Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus"

Transkriptio

1 Katsaus OSKARI HEIKINHEIMO Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Tietomme sukupuolihormonien merkityksestä rintarauhasen kasvun ja toiminnan säätelyssä on lisääntynyt oleellisesti viime vuosina. Estrogeeni on tärkeä rintarauhasen tiehyiden kehitykselle, kun taas keltarauhashormonia tarvitaan tiehyiden perifeeriseen haaroittumiseen ja rauhasten kehittymiseen. Toisin kuin kohdun limakalvossa, progesteronivaikutus kuukautiskierron loppupuolella liittyy rintaepiteelissä lisääntyneeseen proliferaatioon. Rintasyövän riskitekijöistä monet, kuten synnyttämättömyys ja myöhäiset vaihdevuodet, liittyvätkin kuukautiskiertojen ja siten proliferaatiosyklien lisääntyneeseen määrään. Vaihdevuosioireiden hormonihoidon ja rintasyövän välisiä yhteyksiä selvittäneiden tutkimuksien valossa näyttää ilmeiseltä, että keltarauhashormoni osana pitkäkestoista hormonihoitoa lisää rintasyövän ilmaantuvuutta pelkkään estrogeenihoitoon verrattuna. On laskettu, että pitkäkestoinen hormonihoito pelkällä estrogeenilla lisää rintasyövän ilmaantuvuutta noin 1 % ja estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä noin 5,5 %. Keltarauhashormonia kuitenkin tarvitaan hoidettaessa naisia, joilta ei ole poistettu kohtua. Rinnan kannalta turvallisimmasta keltarauhashormonin annostelusta ja laadusta ei tutkimusten perusteella voida antaa suosituksia. Rintasyövän riskitekijöistä ja hormonihoidon vaikutuksesta riskiin on syytä keskustella potilaan kanssa. Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä kohde-elin. Kuitenkin tietoja estrogeenin ja progesteronin vaikutuksista rinnan tiehytja rauhasepiteelin kasvun ja toiminnan säätelyyn on saatu vasta viime vuosina. Sukupuolihormonien vaikutuksia rinnan epiteeliin ja kohdun limakalvoon on osin virheellisesti pidetty samankaltaisina. Koska suuriannoksista progestiinilääkitystä käytetään levinneen rintasyövän hoidossa (Huovinen 2004), on saatettu ajatella virheellisesti, että pieniannoksinen progestiini ei vaikuta haitallisesti normaaliin rintarauhaseen. Rintasyöpä on länsimaissa naisten tavallisin syöpä. Suomessa sen vuosittainen ilmaantuvuus on 2000-luvun alkuvuosina vaihdellut välillä 82,9 84,9/ (www.cancerregistry.fi). Sukupuolihormonien vaikutukset rintaan ovat viime Duodecim 2005;121: vuosina olleet esillä menopaussin jälkeisen hormonihoidon terveysvaikutuksia selvittäneiden tutkimusten yhteydessä (Writing group for the Women s Health Initiative Investigators 2002, Million women study collaborators 2003, The Women s Health Initiative Steering Committee 2004). Näiden tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että pitkäkestoinen hormonihoito estrogeenin ja progestiinin yhdistelmällä lisää jonkin verran rintasyövän riskiä; pelkän estrogeenin käyttöön liittyvä riski on vähemmän selvä. Tuoreet tulokset ovat olleet hämmentäviä. Aiempien suurtenkin tutkimusten perusteella hormonihoidon progestiinin on katsottu olevan merkityksetön (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1997) tai jopa pienentävän rintasyövän riskiä (Stanford ym. 1995). 525

2 Perifeerinen rauhasyksikkö rinnan toiminnallinen yksikkö Rintarauhasen toiminnallinen perusyksikkö ja steroidivaikutuksen kohde on perifeerinen rauhasyksikkö (terminal duct lobulo-alvelolar unit). Se muodostuuu rauhasepiteelistä, jota ympäröivät myoepiteliaaliset solut ja tyvikalvo, sekä rauhasesta lähtevästä tiehyestä (kuva 1). Rauhasyksiköistä lähtevät tiehyet yhtyvät muodostaen nänniin päättyvän kokoojaputkiston. Koe-eläimillä perifeeriset rauhasyksiköt kehittyvät raskauden aikana, ihmisellä taas puberteetin aikana. Perifeerinen rauhasyksikkö on merkittävä myös pahanlaatuisen kasvun kannalta: noin 90 % rinnan pahanlaatuisista kasvaimista saanee alkunsa sen epiteelisoluista (Clarke 2003). Parakriininen vaikutus ERα / PR+ ERα / PR Proliferaatio Rinnan estrogeeni- ja progesteronireseptorit KUVA 1. Rinnan perifeerisen rauhasyksikön (terminal duct lobulo-alveolar unit) rakenne ja steroidireseptoreiden (ER, PR) sijainti perifeerisen rauhasyksikön epiteelissä. Poistogeeniset eläinmallit ovat olleet tärkeä työkalu selvitettäessä sukupuolihormonien rooleja rinnan kehityksen ja toiminnan säätelyssä. Näissä tutkimuksissa on selvinnyt, että estrogeenivaikutus on välttämätön rinnan tiehyiden kehittymiselle (Ismail ym. 2003). Progesteronivaikutus johtaa tiehytkudoksen perifeeriseen haaroittumiseen ja edelleen rauhasyksiköiden syntyyn (kuva 2) (Ismail ym. 2003). Tutkittaessa reseptoreiden eri alatyyppien vaikutusta rintarauhasen kehitykseen on havaittu, että estrogeenireseptorin alfamuoto (ERα) ja progesteronireseptorin pitkä B-muoto riittävät normaaliin kehitykseen (Clarke 2003). Sukupuolihormonien lisäksi rinnan normaali kehitys edellyttää ainakin kasvuhormonin, prolaktiinin, insuliinin, tyroksiinin ja kortisolin vaikutusta. E-vaikutus E ja P -vaikutus KUVA 2. Rinnan tiehyiden kehittyminen edellyttää estrogeenia (E). Estrogeenin ja progesteronin (P) yhdistelmän vaikutus rinnan perifeeristen tiehyiden haaroittumiseen ja perifeeristen rauhasyksiköiden kehittymiseen on tärkeä. 526 O. Heikinheimo

