Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ""

Transkriptio

1

2

3

4

5 SISÄLLYS

6

7

8 KUVIOT

9

10

11

12

13 1 Kouluttajan ammattipätevyys

14 Ammattipersoonallisuus Ammattietiikka Itsetietoisuus Sotilaskouluttajan ammattipätevyys Menetelmätietoisuus Joustava osaaminen Taitotieto Päämäärätietoisuus Ammattikokonaisuuden hahmottaminen

15 2 Määrätietoisuus ja inhimillisyys

16 Sotakelpoinen joukko OPPIMINEN Taistelykykyinen yksilö

17 OPPIMISILMAPIIRI TAVOITTEET PALAUTE SUORITUSTEN ARVIOINTI OPPIMINEN

18 1 Koulutustaidon yleinen kuvaus

19 Sodan ja taistelun kuva Koulutuksen tavoitteet Koulutuksen ympäristö Koulutettavat Tilannetietoisuus Itsetietoisuus Päämäärätietoisuus Menetelmätietoisuus Menetelmät Toimintaratkaisut oppimisympäristön luomiseksi

20 2 Koulutustaidon osataidot 2.1 Jatkuvan oppimisen edistämisen taito

21 2.2 Kasvatustaito

22 2.3 Vuorovaikutustaito

23 2.4 Työyhteisötaito

24 KIRJALLISUUTTA

25

26 1 Toiminta

27 2 Toimintakyvyn kokonaisuus FYYSINEN PSYYKKINEN SOSIAALINEN EETTINEN

28

29 1 Valmentajan perusasenne

30 2 Toiminnan opettaminen

31

32 KOULUTTAJA OPPIJA Reflektoi omaa toimintaansa ja sen perusteita On hyvän taistelijan malli Auttaa sisäisen mallin rakentamisessa Harjaannuttaa suorituksia ja niiden nivoutumista kokonaisuudeksi Tukee toiminnan ymmärtämisen kehittymistä Ohjaa itsearvioinnin kehittymistä Luo mielikuvan tavoitteena olevasta toiminnasta Harjoittelee osataitoja Harjoittelee kokonaistoimintaa Harjaantuu itse arvioimaan toimintansa Kehittyy arvioimaan toiminnan perusteita 3 Koulutuksen mielekkyyden edistäminen

33 3.1 Koulutettavien tunteminen

34 3.2 Itsenäisyyden tukeminen

35

36 3.3 Koulutuksen nousujohteisuus

37 PINTA- OPPIMINEN SYVÄ- OPPIMINEN TIEDOT toistaa tiedot siten kuin ne on opetettu soveltaa tuttuihin tilanteisiin ymmärtää kokonaisuuden, johon tiedot liittyvät pystyy käyttämään tietoja uudessa ongelmatilanteessa TAIDOT kykenee suoriutumaan perustehtävistä samanlaisissa olosuhteissa, joissa ne on opetettu pystyy tekemään valintoja ja toimimaan tehokkaasti uusissa ja yllättävissä tilanteissa

38 3.4 Yksilön merkitys joukon jäsenenä KIRJALLISUUTTA

39

40 RAKENNE SUUNNITTELUTASO VARUSMIESKOULUTUS 1 NORMATIIVINEN 2 STRATEGINEN KOULUTUSKOKONAISUUS KOULUTUS- KAUSI KURSSI (vast) KOULUTUS- KAUSI KOULUTUS- KAUSI 3 TAKTINEN 4 OPERATIONAALINEN KOUL. TAPAH- TUMA 1 Pedagoginen suunnittelu

41 1.1 Oppimisympäristö ja oppimistoiminta

42 1.2 Oppimisen sisältö

43 1.3 Pedagogisen suunnittelun periaatemalli

44

45

46 OHJAUSOTE Esittävä ja keskusteleva MENETELMÄ Harjoittelu Ryhmä- ja projektityöskentely Ryhmäohjautuva Kokemusoppiminen Kouluttajajohtoinen Itseohjautuva 1 Simulointi ja tietokoneavusteinen opetus

