Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas. Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus"

Transkriptio

1 Kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Merja Kunnari, jh, ft, TtM osastonhoitaja Kuntoutus, Rovaniemen terveyspalvelukeskus

2 Sisällys 1. Lyhyesti projektista 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat 3. Miksi kuntoutussuunnitelmia? 4. Hyvän kuntoutussuunnitelman edellytykset 5. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus 6. Viisi tapaa tehdä kuntoutussuunnitelmia 7. Hyvä kuntoutussuunnitelmapalaveri: Veijola ja From 8. Kuntoutussuunnitelma 9. Yhteenveto 10. Lähteet

3 1. Lyhyesti projektista Vajaaliikkeisten kunto ry:n ja Rovaniemen kaupungin yhteinen projekti Projektityössä kokoaikaisena Tukena Vuokko Paavola ja Tiina Vahlqvist, Eeva Seppälä ja Tarja Nieminen, ohjausryhmä sekä Metropolia AMK:n ohjaavat opettajat Salla Sipari ja Helena Launiainen Tuotoksena projektiraportti, jossa teoreettinen viitekehys ja opastus kuntoutussuunnitelman tekemiseen

4 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat Kuntoutussuunnitelma on kuntoutustoiminnan tärkein ohjauskeino (Valtion tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusraportti 2009) Kuntoutussuunnitelma on asiakirja tai sopimus: lainsäädännön edellyttämä asiakirja; tiedon välitys organisaatioiden välillä sopimus organisaation ja kuntoutujan välillä; sitouttaa kuntoutujan (Järvikoski, Härkäpää 2004)

5 2. Kuntoutus- ja muut suunnitelmat Muita suunnitelmia ovat mm.: Vasu eli varhaiskasvatussuunnitelma Varsu eli varhaiseen oppimaan ohjaamisen suunnitelma Palsu eli palvelusuunnitelma vammaispalvelun asiakkaalle voisiko tehdä yhden suunnitelman, jota tarpeen mukaan täydennettäisiin tarvittavin tiedoin?

6 3. Miksi kuntoutussuunnitelmia? Terveyskeskuksissa tulee panostaa erityisesti toteuttamiskelpoisten kuntoutussuunnitelmien tekoon. (Kuntoutusselonteko 2002) Laki velvoittaa laadittavaksi lapsen kuntoutuksen yhteensovittamiseksi kuntoutussuunnitelman. (Laki lasten päivähoidosta 36/1973 7) Perusterveydenhuollossa tulee erottaa ja tunnistaa lievät kehityspoikkeamat vaikeammista kehityshäiriöistä sekä aloittaa tukitoimet ongelman kartoittamisen jälkeen moniammatillisessa työryhmässä. (STM 2009: Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet) Kuntoutuslaitosselvitys: kuntoutuksen integrointi muihin sosiaali- ja terveyspalveluihin tapahtuu kuntoutussuunnitelman kautta. (Ihalainen & Rissanen 2009)

7 4. Hyvän kuntoutussuunnitelman edellytykset sopii yhteen muiden suunnitelmien kanssa ja tukee niitä (Rissanen 2008) ottaa huomioon yksilöllisyyden (Martin ym. 2009b) perustuu WHO:n toimintakykyluokituksen mukaisiin tavoitteisiin, kuten myös seuranta (Autti-Rämö 2008) neuvotteleva asiantuntijuus: ongelmasta ja sen määrittelystä neuvotellaan yhdessä; dialogi (Nikkanen 2010)

8 5. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Luokituksen osa-alueiden alueiden vuorovaikutussuhteet Lääketieteellinen terveydentila (häiriö tai tauti) Ruumiin/kehon toiminnot ja Ruumiin rakenteet Suoritukset Osallistuminen Ympäristötekijät Yksilötekijät (WHO 2004)

9 5. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF ruumiin/kehon toimintojen ja rakenteiden muutos niiden eheys ja niiden vajavuus suorituskyky ja taso, tehtävien toteutus vakioidussa ja nyky-ympäristössä suoritus ja osallistuminen ja niiden rajoitteet fyysisen, sosiaalisen ja asenneympäristön edistävä ja rajoittava vaikutus yksilötekijöiden vaikutus (WHO 2004)

10 6. Viisi tapaa tehdä kuntoutussuunnitelmia Sipari 2008: 6.1 Yhteistoiminnallinen malli Nikkanen 2010: 6.2 Lääkärikeskeinen malli 6.3 Työnjakoon perustuva malli 6.4 Ryhmätyöhön perustuva malli 6.5 Välittyneeseen tietoon perustuva ryhmätyön malli./..

