Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013"

Transkriptio

1 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS

2

3

4

5 SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA Toimintatuotot Toimintakulut Toimintakate Verotulot Valtionosuudet Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN RAHOITUSLASKELMA PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN MUUTOKSET JA LAINASALKUN RAKENNE MAKSUVALMIUS VUODEN 2012 TILINPÄÄTÖKSEN ENNAKOINTIA INVESTOINTIOSAN TOTEUTUMISVERTAILU Liite 1: TAMMELAN KUNNAN ASUNTOJEN LUKUMÄÄRÄ JA TALOUSTILANNE... Liite 2: INVESTOINNIT...

6

7 1 TAMMELAN KUNNAN OSAVUOSIKATSAUS Seuraavassa tarkastellaan kunnan tuloslaskelmaa ja sen osatekijöiden toteutumista tilanteessa. Samoin tarkastellaan kunnan toiminnallisten tavoitteiden toteutumista tehtävittäin ja rahoitustarpeen toteutumista. 1 TULOSLASKELMA Kunnassa tuloslaskelman tehtävänä on ilmoittaa, riittääkö tuottoina kertynyt tulorahoitus palvelujen tuottamisesta aiheutuneiden kulujen kattamiseen. Toiminnan tuotot ja kulut ryhmitellään kunnan tuloslaskelmakaavassa tuloja menolajeittain. Tuloslaskelman kaavasta on annettu kirjanpitolautakunnan kuntajaoston ohjeet Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelman laatimisesta. Oheisena tuloslaskelma, johon sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset menot. Poistot on esitetty laskennallisesti eli 50,0 % kokonaispoistoista, vaikka varsinaisia poistokirjauksia ei ole tehty tässä vaiheessa (vastaavalla tavalla on käsitelty vesilaitoksen poistot ja jäännöspääoman korko). Myös sisäisistä palveluista on kirjattu 50 % talousarvioon varatuista summista, paitsi kopio- ja postituspalvelut on kirjattu toteutuneen käytön mukaisesti. Tuloslaskelmaa verrataan vastaavaan aikaan viime vuonna. KUNNAN TULOSLASKELMA Talousarvio Muutos % % Myyntituotot ,4 % 2,0 % Maksutuotot ,9 % 3,0 % Tuet ja avustukset ,7 % 32,1 % Muut tuotot ,7 % 6,1 % TOIMINTATUOTOT ,6 % 4,1 % Henkilöstökulut ,6 % 1,8 % Palvelujen ostot ,8 % 6,9 % Aineet, tarvikkeet ja tavarat ,2 % -1,5 % Avustukset ,6 % -2,4 % Muut kulut ,4 % -1,3 % TOIMINTAKULUT ,9 % 3,6 % TOIMINTAKATE ,0 % 3,5 % Verotulot ,1 % -0,5 % Valtionosuudet ,0 % 4,4 % Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot ,8 % -1,2 % Muut rahoitustuotot ,6 % -9,9 % Korkokulut ,8 % -21,7 % Muut rahoituskulut ,8 % 14,9 % VUOSIKATE ,2 % -21,8 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman muk. poistot ,0 % 9,7 % TILIKAUDEN TULOS ,5 % -73,4 % Poistoeron muutos ,0 % 2,5 % Tilikauden yli-/alijäämä ,7 % -64,0 %

8 2 VESILAITOKSEN TULOSLASKELMA Talousarvio Tot. Muutos % % Toimintatuotot Vesi- ja jätevesimaksut ,0 % 6,8 % Sisäiset vesi- ja jätevesimaksut ,4 % 3,3 % Vesihuollon liittymismaksut ,1 % Liikevaihto ,6 % -9,2 % Liiketoiminnan muut tuotot Materiaalit ja palvelut Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana ,5 % 19,1 % Palvelujen ostot ,3 % 11,4 % Materiaalit ja palvelut yhteensä ,5 % 12,2 % Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot ,7 % -12,6 % Henkilöstösivukulut Eläkekulut ,4 % -10,5 % Muut henkilösivukulut ,6 % -11,7 % Henkilöstökulut yhteensä ,8 % -12,3 % Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot ,0 % 13,7 % Liiketoiminnan muut kulut ,7 % -9,1 % Liikeyli-/alijäämä ,5 % -718,2 % Rahoitustuotot ja -kulut Muut rahoitustuotot ,0 % -48,5 % Korkokulut -11 Korvaus jäännöspääomasta ,0 % 16,7 % Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä ,9 % 18,2 % Yli-/alijäämä ennen satunnaisia eriä ,7 % 137,7 % Yli-/alijäämä ennen varauksia ,7 % 137,7 % Varausten ja rahastojen muutos Poistoeron muutos ,0 % 31,4 % Tilikauden yli- /alijäämä ,7 % 186,2 %

9 3 1.1 Toimintatuotot Varsinaisen toiminnan tulot jaotellaan tuloslaskelmassa seuraavasti: - myyntituotot - maksutuotot - tuet ja avustukset - muut tuotot Toimintatuottoja on kertynyt 3,81 milj. euroa kesäkuun loppuun mennessä eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintatuloja oli kertynyt 3,66 milj. euroa eli kasvua on ollut 4,1 %. Oheisena toimintatuottojen jakautuminen. Toimintatuotot muut tuotot 28,5 % myyntituotot 47,9 % tuet ja avustukset 3,0 % maksutuotot 20,6 % 1.2 Toimintakulut Toimintakulut jaotellaan tuloslaskelmassa vähintään seuraaviin ryhmiin: - henkilöstökulut - palvelujen ostot - aineet, tarvikkeet ja tavarat - avustukset - muut kulut Toimintakulut olivat 18,97 milj. euroa eli 48,9 % budjetoidusta. Vastaavana aikana viime vuonna toimintakulut olivat 18,31 milj. euroa. Kasvua edellisvuodesta on ollut 3,6 %.

