SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN

2 SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5 KÄYTTÖ...Fi-6 TEHOKÄYTTÖ... Fi-8 SÄÄSTÖTOIMINTO... Fi-8 AJASTIMEN TOIMINTA... Fi-9 UNI-AJASTIN -TOIMINTO...Fi-10 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN...Fi-11 KÄÄNTÖTOIMINTO...Fi C LÄMMITYS -TOIMINTO... Fi-12 MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO... Fi-12 ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA... Fi-12 PUHDISTUS JA HUOLTO...Fi-13 VIANMÄÄRITYS...Fi-15 KÄYTTÖVIHJEITÄ...Fi-16 VAROTOIMENPITEET Lue nämä "VAROTOIMET" kokonaan ja käytä laitetta oikein. Tämän osion ohjeet koskevat turvallisuutta; varmista turvallisten olosuhteiden ylläpito. "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" merkeillä on seuraavat merkitykset näissä ohjeissa: Fi-2 VAARA! VAROITUS! HUOMIO! VAARA! HUOMIO! Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina todennäköisesti johtavat käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa käyttäjälle tai omaisuusvahingon. Älä yritä asentaa tätä ilmastointilaitetta itse. Ilmastointilaitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kun ilmastointilaitetta siirretään, sen irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Varo kylmettymästä liikaa viipymällä useita tunteja suorassa jäähdytysilmavirrassa. Älä laita sormia tai esineitä lähtöaukkoon tai tulosäleikköön. Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa irrottamalla sähkökaapelia jne. Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, koska toimenpide vaatii erikoistyökalut ja määrätyn johdon. Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli jaota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin. Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä. (Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin) Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana. Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai lämmityslaitteisiin. Älä kiipeä äläkä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä ripusta esineitä sisäyksikköön. Älä aseta kukkaruukkuja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteiden päälle. Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja. Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle. Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin. Älä vedä virtajohdosta. Kytke virtalähde pois päältä, kun sisäyksikköä ollaan käyttämättä pidemmän aikaa. Tarkasta asennusteline vaurioiden osalta. Älä aseta eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran kohdalle. Älä juo ilmastointilaitteesta valutettua vettä. Älä käytä käyttökohteissa, joissa säilytetään ruokaa, kasveja tai eläimiä, tarkkuuslaitteita tai taide-esineitä. Kytkentäventtiilit kuumenevat lämmityksen aikana; käsittele varoen. Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä. Älä käytä voimakasta painetta jäähdytysripoihin. Käytä vain asennettujen ilmansuodattimien kanssa. Älä tuki tai peitä tulosäleikköä tai lähtöaukkoa. Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyksiköstä. Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai muun lämmityslaitteen lähelle. Kun sisä- ja ulkoyksikköä asennetaan, ryhdy varotoimiin estääksesi lasten pääsyn laitteille. Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja ilmastointilaitteen lähellä. Älä istu ilmastointilaitteen päällä, nojaa siihen tai aseta mitään painoa ilmastointilaitteelle. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta. Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.

3 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT Energiaa säästävä ja miellyttävä toiminta INVERTTERI Käytön alussa kuluu paljon virtaa huoneen nopeaan lämmittämiseen halutun lämpöiseksi. Jatkossa ilmastointilaite vaihtaa automaattisesti alhaisempaan virta-asetukseen taloudellisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi. SÄÄSTÖTOIMINTO Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huoneen lämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. KÄÄNTÖTOIMINTO Ilmavirran ohjaussäleiköt kääntyvät automaattisesti ylös ja alas, niin että ilma kulkee nopeasti huoneen jokaiseen nurkkaan. AUTOMAATTINEN VAIHTO Toimintotila (jäähdytys, kuivaus, lämmitys) vaihtuu automaattisesti, jotta määritetty lämpötila pysyy tasaisena koko ajan. ERITTÄIN HILJAINEN TOIMINTO Sisäyksikön ilmavirtaa vähennetään hiljaisempaa toimintaa varten. 10 C LÄMMITYSTOIMINTO Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa, jotta ehkäistään huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOI- MINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. Toimii puhtaasti IRROTETTAVA ILMASÄLEIKKÖ Sisäyksikön ilmasäleikkö voidaan irrottaa helppoa puhdistusta ja huoltoa varten. HOMETTA ESTÄVÄ SUODATIN Ilmasuodatin on käsitelty niin, että se vastustaa homeen kasvua ja mahdollistaa puhtaamman käytön ja helpomman huolenpidon. POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUH- DISTUKSEEN Polyfenoli-katekiini-suodatin ilmanpuhdistukseen käyttää staattista sähköä ilman hienojen partikkeleiden ja pölyn puhdistamiseen, esim. tupakan savu ja kasvien siitepöly, jotka ovat liian pieniä silmillä nähtäväksi. Suodatin sisältää katekiinia, joka on erittäin tehokas tukahduttamaan useiden suodattimeen imeytyneiden bakteerien kasvun. Huomaa, että kun ilmanpuhdistussuodatin on asennettu, tuotetun ilman määrä laskee, mikä aiheuttaa hienoisen alenemisen sisäyksikön tehossa. SUODATIN, JONKA NEGATIIVISET ILMAIO- NIT POISTAVAT HAJUN Suodatin koostuu erittäin pienistä hiukkasista, jotka tuottavat negatiivisia ilmaioneja. Nämä poistavat hajun ja voivat imeä omituiset hajut kotoa. Kaukosäädin LANGATON KAUKOSÄÄDIN Langattoman kaukosäätimen avulla sisäyksikköä on kätevä käyttää. Kätevät toiminnot OHJELMA-AJASTIN Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ - ja PÄÄLLE-ajastimen toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. UNI-AJASTIN Kun lämmitystilan aikana painetaan UNI-painiketta, sisäyksikön lämpötilan asetus laskee vähitellen käytön aikana; jäähdytystilassa lämpötilan asetus nousee vähitellen käytön aikana. Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Fi-3

4 OSIEN NIMET Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva. 6 Selitysten havainnollistamiseksi käyttöohjeessa on kuvituksia, joissa esitetään kaikki mahdolliset merkkivalot. Todellisessa käytössä näytössä näkyvät vain ne merkkivalot ja merkit, jotka koskevat sen hetkistä toimintoa. Fi-4

5 Kuva 1 Sisäyksikkö 1 Käytön ohjauspaneeli (Kuva 2) 2 MANUAL AUTO -painike Kun MANUAL AUTO -painiketta painetaan yli 10 sekuntia, pakotettu jäähdytystoiminto käynnistyy. Pakotettua jäähdytystoimintoa käytetään asennuksen aikana. Vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön. Jos pakotettu jäähdytystoiminto jostain syystä käynnistyy, paina START/STOPpainiketta ja pysäytä toiminto. Ilmaisin (Kuva 3) Kaukosäätimen signaalin vastaanottaja OPERATION-merkkivalo (vihreä) TIMER-merkkivalo (oranssi) Jos TIMER-merkkivalo vilkkuu, kun ajastin toimii, se tarkoittaa, että ajastimen asetuksissa on virhe (Katso sivu 17 autom. uudelleenkäynnistys). 7 ECONOMY- merkkivalo (vihreä) ECONOMY- m e r k k i val o p alaa, k u n ECONOMY-toiminto tai 10 C toiminto on asetettu. 8 Etukansi (Kuva 4) 9 Etupaneeli 10 Ilmansuodatin 11 Ilmavirran suunnan ilmanohjain 12 Oikea-vasen ilmanohjain (Ilmavirran suunnan ohjaimen takana) 13 Kondenssivesiletku Kuva 5 kaukosäädin 14 Signaalin lähetin C HEAT -painike 16 MODE -painike 17 ECONOMY -painike 18 Ulkoyksikön LOW NOISE -painike 19 ON Ajastin -painike 20 OFF Ajastin -painike 21 CLOCK ADJUST -painike 22 POWERFUL -painike 23 SET TEMP. -painike ( / ) 24 START/STOP -painke 25 FAN -painike 26 SWING-painike 27 SET -painike 28 SLEEP -painike 29 CANCEL -painike 30 RESET -painike 31 SELECT -painike ( / ) 32 Remote Controller -näyttö (Kuva 6) 33 Operation Mode -näyttö 34 LOW NOISE MODE -näyttö 35 Temperature SET -näyttö 36 Transmit Indicator -näyttö 37 FAN Speed -näyttö 38 SWING -näyttö 39 Clock & TIMER -näyttö Fi-5

