Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle"

Transkriptio

1 Vapaaehtoistyö ja palkkatyö haasteena yhdistystoiminnalle Omaishoitajat ja läheiset liitto ry Neuvottelupäivät Anneli Pahta, Järjestöpäällikkö, lakimies SOSTE

2 Sisältö Hyvä hallintotapa yhdistyksessä Toimivalta ja roolit yhdistyksessä Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Yhdistyksen työntekijät Hallitus työnantajana Hallituksen tehtävistä Onnistumisen edellytyksiä /anneli pahta 2

3 Hyvä hallintotapa yhdistyksessä Järjestelmä, jonka avulla ohjataan ja valvotaan yhdistyksen toimintaa - hallitus ohjaa ja valvoo toimintaa jäsenistön edun nimissä Hyvän hallintotavan periaatteita ovat avoimuus, rehellisyys ja tilivelvollisuus Kaikki toiminnassa mukana olevat tietävät omat tehtävänsä ja vastuunsa - luottamushenkilöt - työntekijät (toiminnanjohtaja ja muut työntekijät) - vapaaehtoiset Avoimet ja selkeät päätöksenteko- ja toimintatavat Toiminnasta, taloudesta ja sosiaalisista tuloksista raportoidaan selkeästi /anneli pahta 3

4 Hyvä hallintotapa yhdistyksessä Hyvän hallintotavan voidaan ajatella yhdistyksessä tarkoittavan yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista jäsenten tahtoon perustuvalla tavalla Tämä ohjaa hallitustyöskentelyä ja sitä tapaa millä hallitus ohjaa yhdistyksen operatiivista toimintaa Jotta jäsenet voivat varmistua yhdistyksen toiminnan oikeasta suunnasta, raportoinnin sekä hallitukselle että jäsenistölle tulee olla järjestelmällistä ja avointa Hallitus raportoi toiminnasta niin, että jäsenillä on mahdollisuus arvioida hallituksen onnistumista yhdistyksen tarkoituksen toteuttajana (Lähde: Yhdistyksen hyvä hallinto, Perälä; Juutinen; Lilja jne., WSOYpro 2008) /anneli pahta 4

5 toiminnan tulokset Jäsenet VALTA päätöksenteko, aktiivisuus päätökset Hallitus VASTUU toimeenpanija, ohjaus ja valvonta toimeenpano Työntekijät Vapaaehtoiset TOIMINTA toiminta jäsenistön ja muiden hyväksi /anneli pahta 5

6 Jäsenten rooli yhdistyksessä Jäsenet käyttävät yhdistyksessä ylintä päätösvaltaa - yhdistyksen kokous - vertaa hallituksen toimivalta, toimeenpanovalta Jäsenten tulee arvioida toiminnan tarkoitusta, toimintatapaa, tavoitteita ja niiden saavuttamista - sääntöjen ajantasaisuus, yhteiskunnan muutokset, jäsenistön tarpeet jne. Jos mahdollista, jäsenten tulee valita hallitukseen henkilöitä, jotka ovat sitoutuneita ja aktiivisia, ja joilla on riittävästi tarvittavaa asiantuntemusta ja kokemusta /anneli pahta 6

7 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoiset eivät ole yhdistyksen työntekijöitä, heille ei makseta palkkaa tai korvausta työstä He ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisesti, omista yksilöllisistä motiiveistaan johtuen Hyvän hallinnon mukainen toiminta sitouttaa vapaaehtoisia Vapaaehtoisten tekemään työtä pitää arvostaa ja heitä pitää johtaa hyvin Toiminnan pitää olla kohderyhmän kannalta hyödyllistä ja tarpeellista /anneli pahta 7

8 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoiset ja työttömyysturva Työnhakija saa tehdä palkatonta tavanomaista yleishyödyllistä vapaaehtoistyötä - urheilu- ja yleisötapahtumat - vertaistukiryhmät - yhdistysten kautta tapahtuva toiminta Voi tehdä talkootyötä - tavanomainen naapuriapu tmv. Yleishyödyllisten päämäärien edistämiseksi ja voittoa tavoittelemattoman toiminnan tukemiseksi Vapaaehtoistyöhön osallistutaan ja se lopetetaan haluttaessa Osallistumiselle ei aseteta tunti-, päivä- tai muita aikarajoja Tavanomainen kestitys ja kustannusten korvaus on sallittua /anneli pahta 8

