Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010"

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...30 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...

3 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,8 % 32,8 % Maksutuotot ,4 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,7 % 2,1 % Muut tuotot ,5 % -3,3 % TOIMINTATUOTOT ,5 % 14,3 % Henkilöstömenot ,0 % 4,9 % Palvelujen ostot ,8 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 4,5 % Avustukset ,5 % -0,4 % Muut kulut ,2 % 2,3 % TOIMINTAKULUT ,9 % 3,3 % TOIMINTAKATE ,1 % 0,7 % Verotulot ,3 % -2,0 % Valtionosuudet ,9 % 5,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 % -66,9 % Muut rahoitustuotot ,4 % -56,7 % Korkokulut ,3 % -43,5 % Muut rahoituskulut ,1 % 151,9 % VUOSIKATE ,2 % 4,5 % Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 12,0 % Poistoeron muutos TILIKAUDEN TULOS ,1 % 0,5 %

4 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 28,6 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 11,4 % Vesihuollon liittymismaksut ,0 % 4624,1 % Liikevaihto ,2 % 63,8 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 % -54,7 % Palvelujen ostot ,0 % 8,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,4 % -1,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 % 16,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,9 % 19,1 % Muut henkilösivukulut ,5 % -4,7 % Henkilöstökulut yhteensä ,9 % 15,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 11,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,6 % -17,7 % Liikeyli-/alijäämä ,7 % -203,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut ,0 % Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 3,4 % Muut rahoituskulut ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 3,3 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,0 % -110,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,0 % -110,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % Tilikauden yli- /alijäämä ,5 % -126,3 %

5 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,5 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 56,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,1 milj. euroa eli kasvua on ollut 14,3 %. Myyntituottoihin sisältyy 0,18 milj. euroa vuonna 2008 rakennetun omakotitalon myyntituloa. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 24,3 % tuet ja avustukset 3,0 % myyntituotot 50,3 % maksutuotot 22,4 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 15,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,3 %. Omakotitaloja ei rakennettu kunnan toimesta vuonna 2010 ja vertailuvuoteen 2009 sisältyy omakotitalojen rakennuskuluja vain euroa.

6 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,0 % avustukset 4,5 % muut kulut 3,9 % henkilöstömenot 39,6 % palvelujen ostot 45,9 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,1 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 46,3 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,7 % peruskoulutus 21,8 % Käyttötalouden nettomenot muut palvelut 1,8 % terveydenhuolto 30,9 % yleinen hallinto 5,3 % toimeentuloturva 1,5 % muu sosiaalitoimi 5,5 % lasten päivähoito 11,2 % kotihoito- ja vanhustyö 13,8 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

7 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -12,70 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,62 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 47,1 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 0,7 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,0 milj. euroa eli 52,3 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,21 milj. eurosta on ollut 2,0 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,21 milj. euroa eli 55,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (8,44 milj. euroa) vähemmän eli vähennystä on ollut 2,7 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,81 milj. euroa eli 58,9 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,76 milj. euroa) on kertynyt 0,04 milj. euroa vähemmän eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 5,4 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 49,9 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,59 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,28 milj. euroa eli kasvua on 5,9 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on 1,85 milj. euroa ja se on toteutunut jo 145,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,69 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,77 milj. euroa. Lisäystä on ollut 4,5 % edellisvuoteen verrattuna.

