Hätäsektio. Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hätäsektio. Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala"

Transkriptio

1 Hätäsektio Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala

2 Esimerkkitapaus Kaivola, Lehtonen SLL2002; 57:76-

3

4 Mikä on hätäsektio? lukuisia termejä käytetty kuvaamaan sektiota, joka ei ole elektiivinen: välitön, heti, kiireellinen hätä, katastrofi, päivystys Neljän kategorian luokitusta suositellaan: 1 - Välitön äidin tai sikiön henkeä uhkaava 2 - Synnyttäjän tai sikiön tila huonontunut, ei välitöntä hengenvaaraa 3 - Synnyttäjä ja sikiö hyvässä kunnossa, pikainen synnytys tarvitaan 4 - Synnytys voidaan ajoittaa sopimaan synnyttäjälle ja henkilökunnalle

5 Hätäsektioiden määrä Hätäsektioon päätyy Suomessa: /ennakkotilastot/synnyttajat_vastasyntyneet2006 ennakko.pdf

6 Hätäsektioiden määrä Yleensä maailmalla esim. sikiön asfyksian takia hätäsektioon päätyy 0,2 15% synnyttäjistä 1,3 miljoonan synnyttäjän aineistossa vastaava luku oli 3% non-reassuring fetal heart rate Chauhan & al. Obstet Gynecol Surv 2003; 58:337 -

7 Kuka on riskissä joutua hätäsektioon sikiön asfyksia takia Synnyttäjällä vaikea hypotyreoosi, astma, ikä >35v Sikiön kasvu hidastunut + epänormaali doppler Synnyttäjän lihavuus Jälkimmäinen kaksonen Aiempi keisarinleikkaus Runsas lapsivesi Hypertensio /pre-eklampsia / HELLP Chauhan & al. Obstet Gynecol Surv 2003; 58:337 -

8 Hätäsektion indikaatioita Sikiöstä johtuvat otaksuttu sikiön hengenvaara napanuoraprolapsi o synnytys ei edisty o tarjontavirhe o korionamniitti o IUGR o epänormaali KTG o perätila Äidin indikaatiot etinen istukka verenvuoto istukan irtoaminen pre-eklampsia, eklampsia, HELLP kohdun repeäminen o aiempi traumaattinen synnytys o äidin vaatimus o aiempi sektio o aiempi infertiliteetti Thomas & al BMJ 2004; 328:665

9 Mitä saavutetaan nopeudella? Leikkauspäätös syntymä -aika Ei eroa matalien Apgar-pisteiden suhteen, jos syntyy < 75 min Thomas & al. BMJ 2004: 328:665-5 muuta tutkimusta: ei eroa tai pidempi aika parempi tulos

10 Kuitenkin, nopeus saattaa olla eduksi Täysi anoksia (äidin sydänpysähdys, täysi istukan irtoaminen, napanuora-okluusio: luultavasti vain <5 min aikaa ennen vammautumista Henkeäuhkaavaksi luokitelluissa riski suurempi kuin muissa kiireettömässä (painotettu OR 2,9 lapsella, 2,2 äidillä) Thomas & al. BMJ 2004: 328:665- Sikiön ph korreloi käänteisesti aikaan spinaalipuudutuksesta syntymään Mercier & al. Anesthesiology 2001; 95: 668

11 Potilasvakuutuskeskuksen vaikeat sikiön asfyksiatapaukset. N= 104 Viive sikiön uhkaavan vaikean asfyksian havaitsemisen ja siihen reagoinnin välillä oli keskimäärin 4 tuntia 42 minuuttia Sikiön sykekäyrän tulkinta oli virheellinen ja/tai poikkeavaan KTG-käyrään reagoitiin puutteellisesti 92 %:ssa korvatuista vahingoista. Kaikista synnytyksistä yksi kymmenestätuhannesta korvattiin sikiön vaikeaan asfyksiaan liittyvänä potilasvahinkona Kusisto & al SLL 2007; 62:1859 -