11 6.1 Yhteistoiminnallinen malli kasvatus ja kuntoutus lasta tukemassa: lapsen arjen suunnittelu yhteistoiminnallisesti kuntouttavaksi -> lapsen auttaminen ja oppiminen vanhempien tuki ja oppiminen arjen ja ympäristön muokkaus lasta tukevaksi -> mahdollistavat lapsen osallistumisen ja omatoimisuustaidot tutustuminen lapseen yksilönä tutustuminen lapsen perheeseen, kulttuuriin, arkeen ja toimintaympäristöön

12 6.1 Yhteistoiminnallinen malli YKSILÖLLINEN kasvatus- ja kuntoutussuunnitelma lapselle toiminnan toteutuksesta PAIKALLISTASON SUUNNITELMA toimintaperiaatteista ja tavoista sekä resursseista VALTAKUNNALLISET LINJAUKSET HUOMIOIDEN

13 6.2 Lääkärikeskeinen malli yksinkertainen: lääkäri, kuntoutuja, tietokone, paperit asiantuntijahenkilöstöä ei konsultoida eikä osaamista hyödynnetä näyttää tehokkaalta ei ehkä riittävästi huomioida muuttuneita tarpeita lääkärien vaihtuvuus voi olla ongelmana

14 6.3 Työnjakoon perustuva malli kuntoutujan erilliset tapaamiset asiantuntijoiden kanssa -> arviot tai kuntoutussuunnitelma lääkärille moniammatillisuuden hyödyntäminen ei keskustelua asiantuntijoiden välillä kuullaan asiantuntijoita -> voidaan olettaa syntyvän laaja-alaisia kuntoutussuunnitelmia

15 6.4 Ryhmätyöhön perustuva malli kuntoutuja ja asiantuntijat kokoontuvat yhteen keskustelu, vertailu, pohdinta toimintakyky, elämäntilanne, elinympäristö, tavoitteet, perusteet kuvattu Mahdollisia ongelmia työryhmän kokoonpano, vaihtuvuus, epätasa-arvoisuus vie aikaa, haasteellinen kuntoutujalle

16 6.5 Välittyneeseen tietoon perustuva ryhmätyön malli kuntoutujan asia käsitellään moniammatillisesti kuntoutustyöryhmässä kirjallisesta aineistosta, kuntoutuja ei osallistu ryhmäläisten osaaminen, pysyvyys ja mahdollisuus yhtenäistää kuntoutussuunnitelmia kirjallisen tietojen välityksen onnistuminen, kaavamainen ratkaisu mahdollista

17 7.Hyvä kuntoutussuunnitelmapalaveri (Veijola 2004) kutsu etukäteen: pyydetään valmistelemaan puheenvuoro palaverissa selkeä rakenne: sovittu etukäteen kuka vetää keskusteleva kulttuuri vetäjä kertoo miksi on kokoonnuttu ja mitä käsitellään sekä mikä on aikataulu vanhempien puheenvuoro: ei kommentointia, ei ohjeita kuunnellaan./..

18 7. Hyvä kuntoutussuunnitelmapalaveri (Veijola 2004) ammattilaiset esittävät näkökulmansa: hyvistä asioista ja asioista, joista ollaan huolissaan kukaan ei kommentoi tai anna ohjeita vaan keskittyy kuuntelemaan käytetään sanoja, jotka kaikki ymmärtävät vanhempien voimavarat selvitettävä, myös se mihin he kokevat tarvitsevansa ohjausta ja mitä jo tekevät oikeat kysymykset tärkeitä./..

19 7. Hyvä kuntoutussuunnitelmapalaveri (Veijola 2004) vetäjä tekee yhteenvedon miksi on kokoonnuttu, täsmennetään (uudet) tavoitteet ja varmistetaan, että kaikki ovat ymmärtäneet käsitellyt asiat oikein mitä tapahtuu, jos ei tehdä mitään?, jokainen vastaa vuorollaan, yhteenveto yhteenveto tavoitteista, keinoista ja kunkin rooleista

