SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA"

Transkriptio

1 KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG07-14LMCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN

2 SISÄLLYSLUETTELO VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5 KÄYTTÖ...Fi-6 TEHOKÄYTTÖ... Fi-8 SÄÄSTÖTOIMINTO... Fi-8 AJASTIMEN TOIMINTA... Fi-9 UNI-AJASTIN -TOIMINTO...Fi-10 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN...Fi-11 KÄÄNTÖTOIMINTO...Fi C LÄMMITYS -TOIMINTO... Fi-12 MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO... Fi-12 ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA... Fi-12 PUHDISTUS JA HUOLTO...Fi-13 VIANMÄÄRITYS...Fi-15 KÄYTTÖVIHJEITÄ...Fi-16 VAROTOIMENPITEET Lue nämä "VAROTOIMET" kokonaan ja käytä laitetta oikein. Tämän osion ohjeet koskevat turvallisuutta; varmista turvallisten olosuhteiden ylläpito. "VAARA", "VAROITUS" ja "HUOMIO" merkeillä on seuraavat merkitykset näissä ohjeissa: Fi-2 VAARA! VAROITUS! HUOMIO! VAARA! HUOMIO! Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina todennäköisesti johtavat käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat johtaa käyttäjän tai huoltohenkilön kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen. Tämä merkki ilmaisee toimenpiteitä, jotka väärin suoritettuina saattavat mahdollisesti aiheuttaa henkilökohtaista haittaa käyttäjälle tai omaisuusvahingon. Älä yritä asentaa tätä ilmastointilaitetta itse. Ilmastointilaitteessa ei ole käyttäjän huollettavissa olevia osia. Korjaukset täytyy aina suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Kun ilmastointilaitetta siirretään, sen irrottaminen ja asentaminen täytyy suorittaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta. Varo kylmettymästä liikaa viipymällä useita tunteja suorassa jäähdytysilmavirrassa. Älä laita sormia tai esineitä lähtöaukkoon tai tulosäleikköön. Älä käynnistä tai pysäytä ilmastointilaitteen toimintaa irrottamalla sähkökaapelia jne. Varo vaurioittamasta virtajohtoa. Jos tämän laitteen virtajohto on vaurioitunut, se täytyy vaihtaa valtuutetun huoltohenkilöstön toimesta, koska toimenpide vaatii erikoistyökalut ja määrätyn johdon. Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli jaota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin. Kylmäainevuodon yhteydessä, pidä etäällä tulesta ja kaikesta syttyvästä. (Ota yhteyttä valtuutettuihin huoltohenkilöihin) Järjestä tilapäinen tuuletus käytön aikana. Älä suuntaa ilmavirtaa tulisijoihin tai lämmityslaitteisiin. Älä kiipeä äläkä aseta esineitä ilmastointilaitteen päälle. Älä ripusta esineitä sisäyksikköön. Älä aseta kukkaruukkuja tai vesisäiliöitä ilmastointilaitteiden päälle. Älä sijoita mitään muita sähkölaitteita tai kotitalouskoneita sisäyksikön tai ulkoyksikön alle. Kondenssiveden tippuminen yksiköstä voi kastella ne, ja se saattaa aiheuttaa omaisuusvahinkoja tai virhetoimintoja. Älä altista ilmastointilaitetta suoraan vedelle. Älä käytä ilmastointilaitetta märin käsin. Älä vedä virtajohdosta. Kytke virtalähde pois päältä, kun sisäyksikköä ollaan käyttämättä pidemmän aikaa. Tarkasta asennusteline vaurioiden osalta. Älä aseta eläimiä tai kasveja suoraan ilmavirran kohdalle. Älä juo ilmastointilaitteesta valutettua vettä. Älä käytä käyttökohteissa, joissa säilytetään ruokaa, kasveja tai eläimiä, tarkkuuslaitteita tai taide-esineitä. Kytkentäventtiilit kuumenevat lämmityksen aikana; käsittele varoen. Älä koske sisäyksikköön tai ulkoyksikköön sisäänrakennetun lämmönvaihtimen alumiinilamelleihin välttääksesi henkilövahingot kun asennat tai huollat yksikköä. Älä käytä voimakasta painetta jäähdytysripoihin. Käytä vain asennettujen ilmansuodattimien kanssa. Älä tuki tai peitä tulosäleikköä tai lähtöaukkoa. Varmista, että kaikki sähkölaitteet ovat vähintään metrin etäisyydellä joko sisä- tai ulkoyksiköstä. Vältä ilmastointilaitteen asentamista tulisijan tai muun lämmityslaitteen lähelle. Kun sisä- ja ulkoyksikköä asennetaan, ryhdy varotoimiin estääksesi lasten pääsyn laitteille. Älä käytä herkästi syttyviä kaasuja ilmastointilaitteen lähellä. Älä istu ilmastointilaitteen päällä, nojaa siihen tai aseta mitään painoa ilmastointilaitteelle. Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käytettäväksi (mukaan lukien lapset), joiden fyysiset, aistitoimintoihin liittyvät tai älylliset kyvyt ovat alentuneet tai joilta puuttuu kokemusta tai tietoa, ellei heitä valvota tai ohjata heidän turvallisuudestaan vastuussa olevan henkilön toimesta. Lapsia pitäisi valvoa sen varmistamiseksi, että he eivät leiki laitteen kanssa.

3 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT Energiaa säästävä ja miellyttävä toiminta INVERTTERI Käytön alussa kuluu paljon virtaa huoneen nopeaan lämmittämiseen halutun lämpöiseksi. Jatkossa ilmastointilaite vaihtaa automaattisesti alhaisempaan virta-asetukseen taloudellisen ja miellyttävän käytön varmistamiseksi. SÄÄSTÖTOIMINTO Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huoneen lämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. KÄÄNTÖTOIMINTO Ilmavirran ohjaussäleiköt kääntyvät automaattisesti ylös ja alas, niin että ilma kulkee nopeasti huoneen jokaiseen nurkkaan. AUTOMAATTINEN VAIHTO Toimintotila (jäähdytys, kuivaus, lämmitys) vaihtuu automaattisesti, jotta määritetty lämpötila pysyy tasaisena koko ajan. ERITTÄIN HILJAINEN TOIMINTO Sisäyksikön ilmavirtaa vähennetään hiljaisempaa toimintaa varten. 10 C LÄMMITYSTOIMINTO Huonelämpötila voidaan pitää 10 C:ssa, jotta ehkäistään huonelämpötilan laskeminen liian alhaiseksi. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOI- MINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. Toimii puhtaasti IRROTETTAVA ILMASÄLEIKKÖ Sisäyksikön ilmasäleikkö voidaan irrottaa helppoa puhdistusta ja huoltoa varten. HOMETTA ESTÄVÄ SUODATIN Ilmasuodatin on käsitelty niin, että se vastustaa homeen kasvua ja mahdollistaa puhtaamman käytön ja helpomman huolenpidon. POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUH- DISTUKSEEN Polyfenoli-katekiini-suodatin ilmanpuhdistukseen käyttää staattista sähköä ilman hienojen partikkeleiden ja pölyn puhdistamiseen, esim. tupakan savu ja kasvien siitepöly, jotka ovat liian pieniä silmillä nähtäväksi. Suodatin sisältää katekiinia, joka on erittäin tehokas tukahduttamaan useiden suodattimeen imeytyneiden bakteerien kasvun. Huomaa, että kun ilmanpuhdistussuodatin on asennettu, tuotetun ilman määrä laskee, mikä aiheuttaa hienoisen alenemisen sisäyksikön tehossa. SUODATIN, JONKA NEGATIIVISET ILMAIO- NIT POISTAVAT HAJUN Suodatin koostuu erittäin pienistä hiukkasista, jotka tuottavat negatiivisia ilmaioneja. Nämä poistavat hajun ja voivat imeä omituiset hajut kotoa. Kaukosäädin LANGATON KAUKOSÄÄDIN Langattoman kaukosäätimen avulla sisäyksikköä on kätevä käyttää. Kätevät toiminnot OHJELMA-AJASTIN Ohjelma-ajastimen avulla POIS PÄÄLTÄ - ja PÄÄLLE-ajastimen toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto POIS PÄÄLTÄ -ajastimesta PÄÄLLE-ajastimeen tai PÄÄLLE-ajastimesta POIS PÄÄLTÄ -ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. UNI-AJASTIN Kun lämmitystilan aikana painetaan UNI-painiketta, sisäyksikön lämpötilan asetus laskee vähitellen käytön aikana; jäähdytystilassa lämpötilan asetus nousee vähitellen käytön aikana. Kun asetettu aika saavutetaan, sisäyksikkö kytkeytyy automaattisesti pois päältä. TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Fi-3

4 OSIEN NIMET Kuva 1 Kuva 2 Kuva 3 Kuva 4 Kuva 5 Kuva. 6 Selitysten havainnollistamiseksi käyttöohjeessa on kuvituksia, joissa esitetään kaikki mahdolliset merkkivalot. Todellisessa käytössä näytössä näkyvät vain ne merkkivalot ja merkit, jotka koskevat sen hetkistä toimintoa. Fi-4

5 Kuva 1 Sisäyksikkö 1 Käytön ohjauspaneeli (Kuva 2) 2 MANUAL AUTO -painike Kun MANUAL AUTO -painiketta painetaan yli 10 sekuntia, pakotettu jäähdytystoiminto käynnistyy. Pakotettua jäähdytystoimintoa käytetään asennuksen aikana. Vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön. Jos pakotettu jäähdytystoiminto jostain syystä käynnistyy, paina START/STOPpainiketta ja pysäytä toiminto. Ilmaisin (Kuva 3) Kaukosäätimen signaalin vastaanottaja OPERATION-merkkivalo (vihreä) TIMER-merkkivalo (oranssi) Jos TIMER-merkkivalo vilkkuu, kun ajastin toimii, se tarkoittaa, että ajastimen asetuksissa on virhe (Katso sivu 17 autom. uudelleenkäynnistys). 7 ECONOMY- merkkivalo (vihreä) ECONOMY- m e r k k i val o p alaa, k u n ECONOMY-toiminto tai 10 C toiminto on asetettu. 8 Etukansi (Kuva 4) 9 Etupaneeli 10 Ilmansuodatin 11 Ilmavirran suunnan ilmanohjain 12 Oikea-vasen ilmanohjain (Ilmavirran suunnan ohjaimen takana) 13 Kondenssivesiletku Kuva 5 kaukosäädin 14 Signaalin lähetin C HEAT -painike 16 MODE -painike 17 ECONOMY -painike 18 Ulkoyksikön LOW NOISE -painike 19 ON Ajastin -painike 20 OFF Ajastin -painike 21 CLOCK ADJUST -painike 22 POWERFUL -painike 23 SET TEMP. -painike ( / ) 24 START/STOP -painke 25 FAN -painike 26 SWING-painike 27 SET -painike 28 SLEEP -painike 29 CANCEL -painike 30 RESET -painike 31 SELECT -painike ( / ) 32 Remote Controller -näyttö (Kuva 6) 33 Operation Mode -näyttö 34 LOW NOISE MODE -näyttö 35 Temperature SET -näyttö 36 Transmit Indicator -näyttö 37 FAN Speed -näyttö 38 SWING -näyttö 39 Clock & TIMER -näyttö Fi-5

