SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN

2 SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5 KÄYTTÖ...Fi-6 TEHOKÄYTTÖ... Fi-8 SÄÄSTÖTOIMINTO... Fi-8 AJASTIMEN TOIMINTA... Fi-9 UNI-AJASTIN -TOIMINTO...Fi-10 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN...Fi-11 KÄÄNTÖTOIMINTO...Fi C LÄMMITYS -TOIMINTO... Fi-12 MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO... Fi-12 ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA... Fi-12 PUHDISTUS JA HUOLTO...Fi-13 VIANMÄÄRITYS...Fi-15 KÄYTTÖVIHJEITÄ...Fi-16 VAROTOIMENPITEET Lue nämä "VAROTOIMET" kokonaan ja käytä laitetta oikein. Tämän osion ohjeet koskevat turvallisuutta; varmista turvallisten olosuhteiden ylläpito. "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" merkeillä on seuraavat merkitykset näissä ohjeissa: Fi-2 VAARA! VAROITUS! HUOMIO! VAARA! HUOMIO! Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina todennäköisesti johtavat käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa käyttäjälle tai omaisuusvahingon. Älä yritä asentaa tätä ilmastointilaitetta itse. Ilmastointilaitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kun ilmastointilaitetta siirretään, sen irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Varo kylmettymästä liikaa viipymällä useita tunteja suorassa jäähdytysilmavirrassa. Älä laita sormia tai esineitä lähtöaukkoon tai tulosäleikköön. Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa irrottamalla sähkökaapelia jne. Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, koska toimenpide vaatii erikoistyökalut ja määrätyn johdon. Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli jaota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin. Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä. (Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin) Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana. Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai lämmityslaitteisiin. Älä kiipeä äläkä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä ripusta esineitä sisäyksikköön. Älä aseta kukkaruukkuja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteiden päälle. Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja. Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle. Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin. Älä vedä virtajohdosta. Kytke virtalähde pois päältä, kun sisäyksikköä ollaan käyttämättä pidemmän aikaa. Tarkasta asennusteline vaurioiden osalta. Älä aseta eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran kohdalle. Älä juo ilmastointilaitteesta valutettua vettä. Älä käytä käyttökohteissa, joissa säilytetään ruokaa, kasveja tai eläimiä, tarkkuuslaitteita tai taide-esineitä. Kytkentäventtiilit kuumenevat lämmityksen aikana; käsittele varoen. Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä. Älä käytä voimakasta painetta jäähdytysripoihin. Käytä vain asennettujen ilmansuodattimien kanssa. Älä tuki tai peitä tulosäleikköä tai lähtöaukkoa. Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyksiköstä. Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai muun lämmityslaitteen lähelle. Kun sisä- ja ulkoyksikköä asennetaan, ryhdy varotoimiin estääksesi lasten pääsyn laitteille. Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja ilmastointilaitteen lähellä. Älä istu ilmastointilaitteen päällä, nojaa siihen tai aseta mitään painoa ilmastointilaitteelle. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta. Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.

3 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT Energiaa säästävä ja miellyttävä toiminta INVERTTERI Käytön alussa kuluu paljon virtaa huoneen nopeaan lämmittämiseen halutun lämpöiseksi. Jatkossa ilmastointilaite vaihtaa automaattisesti alhaisempaan virta-asetukseen taloudellisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi. SÄÄSTÖTOIMINTO Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huoneen lämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. KÄÄNTÖTOIMINTO Ilmavirran ohjaussäleiköt kääntyvät automaattisesti ylös ja alas, niin että ilma kulkee nopeasti huoneen jokaiseen nurkkaan. AUTOMAATTINEN VAIHTO Toimintotila (jäähdytys, kuivaus, lämmitys) vaihtuu automaattisesti, jotta määritetty lämpötila pysyy tasaisena koko ajan. ERITTÄIN HILJAINEN TOIMINTO Sisäyksikön ilmavirtaa vähennetään hiljaisempaa toimintaa varten. 10 C LÄMMITYSTOIMINTO Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa, jotta ehkäistään huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOI- MINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. Toimii puhtaasti IRROTETTAVA ILMASÄLEIKKÖ Sisäyksikön ilmasäleikkö voidaan irrottaa helppoa puhdistusta ja huoltoa varten. HOMETTA ESTÄVÄ SUODATIN Ilmasuodatin on käsitelty niin, että se vastustaa homeen kasvua ja mahdollistaa puhtaamman käytön ja helpomman huolenpidon. POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUH- DISTUKSEEN Polyfenoli-katekiini-suodatin ilmanpuhdistukseen käyttää staattista sähköä ilman hienojen partikkeleiden ja pölyn puhdistamiseen, esim. tupakan savu ja kasvien siitepöly, jotka ovat liian pieniä silmillä nähtäväksi. Suodatin sisältää katekiinia, joka on erittäin tehokas tukahduttamaan useiden suodattimeen imeytyneiden bakteerien kasvun. Huomaa, että kun ilmanpuhdistussuodatin on asennettu, tuotetun ilman määrä laskee, mikä aiheuttaa hienoisen alenemisen sisäyksikön tehossa. SUODATIN, JONKA NEGATIIVISET ILMAIO- NIT POISTAVAT HAJUN Suodatin koostuu erittäin pienistä hiukkasista, jotka tuottavat negatiivisia ilmaioneja. Nämä poistavat hajun ja voivat imeä omituiset hajut kotoa. Kaukosäädin LANGATON KAUKOSÄÄDIN Langattoman kaukosäätimen avulla sisäyksikköä on kätevä käyttää. Kätevät toiminnot OHJELMA-AJASTIN Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ - ja PÄÄLLE-ajastimen toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. UNI-AJASTIN Kun lämmitystilan aikana painetaan UNI-painiketta, sisäyksikön lämpötilan asetus laskee vähitellen käytön aikana; jäähdytystilassa lämpötilan asetus nousee vähitellen käytön aikana. Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Fi-3

4 OSIEN NIMET Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva. 6 Selitysten havainnollistamiseksi käyttöohjeessa on kuvituksia, joissa esitetään kaikki mahdolliset merkkivalot. Todellisessa käytössä näytössä näkyvät vain ne merkkivalot ja merkit, jotka koskevat sen hetkistä toimintoa. Fi-4