6 VALMISTELU Kytke virta päälle Asenna paristot (R03/LR03 2) Kytke suojakatkaisin päälle Liu'uta etukantta ja poista se. Liu'uta nuolen suuntaan. Aseta paristot. Varmista, että paristojen napaisuudet (+ / -) ovat oikein. Sulje etukansi. Set the Current time HUOMIO! Huolehdi siitä, että pienet lapset eivät vahingossa nielaise paristoja. Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitetta. Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Tyhjät paristot pitää poistaa välittömästi ja hävittää asianmukaisesti, joko paristojen keräyssäiliöön tai toimittaa asianmukaiselle toimijalle. Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä käytä ladattavia paristoja yhdessä muun tyyppisten paristojen kanssa. Paristojen pitäisi kestää vähintään vuoden ajan normaalissa käytössä. Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee havaittavasti, vaihda paristot ja paina NOLLAUSpainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä. Kellonajan asettaminen 1 2 Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta. Paina SELECT (VALINTA) -painikkeita ja säädä kello nykyiseen aikaan. -painike : Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. -painike : Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. (Aina kun painikkeita painetaan, aika liikkuu eteenpäin/taaksepäin 1 minuutin verran; kun painikkeita pidetään painettuina, aika vaihtuu nopeammin 10 minuutin välein.) 3 Tämä päättää kellon asetuksen. Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta vielä kerran. Kaukosäätimen käyttö Kaukosäädin täytyy kohdistaa signaalin vastaanottajaan, jotta se toimii kunnolla. Toiminta-alue: Noin 6 metriä. Piippaus-ääni kuuluu, kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kunnolla. Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen painiketta uudelleen. Kaukosäätimen pidike Ruuvit Lisää Paina sisään Liu uta ylös Vedä ulos 1 Asenna pidike. 2 Aseta kaukosäädin. 3 Kaukosäätimen irrottaminen (kun käytetään käsin). Fi-6

7 KÄYTTÖ Toiminnan käynnistäminen 1 2 Paina START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)-painiketta. Sisäyksikön KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. Ilmastointilaite alkaa toimia. Paina MODE (TILA)-painiketta toimintatila. ja valitse haluamasi Joka kerta kun painiketta painetaan, tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. AUTO (AUTOMAATTINEN) COOL (JÄÄHDYTYS) DRY (KUIVAUS) HEAT (LÄMMITYS) FAN (TUULETIN) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asettaminen Paina TEMP. (LÄMPÖT.) -painiketta. -painike: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta. -painike: Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta. Esimerkki: Kun asetuksena on JÄÄHDYTYS. Lämpötilan määritysalue: AUTOMAATTINEN C JÄÄHDYTYS/KUIVAUS C LÄMMITYS C Lämpötilaa ei voida käyttää huonelämpötilan asettamiseen TUULETIN-tilan aikana (lämpötila ei näy kaukosäätimen näytöllä). Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asetusta tulee pitää vakioarvona. Se saattaa erota jonkin verran todellisesta huonelämpötilasta. Tuulettimen nopeuden määrittäminen Paina FAN (TUULETIN)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, tuulettimen nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Esimerkki: Kun asetuksena on 26 C. Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN: Lämmitys: Tuuletin toimii kierrättäen lämmitettyä ilmaa optimaalisella tavalla. Tuuletin toimii kuitenkin hyvin alhaisella nopeudella, kun sisäyksiköstä tulevan ilman lämpötila on alhainen. Jäähdytys : Kun huonelämpötila lähestyy lämpötilan asetusta, tuuletin hidastuu. Kun huonelämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa, huoneen sisätuuletin saattaa silloin tällöin pysähdellä energian säästämiseksi. Tuuletin : Tuuletin pyörii KESKI-nopeudella. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto alkaa. Sisäyksikön ilmavirtaa pienennetään hiljaisempaa käyttöä varten. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa ei voi käyttää DRY (KUIVAUS)-tilan aikana. (Sama pitää paikkansa, kun kuivaustila valitaan AUTOMAATTINEN-toimintatilan aikana.) SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminnan aikana lämmitys- ja jäähdytystehot alenevat jonkin verran. Jos huone ei lämpene/ jäähdy SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa käytettäessä, säädä sisäyksikön tuulettimen nopeutta. Esimerkki: Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN. Fi-7

8 Käytön pysäyttäminen Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5 ). OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3 ) sammuu. Tietoja AUTO CHANGEOVER -toiminnosta AUTO: Kun AUTO CHANGEOVER -toiminto ensiksi valitaan, tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella noin minuutin ajan, jolloin sisäyksikkö havaitsee huoneen olot ja valitsee oikean käyttötilan. Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on enemmän kuin +2 C > Jäähdytys- tai kuivaustoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on ±2 C > Valvontatoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on yli -2 C > Lämmitystoiminto Kun sisäyksikkö on säätänyt huoneen lämpötilan lähelle termostaatin asetusta, se alkaa valvoa toimintoa. Tuuletin toimii alhaisella nopeudella valvontakäyttötilassa. Jos huoneenlämpötila muuttuu merkittävästi, sisäyksikkö valitsee jälleen kerran asianmukaisen toiminnon (lämmitys, jäähdytys) ja säätää lämpötilan arvoon, joka on asetettu termostaattiin. (Valvontakäyttötilan alue on ±2 C suhteessa termostaatin asetukseen.) Jos sisäyksikön automaattisesti valitsema tila ei ole toivottu, valitse yksi käyttötiloista (HEAT, COOL, DRY, FAN). Tietoja käyttötilasta Lämmitys: Käytä huoneen lämmittämiseen. Kun lämmitystila valitaan, sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella noin 3 5 minuuttia, minkä jälkeen se vaihtaa valittuun tuulettimen asetukseen. Tämä ajanjakso on tarkoitettu sisäyksikön lämpenemistä varten ennen täyttä toimintoa. Kun huoneenlämpötila on hyvin alhainen, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta ja sen teho saattaa laskea. Ilmastointilaite menee automaattisesti sulatusjaksoon ajoittain huurteen poistamiseksi. OPERATIONmerkkivalo vilkkuu automaattisen sulatustoiminnon aikana ( Kuva 3 ) ja lämmitystoiminto keskeytyy. Jäähdytys: Käytä huoneen jäähdyttämiseen. Kuvaus: Käytä hienovaraiseen jäähdyttämiseen, kun kuivaat huonetta. Huonetta ei voi lämmittää kuivaustilan aikana. Sisäyksikkö toimii kuivaustilan aikana alhaisella nopeudella; huonekosteuden säätämiseksi sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain. Tuuletin saattaa myös toimia hyvin alhaisella nopeudella, kun huoneen kosteutta säädetään. Tuulettimen nopeutta ei voida vaihtaa manuaalisesti, kun kuivaustila on valittu. Tuuletus: Käytä kierrättämään ilmaan kaikkialla huoneessa. Lämmitystilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa korkeampi. Lämmitystila ei toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisemmaksi. Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisempi. Jäähdytys- ja kuivaustilat eivät toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa korkeammalle (jäähdytystilassa toimii ainoastaan tuuletin). Tuuletustila: Sisäyksikköä ei voida käyttää huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Fi-8

