Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013"

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2

3

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...

6

7 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio- ja postituspalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,4 % 2,0 % Maksutuotot ,9 % 3,0 % Tuet ja avustukset ,7 % 32,1 % Muut tuotot ,7 % 6,1 % TOIMINTATUOTOT ,6 % 4,1 % Henkilöstökulut ,6 % 1,8 % Palvelujen ostot ,8 % 6,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % -1,5 % Avustukset ,6 % -2,4 % Muut kulut ,4 % -1,3 % TOIMINTAKULUT ,9 % 3,6 % TOIMINTAKATE ,0 % 3,5 % Verotulot ,1 % -0,5 % Valtionosuudet ,0 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 % -1,2 % Muut rahoitustuotot ,6 % -9,9 % Korkokulut ,8 % -21,7 % Muut rahoituskulut ,8 % 14,9 % VUOSIKATE ,2 % -21,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,0 % 9,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % -73,4 % Poistoeron muutos ,0 % 2,5 % Tilikauden yli-/alijäämä ,7 % -64,0 %

8 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 6,8 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,4 % 3,3 % Vesihuollon liittymismaksut ,1 % Liikevaihto ,6 % -9,2 % Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,5 % 19,1 % Palvelujen ostot ,3 % 11,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,5 % 12,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 % -12,6 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,4 % -10,5 % Muut henkilösivukulut ,6 % -11,7 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % -12,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 13,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % -9,1 % Liikeyli-/alijäämä ,5 % -718,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,0 % -48,5 % Korkokulut -11 Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 16,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,9 % 18,2 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,7 % 137,7 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,7 % 137,7 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % 31,4 % Tilikauden yli- /alijäämä ,7 % 186,2 %

9 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,81 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,66 milj. euroa eli kasvua on ollut 4,1 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 28,5 % myyntituotot 47,9 % tuet ja avustukset 3,0 % maksutuotot 20,6 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 18,97 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 18,31 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,6 %.

10 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 5,8 % avustukset 4,7 % muut kulut 3,3 % henkilöstömenot 39,0 % palvelujen ostot 47,2 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,7 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 45,7 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

11 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -15,155 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -14,64 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 49,0 %:sti. Viime vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 3,5 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,72 milj. euroa eli 50,1 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,76 milj. eurosta on ollut 0,5 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 9,10 milj. euroa eli 54,0 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (9,20 milj. euroa) vähemmän eli laskua on ollut 1,4 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,587 milj. euroa eli 45,7 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa on kertyi 0,539 milj. euroa eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 0,048 milj. euroa, 8,9 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 50,0 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,50 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 6,23 milj. euroa eli kasvua on 4,4 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,04 milj. euroa ja se on toteutunut jo 74,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,91 milj. euroa kuudelta kuukaudelta. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,33 milj. euroa. Laskua on ollut -21,8 % edellisvuoteen verrattuna.

12 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2016: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut Arviointikriteerit Tavoitetaso Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Peruspalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen hyväksyttyjen strategioiden ja ohjelmien pohjalta (mm. lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategiat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelm a, seudun hyvinvointija turvallisuusstrategia, kyläohjelma). Toteutuminen. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1.Rakentamisvalmiita rakennuspaikkoja ja omistusasuntoja myynnissä tarvetta vastaavasti Markkinoidaan ja myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja. Tonttimarkkinointia kunnantalolla ja etuovi.com kautta. Myytiin vain yksi tontti. Uudelta Siiki- Mutalan alueelta ei ole mennyt vielä yhtään tonttia. Kunnalla on myymättömiä omakotitontteja 58 kpl 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen. Toimikunta on käsitellyt uusina kaavahankkeina mm. Pyhäjärvien ja Kaukjärven rantaosayleiskaavan aloitusta ja kerrostalorakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta.

13 7 2.3.Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana vähintään kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Ollaan oltu mukana kolmessa hankkeessa: * Kaukjärvi kirkkaammaksi * Pohjois-Tammelan vesistöt * Tammelan järvet ja kalasto 2.4 Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys 2.5 Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun (FOSTRAN) tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen. Seudullisen liikenneturvallisuussuunitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. FOSTRA otettu huomioon maankäytön suunnittelussa, kuten tuulivoimaosayleiskaavassa sekä alkuun laitetuissa Pyhäjärven ja Kaukjärven rantaosayleiskaavassa. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on työn alla. Seudullinen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma valmistui. Toimenpiteinä on käsitelty jo koko kirkonkylän alueen liikenteen rauhoittamista, Vanhatien läpiajoliikenteen rajoittamista sekä Ruisluodontien ja Kymmenystien risteysjärjestelyä. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon tehostaminen (mm. ohjaus, neuvonta sekä seuranta, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työtoiminta) ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen yhteiskuntatakuusta annettavan lain mukaisesti Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 25 kpl. Intro työpajahanke käynnistynyt kunnassa ELY keskuksen rahoituksen turvin Työpajan toiminnan kehittäminen ja asiakaskunnan monipuolistaminen aloitettu. Työpajassa yksi työntekijä tilanteessa, ohjausryhmän kokouksia ei vielä toteutunut Tilastoluvut eivät ole vielä valmistuneet julkaistaviksi.

14 8 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan valmistelun mukaisesti ja noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa hyväksyttäjä mittareita. Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimiva seudullinen ja kunnallinen vesihuolto Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu välillä Porras - Forssa ja vedenottolupahakemuksen tekeminen sekä siirtoviemärin toteuttaminen yhdessä valtion vesihuoltotyönä. Yritysvaikutuksia on ryhdytty tarkastelemaan kuntaa koskevina strategisina vaikutuksina koko kuntatasoon, yritysten yritystoimintaan sekä elinkeinoelämään ja työllisyyteen. On käynnistetty elinkeinopainotteisen kuntastrategian laatiminen. Syyskuussa tullaan järjestämään valtuustotason seminaari, jonka yhtenä teemana on yritysvaikutusten arvioinnin mittaamisen tavat kunnallisen päätöksenteon yhteydessä. Toteutuminen Forssan vesihuoltoliikelaitos on jättänyt aluehallintovirastolle vedenottolupahakemuksen Portaan Kellarimäkeen. Siirtoviemärin rakentamisen aikataulu on siirtynyt vuosiin Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Kylien viemäröinnin yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja tukeminen. Kunta on suunnitellut ja ollut taloudellisesti mukana Ruostejärven vesihuoltolinjan toteuttamisessa. Linjan rakennuttaa Etelä-Tammelan vesihuolto Oy. Mustialan uusi siirtoviemäri on suunniteltu ja rakentaminen alkaa syksyllä.

