PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ========================================

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI 1.1 30.4.2015 ========================================"

Transkriptio

1 PÖYTYÄN KUNTA TALOUSHALLINNON RAPORTTI ======================================== KUNNAN TALOUS TULOSLASKELMA Pöytyän kunta Tuloslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TULOSLASKELMA TOIMINTATUOTOT ,25 Myyntituotot , , ,57 24, ,99 Maksutuotot , , ,61 29, ,85 Tuet ja avustukset , , ,65 28, ,62 Muut toimintatuotot , , ,62 48, ,71 TUOTOT YHTEENSÄ , , ,45 30,45 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut ,67 Palkat ja palkkiot , , ,25 30,76 Henkilösivukulut ,22 Eläkekulut , , ,43 32, ,28 Muut henkilösivukulut , , ,19 25, ,85 Palvelujen ostot , , ,71 33, ,15 Aineet,tarvikkeet,tavarat , , ,34 33, ,90 Avustukset , , ,26 29, ,62 Muut toimintakulut , , ,82 36, ,69 KULUT YHTEENSÄ , , ,00 32, ,98 TOIMINTAKATE , , ,55 32, ,06 Verotulot , , ,65 34, ,00 Valtionosuudet , , ,00 33,80 Rahoitustuotot ja -kulut 3 839,97 Korkotuotot 2 000,00 0, ,00 0, ,70 Muut rahoitustuotot , , ,18 24, ,95 Korkokulut , , ,82 43, ,93 Muut rahoituskulut , , ,31 36, ,87 VUOSIKATE , , ,85-187,96 Poistot ja arvonalentumiset ,73 Suunn.mukaiset poistot , , ,00 0,00 Satunnaiset erät ,86 TILIKAUDEN TULOS , , ,85-29, ,95 Poistoeron lis.(-)tai väh.(+) , , ,00 0, ,91 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) , Tuloslaskelmataulukossa on vuoden 2014 tilinpäätös, vuoden 2015 talousarvio sekä vuoden 2015 toteutuma huhtikuun loppuun saakka. Viimeinen sarake on toteutumaprosentti laskettuna talousarvioon nähden. Poistoihin on merkitty 1/3 talousarviossa arvioidusta

