Kognitiivinen kehitys. Helena Sorsa Kasvun tukeminen ja ohjaus Kehityspsykologia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kognitiivinen kehitys. Helena Sorsa Kasvun tukeminen ja ohjaus Kehityspsykologia"

Transkriptio

1 Kognitiivinen kehitys Helena Sorsa Kasvun tukeminen ja ohjaus Kehityspsykologia

2 Sisäiset mallit kokemusten pohjalta toimintakaaviot lapsi ymmärtää ympäristöään toimimalla siinä mielikuvat mielessä tapahtuva havaitseminen symbolien muodostaminen kieli mallit monimutkaistuvat osa sosiaalistumista: omaksutaan ympäristölle yhteisiä malleja

3 Sisäiset mallit ohjaa havaintotoimintaa tarkkaavaisuus aistimusten tulkinta havainnoiksi sisäisten mallien ja uuden tiedon yhteys ristiriita vai yhteensopivuus sulauttaminen (assimilaatio) mukauttamainen (akkomodaatio) Ympyrä pallo pallo!! planeetta?!

4 Ajattelun kehitys Jean Piaget Havainnoimalla omien lastensa kehitystä hahmotteli kognitiivisen kehityksen vaiheteoriansa. Osoitti, miten säännönmukaista lapsen älyllinen kehitys on. Lapsen oma toiminta on merkityksellistä. Kehityksen perustana ovat sisäiset mallit (skeemat). Uusissa tilanteissa lapsi hyödyntää aiempia tietojaan: assimilaatio eli uuden tietoaineksen sulauttaminen vanhaan ja akkomodaatio (mukauttaminen) eli tapahtuma, jossa koko tietorakenne muuttuu uuden tiedon nivoutuessa vanhaan.

5 SENSOMOTORINEN KAUSI vauva-taapero 0-2 ESIOPERATIONAALINEN VAIHE pikkulapsi-leikki-ikä 2-6 KONKREETTISTEN OPERAATIOIDEN VAIHE kouluikä 6/7-11/12 MUODOLLISTEN (Formaalien) OPERAATIOIDEN VAIHE alakoulusta eteenpäin 11/12-> reflekseistä jäsentyneeseen toimintaan, toiminnan ohjaus ei-kielellinen ajattelu skeemat : havainto+toiminto kokemusten luokittelu esinepysyvyys paikan hahmottaminen ongelmanratkaisu mielikuvin syy-seuraus Lapsi oppii yhdistämään havainnot ja liiketoiminnat. yksinleikki, n. 2v rinnakkaisleikki Symbolinen ja looginen ajattelu kehittyy iitsekeskeisyys taianomaisuus (animistisuus) loppupuolella (4-7) realistisempaa ajattelua sidoksissa välittömiin havaintoihin vaikea havaita kerralla useampia ominaisuuksia; Tilanteiden vertaaminen vielä alkeellista (vesilasi) Päättely omien toiveiden värittämää ja analogioihin perustuvaa (saman kaltaiset asiat oletetaan samanlaisiksi). Kuvitteluleikit alkavat. Intuitiivinen vaihe 4-7 v: Välitön havainto ohjaa ajattelua. Ajattelu egosentristä: omaa kokemusta ei osata verrata toisen kokemukseen samasta asiasta, vaan nähdään omat havainnot ainoina oikeina yhteisleikki n. 5v.; kuvitteluleikit loogiset ajatusoperaatiot ymmärtää esim. massan säilyvyyden (vesilasi) sidottu konkreettisiin asioihin (anna, riitta, sini); havainnollistaminen sisäistää normeja ja moraalisia käsitteitä ajantaju kehittyy, kello välimatkat suhteiden ymmärtäminen Lapsi osaa nähdä asian useasta, myös muiden ihmisten, näkökulmasta. Loogisuus lisääntyy. Ajattelu vielä sidoksissa konkreettiseen todellisuuteen. sääntöleikit, pelit kaverisuhteet rakennus- ja keräilypuuhat käsitteenmuodostus salakerhot opitaan ajattelemaan loogisesti myös abstrakteissa asioissa Induktiivinen ja deduktiivinen päättely symbolit ajattelun välineenä käsitejärjestelmät; vaihdetaan symboleita uusiin filosofista ja uskonnollista pohdintaa arvioi normeja Ajattelu vapautuu välittömästä todellisuudesta. Ajattelun abstraktius lisääntyy. Useiden näkökulmien yhtäaikainen huomioiminen. Mielikuvat ja muisti laajentavat ajattelua. Metakognitio Eettinen ja moraalinen arviointi onnistuu.

