Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009"

Transkriptio

1 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009

2 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet perheyritykset (89 perheyritystä) näkevät tulevaisuudennäkymät seuraavan kahden vuoden aikana: a. Perheyritykset arvioivat taloudellisen tilanteen paranevan yleisesti Suomessa sekä heille tärkeimmällä toimialalla. b. Perheyritysten liikevaihto kasvaa. c. Perheyritysten omavaraisuusaste pysyy likimain ennallaan. d. Perheyritysten kansainvälinen liiketoiminta pysyy likimain ennallaan. e. Perheyritysten henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) pysyy likimain ennallaan. f. Perheyritysten investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen kasvavat tai pysyvät likimain ennallaan. g. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämistä, yrittämistä ja omistamista kohtaan pysyvät ennallaan. h. Itsenäisyys, riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen kannustavat perheyrittäjyyteen. i. Perheyrittäjyyttä hankaloittavat taloudelliset riskit, verotus ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat. j. Perheen tai suvun jäsenten rooli perheyrityksen toimitusjohtajina, omistajina, hallituksen puheenjohtajina ja hallituksen jäseninä on vakaa. k. Perheyritysten jakama osinkojen määrä pysyy ennallaan. l. Perheyritysten mukaan pääomatuloverotusta tulisi kehittää kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa edullisemmin kuin muita pääomatuloja. m. Osinkoverotusta tulisi kehittää sitomalla osingon verotus vastaisuudessakin yrityksen nettovarallisuuteen. n. Sukupolvenvaihdos johdossa sekä omistuksessa on ajankohtainen lähes puolessa perheyrityksiä.

3 3 o. Sukupolvenvaihdosten suurimpia haasteita ovat perintö- ja lahjaverotus sekä sukupolvenvaihdoksen rahoitus. p. Perheyritysten mukaan perintö- ja lahjaverotusta tulisi kehittää niin, että perintö- ja lahjavero poistettaisiin. q. Perheyritykset, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, löytävät jatkajan perheestä tai suvusta. r. Erityisesti kooltaan keskisuurissa ja suurissa perheyhtiöissä on perhe- tai sukuneuvosto, valmennusohjelma tulevalle sukupolvelle sekä perheen tai suvun arvoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter). s. Perheyritysten liitto on suoriutunut tehtävästään hyvin. t. Perheyritykset ehdottavat liiton keskittyvän jatkossakin edunvalvontaan, seuraajasukupolven tehtäviin ja perheyritysten imagoon. u. Perheyritykset toivovat Perheyritysten liitossa muodostettavaan ulkopuoliseen asiantuntijaverkostoon hallitustyöskentelyyn, omistajastrategiaan, verotukseen ja sukupolvenvaihdokseen liittyvää asiantuntijuutta.

4 4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 JOHDANTO 7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 8 1. Taloudellinen tilanne maassamme yleisesti 8 2 a. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla 8 2 b. Vastaajien toimialaluokitus 9 3. Yritysten liikevaihto 9 4 a. Yritysten omavaraisuusaste 10 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen 11 5 a. Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta 11 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 12 6 a. Yritysten henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) 12 6 b. Henkilöstön määrä keskimäärin Yrityksen investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen 13 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen 14 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä 14 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen Perheyrittäjyyden kannustimet Perheyrittäjyyden esteet 17

5 PERHEYRITYKSEN OMISTAMINEN JA VEROTUS Perheen ja suvun jäsenten osuus hallituksessa a. Perheyritysten toimitusjohtajat b. Perheyritysten hallitusten puheenjohtajat 13. Perheen tai suvun omistusosuus Yrityksen jakamien osinkojen määrä Verot ja veronluontoiset maksut a Pääomatuloverotuksen kehittäminen b Osinkoverotuksen kehittäminen 23 5 SUKUPOLVENVAIHDOS a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa Sukupolvenvaihdoksen haasteet Perintö- ja lahjaverotus sukupolvenvaihdoksessa Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen Sukupolvenvaihdos ja jatkajat Sukupolvenvaihdossuunnitelma 27

6 PERHE JA YRITYS Perhe- ja sukuneuvosto Valmennusohjelma Suvun tai perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä 29 säädöstö (ns. Family Charter) 26. Perheen päätöksentekovalta Perheen ja yritystoiminnan yhteensovittaminen Perheen osaaminen kilpailukykytekijänä 30 6 PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Perheyritysten liitto Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Perheyritysten liiton asiantuntijaverkosto Terveisenne barometrin laatijoille ja heidän kauttaan yhteiskunnallisille päätöksentekijöille 32

7 7 JOHDANTO Vuosittainen Perheyritysten liiton barometri toteutettiin kymmenettä kertaa. Barometriin vastasivat Perheyritysten liitto ry:n jäsenyritykset, jotka arvioivat tulevaisuuttaan seuraavan kahden vuoden aikana aiheinaan toimintaympäristö ja yritys, perheyrityksen omistaminen ja verotus, sukupolvenvaihdos sekä perhe ja yritys. Raportti perustuu tuloksia ja niiden jakaumia kuvaileviin tilastoihin. Perheyritysten liiton barometriin vastasi marraskuussa jäsenyritystä. Kysely lähetettiin 312 perheyritykselle. Vastausprosenttia (29 %) voidaan pitää riittävänä siihen, että tulokset kuvaavat Perheyritysten liiton jäsenyritysten näkemyksiä heidän tulevaisuudestaan. Kyselyyn vastasi kooltaan 30 suurta perheyhtiötä (34 %), 29 keskisuurta perheyhtiötä (33 %) ja 11 pientä sekä 6 mikroperheyritystä (19 %). 1 Perheyritysten kokoluokissa vertailun lisäksi tuloksia arvioidaan toimialoittain teollisuuden, muiden palveluiden ja kaupan alojen kesken. Rakentaminen on kokoluokaltaan niin pieni, että sitä ei vertailla toimialana raportissa erikseen. Tuloksia verrataan vuodesta 2000 alkaen kerättyihin barometrivastauksiin, jotka heijastavat perheyritysten näkemyksiä pitkällä aikavälillä perheyrittäjyydestä ja Suomen taloudellisesta kehittymisestä. Jyväskylässä Juha Kansikas Professori, KTT, Yrittäjyys Taloustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 1 Kolmentoista yrityksen osalta tieto puuttui.

8 8 PERHEYRITYSBAROMETRI 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 1. Taloudellinen tilanne maassamme yleisesti n Paranee 38 % 10 % 31 % 45 % 35 % 18 % 13 % 13 % 3 % 49 % 40 Pysyy 51 % 42 % 46 % 45 % 55 % 65 % 63 % 42 % 15 % 20 % 16 ennallaan Heikkenee 11 % 48 % 23 % 10 % 10 % 17 % 24 % 45 % 82 % 31 % 26 Taloudellisen tilanteen Suomessa uskotaan paranevan tulevan kahden vuoden aikana. Lähes puolet perheyrityksistä näki, että taloudellinen tilanne maassamme paranee (+ 37 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Kooltaan suuret (60 %) ja keskisuuret (60 %) perheyhtiöt näkivät tilanteen parantuvan kun pienistä 18 %:a ja mikroyrityksistä 33 %:a näki tilanteen paranevan. Toimialojen välillä ei ollut eroja vastauksissa. 2 a. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla n Paranevat 38 % 19 % 24 % 39 % 34 % 20 % 19 % 18 % 6 % 39 % 30 Pysyvät 57 % 46 % 62 % 55 % 57 % 63 % 62 % 59 % 21 % 38 % 29 Ennallaan Heikkenevät 5 % 35 % 14 % 6 % 9 % 17 % 19 % 23 % 73 % 22 % 18

9 9 Suhdanteiden yrityksen tärkeimmällä toimialalla uskotaan paranevan (+24 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Lähes yhtä moni vastaajaa uskoo yrityksen tärkeimmällä toimialalla suhdanteiden pysyvän ennallaan kuin paranevan. Heikkenemiseen uskoo yhä harvempi perheyritys (-53 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla nähtiin suuremmissa (50 %) ja keskisuurissa perheyhtiöissä (43 %) paranevan enemmän kuin pienissä (22 %) ja mikroyrityksissä (20 %). Kaupan alalla (44 %) tilanteen koettiin paranevan useammin kuin muiden palveluiden (38 %) ja teollisuuden alalla (36 %). 2 b. Vastaajien toimialaluokitus n Rakentaminen 5 % 6 % 4 % 7 % 6 Kauppa 15 % 18 % 20 % 21 % 19 Teollisuus 35 % 29 % 38 % 30 % 27 Muut palvelut 19 % 31 % 24 % 19 % 17 Ei tietoa 26 % 17 % 14 % 23 % 20 Kyselyyn vastanneet perheyritykset olivat pääasiassa teollisuuden (27) ja kaupan (19) toimialojen yrityksiä. Toimialajakauma oli samankaltainen kuin viime vuonna. 3. Yrityksen liikevaihto n Kasvaa 84 % 61 % 54 % 69 % 76 % 77 % 73 % 82 % 36 % 49 % 40 Pysyy likimain 16 % 38 % 38 % 25 % 24 % 18 % 23 % 14 % 34 % 35 % 28 Ennallaan Vähenee 0 % 1 % 7 % 6 % 0 % 5 % 4 % 4 % 30 % 16 % 13

