentahetkellä oletetaan että rakennuksessa on johtotiet kaapelin asentamista varten. Järjestelmätoimittajan hyväksymä väyläkaapeli ARTIC EURO 2, 4x2x1,0. Kaapeli asennetaan koko matkaltaan suojaputkeen sähköurakassa. Kaapelia ja suojaputkea tuo maahan Kessu Oy, Väyläkaapeli tulee olla laitetoimittajan hyväksymää kaapelia. Haaroituskavio HK Urakkaan kuuluvat asennukset piirustuksessa 102. Pylväät B9 B12 Nämä pylväät sijaitsevat uuden ja nykyisen rinteen välissä olevalla rakennettavalla maakaistalla. Pylväisiin asennetaan kahdet valaisinorret, joihin asennetaan valaisimet seuraavasti: - ylimpää orteen asennetaan 3 kpl (400W monimetalli) valaisinta (tyyppi V1), jotka suunnataan uuteen rinteeseen, kaapelointi omalla kaapelilla kuvan mukaisesti - alimpaan orteen asennetaan purettuja nykyisiä valaisimia (V2-tyyppi) 2 kpl, jotka suunnataan nykyiseen rinteeseen päin, kaapelointi omalla kaapelilla. Kaapeli jatketaan pylväältä B12 pylväälle B13-B20. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 16

17 Sulakkeet Urakassa hankitaan nykyiseen hissikopin luona olevaan pääkeskukseen uudet noususulakkeet nykyisiin nousukaapeleihin, laskentahetkellä oletetaan sulakkeiksi 3x3x160A. Lopullinen koko määritellään kuormituksen mukaan. Uuden hissin yläaseman pääkeskuksen kytkinvarokkeisiin hankitaan sähköurakassa noususulakkeet, laskentahetkellä oletetaan sulakkeiksi 3x160A / nousukaapeli. FIS-RK4:sen noususulakkeet 3x50A. HISSIN SPK Käyttäjä hankkii rinteeseen uuden hissin, jonka pääteaseman kohdalle tulee hissin uusi pääkeskus ja muuntamo. Näiden hankinta, asennus käyttäjän toimituksessa. FIS- rinteen sähköurakassa asennetaan tähän pääkeskukseen lumetusjärjestelmän - ja valaistuksen nousukaapelit piirustuksen mukaisesti. Laskentahetkellä oletetaan seuraavaa: - keskuksessa vapaana kytkinvarokelähdöt 400A/250A nousuille - kytkentä kytkinvarokkeeseen liittimineen tämän selostuksen sähköurakassa - rakennuksen sisällä on johtoreitit (kuilut, hylly yms.) asennettaville kaapeleille - laskentapituus rakennuksen sisällä 10m / nousukaapeli TELEKAAPELOINTI Urakassa asennetaan piirustukseen merkityt telekaapelit. Äänentoistoa varten asennetaan maahan JAMAK-ARM- kaapeli, kaapeli asennetaan keskuksien FIS-RK1,RK2 ja RK4 sekä pistorasiakeskuksien PRK2 välille. Keskuksissa kaapeli päätetään riviliittimille, parit kytketään rinnakkain. Ajanottojärjestelmiä varten asennetaan maahan JAMAK-ARM- kaapeli, kaapeli asennetaan keskuksien FIS-RK1-RK2-RK4 ja pistorasiakeskuksien PRK2 välille. Keskuksissa kaapeli päätetään riviliittimille, parit kytketään rinnakkain. Riviliittimiltä asennetaan keskuksen ulkorungossa olevalle pistoliittimille johdot (JAMAK 8x2). Kytkentäohjeen toimittaa käyttäjä. Liittimet keskustoimituksessa (ktso. pääkaaviot) Kuitukaapeli päätetään keskuksessa FIS-RK4 ja viimeisessä PRK2:ssa kutistejatkoksella. Keskuksien sisälle kaapeli jätetään kytkentävaraa 2m. Kuitukaapelia ei katkaista välillä olevissa keskuksissa, pistorasiakeskuksissa, ao pisteiden kohdalla jätetään kytkentöjä varten kaapelia 10m, ylimääräinen asennetaan maahan siten että kaapeli ei vahingoitu ja on helposti otettavissa käyttöön. Myöhemmässä vaiheessa kuitukaapeli katkaistaan ja liitetään keskukseen. FIS-RK4 Keskus asennetaan pylvääseen jonka maanpäällinen pituus on 2m. Keskuksen nousukaapeli asennetaan uuden hissirakennuksen pääkeskuksesta piirustuksen mukaisella kaapelilla. Keskukseen päätetään myös telekaapelit (ajanottokaapeli, kuulutuskaapeli sekä tv-järjestelmän kuitukaapeli) Nykyiset asennukset ja niiden purkutyöt Piirustuksessa 103 on merkitty alueet, joista puretaan pois nykyinen rinnevalaistus kokonaisuudessaan. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 17

