Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma)"

Transkriptio

1 Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittäminen (Kuntatieto ohjelma) KEHTO-foorumi Jani Heikkinen valtiovarainministeriö, Julkisen hallinnon tieto- ja viestintätekninen toiminto (JulkICT-toiminto)

2 Esityksen sisällys VM/JulkICT:n rooli (kuntien) tietohallinnon kehittämisessä Kuntatieto-ohjelma rooli kuntien tietohallinnon kehittämistä Kuntatieto-ohjelmassa tuotettava Tehtävä- ja palveluluokitus (JHS) Kuntatieto-ohjelma tavoitteet suhteessa tietojohtamiseen

3 VM/JULKICT:N ROOLI (KUNTIEN) TIETOHALLINNON KEHITTÄMISESSÄ

4 Valtiovarainministeriön (julkisyhteisöjen) tietohallinnon ohjaamiseen liittyvät tehtävät Toimialan toiminta- ja taloussuunnitteluasiat, tulosohjausasiat, lainvalmisteluasiat, tietoyhteiskunta-asiat, hallintoasiat, tietojärjestelmäasiat, tutkimusta, kehittämistä ja seurantaa koskevat asiat (VNOS 11 ) Julkishallinnon yleinen kehittäminen sekä valtionhallinnon rakenteiden, ohjausjärjestelmien ja toiminnan kehittäminen (VNOS k) kuntajaotus, kunnallishallinto ja -talous sekä valtion ja kuntien suhde (VNOS k) valtion yleinen tilastotoimi (VNOS k) Julkisen hallinnon toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurin (kokonaisarkkitehtuuri) suunnittelusta ja kuvaamisesta sekä kokonaisarkkitehtuurin edellyttämien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten laatimisesta ja ylläpidosta (TietohL ja 2 k) Julkisen hallinnon tietohallinnon yhteisten palvelujen ja muiden tietohallintoon liittyvien yhtenäisen toiminnan kannalta tarpeellisten toimenpiteiden ohjauksesta (TietohL ja 3 k) Toimialan tietojärjestelmien yhteentoimivuuden kuvausten ja määritysten laadinta ja ylläpito (TietohL 8.1 ) Toimialojen välisten yhteentoimivuuden estävien päällekkäisten määritysten poistaminen yhdessä muiden ministeriöiden kanssa (8.2 )

5 VM/JulkICT toiminnan kuntien tietohallintoon liittyvät tavoitteet Tietohallintolain henki Auttaa kuntien tietojen tuotannon, jalostuksen, hyödyntämisen ja jakelun tuottavuuden sekä kuntien palvelutuotannon tuottavuuden parantamista ICT:n avulla JulkICT: Keskitetyllä ohjauksella tavoitellaan säästöjä tietohallintomenoissa ja samanaikaisesti tavoitellaan sitä, että tietohallinto palvelisi paremmin hallinnon ydintehtävien toteutusta (http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/index.jsp) Toiminnan tavoitteena on tukea kuntasektorin palvelutuotannon tuottavuuden parantamista, asiakaslähtöisten ja organisaatiorajat ylittävien palveluprosessien kehittämistä. Toiminnan painopiste on kuntien palvelutoiminnassa, jonka kehittämistä ja uudistamista pyritään edistämään tieto- ja viestintätekniikan avulla. Tavoitteena olevalla kuntien tietohallinnon yhteistyön tiivistämisellä on tarkoitus parantaa palvelutoiminnan ja IT:n yhteentoimivuutta sekä vahvistaa IT-toiminnan kokonaishallintaa (http://www.vm.fi/vm/fi/16_ict_toiminta/05_kuntait/index.jsp) Hallituksen mielestä kansalaisille ja yrityksille tarjottavien sähköisten palvelujen osuutta on lisättävä siten, että palvelut voidaan jatkossa hoitaa laadukkaasti nykyistä tehokkaammin ja taloudellisemmin (Rakennepoliittinen ohjelma)

6 JulkICT ja kuntien tietohallinnon kehittämisen Valtiovarainministeriön tehtävät (säädösperusta) Valitut vaikuttavuustavoitteet kehityskohteittain viitekehys Kehittämiskohteet: Nämä toimijat ja sidoshankkeet vaikuttavat tavoitteeseen Mittarit Kohteiden tuottavuus-, taloudellisuus ja vaikutusmittarit Valtiovarainministeriölle asetetut tavoitteet (hallitusohjelma, rakennepoliittinen ohjelma, periaatepäätökset, strategiat) Valtiovarainministeriön asettamat tavoitteet (tulostavoitteet, hankkeet) Valitut tulostavoitteet Valitut tehtävät Valitut tuotokset Kohdeprosessit Näitä prosesseja autamme kehittämään Ministeriön tehtävät Näillä tehtävillä tavoitteet saavutetaan Toiminnan tuotokset Nämä hankkeiden ja sidosten tuotokset auttavat tavoitteen saavuttamisessa Kohdeprosessitason tuottavuus-, taloudellisuus ja vaikutusmittarit Strategiset valinnat painopisteiksi, strategian toteuttamista kuvaavat mittarit Tuotosten saavuttamis- ja edistymismittarit, tulostavoitteet