47

48 2 Ohjausotteen valinta 2.1 Kouluttajajohtoinen oppimisen ohjaus

49 2.2 Ryhmäohjautuva oppimisen ohjaus

50 2.3 Itseohjautuva ote 2.4 Monimuoto-opetus

51

52 3 Opetusmenetelmät 3.1 Harjoittava opetus

53 3.2 Esittävä ja keskusteleva opetus

54 3.3 Ryhmätyö ja projektiopiskelu

55

56

57 TEHOTON RYHMÄTYÖ 1 RYHMÄSSÄ EI O LE PO SITIIVISTA KESKINÄISTÄ RIIPPUVUUTTA VAAN JOKAINEN TYÖSKENTE- LEE YKSITTÄIN RYHMÄN SISÄLLÄ. 2 JÄSENILLÄ EI OLE YKSILÖLLISTÄ VASTUU TA. 3 RYHMÄLLÄ ON YKSI JOHTAJA, JOKA KANTAA PÄÄVASTUUN TEHTÄVÄSTÄ. 4 KU LLAKIN O N V ASTU U VAIN ITSESTÄ. 5 RYHMÄTAITOJA EI O PETELLA EIKÄ HARJOITELLA. 6 KOULUTTAJA EI PUUTU RYHMIEN TO IMIN TAAN. 7 RYH MÄN TO IMIN TAA EI ARVIO ID A. 8 EI TEHDÄ JOHTOPÄÄTÖKSIÄ ASIASTA. TEHOKAS RYHMÄTYÖ 1 "KAIKKI YHDEN, YKSI KAIKKIEN PU O LESTA." 2 JÄSENILLÄ ON YKSILÖLLINEN VASTUU OSALLISTUMISESTA. 3 JOHTAJUUS ON INNOSTAVAA JA KOKOAVAA. 4 JÄSENILLÄ ON VASTUU KOKO RYHMÄN TOIMINNASTA. 5 RYHMÄTAITOJA OPETELLAAN JA HARJOITELLAAN. 6 KOULUTTAJA TARKKAILEE TO IMIN TAA JA O HJAA SITÄ TARVITTAESSA. 7 RYHMÄ ARVIOI TYÖSKENTE- LYÄÄN. JÄSENET ANTAVAT PALAUTETTA TOISILLEEN. 8 OPITUSTA TEHDÄÄN JOHTO- PÄÄTÖKSIÄ. 3.4 Kokemuksellinen oppiminen

58

59

60

61 OPITTAVA JA HARJOITELTAVA ASIA Pelkistetty Moniulotteinen FYYSINEN VAATIVUUS Helppo Kova Taistelukoulutus Ase-, ampuma- ja taistelukoulutus Väline ja kalustokoulutus Liikuntakoulutus J-os:n tuotantotehtävänmukainen sa-joukko Vaativa toiminta Pelkistetyt suoritukset HENKINEN VAATIVUUS PERUS- KOULUTUS KOULUTUSKAUDET JOUKKO- KOULUTUS

62

63 Omakohtainen kokemus Ryhmän taistelukyky Sovellus, toiminta: Ryhmän hyökkäys tietyssä maastossa Pohdinta, reflektio: Miten ryhmä voisi päästä yllätykseen Käsitteellistäminen teoria/malli: O ppaan mukainen teoria 1 Oppitunti osana oppimisprosessia

64

65

66 2 Puhe ja kuva kouluttajan välineinä

67 3 Havainnollistamisvälineet

68

69 1 Harjoitusten päätyypit 1.1 Perusharjoitukset

70 1.2 Soveltavat harjoitukset

71 2 Harjoitusten valmistelu

72

73 2.1 Tavoite- ja tilannetietoisuus

74 2.2 Koulutettavien osallistumisen tehostaminen 3 Harjoituksen toteutus

75 3.1 Aloitusvaihe

76 3.2 Toimintavaihe

77 3.3 Palautevaihe

78

79

80 1 Sotilaan toimitaperusteiden harjoittelu

81

82 2 Taistelukoulutuksen harjoitukset

83

84 3 Liikuntaharjoitukset

85

86

87 4 Ase- ja ampumakoulutuksen harjoitukset

88 4.1 Aseenkäsittely

89 4.2 Ampumaharjoitukset

90

91

92

93

94

95 1 Arviointi laadunhallinnan välineenä

96 2 Kehittävä ja toteava arviointi

97 3 Kehittävä arviointi oppimisen ohjaamisessa

98 1 Yksilöiden toimintakyvyn arviointi

99

100 2 Joukon suorituskyvyn arviointi

101

102 3 Itsearviointi

103 LOPPUSANAT

104

105

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa

Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma Yleinen osa Keravan perusopetuksen opetussuunnitelma 2004 (Koulutuslautakunta 23.3. 2004 / 29) Keravan perusopetussuunnitelma 2011 Muuttuneet ja täydennetyt luvut