2 poistojen määrästä. Samoin poistoeroon on huomioitu kolmannes koko vuodelle tulevasta poistoeron määrästä. Johtopäätökset tuloslaskelmasta: toimintatuotoista on talousarvioon verrattuna kertynyt vasta 30,45 %. Alhainen kertymä johtuu mm siitä, että vesihuollon käyttömaksuja ei ole vielä huhtikuun loppuun mennessä laskutettu (talousarviossa arvioitu kertyvän ). Alkuvuoden perusteella voi arvioida, että talousarvion tuotot tulevat kertymään arvioidusti. toimintakuluista on talousarvioon verrattuna toteutunut 32,23 %. Palkkausmääräraha voidaan arvioida riittäväksi. Heinäkuussa maksetaan lomarahat, mikä nostaa toteumaa. Palvelujen ostoihin varattu kokonaismääräraha näyttäisi ylittyvän noin euroa. Avustusmäärärahoista on käytetty huhtikuun loppuun mennessä 29,18 %. Avustusmäärärahojen käyttö joidenkin avustusten osalta painottuu loppuvuoteen. Toimintakate on toteutunut 32,6 %:sti. Verotuloja on kertynyt 34,98 %. Kertymä merkitsee, että verotulot kertyisivät hieman yli talousarviossa arvioidun. Marraskuussa on odotettavissa takaisinperintä veronpalautuksiin ja oikaisuihin. Toukokuun veroennusteen mukaan verokertymä tulisi olemaan 25,5 M, mikä tarkoittaa, että verotulokohta ylittyisi runsaalla :lla. Valtionosuuksista on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä 33.8 %. Koulutoimen oppilasmääräkehitys vaikuttaa lopulliseen valtionosuuksien määrään. Rahoitustuottojen ja kulujen kertymään vaikuttaa korkotason alhaisuus ja viime vuonna nostettavien uusien lainojen määrä. Korkotuotot tulevat kertymään, mutta rahoitustuottojen kertymä jäänee alle talousarviossa arvioidun. Korkokulujen määräraha todennäköisesti ylittyy. Huhtikuun lopun tuloslaskelma osoittaa vuosikatetta Huhtikuun tuloslaskelma osoittaa ylijäämää , kun 1/3 arvioiduista poistoista vähennetään vuosikatteesta. Kokonaistilanne viime vuoteen verrattuna näyttää paremmalta. 2 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN Huomioitavaa: Toteuma 2015 on jonkin verran puutteellinen. Tuloja puuttuu toteumasta mm, koska vesihuollon laskutukset tehdään kaksi kertaa vuodessa. Näitä tuloja ei edellä olevaan toteutumisvertailuun ole lisätty, mutta määräksi voi arvioida vesihuollon osalta Muuta huomioitavaa on, että lomarahat maksetaan heinäkuussa ja ne kohdentuvat koko vuodelle. Osa avustuksia on sellaisia, että ne maksetaan yhdessä erässä vuoden lopulla. Suunnitelmapoistojen toteumaksi on merkitty 1/3 talousarvioon merkitystä poistojen määrästä. Johtopäätökset: talousarvion toteumasta huhtikuun lopun tilanteessa voi arvioida, että pääosassa tehtäviä toiminta voidaan hoitaa talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tilanne voi vuoden aikana kuitenkin muuttua. Ylitys on kuitenkin ennakoitavissa tehtävään Terveyspalvelut. Terveyspalvelujen tähänastiset menot ennakoivat :n määrärahan ylitystä. Sosiaalityö- ja tukitoimintojen menomääräraha ylittynee lähes :a. Kiinteistöpalveluiden tulot ovat tasaisesti joka kuukausi kertyviä ja näyttäisi, että ne ylittävät arvioidun Joissakin muissa tehtävissä tulojen kertymä on huhtikuun lopun tilanteessa huomattavastikin alle arvioidusta, mutta näissä tulot eivät kerry tasaisesti joka kuukausi, joten johtopäätöksiä tulojen alituksesta niiden osalta ei voi tehdä.

3 3 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% TARKASTUS-LAUTAK UNTA Tarkastustoiminta ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0,60 Pöytyän kunta Talousarvio+ ed.tp Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 TARKASTUSLAUTA-K UNTA YHTEENSÄ ,13 Toimintamenot, ulkoiset ,00-91, ,48 0, ,13 Netto, ulkoiset ,00-91, ,48 0,61-122,00 Toimintamenot, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0,00-122,00 Netto, sisäiset -200,00 0,00-200,00 0, ,13 Toimintakate (netto, ulk+sis) ,00-91, ,48 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset ,00-91, ,48 0,54 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA Vaalit ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0,00 KESKUSVAALILAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,00 Toimintatulot, ulkoiset ,00 0, ,00 0, ,04 Toimintamenot, ulkoiset , , ,55 31, ,96 Netto, ulkoiset 1 000, , ,45-372,55-68,58 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-68,58 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Toimintakate (netto, ulk+sis) 1 000, , ,45-372,55

4 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,62 Tehtävän kokonaiskustannukset , ,45 625,45 120,18 KUNNANHALLITUS Hallinnon ja talouden palvelut ,28 Toimintatulot, ulkoiset , , ,00 6, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,45 31, ,51 Netto, ulkoiset , , ,45 33, ,96 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,47 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,45 33, ,85 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-240, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,32 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,45 51,41 Kuntakehitys ja markkinointi ,09 Toimintatulot, ulkoiset ,00 836, ,91 2, ,92 Toimintamenot, ulkoiset , , ,20 28, ,83 Netto, ulkoiset , , ,29 30,16-212,42 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0,00-212,42 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,25 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 30, ,44 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 240,00 Muut laskennalliset tulot 0,00 80,00-80,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 28,92 Lomituspalvelut ,03 Toimintatulot, ulkoiset , , ,94 28, ,88 Toimintamenot, ulkoiset , , ,49 22, ,15 Netto, ulkoiset , , ,55 412, ,15 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,55 412, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,85 Tehtävän kokonaiskustannukset 8 200, , , ,62