3 Sukupuolihormonit ja rintakudoksen proliferaatio Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Steroidireseptorit jakautuvat rinnassa siten, että estrogeenireseptorit sijaitsevat sekä perifeeristen tiehyiden että rauhasten epiteelissä, kun taas progesteronireseptoreja on ainoastaan rauhasten epiteelin soluissa (Shyamala ym. 2002). Normaalissa rinnassa steroidireseptoreja on immunohistokemiallisin menetelmin osoitettavissa vain noin 5 20 %:ssa epiteliaalisista soluista (Williams ym. 1991, Clarke 2003). Tutkittaessa normaalin rintarauhasen proliferaatiota on havaittu, että estrogeeni- ja progesteronireseptoreja eivät juurikaan sijaitse aktiivisesti jakautuvissa soluissa vaan niiden läheisyydessä (Shoker ym. 1999, Clarke 2003). Näin ollen normaalin rintakudoksen rauhasissa sukupuolihormonien proliferatiivinen viesti välittyneekin steroidireseptoreja sisältävästä solusta parakriinisesti viereisiin rauhassoluihin (Clarke 2003, Ismail ym. 2003) (kuva 1). Rinnan pahanlaatuisista kasvaimista % on steroidireseptoripositiivisia (Huovinen 2004). Niinpä edellä mainittujen säätelyjärjestelmien täytynee häiriytyä rinnan pahanlaatuisissa muutoksissa (Shoker ym. 1999). Järjestelmä muuttuu myös ikääntyessä: estrogeenireseptorin sisältävien, jakautuvien solujen osuus rinnassa moninkertaistuu menopaussin jälkeen (Shoker ym. 1999). Jo 1980-luvulla todettiin, että epiteliaalisten solujen jakautumissyklit kohdun limakalvossa ja rinnassa poikkeavat toisistaan kuukautiskierron eri vaiheissa. Kohdun limakalvon solujen proliferaatio on vilkkaimmillaan follikulaarivaiheessa juuri ennen ovulaatiota, kun taas rintarauhasen solut jakautuvat kiivaimmin luteaalivaiheessa ennen kuukautisvuotoa (Ferguson ja Anderson 1981, Williams ym. 1991). Toisin kuin kohdun limakalvossa keltarauhasen erittämä progesteroni on siis rintarauhasessa mahdollinen mitogeeni. Erityisesti perifeerisen rauhasyksikön proliferaatio on runsaimmillaan kierron luteaalivaiheessa (kuva 3A). Poistogeenisistä eläinmalleista saatu tieto sukupuolihormonien rooleista rinnan eri solutyyppien jakautumisen säätelijöinä sopii siten hyvin normaalissa rintakudoksessa kuukautiskierron eri vaiheissa vallitsevaan tilanteeseen: tiehytepiteeli tarvitsee estrogeenivaikutusta, kun taas estrogeenin ja progesteronin yhteisvaikutus stimuloi rauhasepiteelin jakautumista. Toisin kuin kohdussa, jossa erilaistunut limakalvo vuotaa kuukausittain pois, rintarauhasen erilaistunut epiteeli poistuu apoptoosin kautta. Myös apoptoosi on rinnassa vilkkaimmillaan kuukautiskierron loppuvaiheessa ja kuukautisvuodon aikaan (Ferguson ja Anderson 1981). Hormonihoito ja rintarauhasen proliferaatio Hormonien vaikutukset rintarauhaseen ja kohtuun ovat erilaiset. Kuvassa 3B on esitetty pitkäaikaisen keskimäärin yli kuusi vuotta jatkuneen hormonihoidon vaikutuksia rinnan eri solutyyppien proliferaatioon terveessä rintarauhasessa menopaussin jälkeen. Pelkän estrogeenin käyttö lisäsi arvatenkin jonkin verran tiehytepiteelin proliferaatiota, kun taas estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä lisäsi proliferaatiota erikoisesti perifeerisissä rauhasyksiköissä (Hofseth ym. 1999). Connerin ym. (2003) tutkimuksessa jatkuva hormonihoito estrogeenin ja progestiinin yhdistelmällä lisäsi sytologisesta näytteestä arvioitua rintaepiteelin proliferaatiota merkitsevästi jo kolmen kuukauden hoidon jälkeen. Jakautumisvaiheessa olevien solujen osuuden on todettu korreloivan verenkierroista mitattuun estradiolipitoisuuteen (Conner ym. 2003). Myös toisenlaisia tuloksia on esitetty. Hargreavesin ym. (1998) tutkimuksessa noin kolme vuotta jatkuneeseen hormonihoitoon ei liittynyt rintaepiteelin lisääntynyttä proliferaatiota. Hormonihoidon kesto saattaa siten vaikuttaa oleellisesti rinnan epiteelin proliferaatioasteeseen. Edellä mainittujen tutkimusten valossa vaikuttaa siltä, että ainakin pitkäaikainen hormonihoito estrogeenin ja progestiinin yhdistelmällä johtaa rinnan lisääntyneeseen proliferaatioon. Tämä saattaa olla verrattavissa myöhäisen menopaussin aiheuttamaan riskin lisääntymiseen (taulukko 1). Kudosten lisääntyneiden proliferaatiosyklien määrä liittyy pienellä todennäköi- 527