12 Suositukset Royal College of Obstetricians and Gynaecologists Clinical Negligence Scheme for Trusts Israel Society of Obstetricians and Gynaecologists Canadian National Consensus Conference American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) American Academy of Pediatrics: have the capability of initiating a caesarean delivery within 30 minutes German Society of Obstetricians and Gynecologists: 20 minutes ACOG: 15 min korkean riskin synnyttäjiä hoitavilla laitoksilla

13 Mikä anestesia? 3-12% äitikuolemista johtuu anestesiasta: ilmatien avaaminen ei onnistu aspiraatio äitikuoleman riski 16,7 kertainen yleisanestesiassa verrattuna puudutukseen Hawkins & al. Anesthesiology1997; 86:277 -

14 Puudutus on parempi myös lapsen kannalta Tsen LC

15 Yleisanestesia Intubaatiovaikeus 8x muuhun potilasmateriaaliin verrattuna Vaikeaa intubaatiota ennustaa mm: ruunsas ylipaino suuret rinnat ulkonevat ylähampaat pieni alaleuka tyromentaali-etäisyys <3 sl huonosti aukeava suu huono ekstensio niskassa Mallampati 3-4 pre-eklampsia ponnistusvaihe

16 Vaikean ilmatien hoito sektio-anestesiassa (M Harmer. Difficult and failed intubation in obstetrics. Int J Obstet Anesth 1997;6:25-31)

17 Yleisanestesia, muista myös aiempien anestesioiden selvitys happo-aspiraatio profylaksia Na-sitr 30 ml po, ranitidin 50 mg iv pöydän kallistus + kiilatyyny crush-induktio sellickin-ote + tiopentaali (etomidaatti tai ketamiini)+ suksametoni 50% ilokaasu vähentää hereillä olemisen riskiä opioidi, jos hypertensio tai pre-eklampsia remifentaniili 1 mcg/kg bolus 90 sek ennen intubaatiota

18 Toimiva epiduraalianalgesia sektioanestesiaksi 2% lidokaiini + adrenaliini + fentanyyli ilman alkalisointia: 9,7 (6-12) min alkalisointi: 5,2 (2-8) min Lam & al. Anaesthesia 2001; 56:790- huonon puudutuksen riskitekijät: obesiteetti rvkko >40 epiduraalia bolustettu kivulias 2 h aikana ennen sektiota Orbach-Zinger & al. Acta Anaesthesiol Scand. 2006;50:1014-

19 Spinaalipuudutus L ¾ Bupivakaiini 0,5% 1,5 2 ml fentanyl mcg tai sufentaniili 5 mcg annosta vähennetään, jos potilas huomattavan ylipainoinen monisikiöinen raskaus

20 Thomas & al. BJA 2007; 98:116- Oksitosiini sektiopotilaalla 5 IU bolus joko kerralla tai 5 min. infuusiona bolus 5 min infuusio Ei eroa verenvuodossa syke lisääntyi MAP laski, mm Hg

21 Hätäsektiovalmius v:n 2003 lopussa osastojen edustajat päättivät eräistä toimista, joilla hätäsektion nopeus pyritään varmistamaan Yksi näistä toimista oli hätäsektiovalmius -käsitteen käyttöönotto ja ohjeistus tutkimuksen tarkoituksena oli seurata käyttöönoton onnistumista

22 Hätäsektiovalmius Äidin tila: SaO2 alle 95% yli 3 min happilisästä huolimatta, tai ei rekisteröitävissä. pulssi yli 150 systolinen verenpaine alle 100 mmhg (jos epiduraali tai spinaali, efedriinin annosta huolimatta). hengenahdistus, ylävatsakipu, kouristus runsas verinen vuoto

23 Hätäsektiovalmius Sikiön tila: kaksoissynnytys, B perätila/poikkitila poikkitila, synnytys käynnissä napanuoraprolapsi KTG: perustaso > 170 / min tai pysyvä bradykardia vaihtelevuus < 5/min yli 60 min tai sinusoidaalinen hidastumiset: komplis., vaihtelevat, toistuvat myöhäiset STAN-hälytys

24 Tulokset Seuranta-aikana hätäsektiota, joista 8 tehtiin päivystysaikana Hätäsektiovalmiuteen leikkaustiimi hälytettiin 12 kertaa, joista 8 tapahtui päivystysaikana. 4 kertaa hätäsektiovalmius edelsi leikkauspäätöstä 2, 12, 13 ja 24 minuuttia 9 kertaa valmius peruttiin ja lapsi syntyi alateitse valmiuteen hälytyksestä sen purkuun 22 min (3-40 min.)

