KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat"

Transkriptio

1 KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö c) Laitteen Käyttötavat 4. Oikeat käyttöopas 5. Huolto a) Puhdistus b) Huolto 6. Vian määräys 7. Laitteen ominaisuudet Varmistaaksesi ilmalämpöpumpun oikean ja turvallisen käytön, lue käyttöohjeet huolellisesti. Pidä käyttöohjeet tallessa myöhempää tarvetta varten. Pyydä ammattilaista asentamaan ilmalämpöpumppu varmistaaksesi sen toiminnan ja turvallisuuden. Erillisohje löytyy asennusohjeesta. Ilmalämpöpumppu pitää kiinnittää huolellisesti.

2 1. TURVALLISUUS OHJEET VAROITUS Varmista sähköpistokkeen kunnollinen kiinnitys Älä pysäytä laitetta vetämällä pistotulppaa pistokkeesta Älä vahingoita johtoa tai käytä tarkastamatonta johtoa Älä käytä jatkojohtoa Älä koske märällä kädellä Älä laita mitään esinettä ulkoyksikköön tai sisäyksikköön Äkä oleskele laitteen ilmavirran läheisyydessä pitkiä aikoja, muuten voi koitua terveydellistä haittaa (tämä huomautus koskee käytettäessä yksisuuntaista puhallus säätöä). Katkaise laitteesta virta jos huomaat epänormaalia toimintaa (esim. kipinöintiä, ylikuumenneista tai savua) jos epänormaali toiminta jatkuu ota yhteyttä myyjääsi tai huoltoliikkeeseen. Älä tee omia korjauksia tai asennuksia, ota aina yhteyttä myyjääsi tai huoltoliikkeeseen. HUOMAUTUS Älä vedä pistoketta ulos johdosta. Ota pistoke irti seinästä jos et käytä ilmastointilaitetta pitkään aikaan. Katkaise virta laitteesta ennen sen puhdistusta. Älä käytä ilmastointi laitetta muuhun tarkoitukseen laite ei sovellu esim. kasvihuoneeseen tai elintarvikkeiden säilömiseen. Älä sijoita lämmitintä (esim. puulämmitteinen uuni) ilmastointilaitteen eteen. Koska epätäydellinen palaminen saattaa vapauttaa myrkyllistä hiilimonoksidia huoneilmaan. Tuuleta huonetta säännöllisesti. Koska vaihtumaton huoneilma saattaa aiheuttaa päänsärkyä. Älä käytä runsasta vettä kun puhdistat ilmastointilanteitta. Vaarana on saada sähköisku. Tarkasta säännöllisin väliajoin että yksiköiden tuet ovat kunnossa ja vahingoittumattomia. Koska laite voi muuten pudota ja rikkoutua. Älä kiipeile ulkoyksikön päälle. 1

3 2. LAITTEEN RAKENNE OUTDOOR UNIT I 2

4 3. LAITTEEN TOIMINTATAVAT A) TOIMINTASÄÄTÖ JA OSOITINVALOT TOIMINTA TOIMINTASÄÄTÖ TEST TEST asennossa kompressori aloittaa toimintansa välittömästi ja yksikkö jäähdyttää, tätä toiminta käytetään tehtaalla laitteen toiminnan varmistamiseksi eikä sitä tule käyttää muutoin. AUTO AUTO asennossa laite ei ole säädettävissä kaukosäätimellä vaan toimii automaattisesti. REMOTE REMOTE asennossa laite toimii kaukosäätimellä. Tätä toiminto suositellaan käytettäväksi normaalisti. OSOITINVALOT PUNAINEN Punainen valo osoittaa virran olevan päällä. Kun punainen valo ei pala niin vika on joko päävirta lähteessä, muuntajassa tai tasasuuntaus puolella. KELTAINEN Keltainen valo palaa kun automaattinen sulatus on päällä lämmitettäessä. VIHREÄ Vihreä valo syttyy kun kompressori menee päälle. Valon vilkkuessa putken lämpötila on epänormaali tarkastettu RT2:den toimesta. Summeri soi joka kerta kun sisäyksikkö vastaan ottaa signaalin kaukosäätimellä. 3

5 B) KAUKOSÄÄTIMEN PAINIKKEET JA LCD NÄYTTÖ TOIMINNONNÄYTTÖ 1. Näyttö: Signaalin lähetys uniasetus SLEEP 2. Ilman nopeus: Suuri nopeus, Keskinopeus, Alhainen nopeus, Automaattinen nopeus 3. Ajatus näyttö: Ajastus ajatus aika, ajannäyttö 4. Asentaa lämpötila: 5. Mode näyttö: PAINIKKEET PARISTOJEN ASENNUS Poista kansi Laita kaksi paristoa kaukosäätimeen. Varmista, että ne ovat asennettu oikeinpäin. 4

6 Sulje kansi C ) KÄYTTÖ TAVAT JÄÄHDYTYS Paina painiketta ON/OFF käynnistääksesi ilmastointilaitteen. Valitse jäähdytys painikkeella COOL. Valitsee painikkeilla + ja haluamasi asetuslämpötila. Valitse painikkeella FAN ilman virtausnopeus. Valitse painikkeella VANE ilman virtaussuunta. HUOM. Jos tilan ilmankosteus on hyvin suuri, saattaa ilman ohjausritilöistä tippua kondensoitunutta vettä. Aseta silloin virtausnopeudeksi (FAN) suuri nopeus. Vihreä valo vilkkuu, jos huoneen lämpötila on liian alhainen. Laite on suojatussa tilassa. LÄMMITYS Paina painiketta ON/OFF käynnistääksesi ilmastointilaitteen. Valitse lämmitys painikkeella HEAT. Valitse painikkeilla + ja haluamasi asetuslämpötila. Valitse painikkeella FAN ilman virtausnopeus. Valitse painikkeella VANE ilman virtaussuunta. HUOM. Asetuslämpötila on oltava suurempi kuin huoneen lämpötila, muuten laite ei käynnisty. Jotta lämmityksen alkaessa sisätilaan ei puhallettaisi kylmää ilmaa, tuuletin käynnistyy vasta pienen viiveen jälkeen. Lämmityksen aikana huurteenpoisto suoritetaan aloittain automaattisesti. Sisäyksikön paneelissa palaa keltainen valo huurteenpoiston aikana. Huurteenpoiston kompressori on käynnissä, mutta sekä sisä- että ulkoyksikön tuulettimet ovat pysähtyneet. Huurteenpoiston jälkeen laite jatkaa lämmitystä. 5

7 ILMANVAIHTO Paina painiketta ON/OFF käynnistääksesi ilmastointilaitteen. Valitse ilmanvaihto painikkeella VENT. Valitse painikkeella FAN ilman virtausnopeus, alhainen keski suuri automaattinen. Valitse painikkeella VANE ilman virtaussuunta. HUOM. Ilmanvaihdon aikana SLEEP ja SUPER painikkeet eivät ole käytössä. Ilmanvaihdon aikana lämpötilaa ei säädetä. Automaattisessa asennossa laitteen mikrotietokone valitsee sopivan virtausnopeuden asetuslämpötilan ja huoneen todellisen lämpötilan välisen eron mukaan. KUIVAUS Paina painiketta ON/OFF käynnistääksesi ilmastointilaitteen. Valitse kuivaus painikkeella DRY. Valitse painikkeella VANE ilman virtaussuunta. HUOM. Kuivauksen aikana ilmastointilaite on vuorollaan päällä ja poissa päältä, käynnistysjaksoja ohjataan automaattisesti. Kuivauksen aikana lämpötila on 15 o c, +/- ja SLEEP painikkeet eivät ole käytössä. Kuivauksen aikana tuuletin pyörii alhaisella nopeudella, FAN painike ei ole käytössä. Kuivauksen Kun lämpötila on alle 15 o c, kuivaustoiminto DRY ei ole käytössä. AJASTUS Painikkeella TIME voit valita milloin laite sammuu TIME OFF, laite käynnistyy TIME ON tai menee lepotilaan SLEEP. Aseta haluamasi aika painikkeilla +/-, silloin kun aika välkkyy näytössä. Laitteessa on käynnistys-, pysäytys ja lepotilatoiminnot. Painikkeella TIME voit säätää, milloin laite käynnistyy tai pysähtyy. Valitsemalla lepotilan SLEEP yksikkö toimii vaivattomassa ja energiaa säästävässä tilassa, missä se säätää miellyttävän, oleskelulämpötilaan ja ympäristön ja siirtyy sen jälkeen lepotilaan. 6

8 KELLO Paina painiketta CLOCK ja säädä +/- painikkeilla oikea aika. Kauko-ohjaimessa on ajan näyttö. Se näyttää kuluvan ajan, kun laite ei ole ajastetussa tilassa ja ajastetun ajan, kun laite on ajastetussa tilassa TIME. ILMAVIRRAN OHJAUS Ilmavirran pystysuuntaa säädetään pystysuuntaisilla ritilöillä. Niitä ohjataan painamalla VANE painiketta. Painiketta ensimmäisen kerran painamalla ohjausritilät alkavat kääntyä, painamalla painiketta toisen kerran ritilät pysähtyvät kyseessä olevaan asentoon. Ilmavirran vaakasuuntaa säädetään kääntämällä käsin vaakaritilät haluttuun asentoon. Älä käännä pystyritilöitä käsin, koska ne saattavat vaurioitua tai niiden ohjaaminen kauko-ohjaimella ei enää ole mahdollista. Jos pystyritilöiden ohjaus kauko-ohjaimella ei toimi käsin tehdyn säätämisen jälkeen, täytyy ilmastointilaite pysäyttää, katkaista virta ja käynnistää uudelleen. Älä säädä ritilöitä täysin alaspäin, vasemmalle tai oikealle. Muuten niistä voi tippua vettä, jos sisätilan kosteus on suuri jäähdytyksen tai lämmityksen aikana. AUTOMAATTINEN Aseta ohjain asentoon AUTO, jolloin yksikkö toimii automaattisesti. Automaattisessa käytössä toimii seuraavasti sisälämpötilan mukaan: sisälämpötila ajotapa asetuslämpötila >28 o c jäähdytys COOL 28 o c o c tauko / <20 o c lämmitys HEAT 20 o c 7

9 4. KÄYTTÖ OPAS Aseta lämpötilaa oikealle tasolle. Terveytesi ja energian säästön kannalta lämpötilaa ei saa asettaa liian alhaiseksi jäähdytettäessä tai liian koreaksi lämmitettäessä. Aseta ilman virtaussuunta sopivaksi. Tuntuu paremmalta, kun vaakaritilät on säädetty alaspäin jäähdytettäessä ja vaakasuoraan lämmitettäessä. Parantaaksesi jäähdytysvaikutusta sulje ovi ja ikkuna sekä ikkunaverhot estääksesi suoran auringonpaisteen. Puhdista ilmansuodatin säännöllisesti. Jos se on likaantunut, lämmitys- tai jäähdytysteho laskee. Puhdista ilmansuodatin vähintään kahden viikon välein. Kuivaa se puhdistuksen jälkeen. Älä peitä ulkoyksikön ilman ulostuloa, koska muuten lämmitys- tai jäähdytysteho laskee. Käytä tarvittaessa sopivaa ajastusta tai lepotilaa ilmanvaihtimelle. 8

10 5. HUOLTO Puhdista ja huolla ilmanvaihdin säännöllisesti optimoidaksesi laitteen käyttöehdot ja energian säästön. Kytke virta pois päältä puhdistuksen ja huollon ajaksi. VAROITUKSET Älä puhdista tai kostuta laitetta vedellä sähköiskun vaara. Älä käytä yli 40 o C vettä ilmansuodattimen tai laitteen muiden osien puhdistukseen. Osien pinnoitteet saattavat vahingoittua. LAITE POISTETAAN KÄYTÖ STÄ PITKÄKSI AJAKSI Käytä laitetta ilmanvaihtomuodissa VENT 3-4 tuntia, kuivataksesi sisäyksikön. Sammuta ilmanvaihdin ja poista verkkopistoke seinästä. Ota paristot pois kauko-ohjaimesta. Puhdista ilmansuodatin sekä sisä- ja ulkoyksiköt. Puhdista pölyt ja roskat ulkoyksiköstä. Jos yksikkö on ruosteinen, niin ruosteiset kohdat on maalattava estääksesi ruosteen leviämisen. POISTETAAN KÄYTÖ STÄ PITKÄKSI AJAKS, TARKISTUKSET ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖ Ö NOTTOA Tarkista maadoituksen luotettavuus. Tarkista, ettei mikään tukos estä ulkoyksiössä ilman sisään menoa ja ulostuloa. Tarkista, ettei vesiputki ole murtunut tai litistynyt. Tarkista, ettei ulkoyksikön kiinnityskehikossa ole vaurioita. Jos vaurioita löytyy, ota yhteyttä laitteen huoltoon. Tarkista, että kauko-ohjaimessa on toimivat paristot. Käytä ilmanvaihdinta 15 min. Jos jäähdytysmuodissa lämpötilaero sisään menoilman ja ulostuloilman välillä on 8 o C tai alle sen, niin tilanne on normaali. 9

11 6. VIAN MÄÄRITYS Tarkista seuraavat kohdat ennen ilmoittamista huoltoon Ongelman ilmeneminen Ilmastointilaite ei lähde käyntiin välittömästi Kun ilmastointilaite käynnistetään saattaa se haista omituiselle. Yksikön toimiessa kuuluu vaimea virtausääni Joskus ilmenee kangastuksia jäähdytys toiminnon aikana. joskus kuuluu heikkoääni kun laitteesta laitetaan virrat pois tai virta päälle. Ilmastointilaite ei toimi jäähdytys tai lämmitys ei toimi ilmastointilaite ei toimi kaukosäätimellä ilmastointilaite pitää kovaa ääntä toimiessaan keltainen lamppu syttyy lämmitystoiminnossa, sisäyksikkö lopettaa toimintansa 2-8 minuutissa. Ulkona toimiva tuuletusmoottori toimii epäsäännöllisesti kun se lämmittää, ilmastointilaitteen lähestyessä säädettyä arvoa. Ongelman selvitys sulkemisen jälkeen ilmastointilaite käynnistyy jälleen 3 minuutin kuluttua. ilmastointilaite imee itseensä huoneen epäpuhtauksia, jolloin suodattimessa olevat hajut voivat vapautua huoneilmaan. Tämä ääni kuuluu jäähdytyksen aikana Tämä johtuu ilman äkillisistä viilenemisestä. tämä johtuu lämpötilan vaihtelusta. Virta ei ole päällä. Laite ei ole kytketty sähköverkkoon virtapiiri on avoin Jännite ei ole normaali Tarkista, että lämpötila-asetus on kunnossa Tarkista ajatus on oikein asetettu tarkista, että lämpötila-asetus on oikea tarkista, ettei mikään tuki ulkoyksikön ilman sisääntuloa tai ulostuloa. jos ilman suodattimet ovat tukkeutuneet pölystä. jos kaikki ikkunat ja ovet ovat suljettu tarkista, että ilmavirran nopeus on hitaalla nopeudella tarkista ettei ole muita lämmityslähteitä tarkista ettei kaukosäätimen paristot ole kuluneet loppuun tarkista, että etäisyys vastaanottavaan laitteeseen ei ole liian pitkä tai tiellä ole esteitä. tarkista sisäyksikön toimintasäätö on asetettu remote kohdalle. tarkista, että ilmstointlaite ei ole asetettu liian vinoon tarkista, että mitkään putket eivät koske yskikköä tarkista, että yksiköiden etukannet ovat kunnolla kiinnitetty Yksiköt sulattavat jäätyneitä osia, se kestää noin 8 minuuttia, ole hyvä ja odota. Yksikkö on säädetty automaattiselle toiminnolle ja tämä on normaalia. Kompressori toimii vähintään 6 minuutin ajan säästääkseen virtaa. VAROITUS Älä korjaa ilmastointilaitetta itse, epäasianmukainen korjaus voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. 10

12 7. LAITTEEN OMINAISUUDET ulkoyksikkö sisäyksikkö Kylmäaine KFR-35GW/AY1BPWa-E2 KFR-35GW/AY1BPWa-E2 R-410A Jähdytysteho kw 3.5(0.96~4.1) Lämmitysteho kw 3.7(0.95~4.7) Jännite V / Ph / Hz 230 / 1 / 50 Jäähdytys ottoteho kw Lämmitys ottoteho kw SEER/SCOP * A 5.70/3.80 Suositeltu sulakekoko A 10 Ilmavirta min - max m 3 /h 590 Äänenpainetaso (jäähdytys/lämmitys) ulkoyksikkö db(a) 61 sisäyksikkö db(a) 30/33/36/39 Mitat (K x L x S) ulkoyksikkö mm 537x760x259 sisäyksikkö mm Paino ulkoyksikkö kg 33 sisäyksikkö kg 10.8 Putkikoko mm/tuuma 6,35x9,52mm/ 1/4x3/8 Huonepinta-ala m

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET... 2 3. RAKENNE... 3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ... 4 a) Apuohjain ja LED-näyttö... 4 b) Kauko-ohjain...

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE

Mitsubishi Electric ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE 1 SPLIT-TYYPIN ILMASTOINTILAITTEET KÄYTTÖOHJE MSZ-FD25VA+MUZ-FD25VABH 5 VAB MSZ-FD35VA+MUZ-FD35VABH VABH MSZ-FD50VA+MUZ-FD50VABH AB Kiitos, että olet valinnut Mitsubishi Electric ilmastointilaitteen. Ole

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice.

KÄYTTÖOHJEET PCLA. Siirrettävä split ilmastointilaite. Maahantuoja: Scanoffice Oy Tillenlyöjänkuja 9 A 01720 VANTAA www.scanoffice. Käyttöohje / ARGO Ulisse 13 PCLA / 2007-06-25 / RTL KÄYTTÖOHJEET JÄÄHDYTTIMET PCLA Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJEET LÄMPÖPUMPPU SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA SRC 25ZGX-SA Malli SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA 709-2 Sisältö Laitteen osat... 3 Toiminnot, tutustuminen... 4 Automaattinen

Lisätiedot

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE

ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue huolellisesti tämä käyttöohje ennen ilmalämpöpumpun käyttöä ja säilytä se vastaisen käytön varalle. ILMA-LÄMPÖPUMPUN LUNA KÄYTTÖOHJE Lue ohje Tästä vihkosesta löydät paljon hyödyllisiä niksejä ilmalämpöpumpun

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1

ILMALÄMPÖPUMPPU. Yleisasennus- ja käyttöohje. Vers. 5.1 ILMALÄMPÖPUMPPU Yleisasennus- ja käyttöohje Vers. 5.1 JOHDANTO Arvoisa Ultimate Ilmalämpöpumppuasiakkaamme LUE asennusohjeet huolellisesti AINA ENNEN ASENNUSTA ja pyydä myös asentajaasi tutustumaan asennusohjeisiin.

Lisätiedot

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S

SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRK 20ZGX-S SRK 25ZGX-S SRC 20ZGX-SA alt. SRC 25ZGX-SA Mallit SRK 20ZGX-S / SRC 20ZGX-SA SRK 25ZGX-S / SRC 25ZGX-SA Aggregat Sidnr. SRK-ser.ZGX-S 709-2 SISÄLTÖ Pdf- sivu 1. YLSKUVAUS 3 2. TEKNISET TIEDOT

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa

LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE. Martinkyläntie 39 01720 Vantaa LINDA KY-26/A SIIRRETTÄVÄ ILMASTOINTILAITE KÄYTTÖOHJE Martinkyläntie 39 01720 Vantaa Sisällysluettelo Turvaohjeet...3 Huomioitavaa laitteen käytössä...4 Laitteen osat ja rakenne...5 Asennus...6 Laitteen

Lisätiedot

Käyttö- ja Asennusohje

Käyttö- ja Asennusohje Käyttö- ja Asennusohje Käyttöohje, Stinger systeemi Asennusohje, ulkoyksikkö, Carrier Tekniset tiedot, piirustukset Versio 4,1 Maahantuoja Carrier Oy WWW.CARRIER.FI Käyttö- ja asennusohje versio 4.1-1

Lisätiedot

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje

Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Ilmalämpöpumpun käyttö ja asennusohje Kiitos lämpöpumpun ostosta Gullberg & Jansson AB:ltä. Toivomme että lämpöpumppu vastaa odotuksiasi ja antaa vuosien energitehokkaan lämmityksen. Tässä ohjeessa annettavat

Lisätiedot

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä.

Käyttäjän opas. JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu. Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Käyttäjän opas JÄMÄ Saturnus Ilmalämpöpumppu Lukekaa tämä Käyttäjän opas huolellisesti ennen laitteen asennusta ja käyttöä. Kaukora Oy Ilmalämpöpumpun rakenne... 1 Ohjeita ennen laitteen käyttöä... 2 Kaukosäädin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO

RQ \KWHHQVRSLYD 6820, 65. =03 6 65. =03 6 65. =03 6 (0& GLUHNWLLYLQ &&0+, (& (& NDQVVD 0DDKDQWXRMD &RPEL &RRO ZMP Kiitos MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD. ilmastointilaittn hankinnasta. Saadakssi laittsta parhaan mahdollisn hyödyn, lu tämä käyttöohj huolllissti nnn ilmastointilaittn käyttämistä. Säilytä käyttöohj

Lisätiedot

Käyttöohje NILAN EC9

Käyttöohje NILAN EC9 Versio 1.05 Käyttöohje NILAN EC9 Käyttöohje NILAN EC9 tuotenro 72139BE Versio 1.05; 01.03.2007 Ohjelmistoversio 1.2x Nilan pidättää oikeuden muuttaa näitä tietoja ilman ennakkoilmoitusta. 1 Käyttöohje

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A

ASENNUSOPAS. Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A ASENNUSOPAS Ilma-vesilämpöpumpun sisäyksikkö ja ilma-vesilämpöpumppujärjestelmän kuuman saniteettiveden säiliö EKHBH007A EKHBX007A EKSWW50V EKSWW00V EKSWW00V EKSWW00Z EKSWW00Z 5 6 7 x x x x x x x x x x

Lisätiedot

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu

Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Käyttöohje Lämpöpumppukuivausrumpu Lue ehdottomasti tämä käyttöohje ennen koneen asennusta, liittämistä ja käyttöönottoa. Näin vältät mahdolliset vahingot ja koneesi rikkoutumisen. fi-fi M.-Nr. 09 722

Lisätiedot

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus

Laitteen yleiskuvaus. 1. Laitteen yleiskuvaus. Sisältö. 1.1. Laitteen käyttötarkoitus Käyt t öohj e FI UI K1424/UI K1620 Laitteen yleiskuvaus Sisältö 1. Laitteen yleiskuvaus... 1 1.1. Laitteen käyttötarkoitus... 1 1.2. Vaatimustenmukaisuus... 1 1.3. Laitteen ja varusteiden kuvaus... 2 1.4.

Lisätiedot