5 5 KUNNANHALLITUS YHTEENSÄ ,40 Toimintatulot, ulkoiset , , ,85 27, ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,14 25, ,19 Netto, ulkoiset , , ,29 23, ,38 Toimintamenot, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,38 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,29 23, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00-320, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,86 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,29 30,12 PERUSTURVA-LAUTA KUNTA Terveyspalvelut ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Netto, ulkoiset , , ,38 33, ,37 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,38 33, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,37 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,38 33,37 Hallinto,vanhus-ja kehitysvam ,53 Toimintatulot, ulkoiset , , ,11 33, ,62 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 32, ,09 Netto, ulkoiset , , ,89 32, ,13 Toimintamenot, sisäiset , , ,33 20, ,13 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,22 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,22 31, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,38 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,88 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,02 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,22 28,84 Sosiaalityö ja tukitoiminta ,25 Toimintatulot, ulkoiset , , ,49 29, ,84 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 36, ,59 Netto, ulkoiset , , ,02 37, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0,00-379,10 Toimintamenot, sisäiset 0,00-247,74 247,74 0, ,02 Netto, sisäiset 0,00-72,00 72,00 0, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,02 37,25

6 ,12 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,12 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,69 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,02 35,57 PERUSTURVALAUTA- KUNTA YHTEENSÄ ,78 Toimintatulot, ulkoiset , , ,60 32, ,83 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 33, ,05 Netto, ulkoiset , , ,29 33, ,12 Toimintatulot, sisäiset 0,00 175,74-175,74 0, ,23 Toimintamenot, sisäiset , , ,59 20, ,11 Netto, sisäiset , , ,33 20, ,16 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,62 33, ,92 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset tulot ,00 80, ,00 0, ,50 Muut laskennalliset menot ,00-80, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,08 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,62 32,25 KOULUTUS-LAUTAKU NTA Opetus- ja kirjastopalvelut ,99 Toimintatulot, ulkoiset , , ,39 35, ,22 Toimintamenot, ulkoiset , , ,80 32, ,23 Netto, ulkoiset , , ,41 32, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,00 Toimintamenot, sisäiset , , ,52 23, ,40 Netto, sisäiset , , ,52 23, ,63 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,93 30, ,59 Suunnitelmapoistot 0,00 0,00 0,00 0, ,84 Muut laskennalliset tulot , , ,28 10, ,41 Muut laskennalliset menot , , ,28 1, ,57 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,79 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,93 27,12 Varhaiskasvatus-palvel ut ,60 Toimintatulot, ulkoiset , , ,73 36, ,95 Toimintamenot, ulkoiset , , ,09 32, ,35 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,22 24, ,22 Netto, sisäiset , , ,22 24, ,57 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,58 30, ,45 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,73 Muut laskennalliset tulot , , ,86 42, ,84 Muut laskennalliset menot , , ,86 4,38

7 ,11 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,13 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,58 28,68 KOULUTUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,59 Toimintatulot, ulkoiset , , ,12 35, ,17 Toimintamenot, ulkoiset , , ,89 32, ,58 Netto, ulkoiset , , ,77 31, ,60 Toimintatulot, sisäiset 0,00 18,00-18,00 0, ,22 Toimintamenot, sisäiset , , ,74 23, ,62 Netto, sisäiset , , ,74 23, ,20 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,51 30, ,04 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,57 Muut laskennalliset tulot , , ,14 15, ,25 Muut laskennalliset menot , , ,14 1, ,68 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,92 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,51 27,55 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA Muu sivistystyö ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69 VAPAA-AIKALAUTAKU NTA YHTEENSÄ ,21 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 72, ,45 Toimintamenot, ulkoiset , , ,56 21, ,24 Netto, ulkoiset , , ,32 13,89 0,00 Toimintatulot, sisäiset 0,00 72,00-72,00 0, ,66 Toimintamenot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,66 Netto, sisäiset ,00 72, ,00-1, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,32 13, ,90 Muut laskennalliset tulot 0,00 0,00 0,00 0, ,46 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,56 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,46 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,32 6,69