9 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoiset ja työttömyysturva Perehdyttämisjaksoa tai muita lyhyitä koulutuksia ei katsota koulutukseksi (esim. hygieniapassi) Työnhakija ei voi työskennellä tehtävissä, jotka yleisesti tehdään työsuhteessa tai yritystoimintana - esim. palkaton työskentely yrityksessä - yrityksellä tarkoitetaan taloudelliseen tulokseen tähtäävää toimintaa Työsuhteesta ei voi siirtyä tekemään samoja tai samankaltaisia tehtäviä vapaaehtoistyönä Jatkuvasti ja säännöllisesti työntekijöitä samoissa tehtävissä (elinkeinotoimintaa), joita tehdään myös talkoo- ja vapaaehtoistyönä katsotaan työsuhteessa tehdyksi työksi Yleishyödylliseen toimintaan voi osallistua vapaaehtoisena, vaikka olisi myös palkattuja työntekijöitä /anneli pahta 9

10 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Työturvallisuus vapaaehtois- ja talkootyössä Vapaaehtoistyöhön sovelletaan työturvallisuuslakia rajoitetusti Edellytyksenä on - työnantajan ja vapaaehtoistyöntekijän välinen sopimus ja - vapaaehtoinen tekee samaa tai samankaltaista työtä kuin työntekijät Työnantajan on huolehdittava siitä, ettei vapaaehtoistyöntekijän turvallisuudelle tai terveydelle aiheudu haittaa tai vaaraa Vapaaehtoistyöntekijä on velvollinen noudattamaan työpaikan turvallisuusohjeita Talkootyön järjestäjä voi joutua korvausvastuuseen vahingonkorvauslain perusteella, siksi talkoolaiset on syytä vakuuttaa tapaturman varalta /anneli pahta 10

11 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Alaikäinen vapaaehtoinen Laki nuorista työntekijöistä Vapaaehtoistyö ei saa vahingoittaa nuoren ruumiillista tai henkistä kehitystä Ei saa vaatia hänen ikäänsä ja voimiinsa nähden kohtuullista suurempaa ponnistusta tai vastuuta Järjestäjän on huolehdittava, että nuori vapaaehtoinen saa tarvittavaa opetusta ja ohjausta Tiettyjen edellytysten täyttyessä nuorelle vapaaehtoiselle on toimitettava terveystarkastus työnantajan kustannuksella /anneli pahta 11

12 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoiset ja henkilörekisteri Ohjeita henkilötietojen käsittelyyn sekä tietoa rekisterinpitäjää koskevista säännöksistä saa alla olevan linkin kautta löytyvästä ja muistakin Tietosuojavaltuutetun toimiston laatimista oppaista ttu/tietosuojavaltuutetuntoimisto/oppaat/6jfq8wnq7/ota_oppaa ksi_henkilotietolaki.pdf /anneli pahta 12

13 Vapaaehtoisen korvaukset ja palkitseminen Kustannusten korvaukset Yleishyödyllinen yhdistys voi suorittaa vapaaehtoiselle verovapaasti: - päivärahan enintään 20 päivältä kalenterivuodessa - majoittumiskorvauksen (rajoituksetta) - matkustamiskustannusten korvauksen (rajoituksetta) (yksityisellä kulkuneuvolla max /vuosi) Nettietu ja puhelinetu Voidaan antaa yhdistyksen nimissä oleva ja sen maksama internet-yhteys kotiin - yksityiskäytöstä ei synny veronalaista tuloa edellyttäen, että yhteyttä käytetään työn tekoon yhdistyksen hyväksi Työntekijän oman puhelimen tai työhuoneen käytöstä maksetut korvaukset ovat veronalaista ansiotuloa /anneli pahta 13