20 7. Hyvä kuntoutussuunnitelmapalaveri (From 2010) vanhempien informointi erilaisista vaihtoehdoista päätöksen pohjaksi vanhempien osallistuminen tasavertaisina: lapsen ja perheen näkökulma esille valmistelu, johdonmukainen eteneminen, asioista keskustelu niiden oikeilla nimillä, selkeät kirjaamiskäytännöt, sopimukset vastuista, rooleista ja aikatauluista

21 8. Kuntoutussuunnitelma (otsikointi: Kelan lomake v. 2002, uusi lomakeversio KU ) 1. Kuntoutujan henkilötiedot Tunnistetiedot: suku- ja etunimet, osoite, asuinkunta, henkilötunnus jne. suunnitelman pituus kuntoutujan asioita hoitavan henkilön nimi sekä yhteystiedot (tämä kohta vain lomakeversiossa KU )

22 8. Kuntoutussuunnitelma 2. Kuntoutuksen perusteet (vain lomakkeessa v. 2002) Vammaispalvelulaki 380/87 Lääkinnällinen kuntoutus KTL 66/72, ESHL 1062/89 Kelan kuntoutuslaki 2-4 ja asetus Rintamaveteraanien kuntoutuslaki 1184/88 Kuntoutuja saa hoito- tai vammaistukea; kyllä, ei Laitoshoidon välttäminen Toimintakyvyn ylläpito Virkistystoiminta

23 8. Kuntoutussuunnitelma 3. Taustatiedot (lomakkeessa v. 2002) Toiminnallinen ja lääketieteellinen haitta, psykososiaaliset taustatiedot ja diagnoosi Sairaustiedot (lomakkeessa KU 207: kohdassa 2) Kuntoutustarpeeseen vaikuttavat sairaudet painotetussa tärkeysjärjestyksessä ja ICDtautiluokituskoodit./..

24 8. Kuntoutussuunnitelma Sairaustiedot (lomakkeessa KU 207: kohdassa 2) Kuntoutuksen kannalta keskeiset leikkaus- ja lääkehoidot, jotka vaikuttavat kuntoutussuunnitelman sisältöön tai sijoittuvat suunnitellun kuntoutuksen kanssa samalle ajalle./..

25 8. Kuntoutussuunnitelma Toimintakyky ja sosiaalinen tilanne (lomakkeessa KU207: kohdassa 5) Toiminta- ja työkyvyn kuvaus: perustoiminnot, liikkuminen, kommunikointi, psyykkinen tila, työ, opiskelu, koulunkäynti, apuvälineet. Käytetyt toimintakykymittarit. Miten sairaus tai vamma aiheuttaa rasitusta ja avuntarvetta päivittäisissä toiminnoissa sekä työssä, opiskelussa tai koulunkäynnissä?

26 8. Kuntoutussuunnitelma ICF Taustatiedot/ Sairaustiedot,Toimintakyky Sisältö ICF:aa hyödyntäen: toimintojen fysiologinen muutos anatominen rakenteiden muutos suoritukset ja osallistuminen ympäristötekijät

27 8. Kuntoutussuunnitelma 4. Tavoite (lomakkeessa v. 2002) Selviytymisen parantaminen; kotona, koulussa, työelämäs., muissa elämän tilanteissa rastitetaan oikea kohta Arvio mahdillisuuksista ja välitavoitteet./..

28 8. Kuntoutussuunnitelma Kuntoutuksen tavoitteet (lomakkeessa KU 207: kohdassa 6) Päivittäisissä toiminnoissa selviytymisen tavoitteet ja mahdolliset osatavoitteet. Lapsilla erityiset kehitysvaiheeseen ja kehitysmahdollisuuksiin liittyvät tavoitteet. Työelämässä pysymisen, opiskelun tai koulunkäynnin tukeminen sekä itsenäisen selviytymisen tukeminen kotona. Kuntoutujan ja perheen sitoutuminen tavoitteisiin.

29 8. Kuntoutussuunnitelma ICF Tavoite/ Kuntoutuksen tavoitteet Sisältö ICF:aa hyödyntäen: ruumiin vajavuuden lisääntymisen estäminen toiminnan/suorituksen tason parantaminen/ylläpitäminen osallistumisen mahdollistaminen ympäristön rajoitteiden poistaminen henkilökohtaisessa kasvussa auttaminen kohti myönteistä tulevaisuuskuvaa perheen hyvinvoinnin varmistaminen

30 8. Kuntoutussuunnitelma Yhteistoiminnallinen tavoitteiden määrittely Lapsen tavoitteet 1. Keskustelu yhteisistä tavoitteista arjessa 2. Yhteensovitus ja synteesi 3. Sitoutuminen Vanhempien tavoitteet Ammattilaisten tavoitteet (Sipari 2008)

31 8. Kuntoutussuunnitelma 5. Selvitykset ja toteutuneet toimenpiteet (lomakkeessa v. 2002) Kuntoutustarpeen selvittämiseksi tehdyt toimenpiteet Aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet ja niiden tuloksellisuus./..