6 VALMISTELU Kytke virta päälle Asenna paristot (R03/LR03 2) Kytke suojakatkaisin päälle Liu'uta etukantta ja poista se. Liu'uta nuolen suuntaan. Aseta paristot. Varmista, että paristojen napaisuudet (+ / -) ovat oikein. Sulje etukansi. Set the Current time HUOMIO! Huolehdi siitä, että pienet lapset eivät vahingossa nielaise paristoja. Kun kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan, poista paristot, jotta ne eivät vuoda ja vaurioita laitetta. Jos vuotanutta paristonestettä joutuu iholle, silmiin tai suuhun, huuhdo välittömästi runsaalla vedellä ja hakeudu lääkärin hoitoon. Tyhjät paristot pitää poistaa välittömästi ja hävittää asianmukaisesti, joko paristojen keräyssäiliöön tai toimittaa asianmukaiselle toimijalle. Älä yritä ladata käytettyjä paristoja uudelleen. Älä koskaan sekoita uusia ja käytettyjä tai eri tyyppisiä paristoja keskenään. Älä käytä ladattavia paristoja yhdessä muun tyyppisten paristojen kanssa. Paristojen pitäisi kestää vähintään vuoden ajan normaalissa käytössä. Jos kaukosäätimen käyttöalue pienenee havaittavasti, vaihda paristot ja paina NOLLAUSpainiketta kuulakärkikynän kärjellä tai muulla pienellä esineellä. Kellonajan asettaminen 1 2 Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta. Paina SELECT (VALINTA) -painikkeita ja säädä kello nykyiseen aikaan. -painike : Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. -painike : Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. (Aina kun painikkeita painetaan, aika liikkuu eteenpäin/taaksepäin 1 minuutin verran; kun painikkeita pidetään painettuina, aika vaihtuu nopeammin 10 minuutin välein.) 3 Tämä päättää kellon asetuksen. Paina CLOCK ADJUST (KELLON ASETUS) -painiketta vielä kerran. Kaukosäätimen käyttö Kaukosäädin täytyy kohdistaa signaalin vastaanottajaan, jotta se toimii kunnolla. Toiminta-alue: Noin 6 metriä. Piippaus-ääni kuuluu, kun sisäyksikkö vastaanottaa signaalin kunnolla. Jos piippausta ei kuulu, paina kaukosäätimen painiketta uudelleen. Kaukosäätimen pidike Ruuvit Lisää Paina sisään Liu uta ylös Vedä ulos 1 Asenna pidike. 2 Aseta kaukosäädin. 3 Kaukosäätimen irrottaminen (kun käytetään käsin). Fi-6

7 KÄYTTÖ Toiminnan käynnistäminen 1 2 Paina START/STOP (KÄYNNISTYS/PYSÄYTYS)-painiketta. Sisäyksikön KÄYTTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy. Ilmastointilaite alkaa toimia. Paina MODE (TILA)-painiketta toimintatila. ja valitse haluamasi Joka kerta kun painiketta painetaan, tilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä. AUTO (AUTOMAATTINEN) COOL (JÄÄHDYTYS) DRY (KUIVAUS) HEAT (LÄMMITYS) FAN (TUULETIN) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asettaminen Paina TEMP. (LÄMPÖT.) -painiketta. -painike: Paina nostaaksesi lämpötilan asetusta. -painike: Paina laskeaksesi lämpötilan asetusta. Esimerkki: Kun asetuksena on JÄÄHDYTYS. Lämpötilan määritysalue: AUTOMAATTINEN C JÄÄHDYTYS/KUIVAUS C LÄMMITYS C Lämpötilaa ei voida käyttää huonelämpötilan asettamiseen TUULETIN-tilan aikana (lämpötila ei näy kaukosäätimen näytöllä). Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Lämpötilan asetusta tulee pitää vakioarvona. Se saattaa erota jonkin verran todellisesta huonelämpötilasta. Tuulettimen nopeuden määrittäminen Paina FAN (TUULETIN)-painiketta. Joka kerta kun painiketta painetaan, tuulettimen nopeus vaihtuu seuraavassa järjestyksessä: (AUTO) (HIGH) (MED) (LOW) (QUIET) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 3 sekunnin kuluttua. Esimerkki: Kun asetuksena on 26 C. Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN: Lämmitys: Tuuletin toimii kierrättäen lämmitettyä ilmaa optimaalisella tavalla. Tuuletin toimii kuitenkin hyvin alhaisella nopeudella, kun sisäyksiköstä tulevan ilman lämpötila on alhainen. Jäähdytys : Kun huonelämpötila lähestyy lämpötilan asetusta, tuuletin hidastuu. Kun huonelämpötila on lähellä asetettua lämpötilaa, huoneen sisätuuletin saattaa silloin tällöin pysähdellä energian säästämiseksi. Tuuletin : Tuuletin pyörii KESKI-nopeudella. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminto alkaa. Sisäyksikön ilmavirtaa pienennetään hiljaisempaa käyttöä varten. SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa ei voi käyttää DRY (KUIVAUS)-tilan aikana. (Sama pitää paikkansa, kun kuivaustila valitaan AUTOMAATTINEN-toimintatilan aikana.) SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toiminnan aikana lämmitys- ja jäähdytystehot alenevat jonkin verran. Jos huone ei lämpene/ jäähdy SUPER QUIET (ERITTÄIN HILJAINEN) -toimintoa käytettäessä, säädä sisäyksikön tuulettimen nopeutta. Esimerkki: Kun asetuksena on AUTOMAATTINEN. Fi-7

8 Käytön pysäyttäminen Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5 ). OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3 ) sammuu. Tietoja AUTO CHANGEOVER -toiminnosta AUTO: Kun AUTO CHANGEOVER -toiminto ensiksi valitaan, tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella noin minuutin ajan, jolloin sisäyksikkö havaitsee huoneen olot ja valitsee oikean käyttötilan. Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on enemmän kuin +2 C > Jäähdytys- tai kuivaustoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on ±2 C > Valvontatoiminto Jos termostaatin asetuksen ja todellisen huonelämpötilan ero on yli -2 C > Lämmitystoiminto Kun sisäyksikkö on säätänyt huoneen lämpötilan lähelle termostaatin asetusta, se alkaa valvoa toimintoa. Tuuletin toimii alhaisella nopeudella valvontakäyttötilassa. Jos huoneenlämpötila muuttuu merkittävästi, sisäyksikkö valitsee jälleen kerran asianmukaisen toiminnon (lämmitys, jäähdytys) ja säätää lämpötilan arvoon, joka on asetettu termostaattiin. (Valvontakäyttötilan alue on ±2 C suhteessa termostaatin asetukseen.) Jos sisäyksikön automaattisesti valitsema tila ei ole toivottu, valitse yksi käyttötiloista (HEAT, COOL, DRY, FAN). Tietoja käyttötilasta Lämmitys: Käytä huoneen lämmittämiseen. Kun lämmitystila valitaan, sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella noin 3 5 minuuttia, minkä jälkeen se vaihtaa valittuun tuulettimen asetukseen. Tämä ajanjakso on tarkoitettu sisäyksikön lämpenemistä varten ennen täyttä toimintoa. Kun huoneenlämpötila on hyvin alhainen, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta ja sen teho saattaa laskea. Ilmastointilaite menee automaattisesti sulatusjaksoon ajoittain huurteen poistamiseksi. OPERATIONmerkkivalo vilkkuu automaattisen sulatustoiminnon aikana ( Kuva 3 ) ja lämmitystoiminto keskeytyy. Jäähdytys: Käytä huoneen jäähdyttämiseen. Kuvaus: Käytä hienovaraiseen jäähdyttämiseen, kun kuivaat huonetta. Huonetta ei voi lämmittää kuivaustilan aikana. Sisäyksikkö toimii kuivaustilan aikana alhaisella nopeudella; huonekosteuden säätämiseksi sisäyksikön tuuletin saattaa pysähtyä ajoittain. Tuuletin saattaa myös toimia hyvin alhaisella nopeudella, kun huoneen kosteutta säädetään. Tuulettimen nopeutta ei voida vaihtaa manuaalisesti, kun kuivaustila on valittu. Tuuletus: Käytä kierrättämään ilmaan kaikkialla huoneessa. Lämmitystilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa korkeampi. Lämmitystila ei toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisemmaksi. Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Aseta termostaatti lämpötila-asetukseen, joka on nykyistä huoneenlämpötilaa alhaisempi. Jäähdytys- ja kuivaustilat eivät toimi, jos termostaatti on asetettu nykyistä huoneenlämpötilaa korkeammalle (jäähdytystilassa toimii ainoastaan tuuletin). Tuuletustila: Sisäyksikköä ei voida käyttää huoneen lämmittämiseen ja jäähdyttämiseen. Fi-8

9 TEHOKÄYTTÖ Tuote toimii täydellä teholla, mikä on kätevää, jos haluat jäähdyttää tai lämmittää huoneen nopeasti. Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. TEHOKÄYTTÖ-toiminnon käyttäminen Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta. Tämän painikkeen merkkiääni on erilainen kuin muiden painikkeiden. Tehokäytön käynnistyminen: Piippaa 3 kertaa (Pi Pi Pi!) / Muut painikkeet: Piippaa 2 kertaa (Pi Pi!) TEHOKÄYTTÖ-toiminnon lopettaminen (Kuva 5) Paina TEHOKÄYTTÖ-painiketta Normaali toiminto käynnistyy. uudelleen. Tietoa TEHOKÄYTTÖ-toiminnosta Jäähdytys/kuivaus Lämmitys Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on laskenut asetetun lämpötilan alle, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Tehokäyttötoiminto kytkeytyy automaattisesti pois päältä jos huonelämpötila on noussut asetetun lämpötilan yli, tai jos 20 minuuttia on kulunut TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Se ei kuitenkaan kytkeydy pois automaattisesti tietyn ajan sisällä TEHOKÄYTTÖ-toimintotilan kytkemisestä. Ilmavirtauksen suunta ja puhallusnopeus on automaattisesti asetettu TEHOKÄYTTÖ-toimintotilassa. Ilmavirran suuntaa voidaan muuttaa ilmavirran suunnan säätöpainikkeella. TEHOKÄYTTÖ-toimintoa ja SÄÄSTÖ-toimintoa ei voida käyttää samanaikaisesti. Viimeksi kaukosäätimestä painetulla toiminnolla on etusija. Jos TEHOKÄYTTÖ-toiminto on asetettu kun asetettuna on " " tai " ", " " tai " " käynnistyy TEHOKÄYTTÖ-toiminnon päätyttyä. SÄÄSTÖTOIMINTO Käynnistä ilmastointilaite ennen tämän toimenpiteen suorittamista. SÄÄSTÖ-toiminnon käyttö Paina SÄÄSTÖ-painiketta (kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) syttyy (Kuva 3). SÄÄSTÖ-toiminto käynnistyy. SÄÄSTÖ-toiminnon pysäyttäminen Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : POIS PÄÄLTÄ Paina SÄÄSTÖ-painiketta uudelleen (Kuva 5). SÄÄSTÖ-merkkivalo (vihreä) sammuu (Kuva 3). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoja SÄÄSTÖ-toiminnosta Kun SÄÄSTÖ-toimintoa käytetään, huonelämpötila on hieman korkeampi kuin jäähdytystilaan asetettu lämpötila ja hieman matalampi kuin lämmitystilaan asetettu lämpötila. Tästä syystä SÄÄSTÖ-tila säästää enemmän energiaa kuin normaali tila. SÄÄSTÖ-toiminto on maksimi teholla 70 % normaalin ilmastointilaitteen toiminnasta jäähdytyksessä ja lämmityksessä. Jos huone ei jäähdy (tai lämpene) kunnolla SÄÄSTÖ-toiminnolla, valitse normaali toiminto. Valvontajakson aikana AUTO-tilassa ilmastointilaitteen toiminto ei vaihdu SÄÄSTÖ-toimintoon, vaikka SÄÄSTÖ-toiminto olisi valittu painamalla SÄÄSTÖ-painiketta. Fi-9