5 Kuva 1 Sisäyksikkö 1 Käytön ohjauspaneeli (Kuva 2) 2 MANUAL AUTO -painike Kun MANUAL AUTO -painiketta painetaan yli 10 sekuntia, pakotettu jäähdytystoiminto käynnistyy. Pakotettua jäähdytystoimintoa käytetään asennuksen aikana. Vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön. Jos pakotettu jäähdytystoiminto jostain syystä käynnistyy, paina START/STOPpainiketta ja pysäytä toiminto. Ilmaisin (Kuva 3) Kaukosäätimen signaalin vastaanottaja OPERATION-merkkivalo (vihreä) TIMER-merkkivalo (oranssi) Jos TIMER-merkkivalo vilkkuu, kun ajastin toimii, se tarkoittaa, että ajastimen asetuksissa on virhe (Katso sivu 17 autom. uudelleenkäynnistys). 7 ECONOMY- merkkivalo (vihreä) ECONOMY- m e r k k i val o p alaa, k u n ECONOMY-toiminto tai 10 C toiminto on asetettu. 8 Etukansi (Kuva 4) 9 Etupaneeli 10 Ilmansuodatin 11 Ilmavirran suunnan ilmanohjain 12 Oikea-vasen ilmanohjain (Ilmavirran suunnan ohjaimen takana) 13 Kondenssivesiletku Kuva 5 kaukosäädin 14 Signaalin lähetin C HEAT -painike 16 MODE -painike 17 ECONOMY -painike 18 Ulkoyksikön LOW NOISE -painike 19 ON Ajastin -painike 20 OFF Ajastin -painike 21 CLOCK ADJUST -painike 22 POWERFUL -painike 23 SET TEMP. -painike ( / ) 24 START/STOP -painke 25 FAN -painike 26 SWING-painike 27 SET -painike 28 SLEEP -painike 29 CANCEL -painike 30 RESET -painike 31 SELECT -painike ( / ) 32 Remote Controller -näyttö (Kuva 6) 33 Operation Mode -näyttö 34 LOW NOISE MODE -näyttö 35 Temperature SET -näyttö 36 Transmit Indicator -näyttö 37 FAN Speed -näyttö 38 SWING -näyttö 39 Clock & TIMER -näyttö Fi-5

6 VALMISTELU Kytke virta päälle Asenna paristot (R03/LR03 2) Kytke suojakatkaisin päälle Liu'uta etukantta ja poista se. Liu'uta nuolen suuntaan. Aseta paristot. Varmista, että paristojen napaisuudet (+ / -) ovat oikein. Sulje etukansi. Set the Current time HUOMIO! Huolehdi siitä, että pienet lapset eivät vahingossa nielaise paristoja. Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitetta. Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Tyhjät paristot pitää poistaa välittömästi ja hävittää asianmukaisesti, joko paristojen keräyssäiliöön tai toimittaa asianmukaiselle toimijalle. Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä käytä ladattavia paristoja yhdessä muun tyyppisten paristojen kanssa. Paristojen pitäisi kestää vähintään vuoden ajan normaalissa käytössä. Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee havaittavasti, vaihda paristot ja paina NOLLAUSpainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä. Kellonajan asettaminen 1 2 Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta. Paina SELECT (VALINTA) -painikkeita ja säädä kello nykyiseen aikaan. -painike : Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. -painike : Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. (Aina kun painikkeita painetaan, aika liikkuu eteenpäin/taaksepäin 1 minuutin verran; kun painikkeita pidetään painettuina, aika vaihtuu nopeammin 10 minuutin välein.) 3 Tämä päättää kellon asetuksen. Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta vielä kerran. Kaukosäätimen käyttö Kaukosäädin täytyy kohdistaa signaalin vastaanottajaan, jotta se toimii kunnolla. Toiminta-alue: Noin 6 metriä. Piippaus-ääni kuuluu, kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kunnolla. Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen painiketta uudelleen. Kaukosäätimen pidike Ruuvit Lisää Paina sisään Liu uta ylös Vedä ulos 1 Asenna pidike. 2 Aseta kaukosäädin. 3 Kaukosäätimen irrottaminen (kun käytetään käsin). Fi-6

7 KÄYTTÖ Toiminnan käynnistäminen 1 2 Paina START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)-painiketta. Sisäyksikön KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. Ilmastointilaite alkaa toimia. Paina MODE (TILA)-painiketta toimintatila. ja valitse haluamasi Joka kerta kun painiketta painetaan, tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. AUTO (AUTOMAATTINEN) COOL (JÄÄHDYTYS) DRY (KUIVAUS) HEAT (LÄMMITYS) FAN (TUULETIN) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asettaminen Paina TEMP. (LÄMPÖT.) -painiketta. -painike: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta. -painike: Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta. Esimerkki: Kun asetuksena on JÄÄHDYTYS. Lämpötilan määritysalue: AUTOMAATTINEN C JÄÄHDYTYS/KUIVAUS C LÄMMITYS C Lämpötilaa ei voida käyttää huonelämpötilan asettamiseen TUULETIN-tilan aikana (lämpötila ei näy kaukosäätimen näytöllä). Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asetusta tulee pitää vakioarvona. Se saattaa erota jonkin verran todellisesta huonelämpötilasta. Tuulettimen nopeuden määrittäminen Paina FAN (TUULETIN)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, tuulettimen nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Esimerkki: Kun asetuksena on 26 C. Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN: Lämmitys: Tuuletin toimii kierrättäen lämmitettyä ilmaa optimaalisella tavalla. Tuuletin toimii kuitenkin hyvin alhaisella nopeudella, kun sisäyksiköstä tulevan ilman lämpötila on alhainen. Jäähdytys : Kun huonelämpötila lähestyy lämpötilan asetusta, tuuletin hidastuu. Kun huonelämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa, huoneen sisätuuletin saattaa silloin tällöin pysähdellä energian säästämiseksi. Tuuletin : Tuuletin pyörii KESKI-nopeudella. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto alkaa. Sisäyksikön ilmavirtaa pienennetään hiljaisempaa käyttöä varten. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa ei voi käyttää DRY (KUIVAUS)-tilan aikana. (Sama pitää paikkansa, kun kuivaustila valitaan AUTOMAATTINEN-toimintatilan aikana.) SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminnan aikana lämmitys- ja jäähdytystehot alenevat jonkin verran. Jos huone ei lämpene/ jäähdy SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa käytettäessä, säädä sisäyksikön tuulettimen nopeutta. Esimerkki: Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN. Fi-7

