LänsiMetro. Niittymaan asema ympäristöineen TEESIT ja SUOSITUKSET A-KONSULTIT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LänsiMetro. Niittymaan asema ympäristöineen TEESIT ja SUOSITUKSET A-KONSULTIT 18.5.2007"

Transkriptio

1 Länsietro Niittymaan asema ympäristöineen TEESIT ja SUOSITUKSET

2 NIITTYAA / LÄHTÖKOHDAT toisaalta HYVÄT SIJAINNILLISET LÄHTÖKOHDAT ja toisaalta HAJANAINEN AANKÄYTTÖ JA ILJÖÖ luovat ERKITTÄVÄN KEHITTÄIS- POTENTIAALIN PERUSOLETUS: NIITTYKUUN ASEAVARAUS ON TODELLINEN JA TODENNÄKÖINEN 2

3 Niittymaan Niittykummun Niittykummun kaavalliset lähtökohdat 1 erituulentien muutos- ja täydennysrakentamisvyöhyke havainnekuvassa n kem2 lisärakentamista v a p a u t t u v a a s e m a k a a v a n m u k a i i n e n r r a t t a v a r r a u s 3

4 Niittymaan Niittykummun kaavalliset lähtökohdat 2 Niittymaan Niittykummun maankäyttö on pitkään ollut eräänlaisessa odotus- ja käymistilassa maanpäällisen metrovaraus kulkiessa diagonaalisesti alueen halki. erituulentien varrella painetta palvelurakennusten ja Länsiväylän varrella toimistorakennusten rakentamiseen. Alueen itäpäähän on pien- ja kerrostalovaltaisia asuinkorttelita rakennettu vaihe vaiheelta. Osa alueen rakennuskannasta on ympäristö- ja/tai teknisiltä ominaisuuksiltaan sellaista, että korvaava täydennysrakentaminen on perusteltavissa ja odotettavissa. Vyöhyke, jolla maankäytön muutospaineita ja suunnittelutarvetta on n m leveä ja n. 1,5 km pitkä, ulottuen molemmin puolin erituulentietä. Pinta-ala n. 40 ha, josta itse pääliikenneväylät vievät 6 7 ha. ikäli korttelialueita voidaan osoittaa 30 ha ja keskimääräinen tehokkuus on e = 0,7...1,0, voidaan uudisrakentamista sijoittaa alueelle n kem2 (illustraatiossa koko alueella A K kem2). m. liikenteen tuomat rajoitteet huomioon ottaen voidaan arvioida kerrosalan jakautuvan varsin tasaisesti asumisen ja työpaikkojen kesken. 4

5 Niittymaan Niittykummun Niittykummun suunnitteluhaasteita 3 yhteydet Suurpeltoon urheilupuisto / yleisötilaisuudet toimitilat vs. asuminen Jousipuisto täydennysrakentaminen erituulentien jaksotus autokauppojen yms. uusiutuminen ostoskeskuksen uudistaminen sähköasema / sähkölinja melu ym. häiriöt poikittaiset kl-yhteydet korkea, näkyvä toimitilarakentaminen kl- yhteydet Kotitontunpuisto palveluvyöhykkeen uusiutuminen katuverkko melu ym. häiriöt Haukilahdentien risteysjärjestelyt Haukilahteen 5

6 NIITTYAA / TEESIT 1 NIITTYAAN ETROASEA PALVELEE a) OLEVIA ASUNTO- JA TYÖPAIKKA- ALUEITA, b) TÄYDENNYSRAKENTAISTA ja c) TAPIOLAN URHEILUKESKUSTA YLEISÖTILAISUUKSINEEN, NIITTYKUUN ASEA PALVELEE YÖS d) KEHITTYVÄÄ HAUKILAHTI/ ATIN- KYLÄ OLARINLUOA SUURPELTO - AKSELIA Etelä-Espoo, yleiskaavaehdotus: NIITTYAA NIITTYKUPU 6

7 Niittymaan kytkennät täydennysrakentaminen asuntoja? urheilu- ja kulttuuriakseli uusia toimtiloja asuntoja? Tapiolan puistokaupunki Haukilahti ja meri Tontunmäki Suvikumpu 7