8 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. STRATEGIAT Vaikuttavuus 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön strategia ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys tehdään syksyllä Ikääntymispoliittista strategiaa päivitetään ja varhaiskasvatusstrategiaa työstetään nimetyissä työryhmissä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta talvella Seudullinen palvelurakenne määritelty ja keihäänkärki -asiat valittu. Seudun palvelurakenneselvitys käynnissä Aspectum Oy:n vetämänä. Alkamassa teemakohtaiset kuntien poliittisten päättäjien ja virkamiesten haastattelutilaisuudet. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Päivitetyn asuntoohjelman mukainen tonttitarjonta ja tonttien markkinointitavat laaditun suunnitelman mukaisesti. Perustetaan maankäyttöä ja kaavoitustyötä varten kunnanhallituksen kaavoitus- ja maankäyttöjaosto. Kunnalla on usealla eri alueella vapaita omakotitontteja noin 50 kpl. Tontit ovat olleet esillä mm.forssan Rakenna-sisusta-asu messuilla sekä Etuovi.com issa. Asuntoohjelmaa ei ole vielä päivitetty eikä tonttimarkkinoinnista ole tehty suunnitelmaa. Perustettiin kaavoitusja maankäyttötoimikunta, joka kokoontui useasti kevään aikana.

9 7 Tammelan kylät ry:n ja kylähankkeen järjestämänä kyläasumisen messut. Valtakunnalliset kyläasumisen messut KyläKelpaa 2010 pidettiin Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan toteuttamaan hankkeita talousarvioon varatuin määrärahoin. On oltu vetäjänä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeessa, Venesillan vesiväylän avaamishankkeessa sekä Pyhäjärven kunnostushankkeessa. Hankkeita on toteutettu varattujen määrärahojen puitteissa Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Seudullisen maankäytöllisen yleispiirteisen suunnitelman ja kuntaa koskevan erillisen kaavoitusohjelman toteuttaminen. Uusitaan kunnan asukaspotentiaali- ja tunnettuustutkimus. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (Fostra) on aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Kunnan kaavoitusta on toteutettu hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti. Ei ole vielä aloitettu Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaisen kohteen toteuttaminen Aiesuunnitelman mukaisia kohteita ei ole toteutettu. Toimenpiteisiin ei ole varattu määrärahoja. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste 3.2. Yritysten lisäys Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan oman elinkeinopoliittisen ohjelman valmistuminen. Työttömyysaste 8,4%, koko maan luku 10%, Hämeen ELY keskuksen alueella 11,6 %. Vastaavana aikana vuonna 2009 Tammela 8,9%, koko maa 9,9% ja Häme 11,2%. Yli vuoden työttömänä 71 henkilöä ( vuosi sitten 44 henkilöä). Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Ohjelman linjauksien selvittely meneillään Y4 ideologian jatkotyöstön yhteydessä.

10 8 Prosessit ja rakenteet 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Maakunnallinen matkailuhanke - seudullinen mikroyrityshanke käynnistynyt. Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma menossa, jossa tärkeinä osina lähiruokakonsepti ja riistankäsittelyn koulutus sekä aidot maut kokonaisuus Toimiva seudullinen vesihuolto. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisen selvitystyö on odottamassa vesihuoltolain uudistusta. Työryhmä totesi, että yhteiseen yhtiöön ei ole nykyisen lain nojalla edellytyksiä Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Yksityinen hoivakoti Iltatuuli valmistunut ja käytössä. Kunta mukana sijoittumisessa tonttipolitiikalla ja rahoitusratkaisua järjestämässä Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit mitoitetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaan. Varhaiskasvatuksen osalta toteutunut. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen. Sopimusohjausjärjestelmä toimii. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

11 9 Talouden ja resurssien hallinta 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3, Vuosikate 1.3. Lainaa/asukas Vuosikate kattaa poistot. Enintään n euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Vuosikate on 2,7 kertainen poistoihin nähden. Lainaa on 762 euroa/ asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelu-mitoitus Liesjärven koulun lakkauttaminen alkaen ja jatkopäätökset kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Liesjärven koulun toiminta päättyy Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuv ottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Osa neuvotteluista / keskusteluista on käyty yhdistettyinä ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. Osaaminen ja uudistuminen Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste oli 26 prosenttia Sairauspoissaolot 1.3. Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrate- Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/työntekijä/vuosi. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta johtoryhmässä ja seurantatutkimus vuonna Sairauspoissaolopäiviä on ollut 7 kuukaudessa (kahtena edellisenä vuonna vastaavana aikana päiviä oli ja 1.512). Asiat ovat tulleet esille strategiatyön aikana myös johtoryhmässä. Henkilöstöstrategia ja