15 9 Edellytysten luominen yksityisten palveluiden käytölle. FORTE hankkeen työryhmässä on ollut mukana kunnan edustus, Koivula ja Setälä. Palvelusetelin käyttöönottamista on valmisteltu laajalla selvitystyöllä. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1.Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden laadukas, kustannus-tehokas ja vaikuttava kokonaisuus Toimivan sopimusohjausjärjestelmän luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Seudullisen palvelurakenneohjausryhmän johdolla on jatkettu hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyvien selvitysten tekemistä. On oltu mukana seudullisissa ja maakunnallisissa selvityshankkeissa sekä seurattu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhdistämishankkeen ja kuntarakenne- hankkeen edistymistä. Syksyllä on valtiovarainministeriölle annettavien lausuntojen vaihe ja hyvinvointikuntayhtymän päätöksenteko- ja aikataulutusratkaisut.

16 10 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1.Tasapainoinen talous Arviointikriteerit Tavoitetaso Lainanhoitokate 1.2. Vuosikate Vähintään 1. Vuosikate kattaa poistot. Toteutuminen Lainanhoitokate on 2,0 Vuosikate kattaa 6 kuukaudelle suhteutetut poistot 1,1 kertaa Lainaa/asukas Enintään n euroa/asukas suunnittelukauden lopussa. Lainaa on yhteensä euroa/asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Talonmiestehtävät hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden mitoitus yksi sosiaalityöntekijä / 2000 asukasta. Järjestelyt toteutetaan Häiviän päiväkodin ja Saaren koulun myynnin yhteydessä. Kunnassa alkaen kolme sosiaalityöntekijän virkaa, joista yksi määräaikaisesti täytetty. Mitoitus hieman yli 2000 as. /sos.tt. 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/ kumppanuusneuvottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/ neuvottelu. Keskustelut on pidetty HAMK:n, Tammelan Aluelämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asuntojen edustajien kanssa. FSTKY:n ja Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiirin edustajat ovat olleet mukana kuntaa koskevissa laajoissa selvitystöissä ja sopimusohjausneuvotteluissa

17 11 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö Arviointikriteerit Tavoitetaso Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista 1.2.Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään 9 työpäivää/työntekijä/ vuosi. 1.3 Työhyvinvointi Kehittämissuunnitelmien toteuttamista seurataan edelleen. Toteutuminen Koulutusmääräraha on 0,8 % palkkasummasta. Käyttöaste oli 37,6 % Sairauspoissaolopäiviä on ollut viidessä kuukaudessa (edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1.577). Kevan työhyvinvointikysely toteutettiin keväällä Työyksiköt ovat analysoineet tuloksia ja päivittäneet kehittämissuunnitelmiaan. 1.4.Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttamisohjelman laadintaa eli ohjelmien ns. jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöstrategian toteuttamisohjelman laadintaa jatketaan.

18 12 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kunnan päätöksenteon perustaminen strategiseen malliin, missä uudistetaan kunnan toimintaajatus, visio 2030 ja vaikuttavuuden, rakenteiden, talouden sekä osaamisen menestystekijät. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Peruspalveluilta vaadittava laatu, turvallisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön edellyttämät maankäytön ja kaavoituksen ratkaisut asumiselle ja elinkeinoille. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden tuottamisen ja järjestämisen laadukas ja kustannuksiltaan tehokas julkisen palvelun malli yhdistettynä yksityiseen palvelutuotantoon. Kuntastrategian valmistuminen ja sen valtuuston hyväksyntä sekä ottaminen tulevien vuosien talousarvioiden ja suunnitelmien perustaksi. Terveydenhuollon sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen kunnan tilaajaroolin selventämisellä ja kuntayhtymän suoritteiden kustannuslaskennan avulla. Toteutuminen Kuntastrategian valmistelutyö on alkanut valtuuston ja kunnanhallituksen seminaareilla sekä kunnan johtoryhmätyöskentelyllä. Mukaan valmisteluun otettiin myös henkilöstö virastokokouksen kautta sekä muut sidosryhmät valtuustoseminaariin kutsuttuina. Valtuuston hyväksyntä strategialle hankitaan marraskuuhun -13 mennessä. Hallintokunnat hyödyntävät kuntastrategiaa talousarvioesityksissä asettaessaan tavoitteita ja niiden vaatimia toimenpiteitä Seudullisen hyvinvointikuntayhtymä n perustaminen on valmisteilla Päätöksenteko on tapahtumassa kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

19 13 Talouden tunnusluvut oikein mitoitetun henkilöstö- ja tilaresurssien käytön avulla, jolloin on huomioitu konserniohjaus ja kunnan omistajana tekemät ratkaisut. Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmien toteutuminen ja työhyvinvoinnin kehittämis-suunnitelmat Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstö hyvinvointivaliokunnassa ja seudun hyvinvointikuntayhtymää valmistelevien työryhmien jatkotyöskentelyyn vaikuttaminen. Suunnitelmien toteutumisen seuranta ja henkilöstöraportissa todettujen seikkojen sekä työterveyssuunnitelman sisältämien ohjelmien toteuttaminen. Seudullinen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on päivitetty ja ajantasaiset tilastot liitetty tilastoosaan grafiikkakuvauksineen. Henkilöstöstrategian ydintavoitteita tullaan sisällyttämään valmisteilla olevan kuntastrategian tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelmiin, joilla kuntastrategian tavoitteita toteutetaan koko kuntatasolla. Suoritteet Talousarvio 2013 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 49,1 % ,96 T U L O T , , ,79 35,5 % ,21 N E T T O , , ,25 53,3 % ,75

