Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla"

Transkriptio

1 Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla Emilia Hovinmaa, LK Naistentautien ja synnytysten osasto Kliininen laitos Helsinki Tutkielma Ohjaaja: Dos, erikoislääkäri Leena Rahkonen HELSINGIN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta

2 i HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Lääketieteellinen tiedekunta Laitos Institution Department Kliininen laitos Tekijä Författare Author Emilia Hovinmaa Työn nimi Arbetets titel Title Ponnistusvaiheen hoito Naistenklinikalla Oppiaine Läroämne Subject Naistentauti- ja synnytysoppi Työn laji Arbetets art Level Tutkielma Tiivistelmä Referat Abstract Aika Datum Month and year Sivumäärä -Sidoantal - Number of pages Normaalin alatiesynnytyksen vaiheita ovat avautumis-, ponnistus- ja jälkeisvaihe. Ponnistusvaihe päättyy lapsen syntymään. Ponnistusvaiheeseen liittyy erilaisia hoitotoimenpiteitä, joilla pyritään edistämään tai avustamaan lapsen syntymää sekä estämään mahdollisia synnytyksen komplikaatioita kuten repeämiä. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ponnistusvaiheen hoitomenetelmiä sekä niiden vaikuttavuutta ponnistusvaiheen kulkuun ja lopputulokseen. Aineistonamme oli HYKS Naistenklinikalla tapahtuneet synnytykset ajanjaksolla , joista poissuljettiin keisarileikkaukset. Lopullinen aineisto käsitti 582 synnyttäjää. Tutkimuksessa ensisynnyttäjien osuus oli 48,3%. Synnyttäjistä 67,9%:lla oli epiduraali- tai spinaalipuudutus kivunlievityksenä ja ponnistusvaiheessa oksitosiini oli käytössä 55,8%:lla. Ponnistusvaihe oli pidempi ensisynnyttäjillä (32 min vs. 11 min) ja synnyttäjillä, joilla oli käytössä oksitosiini (27 min vs. 12 min) tai epiduraalipuudutus (23 min vs. 14 min). Imukuppisynnytys ei lisännyt vaikeiden repeämien (III tai IV aste) esiintyvyyttä. Sikiön hapenpuutteen eli asfyksian uhka oli yleisin syy imukuppiavusteiseen synnytykseen (60,0%). Välilihan leikkaus eli episiotomia tehtiin 30,8%:lle synnyttäjistä ja ponnistusvaiheen aikana konsultoitiin lääkäriä 29,6%:ssa synnytyksiä. Lääkärikonsultaatio tehtiin useimmiten sikiön sykekäyrän muutosten takia (65,1%). Oksitosiinin käyttö ja epiduraalipuudutus näyttivät pidentävän synnytyksen ponnistusvaihetta, erityisesti ensisynnyttäjillä. Episiotomia ja repeämien esiintyminen oli ensisynnyttäjillä myös yleisempää. Potilasasiakirjamerkintöjen laadun parantaminen edesauttaisi hoidon vaikuttavuuden seuraamista ja kontrolloitu sokkoutettu tutkimus tämän tutkimuksen tulosten varmentamiseksi olisi tarpeen. Ponnistusvaiheen pitkittymisellä ja synnytyksen haittatapahtumilla on merkitystä sekä yksilölle terveydellisesti että yhteiskunnalle taloudellisesti, minkä vuoksi ponnistusvaiheen hoitokäytäntöjen optimointi on tärkeää. (202 sanaa) Avainsanat Nyckelord Keywords Second stage of labor, pushing phase, epidural analgesia, oxytocin, vacuum extraction Säilytyspaikka Förvaringställe Where deposited Muita tietoja Övriga uppgifter Additional information

3 ii Sisällysluettelo 1 JOHDANTO Synnytyksen vaiheet Synnytyksen etenemistä auttavat toimenpiteet Kivunlievitys synnytyksen aikana Lääkkeetön ja lääkkeellinen kivunlievitys Puudutukset AINEISTO JA MENETELMÄT Aineisto Tietojen kerääminen Äidin esitiedot ja nykyraskauden tiedot Synnytyksen kulku Ponnistusvaihe Syntyneen lapsen tiedot TULOKSET Aineistokuvaus Virtsarakon katetrointi ja supistusten voimistaminen Ponnistusvaiheen kivunlievitys Ponnistusvaiheen kesto Episiotomia Imukuppisynnytys Synnytyksen haittatapahtumat ja lapsen tiedot POHDINTA JOHTOPÄÄTÖKSET LÄHDELUETTELO... 26

4 1 1 Johdanto Suomessa syntyy vuosittain noin lasta, joista 80-85% syntyy normaalisti emättimen kautta eli alateitse (11). Kansainvälisen määritelmän mukaan puhutaan synnytyksestä, kun raskaus on kestänyt vähintään 22+0 viikkoa tai kun sikiö painaa vähintään 500 grammaa. Synnytys on täysiaikainen, kun raskaus on kestänyt yli 37+0 viikkoa. Suomessa synnytykset hoidetaan pääsääntöisesti synnytyssairaaloissa, mikä mahdollistaa synnytyksiin liittyvien riskien minimoimisen. Synnytys jaetaan kolmeen vaiheeseen: avautumisvaihe, ponnistusvaihe ja jälkeisvaihe. Ponnistusvaihe alkaa aktiivisesta ponnistamisesta ja päättyy lapsen syntymään. Suomessa normaalin, komplisoitumattoman synnytyksen hoitaa kätilö. Kuitenkin päävastuussa synnytyksen hoidosta sairaalassa on synnytyslääkäri. Lääkäri on synnytyksessä läsnä silloin kun tarvitaan synnytystä edistäviä, avustavia tai korjaavia toimenpiteitä, kuten imukuppiulosauttoa, keisarileikkausta tai repeämien ja verenvuorojen korjaustoimenpiteitä. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää ponnistusvaiheen hoitoa ja hoitomenetelmien vaikuttavuutta ponnistusvaiheen kulkuun ja lopputulokseen. 1.1 Synnytyksen vaiheet Synnytys voi alkaa joko lapsiveden menolla tai supistuksilla. Synnytyksen ensimmäinen vaihe eli avautumisvaihe alkaa, kun kohtu supistelee säännöllisesti vähintään 10 minuutin välein ja kohdunsuu on avautunut 2-4 cm:iin. (2) Avautumisvaihe jaetaan latenttiin ja aktiiviseen vaiheeseen ja varsinkin latentti vaihe voi kestää ensisynnyttäjillä pitkään, muutamasta tunnista jopa 1-2 vuorokauteen. (1) Aktiivisessa vaiheessa supistukset voimistuvat ja kivut lisääntyvät ja samalla sikiön pää kiertyy ja laskeutuu synnytyskanavassa alaspäin. Yli 90% synnyttäjistä tarvitsee avautumisvaiheen aikana kivunlievitystä. (2) Avautumisvaiheen lopussa kohdunsuu on täysin auki eli 10 cm.

5 2 Synnytyksen toinen vaihe alkaa, kun kohdunsuu on täysin auki eivätkä kohdunsuun reunat ole enää tunnettavissa. Toinen vaihe jaetaan laskeutumis- ja ponnistusvaiheeseen, joista ensimmäisen aikana sikiön pää laskeutuu tasolle ja jälkimmäisen aikana äidille tulee voimakas ponnistustarve sikiön painaessa peräsuolta. (1) Sikiön sykekäyrään tulee usein ponnistusvaiheen aikana supistuksenaikaisia hidastumia, jotka palautuvat supistuksen loppuessa. Ponnistusvaiheen pitkittyessä sikiön hapensaanti voi huonontua ja synnytystä voidaan joutua nopeuttamaan esimerkiksi imukupilla (3). Sykekäyrän muutokset johtuvat useimmiten ns. vagaalisesta heijasteesta, joka hidastaa sikiön sykettä. Vagaalinen heijaste syntyy, kun sikiön silmähermo joutuu paineen alle ahtaassa synnytyskanavassa. Ponnistusvaiheen kesto on keskimäärin minuuttia, lyhimmillään muutamia minuutteja tai pisimmillään muutaman tunninkin. Ponnistusvaiheen pitkittyessä yli minuuttia synnytyslääkärin olisi hyvä arvioida tilanne ja onko edellytyksiä jatkaa ponnistamista ilman avustavia toimenpiteitä. (1) Synnytyksen toinen vaihe päättyy lapsen syntymään. Lapsen syntymän jälkeen kohtu supistuu nopeasti ja supistukset yleensä irrottavat istukan. Tämä jälkeisten poistumisvaihe on synnytyksen kolmas vaihe. Kohdun nopea supistuminen ehkäisee verenvuotoa. Istukka ja kalvot syntyvät yleensä noin tunnin kuluessa spontaanisti, mutta joskus niiden syntymää joudutaan auttamaan lääkkeellisesti tai käsin irrottamalla yleisanestesiassa. Synnytyksen kolmannen vaiheen aikana kohdusta vuotaa verta keskimäärin 500 ml. (1) Raskauden aikana kasvanut verivolyymi auttaa äidin elimistöä selviämään verenhukasta, mutta synnytyksenjälkeistä akuuttia runsasta vuotoa voidaan myös hoitaa esimerkiksi albumiini-infuusiolla tai traneksaamihapolla. Albumiini-infuusiolla korjataan runsaasta verenvuodosta aiheutunutta hypovolemiaa eli alentunutta kiertävää kokonaisnestetilavuutta elimistössä. Albumiini on plasman tärkein yksittäinen proteiini ja se saa aikaan noin 80 % plasman kolloidiosmoottisesta paineesta, eli albumiinia voidaan käyttää plasman korvikkeena hypovolemian hoidossa (22). Traneksaamihappo on fibrinolyysin estäjä, joka estää plasminogeenin muuttumisen plasmiiniksi. Plasmiini hajottaa veren hyytymiseen tarvittavia fibriinejä, eli traneksaamihapon vaikutus on veren luontaista hyytymistaipumusta lisäävä ja sillä saadaan vähennettyä runsasta verenvuotoa.

6 3 1.2 Synnytyksen etenemistä auttavat toimenpiteet Jos synnytys ei syystä tai toisesta etene normaalisti, voidaan sen etenemistä auttaa lääkkeellisesti tai erilaisten toimenpiteiden avulla. Luonnollinen tapa nopeuttaa synnytyksen etenemistä ponnistusvaiheen aikana on etsiä synnyttäjälle sopiva asento ponnistaa. Erilaisia ponnistusasentoja ovat mm. puoli-istuva asento, konttausasento, kylkimakuuasento, synnytysjakkaralta synnyttäminen tai vesialtaaseen synnyttäminen. Ponnistusasennon valinta on pitkälti subjektiivinen asia ja tutkimustulokset suosittelevat synnyttäjän oikeutta ponnistusasennon valintaan. (4) Sikiökalvojen ollessa vielä ehjät synnytystä voidaan edistää puhkaisemalla kalvot, jolloin lapsivesi pääsee valumaan ulos. Lapsiveden valuminen muuttaa kohdun tilavuutta, joka aikaansaa sikiön tarjoutuvan osan, yleensä pään, laskeutumisen kohdun sisäsuuta vasten. Tilavuuden muutos ja paine sisäsuulla stimuloi kohdunkaulakanavaa erittämään supistuksia stimuloivia prostaglandiineja (19). Kalvojen puhkaisu mahdollistaa myös elektrodin kiinnityksen sikiön päähän, jolloin sikiön sykekäyrää pystytään seuraamaan luotettavammin. Supistuksia voidaan aikaansaada tai voimistaa oksitosiinihormonilla. Oksitosiini on hypotalamuksen tuottama hormoni, joka vapautuu aivolisäkkeen takalohkosta. Lisäksi oksitosiinia syntetisoidaan katokalvossa (desidua) ja kohtulihaksessa (myometrium) (1). Oksitosiini saa aikaan kohdun supistukset sitoutumalla kohdun oksitosiinireseptoreihin. Supistusten tehostamiseksi tai synnytyksen käynnistämiseksi voidaan synnyttäjälle antaa oksitosiinia suoraan suoneen. Oksitosiini-infuusio voidaan aloittaa jo avautumisvaiheessa, jos supistukset vaikuttavat liian heikoilta. Ponnistusvaiheessa, jolloin supistusten voimakkuus on erityisen tärkeää, oksitosiinin annostus voi olla selvästi korkeampi kuin avautumisvaiheessa. Oksitosiinin yliannos johtaa liian tiheisiin tai koordinoitumattomiin supistuksiin, jolloin kohtulihas ei ehdi relaksoitua supistusten välillä (hyperstimulaatio) tai liian pitkiin yksittäisiin supistuksiin (3), mikä voi heikentää verenkiertoa ja aiheuttaa sikiölle hapenpuutetta eli asfyksiaa (1). Välilihan leikkaus eli episiotomia tehdään ponnistusvaiheen lopussa tarvittaessa laajentamaan emätintä synnytyksen helpottamiseksi. Se on yleisin naisille tehtävä