7 JulkICT:n toimenpiteet ja Kuntien ICT/ perusta Normiohjaus Talousohjaus Informaatio-ohjaus Kunnallishallinto ja talous Johtaminen Hallinto Osallistuminen / demokratia Kuntarakenne Kuntalaki (HE luonnos) JTSA (120/2014) Laki peruspalveluiden valtionosuudesta (1704/2009) Kuntarakennelaki (1698/2009) (MT) (YT) Toimialan ohjaus velvoittaa Muutosjohtaminen Kuntatuottavuus- ja tuloksellisuus Tietohallinto Tietohallintomalli Tietohallintoyhteistyö Hankinnat Kunta valtio Yhteiset palvelut Tietovarannot Tukipalvelut Tieto- ja tilastopalvelut Tietohallintolaki (634/2011) Julkisuuslaki (621/1999) Julkisen hallinnon tietohallinnonyleinen ohjaus velvoittaa Vastuu yhteisten palveluiden kehittämisestä ja järjestämisestä velvoittaa Laki valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä (1226/2013) (IT) (SäYP) (VIT) (KaPA) (IT) Kokonaisarkkitehtuuri JHTS JHS Vaatimusmäärittelyt Palvelukuvaukset Käyttöönottosuunnitelmat

8 JulkICT:n toimenpiteet ja Kuntien ICT/hankkeet Normiohjaus Talousohjaus Informaatio-ohjaus Kunnallishallinto ja talous Johtaminen Hallinto Osallistuminen / demokratia Kuntarakenne Kuntauudistus Muutostuki ASPA 2014 Kuntatuottavuus- ja tuloksellisuus ASPA 2014 Tietohallinto Tietohallintomalli Tietohallintoyhteistyö Hankinnat Kunta valtio KaPA Kuntatieto KaPA ICT-muutostuki Kuntien KA JHS KaPA Kuntatieto ASPA 2014 Yhteiset palvelut Tietovarannot Tukipalvelut Tieto- ja tilastopalvelut KaPA (Kuntatietoa) RAKI KaPA SADe KaPA Kuntatieto SADe KY-verkko RAKI

9 VM:n tietohallinnon toimenpidevalikoima suhteessa kuntiin Normiohjaus Laki Asetus Välillinen ohjaus valtiota koskevan sisäisen sääntelyn avulla: Määräykset Ohjeet Rahoitus (budjettiohjaus) Projekti- ja hankerahoitus Valtionapu (kunta) Välillinen ohjaus valtiota koskevan sisäisen sääntelyn avulla: Määräyskirje (virasto) Tulosohjaus Valtionapu - määräykset tuloksista Välillinen ohjaus valtiota koskevan sisäisen sääntelyn avulla: Tulossopimus Informaatio-ohjaus Standardit JHS Yhteentoimivuuden kuvaukset ja määritykset Vaatimusmäärittely Suunnitelmat Viestintä -Ymmärryttäminen -Tilaisuudet -Työpajat -Tiedotteet -Tietopankit Ohjaustoimenpiteiden valinta ohjauskohteen kautta (ohjauksen vaikuttavuus, tehokkuus) (Kuntatieto-ohjelmassa käytössä tai mahdollisesti tulossa)

10 KUNTATIETO-OHJELMA ROOLI KUNTIEN TIETOHALLINNON KEHITTÄMISTÄ

11 Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohde Kansalaiset Yritykset Johtaminen Ohjaavat viranomaiset Palvelut Tilastointi Demokraattiset päätöksentekijät Demokratia Kunnan talous- ja toimintatieto Raportointi Ministeriöt Säädökset Seuranta Tilastoviranomaiset Kunnan toiminnan johto

12 Kuntatieto-ohjelma Kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelma (johtoryhmä 9/2012-6/2019, projektiryhmä 7/2013-6/2016) Ohjelman johtoryhmälle asetettu tavoite: kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Tilastoija Kunta Kunnan talous ja toiminta tieto Tiedon käyttäjä Standardoitu avoin tieto

13 Kuntatieto-ohjelman yhteydet muuhun kehittämistoimintaan - sidoshankkeet Julkisen talouden suunnitelma Todennetun oppimisen rekisteri Kanta/ Kansa Rekisteri Kokonais- ja tietoarkkitehtuurit Kuntatietoohjelma Kansallinen palveluarkkitehtuuri Tietomalli JHS-standardit Tulorekisteri Tilastointi Tilinpäätös raportointi (XBRL) Sähköinen asiointi