8 8 TEKNINEN LAUTAKUNTA Hallinto,huolto-henkilö stö,kone ,84 Toimintatulot, ulkoiset 1 500, ,38-496,38 133, ,79 Toimintamenot, ulkoiset , , ,42 33, ,95 Netto, ulkoiset , , ,80 33, ,64 Toimintatulot, sisäiset , , ,03 39, ,95 Toimintamenot, sisäiset ,00-974, ,71 27, ,69 Netto, sisäiset , , ,32 39, ,26 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,48 30, ,34 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0,00 0,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,60 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,48 28,09 Kiinteistöpalvelut ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,24 31, ,30 Toimintamenot, ulkoiset , , ,16 36, ,18 Netto, ulkoiset , , ,92 41, ,82 Toimintamenot, sisäiset , , ,25 18, ,82 Netto, sisäiset , , ,25 18, ,00 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,17 35, ,29 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,05 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,83 463,04 Ruoka- ja puhtauspalvelut ,75 Toimintatulot, ulkoiset , , ,64 36, ,00 Toimintamenot, ulkoiset , , ,00 31, ,25 Netto, ulkoiset , , ,36 31, ,58 Toimintatulot, sisäiset , , ,07 21,11-156,60 Toimintamenot, sisäiset -100,00 0,00-100,00 0, ,98 Netto, sisäiset , , ,07 21, ,73 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,71-315, ,56 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,83 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,71-989,89 Liikenneväylät ja alueet ,43 Toimintatulot, ulkoiset , , ,10 7,98

9 ,59 Toimintamenot, ulkoiset , , ,52 23, ,16 Netto, ulkoiset , , ,42 30, ,80 Toimintamenot, sisäiset , , ,61 27, ,80 Netto, sisäiset , , ,61 27, ,96 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,03 30, ,31 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,27 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,03 14,93 Vesihuoltopalvelut ,98 Toimintatulot, ulkoiset , , ,23 0, ,37 Toimintamenot, ulkoiset , , ,41 23, ,61 Netto, ulkoiset , , ,82-23, ,47 Toimintatulot, sisäiset ,00 0, ,00 0, ,17 Toimintamenot, sisäiset , , ,46 11, ,30 Netto, sisäiset , , ,54-6, ,91 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,36-20, ,98 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,93 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,36-84,97 TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,83 17, ,05 Toimintamenot, ulkoiset , , ,51 32, ,93 Netto, ulkoiset , , ,68 41, ,69 Toimintatulot, sisäiset , , ,10 21, ,34 Toimintamenot, sisäiset , , ,03 18, ,35 Netto, sisäiset , , ,07 22, ,58 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,61 69, ,48 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,85 Muut laskennalliset tulot ,00 0, ,00 0, ,61 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,24 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,82 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,39 107,86 RAKENNUSLAUTA-KU NTA Ympäristö- ja pelastuspalvelut ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36,08