7 4 kirurginen toimenpide (27). Episiotomian tarkoituksena on lyhentää synnytyksen toisen vaiheen kestoa ja estää vaikeita peräsuolen sulkijalihaksen repeämiä (18). Toimenpide tehdään leikkaamalla viistoon emättimen suuaukosta oikealle klo 7-8 kohdalle; tätä kutsutaan lateraaliseksi tai mediolateraaliseksi episiotomiaksi (1) ja sen on todettu vähentävän vaikeiden repeämien syntymistä synnytyksen aikana (23). Episiotomiassa leikataan emättimen limakalvo, perineumin iho ja sen alainen ulompi lihaskerros (musculus bulbocavernosus ja musculus transversus perinei superficialis). Episiotomia tulee tehdä, jos väliliha ei jousta riittävästi lapsen synnyttämiseksi tai synnyttäjän kudoksen arvellaan repeävän. Suomessa tehdyssä tutkimuksessa vuosina lateraalinen episiotomia vähensi ensisynnyttäjillä sulkijalihasrepeämiä 17 % (28). Episiotomian ompelu suositellaan tehtävän jatkuvalla ompeleella yksittäisten ompelujen sijaan jälkikipujen vähentämiseksi (27). Ompelu tehdään paikallispuudutuksessa, mutta vaikeammat repeämät (III ja IV aste) korjataan leikkaussalissa hyvässä anestesiassa. Episiotomian yleisimmät syyt ovat imukuppi- ja pihtisynnytys, perätilasynnytys tai sikiön asfyksian uhka. Episiotomia tehdään usein ensisynnyttäjille ja uudelleensynnyttäjät eivät sitä yleensä tarvitse (1). Suomessa episiotomia tehdään keskimäärin 22 %:ssa synnytyksistä. (6) Välilihan repeämät jaetaan neljään luokkaan repeämän vaikeusasteen mukaan. I asteen repeämä on pinnallinen ja rajoittuu emättimen limakalvoon ja ihoon. II asteeseen luetaan välilihan ja emättimen lihasten sekä lantionpohjan repeytyminen synnytyksessä. III asteen repeämässä peräaukon sulkijalihas repeytyy osittain tai kokonaan ja IV asteen repeämässä myös peräaukon ja/tai peräsuolen limakalvo repeytyy synnytyksen aikana. (21) Imukuppiulosautto on synnytyksen päästävä toimenpide. Viimeisten vuosikymmenten aikana imukuppisynnytysten määrä on kasvanut. Suomessa vuonna 2017 imukuppiulosautto tehtiin 9,3 %:lle synnyttäjistä, kun vastaava luku 10 vuotta aiemmin oli 8,2 % (11). Imukuppiulosautto tehdään ensisynnyttäjille useammin kuin uudelleensynnyttäjille (11). Imukuppiulosautto voidaan tehdä, jos alatiesynnytyksen edellytykset täyttyvät, eli sikiön ja synnyttäjän lantiossa ei ole epäsuhtaa ja sikiön tarjonta mahdollistaa imukuppiulosvedon. Imukuppivedolle on kolme pääsyytä: a) synnytys pysähtyy tarjoutuvan osan ollessa spinatason alapuolella, b) äkillinen sikiön asfyksia kohdunsuun ollessa täysin auki ja c) äidin on vältettävä ponnistamista (äidin sydänvika

8 5 tai aivoinsultti). (5) Imukuppi kiinnitetään sikiön päähän takaraivolle lähelle pikkuaukiletta alipaineella, jolloin siitä vetämällä autetaan sikiötä laskeutumaan synnytyskanavassa. Ensisynnyttäjille tehdään yleensä episiotomia ennen imukupin käyttöä. (5) Pihtisynnytyksen indikaatiot ovat samat kuin imukuppisynnytyksen, mutta niitä tehdään nykyään hyvin vähän verrattuna imukuppisynnytyksiin. Syynä tähän on suurempi riski äidin pehmytosavaurioihin (5). Vaikean repeämän (III tai IV aste) riski on myös suurempi pihtisynnytyksissä kuin imukuppiavusteisissa synnytyksissä (12). 1.3 Kivunlievitys synnytyksen aikana Lähes kaikki synnyttäjät (95%) pitävät synnytystä kivuliaana (1). Kivunlievitykseen on olemassa paljon sekä lääkkeettömiä että lääkkeellisiä vaihtoehtoja. Synnyttäjän kokema pelko ja turvattomuuden tunne lisäävät kivun kokemusta (1), eli synnyttäjän informoiminen synnytyksen etenemisestä ja tehdyistä toimenpiteistä on tärkeää. Hyvä informaatio vähentää kivun kokemusta. Suomessa vuonna 2017 vähintään yhtä kivunlievitystä sai 92 % kaikista alateitse synnyttäneistä (11) Lääkkeetön ja lääkkeellinen kivunlievitys Varsinkin synnytyksen alkuvaiheessa asentohoito eli käveleminen, keinutuolissa istuminen tai sänkyyn nojaileminen, voi lievittää synnytyskipuja. Myös lämmin vesi suihkussa tai vesialtaassa voi helpottaa kipuja. (1) Muita lääkkeettömiä kivunhoidon muotoja ovat mm. akvarakkulat (synnyttäjän ihon alle ruiskutetaan steriiliä vettä pieneksi rakkulaksi), hieronta, akupunktio ja transkutaaninen hermostimulaatio eli TNS. TNSmenetelmässä ihon kosketushermopäätteitä ärsytetään sähköisesti ja aikaansaadut ärsykkeet estävät kipuärsykkeiden etenemisen selkäytimestä aivoihin (20). Lääkkeellisesti synnytyskipuja voidaan hoitaa esimerkiksi typpioksiduulilla eli ilokaasulla. Typpioksiduuliin lisätään happea (esimerkiksi 40 % happea ja 60 % typpioksiduulia) ja kaasuseosta hengitetään naamarista. Supistusten ennakointi on tärkeää

9 6 typpioksiduulia käytettäessä, sillä kipua lievittävä vaikutus alkaa noin 30 sekunnin kuluttua kaasuseoksen hengittämisestä. Typpioksiduulin käyttö ei vaikuta synnytyksen edistymiseen. (1) Synnytyskipua voidaan hoitaa lääkkeellisesti myös lihakseen tai suoneen annosteltavilla lääkeaineilla. Monet kipulääkkeet läpäisevät istukan ja ovat sikiölle vahingollisia, eli lääkeaineen valinta ja lääkkeen annon ajankohta on tärkeää. Suomessa käytettyjä synnytyksenaikaisia kipulääkkeitä ovat petidiini, tramadoli, fentanyyli ja remifentaniili. (1) Opioidien etuna on, että niiden vaikutus voidaan tarpeen tullen kumota heti naloksonilla (10) Puudutukset Selkäpuudutukset eli sentraaliset puudutukset (epiduraali-, spinaali- ja yhdistetty epiduraali-spinaalipuudutus) ovat tehokkain kivunlievitysmenetelmä synnytyksen aikana (1). Vuonna 2017 Suomessa kaikista alateitse synnyttäneistä 50 prosenttia sai epiduraalipuudutuksen (11). Selkäpuudutukset laitetaan anestesialääkärin toimesta. Epiduraalipuudutus on synnytyksen aikana käytetyistä puudutuksista yleisin ja se voidaan laittaa, kun synnytys on käynnistynyt ja kohdunsuu alkanut avautua. Epiduraalipuudutus alkaa vaikuttaa noin 5-15 minuutissa kun lääkeaine on kulkeutunut hermoihin asti. Yhden kerta-annoksen kesto on noin kaksi tuntia ja annoksia voidaan antaa synnytyksen aikana useita paikalleen jätettävän katetrin kautta. Epiduraalipuudutusta käytetään ensisijaisesti avautumisvaiheessa, mutta riittävän suurella puuduteannoksella voidaan saada kivunlievitystä myös ponnistusvaiheeseen. (8) Spinaalipuudutus eli selkäydinpuudutus vaikuttaa nopeammin ja lyhyemmän aikaa kuin epiduraalipuudutus; sen kesto on noin 90 minuuttia ja sen vaikutus alkaa parissa minuutissa. Spinaalipuudutus on kertapuudutus, eli sen kokonaiskesto synnytyksen aikana on epiduraalipuudutusta rajallisempi. Spinaalipuudutuksessa anestesialääkäri laittaa puuduteaineen suoraan aivo-selkäydinnestetilaan, jolloin tarvittava lääkemäärä on pienempi kuin epiduraalipuudutuksessa. (1) Spinaalipuudutuksen lyhyen keston takia joskus käytetään epiduraali-spinaalipuudutuksen yhdistelmää, jolloin saadaan tarvittaessa

10 7 jatkettua puudutustehoa epiduraalipuudutteen lisäannoksilla. (1) Selkäpuudutukset voivat joskus parantaa tehotonta ponnistustyötä. (8) Lannepistoihin spinaali- tai epiduraalipuudutuksissa liittyy riskejä. Komplikaatioista yleisin on pystyasennossa tuntuva päänsärky. Päänsärky johtuu painemuutoksista aivoselkäydinnestetilassa lannepiston aiheuttaman aivoselkäydinnesteen vuodon seurauksena. Kaikkiin lannepistoihin liittyy myös infektio- ja verenvuotoriski. Selkäydinkanavan verenvuodon aiheuttama hyytymä voi johtaa jopa halvaantumiseen. Neulalla tai puudutuskatetrilla saatetaan myös vahingoittaa hermoa. (14) Epiduraalipuudutuksen tavallisin haittavaikutus on verenpaineen lasku, joka on lähes aina lievä, mutta jota pitää seurata puudutteen antamisen jälkeen (10). Kohdunkaulan puudutus eli paraservikaalipuudutus (PCB) lievittää erityisesti avautumisvaiheen kipuja synnytyksen loppuvaiheessa (8). Synnytyslääkäri laittaa paraservikaalipuudutuksen. Paraservikaalipuudutuksessa puudutetaan paraservikaalinen hermopunos kohdunkaulan molemmin puolin. Puudutuksen vaikutus alkaa nopeasti ja vaikutus kestää noin 1-2 tuntia. (1) Jatkuva sisäinen KTG-rekisteröinti on tärkeää, sillä puudutetta voi joutua kohtuverenkiertoon ja sitä kautta sikiöön aiheuttaen sikiön sykkeen laskuja (bradykardiaa). Ponnistusvaiheen kipu tuntuu erityisesti välilihassa (2), jota hermottaa häpyhermo eli nervus pudendalis. Häpyhermo voidaan puuduttaa paikallisesti niin sanotulla pudendaalipuudutuksella (PDB), joka vähentää kipua silloin kun tarjoutuva osa alkaa painaa välilihaa eli ponnistusvaiheessa. (1) Pudendaalipuudutuksen kanssa myös episiotomia voidaan tarvittaessa tehdä ja synnytyksen jälkeiset repeämät korjata ilman lisäpuudutusta. Pudendaalipuudutus laitetaan erityisellä Kobakin neulalla sormiohjauksessa emättimen limakalvon läpi heti spinan takaa noin 1 cm syvyyteen, sakrospinaaliligamentin läpi (1). Puudute laitetaan molemmille puolille ja varotaan puudutteen joutumista häpyhermon lähellä kulkeviin häpyvaltimoon tai -laskimoon. Kätilö tai synnytyslääkäri laittaa pudendaalipuudutuksen. (8)

11 8 2 Aineisto ja menetelmät 2.1 Aineisto Tutkimusaineiston lähteenä olivat HYKS Naistenklinikan alatiesynnytykset aikavälillä Kaikista alatiesynnytyksistä synnytysosaston kätilöitä pyydetiin täyttämään ponnistusvaiheen seurantakaavake (kuva 1). Synnyttäjien perustiedot haettiin potilastietojärjestelmästä (Obstetrix). Kuva 1. Ponnistusvaiheen seurantakaavake Naistenklinikalla oli välisenä aikana 1088 synnytystä, joista 199 (17,5 %) oli keisarileikkauksia. Alatiesynnytyksiä oli 889. Ponnistusvaiheen seurantakaavakkeita (tutkimuskaavake) täytettiin 602 kpl eli 67,7 % alateitse synnyttäneistä. Lopullisesta aineistosta poistettiin keisarileikkaukset (n=199), alatiesynnytykset, joista ei täytetty tutkimuskaavaketta (n=287), tutkimuskaavakkeet, joissa ei ollut synnyttäjän henkilötietoja (n=19) ja hätäsektiosta täytetty tutkimuskaavake

12 9 (n=1). Lopullisessa aineistossa oli 582 synnytystä eli 53,5 % kaikista synnytyksistä ja 65,5 % alatiesynnytyksistä aikavälillä (kuva 2). Alkuperäinen aineisto (synnytykset Naistenklinikalla ), n=1088 Poistetut, n=506 Keisarileikkaukset n=199 Ei täytettyä tutkimuskaavaketta n=287 Puutteellinen tutkimuskaavake n=19 Hätäsektio n=1 Lopullinen aineisto, n=582 Kuva 2. Aineisto 2.2 Tietojen kerääminen Äidin esitiedot ja nykyraskauden tiedot Synnyttäjän perustiedoista kerättiin ikä, tupakointi, raskautta edeltävä pituus ja paino, aikaisemmat synnytykset ja etnisyys. Painosta ja pituudesta laskettiin painoindeksi eli body mass index, BMI, jakamalla henkilön paino (kg) pituuden neliöllä (cm 2 ). Ylipainoksi määriteltiin BMI 30 kg/cm 2 ja merkittäväksi ylipainoksi BMI 35 kg/cm 2. Nykyraskaudesta kerättiin tiedot raskausdiabeteksestä (GDM) ja tämän mahdollisesta lääkityksestä, pre-eklampsiasta ja kaksosraskaudesta. Raskaus oli ennenaikainen jos raskausviikot olivat synnytyshetkellä alle 37. Synnytys oli käynnistetty silloin kun kohdunsuuta oli kypsytetty joko lääkkellisesti (misoprostoli) tai mekaanisesti (balonkimenetelmä) tai sikiökalvot oli puhkaistu synnytyssupistuksen aikaansaamiseksi.