14 Kuntatieto-ohjelman Makrotavoitteet (n.2025) Tuottavuuden kasvu prosesseissa: tietohallinto raportointi jalostaminen tietojen käyttö Tehokkuuden kasvu prosesseissa: raportointi jalostus käyttö Nykytila Tavoitetila Nykytila Tavoitetila 11kk Raportointi Jalostus Käyttö Raportointi Jalostus Käyttö 5kk+1vko

15 Kuntatieto-ohjelman kehityskohteet TAVOITE:...kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Kunnat ja kuntayhtymät Talous- ja toimintatieto Tilasto-, rekisteri ja valvonta viranomaiset Tilastot Tiedon hyödyntäjät Jalostus ja käyttö Rekisterit Indikaattorit Tuottavuushyöty tiedon tuotannosta Tuottavuushyöty tilastoinnista ja tietojen kokoamisesta Tuottavuushyöty tietojen käytössä

16 Kuntatieto-ohjelman iso kuva TAVOITE:...kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä Tuottavuushyöty tiedon tuotannosta Tiedon laadun ja vertailukelpoisuuden kasvattaminen Vaikuttavuustavoitteet kehityskohteittain Kuntien ja kuntayhtymien tiedon tuotantoprosessien tehostaminen Tuottavuushyöty tilastoinnista ja tietojen kokoamisesta Toteutustavoitteet Tietojen raportoinnin tehostaminen Tietojen jalostuksen ja käsittelyn tehostaminen Tuottavuushyöty tietojen käytössä Tietojen käytettävyyden parantaminen Yhteisten kuntien tietohallinnon vaatimusten määrittäminen Tehtävät Tiedonkeruun ja - hankinnan kehittäminen Raportoidun tiedon käsittelyn ja analysoinnin kehittäminen Tietostandardien määrittäminen Ohjelman toteutuksen arviointi Muutosviestintä Avoimen tiedon edistäminen JHS hankkeet Tilaston uudistus Tiedon saatavuuden edistäminen Kuntien tietohuollon mallit(pilotit) Viestintä Arviointi vajaa 100 tuotosta

17 Toteutussuunnitelmassa olevat Kuntatieto-ohjelman ydinhyödyt Kuntia koskevat talous- ja toimintatietojen tuotanto- ja raportointikäytännöt yhtenäistetään ja valtion kuntia koskevaa raportointivaatimukset muutetaan yhtenäisemmiksi Kuntien taloudentilan raportointivelvollisuutta kehitetään paremmin toimintaa ja päätöksentekoa tukevaksi Kuntien tietojärjestelmissä ja tietojen siirrossa käytetään yhteisiä ydinluokituksia ja näiden luokitusten hallinta hoidetaan keskitetysti Kuntien sisäisten sekä kuntien ja valtion väliset kuntien talous- ja toimintatietojen tietovirrat rationalisoidaan tietojen yhteiskäytön ja avoimen tiedon periaatteiden mukaiseksi

18 Toteutussuunnitelmassa olevat Kuntatietoohjelman lopputulokset Standardoidut tietomääritykset: kuntien tililuettelo, kuntien tehtävä- ja palveluluokitus, toimipaikkatieto sekä XBRL-taksonomia Uusi kuntien talous- ja toimintatilastopalvelu: tehtävittäisten käyttötaloustietojen nopeutus kuuteen kuukauteen, kuntien talouden neljännesvuositilastoinnin laajennus, tehokkaampi ja nopeampi kuntien ja kuntayhtymien talous- ja toimintatilastointi Kuntia koskevan tilastotiedon nykyistä avoimempi ja käytettävämpi jakelu Uusi toimipaikkarekisteri ja -tietopalvelu Yhteisesti sovitut, suosituksilla ja tarvittavilla normeilla tuetut, käytännöt kuntien talous- ja toimintatiedot kansallisen tietotuotannon ja tietojen jakelun osalta Yhteisesti toteutetut kuntien tiedon hallinnan ja tietohuollon kehittämistä tukevat prosessi- ja tietomääritykset sekä toteutusohjeet ja hallintamalliesimerkit tietohuollon kehittämisen käynnistämiseksi kunnissa UUSIA TUOTOKSIA SUUNNITELLAAN

19 Ohjelman tuotokset ja toteutusmallit JHS-hankkeet JHS-Tehtävä- ja palveluluokitus JHS-Tililuettelo JHS-Toimipaikkatieto JHS-kuntien XBRL Tilastokeskuksenprojektit Kuntien taloustilaston uudistaminen Kuntatilastotiedon käytön edistäminen Ohjelmanprojektit Tavoitetilan tarkentaminen Kuntaprojektit - pilotit Turun pilotti (tietohallinta, XDW) Mikkelin pilotti (tietohallinta, BI- EDW) ErikoisSH pilotti? (tietohallinta, BI-EDW, SoTe palvelut) Espoon pilotti (johtamisen arkkitehtuuri) VM Linjatyö hankehallinta ja säädösmuutokset sidosryhmätyö projektien ja toteutusten arviointi muutosviestintä Vain punaisilla merkityillä suora yhteys toimialoihin yleensä varmistusmielessä