12 10 gia ja työsuojelun toimintaohjelma Uuden henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin valtuustossa. Ohjelmien käytäntöönsaattamistoimia jatketaan vuoden loppupuolella. 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Yhdyskuntarakenne luo turvallisen ja viihtyisän elinympäristön asukkaille ja yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tehokas kaavoitus kaavoitusohjelman mukaisesti. Seudullinen asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja logistisen aseman selvitys. Kaavoitus- ja maankäyttöjaoston perustaminen. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu ja osallistuminen vt 2 ja 10 kehittämisselvitykseen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on perustettu. Forssan seudun strategisen tarkastelun ( FOST- RA hanke) ohjausryhmän kokous on pidetty 26.2 ja konsultiksi on valittu A insinöörit Suunnittelu Oy. Hankkeessa on valmistunut Entrecon Oy:ltä tilattu Forssan seudun kaupparakenneselitys sekä HAMK:n tekemä liikenneselvitys. Maatalouden viljelijähallinnon uudelleenorganisointi. Forssan seudun ( lisäksi Someron kaupunki mukana) maataloushallinnon uutta järjestämistä on valmisteltu hallituksen eduskunnalle antaman esityksen periaatteiden pohjalta. Kuntien edustajien palavereita on pidetty ja 28.5,

13 11 Suoritteet käytettävissä on ollut Veli-Matti Puran laatima taustaselvitys seutukunnalliselle maaseutuhallintouudistukselle sekä työryhmän laatimat erillisselvitykset Talousarvio 2010 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,09 52,4 % ,91 T U L O T , , ,22 45,2 % ,78 N E T T O , , ,87 54,2 % ,13

14 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 LASTEN PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta 100%. Prosessit ja rakenteet Varhaiskasvatuksen strategia.. Osallistavan tutkimuksen hyödyntäminen. Valmis vuoden 2010 aikana.. Valmisteilla. Talouden ja resurssien hallinta Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Osaaminen ja uudistuminen Henkilökunnan osaamiskartoitus. Osaamismittaristo Valmis vuoden 2010 aikana Perhepäivähoito 83,35 % Ryhmäperhepäivähoito 79,22 % Päiväkoti 83,66 % Esiopetus 87,12 % Valmis, arviointi suoritettu. Suoritteet Talousarvio 2010 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä

15 13 Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät LASTEN PÄIVÄHOITO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,12 45,8 % ,88 T U L O T , , ,59 52,3 % ,41 N E T T O , , ,53 45,0 % , KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle v. Hoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Tavoite toteutunut. Hoito turvattu palvelukeskuksessa tai yksityisessä hoidossa. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 20,2 %:lle 75 ja yli 75 vuotiaista, 3,8 %:lle v. Hoitopaikoista 11,25% käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Kustannukset / hoitopäivä Enintään 110 /vrk. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

16 14 Suoritteet Talousarvio 2010 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit 817* Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin. 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 46,3 % ,96 T U L O T , , ,16 59,1 % ,84 N E T T O , , ,88 43,0 % , TOIMEENTULOTURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja päätöksen saaminen 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet Talousarvio 2010 Elatustuensaajat Toimeentulotukitapaukset / perheet

17 TOIMEENTULOTURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,32 53,3 % ,68 T U L O T , , ,58 44,5 % ,42 N E T T O , , ,74 57,8 % , MUU SOSIAALITURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Seudullisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Kustannustehokkaan, toimivan ja riittävän järjestelmän luominen Forssan ja Hämeenlinnan seudun yhteistyönä.. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Ei ole toteutunut. Suoritteet Talousarvio 2010 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät 750* Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Päihdehuollon hoitovuorokaudet Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * sisältää Forssan kaupungin työtoimintakeskus Aktiivista ostetuista työtoimintapäivistä tiedot vain tammimaaliskuun osalta (470 pv), muu työtoiminta puolen vuoden suoritteet (280 pv). 230 MUU SOSIAALITURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,65 43,2 % ,35 T U L O T , , ,50 42,5 % ,50 N E T T O , , ,15 43,2 % ,85

