Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen"

Transkriptio

1 Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2007

2 2 SISÄLLYS JOHDANTO 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 6 1. Taloudellinen tilanne 6 2 a. Suhdanteet tärkeimmällä toimialalla 7 2 b. Toimialaluokitus 8 3. Yritysten liikevaihto 8 4 a. Yritysten omavaraisuusaste 9 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen 9 5 a. Kansainvälinen liiketoiminta 10 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 10 6 a. Yritysten henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) 11 6 b. Henkilöstön määrä keskimäärin Investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen 12 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen 13 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä 14 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen Perheyrittäjyyden kannustimet Perheyrittäjyyden esteet 16

3 3 PERHEYRITYKSEN OMISTAJUUS JA VEROTUS Perheen tai suvun jäsenten osuus hallituksessa a. Perheyritysten toimitusjohtajat b. Perheyritysten hallitusten puheenjohtajat Perheen tai suvun omistusosuus Yrityksen jakamien osinkojen määrä Verot ja veronluontoiset maksut Pääomaverotuksen kehittäminen 21 SUKUPOLVENVAIHDOS a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa Sukupolvenvaihdoksen haasteet Perintö- ja lahjaverotus sukupolvenvaihdoksessa Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen yritysvarallisuuden osalta Perintöverotus, lahjaverotus ja saantovaatimus Sukupolvenvaihdos ja jatkajat Sukupolvenvaihdossuunnitelma 26 PERHE JA YRITYSJOHTO Perhe- ja sukuneuvosto Valmennusohjelma Suvun tai perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter) 29

4 4 27. Perheen päätöksentekovalta Perheen ja yritystoiminnan yhteensovittaminen Perheen osaaminen kilpailukykytekijänä Perheyritysten liitto Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Perheyritystutkimus 31 YHTEENVETO TULOKSISTA 32

5 5 JOHDANTO Tämän raportin tavoitteena on kertoa kuvailevin tunnusluvuin sitä, miten Perheyritysten liitto ry:n jäsenyritykset näkevät tulevaisuutensa seuraavan kahden vuoden aikana toimintaympäristöön ja yritykseen, omistajuuteen ja verotukseen, sukupolvenvaihdokseen ja yrityksen johtamiseen liittyen. Raportissa arvioidaan perheyrityksien ajankohtaisia kysymyksiä, kuten esimerkiksi sukupolvenvaihdossuunnitelmia, sukuneuvostoa, perheen tai suvun jäsenten osuutta hallituksessa ja toimitusjohtajina sekä taloudellisia tavoitteita kuten investointien tai osinkojen jaon tarvetta tulevaisuudessa. Perheyritysten liiton jäsenkunnalle sähköisesti kotisivun kautta toteutettuun barometrikyselyyn vastasi 72 jäsenyritystä marraskuun 2007 aikana. Tämän lisäksi 13 vastausta saatiin postitse ja faksilla, joten yhteensä vastauksia saatiin 85. Vastausprosenttia 34 (perusjoukkona Perheyritysten liiton jäsenenä olevat perheyritykset) voidaan pitää riittävänä siihen, että vastaukset kuvaavat liiton jäsenyritysten ajatuksia. Vastauksia verrataan aikaisempien vuosien tuloksiin siitä, miten perheyritykset ovat suhtautuneet tulevaisuudennäkymiin. Vuosittainen barometritutkimus toteutettiin tänä vuonna kahdeksatta kertaa. Kyselyyn vastanneista perheyrityksistä kooltaan suuria yrityksiä oli 26 % (22), keskisuuria 27 % (23) ja pieniä yrityksiä 29 % (24). 1 Raportissa pyritään vertaamaan kuvailevin tunnusluvuin kooltaan erilaisten perheyritysten vastauksia toisiinsa, koska suurten, keskisuurten ja pienten perheyritysten ajankohtaiset haasteet ja mahdollisuudet ovat erilaisia. Kokoluokituksen lisäksi vastauksia vertaillaan toimialoittain kaupan, teollisuuden ja muiden palveluiden kesken. Jyväskylän yliopistossa Yliassistentti Juha Kansikas, KTT 1 Kuudentoista yrityksen osalta tieto puuttui.

6 6 PERHEYRITYSBAROMETRI 2007 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 1. Taloudellinen tilanne maassamme yleisesti n Paranee 38 % 10 % 31 % 45 % 35 % 18 % 13 % 13 % 11 Pysyy 51 % 42 % 46 % 45 % 55 % 65 % 63 % 42 % 36 ennallaan Heikkenee 11 % 48 % 23 % 10 % 10 % 17 % 24 % 45 % 38 Perheyritykset näkevät taloudellisen tilanteen Suomessa heikkenevän. Vuosi sitten joka neljäs vastannut perheyritys näki tilanteen heikkenevän valtakunnallisesti. Tänä vuonna lähes puolet vastaajista koki seuraavan kahden vuoden aikana taloudellisen tilanteen heikkenevän Suomessa (muutos + 20 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Taloudellisten suhdanteiden paranemiseen Suomessa uskoi edelleen vain joka kymmenes perheyritys (muutos +1) kuten viime vuonnakin. Enää vajaa puolet (42 % vastaajista) perheyrityksistä uskoi suhdanteiden pysyvän ennallaan, kun viime vuoden vastaajista 63 %:a uskoi ennallaan pysymiseen (- 11 vastaajaa) Heikkenee Pysyy ennallaan Paranee % 20 % 40 % 60 % 80 % Kuvio 1. Taloudellinen tilanne seuraavan kahden vuoden aikana. Erityisesti kooltaan suuret perheyhtiöt näkivät taloudellisen tilanteen heikkenevän Suomessa (50 %), kun suhteellisesti keskisuuret (52 % vastanneista perheyrityksistä) ja pienet perheyritykset (63 % vas-

7 7 taajista) näkivät tilanteen pysyvän ennallaan. Eniten taloudellisen tilanteen kehittymiseen positiivisesti suhtautuvia perheyrityksiä löytyy muiden palveluiden toimialalta (27 % toimialan perheyrityksistä). Teollisuuden perheyritykset (48 % vastaajista) uskoivat eniten taloudellisen tilanteen heikkenemiseen. 2 a. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla n Paranevat 38 % 19 % 24 % 39 % 34 % 20 % 19 % 18 % 15 Pysyvät 57 % 46 % 62 % 55 % 57 % 63 % 62 % 59 % 49 Ennallaan Heikkenevät 5 % 35 % 14 % 6 % 9 % 17 % 19 % 23 % 19 Vaikka perheyritykset kokivat taloudellisen tilanteen yleisesti Suomessa heikkenevän, suhdanteiden yrityksen tärkeimmällä toimialalla uskottiin pysyvän ennallaan (59 % vastanneista perheyrityksistä, muutos + 4 vastaajaa). Suhdanteiden paranemiseen luotti lähes yhtä moni vastaaja kuin viime vuonna (+1 vastaajaa), mutta suhdanteiden heikkenemiseen tärkeimmällä toimialalla uskoi yhä useampi perheyritys (+5 vastaajaa). Kooltaan erilaisten perheyritysten välillä ei ollut eroja vastauksissa: sekä suuret, keskisuuret että pienet perheyritykset uskoivat suhdanteiden pysyvän ennallaan tärkeimmällä toimialalla. Muiden palveluiden toimialalta löytyi eniten perheyrityksiä, jotka uskoivat suhdanteiden paranevan yrityksen tärkeimmällä toimialalla (28 %). Samalla toimialalla oli suurin osuus negatiivisimmin yrityksen tärkeimmän toimialan tulevaisuudennäkymiin suhtautuvia perheyrityksiä (32 %) Heikkenevät Pysyvät ennallaan Paranevat % 20 % 40 % 60 % 80 % Kuvio 2. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla neljän viime vuoden aikana.