14 Vapaaehtoisen korvaukset ja palkitseminen Palkitseminen Palkitseminen vähäisessä määrin veroseuraamuksetta - esim. pienet ja vähäarvoiset tavaralahjat - satunnaisesti tarjottu ateria tai kahvitarjoilu Virkistystoiminta, tuki ja koulutus verotonta edellyttäen, että - kustannukset ovat alhaiset - ei peritä maksua keneltäkään Palkitsemisesta ei voida sopia ennalta Ennalta sovittu palkkio tai muu vastike on veronalaista korvausta työstä ja se voi tulla verotetuksi tekijän ansiotulona Lounas- ja virikeseteleiden antaminen verottomasti ei ole mahdollista (koskee vain työntekijöitä) /anneli pahta 14

15 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoisten tuki ja sitouttaminen Vapaaehtoisten kouluttaminen, hyvä perehdytys ja toimiva koordinointi tukevat vapaaehtoisen hyvinvointia Virkistystoiminta ja lisäkoulutus ovat hyvää tukea vapaaehtoiselle Kannustus, henkilökohtainen tuki ja selkeät ohjeet auttavat vapaaehtoista jaksamaan työssään Ilman tukea ja toimintaan sitouttamista vapaaehtoistoimijan on helppo hypätä pois, jos hän ei koe vapaaehtoistyötään palkitsevaksi (Lähde: Jenni Kaikkonen: Vapaaehtoisten hyvinvoinnin tukeminen Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto ry:ssä, opinnäytetyö Humak 2015) /anneli pahta 15

16 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoisten johtaminen Pelkkä vapaaehtoisten koordinointi ei riitä takaamaan hyvää vapaaehtoistoimintaa vaan sen lisäksi tarvitaan vapaaehtoistyön johtamista, mihin liittyy myös - strategiasuunnittelu - arviointi ja - kehittäminen (Lähde: Mika Väisänen: Toimintamalli vapaaehtoistoimijoiden johtamiseen, 2010) /anneli pahta 16

17 Vapaaehtoiset yhdistystoiminnassa Vapaaehtoisten johtaminen - kehittämisehdotuksia Kannustus ja innostaminen, yhdessä tekeminen ja vuorovaikutus Kuunteleminen, palautteen antaminen, palkitseminen ja kiitoksen antaminen ovat tärkeitä vuorovaikutukseen liittyviä elementtejä Tarvitaan enemmän ihmisten johtamista Tarvitaan puheenjohtajan omaa innostusta ja kiinnostusta toimintaa ja toimijoita kohtaan Miten uudet toimijat pääsevät ja otetaan mukaan toimintaan (sisäänpäin kääntyneisyys) Jopa puolet vapaaehtoistoimintaan osallistumattomista tulisi mukaan toimintaan jos heitä pyydettäisiin, nuorista jopa kaksi kolmannesta. (Lähde: Tuija Hänninen, Nöyrä, ymmärtävä ja kannustava; opinnäytetyö 2012) /anneli pahta 17

18 Yhdistys työnantajana Työsuhteessa yhdistykseen Työsuhteessa työntekijä tekee työtä korvausta vastaan, työnantajan johdon ja valvonnan alaisena Työsuhteessa sekä työnantajalla ja työntekijällä on velvollisuuksia ja oikeuksia, jotka tulee hoitaa niin kauan kuin työsuhde on voimassa Keskeisimpiä työantajan velvollisuuksia ovat palkanmaksu sekä pakollisten vakuutusten ottaminen työntekijälle Työntekijällä on velvollisuus suorittaa työ huolellisesti, sovittuja työaikoja sekä työnantajan antamia ohjeita noudattaen /anneli pahta 18

19 Yhdistys työnantajana Hallitus työnantajan roolissa Työnantajan roolissa toimii hallitus, puheenjohtajan asema Hallitus ei voi sivuuttaa toiminnanjohtajaa esimiesroolissa Tarvittaessa hallitus toimii sekä työnantajana että esimiehenä Hallitus sopii kuka on toimihenkilöiden esimies Työsuhdetta määrittävän lainsäädännön tuntemus Hallitus huolehtii toimihenkilön perehdyttämisestä, esimiestuesta ja motivoimisesta Esimerkiksi työntekijän terveydentilaa koskevia tietoja saavat käsitellä vain ne henkilöt, jotka valmistelevat tai tekevät työsuhdetta koskevia päätöksiä taikka panevat niitä toimeen - tietoja ei saa ilmaista sivulliselle työsuhteen aikana eikä sen päättymisen jälkeen /anneli pahta 19