10 TIMER (AJASTIN) -TOIMINTO Varmista ennen ajastintoiminnon käyttöä. että kaukosäädin on asennettu oikein nykyiseen aikaan ( s. 5). ON timer- tai OFF timer -toiminnon käyttö Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Fig. 3 5 ) syttyy. Paina ON TIMER -painiketta (OFF Timer- painiketta) (Kuva 5) ja valitse OFF timer- tai ON timer -toiminto. Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Aseta haluttu OFF- tai ON-aika (SELECT) VALITSE -painikkeella. (Kuva 5). Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). -painike: -painike: Paina siirtääksesi aikaa eteenpäin. Paina siirtääksesi aikaa taaksepäin. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER-painikkeella CANCEL. Sisäyksikkö palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen Suorita vaiheet 2 ja 3. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUI- ET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita. Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Program-ajastimen käyttö Fi-10 Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) (jos sisäyksikkö on jo käynnissä, etene vaiheeseen 2). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) syttyy. Paina O N TIMER -painiketta (Kuva 5). Sisäyksikön TIMER-merkkivalo (oranssi) (kuva 3) syttyy. Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Paina OFF TIMER -nappia (Kuva 5) Paina VALITSE-painiketta haluamasi PÄÄLLE-ajan (käynnistymisajan) tai POIS Päältä -ajan valitsemiseksi. Näytöllä näkyy vuorotellen OFF timer ja ON timer ja näyttää sitten ajan asetuksen ensin tapahtuvalle toiminnolle. Program-ajastin alkaa toimia. (Jos ON timer on valittu toimimaan ensin, sisäyksikön toiminta pysähtyy tässä vaiheessa.) Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja Program-ajastimesta Program-ajastimen avulla OFF timer- ja ON timer -toiminnot voidaan yhdistää yhdeksi sarjaksi. Sarjaan voi kuulua yksi siirto OFF-ajastimesta ON-ajastimeen tai ONajastimesta OFF-ajastimeen 24 tunnin ajanjakson aikana. Ensimmäiseksi toimiva ajastimen toiminto on se, joka on määritetty lähimmäksi tämänhetkistä aikaa. Toimintojärjestys ilmaistaan nuolella kaukosäätimen näytöllä (OFF ON tai OFF ON). Yksi esimerkki Program-ajastimen käytöstä on ilmastointilaitteen automaattinen pysäyttäminen (OFF timer) nukkumaanmenon jälkeen, sitten sen automaattinen käynnistyminen (ON timer) aamulla ennen heräämistäsi. Timer-toiminnon peruuttaminen Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Timer-asetusten muuttaminen 1. Seuraa osan ON timer- tai OFF timer -ajastimen käyttö ja valitse ne ajastimen asetukset, jotka haluat vaihtaa. 2. Paina TIMER MODE -painiketta ja valitse joko OFF ON tai OFF ON. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen, kun ajastin toimii Paina START/STOP-painiketta. Käyttötilojen vaihtaminen Jos haluat vaihtaa käyttötiloja (Mode, Fan Speed, Thermostat Setting, SUPER QUIET mode) ajastimen määrittämisen jälkeen, odota, kunnes koko näyttö tulee uudelleen näkyviin ja muuta halutut käyttötilat painamalla asianmukaisia painikkeita.

11 SLEEP TIMER (UNIAJASTIN) -TOIMINTO Toisin kuin muita toimintoja, SLEEP timer -toimintoa käytetään määrittämään aika, johon saakka ilmastointilaite on pysähdyksissä. SLEEP-ajastimen käyttö Paina SLEEP-painiketta, kun ilmastointilaite on käynnissä tai pysähdyksissä (Kuva 6). Sisäyksikön OPERATION-merkkivalo (vihreä) (Kuva 3) ja TIMER-merkkivalo (oranssi) (Kuva 3) syttyy. Timer-asetusten muuttaminen Timer-asetusten peruuttaminen: Valitse TIMER MODE -painikkeella CANCEL. Ilmastointilaite palaa normaalitoimintoon. Ilmastointilaitteen pysäyttäminen Timertoiminnon aikana: Paina START/STOP-painiketta. Paina SLEEP-painiketta (Kuva 5) uudelleen ja aseta aika TI- MER SET ( / ) -painikkeilla. Aseta aika, kun näyttö vilkkuu (vilkkuminen jatkuu noin viisi sekuntia). painike: 0.5H 1H 2H 3H 5H 7H 9H painike: 9H 7H 5H 3H 2H 1H 0.5H Koko näyttö tulee uudelleen näkyviin noin 5 sekunnin kuluttua. Tietoja SLEEP-ajastimesta SLEEP-ajastintoiminto muokkaa automaattisesti termostaatin asetuksia aika-asetusten mukaan ja estää liiallisen lämpenemisen tai jäähtymisen unen aikana. Kun asetettu aika on ohitettu, ilmastointilaite pysähtyy kokonaan. Lämmitystoiminnon aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus laskee automaattisesti 1 C kolmenkymmenen minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 4 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 C 2 C 3 C 4 C 30 minuuttia Jäähdytys/kuivaustilan aikana: Kun SLEEP-ajastin on asetettu, termostaatin asetus nousee automaattisesti 1 C kuuden minuutin välein. Kun termostaatin asetus nousee yhteensä 2 C, termostaatin asetus tänä aikana pidetään yllä, kunnes asetettu aika on kulunut, jolloin ilmastointilaite automaattisesti sammuu. SLEEP-ajastimen asetukset 1 tunti Aseta aika 1 tunti 1 tunti 30 minuuttia Aseta aika 1 C 2 C Fi-11

12 ILMANKIERRON SUUNNAN SÄÄTÄMINEN Ilmavirran pystysuunta (ylös-alas) säädetään painamalla kaukosäätimen (SET) ASETA-painiketta. Ilmavirran vaakasuunta (oikeavasen) säädetään manuaalisesti liikuttamalla ilmavirtauksen suuntaussäleikköä. Aina kun ilmavirran vaakasuuntaa säädetään, käynnistä ilmastointilaitteen toiminto ja varmistu, että pystysuuntaiset ilmavirtauksen suuntaussäleiköt pysäytetään. Pystysuuntainen ilmavirran suunnan säätö VAARA! Paina SET (ASETA)-painiketta (Kuva 5). Joka kerta kun painiketta painetaan, suunta muuttuu seuraavasti: Ilmavirran suunnan asetusten tyypit: 1, 2, 3, 4, 5, 6 : Jäähdytyksen/kuivauksen ja lämmityksen aikana. Kaukosäätimen näyttö ei vaihdu Käytä ilmavirran suunnan säätöjä yllä esitetyillä vaihteluväleillä. Pystysuuntainen ilmavirta asetetaan automaattisesti esitetyllä tavalla valitun toiminnon tyypin mukaan. Jäähdytys/kuivaustila : Vaakasuuntainen virtaus 1 Lämmityksen aikana : Virtaus alaspäin 6 AUTOMAATTINEN-tilassa ilmavirtaus on vaakasuuntainen 1 ensimmäisten minuuttien ajan toiminnon aloittamisesta; ilmavirran suuntaa ei voida säätää tämän ajanjakson aikana. Ilmavirran suunnan asetus on väliaikaisesti 1, kun ilmavirtauksen lämpötila on alhainen lämmitystilan käynnistyessä. Oikea-vasen säätö Säädä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä. Siirrä oikea-vasen-suuntaisia säleikköjä ja säädä ilmavirtaa haluamaasi suuntaan Sivusuunnan säätö Älä koskaan pane sormia tai vieraita esineitä lähtöaukkoihin, koska sisäinen tuuletin toimii suurella nopeudella ja voi aiheuttaa henkilövahinkoja. Säädä pystysuoran ilmavirran säleikköä aina kaukosäätimen SET (ASETA)- painikkeella. Manuaalinen liikuttaminen voi aiheuttaa virheellisen toiminnon; tällaisessa tapauksessa pysäytä toiminto ja käynnistä uudelleen. Säleikön pitäisi toimia kunnolla jälleen. Älä aseta ilmavirran suuntaussäleikköjä jäähdytys- tai kuivaustilassa lämmitysalueelle (4 6) useiksi tunneiksi, koska vesihöyry voi kondensoitua lähelle lähtösäleikköjä ja sisäyksiköstä voi tippua vettä. Jos ilmavirran suuntussäleiköt jätetään lämmitystilaan pidemmäksi aikaa kuin 30 minuuttia jäähdytys- tai kuivaustilassa, ne palautuvat automaattisesti kohtaan 3. Kun laitetta käytetään huoneessa, jossa on pieniä lapsia, iäkkäitä tai sairaita henkilöitä, ilmavirran suunta ja huonelämpötila pitäisi harkita huolellisesti asetuksia tehtäessä. HUOMIO! vipu kahdessa kohtaa KÄÄNTÖTOIMINTO Vipu Kun oikea-vasen-suuntaisia säleiköitä säädetään, pystysuuntaiset (ylös-alas) säleiköt täytyy pysäyttää ensin ja varmistua, että ne pysähtyvät täydellisesti, ennen kuin suuntaa säädetään. Laite siirtää ilmanvirtauksen aukkoja ylös ja alas siirtääkseen viileää tai lämmintä ilmaa kaikkialle huoneeseen. Fi-12 KÄÄNTÖ-toiminnon valitseminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta. KÄÄNTÖ-näyttö " " syttyy. Ilmavirran suunnan säleiköt kääntyvät automaattisesti ohjaamaan ilmavirtaa sekä ylös että alas. KÄÄNTÖ-toiminnon lopettaminen Paina SWING (KÄÄNTÖ)-painiketta kerran uudelleen. KÄÄNTÖ-näyttö " " sammuu. Ilmavirran suunta palaa asetuksiin, joissa se oli ennen kääntötoiminnon alkamista. Tietoja KÄÄNTÖ-toiminnosta Jäähdytyksen/kuivauksen aikana : Kääntyy asentojen 1 ja 3 välillä. Lämmityksen aikana : Kääntyy asentojen 3 ja 6 välillä. KÄÄNTÖ-toiminto saattaa pysähtyä tilapäisesti, kun ilmastointilaitteen tuuletin ei toimi tai kun se toimii hyvin alhaisilla nopeuksilla.