8 8 2 b. Vastaajien toimialaluokitus n Rakentaminen 5 % 6 % 5 Kauppa 15 % 18 % 15 Teollisuus 35 % 29 % 25 Muut palvelut 19 % 31 % 26 Ei tietoa 26 % 17 % 14 Lähes joka kolmas perheyritys edusti muita palveluita (31 %) tai teollisuutta (29 %). Noin joka viides vastaajista oli kaupan alan perheyritys (18 %). Barometrivastaukset edustavat erityisesti kaupan, palveluiden ja teollisuuden alojen näkemyksiä kahden tulevan vuoden kehityksestä. Kooltaan suurista yrityksistä oli eniten edustettuna teollisuuden ja kaupan, keskisuurista teollisuuden ja muiden palvelujen sekä pienistä perheyrityksistä muiden palveluiden ja teollisuuden toimialojen vastaajia. 3. Yrityksen liikevaihto n Kasvaa 84 % 61 % 54 % 69 % 76 % 77 % 73 % 82 % 70 Pysyy likimain 16 % 38 % 38 % 25 % 24 % 18 % 23 % 14 % 12 Ennallaan Vähenee 0 % 1 % 7 % 6 % 0 % 5 % 4 % 4 % 3 Vaikka taloudellisen tilanteen arvioidaan heikentyvän kahtena seuraavana vuotena Suomessa ja suhdanteiden perheyrityksen tärkeimmällä toimialalla pysyvän ennallaan tai heikentyvän, liikevaihdon perheyrityksissä uskotaan edelleen kasvavan (muutos + 17 vastaajaa). Vain noin joka kymmenes uskoo liikevaihdon pysyvän ennallaan (- 5 vastaajaa) ja muutama yksittäinen perheyritys vähenevän (4 % vastaajista). Erikokoisten perheyritysten välillä ei ole eroja arvioissa liikevaihdon kasvusta. Liikevaihdon kasvua ennakoidaan erityisesti kaupan (93 % toimialan perheyrityksistä) alalla. Vastanneet perheyritykset edustavat liikevaihdoltaan kasvuun uskovia yrityksiä. Vastanneiden perheyritysten liikevaihdon keskiarvo (90 miljoonaa euroa) oli viime tilikaudella keskimäärin suurempi kuin viime vuonna (76 miljoonaa euroa). Muiden palveluiden toimialan perheyritysten liikevaihto oli keskiarvona mitattuna 78,4 miljoonaa euroa, teollisuuden 85,4 miljoonaa euroa, ja rakentamisen (5 vastaajaa) 1,2 miljoonaa euroa. Kaupan alan liikevaihdon keskiarvo oli suurin perheyritysten keskuudessa (140 miljoonaa euroa).

9 9 Liikevaihto tilikaudella: Keskiarvo 112,7 M 117,3 M 75,02 M 76,6 M 90 M Minimi 1,24 M 1,24 M 2 M 1,4 M 0,5 M Maksimi M M 800 M M M Mediaani 31 M 32 M 33 M 22,5 M 30 M Vastaajia a. Yrityksen omavaraisuusaste n Kasvaa 37 % 52 % 52 % 36 % 55 % 48 % 40 Pysyy 54 % 42 % 37 % 50 % 41 % 41 % 34 likimain ennallaan Vähenee 9 % 6 % 11 % 14 % 4 % 11 % 9 Perheyritysten omavaraisuusaste pysyy ennallaan (muutos + 4 vastaajaa) tai kasvaa (- 1 vastaaja). Yrityksen omavaraisuusaste laskee hieman enemmän kuin viime vuonna vastaajien keskuudessa, sillä joka kymmenes (11 %) perheyritys uskoo laskutrendiin kun viime vuonna vain 4 % vastaajista uskoi omavaraisuusasteen vähenevän (+ 6 vastaajaa). Erityisesti pienet perheyritykset uskovat omavaraisuusasteen kasvuun (63 %), kun keskisuurissa (46 %) ja suurissa (46 %) perheyhtiöissä omavaraisuusasteen kasvuun uskotaan maltillisemmin. Yritysten omavaraisuusaste kasvoi erityisesti teollisuuden toimialalla (58 % toimialan vastaajista) ja pysyi ennallaan kaupan alalla (53 %). Muiden palveluiden alalla omavaraisuusasteen arvioitiin kasvavan (48 %) tai pysyvän ennallaan (44 %). 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen Omavaraisuusasteen n määrä 0-10 % 9 % 8 % 2 % 0 % 3 % % 15 % 19 % 11 % 8 % 18 % % 23 % 22 % 39 % 50 % 26 % % 27 % 22 % 39 % 23 % 39 % % 25 % 30 % 9 % 18 % 14 % 10

10 10 Yli puolet (53 %) perheyrityksistä omaavat 51 % tai suuremman omavaraisuusasteen (muutos + 14 vastaajaa). Tämä edustaa viimeisen viiden vuoden aikana tyypillistä määrää perheyrityksiä vuosia 2005 ja 2004 lukuun ottamatta, jolloin alle 50 % omavaraisuusasteen omaavia perheyrityksiä oli enemmistö vastaajista. Yli 50 % omavaraisuusaste oli 74 %:lla pienistä, 48 %:lla keskisuurista ja 62 %:lla suurista perheyrityksistä. Yli 50 %:n omavaraisuusaste oli kaupan alalla 71 %:lla vastaajista, muiden palveluiden alalla 67 %:lla ja teollisuudessa 50 %:lla perheyrityksistä. 5 a. Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta n Kasvaa 67 % 69 % 62 % 65 % 62 % 63 % 67 % 61 % 48 Pysyy likimain 32 % 28 % 36 % 34 % 37 % 35 % 30 % 35 % 28 ennallaan Vähenee 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 3 Perheyritysten kansainvälisen liiketoiminnan uskotaan kasvavan, kuten aikaisempinakin vuosina. Erityisesti suuret (68 % vastaajista) ja keskisuuret (57 %) perheyhtiöt uskovat kansainvälisen liiketoiminnan kasvavan. Pienistä perheyhtiöistä lähes puolet (48 %) uskoo kansainvälisen liiketoiminnan lisääntyvän tulevan kahden vuoden aikana. Erityisesti kaupan alalla (71 %) kansainvälinen liiketoiminta kasvaa keskimäärin enemmän kuin muiden palveluiden (58 %) tai teollisuuden (61 %) aloilla. 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta Kansainvälisen liiketoiminnan n osuus liikevaihdosta 0-10 % 9 % 6 % 41 % 51 % 39 % % 20 % 23 % 24 % 21 % 22 % % 20 % 20 % 9 % 8 % 7 % % 25 % 26 % 13 % 10 % 19 % % 26 % 26 % 13 % 10 % 13 % 9 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta on kasvussa (+ 10 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Erityisesti keskisuuret perheyhtiöt (47 %) saavat yli puolet liikevaihdostaan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Joka kolmas suuri (38 %) perheyhtiö ja joka kymmenes pieni perheyritys saa enemmän kuin puolet liikevaihdostaan kansainvälisestä liiketoiminnasta. Joka viides kaupan alan perheyritys ja

11 11 joka kolmas muiden palveluiden ja teollisuuden perheyritys saa liikevaihdostaan yli puolet kansainvälisestä liiketoiminnasta. 6 a. Yrityksen henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) n Lisääntyy 40 % 42 % 23 % 29 % 35 % 32 % 32 % 51 % 42 Pysyy 54 % 48 % 65 % 52 % 54 % 55 % 58 % 39 % 32 likimain ennallaan Vähenee 6 % 10 % 12 % 19 % 11 % 13 % 10 % 10 % 8 Henkilöstön määrän on viimeisten neljän vuoden aikana uskottu pysyvän ennallaan. Aikaisempiin vuosiin verrattuna henkilöstön määrän uskotaan lisääntyvän yli puolessa perheyrityksistä (51 %, muutos + 19 vastaajaa). Kyselyyn vastanneista perheyrittäjistä 10 % arvioi henkilöstön vähenevän. 40 % vastanneista uskoo henkilöstön määrän pysyvän ennallaan. Pienet perheyritykset uskovat eniten henkilöstön määrän lisääntymiseen (65 %). Myös suurissa (50 %) ja keskisuurissa (55 %) perheyrityksissä puolet vastaajista uskoo rekrytointien lisääntyvän. Henkilöstön määrä lisääntyy erityisesti kaupan alalla (67 % toimialan yrityksistä) ja teollisuuden (55 %) toimialalla. 6 b. Henkilöstön määrä keskimäärin Keskiarvo 512 henkilöä 470 henkilöä 338 henkilöä 585 henkilöä 412 henkilöä Minimi 4 henkilöä 4 henkilöä 4 henkilöä 4 henkilöä 2 henkilöä Maksimi henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä henkilöä Mediaani 215 henkilöä 200 henkilöä 200 henkilöä 130 henkilöä 155 henkilöä Vastaajia Vastanneiden perheyritysten henkilöstön määrä on vaihdellut viime vuosina. Tänä vuonna vastanneissa yrityksissä työskentelee keskimäärin 585 henkilöä. Suurimmassa vastanneessa perheyhtiössä työskentelee 8000 henkilöä. Keskimäärin muiden palveluiden toimiala työllistää enemmän (461 henkilöä perheyrityksessä) kuin teollisuuden (434) tai kaupan toimiala (307).