13 Synnytyksen kulku Potilastietojärjestelmästä (Obstetrix) kerättiin synnytyksen kulkuun liittyviä tietoja. Tutkimuskaavake käsitteli pääosin synnytyksen ponnistusvaiheeseen liittyviä toimenpiteitä. Kerättyjä tietoja olivat synnytystapa, puudutusten käyttö kivunlievityksessä (epiduraali-, spinaali-, pudendaali- ja paraservikaalipuudutus), synnytyksen käynnistäminen, oksitosiinin käyttö synnytyssupistusten aikaansaamiseksi tai edistämiseksi, B-ryhmän streptokokkikantajuus emättimessä (GBS), virtsarakon katetrointi ja synnytyksen jälkeiset tulehdukset. Lisäksi kerättiin tieto siitä, mihin kellonaikaan seuraavat synnytyksen eri vaiheet tapahtuivat: säännöllisten supistusten alku, kohdunsuun täysi aukeaminen (10 cm), sikiökalvojen puhkeaminen tai puhkaisu (amniotomia), ponnistusvaiheen alku ja syntymä. Näiden aikatietojen perusteella määritettiin ensimmäisen vaiheen kesto (säännöllisten supistusten alku -> kohdunsuu täysin auki), toisen vaiheen kesto (kohdunsuu täysin auki -> syntymä), ponnistusvaiheen kesto (ponnistusvaiheen alku -> syntymä) sekä kesto vedenmenosta tai amniotomiasta syntymään. Ajankohdat selvitettiin myös mahdolliselle katetroinnille sekä viimeisen epiduraali- tai spinaalipuudutuksen antamiselle. Syntymänjälkeisistä tapahtumista tutkimuskaavakkeella ja potilastietojärjestelmästä kerättiin tietoja synnytyksen aikana syntyneistä repeämistä (II, III ja IV aste), kokonaisverenvuodosta sekä albumiini-infuusionesteen ja traneksaamihapon käytöstä Ponnistusvaihe Ponnistusvaiheen kerättyjen tietojen osalta osa tiedoista saatiin tutkimuskaavakkeesta ja näitä tietoja täydennettiin hakemalla puuttuvia tai tarkentavia tietoja potilastietojärjestelmästä. Ponnistusvaiheen osalta tutkimuskaavakkeella kerättiin tietoja siitä, käytettiinkö ponnistusvaiheen aikana oksitosiinia synnytyssupistusten edistämiseksi ja mikä oli oksitosiiniannos ponnistusvaiheen alussa ja lopussa. Tutkimuskaavakkeella kerättiin tietoa myös siitä, oliko ponnistusvaiheen aikana erikoislääkäriä paikalla tai oliko

14 11 erikoislääkäriä tai erikoistuvaa lääkäriä konsultoitu puhelimitse. Imukuppiulosauton osalta kaavakkeella selvitettiin, mistä syystä ja millä diagnoosilla imukuppiavusteiseen synnytykseen päädyttiin. Kaavakkeella selvitettiin lisäksi, laitettiinko synnyttäjälle ponnistusvaiheen aikana välilihapuudutus tai tehtiinkö episiotomiaa. Lisäksi kirjattiin episiotomian syy Syntyneen lapsen tiedot Syntyneestä lapsesta kerättiin tieto raskauden kestosta syntymähetkellä, sukupuoli, pituus, paino, Apgar-pisteet 1, 5 ja 10 minuutin ikäisenä, napavaltimon tai -laskimon ph ja emäsylimäärä (BE). 3 Tulokset 3.1 Aineistokuvaus Tutkimusaineiston 582 synnyttäjästä 48,3 % oli ensisynnyttäjiä. Synnyttäjien keski-ikä oli 31,7 vuotta (5,2 SD), keskipituus 166,0 cm (6,5 SD) ja keskimääräinen BMI 23 (vaihteluväli 15,6 49,5). Synnyttäjistä 81,4 % oli eurooppalaisia, 12,4 % aasialaisia ja 6,2 % afrikkalaisia. Keskimääräinen raskaudenkesto synnytyksen alussa oli 40,0 viikkoa (keskihajonta 1,7 viikkoa). Ennenaikaisia synnytyksiä oli 3,1 % (n=18) ja käynnistettyjen synnytysten osuus oli 24,7 % (n=144). Yleisimmät syyt käynnistämiselle olivat yliaikaisuus, pitkä aika lapsivedenmenosta ja äidin diabetes. Synnyttäjistä 21,5 %:lla (n=125) todettiin B- ryhmän streptokokkikantajuus emättimessä (GBS). Kaikki tutkimusaineiston lapset syntyivät elävinä. Tutkimusaineiston kuvaus on esitetty taulukossa 1.

15 12 n % Ensisynnyttäjyys ,3 Synnyttäjän ikä 37 vuotta ,6 Tupakointi 27 4,6 Pituus < 164 cm * ,2 BMI 30 ** 57 9,8 BMI 35 ** 18 3,1 Yliaikainen raskaus ( 42 viikkoa) 10 1,7 Ennenaikainen synnytys (< 37 viikkoa) 18 3,1 GDM todettu ,6 Lääkehoitoinen GDM 13 Sokerirasitusta ei tehty ,2 Pre-eklampsia 6 1,0 GBS-positiivinen *** ,5 Synnytys käynnistetty (yleisimmät syyt alla) ,7 Yliaikaisuus 40 Pitkä aika lapsivedenmenosta 38 Äidin diabetes 17 Muut syyt **** 49 *Tieto puuttuu n=6, **Tieto puuttuu n=2, ***Näytettä ei otettu n=3 ****Muut syyt: suurikokoinen lapsi (n=7), pre-eklampsia (n=6), vähäinen lapsiveden määrä (n=4), sikiön hidas kasvu (n=4), synnytyspelko (n=4), maksahäiriö (n=4), odottajan oma toive (n=3), väsymys (n=3), korkea verenpaine (n=2), perätila (n=1), munuaisten vajaatoiminta (n=1), pyelonefriitti (n=1), korionamnioniitti (n=1), verenvuoto (n=1), kaksosraskaus (n=1), taustalla useita fetus mortus -tapauksia (n=1), napanuoran epämuoto (n=1), syy ei tiedossa (n=4) Taulukko 1. Tutkimusaineiston kuvaus (n=582) Ponnistusvaiheen aikana hoitava kätilö konsultoi erikoistuvaa lääkäriä 29,6 %:ssa synnytyksistä (n=172). Konsultaation syyt on esitetty kuvassa 3. Erikoislääkäri oli paikalla ponnistusvaiheen aikana 8,1 %:ssa synnytyksistä (n=47). Päällekkäisyydet huomioiden lääkäriä konsultoitiin tai lääkäri oli paikalla ponnistusvaiheen aikana 30,1 %:ssa (n=175) synnytyksistä.

16 13 Kaksossynnytys (n=6) 4 % Muu syy* (n=5) 3 % Syy ei tiedossa (n=6) 4 % Äidin indikaatio (n=11) 6 % Edistymättömyys (n=16) 9 % Tilannearvio (n=16) 9 % Sikiön sykekäyrän häiriöt (KTG) (n=112) 65 % *Muu syy: perätila (n=2), verenvuoto (n=2), pudendaalipuudutus (n=1) Kuva 3. Lääkärikonsultaation syyt ponnistusvaiheen aikana (n=172) 3.2 Virtsarakon katetrointi ja supistusten voimistaminen Synnyttäjistä 36,6 %:lle (n=213) tehtiin virtsarakon katetrointi ennen synnytystä; 30,2 % (n=176) ennen ponnistusvaihetta ja 6,4 % (n=37) ponnistusvaiheen aikana. Katetrointi tehtiin keskimäärin 32,5 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ennen ponnistusvaiheen alkua ja 62 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ennen lapsen syntymää. Synnytyksen jälkeen virtsarakko katetroitiin 2,6 %:lta (n=15) synnyttäjistä. Selkäpuudutuksen saaneista synnyttäjistä katetroitiin ennen lapsen syntymää 50,1 % (n=198) ja imukuppiavusteisen synnytyksen yhteydessä 67,1 % (n=57) synnyttäjistä. Oksitosiini-infuusio oli käytössä ponnistusvaiheen aikana 55,8 % synnyttäjistä (n=325). Keskimääräinen oksitosiiniannos ponnistusvaiheen alussa oli 30 ml/h (vaihteluväli ml/h) ja ponnistusvaiheen lopussa 70 ml/h (vaihteluväli ml/h). Oksitosiiniinfuusion nopeus ponnistusvaiheessa oli 10,5 %:lla synnyttäjistä (n=34) yli 120 ml tunnissa. Oksitosiinia ei käytetty ollenkaan koko synnytyksen aikana 44,2 %:lla synnyttäjistä (n=257).

17 Ponnistusvaiheen kivunlievitys Kivunlievitysmenetelmänä epiduraalipuudutus oli 64,4 % (n=375) synnyttäjistä ja spinaalipuudutus annettiin 3,4 % (n=20) synnyttäjistä. Epiduraalipuudutus laitettiin useammin ensisynnyttäjällä kuin uudelleensynnyttäjälle (79,7 % vs. 50,2 %) ja spinaalipuudutus laitettiin useammin uudelleensynnyttäjälle kuin ensisynnyttäjälle (6,3 % vs. 0,4 %). Kohdunsuun ollessa täysin auki viimeinen selkäpuudutusannos annettiin vielä 21,3 %:lle (n=84) ja selkäpuudutus laitettiin kolmelle synnyttäjälle vasta ponnistusvaiheen aikana (0,8 %). Suurin osa synnyttäjistä, joille selkäpuudutusta ei laitettu, olivat uudelleensynnyttäjiä (70,1 %, n=131). Epiduraalipuudutuksen viimeinen annos laitettiin keskimäärin 104 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ennen ponnistusvaiheen alkua ja spinaalipuudutus laitettiin keskimäärin 76 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ennen ponnistusvaiheen alkua. Epiduraalipuudutuksen saaneista synnyttäjistä 57,3 % (n=215) sai epiduraalipuudutuksen viimeisen annoksen alle kaksi tuntia ponnistusvaiheen alusta. Paikallispuudutuksista paraservikaalipuudutuksen sai 1,5 % (n=9) ja pudendaalipuudutuksen 25,9 % (n=151) synnyttäjistä. Lisäksi 1,5 % (n=9) synnyttäjistä sai sekä pudendaali- että paraservikaalipuudutuksen, eli yhteensä paikallispuudutuksen sai 29,0 % synnyttäjistä (n=169). Paikallispuudutus eli pudendaali- tai paraservikaalipuudutus laitettiin useammin ensisynnyttäjälle kuin uudelleensynnyttäjälle (38,4 % vs. 20,3 %). Välilihapuudutuksen sai 28,2 % (n=164) synnyttäjistä. 3.4 Ponnistusvaiheen kesto Synnytyksen toisen vaiheen mediaanikesto oli 50 minuuttia (vaihteluväli minuuttia). Ponnistusvaiheen mediaanikesto oli 21 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ja laskeutumisvaiheen mediaanikesto oli 21 minuuttia (vaihteluväli minuuttia). Synnytyksen eri vaiheiden kestot näkyvät taulukossa 2.