8 Käytön pysäyttäminen Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5 ). OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3 ) sammuu. Tietoja AUTO CHANGEOVER -toiminnosta AUTO: Kun AUTO CHANGEOVER -toiminto ensiksi valitaan, tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella noin minuutin ajan, jolloin sisäyksikkö havaitsee huoneen olot ja valitsee oikean käyttötilan. Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on enemmän kuin +2 C > Jäähdytys- tai kuivaustoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on ±2 C > Valvontatoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on yli -2 C > Lämmitystoiminto Kun sisäyksikkö on säätänyt huoneen lämpötilan lähelle termostaatin asetusta, se alkaa valvoa toimintoa. Tuuletin toimii alhaisella nopeudella valvontakäyttötilassa. Jos huoneenlämpötila muuttuu merkittävästi, sisäyksikkö valitsee jälleen kerran asianmukaisen toiminnon (lämmitys, jäähdytys) ja säätää lämpötilan arvoon, joka on asetettu termostaattiin. (Valvontakäyttötilan alue on ±2 C suhteessa termostaatin asetukseen.) Jos sisäyksikön automaattisesti valitsema tila ei ole toivottu, valitse yksi käyttötiloista (HEAT, COOL, DRY, FAN). Tietoja käyttötilasta Lämmitys: Käytä huoneen lämmittämiseen. Kun lämmitystila valitaan, sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella noin 3 5 minuuttia, minkä jälkeen se vaihtaa valittuun tuulettimen asetukseen. Tämä ajanjakso on tarkoitettu sisäyksikön lämpenemistä varten ennen täyttä toimintoa. Kun huoneenlämpötila on hyvin alhainen, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta ja sen teho saattaa laskea. Ilmastointilaite menee automaattisesti sulatusjaksoon ajoittain huurteen poistamiseksi. OPERATIONmerkkivalo vilkkuu automaattisen sulatustoiminnon aikana ( Kuva 3 ) ja lämmitystoiminto keskeytyy. Jäähdytys: Käytä huoneen jäähdyttämiseen. Kuvaus: Käytä hienovaraiseen jäähdyttämiseen, kun kuivaat huonetta. Huonetta ei voi lämmittää kuivaustilan aikana. Sisäyksikkö toimii kuivaustilan aikana alhaisella nopeudella; huonekosteuden säätämiseksi sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain. Tuuletin saattaa myös toimia hyvin alhaisella nopeudella, kun huoneen kosteutta säädetään. Tuulettimen nopeutta ei voida vaihtaa manuaalisesti, kun kuivaustila on valittu. Tuuletus: Käytä kierrättämään ilmaan kaikkialla huoneessa. Lämmitystilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa korkeampi. Lämmitystila ei toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisemmaksi. Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisempi. Jäähdytys- ja kuivaustilat eivät toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa korkeammalle (jäähdytystilassa toimii ainoastaan tuuletin). Tuuletustila: Sisäyksikköä ei voida käyttää huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Fi-8

9 TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ-toiminnon käyttäminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta. Tämän painikkeen merkkiääni on erilainen kuin muiden painikkeiden. Tehokäytön käynnistyminen: Piippaa 3 kertaa (Pi Pi Pi!) / Muut painikkeet: Piippaa 2 kertaa (Pi Pi!) TEHOKÄYTTÖ-toiminnon lopettaminen (Kuva 5) Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoa TEHOKÄYTTÖ-toiminnosta Jäähdytys/kuivaus Lämmitys Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on laskenut asetetun lämpötilan alle, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on noussut asetetun lämpötilan yli, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Ilmavirtauksen suunta ja puhallusnopeus on automaattisesti asetettu TEHOKÄYTTÖ-toimintotilassa. Ilmavirran suuntaa voidaan muuttaa ilmavirran suunnan säätöpainikkeella. TEHOKÄYTTÖ-toimintoa ja SÄÄSTÖ-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Viimeksi kaukosäätimestä painetulla toiminnolla on etusija. Jos TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. SÄÄSTÖTOIMINTO Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. SÄÄSTÖ-toiminnon käyttö Paina SÄÄSTÖ-painiketta (kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy (Kuva 3). SÄÄSTÖ-toiminto käynnistyy. SÄÄSTÖ-toiminnon pysäyttäminen Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : POIS PÄÄLTÄ Paina SÄÄSTÖ-painiketta uudelleen (Kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu (Kuva 3). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoja SÄÄSTÖ-toiminnosta Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huonelämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. SÄÄSTÖ-toiminto on maksimi teholla 70 % normaalin ilmastointilaitteen toiminnasta jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Jos huone ei jäähdy (tai lämpene) kunnolla SÄÄSTÖ-toiminnolla, valitse normaali toiminto. Valvontajakson aikana AUTO-tilassa ilmastointilaitteen toiminto ei vaihdu SÄÄSTÖ-toimintoon, vaikka SÄÄSTÖ-toiminto olisi valittu painamalla SÄÄSTÖ-painiketta. Fi-9

10 TIMER (AJASTIN) -TOIMINTO Varmista ennen ajastintoiminnon käyttöä. että kaukosäädin on asennettu oikein nykyiseen aikaan ( s. 5). ON timer- tai OFF timer -toiminnon käyttö Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Fig. 3 5 ) syttyy. Paina ON TIMER -painiketta (OFF Timer- painiketta) (Kuva 5) ja valitse OFF timer- tai ON timer -toiminto. Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Aseta haluttu OFF- tai ON-aika (SELECT) VALITSE -painikkeella. (Kuva 5). Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). -painike: -painike: Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER-painikkeella CANCEL. Sisäyksikkö palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen Suorita vaiheet 2 ja 3. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUI- ET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita. Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Program-ajastimen käyttö Fi-10 Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) syttyy. Paina O N TIMER -painiketta (Kuva 5). Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Paina OFF TIMER -nappia (Kuva 5) Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Näytöllä näkyy vuorotellen OFF timer ja ON timer ja näyttää sitten ajan asetuksen ensin tapahtuvalle toiminnolle. Program-ajastin alkaa toimia. (Jos ON timer on valittu toimimaan ensin, sisäyksikön toiminta pysähtyy tässä vaiheessa.) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja Program-ajastimesta Program-ajastimen avulla OFF timer- ja ON timer -toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto OFF-ajastimesta ON-ajastimeen tai ONajastimesta OFF-ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. Ensimmäiseksi toimiva ajastimen toiminto on se, joka on määritetty lähimmäksi tämänhetkistä aikaa. Toimintojärjestys ilmaistaan nuolella kaukosäätimen näytöllä (OFF ON tai OFF ON). Yksi esimerkki Program-ajastimen käytöstä on ilmastointilaitteen automaattinen pysäyttäminen (OFF timer) nukkumaanmenon jälkeen, sitten sen automaattinen käynnistyminen (ON timer) aamulla ennen heräämistäsi. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen 1. Seuraa osan ON timer- tai OFF timer -ajastimen käyttö ja valitse ne ajastimen asetukset, jotka haluat vaihtaa. 2. Paina TIMER MODE -painiketta ja valitse joko OFF ON tai OFF ON. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUIET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita.

11 SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -TOIMINTO Toisin kuin muita toimintoja, SLEEP timer -toimintoa käytetään määrittämään aika, johon saakka ilmastointilaite on pysähdyksissä. SLEEP-ajastimen käyttö Paina SLEEP-painiketta, kun ilmastointilaite on käynnissä tai pysähdyksissä (Kuva 6). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) (Kuva 3) syttyy. Timer-asetusten muuttaminen Timer-asetusten peruuttaminen: Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen Timertoiminnon aikana: Paina START/STOP-painiketta. Paina SLEEP-painiketta (Kuva 5) uudelleen ja aseta aika TI- MER SET ( / ) -painikkeilla. Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). painike: 0.5H 1H 2H 3H 5H 7H 9H painike: 9H 7H 5H 3H 2H 1H 0.5H Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja SLEEP-ajastimesta SLEEP-ajastintoiminto muokkaa automaattisesti termostaatin asetuksia aika-asetusten mukaan ja estää liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen unen aikana. Kun asetettu aika on ohitettu, ilmastointilaite pysähtyy kokonaan. Lämmitystoiminnon aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus laskee automaattisesti 1 C kolmenkymmenen minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 4 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 C 2 C 3 C 4 C 30 minuuttia Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus nousee automaattisesti 1 C kuuden minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 2 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 tunti Aseta aika 1 tunti 1 tunti 30 minuuttia Aseta aika 1 C 2 C Fi-11

12 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Ilmavirran pystysuunta (ylös-alas) säädetään painamalla kaukosäätimen (SET) ASETA-painiketta. Ilmavirran vaakasuunta (oikeavasen) säädetään manuaalisesti liikuttamalla ilmavirtauksen suuntaussäleikköä. Aina kun ilmavirran vaakasuuntaa säädetään, käynnistä ilmastointilaitteen toiminto ja varmistu, että pystysuuntaiset ilmavirtauksen suuntaussäleiköt pysäytetään. Pystysuuntainen ilmavirran suunnan säätö VAARA! Paina SET (ASETA)-painiketta (Kuva 5). Joka kerta kun painiketta painetaan, suunta muuttuu seuraavasti: Ilmavirran suunnan asetusten tyypit: 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Jäähdytyksen/kuivauksen ja lämmityksen aikana. Kaukosäätimen näyttö ei vaihdu Käytä ilmavirran suunnan säätöjä yllä esitetyillä vaihteluväleillä. Pystysuuntainen ilmavirta asetetaan automaattisesti esitetyllä tavalla valitun toiminnon tyypin mukaan. Jäähdytys/kuivaustila : Vaakasuuntainen virtaus 1 Lämmityksen aikana : Virtaus alaspäin 6 AUTOMAATTINEN-tilassa ilmavirtaus on vaakasuuntainen 1 ensimmäisten minuuttien ajan toiminnon aloittamisesta; ilmavirran suuntaa ei voida säätää tämän ajanjakson aikana. Ilmavirran suunnan asetus on väliaikaisesti 1, kun ilmavirtauksen lämpötila on alhainen lämmitystilan käynnistyessä. Oikea-vasen säätö Säädä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä. Siirrä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä ja säädä ilmavirtaa haluamaasi suuntaan Sivusuunnan säätö Älä koskaan pane sormia tai vieraita esineitä lähtöaukkoihin, koska sisäinen tuuletin toimii suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Säädä pystysuoran ilmavirran säleikköä aina kaukosäätimen SET (ASETA)- painikkeella. Manuaalinen liikuttaminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnon; tällaisessa tapauksessa pysäytä toiminto ja käynnistä uudelleen. Säleikön pitäisi toimia kunnolla jälleen. Älä aseta ilmavirran suuntaussäleikköjä jäähdytys- tai kuivaustilassa lämmitysalueelle (4 6) useiksi tunneiksi, koska vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja sisäyksiköstä voi tippua vettä. Jos ilmavirran suuntussäleiköt jätetään lämmitystilaan pidemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, ne palautuvat automaattisesti kohtaan 3. Kun laitetta käytetään huoneessa, jossa on pieniä lapsia, iäkkäitä tai sairaita henkilöitä, ilmavirran suunta ja huonelämpötila pitäisi harkita huolellisesti asetuksia tehtäessä. HUOMIO! vipu kahdessa kohtaa KÄÄNTÖTOIMINTO Vipu Kun oikea-vasen-suuntaisia säleiköitä säädetään, pystysuuntaiset (ylös-alas) säleiköt täytyy pysäyttää ensin ja varmistua, että ne pysähtyvät täydellisesti, ennen kuin suuntaa säädetään. Laite siirtää ilmanvirtauksen aukkoja ylös ja alas siirtääkseen viileää tai lämmintä ilmaa kaikkialle huoneeseen. Fi-12 KÄÄNTÖ-toiminnon valitseminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta. KÄÄNTÖ-näyttö " " syttyy. Ilmavirran suunnan säleiköt kääntyvät automaattisesti ohjaamaan ilmavirtaa sekä ylös että alas. KÄÄNTÖ-toiminnon lopettaminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta kerran uudelleen. KÄÄNTÖ-näyttö " " sammuu. Ilmavirran suunta palaa asetuksiin, joissa se oli ennen kääntötoiminnon alkamista. Tietoja KÄÄNTÖ-toiminnosta Jäähdytyksen/kuivauksen aikana : Kääntyy asentojen 1 ja 3 välillä. Lämmityksen aikana : Kääntyy asentojen 3 ja 6 välillä. KÄÄNTÖ-toiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, kun ilmastointilaitteen tuuletin ei toimi tai kun se toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla.

13 10 C HEAT (LÄMMITYS) -TOIMINTO Huoneenlämpötila voidaan säilyttää 10 C:ssa painamalla 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5), jotta estetään huoneenlämpötilan putoaminen liian alhaiseksi. 10 C HEAT -TOIMINNON KÄYTTÖ Paina 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5). ECONOMY-merkkivalo (vihreä) syttyy. (Kuva 3) 10 C HEAT -TOIMINNON PYSÄYTTÄMINEN Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) ECONOMY-merkkivalo (vihreä) sammu (Kuva 3) Toiminto pysähtyy. Tietoja 10 C HEAT -TOIMINNOSTA Lämmitystila ei toimi, jos huoneenlämpötila on tarpeeksi korkea. Kun 10 C HEAT OPERATION on asetettu vain alla oleva toiminto on käytettävissä. SET Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : OFF MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO Käytä MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -toimintoa, jos kaukosäädin on hukassa tai jos paristo on loppunut. Päälaitteen säätöjen käyttäminen Paina MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta ilmaisimessa vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 10 sekuntia. Pysäytä toiminto painamalla MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta 3 sekuntia. Kun ilmastointilaitetta käytetään MANU- AALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeella, se toimii samassa tilassa kuin kaukosäätimellä valittu AUTOMAATTI- NEN-tila (katso sivu 7). Tuulettimen valittu nopeus on "AUTO- MAATTINEN" ja lämpötilan asetus on vakio (24 C). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon käyttäminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" tulee näkyviin kaukosäätimen näytölle " " (Kuva 6). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon lopettaminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" häviää kaukosäätimen näytöstä " " (Kuva 6). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoa ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnosta ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatilaa voidaan käyttää jäähdytyksen, lämmityksen ja automaattisen toiminnan aikana. Sitä ei voida käyttää TUULETIN- ja KUIVAUS-toiminnoissa. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon asetus pysyy tallennettuna vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin. Kaukosäätimen näyttö pysyy myös ennallaan. Kun tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia on vähennetty riittävästi, ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminto ei vähennä enää lisää tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. TEHOKÄYTTÖ-toiminto ja ALOW NOISE -toiminto ei voi olla päällä samanaikaisesti. Viimeksi valittu toiminto on etusijalla. Fi-13

14 PUHDISTUS JA HUOLTO Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteen johdosta. Varmista, että tulosäleikkö (Fig. 1 8 ) on asennettu hyvin. HUOMIO! Ilmansuodattimia irrotettaessa tai vaihdettaessa on varmistuttava, että lämmönvaihtimeen ei kosketa. Tästä saattaa aiheutua henkilövahinkoja. Tulosäleikön puhdistaminen Ilmansuodattimen puhdistus 1. Tulosäleikön irrottaminen. 1 Aseta sormet säleikön paneelin molempiin päihin ja nosta eteenpäin; jos säleikkö on jumissa jossain kohtaa, nosta edelleen ylöspäin ja irrota se. 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodatin. Nosta ilmansuodattimen kahvaa, irrota kaksi alempaa nuppia ja vedä pois. Ilmansuodatin (Oikea & vasen) 2 Vedä välihaarukan ohi ja avaa tulosäleikkö leveälle, niin että se on vaakasuunnassa. Tulosäleikkö Ilmansuodattimen kahva Koukut (kaksi kohtaa) 2. Poista pöly imurilla tai pesemällä. Anna kuivua perusteellisesti pesun jälkeen varjoisessa paikassa. 3. Pane ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje tulosäleikkö. Kiinnitysakseli 1 Aseta ilmansuodattimen reunat linjaan paneelin kanssa, työnnä täysin sisään ja varmista, että kaksi alempaa nuppia ovat kunnolla paneelin rei issä. Nuppi 2. Puhdista vedellä. Poista pöly pölynimurilla; pyyhi sisäyksikkö lämpimällä vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla, pehmeällä kankaalla. 3. Pane tulosäleikkö takaisin paikoilleen. 1 Vedä nupit kokonaan pois. 2 Pidä säleikköä vaakasuorassa ja aseta vasen ja oikea kiinnitysakseli laakereihin paneelin yläosassa. 3 Paina kaaviossa olevan nuolen osoittamaan kohtaa ja sulje tulosäleikkö Kiinnitysakseli 2 Sulje tulosäleikkö. Koukut (kaksi kohtaa) (Kuvituksessa on esimerkki sisäyksiköstä, jossa ei ole tulosäleikköä asennettuna.) Ilmansuodattimen pöly voidaan puhdistaa imurilla tai pesemällä suodatin neutraalin pesuaineen ja lämpimän veden sekoituksella. Jos peset suodattimen, varmista, että annat sen kuivua perusteellisesti varjoisessa paikassa ennen uudelleenasennusta. Jos pölyn annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirta pienenee ja teho laskee sekä kohina kasvaa. Ilmasuodattimet pitäisi puhdistaa normaalissa käytössä kahden viikon välein. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. 1 3 Laakeri Nuppi Kun sisäyksikköä käytetään pidempiä aikoja, se saattaa kerätä pölyä sisälle, mikä laskee sen tehoa. Sisäyksikkö suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti puhdistuksen ja huollon lisäksi. Lisätietoja saat valtuutetulta huoltohenkilöstöltä. Sisäyksikön rungon puhdistamiseen ei saa käyttää 40 C kuumempaa vettä, karkeita hankaavia pesuaineita tai haihtuvia puhdistusaineita, kuten bentseeni tai tinneri. Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille. Kun ilmastointilaite sammutetaan kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, annan fan-tilan toimia jatkuvasti noin puolentoista vuorokauden ajan, jotta sisäosat kuivuvat perusteellisesti. Fi-14

15 PUHDISTUS JA HUOLTO Puhallussuodattimen asennus 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Kiinnitä puhallussuodatin etupaneelin kehykseen. Kiinnitä suodatin vetimiin (6 kohtaa) niin, että ne eivät työnny ulos. Puhallussuodattimen kehys 3. Asenna uuden puhallussuodattimet. 1 Poista vanhat puhallussuodattimet asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. 2 Asenna samalla tavalla, kun puhallussuodattimet. 4. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Tietoja puhallussuodattimista Vetimet (6 kohtaa) Ilmansuodatin Vetimet (6 kohtaa) (Yllä olevasta kuvasta tulosäleikkö on jätetty pois) 3. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Kun puhallussuodattimia käytetään, teho kasvaa asettamalla tuuletin nopeuteen HIGH. Likaisten puhallussuodattimien vaihtaminen Vaihda suodattimet seuraavilla osilla (ei kuulu varustukseen). POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN : UTR-FA16 Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun: UTR- FA Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Irrota puhallussuodattimet, jotka on kiinnitetty etupaneelin kehykseen. Puhallussuodattimen kehys Ilmansuodatin POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN (yksi levy) Puhallussuodattimet ovat hävitettäviä. (Niitä ei voi pestä tai käyttää uudelleen.) Puhallussuodattimet täytyy käyttää mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. (Ilmanpuhdistuksen teho vähenee, kun suodattimia pidetään avatussa pakkauksessa) Yleisesti ottaen suodattimet pitäisi vaihtaa kolmen kuukauden välein. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja puhallussuodattimia (UTR-FA16) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat käytetyt likaiset puhallussuodattimet. [Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun (yksi levy) vaaleansininen] Suodatin pitäisi vaihtaa kolmen vuoden välein, jotta se säilyttää hajua poistavan vaikutuksen. Suodattimen kehys ei ole kertakäyttöinen. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja hajua poistavia suodattimia (UTR-FA16-2) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat suodattimet. Hajua poistavien suodattimien huolto Jotta suodattimet säilyttävät hajunpoistotehon, puhdista suodatin seuraavalla tavalla kolmen kuukauden välein. 1 Irrota hajua poistava suodatin. 2 Puhdista vedellä ja ilmakuivaa. 1) Huuhtele suodatin korkealla paineella kuumalla vedellä, kunnes suodatin on veden peitossa. Huuhtele laimennetulla neutraalilla pesuaineella. Ä l ä k o s k a a n puhdi s t a r aapu t t a m all a t a i hankaamalla, ettei hajua poistava vaikutus kärsi. 2) Huuhtele juoksevalla vedellä. 3) Kuivaa varjossa. 3 Asenna hajuapoistava suodatin uudelleen. Suodattimien puhdistus merkkivalo Suodattimien puhdistuksesta muistuttava merkkivalo voidaan. tehdä asetuksista laitetta asentaessa. Economy -valon vilkkuessa on aika puhdistaa suodattimet. Suodattimet puhdistetaan ohjeiden mukaisesti. Puhdistuksen jälkeen paina MANUAL AUTO -painiketta 2 sekunnin ajan. (Kuva 2) Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Vilkkuu : OFF Fi-15

16 VIANMÄÄRITYS VAROITUS! Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), toiminto täytyy välittömästi pysäyttää, irrottaa virtalähteen pistoke ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Sisäyksikön virtakytkimen kääntäminen pois päältä ei täysin irrota laitetta virtalähteestä. Varmista aina, että irrotat virtalähteen pistokkeen ja kytket suojakatkaisimen pois päältä varmistaaksesi, että virta on kokonaan pois päältä. Suorita seuraavat tarkistuksen ennen palvelun pyytämistä: e r i O a m l e g n O Katso sivu NORMAALI TOIMINTO Ei toimi välittömästi: Jos sisäyksikkö pysäytetään ja käynnistetään välittömästi uudelleen, kompressori ei toimi noin 3 minuuttiin, jotta ehkäistään sulakkeen palaminen. Aina kun virtapistoke irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen pistorasiaan, suojauspiiri toimii 3 minuutin ajan ja estää toiminnon kyseisenä aikana. Kuuluu kohinaa: Toiminnon aikana tai välittömästi toiminnon jälkeen ilmastointilaitteen putkistosta saattaa kuulua virtaavan veden ääni. Kohina saattaa olla huomattavaa noin 2 3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen (jäähdytysaineen virtauksen ääni). Toiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen kitinä. Tämä johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat. Lämmitystoiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen sihinä. Ääni syntyy automaattisesta sulatustoiminnosta. 16 Haisee: Sisäyksiköstä saattaa tulla hajua. Haju johtuu huoneen hajuista (huonekalu, tupakka jne.), jotka ovat menneet sisään sisäyksikköön. Tulee sumua tai höyryä: Ilmavirta on heikko tai pysähtyy: Jäähdytys/kuivaustilan aikana sisäyksiköstä saattaa tulla ohutta sumua. Tämä johtuu huoneilman äkillisestä jäähtymisestä sisäyksikön lähettämän viileän ilman vuoksi, mistä aiheutuu kondensaatiota ja sumua. Ulkoyksikön tuuletin saattaa pysähtyä lämmitystoiminnon aikana, ja laitteesta nousee höyryä. Tämä johtuu automaattisesta sulatustoiminnosta. Kun lämmitystoiminto käynnistyy, tuulettimen nopeus on tilapäisesti hyvin alhainen, mikä mahdollistaa sisäosien lämpenemisen. Jos huoneenlämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella. Jos haluat lämmittää huonetta enemmän, aseta termostaatti korkeammalle. Sisäyksikkö pysähtyy tilapäisesti lämmitystoiminnon aikana (7 15 minuutin ajaksi), kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä. OPE- RATION-merkkivalo välkkyy automaattisen sulatustoiminnon aikana Tuuletin saattaa toimia hyvin alhaisella nopeudella kuivaustoiminnon aikana tai kun laite kontrolloi huoneenlämmössä. 6 SUPER QUIET -toiminnon aikana tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. 6 Ulkoyksiköstä tulee vettä: AUTO-toiminnon kontrollivaiheessa tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. Vettä saattaa muodostua ulkoyksiköstä lämmitystoiminnon aikana automaattisen sulatustoiminnon seurauksena Fi-16

17 VIANMÄÄRITYS Oire Tarkastettavat kohteet Katso sivu TARKASTA KERRAN LISÄÄ Ei toimi lainkaan: Onko virtapistoke irti pistorasiasta? Onko ollut sähkökatkos? Onko sulake palanut tai suojauspiiri pongahtanut? Huono jäähdytysteho: Onko ilmansuodatin likainen? Onko ilmastointilaitteen tulosäleikkö tai lähtöaukko tukittu? Sääditkö huoneenlämpötilan asetukset (termostaatti) oikein? Onko ikkuna tai ovi auki? Tuleeko ikkunasta kirkas auringonvalo jäähdytystoiminnon aikana? (Sulje verhot.) Onko huoneessa lämmityslaitteita tai tietokoneita tai liian useita henkilöitä huoneessa jäähdytystoiminnon kyseessä ollessa? Laite toimii kaukosäätimen asetuksista poikkeavalla tavalla: Onko ajastin päällä? Onko laite asetettu SUPER QUIET -toimintoon? Onko laite asetettu OUTDOOR UNIT LOW NOISE -toimintoon? Ovatko kaukosäätimen patterit tyhjät? Onko kaukosäätimen patterit asetettu sisään oikein? Jos ongelma jatkuu näiden tarkistusten jälkeen tai jos et havaitse palaneen hajua, tai OPERATION-merkkivalo (Kuva 3) ja TIMER-osoittimen lamppu (Kuva 3) vilkkuu, keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön. KÄYTTÖVIHJEITÄ Käyttö ja suorituskyky Lämmitysteho Ilmastointilaite toimii lämpöpumppuperiaatteella. Se vetää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäyksikköön. Tämän seurauksena käyttöteho laskee, kun ulkoilman lämpötila laskee. Jos lämmitysteho ei ole riittävä, ilmastointilaitteen rinnalla suositellaan käytettäväksi toista lämmityslaitetta. Lämpöpumpulliset ilmastointilaitteet lämmittävät koko huoneen sillä seurauksella, että ensikäynnistyksen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin huone on lämmitetty. Mikrotietokoneella säädettävä automaattinen sulatus Kun lämmitystilaa käytetään alhaisessa ulkolämpötilassa ja korkeassa kosteudessa, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, josta seuraa alentunut käyttöteho. Jotta vältytään alentuneelta teholta, tämä ilmastointilaite o n varust ett u mikrotieto kone ell a sää dettä väll ä sulatustoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy tilapäisesti ja sulatuspiiri toimii hetken aikaa (noin 7 15 minuuttia). OPERATION-merkkivalo (vihreä) välkkyy automaattisen toiminnon aikana. AUTOM. uudelleenkäynnistys Sähkökatkon yhteydessä Ilmastointilaitteen virtalähde pysähtyy sähköntoimituksessa olevan häiriön vuoksi. Ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen aikaisemmassa tilassa, kun virta palautetaan. Jos virtakatkos tapahtuu TIMER-toiminnon aikana, ajastin nollataan ja sisäyksikkö aloittaa (tai lopettaa) toiminnon uusilla aika-asetuksilla. Siinä tapauksessa, että tällainen ajastimen vika tapahtuu, TIMER-merkkivalo vilkkuu (katso sivu 3). Muiden sähkölaitteiden (parranajokoneen jne.) tai langattoman radiolähettimen käyttö saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön. Irrota tällaisessa tapauksessa virtalähteen pistoke, kiinnitä se uudelleen ja käynnistä toiminto uudelleen kaukosäätimellä. Fi-17

18 FG Finland Oy

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.

KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. KÄYTTÖOHJE SEINÄKATTOMALLI SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9314961014-02 Kuva 1 Kuva 2 1 3 2 5 7 8 S U P E R Q U IE T H I -P O W E R 10 MA I N T E N A N C E S I G N T

Lisätiedot

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B

DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE. Käyttöohjeet FTXR28EV1B FTXR42EV1B FTXR50EV1B DAIKIN HUONEEN ILMASTOINTILAITE Käyttöohjeet FTXR8EVB FTXR4EVB FTXR50EVB SISÄLLYS LUE ENNEN KÄYTTÖÄ Turvaohjeet... Osien nimet...3 Toimenpiteet ennen käynnistystä...6 KÄYTTÖ JÄÄHDYTYS SARARA-KUIVAUS-käyttö...8

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

TURVALLISUUSVAROTOIMET

TURVALLISUUSVAROTOIMET KÄYTTÖOHJEET SISÄLTÖ TURVALLISUUSVAROTOIMET 1 HÄVITTÄMINEN 2 ERI OSIEN NIMET 3 TOIMENPITEET ENNEN KÄYTTÖÄ 3 TOIMINTATILOJEN VALITSEMINEN 4 TUULETTIMEN NOPEUDEN JA ILMAN VIRTAUSSUUNNAN SÄÄTÄMINEN 5 I-SAVE-TOIMINTO

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH

Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH 1 Ilmalämpöpumput MSZ-GE22VAH MSZ-GE25VAH MSZ-GE35VAH MSZ-GE50VAH KÄYTTÖOHJE ML 4.8.2009 v. 1.1 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen

Lisätiedot

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET

JAETUT ILMASTOINTILAITTEET JAETUT ILMASTOINTILAITTEET SISÄYKSIKKÖ MSZ-FD25VA MSZ-FD35VA MSZ-FD25VAS MSZ-FD35VAS KÄYTTÖOHJEET Käyttäjälle Lue käyttöohjeet ennen käyttöä. Näin varmistat yksikön asianmukaisen ja turvallisen käytön.

Lisätiedot

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI

AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS ENGLISH NORSK SUOMI AIR-TO-AIR HEAT PUMP OPERATION MANUAL ENGLISH LUFT/LUFT VARMEPUMPE DRIFTSMANUAL NORSK ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOPAS SUOMI INDOOR UNIT INNENDØRSENHET SISÄYKSIKKÖ AY-ZP40KR OUTDOOR UNIT UTENDØRSENHET ULKOYKSIKKÖ

Lisätiedot

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas

Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8. Käyttöopas Ilmalämpöpumppu SISÄYKSIKKÖ/ULKOYKSIKKÖ MALLI RAS-18SX8/RAC-18SX8 RAS-25SX8/RAC-25SX8 RAS-35SX8/RAC-35SX8 ULKOYKSIKKÖ SISÄYKSIKKÖ Käyttöopas Parhaan suorituskyvyn ja ongelmattoman käytön varmistamiseksi,

Lisätiedot

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin

ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin ilmalämpöpumppu/ huoneilmajäähdytin Käyttö- ja asennusopas Asuintilojen ilmastointilaitteet Asennustiedot tarkoitettu vain valtuutettujen asennusliikkeiden käyttöön! Kiitos, että valitsit tämän ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV91EH + SAP-CRV91EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV91EH 1 852 065 78 SAP-CRV91EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö Ulkoyksikkö