12 12 7. Yrityksen investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen n Kasvavat 54 % 48 % 41 % 50 % 54 % 42 % 57 % 45 % 38 Pysyvät 44 % 43 % 44 % 46 % 41 % 45 % 36 % 49 % 41 likimain ennallaan Vähenevät 1 % 9 % 14 % 4 % 5 % 13 % 7 % 6 % 5 Yritysten luottamus investointien lisääntymiseen laski viime vuodesta. Tämän vuoden arvion mukaan 45 %:a uskoo investointien lisääntyvän (muutos 12 % viime vuoteen verrattuna, vastaajia -5). 49 %:a vastaajista on sitä mieltä, että investoinnit kehittämiseen ja laajentamiseen pidetään ennallaan (muutos +14 vastaajaa). Vain 6 %:a vastaajista arvioi investointien vähenevän Vähenevät Pysyvät ennallaan Kasvavat % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kuvio 3. Yrityksen investoinnit kehittämiseen ja laajentamiseen viimeisen neljän vuoden aikana. Kooltaan pienet perheyritykset (58 % vastaajista) uskovat investointien kasvavan. Noin puolet keskisuurista (52 %) ja alle puolet (41 %) suurista perheyhtiöistä arvioi investointien kasvavan. Muiden palveluiden toimialalla (58 % vastaajista) on enemmän luottamusta kasvaviin investointeihin tulevien kahden vuoden aikana kuin kaupan (47 %) tai teollisuuden (42 %) toimialoilla.

13 13 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen muuttuvat Myönteisemmiksi Pysyvät Ennallaan Kielteisemmiksi n 54 % 56 % 53 % 59 % 52 % 59 % 45 % 60 % % 42 % 39 % 32 % 33 % 40 % 51 % 40 % 34 3 % 2 % 8 % 8 % 16 % 1 % 4 % 0 % 0 Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämistä kohtaan nähdään positiivisina. 60 % vastaajista (+ 17 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) arvelee olosuhteiden muuttuvan myönteisemmiksi. 40 % vastaajista on sitä mieltä, että olosuhteet pysyvät ennallaan. Ensimmäistä kertaa viime vuosien aikana kukaan vastaajista ei arvele yhteiskunnallisten olosuhteiden perheyrittämistä kohtaan kääntyvän kielteisempään suuntaan. Yritysten kokojen välillä ei ollut eroja olosuhteiden kokemisessa perheyrittämistä kohtaan Kielteisemmiksi Pysyvät ennallaan Myönteisemmiksi % 20 % 40 % 60 % 80 % Kuvio 4. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen muuttuvat (viimeisen kolmen vuoden aikana).

14 14 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä muuttuvat n Myönteisemmiksi 46 % 44 % 54 % 48 % 57 % 36 % 48 % 40 Pysyvät ennallaan 52 % 46 % 40 % 42 % 38 % 60 % 51 % 42 Kielteisemmiksi 2 % 6 % 6 % 10 % 5 % 4 % 1 % 1 Perheyritysten mielestä yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämistä kohtaan pysyvät viime vuoden tapaan ennallaan (51 % vastaajista, - 2 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Olosuhteiden uskotaan kehittyvän yhä myönteisempään suuntaan (+ 13 vastaajaa). Kielteiseen suuntaan olosuhteiden arvelee kulkevan vain 1 % vastaajista. Pienistä perheyrityksistä alle puolet (42 %) koki yhteiskunnallisten olosuhteiden muuttuvan myönteisemmiksi yrittämistä kohtaan, kun keskisuurista (61 %) ja suurista (62 %) enemmistö perheyhtiöistä näki yrittäjyyden arvostuksen kasvavan yhteiskunnassa. 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen muuttuvat n Myönteisemmiksi 31 % 49 % 35 % 42 % 35 Pysyvät ennallaan 35 % 45 % 60 % 53 % 44 Kielteisemmiksi 34 % 6 % 5 % 5 % 4 Perheyritysbarometriin vastanneet perheyritykset ovat sitä mieltä, että yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen pysyvät jatkossakin ennallaan (53 % vastaajista, - 1 vastaaja viime vuodesta). Viime vuoteen verrattuna yhä useampi 42 % (+ 7 % ja + 9 vastaajaa) arvelee olosuhteiden kääntyvän myönteisempään suuntaan. Kielteisenä kehityksen näkee vain 5 % vastaajista. Yritysten kokojen osalta vastauksissa ei ollut eroja.

15 15 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotka kannustavat perheyrittäjyyteen Perheyrittäjyyteen kannustavat erityisesti: 2007* 2007** 2006* 2006** 2005* 2005** (n = 188) (n = 244) (n = 221) 1. Itsenäisyys ja riippumattomuus 30 % % % Mahdollisuus vaurastumiseen 23 % % % Perinteen jatkaminen 19 % % % Tarve itsensä toteuttamiseen 13 % % % Hyvä liikeidea 8 % 19 7 % 15 7 % Toimeentulon hankintatapa 6 % 15 6 % 14 6 % Tapa työllistää itsensä 1 % 3 2 % 5 2 % 3 8. Ei muita toimeentulovaihtoehtoja <1 % 1 0 % 0 1 % 1 * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä Kolme kannustavinta tekijää perheyrittäjyyteen ovat itsenäisyys ja riippumattomuus (30 % kaikista vastauksista), mahdollisuus vaurastumiseen (23 %) ja perinteen jatkaminen (19 %). Perheyrittäjyyden kannustimet ovat säilyneet samoina viime vuosien aikana. Myös tarve itsensä toteuttamiseen kannustaa vastaajia. Yritysten kokojen välillä ei ollut eroja vastauksissa: itsenäisyys ja riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen ovat kaikille perheyrityksille kannustavimpia asioita.

16 Kolme eniten perheyrittäjyyttä estävää tai hankaloittavaa asiaa Perheyrittäjyyttä hankaloittavat erityisesti: 2007* 2007** (n = 239) 2006* 2006n** (n = 208) 2005* 2005n** (n = 178) 1. Verotus 21 % % % Taloudellinen riski 21 % % % Sukupolvenvaihdokseen liittyvät 14 % % % 24 ongelmat 4. Henkilöstöön liittyvät taloudelliset 12 % % % 28 ym. rasitteet 5. Sopivan jatkajan puuttuminen 8 % 19 8 % 16 6 % Kateus 8 % 18 6 % 12 7 % Yrittäjältä vaadittavat rahoitustakuut 6 % 15 7 % 15 7 % Osaamisen riittämättömyys 6 % 14 4 % 9 8 % Yrittäjien vähäinen arvostus 5 % 11 8 % 16 6 % 11 * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä. Perheyritystoimintaa hankaloittavat verotus ja taloudelliset riskit. Kolmantena haasteena koetaan sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat. Kahteen viime vuoteen verrattuna taloudellinen riski koetaan uhkaavampana (+ 11 vastaajaa) kuin sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat (- 3 vastaajaa). Pienet perheyritykset kokevat perheyrittäjyyttä hankaloittaviksi asioiksi erityisesti verotuksen (67 % vastaajista), taloudellisen riskin (58 %) ja sukupolvenvaihdoksen (33 %). Keskisuuret perheyritykset kokevat taloudellisen riskin (61 %) suurempana haasteena kuin verotuksen (44 %) ja henkilöstöön liittyvät taloudelliset ym. rasitteet (44 %). Suuret perheyhtiöt kokevat verotuksen (64 %) suurempana haasteena kuin taloudellisen riskin (55 %) ja sukupolvenvaihdoksen (55 %).