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO

OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO OPETUSSUUNNITELMA 2013 KOLMIVAIHEINEN KULJETTAJAOPETUS B-LUOKAN AJO-OIKEUTTA VARTEN JOHDANTO Tämä opetussuunnitelma perustuu Ajoneuvohallintokeskuksen ja Autokoululiiton tilaamaan tutkimukseen Turun yliopiston

Lisätiedot

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ.

AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. AINA VAAN LUOTTAA ITTEES JA SEISOA TUKEVIN JALOIN LUOKAN EDESSÄ. Narratiivinen monitapaustutkimus luokanopettajien luokanhallinnasta osana pedagogista ajattelua ja toimintaa. Pro gradu- tutkielma Marjo

Lisätiedot

opiskelijan ohjaajana

opiskelijan ohjaajana Työpaikkaohjaaja opiskelijan ohjaajana Frisk, T. (toim.) www.ohjaan.fi Tämänteoksenkopioiminenontekijänoikeuslain (404/61, muutt. 712/96) ja valokuvalain (495/61, muutt. 446/96) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12

Opetushallitus. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luvut 1-12 Luonnos 19.9.2014 1 Sisällysluettelo LUKU 1 PAIKALLISEN OPETUSSUUNNITELMAN MERKITYS JA LAADINTA... 4 1.1 Opetussuunnitelman perusteet

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA?

Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Raili Hakala AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖJEN VAIKUTUS OPETUSJÄRJESTELYIHIN JA OPETUSMENETELMIIN VAIN HYVIÄ AJATUKSIA VAI TODELLISTA TOIMINNAN MUUTOSTA? Opetushallitus ja tekijä Taitto: Tmi Eija Högman ISBN

Lisätiedot

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet

Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Nuorille tarkoitetun lukiokoulutuksen opetussuunnitelman perusteet Opetushallitus ISBN 952-13-1832-5 (nid) ISBN 952-13-1833-3 (pdf) ULKOASU Studio Viiva Oy PAINOPAIKKA Vammalan Kirjapaino Oy Vammala 2003

Lisätiedot

Savonlinnan musiikkiopisto

Savonlinnan musiikkiopisto SISÄLTÖ 1 Savonlinnan musiikkiopiston toiminta-ajatus... 3 2 Tehtävä ja arvopohja... 3 3 Opetuksen toteuttaminen... 3 3.1 Oppimiskäsitys... 3 3.2 Opiskeluympäristö... 3 4 Opetuksen tavoitteet... 3 Savonlinnan

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 2004 Oppivelvollisille tarkoitetun perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet Lisäopetuksen

Lisätiedot

Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia

Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia Lajinkehittämistyö: PÄÄTÖKSENTEKO SISÄPELISSÄ, Jani Komulaisen tapa toimia Mikko Huotari PLVT9 Pesäpallon lajivalmentajatutkinto 2.4.2015 1. Johdanto 2. Tietoa ja ymmärrystä omasta taitavuudesta 2.1 Harjoittelu

Lisätiedot

OSA I. oppiscrum-opas

OSA I. oppiscrum-opas OSA I oppiscrum-opas Pedagogisia keinoja yrittäjämäiseen oppimiseen, oppimisen omistajuuteen sekä oppimisen iloon yrittäjämäistä toimintaa tukevassa oppimisympäristössä Oppimisen kehä kiertyy ja oppimisen

Lisätiedot

Tuki- ja virikeaineisto

Tuki- ja virikeaineisto Osallistavat menetelmät Tuki- ja virikeaineisto Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry 1 OSALLISTAVAT MENETELMÄT 2 1.1 Osallistavien menetelmien määritelmä 2 1.2 Ohjaajan rooli 3 1.3 Osallistavat menetelmät