25 Hätäsektioiden syyt fetal distress 9 placenta previa 2 joista molemmissa tiimi hälytettiin valmiuteen ennen sektiopäätöstä ablaatio placentae 1 tiimi hälytettiin valmiuteen ennen leikkauspäätöstä epäonnistunut imukuppi 1 tiimi hälytetty valmiuteen 2 min. ennen leikkauspäätöstä

26 Syyt, joiden vuoksi tiimi hälytettiin hätäsektiovalmiuteen Poikkeava sikiön sykekäyrä Hankala imukuppisynnytys, ns. avosuinen tarjonta/ tarjoutuva osa ei lantion pohjalla PCB:n jälkeen tullut sikiön sykkeen hidastuminen

27 Gynekolog in kutsuun Tiimin hälytyksee n Sektiopäät ökseen Keskimääräiset viipeet, minuuttia Aavistuksesta Sektiotarp.hav aitsemis esta Tiimin hälytyks estä gynek:n kutsumises ta sektiopäätöksestä Vauvan syntymise en Valmiuden purkuun

28 Jos tiimi hälytettiin ennen leikkauspäätöstä Viive sektiopäätöksestä syntymään oli lyhyempi (10,3 min vs. 12,4 min)

29 Ylinopeus 12 vastaajaa 13:sta ilmoitti, että taksi ajoi ylinopeutta hätäsektioon tullessa. Keskimäärin ylinopeutta arvioitiin olleen 42 km/h (vaihteluväli km) Kolmessa tapauksessa sairaalaa kohti oli kiidetty 140 km tuntivauhdilla!!! Leikkaussalihoitajat ja lastenlääkärit tulivat leikkaussaliin keskimäärin 8,5 minuutissa hälytyksestä

30 Johtopäätökset Hätäsektiovalmiuteen hälyttäminen saatiin v rutiinitoiminnaksi Valmiushälytysten määrä oli sopiva määrältään ja hyvä osuvuudeltaan Valmiuteen hälyttäminen lyhentää hätäsektiopäätöksestä lapsen syntymään kuluvaa aikaa Henkilökunta altistuu liikennetapaturmariskille matkalla hätäsektioon

31 Lopuksi Jos synnyttäjällä on lisääntynyt riski joutua hätäsektioon: epiduraali-katetri ajoissa hätäsektiovalmius leikkaussaliin Anestesiakonsultaatio, jos epäillään ilmatieongelmaa tai puudutuksen vastaaihetta Anestesiamuoto ei ole automaatio antibiootti- ja tromboosiprofylaksia

MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ. Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka

MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ. Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka MORBIDI OBEESI SYNNYTTÄJÄ Marja-Leena Jaakola LT, Anestesiologian erikoislääkäri TYKS/ATEK-klinikka EPIDEMIOLOGIAA - Kuka on obeesi? Lancet 2005;366:1197-209 Saravanakumar et al. Anaesthesia 2006 FYSIOLOGISET

Lisätiedot

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus

Yli 40-vuotiaan naisen raskaus TIETEESSÄ SUSANNA SAINIO LT, naistentautien ja synnytysten sekä perinatologian erikoislääkäri HUS, naisten- ja lastentautien tulosyksikkö, naistentaudit ja synnytykset, Naistenklinikka REIJA KLEMETTI FT,

Lisätiedot

Lasten anestesioiden erityispiirteitä

Lasten anestesioiden erityispiirteitä Lasten anestesioiden erityispiirteitä Suomen anestesiasairaanhoitajien Syyskoulutuspäivät 6.10.2011 Kaike Kaisti, anest el. Joudun ajan rajallisuuden vuoksi rajaamaan esityksen ulkopuolelle monia oleellisia