17 17 PERHEYRITYKSEN OMISTAJUUS JA VEROTUS 11. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa: n Kasvaa 10 % 7 % 10 % 7 % 6 % 5 Pysyy ennallaan 73 % 88 % 80 % 84 % 86 % 72 Vähenee 17 % 5 % 10 % 9 % 8 % 7 Perheyritysten hallituksen jäsenistössä arvellaan jatkossakin olevan vahva perheen tai suvun edustus. 86 %:ssa vastanneita perheyrityksiä perheen tai suvun osuus hallituksessa säilyy ennallaan. Vain 6 %:a (5 vastaajaa) uskoo osuuden kasvavan ja 8 %:a (7 vastaajaa) arvioi perheen- tai suvunjäsenten määrän hallituksien kokoonpanossa vähenevän. Vastauksissa ei ole eroja toimialojen ja erikokoisten yritysten välillä. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa tällä hetkellä: Keskiarvo 68 % 63 % 62 % 64 % 66 % Minimi 20 % 2 % 2 % 0 % 3 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Vastaajia Perheen- tai suvun jäsenten osuus hallituksessa on pysynyt tasaisena. Yli puolet perheyritysten hallitusten jäsenistä on perheyrityksen omistavan tai siinä toimivan perheen tai suvun jäseniä. 12 a. Perheyrityksessä on toimitusjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen Johtaja n 63 % 62 % 70 % 74 % 71 % 70 % 70 % % 38 % 30 % 26 % 29 % 30 % 30 % 25

18 18 Perheyritysbarometrin mukaan toimitusjohtajana perheyrityksissä toimii viime vuosien tapaan suvun tai perheen jäsen yli puolessa vastanneista perheyrityksistä (70 %, 59 vastaajaa). Tilanne on pysynyt samana viimeisten kolmen vuoden ajan. Lähes kaikissa kooltaan pienissä perheyrityksissä on toimitusjohtajana suvun tai perheen jäsen (92 %), kun keskisuurissa perheyrityksissä kahdeksassa kymmenestä (78 %) ja suurissa perheyhtiöissä joka kolmannessa (36 %) on suvun edustaja toimitusjohtajana. Eniten suvun tai perheen jäseniä toimitusjohtajana (77 %) on muiden palveluiden toimialalla. 12 b. Perheyrityksessä on hallituksen puheenjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen johtaja n 78 % 81 % 80 % 80 % 81 % 81 % % 19 % 20 % 20 % 19 % 19 % 16 Perheyritysten hallitusten puheenjohtajuus on suvun tai perheen jäsenen hallussa (81 %, 67 vastaajaa). Vain joka viidennessä perheyrityksessä (19 %, 16 vastaajaa) on hallituksen puheenjohtajana ulkopuolinen johtaja. Hallituksen puheenjohtajana on useammin perheenjäsen kaikissa perheyritysten kokoluokissa kuin toimitusjohtaja. Erityisesti lähes kaikissa pienissä (92 %) ja suurissa perheyhtiöissä (86 %), mutta myös kahdeksassa kymmenestä (78 %) keskisuuresta perheyrityksestä on suvun jäsen hallituksen puheenjohtajana. Toimialojen välillä ei ole eroja suvun jäseniä toimii kaikilla toimialoilla hallituksen puheenjohtajana yli 80 %:ssa vastanneista perheyrityksistä. 13. Perheen/suvun omistusosuus yrityksessämme n Kasvaa 1 % 2 % 4 % 8 % 1 % 8 % 7 Pysyy likimain 95 % 93 % 96 % 87 % 93 % 88 % 74 ennallaan Vähenee 3 % 5 % 0 % 5 % 5 % 4 % 3 Kyselyn mukaan perheyritysten omistusosuus pysyy perheen tai suvun hallussa jatkossakin. 96 % vastaajista, 81 vastaajaa oli sitä mieltä, että omistusosuus pysyy likimain ennallaan (88 %) tai kasvaa (8 %). Vain 4 %, 3 vastaajaa, arveli omistusosuuden perheellä tai suvulla vähenevän. Tulos on ollut viime vuosien kyselyissä samankaltainen. Yritysten kokojen välillä ei ole eroavaisuuksia. Toimialoista erityi-

19 19 sesti teollisuudessa (13 %) perheen tai suvun omistusosuus kasvaa. Omistajien lukumäärä nyt: Keskiarvo Minimi Maksimi Mediaani 5 5 4,5 4 4 Vastaajia Perheyritysten omistajia vuonna 2006 oli keskimäärin 28 henkilöä (vaihteluväli ). Tämän vuoden barometriin vastanneiden perheyritysten omistajien lukumäärä on keskiarvoltaan 102 henkilöä pienempi edellisvuoden vastanneisiin verrattuna. Suurissa perheyhtiöissä on keskimäärin 74, keskisuurissa 7 ja pienissä perheyrityksissä 4 omistajaa. Perheen/suvun omistusosuus nyt: Keskiarvo 89 % 91 % 93 % 93 % 93 % Minimi 3 % 35 % 8 % 44 % 3 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaajia Perheen tai suvun omistusosuus on viimeisen kolmen vuoden ajan pysynyt samana (93 %). Mediaani on ollut 100 % viimeisen viiden vuoden ajan, joten vastanneissa perheyrityksissä omistusosuus on säilynyt vakaasti perheellä tai suvulla. Yritysten kokojen välillä ei ole eroja perheen tai suvun omistusosuudessa: pienten osalta suku omistaa keskimäärin 92 %:a sekä keskisuurten 97 %:a että suurten osalta 92 %:a perheyrityksestä.

20 Yrityksen jakama osinkojen määrä n Kasvaa 33 % 32 % 24 % 21 % 34 % 30 % 24 Pysyy ennallaan 59 % 62 % 51 % 52 % 60 % 62 % 50 Vähenee 7 % 16 % 25 % 27 % 6 % 9 % 7 Viime vuonna joka kolmas perheyritys arvioi jaettavien osinkojen määrän nousevan. Tämän vuoden vastauksissa edelleen joka kolmas yritys arvioi saman kehityksen jatkuvan (- 1 vastaaja edellisvuoteen verrattuna). 62 %:a (+ 6 vastaajaa) arvioi osinkojen määrän pysyvän ennallaan ja 9 %:a (+ 2 vastaajaa) arvelee osinkojen vähenevän. Erityisesti suuret perheyhtiöt uskovat yrityksen jakamien osinkojen määrän kasvavan. Toimialojen välillä ei ole eroja: sekä muissa palveluissa, kaupan alalla että teollisuudessa joka kolmas perheyritys kasvattaa jaettavien osinkojen määrää. Minkä osuuden tuloksesta (verojen jälkeen) yritykset ovat kolmena viime vuonna keskimäärin jakaneet osinkoa? n 0-10 % 35 % 7 % 11 % 13 % 19 % 23 % 29 % % 34 % 40 % 27 % 33 % 39 % 34 % 42 % % 24 % 22 % 18 % 27 % 35 % 29 % 24 % % + 7 % 11 % 9 % 27 % 7 % 14 % 5 % 3 Viimeisen kolmen peräkkäisen vuoden aikana perheyritykset ovat jakaneet tuloksestaan osinkoa keskimäärin seuraavasti: % 29% yrityksistä, 4 vastaajaa enemmän vuoteen 2006 verrattuna % 42% yrityksistä, 6 vastaajaa enemmän vuoteen 2006 verrattuna % 24% yrityksistä, 3 vastaajaa vähemmän kuin vuonna yli 51% 5% yrityksistä, 6 vastaajaa vähemmän vuoteen 2006 verrattuna.