13 10 C HEAT (LÄMMITYS) -TOIMINTO Huoneenlämpötila voidaan säilyttää 10 C:ssa painamalla 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5), jotta estetään huoneenlämpötilan putoaminen liian alhaiseksi. 10 C HEAT -TOIMINNON KÄYTTÖ Paina 10 C HEAT-painiketta (Kuva 5). ECONOMY-merkkivalo (vihreä) syttyy. (Kuva 3) 10 C HEAT -TOIMINNON PYSÄYTTÄMINEN Paina START/STOP-painiketta (Kuva 5) ECONOMY-merkkivalo (vihreä) sammu (Kuva 3) Toiminto pysähtyy. Tietoja 10 C HEAT -TOIMINNOSTA Lämmitystila ei toimi, jos huoneenlämpötila on tarpeeksi korkea. Kun 10 C HEAT OPERATION on asetettu vain alla oleva toiminto on käytettävissä. SET Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Palaa : OFF MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -TOIMINTO Käytä MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -toimintoa, jos kaukosäädin on hukassa tai jos paristo on loppunut. Päälaitteen säätöjen käyttäminen Paina MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta ilmaisimessa vähintään 3 sekuntia ja korkeintaan 10 sekuntia. Pysäytä toiminto painamalla MANUAALINEN AUTOMAATTINEN -painiketta 3 sekuntia. Kun ilmastointilaitetta käytetään MANU- AALINEN AUTOMAATTINEN -painikkeella, se toimii samassa tilassa kuin kaukosäätimellä valittu AUTOMAATTI- NEN-tila (katso sivu 7). Tuulettimen valittu nopeus on "AUTO- MAATTINEN" ja lämpötilan asetus on vakio (24 C). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -TOIMINTATILA ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatila vähentää ulkoyksikön melua alentamalla puhaltimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. Se on tehokas, kun ympäröivä alue on hiljainen, esimerkiksi yöllä. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon käyttäminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" tulee näkyviin kaukosäätimen näytölle " " (Kuva 6). ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon lopettaminen Paina ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -painiketta (Kuva 5). "HILJAINEN ÄÄNI" häviää kaukosäätimen näytöstä " " (Kuva 6). Normaali toiminto käynnistyy. Tietoa ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnosta ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toimintatilaa voidaan käyttää jäähdytyksen, lämmityksen ja automaattisen toiminnan aikana. Sitä ei voida käyttää TUULETIN- ja KUIVAUS-toiminnoissa. ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminnon asetus pysyy tallennettuna vaikka ilmastointilaite sammutettaisiinkin. Kaukosäätimen näyttö pysyy myös ennallaan. Kun tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia on vähennetty riittävästi, ULKOYKSIKÖN HILJAINEN ÄÄNI -toiminto ei vähennä enää lisää tuulettimen nopeutta ja kompressorin kierroksia. TEHOKÄYTTÖ-toiminto ja ALOW NOISE -toiminto ei voi olla päällä samanaikaisesti. Viimeksi valittu toiminto on etusijalla. Fi-13

14 PUHDISTUS JA HUOLTO Varmista ennen sisäyksikön puhdistamista, että se on sammutettu ja irrotettu virtalähteen johdosta. Varmista, että tulosäleikkö (Fig. 1 8 ) on asennettu hyvin. HUOMIO! Ilmansuodattimia irrotettaessa tai vaihdettaessa on varmistuttava, että lämmönvaihtimeen ei kosketa. Tästä saattaa aiheutua henkilövahinkoja. Tulosäleikön puhdistaminen Ilmansuodattimen puhdistus 1. Tulosäleikön irrottaminen. 1 Aseta sormet säleikön paneelin molempiin päihin ja nosta eteenpäin; jos säleikkö on jumissa jossain kohtaa, nosta edelleen ylöspäin ja irrota se. 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodatin. Nosta ilmansuodattimen kahvaa, irrota kaksi alempaa nuppia ja vedä pois. Ilmansuodatin (Oikea & vasen) 2 Vedä välihaarukan ohi ja avaa tulosäleikkö leveälle, niin että se on vaakasuunnassa. Tulosäleikkö Ilmansuodattimen kahva Koukut (kaksi kohtaa) 2. Poista pöly imurilla tai pesemällä. Anna kuivua perusteellisesti pesun jälkeen varjoisessa paikassa. 3. Pane ilmansuodatin takaisin paikoilleen ja sulje tulosäleikkö. Kiinnitysakseli 1 Aseta ilmansuodattimen reunat linjaan paneelin kanssa, työnnä täysin sisään ja varmista, että kaksi alempaa nuppia ovat kunnolla paneelin rei issä. Nuppi 2. Puhdista vedellä. Poista pöly pölynimurilla; pyyhi sisäyksikkö lämpimällä vedellä ja kuivaa sitten puhtaalla, pehmeällä kankaalla. 3. Pane tulosäleikkö takaisin paikoilleen. 1 Vedä nupit kokonaan pois. 2 Pidä säleikköä vaakasuorassa ja aseta vasen ja oikea kiinnitysakseli laakereihin paneelin yläosassa. 3 Paina kaaviossa olevan nuolen osoittamaan kohtaa ja sulje tulosäleikkö Kiinnitysakseli 2 Sulje tulosäleikkö. Koukut (kaksi kohtaa) (Kuvituksessa on esimerkki sisäyksiköstä, jossa ei ole tulosäleikköä asennettuna.) Ilmansuodattimen pöly voidaan puhdistaa imurilla tai pesemällä suodatin neutraalin pesuaineen ja lämpimän veden sekoituksella. Jos peset suodattimen, varmista, että annat sen kuivua perusteellisesti varjoisessa paikassa ennen uudelleenasennusta. Jos pölyn annetaan kerääntyä ilmansuodattimeen, ilmavirta pienenee ja teho laskee sekä kohina kasvaa. Ilmasuodattimet pitäisi puhdistaa normaalissa käytössä kahden viikon välein. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. 1 3 Laakeri Nuppi Kun sisäyksikköä käytetään pidempiä aikoja, se saattaa kerätä pölyä sisälle, mikä laskee sen tehoa. Sisäyksikkö suositellaan tarkastettavaksi säännöllisesti puhdistuksen ja huollon lisäksi. Lisätietoja saat valtuutetulta huoltohenkilöstöltä. Sisäyksikön rungon puhdistamiseen ei saa käyttää 40 C kuumempaa vettä, karkeita hankaavia pesuaineita tai haihtuvia puhdistusaineita, kuten bentseeni tai tinneri. Älä altista sisäyksikön runkoa nestemäisille hyönteismyrkyille tai hiuslakoille. Kun ilmastointilaite sammutetaan kuukaudeksi tai pidemmäksi ajaksi, annan fan-tilan toimia jatkuvasti noin puolentoista vuorokauden ajan, jotta sisäosat kuivuvat perusteellisesti. Fi-14

15 PUHDISTUS JA HUOLTO Puhallussuodattimen asennus 1. Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Kiinnitä puhallussuodatin etupaneelin kehykseen. Kiinnitä suodatin vetimiin (6 kohtaa) niin, että ne eivät työnny ulos. Puhallussuodattimen kehys 3. Asenna uuden puhallussuodattimet. 1 Poista vanhat puhallussuodattimet asennukseen nähden päinvastaisessa järjestyksessä. 2 Asenna samalla tavalla, kun puhallussuodattimet. 4. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Tietoja puhallussuodattimista Vetimet (6 kohtaa) Ilmansuodatin Vetimet (6 kohtaa) (Yllä olevasta kuvasta tulosäleikkö on jätetty pois) 3. Asenna kaksi ilmansuodatinta ja sulje tulosäleikkö. Älä käytä ilmastointilaitetta, jonka tulosäleikkö on avattu. Kun puhallussuodattimia käytetään, teho kasvaa asettamalla tuuletin nopeuteen HIGH. Likaisten puhallussuodattimien vaihtaminen Vaihda suodattimet seuraavilla osilla (ei kuulu varustukseen). POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN : UTR-FA16 Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun: UTR- FA Avaa tulosäleikkö ja irrota ilmansuodattimet. 2. Irrota puhallussuodattimet, jotka on kiinnitetty etupaneelin kehykseen. Puhallussuodattimen kehys Ilmansuodatin POLYFENOLI-KATEKIINI-SUODATIN ILMANPUHDISTUKSEEN (yksi levy) Puhallussuodattimet ovat hävitettäviä. (Niitä ei voi pestä tai käyttää uudelleen.) Puhallussuodattimet täytyy käyttää mahdollisimman pian pakkauksen avaamisen jälkeen. (Ilmanpuhdistuksen teho vähenee, kun suodattimia pidetään avatussa pakkauksessa) Yleisesti ottaen suodattimet pitäisi vaihtaa kolmen kuukauden välein. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja puhallussuodattimia (UTR-FA16) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat käytetyt likaiset puhallussuodattimet. [Suodatin, jonka negatiiviset ilmaionit poistavat hajun (yksi levy) vaaleansininen] Suodatin pitäisi vaihtaa kolmen vuoden välein, jotta se säilyttää hajua poistavan vaikutuksen. Suodattimen kehys ei ole kertakäyttöinen. Osta ainoastaan koneelle suunniteltuja hajua poistavia suodattimia (UTR-FA16-2) (ei kuulu varusteisiin), kun vaihdat suodattimet. Hajua poistavien suodattimien huolto Jotta suodattimet säilyttävät hajunpoistotehon, puhdista suodatin seuraavalla tavalla kolmen kuukauden välein. 1 Irrota hajua poistava suodatin. 2 Puhdista vedellä ja ilmakuivaa. 1) Huuhtele suodatin korkealla paineella kuumalla vedellä, kunnes suodatin on veden peitossa. Huuhtele laimennetulla neutraalilla pesuaineella. Ä l ä k o s k a a n puhdi s t a r aapu t t a m all a t a i hankaamalla, ettei hajua poistava vaikutus kärsi. 2) Huuhtele juoksevalla vedellä. 3) Kuivaa varjossa. 3 Asenna hajuapoistava suodatin uudelleen. Suodattimien puhdistus merkkivalo Suodattimien puhdistuksesta muistuttava merkkivalo voidaan. tehdä asetuksista laitetta asentaessa. Economy -valon vilkkuessa on aika puhdistaa suodattimet. Suodattimet puhdistetaan ohjeiden mukaisesti. Puhdistuksen jälkeen paina MANUAL AUTO -painiketta 2 sekunnin ajan. (Kuva 2) Merkkivalo OPERATION TIMER ECONOMY : Vilkkuu : OFF Fi-15