8 Niittykumpu asemavaraus / Niittymaa vaihtoehto eteläinen / pohjoinen P P E E 8 pohjakuva: Risto Linkovuori 2006

9 NIITTYAA / TEESIT 2 NIITTYAAN JA NIITTYKUUN ASEIEN VÄLISTÄ TÄYDENNYS- RAKENTAISVYÖHYKETTÄ KEHITETÄÄN TEHOKKAAKSI, KAKSINAPAISEKSI ETRO- KAUPUNGIKSI TAVOITTEENA ON TOINNALLI- SESTI ONIPUOLINEN, KAIKKI LIIKENNEUODOT HUOIOON OTTAVA JA KAUPUNKIKUVALLI- SESTI VIRIKKEINEN AAN- KÄYTTÖTIIVISTYÄ viitekuva: K2 / Tikkurila, Kai Wartiainen 9

10 Niittymaa Niittykumpu, maankäytön idealuonnos etro(esi)kaupunki 10

11 erituulentien ilme ja poikkileikkaus 11

12 NIITTYAAN ASEAPAIKKA erituulentien ja Koivumankkaantien (kierto)liittymä < 12

13 NIITTYAA / TEESIT 3 NIITTYAAN ASEALLA ON KAKSI VAIHTOEHTOISTA PAIKKAA: eteläinen: ERITUULENTIE pohjoinen: URHEILUPUISTO NIITTYKUUN ASEA SIJAITSEE ERITUULEN- TIEN, OLARINLUOAN JA HAUKILAHDENKADUN RISTEYSALUEEN TUNTU- ASSA Konsulttiyhteenliittymä FKW 13

14 Niittymaa URHEILUPUISTO pohjoinen eteläinen ERITUULENTIE 14

15 NIITTYAA / TEESIT 4 ERITUULENTIEN KAUPUN- KIKUVAA EHEYTETÄÄN ÄÄRÄTIETOISESTI YHTE- NÄISEN PERIAATTEEN UKAISESTI TILALLISIA / ARKKITEH- TONISIA KONSEPTEJA OVAT ESIERKIKSI: - suburbaani bulevardi - avoin kaupunki - sivuraitit - 15

16 mallien arviointi 1 suburbaani bulevardi + metroasemat urbaanin akselin päissä + ryhdikäs korttelirakenne ja katutila + liikenteen rauhoittaminen (40 km/h) + Kotitontunpuistosta rauhallinen + luonteva vaiheittain rakentaminen - erituulentien uudelleenjärjestelytarve - asumisympäristön laatuongelmat -ristiriita Tapiolan suhteen; kilpailee Länsiväylän kanssa - pohjakerroksen elävöittäminen? 2 avoin kaupunki + noudattaa ajan ja paikan henkeä + vaihteleva katutila + ei mittavia katujärjestelyjä + korkea rakentaminen mahdollista + hankekohtainen totetus joustava - asumisen painopioste metroasemien puolessavälissä - vaarana riitasointuinen katukuva - Kotitontunpuisto supistuu ja rakennettava uudestaan - käärmetalojen liittymäjärjestelyt 3 sivuraitit + pienimittakaavainen, vehreä kaupunkikuva + viihtyisä jalankulku- ja oleskelumiljöö + toimintojen sekoittuminen + erituulentie nykyisellään; nopeana kl-väylänä - metroasemien suhde ympäristöön epäselkeä - pirstaleinen korttelirakenne - Kotitontunpuiston rakentaminen? 16 - vaiheittaisrakentaminen hankalaa

17 erituulentien täydennysrakentamisvyöhyke / 1 muutetaan erituulentien luonne kaupunkimaisemmaksi bulevardiksi kaventamalla poikkileikkaus lähinnä viherja vierialueiden osalta esimerkiksi muuttamalla erilliset kevyen liikenteen väylät jalkakäytäviksi 17

18 erituulentien täydennysrakentamisvyöhyke / 2 säilytetään erituulentie ja alueen rakentamistapa nykyisellään eli toteutetaan täydennysrakentaminen erillisinä saarekkeina avoimessa esikaupunkimaisemassa 18