10 10 Lähes puolet perheyrityksistä uskoo tulevan kahden vuoden aikana yrityksen liikevaihdon kasvavan (+4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Joka kolmas arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan (- 6 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) ja joka kuudes (-17 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) vähenevän. Yrityksen liikevaihto kasvaa todennäköisemmin kaupan (61 %) ja muiden palveluiden (58 %) aloilla kuin teollisuuden (41 %) alalla. Liikevaihto kasvaa erityisesti keskisuurissa ja mikroyrityksissä. Liikevaihto tilikaudella: Keskiarvo 112,7 M 117,3 M 75,02 M 76,6 M 90 M 100 M 100 M Minimi 1,24 M 1,24 M 2 M 1,4 M 0,5 M 0,22 M 0,4 M Maksimi M M 800 M M M M M Mediaani 31 M 32 M 33 M 22,5 M 30 M 30 M 30 M Vastaajia Barometriin vastanneiden perheyritysten liikevaihdon keskiarvo oli 100 miljoonaa euroa. 4 a. Yrityksen omavaraisuusaste n Kasvaa 37 % 52 % 52 % 36 % 55 % 48 % 20 % 28 % 23 Pysyy 54 % 42 % 37 % 50 % 41 % 41 % 60 % 56 % 45 likimain ennallaan Vähenee 9 % 6 % 11 % 14 % 4 % 11 % 19 % 16 % 13 Yritysten omavaraisuusaste säilyy tulevan kahden vuoden aikana lähes ennallaan. Yritysten omavaraisuusaste kasvaa erityisesti suurissa perheyhtiöissä (70 %) ja mikroyrityksissä (67 %). Teollisuuden alalla (33 %) ja muiden palveluiden (35 %) aloilla omavaraisuusaste kasvaa enemmän kuin kaupan alalla (21 %).

11 11 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen Omavaraisuusasteen n määrä 0-10 % 9 % 8 % 2 % 0 % 3 % 1 % 1 % % 15 % 19 % 11 % 8 % 18 % 16 % 14 % % 23 % 22 % 39 % 50 % 26 % 42 % 37 % % 27 % 22 % 39 % 23 % 39 % 31 % 31 % % 25 % 30 % 9 % 18 % 14 % 10 % 17 % 12 Perheyritysten omavaraisuusaste on 51 % tai sen yli lähes puolessa kyselyyn vastanneita perheyrityksiä (48 %) ja alle 50 % hieman yli puolessa perheyrityksiä (52 % vastaajista). Yritysten omavaraisuusaste on suurempi pienten ja mikroyritysten keskuudessa kuin suurten ja keskisuurten perheyhtiöiden joukossa. 5 a. Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta n Kasvaa 67 % 69 % 62 % 65 % 62 % 63 % 67 % 61 % 46 % 41 % 33 Pysyy likimain 32 % 28 % 36 % 34 % 37 % 35 % 30 % 35 % 45 % 49 % 39 ennallaan Vähenee 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 9 % 10 % 8 Perheyritysten kansainvälinen liiketoiminta säilyy edelleen vakaana, sillä se vähenee vain joka kymmenessä perheyrityksessä. Yhä useammassa perheyrityksessä kansainvälinen liiketoiminta pikemminkin kasvaa (+11 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Noin puolet vastanneista perheyrityksistä arvioi kansainvälisen liiketoiminnan pysyvän likimain ennallaan (-4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna).

12 12 Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa teollisuuden perheyrityksissä (65 %) useammin kuin kaupan (39 %) ja muiden palveluiden 35 %) perheyritysten joukossa. Kooltaan suurissa perheyhtiöissä kansainvälinen liiketoiminta kasvaa useammin kuin muissa kokoluokissa. 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta Kansainvälisen liiketoiminnan n osuus liike- vaihdosta 0-10 % 9 % 6 % 41 % 51 % 39 % 44 % 38 % % 20 % 23 % 24 % 21 % 22 % 26 % 22 % % 20 % 20 % 9 % 8 % 7 % 10 % 13 % % 25 % 26 % 13 % 10 % 19 % 12 % 13 % % 26 % 26 % 13 % 10 % 13 % 8 % 14 % 11 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on yli puolet 27 %:ssa vastanneista perheyrityksistä. Trendi noudattaa lähes viime vuoden arviota (+ 4 vastaajaa). Yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli suurten ja keskisuurten yritysten osalta isompi kuin pienten ja mikroyritysten joukossa. Teollisuuden alan perheyhtiöt saavat kansainvälisestä liikevaihdosta enemmän kuin kaupan ja muiden palveluiden perheyritykset. 6 a. Yrityksen henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) n Lisääntyy 40 % 42 % 23 % 29 % 35 % 32 % 32 % 51 % 19 % 25 % 20 Pysyy 54 % 48 % 65 % 52 % 54 % 55 % 58 % 39 % 50 % 46 % 37 likimain ennallaan Vähenee 6 % 10 % 12 % 19 % 11 % 13 % 10 % 10 % 31 % 29 % 23

13 13 Perheyritysten henkilöstön määrä säilyy vakaana. Joka neljäs vastanneista perheyrityksistä (+1 vastaaja viime vuoteen verrattuna) lisää henkilöstön määrää. Yhä useammassa perheyrityksessä henkilöstön määrä pysyy likimain ennallaan (+12 vastaajaa). Yhä harvempi perheyritys vähentää henkilöstöään (- 8 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Henkilöstön määrä lisääntyy suurissa ja mikroyrityksissä useammin kuin muissa kokoluokissa. Kaupan alan ja muiden palveluiden perheyritykset lisäävät henkilöstön määräänsä useammin kuin teollisuuden alan perheyritykset. 6 b. Henkilöstön määrä (henkilöä) keskimäärin Keskiarvo Minimi Maksimi Mediaani Vastaajia Henkilöstön määrä vastanneiden perheyritysten keskuudessa oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin (654). Tätä selittää myös kyselyyn osallistuneiden perheyritysten maksimin (15 000) kasvu. 7. Yrityksen investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen n Kasvavat 54 % 48 % 41 % 50 % 54 % 42 % 57 % 45 % 28 % 38 % 31 Pysyvät 44 % 43 % 44 % 46 % 41 % 45 % 36 % 49 % 47 % 38 % 31 likimain ennallaan Vähenevät 1 % 9 % 14 % 4 % 5 % 13 % 7 % 6 % 26 % 24 % 19

14 14 Perheyritykset investoivat kehittämiseen tai laajentamiseen tulevien kahden vuoden aikana enemmän kuin viime vuoden aikana. Investoinnit kasvavat (+ 4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) 38 %:ssa ja pysyvät ennallaan 38 %:ssa perheyrityksiä (-15 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Kuten viime vuonnakin, joka neljäs perheyritys uskoo väheneviin investointeihin (-6 vastaajaa). Investoinnit kasvavat hieman useammin suurissa yrityksissä kuin muissa kokoluokissa. Muut palvelut lisäävät investointeja useammin kuin kaupan ja teollisuuden alan yritykset. 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen muuttuvat Myönteisemmiksi Pysyvät Ennallaan Kielteisemmiksi n 54 % 56 % 53 % 59 % 52 % 59 % 45 % 60 % 20 % 22 % % 42 % 39 % 32 % 33 % 40 % 51 % 40 % 68 % 58 % 47 3 % 2 % 8 % 8 % 16 % 1 % 4 % 0 % 12 % 20 % 16 Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittäjyyttä kohtaan pysyvät ennallaan. Useampi perheyritys kuin koskaan aikaisemmin, joka viides, arvioi olosuhteiden muuttuvan kielteisemmiksi perheyrittämistä kohtaan (+4 vastaajaa). Mitä suurempi perheyritys on kooltaan, sitä myönteisemmiksi olosuhteiden nähdään kehittyvän. 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä muuttuvat n Myönteisemmiksi 46 % 44 % 54 % 48 % 57 % 36 % 48 % 25 % 27 % 21 Pysyvät ennallaan 52 % 46 % 40 % 42 % 38 % 60 % 51 % 62 % 54 % 43 Kielteisemmiksi 2 % 6 % 6 % 10 % 5 % 4 % 1 % 13 % 19 % 15

15 15 Yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä pysyvät ennallaan kuten viime vuonnakin kyselyyn vastanneiden perheyritysten mielestä. Yhä useampi perheyritys, tänä vuonna joka viides (+ 2 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) uskoo olosuhteiden muuttuvat kielteisemmiksi. Yrityksen koon suhteen vastauksissa ei ollut eroja. 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen muuttuvat n Myönteisemmiksi 31 % 49 % 35 % 42 % 20 % 16 % 13 Pysyvät ennallaan 35 % 45 % 60 % 53 % 55 % 48 % 39 Kielteisemmiksi 34 % 6 % 5 % 5 % 25 % 36 % 29 Yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamista kohtaan pysyvät ennallaan enemmistön mielestä. Olosuhteiden muutosta kielteisemmiksi arvioivien määrä kasvaa viime vuoteen verrattuna (+4 vastaajaa), koska useampi perheyritys kuin koskaan aikaisemmin arvioi olosuhteiden muuttuvan huonompaan suuntaan. Yrityksen koon suhteen vastauksissa ei ollut eroja.