10 4 Oheisena toimintamenojen jakautuminen. Toimintamenot aineet ja tarvikkeet 5,8 % avustukset 4,7 % muut kulut 3,3 % henkilöstömenot 39,0 % palvelujen ostot 47,2 % Viime vuonna henkilöstömenojen osuus toimintamenoista oli 39,7 % ja palvelujen ostojen osuus toimintamenoista oli 45,7 %. Oheisena käyttötalousmenojen jakautuminen tehtävittäin. Kiinteistötoimi, liiketoiminta, ruoka- ja puhdistuspalvelut sekä vesihuolto eivät ole mukana kaaviossa, koska niiden käyttötalous on positiivinen tässä vaiheessa.

11 5 1.3 Toimintakate Toimintakate kertoo paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla. Toimintakate on -15,155 milj. euroa. Vastaavasti vuosi sitten toimintakate oli -14,64 milj. euroa. Verrattuna talousarvioon toimintakate on toteutunut 49,0 %:sti. Viime vuoteen verrattuna toimintakate on heikentynyt 3,5 %. 1.4 Verotulot Kunnan verotuloja on kertynyt 9,72 milj. euroa eli 50,1 % budjetoidusta. Verotulojen lasku edellisvuoden 9,76 milj. eurosta on ollut 0,5 %. Kunnan tuloveroa on kertynyt 9,10 milj. euroa eli 54,0 % budjetoidusta. Tuloveroa on kertynyt euroa edellisvuotista (9,20 milj. euroa) vähemmän eli laskua on ollut 1,4 %. Yhteisöveroa on kirjattu 0,587 milj. euroa eli 45,7 % budjetissa arvioidusta. Vastaavana aikana viime vuonna yhteisöveroa on kertyi 0,539 milj. euroa eli kasvua viime vuoteen verrattuna on ollut 0,048 milj. euroa, 8,9 %. Kiinteistöverot kannetaan aina vuoden loppupuolella. Verot tilitetään kunnalle lokakuussa ja marraskuussa. 1.5 Valtionosuudet Valtionosuuksista on toteutunut 50,0 % eli niitä on kertynyt kesäkuun loppuun mennessä 6,50 milj. euroa. Vastaavana aikana viime vuonna valtionosuuksia oli kertynyt 6,23 milj. euroa eli kasvua on 4,4 %. 1.6 Vuosikate Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa, riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli pysyvien vastaavien poistot. Vuosikate on 1,04 milj. euroa ja se on toteutunut jo 74,2 %:sti. Laskennalliset sumupoistot ovat 0,91 milj. euroa kuudelta kuukaudelta. Viime vuonna vuosikate vastaavana aikana oli 1,33 milj. euroa. Laskua on ollut -21,8 % edellisvuoteen verrattuna.

12 6 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN KUNTASTRATEGIA Toiminta-ajatus: Tammela tarjoaa hyvän ja turvallisen ympäristön viihtyisälle asumiselle ja edellytykset yrittämiselle. Kunta järjestää asukkailleen laadukkaat ja tasa-arvoiset peruspalvelut taloudellisesti seudullista yhteistyötä ja yrittämistä hyödyntäen. Visio 2016: Etelä-Suomen luonnonläheinen hämäläinen maaseutupitäjä Tammela houkuttelee ihmisiä elämään, asumaan ja toimimaan. Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät 1. Toimivat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä opetuksen palvelut Arviointikriteerit Tavoitetaso Laadukkaat, riittävät ja ennaltaehkäisevät peruspalvelut Peruspalveluiden toteuttaminen ja kehittäminen hyväksyttyjen strategioiden ja ohjelmien pohjalta (mm. lapsi - ja nuorisopoliittinen ohjelma, vanhustyön ja varhaiskasvatuksen strategiat, lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelm a, seudun hyvinvointija turvallisuusstrategia, kyläohjelma). Toteutuminen. 2. Turvallinen ja toimiva elinympäristö 2.1.Rakentamisvalmiita rakennuspaikkoja ja omistusasuntoja myynnissä tarvetta vastaavasti Markkinoidaan ja myydään asuntoohjelman periaatteiden mukaisesti rakennuspaikkoja. Tonttimarkkinointia kunnantalolla ja etuovi.com kautta. Myytiin vain yksi tontti. Uudelta Siiki- Mutalan alueelta ei ole mennyt vielä yhtään tonttia. Kunnalla on myymättömiä omakotitontteja 58 kpl 2.2. Kaavoituksella luotu valmiuksia uusiin asuinpaikkoihin yhdyskuntarakennetta tiivistämällä Kaavoitus- ja maankäyttötoimikunta on käsitellyt vireillä olevat kaavahankkeet ja antanut kannanottonsa niiden jatkovalmisteluun sekä yhdyskuntarakenteen toteutukseen. Toimikunta on käsitellyt uusina kaavahankkeina mm. Pyhäjärvien ja Kaukjärven rantaosayleiskaavan aloitusta ja kerrostalorakentamisen mahdollistavaa asemakaavamuutosta.