32 8. Kuntoutussuunnitelma Muu kuin Kelan järjestämä toteutunut kuntoutus (lomakkeessa KU 207: kohdassa 3) Aikaisemmat kuntoutustoimenpiteet ja järjestäjätahot. Miten kuntoutus on vaikuttanut selviytymiseen arjessa: toiminta, työ- ja opiskelukyky, sosiaalinen ja psyykkinen selviytyminen? Miten kuntoutus on tukenut lapsen kehitysmahdollisuuksien saavuttamista? Kts. Myös lomakkeen kohta 5.

33 8. Kuntoutussuunnitelma ICF Selvitykset ja toteutuneet toimenpiteet/ Muu kuin Kelan järjestämä toteutunut kuntoutus Sisältö ICF:aa hyödyntäen: Tehtävien toteutus vakioidussa ympäristössä eli suorituskyky Tehtävien toteutus nyky-ympäristössä eli suoritustaso Aiemman kuntoutuksen hyöty, jatkosuunnitelmat

34 8. Kuntoutussuunnitelma 6. Kuntoutustoimenpiteet ja niiden perustelut (lomakkeessa v. 2002) Kuntoutussuunnitelman sisältö (lomakkeessa KU 207: kohdassa 7) Suositeltu lääkinnällinen kuntoutus. Perustelut eri kuntoutusmuodoille, kotikäynneille ja omaisen tai läheisen osallistumiselle a) Terapian nimi, käyntikerrat yhteensä vuodessa, käyntitiheys viikossa, käyntikerran pituus, kotikäynnit ja yhteisneuvottelut./..

35 8. Kuntoutussuunnitelma b) Yksilöllinen laitosjakso: ajoitus ja kesto c) Kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskurssi d) Omaisen tai läheisen osallistuminen kuntoutukseen, omaisen tai läheisen ohjauskäynnit Suunnitelmaa tehtäessä käytössä olleet lausunnot (liitetään tarvittaessa kuntoutussuunnitelmaan: fysioterapeutin; toimintaterapeutin; puheterapeutin; psykoterapeutin; psykologin: sosiaalityöntekijän; muun, kenen? rastitetaan

36 8. Kuntoutussuunnitelma ICF Kuntoutustoimenpiteet ja niiden perustelut Sisältö ICF:aa hyödyntäen: Ulkoiset keinot edistää toimintakykyä Ulkoiset keinot vähentää toimintarajoitteita Yksilön sisäiset tekijät, jotka edistävät toimintakykyä Yksilön sisäiset tekijät, jotka vähentävät toimintarajoitteita

37 8. Kuntoutussuunnitelma 7. Seurantasuunnitelma (lomakkeessa v. 2002) Seuranta Kuntoutussuunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistusajankohdat (lomakkeessa KU 207: kohdassa 8)

38 8. Kuntoutussuunnitelma ICF Seurantasuunnitelma Sisältö ICF:aa hyödyntäen: Kun tavoitteet on kirjattu ICF:n mukaisesti, myös seuranta tapahtuu toimintakyvyn eri osa-alueilta. Seurannan kautta saatava tieto toimii uuden kuntoutussuunnitelman pohjana.

39 8. Kuntoutussuunnitelma 8. Kuntoutussuunnitelmatyöryhmän kokoonpano (lomakkeessa v. 2002) Kuntoutussuunnitelman laatimiseen osallistujat Kuntoutussuunnitelman toteutumisen seuranta ja tarkistusajankohdat (lomakkeessa KU 207: kohdassa 9)

40 8. Kuntoutussuunnitelma Allekirjoitus (lomakkeessa v. 2002) Päivämäärä ja allekirjoitus Allekirjoitus (lomakkeessa KU 207: kohdassa 10) Päiväys ja kuntoutussuunnitelman laatineen lääkärin allekirjoitus ja nimen selvennys sekä hoidosta vastaava yksikkö Yhteyshenkilön nimi, osoite ja puhelinnumero sekä sähköpostiosoite

41 9. Yhteenveto Mitä? Miksi? Kuka? Koska?