20 Yhdistys työnantajana Keskeisiä työnantajan velvollisuuksia Työsopimuksen tai kirjallisen selvityksen laatiminen Palkan, sotumaksujen ja tilitysten maksaminen, sekä ilmoitukset eri tahoille Yleissitovan työehtosopimuksen noudattaminen Työaika/palkkakirjanpidon pitäminen Työntekijän asianmukainen perehdyttäminen Työturvallisuudesta ja työterveyshuollosta huolehtiminen Työntekijän yksityisyyden suojan huomioon ottaminen (rekisteriselosteen saatavilla pitäminen) Työntekijän vakuuttaminen: työtapaturmavakuutus, työeläkevakuutus, työttömyysvakuutus, ryhmähenkivakuutus Työntekijän työeläkeasioista huolehtiminen Työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu työssä Työtodistuksen antaminen pyynnöstä /anneli pahta 20

21 Yhdistys työnantajana Tärkeimpiä työsuhteessa sovellettavia lakeja ovat: Työehtosopimuslaki Työsopimuslaki Työaikalaki Vuosilomalaki Työntekijäin eläkelaki Laki työnantajan sosiaaliturvamaksusta Työterveyshuoltolaki Työturvallisuuslaki Laki yksityisyyden suojasta työelämässä Henkilötietolaki Sähköisen viestinnän tietosuojalaki Yhdenvertaisuuslaki Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä /anneli pahta 21

22 Hallituksen tehtävistä 1. Päätösten toimeenpano jäsenten tekemien päätösten toimeenpano jäsenistön näkemysten selvittäminen 2. Kirjanpidon ja varainhoidon järjestäminen taloushallinnon prosessit ja toimintatavat varallisuuden turvaaminen ja säilyttäminen asianmukaiset vakuutukset 3. Toiminnan ohjaus ja valvonta strategia, talous- ja toimintasuunnitelma talousraportointi sisäinen valvonta /anneli pahta 22

23 Hallituksen tehtävistä Hallitus toteuttaa järjestön sääntöjen mukaista toimintaa (tarkoituspykälä), ottaen huomioon jäsenistön tarpeet Toteuttaa päätösten mukaisesti toimintaa (toimeenpano) Valvoo lakien ja sääntöjen noudattamista Päättää järjestön strategiasta ja tavoitteista Valvoo strategian toteutumista Hyväksyy järjestön talousarvion ja toimintasuunnitelman Valvoo ja arvioi toimintaa Järjestää sisäisen valvonnan (taloussääntö tmv.) Seuraa järjestön toimintaympäristöä ja sen muutoksia /anneli pahta 23

24 Hallituksen tehtävistä Hallitukselle kuuluvien tehtävien delegoinnista Hallitus toimii kollektiivina, myös vastuu kollektiivista Hallitus voi delegoida sille kuuluvia tehtäviä toisaalle, mutta vastuu säilyy aina hallituksella - asioiden valmistelu ja hoitaminen (toimikunnat ja valiokunnat) - valmistelu- ja täytäntöönpanotehtäviä voidaan jakaa myös hallituksen jäsenten kesken Päätöksenteko-oikeuttaan hallitus ei voi delegoida toisaalle /anneli pahta 24

25 Toiminnan suunnittelu ja seuranta Suunnittelu Toteutus Seuranta Toimenpiteet Hallitus Operatiivinen Hallitus Hallitus * Strategia * Tosu, budjetti * Jokapäiväinen toiminta * Arviointi * Raportit * Selvitykset * Strategian päivitys * Toiminnan muutos * Työsuunnitelmat (operatiivinen) * Työntekijät * Vapaaehtoiset * Jäsenet * Rahoittajat * Muut sidosryhmät * Suunnitelmien päivitys (operatiivinen) /anneli pahta 25