18 15 Aika * (min) Vaihteluväli (min) Säännöllisten supistusten alusta kohdunsuun täysin aukioloon (10 cm) ** Säännöllisten supistusten alusta lapsen syntymään Kohdunsuun täysin aukiolosta ponnistamisen alkuun *** Kohdunsuun täysin aukiolosta lapsen syntymään *** Aktiivisen ponnistamisen alusta lapsen syntymään Vedenmenosta tai sikiökalvojen puhkaisusta lapsen syntymään *Mediaani, **Tieto puuttuu n=34, ***Tieto puuttuu n=31 Taulukko 2. Synnytyksen eri vaiheiden kesto minuutteina (n=582) Ponnistusvaiheen mediaanikesto oli oksitosiinia saaneilla synnyttäjillä 27 minuuttia (vaihteluväli minuuttia) ja niillä synnyttäjillä, jotka eivät saaneet oksitosiinia, 12 minuuttia (vaihteluväli minuuttia). Ensisynnyttäjien ponnistusvaihe kesti keskimäärin 32 minuuttia ja uudelleensynnyttäjien ponnistusvaihe 11 minuuttia. Epiduraalipuudutuksen kanssa ponnistusvaihe kesti keskimäärin 23 minuuttia ja ilman epiduraalipuudutusta 14 minuuttia. (Taulukko 3) Synnytyksen toisen vaiheen kesto (min) * Ponnistusvaiheen kesto (min) * Kaikki synnyttäjät Ensisynnyttäjät 86,5 32 Uudelleensynnyttäjät Oksitosiini käytössä ponnistusvaiheen aikana 83,5 27 Oksitosiini ei käytössä ponnistusvaiheen aikana Epiduraalipuudutus Ei epiduraalipuudutusta *Mediaani Taulukko 3. Synnytyksen toisen vaiheen ja ponnistusvaiheen pituuksien vertailu synnyttäneisyyden, oksitosiinin ja epiduraalipuudutuksen käytön yhteydessä (n=582)

19 Episiotomia Välilihan puudutuksen sai ponnistusvaiheen aikana 28,2 % (n=164) synnyttäjistä. Synnyttäjistä 26,8 %:lle (n=156) tehtiin episiotomia; ensisynnyttäjistä 46,6 %:lle (n=131) ja uudelleensynnyttäjistä 8,3 %:lle (n=25). Uhkaava sikiön hapenpuute eli asfyksia oli episiotomian syynä 30,8 %:ssa (n=48) kaikista episiotomioista ja imukuppiavusteinen synnytys 29,5 %:ssa (n=46). Episiotomian syyt on esitetty kuvassa (30,8 %) 46 (29,5 %) (15,4 %) 20 5 (3,2 %) 3 (1,9 %) 3 (1,9 %) 3 (1,9 %) 3 (1,9 %) 7 (4,5 %) 14 (9,0 %) 0 *Muu syy: ensisynnyttäjä (n=2), repeämän ehkäisy (n=2), lääkärin määräys (n=2), verenvuoto (n=1) Kuva 4. Välilihan leikkauksen eli episiotomian syyt (n=156) 3.6 Imukuppisynnytys Synnytyksistä 14,6 % (n=85) päätyi imukuppiulosauttoon. Ensisynnyttäjistä 26,3 %:lle (n=74) ja uudelleensynnyttäjistä 3,7 %:lle (n=11) tehtiin imukuppiulosautto. Yleisin syy

20 17 imukuppiavusteiseen synnytykseen oli uhkaava sikiön asfyksia (60,0 %, n=51) (kuva 5). Imukuppiulosauton yhteydessä 81,2 %:lle synnyttäjistä tehtiin episiotomia (n=69). Muu syy* (n=11) 13 % Äidin uupuminen eli exhaustio (n=7) 8 % Ponnistusvaiheen pitkittyminen (n=13) 15 % Uhkaava sikiön asfyksia (n=51) 60 % Supistustoiminnan häiriö (n=3) 4 % *Muu syy: sikiön pään epätäydellinen kiertyminen (n=10) ja synnytyksenaikainen verenvuoto (n=1). Kuva 5. Imukuppiulosauton syyt (n=85) 3.7 Synnytyksen haittatapahtumat ja lapsen tiedot Toisen asteen repeämä todettiin 39,7 %:lla (n=231) synnyttäjistä, kolmannen asteen 2,7 %:lla (n=16) synnyttäjistä ja neljännen asteen 0,2 %:lla (n=1) synnyttäjistä. Kolmannen asteen repeämistä 75,0 % (n=12) ja yksi aineistossa todettu neljännen asteen repeämä todettiin ensisynnyttäjillä. Synnytyksenjälkeinen verenvuoto oli keskimäärin 400 ml (vaihteluväli ml). Synnyttäjistä 12,2 %:lla (n=71) verenvuoto oli 1000 ml. Verenvuodon korjauksen yhteydessä 26,6 %:lle (n=155) synnyttäjistä annettiin albumiini-infuusio ja 12,7 %:lle (n=74) traneksaamihappoa. Pienin kokonaisvuotomäärä, jolla albumiini-infuusio annettiin, oli 300 ml ja 700ml, jolla traneksaamihappoa annettiin. Imukuppiavusteisessa synnytyksessä keskimääräinen verenvuoto oli 500 ml (vaihteluväli ml).

21 18 Synnytyksenjälkeisiä vaikeita infektioita ei esiintynyt. Kahdella synnyttäjällä (0,3 %) oli lievä infektio tai sen epäily, toinen kohdun limakalvon tulehdus ja toinen episiotomiahaavan infektio. Taulukkoon 4 on koottu erilaisia synnytyksen kulkuun ja sen haittatapahtumiin liittyviä lukuja. n % Selkäpuudutukset ,9 Epiduraalipuudutus 375 Spinaalipuudutus 20 Paikallispuudutukset ,0 Paraservikaalipuudutus 9 Pudendaalipuudutus 151 Paraservikaali- ja pudendaalipuudutus 9 Välilihapuudutus ,2 Episiotomia ,8 Oksitosiinin käyttö ponnistusvaiheessa ,8 Synnytystapa Spontaani alatiesynnytys ,4 Imukuppisynnytys 85 14,6 Katetrointi Ennen ponnistusvaihetta ,2 Ponnistusvaiheen aikana 37 6,4 Synnytyksen jälkeen 15 2,6 Synnytysvuoto 1000 ml 71 12,2 Albumiini-infuusio ,6 Traneksaamihappo 74 12,7 Synnytyksen jälkeinen infektio 2 0,3 II asteen repeämä ,7 III asteen repeämä 16 2,7 IV asteen repeämä 1 0,2 Taulukko 4. Synnytyksen kulku ja synnytykseen liittyvät haittatapahtumat (n=582) Tutkimusaineiston raskauksista kuusi oli kaksisikiöisiä raskauksia, eli lapsia syntyi 588, joista 50,5 % (n=297) oli poikia ja 49,5 % (n=291) tyttöjä. Vastasyntyneiden keskimääräinen syntymäpaino oli 3522 grammaa (vaihteluväli grammaa) ja keskimääräinen syntymäpituus oli 50 cm (vaihteluväli cm). Vastasyntyneistä 5,5 %:lla (n=32) 1 minuutin Apgar oli alle 7 ja vastasyntyneistä 2,4 %:lla (n=14) 5 minuutin Apgar oli alle 7.

22 19 4 Pohdinta Tutkielmassa käsiteltiin synnytyksen ponnistusvaihetta, sen kestoa sekä siihen liittyviä ja siihen vaikuttavia toimenpiteitä. Aktiivisen ponnistusvaiheen ja koko synnytyksen toisen vaiheen kestoa lisäsivät ensimmäinen alatiesynnytys, oksitosiinin käyttö ponnistusvaiheessa ja epiduraalipuudutuksen käyttö synnytyksen aikana. Yleisin syy synnytyksen luontaiseen etenemiseen puuttumiseen oli sikiön uhkaava asfyksia, jonka perusteella tehtiin suurin osa imukuppiavusteisista synnytyksistä ja lääkärikonsultaatioista ponnistusvaiheen aikana. Vaikeiden repeämien osuus oli aineistossamme yleisempää kuin koko Suomessa, mutta imukuppiavusteinen synnytys ei vaikuttanut niiden esiintymiseen. Sen sijaan vaikean repeämän saaneista synnyttäjistä kolme neljästä oli ensisynnyttäjiä, syntyneen lapsen keskipaino oli keskimääräistä korkeampi ja ponnistusvaiheen kesto oli noin puolta keskimääräistä kestoa pidempi. Tutkimuksen synnyttäjät olivat vanhempia (keski-ikä 31,7 vuotta) verrattuna THL:n tilastoihin, joiden mukaan synnyttäjien keski-ikä Suomessa vuonna 2017 oli 30,9 vuotta (11). Sen sijaan aineiston synnyttäjät olivat keskimärin hieman hoikempia kuin suomalaiset synnyttäjät yleensä (11). Synnyttäjistä joka kymmenes oli ylipainoinen ja yli joka kolmas oli suomalaisnaisten keskipituutta (164,5 cm) lyhyempi. Euroopan ulkopuolelta tulevien maahanmuuttajataustaisten synnyttäjien osuus oli noin neljännes synnyttäjistä. Näistä enemmistö oli aasialaistaustaisia; kaikista synnyttäjistä noin joka kymmenes. Tämä voi selittää lyhyempien naisten osuuden suuruutta. Alkuraskauden aikainen tupakointi oli vähäisempää kuin keskimäärin Suomessa. Noin joka neljäs synnytys käynnistettiin, mikä vastasi valtakunnallisesti Suomessa käynnistettyjen synnytysten määrää vuonna 2017 (11). Tavallisen alatiesynnytyksen hoitaa kätilö, mutta jos synnytyksen yhteydessä tarvitaan synnytystä edistäviä, avustavia tai korjaavia toimenpiteitä, mukana on myös lääkäri. Aineistossamme lääkäriä konsultoitiin tai lääkäri oli paikalla ponnistusvaiheen aikana noin kolmasosassa synnytyksiä, eli kätilö hoiti yksin noin kaksi kolmesta synnytyksestä. Selvästi tärkein syy lääkärikonsultaatioon oli häiriö sikiön sykekäyrässä. Synnytyksenaikainen katetrointi voi altistaa synnytyksen jälkeiselle infektiolle (25), sillä se tarjoaa taudinaiheuttajille reitin elimistöön. Katetrointi voi kuitenkin olla tarpeen, jos

23 20 synnyttäjä ei tunne virtsahätää puudutusten takia tai täysi rakko häiritsee imukuppiulosauttoa. Selkäpuudutusten yhteydessä kätilö arvioi säännöllisesti virtsarakon täyttymistä, jottei rakko pääse venyttymään mahdollisen virtsaamisvaikeuden takia (8). Selkäpuudutuksen saaneista synnyttäjistä puolet katetroitiin ennen lapsen syntymää; koko aineistossa vastaava osuus oli pienempi, noin yksi kolmesta. Imukuppisynnytys lisäsi katetroinnin yleisyyttä vieläkin enemmän; kaksi kolmasosaa imukuppiavusteisesti synnyttäneistä naisista katetroitiin ennen lapsen syntymää. Synnytyksen toinen vaihe sisältää laskeutumisvaiheen, jonka aikana lapsi laskeutuu synnytyskanavassa alemmas kohdunsuun ollessa kokonaan auki, ja varsinaisen ponnistusvaiheen, jolloin äidille tulee voimakas ponnistamisen tarve. Tutkimusaineistossa toisen vaiheen kesto oli alle tunti (50 minuuttia), laskeutumisvaiheen keskimäärin puolet ja aktiivisen ponnistusvaiheen kesto puolet tästä ajasta. Ponnistusvaiheen ja koko synnytyksen toisen vaiheen kestoa lisäsivät ensimmäinen alatiesynnytys, oksitosiinin käyttö ponnistusvaiheessa ja epiduraalipuudutuksen käyttö synnytyksen aikana. Aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että oksitosiini-infuusion lopettaminen synnytyksen aktiivisen vaiheen alkaessa vähentää keisarileikkauksen riskiä, mutta toisaalta pidentää aktiivisen vaiheen kestoa (7). Tutkimuksessamme ei päästy tarkastelemaan keisarileikkauksen riskiä, koska tutkimuskaavake täytettiin vain niistä synnytyksistä, jotka päätyivät alatiesynnytykseen. Aiemmin on osoitettu oksitosiinin käytön pidentävän ponnistusvaiheen kestoa sekä ensisynnyttäjillä että uudelleensynnyttäjillä (15). Tämä todettiin myös tutkimusaineistossamme. Oksitosiinia saaneilla synnyttäjillä ponnistusvaiheen ja koko synnytyksen toisen vaiheen kesto oli pidempi kuin niillä synnyttäjillä, jotka eivät saaneet oksitosiinia. Pohjoismaisessa tutkimuksessa (13) tutkittiin synnytyksen ja sen eri vaiheiden kestoja spontaaneissa alatiesynnytyksissä, joissa synnyttäjä ei saanut oksitosiini-infuusiota tai epiduraalipuudutusta eli synnytys tapahtui mahdollisimman luontaisesti. Aktiivisen ponnistusvaiheen kesto oli kaikilla synnyttäjillä keskimäärin 10 minuuttia, ensisynnyttäjillä 35 minuuttia ja uudelleensynnyttäjillä yhdeksän minuuttia (13). Ajat olivat vastaavia myös tässä aineistossa, vaikka tässä aineistossa osa synnyttäjistä sai