20 14 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Odotusaika hoitoon/päivä. Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. Toteutuminen. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Laatusuosituksen (STM 2008) mukaisten palvelumuotojen osuuksien seuranta kunnan yli 75 vuotiaiden asukkaiden osalta. 75 vuotta täyttäneistä: - 91 % asuu kotona - 13 % saa säännöllisen kotihoidon palveluja - 5 % saa omaishoidon tukea - 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa 87,4 % asuu kotona 14,6 % saa säänn. kotihoidon palveluja 4,6 % saa omaishoidon tukea 8,95 % asuu tehostetussa palveluasumisessa - 3 % asuu laitoshoidossa 3,6 % asuu laitoshoidossa Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoitopäivä 95. Tehostetun palveluasumisen asumispäivä 95 Toteutuminen Laitoshoito: 89,08 / hpvä Tehostettu palveluasuminen: 86,64 / hpvä

21 15 Suoritteet Talousarvio 2013 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm (sis 18 int.as) Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,53 49,9 % ,47 T U L O T , , ,25 47,2 % ,75 N E T T O , , ,28 50,8 % ,72

22 TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Toteutuminen Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa yhteydenotosta.. Suoritteet Talousarvio 2013 Toimeentulotukitapaukset / perheet TOIMEENTULOTURVA KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,44 60,8 % ,56 T U L O T , , ,57 51,8 % ,43 N E T T O , , ,87 65,4 % ,13

23 MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Toteutuminen Kolmannen sosiaalityöntekijän työpanoksen allokointi sosiaalityön eri tehtäväalueiden sisällä. Henkilöstöresurssi kohdennetaan sosiaalityön alueelle, joka eniten tarvitsee resurssia ja kaikkien sosiaalityöntekijöiden tehtävän kuvia ja työn sisältöjä tarkastellaan. Tehtävänkuvat ja työn sisällöt selkeytyneet ja työmäärät tasaantuneet sosiaalityöntekijöillä. Kolmas sosiaalityöntekijä tekee 100 % lastensuojelutehtäviä. Suoritteet Talousarvio 2013 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Lastensuojelun perhehoidon hoitopäivät - * Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * ei seurattu toteumaa suoritteissa 230 MUU SOSIAALITURVA KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,01 54,1 % ,99 T U L O T , , ,84 103,8 % ,84 N E T T O , , ,17 52,5 % ,83

24 TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Tilastot ja palvelukyselyt Lääkärivirkojen täyttöaste Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukaiset odotusajat toteutuvat eivätkä ylity. Palvelut toteutuvat hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Aseman lääkärinvirat ovat vakituisesti täytetty. Toteutuminen Asiakkaat ovat päässeet hoidon tarpeen arviointiin ja kiireettömään hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa ja kiireelliseen hoitoon heti. Kts. edellinen Terveysaseman lääkärinvirat (3 kpl) on vakituisesti täytetty, Yksi viranhaltijoista ollut lyhyellä virkavapaalla; sijaisuus täytetty. Suoritteet Talousarvio 2013* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit 1 150** Hoitojaksot 246** Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito 7** Hoitopäivät 96** * Talousarvion 2013 suoritemäärät muutettu vastaamaan kunnan ja kuntayhtymän välisen palvelusopimuksen mukaisia suoritemääriä. ** K-HKS:stä kerrottu, että vahingossa aiemmin ilmoitetut suoritteet katsottu ajalta 1-5/2012. Nyt korjattu suoritemäärät vastaamaan aikaa 1-6/2012.

25 TERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,69 50,4 % ,31 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Kaikille hakeneille päivähoito- /esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta Toteutuminen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnonalojen yhdistyminen; käytäntöjen yhteen saattaminen. Selkeät toimintatavat Yhteisesti sovitut toimintatavat käytössä ja säännöllisesti arvioitavina Hallinnonalat yhdistyneet. Toimintatapoja muodostetaan. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste. Tavoitetaso vähintään 80 % Toteutuminen Päivähoito: Häiviän päiväkoti 69,83 Perhepäivähoito 71,00 Portaan päiväkoti 74,26 Tammelan päiväkoti 84,93 Esiopetus 93,22 %

26 20 Suoritteet Talousarvio 2013 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät VARHAISKASVATUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,45 45,9 % ,55 T U L O T , , ,66 58,8 % ,34 N E T T O , , ,79 44,4 % , PERUSOPETUS Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Varhainen ja oikeaaikainen tuki Tukitoimenpiteiden saatavuus Koulussa käytetään moni-ammatillisessa yhteistyössä sovittuja varhaisen puuttumisen malleja, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Toteutuminen Varhainen tuki on vähentänyt tehostetun ja erityisen tuen tarvetta Turvallisuus Koulukiusaamisen ehkäisy Kaikki koulut toimivat Kiva-koulu periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin mukaan oppilaat kokevat koulun sosiaalisen ympäristön turvalliseksi (tulos 4,5/5).