13 7 2.3.Vesiensuojelu- ja kunnostushankkeiden määrä Ollaan mukana vähintään kolmessa hankkeessa ja osoitetaan kuntarahoitusosuudet suunnitteluun ja varaudutaan osaltaan toteutuksiin talousarviomäärärahoin. Ollaan oltu mukana kolmessa hankkeessa: * Kaukjärvi kirkkaammaksi * Pohjois-Tammelan vesistöt * Tammelan järvet ja kalasto 2.4 Asumisen, yritystoiminnan, palvelut ja liikkumisen kattava yhdyskuntarakenteen selvitys 2.5 Liikenneturvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen Strategisen seudullisen maankäytön rakennetarkastelun (FOSTRAN) tultua valmiiksi sen käytännön toteuttaminen. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivittäminen. Seudullisen liikenneturvallisuussuunitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen. FOSTRA otettu huomioon maankäytön suunnittelussa, kuten tuulivoimaosayleiskaavassa sekä alkuun laitetuissa Pyhäjärven ja Kaukjärven rantaosayleiskaavassa. Maakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman päivitys on työn alla. Seudullinen turvallisen ja viisaan liikkumisen suunnitelma valmistui. Toimenpiteinä on käsitelty jo koko kirkonkylän alueen liikenteen rauhoittamista, Vanhatien läpiajoliikenteen rajoittamista sekä Ruisluodontien ja Kymmenystien risteysjärjestelyä. 3. Työllisyys ja yrittäjyys 3.1. Työttömyysaste Pitkäaikaistyöttömyyden hoidon tehostaminen (mm. ohjaus, neuvonta sekä seuranta, kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen työtoiminta) ja nuorten syrjäytymisen ehkäiseminen yhteiskuntatakuusta annettavan lain mukaisesti Yritysten lisäys Yritysten nettolisäys 25 kpl. Intro työpajahanke käynnistynyt kunnassa ELY keskuksen rahoituksen turvin Työpajan toiminnan kehittäminen ja asiakaskunnan monipuolistaminen aloitettu. Työpajassa yksi työntekijä tilanteessa, ohjausryhmän kokouksia ei vielä toteutunut Tilastoluvut eivät ole vielä valmistuneet julkaistaviksi.

14 8 Prosessit ja rakenteet Kriittiset menestystekijät 1. Palveluiden tuottamisen uudet toimintatavat Kunnan elinkeinopoliittisen ohjelman toimenpiteet elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan valmistelun mukaisesti ja noudattaen yritysvaikutusten arvioinnissa hyväksyttäjä mittareita. Arviointikriteerit Tavoitetaso Toimiva seudullinen ja kunnallinen vesihuolto Seudullisen vesihuoltolinjan rakentamisen valmistelu välillä Porras - Forssa ja vedenottolupahakemuksen tekeminen sekä siirtoviemärin toteuttaminen yhdessä valtion vesihuoltotyönä. Yritysvaikutuksia on ryhdytty tarkastelemaan kuntaa koskevina strategisina vaikutuksina koko kuntatasoon, yritysten yritystoimintaan sekä elinkeinoelämään ja työllisyyteen. On käynnistetty elinkeinopainotteisen kuntastrategian laatiminen. Syyskuussa tullaan järjestämään valtuustotason seminaari, jonka yhtenä teemana on yritysvaikutusten arvioinnin mittaamisen tavat kunnallisen päätöksenteon yhteydessä. Toteutuminen Forssan vesihuoltoliikelaitos on jättänyt aluehallintovirastolle vedenottolupahakemuksen Portaan Kellarimäkeen. Siirtoviemärin rakentamisen aikataulu on siirtynyt vuosiin Yrittäjyyden luominen palvelutuotantoon Kylien viemäröinnin yleissuunnitelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen ja tukeminen. Kunta on suunnitellut ja ollut taloudellisesti mukana Ruostejärven vesihuoltolinjan toteuttamisessa. Linjan rakennuttaa Etelä-Tammelan vesihuolto Oy. Mustialan uusi siirtoviemäri on suunniteltu ja rakentaminen alkaa syksyllä.

15 9 Edellytysten luominen yksityisten palveluiden käytölle. FORTE hankkeen työryhmässä on ollut mukana kunnan edustus, Koivula ja Setälä. Palvelusetelin käyttöönottamista on valmisteltu laajalla selvitystyöllä. 2. Eri yksiköiden rajat ylittävät toimivat prosessit 2.1.Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden laadukas, kustannus-tehokas ja vaikuttava kokonaisuus Toimivan sopimusohjausjärjestelmän luominen sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottamiseen ja järjestämiseen. Seudullisen palvelurakenneohjausryhmän johdolla on jatkettu hyvinvointikuntayhtymän perustamiseen liittyvien selvitysten tekemistä. On oltu mukana seudullisissa ja maakunnallisissa selvityshankkeissa sekä seurattu sosiaalitoimen ja terveydenhuollon yhdistämishankkeen ja kuntarakenne- hankkeen edistymistä. Syksyllä on valtiovarainministeriölle annettavien lausuntojen vaihe ja hyvinvointikuntayhtymän päätöksenteko- ja aikataulutusratkaisut.