16 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotka kannustavat perheyrittäjyyteen 16 Perheyrittäjyyteen kannustavat erityisesti: 2009** 2009** 2008** 2007* 2006* 2005* 1. Itsenäisyys ja 30 % % 30 % 30 % 28 % riippumattomuus 2. Mahdollisuus 21 % % 23 % 22 % 23 % vaurastumiseen 3. Perinteen jatkaminen 19 % % 19 % 21 % 17 % 4. Tarve itsensä toteuttamiseen 12 % % 13 % 12 % 18 % 5. Hyvä liikeidea 7 % 18 8 % 8 % 7 % 7 % 6. Toimeentulon hankintatapa 6 % 15 7 % 6 % 6 % 6 % 7. Tapa työllistää itsensä 3 % 8 4 % 1 % 2 % 2 % 8. Ei muita toimeentulo-vaihtoehtoja 0 % 1 1 % <1 % 0 % 1 % * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä Avoimia vastauksia: Jatkuvuus, toimintaympäristöön vaikuttaminen, Yhteiskunnallinen vastuuntunne, Luovaa toimintaa. Itsenäisyys ja riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen kannustavat perheyrittäjyyteen. Tulos on säilynyt samana viime vuosien aikana. Yrityksen koon tai toimialojen suhteen vastauksissa ei ollut eroja.

17 10. Kolme eniten perheyrittäjyyttä estävää tai hankaloittavaa asiaa 17 Perheyrittäjyyttä hankaloittavat erityisesti: 2009** 2009** 2008* 2007* 2006* 2005* 1. Taloudellinen riski 26 % % 21 % 19 % 20 % 2. Verotus 25 % % 21 % 20 % 17 % 3. Sukupolvenvaihdokseen liittyvät 11 % % 14 % 17 % 13 % ongelmat 4. Henkilöstöön liittyvät taloudelliset 10 % % 12 % 11 % 16 % ym. Rasitteet 5. Yrittäjältä vaadittavat rahoitustakuut 8 % 21 7 % 6 % 7 % 7 % 6. Kateus 7 % 16 6 % 8 % 6 % 7 % 7. Sopivan jatkajan puuttuminen 6 % 13 5 % 8 % 8 % 6 % 8. Osaamisen riittämättömyys 5 % 12 7 % 6 % 4 % 8 % 9. Yrittäjien vähäinen arvostus 2 % 5 3 % 5 % 8 % 6 % * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä. Avoimia vastauksia: perheen vapaa-ajan kuluminen työhön, Työn vaaativuus ja sitovuus, Julkisten yrityspalvelujen ylitarjonta ja tuhansien yrittäjyyttä ymmärtämättömien byrokraattien armeija. Taloudellinen riski, verotus ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat hankaloittavat eniten perheyrittäjyyttä. Viime vuonna verotus arvioitiin jopa vielä enemmän hankaloittavaksi tekijäksi (-5 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) kuin taloudelliset riskit (+/-0 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), joiden arvioitiin tänä vuonna olevan hankaloittavin tekijä. Mitä pienempi perheyritys oli kyseessä, sitä

18 18 enemmän taloudellinen riski oli perheyrittäjyyttä hankaloittava asia (mikroyritysten 100:sta suurten yritysten 60 %:iin saakka). Vastaavasti verotus haittasi enemmän suurempia yrityksiä (76 %) kuin mikroyrityksiä (67 %). Sukupolvenvaihdokseen liittyvissä ongelmissa ei ollut eroja yritysten koon suhteen. PERHEYRITYKSEN OMISTAMINEN JA VEROTUS 11. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa: Kasvaa 10 % 7 % 10 % 7 % 6 % 8 % 10 % 8 Pysyy ennallaan 73 % 88 % 80 % 84 % 86 % 84 % 76 % 62 Vähenee 17 % 5 % 10 % 9 % 8 % 8 % 14 % 12 Perheen tai suvun jäsenten osuus perheyritysten hallituksissa pysyy ennallaan. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa tällä hetkellä: Keskiarvo 68 % 63 % 62 % 64 % 66 % 65 % 61 % Minimi 20 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 1 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Vastaajia Perheen tai suvun jäseniä on yli puolet perheyritysten hallitusten jäsenistä kuten aikaisempinakin vuosina. Erityisesti kaupan alalla on enemmän perheen tai suvun jäseniä (66 %) kuin muiden palveluiden (63 %) ja teollisuuden aloilla (55 %). Erityisesti PK-yritysten hallituksissa on perheen tai suvun jäseniä enemmän kuin suurissa yrityksissä.

19 19 12 a. Perheyrityksessä on toimitusjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen johtaja n 63 % 62 % 70 % 74 % 71 % 70 % 70 % 60 % 69 % % 38 % 30 % 26 % 29 % 30 % 30 % 40 % 31 % 25 Yli puolessa kyselyyn vastanneista perheyrityksistä on suvun tai perheen jäsen toimitusjohtajana. Kaupan ja muiden palveluiden alalla on useammin suvun tai perheen jäsen toimitusjohtajana kuin teollisuuden alalla. Mitä pienempi yritys oli kyseessä sitä todennäköisemmin toimitusjohtaja oli suvun jäsen (mikroyritysten 100 %:sta suurten yritysten 47 %:iin). 12 b. Perheyrityksessä on hallituksen puheenjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen johtaja n 78 % 81 % 80 % 80 % 81 % 81 % 78 % 88 % % 19 % 20 % 20 % 19 % 19 % 22 % 12 % 10 Kyselyyn vastanneissa perheyrityksissä on hyvin usein perheen tai suvun jäsen hallituksen puheenjohtajana (88 % perheyrityksistä). Teollisuuden ja muiden palveluiden alalla on hallituksen puheenjohtaja useammin suvusta kuin kaupan alalla. PK-yrityksissä (97 %) hallituksen puheenjohtaja oli useammin samasta suvusta verrattaessa suuriin yrityksiin (80 %).

20 Perheen/suvun omistusosuus yrityksessämme n Kasvaa 1 % 2 % 4 % 8 % 1 % 8 % 4 % 8 % 6 Pysyy likimain 95 % 93 % 96 % 87 % 93 % 88 % 94 % 90 % 72 ennallaan Vähenee 3 % 5 % 0 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 Perheen tai suvun omistusosuus perheyrityksestä pysyy likimain ennallaan. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. Omistajien lukumäärä nyt: Keskiarvo Minimi Maksimi Mediaani 5 5 4, ,5 Vastaajia Kyselyyn vastanneiden perheyritysten omistajien lukumäärä oli keskimäärin 79 henkilöä.

21 21 Perheen/suvun omistusosuus nyt: Keskiarvo 89 % 91 % 93 % 93 % 93 % 95 % 93 % Minimi 3 % 35 % 8 % 44 % 3 % 50 % 0 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaajia Perheen tai suvun omistusosuus on säilynyt lähes samana viime vuosien ajan sen ollessa tänä vuonna kyselyyn vastanneiden perheyritysten keskuudessa 93 %. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. 14. Yrityksen jakama osinkojen määrä n Kasvaa 33 % 32 % 24 % 21 % 34 % 30 % 19 % 20 % 16 Pysyy ennallaan 59 % 62 % 51 % 52 % 60 % 62 % 53 % 46 % 38 Vähenee 7 % 16 % 25 % 27 % 6 % 9 % 28 % 34 % 28 Perheyritysten jakama osinkojen määrä kasvaa (-3 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) joka viidennessä yrityksessä sen pysyessä ennallaan noin puolessa perheyrityksiä (- 14 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Noin joka kolmannessa perheyrityksessä osinkojen määrä vähenee (+/- 0 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin barometrin historiassa. Mitä pienempi yritys oli kooltaan sitä todennäköisemmin yrityksen jakama osinkojen määrä kasvaa. Muiden palveluiden yrityksissä osinkojen määrä kasvaa useammin kuin teollisuuden ja kaupan alan yritysten keskuudessa.

22 22 Minkä osuuden tuloksesta (verojen jälkeen) yritykset ovat kolmena viime vuonna keskimäärin jakaneet osinkoa? n 0-10 % 35 % 7 % 11 % 13 % 19 % 23 % 29 % 25 % 35 % % 34 % 40 % 27 % 33 % 39 % 34 % 42 % 40 % 40 % % 24 % 22 % 18 % 27 % 35 % 29 % 24 % 32 % 20 % % + 7 % 11 % 9 % 27 % 7 % 14 % 5 % 2 % 5 % 3 Viimeisen kolmen peräkkäisen vuoden aikana perheyritykset ovat jakaneet tuloksestaan osinkoa keskimäärin seuraavasti: % 35 % yrityksistä, 3 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna % 40 % yrityksistä, 7 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna % 20 % yrityksistä, 13 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna. - yli 51 % 5 % yrityksistä, 1 vastaaja enemmän vuoteen 2008 verrattuna. 15. Veroja ja veronluontoisia maksuja maksettiin v seuraavasti: Työnantajasuoritukset Työeläke ALV Kiinteistövero Tulovero Keskiarvo 268 M 97 M 4,5 M 0,15 M 0,62 M Minimi 0 M 0,01 M 0,07 M 0 M 0 M Maksimi M M 40 M 2 M 2,5 M Mediaani 1,1 M 0,8 M 1,75 M 0,037 M 0,46 M Vastaajia

23 16. a Pääomatuloverotusta on aiheellista kehittää 23 Kyselyyn vastanneet perheyritykset arvioivat, että pääomatuloverotusta tulisi kehittää kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa edullisemmin kuin muita pääomatuloja (54 %) pikemminkin kuin kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa ja muita pääomatuloja yhdenvertaisesti ottaen huomioon sekä yrityksen että omistajan verotus (34 %), tai tekemättä muutoksia (12 %). 16. b Osinkoverotusta on aiheellista kehittää Kyselyyn vastanneet perheyritykset arvioivat, että osinkoverotusta tulisi kehittää sitomalla osingon verotus vastaisuudessakin yrityksen nettovarallisuuteen (65 %) kuin siirtymällä yrityksen nettovarallisuudesta riippumattomaan osinkoverotukseen (35 %). SUKUPOLVENVAIHDOS 17 a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa Tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden kuluessa En osaa/halua sanoa Ei tule ajankohtaiseksi n 32 % 29 % 29 % 21 % 33 % 36 % 38 % 46 % 56 % 44 % 35 5 % 7 % 6 % 16 % 16 % 13 % 13 % 10 % 4 % 39 % % 64 % 65 % 63 % 51 % 51 % 49 % 44 % 40 % 17 % 13

24 24 Sukupolvenvaihdos ei ole yhtä ajankohtainen kuin viime vuonna (-21 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), mutta yhä lähes puolessa vastanneista perheyrityksistä (44 %) sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi tulevan viiden vuoden kuluessa. Sukupolvenvaihdoksen sensitiivisyyttä osoittaa se, että 39 %:a perheyrityksistä ei osaa tai halua sanoa kantaansa asiaan (+ 27 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. 17 b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa Tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden kuluessa En osaa/halua sanoa Ei tule ajankohtaiseksi n 32 % 29 % 39 % 39 % 47 % 38 % 45 % 42 % 33 8 % 21 % 18 % 8 % 14 % 21 % 22 % 37 % % 50 % 43 % 53 % 39 % 41 % 33 % 21 % 16 Sukupolvenvaihdos perheyrityksen omistuksessa on lähes yhtä ajankohtainen kuin johtajuudessa (42 % perheyrityksistä). Omistuksessa sukupolvenvaihdos oli sitä ajankohtaisempi mitä pienempi perheyritys oli kooltaan. Muiden palveluiden perheyrityksissä omistuksen sukupolvenvaihdos oli ajankohtaisempi kuin teollisuuden ja kaupan alan perheyrityksissä.

25 18. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen kaksi suurinta haastetta tulevat olemaan 25 Verotus säilyi edelleen sukupolvenvaihdoksen suurimpana haasteena (40 %) sukupolvenvaihdoksen rahoittamisen kanssa. Tuloksessa ei ole muutoksia viime vuoden barometrin tuloksiin. Verotus Sukupolvenvaihdoksen rahoittaminen Sopivan jatkajan valitseminen Yrityksen arvon määrittäminen Kuvio 1. Sukupolvenvaihdoksen haasteet. Avoimia vastauksia: Sopivan balanssin löytäminen 2 lapsen välillä, muun seuraajasukupolven huomiointi, henkinen sukupolven vaihdos, Verottajan tulkinta aggressiivinen yrityksen arvosta, ongelma menestyneissä yrityksissä.

26 19. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen perintö- ja lahjaverotus 26 Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen perintö- ja lahjaverotus hankaloittaa sukupolvenvaihdosta (88 %). Hankaloittaa sukupolvenvaihdosta Ei vaikuta tai ei juurikaan vaikuta sukupolvenvaihdokseen Estää sukupolvenvaihdoksen Kuvio 2. Perintö- ja lahjaverotus. 20. Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen Perintö- ja lahjaverotusta tulee kehittää poistamalla perintö- ja lahjavero (83 %) pikemminkin kuin että kohdistettaisiin edelleen huojennuksia yritysvarallisuudelle (16 %) tai että ei tehtäisi muutoksia ollenkaan (1 %).

27 21. Jos sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi 27 Jatkaja löytyy perheestä/suvusta Jatkajaa ei löydy perheestä/suvusta n 77 % 83 % 83 % 98 % 88 % 81 % 93 % % 17 % 17 % 2 % 12 % 19 % 7 % 4 Sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi jatkaja löytyy yhdeksässä kymmenestä tapauksesta perheestä tai suvusta (-10 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Jatkajaa ei löydy suvusta vain 7 %:ssa perheyrityksiä (-12 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Mitä pienempi perheyritys sitä todennäköisemmin jatkaja löytyy samasta suvusta (mikroyritysten 100 %:sta suurten yritysten 85 %:iin saakka). Toimialojen suhteen vastauksissa ei ole eroja. 22. Perheyrityksessämme on sukupolvenvaihdossuunnitelma: n On 34 % 30 % 32 % 30 % 20 % 30 % 25 % 19 Ei ole 42 % 37 % 39 % 42 % 36 % 37 % 42 % 32 Asia on vireillä 24 % 33 % 29 % 28 % 44 % 33 % 33 % 25 Sukupolvenvaihdossuunnitelma on joka neljännellä perheyrityksellä (-9 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) lähes puolella suunnitelman puuttuessa (-3 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) ja joka kolmannella asian ollessa vireillä (+ 6 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Sukupolvenvaihdossuunnitelma löytyy erityisesti suurista ja keskisuurista perheyhtiöistä sekä teollisuuden alan perheyrityksistä.

28 28 PERHE JA YRITYS 23. Perheyrityksessä on Perhe- tai sukuneuvosto Perhe/suku ei ole organisoitunut Asia on vireillä n 37 % 24 % 23 % 31 % 18 % 17 % 15 % 14 % 15 % % 71 % 77 % 69 % 78 % 72 % 76 % 75 % 74 % % 11 % 10 % 10 % 11 % 9 Perhe- tai sukuneuvosto löytyy noin joka seitsemännessä perheyrityksessä kuten viime vuonnakin (-2 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Perhe- tai sukuneuvostoja on erityisesti kooltaan teollisuuden toimialan sekä kooltaan suurissa perheyrityksissä. 24. Perheyrityksessämme on valmennusohjelma tulevalle polvelle n Kyllä 12 % 17 % 24 % 18 % 18 % 21 % 21 % 20 % 16 Ei ole 68 % 72 % 56 % 60 % 60 % 64 % 58 % 55 % 45 Asia on vireillä 19 % 11 % 19 % 22 % 22 % 15 % 21 % 25 % 21 Joka viidennessä perheyrityksessä on valmennusohjelma tulevalle polvelle. Perheyritysten vastaukset ovat olleet vuosien ajan samalla,

29 29 sillä valmennusohjelmaa ei ole vuosittain noin hieman yli puolella perheyrityksistä. Joka toisella pienellä ja mikrokokoisella perheyrityksellä löytyy valmennusohjelma tulevalle sukupolvelle. Valmennusohjelmia on useammin kaupan ja muiden palveluiden perheyrityksissä kuin teollisuuden yrityksissä. 25. Perheyrityksessä on suvun / perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter) n Kyllä 18 % 14 % 13 % 30 % 18 % 23 % 17 % 19 % 15 % 12 Ei ole 71 % 70 % 80 % 55 % 71 % 61 % 74 % 69 % 75 % 62 Asia on vireillä 10 % 13 % 6 % 15 % 11 % 17 % 9 % 13 % 10 % 8 Toimintatapoja määrittävä säädöstö löytyy 15 %:sta perheyrityksiä. Säädöstöjä on erityisesti teollisuuden toimialan ja kooltaan suurissa perheyhtiöissä. 26. Perheen päätöksentekovalta yritystoimintaan 82 %:a vastaajista näkee perheen päätöksentekovallan yritystoimintaan pysyvän ennallaan vakaana. 12 % näkee perheen päätöksentekovallan kasvavan ja vain 6 % vähenevän. Perheen päätöksentekovalta yritystoimintaan heikkenee hieman enemmän kooltaan suurissa perheyhtiöissä kuin muissa kokoluokissa. 27. Ristiriita perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä Ristiriidat perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä pysyvät ennallaan (71 % vastaajista). 13 %:a uskoi ristiriitojen kasvavan ja 16 %:a vähenevän. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen.

30 Perheen osaaminen yrityksen kilpailukykytekijänä Perheen osaaminen on tärkeä perheyrityksen kilpailutekijä. 84 %:a vastaajista näki perheen osaamisen perheyrityksen merkittävänä kilpailutekijänä kasvavan tai pysyvän sellaisenaan. 16 %:a vastaajista koki, että perheen osaaminen yrityksen kilpailutekijänä heikkenee. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. PERHEYRITYSTEN LIITTO RY 29. Perheyritysten liitto Perheyritysten liitto on suoriutunut tehtävästään kiitettävästi, sillä vastaajista näkee suoriutumisen hyvänä (67 % vastaajista) tai erinomaisena (21 %). 30. Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Perheyritykset, jotka vastasivat kyselyyn, näkevät että Perheyritysten liiton tulisi keskittyä erityisesti edunvalvontaan (83 % vastaajista, 74), seuraajasukupolven tehtäviin (40 % vastaajista, 36), perheyrityksen imagoon (30 %, 27), perheyritystutkimuksen edistämiseen (18 %, 16) ja yhdessäoloon ja sosiaalisiin tapahtumiin (16 %, 14). Avoimia vastauksia: Maailmanlaajuinen verkostoituminen. nyt toimii vain isoissa yrityksissä. pieniä ei juuri huomioitu Passiivisen jäsenistön aktivoimiseen ja nuoren polven esiin kaivamiseen

31 31 enemmän pienemmille yrityksille (10-50 henkilöä) työsuhdeneuvontaa, joilla pulaa ammattimaisesta HR-henkilöistä Sanomaan, että menestyneiden yritysten sukupolvenvaihdokset onnistuisivat helpommin, alle 10%osuudet myös samalle viivalle, osinkoja nostettava entiseen tapaan, samalla kaavalla, kateusvero pois 31. PL on luomassa asiantuntijaverkostoa. Verkostoon on hyvä saada ulkopuolisia asiantuntijoita erityisesti (vastausta, suosituimmuusjärjestyksessä): 1. hallitustyöskentely omistajastrategia verotus sukupolvenvaihdos johtaminen strateginen suunnittelu palkitseminen perheyrityskoulutus arvot ja kulttuuri viestintä ja vuorovaikutus henkilöarviointi ja rekrytointi yrittäjyys hyvä hallintotapa kasvatus konfliktinhallinta mentorointi perhedynamiikka varallisuudenhoito riskienhallinta perheneuvosto yrityksen osto/myynti rahoitus uraohjaus- ja suunnittelu tilintarkastus family office pari- ja perheterapia työnohjaus ryhmädynamiikka 1

32 32. Terveisenne barometrin laatijoille ja heidän kauttaan yhteiskunnallisille päätöksentekijöille 32 PL on tehnyt erinomaisen hyvää työtä. Mikä siinä on, että verotusta ei voida yksinkertaistaa? Miten se voi olla niin vaikeaa? Tietysti verohallinnon työpaikat ovat vaarassa ja verokonsultteja ei tarvita nykyistä määrää. Asiasta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta ei mitään tapahdu. Ei toki tapahdu Saksassakaan, mutta miten tämä voi olla näin vaikeaa? PL:n vaadittava asiaan muutosta ja varmaankin laadittava oma ohjelma verojen keräämiselle ja verolähteiden luettelolle? Perintöveroasiassa näöhtiin varsinainen poliittinen seikkailu ja yksinkertaistamisen sijaan tuli päätökseksi verolain monimutkaistaminen. Julkisen sektorin tuottavuus ei ainkaan sillä päätöksellä parantunut. Yksinkertainen kysymys päättäjätte... tarviiko suomi perheyrityksiä? jos niin miksi olisimme sitä kun meitä ei syötetä mutta lypsätään kuiville? Viikon lockout kaikki suomen perheyritykset sitten neuvottelemaan. pienetkin mukaan ja koulutetut ihmiset Verotuksella ja muilla rakenteellisilla ongelmilla ei saa lietsoa kateuden siemenen jatkuvaa itämistä Suomessa. Yhtiö-ja osinkoverotuksen kiristäminen tulee vähentämään yrityksiä ja yrittäjyyttä. Kaikkien tulojen pano samalle viivalle vie loputkin perusteet riskinotolta. Tätä verovaroilla elävät hallitsijat ja työryhmät eivät ymmärrä, valitettavasti eivät monet palkansaajatkaan. Suomi tarvitsee lisää uusia kasvuyrittäjiä. Yrittäjän kuormaa pitää pystyä keventämään, jotta saadaan fiksuja ihmisiä yrittäjiksi. Nyt riskit / palkitsevuus ei ole kohdallaan, ja oikeanlaisia yrittäjiä ei saada tarpeeksi. Puolihulluja epärealisteja kyllä riittää, mutta Suomi tarvitsee rehtejä business miehiä yrittäjiksi. Nyt on osattava muuttua yrittämisessä ja yritystoiminnassa. Maailma ei palaa entiselleen vaaan on löydettävä tarpeeliset rakenteelliset muutokset toiminnan tehostamiseen ja kilpailukykymme turvaamiseen! Liitto tekee yhteiskunnallisesti ja tietenkin perheyritysten kannalta tärkeää työtä :) älkää verratko yrityksen pääomatuloa palkkatuloon verotuksessa. Pääomatulon on oltava selkeästi kevyemmin verotettavaa. Yrittäjän riski on suuri ja verotuksen kiristys vie riskin minimointiin. Silloin kasvu- ja kehittämishalut katoavat, samalla työpaikkojen tarjoaminen. Kyselyn vastausrivit heittelevät, esim. 16a ja b -kohdassa "ei muutoksia" on epäselvä. Viivoja väliin lisää. Ei muuta. Päätöksentekijöille vaan mukavaa syksyä! kysymyksissä olisi aika paljon parannettavaa.

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA

Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen PERHEYRITYKSET LUOVAT UUDENTAVAA JA VASTUULLISTA OMISTAJUUTTA Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2008 Helsinki 2 SISÄLLYS JOHDANTO 5 TOIMINTAYMPÄRISTÖ

Lisätiedot

Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen

Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen. Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen Juha Kansikas & Tytti Puukko & Krista Elo-Pärssinen Perheyritykset valmistautuvat tulevaisuuteen Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri 2007 2 SISÄLLYS JOHDANTO 6 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 6

Lisätiedot

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN

SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Juha Kansikas & Krista Elo-Pärssinen & Kerttu Jäntti & Tapani Lehto & Simo Orpana & Tytti Puukko SUKUPOLVENVAIHDOS HAASTAA PERHEYRITYSTEN OMISTAJUUDEN JA JOHTAMISEN Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri

Lisätiedot

ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES

ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS STUDIES SPECIAL ISSUE ON THE FINNISH FAMILY FIRMS: THE ANNUAL SURVEY OF THE FINNISH FAMILY FIRMS ASSOCIATION 2 EDITOR OF THE ELECTRONIC JOURNAL OF FAMILY BUSINESS

Lisätiedot

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012

Perheyritysbarometri Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Perheyritysbarometri 2012 Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Joulukuu 2012 Esityksen sisältö 1. Taustatiedot Aineisto Rahoitus- ja maksuvalmiustilanne Kilpailukykyyn vaikuttavat tekijät

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto

Perheyritysbarometri 2011. Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä. Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto Perheyritysbarometri 2011 Selvitys omistajuuden ja sukupolvenvaihdosten merkityksestä Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto SISÄLTÖ YHTEENVETO 3 1 RAHOITUS- JA TYÖLLISYYSKATSAUS 4 1.1

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 54 Jäsenyrityksiä 116 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta

Perheyritysbarometri 2012. Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Perheyritysbarometri 2012 Selvitys sukupolvenvaihdoksista sekä omistajuudesta ja johtamisesta Elinkeinoelämän keskusliitto EK & Perheyritysten liitto PERHEYRITYSTEN LIITTO SISÄLTÖ 2 JOHTOPÄÄTÖKSET 3 1

Lisätiedot

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke

Etelä-Savon matkailubarometri 2010. Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Ennakoimalla eteenpäin Etelä-Savossa -hanke Etelä-Savon matkailubarometri 2010 Kyselyssä kartoitettiin yrittäjien näkemyksiä kevään ja lähitulevaisuuden suhdannetilanteesta.

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2010

Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2010 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2010 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2010 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet

Lisätiedot

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä

Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 59 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2014 Sisällysluettelo 1. Selvityksen yleistiedot... 3 1.1. Toimialat... 3 1.2. Taustatiedot... 4 2. Liikevaihto ja talousodotukset... 4 2.1. Liikevaihtoindeksit... 4

Lisätiedot

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE

PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE PK-YRITYSTEN SUHDANNENÄKEMYS lokakuu 28 Pk-yritysten suhdannenäkemys, lokakuu 28 PK-YRITYSTEN SUHDANNE- JA RAHOITUSTILANNE 1 JOHDANTO JA YHTEENVETO 1 Suomen Yrittäjät teki suhdanne- ja rahoitustilannetta

Lisätiedot

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen

Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma. Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma Johtava asiantuntija KTT Jari Huovinen 2 31.10.2017 Jari Huovinen Työnantajayritykset elinkaaren eri vaiheissa* 56 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu

Lisätiedot

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE

Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Yrittäjän ystävä: TE-KESKUKSEN KEHITTÄMISPALVELUT PK-YRITYKSILLE Neuvontapalvelut - tuotteistetut - asiakaspalvelu Koulutuspalvelut Rahoituspalvelut Balanssi DesignStart easkel Globaali Kunto Monitaito

Lisätiedot

Henkilöstön kehittämisen haasteet

Henkilöstön kehittämisen haasteet Henkilöstön kehittämisen haasteet Ratkaisuja pk-yrityksien osaamisen lisäämiseen Elinikäisen oppimisen neuvoston teemaseminaari 5.10.2010 Toimitusjohtaja Anssi Kujala 5.10.2010 1 Helsingin Yrittäjät Tarkoituksena

Lisätiedot

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017

EK:n Yrittäjäpaneeli. Tulokset Marraskuu 2017 EK:n Yrittäjäpaneeli Tulokset Marraskuu 2017 Yrittäjäpaneelin tulokset tiivistetysti REKRYTOINTI- AIKOMUKSET HENKILÖSTÖN VÄHENNYKSET NETTOMUUTOS TYÖLLISYYTEEN 28% 28 % yrityksistä arvioi kasvattavansa

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY

Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi. Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten työllisyysnäkymät ja maahanmuuttajien rekrytointi Johanna Alatalo Neuvotteleva virkamies TEM/KOY Pk-yritysten suhdannenäkymät ovat kääntyneet myönteisempään suuntaan Suhdannenäkymät vuodentakaiseen

Lisätiedot

Mihin tarvitaan omistajia?

Mihin tarvitaan omistajia? OHJELMA Mihin tarvitaan omistajia? Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelman julkistus Avaussanat Toimitusjohtaja Jyri Häkämies, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Suomalaisen omistajuuden toimintaohjelma

Lisätiedot

Haasteena omistajanvaihdokset

Haasteena omistajanvaihdokset Haasteena omistajanvaihdokset Suunnittelusti vapaalle-seminaari Satakunta 14.9.2012 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Yritysten henkilöstömäärän muutos 2001 2010 yritysten kokoluokittain, henkilöä 35000

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely

Pk yritysten toimintaympäristö. Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Pk yritysten toimintaympäristö Pk toimintaympäristökysely & EK:n yrittäjävaltuuskuntakysely Työllistäminen helpommaksi ja yrittäjyyspolitiikka johdonmukaiseksi Osaamista pidetään suurimpana vahvuutena

Lisätiedot

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Syksy 2016 Pk-pulssi Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta Syksy 16 Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi kertaa

Lisätiedot

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi

Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sukupolvenvaihdos on vuosien prosessi Sakari Oikarinen Confidentum Oy Transeo Association ASBL Confidentum 2005 Sakari Oikarinen Perheyritysten omistusjärjestelyt ja lakiasianpalvelut, taloudellinen ja

Lisätiedot

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012

KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS. VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 KORKEASTI KOULUTETTUJEN YRITTÄJYYS VTT, Kehittämispäällikkö Timo Aro 18.4.2012 Yrittäjyys tilastojen takana Lähde: Suomen Yrittäjät ry Suomessa on noin 270 000 yritystä Tilastokeskuksen toimipaikkarekisterin

Lisätiedot

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013

MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri 3Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 4.10.2013 MTL-Barometri Q3/2013 Tutkimusajanjakso 4.9. 20.9.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 427 Suomen suurinta

Lisätiedot

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät

Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjäpalkittujen yritysten kehitys ja tulevaisuudennäkymät Yrittäjälounas Finlandiatalo 3..17 Taloustutkimus Oy Pasi Holm Julkaistavissa 3..17 klo 1 Kolme neljästä yrittäjäpalkitusta yrityksestä toimii

Lisätiedot

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA

YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA 1 YHDESSÄ YRITYSTEN PUOLESTA KAUPPAKAMARI Työskentelemme elinvoimaisen Suomen puolesta. Suomi ilman hyvinvoivia yrityksiä on Suomi ilman hyvinvointia. Keskuskauppakamari ja 19 alueellista kauppakamaria,

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ tutkimus KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2009 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien maaliskuun 2009 lopussa tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista

Lisätiedot

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö

Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000

22.1.2016. Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt. Jäsenyrityksiä 115 000 Suomen suurin ja vaikuttavin elinkeinoelämän järjestö Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt yli 4 000 Jäseniä kuntien

Lisätiedot

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006

MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 MATALAPALKKATUKI 54 VUOTTA TÄYTTÄNEILLÄ TUEN KÄYTTÖ VUONNA 2006 Verohallinnon ennakkotietojen mukaan ensimmäisenä tuen soveltamisvuonna 2006 matalapalkkatukea käytettiin 90 miljoonaa euroa. Vuoden viimeisinä

Lisätiedot

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1

KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 KESÄTYÖNTEKIJÄT JA LOMAT PK-YRITYKSISSÄ 2008 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien huhtikuussa 2008 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lahti 11.5.2011 11.5.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset?

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset? Rovaniemi 17.11.2010 Tiina Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai alueiden kehitystä lyhyellä

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014

Pirkanmaan yritysbarometri II/2014. Marraskuu 2014 Pirkanmaan yritysbarometri II/214 Marraskuu 214 Taustatiedot Vastausajankohta vko 44 Vastausprosentti = 18 18 Vastaajat toimialoittain, N 16 157 14 Vastaajat henkilöstömäärän mukaan 12 1 36 4 Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus

Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy. Suuri Yrittäjätutkimus Tutkimuksen tilaaja: Collector Finland Oy Suuri Yrittäjätutkimus Collector & Companies Yrittäjäfoorumi 2014 Tutkimus ja tulokset Collector teetti tutkimuksen suomalaisista ja ruotsalaisista pk-yrityksistä

Lisätiedot

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen

Yrittäjävaikutusten arviointi. Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Yrittäjätypologia ja suositukset arviointityökalun rakentamiseen Yrittäjävaikutusten arviointi Nykytilanne: Elinkeinoelämä Hanke A Toimialat Pkyritykset Yritysvaikutukset

Lisätiedot

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107

Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012. 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2012 15.5.2013 Vastaajia yhteensä: 107 Toteutus Sisältö Jäsenkysely Henkilöstöpalveluyritysten Liiton jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset

Poliittinen riski Suomessa. Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset Poliittinen riski Suomessa Kyselytutkimuksen keskeisimmät löydökset 16.10.2014 Taustaa tutkimuksesta Aula Research Oy toteutti syys-lokakuussa kyselytutkimuksen poliittisesta riskistä Suomessa Tutkimus

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Tiina Herttuainen 09 1734 3619 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Joensuu 24.11.2011 24.11.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä 1 Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä

Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Suomen uudistaminen ei onnistu ilman yrityksiä Korporaatioiden aika on ohi Suomessa on 90 000 työnantajayritystä: NORMAALISITOVA KENTTÄ Noin 20 000 yritystä Kuuluvat työnantajaliittoihin Voivat vaikuttaa

Lisätiedot

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1

Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Maakunnallinen työllisyysfoorumi 13.12.2011 Pekka Ojalehto, Kainuun Yrittäjät 15.12.2011 1 Yrittäjyyden edunvalvoja Tehtävämme on parantaa yritysten toimintaedellytyksiä ja huolehtia yrittäjien puolesta

Lisätiedot

Savonlinnan kaupunki 2013

Savonlinnan kaupunki 2013 Savonlinnan kaupunki 2013 Kuntasi työhyvinvointisyke Yleistä kyselystä Savonlinnan kaupungin työhyvinvointikyselyssä kartoitettiin organisaation palveluksessa olevien työntekijöiden työhyvinvointi ja siinä

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia.

Henkilöstöpalvelut. Odotukset loppuvuoden liikevaihdon kehityksestä ovat positiiviset. Liikevaihdon arvioidaan kasvavan 6,3 prosenttia. Liikevaihtotiedustelu Henkilöstöpalvelujen liikevaihto on yhä vuoden takaista pienempi. Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista ilman lupaa. Henkilöstön

Lisätiedot

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013

MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri 2Q/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 24.6.2013 MTL-Barometri Q2/2013 Tutkimusajanjakso 21.5. 10.6.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia

Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Yritykset kantavat Suomea ja lisäävät hyvinvointia Työpaikat syntyvät pk-yrityksiin erikokoisissa yrityksissä vuosina 2001 2016 24 047 22 640 33 775 23 444 Nettolisäys: 77 090 15 399 Työpaikat syntyvät

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut.

Henkilöstöpalvelut. Liikevaihtotiedustelu. Henkilöstövuokraus. Henkilöstöpalvelut. Henkilöstöpalveluiden. oli henkilöstövuokrauspalvelut. Liikevaihtotiedustelu zhenkilöstöpalvelualan kokonaisliikevaihto kesäkuussa selvästi vuoden takaista suurempi Tiedustelun tiedot on tarkoitettu jäsenliiton sisäiseen käyttöön, eikä niitä saa julkaista

Lisätiedot

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka

Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri Grafiikka Pohjois-Karjalan kauppakamarin Syysbarometri 2016 Grafiikka Liikevaihto Kohderyhmänä pohjoiskarjalaiset yritykset 7% Toteutettiin 10.10.-4.11.2016 9% Vastauksia 328 kpl 38% 34% alle 500 000 euroa 500 000

Lisätiedot

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista

Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Ekonomi yrittäjänä kysely 2017 Kooste tuloksista Anja Uljas Kehitysjohtaja Taustatietoja Suomen Ekonomien ekonomijäsenistä on vajaa kymmenen prosenttia joko pää- tai sivutoimisia yrittäjiä. Joka toinen

Lisätiedot

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011

KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 2011 KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Julkaistavissa 12.. KESKUSKAUPPAKAMARIN LUOTEIS-VENÄJÄN BUSINESS-BAROMETRI 11 Syyskuu KESKUSKAUPPAKAMARI Aleksanterinkatu, PL, 1 Helsinki Puh.

Lisätiedot

Listautumiskysely 2010

Listautumiskysely 2010 Listautumiskysely 2010 Listautumiset 2005-2009 Listautuneet yhtiöt, päämarkkina ja First North 60 50 40 0 Tukholma Helsinki Kööpenhamina 20 10 0 2005 2006 2007 2008 2009 Lähde: NASDAQ OMX Helsinki Oy 2

Lisätiedot

yrittäjän työterveyshuolto

yrittäjän työterveyshuolto yrittäjän työterveyshuolto Tiivistelmä 1 Yrittäjän oma hyvinvointi on tärkeää niin yrittäjän itsensä kuin koko liiketoiminnan kannalta. Hyvinvoinnin yksi osatekijä on toimiva työterveyshuolto. Työterveyshuollolla

Lisätiedot

Kehittämiskysely 2012. Tulokset

Kehittämiskysely 2012. Tulokset Kehittämiskysely 2012 Tulokset Tausta Kehittämiskysely toteutettiin eteläpohjalaisissa kaluste- ja asumisteollisuuden yrityksissä loka-marraskuussa 2012 Kyselyn tavoitteena oli kartoittaa kohderyhmään

Lisätiedot

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka

Suunnitellusti vapaalle. Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka Suunnitellusti vapaalle Satakunnan ELY-keskus, asiakkuuspäällikkö Anne Jortikka 1 MISTÄ APUA OMISTAJANVAIHDOS TILANTEESEEN? Julkiset toimijat: ELY-keskus Finnvera Verotoimisto Sedulliset toimijat: Yrityspalvelu

Lisätiedot

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä:

Venäjän kaupan barometri Kevät 2015. Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupan barometri Kevät 2015 Suomalais-Venäläinen kauppakamari Tutkimuksen tekijä: Venäjän kaupassa ollaan kasvuhakuisia Tämän kevään Barometrissä esitimme kolme ylimääräistä kysymystä, joista yksi

Lisätiedot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot

Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot Huhtikuu 2016 Pk-yritysten työllisyysnäkymät, työllistämisen esteet ja sopeutumiskeinot Kirjoittajat: Johanna Alatalo, työ- ja elinkeinoministeriö Tallamaria Maunu, työ- ja elinkeinoministeriö Johdanto

Lisätiedot

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå

KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA. Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå KAUPUNGINJOHTAJA JUKKA-PEKKA UJULA Kaikkien aikojen Porvoo Alla tiders Borgå PORVOON KAUPUNGIN ELINKEINOPOLIITTINEN SELVITYS TIEDOTUSTILAISUUS 29.8.2013 Selvityksen avulla halutaan arvioida Porvoon kaupungin

Lisätiedot

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010

Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely. Helmikuu 2010 Uudenmaan PK-yritysten kehittäminen -kysely Helmikuu 2010 Kyselyn taustaa ELY-keskus tukee yrityksiä tarjoamalla neuvonta-, kehittämis- ja rahoituspalveluja. ELYkeskuksen tavoitteena on jatkuvasti kehittää

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 2013 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Yrittäjien alueelliset talousnäkymät huhtikuu 213 Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät Hallituskatu 21 3 krs., 91 Oulu puhelin 1 322 198 ppy@yrittajat.fi www.ppy.fi SISÄLLYS POHJOIS-POHJANMAAN

Lisätiedot

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013

MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 MTL-Barometri Q1/2013 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 3.4.2013 1 MTL-Barometri Q1/2013 Tutkimusajanjakso 5.3. 28.3.2013 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 424 Suomen suurinta

Lisätiedot

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen

Tekoja yrittäjyyden puolesta. Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen Tekoja yrittäjyyden puolesta Päijät-Hämeen Yrittäjät Miikka Venäläinen 1 Suomen Yrittäjät Yrittäjien oma järjestö Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 62 Jäsenyrityksiä 115 000 Luottamushenkilöt

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007

Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Etelä-Pohjanmaan Yrittäjyyskatsaus 2007 Yrittäjyysohjelma Etelä-Pohjanmaa Yrittäjyyskatsauksen tavoitteet Tarkastella poikkileikkauksena keväällä 2007, miltä Etelä-Pohjanmaan maakunta yrittäjyyden näkökulmasta

Lisätiedot

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Joulukuu 2017

Pk-pulssi. Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta. Joulukuu 2017 Pk-pulssi Pk-työnantajayritysten arviot liiketoiminnan toteumasta ja tulevaisuudesta Joulukuu 217 Pk-pulssi kuvaa pienten ja keskisuurten työnantajayritysten tilannetta ja näkymiä Pk-pulssi tehdään kaksi

Lisätiedot

Pk-yritysbarometri

Pk-yritysbarometri 9.11.2012 1 9.11.2012 2 Pk-yritysbarometri Suomen Yrittäjät, Finnvera Oyj sekä työ- ja elinkeinoministeriö tekevät yhteistyössä pienten ja keskisuurten yritysten toimintaa ja taloudellista toimintaympäristöä

Lisätiedot

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Keski-Suomi Teollisuus (D) - - - - 13 12 12 12 Rakentaminen (F) - - - - 13 12 13 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua

Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua Mainosbarometri 2007 ennakoi mainonnan kasvua TIEDOTUSVÄLINEILLE JULKAISTAVISSA 20.9.2006 KLO 9.00 Markkinointiviestinnän panostusaikeita selvittävä Mainosbarometri 2007 -tutkimus ennakoi mainonnan lisääntyvän

Lisätiedot

BtoB-markkinoinnin tutkimus

BtoB-markkinoinnin tutkimus BtoB-markkinoinnin tutkimus Tiivistelmä tutkimustuloksista Anna-Mari West 19.6.2008 Tutkimuksen tavoitteet ja toteutus Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää markkinointipäättäjien

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015

Pirkanmaan yritysbarometri I/2015 Pirkanmaan yritysbarometri I/215 Huhtikuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri l/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Taustatiedot Vastaajat

Lisätiedot

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1

YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 YRITTÄJIEN LOMAT 2007 1 Tiivistelmä Yrittäjien lomat Suomen Yrittäjien kesäkuussa 2007 tekemässä jäsenkyselyssä tiedusteltiin yrittäjiltä lomista ja lomatoiveista sekä kesätyöntekijöiden palkkaamisesta.

Lisätiedot

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi**

POHJOIS-POHJANMAA Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi Indeksi** YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 % % % % % % % % Pohjois-Pohjanmaa Teollisuus (D) - - - - 11 11 10 10 Rakentaminen (F) - - - - 12 12 12 13 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 %

Aseta kaupunginosanne identiteetin kannalta annetut vaihtoehdot tärkeysjärjestykseen 26 % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kaupunginosakyselyn vastaukset: Kyselyjä lähetettiin 74 kpl ja vastauksia saatiin 44 kpl. Kyselyn vastausprosentiksi muodostui 59%. Kyselyt lähetettiin Tampereen asukas- ja omakotiyhdistysten puheenjohtajille.

Lisätiedot

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset

Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Suhdanteet vaihtelevat - Miten pärjäävät pienet yritykset Hanna Heikinheimo (09) 1734 2978 palvelut.suhdanne@tilastokeskus.fi Lohja 12.10.2011 12.10.2011 A 1 Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat

Lisätiedot

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017

Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet. EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 2017 Omistajayrittäjien kokemat kasvun ja omistamisen esteet EK:n Yrittäjäpaneeli, kevät 17 Omistajuuden ja yrittäjyyden ilmapiiri Yksittäisten väittämien jakaumat ja keskiarvot Työnantajayrittäjät näkevät

Lisätiedot

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky

2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky Satakuntaliitto 19.07.2013 2013 Muuttuva Yrittäjyys- riittääkö kilpailukyky 2 5300 jäsenyrittäjää Työllistää 24 000 27 paikallisyhdistystä 300 luottamusyrittäjää 3 EDUNVALVONNAN PAINOPISTEET 1. Suomen

Lisätiedot

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Yrittäjät. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Yrittäjät Konsultit 2HPO 1 Yrittäjien lukumäärä pl. maatalous 1990-270 250 230 210 190 170 150 130 110 90 tuhatta yrittäjää 261 000 169 000 92 000 70 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Lisätiedot

Yritysten kasvun suunta kysely

Yritysten kasvun suunta kysely Yritysten kasvun suunta kysely Kysely suunnattiin marraskuussa 2015 webropol kyselynä pääosin PPY:n jäsenyrityksiin, vastaajia 662 kpl. Kempeleen osuus vastaajista 75 vastaajaa. KASVUN SUUNTA KYSELY Olen

Lisätiedot

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen

Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen 11.8.2014 Lausunto: Lahja- ja perintöveron muuttaminen Pellervon taloustutkimus PTT Pasi Holm, toimitusjohtaja Esitys: Rajaveroprosentteja nostetaan kautta linjan 1- prosenttiyksikköä ja väliaikaiseksi

Lisätiedot

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen

- Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Suhdanteet t vaihtelevat t - Miten pärjäävät pienet yritykset? Turussa 23.11.2010 Tilastopäällikkö Reetta Moilanen Yleisesti Suhdannetilastoista Suhdannetilastot kuvaavat talouden eri osatekijöiden tai

Lisätiedot

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS* Lähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto YRITYSTEN OSUUDET ERI TOIMIALOILLA VUOSI -94-95 -96-97 -98-99 -00-01 -02-03 -04 % % % % % % % % Satakunta Teollisuus (D) - - - - 14 14 14 14 14 Rakentaminen (F) - - - - 13 13 14 14 14 Tukku- ja vähittäiskauppa

Lisätiedot

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä

Pk-toimintaympäristökysely. Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Pk-toimintaympäristökysely Kasvuhakuisuus työnantajayrityksissä Työnantajayritysten tilannekuva 2 Omistajanvaihdosten pato kasvaa edelleen* 58 000 yritystä 16 000 yritystä Alkuvaihe Kasvu Vakaa toiminta

Lisätiedot

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy

Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta. Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy Kartoitus investointi- ja projektiprosessien harmonisointiasteesta Juuso Äikäs Suomen Projekti-Instituutti Oy 1 Haastettelukartoitus investointiprojekteista 3 7% 3 7% 5% 1 % Kartoituksen teemana oli investointien

Lisätiedot

Yrityskyselyn toteutus

Yrityskyselyn toteutus Yrityskyselyn toteutus Kyselyn perusjoukon muodosti 6480 EK:n jäsenyritystä (kokonaismäärä on n. 16 000), jotka edustavat kaikkia jäsenliittoja ja työllistävät 738792 työntekijää ja toimihenkilöä. Perusjoukon

Lisätiedot

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019?

Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella 2015-2019? Kansalaiset vastaavat: Millainen on Suomen kehitys vaalikaudella -2019? KAKS - Kunnallisalan kehittämissäätiön tuoreimmassa vuoden Ilmapuntari-tutkimuksessa selvitettiin suomalaisten näkemyksiä siitä,

Lisätiedot

Talousjohtajabarometri II/2010

Talousjohtajabarometri II/2010 Talousjohtajabarometri II/2010 28.9.2010 Copyright, Gutta Oy Sisällysluettelo 1. Barometrin tausta 2. Barometrin yhteenveto 3. Barometrikatsaus aihealueittain Barometrin taustatiedot Talousjohtajabarometri

Lisätiedot

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa

Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallisen yrittäjyyden taustaa Suomessa ja Euroopassa Yhteiskunnallinen yritys yritysneuvonnassa koulutus 24.4.2012 Helsinki Kehittämispäällikkö Ville Grönberg, THL 25.4.2012 Esityksen nimi / Tekijä

Lisätiedot

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo

Suuntana uusi kasvu. Anders Blom 8.9.2010 Salo Suuntana uusi kasvu Anders Blom 8.9.2010 Salo Eurofacts Oy www.eurofacts.fi www.fleishman.com Perustettu 1989 Suomessa edelläkävijä yhteiskunnallisena neuvonantajayrityksenä Omistus Blom Networks Oy 100

Lisätiedot

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO

PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO PERHEYRITTÄJYYDEN TIETOTALO Sakari Oikarinen Työskentelen perheyritysten sukupolvenvaihdosten asiantuntijana sekä liiketoiminnan johtamisen kehittäjänä perheyrityksissä. Suomen Yrityskaupat, joka on Suomen

Lisätiedot

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry

MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset. Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry MTL-Barometri 4Q/2012 Tulokset Tarja Virmala Toimitusjohtaja, MTL ry 9.1.2013 1 MTL-Barometri Q4/2012 Tutkimusajanjakso 4.12. 21.12.2012 Verkkotutkimus sähköpostikutsulla Kohderyhmänä 433 Suomen suurinta

Lisätiedot

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset

Logistiikkaselvitys 2014: Julkistaminen ja keskeiset tulokset 1 : Julkistaminen ja keskeiset tulokset Turun Liikennepäivä 2014 Professori Lauri Ojala 19.11.2014 LOGISTIIKKASELVITYS 2014 2 Liikenneviraston toimeksianto Tietojen keruu suoritettu keväällä 2014 Toteutettu

Lisätiedot

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala

Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea. 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala Pohojalaasten Lupi Yrittäjyys kantaa Suomea 10.2.2015 Varatoimitusjohtaja Anssi Kujala 1 Järjestön keskeiset luvut ja tekijät Paikallisyhdistykset Aluejärjestöt Toimialajärjestöt 400 20 58 Jäsenyrityksiä

Lisätiedot

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain

Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Digipuntari 2015 tuloksia ja tulkintaa eteläsavolaisittain Data liikkuu ja asiakas käy pyydykseen lisää liiketoimintaa verkosta 02.11.2015 Maija Korhonen Digipuntari yhteistyössä Etelä-Savon yrittäjien

Lisätiedot

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset

EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset EK:n tutkimustuloksia: Pk-yritysten kansainvälistyminen ja alkuvaiheen vientiyritykset Vientiyritysten lukumäärä kasvussa 20 000 18 000 16 000 14 000 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0 Vientiyritysten

Lisätiedot

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen,

Logistiikkayritysten Liitto ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4. Pekka Aaltonen, ry:n barometri 2016 koko vuosi ja kvartaali 4 Pekka Aaltonen, 3.2.2017 ry:n barometri Logistiikkayritysten Liitto ry päätti aloittaa oman barometrin tekemisen keväällä 2016. Kyseinen barometri on kolmas

Lisätiedot

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013

TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 TAPAHTUMAKARTOITUS 2013 Tapahtumia Pohjois-Karjalaan hanke 2010-2013 Anna Jetsu Projektikoordinaattori 25.1.2013 1 Tapahtumakartoitus Tapahtumakartoitus toteutettiin 18.12.2012-8.1.2013 Survey Monkey kyselyn

Lisätiedot

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA

YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA 1 YRITTÄJÄ HYVÄ TYÖNANTAJA Työmarkkinat ovat murroksessa. Suomea varjostanut taantuma on jatkunut ennätyksellisen pitkään. Pk-yritysten merkitystä ei tule aliarvioida taantumasta

Lisätiedot