24 21 oksitosiinia ja epiduraalipuudutuksen. Tässäkin aineistossa havaittiin ensimmäisen alatiesynnytyksen vaikutus ponnistusvaiheen keston pidentymiseen. Epiduraalipuudutuksen saaneista synnyttäjistä yli puolet saivat epiduraalipuudutuksen viimeisen annoksen kahden tunnin sisällä ponnistusvaiheen alusta, eli puudutteen potentiaalisen vaikutusajan aikana. Näillä synnyttäjillä puudute saattoi vaikuttaa ponnistamiseen, sillä epiduraalipuudutus voi vähentää tarvetta ponnistaa ja siten pidentää ponnistusvaiheen kestoa (8). Toisaalta kivun lievittyminen voi helpottaa ponnistusvaihetta. Epiduraalipuudutuksen on todettu pidentävän synnytyksen toisen vaiheen kestoa riippumatta siitä, käytetäänkö synnytyksen aikana oksitosiinia (15) tai siitä, onko kyseessä ensisynnyttäjä vai uudelleensynnyttäjä (17). Toisaalta osassa tutkimuksia on osoitettu, ettei epiduraalipuudutus vaikuta synnytyksen toisen vaiheen kestoon (9) ja ettei epiduraalipuudutuksen aiheuttama pidentynyt toisen vaiheen kesto ainakaan kaksossynnytysten kohdalla lisää imukuppiavusteisen synnytyksen tarvetta (16). Tässä aineistossa epiduraalipuudutus pidensi sekä koko synnytyksen toisen vaiheen että ponnistusvaiheen kestoa. Epiduraalipuudutuksen lumevaikutusta synnytyksen toisen vaiheen kestoon on myös tutkittu (9). Satunnaistetussa kontrolloidussa tutkimuksessa annettiin synnyttäjille lannepistolla joko standardin mukainen epiduraalipuudutus tai annos suolaliuosta. Puuduteaineen vaihtaminen suolaliuokseksi ei vaikuttanut synnytyksen toisen vaiheen kestoon, spontaanin alatiesynnytyksen onnistumiseen, episiotomian tarpeeseen tai vastasyntyneen hyvinvointiin (9), mikä viittaisi siihen, että puuduteaine itsessään ei välttämättä pidentäisi synnytyksen kestoa. Tutkimusaineistossamme epiduraalipuudutus laitettiin useammin ensisynnyttäjälle kuin uudelleensynnyttäjälle, kuten puudutukset toteutuvat myös THL:n syntymärekistereiden mukaan Suomessa yleensä (11). Uudelleensynnyttäjillä epiduraalipuudutuksen käyttö oli yleisempää tässä aineistossa kuin uudelleensynnyttäjillä yleensä Suomessa. Spinaalipuudutusta käytettiin Suomessa vuonna 2017 erityisesti uudelleensynnyttäjien kivunlievitysmenetelmänä (11) ja sen käyttö oli yleistä myös tämän tutkimusaineiston uudelleensynnyttäjillä. Vain yhdelle ensisynnyttäjälle laitettiin spinaalipuudutus ja loput uudelleensynnyttäjille.

25 22 Suomessa noin 15 % synnyttäjistä saa paraservikaalipuudutuksen (1). Hyks synnytysyksiköissä paraservikaalipuudutuksen käyttö on vähäisempää kuin muissa Suomen synnytysyksiköissä (11), mikä todettiin myös tässä aineistossa. Epiduraalipuudutuksen saa Suomessa % synnyttäjistä ja spinaalipuudutuksen noin 20 % (1). Tässä aineistossa epiduraalipuudutuksen käyttö oli keskimääräistä yleisempää, mutta spinaalipuudutuksen huomattavasti matalampaa kuin Suomessa yleensä. Suomessa episiotomian tekeminen oli yleisintä 1980-luvulla. Vuonna 1995 episiotomia tehtiin noin puolelle, kun nykyisin se tehdään noin joka viidennelle synnyttäjälle (11). Tutkimusaineistossa yli joka neljännelle synnyttäjälle tehtiin episiotomia ja näistä kahdeksan kymmenestä oli ensisynnyttäjiä. Kirjallisuudessa episiotomioita tehdään Suomessa yhtä paljon kuin tässä tutkimusaineistossa (6). Episiotomian käyttö vaihtelee eri maissa. Vuonna 2004 episiotomia tehtiin Italiassa alateitse synnyttävistä naisista noin puolelle (52 %) kun Englannissa ja Norjassa niitä tehtiin vähemmän kuin Suomessa (16 %) ja Tanskassa vielä vähemmän (9,7 %) (27). Imukuppiavusteisten synnytysten osuus aineistossamme oli hieman suurempi kuin Suomessa yleisesti vuonna 2017 (14,6 % vs. 9,3 %). Imukuppisynnytysten osuus on kuitenkin kasvanut selvästi 2000-luvun alusta lähtien (11), eli ero voi selittyä pari vuotta vanhalla tilastotiedolla. Yli puolet imukuppiavusteisista synnytyksistä tehtiin sikiön uhkaavan asfyksian vuoksi. Kirjallisuuden toinen yleiseksi mainitsema imuvedon syy, eli synnytyksen pitkittyminen (5), oli taustalla huomattavasti pienemmällä osuudella tämän aineiston imukuppiavusteisista synnytyksistä. Toisaalta synnytyksen pitkittyminen voi itsessään johtaa sikiön uhkaavaan asfyksiaan, jolloin imuvedon syyksi voidaan ilmoittaa uhkaava asfyksia vaikka synnytys olisi myös pitkittynyt. Imukuppiavusteiseen synnytykseen päädyttiin selvästi useammin ensisynnyttäjän kuin uudelleensynnyttäjän kohdalla (26,3 % vs. 3,7 %), mikä voi selittyä esimerkiksi sillä, että ensisynnyttäjän synnytys pitkittyy helpommin kuin uudelleensynnyttäjän (1), jolloin voidaan joutua turvautumaan imuvetoon. Obstetrinen anaalisfikterin vaurio eli OASI (obstetric anal sphincter injury) pitää sisällään synnytyksen aikana tapahtuvat III ja IV asteen repeämät (12). Tässä tutkimusaineistossa näiden repeämien esiintyvyys oli 2,9 %. Osuus on yli kaksinkertainen prosenttiosuus verrattuna valtakunnalliseen III tai IV asteen repeämän ilmaantuvuuteen kaikissa

26 23 alatiesynnytyksissä vuonna 2017, jolloin repeämien osuus Suomessa oli 1,3 % (11). Repeämien korkeampaan osuuteen muihin synnytyssairaaloihin verrattuna ei ole löydetty HYKS:ssa yksiselitteistä syytä. Yksi selite uskotaan olevan tarkentunut diagnostiikka ja sitä kautta kirjautumisten lisääntyminen (ohjaajan suullinen tiedonanto). Vaikeiden repeäminen (III ja IV aste) riskitekijöitä ovat imukuppi- tai pihtisynnytys, ensimmäinen alatiesynnytys, lapsen suuri syntymäpaino, pitkittynyt ponnistusvaihe ja sikiön tarjontahäiriö (12, 18, 29). Myös raskauden yliaikaisuus voi altistaa eriasteisille repeämille (26). THL:n perinataalitilastojen mukaan III tai IV asteen repeämiä on tapahtunut vuosina noin 0,5 1 % spontaaneista alatiesynnytyksistä ja 3 4 % imukuppiavusteisista synnytyksistä (11), eli imukuppiavusteisissa synnytyksissä repeämien esiintyminen on yleisempää. Vuonna 2017 III tai IV asteen repeämän osuus imukuppisynnytyksissä oli nelinkertainen verrattuna spontaaneihin alatiesynnytyksiin (11). Imukuppiulosautto ei kuitenkaan tässä aineistossa lisännyt synnyttäjien III tai IV asteen repeämiä. Suurelle osalle imukuppiavusteisesti synnyttäneistä naisista tehtiin episiotomia (81,1 %), mikä saattoi osaltaan vähentää imukuppisynnytyksessä syntyneitä vaikeita repeämiä. Episiotomian on todettu vähentävän OASI:n riskiä, kylläkin enemmän imukuppi- tai pihtiavusteisissa synnytyksissä kuin normaaleissa alatiesynnytyksissä (12). Muut mainitut repeämien riskitekijät kuten ensimmäinen alatiesynnytys, lapsen suuri syntymäpaino ja pitkittynyt ponnistusvaihe olivat yliedustettuina myös tämän aineiston repeämissä. Vaikean repeämän saaneista synnyttäjistä kolme neljästä oli ensisynnyttäjiä, syntyneen lapsen keskipaino oli keskimääräistä korkeampi ja ponnistusvaiheen kesto oli noin puolta keskimääräistä kestoa pidempi. Ensisynnyttäjän väliliha repeää herkemmin, sillä kudos ei ole aikaisemmin venynyt samalla tavalla. Pääkaupunkiseudulla ensisynnyttäjien osuus on muuta Suomea suurempi, mikä voi lisätä myös vaikeiden repeämien osuutta tässä aineistossa. Mitä suurempikokoinen syntyvä lapsi on, sitä enemmän synnytys venyttää kudoksia ja altistaa repeämille. Pitkittynyt ponnistusvaihe lisää repeämäriskiä lisäämällä aikaa, jonka kudokset ovat venyttyneinä syntyvän lapsen ollessa synnytyskanavassa. Toisaalta myös hyvin nopea synnytys voi lisätä repeämien riskiä, sillä kudokset eivät tuolloin ehdi venyä riittävästi. Synnytyksen jälkeinen runsas verenvuoto on synnyttäjän henkeä uhkaava synnytyksen komplikaatio ja merkittävimpiä synnytykseen liittyviä äitikuolleisuuden syitä (24). Normaali synnytykseen liittyvä verenvuoto on enintään 500 ml alatiesynnytyksessä ja

27 24 enintään 1000 ml keisarileikkauksessa (24). Keskimäärin synnytyksen kolmannen vaiheen aikana kohdusta vuotaa verta 500 ml (1), mikä oli myös tässä aineistossa lähellä keskimääräistä kokonaisvuotomäärää. Raskauden aikaisen verivolyymin kasvamisen ansiosta synnyttäjä voi kestää jopa litran verenhukan ilman verensiirtoa (1), mutta massiivisen vuodon hoito aloitetaan käytännössä aina kun obstetrinen vuoto on ml ja vuoto jatkuu runsaana (24). Tässä aineistossa synnyttäjistä yli joka kymmenennellä vuotomäärä oli yli 1000 ml, mitä pidetään runsaan vuodon rajana. Verenvuodon korvaus toteutui aineistossamme hyvin, sillä joka neljäs synnyttäjä sai albumiini-infuusion hypovolemian korjaukseen ja kaikki, joilla vuoto oli yli 1000 ml, saivat traneksaamihappoa. Albumiinia ja traneksaamihappoa annettiin jopa ohjeistusta pienemmilläkin vuotomäärillä. Massiiviselle verenvuodolle altistavia tekijöitä ovat mm. aiempi keisarileikkaus, pitkittynyt synnytys ja imukuppiavusteinen synnytys (24). Imukuppiavusteinen synnytys lisäsi tässäkin aineistossa keskimääräistä kokonaisverenvuotoa (400 ml vs. 500 ml). Synnytykseen liittyvien tulehdusten riskitekijöitä ovat mm. keisarileikkaus, imukuppi- tai pihtiavusteinen synnytys, synnytykseen liittyvä katetrointi ja episiotomia (25), eli erilaiset tapahtumat, jotka tarjoavat bakteereille ja muille mikro-organismeille ylimääräisen reitin elimistöön. Synnytyksen jälkeisiä tulehduksia oli tutkimusaineistossa vähän, vain kaksi. Tässä aineistossa ei ollut mukana keisarileikkauksia, joita pidetään suurimpana yksittäisenä synnytyksen jälkeisen infektion riskitekijänä (25). Tämä saattoi vaikuttaa aineiston vähäiseen infektiomäärään. THL:n syntymärekisteriin ei kirjata synnytyksiin liittyviä infektioita, joten tilastollista vuosittaista tietoa infektioista ei ole saatavilla. Syntyneiden lasten keskipaino oli hyvin lähellä koko Suomen vastasyntyneiden keskipainoa vuonna 2017 (11). Ennenaikaisia synnytyksiä oli aineistossamme hieman koko Suomen vuoden 2017 keskiarvoa vähemmän (11). Kaikista tutkimuksemme synnytyksistä täytettiin tutkimuskaavake, johon kirjattiin systemaattisesti synnytyksen ponnistusvaiheeseen liittyviä tapahtumia. Osa kysytyistä tapahtumista oli sellaisia, joita ei kirjata rutiininomaisesti potilastietojärjestelmiin, eli ne toivat uutta informaatiota synnytyksen ponnistusvaiheen käytännöistä.