21 Veroja ja veronluontoisia maksuja maksettiin v seuraavasti: Työnantajasuoritukset Työeläke ALV Kiinteistövero Tulovero Keskiarvo 2,6 M 1,4 M 3,5 M 0,075 M 1,4 M Minimi 0,1 M 0,03 M 0,1 M 0 M 0 M Maksimi 24 M 11,1 M 28,0 M 0,8 M 17,6 M Mediaani 1,4 M 0,6 M 1,65 M 0,0235 M 0,5 M Vastaajia Verotus yhteensä 88,3 M 46,0 M 102,6 M 1,9 M 40,2 M Veroja ja veronluonteisia maksuja vastanneet perheyritykset maksoivat v keskimäärin seuraavasti: Työnantajasuorituksia: 2,6 M (vaihteluväli: 0,1 24 M ja yhteensä: 88,3 M ) Työeläkemaksuja: 1,4 M (vaihteluväli: 0,03-11,1 M ja yhteensä: 46,0 M ) Arvolisäveroja: 3,5 M (vaihteluväli: 0,1 28,0 M ja yhteensä: 102,6 M ) Kiinteistöveroja: 0,075 M (vaihteluväli: 0 0,8 M ja yhteensä: 1,9 M ) Tuloveroja: 1,4 M (vaihteluväli: 0 17,6 M ja yhteensä: 40,2 M ) 16. Pääomatuloverotusta on aiheellista kehittää Kyselyyn vastanneiden perheyritysten mielestä pääomatuloverotusta tulisi kehittää nostamalla verovapaan osingon osuutta (81 %). Vain osa perheyrityksistä kannattaa lähdeveron käyttöönottoa (6 %). Hieman useampi kuin joka kymmenes perheyritys ei tekisi muutoksia perheyritysten pääomatuloverotukseen (13 %). Vastauksissa ei ole tapahtunut muutoksia kahden viime vuoden aikana (2005 ja 2006), jolloin perheyritykset ovat kannattaneet verovapaan osingon nostamista (80 % ja 83 % vastaajista).

22 22 SUKUPOLVENVAIHDOS 17 a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa n Tulee ajankohtaiseksi 32 % 29 % 29 % 21 % 33 % 36 % 38 % 46 % 36 seuraavan viiden vuoden kuluessa 2 En osaa/halua sanoa 5 % 7 % 6 % 16 % 16 % 13 % 13 % 10 % 8 Ei tule ajankohtaiseksi 63 % 64 % 65 % 63 % 51 % 51 % 49 % 44 % 35 Sukupolvenvaihdos on tullut viimeisten vuosien aikana yhä ajankohtaisemmaksi. Tämän vuoden vastanneiden mukaan 46 %:a (+ 9 vastaajaa) piti sukupolvenvaihdosta yrityksen johdossa ajankohtaisena seuraavan viiden vuoden kuluessa. Sukupolvenvaihdosta ei pitänyt ajankohtaisena 44 %:a vastaajista (- 1 vastaaja). 10 %:a vastaajista ei osannut tai halunnut arvioida tilannetta Ei tule ajankohtaiseksi En osaa/halua sanoa Tulee ajankohtaiseksi % 20 % 40 % 60 % Kuvio 5. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa. Sukupolvenvaihdos yritysten johdossa tulee ajankohtaiseksi tulevien viiden vuoden aikana puolessa suurista (48 %) ja keskisuurista perheyhtiöistä (50 %). Hieman yli puolet pienistä perheyrityksistä (52

23 23 %) kokee yrityksen johdon sukupolvenvaihdoksen tulevien vuosien aikana. Teollisuudessa puolet perheyrityksistä kohtaa sukupolvenvaihdoksen tulevien viiden vuoden kuluessa. Sukupolvenvaihdos kohtaa joka kolmatta perheyritystä kaupan alalla ja neljää kymmenestä perheyrityksestä muiden palveluiden toimialalla. 17 b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa n Tulee ajankohtaiseksi 32 % 29 % 39 % 39 % 47 % 38 % 30 seuraavan viiden vuoden kuluessa En osaa/halua sanoa 8 % 21 % 18 % 8 % 14 % 21 % 16 Ei tule ajankohtaiseksi 60 % 50 % 43 % 53 % 39 % 41 % 32 Sukupolvenvaihdos on ajankohtainen yrityksen omistuksessa. Se ei ole kuitenkaan yhtä yleinen perheyritysten omistuksessa kuin yrityksen johdossa tulevien vuosien aikana. 38 %:a (- 3 vastaajaa) arvelee omistajuuteen tulevan sukupolvenvaihdoksen seuraavan viiden vuoden kuluessa. 41 %:a vastaajista (+22 vastaajaa vuoteen 2006 verrattuna) ei pitänyt muutosta ajankohtaisena ja viidennes (21 %) ei ottanut asiaan kantaa Ei tule ajankohtaiseksi En osaa/halua sanoa Tulee ajankohtaiseksi % 20 % 40 % 60 % Kuvio 6. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa. 2 Kysymyksissä 17a-17b on vuosina mitattu sitä, onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen. Vuoden 2005, 2006

24 24 Erityisesti keskisuuret perheyritykset (50 %) kokevat sukupolvenvaihdoksen yrityksen omistuksessa tulevien viiden vuoden kuluessa. Joka kolmas suuri perheyhtiö (36 %) ja pieni perheyritys (36 %) on saman tilanteen edessä tulevien vuosien aikana. Sukupolvenvaihdos omistuksessa koetaan sekä kaupan, muiden palveluiden että teollisuuden toimialoilla noin 40 %:ssa yrityksiä. 18. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen kaksi suurinta haastetta tulevat olemaan Suurimmiksi haasteiksi sukupolvenvaihdokselle arvioidaan olevan verotuksen (36 %) ja sukupolvenvaihdoksen rahoituksen (26 %) ja sopivan jatkajan löytymisen (26 %). Verotus Sukupolvenvaihdoksen rahoittaminen Sopivan jatkajan valitseminen Yrityksen arvon määrittäminen Kuvio 5. Sukupolvenvaihdoksen haasteet. 19. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen perintö- ja lahjaverotus Perintö- ja lahjaverotus koetaan suurimmaksi sukupolvenvaihdosta hankaloittavaksi tekijäksi. Kuitenkin vain 7 %:a vastaajista oli sitä mieltä, että perintö- ja lahjaverotus estää kokonaan sukupolvenvaihdoksen toteuttamisen. ja 2007 barometreissä vastaajilta kysyttiin sitä, onko sukupolvenvaihdos ajankohtainen tulevien viiden vuoden kuluessa.

25 25 Hankaloittaa sukupolvenvaihdosta Ei vaikuta tai ei juurikaan vaikuta sukupolvenvaihdokseen Estää sukupolvenvaihdoksen Kuvio 6. Perintö- ja lahjaverotus. 20. Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen yritysvarallisuuden osalta Kyselyyn vastanneista perheyrityksistä suurin osa (83 %) kannatti kuten viime vuonnakin (89 % vastaajista vuonna 2006) perintö- ja lahjaveron poistamista yritysvarallisuuden osalta sukupolvenvaihdostilanteessa niin, että veroa maksetaan vasta saajan myydessä varallisuutta. 21. Perintöverotus, lahjaverotus ja saantovaatimus Poistamalla 10% saantovaatimus 10 % osuutta laskettaessa otetaan huomioon saajan aikaisempi omistus ja hänen perheensä omistus 10% saantovaatimusta ei tarvitse muuttaa Kuvio 7. Perintö- ja lahjaverotus sekä saantovaatimus.