18 TERVEYDENHUOLTO Tavoitteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Kuntayhtymässä toteutunut, sairaanhoitopiirissä jonoa jonkin verran. Suoritteet Talousarvio 2010* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito Hoitopäivät * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,29 50,1 % ,71

19 17 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Päättötodistuksen saaneet Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 99 % Tavoite toteutunut Vielä 2 vailla opiskelupaikkaa Talouden ja resurssien hallinta Opetuksen resurssit Tuntikehys Valtakunnallinen keskiarvo Tilastoa ei vielä käytössä Ajanmukaiset ja turvalliset koulujen tilat Kunnostusmäärärahat Määräraha Portaan koulun laajennus- ja saneeraus-hankkeeseen Saneeraus käynnissä Suoritteet Talousarvio 2010 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät ,4 Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,53 50,0 % ,47 T U L O T , , ,53 219,4 % ,53 N E T T O , , ,00 49,1 % ,00

20 MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,61 39,6 % ,39 T U L O T 4 070, , ,33 50,3 % 4 316,67 N E T T O , , ,28 39,2 % ,72 Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 320 VAPAA-AIKATOIMI Toiminta-ajatus: Kattavat kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä asianmukaiset toimintaympäristöt edistävät kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja terveitä elämäntapoja sekä luovat kuntalaisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa toteutetut vapaa-ajan palvelut aktivoivat kuntalaisia toimimaan ja vaikuttamaan lisäten yhteisöllisyyttä ja elämän hallintaa. Visio 2015: Kylvämme elinikäisen oppimisen siemenen ja riemun tehdä kulttuuria itse. Vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Päivitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia Päivitys tehdään syksyllä 2010 Suoritteet Talousarvio 2010 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä 3, Kirjastoaineiston lainat 5, Liikunnanohjaustunnit

21 VAPAA-AIKATOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,11 50,4 % ,89 T U L O T , , ,66 48,2 % ,34 N E T T O , , ,45 50,6 % ,55 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessien toimivuus Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely Kuntalaisten tiedon lisääntyminen kaavoituksesta ja sen prosesseista Käsittelyaikojen pituus ja lupatilanteen ajantasaisuus Tiedottamisen lisääminen kaavoituksesta ja kaavaprosesseista kaavahankkeiden yhteydessä. Yleisötilaisuuksien lisääminen ja kaavamallinnuksen kehittäminen. Rästiin jääneiden ympäristölupien käsittely. Valmistelussa käytetään ulkopuolista tekijää. Kaavoitustoimikunta on aloittanut uudelleen toimintansa ja tutustunut aktiivisesti kaavoitusasioihin ja kohteisiin. Kaavoitushankkeiden tiedotustilaisuudet painottuvat loppuvuoteen. Kevätkautena oli vain yksi kyläkävely Saari- Kaukola-Ojanen- Porras oyk alueella. Kaavamallinnusta on käytetty vain yksittäisissä kohteissa. Toistaiseksi ei ole ollut resursseja laajentaa mallinnusta laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Ulkopuolisen konsultin avustuksella saatiin tehtyä ympäristölupatarpeen arvioinnit kaikkien karjatilojen osalta loppuun.