16 VIANMÄÄRITYS VAROITUS! Toimintahäiriön yhteydessä (palaneen haju, jne.), toiminto täytyy välittömästi pysäyttää, irrottaa virtalähteen pistoke ja ottaa yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöstöön. Sisäyksikön virtakytkimen kääntäminen pois päältä ei täysin irrota laitetta virtalähteestä. Varmista aina, että irrotat virtalähteen pistokkeen ja kytket suojakatkaisimen pois päältä varmistaaksesi, että virta on kokonaan pois päältä. Suorita seuraavat tarkistuksen ennen palvelun pyytämistä: e r i O a m l e g n O Katso sivu NORMAALI TOIMINTO Ei toimi välittömästi: Jos sisäyksikkö pysäytetään ja käynnistetään välittömästi uudelleen, kompressori ei toimi noin 3 minuuttiin, jotta ehkäistään sulakkeen palaminen. Aina kun virtapistoke irrotetaan ja kiinnitetään uudelleen pistorasiaan, suojauspiiri toimii 3 minuutin ajan ja estää toiminnon kyseisenä aikana. Kuuluu kohinaa: Toiminnon aikana tai välittömästi toiminnon jälkeen ilmastointilaitteen putkistosta saattaa kuulua virtaavan veden ääni. Kohina saattaa olla huomattavaa noin 2 3 minuuttia toiminnon aloittamisen jälkeen (jäähdytysaineen virtauksen ääni). Toiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen kitinä. Tämä johtuu etupaneelin pienestä kutistumisesta ja laajenemisesta, joita lämpötilan muutokset aiheuttavat. Lämmitystoiminnon aikana saattaa kuulua hienoinen sihinä. Ääni syntyy automaattisesta sulatustoiminnosta. 16 Haisee: Sisäyksiköstä saattaa tulla hajua. Haju johtuu huoneen hajuista (huonekalu, tupakka jne.), jotka ovat menneet sisään sisäyksikköön. Tulee sumua tai höyryä: Ilmavirta on heikko tai pysähtyy: Jäähdytys/kuivaustilan aikana sisäyksiköstä saattaa tulla ohutta sumua. Tämä johtuu huoneilman äkillisestä jäähtymisestä sisäyksikön lähettämän viileän ilman vuoksi, mistä aiheutuu kondensaatiota ja sumua. Ulkoyksikön tuuletin saattaa pysähtyä lämmitystoiminnon aikana, ja laitteesta nousee höyryä. Tämä johtuu automaattisesta sulatustoiminnosta. Kun lämmitystoiminto käynnistyy, tuulettimen nopeus on tilapäisesti hyvin alhainen, mikä mahdollistaa sisäosien lämpenemisen. Jos huoneenlämpötila nousee termostaatin asetuksen yläpuolelle lämmitystoiminnon aikana, ulkoyksikkö pysähtyy ja sisäyksikkö toimii hyvin alhaisella tuulettimen nopeudella. Jos haluat lämmittää huonetta enemmän, aseta termostaatti korkeammalle. Sisäyksikkö pysähtyy tilapäisesti lämmitystoiminnon aikana (7 15 minuutin ajaksi), kun automaattinen sulatustoiminto on käynnissä. OPE- RATION-merkkivalo välkkyy automaattisen sulatustoiminnon aikana Tuuletin saattaa toimia hyvin alhaisella nopeudella kuivaustoiminnon aikana tai kun laite kontrolloi huoneenlämmössä. 6 SUPER QUIET -toiminnon aikana tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. 6 Ulkoyksiköstä tulee vettä: AUTO-toiminnon kontrollivaiheessa tuuletin toimii hyvin alhaisella nopeudella. Vettä saattaa muodostua ulkoyksiköstä lämmitystoiminnon aikana automaattisen sulatustoiminnon seurauksena Fi-16

17 VIANMÄÄRITYS Oire Tarkastettavat kohteet Katso sivu TARKASTA KERRAN LISÄÄ Ei toimi lainkaan: Onko virtapistoke irti pistorasiasta? Onko ollut sähkökatkos? Onko sulake palanut tai suojauspiiri pongahtanut? Huono jäähdytysteho: Onko ilmansuodatin likainen? Onko ilmastointilaitteen tulosäleikkö tai lähtöaukko tukittu? Sääditkö huoneenlämpötilan asetukset (termostaatti) oikein? Onko ikkuna tai ovi auki? Tuleeko ikkunasta kirkas auringonvalo jäähdytystoiminnon aikana? (Sulje verhot.) Onko huoneessa lämmityslaitteita tai tietokoneita tai liian useita henkilöitä huoneessa jäähdytystoiminnon kyseessä ollessa? Laite toimii kaukosäätimen asetuksista poikkeavalla tavalla: Onko ajastin päällä? Onko laite asetettu SUPER QUIET -toimintoon? Onko laite asetettu OUTDOOR UNIT LOW NOISE -toimintoon? Ovatko kaukosäätimen patterit tyhjät? Onko kaukosäätimen patterit asetettu sisään oikein? Jos ongelma jatkuu näiden tarkistusten jälkeen tai jos et havaitse palaneen hajua, tai OPERATION-merkkivalo (Kuva 3) ja TIMER-osoittimen lamppu (Kuva 3) vilkkuu, keskeytä toiminto välittömästi, irrota virtakaapeli ja ota yhteyttä valtuutettuun huoltohenkilöön. KÄYTTÖVIHJEITÄ Käyttö ja suorituskyky Lämmitysteho Ilmastointilaite toimii lämpöpumppuperiaatteella. Se vetää lämpöä ulkoilmasta ja siirtää sen sisäyksikköön. Tämän seurauksena käyttöteho laskee, kun ulkoilman lämpötila laskee. Jos lämmitysteho ei ole riittävä, ilmastointilaitteen rinnalla suositellaan käytettäväksi toista lämmityslaitetta. Lämpöpumpulliset ilmastointilaitteet lämmittävät koko huoneen sillä seurauksella, että ensikäynnistyksen jälkeen saattaa kestää jonkin aikaa, ennen kuin huone on lämmitetty. Mikrotietokoneella säädettävä automaattinen sulatus Kun lämmitystilaa käytetään alhaisessa ulkolämpötilassa ja korkeassa kosteudessa, ulkoyksikköön saattaa muodostua huurretta, josta seuraa alentunut käyttöteho. Jotta vältytään alentuneelta teholta, tämä ilmastointilaite o n varust ett u mikrotieto kone ell a sää dettä väll ä sulatustoiminnolla. Jos huurretta muodostuu, ilmastointilaite pysähtyy tilapäisesti ja sulatuspiiri toimii hetken aikaa (noin 7 15 minuuttia). OPERATION-merkkivalo (vihreä) välkkyy automaattisen toiminnon aikana. AUTOM. uudelleenkäynnistys Sähkökatkon yhteydessä Ilmastointilaitteen virtalähde pysähtyy sähköntoimituksessa olevan häiriön vuoksi. Ilmastointilaite käynnistyy automaattisesti uudelleen aikaisemmassa tilassa, kun virta palautetaan. Jos virtakatkos tapahtuu TIMER-toiminnon aikana, ajastin nollataan ja sisäyksikkö aloittaa (tai lopettaa) toiminnon uusilla aika-asetuksilla. Siinä tapauksessa, että tällainen ajastimen vika tapahtuu, TIMER-merkkivalo vilkkuu (katso sivu 3). Muiden sähkölaitteiden (parranajokoneen jne.) tai langattoman radiolähettimen käyttö saattaa aiheuttaa ilmastointilaitteen toimintahäiriön. Irrota tällaisessa tapauksessa virtalähteen pistoke, kiinnitä se uudelleen ja käynnistä toiminto uudelleen kaukosäätimellä. Fi-17

18 FG Finland Oy

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE)

WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING HANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROOM AIR CONDITIONER WALL MOUNTED TYPE HEAT & COOL MODEL (REVERSE CYCLE) Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type

AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type AIR CONDITIONER Compact Wall Mounted Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Język polski Svenska Norsk Suomi Dansk Englis h KEEP THIS MANUAL

Lisätiedot

AIR CONDITIONER Floor Type

AIR CONDITIONER Floor Type AIR CONDITIONER Floor Type OPERATING MANUAL BETJENINGSVEJLEDNING KÄYTTÖOHJE BRUKERVEILEDNING DRIFTSHANDBOK INSTRUKCJA OBSŁUGI Polish Swedish English Danish Norwegian Finnish KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA

SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG09-14LTCA/LUCA SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3

Lisätiedot

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT

ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT ILMALÄMPÖPUMPPU ASYG09-14LT KÄYTTÖOHJE Finnish SÄILYTÄ TÄMÄ OHJE TULEVAA TARVETTA VARTEN T P/N9319356044 INDHOLD VAROTOIMENPITEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET...Fi-3 VALMISTELU...Fi-5

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE

ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE ILMASTOINTILAITTEEN KAUKO-OHJAIMEN KÄYTTÖ OHJE Kiitos, että hankit ilmastointilaitteemme. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolella ennen ilmastointilaitteen käyttöä. SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käsittely...2

Lisätiedot

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE

ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE 2 ELECTROLUX ILMALÄMPÖPUMPUN PIKAOHJE HUOM! Jotkin kaukosäätimen toiminnoista eivät välttämättä ole käytettävissä mallista riippuen. Varmista ettei kaukosäätimen signaalin

Lisätiedot

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2

KÄYTTÄJÄN OHJE. Ilmalämpöpumppu. Onnline N09LHE ja N12LHE SISÄLTÖ. Kauko-ohjaimen käyttö...1. Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 KÄYTTÄJÄN OHJE Ilmalämpöpumppu Onnline N09LHE ja N12LHE KAUKO-OHJAIN ILLUSTRATION SISÄLTÖ Kauko-ohjaimen käyttö...1 Kauko-ohjaimen tekniset tiedot...2 Kauko-ohjaimen painikkeiden toiminnot...2 Näytön merkit...5

Lisätiedot

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1

SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 SIIRRETTÄVÄ JÄÄHDYTYSLAITE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJEET RF-2930W/P1 TÄRKEÄÄ HUOMIOITAVAA Välttyäksemme vahingoilta ja jotta takuu on voimassa, asettakaa laite pystyasentoon vähintään 2 tuntia ennen käyttöönottoa

Lisätiedot

SEINÄMALLI ASYG18-30LF

SEINÄMALLI ASYG18-30LF KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPPU SEINÄMALLI ASYG18-30LF SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN KÄYTTÖOHJE SEINÄMALLI SISÄLTÖ TURVAOHJEET...Fi-1 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT...Fi-2 OSIEN NIMET......Fi-3

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA

KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA KÄYTTÖOHJE PANASONIC XE -SARJA Sisällys Turvallisuusohjeet 2 Laitteen toiminnot 3 Puhdistus ja huolto 6 Hyödyllistä tieto 7 Laitteen käyttöönotto 7 Vianetsintä 9 Maahantuoja Scanoffice Oy Martinkyläntie

Lisätiedot

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5

Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Käyttäjän opas Kaukosäädin Invest Living ROOM 5 Scandinavian heat pumps Sisältö. Kaukosäätimen kuvaus. Painikkeet -5. Kaukosäätimen kuvakkeet 6 4. Painikkeiden käyttö 7-8 (AUTO/JÄÄHDYTYS/LÄMMITYS/TUULETIN/KOSTEUDENPOISTO)

Lisätiedot

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR

Kauko-ohjaimen käyttöohje. Part No.: R08019034086. OM-GS02-1009(0)-Acson FAN SWING MODE TURBO TIMER OFF CANCEL. Acson A5WM15JR Acson A5WM25JR Kauko-ohjaimen käyttöohje Part No.: R08019034086 OM-GS0-1009(0)-Acson Acson A5WM15JR Acson A5WM5JR 1 6 7 9 3 4 5 13 1 11 8 10 Kiinnitys seinään Paristojen asennus (AAA.R03) Paristot 1) Tyyppi AAA R03 )

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LC. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LC SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 9502502-02 Kuva 7 2 9 0 Kuva 2 OP E R AT ION T IME R S UP E R QUIE T C OIL DR Y Kuva 5 2 4 6 5 5 6 4 7 8 Kuva 9 8

Lisätiedot

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10

Tørr. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-10 Tørr Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-10 S. 2 DH-10

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmä invertteri-ilmastointilaitteet FXM40LVE FXM50LVE FXM63LVE FXM80LVE FXM100LVE FXM125LVE FXM200LVE FXM250LVE FXMQ40MVE FXMQ50MVE FXMQ63MVE FXMQ80MVE FXMQ100MVE FXMQ125MVE FXMQ200MVE

Lisätiedot

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN

LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN KÄYTTÖOHJE ILMALÄMPÖPUMPUN LANGALLINEN KAUKO-OHJAIN SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA TULEVAA TARVETTA VARTEN SISÄLTÖ TURVAOHJEET... 2 OMINAISUUDET JA TOIMINNOT... 3 OSIEN NIMET... 4 ESIVALMISTELUT...

Lisätiedot

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA

Käyttöopas. Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Käyttöopas Mitsubishi Heavy Industries SRK20/25/35ZJX-SA Sisällysluettelo Laitteen osat 2 Osaluettelo 3 Kaukosäätimen käyttöönotto 3 Ajan asettaminen 3 Ilmansuuntaaminen asennuspaikan mukaisesti 4 Kaukosäätimen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin

KÄYTTÖOHJE. Lämpöpumppu. Kaukosäädin KÄYTTÖOHJE Lämpöpumppu Kaukosäädin Jokaisen yksikön mukana toimitetaan infrapuna kaukosäädin Vastaanotin on Sisäyksikön keskellä näytön vieressä. Varoitukset -Varmistu, ettei kaukosäätimen ja vastaaottimen

Lisätiedot

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen

Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen Käyttö- ja huolto-ohje T80 advanced FIN Yleistä Hyvä Webaston käyttäjä! Tämä käyttöohje on tarkoitettu valtuutetun asentamon antaman käytönopastuksen tueksi.. Tässä käyttöohjeessa haluamme vielä luoda

Lisätiedot

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön

TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE. Otsonaattori ammattikäyttöön 1. TUOTEKORTTI JA KÄYTTÖOHJE Otsonaattori ammattikäyttöön OZO MINI Ozo Mini on otsonaattori, joka soveltuu hajujen poistamiseen esimerkiksi navettakeittiöistä tai muista tiloista, joissa vaaditaan jatkuvaa

Lisätiedot

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN

KYLPYHUONEEN LÄMMITIN KYLPYHUONEEN LÄMMITIN Mallit: ETG500, ETG700, ETG100 Kuvassa oleva lämmitin on malli, eikä välttämättä vastaa paketissa olevaa tuotetta. Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen lämmittimen käyttöönottoa.

Lisätiedot

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller

TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller TOUCH LCD WALL CONTROLLER for Online Controller KBRC01A KÄYTTÖOHJE 1. Ensimmäinen Kuvaus kosketusnäyttö (Touch Screen Wall Controller) Touch LCD seinä ohjain on lisävaruste adapteri KKRP01A joka mahdollistaa

Lisätiedot

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN. Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös. VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. LAV90 Etna 3000 HÖYRYPUHDISTIN Käyttöohje Alkuperäisten ohjeiden käännös VAROITUS! Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Maahantuoja: ISOJOEN KONEHALLI OY Keskustie 26, 61850 Kauhajoki

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7

KÄYTTÖOHJEET. Kauko-ohjain BRC315D7 KÄYTTÖOHJEET 1 3 2 1 4 11 NOT AVAILABLE 12 6 5 5 7 8 14 9 10 19 17 18 21 13 20 15 16 1 Käyttöohjeet KIITOS, ETTÄ OSTIT TÄMÄN KAUKO- OHJAIMEN. TUTUSTU TÄMÄN OPPAAN SISÄLTÖÖN ENNEN ASENNUKSEN KÄYTTÖÄ. SÄILYTÄ

Lisätiedot

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje

Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Keraaminen Lämpöpuhallin VV 20 CDH Käyttöohje Tuotteen ominaisuudet 2 tehotasoa 1200W/2000W Hipaisukytkimet 0,5-7,5 tunnin ajastin Pyörimistoiminto (oskillointi) LED-merkkivalo osoittaa valitun toiminnon

Lisätiedot

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje

CGS 9R10 CGS 12R10. Jäähdytyslaitteen käyttöohje CGS 9R10 CGS 12R10 Jäähdytyslaitteen käyttöohje Sisällysluettelo Laitekokoonpano.. sivu 2 Kaukosäätimen toiminnot sivut 3 ja 4 Laitteen ylläpito... sivu 5 Kun laitteessa on mielestäsi vikaa... sivut 6-8

Lisätiedot

ComfortZone CE50/CE65

ComfortZone CE50/CE65 ComfortZone CE50/CE65 KÄYTTÖ-OHJE www.scanoffice.fi ComfortZone L Ä M P I M Ä N K O D I N T O I M I V A S Y D Ä N Sisällys - käyttö Ohjauspaneeli ja sen käyttö...3 Käyttöasetukset... 4 Yleistä... 4 Sisälämpötila...

Lisätiedot

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet

Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Sangean PR-D4 Käyttöohjeet Kytkimet 1. Taajuuden valintanäppäimet 2. Radioasemien selailun ja kellonajan asetus 3. Muistipaikan valintanäppäimet 4. Äänenvoimakkuuden säätö 5. LCD-näyttö 6. Herätyksen asetus

Lisätiedot

KCC-267ES ja KCC-357ES

KCC-267ES ja KCC-357ES Käyttöohje laitteille KCC-267ES ja KCC-357ES Siirrettävä jäähdytyslaite 1 Esittely Kiitos ilmastointilaitteen valinnasta. Laite antaa sinulle ja perheellesi mukavuutta kotiisi tms. tilaan. Laite voidaan

Lisätiedot

Malli: NF2500G / NF5000G

Malli: NF2500G / NF5000G Malli: NF2500G / NF5000G Käyttöohje FI 3 251-091124 1 FI Sisältö Tärkeitä ohjeita 3 Pakkauksesta purkaminen ja asennus 3 Sähköiset liitännät 4 Laitteen käynnistäminen, valo ja lukko 4 Termostaatti 5 Sulatus

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1

KÄYTTÖOPAS. SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 KÄYTTÖOPAS SYSTEM-invertteri-ilmastointilaitteet MALLIT Seinään kiinnitettävä tyyppi FXAQ15PAV1 FXAQ20PAV1 FXAQ25PAV1 FXAQ32PAV1 FXAQ40PAV1 FXAQ50PAV1 FXAQ63PAV1 Ilmansuodatin (imuilman ottoaukon sisällä)

Lisätiedot

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä

Kiitos että hankit valmistamamme ilmastointilaitteen Lue tämä käyttöohje huolellisesti enne laitteen käyttämistä Jatkuvasta tuotekehityksestä johtuen valmistaja varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän dokumentin tietoja ilman erillistä ilmoitusta. Tarkasta laitteiden tarkat tekniset tiedot laitteen myyjältä ennen

Lisätiedot

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje

LVI Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje TE 270217/01 LVI 3618240 Lohja CC 68 R Coolman Asennus- ja käyttöohje SISÄLTÖ Rakenne 2 Asennus 3-4 Käyttö ja ylläpito 5 Tekniset tiedot 5 Sähkökaavio 6 Lue tämä asennus- ja käyttöohje huolellisesti ennen

Lisätiedot

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18

Tørr S. Dehumidifier. Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual DH-18 Tørr S. Dehumidifier Bruksanvisning Bruksanvisning Brugsanvisning Käyttöohje Instruction manual Ugit officia porem et ent, inctorem resent volorumqui bearum corestota et ut am quo magnihitae. DH-18 S.

Lisätiedot

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min.

FI 10 KÄYTTÖ. 650 mm min. OHJEET JA SUOSITUKSET Nämä käyttöohjeet koskevat useita tuuletintyyppejä. On mahdollista, että tekstissä on yksityiskohtia, jotka eivät koske valitsemaasi tuuletinta. ASENNUS Valmistaja ei vastaa virheellisestä

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI 2000, SEFFI 1500, SEFFI 1000) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttöohjekirja malleille: SEFFI 2000 (24 paikkaa), SEFFI 1500 (18 paikkaa),

Lisätiedot

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved

ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA SUODATTIMIEN VAIHTAMINEN (KÄYTTÄJÄ) HUOLTO. 37 Vallox Oy - All rights reserved ENNEN HUOLTOTÖIDEN ALOITTAMISTA E A Kun avaat koneen oven, turvakytkin (S) katkaisee virran. S VAROITUS Irrota tästä huolimatta koneen pistotulppa aina ennen koneen huoltotöiden aloittamista. Koneita on

Lisätiedot

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING

HQ-TH40. Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti ANLEITUNG MANUALE HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE NÁVOD K POUŽITÍ BRUKSANVISNING HQ-TH40 Kosketusnäytöllä varustettu ohjelmoitava termostaatti MANUAL ANLEITUNG MODE D EMPLOI GEBRUIKSAANWIJZING MANUALE MANUAL DE USO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING NÁVOD K POUŽITÍ Käyttäjän

Lisätiedot

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000

PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 PullmanErmator Ilmanpuhdistajat/alipaineistajat A1000 A2000 Käyttöohjeet Sisällysluettelo 1 Huomio!... 3 2 Turvamääräykset... 3 2.1 Käsittely... 3 2.2 Huolto... 3 3 Käyttö... 3 3.1 Suodattimen merkkivalot...