20 Kuntatieto-ohjelman mahdollistajat kunnissa tapahtuvalle kehitystyölle (toivelista) Kunnilla on yhteisesti määritettyjä prosesseja, kuvauksia määrityksiä ja malleja kuntien yhteinen arkkitehtuuri Kuntien käyttämillä luokituksilla aina yhteys yhteisiin kansallisiin luokituksiin jos mahdollista, samat perusluokitukset Kuntatoimijoissa suositellaan EDW ( tai vast.) kehittymistä tälle tasolle kohdennetaan yhtenen JHS-tason harmonisointi Samat tietojoukot on jokaisessa kunnassa määritetty samoilla periaatteilla ja samoilla rajapinnoilla toiminnan johtamisen perustieto on sama kaikissa kunnissa Tieto avointa (henkilösuoja huomioiden) jo kunnan raportointiympäristössä palveluita kunnan itse avaamalle tiedolle, kuntien väliselle yhteistyölle Suositaan valtakunnallisten palveluiden muodostumista (esim. KTJ) valtion viranomaiset hyödyntävät toistensa keräämiä tietoja Tieto avointa (henkilösuoja huomioiden) myös valtakunnallisissa palveluympäristöillä palveluita valtakunnallisesti avatulle tiedolle

21 Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohdeprosessit - yleiskuva TAVOITE: kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä... Valtakunta A Valta kunta B Valta kunta Data Mart Kunta Netra Mittaristot Ulkoinen tietohuolto Tietotarjottimet Työpöydät Raportit BI AD HOC Hälytykset Tietolouhinta Prediktiivinen analyysi Data Martit Data Martit Data Martit Data Martit Data Martit Integroivat kyselypalvelut EDW(t) BigData EI-rakenteellinen Multimodaali data Pilvipalvelu Tiedostopohjainen tiedonhallinta Kunta Kunta Hallinnon Ulkoiset Kunta Operatiiviset Operatiiviset järjestelmät järjestelmät järjestelmät Web Laitteet SOME Anturit järjestelmät järjestelmät Talous, Muut Opetus Tekninen resurssit

22 Kuntatieto-ohjelman kehittämistyön kohdeprosessit yhdyskuntap. TAVOITE: kuntien taloutta ja toimintaa kuvaavien tietojen tuotannon, jalostuksen ja jakelun tuottavuuden parantumista niihin käytetyn työajan säästymisenä... ASIAKASTASO Sähköinen kiinteistö kauppapaikka Liiteri tietopalvelu Oiva LUPAPISTE.fi VALTAKUNNANTASO Kirjaamisjärjestelmä Maastotieto kanta Kauppahintarekisteri Liiteri tietovarasto Hertta KTJ VTJ RHR KuntaGML KuntaGML Sykessä yleistys teemoittain XML/Krysp TYVI WWW-lomake XML RAKI KAAVATILASTO RAKVV TILASTOT Kunnallinen paikkatietoaineisto PERUSKUNNAT Maanhankinta Tietovarantokokonaisuus Yhteinen tiedonhallintaympäristö kunnissa Asema- Kaavoitus Kiinteistö muodostus Rakennusvalvonta KUNNAT YHTEISTYÖNÄ Kauppahintarekisteri Yleis- Kaavoitus MAAKUNTALIITOT Maakunta Kaavoitus

23 Yhdyskuntapalveluiden tavoitetilassa Standardoidaan (KuntaGLM) riittävän kattavasti kuntien yhdyskuntatekniikan kuntien ulkoisen tietohuollon edellyttämien tietojoukkojen tiedonvälityksessä käytettävät tietomuodot ja tiedonvälitystavat, joita käytetään kuntien tietovarastojen ja ulkoisten tietovarastojen välisessä tietojenvälityksessä. Jatkuvassa, pääasiassa kohde- ja palvelutapahtumatason tiedonvälityksessä kuntien tietovarantojen ja valtakunnan tason rekistereiden välillä käytetään KuntaGML rajapintamäärittelyjä Rajapintamäärittelyjä käytetään myös sähköisten palveluiden tiedonvälityskanavana Rajapintamäärittelyjä käytetään myös muiden toimijoiden kaupallisen tiedonvälityspalvelujen toteutusympäristönä Yhdyskuntapalveluiden jalostetun mittari-, tunnusluku, ja indikaattoritason tiedon jalostuksessa lähtötieto kootaan lähdejärjestelmistä kuntaorganisaation tietovarastoon, josta tapahtuu tarvittavien tietojen jalostus ja välitys valtakunnantason tietovarantoihin Kuntien yhdyskuntateknisten palvelujen tieto saatetaan avoimeen käyttöön joko valta-kunnantason tai/ja kuntien itse tuottamien palveluympäristöjen kautta Mutta, mutta, Ohjelmassa ei ole suoria toimenpiteitä tämän tavoitetilan saavuttamiseksi -> Kuka muu muka?