4 PCNA (%) PCNA (%) F L Ei HT E E+P Ki67 (%) Ki67 (%) A F L 0 Ei HT E E+P B KUVA 3. A) Proliferaatio rinnan tiehyissä (keltaiset pylväät) ja perifeerisissä rauhasyksiköissä (siniset pylväät) kuukautiskierron follikulaari- (F) ja luteaalivaiheessa (L). B) Rinnan proliferaatio hormonihoitoa käyttämättömillä (EI HT) sekä pelkkää estrogeenia (E) tai estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää (E+P) käyttävillä vaihdevuosi-ikäisillä naisilla. Kudoksen proliferaatiota on arvioitu Ki67- ja PCNA-immunohistokemiaa käyttäen, ja tulokset on ilmoitettu kyseisiä immunohistokemiallisia merkkiaineita ilmentävien solujen prosenttiosuuksina. Janat kuvaavat keskivirhettä (SEM). = merkitsevä ero Ki67:ää tai PCNA:ta sisältävien solujen osuudessa rinnan tiehyissä tai perifeerisissä rauhasyksiköissä kierron eri vaiheissa (A) ja E+P-yhdistelmää käyttävillä verrattuna estrogeenin käyttäjiin tai hormonihoitoa käyttämättömiin (B). Muokattu Hofsethin ym. (1999) artikkelista. syydellä pahanlaatuisen transformaation riskiin (Clemons ja Goss 2001). Ei rintasyöpää ilman estrogeenia? Rintasyövän riskitekijöistä monet kuten vaihdevuosien jälkeinen ylipaino liittyvät lisääntyneeseen estrogeenialtistukseen (taulukko 1). Myös endogeenisen estogeenin pitoisuus on merkittävä rintasyövän riskitekijä vaihdevuosiikäisillä naisilla. Menopaussin ohittaneilta hormonihoitoa käyttämättömillä naisilla, joiden seerumin estrogeenipitoisuudet ovat suurimman viidenneksen joukossa, on todettu olevan kaksinkertainen riski sairastua rintasyöpään verrattuna niihin, joiden estrogeenipitoisuudet ovat pienimmän viidenneksen joukossa (The Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group 2002). Toisaalta estrogeenivaikutuksen vähentyminen antiestrogeenin käytön tai varhaisen menopaussin yhteydessä vähentää riskiä merkitsevästi (taulukko 2). Rintasyöpä liittyy siten oleellisesti estrogeenivaikutukseen. Pelkän estrogeenin käyttöön liittyvä rintasyövän riskisuhde menopaussin ohittaneilla naisilla on viimeaikaisissa suurissa tutkimuksissa vaihdellut välillä 0,77 1,30 verrattuna hormonihoitoa käyttämättömiin (Million women study collaborators 2003, The Women s Health Initiative Steering Committee 2004). Englantilaisessa miljoonan naisen tutkimuksessa (2003) pelkkään estrogeenin käyttöön liittyvä rintasyövän riski lisääntyi lievästi 1,21:stä 1,34:een, kun käyttöaika piteni alle viidestä yli viiteen vuoteen. Tuoreissa pohjoismaisissa kohorttitutkimuksissa (kuva 4) pelkän estrogeenin käyttöön liittyvä 528 O. Heikinheimo

5 riski on niin ikään vaihdellut välillä 0,81 1,96 (Olsson ym. 2003, Stahlberg ym. 2004, Tjønneland ym. 2004). Siten systeemisen estrogeenihoidon vaikutus rintasyövän ilmaantumiseen onkin vähemmän selvä. Emättimen paikalliseen estrogeenihoitoon ei ole havaittu liittyvän lisääntynyttä rintasyöpäriskiä (Million women study collaborators 2003). Progestiinit ovat erilaisia Gynekologisessa hormonihoidossa käytettävät progestiinit jaetaan perinteisesti testosteronista syntetisoituihin 19-norprogestiineihin ja progesteronista kehitettyihin 17-hydroksiprogestiineihin. Vaihdevuosioireiden hormonihoidossa 19-norprogestiineista ovat Suomessa käytössä noretisteroniasetaatti ja levonorgestreeli ja 17-hydroksiprogestiineista medroksiprogesteroniasetaatti (MPA). 19-norprogestiineihin liittyy lievä androgeeninen vaikutus, joka ilmenee mm. niiden HDL-kolesterolipitoisuutta pienentävänä vaikutuksena. 17-hydroksiprogestiineilla tämä vaikutus on vähäisempi. Lisäksi joillakin 19-norprogestiineilla on havaittu olevan osittaisia estrogeenivaikutuksia in vitro (Jeng ym. 1992). Progestiinit ovat siten erilaisia, eikä yhdellä progestiinilla saatuja tuloksia voida yleistää koskemaan kaikkia. Progestiiniannos on gynekologisissa hormonihoidoissa yhdistelmäehkäisytabletin osalta määräytynyt ovulaation estovaikutuksen ja hormonikorvaushoidossa kohdun limakalvon proliferaatiota estävän vaikutuksen perusteella. Voidaan toki kritisoida, että rintaan kohdistuvia vaikutuksia ei ole huomiotu estrogeeni- ja progestiiniannosten valinnassa. Kuitenkaan ei ole kehitetty yleisesti hyväksyttyjä menetelmiä rintaan kohdistuvien vaikutusten tutkimiseksi. Progestiini ja rintasyövän riski Progestiinien käyttö vaihtelee huomattavasti maasta ja maanosasta toiseen. Viimeaikaisissa yhdysvaltalaisissa hormonihoidon turvallisuutta selvittäneissä tutkimuksissa on käytetty yksinomaan MPA:ta (Ross ym. 2000, Writing group for the Women s Health Initiative Investigators TAULUKKO 1. Rintasyövän riskitekijöitä (McPherson ym. 2000, Clemons ja Goss 2001). Tekijä Rintasyövän riski x Korkea ikä >10 Mammografiassa todettu rinnan suuri tiheys 6 Asuminen länsimaissa 5 Sosiaaliryhmät I ja II 2 Menarke alle 11-vuotiaana 3 Menopaussi yli 54-vuotiaana 2 Ensimmäinen täysiaikainen raskaus yli 3 35-vuotiaana Rintasyöpä ensimmäisen asteen sukulaisella 2 Lihavuus menopaussin jälkeen 2 Tyydyttyneiden rasvojen runsas käyttö 1,5 Alkoholin runsas käyttö 1,3 Gynekologinen hormonihoito vaihdevuosioireiden hormonihoito 10 v 1,4 yhdistelmäehkäisyn käyttö 1,2 TAULUKKO 2. Pienentyneeseen rintasyövän riskiin liittyviä tekijöitä (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1997, McPherson ym. 2000). Tekijä Rintasyövän riski x Raskauden kesketys 0,9 Säännöllinen liikunta 0,8 Lihavuus fertiili-iässä 0,7 Antiestrogeenin käyttö 0,6 Anoreksia nuoruudessa 0,5 Menopaussi alle 40-vuotiaana 0,5 Munasarjojen poisto alle 35-vuotiaana 0,4 E 2 E 2 + sp E 2 + cp KUVA 4. Erityyppisiin hormonihoitoihin liittyviä rintasyöpäriskejä (95 %:n luottamusvälit) tuoreiden pohjoismaisten kohorttitutkimusten mukaan. E2 = pelkkä estrogeeni, E2 + sp = estrogeeni yhdistettynä progestiinin jaksoittaiseen käyttöön ja E2 + cp = estrogeeni yhdistettynä progestiinin jatkuvaan käyttöön. Pallot = Olsson ym. 2003, neliöt = Stahlberg ym Tummennettu neliö E2 + sp -ryhmässä = 17-hydroksiprogestiini, avoin neliö = 19-norprogestiini. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta 529