18 Piirustuksessa merkitystä pylväästä P1 alkaen puretaan pois AMKA- kaapelointi kokonaisuudessaan pylväälle P2 saakka. ylväällä P2 kaapelointi vaihtuu maakaapeliksi ja pylvään P2 ja P3 väliltä maakaapelointi puretaan pois kokonaisuudessaan. Näihin purettaviin ilma- ja maakaapeleihin yhteydessä olevat rinnevalaistukset (merkintä A ja B) irrotetaan nykyisestä kaapeleista ja kytketään uusilla urakkaan kuuluvilla kaapeleilla piirustuksen 101 mukaisesti takaisin uuteen rinnevalaistukseen. Pisteessä C (piirustuksessa 101, merkintä LP7) on nykyinen valaisin, joka jää käyttöön. Pylväälle tulee valaistuksen syöttökaapeli MCMK 3x6+6S purettavalta pylväältä, jatkuen pylväältä eteenpäin rinnettä ylöspäin. Keskukselta FIS-RK2 tuodaan tälle pylväälle uusi nousukaapeli, joka kytketään pylvään valaistukseen. Nykyinen syöttö alhaalta irrotetaan. Purettujen kaapeleiden kohdalta puretaan pois myös pylväät väliltä P4 P3, pylväs P3 mukaan lukien. Välillä P1- P4 jätetään pylväät ja valaisimet ennalleen. Näiden valaisimien välinen kaapelointi uusitaan seuraavalla tavalla; - pylväälle P1 päättyvä valaistuslinja AMKA 3x35+50 jatketaan maakaapelilla AXMK 4X35S pylväältä P1 pylväälle P4, pylväisiin (pois lukien P1) asennetaan Enston SK160.1/M valaisinpylväskaappi. Kaappiin asennetaan kaapelin haaroituksia varten varokepesä 10A ja liittimet SV15. Kaapin ja valaisimien välinen kaapeli MCMK 2x2,5+2,5S, kiinnitystapa kuten uudessa FIS- rinteen valaistuksessa. - pylvääseen P1 päättyvästä lumetuksen syöttökaapelista AMKA 3x jatketaan seuraavassa pylväässä (P5) olevalle pistorasiakeskukselle PRK (nykyinen) syöttökaapeli AXMK 4x35 kaapelilla. Entinen pylväästä olleesta AMKA- linjasta tullut syöttökaapeli MMK 3x35+16 poistetaan. PRK- keskuksesta lähtevät ryhmät jää käyttöön. Pylväs P1 tuetaan puretulla pylväällä ( pönkkäpylväs ) AMKA-linjan vetorasitusta vastaan. Pylväälle päätetään seuraavat kaapelit: - valaistuksen syöttökaapeli AMKA 3x70+95 (nykyisen ylärinteen valaistus), alhaalta hissikopilta - valaistuksen syöttökaapeli AMKA 3x35+50 (nykyisen alarinteen valaistus), alhaalta hissikopilta - lumetuskeskuksien (pistorasiakeskukset) syöttökaapeli AMKA 3x120+95, alhaalta hissikopilta - lumetuskeskuksien (pistorasiakeskukset) syöttökaapeli AMKA 3x120+95, alhaalta hissikopilta - Polar-hissin viereisten pistorasiakeskusten (PRK) syöttökaapeli AMKA 3x120+95, alhaalta hissikopilta Päätetyistä kaapeleista lähtee uudet maakaapelisyötöt piirustuksien mukaisesti PU siirtää nykyiset lumetusjärjestelmän vesiputket eri paikkaan rinteessä, urakassa otetaan talteen samassa kaivannossa vesiputkien kanssa olevat kaapelit. Piirustuksessa 103 on merkitty merkinnällä L1 nykyinen putkilinja, josta siirretään vesiputket uudelle sijoituspaikalle. P6-merkinnällä olevat kaapelit ja keskukset ovat nykyisiä käyttöön jääviä asennuksia. Nykyiset keskukset RK2 ja RK3 puretaan poiskäytöstä, sekä purettavissa pylväissä olevat pistorasiakeskukset PRK. Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 18

19 Puretut pylväät, valaisimet, kaapelit keskukset siirretään urakkaan kuuluen hissin ala-asemalle. Kaikki purettavat pylväät määritellään yhdessä käyttäjien kanssa ennen purkutyön aloittamista. Käyttäjä purkaa omana työnään nykyisen hissin valaistuksen ja sähkönsyötön. Uuden hissin hankinta, asennus kokonaisuudessaan käyttäjän urakassa. Kuusamo Sähköinsinööritoimisto Tuomo Tuominen Oy Arto Ylilehto Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 19

20 SÄHKÖSELOSTUS...1 KOHTEEN YLEISTIEDOT...2 A KIINTEISTÖHALLINTO...2 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...2 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI...2 A1 HALLINTO JA OHJAUS...2 B121 Yleisvalvonta...2 B122 Sähkö- ja tietojärjestelmien valvonta...2 B2 SUUNNITTELU...2 B24 SÄHKÖ- JA TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU...2 H0 KOHDEKOHTAISET SUORITUSOHJEET...2 H01 URAKAN LAAJUUS...2 H011 Suoritusvelvollisuudet uusien ja uusittavien asennusten osalta...3 H03 SÄÄDÖSPERUSTEISET TARKASTUKSET...3 H031 Käyttöönottotarkastukset...3 H032 Varmennustarkastukset...3 H04 VASTAANOTTO...3 H041 Rakennuttajan suorittamat tarkastukset...3 H042 Tarkistusmittaukset ja koestukset...3 H043 Toimintakokeet...4 H044 Käytön opastus...4 Urakkaan sisältyy:...4 H05 DOKUMENTOINTI SUUNNITTELU- JA TOTEUTUSVAIHEESSA...4 H053 Rakennusaikaiset toteutuspiirustukset...4 H054 Rakennusaikaisten toteutuspiirustusten tarkastaminen...4 H055 Työmaan piirustuskäytäntö...5 H056 Luovutuspiirustukset...5 H057 Piirustuskustannukset...6 H06 KOHDEKOHTAISET USEITA JÄRJESTELMIÄ KOSKEVAT ASENNUSOHJEET...6 H061 Tarvikkeet...6 H063 Työn suorittaminen...6 H064 Metallipintojen pintakäsittely...6 H065 Merkinnät ja merkintätarvikkeet...6 H0652 Kojeisto- ja keskustunnukset...6 H0653 Johto- ja johdintunnukset...6 H0654 Laitteiden ja laitteistojen tunnukset...7 H066 Johdot ja niiden varusteet...7 Maakaapelit...7 H1 ASENNUSREITIT...8 H105 Läpiviennit...8 Yleiskuvaus...8 H2 SÄHKÖN PÄÄJAKELUJÄRJESTELMÄT...8 H202 0,4 kv pääjakelujärjestelmät...8 Merkinnät...8 Mekaaninen rakenne...8 Ulkoiset johtojen liittimet...8 Kotelointiluokka...8 Valvonnan ja käyttötoiminnan vaatimukset...8 Huoltotoiminnan vaatimus...9 Oikosulkusuojaus ja oikosulun kestävyys...9 Oikosulkulaitteiden koordinaatio...9 Käytettävyys...9 Kiskot...9 Pääkytkimet ja kuormakytkimet...10 Sulakkeet...10 Johdonsuojakatkaisijat...10 Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 20