42 10. Lähteet Autti-Rämö; Ilona 2008: Lasten ja nuorten kuntoutus. Teoksessa Rissanen, Paavo Kallanranta, Tapani Suikkanen, Asko (toim.) Kuntoutus. 2. painos. From, Kristine 2010: Että sais olla lapsena toisten lasten joukossa. Substantiivinen teoria erityistä tukea tarvitsevan toiminnallisesta osallistumisesta toimintaympäristöissään. Jyväskylän yliopisto. Jyväskylä studies education, psychology and social research 381. Ihalainen, Rauno Rissanen, Pekka 2009: Kuntoutuslaitosselvitys Kuntoutuslaitosten tila ja selvitysmiesten ehdotukset kuntoutuslaitostoiminnan kehittämiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 61. Helsinki. Järvikoski, Aila Härkäpää, Kristiina 2004: Kuntoutuksen perusteet.

43 10. Lähteet Kansanterveyslaki 66/1972. Annettu Helsingissä Kuntoutusselonteko Sosiaali- ja terveysministeriö. Laki lasten päivähoidosta 36/1973. Annettu Helsingissä Martin, Marjatta Notko, Tiina Järvikoski, Aila 2009 a: Kuntoutuksen toteutus, hyödyt ja vaikutukset. Teoksessa Järvikoski, Aila Hokkanen, Liisa Härkäpää, Kristiina (toim.): Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, Research Reports 80/

44 10. Lähteet Martin, Marjatta Notko, Tiina Puumalainen, Jouni Järvikoski, Aila 2009 b: Kuntoutussuunnitelmasta kuntoutuspäätökseen. Teoksessa Järvikoski, Aila Hokkanen, Liisa Härkäpää, Kristiina (toim.): Asiakkaan äänellä. Odotuksia ja arvioita vaikeavammaisten lääkinnällisestä kuntoutuksesta. Kuntoutussäätiön tutkimuksia, Research Reports 80/2009. Nikkanen, Pirjo 2010: Vaikeavammaisen henkilön kuntoutussuunnitelman rakentumisen käytännöt. Sosiaali- ja terveysturvan selosteita 71/2010. Paltamaa, Jaana Knuuttila, Pirjo Peurala, Sinikka H. Sjögren, Tuulikki Suomela-Markkanen, Tiina Heinonen, Ari 2009: Kelan kuntoutuksen piirissä olevien vaikeavammaisten kuntoutussuunnitelmissa on suuria puutteita. Suomen Lääkärilehti, 45 (64).

45 10. Lähteet Rissanen, Paavo 2008: Kuntoutussuunnitelma. Teoksessa Rissanen, Paavo Kallanranta, Tapani Suikkanen, Asko (toim.) Kuntoutus. 2. painos. Sipari, Salla 2008: Kuntouttava arki lapsen tueksi. Kasvatuksen ja kuntoutuksen yhteistoiminnan rakentuminen asiantuntijoiden keskusteluissa. Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2009:5. Yhtenäiset kiireettömän hoidon perusteet Yliopistopaino, Helsinki. Valtion tarkastusviraston tuloksellisuustarkastusraportti 193/2009: Lääkinnällinen kuntoutus WHO, ICF 2004: Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus, Helsinki: WHO/Stakes.

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS?

OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? 1 Lasten ja nuorten hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa projekti 2007-2011 Vajaaliikkeisten Kunto ry OULUN OSAPROJEKTI: KUNTOUTUSSUUNNITELMA KOHTAAVATKO TEORIA JA TODELLISUUS? Vaikeavammaisten

Lisätiedot

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010

LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 LASTEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄTOIMINNAN KEHITTÄMINEN PÄIJÄT-HÄMEEN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄN ALUEELLA 2008 2010 Alueellinen kehittämishanke Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta

Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Palvelut tutuiksi / Tietoisku palvelusuunnitelmasta ja kuntoutussuunnitelmasta Turku 26.5.2014 Hanna-Mari Hanhiala sosiaaliturvasuunnittelija Lihastautiliitto ry PALVELUSUUNNITELMA JA KUNTOUTUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli

Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli 21.08.2012 Toimintakykyä edistävä työote kotihoidossa Etelä-Kymenlaakson toimintamalli Kaakon SOTE-INTO Etelä-Kymenlaakson osahanke Kotihoidon työryhmä 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Tavoitteellisuus...