9 TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ-toiminnon käyttäminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta. Tämän painikkeen merkkiääni on erilainen kuin muiden painikkeiden. Tehokäytön käynnistyminen: Piippaa 3 kertaa (Pi Pi Pi!) / Muut painikkeet: Piippaa 2 kertaa (Pi Pi!) TEHOKÄYTTÖ-toiminnon lopettaminen (Kuva 5) Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoa TEHOKÄYTTÖ-toiminnosta Jäähdytys/kuivaus Lämmitys Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on laskenut asetetun lämpötilan alle, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on noussut asetetun lämpötilan yli, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Ilmavirtauksen suunta ja puhallusnopeus on automaattisesti asetettu TEHOKÄYTTÖ-toimintotilassa. Ilmavirran suuntaa voidaan muuttaa ilmavirran suunnan säätöpainikkeella. TEHOKÄYTTÖ-toimintoa ja SÄÄSTÖ-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Viimeksi kaukosäätimestä painetulla toiminnolla on etusija. Jos TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. SÄÄSTÖTOIMINTO Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. SÄÄSTÖ-toiminnon käyttö Paina SÄÄSTÖ-painiketta (kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy (Kuva 3). SÄÄSTÖ-toiminto käynnistyy. SÄÄSTÖ-toiminnon pysäyttäminen Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : POIS PÄÄLTÄ Paina SÄÄSTÖ-painiketta uudelleen (Kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu (Kuva 3). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoja SÄÄSTÖ-toiminnosta Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huonelämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. SÄÄSTÖ-toiminto on maksimi teholla 70 % normaalin ilmastointilaitteen toiminnasta jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Jos huone ei jäähdy (tai lämpene) kunnolla SÄÄSTÖ-toiminnolla, valitse normaali toiminto. Valvontajakson aikana AUTO-tilassa ilmastointilaitteen toiminto ei vaihdu SÄÄSTÖ-toimintoon, vaikka SÄÄSTÖ-toiminto olisi valittu painamalla SÄÄSTÖ-painiketta. Fi-9

10 TIMER (AJASTIN) -TOIMINTO Varmista ennen ajastintoiminnon käyttöä. että kaukosäädin on asennettu oikein nykyiseen aikaan ( s. 5). ON timer- tai OFF timer -toiminnon käyttö Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Fig. 3 5 ) syttyy. Paina ON TIMER -painiketta (OFF Timer- painiketta) (Kuva 5) ja valitse OFF timer- tai ON timer -toiminto. Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Aseta haluttu OFF- tai ON-aika (SELECT) VALITSE -painikkeella. (Kuva 5). Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). -painike: -painike: Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER-painikkeella CANCEL. Sisäyksikkö palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen Suorita vaiheet 2 ja 3. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUI- ET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita. Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Program-ajastimen käyttö Fi-10 Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) syttyy. Paina O N TIMER -painiketta (Kuva 5). Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Paina OFF TIMER -nappia (Kuva 5) Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Näytöllä näkyy vuorotellen OFF timer ja ON timer ja näyttää sitten ajan asetuksen ensin tapahtuvalle toiminnolle. Program-ajastin alkaa toimia. (Jos ON timer on valittu toimimaan ensin, sisäyksikön toiminta pysähtyy tässä vaiheessa.) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja Program-ajastimesta Program-ajastimen avulla OFF timer- ja ON timer -toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto OFF-ajastimesta ON-ajastimeen tai ONajastimesta OFF-ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. Ensimmäiseksi toimiva ajastimen toiminto on se, joka on määritetty lähimmäksi tämänhetkistä aikaa. Toimintojärjestys ilmaistaan nuolella kaukosäätimen näytöllä (OFF ON tai OFF ON). Yksi esimerkki Program-ajastimen käytöstä on ilmastointilaitteen automaattinen pysäyttäminen (OFF timer) nukkumaanmenon jälkeen, sitten sen automaattinen käynnistyminen (ON timer) aamulla ennen heräämistäsi. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen 1. Seuraa osan ON timer- tai OFF timer -ajastimen käyttö ja valitse ne ajastimen asetukset, jotka haluat vaihtaa. 2. Paina TIMER MODE -painiketta ja valitse joko OFF ON tai OFF ON. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUIET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita.

11 SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -TOIMINTO Toisin kuin muita toimintoja, SLEEP timer -toimintoa käytetään määrittämään aika, johon saakka ilmastointilaite on pysähdyksissä. SLEEP-ajastimen käyttö Paina SLEEP-painiketta, kun ilmastointilaite on käynnissä tai pysähdyksissä (Kuva 6). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) (Kuva 3) syttyy. Timer-asetusten muuttaminen Timer-asetusten peruuttaminen: Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen Timertoiminnon aikana: Paina START/STOP-painiketta. Paina SLEEP-painiketta (Kuva 5) uudelleen ja aseta aika TI- MER SET ( / ) -painikkeilla. Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). painike: 0.5H 1H 2H 3H 5H 7H 9H painike: 9H 7H 5H 3H 2H 1H 0.5H Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja SLEEP-ajastimesta SLEEP-ajastintoiminto muokkaa automaattisesti termostaatin asetuksia aika-asetusten mukaan ja estää liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen unen aikana. Kun asetettu aika on ohitettu, ilmastointilaite pysähtyy kokonaan. Lämmitystoiminnon aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus laskee automaattisesti 1 C kolmenkymmenen minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 4 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 C 2 C 3 C 4 C 30 minuuttia Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus nousee automaattisesti 1 C kuuden minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 2 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 tunti Aseta aika 1 tunti 1 tunti 30 minuuttia Aseta aika 1 C 2 C Fi-11

12 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Ilmavirran pystysuunta (ylös-alas) säädetään painamalla kaukosäätimen (SET) ASETA-painiketta. Ilmavirran vaakasuunta (oikeavasen) säädetään manuaalisesti liikuttamalla ilmavirtauksen suuntaussäleikköä. Aina kun ilmavirran vaakasuuntaa säädetään, käynnistä ilmastointilaitteen toiminto ja varmistu, että pystysuuntaiset ilmavirtauksen suuntaussäleiköt pysäytetään. Pystysuuntainen ilmavirran suunnan säätö VAARA! Paina SET (ASETA)-painiketta (Kuva 5). Joka kerta kun painiketta painetaan, suunta muuttuu seuraavasti: Ilmavirran suunnan asetusten tyypit: 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Jäähdytyksen/kuivauksen ja lämmityksen aikana. Kaukosäätimen näyttö ei vaihdu Käytä ilmavirran suunnan säätöjä yllä esitetyillä vaihteluväleillä. Pystysuuntainen ilmavirta asetetaan automaattisesti esitetyllä tavalla valitun toiminnon tyypin mukaan. Jäähdytys/kuivaustila : Vaakasuuntainen virtaus 1 Lämmityksen aikana : Virtaus alaspäin 6 AUTOMAATTINEN-tilassa ilmavirtaus on vaakasuuntainen 1 ensimmäisten minuuttien ajan toiminnon aloittamisesta; ilmavirran suuntaa ei voida säätää tämän ajanjakson aikana. Ilmavirran suunnan asetus on väliaikaisesti 1, kun ilmavirtauksen lämpötila on alhainen lämmitystilan käynnistyessä. Oikea-vasen säätö Säädä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä. Siirrä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä ja säädä ilmavirtaa haluamaasi suuntaan Sivusuunnan säätö Älä koskaan pane sormia tai vieraita esineitä lähtöaukkoihin, koska sisäinen tuuletin toimii suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Säädä pystysuoran ilmavirran säleikköä aina kaukosäätimen SET (ASETA)- painikkeella. Manuaalinen liikuttaminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnon; tällaisessa tapauksessa pysäytä toiminto ja käynnistä uudelleen. Säleikön pitäisi toimia kunnolla jälleen. Älä aseta ilmavirran suuntaussäleikköjä jäähdytys- tai kuivaustilassa lämmitysalueelle (4 6) useiksi tunneiksi, koska vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja sisäyksiköstä voi tippua vettä. Jos ilmavirran suuntussäleiköt jätetään lämmitystilaan pidemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, ne palautuvat automaattisesti kohtaan 3. Kun laitetta käytetään huoneessa, jossa on pieniä lapsia, iäkkäitä tai sairaita henkilöitä, ilmavirran suunta ja huonelämpötila pitäisi harkita huolellisesti asetuksia tehtäessä. HUOMIO! vipu kahdessa kohtaa KÄÄNTÖTOIMINTO Vipu Kun oikea-vasen-suuntaisia säleiköitä säädetään, pystysuuntaiset (ylös-alas) säleiköt täytyy pysäyttää ensin ja varmistua, että ne pysähtyvät täydellisesti, ennen kuin suuntaa säädetään. Laite siirtää ilmanvirtauksen aukkoja ylös ja alas siirtääkseen viileää tai lämmintä ilmaa kaikkialle huoneeseen. Fi-12 KÄÄNTÖ-toiminnon valitseminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta. KÄÄNTÖ-näyttö " " syttyy. Ilmavirran suunnan säleiköt kääntyvät automaattisesti ohjaamaan ilmavirtaa sekä ylös että alas. KÄÄNTÖ-toiminnon lopettaminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta kerran uudelleen. KÄÄNTÖ-näyttö " " sammuu. Ilmavirran suunta palaa asetuksiin, joissa se oli ennen kääntötoiminnon alkamista. Tietoja KÄÄNTÖ-toiminnosta Jäähdytyksen/kuivauksen aikana : Kääntyy asentojen 1 ja 3 välillä. Lämmityksen aikana : Kääntyy asentojen 3 ja 6 välillä. KÄÄNTÖ-toiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, kun ilmastointilaitteen tuuletin ei toimi tai kun se toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla.

13 10 C HEAT (LÄMMITYS) -TOIMINTO Huoneenlämpötila voidaan säilyttää 10 C:ssa painamalla 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5), jotta estetään huoneenlämpötilan putoaminen liian alhaiseksi. 10 C HEAT -TOIMINNON KÄYTTÖ Paina 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5). ECONOMY-merkkivalo (vihreä) syttyy. (Kuva 3) 10 C HEAT -TOIMINNON PYSÄYTTÄMINEN Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) ECONOMY-merkkivalo (vihreä) sammu (Kuva 3) Toiminto pysähtyy. Tietoja 10 C HEAT -TOIMINNOSTA Lämmitystila ei toimi, jos huoneenlämpötila on tarpeeksi korkea. Kun 10 C HEAT OPERATION on asetettu vain alla oleva toiminto on käytettävissä. SET Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : OFF MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO Käytä MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -toimintoa, jos kaukosäädin on hukassa tai jos paristo on loppunut. Päälaitteen säätöjen käyttäminen Paina MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta ilmaisimessa vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 10 sekuntia. Pysäytä toiminto painamalla MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta 3 sekuntia. Kun ilmastointilaitetta käytetään MANU- AALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeella, se toimii samassa tilassa kuin kaukosäätimellä valittu AUTOMAATTI- NEN-tila (katso sivu 7). Tuulettimen valittu nopeus on "AUTO- MAATTINEN" ja lämpötilan asetus on vakio (24 C). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon käyttäminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" tulee näkyviin kaukosäätimen näytölle " " (Kuva 6). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon lopettaminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" häviää kaukosäätimen näytöstä " " (Kuva 6). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoa ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnosta ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatilaa voidaan käyttää jäähdytyksen, lämmityksen ja automaattisen toiminnan aikana. Sitä ei voida käyttää TUULETIN- ja KUIVAUS-toiminnoissa. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon asetus pysyy tallennettuna vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin. Kaukosäätimen näyttö pysyy myös ennallaan. Kun tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia on vähennetty riittävästi, ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminto ei vähennä enää lisää tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. TEHOKÄYTTÖ-toiminto ja ALOW NOISE -toiminto ei voi olla päällä samanaikaisesti. Viimeksi valittu toiminto on etusijalla. Fi-13

14 PUHDISTUS JA HUOLTO Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteen johdosta. Varmista, että tulosäleikkö (Fig. 1 8 ) on asennettu hyvin. HUOMIO! Ilmansuodattimia irrotettaessa tai vaihdettaessa on varmistuttava, että lämmönvaihtimeen ei kosketa. Tästä saattaa aiheutua henkilövahinkoja. Tulosäleikön puhdistaminen Ilmansuodattimen puhdistus 1. Tulosäleikön irrottaminen. 1 Aseta sormet säleikön paneelin molempiin päihin ja nosta eteenpäin; jos säleikkö on jumissa jossain kohtaa, nosta edelleen ylöspäin ja irrota se. 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodatin. Nosta ilmansuodattimen kahvaa, irrota kaksi alempaa nuppia ja vedä pois. Ilmansuodatin (Oikea & vasen) 2 Vedä välihaarukan ohi ja avaa tulosäleikkö leveälle, niin että se on vaakasuunnassa. Tulosäleikkö Ilmansuodattimen kahva Koukut (kaksi kohtaa) 2. Poista pöly imurilla tai pesemällä. Anna kuivua perusteellisesti pesun jälkeen varjoisessa paikassa. 3. Pane ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje tulosäleikkö. Kiinnitysakseli 1 Aseta ilmansuodattimen reunat linjaan paneelin kanssa, työnnä täysin sisään ja varmista, että kaksi alempaa nuppia ovat kunnolla paneelin rei issä. Nuppi 2. Puhdista vedellä. Poista pöly pölynimurilla; pyyhi sisäyksikkö lämpimällä vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla, pehmeällä kankaalla. 3. Pane tulosäleikkö takaisin paikoilleen. 1 Vedä nupit kokonaan pois. 2 Pidä säleikköä vaakasuorassa ja aseta vasen ja oikea kiinnitysakseli laakereihin paneelin yläosassa. 3 Paina kaaviossa olevan nuolen osoittamaan kohtaa ja sulje tulosäleikkö Kiinnitysakseli 2 Sulje tulosäleikkö. Koukut (kaksi kohtaa) (Kuvituksessa on esimerkki sisäyksiköstä, jossa ei ole tulosäleikköä asennettuna.) Ilmansuodattimen pöly voidaan puhdistaa imurilla tai pesemällä suodatin neutraalin pesuaineen ja lämpimän veden sekoituksella. Jos peset suodattimen, varmista, että annat sen kuivua perusteellisesti varjoisessa paikassa ennen uudelleenasennusta. Jos pölyn annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirta pienenee ja teho laskee sekä kohina kasvaa. Ilmasuodattimet pitäisi puhdistaa normaalissa käytössä kahden viikon välein. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. 1 3 Laakeri Nuppi Kun sisäyksikköä käytetään pidempiä aikoja, se saattaa kerätä pölyä sisälle, mikä laskee sen tehoa. Sisäyksikkö suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti puhdistuksen ja huollon lisäksi. Lisätietoja saat valtuutetulta huoltohenkilöstöltä. Sisäyksikön rungon puhdistamiseen ei saa käyttää 40 C kuumempaa vettä, karkeita hankaavia pesuaineita tai haihtuvia puhdistusaineita, kuten bentseeni tai tinneri. Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille. Kun ilmastointilaite sammutetaan kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, annan fan-tilan toimia jatkuvasti noin puolentoista vuorokauden ajan, jotta sisäosat kuivuvat perusteellisesti. Fi-14

15 PUHDISTUS JA HUOLTO Puhallussuodattimen asennus 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Kiinnitä puhallussuodatin etupaneelin kehykseen. Kiinnitä suodatin vetimiin (6 kohtaa) niin, että ne eivät työnny ulos. Puhallussuodattimen kehys 3. Asenna uuden puhallussuodattimet. 1 Poista vanhat puhallussuodattimet asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. 2 Asenna samalla tavalla, kun puhallussuodattimet. 4. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Tietoja puhallussuodattimista Vetimet (6 kohtaa) Ilmansuodatin Vetimet (6 kohtaa) (Yllä olevasta kuvasta tulosäleikkö on jätetty pois) 3. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Kun puhallussuodattimia käytetään, teho kasvaa asettamalla tuuletin nopeuteen HIGH. Likaisten puhallussuodattimien vaihtaminen Vaihda suodattimet seuraavilla osilla (ei kuulu varustukseen). POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN : UTR-FA16 Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun: UTR- FA Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Irrota puhallussuodattimet, jotka on kiinnitetty etupaneelin kehykseen. Puhallussuodattimen kehys Ilmansuodatin POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN (yksi levy) Puhallussuodattimet ovat hävitettäviä. (Niitä ei voi pestä tai käyttää uudelleen.) Puhallussuodattimet täytyy käyttää mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. (Ilmanpuhdistuksen teho vähenee, kun suodattimia pidetään avatussa pakkauksessa) Yleisesti ottaen suodattimet pitäisi vaihtaa kolmen kuukauden välein. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja puhallussuodattimia (UTR-FA16) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat käytetyt likaiset puhallussuodattimet. [Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun (yksi levy) vaaleansininen] Suodatin pitäisi vaihtaa kolmen vuoden välein, jotta se säilyttää hajua poistavan vaikutuksen. Suodattimen kehys ei ole kertakäyttöinen. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja hajua poistavia suodattimia (UTR-FA16-2) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat suodattimet. Hajua poistavien suodattimien huolto Jotta suodattimet säilyttävät hajunpoistotehon, puhdista suodatin seuraavalla tavalla kolmen kuukauden välein. 1 Irrota hajua poistava suodatin. 2 Puhdista vedellä ja ilmakuivaa. 1) Huuhtele suodatin korkealla paineella kuumalla vedellä, kunnes suodatin on veden peitossa. Huuhtele laimennetulla neutraalilla pesuaineella. Ä l ä k o s k a a n puhdi s t a r aapu t t a m all a t a i hankaamalla, ettei hajua poistava vaikutus kärsi. 2) Huuhtele juoksevalla vedellä. 3) Kuivaa varjossa. 3 Asenna hajuapoistava suodatin uudelleen. Suodattimien puhdistus merkkivalo Suodattimien puhdistuksesta muistuttava merkkivalo voidaan. tehdä asetuksista laitetta asentaessa. Economy -valon vilkkuessa on aika puhdistaa suodattimet. Suodattimet puhdistetaan ohjeiden mukaisesti. Puhdistuksen jälkeen paina MANUAL AUTO -painiketta 2 sekunnin ajan. (Kuva 2) Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Vilkkuu : OFF Fi-15

