VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies,

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies,"

Transkriptio

1 VETY-hanke VAPAAEHTOISTYÖ yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntö ja verotus Jenni Sademies, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy Voittoa tavoittelematon yleishyödyllinen yhteisö Tavoitteena ympäristön tilan parantaminen luonnonvarojen kulutusta vähentämällä Sosiaalinen yritys - osatyökykyisten työllistäminen % Tavaroita joilla on tarinoita

2 Mikä VETY-hanke? Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke HUOM! En ole lakimies enkä juristi, joten kuuntele omalla vastuulla! Tieto on peräisin omasta kokemuksesta, kun olemme selvittäneet asioita omaa toimintaamme varten

3 HUOM! Selvitetty vapaaehtoistoiminnan lainsäädäntöä nimenomaan meidän kaltaisen organisaation näkökulmasta = isohko organisaatio, jossa on myös työntekijöitä = yleishyödyllinen yhteisö (organisaatio joka toimii yleiseksi hyväksi, tuloverolaista löytyy yleishyödyllisen yhteisön määritelmä) Talkoolainsäädäntö?? Huhutaan että Suomessa on talkoolainsäädäntö " en ole löytänyt, vapaaehtoistoimintaan liittyviä pykäliä on monissa eri laeissa " verottajalla ohje talkootyön verotuksesta

4 Henkilötietojen Henkilötietolaki Henkilötietojen keräämiseen ja säilyttämiseen oltava hyvä syy " esim. vapaaehtoistoiminnan organisointi on hyvä syy " vapaaehtoistoimintaan liittymätöntä tietoa ei kuitenkaan saa kerätä

5 Henkilötietolaki Arkaluonteista tietoa ei saa kerätä, esim. rotu tai etninen alkuperä yhteiskunnallinen, poliittinen, uskonnollinen vakaumus terveydentila, sairaus, vammaisuus seksuaalinen suuntautuminen sosiaalihuollon tarve rikokset (tulossa poikkeus lasten kanssa toimiville) Henkilötietolaki Tehtävä rekisteriseloste, joka on jokaisen saatavilla Mitä tietoja siihen: ks tietosuoja.fi Joissakin tapauksissa myös ilmoitus tietosuojavaltuutetulle (yleensä vapaaehtoistoiminnassa ei tarvita, koska rekisterinpidon perusteena esim. jäsenyys tai suostumus)

6 Verotus Verotus Lähtökohta: vapaaehtoiselle ei saa antaa rahanarvoisia etuja, mitkä muodostuvat palkan korvikkeeksi, se olisi veronkiertoa

7 Verotus Missään ei kerrota, kuinka suuri lahja tai etu on ok Tuloverolaki 69 Verotettavaksi tuloksi ei katsota henkilökunnalle annettavaa - merkkipäivälahjaa tai vähäistä muuta lahjaa Veroviranomainen puhelimessa: Tämä ei koske vapaaehtoistoimintaa, vapaaehtoisille ei saa antaa edes vähäistä lahjaa # Verotus Vapaaehtoisten huomioimisessa ja virkistyksessä selvittävä maalaisjärjellä = mikä on sellaista huomioimista että ei muodostu palkkaa korvaavaksi " Jos tarjoat vapaaehtoiselle täyden ylöspidon + etelänmatkat, verottaja puuttunee asiaan " Jos viet vapaaehtoiset kerran vuodessa kiitokseksi leffaan / teatteriin, tuskin tulee ongelmia

8 Verotus: Kulukorvaukset Pääsääntöisesti vapaaehtoistoiminnasta muodostuneet kulut saa korvata vapaaehtoiselle Verotus: kulukorvaukset kuitenkin: Tiukkaa sen suhteen, että kulun pitää muodostua kokonaan vapaaehtoistoiminnasta Esim. kuukausilippua joukkoliikenteeseen ei saa ostaa, koska sitä voi käyttää muuhunkin, eikä antaa rahaa millä voi ostaa evästä jonka voi viedä kotiinkin.

9 Verotus: Matkakulujen korvaaminen Yleishyödyllinen yhteisö voi korvata Joko joukkoliikenteen kuittia (=lippua) vastaan Kilometrikorvauksina, jolloin maksimi / henkilö 2000! vuodessa (yhteensä eri organisaatioista) > pitää tehdä ilmoitus Verotus: Matkakulujen korvaaminen Jos kysymyksessä muu kuin yleishyödyllinen yhteisö, esim. kunta, tulee mutka matkaan: Korvaus pitää ilmoittaa verotettavana tulona Vapaaehtoinen voi kuitenkin vähentää matkakulun omassa veroilmoituksessaan, eli veroa ei käytännössä mene

10 Verotus: Yleishyödyllinen yhteisö Tuloverolaki 22 : - se toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, siveellisessä tai yhteiskunnallisessa mielessä; - sen toiminta ei kohdistu vain rajoitettuihin henkilöpiireihin; - se ei tuota toiminnallaan siihen osalliselle taloudellista etua osinkona, voitto-osuutena taikka kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä Verotus: Ruoka Yleinen käytäntö: vapaaehtoisille tarjotaan ruokaa, ja hyvä niin! Kirjaimellisesti tulkittuna verotettava etu, mutta verottaja on katsonut läpi sormien ( kestitys talkoissa ei ole verotettavaa tuloa ) Ruuan pitää liittyä talkootilanteeseen

11 Verotus: Talkootyö Verottaja puhuu talkootyöstä, nykymuotoinen vapaaehtoistoiminta ei ole ohjeistuksessa vielä olemassa Talkootyö = jokamiehen työtä, ammattitaitoa vaativia hommia ei verottajan mielestä saisi tehdä vapaaehtoistyönä Työttömät ja

12 Työttömyysturvalaki 2 luku 2 Muu kuin työsuhteessa tehty työ % Työnhakijalla on oikeus työttömyysetuuteen tämän lain mukaisesti siltä ajalta, jona hän palkatta osallistuu tavanomaiseen yleishyödylliseen vapaaehtoistyöhön tai tavanomaiseen talkootyöhön. Työnhakijalla, joka palkatta työskentelee yrityksessä tai sellaisissa tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana, ei ole oikeutta työttömyysetuuteen. Työttömät ja vapaaehtoistyö TE-toimiston virkailijat tulkitsevat, mikä on tavanomaista ja yleishyödyllistä Tulkinnat ovat olleet tosi vaihtelevia > Työ- ja elinkeinoministeriö antoi ohjeen

13 Työttömät ja vapaaehtoistyö: ministeriön ohje Voi osallistua esim. yhdistyksissä, kunnissa, valtiollisissa organisaatioissa, seurakunnissa, yleishyödyllisissä yrityksissä (=ei tuota voittoa) Edellytykset: vapaaehtoiset eivät tee samoja tai samankaltaisia tehtäviä kuin palkkatyöntekijät samassa organisaatiossa, eivätkä osallistu toimintoihin, jotka ovat elinkeinotoimintaa Työttömät ja vapaaehtoistyö: ministeriön ohje Vapaaehtoistoimintaan saa osallistua milloin vain ja kuinka paljon tahansa. TE-toimistot eivät saa asettaa aika- tai kellonaikarajoituksia. Oltava kuitenkin työmarkkinoiden käytettävissä (haettava töitä ja otettava vastaan jos te-toimisto ehdottaa jotakin)

14 Työttömät ja vapaaehtoistyö: ministeriön ohje Saa osallistua vapaaehtoistoimintaan liittyviin koulutuksiin (mihin kellonaikaan tahansa) Työttömät ja vapaaehtoistyö Työttömillä maahanmuuttajilla vapaaehtoistyötä voidaan sisällyttää kotoutumissuunnitelmaan " vapaaehtoistoiminta auttaa pääsemään sisälle suomalaiseen yhteiskuntaan

15 Työturvallisuuslaki Työturvallisuuslaki koskee vapaaehtoisia jos tekevät samaa tai samankaltaista työtä kuin työntekijät samassa organisaatiossa Vrt. työttömyysturvalaki > työttömät saavat osallistua jos vapaaehtoiset eivät tee samoja tai samankaltaisia tehtäviä kuin työntekijät

16 Työturvallisuuslaki Huolehdittava, ettei turvallisuudelle ja terveydelle aiheudu vaaraa Noudatettava työpaikan turvallisuusohjeita Tarjottava käyttöön tarvittavat suojavälineet Alaikäinen vapaaehtoisena Jos sovelletaan työturvallisuuslakia (=tekee samoja tai samankaltaisia tehtäviä kuin työntekijät), sovelletaan myös Lakia nuorista työntekijöistä, lukua 3 Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei työ ole nuoren työntekijän ruumiilliselle tai henkiselle kehitykselle vahingoksi ja ettei se vaadi suurempaa ponnistusta tai vastuuta kuin hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden on kohtuullista.

17 Laki nuorista työntekijöistä Työhön saatava opastusta ja ohjausta, niin ettei aiheuta vaaraa itselle tai muille 3. Luvussa sanotaan myös, että täytyy tarjota terveystarkastus (ellei työ ole kevyttä tai kestä alle 3 kuukautta) > kirjaimellisesti tulkittuna tämä koskee myös vapaaehtoistoimintaa Lainsäädäntö on sirpaleista Kukaan ei Suomessa katso vapaaehtoistoiminnan lainsäädännön kokonaisuutta Paljon pykäliä, joista on epäselvää koskevatko ne vapaaehtoistoimintaa > joka lakimieheltä saa eri vastauksen Kehittämisen paikka!