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2015 alkaen Päivitetty 31.10.2013 päivitykset ovat voimassa 1.1.2015 alkaen

Lisätiedot

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ

ŝƚŝ ŽŶŬƐ ƚžŝ ŶLJƚ ƐĞ ŵăɛğŷŷƶɛ D/ d ͲŬƵŶƚŽƵƚƵƐ ƉĞƌŚĞĞů Ğ Ɛŝů ŽŝŶ ŬƵŶ ǀĂŶŚĞŵƉŝ ƐĂŝƌĂƐƚĂĂ Päivi ĂůƚŽŶĞŶ ƚžŝŵ Päivi MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Äiti, onks toi nyt se masennus? MIETE-kuntoutus perheelle, silloin kun vanhempi sairastaa Päivi Aaltonen (toim.) Mannerheimin Lastensuojeluliiton

Lisätiedot

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa

TOIPILAASTA KUNTOON. Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa TOIPILAASTA KUNTOON Kirjallinen esite potilaalle ja omaisille kuntouttavasta hoitotyöstä akuuttisairaalassa Nadezhda Nikitina ja Svetlana Permi Opinnäytetyö, kevät 2009 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak

Lisätiedot

KeLaKuVa kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus

KeLaKuVa kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus 1 KELAN KUNTOUTUKSEN KEHITTÄMISTOIMINNAN VÄLIRAPORTTI KeLaKuVa kehitysvammaisen lapsen kuntoutuksen vaikuttavuus 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Tutkimushankkeen toimijat 3 2. Hankkeen tilanne 2.1. Kuntoutujien

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI YLEINEN OSA Voimassa 1.1.2011 alkaen Päivitetty 15.3.2011, päivitykset ovat voimassa 1.1.2012 alkaen

Lisätiedot

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen

YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA. Marita Saarinen YKSILÖLLINEN KUNTOUTUSLAITOSJAKSO SYNTYMÄSTÄÄN KUULONÄKÖVAMMAISEN LAPSEN KEHITYKSEN TUKENA Marita Saarinen Pro gradu-tutkielma Kasvatustieteiden laitos Erityispedagogiikka Jyväskylän yliopisto Kevät 2008

Lisätiedot

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683

ICF ICF. Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden. terveyden kansainvälinen. World Health Organization WHO ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ICF Toimintakyvyn, toimintarajoitteiden ja terveyden kansainvälinen luokitus ISBN 951-33-1159-7 ISSN 1237-5683 Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät

Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Pia Yli-Kankahila Asiakaslähtöisen sähköpyörätuolien ja - mopojen käytön seurannan tekijät Metropolia Ammattikorkeakoulu Fysioterapeutti YAMK Kuntoutuksen koulutusohjelma Opinnäytetyö 28.1.2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

Hyvä kuntoutuskäytäntö

Hyvä kuntoutuskäytäntö Hyvä kuntoutuskäytäntö Invalidiliiton sitoumus erityisesti vaikeasti vammaisten asiakkaiden kuntoutuspalvelujen laadun jatkuvaksi parantamiseksi Invalidiliitto ry Invalidiliiton julkaisuja, 1998 ISBN 952-9615-41-8

Lisätiedot

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ!

ŶŶĂŬŽŝŶƚŝĚŝĂůŽŐŝƚ ƉĞƌŚĞŬƵŶƚŽƵƚƵŬƐĞƐƐĂ // ŽƐĂ dljƃŷƚğŭŝũƃŝěğŷ ŬŽŬĞŵƵŬƐŝĂ dƶůğǀăŝɛƶƶěğŷ ŵƶŝɛƚğůƶ ͲƐƵƵŶŶŝƩĞůƵƉĂůĂǀĞƌĞŝƐƚĂ! !""#$ MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa II osa Työntekijöiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu -suunnittelupalavereista Niina Remsu

Lisätiedot

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA

MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Opinnäytetyö (YAMK) Kuntoutuksen koulutusohjelma 2010 Anne Penttinen MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN PALVELUN LAADUN KEHITTÄMINEN PERHE- KESKEISEN LÄHESTYMIS- TAVAN AVULLA Turun sosiaali- ja terveystoimen

Lisätiedot

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013

Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Kansaneläkelaitos Hankesuunnitelma Liite 1 Terveysosasto Kuntoutusryhmä 16.11.2009 Aikuisten avomuotoisen mielenterveyskuntoutuksen kehittämishanke (AMI-hanke) vuosina 2010 2012 / 2013 Postiosoite Käyntiosoite