27 21 Suoritteet Talousarvio 2013 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,24 47,5 % ,76 T U L O T , , ,59 49,5 % ,41 N E T T O , , ,65 47,5 % , MUU KOULUTUS Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 310 MUU KOULUTUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,14 20,5 % ,86 Suoritteet Talousarvio 2013 Musiikkiopiston opiskelijoita Musiikkileikkikoulun ryhmiä Kuvataidekoulun opiskelijoita Kansalaisopiston opiskelijatunnit Lukion opiskelijoita

28 VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Toteutetaan vuoden 2013 ohjelmassa kirjatut toimenpiteet Uuden ohjelman valmistelut aloitetaan syksyllä. Aloitetaan valmistelut uuden ohjelman aikaansaamiseksi vuosille Liikuntastrategia Liikuntakeskuksen kehittämissuunnitelma Liikuntakeskuksen kehittämistyöryhmä on kokoontunut ja suunnitelma valmistuu syksyllä. Varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen yhteistyön kautta alle kouluikäisten liikunnan lisääminen Uudenmaan ELY:n avustus alle kouluikäisten liikunnan lisäämiseksi. Suoritteet Talousarvio 2013 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä Kirjastoaineiston lainat Liikunnanohjaustunnit VAPAA-AIKATOIMI KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,21 50,4 % ,79 T U L O T , , ,51 62,7 % ,49 N E T T O , , ,70 49,2 % ,30

29 23 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Hyvä ympäristön tila Hyväkuntoiset, liikenneturvalliset ja kunnan omistuksessa olevat liikenneväylät Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Ympäristön tilasta huolehtiminen Kunnan omistuksessa olevien katualueiden määrä Tiedotuskampanja vieraslajien torjumisesta sekä rantanäkymien raivaamisesta yhteistyössä kylien kanssa. Vesistöjen kunnon seuranta ja tietojen laitto nettiin. Katualueiden lohkominen kunnalle 5 kpl/vuosi Toteutuminen Tiedotteen laatiminen aloitettu. Vesinäytteitä on kerätty ja tulosten valmistumisen mukaan laitettu nettiin. Aikaisemmin vireille laitettuja lohkomisia on valmistunut 2 kpl. Uusia ei ole vielä laitettu vireille. Suoritteet Talousarvio 2013 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 11 12,5 12,5 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 29,3 29,8 29,3 410 YHDYSKUNTAPALVELUT KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,85 49,3 % ,15 T U L O T , , ,50 37,7 % ,50 N E T T O , , ,35 50,6 % ,65

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2011 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...2 1.1 Toimintatuotot 5 1.2 Toimintakulut 5 1.3 Toimintakate 7 1.4 Verotulot 7 1.5 Valtionosuudet 7 1.6 Vuosikate 7 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL

Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Kankaanpään kaupunki Talousarvion toteutumisvertailu syyskuu 2015 1 (22) Talousarvion toteumisvertailu syyskuu 2015 29.10.2015/PL Yleistä - vertailu tehty talousarvio-osittain (tuloslaskelma, rahoituslaskelma,

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS. Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS Talousarvio 2015 ja taloussuunnitelma 2015-2017 Vakka-Suomen Veden johtokunta 2.10.2014 1 Sisällysluettelo Tuloslaskelma 2015-2017... 2 Myyntituotot 2015-2017... 3 Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH

Tilinpäätös Tilinpäätös 2009 Laskenta/TH Tilinpäätös 2009 Yleinen kehitys Kouvolan kaupungin ja koko Kymenlaaksossa näkyi maailmantalouden taantuma ja kasvun epävarmuus. Kouvolaisia oli vuoden 2009 lopussa tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan

Lisätiedot

Väestömuutokset, tammi kesäkuu

Väestömuutokset, tammi kesäkuu Iitin kunta 546/02.01.02/2015 Talouskatsaus 25.8.2015 Tammi kesäkuu Kunnanhallitus 7.9.2015 Väestön kehitys ja väestömuutokset 2015 Luonnollinen Kuntien välinen Netto Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TULOSTILIT (ULKOISET)

TULOSTILIT (ULKOISET) HYRYNSALMEN KUNTA RAPORTTI 20.5.2010 LIITE 3 TALOUSARVION SEURANTA 30.4.2010 TULOSLASKELMA Talousarvio on toteutumassa suunniteltua paremmin. HYRYNSALMEN KUNTA 30.4.2010 Tilinpäätös Talousarvio Toteutuma

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================

PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA 30.4.2015 Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-%

Lisätiedot

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen

Tilinpäätös 2010. 14.4.2011 Jukka Varonen Tilinpäätös 2010 14.4.2011 Jukka Varonen Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluvun kasvu voimistui: valkeakoskelaisia oli vuoden lopussa 20 844 eli 213 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin Työttömyysaste

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2010 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA...1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös

Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Forssan kaupungin vuoden 2014 tilinpäätös Mediatiedote 8. huhtikuuta 2015 Vuoden 2014 tilinpäätös Tilinpäätös on 0,3 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Kaupungin vuosikate on 5 miljoonaa euroa eli 283 euroa/asukas.

Lisätiedot

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015

Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 Pyhäjoen kunta Talousarvion muutokset 2015 Kunnanhallitus 7.12.2015 Valtuusto 16.12.2015 PYHÄJOEN KUNTA (sitovuus) TALOUSARVION MUUTOKSET VUODELLE 2015 TULOSLASKELMA MUUTOKSET LOPULLINEN (Ulkoinen/Sisäinen)

Lisätiedot

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016

TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 TALOUSARVION LAADINTAOHJEET 2016 SIIKAJOEN KUNTA Kunnanhallitus 24.8.2015 TALOUSARVION 2016 SEKÄ VUOSIEN 2017 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN VALMISTELU- JA KÄSITTELYAIKATAULU Yleistä Palkat Kunnanhallitus

Lisätiedot

Vuosivauhti viikoittain

Vuosivauhti viikoittain 1 3.6.215 Väestö Kesäkuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.415, josta Lieksassa 12.9, Nurmeksessa 8.45 ja Valtimolla 2.361 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.117. Pielisen Karjalan väestökehitys

Lisätiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot

1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1. Kunnan/kuntayhtymän tilinpäätöstiedot 1.1 Tuloslaskelma, ulkoinen Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Muut toimintatuotot Valmistevarastojen muutos +/- Valmistus omaan käyttöön

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2015 Tilanteessa 31.3.2015 kaupungin tuloslaskelman vuosikate on 1.242.673 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 219.483 euroa ylijäämäinen. Talousarvion 2015

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto)

TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TULOSLASKELMA (ml. vesihuolto) TP09 TA10 TPE10 TA11HK ehd TA11KV TS12 TS13 TS14 1 000 eur 1 000 eur 1 000 eur HK11 / TPE10 KHehd11 / TPE10 TOIMINTATUOTOT ulk. 29 451 950 30 856 981 31 660 981 33 948 085

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2015 SEURANTARAPORTTI 30.9.2015 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2015 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSKATSAUS 30.4.2015 Kaupunginhallitus 18.5.2015 Kaupunginvaltuusto 25.5.2015 Asukasluvun ja työttömyysasteen kehitys vv. 2013 2015 As.luku 25 800 Raahen asukasluku kuukausittain vv.