16 VIANMÄÄRITYS VAROITUS! Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), toiminto täytyy välittömästi pysäyttää, irrottaa virtalähteen pistoke ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Sisäyksikön virtakytkimen kääntäminen pois päältä ei täysin irrota laitetta virtalähteestä. Varmista aina, että irrotat virtalähteen pistokkeen ja kytket suojakatkaisimen pois päältä varmistaaksesi, että virta on kokonaan pois päältä. Suorita seuraavat tarkistuksen ennen palvelun pyytämistä: e r i O a m l e g n O Katso sivu NORMAALI TOIMINTO Ei toimi välittömästi: Jos sisäyksikkö pysäytetään ja käynnistetään välittömästi uudelleen, kompressori ei toimi noin 3 minuuttiin, jotta ehkäistään sulakkeen palaminen. Aina kun virtapistoke irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen pistorasiaan, suojauspiiri toimii 3 minuutin ajan ja estää toiminnon kyseisenä aikana. Kuuluu kohinaa: Toiminnon aikana tai välittömästi toiminnon jälkeen ilmastointilaitteen putkistosta saattaa kuulua virtaavan veden ääni. Kohina saattaa olla huomattavaa noin 2 3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen (jäähdytysaineen virtauksen ääni). Toiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen kitinä. Tämä johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat. Lämmitystoiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen sihinä. Ääni syntyy automaattisesta sulatustoiminnosta. 16 Haisee: Sisäyksiköstä saattaa tulla hajua. Haju johtuu huoneen hajuista (huonekalu, tupakka jne.), jotka ovat menneet sisään sisäyksikköön. Tulee sumua tai höyryä: Ilmavirta on heikko tai pysähtyy: Jäähdytys/kuivaustilan aikana sisäyksiköstä saattaa tulla ohutta sumua. Tämä johtuu huoneilman äkillisestä jäähtymisestä sisäyksikön lähettämän viileän ilman vuoksi, mistä aiheutuu kondensaatiota ja sumua. Ulkoyksikön tuuletin saattaa pysähtyä lämmitystoiminnon aikana, ja laitteesta nousee höyryä. Tämä johtuu automaattisesta sulatustoiminnosta. Kun lämmitystoiminto käynnistyy, tuulettimen nopeus on tilapäisesti hyvin alhainen, mikä mahdollistaa sisäosien lämpenemisen. Jos huoneenlämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella. Jos haluat lämmittää huonetta enemmän, aseta termostaatti korkeammalle. Sisäyksikkö pysähtyy tilapäisesti lämmitystoiminnon aikana (7 15 minuutin ajaksi), kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä. OPE- RATION-merkkivalo välkkyy automaattisen sulatustoiminnon aikana Tuuletin saattaa toimia hyvin alhaisella nopeudella kuivaustoiminnon aikana tai kun laite kontrolloi huoneenlämmössä. 6 SUPER QUIET -toiminnon aikana tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. 6 Ulkoyksiköstä tulee vettä: AUTO-toiminnon kontrollivaiheessa tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. Vettä saattaa muodostua ulkoyksiköstä lämmitystoiminnon aikana automaattisen sulatustoiminnon seurauksena Fi-16

17 VIANMÄÄRITYS Oire Tarkastettavat kohteet Katso sivu TARKASTA KERRAN LISÄÄ Ei toimi lainkaan: Onko virtapistoke irti pistorasiasta? Onko ollut sähkökatkos? Onko sulake palanut tai suojauspiiri pongahtanut? Huono jäähdytysteho: Onko ilmansuodatin likainen? Onko ilmastointilaitteen tulosäleikkö tai lähtöaukko tukittu? Sääditkö huoneenlämpötilan asetukset (termostaatti) oikein? Onko ikkuna tai ovi auki? Tuleeko ikkunasta kirkas auringonvalo jäähdytystoiminnon aikana? (Sulje verhot.) Onko huoneessa lämmityslaitteita tai tietokoneita tai liian useita henkilöitä huoneessa jäähdytystoiminnon kyseessä ollessa? Laite toimii kaukosäätimen asetuksista poikkeavalla tavalla: Onko ajastin päällä? Onko laite asetettu SUPER QUIET -toimintoon? Onko laite asetettu OUTDOOR UNIT LOW NOISE -toimintoon? Ovatko kaukosäätimen patterit tyhjät? Onko kaukosäätimen patterit asetettu sisään oikein? Jos ongelma jatkuu näiden tarkistusten jälkeen tai jos et havaitse palaneen hajua, tai OPERATION-merkkivalo (Kuva 3) ja TIMER-osoittimen lamppu (Kuva 3) vilkkuu, keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön. KÄYTTÖVIHJEITÄ Käyttö ja suorituskyky Lämmitysteho Ilmastointilaite toimii lämpöpumppuperiaatteella. Se vetää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäyksikköön. Tämän seurauksena käyttöteho laskee, kun ulkoilman lämpötila laskee. Jos lämmitysteho ei ole riittävä, ilmastointilaitteen rinnalla suositellaan käytettäväksi toista lämmityslaitetta. Lämpöpumpulliset ilmastointilaitteet lämmittävät koko huoneen sillä seurauksella, että ensikäynnistyksen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin huone on lämmitetty. Mikrotietokoneella säädettävä automaattinen sulatus Kun lämmitystilaa käytetään alhaisessa ulkolämpötilassa ja korkeassa kosteudessa, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, josta seuraa alentunut käyttöteho. Jotta vältytään alentuneelta teholta, tämä ilmastointilaite o n varust ett u mikrotieto kone ell a sää dettä väll ä sulatustoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy tilapäisesti ja sulatuspiiri toimii hetken aikaa (noin 7 15 minuuttia). OPERATION-merkkivalo (vihreä) välkkyy automaattisen toiminnon aikana. AUTOM. uudelleenkäynnistys Sähkökatkon yhteydessä Ilmastointilaitteen virtalähde pysähtyy sähköntoimituksessa olevan häiriön vuoksi. Ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen aikaisemmassa tilassa, kun virta palautetaan. Jos virtakatkos tapahtuu TIMER-toiminnon aikana, ajastin nollataan ja sisäyksikkö aloittaa (tai lopettaa) toiminnon uusilla aika-asetuksilla. Siinä tapauksessa, että tällainen ajastimen vika tapahtuu, TIMER-merkkivalo vilkkuu (katso sivu 3). Muiden sähkölaitteiden (parranajokoneen jne.) tai langattoman radiolähettimen käyttö saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön. Irrota tällaisessa tapauksessa virtalähteen pistoke, kiinnitä se uudelleen ja käynnistä toiminto uudelleen kaukosäätimellä. Fi-17

18 FG Finland Oy

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. selitykset

Suomi. turvallisuus. selitykset 2 BLX50 series Suomi Taita auki etusivun kuvitukset Tehosekoittimen avulla voit valmistaa esimerkiksi keittoja, juomia, pateita, majoneesia ja korppujauhoja, jauhaa keksejä tai pähkinöitä ja murskata

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 21 CA Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 800W/1200W PTC-lämpöelementti Alhainen melutaso Kaksinkertainen ylikuumenemissuoja Kaatumissuoja Irroitettava ilmansuodatin

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet VIINIKAAPPI TFW METOS TFW 160S, TFW 365-2S, TFW 375S MG4116794, 4116798, 4116797 Asennus- ja käyttöohjeet TWF 365-2S TWF 375S TWF 160S 01.09.2015 Sisällysluettelo 1. Tärkeitä turvallisuusohjeita...3 2.