6 2002). Eurooppalaisissa tutkimuksissa on käytetty pääosin 19-norprogestiineja (Million women study collaborators 2003, Stahlberg ym. 2004). Tuoreissa tutkimuksissa, joissa on selvitetty hormonihoitojen vaikutusta rintasyövän ilmaantumiseen, tulos on ollut yhdenmukainen progestiinin laadusta riippumatta: rintasyövän ilmaantuvuus on ollut suurempi estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmiä käyttäneillä naisilla. Yhdistelmähoitoa pitkään käyttävillä rintasyövän riski on vaihdellut välillä 1,3 2,2 verrattuna hormonihoitoa käyttämättömiin naisiin (Hulley ym. 1998, Writing group for the Women s Health Initiative Investigators 2002, Million women study collaborators 2003). Samoin kuin aiemmissa tutkimuksissa (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1997) rintasyövän riski lisääntyy erityisesti normaalipainoisilla ja hoikilla naisilla (Million women study collaborators 2003). On arvioitu, että yli neljä vuotta jatkuva hormonihoito pelkällä estrogeenilla lisää rintasyövän vuosittaista ilmaantuvuutta noin 1 % ja estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä noin 5,5 % (Santen 2003). Tämän perusteella hormonihoito johtaisi vuosittain 0,5 2 ylimääräiseen rintasyöpään :n vanhimpaan ikäryhmään (www.cancerregistry.fi) kuuluvan naisten joukossa. Yhdysvaltalaisessa WHI-tutkimuksessa estrogeeni- ja progestiinihoidon arvioitiin lisänneen rintasyövän ilmaantuvuutta vuosittain kahdeksalla tapauksella, kun taas pelkkää estrogeenia käyttäneillä naisilla havaittiin naisen joukossa seitsemän rintasyöpää vähemmän kuin lumeryhmässä (Writing group for the Women s Health Initiative Investigators 2002, The Women s Health Initiative Steering Committee 2004). Entäpä estrogeenin ja progestiinin yhdistelytavan vaikutus? Vaihdevuosioireiden hormonihoidoissa on viime vuosina siirrytty yhä enemmän estrogeenin ja progestiinin yhdistelmän jatkuvaan käyttöön. Jatkuvan yhdistelmähoidon etuna on se, että usein päästään vuodottomaan hoitoon. Tutkimuksissa jatkuvaan yhdistelmähoitoon on liittynyt sykliseen hoitoon verrattuna joko pienempi (Ross ym. 2000) tai suurempi (Weiss ym. 2002) rintasyövän riski. Tuoreissa pohjoismaisissa kohorttitutkimuksissa suurin peräti nelinkertainen rintasyövän riski on liittynyt estrogeenin ja 19-norprogestiinin yhdistelmän yli neljä vuotta jatkuneeseen käyttöön (kuva 4). Tavanomaisen hormonihoidon yksi vaihtoehto on tiboloni. Tämä steroidi hajoaa elimistössä estrogeenisesti, androgeenisesti ja progestiinisesti vaikuttaviksi yhdisteiksi. Tiboloni ja sen metaboliitit estävät estradiolin biosynteesiin osallistuvia entsyymejä in vitro, mikä saattaa olla rinnansisäisen estrogeenipitoisuuden kannalta merkittävää (van deven ym. 2002). Myös rinnan epiteliaalisen solukon osuutta kuvaava, mammografiassa mitattu rinnan tiiviys on tibolonia käyttävillä vähäisempi kuin tavanomaista estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää käyttävillä (Lundström ym. 2002). Tuoreiden tutkimusten mukaan tibolonin käyttöön liittynyt rintasyövän riski on kuitenkin verrattavissa estrogeenin ja progestiinin yhdistelmän aiheuttamaan. Potilasmäärät ovat kuitenkin olleet tiboloni-ryhmissä pieniä (Million women study collaborators 2003, Stahlberg ym. 2004). Millainen on rinnan kannalta turvallisin hormonihoito? Euroopan lääkevalvontaviranomaisten suosituksen mukaan vaihdevuosioireiden hormonihoidossa tulisi käyttää pienintä tehokasta annosta ja pyrkiä lyhyisiin hoitoihin. Pienemmät estrogeeniannokset tai -pitoisuudet verenkierrossa ovat kokeellisissa tutkimuksissa liittyneet rintarauhasen vähäisempään proliferaatioon (Anderson ym. 1989, Conner ym. 2003). Kuitenkaan tuoreessa Miljoonan naisen tutkimuksessa (2003) estrogeeniannoksella ei todettu olevan merkitystä rintasyöpäriskin kannalta. Voidaan toki spekuloida, että pienempää annosta käyttävillä estrogeenit imeytyvät paremmin, jolloin estrogeenipitoisuudet verenkierrossa ja ehkä rinnassakin ovat samanveroiset annoksesta riippumatta. Tilannetta komplisoi myös se, että normaali rinta ja erityisesti rintasyöpäkudos osallistuvat tarvitsemansa estrogeenin tuotantoon (Clemons ja Goss 2001). Keltarauhashormonin valinnasta ja käyttö- 530 O. Heikinheimo