21 Kontaktorit ja lämpöreleet...10 Merkkilamput...10 Ohjauskytkimet...10 Muut komponentit...11 Riviliittimet...11 Johdotus...11 Keskusmerkinnät...11 Keskuksiin liittyvät varusteet...12 Suunnittelu...12 Laadunvarmistus...12 H2021 0,4 kv liittymisjohdot...13 H2023 Pääkeskus ja mittauskeskukset...13 H2024 Muut keskukset...13 H2025 Keskusten väliset syöttöjärjestelmät...13 H2026 Maadoitukset ja potentiaalin tasaukset...13 H2028 Keskitetyt kompensointi- ja yliaaltosuodatuslaitteet...14 H3 LAITTEISTOJEN SÄHKÖISTYS...14 H301 LVI-järjestelmien sähköistys...14 H4 SÄHKÖNLIITÄNTÄJÄRJESTELMÄT...14 H401 Pistorasiat...14 Tekniset vaatimukset ja ratkaisut...14 Järjestelmän sisältö ja laajuus...14 Asentaminen...14 H5 VALAISTUSJÄRJESTELMÄT...14 H504 latu- ja aluevalaistusjärjestelmä...14 Yleiskuvaus...14 Suunnittelu ja dokumentointi...14 Järjestelmän sisältö ja laajuus...14 Asentaminen...14 H5013 Kaapeloinnit ja johdotukset...15 H6 SÄHKÖLÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA -LAITTEET...15 H601 Sähkölämmitysjärjestelmät...15 Järjestelmän sisältö ja laajuus...15 Laadunvarmistus...15 Tarjouslaskentavaiheessa huomioitavat seikat Purkutyöt...15 Yksikköhinnat...15 Lumetuskaivot, LK...16 Pu toimittaa ja asentaa rinteen lumetusjärjestelmän tarvitsemat kaivot, joihin sähköurakassa seuraavat työt:...16 Haaroituskavio HK...16 Pylväät B9 B Sulakkeet...17 HISSIN SPK...17 FIS-RK Pelkosenniemen kunta, FIS-RINNE Sähkötyöselitys Sivu 21

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN

SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1(6) SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE SAVON KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ, HOTELLI SAVONIA KESKUS- TEN UUSIMINEN 1. YLEISOHJEET Kohde on Kuopion kaupungissa, osoitteessa Sammakkolammentie 2, olevan oppilaitoksen keskuksien

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Kenttätien perusparannus HEINÄVESI KATUVALAISTUS b 12.5.2015 / HM a 7.4.2015 / HM Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 03.12.2013 / HM 1 Katuvalaistus 2 Piirustukset

Lisätiedot

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS

Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Asunto Oy Iidesranta 1 Iidesranta 11 33100 TAMPERE SÄHKÖJÄRJESTELMÄKUVAUS Tampere 27.08.2012 GRANLUND TAMPERE OY Arto Lehmus Työ 01762.P000 SISÄLLYSLUETTELO 0 SÄHKÖJÄRJESTELMÄT... 1 01 Yleistä... 1 02

Lisätiedot

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE

1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1(4) SAKKY, SAVONIA, RAVINTOLA- JA AULATILOJEN MUUTOS, VAIHE 3 SÄHKÖTÖIDEN HANKINTAOHJE 1. RAKENNUSKOHDE JA YLEISOHJEET Rakennuskohde on Kuopiossa, Sammakkolammentie 2:ssa olevassa Hotelli Savonian ravintolassa.

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015. Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, TUPALANKULMA VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 4.5.2015 Järvenpään kaupunki työ 5667 Eltel Networks Oy työ JK-U416 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue 1.3

Lisätiedot

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048

Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE. Sähköselostus P15048 Finnish Consulting Group Oy HATTULAN KUNTA KOTIRINTEEN KAAVA-ALUE Sähköselostus 30.9.2011 Finnish Consulting Group Oy Sähköselostus 1 SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 Yleistiedot kohteesta...1

Lisätiedot

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ

SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ OHJE 1 (5) SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten

Lisätiedot

Sähkölaitteistojen tarkastukset

Sähkölaitteistojen tarkastukset Sähkölaitteistojen tarkastukset Tapio Kallasjoki 2017 Säädökset ja standardit Säädökset Sähköturvallisuuslaki (1135/2016) Valtioneuvoston asetus sähkölaitteiden turvallisuudesta (1437/2016) Valtioneuvoston

Lisätiedot

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten

FCG Finnish Consulting Group Oy SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS. Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS. Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SKT1700 SIUNTION KUNTA SUNNANVIKIN KAAVA-ALUE KATUVALAISTUS Projekti n:o P14185 SÄHKÖSELOSTUS Urakkalaskentaa varten FCG Finnish Consulting Group Oy SÄHKÖSELOSTUS I SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, RESERVIKOMPPANIAN ASEMAKAAVA-ALUE VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS 20.5.2013 Järvenpään kaupunki työ nro 5582 Eltel Networks Oy työ nro JK-U382 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS

SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE 93600 KUUSAMO SÄHKÖSELOSTUS RANUAN YLÄASTE SANEERAUS SÄHKÖINSINÖÖRITOIMISTO TUOMO TUOMINEN OY TEOLLISUUSTIE, 93600 KUUSAMO PUH. (08) 56 33 100 FAX.

Lisätiedot

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä

OHJE 1 24.1.2013 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ. Yleistä OHJE 1 SÄHKÖNMITTAUS PIENJÄNNITTEELLÄ Yleistä Ohjeeseen on koottu Kymenlaakson Sähköverkko Oy:n uusien ja saneerattavien pysyvien pienjännitteisten suora- ja virtamuuntaja liitäntäisten mittausten toteutusvaatimukset.