10 ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 RAKENNUSLAUTA-KU NTA YHTEENSÄ ,02 Toimintatulot, ulkoiset , , ,97 15, ,76 Toimintamenot, ulkoiset , , ,73 34, ,74 Netto, ulkoiset , , ,76 36, ,74 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,76 36, ,00 Muut laskennalliset menot ,00 0, ,00 0, ,00 Muut laskennalliset, netto ,00 0, ,00 0, ,74 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,76 35,02 KAIKKI YHTEENSÄ ,12 Toimintatulot, ulkoiset , , ,61 27, ,02 Toimintamenot, ulkoiset , , ,75 32, ,90 Netto, ulkoiset , , ,14 33, ,41 Toimintatulot, sisäiset , , ,36 21, ,41 Toimintamenot, sisäiset , , ,36 21,65 0,00 Netto, sisäiset 0,00 0,00 0,00 0, ,90 Toimintakate (netto, ulk+sis) , , ,14 33, ,73 Suunnitelmapoistot ,00 0, ,00 0, ,82 Muut laskennalliset tulot , , ,14 0, ,82 Muut laskennalliset menot , , ,14 0,72 0,00 Muut laskennalliset, netto 0,00 0,00 0,00 0, ,63 Tehtävän kokonaiskustannukset , , ,14 31,90

11 11 RAHOITUSLASKELMA Pöytyän kunta Rahoituslaskelma Tp 2014 Ta 2015 Käyttö Alitus/ylitys Tot-% RAHOITUSLASKELMA Toiminnan rahavirta ,87 Vuosikate , , ,85-187, ,92 Tulorahoituksen korjauserät 0, , ,49 0,00 Investointien rahavirta ,87 Investointimenot , , ,26 21, ,05 Rah.osuudet investointimenoihi ,00 0, ,00 0, ,92 Pysyvien vast.hyöd.luov.tulot , , ,68 107, ,95 Toiminnan ja invest.rahavirta , , ,30-6,17 Rahoituksen rahavirta Antolainauksen muutokset 0,00 Antolainasaamisten lisäykset 0,00 0,00 0,00 0, ,00 Antolainasaamisten vähennykset 0, , ,00 0,00 Lainakannan muutokset ,00 Pitkäaik.lainojen lisäys ,00 0, ,00 0, ,99 Pitkäaik.lainojen vähennys , , ,38 68, ,00 Lyhytaik.lainojen muutos 0, , ,00 0,00 0,00 Oman pääoman muutokset 0,00 0,00 0,00 0,00 Muut maksuvalmiuden muutokset ,15 Toimeksiant.var.ja po:n muut. 0, , ,94 0, ,50 Vaihto-omaisuuden muutos 0, , ,66 0, ,02 Saamisten muutos 0, , ,68 0, ,90 Korottomien velkojen muutos 0, , ,46 0, ,74 Rahoituksen rahavirta , , ,00 5, ,21 Rahavarojen muutos , , , , ,21 Rahavarojen muutos 0, , ,30 0,00 Johtopäätökset rahoituslaskelmasta: investoinneista on toteutunut talousarvioon verrattuna 21,08 % eli Toiminnan ja investointien rahavirta on eli vuosikate on riittänyt investointien kattamiseen. Rahoituksen rahavirta on positiivinen Tähän lukuun vaikuttavat lainakannan muutokset ja muut maksuvalmiuden muutokset. Pitkäaikaista lainaa ei ole nostettu, mutta lainoja on lyhennetty Rahavarat ovat lisääntyneet huhtikuun loppuun mennessä Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Maksuvalmiuden turvaamiseksi on käytetty lyhytaikaisia maksuvalmiuslainoja.