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2013 Tilanteessa 31.3.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 1.040.476 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 118.034 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014

TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 1 TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Kaupunginhallitus 22.9.2014 Kaupunginvaltuusto 29.9.2014 2 KÄYTTÖTALOUS JA TULOSLASKELMA HALLINTOPALVELUKESKUS Vastuualue Tulosta parantavat (-) ja tulosta heikentävät (+) Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Pelastusjohtaja Jari Sainio

Pelastusjohtaja Jari Sainio TILINPÄÄTÖS 2010 Varsinais-Suomen aluepelastuslautakunta VARSINAIS-SUOMEN ALUEPELASTUSLAUTAKUNTA Tilivelvollinen viranhaltija: Pelastusjohtaja Jari Sainio STRATEGINEN KEHYS Toiminta-ajatus: Visio: Laadukkaat

Lisätiedot

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös

Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talouden seuranta, analysointi ja tilinpäätös Talous ja strategiaryhmä 7.1.2009 I 1 Talouden seuranta ja raportointi 7.1.2009 I 2 Tuloslaskelma Kunnassa tuloslaskelman tehtävä on osoittaa, riittääkö tuottoina

Lisätiedot

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080.

Lisätietoja: laskentapäällikkö Anna-Miia Liimatalta, puh.2071 tai talousjohtaja Pekka Kivilevolta, puh.2080. HALLINTOKUNTIEN TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA Kunnanhallituksen antamat toimintakertomusta koskevat ohjeet Kuntalain 69 :n mukaan toimintakertomus on osa kunnan virallista tilinpäätöstä. Toimintakertomuksen

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 4.8.2014/JP TALOUSARVION 2014 TOTEUTUMINEN AJALTA Tilikauden 1-5/2013 jaksotettu tulos on 3.367 euroa positiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten jälkeen

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016

Tilinp. Ed.budj Budj. Muutos TS2 tuh. TS3 tuh. 2012 2013 2014 % 2015 2016 YPÄJÄN KUNTA Sivu 1 001000 Vaalit 3001 Myyntituotot 3130 Muut suoritteiden myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3001 Myyntituotot 3 800 100,0 4 4 3 800 100,0 4 4 4003 Maksetut palkat ja palkkiot -3 500 100,0-4

Lisätiedot

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015

ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 ESPOO KAUPUNKITEKNIIKKA -LIIKELAITOS TALOUSARVIO 2013 SEKÄ TALOUSSUUNNITELMA 2013 2015 Toiminta-ajatus Espoo Kaupunkitekniikka-liikelaitos rakentaa ja ylläpitää katu- ja viheralueita sekä kiinteistöjen

Lisätiedot

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660

aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset huomioitu -4495910 -1 402 780-213410 -16 694 930-1 059 510-1199 140-1 036 000-45 980-26 147 660 // TULOSLASKELMAOSA Toimintatuotot Myyntituotot Maksutuotot Tuet ja avustukset Vuokratuotot Muut toimintatuotot Toimintatuotot yhteensä TA 2012 TA 2012 TA 2012 aikaisemmat muutokset muutettu kv:n päätökset

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.5.2015 Toukokuun lopussa vuosikate +1,222 milj. (41.700 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.5.2015 oli Danske Bankilta 6,5 milj., korko % 0,09. PERHON KUNTA

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -16.363-12.018,66 73,5-13.391,54 1.372,88-3.933,38-17.325-15.952-15.610 00001000 TARKASTUSLAUTAKUNTA (02) 4001 Henkilöstökulut -3.060-1.318,92 43,1-1.487,56 168,64-738,33-2.226-2.057-2.660 4300 Palvelujen ostot -12.460-9.774,01 78,4-11.261,05 1.487,04-3.084,21-14.345-12.858-12.000

Lisätiedot

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi.

Uusi liikekeskus City-marketteineen avattiin marraskuussa Torinrannassa. Palvelualan työpaikat lisääntyivät Valkeakoskella merkittävästi. 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 28.3.2013 Päiväys: 28.3.2013 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 040 335 6803 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014

Kuntien taloustietoja 2014 (2) Lähde:Kuntaliitto 2015, Kuntien tunnuslukutiedosto 2003-2014 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 2003-2014 Kuntien taloustietoja 214 (2) Lähde:Kuntaliitto 215, Kuntien tunnuslukutiedosto 23-214 Kuntien palvelutuotannon kustannuksia 23-214 11 Asukasluku indeksoituna (23=1) 15 1 95 9 85 8 75 Kemi 21-5 as. kunnat

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010

TILINPÄÄTÖS 2009. Helena Pitkänen 29.03.2010 TILINPÄÄTÖS 2009 Helena Pitkänen 29.03.2010 2009 2008 Toimintatuotot 3.403.488 3.567.682 TA-toteutuma 102,95 % 113,5 % Toimintatuotot /asukas 1.188 1.240 Toim.tuotot % toimintakuluista 19,30 % 20,57 %

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 39 TULOSSUUNNITELMA 40 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI

TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI SIIKAJOEN KUNTA TALOUSARVION 2013 SEURANTARAPORTTI 30.9.2013 Talousarvion seurantaraportti 30.9.2013 Tuloslaskelma: Tasaisen kertymän mukaan toimintatuotot ja toimintakulut saisivat olla syyskuun lopussa

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013

OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 1 OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.9.2013 Tilanteessa 30.9.2013 kirjanpidollinen tuloslaskelman vuosikate on 4.047.286 euroa positiivinen ja tilikauden osavuositulos on 1.298.930 euroa ylijäämäinen. Kun otetaan

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 45 TULOSSUUNNITELMA 46 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla.

Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. 41 TULOSSUUNNITELMA 42 TULOSSUUNNITELMAN LUKUOHJE Tuloslaskelmaosan määrärahat sisältyvät vähennyslaskukaavan muotoiseen tuloslaskelmaan, joka on esitetty viereisellä sivulla. TOIMINTAKATE on ilmoittaa

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ -2.760.511-898.040,97 32,5-741.613,91-156.427,06-2.187.337,47-2.928.951-3.085.378-2.814.511 00002105 SOSIAALITYÖ (03) 2014 / 2015 3001 Myyntituotot 1.500 499,77 33,3 997,71-497,94 1.146,48 2.144 1.646 1.500 3200 Maksutuotot 31.330 11.461,81 36,6 7.786,05 3.675,76 23.950,20 31.736 35.412 31.330

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2012 2015

RAHOITUSOSA 2012 2015 271 RAHOITUSOSA 2012 2015 272 273 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa

ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011. Reino Hintsa ISONKYRÖN KUNTA TALOUSARVIO 2011 Talousarv io-osat ISONKYRÖN KUNTA Talousarvio-osat 2011 1000 euroa Osuus Menot Tulot Netto Käyttötalous 88 % 28 650 4 949-23701 Investoinnit 11 % 3 659 691-2968 Rahoitus

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2014-2017 Tulosennuste 7 / 2014 TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä TP12 TP13 TA14 TPE14 Ero TPE / TA TOIMINTATUOTOT 51 110 54 938 394 54 714 021 54 262 557-451 464 Myyntituotot

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala

Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Timo Kenakkala Tilinpäätös 014 31.3.015 Timo Kenakkala Eräitä merkittäviä hankkeita ja päätöksiä 014 Kestävä elämäntapa -ohjelman hyväksyminen Henkilöstöohjelman 014 00 hyväksyminen Palvelu- ja hankintaohjelman hyväksyminen

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI HEINÄKUU 1 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-heinäkuussa 1 on kirjattu henkilöstökuluja n., milj. euroa (, %) viimevuotista enemmän. Muutos johtuu työllistämistuella

Lisätiedot

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys

Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014. Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Joroisten kunta TALOUSARVIOMUUTOKSET 2014 Käyttötalousosa Menot Tulot Netto Selitys Keskushallinto Palkanlaskentapalvelut Tuotemäärä jää arvioidusta 3550 palkkatapahtumaa, totetuma-arvio 3272, alkuperäinen

Lisätiedot

Rahoitusosa 2013 2016

Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa 2013 2016 Rahoitusosa... 194 Rahoituslaskelma... 194 Rahoitussuunnitelma... 195 Täydentäviä tietoja... 197 Vantaa talousarvio 2013, taloussuunnitelma 2013 2016 193 Rahoitusosa Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014. Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2014 Kaupunginhallitus 30.3.2014 Talousjohtaja Arja-Leena Saastamoinen Kestävää kasvua ja hyvinvointia Lasten ja nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn panostettiin erityisesti

Lisätiedot

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria

Liite Kh 92. Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Liite Kh 92 Kangasalan kunta n kolmannesvuotisseuranta Suoraman koulun peruskorjaus ja laajennus Arkkitehtitoimisto Arsatek Oy arkkitehtuuria Kh 16.6. Kangasala Kolmannesvuosiseuranta Sisällysluettelo

Lisätiedot

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS

TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS TASEKIRJA 2014 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRI KUNTAYHTYMÄHALLITUS 16.3.2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 POHJOIS-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ KUNTAYHTYMÄN TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMISVERTAILU VUODELTA 2014

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA..... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 30 Asukasluku 31.12.2011 22020 4798 102308 15027 16369 60 Henkilökunnan

Lisätiedot

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto

Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu. Väkiluku maahan- Syntyn eet. muutto. lähtömuutto Iitin kunta 45/02.01.02/2013 Talouskatsaus 1.7.2013 Tammi-toukokuu Väestön kehitys ja väestömuutokset 2013 Luonnollinen Kuntien välinen Netto- Väestönlisäys Väkiluku väestön lisäys muuttoliike maahan-

Lisätiedot

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014

TIEDOTE VUODEN 2013 TILINPÄÄTÖS. 1 Yleistä. Valkeakosken kaupunki PL 20 37601 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.2014 1 TIEDOTE Valkeakosken kaupunki PL 2 3761 VALKEAKOSKI JULKAISTAVISSA 31.3.214 Päiväys: 31.3.214 Lisätietoja: - kaupunginhallituksen puheenjohtaja Pekka Järvinen, puh. 4 335 683 pekka.jarvinen@valkeakoski.fi

Lisätiedot

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus

KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kunnanhallitus 40 13.04.2004 VUODEN 2003 TILINPÄÄTÖS 28/04/047/2004 KH 40 Tilinpäätöstä ohjaava lainsäädäntö ja muu ohjeistus Kuntalaissa tilinpäätöksen laatimis- ja käsittelyaikataulu on sopeutettu kirjanpitolain

Lisätiedot

RAHOITUSOSA 2011 2014

RAHOITUSOSA 2011 2014 279 RAHOITUSOSA 2011 2014 280 281 RAHOITUSOSA Rahoituslaskelma koostuu kaupungin ja liikelaitosten varsinaisen toiminnan ja investointien sekä rahoitustoiminnan rahavirtojen muutoksista. Rahoituslaskelma