19 erituulentien täydennysrakentamisvyöhyke / 3 pidetään erituulentien poikkileikkaus nykyisenkaltaisena, tuodaan tiivis rakentaminen katualueen tuntumaan mutta 19 suunnataan jalankulku- ja asumismiljöö rinnakkaisraiteille

20 erituulentien luonne puoliavoin kaupunkirakenne If-kortteli, asuinalue (arkkit. Tommila)

21 Ehdotettu maankäyttö, liikenne ja kaupunkikuva: Niittymaan aseman ympäristö / luonnos mahd. uusittava asuin-/ sekakortteli asuntoja, palvelutalo kierto liittymä palvelu- ja toimitiloja maamerkki metrotori Tapiolan portti maamerkki asuinkortteli P-talo metrotori liikekeskus LPK LPK toimitiloja maamerkki toimitiloja 21

22 Ehdotettu maankäyttö, liikenne ja kaupunkikuva: erituulentien keskijakso / luonnos maamerkit käärmetalot II-IV krs puropisto 1-2 uutta liittymää maamerkit koulun lisätilat asuinkortteli Niittytori maamerkki sekakortteli LPK toimi tiloja uusi katuyhteys toimitiloja asuinkortteli III-XII krs maamerkki toimitiloja 22

23 Ehdotettu maankäyttö, liikenne ja kaupunkikuva: Niittykummun aseman ympäristö / luonnos toimitiloja Outokumpuakseli asuinkortteli II-III krs metrotori maamerkki asuinkortteli IV-VI krs seka- kirkko-kortteltori maamerkki asuinkortteli asuinkortteli II-VI krs Corbu II kauppatori liikekeskus LPK toimitiloja asuinkortteli III-VII krs uusi liittymä ja alikulku maamerkit 23

24 NIITTYAA / TEESIT 5 JÄRJESTETÄÄN SUJUVAT KEVYEN LIIKENTEEN YHTEYDET HAUKILAHTEEN SEKÄ POHJOISPUOLISIIN ASUNTO- JA TYÖPAIKKA-ALUEISIIN KAAVAN UKAINEN KEVYEN LIIKENTEEN SILTA NIITTY- KUUSTA HAUKILAHTEEN TOTEUTETAAN ETROASEAN KÄYTTÖÖNOTON AIKOIHIN 24

25 Kevyen liikenteen yhteydet / tarjonta ja kysyntä 25

26 Kevyen liikenteen verkko 26

27 Johtokartta ESISUUNNITTELIJAT Otaniemen ja Niittymaan 3 27

28 NIITTYAA / TEESIT 6 VARAUDUTAAN KYTKEÄÄN SUURPELTO SUKKULA- AISESTI JOKO NIITTYAAN TAI NIITTYKUUN ASEALLE RAITIOVAUNUYHTEYS URHEILUPUISTON KAUTTA KOKOAISI ERKITTÄVIÄ ASUNTO-, TYÖPAIKKA- JA VAPAA-AJAN ALUEITA TOISIINSA 28

29 Suurpelto Niittykumpu-/maa sukkula 29

30 Suurpellon sukkula raitiovaunu? palvelubussi? APG? linjataksi? vuokrapyörät/-mopot? riksa /velotaksi? 30

31 esimerkki automaattisesta henkilö- ja tavarakuljettimesta (Niittykumpu Suurpelto) 31

32 NIITTYAA / VAIHTOEHTOJEN KUVAUS ETELÄINEN, erituulentie : - malli: avoin kaupunki POHJOINEN, Urheilupuisto : - malli: sivuraitit ERITUULENTIEN KORTTE- LIRAKENNE- JA KAUPUNKI- KUVAALLI VOIDAAN OSIT- TAIN RATKAISTA ERILLÄÄN RATALINJAUKSESTA JA ASEIEN SIJAINNISTA 32

33 Niittymaa Niittykumpu, eteläinen linjaus ( erituulentie ) 33

34 eteläinen linjaus/ asema asuntoja käärmetalot II-V kanavapuisto Niittytori maamerkki sekakortteli sekakortteli metrotori metrotori toimitilaa toimitilaa metroasema tunnisteena Jk-raitti maamerkki 34

35 Niittymaa Niittykumpu, pohjoinen linjaus ( Urheilupuisto ) 35

36 pohjoinen linjaus/ asema hotelli + vapaa-ajan palvelut toimitilaa palvelutalo metroaukio toimitilatiivistymä asuntoja porrastetut asuinrakennukset II-VI jk-raitti pikapyörätie jk-raitti kauppagalleria jk-raitti 36

37 Niittymaan asemanpaikat Eteläinen erituulentie pohjoinen Urheilupuisto 37

38 Niittymaan asemanpaikat - arviointi eteläinen erituulentie periaateleikkausmetroaseman/ kiertoliittymän kohdalta + sijainniltaan asema palvelee hyvin erituulentien eteläpuolisia kortteleita + metroasemasta voidaan tehdä omaleimainen kaupunkikuvallinen maamerkki Niittymaan keskeiseen solmukohtaan (sijaintipaikalle ja arkkitehtoniselle ratkaisulle eri vaihtoehtoja) + täydennysrakentamismahdollisuuksia toimitiloille, palveluille ja asunnoille + metroaseman sisäänkäynnit voidaan sijoittaa risteyksen eri neljänneksiin ja kytkeä sujuvasti alikulkutunneleihin - maastonkorkeus ja maaperä rajoittavat aseman ja katujen suunnittelua - urheilupuistosta ja Orionin korttelista etäisyys metroasemalle pitkähkö 38

39 Niittymaan asemanpaikat - arviointi pohjoinen Urheilupuisto + sijainniltaan asema palvelee hyvin urheilupuistoa sekä Orionin kortteliin ja sen läheisyyteen kaavailtua täydennysrakentamista + sisäänkäynti urheilu- ja kulttuuriakselin (WeeGee) päähän + urheilupuiston pysäköintialueet voivat palvella myös liityntäpysäköintiä + edellytykset omaleimaisen, toiminnallisesti monipuolisen korttelin rakentamiselle + luonnonvalon ohjaaminen aseman laituritasolle/lippuhalliin mahdollista - metroasema sivussa erituulentieltä ja sen uudesta maankäytöstä - metron sisäänkäynnit piilossa Periaateleikkaus päivänvaloasemahallin kohdalta 39

40 Niittykummun aseman ympäristö eteläinen pohjoinen P P P P P P Esitetyt vaihtoehdot ovat lähes identtiset, Niittymaan mikäli asema ja Niittykummun voidaan sijoittaa erituulentien tuntumaan; 40 mitä kauemmaksi siitä se asettuu, korostuvat vaihtoehtojen väliset erot maankäytön ja liikenteen suhteen.

41 Niittykummun aseman ympäristö - arviointi eteläinen P P P + sijaitsee edullisesti Niittykummun kauppakeskuksen kannalta luo edellytyksiä keskuksen kehittämishankkeelle + palvelee hyvin Niittykummun nykyistä asutusta ja täydennysrakentamista + sijaitsee Haukilahden kannalta hyvin, jos kaavan kevyenliikenteen silta toteutuu -liityntä- ja saattoliikenteen järjestäminen erituulentien eteläpuolella ahdasta ja hankalaa - metroasemaan liittyvälle täydennysrakentamiselle vain rajallisia edellytyksiä (kauppakeskuksen mahdollista kehittämishanketta lukuun ottamatta) aseman sijainti etäinen Olarinluoman kannalta 41

42 Niittykummun aseman ympäristö - arviointi pohjoinen + asema palvelee hyvin Olarinluomaa ja Suurpellon suuntaa + asema muodostaa tärkeään solmukohtaan Niittymaan metrokaupungin päätteen + sijainti korostaa Olarin kirkkoa, kaupunginosan keskeistä identiteettirakennusta + asemalle järjestettävissä kohtuulliset liikenne- ja pysäköintiratkaisut P P - alueen kehittäminen edellyttää nykyisten kiinteistöjen uudelleen rakentamista ja käyttötarkoituksen muutosta - sijainti hieman sivullinen kauppakeskuksen ja olevan asutuksen kannalta P 42

43 NIITTYAA / JOHTOPÄÄTÖKSET 1. KAKSI LINJAUS- JA ASEAPAIKKAVAIHTOEHTOA: -ETELÄINEN( erituulentie ); kaupunkikuva + - POHJOINEN ( Urheilupuisto ); maankäyttö + 2. KAKSI ASEAA JOISSA YKSI LIPPUHALLI; NIITTYKUUN ASEALLE TODELLINEN VARAUS ERITYISESTI POHJOISESSA LINJAUSVAIHTOEHDOSSA 3. SIVUSISÄÄNKÄYNNIT ENSISIJAISESTI ERITUULENTIEN ALIKULKUJEN YHTEYTEEN 4. ERITUULENTIEN KEHITTÄISVYÖHYKKEELLE LUODAAN TOIINNALLISESTI SEKOITTUNUT, OALEIAINEN ETROKAUPUNKI -ILE 5. KEHITTÄISVYÖHYKKEEN SOLUKOHTIIN OSOITETAAN AHDOLLISUUS YÖS KORKEAAN TOIITILARAKENTAISEEN 43

Nimimerkki KUNNARI Ehdotuksen yleisteema on moderni puutarhakaupunki. Kaupunkirakenteellinen ydintehtävä on ykköspesän luominen, pesäpalloterminologiaa lainaten. Moderni ja kestävä puutarhakaupunki on

Lisätiedot

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN

KALAJOEN KESKUSTA TUTKIELMA YLEISKAAVAA VARTEN 1/17 Kalajoen kaupunki Kalajoen keskustan osayleiskaava Sp 2/17 1 NYKYTILA Kalajoen keskustan läpi kulkeva valtatie E8 on yksi keskustan näkyvimmistä elementeistä. Valtatien varsi on tällä hetkellä hajanainen

Lisätiedot

Vaasan keskustastrategia

Vaasan keskustastrategia Vaasan keskustastrategia Vaasan kaupunki 2012 Vaasan keskustastrategia Kansikuva: Sito Oy Valokuvat: Sito Oy (ellei toisin mainittu) Viistokuvat: Vaasan kaupunki Pohjakartat: Vaasan kaupunki Havainnekuvat:

Lisätiedot

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2

Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64. Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Espoon kaupunki Pöytäkirja Kaupunkisuunnittelulautakunta 07.05.2014 Sivu 1 / 64 Kokoustiedot Aika 07.05.2014 keskiviikko klo 17:45-19:40 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Asemakuja 2 Saapuvilla

Lisätiedot

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B

Keskustan osayleiskaava 2030. Lähtökohta- ja tavoiteraportti B B Keskustan osayleiskaava 2030 Lähtökohta- ja tavoiteraportti B Järvenpään kaupunki Kaupunkikehitys Yleissuunnittelu PL 41, 04401 JÄRVENPÄÄ 23.9.2013 Keskustan osayleiskaava LÄHTÖKOHTA- JA TAVOITERAPORTTI

Lisätiedot

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLIVIESKA. ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI YLIVIESKA ASEMAN SEUDUN KAUPALLISTEN JA LIIKENTEELLISTEN TOIMINTOJEN VAIHTOEHDOT (C-1- ja C-2 -alueet) RAKENNEMALLIT JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Luonnos 20.10.2008 SISÄLTÖLUETTELO JOHDANTO 1 1. SUUNNITTELUN

Lisätiedot

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava

SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Siuntion kunta ASEMAKAAVAN SELOSTUS Kunta Siuntio Kaavan nimi SIUNTION KUNTAKESKUS Asemakaava Asemakaavalla muutettavat asemakaavat: ks. 3.2.1 Asemakaavassa muodostuvat korttelit 25, 27, 28, 29, 30, 127,

Lisätiedot

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010

KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 14.6.2010 KURIKAN KAUPUNKIKESKUSTAN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 1 1 JOHDANTO 2 2 KESKUSTAYMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 4 2.1 Ydinkeskustan julkinen ympäristö ja laatuvyöhykkeet 4 2.2 Kaupungintalon kortteli ja kymppikortteli

Lisätiedot

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3

Sisällysluettelo KIRJALLISESTI SAATU PALAUTE... 3 KESKUSTAVISIO 2014 LUONNOS 11.9.2014 Kooste luonnosvaiheen palautteesta ja vastauksia yleisimmin esitettyihin kysymyksiin/mielipiteisiin Tässä on kooste keskustavisiosta saadusta palautteesta kiitos kaikille

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLI MAANKÄYTÖLLISET JA LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT L O P P U R A P O R T T I 20.09.2010 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI V Ä L I R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLIEN MAANKÄYTÖN JA LIIKENTEEN VAIHTOEHTORATKAISUT V Ä L I R A P O R T T I 12.02.2009 NAANTALIN KAUPUNGINHALLITUS/ KAUPUNKISUUNNITTELUJAOSTO

Lisätiedot

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 %

550 ap. (paikoista mahdollisesti rakennettavien liiketilojen käytössä max 150 ap) Reska 0 m Goodman 330 m 69 % 1 HÄMEENLINNA KESKUSTAN PYSÄKÖINTIVAIHTOEHTOJEN VERTAILU PERUSTIEDOT Autopaikkamäärä Rakennettava kerrosluku Pohjapintaala (arvio) 380 ap 240 ap 2 krs 3 krs 115 m x 43 m = 4845 m2 34 m x 56 m= 1904 m2

Lisätiedot

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I

N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI L O P P U R A P O R T T I N A A N T A L I KESKUSTAN RAKENNEMALLI NAANTALIN KAUPUNGIN KESKUSTAN RAKENNEMALLI MAANKÄYTÖLLISET JA LIIKENTEELLISET JÄRJESTELYT L O P P U R A P O R T T I 02.04.2013 NAANATALIN KAUPUNGINVALTUUSTO NAANTALIN

Lisätiedot

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI FCG Finnish Consulting Group Oy Joutsan kunta YLEISKAAVAN KAUPALLINEN SELVITYS KIRKONSEUDUN ASEMAKAAVAN MUUTOKSEN KAUPALLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Loppuraportti 18.1.2011 FCG Finnish Consulting Group

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013

ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 ASEMAKAAVAN SELOSTUS 21.3.2013 Lepola III, Maatalousnormaalikoulun alue Asemakaava ja asemakaavan muutos Diaarinumero: 1546/2009 Kaavatunnus: 220009 Vireilletulosta ilmoittaminen 14.12.2011 Osallistumis-

Lisätiedot

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43.

Koko kaava-alueen pinta-ala on n. 27,7 ha, jolla on rakennusoikeutta yhteensä 119 500 k-m 2. Aluetehokkuus on e= 0,43. 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT Asemakaava koskee 4. (Mahittulan) kaupunginosan katualuetta (Vesilaitoksentie) sekä 6. (Kuloisten) kaupunginosan katu- ja liikennealueita. Asemakaavan muutos koskee 6. (Kuloisten)

Lisätiedot

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75

Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Espoon kaupunki Kokouskutsu Valtuusto 17.11.2014 Sivu 1 / 75 Kokoustiedot Aika 17.11.2014 maanantai klo 17:30 Paikka Valtuustotalo, Espoonkatu 5 Lisätietoja Esteilmoitukset: valtuustonsihteeri@espoo.fi

Lisätiedot

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo

Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Asemakaavaselostuksen sisällysluettelo Selostuksen liitteet... 2 1 PERUS- JA TUNNISTETIEDOT... 3 1.1 Tunnistetiedot... 3 1.2 Kaava-alueen sijainti... 3 1.3 Kaavan nimi ja tarkoitus... 3 2 TIIVISTELMÄ...