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA

JÄRVENPÄÄN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINEN OSA JÄRVENPÄÄNKAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA YLEINENOSA Koulutuslautakunta hyväksynyt 17.8.2004 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 19.6.2007 48 Sivistyslautakunta hyväksynyt muutokset 17.6.2008

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA TUTKIVAN OPPIMISEN VÄLINEENÄ Kai Hakkarainen, Lasse Lipponen, Liisa Ilomäki, Sanna Järvelä, Minna Lakkala, Hanni Muukkonen, Marjaana Rahikainen & Erno Lehtinen Helsingin kaupungin

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä

Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Reflektiivisyys asiantuntijan työssä Juhani Tiuraniemi Teoksessa Niemi P. & Keskinen E. (2002) Taitavan toiminnan psykologia. Turun yliopiston psykologian laitoksen julkaisuja, Turku, 165-195. Abstrakti.

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUS- KÄYTÖN SEKÄ OPPILAIDEN TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTAITOJEN KEHITTÄMIS- SUUNNITELMA Työryhmän raportti 21.4.2005 Moniste 7/2005 Opetushallitus

Lisätiedot

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE.

Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. Taina juurakko-paavola & anneli airola MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? VINKKEJÄ ELINIKÄISEN KIELENOPPIMISEN MATKALLE. MINUSTAKO TEHOKAS KIELENOPPIJA? Vinkkejä elinikäisen kielenoppimisen matkalle. KeVät

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9

ARVIOINNIN OPAS. Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot. Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ARVIOINNIN OPAS Ammatillinen peruskoulutus Näyttötutkinnot Oppaat ja käsikirjat 2012:9 Opetushallitus Oppaat ja käsikirjat 2012:9 ISBN 978-952-13-5194-5 (nid.) ISBN 978-952-13-5195-2 (pdf) ISSN-L 1798-8950

Lisätiedot

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA

HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA HOITOTYÖN EETTISIÄ ONGELMIA Jaana Nissi-Lämsä Opinnäytetyö, syksy 2010 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Diak Pohjoinen, Oulu Hoitotyönkoulutusohjelma Sairaanhoitaja (AMK) TIIVISTELMÄ Nissi-Lämsä, Jaana. Hoitotyön

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA

Lisätiedot

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO

MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO 1 Seppo Helakorpi MENTOROINTI JA HILJAINEN TIETO Tausta-artikkeli mentorin asiantuntijuuteen ja sen arviointiin 2 Seppo Helakorpi Mentorointi ja hiljainen tieto Työn muutos kohti oppivaa organisaatiota

Lisätiedot

OPISKELIJAN OPAS - 1 -

OPISKELIJAN OPAS - 1 - OPISKELIJAN OPAS - 1 - Tervetuloa opiskelemaan! Hyvä opiskelija! Olet aloittanut opiskelun Kouvolan Aikuiskoulutuskeskuksessa. Oppilaitoksemme tarjoaa aikuisopiskelijalle monia mahdollisuuksia: voit opiskella

Lisätiedot

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori

Lukijalle. Helena Ahonen, rehtori Lukijalle Seurakuntaopiston koulutuksen järjestäjänä ja oppilaitosten ylläpitäjänä toimii Kirkkopalvelut ry. Kirkkopalvelut on monialainen toimija, joka palvelee seurakuntia ja järjestöjä, kouluttaa tulevaisuuden

Lisätiedot

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu

Kaverijohtamisen. visuaalinen innostuskirja. Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki. Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen Kuvitus Maija Kotamäki Jyväskylän ammattikorkeakoulu Kaverijohtamisen visuaalinen innostuskirja Heikki Toivanen, TkT, tiimivalmentaja, strategi

Lisätiedot

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana

Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Moniammatillinen yhteistyö varhaiskasvatuksen kokemana Riika Mari Hoppari Helsingin yliopisto Valtiotieteellinen tiedekunta Yhteiskuntapolitiikka Pro gradu -tutkielma Toukokuu 2014 Sisällys 1 Johdanto...

Lisätiedot