Lisätiedot

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen

Tilinpäätös 2006. Kaupunginhallitus 26.3.2007. Pormestari Timo P. Nieminen Tilinpäätös 2006 Kaupunginhallitus Pormestari Timo P. Nieminen T A M P E R E E N K A U P U N K I T A L O U S J A S T R A T E G I A R Y H M Ä 1 Uuteen toimintamalliin Kaupungin johtamisjärjestelmä uudistui

Lisätiedot

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit

Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Mallipohjaisen päätöksenteon seminaari, osa I: talousmallit Kunnan talouden mallipohjainen suunnittelu Kuntien tilinpäätöskortti Valtiovarainministeriö/Kunta- ja aluehallinto-osasto,5.12.213 KUNTIEN TILINPÄÄTÖKSET

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 26 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) 1 31.5.2015 Väestö 0,00 Toukokuun lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22.448, josta Lieksassa 12.052, Nurmeksessa 8.049 ja Valtimolla 2.347 asukasta. Juuan väkimäärä oli 5.111. Toukokuussa Nurmeksen

Lisätiedot

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT

TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT 1 TALOUSARVIOKEHYS 2014; SITOVA TASO: NETTOMENOT/-TULOT KVTES: Vaalit Tulot 40 592 0 0 20 000 20 000 Menot 60 455 0 0 20 000 20 000 Netto -19 863 0 0 0 0 Tilintarkastus Tulot 0 0 0 0 0 Menot 27 987 31

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 1 Kuntien tunnusluvut 2011 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue Asikkala Hartola Heinola Hämeenkoski Padasjoki Sysmä 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA...... 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 30 Asukasluku

Lisätiedot

Hattula - Hämeenlinna Janakkala

Hattula - Hämeenlinna Janakkala Hattula - Hämeenlinna Janakkala Kuntarakenneselvitys- talouden nykytilatarkastelua 5.2.2014 Riitta Ekuri 5.2.2014 Page 1 Talouden nykytila-analyysistä ja ennakoinnista Keskusteltavia asioita: Vuoden 2013

Lisätiedot

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue

Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue BDO Audiator/Risto Hyvönen 7.12.2015 1(14) Kuntien tunnusluvut 2014 muuttujina Tunnusluku, Vuosi ja Alue 8 YLEISTIETOJA JA TUNNUSLUKUJA KUNNASTA 15 Kuntien lukumäärä 1 1 1 1 1 1 1 57 320 30 Asukasluku

Lisätiedot

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS

Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Tilinpäätös Emoyhtiön tuloslaskelma Emoyhtiön tuloslaskelma, FAS Milj. Liite 1. 1. 31. 12. 2012 1. 1. 31. 12. 2011 Liikevaihto 1 12,5 8,9 Liiketoiminnan muut tuotot 2 4,6 3,6 Materiaalit ja palvelut 3

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015

KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 1 PERHON KUNTA KUUKAUSIRAPORTTI 1.1.-31.7.2015 Heinäkuun lopussa vuosikate +1,562 milj. (297.000 ed. vuotta parempi) Lyhytaikainen laina 31.7.2015 oli Danske Bankilta 6,0 milj., korko % 0,05. PERHON KUNTA

Lisätiedot

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka)

Pielisen Karjalan suhteellinen vuotuinen väestömuutos (pl Juuka) prosenttia 12/ 1 (9) 31.12. Väestö Vuoden lopussa Pielisen Karjalan väkiluku oli 22 89, josta Lieksassa 11 77, Nurmeksessa 7998 ja Valtimolla 2.321 asukasta. Juuan väkimäärä oli 536. Pielisen Karjalan

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP

Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP 1 Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä 5.5.2015/JP TALOUSARVION 2015 TOTEUTUMINEN AJALTA Koulutusyhtymä tilikauden 1-3/2015 jaksotettu tulos on 138.000 euroa negatiivinen. Poistoero- ja investointien toteutumisvarausten

Lisätiedot

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013

Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 2013 Laskelma kuntien ja kuntayhtymien menoista v. 213 1,7 % Toimintakulut 38,3 mrd. : Palkat ja palkkiot 16,39 mrd. 3,6 %,7 % 1,6 %,2 %,3 % 3,8 % Henkilösivukulut 4,96 mrd. Palvelujen ostot 9,78 mrd. Materiaalin

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2010 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048

Toimintakate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 Vuosikate -68 252-140 175 71 923 49-69 360-161 048 1 Tuloslaskelma Tammikuu-Kesäkuu 2014 Laskenn. toteuma 50 % 19.8.2014 Tot 1-6/2014 TA 2014 Tot 2014-TA Tot % Tot 1-6/2013 2013 TP 510 Varhaiskasvatus 5001 Varhaiskasvatuksen hall. Toimintatuotot 0 0 0

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014

TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 257 TULOSLASKELMAOSA 2011 2014 258 259 TULOSLASKELMAOSA Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus kattaa kaupungin palvelujen tuottamisesta aiheutuvat menot. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017

Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Kuntien ja kuntayhtymien vuoden 2014 tilinpäätösarviot sekä talousarviot ja taloussuunnitelmat vuosille 2015-2017 Tiedotustilaisuus 11.2.2015 Toimitusjohtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma 8,0 Kuntasektorin

Lisätiedot

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja

Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja Tilinpäätöksen 2014 ennakkotietoja TOIMINTAYMPÄRISTÖ Väestömäärä kasvoi aiempia vuosia enemmän, runsaalla 600 henkilöllä (e 75 088) Asuntoja valmistui ennätystahtiin 800 (549) Tontit kävivät edelleen kaupaksi,

Lisätiedot

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013

Väkiluku ja sen muutokset 31.12.2013 KUUKAUSIRAPORTOINTI Väkiluku ja sen muutokset 31.12. Väkiluvun kehitys 54800 Mikkelin kaupungin väkilukuennakko kuukausittain 1.1. lukien (joulukuun 2012 luvussa on myös Ristiina ja Suomenniemi vertailun