Lisätiedot

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015

LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO. Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 LVI-työselitys HATTULAN SEURAKUNTA VIRASTO- JA SEURAKUNTATALO Ulkopuoliset viemäriputket 09.06.2015 HATTULAN SEURAKUNTA LVI SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ 1 1.1 RAKENNUSKOHDE 1 1.3 SUUNNITTELIJAT 1 1.4 HANKINNAN

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie 27 71800 Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 1 KUUSITIEN ETELÄPÄÄ, LUKKARINTIE JK+PP-TIE KUNNANTALONTAKANA KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI

HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI HEINÄVEDEN KUNTA Katuvalaistuksen uusiminen 2016 HEINÄVESI Muutos Pvm/Tarkastanut Pvm/Hyväksynyt Pvm/Julkaissut Huomautukset 10.02.2016 / HM 1 Katuvalot 2 Piirustukset Heinäveden kunta uusii nykyisiä elohopeahöyrylampuilla

Lisätiedot

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan

Valaisimet. Ateljé- Lyktan Ateljé- Lyktan 35 30 30 32 33 k 33 35 T6 35 45 at 40 30 sä 35.tie 40 Pp 40 40 10 allas 20kV 45 30 40 -tie Pp 45 41 20 25 40 50 www.sweco.fi Kohde: LIEDON KUNTA Sisältö: PYLVÄSLUETTELO Suunn: 21.3.2014 / JJUS Tark: VANHALINNAN

Lisätiedot

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9)

Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) Turvatekniikan keskus 2.1/2010 1 (9) SÄHKÖTURVALLISUUSTUTKINTO 2 22.4.2010 VASTAUSSARJA Tutkinto on kaksiosainen. Tutkinnon läpäisy edellyttää molemmista osista erikseen noin 2/3 pistemäärää maksimipistemäärästä.

Lisätiedot

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä.

Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella työskentelyä. TYÖSELOSTUS Kohde Taitaja 2015 sähköasennus, semifinaali. Laajuus ja työskentelytavat Työhön kuuluu sähköistää kuvien mukainen asennus täyteen käyttökuntoon. Työssä ei saa tehdä jännitetyötä eikä lähialueella

Lisätiedot

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI

NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI KIIMINGIN KUNTA 28.2.2011 NIKKARINKUJA / VEISTÄMONTIE KIIMINKI Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat

Lisätiedot

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011

Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI 18.03.2011 B62636BS Kokemäen kaupunki Tulkkilan puisto, tekonurmikenttä Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI SÄHKÖSELOSTUS SÄHKÖ- JA TELETEKNISET JÄRJESTELMÄT B62636BS-S0002 18.03.2011 AIRIX Talotekniikka Oy, Y-tunnus 0957613-7,

Lisätiedot

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle

OPAS OMAKOTITALON. rakentajalle OPAS OMAKOTITALON rakentajalle RAKENTAJAN 1. Tämän oppaan tarkoituksena on antaa oleellisimpia neuvoja omakotitalorakentajalle sähköistämiseen liittyvissä asioissa. Tarkempia tietoja sähköliittymän rakentamisesta,

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM7 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, PÄIVÄPOLUN LEIKKIPUISTO VALAISTUKSEN RAKENTAMISEN TYÖSELITYS, TYÖ 5731-360-3 24.3.2016 SISÄLTÖ 1 VALAISTUS 1.1 Yleistä 1.2 Työselityksen käyttöalue ja turvallisuus 1.3 Muut ohjeet

Lisätiedot

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12)

pientalosahkot.com www.pientalosahkot.com SÄHKÖSELOSTUS 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) 31.5.2010 Sähköinsinööritoimisto J.Keivaara Oy jkeivaara@sinsto.fi 1 (12) SÄHKÖSELOSTUS OMAKOTITALO VARTIAINEN KIVIMÄENTIE 6 01620 VANTAA A KIINTEISTÖHALLINTO 4 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA 4 A01 RAKENNUSKOHDE

Lisätiedot

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO

Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Keskusesimerkki: LOMAKIINTEISTÖN KESKUKSET JA PÄÄJOHTOVERKKO Esimerkkinä on loma-asuntokiinteistö, jossa on erillinen uusi asuinrakennus sekä vanha, peruskorjattu saunarakennus. Kohteessa uudistetaan kaikki

Lisätiedot

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma

ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI. SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma ELIEL SAARISEN TIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON tarkastus ja huolto-ohjelma Sivu 2 (16) ELIEL SAARISENTIEN TUNNELI SÄHKÖLAITTEISTON RKASTUS- JA HUOLTO-OHJELMA Laitteiston haltija: Käytön johtaja Puhelin YSP

Lisätiedot

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS

HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS HÄMEEN TIEPIIRI MT252 PARANTAMINEN, HYRKIN ETELÄINEN KIERTOLIITTYMÄ SASTAMALA TIEVALAISTUS R11-SE100 TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS Muutos A Korjattu 18.4.2011 R5291 SISÄLLYSLUETTELO I 7511 1 7512 1 7513 2 7513

Lisätiedot

Urakkalaskentaa varten

Urakkalaskentaa varten 5670-390-55 Urakkalaskentaa varten City-wc Nuoriso- ja toimintapuisto SÄHKÖTYÖSELOSTUS Viite Versio Pvm 28.11.2014 Hyväksynyt Tarkistanut Jarmo Valen Kirjoittanut Keni Peltonen Ramboll Finland Oy Säterinkatu

Lisätiedot

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012

Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 Valaistussaneerauksen Toimivuus- ja tuotevaatimukset 29.2.2012 UO Liite 1 1 Sisältö 1 URAKAN MÄÄRITTELY 1 1.1 Valaistavat tieosat ja valaistusluokat 1 1.2 Purettavat valaistukset 1 2 TOIMINNALLISET LAATUVAATIMUKSET

Lisätiedot

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6

7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$ .$$3(/2,17, 7<g.2+7$,1(1Ã7<g6(/,7<6 1 7,(/$,726 88'(10$$1Ã7,(3,,5, 9$/7$7,(1ÃÃ/,,.(11(7(/(0$7,,..$Ã9b/,//bÃ.(+bÃ,,,ÃÃ.(5$9$.$$3(/2,17, 7

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET

JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI, POIKKITIEN YRITYSALUE VALAISTUS- JA SÄHKÖSUUNNITELMA 5733-360 TYÖKOHTAISET LAATUVAATIMUKSET 27.2.2017 Sisällysluettelo Projektin tiedot 1 Toimivuusvaatimukset 1 24100 KATUALUE 1 24100.1

Lisätiedot

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset

TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6. SFS 4365 Pientalon upotettava mittauskeskus Rakenne ja asentaminen. Pientaloalueen monimittarikeskukset TURKU ENERGIA SÄHKÖVERKOT OY OHJE 1/6 13.4.2012 SÄHKÖENERGIANMITTAUS, MITTAROINTI JA MITTAUSLAITTEET YLEISTÄ Yleisohjeena sähkön mittauksessa ovat standardit SFS 2537, SFS 2538, SFS 3381, SFS 3382, SFS

Lisätiedot

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi

Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Ohje 1 (3) 23.4.2014 Liittymiskaapelin suojaus- ja maadoituselektrodi Yleistä Liittymiskaapelityyppinä käytetään omakotitalojohdoissa AMCMK 3 x 25 + 16 ja suuremmissa poikkipinnoissa AXMK -maakaapeleita.