12 12 KUNNAN PITKÄAIKAISET LAINAT Lainan myöntäjä Tarkoitus Nostopvm Lainaaika, Alkuperäin v en määrä, Pääoma Lyhennys, /v Korko (viimeksi laskutettu %) OP Yläne Investoinnit kk Euribor+0,150 % (0,337) + korkosuojaus Pohjola Pankki Investoinnit kk Euribor+0,1 % (0,405) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (1,050) OP Yläne Investoinnit OP Prime+0,050% (0,8) Keva Investoinnit KevaPrime (0,3030) Nordea Kv-asunnot Prime + 0,75% v (korkotukilaina) (2,215) 3592 Kuntarahoitus Oyj Investoinnit , KR viitekorko 6kk+0,035 % (0,18) Kuntarahoitus Oyj Vanhusten palvelutalo Yläne I erä v viitekorko +0,65 % Korkotukilaina 2,245 Pohjola Pankki Vuokratalo n.1,02 % kiinteä (korkotukilaina) Valtiokonttori Asuntolaina/ , ,73 % huoneiston hankinta Valtiokonttori Asuntolaina/ ,28 % Vuokratalo vuosimaksu vaihtelee Kuntarahoitus ,28 % alk.2017 Yhteensä Yläneen Osuuspankin lainaan, jonka alkuperäinen pääoma on , on tehty koronvaihtosopimus. KUNNAN LYHYTAIKAISET LAINAT Lainan Tarkoitus Nostopäivä Eräpäivä Määrä Korko myöntäjä Kuntarahoitus Kassanhallinta ,14 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,16 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,12 % Kuntarahoitus kassanhallinta ,11 % Yhteensä euroa SAATAVAT Vuokrat , ,97 Lomitus 9 862, ,06 Päivähoito , ,44 Vanhushuolto , ,35 Sos.toimi yleislaskut , ,34 Koulutoimi 315, ,21 Kansalaisopisto 2 140, ,33 Vapaa-aikatoimi Vesihuolto , ,75 Liittymismaksut 9 106, ,97 Rakennusvalvonta 1 043, ,52 Tekninen toimi,yleisl , ,62 Aamu- ja iltapäivät , ,50 Yleislaskut Yläne 1 036, , ,06

13 Perintätoimisto hoitaa kunnan maksumuistutukset sekä vapaaehtoisen että oikeudellisen perinnän. 13

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA

Kunnanhallitus 26.5.2014 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6.2014 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA Kunnanhallitus 26.5. 67 LIITE NRO 26 Kunnanvaltuusto 16.6. 19 LIITE NRO 13 PUUMALAN KUNTA VUOSIKOLMANNESRAPORTTI 30.4. 2 SISÄLLYSLUETTELO TILANNEKATSAUS 3 TULOSLASKELMA 9 RAHOITUSLASKELMA 10 VEROTULOT

Lisätiedot

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS

TALOUSKAT SAUS. i.i. - 31.i.ZOiS TALOUSKAT SAUS i.i. - 31.i.ZOiS Khall 9.2.2015 T A LO UD EL L IN EN T I LANN E 1. 1. - 3 1.1.2015 Yleinen tilanne Kansainvälisen talous kasvoi vuonna 2014 hitaanlaisesti. Eu-alueella talous kasvoi vajaan

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 130 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate

TULOSLASKELMAOSA. Toimintakate 115 TULOSLASKELMAOSA Toimintakate Toimintakate kuvaa toimintakulujen ja -tuottojen välistä erotusta, joka kunnallistaloudessa on aina miinusmerkkinen, koska verotulot ja valtionosuudet esitetään tuloslaskelmassa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018. Raamit kaupunki Ohjeistus liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 kaupunki Ohjeistus liikelaitokset Kaupunginhallitus 16.06.2015 Talousarvio 2016 ja taloussuunnitelma 2016-2018 Perusteita Hallitusohjelma

Lisätiedot

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen

Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1(16) Kuntien ja kuntayhtymien taloustilaston tilinpäätöstietojen tiedonkeruun sisältö tilastovuodesta 2015 alkaen 1. KUNNAN JA KUNTAYHTYMÄN TILINPÄÄTÖSLASKELMAT... 2 1.1. Kunnan ja kuntayhtymän tuloslaskelma,

Lisätiedot

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu

Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta. Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Mitä numerot kertovat kaupungin taloudesta Luottamushenkilökoulutus 7.3.2013 Laskentapäällikkö Merja Uuttu Tuloslaskelma Tuloslaskelman laadinnasta on säädetty kirjanpitolain 3.luvun 1 :ssä Kirjanpitolautakunnan

Lisätiedot

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat.