26 Onnistumisen edellytyksiä Toiminnan suunnittelu ja seuranta On osattu ennustaa tulevaa ja tehdä oikeita valintoja Strategia on niin selkeä, että toiminnan suunnittelu, seuranta ja raportointi voidaan rakentaa sen päälle Tavoitteiden seuraamiseksi on valittu oikeat mittarit Toimintasuunnitelmalla ja työsuunnitelmilla (työntekijät/vapaaehtoiset) on niin selkeä yhteys strategiaan, että jokainen ymmärtää oman roolinsa ja tehtävänsä strategian toteuttajana * motivaatio * työn merkitys * tuki ja palaute * kehittyminen /anneli pahta 26

27 Onnistumisen edellytyksiä Hallitustyöskentelyn menestystekijät 1. Tarvittavat henkilökohtaiset ominaisuudet ja kyky työskennellä yhdessä (toimiva johto ja hallitus), - hallitus valvoo ja opastaa - toimiva johto vastaa päivittäisestä toiminnasta 2. Hallitus ei keskity vain tiettyihin tahoihin kohdistuvien etujen ajamiseen mikä jakaa hallituksen ja tekee siitä huonosti toimivan (koko jäsenistön etu) Lähde: Hallituksen Agenda, käytännön ohjeita tehokkaaseen hallitustyöskentelyyn (PriceWaterhouseCoopers) /anneli pahta 27

28 Onnistumisen edellytyksiä (Lähde: /anneli pahta 28

29 Kiitos mielenkiinnostanne! Anneli Pahta Järjestöpäällikkö, lakimies SOSTE /anneli pahta 29

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE

Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus. Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Yhdistyksen hallituksen tehtävät ja vastuu Luottamushenkilökoulutus Verkkoluento 7.11.2013 Anneli Pahta, SOSTE Sisältö Hyvä hallintotapa Yhdistyksen jäsenet Yhdistyksen hallitus Hyvän hallinnon periaatteet

Lisätiedot

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA

VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA VAPAAEHTOISTYÖHÖN LIITTYVÄT LAIT SUOMESSA Sisällys: 1. Johdanto 2. Mitä vapaaehtoinen saa tehdä? 3. Vapaaehtoistyö ja työttömyysturva 4. Edut ja korvaukset 5. Turvallisuus vapaaehtoistyössä 6. Alaikäinen

Lisätiedot

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto

[Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto [Kirjoita teksti] Salibandyseuran Hyvä Hallinto 2 Sisältö LUKIJALLE... 4 SEURAN HYVÄ HALLINTO... 5 1 Mikä on seura?... 5 1.1 Peruskäsitteitä... 5 1.2 Seuran tarkoitus... 6 1.3 Yhdistyksen säännöt... 6

Lisätiedot

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä

SEURAN HYVÄ HALLINTO. Voittoja joka päivä SEURAN HYVÄ HALLINTO Voittoja joka päivä Sisällysluettelo Lukijalle... 3 1 Mikä on seura?... 4 1.1 Peruskäsitteitä... 4 1.2 Seuran tarkoitus... 4 1.3 Yhdistyksen säännöt... 4 1.4. Keskeisiä toimintaperiaatteita...

Lisätiedot

Hyvä hallintotapa järjestössä

Hyvä hallintotapa järjestössä Hyvä hallintotapa järjestössä JULKAISIJA Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry Iso Roobertinkatu 1 A 16 00120 Helsinki KIRJOITTAJAT Anneli Pahta Olli Hakkarainen GRAAFINEN SUUNNITTELU

Lisätiedot

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa

Hyvä hallinto lajiliitossa. Hyvä hallinto lajiliitossa Hyvä hallinto lajiliitossa 1 SLU-julkaisu Toimitus: Petri Heikkinen Työryhmä: projektipäällikkö Henri Alho (Suomen Palloliitto), johtaja André Noël Chaker (Veikkaus Oy), professori Heikki Halila (Helsingin

Lisätiedot

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010

Säätiöiden ja rahast S ojen neuv o ttel ukunt a r y. Delega D tionen för stiftelser och fonder r f. Helsinki 2010 3 1970 2010 1 2 Säätiöiden SÄÄTIÖIDEN ja rahastojen JA RAHASTOJEN neuvottelukunta NEUVOTTELUKUNTA ry. RY Delegationen DELEGATIONEN för stiftelser FÖR STIFTELSER och OCH fonder FONDER rf. RF Helsinki 2010 3 Toimittajat

Lisätiedot

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ

HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ KARJALAN SIVISTYSSEURA RY HALLINTO- JA TALOUS- SÄÄNTÖ Hyväksytty 22.11.2012 HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1) HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNNÖN MERKITYS... 2 2) KARJALAN SIVISTYSSEURAN ARVOT JA MISSIO...

Lisätiedot

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013.

Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren. avaimet. ja Anneliina Törrönen. Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan Pirjo Rosengren avaimet ja Anneliina Törrönen Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 2013 Uudistettu painos 2013. Yhdistystoiminnan avaimet on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry:n opintoaineisto,

Lisätiedot

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen. Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Sikke Leinikki ja Eveliina Kuukkanen Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana Hyvä LAL:n jäsen Luonnontieteiden Akateemisten Liitto LAL ry julkaisee verkkosivuillaan tämän TJS Opintokeskuksen tuottaman Puheenjohtaja

Lisätiedot

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET

Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET Suomen Kylätoiminta ry 2.3.2008 KYLÄYHDISTYSTEN TYÖLLISTÄMISTOIMINTA,VEROTUS JA VAKUUTUKSET 2 SISÄLLYS Alkusanat OSA 1 KYLÄTOIMINTA TYÖLLISTÄJÄNÄ JA TYÖNANTAJANA 1.1 Työlainsäädäntö 1.2 Työsuhde ja työsopimus

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009. Kansalaisjärjestöteemaryhmä YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 Kansalaisjärjestöteemaryhmä MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN JULKAISUJA 1/2009 Sivu 1 SISÄLLYS 1 LUKIJALLE...

Lisätiedot

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä.

NJKL on rekisteröity 11.11.1920 ja noudattaa toiminnassaan liiton sääntöjä ja kansallista lainsäädäntöä. HALLINTO- JA TALOUSSÄÄNTO Naisjärjestöjen Keskusliiton (NJKL) hallinnossa, varojen hoidossa, kirjanpidossa, tilinpäätöksessä ja tilintarkastuksessa noudatetaan yhdistyslakia, kirjanpitolakia ja -asetusta

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE

TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE TYÖNANTAJAN OPAS NUORISOSEUROILLE SISÄLTÖ Miten käytän opasta? 3 Nuorisoseura työpaikkana 4 Miten nuorisoseura voi palkata työntekijän? 5 Työllistämisen eri vaihtoehdot 6 Palkkatuki 6 Kuntien työllistämistuet

Lisätiedot

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan

Aivovammaliitto ry. Oljenkorsi yhdistystoimintaan Aivovammaliitto ry Oljenkorsi yhdistystoimintaan Sisällysluettelo Yhdistys 3 Yhdistyksen tunnusmerkit Yhdistyksen perustaminen Säännöt 4 Jäsenyys 5 Päätöksenteko yhdistyksessä 5 Yhdistyksen kokous Käytännön

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata?

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 14.12.2010. Päivitykset on merkitty violetilla. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009

YHTÄLÖ. Yhdistyksen talous ja verotus. Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? Paula Pylkkänen 2009 YHTÄLÖ Yhdistyksen talous ja verotus Mitä pienessä yhdistyksessä pitäisi osata? HUOM! Opas on päivitetty 21.1.2014. Päivitykset on merkitty punaisella. Paula Pylkkänen 2009 MAASEUTUPOLITIIKAN YHTEISTYÖRYHMÄN

Lisätiedot

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä

Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä Hallitustyöskentely Sitran kohdeyrityksissä 1. painos Sitra 2011 Työryhmä: Pauli Marttila (pj.), Jukka Aaltonen, Mauri Heikintalo, Jorma Jaalivaara, Marja Karttunen, Lari Rajantie, Heikki Sundquist, Juha