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖITÄ SAIRASTAVIEN NUORTEN JA AIKUISTEN KUNTOUTUSKURSSIEN PALVELULINJA Nuorten kuntoutuskurssit,

Lisätiedot

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA

TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA HAASTAVIEN TILANTEIDEN KOHTAAMINEN ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN PALVELUISSA TYÖNTEKIJÄN KÄSIKIRJA Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö hanke 2007-2009 2 SISÄLTÖ

Lisätiedot

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI

KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI KANSANELÄKELAITOS Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN VAIKEAVAMMAISTEN AVOTERAPIASTANDARDI Versio 6/19.1.2010 (voimassa 1.1.2011 lukien) SISÄLLYS 1 YLEISET PERIAATTEET... 3 1.1 STANDARDIN KÄYTTÖTARKOITUS

Lisätiedot

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA

KEHITTÄMISEN UUSI AIKA VAIKEAVAMMAISTEN LASTEN KUNTOUTUKSESSA POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN ALUEELLA Arja Veijola, TtT, yliopettaja, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, Sote-yksikkö Leena Vainionpää, LT, dosentti, erikoislääkäri, Oulun yliopistollinen sairaala, Lasten ja nuorten klinikka Liisa Virkkunen,

Lisätiedot

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja

KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI. Tules-kurssien palvelulinja KANSANELÄKELAITOS Liite 2 Terveysosasto Kuntoutusryhmä KELAN AVO- JA LAITOSMUOTOISEN KUNTOUTUKSEN STANDARDI Tules-kurssien palvelulinja Voimassa 1.1.2012 alkaen SISÄLLYS TULES-KURSSIEN PALVELULINJA...

Lisätiedot

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA

ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA ESI- JA ALKUOPETUKSEN NIVELVAIHE VANHEMPIEN KOKEMUKSIA MONIAMMATILLISESTA YHTEISTYÖSTÄ ERITYISEN TUEN TILANTEISSA Katri Piippo-Näätänen Pro gradu tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Lapin yliopisto

Lisätiedot

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma

Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Sari Niemi Kurikan vammaispoliittinen ohjelma Tie yhdenvertaiseen elämään OPINNÄYTETYÖ Syksy 2005 Sosiaali- ja terveysalan yksikkö, Seinäjoki Sosiaalialan koulutusohjelma SEINÄJOEN AMMATTIKORKEAKOULU SISÄLLYS

Lisätiedot

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN

ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN 1 ILMAJOEN MONIAMMATILLISEN KUNTOUTUSTYÖRYHMÄN TOIMINNAN ALOITTAMINEN Piia Siikala Riitta Winter Metropolia AMK Lapsen ja nuoren hyvän kuntoutuksen toteutuminen palveluverkostossa -projektin koulutus Vajaaliikkeisten

Lisätiedot

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS

LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS LAPSEN JA NUOREN HYVÄ KUNTOUTUS 7.4.2015 Kiviranta T, Sätilä H, Suhonen-Polvi H, Kilpinen-Loisa P, Mäenpää H Sisällysluettelo 1. Taustaa 2. Lapsen ja nuoren kehityksen tukemisen ja kuntoutumisen yleisiä

Lisätiedot

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN

ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN ESIOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOS / 5.3 OPPILASHUOLTO JA TURVALLISUUDEN EDISTÄMINEN 5.3 Oppilashuolto Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa käytetään oppilas- ja opiskelijahuoltolain

Lisätiedot

Työntekijän käsikirja

Työntekijän käsikirja KEHITYSVAMMAISEN JA KEHITYSVIIVEISEN LAPSEN KUNTOUTUS- JA PALVELUKETJU JÄMSÄSSÄ V. 2009 Työntekijän käsikirja Keski-Suomen ja Pohjanmaan maakuntien verkostoitunut vammaistyön kehittämisyksikkö -hanke Armi

Lisätiedot

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim.

Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa. Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista. Niina Remsu (toim. Ennakointidialogit perhekuntoutuksessa I osa Asiakkaiden kokemuksia Tulevaisuuden muistelu- ja seurantapalavereista Niina Remsu (toim.) MANNERHEIMIN LASTENSUOJELULIITON LASTEN JA NUORTEN KUNTOUTUSSÄÄTIÖ

Lisätiedot