Lisätiedot

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL DRIFT- OCH SKÖTSELMANUAL KÄYTTÖOHJE INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA H091NI (Indoor unit) INNOVA H091NO (Outdoor unit) INNOVA H121NI (Indoor unit) INNOVA H121NO (Outdoor unit) Thank you for choosing

Lisätiedot

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11

Invertteriilmalämpöpumppu. Käyttöohjeet 15.10.2007/RTL 1/11 15.10.2007/RTL 1/11 Invertteriilmalämpöpumppu Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-RE9GKE CS-RE12GKE Ulkoyksiköt CU-RE9GKE CU-RE12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen. Säilytä

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732

Käyttöoppaasi. LG N09AWR http://fi.yourpdfguides.com/dref/3902732 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S

Käyttäjän käsikirja. Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZMX-SA, SRK25ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S Käyttäjän käsikirja Mitsubishi Heavy Industries SRK0ZMX-SA, SRK5ZMX-SA, SRK35ZMX-SA, SRK50ZMX-S, SRK60ZMX-S ds Paavo Kataikko Oy Puh. 09 4685 info@kataikko.fi www.kataikko.fi Kiitos, kun valitsit juuri

Lisätiedot

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI

12PHR-N ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE 6 720 808 465 (2013/08) SUOMI 6 70 808 465 (0/08) ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE SUOMI PHR-N "Plasmacluster" and "Device of a cluster of grapes" are registered trademarks or trademarks of Sharp Corporation. RAKENTAMISMÄÄRÄYKSET Yksikön

Lisätiedot

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S,

Sisällysluettelo 2 SRK50ZJX-S, SRK60ZJX-S. Käyttöohje / Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZJX-SA, SRK25ZJX-SA, SRK35ZJX-S, Sisällysluettelo Turvallisuusohjeita... 3 Osien ja toimintojen nimet... 5 Kaukosäätimen käsittely... 9 Toiminnot... 10 Kellon asetus aikaan... 12 Automaattinen käynti... 13 Jäähdytys, lämmitys, ilmankuivaus,

Lisätiedot

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE

Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Ilmalämpöpumput KÄYTTÖOHJE Sisäyksiköt CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 Ulkoyksiköt CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE CU-2E18CBPG CU-3E18EBE CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1

KÄYTTÖOHJEET. Jaetut ilmastointilaitteet FHYBP71B8V1 FHYBP100B8V1 FHYBP125B8V1 FHYCP71B8V1 FHYCP100B8V1 FHYCP125B8V1 KÄYTTÖOHJEET FHYBP7B8V FHYBP00B8V FHYBP5B8V FHYCP7B8V FHYCP00B8V FHYCP5B8V FDYP5B8V FDYP00B8V FDYP50B8V FBQ5B8V FBQ50B8V FBQ60B8V FBQ7B8VB FBQ00B8VB FBQ5B8VB FCQ5B8V FCQ50B8V FCQ60B8V FCQ7B8VB FCQ00B8VB

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1

KÄYTTÖOPAS. Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa. DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 KÄYTTÖOPAS Kokonaislämmönvaihdin Lämmön talteenottotuuletin DX-kierukan kanssa MALLIT (Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi) DX-kierukan ja kostuttimen kanssa VKM50GBMV1 VKM80GBMV1 VKM100GBMV1 DX-kierukan

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977

Käyttöoppaasi. LG C12SQ.NB0 http://fi.yourpdfguides.com/dref/3990977 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle. Löydät kysymyksiisi vastaukset käyttöoppaasta ( tiedot, ohjearvot, turvallisuusohjeet, koko, lisävarusteet

Lisätiedot

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi

Ilmastointilaite. Käyttöohjeet. Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 10.06.2008/RTL. ksi Käyttöohje/Panasonic CS-UW9-12GKE Sivu 1/11 Ilmastointilaite Käyttöohjeet Sisäyksiköt CS-UW9GKE CS-UW12GKE Ulkoyksiköt ksi CU-UW9GKE CU-UW12GKE Lue nämä ohjeet huolella ennen kuin käynnistät ilmastointilaitteen.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN

KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN KÄYTTÖOHJE ARGO AW 22-28-38-42-52-64 MALLEIHIN 19.8.2005, v.1.2 / ML Tämä käyttöohje on Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen osittainenkin kopioiminen tai jälkijulkaisu ilman Scanoffice Oy:n kirjallista lupaa

Lisätiedot

SP1731 - SP1735 - SP1753

SP1731 - SP1735 - SP1753 SP1731 - SP1735 - SP1753 6 3 4 u 1 : = TR BRUGSANVISNING MANUEL D'UTILISATION KÄYTTÖOHJE OPERATING MANUAL BRUKSANVISNING GEBRUIKSAANWIJZING INSTRUKCJA OBSŁUGI BRUKSANVISNING KULLANIM KILAVUZU 2 22 42 62

Lisätiedot

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS

SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS SPLIT-TYPE AIR CONDITIONERS INDOOR UNIT MSZ-FH25VE MSZ-FH35VE Oversettelse av originaldokument Alkuperäistekstin käännös BRUKSANVISNING For bruker For å kunne bruke denne enheten på en korrekt og trygg

Lisätiedot

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU

KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU R KC-A60EU KC-A50EU KC-A40EU ILMANPUHDISTIN kostutustoiminnolla KÄYTTÖOPAS SUOMI Tämänmerkkinen laite on Sharp Corporationin tavaramerkki. Plasmacluster on Sharp Corporationin rekisteröity tavaramerkki

Lisätiedot

EHP5.0 AA/I EHP5.0 AA/O EHP6.0-1 AA/I EHP6.0-1 AA/O SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE. 6 720 804 499 fi

EHP5.0 AA/I EHP5.0 AA/O EHP6.0-1 AA/I EHP6.0-1 AA/O SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE. 6 720 804 499 fi SPLIT-TYYPPINEN ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE Allaolevat yksiköt voivat toimia vain pareina. Niitä ei voi käyttää muiden tuotteiden kanssa. SISÄYKSIKKÖ ULKOYKSIKKÖ EHP5.0 AA/I EHP5.0 AA/O EHP6.0- AA/I EHP6.0-

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N

IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N FI IVT Nordic Inverter 09/12 LR-N Käyttöohje Tuotenumero: 6720645219 Painos: 2010/10 Lue käyttöohje huolella ennen tuotteen käyttöä. Säilytä käyttöohje varmassa paikassa tulevaa tarvetta varten. Sisällys

Lisätiedot