Rahoitusosassa sitovia eriä ovat antolainaukseen varatut määrärahat. Talousarvion täytäntöönpanomääräysten 2.1 kohdan mukaan Tehtäväalueen määräraha on kaupunginvaltuuston vahvistama menojen yhteissumma ottaen huomioon talousarvion ensikertaisen hyväksymisen jälkeen tehdyt

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014

ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 ASIKKALAN KUNTA Tilinpäätös 2014 Historiallisen hyvä tulos Ylijäämää kertyi 5,5 miljoonaa euroa, jolloin kumulatiivista ylijäämää taseessa on noin 7,4 miljoonaa euroa. Se on enemmän kuin riittävä puskuri

Lisätiedot

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014

31.3.2015 Minna Uschanoff. Tilinpäätös 2014 31.3.2015 Minna Uschanoff Tilinpäätös 2014 Yleinen kehitys Valkeakosken asukasluku nousi hieman. Valkeakoskelaisia oli vuoden 2014 lopussa 21 162 eli 33 asukasta enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Valkeakosken

Lisätiedot

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä

TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014. Yleistä TIEDOTE 23.3.2015 TIEDOTE: KARKKILAN KAUPUNGIN TILINPÄÄTÖS VUODELTA 2014 Yleistä Karkkilan kaupungin tilikauden tulos vuodelta 2014 on 698 379,68 euroa ylijäämäinen. Tulos on 1 379 579,68 euroa talousarviota

Lisätiedot

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä

TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010. Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä TAMPEREEN KAUPUNKI VÄLITILINPÄÄTÖS 2010 Julkaisija: Tampereen konsernihallinnon talous- ja strategiaryhmä Kansien suunnittelu: Mainostoimisto Atomi Oy Kuva: Petri Kivinen Paino: Juvenes Print Tampereen

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO. Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI VUODEN 2010 TALOUSARVIO Perustelut Yleisperustelut Käyttötalous Tuloslaskelma Investoinnit Rahoituslaskelma Sitovuusmääräykset Käyttötalous Investoinnit Käyttötalous / investoinnit

Lisätiedot

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014

OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 1 LUUMÄEN KUNTA OSAVUOSIKATSAUS I / 2014 30.4.2014 Kh 26.5.2014 145 Kv 9.6.2014 32 2 Sisällysluettelo: Yleistä...3 Tuloslaskelma..4 Käyttötalousosa Kunnanhallitus 8 Perusturvalautakunta 15 Koululautakunta.17

Lisätiedot

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014

Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013. Kaupunginhallitus 31.3.2014 Mikkelin kaupungin TILINPÄÄTÖS 2013 Kaupunginhallitus 31.3.2014 Kuntien yhdistyminen Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vertailua edellisen vuoden tilinpäätökseen ei ole perusteltua tehdä, koska vuonna 2013

Lisätiedot

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013

Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS 30.6.2013 Tammelan kunta OSAVUOSIKATSAUS SISÄLLYSLUETTELO 1 TULOSLASKELMA... 1 1.1 Toimintatuotot 3 1.2 Toimintakulut 3 1.3 Toimintakate 5 1.4 Verotulot 5 1.5 Valtionosuudet 5 1.6 Vuosikate 5 2 TAMMELAN TASAPAINOINEN

Lisätiedot

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009

VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2009 Vakka-Suomen Veden johtokunta 17.2.2010 SISÄLLYSLUETTELO I TOIMINTAKERTOMUS...1 1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 2. VAKKA-SUOMEN VESI LIIKELAITOKSEN

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012

UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS 2012 UUDENKAUPUNGIN SATAMA LIIKELAITOS TILINPÄÄTÖS Uudenkaupungin Sataman johtokunta 25.2.2013 SISÄLLYSLUETTELO 0B0BI TOIMINTAKERTOMUS... 1 7B7B1. LIIKELAITOKSEN JOHTAJAN KATSAUS... 1 8B8B2. UUDENKAUPUNGIN

Lisätiedot

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015

ULVILAN KAUPUNKI. Tilinpäätös. Kaupunginhallitus 31.3.2015 ULVILAN KAUPUNKI Tilinpäätös 2014 Kaupunginhallitus 31.3.2015 TILINPÄÄTÖS 2014 sivu Sisällysluettelo 1 Ulvilan kaupungin toimintakertomus vuodelta 2014 1.1. Kaupunginjohtajan katsaus vuodelta 2014 1 1.2.

