Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010"

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU...30 Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...

3 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio-, postitus- ja puhelinpalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA (alkuperäinen) Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,8 % 32,8 % Maksutuotot ,4 % 3,9 % Tuet ja avustukset ,7 % 2,1 % Muut tuotot ,5 % -3,3 % TOIMINTATUOTOT ,5 % 14,3 % Henkilöstömenot ,0 % 4,9 % Palvelujen ostot ,8 % 2,4 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,4 % 4,5 % Avustukset ,5 % -0,4 % Muut kulut ,2 % 2,3 % TOIMINTAKULUT ,9 % 3,3 % TOIMINTAKATE ,1 % 0,7 % Verotulot ,3 % -2,0 % Valtionosuudet ,9 % 5,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 % -66,9 % Muut rahoitustuotot ,4 % -56,7 % Korkokulut ,3 % -43,5 % Muut rahoituskulut ,1 % 151,9 % VUOSIKATE ,2 % 4,5 % Poistot käyttöomaisuudesta ,0 % 12,0 % Poistoeron muutos TILIKAUDEN TULOS ,1 % 0,5 %

4 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 28,6 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 11,4 % Vesihuollon liittymismaksut ,0 % 4624,1 % Liikevaihto ,2 % 63,8 % Liiketoiminnan muut tuotot ,0 % Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,1 % -54,7 % Palvelujen ostot ,0 % 8,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,4 % -1,1 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 % 16,4 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,9 % 19,1 % Muut henkilösivukulut ,5 % -4,7 % Henkilöstökulut yhteensä ,9 % 15,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 11,9 % Liiketoiminnan muut kulut ,6 % -17,7 % Liikeyli-/alijäämä ,7 % -203,9 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot Korkokulut ,0 % Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 3,4 % Muut rahoituskulut ,0 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,5 % 3,3 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,0 % -110,8 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,0 % -110,8 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % Tilikauden yli- /alijäämä ,5 % -126,3 %

5 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,5 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 56,5 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,1 milj. euroa eli kasvua on ollut 14,3 %. Myyntituottoihin sisältyy 0,18 milj. euroa vuonna 2008 rakennetun omakotitalon myyntituloa. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 24,3 % tuet ja avustukset 3,0 % myyntituotot 50,3 % maksutuotot 22,4 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 16,2 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 15,7 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,3 %. Omakotitaloja ei rakennettu kunnan toimesta vuonna 2010 ja vertailuvuoteen 2009 sisältyy omakotitalojen rakennuskuluja vain euroa.

6 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 6,0 % avustukset 4,5 % muut kulut 3,9 % henkilöstömenot 39,6 % palvelujen ostot 45,9 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,1 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 46,3 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. yhdyskuntapalvelut 4,7 % vapaa sivistystyö 3,2 % muu koulutus 0,7 % peruskoulutus 21,8 % Käyttötalouden nettomenot muut palvelut 1,8 % terveydenhuolto 30,9 % yleinen hallinto 5,3 % toimeentuloturva 1,5 % muu sosiaalitoimi 5,5 % lasten päivähoito 11,2 % kotihoito- ja vanhustyö 13,8 % Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

7 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -12,70 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -12,62 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 47,1 %:sti. Vastaavana aikana verrattuna viime vuoteen toimintakate on heikentynyt 0,7 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,0 milj. euroa eli 52,3 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,21 milj. eurosta on ollut 2,0 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 8,21 milj. euroa eli 55,3 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (8,44 milj. euroa) vähemmän eli vähennystä on ollut 2,7 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,81 milj. euroa eli 58,9 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa (0,76 milj. euroa) on kertynyt 0,04 milj. euroa vähemmän eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 5,4 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 49,9 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 5,59 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 5,28 milj. euroa eli kasvua on 5,9 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Vuosikate on 1,85 milj. euroa ja se on toteutunut jo 145,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,69 milj. euroa. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,77 milj. euroa. Lisäystä on ollut 4,5 % edellisvuoteen verrattuna.

8 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2015: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. STRATEGIAT Vaikuttavuus 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut 1.1. Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Strategioiden ja ohjelmien toteuttaminen (lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, lapsi- ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön strategia ja seudun hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia sekä kyläohjelma). Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman päivitys tehdään syksyllä Ikääntymispoliittista strategiaa päivitetään ja varhaiskasvatusstrategiaa työstetään nimetyissä työryhmissä. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutumisen seuranta talvella Seudullinen palvelurakenne määritelty ja keihäänkärki -asiat valittu. Seudun palvelurakenneselvitys käynnissä Aspectum Oy:n vetämänä. Alkamassa teemakohtaiset kuntien poliittisten päättäjien ja virkamiesten haastattelutilaisuudet. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1. Rakentamisvalmiita tontteja myynnissä tarvetta vastaavasti 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Päivitetyn asuntoohjelman mukainen tonttitarjonta ja tonttien markkinointitavat laaditun suunnitelman mukaisesti. Perustetaan maankäyttöä ja kaavoitustyötä varten kunnanhallituksen kaavoitus- ja maankäyttöjaosto. Kunnalla on usealla eri alueella vapaita omakotitontteja noin 50 kpl. Tontit ovat olleet esillä mm.forssan Rakenna-sisusta-asu messuilla sekä Etuovi.com issa. Asuntoohjelmaa ei ole vielä päivitetty eikä tonttimarkkinoinnista ole tehty suunnitelmaa. Perustettiin kaavoitusja maankäyttötoimikunta, joka kokoontui useasti kevään aikana.

9 7 Tammelan kylät ry:n ja kylähankkeen järjestämänä kyläasumisen messut. Valtakunnalliset kyläasumisen messut KyläKelpaa 2010 pidettiin Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan toteuttamaan hankkeita talousarvioon varatuin määrärahoin. On oltu vetäjänä Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostushankkeessa, Venesillan vesiväylän avaamishankkeessa sekä Pyhäjärven kunnostushankkeessa. Hankkeita on toteutettu varattujen määrärahojen puitteissa Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys Seudullisen maankäytöllisen yleispiirteisen suunnitelman ja kuntaa koskevan erillisen kaavoitusohjelman toteuttaminen. Uusitaan kunnan asukaspotentiaali- ja tunnettuustutkimus. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu (Fostra) on aloitettu ja hyvässä vauhdissa. Kunnan kaavoitusta on toteutettu hyväksytyn kaavoitusohjelman mukaisesti. Ei ole vielä aloitettu Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman aiesopimuksen mukaisen kohteen toteuttaminen Aiesuunnitelman mukaisia kohteita ei ole toteutettu. Toimenpiteisiin ei ole varattu määrärahoja. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste 3.2. Yritysten lisäys Työttömyysaste enintään maan keskiarvon suuruinen. Pitkäaikaistyöttömyydestä valtiolle maksettavien kustannusosuuksien pitäminen enintään maan keskiarvossa. Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan oman elinkeinopoliittisen ohjelman valmistuminen. Työttömyysaste 8,4%, koko maan luku 10%, Hämeen ELY keskuksen alueella 11,6 %. Vastaavana aikana vuonna 2009 Tammela 8,9%, koko maa 9,9% ja Häme 11,2%. Yli vuoden työttömänä 71 henkilöä ( vuosi sitten 44 henkilöä). Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Ohjelman linjauksien selvittely meneillään Y4 ideologian jatkotyöstön yhteydessä.