Lisätiedot

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014

KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 KESKUSTAVISIO Vaihtoehtotarkastelut Luonnos 16.6.2014 Vaihtoehto A Vaihtoehto B HÄMEENLINNAN KAUPUNKI Maankäytön suunnittelu Ratkaisu/vaikutuksen kohde Vaihtoehto A Vaihtoehto B Korttelin 1 perusparantaminen

Lisätiedot

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN

KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN KAJAANIN YDINKESKUSTAN LIITTYMINEN KAUPUNKIIN 9.9.2010 LÄHTÖTINNESELVITYS JA TAVOITTEET YLEISSUUNNITTELULLE WSP FINND OY - KAJAANIN KAUPUNKI 2010UNITED BY OUR DIFFERENCE TYÖN TIAJA Kajaanin kaupunki OHJAUSRYHMÄ

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012

Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) Kaupunkisuunnittelulautakunta Ykp/2 29.05.2012 Helsingin kaupunki Esityslista 18/2012 1 (14) 2 Pohjois-Haagan itäosan osayleiskaavan suunnitteluperiaatteet (aasia) HEL 2011-004907 T 10 03 02 00 Ksv 3261_1, karttaruudut F6 ja G6 Päätösehdotus Tiivistelmä

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDANTO

SISÄLLYSLUETTELO 1.1 JOHDANTO YLÖJÄRVEN KESKUSTAN YLEISSUUNNITELMA I TYÖVAIHEEN RAPORTTI 10.9.2012 1.1 JOHDANTO SISÄLLYSLUETTELO Ylöjärven keskustan yleissuunnitelmatyön ensimmäinen vaihe oli touko-elokuussa 2012. Työn pohjana on

Lisätiedot

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009

Raide-Jokeri. Alustava yleissuunnitelma 2009 Raide-Jokeri Alustava yleissuunnitelma 200 2 Ideointia Raide-Jokerin Turvesuon pysäkin ympäristöksi. Havainnekuva Ilona Mansikan diplomityöstä TKK Arkkitehtiosastolle 2003. Kuva Ilona Mansikka, mallinnos

Lisätiedot

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A.

Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A. Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A. A Kuva 18: Havainnekuva 1:2500, vaihtoehto A Kuva 19: Nikkilän matkakeskus, bussiliikenteen liikennöintiperiaate, vaihtoehto A Vaihtoehto A krs-m2 Asunto 114 300 Liike + Market 19 800 Koulun laaj.+ uimahalli

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015

PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA KAAVAEHDOTUS KAAVASELOSTUS, 05.03.2015 PÄLKÄNEEN KUNTA, ONKKAALA ROHOLAN ASEMAKAAVA Asemakaava koskee kiinteistöjä 635-424-4-24, 635-424-2-128, 635-424-5-4, 635-424-4-32, 635-424-4-35, 635-424-4-36, 635-424-4-37 ja 635-424-4-38. Asemakaavan

Lisätiedot

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI

C&J 1234 SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 ANALYYSI & KONSEPTI SKANSSI 2025 CEDERQVIST & JÄNTTI ARKKITEHDIT MERITULLINKATU 11 C 00170 HELSINKI puh +358 40 8452159 www.cej.fi SISÄLLYSLUETTELO SISALLYSLUETTELO S. 3 JOHDANTO S. 4 ANALYYSI

Lisätiedot

Korkean rakentamisen työryhmä

Korkean rakentamisen työryhmä asemakaavaosaston selvityksiä Korkean rakentamisen työryhmä Annukka Lindroos, asemakaava-arkkitehti, kaupunkisuunnitteluvirasto, puheenjohtaja Riitta Jalkanen, projektipäällikkö, kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4

HELSINGIN YLEISKAAVA. Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto. Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston yleissuunnitteluosaston selvityksiä 2013:4 HELSINGIN YLEISKAAVA Helsingin kantakaupungin laajentaminen Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäytön tehostaminen ja muuttaminen urbaaniksi kaupunkitilaksi Helsingin kaupunki Kaupunkisuunnitteluvirasto

Lisätiedot

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma

Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A LEMPÄÄLÄN KUNTA Lempäälän puoleisen Vuoreskeskuksen yleissuunnitelma Luonnosvaiheen selostus FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY/ P20751 Selostus 1 (33) Sisällysluettelo

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15)

ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) ASEMAKAAVAN SELOSTUS K-Market Ukko-Pekka (Hyvinkäänkatu 15) Hyvinkään kaupungin Viertolan (6.) kaupunginosan korttelin 501 osaa sekä katualuetta koskeva asemakaavan muutos 06:103 HYVINKÄÄN KAUPUNKI TEKNIIKKA

Lisätiedot