Lisätiedot

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013

Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen taseyksikön erillistilinpäätös 2013 Joensuu-Kontiolahti sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alue Joensuu ja Kontiolahti

Lisätiedot

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä

Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Julkisyhteisön laskentatoimen toiminnan ja talouden käsitteitä Kunnan ja Yrityksen tuloslaskelman rakenne ja sisältö Suomen Museoliitto 6.10.2009 Maija Sumi Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia Käyttötalousosa

Lisätiedot

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI

KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 2 34 5 67 KAUPUNGINHALLITUKSEN TALOUS- JA TOIMINTARAPORTTI TOUKOKUU 2014 KAUPUNKI/KONSERNI TOIMINTATUOTOT JA KULUT JOHTAMINEN, OSAAMINEN JA HENKILÖSTÖ Tammi-toukokuussa

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI. Tilinpäätös 2012. LIITTEET Liikelaitokset UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI Tilinpäätös LIITTEET Liikelaitokset Kaupunginhallitus 25.3.2013 Tarkastuslautakunta 11.4.2013 Tarkastuslautakunta 15.5.2013 Kaupunginvaltuusto 17.6.2013 Uudenkaupungin Vesi liikelaitos

Lisätiedot

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013

Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Kuopion kaupungin konsernitilinpäätösanalyysi 2013 Versio: 24.4.2014 B&MANs : Bo-Erik Ekström/Rudolf Ekström - 1 - Kuntien tilinpäätösanalyysit Kuntien tilinpäätösanalyysientavoite on tarjota kuntalaisille,

Lisätiedot

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu

Talousarvio 2014, toiminnan raportointi. Tammi - huhtikuu Talousarvio 2014, toiminnan raportointi Tammi - huhtikuu SISÄLLYS Tulosennuste 1 Yleinen 3-4 Sosiaali- ja terveystoimi 5-8 Sivistystoimi 9-10 Ympäristövirasto 11-13 Satama 14-15 NAANTALIN KAUPUNKI TALOUSSUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste

Vuoden 2011 talousarvion. menojen ja tulojen kolmas. toteutumisennuste Vuoden 2011 talousarvion menojen ja tulojen kolmas toteutumisennuste 1. Yleinen ja oman talousalueen kehitys...1 2. Kaupungin hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset...1 3. Olennaiset muutokset kaupungin

Lisätiedot

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443

NAANTALI ESITTÄÄ JO VUODESTA 1443 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS Suomen kansantalouden ja julkisen talouden kehityksen asettamat lähtökohdat kaupungin vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2015 2018 taloussuunnitelman laatimiselle ja toimeenpanolle

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA

TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA SIIKAJOEN KUNTA Kuva Pirkko Kinnunen TALOUSARVIO 2013 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Valtuusto hyväksynyt // 1 SISÄLLYSLUETTELO Kunnanvaltuuston päätös 12.12.2012 3 Kunnan visio 4 1. KUNNANJOHTAJAN

Lisätiedot

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53

Poistot ja arvonalentumiset Suunnitelman mukaiset poistot -4 969 133,08-4 535 465,53 Arvonalentumiset -4 969 133,08-4 535 465,53 1. TULOSLASKELMA Euroa 1.1. - 31.12.2008 1.1. - 31.12.2007 Toimintatuotot Myyntituotot 2 906 776 2 546 860,49 Maksutuotot 5 008 898 4 671 492,19 Tuet ja avustukset 776 761 848 728,52 Vuokratuotot 1 237

Lisätiedot

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82

TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 TAIPALSAAREN KUNTA TALOUSARVIO 2014 TALOUSSUUNNITELMA 2015-2016 KUNNANHALLITUS 16.12.2013 232 KUNNANVALTUUSTO 18.12.2012 82 Sisällys TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT... 3 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet...

Lisätiedot