28 25 Tutkimuskaavakkeella ilmoitetut tiedot varmennettiin ja täydennettiin soveltuvin osin potilastietojärjestelmästä (Obstetrix), mikä lisäsi tiedon luotettavuutta. Tutkimusaineistossamme on mukana vain ne synnytykset, joiden yhteydessä täytettiin tutkimuskaavake. Nopeissa tai vaikeissa synnytyksissä kaavaketta ei välttämättä ehditty täyttää (esimerkiksi vain yhdestä hätäsektiosta täytettiin tutkimuskaavake), mikä voi vääristää tuloksia. Myös tutkimuskaavakkeiden puutteellinen tai virheellinen täyttäminen voi vääristää tuloksia, vaikkakin puuttuvat tiedot haettiin suurilta osin jälkikäteen potilastietojärjestelmästä (Obstetrix). Kuitenkin myös synnytyksien kulun kirjaaminen potilastietojärjestelmään oli puutteellista, mikä teki kattavan tiedon hankkimisesta haastavaa. Tutkimusaineistomme oli suhteellisen pieni kattaen noin puolentoista kuukauden ajanjakson. Pienessä aineistossa sattumalla on enemmän merkitystä, mikä voi johtaa tilastoharhaan. Tutkimuksessamme on mukana pelkkiä alatiesynnytyksiä, eli se ei anna lisätietoa hätäsektioon päätyvien synnytysten ponnistusvaiheesta. Tutkimuksessa käsiteltiin ainoastaan Naistenklinikalla tapahtuneita synnytyksiä, eli tuloksia ei suoraan voi soveltaa muuhun Suomeen. Pääkaupunkiseudulla synnyttäjät ovat keskimäärin iäkkäämpiä ja ensisynnyttäjien osuus on muuta Suomea suurempi, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. 5 Johtopäätökset Ponnistusvaiheen hoitokäytännöt vaikuttavat synnytyksen haittatapahtumien esiintyvyyteen ja siksi niiden tarkasteleminen on tärkeää. Esimerkiksi oksitosiiniinfuusion käyttö ponnistusvaiheen aikana ja epiduraalipuudutuksen käyttö synnytyksen aikana näytti pidentävän ponnistusvaiheen ja koko synnytyksen toisen vaiheen kestoa, mikä taas altistaa sikiön asfyksialle ja vaikeille repeämille. Ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien välillä voi olla tarvetta erilaisille hoitokäytännöille, sillä synnytyksen eteneminen on tyypillisesti erilaista näiden kahden ryhmän välillä. Lisää tutkimusta synnytyksen ponnistusvaiheen käytännöistä tarvitaan.

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN

SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYS JOKAINEN SYNNYTYS ON YKSILÖLLINEN SYNNYTYKSEN VAIHEET 1. Avautumisvaihe Pisin vaihe Alkaa säännöllisistä ja kohdunsuuta avaavista supistuksista Voit olla kotona niin kauan kuin pärjäät supistuskivun

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Mahdollinen alaotsikko (Calibri 28) www.eksote.fi Synnytys on täysiaikainen, jos se käynnistyy raskausviikoilla 37 42. Vasta kun laskettu aika on ylittynyt 14 vrk eli raskausviikkoja

Lisätiedot

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka

LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka LT Kirsi Rinne KYS, Naistenklinikka Episiotomia Kuvannut ensimmäisenä Sir Fielding Ould v. 1742 -yleisin naisille tehtävä kirurginen toimenpide -tarkoituksena lyhentää synnytyksen II vaiheen kulkua -estää

Lisätiedot

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ

SUOMEN KÄTILÖLIITTO FINLANDS BARNMORSKEFÖRBUND RY TIIVISTELMÄ TIIVISTELMÄ SYNNYTTÄJÄN HOITO PONNISTUSVAIHEESSA - hoitotyön suositus välilihan repeämien ehkäisemiseksi (14.3.2011) Peräaukon sulkijalihaksen repeämän riskitekijöiden huomiointi Kätilön tulisi tietää

Lisätiedot

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala

Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala Matalan riskin synnytykset Haikaramalli Aulikki Saari-Kemppainen, ayl HYKS Jorvin sairaala 9.11.2016 Esityksen kulku taustaa tavoitteet kriteerit riskiarvio synnytyksen eteneminen synnytyksen hoidosta

Lisätiedot

USKALLANKO SYNNYTTÄÄ

USKALLANKO SYNNYTTÄÄ Kainuun sosiaali- ja 28.11.2016 terveydenhuollon kuntayhtymä Naistentaudit ja synnytys USKALLANKO SYNNYTTÄÄ Kainuun keskussairaalan synnytysosasto Pelkopoliklinikka Raskaus ja synnytys on yksi elämää perinpohjaisesti

Lisätiedot

MASUSTA MAAILMAAN. synnytysvalmennus

MASUSTA MAAILMAAN. synnytysvalmennus MASUSTA MAAILMAAN synnytysvalmennus Yleisiä asioita Synnytys-, anestesia- ja lastenlääkäri päivystävät aina sairaalassa Synnytyssaleja kuusi, tarkkailuhuoneita kaksi Synnytyksiä noin 1400 Opetussairaala;

Lisätiedot

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnyttäjän hoitopolkuun liittyvät yksiköt Oulun yliopistollisessa sairaalassa Äitiyspoliklinikka Osasto 11A, raskaana olevien vuodeosasto Synnytysosasto

Lisätiedot

O PA S L E H T I N E N

O PA S L E H T I N E N O PA S L E H T I N E N SYNNYTYKSEEN VALMISTAUTUVILLE SISÄLTÖ LUKIJALLE...3 SYNNYTYKSEN KÄYNNISTYMINEN...4 SYNNYTYKSEN VAIHEET...5 SYNNYTYSKIPU JA KIVUN LIEVITTÄMINEN... 10 Hoidolliset kivunlievitysmenetelmät...

Lisätiedot

Kymsote Perhevalmennus 2019

Kymsote Perhevalmennus 2019 Kymsote Perhevalmennus 2019 Sairaalassa liikkuminen Arkipäivinä klo 7-15 synnytyssaliin saapuminen äitiyspoliklinikan kautta. Äitiyspoliklinikalle 1.kerroksen kautta röntgenin ja laboratorion välistä,

Lisätiedot

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016

LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 LL Tuija Hautakangas Tammikuun kihlaus 29.1.2016 Perätila ja -tarjonta 3-4 % täysaikaisista sikiöistä KSKS v. 2015 17 perätilan ulosauttoa Perätarjonnan syyt Ei selkeää syytä Laskeutumista estävät syyt

Lisätiedot

Synnytyksen suunnittelu Isä mukana synnytyksessä Normaali synnytys Synnytyksen käynnistyminen... 3

Synnytyksen suunnittelu Isä mukana synnytyksessä Normaali synnytys Synnytyksen käynnistyminen... 3 FISC K5 SYNNYTYS Sisällysluettelo Synnytyksen suunnittelu... 3 Isä mukana synnytyksessä... 3 Normaali synnytys... 3 Synnytyksen käynnistyminen... 3 Sairaalassa tarvittavat varusteet... 4 Milloin sairaalaan?...

Lisätiedot

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala

Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnytysvalmennus, Oulun yliopistollinen sairaala Synnyttäjän hoitopolkuun liittyviä yksiköitä Oulun yliopistollisessa sairaalassa Äitiyspoliklinikka Osasto 11A Raskaana olevien ja naistentautipotilaiden

Lisätiedot

SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS

SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS SYNNYTYSKIVUN LÄÄKKEELLINEN LIEVITYS Anestesialääkärin opas synnyttäjä"e Tämän oppaan tarkoituksena on kertoa synnytyskivun lääkkeellisistä hoitokeinoista. Lisätietoja omassa synnytyssairaalassasi käytössä

Lisätiedot

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003

Kohtukirurgia ja synnytys. Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Kohtukirurgia ja synnytys Jukka Uotila TAYS naistenklinikka 26.9.2003 Arpi kohdussa Istukan muodostuminen? verenkierto istukan toiminnanvajaus placenta accreta Kohdun repeämän riski? raskauden seuranta,

Lisätiedot

Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain Smärtlindring och andra ingrepp vid förlossning efter sjukhus

Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä sairaaloittain Smärtlindring och andra ingrepp vid förlossning efter sjukhus Tilastotiedote Statistikmeddelande 27/2006 Suomen virallinen tilasto Finlands officiella statistik Official Statistics of Finland 21.12.2006 Terveys 2006 Hälsa Health Kivunlievitys ja muita synnytystoimenpiteitä

Lisätiedot

Synnytysvalmennus. Th.op SR

Synnytysvalmennus. Th.op SR Synnytysvalmennus Mitä sitten kun et enää ole kumpuna kehossani? Et ole enää nimetön, n, kasvoton ja vaiti. Sitten täytyy opetella rakastamaan sinua uudelleen, uudella tavalla: nimeäsi, kasvojasi, ääntäsi

Lisätiedot

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä?

Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Voidaanko ennenaikaisuutta ehkäistä? Ryhmä F: Kokkonen T, Luukkonen J, Mikkonen H, Mäentausta M, Mäkelä M, Nauha M, Niinimäki P, Peltokangas T, Poteri H. Määritelmiä WHO:n mukaan yli kolme viikkoa ennen

Lisätiedot

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Asiakasohje 1 (5) TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN Nyt täyttyy koti nutuista ja somista pikku jutuista. Sormet pienet, varpaatkin, peittyy hellin suukkosin. Asiakasohje 2 (5) Onko aika lähteä sairaalaan? Tuntemukset

Lisätiedot

Tervetuloa synnyttämään!

Tervetuloa synnyttämään! 1 Tervetuloa synnyttämään! Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Tampereen yliopistollinen sairaala Naistentautien ja synnytysten vastuualue Hyvät vanhemmat! 2 Tässä vihkosessa saatte tietoa synnytykseen liittyvistä

Lisätiedot

Synnytysvalmennus. Hyvinkään sairaala

Synnytysvalmennus. Hyvinkään sairaala Synnytysvalmennus Hyvinkään sairaala Synnytysvalmennuksessa saat tietoa Hyvinkään sairaalasta Synnytyksen vaiheista ja kivunlievityksestä Ensihetkistä vauvan kanssa Hyvinkään sairaala 1850 synnytystä vuodessa

Lisätiedot

Säännöllisen synnytyksen hoitaminen

Säännöllisen synnytyksen hoitaminen Säännöllisen synnytyksen hoitaminen Synnyttäjän vastaanottaminen Synnytyspäivystyksen kätilö tuo synnyttäjän synnytyssaliin synnytystä varten valmisteltuna tai synnytysvalmistelut tehdään synnytyssalissa.

Lisätiedot

Vuotava obstetrinen potilas

Vuotava obstetrinen potilas Vuotava obstetrinen potilas Mari Saarikoski 4.10.2012 Anestesiasairaanhoitaja, kätilö Maailmassa KUOLEE vuosittain 287.000 naista raskauden ja synnytyksen aikana WHO UNICEF UNFPA Verenvuodon toteaminen

Lisätiedot

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA

SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA SYNNYTTÄJIEN ARVIOINNIT HOIDON LAADUSTA SYNNYTYKSEN AIKANA Pilottitutkimuksen tuloksia Anne Kantanen, Klö, TtM, TtT-opisk., Itä-Suomen yo Tarja Kvist, TtT, Itä-Suomen yo Seppo Heinonen, LT, HUS Hannele

Lisätiedot

Lastesi syntymä lähestyy

Lastesi syntymä lähestyy Lastesi syntymä lähestyy Tämän esitteen tarkoituksena on valmistaa ja antaa tietoa teille tulevaan synnytykseen. Tuleva synnytys herättää varmasti monenlaisia ajatuksia ja tunteita. Synnytys valmistaa

Lisätiedot

SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON

SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON Opinnäytetyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto 2012 Marleena Huttunen & Tuula Mattila SYNNYTTÄJÄN TYYTYVÄISYYS SYNNYTYKSEN AIKAISEEN HOITOON OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala

Maahanmuuttajan. Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala Maahanmuuttajan vulvaongelmat Johanna Tapper Osastonlääkäri Kätilöopiston sairaala WHO:n arvio 100-140 miljoonaa ympärileikattua naista 2 miljoonaa tyttöä tai naista leikataan vuosittain kehittyneissä

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Kukko, S-K. (2017). Matalan riskin

Lisätiedot

PUDENDAALIPUUDUTUKSEN KÄYTTÖ PONNISTUSVAIHEESSA. Kivuton ponnistusvaihe?

PUDENDAALIPUUDUTUKSEN KÄYTTÖ PONNISTUSVAIHEESSA. Kivuton ponnistusvaihe? PUDENDAALIPUUDUTUKSEN KÄYTTÖ PONNISTUSVAIHEESSA Kivuton ponnistusvaihe? Ronja Laine Henna Nokkala Opinnäytetyö Toukokuu 2017 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Synnytysosasto G1. www.eksote.fi

Synnytysosasto G1. www.eksote.fi Synnytysosasto G1 www.eksote.fi Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina synnytysosastolle sairaalan pääovesta. Ovi on lukittuna klo

Lisätiedot

MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE

MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA MATALAN RISKIN SYNNYTYKSEN HOITO POTILASTURVALLISUUTTA EDISTÄVÄ TARKISTUSLISTA KÄTILÖILLE Opinnäytetyö T E K I J Ä : Jonna

Lisätiedot

SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS

SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS Timlin Johanna & Ukskoski Saara SAIRAALASSA TAPAHTUVA SYNNYTYSVALMENNUS Systemaattinen kirjallisuuskatsaus ensisynnyttäjäperheiden kokemuksista ja odotuksista Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT

LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT LÄÄKKEETTÖMÄT KIVUNLIEVITYSMETELMÄT JOHDANTO Onneksi olkoon! Olette saamassa perheenlisäystä. Odotusaika on monien mielestä elämän onnellisinta aikaa. Raskauden edetessä on kuitenkin luonnollista, että

Lisätiedot

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka

HIV-potilaan raskauden seuranta. Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka HIV-potilaan raskauden seuranta Elina Korhonen, kätilö HYKS, Naistenklinikka Naistenklinikan HIVpoliklinikka raskauden seuranta tapahtuu keskitetysti NKL:n äitiyspoliklinikalla erikoislääkäri Marja Kaijomaa

Lisätiedot

Liitetaulukko 5. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat ponnistamiseen liittyvät tutkimukset (n=16)

Liitetaulukko 5. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat ponnistamiseen liittyvät tutkimukset (n=16) Fitzpatrick M, Harkin R, McQuillan K, O`rien C, O`Connell PR. & O`Herlihy C. 2002 (25) Prospektiivinen RCT-tutkimus, kysely suolen toiminnasta, ulosteinkontinenssin pisteytys, anaalinen paineenmittaus,

Lisätiedot

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS

ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS ETELÄ-KARJALAN KESKUSSAIRAALA Valto Käkelän katu 1 53130 Lappeenranta SYNNYTYSOSASTO G1 OSASTO-OPAS Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa uudessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: RMP: Atosiban Stragen, 6,75mg/0,9ml solution for injection Atosiban Stragen, 37,5mg/5ml concentrate for solution for infusion RMP-PID-ATO-v03 DLP:

Lisätiedot

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE

TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE TERVETULOA SYNNYTTÄMÄÄN HYVINKÄÄLLE SYNNYTYSSAIRAALAN VALINTA HUS:ssa synnytyksiä hoidetaan Hyvinkään sairaalan lisäksi Jorvissa, Kätilöopistolla, Naistenklinikalla, Lohjalla ja Porvoossa. HUS:n synnyttäjä

Lisätiedot

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA

OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA OPTIMAALINEN SYNNYTYSTAPA Nanneli Pallasmaa Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Kätilöpäivät 2015, Helsinki 5.-6.5.2015 ESITYKSEN SISÄLTÖ Ajatuksia ja näkökulmia liittyen eri synnytystapoihin

Lisätiedot

SYNNYTYSKIVUN LIEVITTÄMINEN

SYNNYTYSKIVUN LIEVITTÄMINEN Opinnäytetyö (AMK) Kätilökoulutus 2017 Kati Aalto, Tuula Tapani, Anni Tuominen SYNNYTYSKIVUN LIEVITTÄMINEN opas kivunlievitykseen aktiivisessa synnytyksessä OPINNÄYTETYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Mitä leikkausosastolla tapahtuu

Mitä leikkausosastolla tapahtuu Mitä leikkausosastolla tapahtuu Tervetuloa leikkausosastolle Tämän esitteen tarkoituksena on kertoa sinulle lyhyesti, mitä osastollamme tapahtuu, kun olet täällä hoidettavana. Tiedämme, että moni jännittää

Lisätiedot

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011 Terveys 2012 Hälsa Health TILASTORAPORTTI STATISTIkRAPPORT STATISTIcal report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2010 2011 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2010 2011 Eija Vuori

Lisätiedot

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages

Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month and year Sivumäärä Sidoantal Number of pages Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos Institution Department Tekijä Författare Author Työn nimi Arbetets titel Title Oppiaine Läroämne Subject Työn laji Arbetets art Level Aika Datum Month

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla

Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla Synnytyksen käynnistäminen ja synnytys 42. raskausviikolla Hanna Koppatz lääk. yo 013448086 Helsingissä 8.2.2010 Tutkielma hanna.koppatz@helsinki.fi Ohjaaja: Mervi Väisänen-Tommiska LKT HELSINGIN YLIOPISTO

Lisätiedot

Liitetaulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat peräaukon sulkijalihaksen repeämien riskitekijöihin liittyvät tutkimukset (n=24)

Liitetaulukko 1. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat peräaukon sulkijalihaksen repeämien riskitekijöihin liittyvät tutkimukset (n=24) Klein MC, Janssen AP, McWilliams L, Kaczorowski J. & Johnson B. 1997 (1) Korrelatiivinen, sekundaarianalyysi RCTtutkimuksen aineistosta. Sairaalan rekisterit, haastattelut, kyselyt, elektromyografinen

Lisätiedot

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle

Myoomien embolisaatiohoito. Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle Myoomien embolisaatiohoito Valmistautumis- ja kotihoito-ohje myoomaembolisaatioon tulevalle naiselle 1 Opas toteutettu kätilötyön opinnäytetyönä Nella Tiihonen & Tanja Toivari Savonia ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SYNNYTYSTUSKISSA - Kvalitatiivinen haastattelututkimus eri kivunlievitysmenetelmistä

SYNNYTYSTUSKISSA - Kvalitatiivinen haastattelututkimus eri kivunlievitysmenetelmistä KARELIA-AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Jemina Virrantalo SYNNYTYSTUSKISSA - Kvalitatiivinen haastattelututkimus eri kivunlievitysmenetelmistä Opinnäytetyö Helmikuu 2017 OPINNÄYTETYÖ Tammikuu

Lisätiedot

MEIDÄN VAUVAN SYNTYMÄPÄIVÄ

MEIDÄN VAUVAN SYNTYMÄPÄIVÄ Oulun yliopistollinen sairaala SYNNYTYKSET, NAISTENTAUDIT JA GENETIIKKA Tämä opas antaa tietoa suunnitellusta keisarileikkauksesta, siihen valmistautumisesta ja sen jälkeisestä ajasta. Suomessa keisarileikkauksia

Lisätiedot

YLIAIKAINEN RASKAUS TAUSTATEKIJÄT, HOITOKÄYTÄNTÖ JA ENNUSTE

YLIAIKAINEN RASKAUS TAUSTATEKIJÄT, HOITOKÄYTÄNTÖ JA ENNUSTE YLIAIKAINEN RASKAUS TAUSTATEKIJÄT, HOITOKÄYTÄNTÖ JA ENNUSTE Antti Romppainen Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen ja biotieteiden tiedekunta Joulukuu 2017 Tampereen yliopisto

Lisätiedot

SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA

SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA SYNNYTYKSEN HOITO SÄÄNNÖLLISESSÄ PONNISTUSVAIHEESSA Henna Kuisma Katriina Mäkinen Opinnäytetyö Huhtikuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Huima Kristina & Vuori Tanja SYNNYTTÄJIEN SAAMA OHJAUS LÄÄKKEELLISISTÄ KIVUNLIEVITYSMENETELMISTÄ

Huima Kristina & Vuori Tanja SYNNYTTÄJIEN SAAMA OHJAUS LÄÄKKEELLISISTÄ KIVUNLIEVITYSMENETELMISTÄ Huima Kristina & Vuori Tanja SYNNYTTÄJIEN SAAMA OHJAUS LÄÄKKEELLISISTÄ KIVUNLIEVITYSMENETELMISTÄ Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma Marraskuu 2012 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ

Lisätiedot

Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE

Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE Sohvi Hienonen VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA - ESISELVITYS JA HOITO-OHJEISTUKSEN LAATIMINEN SATAKUNNAN KESKUSSAIRAALALLE Terveyden edistämisen koulutusohjelma (YAMK) 2018 VESISYNNYTYS SYNNYTYKSEN HOIDOSSA

Lisätiedot

Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää?

Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää? Onko kohtu menettänyt kyvyn synnyttää? Synnytyksen hoidon uusia linjauksia Paula Stenfors, TtT, yliopettaja,tamk v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t

Lisätiedot

arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina.

arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina. Hyväksymispäivä Arvosana arvostelija OSDA ja UDDI palveluhakemistoina. HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty/Section Laitos Institution

Lisätiedot

KOHDUNREPEÄMÄN ESIINTYVYYS, RISKITEKIJÄT, KLIININEN KUVA JA ENNUSTE

KOHDUNREPEÄMÄN ESIINTYVYYS, RISKITEKIJÄT, KLIININEN KUVA JA ENNUSTE KOHDUNREPEÄMÄN ESIINTYVYYS, RISKITEKIJÄT, KLIININEN KUVA JA ENNUSTE Johanna Minkkinen Ohjaaja dosentti Jukka Uotila Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen yksikkö Naistentaudit

Lisätiedot

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK

Hyvä Syntymä. Lehtori, Metropolia AMK Hyvä Syntymä Eija Raussi-Lehto Vieraileva tutkija, THL Lehtori, Metropolia AMK Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Edistä, ehkäise, vaikuta Tavoitteena edistää seksuaalija lisääntymisterveyttä:

Lisätiedot

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS

Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa. Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Äitiyskuolleisuus Suomessa tilastojen valossa Veli-Matti Ulander, LT va. osastonylilääkäri Kätilöopiston sairaala HUS Sidonnaisuudet Päätoimi: HUS Sivutoiminen yksityislääkäri (Diacor, Aava) koulutusmatka

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg

Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA. Karoliina Ljungberg Pro gradu -tutkielma Meteorologia SUOMESSA ESIINTYVIEN LÄMPÖTILAN ÄÄRIARVOJEN MALLINTAMINEN YKSIDIMENSIOISILLA ILMAKEHÄMALLEILLA Karoliina Ljungberg 16.04.2009 Ohjaajat: Ari Venäläinen, Jouni Räisänen

Lisätiedot

KIIREELLISTEN JA HÄTÄKEISARILEIKKAUSTEN AIHEET JA AIHEIDEN VASTAAVUUS LOPULLISEEN DIAGNOOSIIN KUOPI- ON YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA

KIIREELLISTEN JA HÄTÄKEISARILEIKKAUSTEN AIHEET JA AIHEIDEN VASTAAVUUS LOPULLISEEN DIAGNOOSIIN KUOPI- ON YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA KIIREELLISTEN JA HÄTÄKEISARILEIKKAUSTEN AIHEET JA AIHEIDEN VASTAAVUUS LOPULLISEEN DIAGNOOSIIN KUOPI- ON YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA Marianne Oinonen Tutkielma Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen

Lisätiedot

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ

KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ KÄTILÖIDEN KÄSITYKSIÄ Synnytyksestä ja synnyttäjistä v i i s a a t v a l i n n a t v i i s a s v a n h e m m u u s v i i s a a t v a i m o t v i r k e ä t v a u v a t Seurantatutkimus ViVa-hankkeen aikana

Lisätiedot

Liitetaulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat välilihan leikkaukseen liittyvät tutkimukset (n=16)

Liitetaulukko 2. Kirjallisuuskatsauksen taustalla olevat välilihan leikkaukseen liittyvät tutkimukset (n=16) rink Henriksen T, ek Moller K, Hedegaad M, & Secher NS. 1992 (57) Kvasikokeellinen tutkimus Episiotomian vaikutus välilihaan kätilöiden asennoituessa eri tavoin n leikkaamiseen. N=2188 spontaania alatiesynnytystä,

Lisätiedot

Synnytysosasto G1.

Synnytysosasto G1. Synnytysosasto G1 www.eksote.fi Synnytysosasto sijaitsee sairaalan 1. kerroksessa G-siivessä. Synnyttäjät tulevat kaikkina vuorokaudenaikoina Etelä- Karjalan keskussairaalan pääsisäänkäynnin tai G-siiven

Lisätiedot

SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA

SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA SYNNYTYS ENSIVASTETOIMINNASSA Opinnäytetyö 2014 Markus Katajala & Arto Kähkönen Taustaa Palokunnan ensiapu- ja ensivastekurssit eivät sisällä synnytysoppia Synnytystehtävälle voidaan kuitenkin hälyttää

Lisätiedot

Synnytyksen suunnittelu ja käynnistäminen

Synnytyksen suunnittelu ja käynnistäminen Synnytyksen suunnittelu ja käynnistäminen 1. Synnytyksen suunnittelu Äitiyspoliklinikalle tulee runsaasti lähetteitä, joiden kysymyksenasetteluna on tuleva synnytystapa. Lisäksi saatetaan toivoa kannanottoa

Lisätiedot

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa.

Tietoa hivistä Hiv tarttuu heikosti. Hiv ei leviä ilman tai kosketuksen välityksellä, eikä missään arkipäivän tilanteissa. Hiv ja raskaus 1. Lukijalle Esite on suunnattu hiv-tartunnan saaneille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta

Lisätiedot

YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008

YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008 YLLÄTYSPERÄTILAT TAYS:SSA VUOSINA 2004 2008 LK Johanna Peussa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos 2/2010 TIIVISTELMÄ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos PEUSSA

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Seksuaalikasvatuksen asiantuntija, Seksuaali- ja lisääntymisterveysyksikkö Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä

Lisätiedot

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia

Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot. Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Synnytysvuotojen embolisaatiohoidot Hannu Manninen KYS Kliininen radiologia Obsteriset embolisaatiot Tekniikka: potilasesimerkkejä Tulokset, komplikaatiot Säderasitus Embolisaatiot ja myöhemmät raskaudet

Lisätiedot

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE

5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE 5 RASKAUDENILMOITUSLOMAKE RO-GNE: RASKAUDEN ILMOITUSLOMAKE ILMOITTAJAN TIEDOT Ensimmäinen Seuranta Ilmoittajan nimi: Tyyppi: Lääkäri (erikoisala) Farmaseutti/proviisori Kuluttaja Muu (mikä) Yhteydenotto-osoite:

Lisätiedot

Joskus synnytetään keisarileikkauksella

Joskus synnytetään keisarileikkauksella Joskus synnytetään keisarileikkauksella 1 Joskus synnytetään keisarileikkauksella On tilanteita, jolloin päädytään keisarileikkaukseen eli sectioon. Syyt leikkaukseen voivat johtua joko äidistä, sikiöstä

Lisätiedot

Niina Kemola SYNNYTYSVALMENNUSMATERIAALI ÄITIYSNEUVOLAAN

Niina Kemola SYNNYTYSVALMENNUSMATERIAALI ÄITIYSNEUVOLAAN Niina Kemola SYNNYTYSVALMENNUSMATERIAALI ÄITIYSNEUVOLAAN SYNNYTYSVALMENNUSMATERIAALI ÄITIYSNEUVOLAAN Niina Kemola Opinnäytetyö Kevät 2016 Hoitotyön koulutusohjelma Oulun ammattikorkeakoulu TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS)

Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin. Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Synnyttäjien tasavertainen oikeus palveluihin Katriina Bildjuschkin Asiantuntija, KM, Kätilö, Seksuaalipedagogi (NACS) Seksuaali- ja lisääntymisterveyspalvelut lisääntymisterveyttä edistävä neuvonta ja

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Angusta 25 mikrog tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 25 mikrogrammaa misoprostolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen

Residuan diagnostiikka ja hoito. GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Residuan diagnostiikka ja hoito GKS 27.09.2012 Sari Silventoinen Aiheita O Synnytyksen jälkeinen O Mitä jos istukasta puuttuu pala? O Keskeytyksen ja keskenmenon lääkkeellisen hoidon jälkeinen residua

Lisätiedot

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012

Aika/Datum Month and year Kesäkuu 2012 Tiedekunta/Osasto Fakultet/Sektion Faculty Laitos/Institution Department Filosofian, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos Humanistinen tiedekunta Tekijä/Författare Author Veera Lahtinen

Lisätiedot

SYNNYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT PUUDUTUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SYNNYTYKSEN KULKUUN. Tamara Lundberg Riikka Pausola

SYNNYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT PUUDUTUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SYNNYTYKSEN KULKUUN. Tamara Lundberg Riikka Pausola SYNNYTYKSESSÄ KÄYTETTÄVÄT PUUDUTUKSET JA NIIDEN VAIKUTUKSET SYNNYTYKSEN KULKUUN Tamara Lundberg Riikka Pausola Opinnäytetyö Joulukuu 2013 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyö TIIVISTELMÄ Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Synnyttäneiden ajatuksia synnytyskivusta ja kivunlievityksestä

Synnyttäneiden ajatuksia synnytyskivusta ja kivunlievityksestä Synnyttäneiden ajatuksia synnytyskivusta ja kivunlievityksestä Hanna Pirttilä Jenni Soininen Opinnäytetyö Maaliskuu 2012 Hoitotyön koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Hätäsektio. Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala

Hätäsektio. Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala Hätäsektio Petri Volmanen LL anestesiaerikoislääkäri Lapin keskussairaala Esimerkkitapaus Kaivola, Lehtonen SLL2002; 57:76- Mikä on hätäsektio? lukuisia termejä käytetty kuvaamaan sektiota, joka ei ole

Lisätiedot

JOS SYNNYTYS PELOTTAA

JOS SYNNYTYS PELOTTAA Saija Karjalainen, Anna-Kaisa Korjonen JOS SYNNYTYS PELOTTAA Esite synnytyspelosta kärsivälle odottajalle Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Toukokuu 2014 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön päivämäärä 13.5.2014

Lisätiedot

VAUVA TULEE PERHEESEEN

VAUVA TULEE PERHEESEEN VAUVA TULEE PERHEESEEN 1 LUKIJALLE Tämä opas kertoo raskaudesta ja synnytyksestä. Teksti on helposti ymmärrettävää suomen kieltä. Oppaan lopussa on hyödyllisiä yhteystietoja. Sieltä saat halutessasi lisätietoa.

Lisätiedot

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa

Koht dialogia? Organisaation toimintaympäristön teemojen hallinta dynaamisessa julkisuudessa tarkastelussa toiminta sosiaalisessa mediassa Kohtdialogia? Organisaationtoimintaympäristönteemojenhallinta dynaamisessajulkisuudessatarkastelussatoiminta sosiaalisessamediassa SatuMariaPusa Helsinginyliopisto Valtiotieteellinentiedekunta Sosiaalitieteidenlaitos

Lisätiedot

Please note! This is a self-archived version of the original article.

Please note! This is a self-archived version of the original article. Please note! This is a self-archived version of the original article. Huom! Tämä on rinnakkaistallenne. To cite this Article / Käytä viittauksessa alkuperäistä lähdettä: Kukko, S-K. (2017). Näkökulmia

Lisätiedot

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana

Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Lantionpohjan lihasharjoittelu raskauden aikana Tammikuun kihlaus 27.1.2017 Ft, TtM-opiskelija Elina Anttonen Keski-Suomen keskussairaala Lantionpohjan lihasten toiminta ja raskauden aiheuttamat muutokset

Lisätiedot

Sähköinen synnytyspalaute

Sähköinen synnytyspalaute Sähköinen synnytyspalaute Päivi Heiskanen, kätilk tilö Kuopion yliopistollinen sairaala Miten tieto ennen neuvoloihin? Äitien mukana äitiyskortti täydennettynä v. 2002 alk. Haikarasta kooste, synnytyskertomus

Lisätiedot

Kivulla sinun on synnytettävä, vai onko?

Kivulla sinun on synnytettävä, vai onko? Emma Heikkilä, Elsa Markkinen ja Katja Pasma Kivulla sinun on synnytettävä, vai onko? TENS laitteen käyttökokemuksia synnytyksen aikaisessa kivunhoidossa äitien ja kätilöiden kokemana Metropolia Ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon.

Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. Emättimen luontaisen bakteerikannan tasapainottamiseen ja ylläpitoon. C-vitamiini 250 mg, 6 emätinpuikkoa. Apteekista ilman reseptiä. Emättimen bakteeritasapainon häiriö Emättimen bakteeritasapainon häiriö

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen

Synnytyksen käynnistäminen Synnytyksen käynnistäminen Äitiyshuollon alueellinen koulutus LT, Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri Heidi Kruit 13.3.2018 Sidonnaisuudet Global Leadership in Obstetrics Excellence koulutusohjelma

Lisätiedot

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä.

Lukijalle. HUS:in Naistenklinikan ja Hiv-säätiön yhteistyönä. HIV ja raskaus Lukijalle Esite on suunnattu hiv-positiivisille raskautta suunnitteleville tai raskaana oleville naisille ja perheille. Esitteessä käsitellään hiv-tartunnan huomioimista raskautta suunniteltaessa

Lisätiedot

Maaret Laakso Syventävien opintojen tutkielma PEDEGO/ synnytykset ja naistentaudit Oulun yliopisto Maaliskuu 2017 LT Liisa Laatio

Maaret Laakso Syventävien opintojen tutkielma PEDEGO/ synnytykset ja naistentaudit Oulun yliopisto Maaliskuu 2017 LT Liisa Laatio HÄTÄSEKTIOINDIKAATIOT JA HÄTÄSEKTIOLLA SYNTYNEIDEN LASTEN SYNTYMÄ-PH OULUN YLIOPISTOLLISESSA SAIRAALASSA ENNEN JA JÄLKEEN LAKTAATTIMITTAUKSEN KÄYTTÖÖNOTON VUOSINA 2012 JA 2015 Maaret Laakso Syventävien

Lisätiedot

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin

Katsaus korruption vaikutuksesta Venäjän alueelliseen talouskasvuun ja suoriin ulkomaisiin investointeihin INSTITUUTIOTTALOUSKASVUNEDELLYTYKSENÄ KatsauskorruptionvaikutuksestaVenäjänalueelliseentalouskasvuunjasuoriin ulkomaisiininvestointeihin2000 2010 AshekMohamedTarikHossain HelsinginYliopisto Valtiotieteellinentiedekunta

Lisätiedot

Selainpelien pelimoottorit

Selainpelien pelimoottorit Selainpelien pelimoottorit Teemu Salminen Helsinki 28.10.2017 Seminaaritutkielma Helsingin yliopisto Tietojenkäsittelytiede ! 1 HELSINGIN YLIOPISTO HELSINGFORS UNIVERSITET UNIVERSITY OF HELSINKI Tiedekunta

Lisätiedot

KEISARILEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN

KEISARILEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN Naistentaudit ja synnytykset Tarkastettu 20.12.2017 äiti poliklinikka KEISARILEIKKAUKSEEN VALMISTAUTUMINEN 2 SISÄLTÖ KEISARILEIKKAUS ON YKSI TAPA SYNNYTTÄÄ 4 TULOHAASTATTELU PUHELIMITSE 4 LEIKKAUSVALMISTELUT

Lisätiedot

Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä

Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä Heini Makkonen ja Henna Niekkamaa Vertaileva katsaus Helsingin ja Uudenmaan ja Lapin sairaanhoitopiirien synnytyksistä ja synnyttäjistä vuosina 2010 2015 Metropolia Ammattikorkeakoulu Sairaanhoitaja (AMK)

Lisätiedot

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito

Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito Alkuraskauden keskenmeno ja sen hoito kesto? verinen vuoto, hyytymät, kudoskappaleet o myös raskaushormonien paksuntama decidua voi muistuttaa raskausmateriaalia (PAD!) alavatsakipu Diagnostiikka Raskauden

Lisätiedot

Synnytyksen käynnistäminen ballonkimenetelmällä

Synnytyksen käynnistäminen ballonkimenetelmällä Erika Panelius, Oskari Heikinheimo ja Leena Rahkonen ALKUPERÄISTUTKIMUS Synnytyksen käynnistäminen ballonkimenetelmällä TAUSTA: Synnytyksen käynnistämiseen tarkoitettu mekaanisesti kohdunsuuta laajentava

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009

Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Terveys 2010 Hälsa Health TILASTORAPORTTI Statistikrapport Statistical report Synnyttäjät ja synnytystoimenpiteet sairaaloittain 2008 2009 Föderskor och förlossningsingrepp per sjukhus 2008 2009 Eija Vuori

Lisätiedot