22 20 Suoritteet Talousarvio 2010 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 8,4 10 8,4 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,83 51,1 % ,17 T U L O T , , ,16 34,2 % ,84 N E T T O , , ,67 53,5 % , KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitys ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi. Portaan koulu ja Myllykylän koulu. Myllykylän koululle on asennettu varaavat lämpöpatterit. Portaan koululle on uusittu öljypoltin ja saatu tarjouksia muista lämmitysvaihtoehdoista. Laihon kiinteistöön on rakennettu vesikiertoinen lämmönjako eli koko talo on nyt kaukolämmön piirissä. Toimitilaneliöistä on poistunut Liesjärven koulu ja tullut lisää Tammikartanon toimitilat. Neliömääriä on muutenkin tarkasteltu

23 21 uudestaan. Suoritteet Talousarvio 2010 Toimitilat/m Rakennusalat/m KIINTEISTÖTOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,36 45,0 % ,64 T U L O T , , ,33 48,7 % ,67 N E T T O , , ,97-25,8 % , LIIKETOIMINTA Tavoitteet Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä Tarpeellisten kiinteistöjen määrä Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä 2-3 kpl. Kupukas ja Veistola myyty. Tammelan vanhustentuen asunnot ja liiketilat siirtyivät kunnalle. Suoritteet Talousarvio 2010 Metsienhoito/ha Asunnot/m Muut tilat/m LIIKETOIMINTA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,06 75,0 % ,94

24 22 T U L O T , , ,10 87,8 % ,90 N E T T O , , ,04 121,2 % ,04

25 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, sairaalaruokailu-, päiväkotiruokailusuositus) Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v 23,00 / m 2 / v 21,44 / m 2 / v Suoritteet Talousarvio 2010 Koulukeskuksen keittiö Portaan keittiö Riihivalkaman keittiö Päiväkodin keittiö Ruisluodon keittiö Teuron keittiö Liesjärven keittiö Letkun keittiö Tammikartanon keittiö Siivottavat alat / m RUOKAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,51 49,9 % ,49 T U L O T , , ,84 52,1 % ,16 N E T T O ,56 0, ,33 0,00 % , PUHDISTUSPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,13 48,1 % ,87 T U L O T , , ,03 49,7 % ,97 N E T T O ,11 0, ,90 0,00 % 5 774,90

26 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Yritysten perustaminen ja yrittäjyyden myönteisten vaikutusten aikaansaaminen Yritysten lisäys Yritysvaikutukset kunnan kehittämisvoimavaraksi Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan elinkeinoohjelman valmistuminen. Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Maaseutuohjelma on HAMK:n johdolla valmistumassa ja ohjelman pääasioita on esitelty kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle. Elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia on työstetty Y 4 iltakoulussa valtuutettujen ja yrittäjien yhteistyöllä. ELPO mittaristokyselyn ( elinkeinopolitiikan tärkeimmät tilannetta kuvaavat mittarit ) tulokset on julkistettu Kunnallisjohdon seminaarissa. Tammela sijoittui Kanta Hämeessä 2. sijalle.

27 25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan kylät ry:n hallinnoimien kyläasumisen messujen järjestäminen Toteutetaan Tammelan kyläasumisen messut yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa Messut toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Prosessit ja rakenteet Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Talouden ja resurssien hallinta Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. LounaPlussan toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Kylärahaa ei vuonna 2010 myönnetty. Varat suunnattiin kyläasumisen messuihin Suoritteet Talousarvio 2010 Maatilojen sukupolvenvaihdos Rekisterissä olevat maatilat Peltoa viljelyksessä / ha Toimivat maatilat Peltoalaan perustuvat tukihakemukset Luopumistukihakemukset Satovahinkohakemukset Hirvivahinkohakemukset Maatalouden investointitukihakemus Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille,

28 MUUT PALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,55 59,4 % ,45 T U L O T , ,00 493,26 27,4 % 1 306,74 N E T T O , , ,29 59,6 % , VESIHUOLTO Vaikuttavuus Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelu. Riihivalkama-Porras runkoviemärin linjaus on valittu ja maastotyöt valitulla linjauksella pääosin tehty. Suoritteet Talousarvio 2010 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu Laskutettu Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu Laskutettu VESIHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,39 42,7 % ,61 T U L O T , , ,14 65,4 % ,86 N E T T O , , ,75 106,8 % ,75