Lisätiedot

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008

Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 25.4.2008 1 (75) Aivoinfarktin ja TIA:n hoitosuositus 2008 Atte Meretoja, Tiina Sairanen, Turgut Tatlisumak, Markku Kaste European Stroke Organisation suositustyöryhmän

Lisätiedot

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen

Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen kättä pidempää tieteessä Riitta Luoto LT, dosentti, tutkimusjohtaja UKK-instituutti ja THL riitta.luoto@uta.fi Liikunta raskauden aikana ja sen jälkeen Kohtuullisen tehokas liikunta (päivittäin vähintään

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen

LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen LIA eli Local Infiltration Analgesia kivunhoitovaihtoehto lonkka- ja polviproteesileikkausten jälkeen Johannes Förster ja Mikko Pitkänen LIA:ssa (Local Infiltration Analgesia) on kyse tekniikasta, jossa

Lisätiedot

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto

Myeloproliferatiiviset sairaudet. potilaan opas. Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi. Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto Myeloproliferatiiviset sairaudet potilaan opas Polysytemia vera essentiaalinen trombosytemia myelofibroosi Eeva Juvonen Marjut Kauppila Minna Lehto T e k s t i Eeva Juvonen, sisätautien ja kliinisen hematologian

Lisätiedot

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa

Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Verensiirtohoito Veri- ja plasmavalmisteiden käyttö akuutin verenvuodon hoidossa Seppo Hiippala Suurin osa veri- ja plasmavalmisteista käytetään leikkausten yhteydessä. Verivalmisteiden käyttöä ovat viime

Lisätiedot

Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat

Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat Postoperatiiviset kognitiiviset ongelmat Fiia Gäddnäs ja Teija Huha Leikkausten jälkeiset kognitiivisten toimintojen häiriöt ovat yleisyydessään merkittäviä. Subjektiivisen kärsimyksen lisäksi ongelmat

Lisätiedot

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881

ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705. Oy Edita Ab, Helsinki 1999. Myynti: Säteilyturvakeskus PL 14 00881 HELSINKI Puh. (09) 759 881 STUKin raporttisarjoissa esitetyt johtopäätökset ovat tekijöiden johtopäätöksiä, eivätkä ne välttämättä edusta Säteilyturvakeskuksen virallista kantaa. ISBN 951-712-307-8 ISSN 0781-1705 Oy Edita Ab, Helsinki

Lisätiedot

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia

Glaukooma. Käypä hoito -suositus. Tavoitteet ja rajaukset. Keskeinen sisältö. Taudinkuva ja epidemiologia Käypä hoito -suositus Suomen Silmälääkäriyhdistys ry ja Suomen seura ry Tavoitteet ja rajaukset Tämän suosituksen tavoitteena on yhtenäistää glaukoomapotilaiden hoitokäytäntöjä antamalla näyttöön perustuvat

Lisätiedot

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut

Lääkkeet ja imetys. Katsaus. Rintaruokinnan edut Katsaus Heli Malm Lääkkeet ja imetys Imeväisen lääkealtistus rintamaidon kautta jää yleensä vähäiseksi, ja lääkkeen käyttö on harvoin este imetykselle. Lääkkeen lyhytaikainen käyttö on harvoin ongelma,

Lisätiedot

Syöpäkivun. hoito-opas

Syöpäkivun. hoito-opas Syöpäkivun hoito-opas Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry 2007 Ulkoasu: Veikko Viljanen Paino: Suomen Graafiset Palvelut Oy Ltd 2007 SYÖPÄKIVUN HOITO-OPAS 3 PÄÄTOIMITTAJAT Eero Vuorinen, LL, Anestesiologian

Lisätiedot

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri

Vauvamatkalla. Opas synnyttäneelle. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Vauvamatkalla Opas synnyttäneelle Toimitus Kuvaajat Taitto Heta Kolanen, Katja Koskinen, Niina Kauppinen, Mirkka Kujala Tero Hanski, Mikko Hinkkanen, Jarmo Nummenpää, Heta Kolanen Mirkka Kujala Painopaikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto.