16 10 Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset menestystekijät 1.Tasapainoinen talous Arviointikriteerit Tavoitetaso Lainanhoitokate 1.2. Vuosikate Vähintään 1. Vuosikate kattaa poistot. Toteutuminen Lainanhoitokate on 2,0 Vuosikate kattaa 6 kuukaudelle suhteutetut poistot 1,1 kertaa Lainaa/asukas Enintään n euroa/asukas suunnittelukauden lopussa. Lainaa on yhteensä euroa/asukas. 2. Palvelujen tuottamiseen ja järjestämiseen oikein mitoitetut henkilöstö- ja tilaresurssit Henkilöstö-, tila- ja palvelumitoitus Talonmiestehtävät hoidetaan uuden mitoituksen mukaisesti. Sosiaalityöntekijöiden mitoitus yksi sosiaalityöntekijä / 2000 asukasta. Järjestelyt toteutetaan Häiviän päiväkodin ja Saaren koulun myynnin yhteydessä. Kunnassa alkaen kolme sosiaalityöntekijän virkaa, joista yksi määräaikaisesti täytetty. Mitoitus hieman yli 2000 as. /sos.tt. 3. Aktiivinen konserniohjaus ja omistajapolitiikka Tavoite- ja talousarviokeskustelujen/ kumppanuusneuvottelujen määrä konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa Kaikkien merkittävien konserniyhteisöjen ja yhteistyötahojen kanssa, jotka kunnanhallitus nimeää vuosittain, on pidetty vähintään yksi keskustelu/ neuvottelu. Keskustelut on pidetty HAMK:n, Tammelan Aluelämpö Oy:n ja Kiinteistö Oy Tammelan Vuokra-asuntojen edustajien kanssa. FSTKY:n ja Kanta- Hämeen Sairaanhoitopiirin edustajat ovat olleet mukana kuntaa koskevissa laajoissa selvitystöissä ja sopimusohjausneuvotteluissa

17 11 Osaaminen ja uudistuminen Kriittiset menestystekijät Osaava, sitoutunut ja aikaansaava henkilöstö Arviointikriteerit Tavoitetaso Henkilöstön koulutus Määrärahavaraukset vähintään 0,8 % palkoista 1.2.Sairauspoissaolot Keskimäärin enintään 9 työpäivää/työntekijä/ vuosi. 1.3 Työhyvinvointi Kehittämissuunnitelmien toteuttamista seurataan edelleen. Toteutuminen Koulutusmääräraha on 0,8 % palkkasummasta. Käyttöaste oli 37,6 % Sairauspoissaolopäiviä on ollut viidessä kuukaudessa (edellisenä vuonna vastaavana aikana oli 1.577). Kevan työhyvinvointikysely toteutettiin keväällä Työyksiköt ovat analysoineet tuloksia ja päivittäneet kehittämissuunnitelmiaan. 1.4.Henkilöstöstrategia ja työsuojelun toimintaohjelma Henkilöstöstrategian ja työsuojelun toimintaohjelman toteuttamisohjelman laadintaa eli ohjelmien ns. jalkauttamista jatketaan. Henkilöstöstrategian toteuttamisohjelman laadintaa jatketaan.

18 12 3 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 100 YLEINEN HALLINTO Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Kunnan päätöksenteon perustaminen strategiseen malliin, missä uudistetaan kunnan toimintaajatus, visio 2030 ja vaikuttavuuden, rakenteiden, talouden sekä osaamisen menestystekijät. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Peruspalveluilta vaadittava laatu, turvallisen ja toimivan yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön edellyttämät maankäytön ja kaavoituksen ratkaisut asumiselle ja elinkeinoille. Terveydenhuollon ja sosiaalitoimen palveluiden tuottamisen ja järjestämisen laadukas ja kustannuksiltaan tehokas julkisen palvelun malli yhdistettynä yksityiseen palvelutuotantoon. Kuntastrategian valmistuminen ja sen valtuuston hyväksyntä sekä ottaminen tulevien vuosien talousarvioiden ja suunnitelmien perustaksi. Terveydenhuollon sopimusohjausjärjestelmän kehittäminen kunnan tilaajaroolin selventämisellä ja kuntayhtymän suoritteiden kustannuslaskennan avulla. Toteutuminen Kuntastrategian valmistelutyö on alkanut valtuuston ja kunnanhallituksen seminaareilla sekä kunnan johtoryhmätyöskentelyllä. Mukaan valmisteluun otettiin myös henkilöstö virastokokouksen kautta sekä muut sidosryhmät valtuustoseminaariin kutsuttuina. Valtuuston hyväksyntä strategialle hankitaan marraskuuhun -13 mennessä. Hallintokunnat hyödyntävät kuntastrategiaa talousarvioesityksissä asettaessaan tavoitteita ja niiden vaatimia toimenpiteitä Seudullisen hyvinvointikuntayhtymä n perustaminen on valmisteilla Päätöksenteko on tapahtumassa kuluvan vuoden toisella puoliskolla.

19 13 Talouden tunnusluvut oikein mitoitetun henkilöstö- ja tilaresurssien käytön avulla, jolloin on huomioitu konserniohjaus ja kunnan omistajana tekemät ratkaisut. Henkilöstöstrategian toimintasuunnitelmien toteutuminen ja työhyvinvoinnin kehittämis-suunnitelmat Hyvinvointi- ja turvallisuusstrategian työstö hyvinvointivaliokunnassa ja seudun hyvinvointikuntayhtymää valmistelevien työryhmien jatkotyöskentelyyn vaikuttaminen. Suunnitelmien toteutumisen seuranta ja henkilöstöraportissa todettujen seikkojen sekä työterveyssuunnitelman sisältämien ohjelmien toteuttaminen. Seudullinen hyvinvointi- ja turvallisuusstrategia on päivitetty ja ajantasaiset tilastot liitetty tilastoosaan grafiikkakuvauksineen. Henkilöstöstrategian ydintavoitteita tullaan sisällyttämään valmisteilla olevan kuntastrategian tavoitteisiin ja kehittämissuunnitelmiin, joilla kuntastrategian tavoitteita toteutetaan koko kuntatasolla. Suoritteet Talousarvio 2013 Asukasmäärä Tarkastuspäivät Kokoukset kpl/kunnanvaltuusto Kokoukset kpl/kunnanhallitus Henkilökuntamäärä Työllistettyjä pitkäaikaistyöttömiä Kuntalisä Yhteenveto kunnan asunto- ja kiinteistöyhtiöiden laajuus- ja taloustiedoista on liitteenä. 100 YLEINEN HALLINTO KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,04 49,1 % ,96 T U L O T , , ,79 35,5 % ,21 N E T T O , , ,25 53,3 % ,75

20 14 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI 210 KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Saumaton ja joustava sekä toimiva työnjako erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon kanssa. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Odotusaika hoitoon/päivä. Hoito palvelukeskuksessa turvataan 3 päivän sisällä. Ylikäyttöä enintään 10 hpv. Toteutuminen. Ikäihmisten toimintakyvyn ja hoidon tarpeen edellyttämät palvelut. Laatusuosituksen (STM 2008) mukaisten palvelumuotojen osuuksien seuranta kunnan yli 75 vuotiaiden asukkaiden osalta. 75 vuotta täyttäneistä: - 91 % asuu kotona - 13 % saa säännöllisen kotihoidon palveluja - 5 % saa omaishoidon tukea - 5 % asuu tehostetussa palveluasumisessa 87,4 % asuu kotona 14,6 % saa säänn. kotihoidon palveluja 4,6 % saa omaishoidon tukea 8,95 % asuu tehostetussa palveluasumisessa - 3 % asuu laitoshoidossa 3,6 % asuu laitoshoidossa Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Resurssien taloudellinen käyttö - kustannustietoisuus Nettokustannukset / hoitopäivä Laitoshoitopäivä 95. Tehostetun palveluasumisen asumispäivä 95 Toteutuminen Laitoshoito: 89,08 / hpvä Tehostettu palveluasuminen: 86,64 / hpvä

21 15 Suoritteet Talousarvio 2013 Kodinhoitoavut/lapsiperheet Kodinhoitoavut/vanhusruokakunnat Kodinhoitoavut/muut Kodinhoitoapukäynnit Kotisairaanhoitokäynnit Omaishoitotuen saajat Asumispäivät (tehostettu, ostetut ) Tehostettu palveluasuminen / kaikkien asiakkaiden lkm (sis 18 int.as) Asumispäivät (tehostettu, oma tuotanto) Asuntokorjausten lukumäärä Palvelukeskuksen hoitopaikat Palvelukeskuksen hoitopäivät KOTIHOITO JA VANHUSTYÖ KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,53 49,9 % ,47 T U L O T , , ,25 47,2 % ,75 N E T T O , , ,28 50,8 % ,72

22 TOIMEENTULOTURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Toteutuminen Palvelun toimivuus Keskimääräinen odotusaika Pääsy palveluun ja hakemuksen käsittely 0-3 päivän kuluessa yhteydenotosta.. Suoritteet Talousarvio 2013 Toimeentulotukitapaukset / perheet TOIMEENTULOTURVA KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,44 60,8 % ,56 T U L O T , , ,57 51,8 % ,43 N E T T O , , ,87 65,4 % ,13

23 MUU SOSIAALITURVA Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Toteutuminen Kolmannen sosiaalityöntekijän työpanoksen allokointi sosiaalityön eri tehtäväalueiden sisällä. Henkilöstöresurssi kohdennetaan sosiaalityön alueelle, joka eniten tarvitsee resurssia ja kaikkien sosiaalityöntekijöiden tehtävän kuvia ja työn sisältöjä tarkastellaan. Tehtävänkuvat ja työn sisällöt selkeytyneet ja työmäärät tasaantuneet sosiaalityöntekijöillä. Kolmas sosiaalityöntekijä tekee 100 % lastensuojelutehtäviä. Suoritteet Talousarvio 2013 Huostaanotetut lapset Työtoiminnan toimintapäivät Lastensuojelulaitosten ja perhekotien hoitopäivät Lastensuojelun perhehoidon hoitopäivät - * Vaikeavammaisten kuljetuspiirissä olevat Kehitysvammaisten asumispalvelut/päivät Vammaisten päivätoiminnan toimintapäivät Kehitysvammalaitoksen hoitopäivät Sotaveteraanien kuntoutus/muut palvelut/henkilöä Henkilökohtaiset avustajat * ei seurattu toteumaa suoritteissa 230 MUU SOSIAALITURVA KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,01 54,1 % ,99 T U L O T , , ,84 103,8 % ,84 N E T T O , , ,17 52,5 % ,83

24 TERVEYDENHUOLTO Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Tarpeenmukainen ja joustava pääsy FSTKY:n palveluihin Hoitotakuujärjestelmän toimivuus Terveysaseman lääkäripalvelujen riittävyys. Asiakkaan keskimääräinen odotusaika Tilastot ja palvelukyselyt Lääkärivirkojen täyttöaste Hoitoon pääsyn turvaamista koskevan lainsäädännön mukaiset odotusajat toteutuvat eivätkä ylity. Palvelut toteutuvat hoitotakuujärjestelmän mukaisesti Aseman lääkärinvirat ovat vakituisesti täytetty. Toteutuminen Asiakkaat ovat päässeet hoidon tarpeen arviointiin ja kiireettömään hoitoon hoitotakuun edellyttämässä ajassa ja kiireelliseen hoitoon heti. Kts. edellinen Terveysaseman lääkärinvirat (3 kpl) on vakituisesti täytetty, Yksi viranhaltijoista ollut lyhyellä virkavapaalla; sijaisuus täytetty. Suoritteet Talousarvio 2013* Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: perusterveydenhuoltoa Avohoito Erityistoiminnot Vuodeosaston hoitopäivät Suun terveydenhuolto Forssan seudun terveydenhuollon kuntayhtymä: Forssan sairaala: erikoissairaanhoitoa Poliklinikkakäynnit/ yleissairaudet Hoitojaksot/ yleissairaudet Avohoito/ mielenterveystyö Hoitopäivät/ psykiatrian erikoissairaanhoito Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri, erikoissairaanhoito Yleissairauksien erikoissairaanhoito - Poliklinikkakäynnit 1 150** Hoitojaksot 246** Psykiatrian erikoissairaanhoito - Avohoito 7** Hoitopäivät 96** * Talousarvion 2013 suoritemäärät muutettu vastaamaan kunnan ja kuntayhtymän välisen palvelusopimuksen mukaisia suoritemääriä. ** K-HKS:stä kerrottu, että vahingossa aiemmin ilmoitetut suoritteet katsottu ajalta 1-5/2012. Nyt korjattu suoritemäärät vastaamaan aikaa 1-6/2012.