10 8 Prosessit ja rakenteet 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat 1.1. Koheesio- ja kilpailukyky-ohjelman (KOKO) hankesuunnitelma Kahden uuden hankkeen käynnistyminen. Maakunnallinen matkailuhanke - seudullinen mikroyrityshanke käynnistynyt. Elintarvikealan osaamiskeskusohjelma menossa, jossa tärkeinä osina lähiruokakonsepti ja riistankäsittelyn koulutus sekä aidot maut kokonaisuus Toimiva seudullinen vesihuolto. Seudullisen vesihuoltoyhtiön toiminnan aloittaminen. Seudullisen vesihuoltoyhtiön perustamisen selvitystyö on odottamassa vesihuoltolain uudistusta. Työryhmä totesi, että yhteiseen yhtiöön ei ole nykyisen lain nojalla edellytyksiä Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Edellytysten luominen yksityisten palvelujen käytölle. Yksityinen hoivakoti Iltatuuli valmistunut ja käytössä. Kunta mukana sijoittumisessa tonttipolitiikalla ja rahoitusratkaisua järjestämässä Oikein mitoitetut koulupalvelut Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen erityisen tuen ja oppilashuollon resurssit mitoitetaan seudullisten kehittämishankkeiden linjausten mukaan. Varhaiskasvatuksen osalta toteutunut. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1. Erikoissairaanhoidon, perusterveydenhuollon sekä kunnan kotihoidon ja vanhustyön muodostama toimiva kokonaisuus Toimiva sopimusohjausjärjestelmä ja toimintojen järjestämisvastuiden selkiyttäminen. Sopimusohjausjärjestelmä toimii. Terveydenhuollon kustannusten nousu enintään samaa tasoa kuin kotihoidossa ja vanhustyössä keskimäärin. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

11 9 Talouden ja resurssien hallinta 1. Tasapainoinen talous 1.1. Lainanhoitokate Vähintään 1. Lainanhoitokate on 3, Vuosikate 1.3. Lainaa/asukas Vuosikate kattaa poistot. Enintään n euroa/asukas suunnitelmakauden lopussa. Vuosikate on 2,7 kertainen poistoihin nähden. Lainaa on 762 euroa/ asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit 2. Henkilöstö-, tila- ja palvelu-mitoitus Liesjärven koulun lakkauttaminen alkaen ja jatkopäätökset kouluverkkosuunnitelman pohjalta. Liesjärven koulun toiminta päättyy Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/kumppanuusneuv ottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/neuvottelu. Osa neuvotteluista / keskusteluista on käyty yhdistettyinä ajankohtaisten asioiden käsittelyyn. Osaaminen ja uudistuminen Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö 1.1. Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista. Koulutusmääräraha on 0,8 % vakinaisen henkilöstön palkkasummasta. Käyttöaste oli 26 prosenttia Sairauspoissaolot 1.3. Työhyvinvointi 1.4. Henkilöstöstrate- Keskimäärin enintään n. 9 työpäivää/työntekijä/vuosi. Kehittämissuunnitelmien toteuttamisen seuranta johtoryhmässä ja seurantatutkimus vuonna Sairauspoissaolopäiviä on ollut 7 kuukaudessa (kahtena edellisenä vuonna vastaavana aikana päiviä oli ja 1.512). Asiat ovat tulleet esille strategiatyön aikana myös johtoryhmässä. Henkilöstöstrategia ja

12 10 gia ja työsuojelun toimintaohjelma Uuden henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttaminen. työsuojelun toimintaohjelma hyväksyttiin valtuustossa. Ohjelmien käytäntöönsaattamistoimia jatketaan vuoden loppupuolella. 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN TALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Yhdyskuntarakenne luo turvallisen ja viihtyisän elinympäristön asukkaille ja yrityksille kilpailukykyiset toimintaedellytykset Tehokas kaavoitus kaavoitusohjelman mukaisesti. Seudullinen asumisen, yritystoiminnan, palveluiden ja logistisen aseman selvitys. Kaavoitus- ja maankäyttöjaoston perustaminen. Forssan seudun strateginen rakennetarkastelu ja osallistuminen vt 2 ja 10 kehittämisselvitykseen. Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on perustettu. Forssan seudun strategisen tarkastelun ( FOST- RA hanke) ohjausryhmän kokous on pidetty 26.2 ja konsultiksi on valittu A insinöörit Suunnittelu Oy. Hankkeessa on valmistunut Entrecon Oy:ltä tilattu Forssan seudun kaupparakenneselitys sekä HAMK:n tekemä liikenneselvitys. Maatalouden viljelijähallinnon uudelleenorganisointi. Forssan seudun ( lisäksi Someron kaupunki mukana) maataloushallinnon uutta järjestämistä on valmisteltu hallituksen eduskunnalle antaman esityksen periaatteiden pohjalta. Kuntien edustajien palavereita on pidetty ja 28.5,

13 11 Suoritteet käytettävissä on ollut Veli-Matti Puran laatima taustaselvitys seutukunnalliselle maaseutuhallintouudistukselle sekä työryhmän laatimat erillisselvitykset Talousarvio 2010 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,09 52,4 % ,91 T U L O T , , ,22 45,2 % ,78 N E T T O , , ,87 54,2 % ,13

14 12 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 200 LASTEN PÄIVÄHOITO Vaikuttavuus Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Kaikille hakeneille päivähoito-/ esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta 100%. Prosessit ja rakenteet Varhaiskasvatuksen strategia.. Osallistavan tutkimuksen hyödyntäminen. Valmis vuoden 2010 aikana.. Valmisteilla. Talouden ja resurssien hallinta Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste Tavoitetaso vähintään 80 % Osaaminen ja uudistuminen Henkilökunnan osaamiskartoitus. Osaamismittaristo Valmis vuoden 2010 aikana Perhepäivähoito 83,35 % Ryhmäperhepäivähoito 79,22 % Päiväkoti 83,66 % Esiopetus 87,12 % Valmis, arviointi suoritettu. Suoritteet Talousarvio 2010 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä

15 13 Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät LASTEN PÄIVÄHOITO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,12 45,8 % ,88 T U L O T , , ,59 52,3 % ,41 N E T T O , , ,53 45,0 % , KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Oikein kohdennettu lyhytaikaishoito Odotusaika hoitoon / päivä Kotona asuvien määrä Lyhytaikaishoidon hoitopäivien osuus hoitopäivistä Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 17 %:lle yli 75 vuotiaista ja 2 %:lle v. Hoitopaikoista 10 % käytetään lyhytaikaishoitoon (ei koske sairaalasta laitokseen siirtyviä) Tavoite toteutunut. Hoito turvattu palvelukeskuksessa tai yksityisessä hoidossa. 75 vuotta täyttäneistä 90 % asuu kotona. Kotihoidon palveluja 20,2 %:lle 75 ja yli 75 vuotiaista, 3,8 %:lle v. Hoitopaikoista 11,25% käytetty lyhytaikaishoitoon. Talouden ja resurssien hallinta Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Kustannukset / hoitopäivä Enintään 110 /vrk. Arvioidaan tilinpäätöksen yhteydessä.