6 Muistia jaoteltu eri tavoin: lyhytkestoinen-pitkäkestoinen Työmuisti säilömuisti Episodimuisti semanttinen muisti Muistin kehitys Muisti toimii jo pienellä vauvalla; uusien taitojen oppiminen edellyttää jo varhain toimivaa muistia Leikki-iässä muisti alkaa kehittymään Työmuistissa pystytään pitämään 3-5 asiaa. Tietomuistiin > erilaisia opittuja käsitteitä Elämäntapahtumamuistiin > omia kokemuksia Taitomuistiin > vauvaiästä lahtien opittuja taitoja Itsen ohjeistaminen Lapsen ajattelu kehittyy puheen kautta. 1. annetaan ohjeita itselle, kuinka toimia; egosentrinen puhe n.3 vuotiaana toiminto rupeaa vähenemään ja päättyy kouluikään mennessä 2. Sisäinen puhe Lapsi ohjaa toimintaansa äänettömästi mielessään käskyjä jaellen. Aikuisen työmuistin kapasiteetti 7 yksikköä

7 Ajattelun kehitys aikuisuudessa Postformaalinen ajattelu Aikuinen ymmärtää ajattelunsa rajoitukset sekä tiedon ja päätelmien epätäydellisyyden. Vain osa yksilöistä kykenee postformaaliseen ajatteluun. Aikuisuudessa ajattelun kehitys etenee elinikäisen oppimisen mukana. Aikuinen kehittää ajatteluaan ja kykyään tehdä analyysejä ja päättelyprosesseja 1. Deduktiivinen päättely 2. Induktiivinen päättely Vakiintuvat yksilön ympäristön vaikutusten ja sisäisen motivaation avulla viimeistään aikuisiässä yksilön käyttöön. Nuoruuden kiihkeistä mielipiteistä irtaudutaan aikuisuuden monet näkökulmat huomioonottavaan reagointityyliin.

8 Vanhuus Vanhuus tuo uusia haasteita elämään. Fyysinen kunto muuttuu Muistaminen ja ongelmien ratkaiseminen saattavat vaikeutua. iän aikana kertynyt tieto-taito antaa hyvän pohjan älyllisten ongelmien ratkaisemiseen. Kiteytynyt älykkyys = Kokemusten luoma kognitiivinen kyvykkyys Kiteytynyt älykkyys lisääntyy 50. ikävuoteen saakka, muuttumattomana se säilyy ainakin 60.ikävuoteen saakka.

9 Muutoksia Joustava älykkyys = asoiden välisten suhteiden havainnointikyky huipussaan varhaisaikuisuudessa ja aikuisuudessa vuotiaana, alkaa heikentyä jo keski-iässä Vanhuudessa lähimenneisyyden tapahtumat muistuvat mieleen vanhoja tapahtumia vaikeammin. Tietoinen muistaminen ja oppiminen vaikeutuu. Stressi ja masennus kuitenkin huonontavat muistia ennestään.

10 Dementia -kuin muistaminen ei onnistu Dementia on aivotoimintojen sairaalloisesta huononemisesta johtuvaa muistin heikentymistä. Syitä voi olla monia: aivoinfarkti, aivohalvaus, aivovamma, alzheimerin tauti jne. Dementia on suhteellisen pysyvä tila, jonka hoito on riippuvainen syyn laadusta. Alzheimerin tauti ei ole parannettavissa, vaan yksilön muisti heikentyy vähitellen huonontaen kaikkia kognitiivisia toimintoja. Dementian oireet näkyvät arviointikyvyn heikkenemisenä, keskittymiskyvyn vähenemisenä, muistin ja ongelmanratkaisu vaikeutumisena.

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys

PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys PS2 Ihmisen psyykkinen kehitys 1. Elämänkaaripsykologia 1.1. Ihminen on psyykkinen, fyysinen ja sosiaalinen kokonaisuus 1.2. Kehityksen tutkiminen 1.3. Syntymää edeltävä kehitys 2. Vauvasta kouluikään

Lisätiedot

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana

KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA. MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana KOIVIKKO, HENNA-RIIKKA & PELTOPERÄ, ANNA-EMILIA MAAILMA LIIKKUU IHMINEN EI? Lasten liikuntamotivaatio ActiveAquarium-virtuaalikokeilun aikana Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA

Lisätiedot

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN

- MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Ulla Vuori Terveydenhoitaja, muistikoordinaattori 04.03.2014 - MUISTISTA - NORMAALI IKÄÄNTYMINEN - MUISTIN JA TOIMINTAKYVYN HEIKKENEMINEN Muisti on ihmiselle välttämätön: Identiteetti ja kokemus omasta

Lisätiedot

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan.

Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Tampereen yliopisto Kun Aurinko on perillä, Kuu lähtee matkaan. Oppilaan käsityksiä aurinkokunnan rakenteesta ja toiminnasta Tampereen yliopiston opettajankoulutuslaitos Opettajien lisäkoulutus Pro Gradu-tutkielma

Lisätiedot

Muistisairaudet 23.10.13

Muistisairaudet 23.10.13 Muistisairaudet 23.10.13 Muistaminen on aivojen tärkeimpiä tehtäviä Kaikki älyllinen toiminta perustuu tavalla tai toisella muistiin Muisti muodostaa identiteetin ja elämänhistorian Muistin avulla tunnistamme

Lisätiedot

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ

MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ AARNIO, EMILIA MUUSIKKOUS JA OPETTAJUUS MUSIIKINOPETTAJAN IDENTITEETISSÄ Musiikkikasvatuksen pro gradu -tutkielma KASVATUSTIETEIDEN TIEDEKUNTA Musiikkikasvatuksen koulutus 2014 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA

OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA OPPILAIDEN AJATTELUN KEHITTÄMINEN ALAKOULUSSA Opetussuunnitelman odotuksia, opettajien käsityksiä ja käytännön todellisuutta luonnontieteiden opetuksen kontekstissa Miia Vuorma Kasvatustieteen pro gradu

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ PSYKOLOGIAN KOE 11.3.2015 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto

Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma Kevät 2007 Liikuntatieteiden laitos Jyväskylän yliopisto TEHOSTETUN HARJOITTELUN YHTEYDET 13 15-VUOTIAIDEN JÄÄKIEKKOILIJOIDEN LAJITAITOIHIN, TAUSTATEKIJÖIHIN JA TASAPAINOKYKYYN SEKÄ NIISSÄ TAPAHTUVIIN MUUTOKSIIN Jari Innanen Liikuntapedagogiikan pro gradu -tutkielma

Lisätiedot

Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki 31.1.

Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki 31.1. Työmuisti ja tarkkaavuus oppimisen pullonkauloina Nuorten ja aikuisten oppimisvaikeuksien moniammatillinen ohjaus ja tuki 31.1.2014 Johanna Nukari, neuropsykologian erikoispsykologi, PsL 3.2.2014 1 Käsiteltäviä

Lisätiedot

PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ

PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ PSYKOLOGIAN KOE 26.9.2014 HYVÄN VASTAUKSEN PIIRTEITÄ Alla oleva vastausten piirteiden, sisältöjen ja pisteitysten luonnehdinta ei sido ylioppilastutkintolautakunnan arvostelua. Lopullisessa arvostelussa

Lisätiedot

Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa

Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa Käsitteen ymmärrystä ja mekaanista laskutaitoa mittaavat tehtävät viidennen luokan murtolukukokeissa Pro Gradu tutkielma Pentti Yrjänäinen Soveltavan kasvatustieteen laitos Helsingin yliopisto Ohjaaja

Lisätiedot

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen

4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Kaisa Saarinen 4-7-vuotiaiden kipupotilaiden kuntoutuksen kehittäminen Psykomotorinen perheryhmäinterventio Metropolia Ammattikorkeakoulu Erikoistumisopinnot Psykomotoriikka toimintakyvyn tukena Kehittämistyö

Lisätiedot

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN

OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN OPETTAJAN OHJAUSTYYLIN YHTEYS MATEMATIIKAN OPPIMISEEN PERUSKOULUN NELJÄNNELLÄ LUOKALLA Heini Aatola Luokanopettajakoulutus Itä-Suomen yliopisto Soveltavan kasvatustieteen osasto ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO UNIVERSITY

Lisätiedot

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE

KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE KUNNA(O)LLISET ERITYISLIIKUNTAPALVELUT JA NUORILLE LAPSILLE Kartoitus ja kehittämisehdotuksia Kymenlaakson kuntiin LAHDEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaali- ja terveysala Fysioterapian koulutusohjelma Opinnäytetyö