7 tavasta on nykytutkimusten valossa vaikea antaa suositutusta. Progestiinin lisääminen estrogeenihoitoon lisää rintasyövän ilmaantuvuutta jonkin verran, mutta potilaat, joilta ei ole poistettu kohtua, tarvitsevat progestiinia kohdun limakalvon terveyden turvaamiseksi. Pelkän estrogeenin käyttö kymmenen vuoden ajan lisää kohdun limakalvon syövän ilmaantuvuuden peräti kymmenkertaiseksi (Grady ym. 1995). Myös progestiinivaikutuksen ilmeneminen rinnassa edellyttää estrogeenia (Shyamala ym. 2002), ja estrogeeni muuttaa siten progestiinin aiheuttamaa lisäriskiä. Näin ollen hormonihoidossa viime aikoina suositut pienemmät estrogeeniannokset saattavat vaikuttaa merkittävästi myös progestiiniin liittyvään riskiin. Progestiinin laatua ja käyttötapaa selvittäneet tutkimukset ovat toistaiseksi olleet joko tapaus-verrokki- tai kohorttitutkimuksia. Satunnaistettuja tutkimuksia eri progestiineista tai niiden käyttötavoista ei ole tekeillä (Regine Sitruk- Ware, henkilökohtainen tiedonanto). Näin ollen hoitoratkaisut joudutaan tulevaisuudessakin tekemään epävarmaan tutkimustietoon tukeutuen. Vaihdevuosien hormonihoitojen aiheuttama rintasyövän lisäriski häviää viiden vuoden kuluttua hoidon lopettamisesta (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1997). Myös tablettiehkäisyn vaikutuksia rinnan proliferaatioon on tutkittu (Anderson ym. 1989, Williams ym. 1991). Fertiiliikäisiin verrokkeihin nähden tablettiehkäisyyn on joissakin tutkimuksissa liittynyt jonkin verran lisääntynyt rintaepiteelin proliferaatio (Anderson ym. 1989, Williams ym. 1991). Andersonin ym. (1989) tutkimuksessa korrelaatio ehkäisytabletin etinyyliestradioliannoksen ja jakautuvien solujen osuuden välillä oli merkitsevä. Tablettiehkäisy onkin joissain tutkimuksissa lisännyt rintasyövän esiintymistä siten, että ehkäisytabletin pitkäkestoiseen käyttöön liittyvä riski on ollut 1,24 (Collaborative group on hormonal factors in breast cancer 1996). Marchbanksin ym. (2002) tutkimuksen mukaan tablettiehkäisy ei kuitenkaan lisää rintasyövän riskiä. Hormonaalista ehkäisyä käytetään nuorena, ja rintasyövän esiintyvyyden huippu ajoittuu menopaussi-iän jälkeiseen aikaan. Ehkäisyn ja rintasyövän välisiä yhteyksiä selvittäneissä tutkimuksissa ehkäisyyn liittynyt lisääntynyt rintasyövän riski on hävinnyt, kun tablettiehkäisyn päättymisestä on kulunut yli kymmenen vuotta (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1996). Toisaalta hormonaalinen ehkäisy vaikuttaa myös oleellisesti raskauksien ajoitukseen ja määrään, jotka puolestaan muovaavat yksilöllistä rintasyöpäriskiä. Näin ollen hormonaalisen ehkäisyn ja rintasyövän välisen yhteyden selvittäminen on erityisen hankalaa. Lopuksi Rintasyöpä on naisten tavallisin syöpätyyppi maassamme. Siten on selvää, että huoli hormonihoitojen turvallisuudesta liittyy juuri rintasyöpään. Kuitenkin vaihdevuosi-ikää edeltävät endogeeniset ja elämäntapoihin liittyvät tekijät Hormonaalisen ehkäisyn vaikutukset rintaan Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Y D I N A S I A T Rintarauhasen tiehytepiteelin kehitys edellyttää estrogeenia ja perifeerisen rauhasyksikön kehitys sekä estrogeenia että progesteronia. Monet rintasyövän riskitekijät liittyvät lisääntyneeseen estrogeenivaikutukseen. Pelkän estrogeenikorvaushoidon pitkäaikaisen käytön arvioidaan lisäävän rintasyövän ilmaantuvuutta noin 1 % ja estrogeenin ja keltarauhashormonin yhdistelmän noin 5,5 %. Hormonihoitoon liittyvä lisäriski häviää hoidon päättymisen jälkeen noin viidessä vuodessa. Yhdistelmäehkäisyn käyttöön ei tuorempien tutkimusten mukaan liity lisääntynyttä rintasyövän riskiä. 531

8 selittävät valtaosan potilaskohtaisesta rintasyövän riskistä. Lääkevalvontaviranomaisten tuoreiden suositusten mukaan vaihdevuosioireiden hormonihoidon tulisi olla mahdollisimman lyhytkestoinen. On kuitenkin tärkeää huomata, että estrogeenin ja progestiinin yhdistelmään liittyvä rintasyövän riskin lisääntyminen koskee pitkäkestoisia hoitoja. Suosituksia siitä, millainen hormonihoito on rinnan kannalta turvallisin, ei nykytiedon perusteella voida antaa. On tärkeää, että rintasyöpään liittyvistä asioista keskustellaan ja että hyödyt ja riskit punnitaan yksilöllisesti hormonihoitoa määrättäessä. Kiitän LL Susanne Heikinheimoa, LT Merja Metsä-Heikkilää ja dosentti Juhani Toivosta avusta ja arvokkaista kommenteista kirjoitustyön eri vaiheissa. Kirjoittaja toimii tätä nykyä Suomen Lääketieteen Säätiön kliinisenä tutkijana. Kirjallisuutta Anderson T, Battersby S, King R, McPherson K, Going J. Oral contraceptive use influences resting breast proliferation. Hum Pathol 1989;20: Clemons M, Goss P. Estrogen and the risk of breast cancer. New Engl J Med 2001;344: Clarke R. Steroid receptors and proliferation in the human breast. Steroids 2003;68: Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and hormonal contraceptives: collaborative reanalysis of individual data on women with breast cancer and women without breast cancer from 54 epidemiological studies. Lancet 1996;347: Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer. Breast cancer and hormone replacement therapy: collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological studies on women with breast cancer and women without breast cancer. Lancet 1997;350: Conner P, Söderqvist G, Skoog L, ym. Breast cell proliferation in postmenopausal women during HRT evaluated through fine needle aspiration cytology. Breast Cancer Res Treat 2003;78: Ferguson D, Anderson T. Morphological evaluation of cell turnover in relation to the menstrual cycle in the»resting» human breast. Br J Cancer 1981:44: Grady D, Gebretsadik T, Kerlikowske K, Ernster V, Petitti D. Hormone replacement therapy and endometrial cancer risk: a meta-analysis. Obstet Gyn 1995;85: Hargreaves DF, Knox F, Potten CS, Bundred NJ. Epithelial proliferation and hormone receptor status in the normal post-menopausal breast and the effects of hormone replacement therapy. Br J Cancer 1998;78: Hofseth L, Raafat A, Osuch J, Pathak D, Slomski C, Haslam S. Hormone replacement therapy with estrogen or estrogen plus medroxyprogesterone acetate in associated with increased epithelial proliferation in the normal postmenopausal breast. J Clin Endocrinol Metab 1999;84: Hulley S, Grady D, Bush T, Furberg C, Herrington D, Riggs B, Vittinghoff E, for the Heart and Estrogen/progestin Replacement Study (HERS) Research Group. JAMA 1998;280: Huovinen R. Levinneen rintasyövän hormonihoito. Suom Lääkäril 2004; 59: Ismail P, Amato P, Soyal S, ym. Progesterone involvement in breast development and tumorigenesis as revealed by progesterone knockout and knockin mouse models. Steroids 2003;68: Jeng M-H, Parker C, Jordan C. Estrogenic potential of progestin in oral contraceptives to stimulate human breast cancer cell proliferation. Cancer Res 1992;52: Lundström E, Christow A, Kersemaekers W, ym. Effects of tibolone and continuous combined hormone replacement therapy on mammografic breast density. Am J Obstet Gynecol 2002;186: Marchbanks P, McDonald J, Wilson H, ym. Oral contraceptives and the risk of breast cancer. N Engl J Med 2002;346: McPherson K, Steel C, Dixon J. Breast cancer epidemiology, risk factors and genetics. BMJ 2000;321: Million women study collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362: Olsson H, Ingvar C, Bladström A. Hormone replacement therapy containing progestins and given continuously increases breast carcinoma risk in Sweden. Cancer 2003;97: Ross R, Paganini-Hill A, Wan P, Pike M. Effect of hormone replacement therapy on breast cancer risk: estrogen versus estrogen plus progestin. J Natl Cancer Inst 2000;92: Santen R. Risk of breast cancer with progestins: critical assessment of current data. Steroids 2003;68: Shoker B, Jarvis C, Clarke R, ym. Estrogen receptor-positive proliferating cells in the normal and precancencerous breast. Am J Pathol 1999;155: Shyamala G, Chou YC, Louie SG, Guzman RC, Smith GH, Nandi S. Cellular expression of estrogen and progesterone receptors in mammary glands: regulation by hormones, development and ageing. J Steroid Biochem Mol Biol 2002;80: Stahlberg C, Pedersen AT, Lynge E, ym. Increased risk of breast cancer following different regimens of hormone replacment therapy frequently used in Europe. Int J Cancer 2004;109: Stanford J, Weiss WS, Voight LF, Daling JR, Habel LA, Rossing MA. Combined estrogen and progestin hormone replacement therapy in relation to breast cancer in middle-aged women. JAMA 1995;274: The Endogenous Hormones and Breast Cancer Collaborative Group. Endogenous sex hormones and breast cancer in postmenopausal women: reanalysis of nine prospective studies. J Natl Cancer Inst 2002;94: The Women s Health Initiative Steering Committee. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women s Health Initiative randomized control trial. JAMA 2004;291: Tjønneland A, Christensen J, Thomsen B, ym. Hormone replacement therapy in relation to breast cancer indidence rate ratios. Cancer 2004;100: van de Ven J, Donker G, Blankenstein M, Thijssen J. Effects of tibolone (Org OD 14) and its metabolites on aromatase and estrone sulfatase activity in breast adipose stromal cells and in MCF-7 and T47D breast cancer cells. J Steroid Biochem Mol Biol 2002;81: Weiss L, Burkman R, Cushing-Haugen K, ym. Hormone replacement therapy regimens and breast cancer risk. Obstet Gynecol 2002;100: Williams G, Anderson E, Howell A, ym. Oral contraceptive (OCP) use increases proliferation and decreases estrogen receptor content of epithelial cells in the normal human breast. Int J Cancer 1991; 48: Writing group for the Women s Health Initiative Investigators. Risks and benefits of estogen plus progestin in healthy postmenopausal women. JAMA 2002:288: OSKARI HEIKINHEIMO, dosentti, erikoislääkäri, kliininen opettaja HYKS:in naistenklinikka PL 140, HUS 532

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää Estrogeeni Lisääntyykö vai väheneekö syöpävaara estrogeenihoidolla? Annika Auranen, Seija Grénman, Leena Anttila ja Tuula Salmi Rintasyövän ja kohdunrungon syövän vaaran on todettu lisääntyvän pitkäaikaisen

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Hormonihoidot ja munasarjasyöpä. Seija Grenman ja Tuula Salmi

Hormonihoidot ja munasarjasyöpä. Seija Grenman ja Tuula Salmi Katsaus Hormonihoidot ja munasarjasyöpä Seija Grenman ja Tuula Salmi Munasarjasyöpä on naisten neljänneksi yleisin syöpä, mutta siihen kuolee vuosittain enemmän potilaita kuin muihin gynekologisiin syöpiin

Lisätiedot

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Sidonnaisuudet Osallistunut KYS edustajana kongresseihin, jossa sponsorina Pfizer ja Roche Osallistunut

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen KATSAUS tieteessä Tomi Mikkola LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri HYKS, Naistenklinikka tomi.mikkola@hus.fi Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen Kymmenen vuotta

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely

Naishormonit, Kuukautiskierron säätely Naishormonit, Kuukautiskierron säätely dos. Leila Unkila-Kallio Gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri HYKS NaLa, Naistenklinikka 21.3.2013 TAVOITTEET Ymmärtää munasarjahormonien merkitys ja niiden

Lisätiedot

Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen

Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen Estrogeeni Miten hoidan estrogeenilla Aila Tiitinen Estrogeeni on tehokkain vaihdevuosiin liittyvien kuumien aaltojen ja hikoilun hoito, ja se estää myös osteoporoosia. Hoidolla on vasta-aiheita, jotka

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat SUOIMI Jos olet sairastunut rintasyöpään Jos olet sairastunut rintasyöpään, sinulla ja läheisilläsi on varmasti paljon kysymyksiä sairaudestasi. Olet saanut tämän potilasohjeen hoitavalta lääkäriltäsi.

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

Estrogeenista elämänlaatua

Estrogeenista elämänlaatua Estrogeeni Eeva-Marja Rutanen Munasarjojen estrogeeninerityksen loppumiseen liittyy kahdella kolmasosalla naisista oireita, jotka huonontavat hyvinvointia sekä fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tällaisia

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences

Lisätiedot

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi

Syövän lääkehoito. Salla Kalsi Syövän lääkehoito Salla Kalsi Syöpä Yleisnimitys maligneille (pahanlaatuisille) kasvaimille Karsinogeeninen = syöpää aiheuttava Syövän taustalla voi olla Ympäristötekijät, elintavat, perimä, eräät virus-

Lisätiedot

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena

Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Anti-Müllerian hormoni (AMH) munasarjan toiminnan merkkiaineena Mikko Anttonen, dosentti, erikoistuva lääkäri, Hy ja HUS Potilas A. Müller 43v, jolla kaksi synnytystä. Noin 2v ajan epäsäännölliset, pikku

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa

Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Steroidihormonimääritykset lapsettomuuden hoidossa ja diagnostiikassa Helena Tinkanen LT Synnytys- ja naistentautien ja gynekologisen endokrinologian erikoislääkäri TAYS Raskauden alkamiseen tarvitaan

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista Estrogeeni Luut murtuvat ilman estrogeenia Marja Komulainen, Marjo Tuppurainen ja Heikki Kröger Estrogeeni on elintärkeä aine luulle. Vaihdevuosi-iässä naisen estrogeenituotannon vähentyessä luuntiheys

Lisätiedot

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski Estrogeenihoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 131: Behandling med östrogen Tukholma, marraskuu 1996 Raportin yhteenvedon toimittanut suomeksi: Risto Roine, FinOHTA

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas

ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas ESMYA (ulipristaaliasetaatti): Lääkärin lääkemääräysopas TIIVISTELMÄ Esmya -hoidon kesto on rajoitettu kolmeen kuukauteen. Varmistakaa ennen Esmya -hoidon määräämistä, ettei potilas ole raskaana eikä imetä.

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin Pro Gradu-tutkielma Hanna

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL 25 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 75 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 100 mikrog/24 tuntia depotlaastari

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot.

Adrenaliini. -lisämunuainen -stressitilanteet. -käytetään lääkkeenä mm. sydänkohtaukset, äkilliset allergiset reaktiot. Hormonitaulukko Adrenaliini -lisämunuainen -stressitilanteet -Kohottaa verenpainetta, supistaa pintaverisuonia ja laajentaa lihasten verisuonia. -lisää keuhkojen toimintakapasiteettia. -vaikuttaa sitoutumalla

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Hormonaalinen ehkäisy ja tromboosi mitä uutta?

Hormonaalinen ehkäisy ja tromboosi mitä uutta? Raskauden ehkäisy Risto Kaaja ja Oskari Heikinheimo Hormonaalinen ehkäisy ja tromboosi mitä uutta? Nuorten synnyttämättömien naisten ensisijainen raskaudenehkäisymenetelmä on estrogeenia ja progestiinia

Lisätiedot

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita?

Adrenaliini Mistä erittyy? Miten/Mihin vaikuttaa? Muita huomioita? Hormonitaulukko Adrenaliini Lisämunuainen Erittyy suorituskykyä vaativissa stressitilanteissa. Vaikuttaa moniin elintoimintoihin fyysistä suorituskykyä lisäten, kuten kiihdyttää sydämen toimintaa, laajentaa

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala K A P S E L I 3 3 Vaihdevuosien hormonihoito KELA Kirjoittajat Eeva-Marja Rutanen Professori Naistenklinikka Helsingin yliopistollinen keskussairaala Olavi Ylikorkala

Lisätiedot

VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI. Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi

VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI. Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi SIDONNAISUUDET Kutsuttu puhuja Roche 16.5.2008 Schering-Plough 29.1.2010

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet

SISÄLTÖ. Luuston viholliset: Luuston haurastuminen. Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet LUUSTO 17.11.2015 SISÄLTÖ Luuston viholliset: Laihduttaminen ja syömishäiriöt Tupakka Alkoholi Huumeet Kofeiini Lääkkeet Luuston haurastuminen 2 LUUSTON VIHOLLISET Nau+ntoaineista erityises+ alkoholilla,

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät Näin hoidan Oskari Heikinheimo Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn Hormonaalisten ehkäisyvälineiden saralla on 2000 luvulla tapahtunut paljon. Markkinoille

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 1,0325 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 1,00 mg vedetöntä estradiolia. Jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 16 cm 2 :n laastari sisältää 3,2 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 3,1 mg estradiolia,

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Aila Tiitinen Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet

Liite II. Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet Liite II Euroopan lääkeviraston tieteelliset johtopäätökset ja myönteisen lausunnon perusteet 4 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee valmistetta nimeltä Seasonique

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg ja medroksiprogesteroniasetaattia 10,0 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg ja medroksiprogesteroniasetaattia 10,0 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Divina tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi valkoinen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

Hormonien vaikutus astmassa. Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka

Hormonien vaikutus astmassa. Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka Hormonien vaikutus astmassa Maritta Kilpeläinen TY, Keuhkosairausoppi ja kl. allergologia TYKS keuhkoklinikka Naisten astmaan vaikuttavat ikä kuukautiskierto hormonaaliset muutokset hormonihoidot obesiteetti

Lisätiedot

VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA

VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA Terhi Reiskanen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Evorel Sequi yhdistelmäpakkaus sisältää: Neljä Evorel 50 mikrog/24 tuntia laastaria,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ESTROGEL 0,6 mg/g -geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 0,6 mg estradiolia (hemihydraattina) Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset

Raskauden alkaminen. Raskauden alkamisen edellytykset 12 Raskauden alkaminen 1 Naisen elämässä on monenlaisia rajapyykkejä, jolloin elämä muuttuu ratkaisevasti. Yksi niistä on raskaaksi tulo. Monesti raskaus on toivottu, tarkkaankin suunniteltu, joskus vahinko,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttavat apuaineet: laktoosimonohydraatti: laktoosimonohydraattia 114,7 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttavat apuaineet: laktoosimonohydraatti: laktoosimonohydraattia 114,7 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Femoston conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 28 tablettia, joista jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg

Lisätiedot

PYLL-seminaari 30.3.2011

PYLL-seminaari 30.3.2011 PYLL-seminaari 30.3.2011 Sairaalajohtaja Jari Välimäki syöpätautien osuus ennenaikaisten elinvuosien menetysten aiheuttajina etenkin ESshp:n naisten keskuudessa kiinnittää huomiota ne ovat PYLL-tilastossa

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016

GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 GYNEKOLOGINEN SYÖPÄ 10.5.2016 kohtusyöpä munasarjasyöpä kohdunkaulasyöpä ulkosynnyttimien syöpä gynekologisten syöpien hoito on HUS-alueella keskitetty NKL:lle KOHTUSYÖPÄ naisten 3. yleisin syöpä; 800-900

Lisätiedot

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT Korhonen, Hanna Opinnäytetyö, Syksy 2006 Diakonia-Ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosiaali ja terveysalan koulutusohajelma,sairaanhoitaja AMK TIIVISTELMÄ Korhonen,

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki

RASKAUDEN EHKÄISY. Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena. Pekka Lähteenmäki RASKAUDEN EHKÄISY Jälkiehkäisy terveydenhuollon haasteena Pekka Lähteenmäki Jälkiehkäisy eli yhdistelmäpillereiden poikkeava käyttö tai kuparikierukan asentaminen suojaamattoman yhdynnän jälkeen estää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat 43. Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Ihmisen lisääntymistoimintojen endokrinologinen säätely tapahtuu kolmella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeenipuutoksen aiheuttamiin vaihdevuosiin liittyviin oireisiin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeenipuutoksen aiheuttamiin vaihdevuosiin liittyviin oireisiin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FemSeven 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 15 cm 2 :n suuruinen laastari sisältää 1,5 mg estradiolihemihydraattia

Lisätiedot

Laskimotukos on kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien. Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA

Laskimotukos on kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien. Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA MARJA-LEENA NURMINEN LT, dosentti Ylilääkäri, Fimea Laskimotukos on yhdistelmäehkäisytablettien HARVINAINEN HAITTA Laskimotukos voi liittyä harvinaisena haittana kaikkien yhdistelmäehkäisytablettien käyttöön.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Femoston 2/10-valmiste on jatkuvaan ja sekventiaaliseen hoitoon tarkoitettu suun kautta annosteltava hormonikorvausvalmiste.

VALMISTEYHTEENVETO. Femoston 2/10-valmiste on jatkuvaan ja sekventiaaliseen hoitoon tarkoitettu suun kautta annosteltava hormonikorvausvalmiste. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Femoston 2/10 sisältää 14 tablettia, joissa on 2 mg 17β-estradiolia (hemihydraattina)

Lisätiedot

Avuksi ehkäisyn valintaan

Avuksi ehkäisyn valintaan Opas synnytyksen jälkeiseen ja imetyksen aikaiseen raskauden ehkäisyyn Avuksi ehkäisyn valintaan Veera Korhonen & Reeta Minkkinen Sisällysluettelo Tietoa naisen hedelmällisyydestä... 1 Kehon palautuminen

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

Onko pitkäaikainen hormonaalinen ehkäisy turvallista?

Onko pitkäaikainen hormonaalinen ehkäisy turvallista? Raskauden ehkäisy Tiina Backman, Merja Metsä-Heikkilä ja Marjo Tuppurainen Onko pitkäaikainen hormonaalinen ehkäisy turvallista? Nykyään luotettavaa raskauden ehkäisyä tarvitaan vuosia, jopa vuosikymmeniä.

Lisätiedot

Hormonihäiriön syyksi voi osoittautua munasarjan granuloosasolukasvain. Leila Unkila-Kallio

Hormonihäiriön syyksi voi osoittautua munasarjan granuloosasolukasvain. Leila Unkila-Kallio Katsaus Hormonihäiriön syyksi voi osoittautua munasarjan granuloosasolukasvain Leila Unkila-Kallio Granuloosasolukasvain on pahanlaatuisena pidettävä harvinainen munasarjakasvain, joka voi esiintyä naisella

Lisätiedot

VAIHDEVUOSI-IKÄISEN NAISEN LANTIONPOHJA JA SEN TOIMINNALLINEN LIHASHARJOITTELU

VAIHDEVUOSI-IKÄISEN NAISEN LANTIONPOHJA JA SEN TOIMINNALLINEN LIHASHARJOITTELU VAIHDEVUOSI-IKÄISEN NAISEN LANTIONPOHJA JA SEN TOIMINNALLINEN LIHASHARJOITTELU Minna Arminen Ritva Korhonen Opinnäytetyö Marraskuu 2008 Fysioterapia Tekijä(t) ARMINEN, Minna KORHONEN, Ritva Julkaisun laji

Lisätiedot

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat

Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Kaija Seppä Riskikäytön repaleiset rajat Riskikäytön repaleiset rajat Päihdelääketieteen professori Kaija Seppä TaY ja TAYS 3.9.2011 27. Päihdetiedotusseminaari, Göteborg Luennon sisältö Miksi riskirajoja

Lisätiedot

Diane Nova (syproteroniasetaatti + etinyyliestradioli) 05/2014, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Diane Nova (syproteroniasetaatti + etinyyliestradioli) 05/2014, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1/8 Diane Nova (syproteroniasetaatti + etinyyliestradioli) 05/2014, Versio 1.3 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä 2.1.1

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa). 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Progynova 1 mg päällystetyt tabletit Progynova 2 mg päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Progynova 1 mg tabletti sisältää 1 mg estradiolivaleraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrofem 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää estradiolia 2 mg (estradiolihemihydraattina).

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2

Endometriumbiopsian indikaatiot 1/2 Menometrorragia 1/3 1/2 40 55 naisista >40 v naisilla 10 %:lla on endometriumpolyyppi myomat naisten yleisimpiä kasvaimia (40 70 %) n. 40 % 50 60 v. naisista käyttää jossakin vaiheessa hormonikorvaushoitoa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kokemuksia Indivinan käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vähän.

VALMISTEYHTEENVETO. Kokemuksia Indivinan käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vähän. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indivina 1 mg/2,5 mg tabletti Indivina 1 mg/5 mg tabletti Indivina 2 mg/5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Indivina 1 mg/2,5 mg tabletti sisältää:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinrengas sisältää 2 mg estradiolihemihydraattia. Emätinrenkaasta vapautuu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estradot 25 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 37,5 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 75 mikrog/24 tuntia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, halkaisija noin 7 mm ja korkeus noin 3,5 mm.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, halkaisija noin 7 mm ja korkeus noin 3,5 mm. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI CLOMIFEN 50 mg -tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 50 mg klomifeenisitraattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi RASKAUDEN EHKÄISY Anneli Kivijärvi Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin pohjautuvan tiedon, pilleriehkäisyä haluavan naisen huolellisen anamneesin ja sukuanamneesin perusteella lääkäri yhteistyössä potilaansa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen emätinpuikko sisältää: Estradiolihemihydraattia vastaten 10 mikrog

Lisätiedot

D-vitamiinin tarve ja saanti

D-vitamiinin tarve ja saanti D-vitamiinin tarve ja saanti Onko D-vitaminoimaton luomumaito terveysriski? D-vitamiini Ravintoaine ja hormonin esiaste Puutos aiheuttaa riisitautia ja osteomalasiaa Yksi kansainvälinen yksikkö (IU, international

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1 (9) Duavive 16.12.2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Duavivea (konjugoidut estrogeenit / batsedoksifeeni) käytetään

Lisätiedot

Terveelliset elämäntavat

Terveelliset elämäntavat Terveelliset elämäntavat (lyhyt ohje/ Duodecim Terveyskirjasto) Ravinto Kasviksien, hedelmien ja marjojen runsas käyttö Viljatuotteet kuitupitoisia täysjyvävalmisteita Maito- ja lihatuotteet rasvattomina

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli PAKKAUSSELOSTE Vagifem 10 mikrog emätinpuikot Estradioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB

Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni. Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (hcg) - enemmän kuin raskaushormoni Kristina Hotakainen, LT. Kliinisen kemian yksikkö Helsingin yliopisto ja HUSLAB Istukkagonadotropiini (Human Chorionic Gonadotropin, hcg) Kuuluu

Lisätiedot