Lisätiedot

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4.

1. 2. 3. 4. 5. 6. Näyttö. Laitteen osat 1. Kellonaika- / herätysaika- / kalenteri-ikkuna: Näyttää radiosignaalista päivittyvän kellon, 3. 4. Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR283)

Lisätiedot

KONVEKTORI-KATTOKASETTI

KONVEKTORI-KATTOKASETTI A S E N N U S J A K Ä Y T T Ö O H J E E T KONVEKTORI-KATTOKASETTI Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten. MALLI LC 13, 18 Tiilenlyöjänkuja 9 A 01720 Vantaa www.scanoffice.fi

Lisätiedot

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko

1. Seinäkiinnike 2. Pöytätuki 3. Paristokotelo 4. RESET -näppäin 5. C/ F -näppäin (paristokotelossa) 6. Tuuletusaukko Esittely Kiitos että valitsit Oregon Scientific TM tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu huolettomaan ja ongelmattomaan käyttöön vuosiksi eteenpäin. Pakkauksessa on seuraavat osat: - Pääyksikkö (BAR289)

Lisätiedot

TÄRKEITÄ HUOMIOITA Kiitos, että valitsit Casa Bugatin UMA keittövaa'an. Kuten kaikkia elektronisia laitteita, myös tätä vaakaa tulee käyttää huolellisesti ja ohjeiden mukaan vammojen ja laitteen vaurioitumisen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput.

KÄYTTÖOHJE ASY9-18LD. Fujitsu ilmalämpöpumppujen jälleenmyyjä pääkaupunkiseudulla on Jäähdytinpalvelu RefGroup Oy. www.ilmalämpöpumput. KÄYTTÖOHJE ASY9-8LD SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. P/N 93498704-02 Kuva 4 2 Kuva 2 3 0 2 3 OP E R AT ION T IME R AIR C LE AN C OIL DR Y Kuva 5 5 6 5 6 4 7 8 Kuva 3 9 7 9

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 110 B-2170 Merkkivalojen selitys Keltainen merkkivalo (1) Alilämpötilan näyttö Punainen merkkivalo (2) Tyhjän säiliön näyttö STOP MAHDOLLISET VIAT Jos laite ei toimi moitteettomasti,

Lisätiedot

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat

KÄYTTÖ OHJE. KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU SISÄLLYS. 1. Turvallisuus ohjeet. 2. Laitteen rakenne. 3. Laitteen toimintatavat KFR-35GW/AY1BPWa-E2 CHUNLAN LÄMPÖ PUMPPU KÄYTTÖ OHJE SISÄLLYS 1. Turvallisuus ohjeet 2. Laitteen rakenne 3. Laitteen toimintatavat a) Toimintasäätö ja osoitinvalot b) Kaukosäätimen painikkeet ja LCD näyttö

Lisätiedot

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN!

TÄRKEÄ OHJE: Pidä nämä ohjeet tallessa ja lue ne huolella ennen kuin alat käyttää tuotetta. SUUNNITELTU AINOASTAAN SEINÄPISTORASIA KÄYTTÖÖN! Käyttöohje Onnittelumme Handy Heater - pistorasiaan kytkettävän tilalämmittimen ostosta. Tämä johdoton keraaminen tilalämmitin tarjoaa nopeasti ja helposti lämpöä melkein kaikkialle kodissasi. Kytke se

Lisätiedot

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80

T80_a_BA.book Seite 1 Donnerstag, 22. April :01 16 Telestart T80 Telestart T80 D Deutsch 1 Dansk 61 DK GB English 11 Svenska 71 S F Français 21 Norsk 81 N I Italiano 31 Suomi 91 FIN ES Español 41 Polski 101 PL NL Nederlands 51 Русский 111 RU Käyttö- ja huolto-ohje

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W

ASENNUSOPAS. Koristepaneeli BYCQ140D7W1 BYCQ140D7W1W ASENNUSOPAS Koristepaneeli BYCQ40D7W BYCQ40D7WW 4 9 8 7 4 6 4 4 4 4 4 4+6 a g a c e f d g g h 6 mm 6 4 8 7 9 4 6 BYCQ40D7W Koristepaneeli BYCQ40D7WW Asennusopas Englanninkielinen teksti on alkuperäinen

Lisätiedot

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa:

Potilasopas. Tämän oppaan omistaa: Potilasopas Tämän oppaan omistaa: Icare HOME (Malli: TA022) POTILASOPAS TA022-035 FI-3.1 3 Johdanto Tämä opas sisältää Icare HOME -tonometrin käyttöohjeet. Lue ohjeet huolellisesti, ennen kuin alat käyttää

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet

SALAMANTERI OS200. Asennus- ja käyttöohjeet SALAMANTERI OS200 Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 3 2. Turvaohjeet... 3 3. Asennus... 3 4. Laitteen kuljetus ja siirto... 3 5. Käyttöpaneeli... 4 6. Käyttö... 4 7. Puhdistus ja

Lisätiedot

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295

Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä. LCD-Näyttö BC-81295 Ohjelmoitava magneettivastuksellinen kuntopyörä LCD-Näyttö BC-81295 Yhteenveto Tämä on tarkoitettu ainoastaan ohjelmoitavaan magneettivastukselliseen kuntopyörään. Järjestelmään kuuluu kolme (3) osaa:

Lisätiedot

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja

SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja SEFFI - kuivaimen käyttöohjekirja (SEFFI Pro Compact, Combi, Team SEFFI Soft Compact, Combi, Team) Käsiin ja jalkoihin tuleville varusteille 1 SEFFI - kuivain Käyttö ohjekirja malleille: SEFFI Pro Compact,

Lisätiedot

Tapas- ja Sushi lasikko

Tapas- ja Sushi lasikko Tapas- ja Sushi lasikko Metos VS4, VS6, VS8, VS10 4209540, 4209542, 4209544, 4209546 Asennus- ja käyttöohjeet Käännös valmistajan englanninkielisestä käyttöohjeesta 02.01.2012 02.01.2012 METOS Tapas- ja

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi

KÄYTTÖOPAS. -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet. Kattoon kiinnitettävä kanavatyyppi KÄYTTÖOPAS -järjestelmän invertteriilmastointilaitteet FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE FXMQ125PVE 1 2 7 3 13 10 11 12 1 4 5 8 14 9 6 1 FXMQ40PVE FXMQ50PVE FXMQ63PVE FXMQ80PVE FXMQ100PVE

Lisätiedot

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400

Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 Lyhyt käyttöohje Cafitesse 400 stop BREWING heißes wasser B-2264 empty low temperature empty Käyttöohje Cafitesse 400 - LED-merkkivalot LED (vihreä) LED (keltainen) LED (punainen) LED (punainen) stop BREWING

Lisätiedot

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600

Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Käyttöohje, ohjauspaneeli Balboa TP600 Tälle ohjauspaneelille on mahdollista saada wifi-ohjaus, kysy lisää huolto@allastarvike.fi Näppäimien nimet voivat vaihdella valmistajan ja mallin mukaan. Altaan

Lisätiedot

CROSSTRAINER (Model E 7000P)

CROSSTRAINER (Model E 7000P) CROSSTRAINER (Model E 7000P) Kuva 1 Poista pultit (C4) tiivisterenkaat (C5) ja mutterit (C6) takavakaajasta (C). Laita kaksi pulttia (C4) takavakaajan läpi, kiinnittääksesi kannattimen laitteeseen (A),

Lisätiedot

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL

WK-6 WATER KETTLE BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WK-6 WATER KETTLE NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM VEDENKEITIN FIN KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttöohje huolella ennen vedenkeittimen käyttöönottoa

Lisätiedot

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte

FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte FH-1, FH-2, CH-15, CH-20 Varmevifte NO SE DK FI GB BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE INSTRUCTION MANUAL WWW.WILFA.COM Lämpöpuhallin TÄRKEÄÄ - Lue käyttöohje huolella läpi ennen lämpöpuhaltimen

Lisätiedot

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250

Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 Käyttöohje TL-radiaalipuhaltimet AB-TL525 AB-TL2040 AB-TL4250 HUOM! Lue tämän käyttö- ja turvallisuusohjeen sisältö huolellisesti ennen TL-radiaalipuhaltimen käyttöä turvallisen käytön varmistamiseksi.

Lisätiedot

KANAVAMALLI ARY 12-18L

KANAVAMALLI ARY 12-18L KÄYTTÖOHJE ILMASTOINTILAITE KANAVAMALLI ARY -8L AM PM SÄILYTÄ TÄMÄ KÄYTTÖOHJE MAHDOLLISTA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN. FUJITSU GENERAL LIMITED P/N977049 SISÄLLYSLUETTELO TURVAOHJEET... ILMASTOINTILAITTEEN

Lisätiedot

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com

AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE. Malli: ALL-100 www.nomenta.com AUTOMAATTINEN LASER-VAAIITUSLAITE Malli: ALL-100 www.nomenta.com FI Turvaohjeet Alla olevien ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa aiheuttaa omaisuus- tai henkilövahingon. Lue ja omaksu kaikki ohjeet

Lisätiedot

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas

Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Käyttöohjeet Ilmatäytteinen poreallas Sisältö 1. Johdanto... 3 2. Altaan asennus... 3 3. Altaan puhallus... 3 4. Altaan täyttäminen... 5 5. Pumppuyksikön käyttäminen... 6 6. Altaan käyttäminen ja vinkkejä...

Lisätiedot

FINNISH DENVER CRP-515

FINNISH DENVER CRP-515 DENVER CRP-515 FINNISH TOIMINNOT JA PAINIKKEET 1. VÄHENNÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA 2. LISÄÄ ÄÄNENVOIMAKKUUTTA/NÄYTÖN AUTOM. VAIHTO PÄÄLLE/POIS 3.

Lisätiedot

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE

ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Pur Line ILMANKOSTUTIN MALLI: HA146 KÄYTTÖOHJE Kiitos, että olet valinnut PurLine ilmankostuttimen. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje turvallisessa

Lisätiedot

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE

DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE DC JÄÄKAAPPI DC-150 KÄYTTÖOHJE LUE TÄMÄ KÄYTTÖOHJE HUOLELLISESTI ENNEN KÄYTTÖÖNOTTOA VAROITUS Laite on liitettävä suojamaahan ja soveltuvaan 12 tai 24 VDC pistokkeeseen (minimi tehonsyöttökyky 120 WDC).

Lisätiedot

Telecrane F24 Käyttö-ohje

Telecrane F24 Käyttö-ohje 1 Telecrane F24 Käyttö-ohje Sisällysluettelo - F24 Takuu & turvallisuusohjeet 3 - Käyttöönotto / paristot / vastaanottimen virtalähde 4 - Tunnistuskoodin vaihto 6 - Vastaanottimen virtalähteen jännitteen

Lisätiedot

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN

Käyttö-ja huolto-ohje Ajastin 1533 3-aikaa FIN Ajastin 1533 FIN 1 Kellonaika tai jäljellä oleva lämmitysaika 2 Tuuletuksen merkki 3 Ajan siirto eteen (kellonajan näyttö) 4 Ohjelmointi 5 Muistipaikan tunnus 6 Manuaalikäynnistys 7 Kellonajan asetuksen/kyselyn

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle

Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle D2 Käyttöohje Telakka-asema vahvistimella ipodille/iphonelle VAROITUS: Välttääksesi sähköiskun, älä käytä tätä (polarisoitua) pistoketta jatkojohdon, pistorasian

Lisätiedot

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE

Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE 1 JM 7.1.2015 Siirrettävä ilmastointilaite LINDA 3.5 KÄYTTÖOHJE Tämä on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n ja sen kopioiminen ja/tai miltään osin ilman tekijän lupaa on y. Maahantuoja: Scanoffice

Lisätiedot

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO.

KÄYTTÖ-OHJE INVERTER LÄMPÖPUMPPU SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH TÄRKEÄÄ FILE NO. KÄYTTÖ-OHJE SAP-KRV123EH + SAP-CRV123EH FILE NO. INVERTER LÄMPÖPUMPPU Sisäyksikkö Product Code No. Ulkoyksikkö Product Code No. Alue SAP-KRV123EH 1 852 065 78 SAP-CRV123EH 1 852 065 79 Europe Sisäyksikkö

Lisätiedot

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NV -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT

Käyttöohje. Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Käyttöohje Polar-sarja ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT 1 Käyttöohje Sinclair ASH-09AIP PT, ASH-12AIP PT Toimintaperiaatteet ja erikoistoiminnot jäähdyttämiseen. Periaate: Ilmastointilaite absorboi lämpöä huoneessa

Lisätiedot

ASENNUSOPAS. Langaton kaukosäädinsarja BRC7F532F BRC7F533F

ASENNUSOPAS. Langaton kaukosäädinsarja BRC7F532F BRC7F533F ASENNUSOPAS BRC7FF BRC7FF 6 7 8 9 0 x x x x x x x x x x 6 XA (BLK) 7 8 9 ON OFF ON OFF 6 A B C SETTING TEMP TIME UP FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN TEMP TIME A B SETTING UP C FAN RESERVE CANCEL TIMER DOWN

Lisätiedot

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1

KOSPEL S.A. 75-136 KOSZALIN UL. OLCHOWA 1 Lue käyttö- ja asennusohjeet huolellisesti. Niitä noudattamalla varmistat laitteellesi pitkän käyttöiän ja luotettavantoiminnan. Kospel Oy pidättää oikeuden tehdä pieniä muutoksia laitteen rakenteeseen

Lisätiedot

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20

088U0213. Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 088U0213 Käyttöohje CF-RF Huonetermostaatti infrapuna-anturilla VI.UH.R1.20 Sisältö 1. Laitteen toiminnasta................... 3 2. Asennus............................... 4 3. Lämpötila-asetukset...................

Lisätiedot

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet

PÖYTÄLASIKKO. Asennus- ja käyttöohjeet PÖYTÄLASIKKO KENTUCKY COLD Asennus- ja käyttöohjeet 4310302, 4310304, 4310322, 4310324 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä... 1 2. Laitteen käyttötarkoitus... 1 3. Laitteen käsittely... 1 4. Laitteen sijoitus...

Lisätiedot

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE

Puhallinkonvektori KÄYTTÖOHJE Puhallinkonvektori VEMA 1, VEMA 2 ja VEMA 3 KÄYTTÖOHJE ML 27.5.2009 v. 1.0 Tämä käyttöohje on tekijänoikeuslain perusteella Scanoffice Oy:n omaisuutta ja sen kopioiminen ja/tai käyttäminen miltään osin

Lisätiedot

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk

HIVE BUDS BLUETOOTH-KUULOKKEET KÄYTTÖOPAS. kitsound.co.uk kitsound.co.uk VAROITUS: Vältä mahdolliset kuulovauriot olemalla kuuntelematta suurella äänenvoimakkuudella pitkiä aikoja. Ole oman turvallisuutesi vuoksi tietoinen ympäristöstäsi, kun käytät kuulokkeita.

Lisätiedot

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58

DB A-00. SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FI.indd 오전 10:28:58 DB68-04149A-00 SOL MWR-SH00N_IB_04149A-00_FIindd 2 2013-09-25 오전 10:28:58 Langallinen kaukosäädin MWR-SH00N Ilmastointilaite käyttöohje Tämä käyttöohje on valmistettu 100% kierrätyspaperista imagine the

Lisätiedot

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE

HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE SUOMI KÄYTTÖOPAS HQ-CHARGER51 1-2 TUNNIN KOMPAKTI LATURI AAA/AA -PARISTOILLE LUE OHJEET ENNEN LATURIN KÄYTTÖÄ Omistajan käyttöopas Lue tämä käyttöopas huolellisesti. Se sisältää tärkeitä käyttöohjeita.

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com

Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje. www.kuulotekniikka.com Siemens kuulokojeiden laturin käyttöohje www.kuulotekniikka.com Sisällysluettelo Kuvaus laturista Sivu 3 Lataamisohjeet Sivu 4 Lataamisohjeet Sivu 5 Huolto ja hoito Sivu 6 Turvallisuutta koskevia huomautuksia

Lisätiedot

KÄYTTÖOPAS CR-421 Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä.

KÄYTTÖOPAS CR-421  Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. KÄYTTÖOPAS CR-421 WWW.DENVER-ELECTRONICS.COM Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen tuotteen käyttämistä. SÄÄTIMET JA MERKKIVALOT Näkymä takaa 1. SNOOZE/DIM/SLEEP -painike 2. ON/OFF/NAP -painike 3. P-

Lisätiedot

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje

Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Takaje vakuumilaitteen käyttö- ja huolto-ohje Vakuumilaiteen saa asentaa ja sitä käyttää kerrallaan vain yksi henkilö. Sitä ei ole suunniteltu monelle yhtäaikaiselle käyttäjälle. Laitteen osat 1. Virtajohto

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä.

KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI. Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. KÄYTTÖOHJE VEITO BLADE BLADE S BLADE MINI NÄMÄ OHJEET TULEE LUKEA HUOLELLA JA SÄILYTTÄÄ MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN Me emme ole vastuussa laitteen käytöstä, joka johtuu näiden ohjeiden laiminlyönnistä. TÄRKEÄT

Lisätiedot

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje

NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje NORDCEL NH -sarjan ilmalämpöpumpun käyttöohje Kiitos, että olet valinnut Nordcel NH -sarjan ilmalämpöpumpun. Ole hyvä ja lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä. Säilytä käyttöohje.

Lisätiedot

Perkko Oy, 09-4780500. C. A.

Perkko Oy, 09-4780500. C. A. DW0734j adw0735 5. Paina S 3-anturia, minuutit alkavat vilkkua. Siirrä sormi S 2-anturilta S 1-anturille tai päinvastoin suurentaaksesi tai vähentääksesi minuuttiarvoa. Voit nopeuttaa säätämistä sormea

Lisätiedot

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja

Simppeli 4HK Simppeli 6HK. Ohjekirja Simppeli 4HK Simppeli 6HK Ohjekirja Arvoisa asiakkaamme, Kiitos, kun valitsitte tuotteemme. Tutustuttehan tähän ohjekirjaan huolella ennen tuotteen käyttöönottoa, jotta käyttökokemuksenne olisi mahdollisimman

Lisätiedot

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE

LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE LINDA MFP26-1290 siirrettävä ilmastointilaite KÄYTTÖOHJE Lue tämä käyttö- ja hoito-ohje tarkasti ennen laitteen asennusta ja käyttöä sekä säilytä nämä käyttöohjeet tulevaa tarvetta varten. Tiilenlyöjänkuja

Lisätiedot

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509

HAIR DRYER TRAVEL. Move HD 2509 HAIR DRYER TRAVEL Move HD 2509 DA HU FI CS NO SV IT PT NL SL LT EL BG RU E F B D C A 3 DANSK 05-08 SUOMI 09-12 NORSK 13-16 SVENSKA 17-20 ITALIANO 21-24 PORTUGUÊS 25-28 NEDERLANDS 29-32 MAGYAR 33-36 ČESKY

Lisätiedot

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3)

FUJITSU GENERAL LIMITED KÄYTTÖOHJE SISÄYKSIKKÖ AUY18E AUY25E AUY25T AUY25E(3) AUY30E AUY36E(3) AUY36T(3) AUY45E(3) AUY45T(3) AUY54E(3) KÄYTTÖOHJE LÄMMITYS & JÄÄHDYTYS ILMASTOINTILAITE KATI MALLI SISÄYKSIKKÖ AUY8E AUY5E AUY5T AUY5E() AUY0E AUY6E() AUY6T() AUY5E() AUY5T() AUY5E() ULKOYKSIKKÖ AOY8E AOY5E AOY5T AOY5E() AOY0E AOY6E() AOY6T()

Lisätiedot

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE

KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE KALUSTEUUNI TEKA HS715 KÄYTTÖOHJE LAITTEEN OSAT 1 OHJAUSPANEELI 2 UUNIN ERISTE 3 GRILLIVASTUS 4 KANNATIN 5 RITILÄ 6 UUNIPELTI 7 LUUKUN SARANA 8 LUUKKU 9 TUULETUSAUKOT 10 KIINNITYS KALUSTEESEEN 11 UUNIN

Lisätiedot

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje

Aurinko-C20 asennus ja käyttöohje Aurinko-C20 laitetelineen asennus ja käyttö Laitetelineen osat ja laitteet:. Kääntyvillä pyörillä varustettu laiteteline. Laitteet on kiinnitetty ja johdotettu telineeseen (toimitetaan akut irrallaan).

Lisätiedot

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53

Suodatin EUP(A,B,C) Vaihtosuodatin. Koko (bb) 11, 20, 21, 22, 30, 31, 32, 33, 40, 41, 42, 44, 50, 51, 52, 53 Kun ilmassa oleva pöly erottuu suodattimeen, kasvaa virtausvastus, josta on seurauksena pienentynyt ilmavirta. Sen vuoksi on tarpeellista vaihtaa suodattimet säännöllisesti ilman epäpuhtauspitoisuuden

Lisätiedot