25 TERVEYDENHUOLTO KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,69 50,4 % ,31 SIVISTYS- JA VAPAA-AJAN TOIMI 200 VARHAISKASVATUS Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Päivähoito- /esiopetuspaikkojen riittävyys. Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Kaikille hakeneille päivähoito- /esiopetuspaikka. 2 viikkoa äkillisissä työllistymis- ja opintotapauksissa, muuten 4 kuukautta Toteutuminen. Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen hallinnonalojen yhdistyminen; käytäntöjen yhteen saattaminen. Selkeät toimintatavat Yhteisesti sovitut toimintatavat käytössä ja säännöllisesti arvioitavina Hallinnonalat yhdistyneet. Toimintatapoja muodostetaan. Talouden ja resurssien hallinta Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Palvelujen käytön seuraaminen. Käyttöaste. Tavoitetaso vähintään 80 % Toteutuminen Päivähoito: Häiviän päiväkoti 69,83 Perhepäivähoito 71,00 Portaan päiväkoti 74,26 Tammelan päiväkoti 84,93 Esiopetus 93,22 %

26 20 Suoritteet Talousarvio 2013 Päiväkodin läsnäolopäivät Päiväkotipaikat Perhepäivähoidon läsnäolopäivät Perhepäivähoitopaikat Ryhmäperhepäiväkodin läsnäolopäivät Ryhmäperhepäiväkotipaikat Muu päivähoito/lapsia per toimintapäivä Muu päivähoito/toimintapäivä Esiopetuksen läsnäolopäivät Esiopetuspaikat Kerhopaikat Kerhon läsnäolopäivät VARHAISKASVATUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,45 45,9 % ,55 T U L O T , , ,66 58,8 % ,34 N E T T O , , ,79 44,4 % , PERUSOPETUS Prosessit ja rakenteet Kriittiset Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 menestystekijät Varhainen ja oikeaaikainen tuki Tukitoimenpiteiden saatavuus Koulussa käytetään moni-ammatillisessa yhteistyössä sovittuja varhaisen puuttumisen malleja, ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Toteutuminen Varhainen tuki on vähentänyt tehostetun ja erityisen tuen tarvetta Turvallisuus Koulukiusaamisen ehkäisy Kaikki koulut toimivat Kiva-koulu periaatteiden mukaisesti. Arvioinnin mukaan oppilaat kokevat koulun sosiaalisen ympäristön turvalliseksi (tulos 4,5/5).

27 21 Suoritteet Talousarvio 2013 Peruskoululaiset Peruskoulujen opettajat Kyyditettävät peruskoululaiset Peruskoulujen koulutyöntekijät Yhteisten koulujen oppilaat PERUSOPETUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,24 47,5 % ,76 T U L O T , , ,59 49,5 % ,41 N E T T O , , ,65 47,5 % , MUU KOULUTUS Muu koulutus sisältää kansalaisopiston, taiteen perusopetuksen ja lukion. 310 MUU KOULUTUS KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,14 20,5 % ,86 Suoritteet Talousarvio 2013 Musiikkiopiston opiskelijoita Musiikkileikkikoulun ryhmiä Kuvataidekoulun opiskelijoita Kansalaisopiston opiskelijatunnit Lukion opiskelijoita

28 VAPAA-AIKATOIMI Vaikuttavuus Kriittiset menestystekijät Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Hyvinvoinnin edistäminen Lapsi- ja nuorisopoliittisen ohjelman toteutuminen Toteutetaan vuoden 2013 ohjelmassa kirjatut toimenpiteet Uuden ohjelman valmistelut aloitetaan syksyllä. Aloitetaan valmistelut uuden ohjelman aikaansaamiseksi vuosille Liikuntastrategia Liikuntakeskuksen kehittämissuunnitelma Liikuntakeskuksen kehittämistyöryhmä on kokoontunut ja suunnitelma valmistuu syksyllä. Varhaiskasvatuksen ja liikuntatoimen yhteistyön kautta alle kouluikäisten liikunnan lisääminen Uudenmaan ELY:n avustus alle kouluikäisten liikunnan lisäämiseksi. Suoritteet Talousarvio 2013 Työllistettäviä nuoria Nuorisotyön ohjaustunnit Kulttuuritilaisuuksiin osallistujat Kirjastossa käyntejä Kirjastoaineiston lainat Liikunnanohjaustunnit VAPAA-AIKATOIMI KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,21 50,4 % ,79 T U L O T , , ,51 62,7 % ,49 N E T T O , , ,70 49,2 % ,30

29 23 TEKNINEN TOIMI 410 YHDYSKUNTAPALVELUT Tavoitteet Kriittiset menestystekijät Hyvä ympäristön tila Hyväkuntoiset, liikenneturvalliset ja kunnan omistuksessa olevat liikenneväylät Arviointikriteerit Tavoitetaso 2013 Ympäristön tilasta huolehtiminen Kunnan omistuksessa olevien katualueiden määrä Tiedotuskampanja vieraslajien torjumisesta sekä rantanäkymien raivaamisesta yhteistyössä kylien kanssa. Vesistöjen kunnon seuranta ja tietojen laitto nettiin. Katualueiden lohkominen kunnalle 5 kpl/vuosi Toteutuminen Tiedotteen laatiminen aloitettu. Vesinäytteitä on kerätty ja tulosten valmistumisen mukaan laitettu nettiin. Aikaisemmin vireille laitettuja lohkomisia on valmistunut 2 kpl. Uusia ei ole vielä laitettu vireille. Suoritteet Talousarvio 2013 Rakennusluvat Poikkeusluvat Korjausavustuspäätökset Maa-ainesluvat Ympäristöluvat Suunnittelutarveratkaisut Ilmoitukset / muutospiirustukset Avustettavat tiet/km Hoidettavat puistoalueet/ha 11 12,5 12,5 Venesillan leirintäalue/ha 1,7 1,7 1,7 Saaren kansanpuisto/ha Tiet / km 29,3 29,8 29,3 410 YHDYSKUNTAPALVELUT KÄYTTÖ KÄYTTÖ TA 2013 K % POIKKEAMA M E N O T , , ,85 49,3 % ,15 T U L O T , , ,50 37,7 % ,50 N E T T O , , ,35 50,6 % ,65

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 2014 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...3 TALOUSARVION YLEINEN OSA...7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia...

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2010 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 2012 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...4 2. Kuntastrategia...5

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2009 JA TALOUSSUUNNITELMA 2010 2011 SISÄLLYSLUTTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS...1 TALOUSARVION YLEINEN OSA...3 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset...3 2. Kuntastrategia...4

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2015 JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 4 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 4 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016

TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 TAMMELAN KUNTA TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 2016 SISÄLLYSLUETTELO KUNNANJOHTAJAN KATSAUS... 3 TALOUSARVION YLEINEN OSA... 7 1. Talousarviota ja -suunnitelmaa koskevat säännökset... 7 2. Kuntastrategia

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017

TALOUSARVIO 2015. Taloussuunnitelma 2015-2017 TALOUSARVIO 2015 Taloussuunnitelma 2015-2017 Talousarvio 2015 1 Sisällys 1. TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 2 1.1. KANNUKSEN KAUPUNGIN STRATEGIA... 2 1.2. TALOUSARVION JA -SUUNNITELMAN RAKENNE... 5 1.3.

Lisätiedot

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017

Perhon kunta. Kuva Tarja Sillanpää. Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 1 Perhon kunta Kuva Tarja Sillanpää TALOUSARVIO 2015 Talous- ja toimintasuunnitelma 2016-2017 2 PERHON KUNTA TALOUSARVIO 2015 TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO PERHON KUNNAN STRATEGIA

Lisätiedot

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014

Kempeleen kunta Osavuosikatsaus 31.8.2014 Osavuosikatsaus 31.08.2014 2 Sisällysluettelo KUNNANJOHTAJAN KATSAUS ALKUVUOTEEN 2014 3 YLEINEN TALOUDELLINEN KATSAUS 5 VÄESTÖ 6 TYÖTTÖMYYS 6 TULOSLASKELMA 8 TULOSLASKELMAN ANALYSOINTI 8 Toimintatuotot

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017

TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 TALOUSARVIO v. 2015 ja TALOUSSUUNNITELMA v. 2015 2017 PÄLKÄNEEN KUNTA Kunnanhallitus 10.12.2014 316 Kunnanvaltuusto 18.12.2014 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KUNNAN ALUE JA SIJAINTI... 3 3. VÄESTÖ...

Lisätiedot

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää

PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015. Kuva Tarja Sillanpää 1 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 30.4.2015 Kuva Tarja Sillanpää 2 PERHON KUNTA OSAVUOSIKATSAUS 1.1.-30.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO sivu Vuosikate, lainat 3 Asukasluku, työttömyys 5 Vuoden 2015 tavoitteet

Lisätiedot

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014

Osavuosikatsaus 1 / 2014. ajalta 1.1. 30.4.2014 Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1. 30.4. Kunnanhallitus xx.xx. Kunnanvaltuusto xx.xx. Sisällysluettelo 1. Taustaa... 2 2. Tuloslaskelma... 4 3. Rahoituslaskelma... 5 4. Käyttötalouden toteutuminen tulosalueittain...

Lisätiedot

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014

Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 0 Talousarvio 2011 Taloussuunnitelma vuosille 2012-2014 Kaupunginhallitus 13.12.2010, 315 Kaupunginvaltuusto 20.12.2010, 68 Taloussuunnitelma 2012 2014 1 Sisällysluettelo Sivu KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS...

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014

TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 TOIVAKAN KUNNAN TALOUSARVIO 2012 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2014 SISÄLLYSLUETTELO YLEISPERUSTELUT 1 11 TULOSLASKELMA, ULKOISET ERÄT 12 TULOSLASKELMA, ULKOISET JA SISÄISET ERÄT 13 RAHOITUSLASKELMA 14 RAHOITUSOSA

Lisätiedot

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011

Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / 2011 Mäntsälän kunta Osavuosikatsaus 1 / ajalta 1.1.-30.4. Kunnanvaltuusto 20.6. 60 SISÄLLYSLUETTELO: 1 TAUSTA 3 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUMINEN TULOSALUEITTAIN 5 5 TULOSLASKELMA MÄNTSÄLÄN KUNTA JA MÄNTSÄLÄN VESI-LIIKELAITOS

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014

ORIMATTILAN KAUPUNKI. Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 ORIMATTILAN KAUPUNKI Talousarvio 2012 Taloussuunnitelma 2012 2014 Kaupunginhallitus 28.11.2011 Kaupunginvaltuusto 19.12.2011 Sisällysluettelo Kaupunginjohtajan katsaus 3 Taloudenhoidon keskeiset periaatteet

Lisätiedot

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN

OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN OSAVUOSIRAPORTTI 1/2014 KONTIOLAHDEN KUNTA JA TALOUSARVION TARKISTAMINEN 1 TALOUSARVIOMUUTOS 1/2014... 1 1.1 Kunnan kehitys 2014... 1 2 KÄYTTÖTALOUSOSA... 7 2.1 KUNNANHALLITUS... 7 2.1.1 KESKUSHALLINTO

Lisätiedot

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013

TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 TILAUSBUDJETTI 2011 TALOUSSUUNNITELMA 2012 2013 KH 1.11.2010 2 3 SISÄLLYSLUETTELO Tilausbudjetti 5 Strategiaosa Toimintaympäristö 6 Strategiset painopisteet ja toiminnalliset tavoitteet 8 Taloussuunnitelman

Lisätiedot

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017

Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 Savitaipaleen kunnan talousarvio 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2013-2017 SISÄLLYSLUETTELO TALOUSARVIO VUODELLE 2013 JA VUOSIEN 2013-2017 TALOUSSUUNNITELMA 1 YLEISET PERUSTELUT... 1 1.1 YLEINEN TALOUDELLINEN

Lisätiedot

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23

Tasekirja 2014 1. Tasekirja. Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 1 Tasekirja 2014 Khall 31.3.2015 / 68 Kvalt 22.6.2015 / 23 Tasekirja 2014 2 Sisällysluettelo Sivu ARVOT... 4 Strategiset menestystekijät valtuustokaudelle... 7 TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2012 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Valtuusto hyväksynyt 20/12/2011 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnan visio 3 KUNNANJOHTAJAN KATSAUS 3 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma

Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma Liite 44 Valtuusto 17.12.2010 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2011 2014 Talousarvio- ja suunnitelma 2011 2014 Sisällysluettelo Talousarvion yleisperustelut... 3 Tuloslaskelma... 10 Rahoituslaskelma...

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA

TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA TILINPÄÄTÖS 2012 TASEKIRJA Khall 27.3.2013 86 TEUVAN KUNTA 1 SISÄLLYSLUETTELO Toimintakertomus Kunnanjohtajan katsaus 2 Katsaus vuoden 2012 toimintaan ja talouteen 3 Selonteko kunnan sisäisen valvonnan

Lisätiedot

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015

Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Talousarvio 2013 Taloussuunnitelma 2013 2015 Kunnanhallituksen ehdotus valtuuston käsittelyyn 5.11.2012 TALOUSARVIO VUODEKSI 2013 TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2013 2015 Sisällys 1. SIPOO 2025 -STRATEGIA

Lisätiedot

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.

PYHÄNNÄN KUNTA. Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta. PYHÄNNÄN KUNTA TALOUSARVIO VUODELLE 2011 TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2011--2013 Manuntie 2 040 1912 200 PANKIT: Oulun Osuuspankki, Pyhäntä 92930 PYHÄNTÄ Telefax: 08-8123 119 www.pyhanta.fi Sähköposti: pyhannankunta@pyhanta.fi

Lisätiedot

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN KOTKAN KAUPUNGIN STRATEGIAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN 1.1. 31.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO Tuloslaskelma ja ennuste... 1 Talousarvion toteutuminen toimielimittäin ja ennuste. 2 Tuloslaskelma... 4 Verotilitykset

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007

KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 KIRKKONUMMEN KUNTA TILINPÄÄTÖS 2007 Kunnanhallitus 31.3.2008 SISÄLLYSLUETTELO TOIMINTAKERTOMUS...1 Kunnanjohtajan katsaus...1 Kunnan organisaatio...2 Kirkkonummen kunnan toimintastrategian toteutuminen

Lisätiedot

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12.

Liite 48. Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN. Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016. Kaupunginhallitus 03.12.2012. Valtuusto 14.12. Liite 48 Valtuusto 14.12.2012 ULVILAN KAUPUNGIN Talousarvio ja -suunnitelma 2013-2016 Kaupunginhallitus 03.12.2012 Valtuusto 14.12.2012 Talousarvio- ja suunnitelma 2013 2016 Sisällysluettelo Talousarvion

Lisätiedot

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52

LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014. Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 LAUKAAN KUNTA TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2012-2014 Kunnanvaltuusto 12.12.2011 52 SISÄLLYSLUETTELO Yleisperustelut Sivu 1.1. Kunnan alue, seudullinen asema, kuntarakenne ja väestö 1 1.2. Työpaikat

Lisätiedot

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11.

Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016. Hämeenlinnan kaupungin. Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa. Kaupunginvaltuusto 11.11. Valokuva: Pekka Hovi Hämeenlinna 375 vuotta vuonna 2014 Hämeenlinnan kaupungin Tilausbudjetti 2014 Taloussuunnitelma 2015-2016 Kaupunginvaltuusto 11.11.2013 Hyvä arki asuu Hämeenlinnassa www.hämeenlinna.fi

Lisätiedot

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA

PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KVALT 02.12.2013 85 LIITE 1 PELKOSENNIEMEN KUNTA TALOUSARVIO 2014 JA SUUNNITELMA 2015 2016 Sisällysluettelo Sivu 1 Kuntastrategia 2 Kunnan

Lisätiedot