18 Älä pelkää pykäliä! Jos pykälä on järjetön ja haittaa elämää, ota yhteys kansanedustajaan Pykäliä voidaan ja pitää muuttaa jos ne eivät sovellu lainkaan tosielämään Älä pelkää pykäliä! Pykälien ei tarvitse olla lakimiesten omaisuutta Moni pykälä on aivan selkeää suomea jota tavallinen pulliainen voi ymmärtää Rohkeasti vain katsomaan: finlex.fi

19 Lisätietoa ja materiaalia: kierratyskeskus.fi/vety > löytyy pruju lainsäädännöstä Ensi- ja turvakotien liitolla myös pruju lainsäädännöstä: ensijaturvakotienliitto.fi Kaikki suomen lait: finlex.fi TEM ohje työttömien vapaaehtoistyöstä (sivulla 18) Veroasiat: vero.fi (ei valitettavasti missään vapaaehtoistoimintaan liittyviä koottuna, talkootyön verotuksesta löytyy ohje) Onnea vapaaehtoistoiminnan järjestämiseen!

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA Sisällys: 1. Johdanto 2. Mitä vapaaehtoinen saa tehdä? 3. Vapaaehtoistyö ja työttömyysturva 4. Edut ja korvaukset 5. Turvallisuus vapaaehtoistyössä 6. Alaikäinen

Lisätiedot

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille

Vapaaehtoistoiminnasta. iloa monille Sitran selvityksiä 93 Vapaaehtoistoiminnasta iloa monille Hyvinvointia tukevan vapaaehtoistyön vastuut ja käytännöt Elina Willberg Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 93 ISBN 978-951-563-915-8 (PDF)

Lisätiedot

Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan

Lainsäädäntö-osio. Ensi- ja turvakotien liitto ry:n. Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan Lainsäädäntö-osio Ensi- ja turvakotien liitto ry:n Vapaaehtoistyötä ja osallisuutta hankkeen käsikirjaan 1 Sisällys Johdanto... 3 1. Rikostaustan selvittäminen... 4 2. Työttömän toimiminen vapaaehtoisena...

Lisätiedot

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle

Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Neuvottelupäivät 21.8.2015 Anneli Pahta, Järjestöpäällikkö, lakimies SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa yhdistyksessä

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

VAPAAEHTOISIA KOSKEVAT LAIT JA KÄYTÄNNÖT EUROOPAN MAISSA

VAPAAEHTOISIA KOSKEVAT LAIT JA KÄYTÄNNÖT EUROOPAN MAISSA VAPAAEHTOISIA KOSKEVAT LAIT JA KÄYTÄNNÖT EUROOPAN MAISSA Sisällys: 1. Johdanto 2. Lakeja, käytäntöjä ja lakiehdotuksia 3. Kulukorvaukset ja vapaaehtoisten edut 4. Työtön vapaaehtoisena 5. Haasteita 6.

Lisätiedot

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku

Urheiluseurojen verotuksesta. Urheiluseuran verotusseminaari 6.11.2012 Turku Urheiluseurojen verotuksesta Urheiluseuran verotusseminaari Turku Esityksen rakenne Yleishyödyllisen yhteisön verotus: 1. Tuloverotus 1.1. Yhteisö 1.2. Yleishyödyllisyys 1.3. Yleishyödyllisen yhteisön

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT

Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011. SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT Yleishyödyllisen yhdistyksen ja säätiön tilinpäätös- ja verokysymyksiä Helmikuu 2011 SYS Audit Oy Jukka Sorjonen, KHT 1 Yleishyödyllisyys n Yhteisö on yleishyödyllinen (TVL 22 ), jos se toimii yksinomaan

Lisätiedot

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen

YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS. 29.7.2009 Paula Pylkkänen YLEISHYÖDYLLISEN YHDISTYKSEN VEROTUS Yleishyödyllisen yhdistyksen verotus Lait Oikeuskäytäntö Yleishyödyllinen tarkoitus Verotus prosessina YHDISTYS Toiminta tarkoituksen edistämiseksi Toiminnan rahoitus

Lisätiedot

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y.

Metsästysseuran VERO-OPAS. Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. Metsästysseuran VERO-OPAS Suomen Metsästäjäliitto Finlands Jägarförbund r.y. 1 Metsästysseuran VERO-OPAS Sisällysluettelo: 1. Esipuhe...2 2. Yhteisön yleishyödyllisyys...3 3. Yhteisön verotus...4 3.1 henkilökohtaiset

Lisätiedot

MITEN KYLÄT PALVELEVAT?

MITEN KYLÄT PALVELEVAT? MITEN KYLÄT PALVELEVAT? Sisältö Esipuhe 5 Osa 1 Kylätoimijat palvelujen tuottajina ja turvaavina 6 Kasvavat palvelutarpeet ja niiden tyydyttäminen 6 Kylätoimijoiden monet roolit 7 Palvelutarpeiden kartoittaminen

Lisätiedot

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa

varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa varmasti vapaaehtoinen Opas vapaaehtoistoimintaan ikäihmisten parissa sisältö Tervetuloa vapaaehtoiseksi... 3 1. Mitä on vapaaehtoistoiminta... 4 Miksi vapaaehtoiseksi? 2. Mitä vapaaehtoisena voi tehdä?...

Lisätiedot

Suomen Lions liitto ry

Suomen Lions liitto ry 1 Suomen Lions liitto ry Verotusta koskeva ohje Lions klubeille Sisältö 1. Johdanto 2. Yeishyödyllisen yhteisön määritelmä 3. Yleishyödyllisen yhteisön verovelvollisuus 4. Elinkeinotoiminnan käsite ja

Lisätiedot

ESLU:n toiminta-alue

ESLU:n toiminta-alue Vihti 10.10.2012 ESLU:n toiminta-alue Koulutusta seurojen ohjaajille ja valmentajille Koulutusta iltapäiväkerhojen ohjaajille Koulutusta varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen henkilöstölle Pelisääntökoulutusta

Lisätiedot

Kooste 22.11.2010 mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 24.11.2010 kokoukseen

Kooste 22.11.2010 mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 24.11.2010 kokoukseen VAPAAEHTOISTOIMINNAN ESTEET Kooste 22.11.2010 mennessä saapuneista vastauksista Eduskunnan vapaaehtoistoiminnan tukiryhmän 24.11.2010 kokoukseen Vastaukset on esitetty anonyymeinä ja ryhmitelty teemoittain.

Lisätiedot

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen

Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Pieni opas EU-hankkeen toteuttamiseen Opas on tuotettu osana Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskuksen Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä (VETY) -hanketta (2014). Sisällysluettelo Mistä EU-rahoitusta

Lisätiedot

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11.

VETY-hanke. Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä. Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen. Jenni Sademies, 12.11. VETY-hanke Vapaaehtoistyö yleishyödyllisessä yhteisössä Vapaaehtoistoiminnan kulujen ja hyötyjen laskeminen Jenni Sademies, 12.11.2013!"#$%&%!'('')*+,-.+/0%/1)-.*/02/11-.)..3%/*+)-.0..3%4%5336'7(786-.)7278%9-)::3+/.6).67.%;/%4%

Lisätiedot

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN?

MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? MISTÄ RAHAT TOIMINTAAN? - neuvoja paikallistoiminnan varainhankintaan Suomen Kylätoiminta ry 2014 Kylien bisneskeissit -hanke Teksti: Sirkka Suomäki Paula Pylkkänen (s. 4) Juhani Nenonen (s. 32-34) Veli-Matti

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 4.12.2009. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio]

Verohallinto - Skatteförvaltningen» Talkootyön verotus [Tulostusversio] Page 1 of 6 Etusivu» Vero-ohjeet» Verohallinnon ohjeita Talkootyön verotus Ohje Drno 508/32/2005, 12.10.2005 Valtuutussäännös Verohallintolaki (1557/1995) 2 2 mom. Voimassaolo Toistaiseksi Korvaa normin

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS

VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS VAPAAEHTOISET OSANA TYÖYHTEISÖÄ -KOULUTUS Koulutuksen pitäjän materiaali Koulutuksen kohderyhmä on henkilökunta ja vapaaehtoistoiminnan vastuuhenkilöt yhteisössä, jossa on sekä henkilökuntaa että vapaaehtoisia,

Lisätiedot

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo

Suomen Pakolaisapu ry. Järjestöhautomo Suomen Pakolaisapu ry 2011 Järjestöhautomo Tuotteistamisopas kolmannelle sektorille Petra Kortelainen Sisältö JOHDANTO... 1 1 TUOTTEISTAMINEN KÄSITTEENÄ... 3 2 TUOTTEISTAMISEN TAVOITTEET JA TULOKSET...

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO

VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä. Sari ValliluotO VapaaehtoisToiminnan mahdollisuuksista ja esteistä Sari ValliluotO Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Selvitys on toteutettu Suomen itsenäisyyden

Lisätiedot