Lisätiedot

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen

ANAMNESIS. Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli. Tero Toivanen ANAMNESIS Kohti uutta oppimisen teoriaa Rekonstruktiivisen oppimisen malli Tero Toivanen Turun yliopisto Turun opettajankoulutuslaitos Kasvatustieteiden tiedekunta pro gradu -tutkielma Kevät 2005 TURUN

Lisätiedot

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset

Juuso Mattila. Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Juuso Mattila Lasten kulutus ja rahankäyttö - Helsinkiläisten lasten ja heidän vanhempiensa näkemykset Helsingin Yliopisto Taloustieteen laitos Selvityksiä nro 46 Markkinointi Helsinki 2006 HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU

SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Opintojakson sisält ltö SYSTEMOINTI eli TIETOJÄRJESTELMÄSUUNNITTELU Mitä tieto on? Tieto, tiedonmuodostus Informaatio Ihminen LUENTOMATERIAALI Systeemi, systeemiteoria Tietojenkäsittely Maija-Leena Saaranen

Lisätiedot

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA

Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA Mervi Havukainen & Lotta Salmi OPPILAIDEN TUOTTAVAN KIRJOITTAMISEN TASO TOISELLA LUOKALLA ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Filosofinen tiedekunta Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma Kevät 2011 SISÄLTÖ TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa.

Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Kellää elämä ei oo täydellistä Median ja ihanteiden kohtaaminen kuudesluokkalaisten omakuvissa. Anna Nikkilä Pro gradu -tutkielma Lapin yliopisto Kuvataidekasvatus 2015 Lapin Yliopisto, Taiteiden tiedekunta

Lisätiedot

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen

Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt. Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Neljäsluokkalaista huolestuttaa kokeet ja läksyt Alakoululaisen hyvinvointi ja sen mittaaminen Sini Latvala & Janne Turpeenniemi Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA

RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA RAIKUPOLUN TOIMINTAYKSIKÖN VARHAISKASVATUKSEN OPPIMIS- JA OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. KASVUNAJATUS...3 2. TOIMINTAYKSIKÖN

Lisätiedot

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa

LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n iltapäiväkerhoissa Tessa Turkulainen LIIKUNNASTA ILOA LIIKUNTALEIKKIPUSSILLA! Liikunnan kehittämishanke Vantaan NMKY:n

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa

No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa No onko se orava mies vai nainen? Sukupuoli alkuopetuksen matematiikan ja äidinkielen oppikirjoissa Pro Gradu -tutkielma Anna-Leena Rusanen 0121879 Jarkko Johannes Sippola 0195122 Kasvatustieteiden tiedekunta

Lisätiedot

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA

RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA 22 Päivi Paavola RIPPIKOULU, OPETUS JA NUORTENKOKEMUKSET RIPPIKOULUSTA Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Kansalaistoiminnan ja nuorisotyön koulutusohjelma Toukokuu 2007 33 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA

SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Marianne Korteikko SARJAKUVITTAMINEN LASTEN TOIMINNANOHJAUKSEN JA SOSIAALISTEN TAITOJEN KEHITYKSEN TUKENA Varhaiserityiskasvatuksen työntekijöiden haastattelu- ja havainnointitutkimus Erityispedagogiikan

Lisätiedot

MUISTIOPAS. Asiaa muistista ja aivoterveydestä

MUISTIOPAS. Asiaa muistista ja aivoterveydestä MUISTIOPAS Asiaa muistista ja aivoterveydestä Sisällys Aivot tärkeä pääoma... 3 Muisti ainutlaatuinen instrumentti... 4 Kevennä työmuistin kuormaa... 6 Pidä pääkoppaa hyvänä... 8 Työelämän muistihaasteet...

Lisätiedot

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille

JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille JOULUEVANKELIUMI Koskettelukirja näkövammaisille lapsille Arja Törnroos Opinnäytetyö, syksy 2006 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Helsingin yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan koulutusohjelma

Lisätiedot

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä

Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Mari Rantakare Mari Rantakare Kokemuksellisuus taiteen ymmärtämisessä Artikkelin taustaa Taidekasvatuksen tavoitteita määriteltäessä on tärkeää erottaa taide ja taito. Taiteen tekeminen vaatii kyllä taitoa,

Lisätiedot