16 14 Suoritteet Talousarvio 2010 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit 817* Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät * Vuoden 2009 alusta ne kotisairaanhoitajien käynnit, jotka eivät ole puhtaasti sairaanhoidollisia käyntejä, kirjataan kotihoitokäynteihin. 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 46,3 % ,96 T U L O T , , ,16 59,1 % ,84 N E T T O , , ,88 43,0 % , TOIMEENTULOTURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Toimeentulotukihakemuksen käsittely ja päätöksen saaminen 0-3 päivän kuluessa.. Suoritteet Talousarvio 2010 Elatustuensaajat Toimeentulotukitapaukset / perheet

17 TOIMEENTULOTURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,32 53,3 % ,68 T U L O T , , ,58 44,5 % ,42 N E T T O , , ,74 57,8 % , MUU SOSIAALITURVA Tavoitteet Prosessit ja rakenteet Seudullisen sosiaalipäivystyksen käynnistyminen. Kustannustehokkaan, toimivan ja riittävän järjestelmän luominen Forssan ja Hämeenlinnan seudun yhteistyönä.. Uuden mallin luominen ja käyttöönotto. Ei ole toteutunut. Suoritteet Talousarvio 2010 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät 750* Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Päihdehuollon hoitovuorokaudet Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * sisältää Forssan kaupungin työtoimintakeskus Aktiivista ostetuista työtoimintapäivistä tiedot vain tammimaaliskuun osalta (470 pv), muu työtoiminta puolen vuoden suoritteet (280 pv). 230 MUU SOSIAALITURVA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,65 43,2 % ,35 T U L O T , , ,50 42,5 % ,50 N E T T O , , ,15 43,2 % ,85

18 TERVEYDENHUOLTO Tavoitteet Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukainen odotusaika. Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Tilastot ja palvelukyselyt Palvelut hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Kuntayhtymässä toteutunut, sairaanhoitopiirissä jonoa jonkin verran. Suoritteet Talousarvio 2010* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit Hoitojaksot Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito Hoitopäivät * Terveydenhuollon palveluita koskevan sopimuksen mukaiset suoritemäärät 240 TERVEYDENHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,29 50,1 % ,71

19 17 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 300 PERUSOPETUS Vaikuttavuus Yksilöllistä oppimista sekä kasvamista tukeva opetus Päättötodistuksen saaneet Sijoittuminen jatkoopintoihin 100 % 99 % Tavoite toteutunut Vielä 2 vailla opiskelupaikkaa Talouden ja resurssien hallinta Opetuksen resurssit Tuntikehys Valtakunnallinen keskiarvo Tilastoa ei vielä käytössä Ajanmukaiset ja turvalliset koulujen tilat Kunnostusmäärärahat Määräraha Portaan koulun laajennus- ja saneeraus-hankkeeseen Saneeraus käynnissä Suoritteet Talousarvio 2010 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät ,4 Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,53 50,0 % ,47 T U L O T , , ,53 219,4 % ,53 N E T T O , , ,00 49,1 % ,00

20 MUU KOULUTUS 310 MUU KOULUTUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,61 39,6 % ,39 T U L O T 4 070, , ,33 50,3 % 4 316,67 N E T T O , , ,28 39,2 % ,72 Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 320 VAPAA-AIKATOIMI Toiminta-ajatus: Kattavat kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut sekä asianmukaiset toimintaympäristöt edistävät kaikenikäisten kuntalaisten hyvinvointia, viihtyvyyttä ja terveitä elämäntapoja sekä luovat kuntalaisille mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Yhteistyössä paikallisten ja seudullisten toimijoiden kanssa toteutetut vapaa-ajan palvelut aktivoivat kuntalaisia toimimaan ja vaikuttamaan lisäten yhteisöllisyyttä ja elämän hallintaa. Visio 2015: Kylvämme elinikäisen oppimisen siemenen ja riemun tehdä kulttuuria itse. Vaikuttavuus Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Päivitetään vastaamaan valtakunnallisia linjauksia Päivitys tehdään syksyllä 2010 Suoritteet Talousarvio 2010 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä 3, Kirjastoaineiston lainat 5, Liikunnanohjaustunnit

21 VAPAA-AIKATOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,11 50,4 % ,89 T U L O T , , ,66 48,2 % ,34 N E T T O , , ,45 50,6 % ,55 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Suunnitelmallinen kaavoitus ja kaavoitusprosessien toimivuus Lupa-asioiden nopea, joustava ja tasapuolinen käsittely Kuntalaisten tiedon lisääntyminen kaavoituksesta ja sen prosesseista Käsittelyaikojen pituus ja lupatilanteen ajantasaisuus Tiedottamisen lisääminen kaavoituksesta ja kaavaprosesseista kaavahankkeiden yhteydessä. Yleisötilaisuuksien lisääminen ja kaavamallinnuksen kehittäminen. Rästiin jääneiden ympäristölupien käsittely. Valmistelussa käytetään ulkopuolista tekijää. Kaavoitustoimikunta on aloittanut uudelleen toimintansa ja tutustunut aktiivisesti kaavoitusasioihin ja kohteisiin. Kaavoitushankkeiden tiedotustilaisuudet painottuvat loppuvuoteen. Kevätkautena oli vain yksi kyläkävely Saari- Kaukola-Ojanen- Porras oyk alueella. Kaavamallinnusta on käytetty vain yksittäisissä kohteissa. Toistaiseksi ei ole ollut resursseja laajentaa mallinnusta laajempiin kaavakokonaisuuksiin. Ulkopuolisen konsultin avustuksella saatiin tehtyä ympäristölupatarpeen arvioinnit kaikkien karjatilojen osalta loppuun.

22 20 Suoritteet Talousarvio 2010 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 8,4 10 8,4 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 24,2 24,7 24,2 410 YHDYSKUNTAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,83 51,1 % ,17 T U L O T , , ,16 34,2 % ,84 N E T T O , , ,67 53,5 % , KIINTEISTÖTOIMI Tavoitteet Taloudellinen ja ennakoiva kiinteistöjen hoito Kiinteistöjen energiatehokkuus Selvitys ja toimenpiteitä kiinteistöjen energiamenojen vähentämiseksi. Portaan koulu ja Myllykylän koulu. Myllykylän koululle on asennettu varaavat lämpöpatterit. Portaan koululle on uusittu öljypoltin ja saatu tarjouksia muista lämmitysvaihtoehdoista. Laihon kiinteistöön on rakennettu vesikiertoinen lämmönjako eli koko talo on nyt kaukolämmön piirissä. Toimitilaneliöistä on poistunut Liesjärven koulu ja tullut lisää Tammikartanon toimitilat. Neliömääriä on muutenkin tarkasteltu

23 21 uudestaan. Suoritteet Talousarvio 2010 Toimitilat/m Rakennusalat/m KIINTEISTÖTOIMI TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,36 45,0 % ,64 T U L O T , , ,33 48,7 % ,67 N E T T O , , ,97-25,8 % , LIIKETOIMINTA Tavoitteet Omistetaan kunnan toiminnan kannalta tarpeellisia kiinteistöjä Tarpeellisten kiinteistöjen määrä Realisoidaan tarpeettomia kiinteistöjä 2-3 kpl. Kupukas ja Veistola myyty. Tammelan vanhustentuen asunnot ja liiketilat siirtyivät kunnalle. Suoritteet Talousarvio 2010 Metsienhoito/ha Asunnot/m Muut tilat/m LIIKETOIMINTA TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,06 75,0 % ,94

24 22 T U L O T , , ,10 87,8 % ,90 N E T T O , , ,04 121,2 % ,04

25 RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT Tavoitteet Laadukas ruoka- ja puhdistuspalveluorganisaatio Suositusten mukaiset asiakasryhmäkohtaiset ateriakokonaisuudet (kouluruokailu-, sairaalaruokailu-, päiväkotiruokailusuositus) Ruokalistat suunnitellaan ravitsemussuositusten mukaisesti. Puhdistuspalveluiden kustannukset / m 2 / v 23,00 / m 2 / v 21,44 / m 2 / v Suoritteet Talousarvio 2010 Koulukeskuksen keittiö Portaan keittiö Riihivalkaman keittiö Päiväkodin keittiö Ruisluodon keittiö Teuron keittiö Liesjärven keittiö Letkun keittiö Tammikartanon keittiö Siivottavat alat / m RUOKAPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,51 49,9 % ,49 T U L O T , , ,84 52,1 % ,16 N E T T O ,56 0, ,33 0,00 % , PUHDISTUSPALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,13 48,1 % ,87 T U L O T , , ,03 49,7 % ,97 N E T T O ,11 0, ,90 0,00 % 5 774,90

26 MUUT PALVELUT Elinkeinoelämän kehittäminen Tavoitteet Yritysten perustaminen ja yrittäjyyden myönteisten vaikutusten aikaansaaminen Yritysten lisäys Yritysvaikutukset kunnan kehittämisvoimavaraksi Yritysten nettolisäys 25 kappaletta. Kunnan elinkeinoohjelman valmistuminen. Perustettuja yrityksiä 19, lakanneita 9 ja nettolisäys 10. Maaseutuohjelma on HAMK:n johdolla valmistumassa ja ohjelman pääasioita on esitelty kunnanhallitukselle ja johtoryhmälle. Elinkeinopoliittisen ohjelman linjauksia on työstetty Y 4 iltakoulussa valtuutettujen ja yrittäjien yhteistyöllä. ELPO mittaristokyselyn ( elinkeinopolitiikan tärkeimmät tilannetta kuvaavat mittarit ) tulokset on julkistettu Kunnallisjohdon seminaarissa. Tammela sijoittui Kanta Hämeessä 2. sijalle.

27 25 Maaseututoimi Vaikuttavuus Maaseutuelinkeinojen ja kylien kehittäminen Tammelan kylät ry:n hallinnoimien kyläasumisen messujen järjestäminen Toteutetaan Tammelan kyläasumisen messut yhteistyössä Tammelan kylät ry:n kanssa Messut toteutettiin suunnitelmien mukaisesti Prosessit ja rakenteet Seudullinen yhteistyö maaseudun kehittämisessä LounaPlussa ry:n toiminnan kehittyminen Osallistutaan aktiivisesti LounaPlussa ry:n toimintaan ja hyödynnetään sen antamat mahdollisuudet Talouden ja resurssien hallinta Kylien omaehtoisen kehittämis- ja talkootyön ja hyödyntäminen kunnan infrastruktuurin kehittämisessä. Kylärahan määrä suhteessa toteutetun hankkeen arvoon. Talkootyön osuus kylärahalla toteutetuista hankkeista vähintään 50%. LounaPlussan toimintaan on osallistuttu aktiivisesti. Kylärahaa ei vuonna 2010 myönnetty. Varat suunnattiin kyläasumisen messuihin Suoritteet Talousarvio 2010 Maatilojen sukupolvenvaihdos Rekisterissä olevat maatilat Peltoa viljelyksessä / ha Toimivat maatilat Peltoalaan perustuvat tukihakemukset Luopumistukihakemukset Satovahinkohakemukset Hirvivahinkohakemukset Maatalouden investointitukihakemus Maaseudun puutarha- ja pienyritystukihakemus Investointi- ja kehittämisavustukset puutarhoille ja pienyrityksille,

28 MUUT PALVELUT TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,55 59,4 % ,45 T U L O T , ,00 493,26 27,4 % 1 306,74 N E T T O , , ,29 59,6 % , VESIHUOLTO Vaikuttavuus Haja-asutusalueen jätevesihuollon kehittäminen Viemäriverkoston suunnittelu ja rakentaminen Riihivalkama-Porras runkoviemärin suunnittelu. Riihivalkama-Porras runkoviemärin linjaus on valittu ja maastotyöt valitulla linjauksella pääosin tehty. Suoritteet Talousarvio 2010 Vesimäärä / m 3 Verkostoon pumpattu Laskutettu Jätevesimäärä / m 3 Jäteveden puhdistamolle pumpattu Laskutettu VESIHUOLTO TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,39 42,7 % ,61 T U L O T , , ,14 65,4 % ,86 N E T T O , , ,75 106,8 % ,75

29 27 YHTEENVETOTAULUKKO TALOUS TA 2010 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,59 48,9 % ,41 T U L O T , , ,43 56,5 % ,57 N E T T O , , ,16 47,1 % ,84

30 28 4 RAHOITUSLASKELMA Kunnan rahoituslaskelma esitetään ns. liikepääomavirtalaskelmana, jossa erikseen on nähtävissä tulorahoitus, investointierät, pitkäaikaisten saamisten muutokset ja pitkäaikaisten lainojen lyhennykset. Näiden erien jälkeen on nähtävissä kunnan rahoitustarve tai rahoitusjäämä. RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta e 1000 e Vuosikate Satunnaiset erät (jaksotus ja verokirjaus) Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta Käyttöomaisuusinvestoinnit Rahoitusosuudet investointimenoihin 13 1 Pysyvien vastaavien hyöd. Luovutustuotot Toiminnan ja investointien rahavirta Rahoituksen rahavirta Antolainojen muutokset Antolainojen lisäykset Antolainasaamisten vähennykset Lainakannan muutokset Pitkäaikaisten lainojen lisäys Pitkäaikaisten lainojen vähennys Lyhytaikaisten lainojen muutos Muut maksuvalmiuden muutokset Toimeksiant. varojen ja pääom. muutokset Vaihto-omaisuuden muutos Saamisten muutokset Korottomien velkojen muutos Rahoituksen rahavirta Rahavarojen muutos Kassavarat Kassavarat

31 29 5 PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASAL- KUN RAKENNE Uusia pitkäaikaisia lainoja ei otettu alkuvuoden aikana lainkaan ja entisiä lyhennettiin 0,504 milj. euroa, jonka jälkeen pitkäaikaisia lainoja oli tilanteessa 5,05 milj. euroa. Lyhytaikaisia lainoja ei ollut kertomusjakson alussa eikä niitä käytetty lainkaan alkuvuoden aikana. Asukasta kohti lainaa oli n. 762 euroa. Oheisena Tammelan kunnan pitkäaikaisten lainojen jakautuminen rahalaitoksittain ja korkosidonnaisuuden mukaan. Lainat rahalaitoksittain NORDEA 0,4 % KUNTIEN ELÄKEVAKUUTUS 22,3 % OKO-INV.PANKKI 10,9 % KUNTARAHOITUS OY 63,0 % SAMPO 3,5 % Lainat korkotyypeittäin muut 12,9 % kiinteä korko 37,9 % Euribor-korko 49,2 %

32 30 6 MAKSUVALMIUS Kunnan rahavarat olivat 1,50 milj. euroa. Lyhytaikaista luottoa ei käytetty lainkaan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Maksuvalmius on säilynyt koko kertomusjakson hyvänä. 7 VUODEN 2010 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA Vuoden 2010 tilinpäätökseen vaikuttavat loppuvuoden menot ja tulot (erityisesti verotulot), joiden tarkka ennakointi tässä vaiheessa on vaikeaa. Toimintamenoista oli toteutunut kesäkuun loppuun 48,9 % ja vastaavana aikana viime vuonna toteutumaprosentti oli sama 48,9 %. Toimintatuotoista on toteutunut 56,5% ja sen toteutuma vastaavana aikana viime vuonna oli 50,8 % (omakotitalon myynti v.2010). Toimintakate kokonaisuutena on toteutunut 47,1 %:sti ja siinä on kasvua edellisvuoteen 0,7 %. Kokonaisuutena on ennakoitavissa, että kunnan toimintakate toteutuu suunnilleen talousarvion mukaisena. Kunnan verotuloista oli kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 52,3 % (vuosi sitten vastaava luku oli 53,5 %). Verovuoden 2009 ansio- ja pääomatulojen osalta tehdään marraskuussa maksuunpanotilityksen kaltainen tilitys. Verovuodelta jo tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan lopullisen verotuksen mukaisia maksuunpanosuhteita. Heinäkuun loppuun mennessä kunnalle oli tilitetty tuloveroja yhteensä 9,75 milj. euroa. Koska talousarviossa on ennakoitu kertyvän tuloveroa 14,85 milj. euroa, näyttää tässä vaiheessa siltä, että talousarvio tulee kunnan tuloveron osalta toteutumaan lähes ennakoidusti mahdollisesti jopa hieman ylittymään ( verovuodelta 2009 tehtävä maksuunpanotilitys voi vielä muuttaa tilannetta). Yhteisöveroja arvioitiin kuluvana vuonna kertyvän 1,37 milj. euroa. Heinäkuun loppuun mennessä yhteisöveroa on kertynyt 0,90 milj. euroa. Tässä vaiheessa näyttää siltä, että yhteisöveron tuotto on suunnilleen talousarviossa ennakoidun mukainen ehkä jopa hieman parempi. Kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta on määräaikaisesti nostettu 10 prosenttiyksiköllä yhteisöveron huonon kertymisen johdosta. Korotus on voimassa vuoden 2011 loppuun. Myös valtionosuustilitykset ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Kertymä heinäkuun lopussa oli 6,5 milj. euroa ja vuoden tavoite talousarviossa on 11,2 mulj. euroa. Tämän vuoden tilinpäätös tullee olemaan jonkin verran viime vuoden ennätystilinpäätöstä matalammalla tasolla. Toimintakulut olivat kesäkuun loppuun mennessä kasvaneet 3.3 prosenttia ja loppukesän aikana toimintakuluissa näkyi pieni nousupiikki, erityisesti henkilöstömenoissa. Viime vuonnahan toimintakulujen kasvu jäi alle prosenttiin. Hyvän verotulokehityksen ansiosta kuluvankin vuoden tilinpäätös tulee olemaan positiivinen eli vuosikate riittää kattamaan poistot kunnan käyttöomaisuudesta. 8 INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Nettoinvestoinnit olivat mennessä 2,026 milj. euroa. Investointien nettomäärärahasta oli käytetty 47,5 % (Tammikartanon muutos huomioitu). Investointiosan toteutuminen on liitteenä.

33 Liite 1 TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSLIITE

34 Liite 1 Kunnan ja asunto-/kiinteistöyhtiöiden laajuustiedot/asuntojen lukumäärät Koy Tammelan Vuokra-asunnot Tammelan kunta Vanhusten rivitalot (Tammitorpat) Kupukas Oy/Osakeyhtiö myynyt kiinteistönsä lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k+s 25 8,33 2h+k+s 22 2h+kk+s 16 1h+k+s 3 Yhteensä 66 lukumäärä keskim. vuokra e/m²/kk 3h+k 17 6,14 2h+k 32 2h+kk 3 1h+k 5 1h+kk 15 Yhteensä 72 huoneistotyyppi huoneistotyyppi huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+k+s 1 9,38 1h+k 2 1h+tk 3 1h+kk 50 Yhteensä 56 Vanhusten palvelutalo (Tammikartano) huoneistotyyppi e/m²/kk keskim. vuokra lukumäärä 2h+tk 16 10,15 1h+tk 13 Yhteensä 29 Käsi-ja taideteollisuusoppilaitos: kolme asuntoa, joissa kolme solua kussakin Lukumääriin sisältyvät kerrostaloasunnot, koulujen asunnot, terveystalojen asunnot ja omakotitalot (3 kpl.)

35 Liite 1 Tuloslaskelmat Koy Tammelan Vuokraasunnot Vastikkeet yhteensä , ,70 Luottotappiot ,89 Hoitokulut yhteensä , ,68 Käyttö-/hoitokate , ,13 Rahoitustuotot ja -kulut , ,26 Voitto/tappio , ,87 Koy Tammelan Kunnantalo Liikevaihto yhteensä , ,00 Hoitokulut yhteensä , ,92 Liikevoitto/-tappio , ,08

36 INVESTOINNIT Liite 2

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2012 Tuloslaskelma 2012 2011, ulkoinen koko kunta osa I 2012 2011 kasvu % Toimintatuotot Myyntituotot 51 644 46 627 10,8 % Maksutuotot 8 451 8 736-3,3 % Tuet ja avustukset

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Talous- ja hallinto-osasto 3.1.2017 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 30.11.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot ovat ajalla 1.1.

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. - 31.5.2016 Talous- ja hallinto-osasto 28.6.2016 ULVILAN KAUPUNKI TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 1.1. 31.5.2016 Ulvilan kaupungin toimintamenot olivat 1.1. 31.5.2016

Lisätiedot

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/ /2013 Talouskatsaus Tammi-elokuu. Nettomaahanmuutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 30.9.2013 Tammi-elokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2015 Keskeiset tunnusluvut 2015 TP 2014 TP 2015 TA 2016 Tuloveroprosentti 21,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,65 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014

Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Siilinjärven kunnan TILINPÄÄTÖS 2014 Keskeiset tunnusluvut 2014 TP2013 TP 2014 TA 2015 Tuloveroprosentti 20,25 21,25 21,25 Kiinteistöveroprosentti, asunnoista 0,50 0,65 0,65 Kiinteistöveroprosentti, yleinen

Lisätiedot

Väestömuutokset 2016

Väestömuutokset 2016 Iitin kunta 715/2.1.2/216 Talouskatsaus 21.11.216 Tammi-lokakuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 216 Luonnollinen väestön lisäys Kuntien välinen muuttoliike Nettomaahanmuutto Väestönlisäys Väkiluku Syntyn

Lisätiedot

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus

Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma Kunnanhallitus Talousarvio 2014 ja taloussuunnitelma 2015 2016 Kunnanhallitus 11.11. 12.11.2013 Vuosikate, poistot ja nettoinvestoinnit 2006 2016 (1000 euroa) 12 000 10 000 8 000 6 000 4 000 2 000 0-2 000-4 000 2006

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...2 1.1 Toimintatuotot 5 1.2 Toimintakulut 5 1.3 Toimintakate 7 1.4 Verotulot 7 1.5 Valtionosuudet 7 1.6 Vuosikate 7 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma

Liite 3 UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS. Talousarvio 2010 ja taloussuunnitelma UUDENKAUPUNGIN AMMATTIOPISTO NOVIDA LIIKELAITOS Talousarvio 21 ja taloussuunnitelma 21-212 Uudenkaupungin ammattiopisto Novidan johtokunta 3.9.29 TULOSLASKELMA 21-212 1 euroa 22.9.29 14:9 TP 28 Liikevaihto

Lisätiedot

TA Muutosten jälkeen Tot

TA Muutosten jälkeen Tot HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 3.6. TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 30.4. Tuloslaskelma Kunnan tuloslaskelma on toteutunut talousarvion puitteissa, mikäli huomioidaan kiinteistöverojen kertaluontoisuus jakamalla

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta

NASTOLAN KUNTA TILINPÄÄTÖS Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta TILINPÄÄTÖS 2015 Kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta 14.3.2016 TOIMINTAYMPÄRISTÖ 2015 VÄESTÖ ASUKASLUKU ennakkotieto 14 829-76 (2014) NASTOLASSA ASUVA TYÖVOIMA 7 187-52 (2014) TYÖLLISYYS TYÖTTÖMYYSASTE keskiarvo

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011

UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS. Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / 2011 UUDENKAUPUNGIN JÄTEHUOLTO LIIKELAITOS Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-4 / Uudenkaupungin Jätehuollon johtokunta 24.5. Tuloslaskelma 1-4/ 1-4/2010 Arvio 1-4/ Poikkeama Käytön % Toteutuma arvio Liikevaihto

Lisätiedot

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso...

Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestö Työpaikat, työvoima ja työllisyys Väestön koulutustaso... Sisällysluettelo 1 PELLON KUNNAN TOIMINTAYMPÄRISTÖ... 4 1.1. Väestö... 4 1.2. Työpaikat, työvoima ja työllisyys... 5 1.3. Väestön koulutustaso... 6 1.4. Kunnan talouden kehitystä kuvaavia tietoja... 7

Lisätiedot

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

TA Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA-2017 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä TA17 LÄHTÖKOHDAT Perustamissuunnitelma 1/2016: Kuntayhtymän tavoitteena on saavuttaa keskiarvoisesti ennakoitavaan kustannuskehitykseen nähden

Lisätiedot

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %.

Kokonaistuotanto kasvoi tammikuussa ,7 % edelliseen vuoteen verrattuna ja teollisuustuotanto väheni 5,1 %. TALOUDELLINEN TILANNE 1.1. - 31.3.2015 Yleinen tilanne USA:n talouskasvun arvioidaan olevan kuluvana vuonna noin 3,2-3,7 %. USA:n korkojen nosto saattaa alkaa siten arvioitua aikaisemmin eli viimeisimpien

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013

Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 Forssan kaupungin tilinpäätös 2013 8. huhtikuuta 2014 Vuonna 2013 kaupungin talous vahvistui lähinnä kertaluonteisten verotilitysmuutosten vuoksi Vuosi 2013 on 0,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Pakollisen

Lisätiedot

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä

Hämeenlinnan kaupunki Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Tiivistelmä vuoden 2013 tilinpäätöksestä Asukasmäärä 31.12. 67 806 67 497 Verotuloprosentti 19,50 % 19,50 % Toimintakate -327,7 M -327,1 M Toimintakatteen kasvu 0,18 % 4,8 % Verotulot 254,3 M 237,4 M Verotulojen

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2013 TILINPÄÄTÖS 2013 TULOSLASKELMA 2013 2012 Liikevaihto 3 960 771 3 660 966 Valmistus omaan käyttöön 1 111 378 147 160 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -104 230-104 683 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/212 1 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 3/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 356 38 1 35 6 Menot

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/2013 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 3/213 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 212 TA 213 TA 213 Erotus TA 213 Enn. enn. 3/13 ed. enn. muutos Tulot 1 356 1 387 1 375-11 1 369 7 Menot -4

Lisätiedot

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/2012 Talouden ja toiminnan seurantaraportti 4/212 Tuloslaskelma, milj. euroa (sisältäen virastot) TP 211 TA 212 TA 212 Erotus TA 212 Enn. enn. 4/12 ed. enn. muutos Tulot 1 326 1 318 1 355 37 1 356-1 Menot -4

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo Kaupunginhallituksen tuloskortin strategiset tavoitteet: 1. Elinvoima ja työpaikat

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001010 TARKASTUSTOIMI (03) 4001 Henkilöstökulut -3.000-3.000-1.487,56-1.512,44 4300 Palvelujen ostot -9.410-9.410-7.825,56-1.584,44 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-4/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.4.2014 Kinnulan kunta 01-04/2012 01-04/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-04/2014

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri

Kankaanpään kaupunki. Tilinpäätös kaupunginkamreeri Kankaanpään kaupunki Tilinpäätös 2015 1 Tilinpäätösaineisto 1. Tilinpäätös Tasekirja Toimintakertomus Toteutumisvertailu Tilinpäätöslaskelmat Liitetiedot Eriytetyt tilinpäätökset Allekirjoitukset ja merkinnät

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat

Kuntatalouden kehitys vuoteen Lähde: Peruspalveluohjelma sekä Kuntaliiton laskelmat Kuntatalouden kehitys vuoteen 2018 Lähde: Peruspalveluohjelma 3.4.2014 sekä Kuntaliiton laskelmat Kokonaistaloudelliset ennusteet ja taustaoletukset Lähde: Vuodet 2012-2013 Tilastokeskus, vuosien 2014-2018

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.4.2015 Kumulatiivinen toteuma 33,33 % TULOSLASKELMA TA 2015 Toteuma 30.4.2015 Tot-% Tilinpäätösennuste Ulkoinen TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 1 311 095 311 090 23,7

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 28.2.2015 Väestö Helmikuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.518, josta Lieksassa 12.097, Nurmeksessa 8.057 ja Valtimolla 2.364 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.131. Seudun väestömuutoksen vuosivauhti

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI MAALISKUU 216 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT ELINVOIMA JA TYÖPAIKAT Perustetut ja lakanneet yritykset, Salo 216 215 214 213 212 211 tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu tammi-maaliskuu

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014

Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Kinnulan kunta, talousraportti 1-3/2014 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-31.3.2014 Kinnulan kunta 01-03/2012 01-03/2013 TA 2014 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-03/2014

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMI TILINPÄÄTÖS 2015 TILINPÄÄTÖS 2015 TULOSLASKELMA 2015 2014 Liikevaihto 3 576 109 3 741 821 Valmistus omaan käyttöön 140 276 961 779 Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat -115 284-96 375 Palvelujen ostot

Lisätiedot

Kouvolan talouden yleiset tekijät

Kouvolan talouden yleiset tekijät Tilinpäätös 2012 2 Kouvolan talouden yleiset tekijät 3 Väestökehitys Kouvolassa 2001-2020 31.12. As.lkm Muutos, lkm % 2001 91 226-324 -0,35 2002 90 861-365 -0,40 2003 90 497-364 -0,40 2004 90 227-270 -0,30

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2015 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 215,7 % 2, % 4,5 % 1, % 6,1 % 7,8 % 19,7 % 1,6 % 11, % 36,6 % Toimintakulut 36,75 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,13 mrd. Henkilösivukulut 4,88 mrd. Palvelujen

Lisätiedot

Vakinaiset palvelussuhteet

Vakinaiset palvelussuhteet Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut Kaupungin henkilöstömäärä käsitellään henkilöstökertomuksessa. Keskeisten konserniyhteisöjen henkilöstöpanoskuvaus on alla. Vakinaiset palvelussuhteet Tehty työpanos,

Lisätiedot

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY

Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma Alavieskan kunta Valtuusto JY Vuoden 2017 talousarvio ja taloussuunnitelma 2017-2019 Alavieskan kunta Valtuusto 19.12.2016 JY Arvio 2016 tilinpäätöksestä tuloslaskelman osalta Poikkeama Tp ennuste - TA 2016 Muutos Tp ennuste - Tp 2015

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2016 Kaupunginhallitus 30.5.2016 Sisällysluettelo Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013-2016 2 Tuloslaskelma 3 Rahoituslaskelma 4 Käyttötalouden toteutuminen

Lisätiedot

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007

Lahden kaupunki. Tilinpäätös 2007 Lahden kaupunki Tilinpäätös 2007 Tilinpäätös 2007 LAHTI TP 2005 TP 2006 TP 2007 Asukasluku (31.12) 98 411 98 755 99 301 Veroprosentti 19,00 19,00 19,00 1000 euroa Verotulot 258 802 274 700 290 033 Vuosikate

Lisätiedot

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA

RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA RAPORTTI TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMASTA SYYSKUU 2016 Tavoiteprosentti tasaisella kehityksellä 75,0 % Käyttäjä : SARLEP TOTEUTUMAVERTAILU KAUPUNKI ilman liikelaitoksia 13.10.20169:55:18 Tili(T) +muutos

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020

Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Kuntatalouden kehitys vuoteen 2020 Lähde: Kuntatalousohjelma 15.9.2016 sekä Kuntaliiton laskelmat Kehitysarviossa on huomioitu kiky-sopimus, mutta ei maakuntauudistusta Kokonaistaloudelliset ennusteet

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus

ALAVIESKAN KUNTA. Osavuosikatsaus ALAVIESKAN KUNTA Osavuosikatsaus 31.03.2015 Kunnanhallitus 11.05.2015 ALAVIESKAN KUNNAN TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN TAMMI-MAALISKUU 2015 (sisäiset ja ulkoiset erät mukana) Tammi-maaliskuu 2014 TA 2015

Lisätiedot

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI

TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL VALKEAKOSKI 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 25.3.2010 klo 13.00 Päiväys: 25.3.2010 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@vlk.fi

Lisätiedot

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä

Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI Tiivistelmä 0 Jyväskylän maalaiskunta TOIMINNAN JA TALOUDEN KUUKAUSIRAPORTTI 1.1. 30.4.2008 Tiivistelmä Yleinen taloudellinen kehitys TP 2007 TA 2008 30.4.2008 Bruttokansantuote 4,4 % 3,3 % 2,8 % Työttömyysaste 6,7

Lisätiedot

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta

Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta 1 (5) Talousraportti syyskuun lopun tilanteesta ja ennakkotietoa lokakuun lopun tilanteesta Väestö Työllisyys Lokakuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 21 736 henkilöä, joista Lieksassa asui 11 585,

Lisätiedot

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015

Julkaisuvapaa klo kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Julkaisuvapaa 4.4.2016 klo 15.30 kaupunginhallituksen käsittelyn jälkeen Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2015 Johtoryhmä 30.3.2016 Laajennettu johtoryhmä 30.3.2016 YT-neuvottelukunta 1.4.2016 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-1.338,83-1.711,17 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-8.144,47-4.625,53 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos

Budjetti Bu-muutos Budjetti + Toteutuma Poikkeama muutos Heinäveden kunta Sivu 1 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.050-3.050-3.050,00 4300 Palvelujen ostot -12.770-12.770-1.522,10-11.247,90 4500 Aineet, tarvikkeet ja tavarat -280-280

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginhallitus

Tilinpäätös Kaupunginhallitus Tilinpäätös 2015 Kaupunginhallitus 29.3.2016 Tuloslaskelma, toimintakate ULKOINEN *) Oikaistu TA/KS TP 2015 TOT/TA Tot % 1 000 TP 2014 2015 Ero 2015 Toimintatuotot: Myyntituotot 8 273 8 141 8 550 409 105

Lisätiedot

Toimintakate , ,58-22,1

Toimintakate , ,58-22,1 Sairaanhoitopiiri yhteensä MK 1.1. - 31.12.2000 1.1. - 31.12.1999 Muutos Myyntituotot 1 638 734 148,85 1 539 127 273,53 Maksutuotot 103 910 751,60 105 268 535,84 Tuet ja avustukset 38 921 683,48 36 776

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely

Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat kysely Kuntien ja kuntayhtymien talousarviot ja taloussuunnitelmat Taloustutkimus Oy toteutti valtiovarainministeriön toimeksiannosta tiedustelun

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI KULTTUURIPALVELUT UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1-8/ Kulttuurilautakunta 28.9. Toiminta-ajatus Kulttuuripalvelujen keskeisenä tavoitteena on osaltaan vahvistaa kaupunkilaisten identiteettiä

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli

Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli 12.6.2015 Sisältö 1 Talousarvioesityksen sisältö ja asemointimalli: Toimiala... 3 Toimiala... 3 Tuloslaskelma ja määrällinen henkilöstön tarve... 3 Toimialan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA RAHOITUSOSA NAANTALIN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2017-2020 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP15 TA16 TPE16** TE17 TA17 TS18 TS19 TS20 TOIMINTATUOTOT 47 252

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00

Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE 21.3.2016 Tiedotusvälineille Julkaisuvapaa klo 9:00 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2015 Suomen talous on viimeiset vuodet ollut merkittävien ongelmien keskellä, kun Suomen taloutta

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2014 Tilanteessa 30.9.2014 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.872.480 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.891.982 euroa ylijäämäinen. Marraskuun

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA

TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA TILINPÄÄTÖKSEEN 2015 LIITTYVIÄ LASKELMIA Yhteenveto käyttötalouden toteumista tulosalueittain Kuntayhtymän tuloslaskelma sisäinen/ulkoinen Kuntayhtymän tuloslaskelma (ulkoinen) ja vertailu edelliseen vuoteen

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen

Tilinpäätös Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen Tilinpäätös 2013 Kaupunginjohtaja Esko Lotvonen 31.3.2014 TILINPÄÄTÖS 2013 Koko kaupunki TP 2012 TP 2013 Muutos % Toimintatuotot 65 402 858 66 701 510 1 298 652 1,99 Toimintakulut -374 691 312-380 627

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 37 TULOSSUUNNITELMA 38 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013

Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Kinnulan kunta, talousraportti 1-9/2013 Tuloslaskelma ja graafiset seurantaraportit TULOSLASKELMA 1.1.-30.8.2013 Kinnulan kunta 01-09/2011 01-09/2012 TA 2013 Toteuma Toteuma- % 01- TOIMINTATUOTOT 01-09/2013

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP11 TA12 KV TPE12 8kk TEehd13 KH13 TS14 TS15 TS16 1 000 eur TOIMINTATUOTOT ulk. 34 719 49 980 48 329 921 53 226 334 52 796 334 52 485 489 55 667 199 53 680 543 Myyntituotot

Lisätiedot

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA

KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA KIURUVEDEN KAUPUNGIN TALOUDESTA Käyttötalous: TOIMINTAMENOJEN (59,7 milj. euroa) JAKAUTUMINEN 2013 Muut (17 %) SOTE (54 %) Henkilöstömenot (29 %) SOTE: Henkilöstömenot: Muut: Maksuosuudet Ylä-Savon SOTE

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.6.2015 Tilanteessa 30.6.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 2.228.300 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 181.900 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS

OSAVUOSIKATSAUS 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2016 Tilanteessa 30.9.2016 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 4.062.473 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 918.870 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2016

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma

RAHOITUSOSA. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat. Talousarvion 2004 rahoituslaskelma 151 RAHOITUSOSA 152 153 RAHOITUSOSA Talousarvion rahoitusosaan kootaan käyttötalous-, tuloslaskelma - ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien

Lisätiedot

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko

Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko Talouden seurantaraportti tammilokakuu Tähän tarvittaessa otsikko 2015 Talousjohtaja Anne Arvola 23.11.2015 Koko kunta - Toteumavertailu - Tulosennuste Lautakunnat - Kuukausiseuranta - perinteinen kumulatiivinen

Lisätiedot

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät

Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät Vuoden 2014 talousarviovalmistelun näkymät 13.2.2013 Kaupunginjohtaja Jussi Pajunen Vuoden 2014 TA:n raamin valmistelun eteneminen Talouden tasapainotarkastelu talous- ja suunnittelukeskuksessa Ehdotus

Lisätiedot

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015

Siilinjärven kunta. Muutostalousarvio 2015 Siilinjärven kunta Muutostalousarvio 2015 Tuloslaskelma (ulkoinen, 1000 euroa) Muuto Muuto Muutos s s Muutos % TP 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2015 euroa % MB-15/Ta-14 TOIMINTATULOT 19 489 18 856 18 920 18

Lisätiedot

Talousarvio Kunnanhallitus

Talousarvio Kunnanhallitus Talousarvio 2017 Kunnanhallitus 17.10.2016 TULOSLASKELMA Tp 2015 TA 2016 Raami 2017 Ta 2017 Ulkoinen Erotus raami 2017/ta 2017 Tuotoissa vähennystä muut tuet ja avustukset 183 400 Lisäystä asuntojen vuokrat

Lisätiedot

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016

Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 Kaupunginhallitus 31.10.2016 Liite 1 388 Talouden seuranta 9/ 2016 ja hankintojen seuranta 9/ 2016 KH 31.10.2016 Tulosennuste 9/ 2016 MIKKELIN KAUPUNKI, Laskennallinen ennuste ja johdon ennuste 1-9/ 2016,

Lisätiedot

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011

Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 Käyttötalousosa TP 2010 TA 2011 TA muutokset 2011 TA yhteensä 2011 TA 2012 TS 2013 TS 2014 TS 2015 Toimielin Liikuntalautakunta Määrärahat Käyttötalousosa Toimintatuotot 0 2 289 519 0 2 289 519 3 717 708

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2008 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014

TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 TALOUSKATSAUS HEINÄKUU 2014 Rahatoimisto 28.8.2014 Katsaus on laadittu 31.7.2014 tilanteesta. Kaupungin toimintatulot- ja menot ovat edelleen toteutuneet jokseenkin suunnitellusti. Käyttötalouden toimintakatteen

Lisätiedot

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015

Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 Kunnanhallitus 44 21.03.2016 Tarkastuslautakunta 36 02.06.2016 Valtuusto 15 20.06.2016 Sonkajärven kunnan tilinpäätös 2015 38/02.06.01/2016 Kunnanhallitus 21.03.2016 44 Valmistelija: kunnansihteeri Tilinpäätös

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016

TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 LOIMAAN KAUPUNKI TOIMINTA- JA TALOUSKATSAUS TAMMIKUU 2016 Asukasluku tammikuussa 16466 (laskeva) Muuttotase kotimaassa 201 oli -72 henkeä Syntyvyystase 201 oli - 8 henkeä Nettomaahanmuutto 201 oli + 16

Lisätiedot

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013

Maakuntakierrosten koko maan talousdiat. Kevät 2013 Maakuntakierrosten koko maan talousdiat Kevät 2013 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2012 tilinpäätökset Lähde: Tilastokeskus Tietoja kuntien taloudesta vuosilta 2006 2012 Pl. Ahvenanmaa. Sisältää liikelaitokset.

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012

TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TILINPÄÄTÖS 2011 7.6.2012 TULOSLASKELMAN TARKASTELU 1/7 2011 2010 Toimintatuotot 4.543.224 3.933.772 TA-toteutuma 108,32 % 104,8 % Muutos edell.vuodesta / % 609.453 / 15,5 % 639.183 / 19,4 % Toimintatuotot

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta

Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Mikkelin kaupungin tilinpäätös 2016, alustava arvio tuloksesta Kaupungin tiedotustilaisuus 23.2.2017 Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Seija Kuikka Kaupunginjohtaja Timo Halonen Talousjohtaja Heikki Siira

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TULOSSUUNNITELMA TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE ilmoittaa, paljonko

Lisätiedot