Lisätiedot

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856

4999 TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ 608.378 538.293,27 88,5 128.506,72 409.786,55 595.346,68 723.853 1.133.640 558.856 00005000 TEKNINEN LAUTAKUNTA (02) 3001 Myyntituotot 1.378.970 927.932,06 67,3 790.178,08 137.753,98 551.426,83 1.341.605 1.479.359 1.367.510 3200 Maksutuotot 88.390 44.446,24 50,3 41.542,63 2.903,61 10.489,55

Lisätiedot

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017

ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2017 ESPOO TALOUSPALVELUT -LIIKELAITOS Toiminta Espoo Talouspalvelut liikelaitos jakaantuu hankintapalvelut -palveluyksikköön sekä

Lisätiedot

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012

KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 KIIKOISTEN KUNTA Luontevasti lähellä kaiken keskellä TILINPÄÄTÖS 2012 Toiminta-ajatus Kiikoisten kunta on paikkakunnan kaikenpuoliseen kehittämiseen pyrkivä, kuntalaisia varten järjestetty palveluorganisaatio.

Lisätiedot

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 JOENSUUN VESI -LIIKELAITOKSEN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017 ltjk 25.9.2014 Joensuun Vesi liikelaitoksen toiminnan kuvaus Joensuun Vesi -liikelaitoksen tehtävänä on huolehtia 1.9.2014 voimaan

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA

NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA 2015-2018 RAHOITUSOSA TULOSLASKELMA, kaikki yhteensä Kaupunginhallitus 10.11.2014 TP13 TA14 TPE14 TE-ehd15 TA15 TS16 TS17 TS18 TOIMINTATUOTOT ulk. 54 938 394 54 714 021 54 278 135 49 982 333 48 746 164 46 636 204 48 026 075

Lisätiedot

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014

RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 RAAHEN KAUPUNKI TALOUSARVION JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISOHJELMAN TOTEUTUMINEN 30.9.2014 Kaupunginhallitus 4.11.2014 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 SISÄLLYSLUETTELO Asukasluvun kehitys 2 Työttömyysasteen

Lisätiedot

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010

Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013. Kvsto 3.11.2010 Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013 Kvsto 3.11.2010 Kansantalouden kehitys Yksiköity tavaraliikenne viennin osalta vuosina 2006 2010 (Helsingin Satama) Tonnia Kansantalouden ennustelukuja vuodelle

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010. Tilastoaineistoa UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Arvio tavoitteiden ja strategian toteutumisesta 2010 Tilastoaineistoa Kaupunginhallitus 4.4.2011 Uusikaupunki, työvoima ja työlliset Muutos vuodesta 2000 Työvoima Muutos vuodesta

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015

TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI TILINPÄÄTÖS 2014 Shp:n valtuusto 8.6.2015 Väestö 31.12.2014 405.635 kasvu ed. v. 0,52% Talousjohtaja Jarkko Raatikainen Sairaanhoitopiirin talouden tavoitteet Talouden

Lisätiedot

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen

Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Kunnanhallitus 98 13.04.2015 Rautavaaran kunnan vuoden 2014 tilinpäätöksen hyväksyminen ja allekirjoittaminen Khall 13.04.2015 98 Kuntalain (365/1995) 68 :n mukaan kunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kunnanhallituksen

Lisätiedot

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6

PERUSTURVA TA-ESITYS 2015 VASTUUALUE-MENO-TULOLAJITASO Perusturvalautakunta 30.9.2014 liite nro 6 Hallinto Korvaukset kunnilta 3 126 Muut suoritteiden myyntituotot 7 860 8 000 8 000 1 260 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 7 860 8 000 8 000 4 386 8 000 Maksetut palkat ja palkkiot -304 400-342 300-342

Lisätiedot

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat

RAHOITUSOSA. Talousarvion 2005 rahoituslaskelma. Taloussuunnitelmakauden rahoituslaskelmat RAHOITUSOSA RAHOITUSOSA n rahoitusosaan kootaan käyttötalous-tuloslaskelma- ja investointiosan tulojen ja menojen aiheuttama kassavirta (varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta). Lisäksi rahoitusosaan

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit

Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset. Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Vuoden 2015 talousarvioon tehtävät muutokset Käyttötalous Tuloslaskelma Rahoituslaskelma Investoinnit Määrärahamuutokset Ta ennen Ta ennen Määrärahoihin tehtävät Ta muutoksen Ta muutoksen Toimi- muutosta

Lisätiedot

Talousarviomuutos 2015

Talousarviomuutos 2015 Kunnanhallitus 232 30.11.2015 Valtuusto 50 07.12.2015 Talousarviomuutos 2015 362/02.02.02/2015 Kunnanhallitus 30.11.2015 232 Valmistelija: kunnansihteeri Vuoden 2015 talousarvion muutosesitys perustuu

Lisätiedot

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA

2.5 KASVATUS- JA OPETUSLAUTAKUNTA 2. KASVATUS JA OPETUSLAUTAKUNTA TULOSLASKELMA TP 2 TA 22 TA 23 TA 2 TA 2 TOIMINTATUOTOT MYYNTITUOTOT 72 7 32 7 69 6 MAKSUTUOTOT 3 3 76 9 2 9 TUET JA AVUSTUKSET MUUT TOIMINTATUOTOT SISÄISET TULOT TOIMINTATUOTOT

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff

Tilinpäätös 2013. 31.3.2014 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2013 31.3.2014 Minna Uschanoff Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku kääntyi laskuun. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2013 lopussa 21 129 eli 43 asukasta vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys

HELSINGIN SEUDUN YMPÄRISTÖPALVELUT -KUNTAYHTYMÄ Talousarvion 2012 muutosesitys HSY Yhteensä x 1 000 euroa (ilman sisäisiä eriä) Tukip.aih. Muut TOIMINTATULOT 310 476 321 895 0 0 321 895 Myyntituotot 302 555 314 286 7 1 004 315 297 Kuntaosuudet 3 571 3 370 0 0 3 370 Muut tuotot 4

Lisätiedot