29 27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,59 48,9 % ,41 T U L O T , , ,43 56,5 % ,57 N E T T O , , ,16 47,1 % ,84

30 28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta e 1000 e Vuosikate Satunnaiset erät (jaksotus ja verokirjaus) Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 1 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

31 29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,504 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 5,05 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä niitä käytetty lainkaan alkuvuoden aikana. Asukasta kohti lainaa oli n. 762 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,4 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 22,3 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % KUNTARAHOITUS OY 63,0 % SAMPO 3,5 % Lainat korkotyypeittäin muut 12,9 % kiinteä korko 37,9 % Euribor-korko 49,2 %

32 30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,50 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa ei käytetty lainkaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson hyvänä. 7 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 48,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli sama 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 56,5% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 50,8 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 47,1 %:sti ja siinä on kasvua edellisvuoteen 0,7 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 52,3 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,5 %). Verovuoden 2009 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 9,75 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 14,85 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti mahdollisesti jopa hieman ylittymään ( verovuodelta 2009 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,37 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,90 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen ehkä jopa hieman parempi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,5 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,2 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jonkin verran viime vuoden ennätystilinpäätöstä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 3.3 prosenttia ja loppukesän aikana toimintakuluissa näkyi pieni nousupiikki, erityisesti henkilöstömenoissa. Viime vuonnahan toimintakulujen kasvu jäi alle prosenttiin. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan positiivinen eli vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 2,026 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 47,5 % (Tammikartanon muutos huomioitu). Investointiosan toteutuminen on liitteenä.

33 Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE

34 Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,33 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,14 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 huoneistotyyppi huoneistotyyppi huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.)

35 Liite 1 Tuloslaskelmat Koy Tammelan Vuokraasunnot Vastikkeet yhteensä , ,70 Luottotappiot ,89 Hoitokulut yhteensä , ,68 Käyttö-/hoitokate , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,26 Voitto/tappio , ,87 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä , ,00 Hoitokulut yhteensä , ,92 Liikevoitto/-tappio , ,08

36 INVESTOINNIT Liite 2

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2011 Talousarvion tuloslaskelmaosan toteutumisvertailu 2011 osa I Sisältää liikelaitoksen, sisältää sisäiset erät, keskinäiset sisäiset eliminoitu Alkuperäinen Talousarvio-

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS 2017 UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI ENNAKKO- TILINPÄÄTÖS Kaupunginhallitus 12.2.2018 SISÄLLYSLUETTELO Sitovuustason olennaiset ylitykset... 1 Yhdistelmä... 2 Pitkä- ja lyhytaikaiset lainat... 3 Verotulot... 4 Palkat

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1.-30.6.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.6.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1-30.6.2017

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.8.2017 Talous- ja hallinto-osasto 26.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.7.2017 Hallinto- ja talouspalvelut 12.9.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.7.2017 Ulvilan kaupungin toimintamenot aikavälillä 1.1.

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi marraskuu Kh Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 10.2.2014 Tammi marraskuu Kh. 17.2.2014 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu

Väestömuutokset, tammi-huhtikuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-huhtikuu 715/.1./16 31.5.16 Kunnanhallitus 6.6.16 Väestön kehitys ja väestömuutokset 16 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi15 63 15 tammi16 helmi16 6 Kuntien

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi-syyskuu

Väestömuutokset, tammi-syyskuu Iitin kunta Talouskatsaus Tammi-syyskuu 71/2.1.2/216 2.1.216 Kunnanhallitus 31.1.216 Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Syntyn Kuolleet eet vuosi21 63 1 1 nelj. 16 2 nelj

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-syyskuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 28.11..2013 Tammi-syyskuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 30.9.2016 Talous- ja hallinto-osasto 26.10.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.9.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...2 1.1 Toimintatuotot 5 1.2 Toimintakulut 5 1.3 Toimintakate 7 1.4 Verotulot 7 1.5 Valtionosuudet 7 1.6 Vuosikate 7 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys

Rahan yksikkö: tuhatta euroa TP 2016 TA 2017 Kehys Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys Rahan yksikkö: tuhatta euroa 1 000 TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 Tuloslaskelma TP 2016 TA 2017 Kehys 2018 2019 2020 2021 2022 TOIMINTATUOTOT 72 115 84 291 80 261 63 621 63 535 63 453 63

Lisätiedot

TA 2013 Valtuusto

TA 2013 Valtuusto TA 2013 Valtuusto 12.11.2012 26.11.2012 www.kangasala.fi 1 26.11.2012 www.kangasala.fi 2 TALOUSARVIO 2013 Muutos % ml. vesilaitos TA 2013 TA 2012/ milj. TA 2013 Kokonaismenot 220,3 5,7 ulkoiset Toimintakulut

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote

Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös. Mediatiedote Forssan kaupungin vuoden 2016 tilinpäätös Mediatiedote 6. huhtikuuta 2017 Vuoden 2016 tilinpäätös ennustettua parempi ja mahdollistaa jonkin verran myös varautumista tulevaan Tilinpäätös on 0,2 miljoonaa

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2016 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Väestömuutokset 2017, kuukausittain

Väestömuutokset 2017, kuukausittain Iitin kunta 21/02.01.02/2017 Talouskatsaus 4.8.2017 Tammi-Kesäkuu, puolivuosiraportti Väestön kehitys ja väestömuutokset 2017 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys

Lisätiedot

kk=75%

kk=75% 1 Talousarvion toteutuminen 01.01. - 30.09.2017 9 kk=75% Kokonaisuutena syyskuun lopun toteuma näyttää varsin hyvältä. Viime vuoteen verrattuna vuosikate on toteutunut noin 800 000 euroa paremmin ja tilikauden

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu /PL Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2016 25.10.2016/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma, käyttötalous, investoinnit) - toteutuma syyskuun lopussa, vertailutietona

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta

Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta Osavuosikatsaus 1-8 / 2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 21.09.2017 Puhtaan veden tekijät Sisällysluettelo Tuloslaskelma 1-8 / 2017... 1 Rahoituslaskelma 1-8 / 2017... 2 Tavoitteet 2017... 3 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017

LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI OSAVUOSIKATSAUS I / 2017 LOIMAAN VESI LOIMAAN VEDEN OSAVUOSIKATSAUS 1 YLEISTÄ Loimaan veden johtosäännössä mainitaan kaupunginvaltuuston ja kuntalain liikelaitokselle määrittämät oikeudet

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta

Tilinpäätös Tilinpäätös 2010 Laskenta Tilinpäätös 2010 Yleinen kehitys Kouvolalaisia oli vuoden 2010 lopussa Väestörekisterikeskusken ennakkotiedon mukaan 88 089, asukasmäärä laski 85 henkilöllä. 0-18 vuotiaiden osuus väestöstä oli 19,7 prosenttia,

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS

VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS NAKKILAN KUNTA VUODEN 2017 TALOUSARVION MUUTOKSET TA MUUTOS Hallintokunta/toiminta TA 2017 kpito 30.4.17 Toteutuma menot tulot määräraha toteutuma % KÄYTTÖTALOUS TOIMINTAMENOT/-TULOT KESKUSVAALILAUTAKUNTA

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 3.4.217 2 SISÄLLYSLUETTELO PYHÄJÄRVEN KAUPUNGIN TALOUSKATSAUS.. Väestö. 3 Työllisyys.. 3 TULOSLASKELMA.. 4 Toimintatuotot. 4 Toimintakulut.. 4 Valtionosuudet.. 4 Vuosikatetavoite

Lisätiedot

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016

PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2016 Kunnanhallitus 28.11.2016 Valtuusto 14.12.2016 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2016 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 2016 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista vuonna 216,7 % 4,7 % 9,8 %,6 % 2,4 % 6,3 % 7,9 % 2,5 % 36,1 % 11, % Toimintakulut 37,13 mrd. : Palkat ja palkkiot 15,93 mrd. Henkilösivukulut 4,85 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-%

Toiminnan rahavirta TA Toteuma Tot-% Käyttö Tot-% PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 6/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 4 471 050 1 847 251 41,32 2 037 606 43,33 Maksutuotot 2 713 900

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen.