Lisätiedot

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 1 (9) PIENJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje SUM6 2 (9) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet...

Lisätiedot

PL 3401, Espoo

PL 3401, Espoo Espoon kaupunki 10.02.12 Sivu 1/8 KOHTEEN YLEISTIEDOT A A0 A01 KIINTEISTÖHALLINTO YLEISTIEDOT KOHTEESTA Rakennuskohde ja sen sijainti Kohteen nimi: Eestinmetsän päiväkoti Kaupunki: Espoo Kaupunginosa:

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv.

Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma Hattulan kunta Kalliolantien klv. SÄHKÖTYÖSELITYS Piir.no: 001 - / 20.04.2016 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi.

1.1.2015. Muuntamon ovessa tulee olla kaiverrettu muuntamon tunnuskilpi. 1(5) KESKIJÄNNITELIITTYJÄN MUUNTAMOT 1 Yleistä Keskijänniteliittyjien muuntamot on suunniteltava ja rakennettava voimassa olevien standardien ja tässä ohjeessa annettujen Kuopion Oy:n lisäohjeiden mukaisesti.

Lisätiedot

Pienjännitemittaroinnit

Pienjännitemittaroinnit 1 (9) Pienjännitemittaroinnit 230/400 V käyttöpaikkojen mittaus Suora mittaus, max. 63 A Suoraa mittausta käytetään, kun mittauksen etusulakkeiden koko on enintään 63 A. Kuormituksen kasvaessa voidaan

Lisätiedot

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä

PIENJÄNNITELIITTYMÄT. Ohje 1 (6) Sähköliittymien suunnitteluohjeet 14.4.2014 PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT. 1 Yleistä Ohje 1 (6) PIENJÄNNITELIITTYMÄT PYSYVÄT JA TILAPÄISET PIENJÄNNITELIITTYMÄT 1 Yleistä 2 Pienjänniteliittymän suurin sulakekoko 3 Liittymissopimus 4 Liittymismaksu 5 Liittymän koon muuttaminen Vantaan Energia

Lisätiedot

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI

PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI Rovaniemen kaupunki 5.9.2014 PRINTTIVAARANTIE ROVANIEMI KATUVALAISTUKSEN RAKENTAMINEN Työselostus Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät

Lisätiedot

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta.

20.1.2014. Liittymän loistehon kompensointi tulee rakentaa niin, että se on ennen alamittauksia sekä ennen päämittauksen keskusta. Energianmittaus 1/6 1. ENERGIANMITTAUS 1.1 Standardit ja yleisohjeet Jakeluverkonhaltijoiden mittauskäytännön yhdenmukaistamiseksi on olemassa standardeja ja suosituksia, joita noudatetaan erityisohjeissa

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS TS Vartiola SÄHKÖSELOSTUS SÄH 1741 PUNKALAITUMEN KUNTA VARTIOLAN KENTÄN VALAISTUS 1741-TS Vartiola A A0 KIINTEISTÖHALLINTO RAKENNUSHANKKEEN YHTEYSTIEDOT A0.1 Rakennuttaja A0.5 Suunnittelijat Punkalaitumen kunta Vesilahdentie

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO

KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 1(76) KAUNIAISTEN KAUPUNGINTALO 13.4.2015 2(76) KOHTEEN YLEISTIEDOT... 7 A KIINTEISTÖHALLINTO... 7 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 7 A01 Rakennuskohde ja sen sijainti... 7 A02 Rakennuskohteen yksikkötiedot...

Lisätiedot

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma

Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, vaihe 1 Valaistussuunnitelma S U U N N IT T E L U JA T E K N IIK K A KITTILÄN KUNTA Ylä-Levin kaava-alueen katujen ja ympäristön rakentaminen, Valaistussuunnitelma Sähkötyöselostus URAKKALASKENTAA VARTEN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA

Lisätiedot

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ

1. Yleistä Katso RT 92-10774 sekä ST - 53.11 JOHDANTO / YLEISTÄ 1 (6) SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN MUUNTAMO Sähkönkäyttäjän muuntamon suunnittelussa ja rakentamisessa käytetään ohjetta RT 92-10774 MUUNTAMOTILA RAKENNUKSESSA sekä ohjetta ST 53.11 KAAPELILIITÄNTÄISET SÄHKÖNKÄYTTÄJÄN

Lisätiedot

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi

Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie Siilinjärvi KITTILÄN KUNTA KIRKONKYLÄN KADUT 2011 VANHOJEN KATUJEN SANEERAUS KOHDE 2 KUURAKUJA, KARITÖRMÄNTIE KUNNALLISTEKNISTEN TÖIDEN TYÖKOHTAINEN SÄHKÖTYÖSELOSTUS Sähköinsinööritoimisto Kauko Pitkänen Niittytie

Lisätiedot

Valaistuksen rakennussuunnitelma

Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Valaistuksen rakennussuunnitelma HATTULAN KUNTA Paavonkuja, Irjankuja, Taiminkuja 7-05.SÄHKÖTYÖSELITYS Rev. - / 09.07.2014 / MHa SISÄLLYSLUETTELO PROJEKTIN TIEDOT JA YHTEYSHENKILÖT... 2

Lisätiedot

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus

Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Ylivirtasuojaus ja johdon mitoitus Kaikki vaihejohtimet on varustettava ylivirtasuojalla Kun vaaditaan nollajohtimen poiskytkentää, se ei saa kytkeytyä pois ennen vaihejohtimia ja sen on kytkeydyttävä

Lisätiedot

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT

Pohjolankatu KAJAANI puh SÄHKÖENERGIAN JAKELU- JA KÄYTTÖ JÄRJESTELMIEN TIEDOT LIEKE SUUNNITTELU OY SÄHKÖSELOSTUS Pohjolankatu 30 30.6.2016 87100 KAJAANI puh. 08-625 605 1 TULIKIVI OYJ, SUOMUSSALMEN TEHDAS SAARIKYLÄNTIE 26A 89920 RUHTINANSALMI (TYÖ N:O 2646) H H 0 SÄHKÖENERGIAN JAKELU-

Lisätiedot

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA

LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA 1 (5) 11.1.2018 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 2 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta varten. Kansiot

Lisätiedot

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus

Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle Tila arkistointinumerolle. Tekninen toimi Tilakeskus OHJE 1 (5) 31.8.2011 rev2 LUOVUTUSKANSIOT JA HUOLTOKIRJA Luovutuskansiot Luovutuskansioita luovutetaan Tilaajalle 3 sarjaa. Ennen Tilaajalle luovutusta kansiot toimitetaan suunnittelijoille tarkastusta

Lisätiedot

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE

URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE URAKKARAJALIITE MAANRAKENNUS- JA KUITUTÖIDEN URAKKARAJALIITE 1. HALLINTOJÄRJESTELYT 1.1. Yleistä 1.2. Informointivelvollisuudet 1.3. Asioiden kirjaaminen 1.4. Työaikataulu 1.5. Piirustusaikataulu Työmaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1 Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma - sähköistystarpeista - lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan - saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi - saadaksesi

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530)

SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SÄHKÖSELOSTUS SUOMUSSALMEN KUNTA TK:N AMBULANSSIHENKILÖKUNNAN LEPOTILAT VÄLSKÄRINKUJA 2 89600 SUOMUSSALMI (TYÖ N:O 2530) SISÄLLYSLUETTELO A KIINTEISTÖHALLINTO...1 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA...1 B RAKENNUTTAMINEN...1

Lisätiedot

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen

KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen KASAVUOREN KOULUKESKUS KESKUSKEITTIÖN PERUSKORJAUS Kasavuorentie 1 02700 Kauniainen Hankesuunnitteluvaiheen rakennustapaselostus, sähkö Asiakirja n:o H0002 Projekti n:o 05009.P029 Viimeisin muutos Laadittu

Lisätiedot

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja

Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja Kiinteistön sisäverkon suojaaminen ja maadoitukset Viestintäverkkojen sähköinen suojaaminen ja maadoitukset Antenniverkon potentiaalintasaus ja maston maadoitus Yleiskaapelointijärjestelmän ylijännitesuojaus

Lisätiedot

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA

SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA SÄHKÖTYÖTURVALLISUUS KORJAUSRAKENTAMISESSA Sähköturvallisuuden parantaminen rakennustyömaat 28.1.2014 Pentti Kaarakainen Sähkötyöturvallisuus korjausrakentamisessa Korjausrakentaminen voi olla luonteeltaan

Lisätiedot

Pientalorakentajan opas

Pientalorakentajan opas Pientalorakentajan opas 1. Ota rohkeasti yhteyttä Forssan Verkkopalvelut Oy:n henkilökuntaan Saat neuvoja ja opastusta sähköistyksen ja tarvittavan sähköliittymän toteuttamisesta. Samalla varmistat sähkön

Lisätiedot

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON

SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON S Ä H K Ö V E R K K O O Y SÄHKÖLIITTYMÄ PIENTALOON Ohjeita rakentajille Tampereen Sähköverkko Oy 11.6.14 JPM Sähkönjakeluinfra Sähkönjakelua varten rakennetaan muuntamo, jakokaapit ja kaapeloinnit valmiiksi

Lisätiedot

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti:

instakon oy AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Linnoitustie 5, Espoo, Puh s-posti: AS OY POHJANSÄDE HELSINKI SÄHKÖTYÖSELOSTUS Jouni Snygg/Markku Järvinen 2(7) SÄHKÖSELOSTUS AS OY POHJANSÄDE SISÄLLYSLUETTELO H2 JAKELUJÄRJESTELMÄT... 4 H21 Sähkön liittyminen... 4 H221 Sähkömittaus... 4

Lisätiedot

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member

Mark Summary Form. Tulospalvelu. Competitor No Competitor Name Member Summary Form Skill Number 406 Skill Sähköasennus Criterion Criterion Description s Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Total Award A B C D E F Työ- ja sähkötyöturvallisuus Käyttöönotto, testaus ja toiminta Mitat ja

Lisätiedot

Suunnittelu / Asennusohjeet

Suunnittelu / Asennusohjeet Suunnittelu / Asennusohjeet Versio 1.0 (041110) Sisältö 1 PERUSTA 2 2 SUUNNITTELU 2 2.1 Esisuunnittelu 2 2.1.1 Järjestelmän laajuus 2 2.1.2 Toimintakuvaukset 2 2.2 Komponenttien sijoitukset 3 2.2.1 Tasopiirustukset

Lisätiedot

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS

Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Kiimingin Kunta KIDE Kiimingin kehitys YRITYSPUISTON ALUE TIEVALAISTUS Sähköselostus 6277-D3213 31.8.2009 SÄHKÖSELOSTUS SISÄLLYSLUETTELO A0 KIINTEISTÖHALLINTO... 1 A00 Yleistiedot kohteesta... 1 B0 RAKENNUTTAMINEN...

Lisätiedot

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku

Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Pudasjärven kaupunki K7-1 Valtatien 20 liikennejärjestelyt välillä Varsitie-Poropudas K1, K2, K3, K4J - K8J, luontopolku Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2009 Infrarakentamisen yleiset

Lisätiedot

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.

INFRASAUNAN ASENNUSOHJE. Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat. INFRASAUNAN ASENNUSOHJE Lisätiedot: HL-Heat Oy Vesijärvenkatu 4 M 3 15100 Lahti 0400 871 611 03-734 5830 www.hl-heat.fi e-mail: info@hl-heat.fi INFRASAUNA + YHDISTELMÄSAUNA INFRASAUNAN ASENNUS JA KÄYTTÖOHJEET

Lisätiedot

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT...