26 26 Vain 46 %:a vastanneista perheyrityksistä kannatti 10 %:n saantovaatimuksen poistamista. 44 %:a kannatti 10 %:n osuutta laskettaessa huomioon otettavaksi saajan aikaisempi ja hänen perheensä omistus. Viime vuonna 70 %:a vastanneista perheyrityksistä oli 10 %:n saantovaatimuksen poistamisen kannalla. 22. Jos sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi Jatkaja löytyy Perheestä/suvusta Jatkajaa ei löydy perheestä/suvusta n n n n n 77 % % % % % % % % 8 2 % 1 12 % 8 Perheyrityksissä arvioidaan jatkajan löytyvän perheestä tai suvusta (88 % vastaajista). Viime vuonna vain 2 %:a epäili jatkajan löytymisen vaikeutta perheen tai suvun jäsenistöstä. Tänä vuonna 12 %:a (+ 6 vastaajaa) perheyrityksistä arvioi, että jatkajaa ei löydy samasta perheestä tai suvusta. Erikokoisten yritysten välillä ei ole eroja vastauksissa. Jos sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi, jatkaja löytyy erityisesti teollisuuden (83 %) sekä muiden palveluiden toimialalla (90 %) suvusta tai perheestä todennäköisemmin kuin kaupan alalla (67 %). 23. Perheyrityksessämme on sukupolvenvaihdossuunnitelma: n n n n n On 34 % % % % % 15 Ei ole 42 % % % % % 27 Asia on vireillä 24 % % % % % 34

27 27 Yhä useammalla perheyrityksellä on suunnitteilla tai olemassa sukupolvenvaihdossuunnitelma. Vastaajista 64 % ilmoitti, että sukupolvenvaihdossuunnitelma on tehty tai vireillä (+ 9 vastaajaa). 36 %:lla vastanneista sukupolvenvaihdossuunnitelmaa ei ole kehitteillä (muutos - 2 vastaajaa). Sukupolvenvaihdossuunnitelma löytyy joka kolmannesta pienestä (36 %), joka viidennessä keskisuuresta (20 %) ja joka kymmenennestä suuresta perheyhtiöstä (9 %). Vertailtaessa toimialoja kaupan alalla on eniten sukupolvenvaihdossuunnitelmia (27 %) kuin muiden palveluiden (23 %) ja teollisuuden (19 %) aloilla.

28 28 PERHE JA YRITYSJOHTO 24. Perheyrityksessä on Perhe- tai sukuneuvosto Perhe/suku ei ole organisoitunut Asia on vireillä n 37 % 24 % 23 % 31 % 18 % 17 % 15 % % 71 % 77 % 69 % 78 % 72 % 76 % % 11 % 10 % 8 Neljänneksellä vastanneista perheyrityksistä on perhe- tai sukuneuvosto tai asia on vireillä. Tulos on viime vuosina ollut samankaltainen. Tänä vuonna vastanneista 76 %:lla (+ 10 vastaajaa) perhe tai suku ei vielä ole organisoitunut. Neuvostoja ei ollut juurikaan pienissä eikä keskisuurissa perheyrityksissä, mutta joka neljännessä suuressa perheyhtiössä suku oli organisoitunut perhe- tai sukuneuvostoksi. Muiden palveluiden toimialoilla on sukuneuvostoja (23 %), kun taas kaupan alalla (0 %) ja teollisuuden aloilla (9 %) ne ovat harvinaisia. 25. Perheyrityksessämme on valmennusohjelma tulevalle polvelle n Kyllä 12 % 17 % 24 % 18 % 18 % 21 % 17 Ei ole 68 % 72 % 56 % 60 % 60 % 64 % 53 Asia on vireillä 19 % 11 % 19 % 22 % 22 % 15 % 12 Perheyritysten valmennusohjelmia on yhä useammassa perheyrityksessä. Joka viides perheyritys on kehittänyt jatkajasukupolvelle valmennusohjelman (+ 4 vastaajaa). Silti yli puolessa perheyrityksiä (64 %) ei ole kiinnitetty huomiota jatkajien valmennusohjelman laatimiseen. 15 %:ssa perheyrityksistä asia on vireillä. Erityisesti pienet perheyritykset (33 %) ja keskisuuret perheyritykset (23 %) omaavat valmennusohjelman useammin kuin suuret perheyhtiöt (9 %). Teollisuudessa on keskimäärin enemmän valmennusohjelmia (26 %) kuin kaupan (20 %) tai muiden palveluiden aloilla (15 %).

29 Perheyrityksessä on suvun / perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter) n Kyllä 18 % 14 % 13 % 30 % 18 % 23 % 17 % 14 Ei ole 71 % 70 % 80 % 55 % 71 % 61 % 74 % 61 Asia on vireillä 10 % 13 % 6 % 15 % 11 % 17 % 9 % 7 Viime vuonna näytti siltä, että perheen tai suvun arvoja ja toimintatapoja määritteleviä säädöstöjä olisi yhä enemmän, mutta tämän vuoden kyselyn mukaan niiden määrä on laskenut 6 %:a. 74 %:lla vastanneista perheyrityksistä ei ole säädöstöä (+ 18 vastaajaa). Asia on vireillä 9 %:ssa yrityksistä. Family charter löytyy erityisesti kooltaan suurista (23 %) ja keskisuurista perheyhtiöistä (18 %). 27. Perheen päätöksentekovalta yritystoimintaan Perheen päätöksentekovalta perheyrityksissä on vakaa. 73 %:a vastaajista näkee perheen päätöksentekovallan yritystoimintaan pysyvän ennallaan ja joka viides, 19 %:a vastaajista, näkee sen kasvavan. Vähenemiseen uskoon vain 8 %:a. Tulos oli heikompi kuin viime vuonna, jolloin 86 %:a vastaajista näki tilanteen pysyvän ennallaan ja 4 %:a heikkenevän. 28. Ristiriita perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä Ristiriidat perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä eivät kasva. 78 %:a vastaajista arvioi niiden pysyvän ennallaan ja 15 %:a vähenevän. Vain 6 %:a uskoi ristiriitojen kasvuun. Viime vuonna tilanne oli samankaltainen: 86 %:a arvioi ennallaan pysyvän trendin jatkuvan ja 9 %:a arvioi ristiriitojen kasvavan. 29. Perheen osaaminen yrityksen kilpailukykytekijänä Perheen osaaminen on perheyrityksen kilpailutekijä. 84 %:a vastaajista näki sen pysyvän sellaisena tai sen merkityksen kasvavan. 16 %:a uskoi perheen osaamisen yrityksen kilpailutekijänä laskuun. Viime vuonna hieman harvempi, 11 %:a vastaajista, uskoin perheen osaamisen merkityksen vähenemiseen.

30 Perheyritysten liitto Perheyritysten liitto on suoriutunut tehtävästään erinomaisesti tai hyvin (90 % vastaajista). Tyytyväisyys toimintaan on ollut tasaista, sillä viime vuonna 96 %:a vastaajista näki toiminnan erinomaisena tai hyvänä. 31. Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Kyselyyn vastanneet perheyritykset näkevät, että Perheyritysten liiton tulee keskittyä edunvalvontaan (77 % vastaajista, 65), seuraajasukupolven tehtäviin (44 %, 37) ja perheyritysten imagoon (41 %, 35) enemmän kuin perheyritystutkimuksen edistämiseen (14 %, 12) ja yhdessäoloon sekä sosiaalisten tapahtumien järjestämiseen (18 %, 15). Yritysten kokojen tai toimialojen välillä ei ollut eroja siinä, mihin Perheyritysten liiton haluttaisiin keskittyvän tulevien kahden vuoden aikana.

31 Perheyritystutkimus 3 Kolmannes vastaajista haluaisi lisää perheyritystutkimusta sukupolven- ja omistajavaihdoksesta, perheyritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä sekä perheyritysten jatkuvuuden turvaamisesta. Corporate governance, perheyritysten rahoitus, perheyritysten yhteiskuntavastuu, etiikka ja sidosryhmät koettiin vastanneiden perheyritysten joukossa aiheeksi, josta ei tarvita lisää tutkimusta tällä hetkellä. Vastaajaa % vastaajista (n = 85) 1. Sukupolven- ja omistajavaihdos % 2. Perheyritysten kasvu ja kansainvälistyminen % 3. Perheyritysten jatkuvuuden turvaaminen % 4. Perheyritysten yhteiskunnallinen merkitys % 5. Vastuullinen omistajuus % 6. Perheyritysten taloudellinen menestyminen ja suorituskyky % 7. Perheen ja yrityksen vuorovaikutus % 8. Perheyritysten yhteiskuntavastuu, etiikka ja sidosryhmät % 9. Perheyritysten rahoitus % 10. Corporate governance 6 7 % 3 Uusi kysymys vuoden 2007 barometrissä.