24 KUNTATIETO-OHJELMASSA TUOTETTAVA TEHTÄVÄ- JA PALVELULUOKITUS (JHS)

25 JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokituksen tavoitteet Suosituksen tavoitteena on luoda kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palvelu -käsitteille yksiselitteinen määritelmä, joka toimii pohjana koko luokitukselle Luokitus luo yhden master luokituksen, jota voidaan sovittaa ja soveltaa eri käyttötarkoituksiin (tällä tavalla toiminnan tehtävittäinen ja palvelukohtainen tarkastelu saadaan sovitettua vastaamaan yhdenmukaisemmin eri käyttötarkoituksia ja parannettua tietojen vertailukelpoisuutta) Tehtävä- ja palveluluokitukset laaditaan toimintolähtöisesti siten, että niissä otetaan huomioon lainsäädännön asettamat tehtävät kunnille. Luokitusten tulee olla riittävän kattavat, jotta lakisääteisten tehtävien lisäksi myös muut olennaiset tehtävät ja toiminnot tulee pystyä sijoittamaan luokitusjärjestelmään yhteismitallisuuden vuoksi. Luokitus on yhdenmukainen sekä kuntien että valtionhallinnon käyttöön nykyisin olemassa olevien luokitusten määrän ja tietojen tuottamiseen kuluvan ajan vähentäminen (uudella luokituksella pystyttävä poistamaan olemassa olevia luokituksia) Luokituksen avulla parannetaan tuotettavan tiedon laatua (tieto kohdentuu tarpeen kannalta oikeaan kohteeseen) Luokituksen on varmistettava talous- ja toimintatiedon yhdistäminen samaan laskentakohteeseen Luokituksen tulee tukea kuntien kustannusvertailun, tuottavuuslaskennan sekä vaikuttavuuden arvioinnin tarpeita

26 JHS XXX Kuntien ja kuntayhtymien tehtävä- ja palveluluokituksen kehittämistyölle tulevat vaatimukset Tehtävä- ja palveluluokitukset laaditaan siten, että niissä otetaan huomioon tilastointinäkökulma, erityisesti taloustilastoinnin tarpeiden huomioiminen sekä olemassa oleva julkisyhteisöjen tehtäväluokitus COFOG, (ks. JHS 186). Luokituksen suunnittelussa tulee varmistaa linkki ja yhteys muihin tiedon yhdistämisessä tarvittaviin luokitukseen (mm. valmisteilla oleva tililuettelo- ja toimipaikkasuositus) Olemassa ja valmisteilla olevat luokitukset tulee ottaa huomioon työssä, mm. valmisteilla olevat muut JHS-suositukset (esim. julkisen hallinnon tuki- ja ylläpitotehtävien luokitus) Luokituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon kansallisissa ratkaisuissa käytettävät luokitukset ja tietotarpeet (esim. terveydenhuollon kansalliset tiedonhallintapalvelut) Luokituksen suunnittelussa tulee ottaa huomioon keskeisten käyttötarkoituksien yhteys tai vaatimusten toteutuminen, mm. uuden julkisen talouden makro-ohjauksen tarpeet Luokituksen muodostaminen käyttötarkoitusten ja käyttötapausten kautta (kytkeytyisi suoraan tietotarpeeseen sekä konkretisoituisi) Luokituksen oikean tason löytäminen hyödyn kautta, eli mille tasolle kohdennettua tietoa voidaan käyttää paremmin määriteltyihin käyttötarkoituksiin Luokituksen tavoitteena pitää olla selkeys ja yksinkertaisuus, jotta sen esittämä informaatio ymmärretään ja luokitusta osataan käyttää

27 Seurannan kohdistaminen yhteisiin luokituksiin Tehtävät (tavoitteet) Päiväkotihoito (L lasten päivähoidosta 36/1973) Lasten päivähoito (L Lasten päivähoidosta 36/1973) Perhepäivähoito (L lasten päivähoidosta 36/1973) Muu päivähoito (L lasten päivähoidosta 36/1973) Leikkitoiminta (L Lasten päivähoidosta 36/1973) Makro-ohjauksen tietotarpeet Tehtäväluokitus Pal velut (tavoitteiden toteutus) Päiväkotihoidon organisointi Vuorohoito Perhep. organis. Erityis- ja avoimen varhaiskasvatuksen organisointi Päiväkotihoito Varhaiserityiskasvatus Perhepäivähoito Varhaiserityiskasvatus Leikkitoiminnan toteutuksen organisointi Avoin varhaiskasvatus Kerhotoiminta Palvelutoiminnan ohjauksen tietotarpeet Avoin leikkitoiminta Palveluluokitus Looginen yhteys Tavoitetila: P1 P2 P3 P4 P4.1 P4.2 Ulkoisen tietohuollon kohteet on määritetty ja luokiteltu (luokittelusta on tehty mahdollisimman laajaa tarvetta tukeva) Kuntien sisäistä ja ulkoista raportointia varten on määritetty ja luokiteltu laskentakohteet tehtävä(luokka)/palvelu(ryhmä)tasolla yhteneväksi. Palvelujen tuotannon tietotarpeet

28 KUNTATIETO-OHJELMA TAVOITTEET SUHTEESSA TIETOJOHTAMISEEN

29 Julkisen talouden suunnitelma tietojohtamisen ylätasona Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta Julkisen talouden suunnitelman tarkoituksena on tukea julkista taloutta koskevaa päätöksentekoa sekä julkisen talouden rakenteelliselle rahoitusasemalle asetetun keskipitkän aikavälin tavoitteen noudattamista. Julkisen talouden rakenteellista rahoitusasemaa koskevasta keskipitkän aikavälin tavoitteesta säädetään talous- ja rahaliiton vakaudesta, yhteensovittamisesta sekä ohjauksesta ja hallinnasta tehdyn sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta ja sopimuksen soveltamisesta sekä julkisen talouden monivuotisia kehyksiä koskevista vaatimuksista annetun lain (869/2012) 2 :ssä

30 Julkisen talouden suunnitelma kuntatieto-ohjelman näkökulmasta Vuosi x Vuosi x+3 Julkisen talouden suunnitelma Kuntien makro-ohjaus Kuntatalousohjelma Kustannusjaon tarkistus Valtionosuuksien jako Peruspalveluiden arviointi Vuositarkistus Vuositarkistus Vuositarkistus Vuositarkistus

31 Kuntatieto-ohjelman rooli tietojohtamisessa Sektorihallinto 1 Kunta Sektorihallinto 2 Kuntatieto- Sektorihallinto 4 ohjelma Sektorihallinto.. Sektorihallinto n Valtio

32 Kuntatieto ohjelman suhde tietojohtamisen kypsyystasoihin Kuntatieto ohjelmassa syntyvät yhteiset: -luokitukset, raportointisisällöt, kuvaukset (loogiset), käsitemallit, sanastot, palvelut jne. Datan keruu Mittarit Toimialatiedot Vertailukehittäminen Ennustaminen Optimointi Data Tieto Informaatio Ymmärrys Viisaus

33 Kuntatieto-ohjelma CAF-silmälasien läpi Toimintatapojen arviointi Johtajuus Strategia ja toiminnan suunnittelu Henkilöstö Kumppanuudet ja resurssit Prosessit CAF arviointimalli Tulosten arviointi Asiakas- ja kansalaistulokset Henkilöstötulokset Yhteiskuntavastuutulokset Keskeiset suorituskykytulokset Yhteiset tiedot Asiakkaat (segmentit) Palvelut (määrä, Tehtävät Talous Jne. Yhteiset mallit Kuntatietoohjelman Kuntien johtamisen viitearkkitehtuuri Kuntien yleinen tuotokset EDW-malli jne. Arviointi Toiminnan ja kehittäminen Julkisen kehittäminen talouden suunnitelma Palvelutuotannon normiohjaus Vertailukehittäminen Jne. Tieto Kuntatieto-ohjelman tavoite: Kunnat ja valtio käyttävät Käyttö toiminnan kehittämisessä samaa tietoa samalla tavalla

34 Julkisen hallinnon tietojohtaminen edellytykset Tietojohtamisessa julkisessa hallinnossa pitäisi olla (ainakin): Yhteinen määritelmä palveluista Yhteinen määritelmä toimipaikoista (ja mahd. palvelupisteistä) Yhteinen tapa kiinnittää taloustieto palvelutietoon Yhteiset säännöt taloustietojen kirjauksille ja käsittelylle Yhteinen määritelmä päätöksenteossa käytetyille indikaattoreille Toimiva kokonaisarkkitehtuuri valtion budjettiprosessista aina yksittäisen kunnan toimintoon asti Kuntatieto- ohjelman tarkoituksena on edistää em. tavoitteita

35 Kiitos! Lisätietoa: https://wiki.julkict.fi/julkict/kuntatieto https://www.vm.fi/vm/fi/05_hankkeet/0111_kuntatieto/index.jsp

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje

Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin. Toteutusohje Kunnan kokonaisarkkitehtuurin hallintamallin kehittäminen Toteutusohje Versio 1.0 7.3.2014 Valtiovarainministeriö 2 (56) Sisällys Sisällys... 2 Dokumentin versiohistoria... 3 1. Ohjeen tiivistelmä... 4

Lisätiedot

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0

Työryhmä. Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 Työryhmä Sosiaali- ja terveydenhuollon tiedonhallinnan alueellista kehittämistä ohjaava viitearkkitehtuuri V1.0 1.9.2014 1 Tiivistelmä tavoitetilaa ja kehittämistä koskevista ehdotuksista Projektissa tuotetut

Lisätiedot

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun.

Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. Valtiovarainministeriö. JulkICT strategian valmistelun. 1(20) Julkisen hallinnon ICT-strategian valmistelun hankesuunnitelma Versio 1.1. VERSIOHISTORIA versio pvm kuvaus ylläpidosta tekijä hyväksyjä 0.1 19.1.2012 Rungon työstäminen ja jo keskustelussa olleiden

Lisätiedot

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma

20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma 20 suurimman kaupungin tuottavuusohjelma Kärkihanke 2: Yhteinen ICT- ja sähköisen asioinnin kehittäminen Loppuraportti Matti Franck Valtiovarainministeriö, HKO, KuntaIT Heikki Talkkari Valtiovarainministeriö,

Lisätiedot

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020

Palvelut ja tiedot käytössä. Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 Palvelut ja tiedot käytössä Julkisen hallinnon ICT:n hyödyntämisen strategia 2012 2020 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe... 1 1 Julkisen hallinnon ICT:n toimintaympäristö ja nykytila... 3 1.1 Toimintaympäristön

Lisätiedot

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti

Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen. Kehittämistyöryhmän loppuraportti Kuntien ja valtion tietohallinnon yhteisten menettelytapojen ja koordinoinnin kehittäminen Kehittämistyöryhmän loppuraportti Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 10/2005 Kuntien ja valtion tietohallinnon

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri kokonaisarkkitehtuuri arkkitehtuurilinjaukset ja -kuvaukset Määrittely 0.95 Päiväys 4.4.2011 kokonaisarkkitehtuuri Määrittely Valtiovarainministeriö 4.4.2011 2 (42) Tiivistelmä arkkitehtuurilinjaukset

Lisätiedot

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA

Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA Kestävän kuntatuottavuuden ja tuloksellisuuden MITTAAMISEN KÄSIKIRJA 2 Sisältö Ehdotukset/kannanotot Kunnille ja kuntayhtymille 3 Ehdotukset/kannanotot Kansallisille toimijoille 5 1. Taustaa 7 2. Kestävän

Lisätiedot

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 1 TIETOJÄRJESTELMIEN YHTEENTOIMIVUUS PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2012 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien yhteisarviointi 20.2.2013 Pääkaupunkiseudun tarkastustoimien

Lisätiedot

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5

1(3) VM/KAO 28.11.2013. Rakennepoliittinen ohjelma. Toimenpide 3.5 VM/KAO 28.11.2013 1(3) Rakennepoliittinen ohjelma Toimenpide 3.5 Aluekehityksen kannalta keskeisten kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen eheyden, alueen elinvoimaisuuden kehittämisen ja palvelujen tehokkaan

Lisätiedot

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri

Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 15.12.2012 Versio: 1.0 Kansallinen opintohallinnon viitearkkitehtuuri 19.12.2012 2 (109) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Kuvauksen kohde ja dokumentin tarkoitus...

Lisätiedot

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013

Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Perustelumuistio LIITE 1 (14) 15.11.2013 LUOTTAMUKSELLINEN Talouspoliittisen ministerivaliokunnan linjaukset 19.11.2013 Hallituksen rakennepoliittinen ohjelman kohta 2.11 ja 3.9 (hallinnon ICT-rakenteiden

Lisätiedot

Valtioneuvoston hanketietopalvelu

Valtioneuvoston hanketietopalvelu Valtioneuvoston hanketietopalvelu Kohdearkkitehtuurikuvaus 11.12.2014 Versio: 1.0 Valtiovarainministeriö Puh 0295 16001 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto

Lisätiedot

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri

Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 Versio: 1.00 Kansallisen palveluväylän viitearkkitehtuuri 14.10.2013 2 (98) Sisällys Dokumentin versiohistoria... 3 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014

ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa. Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 24.10.2014 ICT-käsikirja Kunta- ja palvelurakennemuutoksessa 24.10.2014 Valtiovarainministeriö Puh 09 160 01 tai 09 578 11 (vaihde) Snellmaninkatu 1 A, Helsinki Faksi 09 160 33123 PL 28, 00023 Valtioneuvosto valtiovarainministerio@vm.fi

Lisätiedot

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201

22.9.2011 JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 1 (2) 22.9.2011 Valtiovarainministeriö JULKISEN HALLINNON JA VALTIONHALLINNON KOKONAISARKKITEHTUURI - LUONNOSTEN LAUSUNTO VM/2438/00.01.02.03/201 Valtiovarainministeriö on varannut Espoon kaupungille mahdollisuuden