Lisätiedot

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas

Autismi- ja Aspergerliitto ry. Yhdistystoiminnan opas Autismi- ja Aspergerliitto ry Yhdistystoiminnan opas Heikki Kokko & Katriina Tamminen 2008 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto 2. Mikä on yhdistys 2.1 Yhdistystoiminnan käsitteitä 2.2. Liitto yhdistys aluekerho

Lisätiedot

Valintoja ja Yhteistyötä

Valintoja ja Yhteistyötä Suomen Jääkiekkoliitto www.finhockey.fi Valintoja ja Yhteistyötä JOUKKUEENJOHTAJAN KÄSIKIRJA Ismo Haaponiemi Hannu Jokinen Heikki Suutala Päivitetty 8/2010 Kari Ekman Suomen Jääkiekkoliitto ja tekijät

Lisätiedot

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15

5. Työn johtaminen 15 Kuka johtaa työn tekemistä? 15 Jos työhön kuuluu matkustamista, kuka päättää matkalle lähdöstä? 15 OpasVuokratyöopas Sisältö 1. Johdanto 4 2. Yleistä vuokratyöstä 5 Mitä vuokratyö tarkoittaa? 5 Miten vuokratyö poikkeaa muista työsuhteista? 5 Milloin vuokratyötä voi käyttää? 6 Saako vuokratyöntekijältä

Lisätiedot

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa

Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto organisaationa Suomen Ratsastajainliitto ry Radiokatu 20, Valo, Helsinki p. 09-2294 510 f. 09-149 6864 www.ratsastus.fi Suomen Ratsastajainliitto ry Työryhmässä: Laura Airaksinen,

Lisätiedot

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011

Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Yhdistyksen käsikirja Pikaopas hallitukselle 2011 Sisällys Oppaan tarkoitus... 4 1. YHDISTYSTOIMINTA, YLEISTÄ... 5 2. SÄÄNTELY... 5 Säännöt... 5 Lainsäädäntö... 6 3. YHDISTYKSEN PERUSTAMINEN JA REKISTERÖINTI...

Lisätiedot

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta

OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE. Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta OPAS TOIMINNAN KEHITTÄJÄLLE Onnistunut vapaaehtoistoiminta Sisältö Lukijalle... 5 1 Ennen kuin vapaaehtoinen saapuu... 7 1.1. Koko yhteisö toimintaa

Lisätiedot

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla

Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla Työhyvinvointia työsuojelun yhteistoiminnalla 1 2 JHL Julkisten ja hyvinvointialojen liitto Julkisten ja hyvinvointialojen

Lisätiedot

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta osana hyvää hallinto- ja johtamistapaa Ohje 1 (20) Johdanto Kuntalain 1.7.2012 voimaan astuneiden muutosten myötä kuntalakiin tuli merkittäviä sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa koskevia muutoksia, joihin kunnan tulee vastata. Muutosten

Lisätiedot

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti

Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminnan tietopaketti Vanhempainyhdistystoiminta on aikuisten yhteistyötä koulun tai päiväkodin kaikkien lasten hyväksi. Se on toimintaa lasten viihtymisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi

Lisätiedot

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT YHDISTYKSEN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT Yhdistyksen hallitus on toimeenpaneva elin. Se on yhdistyksen kokouksen valitsema ja sen alainen toimielin, jonka toisaalta tulee hoitaa lain sille nimenomaan määräämät

Lisätiedot

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus

Ohje. TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus TE-toimistot ELY-keskukset 30.12.2014 TEM/2192/03.01.04/2014 Työ- ja elinkeinohallinnon asiakaspalvelukeskus Ohje TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN OHJE TE-TOIMISTON TEHTÄVISTÄ TYÖTTÖMYYSTURVAJÄRJESTELMÄN TOIMEENPANOSSA

Lisätiedot

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille

TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille TYÖN ILOA JA IMUA työhyvinvoinnin ratkaisuja pientyöpaikoille Marja-Liisa Manka, Liisa Hakala, Sanna Nuutinen ja Riitta Harju Tutkimus- ja koulutuskeskus Synergos Tampereen yliopisto Kuntoutussäätiö TYÖN

Lisätiedot