32 32 YHTEENVETO TULOKSISTA Perheyritysten liiton barometrin 2007 perusteella voidaan todeta, että kyselyyn vastanneet perheyritykset näkevät seuraavan kahden vuoden aikana tulevaisuudennäkymät seuraavasti: a. Perheyritykset näkevät taloudellisen tilanteen heikkenevän yleisesti Suomessa, mutta suhdanteiden heille tärkeimmällä toimialalla pysyvän ennallaan. b. Perheyritysten liikevaihto, omavaraisuusaste ja kansainvälinen liiketoiminta kasvavat. c. Perheyritykset saavat liikevaihdostaan yhä suuremman osan kansainvälisestä liiketoiminnasta. d. Perheyritykset ovat työllistäjiä: henkilöstön määrä kasvaa. e. Investointeja tehdään harkitummin kuin viime vuonna: investoinnit kehittämiseen ja laajentamiseen pysyvät ennallaan. f. Perheyritykset kokevat yhteiskunnan arvostavan perheyrittäjyyttä. g. Itsenäisyys, riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen kannustavat perheyrittäjyyteen. h. Perheyrittäjyyttä hankaloittavat verotus, taloudelliset riskit ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat. i. Perheen tai suvun rooli perheyrityksen johdossa, omistuksessa ja hallituksessa on vakaa. j. Sukupolvenvaihdokset ovat ajankohtaisempia yrityksen johdossa kuin omistuksessa. k. Perheyritysten sukupolvenvaihdosten suurimmat haasteet ovat verotus, sukupolvenvaihdoksen rahoittaminen ja sopivan jatkajan valitseminen.

33 33 l. Sukupolvenvaihdossuunnitelma sekä valmennusohjelma jatkajasukupolvelle ovat yhä useammin tehty tai suunnitteilla perheyrityksissä. m. Perheen päätöksentekovalta ja perheen osaaminen yrityksen kilpailukykytekijänä yritystoiminnassa on vakaa. n. Perheyritysten liiton halutaan keskittyvän edunvalvontaan, seuraajasukupolven tehtäviin sekä perheyritysten imagoon. o. Perheyritystutkimusta haluttaisiin lisää erityisesti sukupolven- ja omistajuudenvaihdoksesta, perheyritysten kasvusta ja kansainvälistymisestä sekä perheyritysten jatkuvuuden turvaamisesta.

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen & Kerttu Jäntti & Tapani Lehto & Simo Orpana & Tytti Puukko SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES

ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES SPECIAL ISSUE ON THE FINNISH FAMILY FIRMS: THE ANNUAL SURVEY OF THE FINNISH FAMILY FIRMS ASSOCIATION 2 EDITOR OF THE ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Perheyritysbarometri 2011 Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto SISÄLTÖ YHTEENVETO 3 1 RAHOITUS- JA TYÖLLISYYSKATSAUS 4 1.1

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Perheyritysbarometri 2012 Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto PERHEYRITYSTEN LIITTO SISÄLTÖ 2 JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016 Pk-pulssi Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta Syksy 16 Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi kertaa

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2010

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2010 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2010 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2010 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017 EK:n Yrittäjäpaneeli Tulokset Marraskuu 2017 Yrittäjäpaneelin tulokset tiivistetysti REKRYTOINTI- AIKOMUKSET HENKILÖSTÖN VÄHENNYKSET NETTOMUUTOS TYÖLLISYYTEEN 28% 28 % yrityksistä arvioi kasvattavansa

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sakari Oikarinen Confidentum Oy Transeo Association ASBL Confidentum 2005 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen, ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4 Pekka Aaltonen, 3.2.2017 ry:n barometri Logistiikkayritysten Liitto ry päätti aloittaa oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Kyseinen barometri on kolmas

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013

Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 Lappeenrannan toimialakatsaus 2013 14.10.2013 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010

Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Teknologiateollisuus ry Teknologiateollisuuden pk-yritysten tilannekartoitus 2010 Tutkimuksella selvitettiin syyskuussa 2010 Teknologiateollisuuden

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Joulukuu 2017

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Joulukuu 2017 Pk-pulssi Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta Joulukuu 217 Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2009 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Julkaistavissa..8 klo KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 9 Lokakuu 8 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015

Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 Lappeenrannan toimialakatsaus 2015 26.10.2015 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016

Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 Lappeenrannan toimialakatsaus 2016 30.9.2016 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016

Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 Talousjohtajabarometri I/2016 Kevät 2016 27.6.2016 Talousjohtajabarometrin taustaa Talousjohtajabarometrin rakenne Kansantalouden näkymät Yrityksen talousnäkymät Ajankohtaisteema: Yhteiskuntasopimus Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön

Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön Kysely yritysten valmiudesta palkata pitkäaikaistyötön 18.2.2005 1 KYSELY YRITYSTEN VALMIUDESTA PALKATA PITKÄAIKAISTYÖTÖN 1 1 Yhteenveto Yrityksiltä kysyttiin eri toimenpiteiden vaikuttavuudesta pitkäaikaistyöttömien

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010

Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business. barometri 2010 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 1 Julkaistavissa 8.9.9 klo 11. Keskuskauppakamarin Luoteis-Venäjän Business barometri Syyskuu 9 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi

EK:n Yrittäjäpaneeli. Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli Hallituksen toimenpide-esitysten vaikutusarviointi EK:n Yrittäjäpaneeli: keino välittää pk-yrittäjien näkemyksiä päättäjien tietoon Yrittäjäpaneeli on vaikutusarvioinnin työkalu -

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2016 5.12.2016 Mikä Talousjohtajabarometri? TAUSTA Talousjohtajabarometri on reaalitalouden tilaa ja näkymiä kuvaava kyselytutkimus, jossa tutkimushorisonttina on tutkimushetkeä

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen

YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE. Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen YHTENÄINEN EUROMAKSUALUE Yrityksien siirtyminen yhtenäiseen euromaksualueeseen 1 Taustamuuttujat Enemmistö vastaajista muodostui pienemmistä yrityksistä ja yksinyrittäjistä. Vastaajista suurin ryhmä koostuu

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014

Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 Lappeenrannan toimialakatsaus 2014 14.10.2014 Tilaaja: Lappeenrannan kaupunki Toimittaja: Kaupunkitutkimus TA Oy Tietolähde: Tilastokeskus, asiakaskohtainen suhdannepalvelu Kuvaajat: Yhteyshenkilöt: Yritysten

Lisätiedot

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020

Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Etelä-Savon maaseudulla toimivien yritysten kehitysnäkymät 2020 Niina Kuuva Etelä-Savon maaseutupäivä 12.10.2015, Mikaeli Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti / Niina Kuuva / Etelä-Savon maaseudulla

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO Sakari Oikarinen Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana sekä liiketoiminnan johtamisen kehittäjänä perheyrityksissä. Suomen Yrityskaupat, joka on Suomen

Lisätiedot

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät

Kaupan näkymät Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan näkymät 2013 2014 Myynti- ja työllisyysnäkymät Kaupan myynti 2012 Liikevaihto yht. 129 mrd. euroa (pl. alv) 13% 12% 30 % Autokauppa Tukkukauppa Vähittäiskauppa Päivittäistavarakauppa 58% Lähde:

Lisätiedot

Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne. Elokuu 2017

Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne. Elokuu 2017 Tekstiili- ja vaatealan taloudellinen tilanne Elokuu 2017 Yleistä tekstiilien ja vaatteiden valmistuksen & valmistuttamisen toimialasta Yritysten määrä, liikevaihto ja henkilöstö Tekstiili- ja vaatealan

Lisätiedot

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen 2 31.10.2017 Jari Huovinen Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 56 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu

Lisätiedot

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista

Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Selvitys yhteiskunnallisten vaikuttajien näkemyksistä energia-alan toimintaympäristön kehityksestä - Tiivistelmä tutkimuksen tuloksista Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusasetelma Pohjolan Voima teetti alkuvuoden

Lisätiedot

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy?