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE

Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SEIKO-kello PERPETUAL CALENDAR Cal. 6A32 KÄYTTÖOHJE SNQ 003 P Onnittelemme Sinua tämän analogisen SEIKO -kvartsikellon Cal. 6A32 hankkimisesta. Lue nämä ohjeet huolella ennen kellon käyttöönottoa voidaksesi

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Käyttöopas. Sangean PR-D4

Käyttöopas. Sangean PR-D4 Käyttöopas Sangean PR-D4 TURVAOHJEET Lue tuotteen ohjeet tuotteen turvallisen käytön takaamiseksi ja säilytä nämä ohjeet tulevaisuuden varalle. 1. Älä käytä tuotetta veden lähellä. 2. Puhdista laite kuivalla

Lisätiedot

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi)

Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) q LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI LÄPI! Se sisältää tärkeää tietoa turvallisuudesta. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) KÄÄNNÖS ALKUPERÄISESTÄ OHJEESTA TUOTTEEN KUVAUS 1 1. Näyttöyksikkö (LED-tyyppi) SÄHKÖPOLKUPYÖRÄT

Lisätiedot

Katolle asennettu GSM-antenni

Katolle asennettu GSM-antenni Ohje nro Versio Osa nro 30660777 1.0 Katolle asennettu GSM-antenni Sivu 1 / 10 Varuste A0000162 A0800872 A0000214 A0000177 JOHDANTO Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista. Huomautukset ja varoitustekstit

Lisätiedot

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE

Wine4U. Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE Wine4U Lisää elinikää viinillesi KÄYTTÖOHJE ESITTELY Onneksi olkoon Wine4U -viininannostelulaitteen hankinnasta. Wine4U on ammattikäyttöön suunniteltu laite, jonka tarkoituksena on pidentään viinin nautinta-aikaa

Lisätiedot

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri

KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri KUIVA- / MÄRKÄ- / TUHKAIMURI KÄYTTÖOHJE WL 60-P-2F Kuiva- / märkä- ja tuhkaimuri 1. Tuotekuvaus 1. Kuiva- / märkä- ja tuhkaimurilla voidaan imuroida sekä kuumaa että kylmää tuhkaa, tupakan tumppeja, kotiloita,

Lisätiedot

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited

TANSUN QUARTZHEAT. Käyttöohje. Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU. Valmistaja: Tansun Limited TANSUN QUARTZHEAT Käyttöohje Algarve UK:N & EUROOPAN MALLIT: ALG 513UK & ALG 513EU Valmistaja: Tansun Limited Asiakaspalvelukysymyksissä, ota yhteyttä maahantuojaan: Proviter Oy Tullikatu 12 A 4 21100

Lisätiedot

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa

Osien kuvaus G H. Sisäänrakennettu turvalukitus. Ennen ensimmäistä käyttökertaa Turvallisuusohjeet Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Säilytä nämä ohjeet, takuutodistus, ostokuitti ja, mikäli mahdollista, pakkauslaatikko sisäosineen. Tämä laite on tarkoitettu

Lisätiedot

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI.

Malli ZB06-25A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. Malli ZB06-25A T Ä R K E Ä Ä T U R V A L L I S U U S T I E T O A LUE KAIKKI KÄYTTÖOHJEET ENNEN PÖLYNIMURIN KÄYTTÖÄ. KÄYTÄ VAIN OHJEIDEN MUKAISESTI. KÄYTTÖOHJE SISÄLTÖ TÄRKEITÄ TURVATOIMIA... 1-3 MUISTIINPANOJA:

Lisätiedot

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CR-918BLACK FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 14 15 1. /VIRITÄ - 2. AJAN ASETTAMINEN MUISTI/MUISTI+ 3. TORKKU /LEPO 4. PÄÄLLE/POIS 5. / VIRITÄ + 6. ÄÄNENVOIMAKKUUS PIENENNÄ - /HERÄTYS 1 PÄÄLLE/POIS

Lisätiedot

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin.

Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Tässä tuotteessa on seuraavat ominaisuudet: - Radiosignaalista

Lisätiedot

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje

Aurinko-R10 asennus ja käyttöohje EI NÄIN ESIM NÄIN Aurinko-R10 Aurinkopaneelin asennus ja kytkentä Asenna aurinkopaneeli avoimelle paikalle kohti etelää (välillä itä länsi) ja kallista kohti keskipäivän aurinkoa. Tuoton kannalta 25..

Lisätiedot

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE

SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE SCANCOOL PAKASTIN SFS-55 KÄYTTÖOHJE Onnittelemme uuden tuotteen valinnasta. Noudata käytössä näitä ohjeita ja säilytä ohjeet aina tuotteen mukana. Huom! 1.Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan, jonka

Lisätiedot

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET

DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET DENVER CRP-514 FINNISH TOIMINNOT JA OHJAIMET 1. (AL1) HÄLYTYS 1 PÄÄLLÄ /POIS PÄÄLTÄ 2.

Lisätiedot

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069

Sähkösavustin 230V-50Hz 1250W. Malli:35069 Sähkösavustin 230V-50Hz 250W Malli:35069 322 luettelo: A Runko E Vastusyksikön kelkka B Jalat 4 F Vastusyksikkö C Kansi G Purualusta H Alustalevy I Savustinritilä 2 K 4.5mm mutteri L Ritilän ulosvetokah

Lisätiedot

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje

BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje BH280/BH380 Panoraamanäyttö Käyttöohje Vastuuvapauslauseke BenQ Corporation ei anna mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta tämän julkaisun sisällöstä. BenQ Corporation varaa oikeuden tämän julkaisun korjaamiseen

Lisätiedot

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta

LCD-NÄYTTÖ. Käyttöohjeesta LCD-NÄYTTÖ Käyttöohjeesta Onneksi olkoon uuden Oregon Scientific (FAW- 101) sääaseman hankinnan johdosta. Tämä sääasema ennustaa säätä, mittaa ilmanpaineen ja -kosteuden sekä ulko- ja sisälämpötilan langattomasti.

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus

Kanava ylös / valikko ylös Kanava alas / valikko alas Laske äänenvoimakkuutta. Nosta äänenvoimakkuutta / valikon vahvistus Tuotetiedot Kytkennät Kytkentä VGA-TULO PC-ÄÄNITULO VGA-LÄHTÖ STEREO- LÄHTÖ TV-LÄHTÖ ANTENNI DC-TULO AUDIO-L-TULO AUDIO-R-TULO VIDEO-TULO Ohjauspaneeli S-VIDEO-TULO CH+/YLÖS CH-/ALAS VOL- VOL+/ENTER MENU/ESC

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema

KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema KÄYTTÖOHJE TRC-1490 Langaton sääasema PIKAKÄYTTÖOPAS 1. Liu uta laitteen takana sijaitseva paristopesän kansi auki. 2. Asenna 2 AAA-paristoa paristopesään oikeaa napaisuutta noudattaen. 3. Sulje paristopesän

Lisätiedot

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06

IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-W 2016 / 06 IH-55 KÄYTTÖOHJEET IH-5509-S IH-5509-W 2016 / 06 YLEISET OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useampaa liesikupumallia. Asennuskuvat ovat ohjeellisia ja näyttävät yksityiskohtia, jotka eivät

Lisätiedot

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO

SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Käyttö-jaasennusohjeet FDL654 FDL954 Liesikupu SUOSITUKSIA JAEHDOTUKSIA ASENNUS KÄYTTÖ HUOLTO Valmistajaeiole vastuussa virheellisestä taiväärästä asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Vähimmäisturvaetäisyyskeittotasonjaliesikuvun

Lisätiedot

Pro 57 UM/S Setelilaskuri

Pro 57 UM/S Setelilaskuri Pro 57 UM/S Setelilaskuri Turvallisuusohjeet ja huoltoa koskevat säännökset Lue tämä käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa Laite pitää asentaa tasaiselle vaakasuoralle alustalle, pois vedestä ja vaarallisia

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-60 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia.

Käsittele konetta varoen Hoida konetta siten kuin näissä ohjeissa suositellaan Käytä huollossa ja hoidossa vain FASTin alkuperäisiä osia. 1 2 1 Hi-Filtration 9.0 Hi-Filtration on valmistettu EU:ssa noudattaen mitä tarkimpia materiaaleja ja työnlaatua koskevia eurostandardeja. Käyttöohjeesta löydät kaiken koneen käyttöä ja hoitoa koskevan

Lisätiedot

Sekoitinsarja Käyttöohje

Sekoitinsarja Käyttöohje Sekoitinsarja Käyttöohje Lue ohjekirja huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Käytä laitetta vain käyttöohjeen mukaisesti. Säilytä ohjekirja lukemiseksi tulevaisuudessa. TURVALLISUUS Laite ei ole

Lisätiedot

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää.

1. Käytä aina silmä-, kuulo- ja hengityssuojaimia. Kiinnitä aina laitteeseen pölynimuri vähentääksesi koneen ulkopuolelle pääsevän pölyn määrää. 32 SKATEPAL PRO 3 PAKKAUKSEN PURKU JA ASENTAMINEN 1. Aseta kone vakaalle pöydälle 80 100 cm:n työskentelykorkeudelle. 2. Avaa yläkansi napsauttamalla koneen molemmilla puolilla olevia solkia. 3. Kannen

Lisätiedot

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet

STIHL AK 10, 20, 30. Turvallisuusohjeet { STIHL AK 10, 20, 30 Turvallisuusohjeet suomi Sisällysluettelo Alkuperäisen käyttöohjeen käännös Painettu kloorittomalle paperille. Painovärit sisältävät kasviöljyjä, paperi on kierrätyskelpoista. 1

Lisätiedot

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6

BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP sähkölämmitin ohje 01/2015 sivu 1/6 BNP-sähkölämmitin Takuutodistus Arvoisa asiakkaamme, Ostamasi tuote täyttää korkeat esteettiset ja käytännön vaatimukset. Olemme ottaneet tuotteen suunnittelussa

Lisätiedot

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 V asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 V asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan). 2. Akut. Kaksi

Lisätiedot

Muistimoduulit Käyttöopas

Muistimoduulit Käyttöopas Muistimoduulit Käyttöopas Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan

Lisätiedot

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen

Suomi. turvallisuus. lihamylly. lihamyllyn kokoaminen AX950 Suomi Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki kuvien esiinsaamiseksi ennen Kenwood-lisälaitteen käyttämistä Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten. Poista pakkauksen

Lisätiedot

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02

DEUTSCH. Silent 40 Batt 8211-3453-02 DEUTSCH D Silent 40 Batt 8211-3453-02 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S A BC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 FI SUOMI SYMBOLIT Koneessa on

Lisätiedot

Simppeli 2H. Ohjekirja

Simppeli 2H. Ohjekirja Simppeli 2H Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman nautittava

Lisätiedot

Quha Zono. Käyttöohje

Quha Zono. Käyttöohje Quha Zono Käyttöohje 2 Virtakytkin/ merkkivalo USB-portti Kiinnitysura Tervetuloa käyttämään Quha Zono -hiiriohjainta! Tämä käyttöohje kertoo tuotteen ominaisuuksista ja opastaa laitteen käyttöön. Lue

Lisätiedot

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi

6 720 813 694-00.1I. Compress 7000 12 LWM. Käyttöohje. 6 720 818 996 (2015/12) fi 6 720 813 694-00.1I Compress 7000 12 LWM Käyttöohje 6 720 818 996 (2015/12) fi 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Symbolien selitykset ja turvallisuusohjeet........ 2 1.1 Symbolien selitykset.....................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC1D528 KÄYTTÖOHJEET 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 VAROITUS - Älä koskaan anna kauko-ohjaimen kastua,

Lisätiedot

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään

Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukon asettelu Kotihälytin järjestelmään Lukkojen EH-LP-808A, 908, 905 asettelu osaksi Kotihälytin järjestelmää Ennen asettelujen aloittamista: 1. Sormenjälkilukon (EH-LP-808A) tai koodilukon (EH-LP-908

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani

KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6. puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi. PL 163 87101 Kajaani KÄYTTÖOHJE ELTRIP-R6 PL 163 87101 Kajaani puh. 08-6121 651 fax 08-6130 874 www.trippi.fi seppo.rasanen@trippi.fi SISÄLLYSLUETTELO 1. TEKNISIÄ TIETOJA 2. ELTRIP-R6:n ASENNUS 2.1. Mittarin asennus 2.2. Anturi-

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE

Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Käyttöohje/Argo/Oscar Chrome 18.05.20007/RTL Oscar Chrome KÄYTTÖOHJE Tämä käyttöohje on Scanoffice O y:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista

Lisätiedot

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE

HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE HORNADY LOCK-N-LOAD SONIC CLEANER LOCK-N-LOAD MAGNUM SONIC CLEANER KÄYTTÖOHJE Hornady Lock-N-Load Sonic/Magnum Sonic Cleaner poistaa ruutijäämät hylsyn sisä-ja ulkopuolelta ultraäänienergian ja erityisen

Lisätiedot

Nokia minikaiuttimet MD /1

Nokia minikaiuttimet MD /1 Nokia minikaiuttimet MD-6 3 5 4 2 9205724/1 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään. Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Johdanto Onnittelut ostoksesi johdosta.

Lisätiedot

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet

Poistoilmahuuva JLI-UV-Turbo Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet Asennus-, säätö- ja huolto-ohjeet SIVU JEVEN Keittiöilmanvaihtolaitteet Sisällysluettelo Kiinnityskoukkujen asennus Kierretankojen kiinnityskohdat ja yhteenliittäminen Lasien asennus Valaisimen kytkentä

Lisätiedot

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20

ORAMIX. deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands suomi svenska dansk norsk eesti... 20 ORAMIX deutsch... 4 english... 6 français... 8 nederlands... 10 suomi... 12 svenska... 14 dansk... 16 norsk... 18 eesti... 20 ðóññêèé 22 polski... 24 150±23 mm 1. 150±3 mm 40 G 3/4 2. 44 G 3/4 160mm 3.

Lisätiedot

Optoma EP758/9 Pikaohje

Optoma EP758/9 Pikaohje Optoma EP758/9 Pikaohje SISÄLLYS 1 VAROITUKSET... 3 2 ESITTELY... 4 2.1 Tuotteen yleiskatsaus... 4 2.2 Liitännät... 5 2.3 Kaukosäädin hiiritoiminnoilla ja laser-osoittimella... 6 3 KÄYTTÖÖNOTTO... 7 3.1

Lisätiedot

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin

80IO KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA. Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin KÄYTTÖOHJE TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA Lue kaikki ohjeet huolellisesti ennen tuotteen asentamista ja käyttöönottoa. Kelluva pinnanpuhdistin 80IO Varoitukset...51 Osat...52 Koukun asentaminen EASY SET

Lisätiedot

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje

TIMCO X w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje TIMCO X10 1000w Moottorin esilämmittimen asennus- ja käyttöohje LUE TÄMÄ OHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÄ JA NOUDATA OHJEITA TARKASTI! TIMCO moottorinlämmitin on suunniteltu moottoriajoneuvojen moottorin

Lisätiedot

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790

Käyttöohje. Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Käyttöohje Kesäkuu 1999 Osan numero 19790 Sarjanumero : Rekisteröintinumero : Huolto puh : Tavarantoimittaja : Sisällysluettelo Johdanto... 4 Turvamääräykset... 5 Tekniset tiedot... 7 Automaatin kuvaus...

Lisätiedot

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta.

Muistimoduulit. Oppaan osanumero: Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Muistimoduulit Oppaan osanumero: 407947-351 Toukokuu 2006 Tässä oppaassa kerrotaan tietokoneen muistin vaihtamisesta ja laajentamisesta. Sisällysluettelo 1 Muistimoduulien lisääminen tai vaihtaminen Muistimoduulin

Lisätiedot

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN.

SÄILYTÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN. LUE TÄMÄ KÄYTTÖOPAS HUOLELLISESTI ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA. OHJEITA NOUDATTAMALLA SAAT PARHAAN TU- LOKSEN JA VOIT KÄYTTÄÄ LAITETTA TURVALLISESTI. SF TURVAVAROITUKSIA - Varmista pakkauksen poistamisen

Lisätiedot

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI.

KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. KÄYTÖN JÄLKEEN HUOLEHDI, ETTÄ KAIKKI PALAUTETAAN PAIKALLEEN JA LAITTEET SAMMUTETAAN ASIANMUKAISESTI. Sisällys 1. Perusvalaistus ja valkokangas... 1 2. Tietokone, dokumenttikamera, kevyt äänentoisto, netti

Lisätiedot

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas

Ecodan NG C-Generation. Käynnistysopas Ecodan NG C-Generation Käynnistysopas Käytettäväksi asennusoppaan rinnalla Varmista että sähkökytkennät ovat oikein ja että Dip-kytkimet ovat oikeissa asennoissa ennen kuin sähköt kytketään päälle. HUOM!

Lisätiedot

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO

KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO KÄYTTÖ JA ASENNUSOHJE MAUSTEHYLLYN ALLE ASENNETTAVA ULOSVEDETTÄVÄ LIESITUULETIN AKPO WK-7 LIGHT ECO Kiitos laadukkaan AKPO -liesituulettimen hankinnasta! Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje tarkasti ennen

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖARILA OFTE 40B OFTE 40C OFTE 60B OFTE 60BR Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 ASENNUS... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO...

Lisätiedot

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN

DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN KÄYTTÖ-OHJE DIGITAALINEN AJASTIN ULKOKÄYTTÖÖN E135008 A. Toiminnot 1. Digitaalisen ajastimen ohjelmointi on yhtä helppoa kuin mekaanisen ajastimen antaen samalla digitaalisen ajastimen tarkkuuden. 2. Tällä

Lisätiedot

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas

Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas Kiintolevyaseman kiinnityskannatin Käyttöopas CECH-ZCD1 7020229 Yhteensopiva laitteisto PlayStation 3-järjestelmä (CECH-400x-sarja) Varotoimet Lue tämä käyttöopas ja PlayStation 3-käyttöopas ennen tuotteen

Lisätiedot

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille

Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille KÄYTTÖOPAS Akun laturi Smart 20 1 120 Ah lyijyakuille Lue käyttöopas huolellisesti ennen latauslaitteen käyttämistä Käytä suojalaseja akkuja käsitellessäsi ESITTELY Kiitos, että valitsit ammattilaistason

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz

KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz KÄYTTÖOHJE - INVERTTERI 12V tai 24V -> 230V 55Hz G-12-015, G-12-030, G-12-060 G-24-015, G-24-030, G-24-060 1. Laitteen kuvaus Virta päällä merkkivalo Virhe-merkkivalo (ylikuormitus, alhainen/korkea akun

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI

PIKAKÄYTTÖOHJE. Ilmalämpöpumppu. Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI PIKAKÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumppu Mallit: ACP-09CH25GENI ACP-12CH35GENI ACP-18CH50GENI Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä tämä ohje huolellisesti.

Lisätiedot

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK

PIKAKÄYTTÖOHJE. ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK PIKAKÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU Premium Inverter MALLIT: CHML-IW07DNK CHML-IW09DNK CHML-IW12DNK CHML-IW18DNK Kiitos tuotteemme valinnasta. Saadaksesi parhaan hyödyn laitteen toiminnoista, lue ja säilytä

Lisätiedot

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje

BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 0457350/6 IM-P045-10 CH Issue 6 BRV2 paineenalennusventtiili Asennus- ja huolto-ohje 1. Suositeltava asennus 2. Asennus ja huolto 3. Varaosat 4. Ulkoinen impulssiputki IM-P045-10 CH Issue 6 Copyright 20001

Lisätiedot

Käyttöpaneelin käyttäminen

Käyttöpaneelin käyttäminen Tässä luvussa on tietoja käyttöpaneelista, tulostinasetusten muuttamisesta ja käyttöpaneelin valikoista. Useimmat tulostinasetukset voidaan muuttaa sovellusohjelmalla tai tulostinajurilla. Sovellusohjelmalla

Lisätiedot

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01

TOWER KÄYTTÖOHJE. UM_FI Part No.: 1764098_01 KÄYTTÖOHJE UM_FI Part No.: 1764098_01 SISÄLTÖ SISÄLTÖ... 2 YLEISTÄ... 4 Johdanto...4 Varoitukset...4 Varotoimenpiteet...4 Käyttötarkoitus...4 Tiedot & paino...5 Toimintojen yleiskuvaus...5 YLEISKUVA OSISTA...

Lisätiedot

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250

IDH 125-250-E1. Asennusohje IDH 125-250-E1 / PUHZ Ulkoyksiköt IDH 125-250 -E1 Asennusohje -E1 / PUHZ Ulkoyksiköt Tämä asennusohje on täydennys ulkoyksiköiden PUHZ ja lämpöpumppukonvektoreiden -yhdistelmille. Järjestelmän kuvaus Ulkoyksikkö: PUHZ-ZRP125 PUHZ-SHW112 PUHZ-RP200

Lisätiedot

ROD -tyypin Sulkusyötin

ROD -tyypin Sulkusyötin Standardi: Q/HFJ02027-2000 ROD -tyypin Sulkusyötin KÄYTTÖOHJE Suomen Imurikeskus Oy Puh. 02-576 700-1 - SISÄLTÖ 1. RAKENNE... 3 2. TOIMINTAPERIAATE JA KÄYTTÖTARKOITUS4 3. TUOTTEEN PIIRTEET... 4 4. TYYPPISELITYS...

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA

KÄYTTÖOHJEET. Päätelaitteet MPW1Z5XA MPW1B5XA MPW2B5XA MPW3B5XA MPW4B5XA KPSW2B5XA KPSW3B5XA KPSW4B5XA CWX3B5XA CWX5B5XA CWX6B5XA CWX8B5XA CWX10B5XA 374240290_USO_FI_TEC-MPW-KPSW-CWX.qxp:XPress7 3-07-2011 13:26 Pagina 1 KÄYTTÖOHJEET MPW1BXA MPW2BXA MPW3BXA MPW4BXA MPW1ZXA KPSW2BXA KPSW3BXA KPSW4BXA CWX3BXA CWXBXA CWX6BXA CWX8BXA CWX10BXA Päätelaitteet

Lisätiedot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot

C. Painikkeiden toiminnot ja soittimen käyttö 1. Painikkeiden toiminnot Kiitos tämän digitaalisen MP3-soittimen ostamisesta. Lue laitteen käyttöohje huolellisesti ennen käyttöä. Näin varmistat, että käytät laitetta oikein. A.VAROITUS Lue turvavaroitukset ennen kuin muutat

Lisätiedot

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS

E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO KASSAKAAPIN INSTRUCTIONS KASO KASSAKAAPIN E1-100 SARJA K-03 KÄYTTÖOHJEET KASO E1-100 SAFE SERIES K-03 INSTRUCTIONS Kaso Oy Lyhtytie 2, PO Box 27, FI-00751 Helsinki, Finland telephone +358 10 271 3700, fax +358 9 386 0021 sales@kaso.fi,

Lisätiedot

Hierova poreallas Bamberg

Hierova poreallas Bamberg 1500 x 1000 x 570 mm Hierova poreallas Bamberg Hyvä asiakas, Kiitos, että valitsit tuotteemme. Turvallisuutesi vuoksi pyydämme Sinua perehtymään näihin ohjeisiin ennen ammeen asennusta ja käyttöä. Varoitus

Lisätiedot