Lisätiedot

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri

Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuuri Kokonaisarkkitehtuurin käsitteitä ja termejä Määrittely 1.0 Päiväys 4.4.2012 4.4.2012 2 (10) Tiivistelmä Tähän dokumenttiin on koottu julkisen hallinnon kokonaisarkkitehtuurissa

Lisätiedot

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010

Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Kuntien palvelukeskus -hanke Tietopyyntö toimittajille esittelytilaisuus 12.3.2010 Tilaisuuden agenda Aika 9.00 9.15 9.15 9.45 9.45 10.10 10.10 10.20 10.20 10.40 10.40 11.00 Aihe Tilaisuuden avaus ja kuntien

Lisätiedot

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi

TIETOHALLINTOMALLIN. soveltamisohje julkiselle hallinnolle. www.tietohallintomalli.fi TIETOHALLINTOMALLIN soveltamisohje julkiselle hallinnolle www.tietohallintomalli.fi VALTIONVARAINMINISTERIÖN JA ICT STANDARD FORUMIN YHTEISTYÖ Julkisen hallinnon ICT-strategiassa on asetettu tavoite, että

Lisätiedot

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI

KANSALLISEN DIGITAALISEN KIRJASTON KOKONAISARKKITEHTUURI V2.0 Tämä määrittely on osa opetus- ja kulttuuriministeriön Kansallinen digitaalinen kirjasto -hanketta (hankenumero OKM052:00/2011) SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 4 1.1 Kansallinen digitaalinen kirjasto... 4 1.2

Lisätiedot

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia

Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena. Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia Tieto hyvinvoinnin ja uudistuvien palvelujen tukena Sote-tieto hyötykäyttöön -strategia 2020 Sisällys Esipuhesivu...sivu 4 Tiivistelmä...sivu 5 Kohti tulevaisuuden sosiaali- ja terveydenhuoltoa...sivu

Lisätiedot

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015

Helsingin kaupungin tietotekniikkaohjelma. Kaupunginhallitus 13.4.2015 2015 2017 Kaupunginhallitus 13.4.2015 Sisällys 1. JOHDANTO... 1 2. TIETOTEKNIIKKAOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT... 3 2.1. EDELLISEN OHJELMAKAUDEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN... 3 2.2. TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Lisätiedot

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen

JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen JHS 179 ICT-palvelujen kehittäminen: Kokonaisarkkitehtuurin kehittäminen Versio: 1.1 5.10.2012 Julkaistu: 8.2.2011 Voimassaoloaika: toistaiseksi Sisällys 1 Johdanto... 3 1.1 ICT-palvelujen kehittäminen

Lisätiedot

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018

MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MMM 174/031/2014 MML 307/02 00 01/2014 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN JA MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 MAANMITTAUSLAITOKSEN TULOSSOPIMUS 2014-2018 2 (24) SISÄLLYSLUETTELO 1 STRATEGISET PÄÄMÄÄRÄT

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen

KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen KESKI-SUOMEN KUNTIEN KOKONAISARKKITEHTUURITYÖ Kokonaisarkkitehtuurin tavoitetilan kuvaaminen Esimerkkikohde: Kotihoidon palvelut ja niitä tukevien sovellusten kehittäminen Julkaisija: Keski-Suomen liitto

Lisätiedot

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri 1(49) Terveyden ja hyvinvoinnin kohdealue Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri Raportti 11.9.2014 Organisaatio- ja toimipaikkatietojen arkkitehtuuri

Lisätiedot

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012

Loppuraportti 25.6.2012. KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 Loppuraportti 25.6.2012 KUNTASEKTORIN SOTE-ICT-YHTEISTYÖSELVITYS, työryhmän loppuraportti 25.6.2012 1 SELVITYSTYÖN TAUSTA, TAVOITTEET JA ORGANISOINTI Kuntasektorin toimintamenoista yli puolet sekä ICT-menoista

Lisätiedot

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0

Kohti kumppanuutta. Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän 25.9.2009. Versio: 1.0 Kohti kumppanuutta Ratkaisun ylätason kuvaus kokonaisarkkitehtuurimenetelmän mukaan jäsennettynä 25.9.2009 Versio: 1.0 jäsennys KA-menetelmällä 25.9.2009 2 (80) Sisällys 1. Johdanto... 4 1.1. Dokumentin

Lisätiedot

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset

Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu. Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Valtionhallinnon kokonaisarkkitehtuurin suunnittelu Kuulemistilaisuudet Säätytalolla 7. 8.6.2007 Esitykset Tilaisuuden ohjelma Tilaisuuden avaus (Aki Siponen) Projektiesittelyt (n. 60min) Nykytilan kartoitus

Lisätiedot

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa tuloksellisuustarkastuskertomus 7/2015 Valtiontalouden tarkastusviraston tarkastuskertomus 7/2015 Tuloksellisuustarkastuskertomus Yhteentoimivuus valtion ICT-sopimuksissa

Lisätiedot