Kymmenen viime vuoden aikana on laadittu runsaasti. Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan. terveydenhuolto. Tari Haahtela, Anne Pietinalho, Leena E. Tuomisto, Timo Klaukka, Marina Erhola, Minna Kaila, Markku M. Nieminen, Eva Kontula, Lauri A. Laitinen Suomalainen astmaohjelma 10 vuotta suuri muutos parempaan

Lisätiedot

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY

Sikiö sydänpotilaana ENSITIETOA VANHEMMILLE. www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY ENSITIETOA VANHEMMILLE Sikiö sydänpotilaana www.sydanlapset.fi SYDÄNLAPSET RY 2 Suomessa syntyy vuosittain noin 500 synnynnäisesti sydänvikaista lasta. Heistä noin puolet tarvitsee leikkaushoitoa joko

Lisätiedot

Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat

Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat LUKU 3 Tahdistinpotilaan päivystykselliset ongelmat Sami Pakarinen Lasse Oikarinen Tiivistelmä Sydämen tahdistinlaitehoidon mahdollisuudet ovat monipuolistuneet. Hoitoa sovelletaan lisääntyvästi myös vaikeasti

Lisätiedot

OSTEOGENESIS IMPERFECTA

OSTEOGENESIS IMPERFECTA OSTEOGENESIS IMPERFECTA Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö Invalidiliiton Harvinaiset-yksikkö HARVINAISET-OPASSARJA Osteogenesis imperfecta 3. painos Invalidiliiton julkaisusarja 0.18.2004 ISBN 952-9615-89-2

Lisätiedot

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU T AMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU L IIKETALOUS TUTKINTOTYÖRAPORTTI NEKALAN STARKIN PALVELUN LAATU Kohderyhmänä alueelliset rakennusliikeasiakkaat Mia Pietiläinen Liiketalouden koulutusohjelma joulukuu 2005

Lisätiedot

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014

TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 TUTKIMUSSUUNNITELMA Versio- 4 27.1.2014 1. Tutkimussuunnitelman nimi FINPOP gynekologisten laskeumaleikkausten menetelmät, komplikaatiot ja vaikutus elämänlaatuun Suomessa vuonna 2015 2. Tutkijat Päätutkija:

Lisätiedot

Vuotava vatsavammapotilas mitä tehdään?

Vuotava vatsavammapotilas mitä tehdään? Vuotava vatsavammapotilas mitä tehdään? Ari Leppäniemi HYKS Meilahden sairaala The critical decisions in the management of a bleeding abdominal trauma patient consist of accurate assessment of the need

Lisätiedot

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu

Kotona mitattu verenpaine kuvaa valtimotaudin riskiä paremmin. paremmin kuin vastaanotolla mitattu kättä pidempää Teemu Niiranen LT, sisätautien erikoislääkäri, asiantuntijalääkäri Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Väestötutkimusyksikkö teemu.niiranen@thl.fi Antti Jula LKT, sisätautiopin dosentti, tutkimusprofessori

Lisätiedot

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi

Jo Hippokrates totesi, että nainen tulee pahoinvoivaksi Näin hoidan ANSA AITOKALLIO-TALLBERG JA PÄIVI PAKARINEN Voimakas raskaudenaikainen pahoinvointi Lähinnä alkuraskauteen liittyvä pahoinvointi ja oksentelu ovat lievämuotoisina tuttuja lähes kaikille naisille,

Lisätiedot

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi

4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto. Diabetes ja lääkäri. Kuva: Janne Viinanen. diabetes.fi 4 2012 syyskuu 41. vuosikerta Suomen Diabetesliitto Diabetes ja lääkäri diabetes.fi Kuva: Janne Viinanen Tämä tapa teki diabeteksesta oppimisen hauskaksi. Millaisia aiheita keskustelukartoissa käsitellään?

Lisätiedot