Kiinteistöverotilitys on vaikuttanut n euron verran vuoden 2016 syyskuun tulokseen. PÖYTYÄN KUNTA Talousraportti 9/2016 1 Tuloslaskelma 2016 2015 TOIMINTATUOTOT TA Muutos Ta+muut. Toteuma Tot-% Edv.tot Tot-% Myyntituotot 4 471 050 0 4 471 050 2 750 516 61,52 2 990 447 63,59 Maksutuotot

Lisätiedot

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009

TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 TULOSLASKELMA VARSINAIS- SUOMEN ALUEPELASTUSLAITOS 2009 Liikevaihto 33 202 242,72 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) Valmistus omaan käyttöön (+) Liiketoiminnan

Lisätiedot

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B

Sivu 1. Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu- Poikke- Käyttö NETTO N arvio tuma ama % arvio tuma ama % EUR B Talousarvion toteutumisvertailu 1.1.- 31.10.2012 Ulkoinen/sisäinen Keskimääräinen käyttö--% saisi olla 833 % Sivu 1 KAYTTOTALOUSOSA Sito Määrärahat Tuloarviot uu Talous- Toteu- Poikke- Käyttö Talous- Toteu-

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

Talousarvion muutokset 2015

Talousarvion muutokset 2015 PYHÄJOEN KUNTA Talousarvion muutokset 2015 Korjaukset Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Korjaukset Kunnanhallitus 22.2.2016 Valtuusto 16.3.2016 KÄYTTÖTALOUSOSA/TULOSLASKELMA Ulkoinen/Sisäinen

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2

Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall liite 2 Hallintokeskuksen talousarviomuutokset Khall 4.12.2017 240 liite 2 Yleishallinto Tulot 175 433 175 433 Palkat ja palkkiot -603 049 15 000-588 049 Henkilösivukulut -330 205 3 000-327 205 Muut kulut -1 983

Lisätiedot

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 5.5 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut 1000 1000 Toimintatuotot 81 901 80 382 Toimintakulut -234 338-223 246 Osuus osakkuusyht. voitosta (tappiosta) 33 7 Toimintakate -152 403-142 858 Verotulot 124

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT

LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS Tammikuu LOIMAAN KAUPUNKI TULOSLASKELMA TP 2015 TA+M 2016 TP 2016 TOT % TOIMINTATUOTOT 01-12 01-12 2016 Myyntituotot 5 421 423 7 520 900 7 264 623 96,6 Maksutuotot

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3.

TP Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä. Alavieskan kunta 3.3. TP 2016 Väestö Työttömyys Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Tase Aikasarjat: vuosikate, lainat, yli-/alijäämä Alavieskan kunta 3.3.2017 JY Päivitetty 10.3.2017 ja 13.3.2017 Päivitetty 27.3.2017 Asukasluvun

Lisätiedot

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti

SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti SAVONLINNAN KAUPUNKI Talouden toteumaraportti 31.10.2016 TULOSLASKELMA Talousarvio 2016 Toteuma Tot. % Toteuma Ta + Ta-muutos 31.10.2016 (83,33 % tas.kert) TPE 2016 31.10.2015 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA MARRASKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 91,7 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.12.2016 10:01:09 Tili(T)

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016

6/26/2017. xxx. Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 6/26/2017 Tuloslaskelma (1 000 euroa) TP 2016 Muutettu TA 2017 TA 2018 TS 2019 TS 2020 TS 2021 Liikevaihto 0 0 0 0 0 0 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 0 0

Lisätiedot