A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... A KIINTEISTÖHALLINTO... 3 A0 YLEISTIEDOT KOHTEESTA... 3 A01 RAKENNUSKOHDE JA SEN SIJAINTI... 3 A02 RAKENNUSKOHTEEN YKSIKKÖTIEDOT... 3 A1 HALLINTO JA OHJAUS... 3 A11 KÄYTTÖ- JA YLLÄPITO-ORGANISAATIO...

Lisätiedot

Sähköliittymä ja työmaasähkö

Sähköliittymä ja työmaasähkö Sähköliittymä ja työmaasähkö Rakentajailta Keskiviikko 23.3.2011 Juha Viherjälaakso 1 17.3.2010 Suunnitteluvaihe Onnistunut talon sähköistys alkaa hyvästä suunnittelusta koskee myös ä. Rakennuksen suunnitteluvaiheessa

Lisätiedot

Maadoittaminen ja suojajohtimet

Maadoittaminen ja suojajohtimet Maadoittaminen ja suojajohtimet Tapio Kallasjoki 2/2016 Standardisarjan SFS 6000 ohjeita Kun sähköliittymää syötetään verkosta, joka sisältää PEN-johtimen on liittymään tehtävä maadoitus, jossa on maadoituselektrodi

Lisätiedot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot

Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Pienjännitetuotteet, NäpsäSmart 2FI 15-01 Kotimaiset Näpsä SMART kuivan tilan vakiokeskukset Ryhmä- ja data-ryhmäkeskukset, mittauskeskukset, KNX-kotelot sekä data-asennuskotelot Näpsä SMART -sisäkeskusten

Lisätiedot

6.5 VALAISTUSASENNUKSET

6.5 VALAISTUSASENNUKSET 6.5 VAAISTUSASEUKSET imitys numero piirrosmerkki Periaate Valaistuskytkimet ja valaistuskytkennät Seuraavassa taulukossa etetään tavallimpien valaistuskytkimien nimitykset, piirrosmerkit ja johdotuskaaviot.

Lisätiedot

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus

Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Simon kunta 11.2.2014 Maksniemen latuvalaistuksen saneeraus Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat 1

Lisätiedot

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun

Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Pappilantie 7, 23800 LAITILA Punkalaitumen kunta Vesilahdentie 5 31900 Punkalaidun Piirustusnumero Alkuperäissarja pvm. Viimeinen muutos Koodi 4467-001-01 7.5.2013 Piirustusluettelo Piirustuksen nimi Mittakaava

Lisätiedot

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet

Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet Pientalorakentajan sähköistyksen vaiheet 1. Tee esisuunnitelma sähköistystarpeista lämmitysjärjestelmästä 2. Ota yhteyttä Tornion Energiaan saadaksesi neuvoja sähköistyksen toteuttamiseksi saadaksesi tiedon

Lisätiedot

MITTAROINNIN YLEISOHJEET

MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 1 (7) MITTAROINNIN YLEISOHJEET Ohje SUM1 2 (7) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 Vantaan Energian vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1 Standardit...

Lisätiedot

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO

SÄHKÖSELOSTUS SÄH 970. Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE 4 84100 YLIVIESKA SANEERAUS SOSIAALITILAT JA VÄLINEHUOLTO Sähköinsinööritoimisto Hintsala Oy Ruutihaantie 2B Puh. 08-410440 Gsm: 0500-768161 84100 YLIVIESKA Fax. 08-425540 Sähköposti: jarmo.hintsala@yritysnet.com SÄHKÖSELOSTUS YLIVIESKAN TERVEYSKESKUS KIRKKOTIE

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET

TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET TEOLLISUUDEN SÄHKÖPIIRUSTUKSET Dokumentointi: tarjouspiirustukset työpiirustukset (asennustyö) loppupiirustukset (käyttö ja kunnossapito) Sähköpiirustusten laadinta Tarvittavia alkutietoja: PI-kaaviot

Lisätiedot

Pienjännitejakeluverkko

Pienjännitejakeluverkko Sähkönjakelutekniikka, osa 3 Pienjännitejakeluverkko Pekka Rantala 20.9.2015 Johto ja johdin Johto Koostuu yksittäisistä johtimista, sisältää yleensä 3 vaihetta + muuta Johdin = yksittäinen piuha päällystetty

Lisätiedot

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15

Telemerkki Oy. TM-EIAC Ohjauskoje. Käyttöohje. Versio 1.00 [2009-09-15 Telemerkki Oy TM-EIAC Ohjauskoje Versio 1.00 [ ii Copyright Notice Tavaramerkit Vastuurajoitus Yhteystiedot TM-EIAC käyttöohje Copyright 2007 Telemerkki Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Kopiointi ilman

Lisätiedot

Työkohtainen työselitys

Työkohtainen työselitys K11.2 / Val2 Oulun kaupunki, katu- ja viherpalvelu 28.2.2016 Solistinkatu 2 90140 Oulun kaupunki Kylätien parantaminen parantaminen Kello, Oulu Valaistussuunnitelma Työkohtainen työselitys Täydentää julkaisua

Lisätiedot

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA

RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA OULUN KAUPUNKI 1 (5) RAJAKYLÄN KOULUI, 1-vaihe, PERUSKORJAUS AV-HANKINTAAN LIITTYVIÄ MUITA VAATIMUKSIA Yleistä Av-laitetoimittaja sitoutuu suorittamaan sovittua urakkasummaa vastaan tämän asiakirjan, tarjouspyynnön

Lisätiedot

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset

Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset SÄHKÖTURVALLISUUSKOULUTUKSET Sivu 1 / 8 Jouni Känsälä / JKä Standardiehdotus SESKO 271-11 309-11 Lausuntopyyntöä varten Ehdotus SFS 6000:2012 Pienjännitesähköasennukset STANDARDIN UUSIMISEN TAUSTAA SFS

Lisätiedot

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Teknisiä etoja bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään

Lisätiedot

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS

Laihian kunta 1(5) Tekninen osasto VALAISTUKSEN OHJAUSJÄRJESTELMÄN UUSIMINEN TYÖSELITYS 1(5) LAIHIAN KUNTA KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS 2014 2016 LAIHIA Täydentää julkaisua InfraRYL 2006 Infrarakentamisen yleiset laatuvaatimukset Osa 2 Järjestelmät ja täydentävät osat Sisällysluettelo 33600

Lisätiedot

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET

KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 1 (8) KESKIJÄNNITELASKUTUSMITTARIN MITTAROINTIOHJEET Ohje MIT3 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vastuut... 3 2.1 Liittyjän vastuut... 3 2.2 VES vastuut... 3 3 Tekniset ohjeet... 4 3.1

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1.

VANTAAN KAUPUNKI TEHTÄVÄKORTIT 1-4 Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala Liite nro 1 Kuntatekniikan keskus 21.1. Kuntatekniikan keskus 21.1.2013 1(10) KORTTI NRO 1 UUDISRAKENTAMINEN / KADUT, AUKIOT, PUISTOT JA KÄYTÄVÄT TILAUSKÄYTÄNTÖ JA SUUNNITTELUAIKA Työ käsittää valaistussuunnitelman sekä siihen liittyvän sähkösuunnitelman

Lisätiedot

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta

VALAISTUSSUUNNITELMA. Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta VALAISTUSSUUNNITELMA Ilottulan maantien 14832 parantaminen varustamalla tie kevyen liikenteen väylällä välillä Haukilahti - Pulp, Lappeenranta TYÖKOHTAINEN TYÖSELITYS R9-1-2 LiCon-AT Oy 31.5.2013 Sisällys

Lisätiedot

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet

Rakentajan sähkömuistio. - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakentajan sähkömuistio - omakotitalon ja vapaa-ajan asunnon sähköistyksen vaiheet Rakennuksen sähköistys Rakennuksen onnistunut sähköistys vaatii runsaasti tietoa, eikä rakentajan kannata lähteä toteuttamaan

Lisätiedot

SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE

SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE SÄHKÖENERGIAN MITTAUSOHJE 1 Sähköenergian mittaus Tämä ohje sisältää Tampereen Sähköverkko Oy:n (myöhemmin jakeluverkonhaltija) jakelualueella noudatettavat ohjeet ja käytännöt sähköenergian mittauksen

Lisätiedot

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU

BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU 1(7) BRAVIDA SERVICE PROSESSITEOLLISUUS Työ 61311610591 Piir. n:o 01 Jouko Koskinen 21.6.2016 Hämeentie 64 37800 AKAA Puh. 0207571300 SÄHKÖTYÖSELOSTUS AKAAN KAUPUNKI NAHKIALAN KOULU KORJAUS JA MUUTOSTYÖ

Lisätiedot

Sähköasennusten suojaus osa1

Sähköasennusten suojaus osa1 Sähköasennusten suojaus osa1 Perussuojaus ja syötön automaattinen poiskytkentä Tapio Kallasjoki 9/2013 SUOJAUKSEN TARKOITUS SUOJAUS SÄHKÖ- ISKULTA SUOJAUS LÄMMÖN VAIKUTUKSILTA YLIVIRTA- SUOJAUS YLIJÄNNITE

Lisätiedot

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen

bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen bulldog Ryhmäkeskukset IP30 pinta- ja uppo-asennukseen Ominaisuuksia Uppoasennuksessa keskus kiinnitetään suoraan seinärakenteisiin jolloin upotussyvyys on 100 mm. Pinta-asennuksessa keskus kiinnitetään

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09

JÄNNITETYÖOHJE PEM1764FIN 2015-09 JÄNNITETYÖOHJE ENSTO RAPID KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima

Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima Fibox Piharasiat Uusi laajempi valikoima FIBOX PIHARASIAT Nopeasti asennettavilla Fibox-piharasioilla suuretkin sähköistysprojektit hoituvat vaivattomasti. Fibox-piharasiat ovat oikea ratkaisu piha-alueiden

Lisätiedot

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit:

Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Kaapelin valintaan vaikuttavat standardit: Ympäristön lämpötila ja ulkoiset lämmönlähteet. Veden esiintyminen. Mekaaniset vaikutukset esim. iskut, puristukset, taivutukset, tärinä. Sähkölaitteiden läheisyys

Lisätiedot

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017

Sähköliittymä. Tapio Kallasjoki Tapio Kallasjoki 2017 Sähköliittymä Tapio Kallasjoki 2016 Sähköliittymän käsitteitä Liittymä Liittymällä tarkoitetaan sekä liittyjän oikeutta liittymissopimuksessa yksilöidyssä paikassa liittyä jakeluverkkoon että sopijapuolten

Lisätiedot

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet

Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Hensel sähkönjakelujärjestelmät ja PaloTurva tuotteet Meillä on hyvä Itä-Eurooppalainen paloturvallisuustaso Turvajärjestelmät joiden tulee toimia palon aikana määritellään esim. rakennusluvassa 11.1.4

Lisätiedot

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT

TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT TURVAVALAISTUKSEN DOKUMENTIT POISTUMISREITTIVALAISTUS KUNNOSSAPITO-OHJELMA HUOLTOPÄIVÄKIRJA KÄYTTÖÖNOTTOTARKASTUS- PÖYTÄKIRJA 08/07 VOT6502 2 Poistumisreittivalaistuksen kunnossapito-ohjelma Poistumisreitin

Lisätiedot

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen

YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ. akustiikka audiovisual melu. Sami Reina Toni Soininen 161115-215 9.5.2017 YLIVIESKAN KAUPUNGINTALO KOKOUS- JA KONFERENSSIJÄRJESTELMÄ Sami Reina Toni Soininen Akukon Oy Hiomotie 19, 00380 HELSINKI Y-tunnus 0983772-0 Puh. 010 3200 700 akustiikka audiovisual

Lisätiedot

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013

10.2.2014. Tiina Salmela, Elisa Rinne, 2013 Kun tehdään sähköasennusten muutos-, laajennus- tai uudistöitä, asennuksille on aina ennen niiden käyttöönottoa tehtävä käyttöönottotarkastus standardin SFS 6000-6-61 mukaisesti. 1 Käyttöönottotarkastuksesta

Lisätiedot

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN

JÄNNITETYÖOHJE PEM279FIN JÄNNITETYÖOHJE ENSTON E-KSE KAAPELIJAKOKAAPEILLE YLEISTÄ - Tarkista, että olet valinnut oikean tuotteen ja että se sopii kyseiseen käyttöön. - Lue asennusohje huolellisesti ennen työn aloittamista. - Tee

Lisätiedot