Mitä yrittäminen on? Mitä muuta yrittämiseen liittyy? Mitä yrittäminen on? Yrittäjyys on ajattelu- ja toimintatapa sekä suhtautumistapa työntekoon. Yrittäjyyttä tarvitaan työskenneltäessä omassa yrityksessä, mutta myös työntekijänä toisen palveluksessa. Yrittäjä

Lisätiedot

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010

MPS Executive Search Johtajuustutkimus. Marraskuu 2010 MPS Executive Search Johtajuustutkimus Marraskuu 2010 Tutkimuksen toteuttaminen Tutkimuksen toteutti tutkimusyhtiö AddValue Internetkyselynä 1....2010. Tutkimuksen kohderyhmänä oli suomalaista yritysjohtoa

Lisätiedot

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010

ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 ERIKOISKAUPAN SUHDANNEKYSELY 2/2010 Erikoiskaupan Liiton toteuttamassa Erikoiskaupan suhdannekyselyssä kartoitettiin erikoiskaupan yritysten näkemyksiä siitä, miten myynnin, henkilöstön, varastojen ja

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Henkilöstövuokrauspalveluiden liikevaihdon. arvo oli 1 019,76 miljoonaa euroa. Kasvua vuoteen 2014 nähden oli 13,9 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelut zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto oli joulukuussa 95,62 vuoden 214 joulukuuhun verrattuna 28,5 prosenttia. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri

Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Ylä -Sävon Pk-äluebärometri Heinäkuu 16 Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Pk-yritysten suhdanteet... 4 2.1 Suhdannenäkymät... 4 2.2 Tuotanto / myynti ja odotukset... 5 2.3 Henkilöstökehitys... 5 2.4 Toimintaa

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa

Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Rakentamisen suhdannenäkymät Itä-Suomessa Sami Pakarinen Kimmo Anttonen Maaliskuu 2017 Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkuu hyvänä Itä-Suomen rakentamisen suhdannetilanne jatkunee tänä vuonna

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00

BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006. Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 Julkaistu: 2006-05-10 08:00:03 CEST Wulff - Pörssitiedote BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2006 Beltton-Yhtiöt Oyj PÖRSSITIEDOTE 10.5.2006, klo 9.00 BELTTON-YHTIÖT OYJ:N OSAVUOSIKATSAUS

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 1/2004

SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SUHDANNEKATSAUS 1/2004 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1983...2004 12 000 Ennuste 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 1(3) KOKO SUUNNITTELUALA

Lisätiedot

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta)

POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Jukka Malila Toimitusjohtaja KIINTEISTÖNVÄLITYSALAN KESKUSLIITTO RY POHJOISMAINEN TUTKIMUS ASUNTOKAUPAN AJANKOHTAISISTA ASIOISTA (=tulosten julkistaminen Suomen tulosten osalta) Helsinki 6.9.2011 ESITYKSEN

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalvelut j Liikevaihtotiedustelu zvuoden 216 alussa kyselyyn tehtiin muutoksia ja otettiin mukaan kokonaan uusi liikevaihtokategoria. Muutoksista johtuen kaikki vuoden 216 luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2004

SUHDANNEKATSAUS 2/2004 SUHDANNEKATSAUS 2/24 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1984..25 12 Ennuste 1 8 6 4 2 84 85 86 87 88 89 9 91 92 93 95 96 97 98 1 2 3 4 5 6 SUHDANNEKATSAUS 2/24 29.1.24 1(3) SUUNNITTELUALAN KASVUNÄKYMÄT HIIPUIVAT

Lisätiedot

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013

TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 TALOUSJOHTAJABAROMETRI SYKSY 2013 2.10.2013 Talousjohtajabarometri II/2013 yhteenveto Maailmantalouden tulevaisuuden näkymät toiveikkaat. Kasvuun uskoo lähes 60 prosenttia vastaajista. Suomen BKT:n kehityksen

Lisätiedot

SUHDANNEKATSAUS 2/2011

SUHDANNEKATSAUS 2/2011 SUHDANNEKATSAUS 2/2 SKOLIN JÄSENYRITYSTEN HENKILÖSTÖ 1989...212 16 14 12 Ennuste 1 8 6 4 2 89 9 91 92 93 94 95 96 97 98 99 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 12 SUUNNITTELU- JA KONSULTTITOIMISTOJEN LIITTO SKOL RY Eteläranta

Lisätiedot

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003

SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2. Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Julkaistu: 2003-04-24 07:01:11 CEST Solteq Oyj - neljännesvuosikatsaus SOLTEQ OYJ? OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2 Solteq Oyj Pörssitiedote 24.4.2003 klo 9.00 SOLTEQ OYJ OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-31.3.2003 Konsernin

Lisätiedot

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa

Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Yritysten osaamisen kehittämisen verkostot ja vaikuttavuus Keski-Suomessa Kari Itkonen Marja-Leena Stenström Pentti Nikkanen Työpapereita 27 2 Projektin toteutus ja tehtävät Toteutus: 01.06.2009 31.12.2010,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut

Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Porvoolaisten yrittäjien hyvinvointi sekä neuvonta- ja tukipalvelut Selvitys Porvoon nuorkauppakamari yhteistyössä Porvoon Yrittäjät Lähtökohta Porvoolaisille yrittäjille suunnatussa kyselyssä lähtökohta

Lisätiedot

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017 Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 17 Omistajuuden ja yrittäjyyden ilmapiiri Yksittäisten väittämien jakaumat ja keskiarvot Työnantajayrittäjät näkevät

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton]

Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Osavuosikatsaus 1.1. 30.6.2014 [tilintarkastamaton] Monipuolisempia rahoituspalveluita Toisen vuosineljänneksen liikevaihto+korkotuotot nousivat 24.6% edellisvuodesta ja olivat EUR 5.1m (EUR 4.1m /20)

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015

Pk-toimintaympäristökysely. Kesäkuu 2015 Pk-toimintaympäristökysely Kesäkuu 2015 Kasvu 2 Kasvutavoitteet hiipuneet Vaikea talous- ja suhdannetilanne näkyy yritysten kasvutavoitteissa Kasvutavoitteiden (voimakas ja maltillinen) yleisyys vähentynyt

Lisätiedot

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista

Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista 1 S Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista Suomen Yrittäjät, maaliskuu 2016 2 Kysely erilaisista työsopimuksista ja työntekomuodoista SISÄLLYS KYSELY ERILAISISTA TYÖSOPIMUKSISTA JA TYÖNTEKOMUODOISTA...

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Linja-autoyrittäjät

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Linja-autoyrittäjät Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Linja-autoyrittäjät Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi

Lisätiedot

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa

Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa Suomalaisten organisaatioiden kehittämistoiminnassa on paljon parannettavaa CxO Mentor Oy tutki hankesalkun hallintaa, projektitoimiston toimintaa ja kokonaisarkkitehtuurityötä maalis-huhtikuussa 2012

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U

L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U L A P I N S U H D A N N E K A T S A U S 2 0 1 7 - L A P I N L I I T T O J A L A P I N E L Y - K E S K U S J U L K A I S U Lappi avainlukuina Lapin työpaikoista kaikkiaan 63 prosenttia on yksityissektorilla

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun

Henkilöstöpalvelut. verrattuna liikevaihto laski. 0,3 prosenttia. Vuoden 2013 marraskuuhun Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto joulukuussa hieman vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman

Lisätiedot

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat

Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Liikennekaari Taksimarkkinoiden vapautumisen ennen jälkeen tutkimus 2017 / Taksiautoilijat Trafin yhteyshenkilöt: Pipsa Eklund, Hanna Strömmer, Pietari Pentinsaari IROResearch Oy, yhteyshenkilö: Tomi Ronkainen

Lisätiedot

PANKKIBAROMETRI IV/2013

PANKKIBAROMETRI IV/2013 PANKKIBAROMETRI IV/2013 13.12.2013 1 Pankkibarometri IV/2013 Sisällysluettelo 1 Kotitaloudet... 2 2 Yritykset... 5 Finanssialan Keskusliitto kysyy neljännesvuosittain Pankkibarometrin avulla pankinjohtajien

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2008 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Julkaistavissa 2..7 klo. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 8 Lokakuu 7 KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu 17, PL, 1 Helsinki

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia.

söverojen osuus liikevoitosta oli 13,5 prosenttia ja suomalaisomisteisten Virossa toimivien yritysten, poikkeuksellisen vähän, 3,2 prosenttia. Helsinki 213 2 Viron nopea talouskasvu 2-luvulla sekä Suomea alhaisempi palkkataso ja keveämpi yritysverotus houkuttelevat Suomessa toimivia yrityksiä laajentamaan liiketoimintaansa Virossa. Tässä tutkimuksessa

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot