Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010"

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...30 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...

3 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,8 % 32,8 % Maksutuotot ,4 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,7 % 2,1 % Muut tuotot ,5 % -3,3 % TOIMINTATUOTOT ,5 % 14,3 % Henkilöstömenot ,0 % 4,9 % Palvelujen ostot ,8 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 4,5 % Avustukset ,5 % -0,4 % Muut kulut ,2 % 2,3 % TOIMINTAKULUT ,9 % 3,3 % TOIMINTAKATE ,1 % 0,7 % Verotulot ,3 % -2,0 % Valtionosuudet ,9 % 5,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 % -66,9 % Muut rahoitustuotot ,4 % -56,7 % Korkokulut ,3 % -43,5 % Muut rahoituskulut ,1 % 151,9 % VUOSIKATE ,2 % 4,5 % Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 12,0 % Poistoeron muutos TILIKAUDEN TULOS ,1 % 0,5 %

4 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 28,6 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 11,4 % Vesihuollon liittymismaksut ,0 % 4624,1 % Liikevaihto ,2 % 63,8 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 % -54,7 % Palvelujen ostot ,0 % 8,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,4 % -1,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 % 16,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,9 % 19,1 % Muut henkilösivukulut ,5 % -4,7 % Henkilöstökulut yhteensä ,9 % 15,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 11,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,6 % -17,7 % Liikeyli-/alijäämä ,7 % -203,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut ,0 % Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 3,4 % Muut rahoituskulut ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 3,3 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,0 % -110,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,0 % -110,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % Tilikauden yli- /alijäämä ,5 % -126,3 %

5 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,5 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 56,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,1 milj. euroa eli kasvua on ollut 14,3 %. Myyntituottoihin sisältyy 0,18 milj. euroa vuonna 2008 rakennetun omakotitalon myyntituloa. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 24,3 % tuet ja avustukset 3,0 % myyntituotot 50,3 % maksutuotot 22,4 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 15,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,3 %. Omakotitaloja ei rakennettu kunnan toimesta vuonna 2010 ja vertailuvuoteen 2009 sisältyy omakotitalojen rakennuskuluja vain euroa.

6 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,0 % avustukset 4,5 % muut kulut 3,9 % henkilöstömenot 39,6 % palvelujen ostot 45,9 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,1 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 46,3 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,7 % peruskoulutus 21,8 % Käyttötalouden nettomenot muut palvelut 1,8 % terveydenhuolto 30,9 % yleinen hallinto 5,3 % toimeentuloturva 1,5 % muu sosiaalitoimi 5,5 % lasten päivähoito 11,2 % kotihoito- ja vanhustyö 13,8 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

7 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -12,70 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,62 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 47,1 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 0,7 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,0 milj. euroa eli 52,3 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,21 milj. eurosta on ollut 2,0 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,21 milj. euroa eli 55,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (8,44 milj. euroa) vähemmän eli vähennystä on ollut 2,7 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,81 milj. euroa eli 58,9 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,76 milj. euroa) on kertynyt 0,04 milj. euroa vähemmän eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 5,4 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 49,9 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,59 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,28 milj. euroa eli kasvua on 5,9 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on 1,85 milj. euroa ja se on toteutunut jo 145,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,69 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,77 milj. euroa. Lisäystä on ollut 4,5 % edellisvuoteen verrattuna.

8 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. STRATEGIAT Vaikuttavuus 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön strategia ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys tehdään syksyllä Ikääntymispoliittista strategiaa päivitetään ja varhaiskasvatusstrategiaa työstetään nimetyissä työryhmissä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta talvella Seudullinen palvelurakenne määritelty ja keihäänkärki -asiat valittu. Seudun palvelurakenneselvitys käynnissä Aspectum Oy:n vetämänä. Alkamassa teemakohtaiset kuntien poliittisten päättäjien ja virkamiesten haastattelutilaisuudet. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Päivitetyn asuntoohjelman mukainen tonttitarjonta ja tonttien markkinointitavat laaditun suunnitelman mukaisesti. Perustetaan maankäyttöä ja kaavoitustyötä varten kunnanhallituksen kaavoitus- ja maankäyttöjaosto. Kunnalla on usealla eri alueella vapaita omakotitontteja noin 50 kpl. Tontit ovat olleet esillä mm.forssan Rakenna-sisusta-asu messuilla sekä Etuovi.com issa. Asuntoohjelmaa ei ole vielä päivitetty eikä tonttimarkkinoinnista ole tehty suunnitelmaa. Perustettiin kaavoitusja maankäyttötoimikunta, joka kokoontui useasti kevään aikana.

9 7 Tammelan kylät ry:n ja kylähankkeen järjestämänä kyläasumisen messut. Valtakunnalliset kyläasumisen messut KyläKelpaa 2010 pidettiin Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan toteuttamaan hankkeita talousarvioon varatuin määrärahoin. On oltu vetäjänä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeessa, Venesillan vesiväylän avaamishankkeessa sekä Pyhäjärven kunnostushankkeessa. Hankkeita on toteutettu varattujen määrärahojen puitteissa Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Seudullisen maankäytöllisen yleispiirteisen suunnitelman ja kuntaa koskevan erillisen kaavoitusohjelman toteuttaminen. Uusitaan kunnan asukaspotentiaali- ja tunnettuustutkimus. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (Fostra) on aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Kunnan kaavoitusta on toteutettu hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti. Ei ole vielä aloitettu Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaisen kohteen toteuttaminen Aiesuunnitelman mukaisia kohteita ei ole toteutettu. Toimenpiteisiin ei ole varattu määrärahoja. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste 3.2. Yritysten lisäys Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan oman elinkeinopoliittisen ohjelman valmistuminen. Työttömyysaste 8,4%, koko maan luku 10%, Hämeen ELY keskuksen alueella 11,6 %. Vastaavana aikana vuonna 2009 Tammela 8,9%, koko maa 9,9% ja Häme 11,2%. Yli vuoden työttömänä 71 henkilöä ( vuosi sitten 44 henkilöä). Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Ohjelman linjauksien selvittely meneillään Y4 ideologian jatkotyöstön yhteydessä.

10 8 Prosessit ja rakenteet 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Maakunnallinen matkailuhanke - seudullinen mikroyrityshanke käynnistynyt. Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma menossa, jossa tärkeinä osina lähiruokakonsepti ja riistankäsittelyn koulutus sekä aidot maut kokonaisuus Toimiva seudullinen vesihuolto. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisen selvitystyö on odottamassa vesihuoltolain uudistusta. Työryhmä totesi, että yhteiseen yhtiöön ei ole nykyisen lain nojalla edellytyksiä Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Yksityinen hoivakoti Iltatuuli valmistunut ja käytössä. Kunta mukana sijoittumisessa tonttipolitiikalla ja rahoitusratkaisua järjestämässä Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit mitoitetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaan. Varhaiskasvatuksen osalta toteutunut. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen. Sopimusohjausjärjestelmä toimii. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

11 9 Talouden ja resurssien hallinta 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3, Vuosikate 1.3. Lainaa/asukas Vuosikate kattaa poistot. Enintään n euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Vuosikate on 2,7 kertainen poistoihin nähden. Lainaa on 762 euroa/ asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelu-mitoitus Liesjärven koulun lakkauttaminen alkaen ja jatkopäätökset kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Liesjärven koulun toiminta päättyy Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuv ottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Osa neuvotteluista / keskusteluista on käyty yhdistettyinä ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. Osaaminen ja uudistuminen Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste oli 26 prosenttia Sairauspoissaolot 1.3. Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrate- Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/työntekijä/vuosi. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta johtoryhmässä ja seurantatutkimus vuonna Sairauspoissaolopäiviä on ollut 7 kuukaudessa (kahtena edellisenä vuonna vastaavana aikana päiviä oli ja 1.512). Asiat ovat tulleet esille strategiatyön aikana myös johtoryhmässä. Henkilöstöstrategia ja

12 10 gia ja työsuojelun toimintaohjelma Uuden henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin valtuustossa. Ohjelmien käytäntöönsaattamistoimia jatketaan vuoden loppupuolella. 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Yhdyskuntarakenne luo turvallisen ja viihtyisän elinympäristön asukkaille ja yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tehokas kaavoitus kaavoitusohjelman mukaisesti. Seudullinen asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja logistisen aseman selvitys. Kaavoitus- ja maankäyttöjaoston perustaminen. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu ja osallistuminen vt 2 ja 10 kehittämisselvitykseen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on perustettu. Forssan seudun strategisen tarkastelun ( FOST- RA hanke) ohjausryhmän kokous on pidetty 26.2 ja konsultiksi on valittu A insinöörit Suunnittelu Oy. Hankkeessa on valmistunut Entrecon Oy:ltä tilattu Forssan seudun kaupparakenneselitys sekä HAMK:n tekemä liikenneselvitys. Maatalouden viljelijähallinnon uudelleenorganisointi. Forssan seudun ( lisäksi Someron kaupunki mukana) maataloushallinnon uutta järjestämistä on valmisteltu hallituksen eduskunnalle antaman esityksen periaatteiden pohjalta. Kuntien edustajien palavereita on pidetty ja 28.5,

13 11 Suoritteet käytettävissä on ollut Veli-Matti Puran laatima taustaselvitys seutukunnalliselle maaseutuhallintouudistukselle sekä työryhmän laatimat erillisselvitykset Talousarvio 2010 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,09 52,4 % ,91 T U L O T , , ,22 45,2 % ,78 N E T T O , , ,87 54,2 % ,13

14 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 LASTEN PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta 100%. Prosessit ja rakenteet Varhaiskasvatuksen strategia.. Osallistavan tutkimuksen hyödyntäminen. Valmis vuoden 2010 aikana.. Valmisteilla. Talouden ja resurssien hallinta Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Osaaminen ja uudistuminen Henkilökunnan osaamiskartoitus. Osaamismittaristo Valmis vuoden 2010 aikana Perhepäivähoito 83,35 % Ryhmäperhepäivähoito 79,22 % Päiväkoti 83,66 % Esiopetus 87,12 % Valmis, arviointi suoritettu. Suoritteet Talousarvio 2010 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä

15 13 Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät LASTEN PÄIVÄHOITO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,12 45,8 % ,88 T U L O T , , ,59 52,3 % ,41 N E T T O , , ,53 45,0 % , KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle v. Hoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Tavoite toteutunut. Hoito turvattu palvelukeskuksessa tai yksityisessä hoidossa. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 20,2 %:lle 75 ja yli 75 vuotiaista, 3,8 %:lle v. Hoitopaikoista 11,25% käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Kustannukset / hoitopäivä Enintään 110 /vrk. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

16 14 Suoritteet Talousarvio 2010 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit 817* Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin. 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 46,3 % ,96 T U L O T , , ,16 59,1 % ,84 N E T T O , , ,88 43,0 % , TOIMEENTULOTURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja päätöksen saaminen 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet Talousarvio 2010 Elatustuensaajat Toimeentulotukitapaukset / perheet

17 TOIMEENTULOTURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,32 53,3 % ,68 T U L O T , , ,58 44,5 % ,42 N E T T O , , ,74 57,8 % , MUU SOSIAALITURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Seudullisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Kustannustehokkaan, toimivan ja riittävän järjestelmän luominen Forssan ja Hämeenlinnan seudun yhteistyönä.. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Ei ole toteutunut. Suoritteet Talousarvio 2010 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät 750* Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Päihdehuollon hoitovuorokaudet Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * sisältää Forssan kaupungin työtoimintakeskus Aktiivista ostetuista työtoimintapäivistä tiedot vain tammimaaliskuun osalta (470 pv), muu työtoiminta puolen vuoden suoritteet (280 pv). 230 MUU SOSIAALITURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,65 43,2 % ,35 T U L O T , , ,50 42,5 % ,50 N E T T O , , ,15 43,2 % ,85

18 TERVEYDENHUOLTO Tavoitteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Kuntayhtymässä toteutunut, sairaanhoitopiirissä jonoa jonkin verran. Suoritteet Talousarvio 2010* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito Hoitopäivät * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,29 50,1 % ,71

19 17 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Päättötodistuksen saaneet Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 99 % Tavoite toteutunut Vielä 2 vailla opiskelupaikkaa Talouden ja resurssien hallinta Opetuksen resurssit Tuntikehys Valtakunnallinen keskiarvo Tilastoa ei vielä käytössä Ajanmukaiset ja turvalliset koulujen tilat Kunnostusmäärärahat Määräraha Portaan koulun laajennus- ja saneeraus-hankkeeseen Saneeraus käynnissä Suoritteet Talousarvio 2010 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät ,4 Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,53 50,0 % ,47 T U L O T , , ,53 219,4 % ,53 N E T T O , , ,00 49,1 % ,00

20 MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,61 39,6 % ,39 T U L O T 4 070, , ,33 50,3 % 4 316,67 N E T T O , , ,28 39,2 % ,72 Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 320 VAPAA-AIKATOIMI Toiminta-ajatus: Kattavat kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä asianmukaiset toimintaympäristöt edistävät kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja terveitä elämäntapoja sekä luovat kuntalaisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa toteutetut vapaa-ajan palvelut aktivoivat kuntalaisia toimimaan ja vaikuttamaan lisäten yhteisöllisyyttä ja elämän hallintaa. Visio 2015: Kylvämme elinikäisen oppimisen siemenen ja riemun tehdä kulttuuria itse. Vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Päivitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia Päivitys tehdään syksyllä 2010 Suoritteet Talousarvio 2010 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä 3, Kirjastoaineiston lainat 5, Liikunnanohjaustunnit

21 VAPAA-AIKATOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,11 50,4 % ,89 T U L O T , , ,66 48,2 % ,34 N E T T O , , ,45 50,6 % ,55 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessien toimivuus Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely Kuntalaisten tiedon lisääntyminen kaavoituksesta ja sen prosesseista Käsittelyaikojen pituus ja lupatilanteen ajantasaisuus Tiedottamisen lisääminen kaavoituksesta ja kaavaprosesseista kaavahankkeiden yhteydessä. Yleisötilaisuuksien lisääminen ja kaavamallinnuksen kehittäminen. Rästiin jääneiden ympäristölupien käsittely. Valmistelussa käytetään ulkopuolista tekijää. Kaavoitustoimikunta on aloittanut uudelleen toimintansa ja tutustunut aktiivisesti kaavoitusasioihin ja kohteisiin. Kaavoitushankkeiden tiedotustilaisuudet painottuvat loppuvuoteen. Kevätkautena oli vain yksi kyläkävely Saari- Kaukola-Ojanen- Porras oyk alueella. Kaavamallinnusta on käytetty vain yksittäisissä kohteissa. Toistaiseksi ei ole ollut resursseja laajentaa mallinnusta laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Ulkopuolisen konsultin avustuksella saatiin tehtyä ympäristölupatarpeen arvioinnit kaikkien karjatilojen osalta loppuun.

22 20 Suoritteet Talousarvio 2010 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 8,4 10 8,4 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,83 51,1 % ,17 T U L O T , , ,16 34,2 % ,84 N E T T O , , ,67 53,5 % , KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitys ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi. Portaan koulu ja Myllykylän koulu. Myllykylän koululle on asennettu varaavat lämpöpatterit. Portaan koululle on uusittu öljypoltin ja saatu tarjouksia muista lämmitysvaihtoehdoista. Laihon kiinteistöön on rakennettu vesikiertoinen lämmönjako eli koko talo on nyt kaukolämmön piirissä. Toimitilaneliöistä on poistunut Liesjärven koulu ja tullut lisää Tammikartanon toimitilat. Neliömääriä on muutenkin tarkasteltu

23 21 uudestaan. Suoritteet Talousarvio 2010 Toimitilat/m Rakennusalat/m KIINTEISTÖTOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,36 45,0 % ,64 T U L O T , , ,33 48,7 % ,67 N E T T O , , ,97-25,8 % , LIIKETOIMINTA Tavoitteet Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä Tarpeellisten kiinteistöjen määrä Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä 2-3 kpl. Kupukas ja Veistola myyty. Tammelan vanhustentuen asunnot ja liiketilat siirtyivät kunnalle. Suoritteet Talousarvio 2010 Metsienhoito/ha Asunnot/m Muut tilat/m LIIKETOIMINTA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,06 75,0 % ,94

24 22 T U L O T , , ,10 87,8 % ,90 N E T T O , , ,04 121,2 % ,04

25 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, sairaalaruokailu-, päiväkotiruokailusuositus) Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v 23,00 / m 2 / v 21,44 / m 2 / v Suoritteet Talousarvio 2010 Koulukeskuksen keittiö Portaan keittiö Riihivalkaman keittiö Päiväkodin keittiö Ruisluodon keittiö Teuron keittiö Liesjärven keittiö Letkun keittiö Tammikartanon keittiö Siivottavat alat / m RUOKAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,51 49,9 % ,49 T U L O T , , ,84 52,1 % ,16 N E T T O ,56 0, ,33 0,00 % , PUHDISTUSPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,13 48,1 % ,87 T U L O T , , ,03 49,7 % ,97 N E T T O ,11 0, ,90 0,00 % 5 774,90

26 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Yritysten perustaminen ja yrittäjyyden myönteisten vaikutusten aikaansaaminen Yritysten lisäys Yritysvaikutukset kunnan kehittämisvoimavaraksi Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan elinkeinoohjelman valmistuminen. Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Maaseutuohjelma on HAMK:n johdolla valmistumassa ja ohjelman pääasioita on esitelty kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle. Elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia on työstetty Y 4 iltakoulussa valtuutettujen ja yrittäjien yhteistyöllä. ELPO mittaristokyselyn ( elinkeinopolitiikan tärkeimmät tilannetta kuvaavat mittarit ) tulokset on julkistettu Kunnallisjohdon seminaarissa. Tammela sijoittui Kanta Hämeessä 2. sijalle.

27 25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan kylät ry:n hallinnoimien kyläasumisen messujen järjestäminen Toteutetaan Tammelan kyläasumisen messut yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa Messut toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Prosessit ja rakenteet Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Talouden ja resurssien hallinta Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. LounaPlussan toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Kylärahaa ei vuonna 2010 myönnetty. Varat suunnattiin kyläasumisen messuihin Suoritteet Talousarvio 2010 Maatilojen sukupolvenvaihdos Rekisterissä olevat maatilat Peltoa viljelyksessä / ha Toimivat maatilat Peltoalaan perustuvat tukihakemukset Luopumistukihakemukset Satovahinkohakemukset Hirvivahinkohakemukset Maatalouden investointitukihakemus Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille,

28 MUUT PALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,55 59,4 % ,45 T U L O T , ,00 493,26 27,4 % 1 306,74 N E T T O , , ,29 59,6 % , VESIHUOLTO Vaikuttavuus Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelu. Riihivalkama-Porras runkoviemärin linjaus on valittu ja maastotyöt valitulla linjauksella pääosin tehty. Suoritteet Talousarvio 2010 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu Laskutettu Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu Laskutettu VESIHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,39 42,7 % ,61 T U L O T , , ,14 65,4 % ,86 N E T T O , , ,75 106,8 % ,75

29 27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,59 48,9 % ,41 T U L O T , , ,43 56,5 % ,57 N E T T O , , ,16 47,1 % ,84

30 28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta e 1000 e Vuosikate Satunnaiset erät (jaksotus ja verokirjaus) Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 1 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

31 29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,504 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 5,05 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä niitä käytetty lainkaan alkuvuoden aikana. Asukasta kohti lainaa oli n. 762 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,4 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 22,3 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % KUNTARAHOITUS OY 63,0 % SAMPO 3,5 % Lainat korkotyypeittäin muut 12,9 % kiinteä korko 37,9 % Euribor-korko 49,2 %

32 30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,50 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa ei käytetty lainkaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson hyvänä. 7 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 48,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli sama 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 56,5% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 50,8 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 47,1 %:sti ja siinä on kasvua edellisvuoteen 0,7 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 52,3 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,5 %). Verovuoden 2009 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 9,75 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 14,85 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti mahdollisesti jopa hieman ylittymään ( verovuodelta 2009 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,37 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,90 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen ehkä jopa hieman parempi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,5 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,2 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jonkin verran viime vuoden ennätystilinpäätöstä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 3.3 prosenttia ja loppukesän aikana toimintakuluissa näkyi pieni nousupiikki, erityisesti henkilöstömenoissa. Viime vuonnahan toimintakulujen kasvu jäi alle prosenttiin. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan positiivinen eli vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 2,026 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 47,5 % (Tammikartanon muutos huomioitu). Investointiosan toteutuminen on liitteenä.

33 Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE

34 Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,33 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,14 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 huoneistotyyppi huoneistotyyppi huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.)

35 Liite 1 Tuloslaskelmat Koy Tammelan Vuokraasunnot Vastikkeet yhteensä , ,70 Luottotappiot ,89 Hoitokulut yhteensä , ,68 Käyttö-/hoitokate , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,26 Voitto/tappio , ,87 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä , ,00 Hoitokulut yhteensä , ,92 Liikevoitto/-tappio , ,08

36 INVESTOINNIT Liite 2

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 29.9.2014 105 Liite 36 Kunnanvaltuusto 6.10.2014 25 Liite 18 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 31.8.2014 Sisällys YLEISKATSAUS... 3 KUNTASTRATEGIA... 5 TULOSLASKELMA... 8 RAHOITUSLASKELMA...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105

ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017. Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Liite 41 Valtuusto 19.12.2013 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2014-2017 Kaupunginhallitus 2.12.2013 / 300 Kaupunginvaltuusto 19.12.2013 / 105 Talousarvio- ja suunnitelma 2014 2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012

VIRTAIN KAUPUNKI 2 Talousarvio 2012 VIRTAIN KAUPUNKI 2 2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. TALOUSARVION 2012 JA TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2013 2014 PERUSTEET ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62

TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015. Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Kunnanhallitus 4.12.2012 248 Kunnanvaltuusto 13.12.2012 62 1 SISÄLTÖ 1 VAALAN KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 1 1.1 Perustietoa Vaalan kunnasta... 1 1.1.1 Kunnan

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011

MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 MYNÄMÄEN KUNNAN TILINPÄÄTÖS 2011 Kunnanhallitus 26.3.2012 84 Kunnanvaltuusto 18.6.2012 32 SISÄLLYS 1 TOIMINTAKERTOMUS...5 1.1 Kunnanjohtajan katsaus...5 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...7

Lisätiedot

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki

Talousarvio 2012. Taloussuunnitelma 2013-2014. Someron kaupunki Talousarvio 212 Taloussuunnitelma 213-214 Someron kaupunki Kaupunginvaltuusto 13.12.211 1 SISÄLLYSLUETTELO 1. YLEISPERUSTELUT 3 1.1. Kansantalouden kehitysnäkymät. 3 1.2. Kuntatalouden kehitysnäkymät...

Lisätiedot

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014

Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Ilmajoen kunnan Toimintakertomus vuodelta 2014 Kansikuva: Ilmajoen terveyskeskuksen laajennusosa Kuva: Kati Hiipakka S I S Ä L T Ö sivu Kunnanjohtajan katsaus vuoden 2014 toimintaan ja talouteen 1 Kunnan

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013

Osavuosikatsaus 2 / 2013 ajalta 1.1. 31.8.2013 Osavuosikatsaus 2 / ajalta 1.1. 31.8. Kunnanhallitus 30.9. 267 Kunnanvaltuusto 14.10. 122 Mäntsälän kunta Sisällysluettelo 1. Taustaa... 3 2. Tuloslaskelma... 5 3. Rahoituslaskelma... 6 4. Käyttötalouden

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2013 Kunnanhallitus 14.4.2014 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Kunnan organisaatio 2 Yleinen taloudellinen kehitys 3 Kirkkonummen kunnan toiminnan

Lisätiedot

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2

Kunnanjohtajan katsaus 1. Lempäälä-strategia 2 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS Kunnanjohtajan katsaus 1 Lempäälä-strategia 2 Luottamusmieshenkilöorganisaatio 12 Kunnan henkilöstöorganisaatio 14 Kokonaistalouden tarkastelu 15 Tuloslaskelma ja tunnusluvut

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52

MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 MYNÄMÄEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2008 KH 30.3.2009 118 KV 15.6.2009 52 2 Sisällysluettelo 1. Toimintakertomus...4 1.1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa...4 1.1.1. Kunnanjohtajan katsaus...4 1.1.2.

Lisätiedot

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016

Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Talousarvio 2014 Taloussuunnitelma 2014-2016 Kaupunginvaltuusto 12.12.2013 www.ylojarvi.fi SISÄLLYSLUETTELO Sivut Ylöjärven kaupunkistrategian tavoitteet 2014-2021 1 Ylöjärven väestön kehitys ja ennuste

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot