Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta"

Transkriptio

1 Heli Lyytinen ja Olavi Ylikorkala KATSAUS Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta Rintasyöpä on monitekijäinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat muun muassa hormonaaliset tekijät. Vaihdevuosien hormonihoidossa käytettävät valmisteet ja rintasyövän riskitekijät vaihtelevat maittain, joten hoitoon liittyvät riskit on syytä selvittää kussakin maassa erikseen. Suomalaisilla naisilla pelkän estrogeenin käyttöön liittyy pienempi rintasyöpäriski verrattuna estrogeenin ja progestiinin yhdistelmään. Myös hormonikierukan ja estrogeenin sekä tibolonin käyttäjillä todetaan useammin rintasyöpä kuin taustaväestössä. Vaihdevuosien hormonihoito tuskin aiheuttaa uutta syöpää, vaan pikemminkin se nopeuttanee muusta syystä alkaneen syövän kasvua. Suomessa todetaan yli uutta rintasyöpätapausta vuosittain (Suomen Syöpärekisteri, Monet rintasyövän riskitekijät, kuten varhainen menarkeikä, myöhäinen menopaussi, synnyttämättömyys, ensimmäinen synnytys yli 30 vuoden iässä sekä menopaussin jälkeinen painonnousu viittaavat siihen, että estrogeenilla on merkitystä rintasyövän synnyssä. Estrogeenialtistus heikkenee merkittävästi vaihdevuosien alettua, mutta silti rintasyöpää esiintyy eniten vuotiailla. Elimistö muistanee estrogeenialtistuksen pitkään, tai syövän alkamisesta syövän kliiniseen toteamiseen kuluu useita vuosia (Sankila 2010). Vaihdevuosi-iän hormonihoito jatkaa estrogeenialtistusta. Vaikka tällaista hoitoa on käytetty yli 80 vuotta, sen asemaa ja merkitystä on jouduttu usein käsittelemään esimerkiksi tässä lehdessä (Auranen ym. 2003, Ylikorkala 2003, Mikkola 2007). Suomen Akatemian ja Duodecim-seuran vuonna 2004 järjestämän konsensuskokouksen suositukset pätevät yhä. Hoitoa suositellaan häiritsevistä oireista (ennen kaikkea hikoilusta) kärsiville naisille ja niin pitkäksi aikaa kuin hoito kiistatta parantaa elämänlaatua. Kahden laajan tutkimuksen jälkeen (Beral ym. 2003, Chlebowski ym. 2003) hormonihoidon käyttö väheni monessa maassa jopa % ja Suomessa noin % (Hemminki ym. 2008). Silti vuonna 2008 hormonihoitoa käytti noin suomalaista naista ( Rintasyövän syntyyn vaikuttavat myös geenit ja monet elinympäristöön liittyvät seikat, kuten ravinto, liikunta ja muut elintavat, joissa on suuria eroja maiden välillä. Myös hormonivalmisteet vaihtelevat maittain: esimerkiksi Yhdysvalloissa käytetään ns. konjugoituja estrogeeneja, meillä taas estradiolipohjaisia hoitoja. Nämä kaikki voivat muokata hormonihoidon vaikutusta rintarauhaseen ja siten myös syöpäriskiin. Siksi hormonihoidon hyödyt ja haitat ja myös rintasyöpäkysymys pitäisi selvittää maakohtaisesti. Suomessa tämä voidaan tehdä luotettavasti, koska hormonihoitoa saa vain reseptillä ja käyttöä on mahdollista seurata tarkasti Kelan lääkekorvausrekisteristä. Lisäksi rintasyöpään sairastuneet rekisteröityvät Suomen Syöpärekisteriin. Näitä rekistereitä käyttäen olemme selvittäneet suomalaisten hormonihoidon käyttäjien rintasyöpäriskejä (Lyytinen 2009). 235 = Toimitus suosittelee erityisesti opiskelijoille Duodecim 2011;127:235 42

2 KATSAUS Pelkkä estrogeenihoito saattaa lisätä rintasyöpäriskiä Vain kohdun poiston läpikäynyt nainen voi käyttää pelkkää estrogeenia ilman progestiinilisää. Laajassa 51 tutkimuksen uusintaanalyysissa yli viisi vuotta kestäneeseen hormonihoitoon (valtaosin pelkkää estrogeenia) todettiin liittyvän 35 % suurempi rintasyöpäriski tätä hoitoa käyttämättömiin verrattuna (Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer 1997). Sitä vastoin neljä vuotta tuoreemmassa 45 tutkimusta käsittävässä analyysissä jopa 15 vuotta kestäneen pelkän estrogeenin käytön ei katsottu lisäävän rintasyöpäriskiä (Bush ym. 2001). Riskisuhde oli pienempi kuin 0,9 viidenneksessä tutkimuksista, 0,9 1,1 47 %:ssa ja suurempi kuin 1,1 33 %:ssa. Myöhemmät tutkimukset ovat päätyneet vaihteleviin tuloksiin. Mielenkiintoista on, että lumekontrolloidun WHI-tutkimuksen mukaan pelkän konjugoidun estrogeenin käyttöön liittyi lähes merkitsevästi pienentynyt rintasyöpävaara (riskisuhde 0,77, LV 0,59 1,01) (Anderson ym. 2004). Tablettihoidon aikana veressä ja kudoksissa dominoi estroni, kun taas ihon kautta otettu hoito suurentaa estradiolin pitoisuuksia. Ero voi näkyä rintarauhasen syöpäriskissä, vaikkakin eurooppalaisissa tutkimuksissa rintasyöpäriski on todettu yhtä suureksi suun tai ihon kautta estrogeenia käyttäneillä (Beral ym. 2003, Fournier ym. 2008). Myöskään estrogeeniannos ei vaikuttanut rintasyöpäriskiin Beralin ym. (2003) englantilaisessa aineistossa, kun taas Yhdysvalloissa suurempaan estrogeeniannokseen on liittynyt jonkin verran suurempi rintasyöpäriski (Porch ym. 2002). Pelkkä estrogeeni ja rintasyöpäriski Suomessa Keräsimme lääkekorvausrekisteristä tiedot vuosina pelkkää estrogeenia käyttäneistä yli 50-vuotiaista naisista. Heitä oli yhteensä , ja heistä noin käytti estrogeenia suun tai ihon kautta (Lyytinen ym. 2006). Rekisteriin kirjautuneiden ostokertojen ja käytön kokonaiskeston perusteella laskimme naisten käyttämän keskimääräisen päivittäisen estrogeeniannoksen. Tämä arvio on tarkempi kuin monissa muissa tutkimuksissa, joissa tiedot hormonien käytöstä perustuvat käyttäjän muistiin (esim. Beral ym. 2003). Lääkekorvausrekisteri avautui vuonna 1994, ja siksi naisia, jotka olivat hormonin käyttäjiä jo rekisterin avautuessa, tarkasteltiin omana ryhmänään. Heidän hormoninkäyttönsä arvioitiin alkaneen 50 vuoden iässä. Tuoreina käyttäjinä pidettiin naisia, jotka aloittivat estrogeenihoidon vähintään vuoden kuluttua rekisterin avaamisesta ja käyttivät sitä alle viisi vuotta. Sen sijaan yli viisi vuotta käyttäneiden joukkoon otettiin myös naiset, jotka käyttivät estrogeenia jo rekisterin avautuessa. Tässä kohortissa vertasimme ikäryhmittäin estro- Taulukko 1. Pelkkä estrogeenihoito ja rintasyöpäriski Suomessa. Käyttö yli 50-vuotiailla naisilla , havaitut ja odotetut syöpätapaukset vuoden 2002 loppuun saakka. Syöpätatapauksia Käytön kesto Käyttäjiä Havaittuja Odotettuja SIR LV Systeeminen estrogeeni 6 kk < 5 v ,93 0,80 1,04 5 v ,44 1,29 1,59 Vaginaalinen estrogeeni 6 kk < 5 v ,67 0,48 0,90 5 v ,71 1,41 0,04 7, Käyttäjiä lääkekorvausrekisterin avautuessa, edeltänyt käyttö mahdollinen SIR = stardardized incidence ratio LV = luottamusväli H. Lyytinen ja O. Ylikorkala

3 geenin käyttäjillä ilmaantuneiden rintasyöpien määrää ( ilmaantuneet ) samanikäiseen taustaväestöön, jonka odotettu rintasyöpätapausten määrä voitiin laskea Syöpärekisterin tietojen perusteella. Ilmaantuneiden syöpien suhde odotettuihin (standardized incidence ratio, SIR) kuvaa rintasyövän vakioitua ilmaantuvuussuhdetta estrogeenin käyttäjillä. Viisi vuotta lyhyempään pelkkään estrogeenihoitoon ei liittynyt rintasyöpäriskin kasvua, mutta yli viisi vuotta hoitoa käyttäneillä oli 44 % suurempi rintasyöpäriski (TAULUKKO 1). Suurempaan päiväannokseen (yli 1,9 mg) liittyi suurempi riski kuin pienempään annokseen (alle 1,1 mg), mutta jälkimmäisten käyttäjien pieni lukumäärä heikentää päätelmiä. Suun ja ihon kautta otettuun estrogeenihoitoon liittyi yhtä suuri rintasyöpäriski, joten ottamisreitillä ei näytä olevan vaikutusta rintasyöpäriskiin suomalaisilla naisilla. Kohorttitutkimuksessa emme pystyneet huomioimaan rintasyövän erilaisten taustekijöiden merkitystä. Siksi teimme tapausverrokkitutkimuksen todetuista rintasyöpätapauksesta, joille kullekin valittiin kolme ikävakioitua verrokkia Väestörekisteristä. Väestörekisteristä saimme myös tiedon ensisynnytysiästä ja pariteetista. Tapausten ja verrokkien hormoninkäyttö analysoitiin taannehtivasti lääkekorvausrekisteristä (Lyytinen ym. 2010). Tulosten mukaan pelkkään estrogeenihoitoon ei liittynyt rintasyöpäriskiä (TAULUKKO 2). Ristiriita kohortti- ja tapaus-verrokkitutkimuksen välillä saattaa johtua siitä, että estrogeenialtistus jäi jälkimmäisessä lyhyemmäksi kuin edellisessä. Estrogeenihoito emättimen kautta on turvallista Emättimen limakalvo ohenee kaikilla vaihdevuosien jälkeen, joskin oireet (esim. kutina, kirvely, virtsavaivat, yhdyntäkipu) alkavat yleensä vasta 2 3 vuotta vaihdevuosien alkamisen jälkeen. Emätinoireita voidaan estää ja hoitaa emättimeen annettavalla estrogeenihoidolla, mutta senkin käyttöä pelätään rintasyöpäriskin vuoksi, vaikka hoito suurentaa veren estrogeenipitoisuuksia vain vähän ja ohimenevästi (Nilsson ja Heimer 1992). Seurasimme noin :ta naista, jotka käyttivät estrogeenia vain emättimeen (Lyytinen ym. 2006b). Hoito oli rinnan kannalta turvallista ainakin viiden ensimmäisen vuoden aikana (TAULUKKO 1). Tämä on tärkeä viesti monelle vagina-atrofiasta kärsivälle naiselle ja heitä hoitaville lääkäreille. Estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä haitallisempi rinnan kannalta Jo 1980-luvulla esitettiin yhdistelmähormonihoitoon liittyvän suurempi rintasyöpäriski kuin pelkkään estrogeeniin (Bergkvist ym. 1989). Tämän kuitenkin varmisti vasta lume- Taulukko 2. Suhteellinen rintasyöpäriski suomalaisilla menopaussin ohittaneilla naisilla, jotka käyttivät erilaisia hormonihoitoja. Tapaukset ja käyttö vuosina Tapauksia Verrokkeja OR LV Ei-käyttäjät ,00 (referenssi) Estrogeeni ,01 0,93 1,09 Progestiini ,97 0,80 1,17 Hormoni kierukka ,53 1,33 1,75 Estrogeeni + progestiini ,36 1,27 1,46 Estrogeeni + hormoni kierukka ,07 1,78 2,41 Sekakäyttäjä ,22 1,12 1,33 Tiboloni ,36 1,15 1,96 OR = riskisuhde LV = luottamusväli 237 Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta

4 KATSAUS 238 kontrolloitu WHI-tutkimus: keskimäärin 5,2 vuotta yhdistelmähoitoa käyttäneillä havaittiin 24 % enemmän rintasyöpää kuin käyttämättömillä (Chlebowski ym. 2003). Yleensä on esitetty, että rintasyöpäriski ei kasvaisi viiden ensimmäisen käyttövuoden aikana, vaikka jo viisi vuotta lyhyempään yhdistelmähoitoon on todettu liittyvän suurentunut rintasyöpäris ki Englannissa (1,45, LV 1,19 1,78). Progestiini voidaan liittää estrogeeniin päivän jaksoina matkien luonnollista progesteronialtistusta. Tämä jaksoittainen hoito aiheuttaa vuodot. Progestiinia voidaan ottaa myös joka päivä (jatkuva yhdistelmähoito), jolloin ei esiinny vuotoja. Kokonaisprogestiiniannos on useimmiten pienempi jaksoittaisessa kuin jatkuvassa hoidossa. Progestiinin ottotavan ja rintasyöpäriskin väliset yhteydet ovat jossakin määrin ristiriitaisia. Englannissa ottotapa ei vaikuttanut rintasyöpäriskiin Beralin ym. (2003) aineistossa, mutta myöhemmin tehdyssä meta-analyysissä jaksoittaisen hoidon katsottiin lisäävän riskiä 8,9 % ja jatkuvan yhdistelmähoidon 10,3 % jokaista käyttövuotta kohden. Skandinaavisilla naisilla vastaavat osuudet olivat 7,0 % ja 13,5 % (Lee ym. 2005). Eri progestiinit sitoutuvat eri tavoin progesteroni- ja muihin reseptoreihin mm. rintarauhasessa (Pasqualini ym. 1998), ja siksi ne yhdistelmähoidossa voinevat vaikuttaa eri tavoin rintasyöpäriskiin. Eräät progestiinit ovat androgeenisia (esim. noretisteroniasetaatti, NETA), kun taas toisilla (medroksiprogesteroniasetaatti, MPA) androgeenisuus on pienempi. Dydrogesteronia pidetään tässä suhteessa neutraalina. Yhdysvalloissa käytetään yleensä MPA:ta konjugoidun estrogeenin lisänä, kun taas Pohjoismaissa ja muualla Euroopassa NETA, levonorgestreeli (LNG) ja dydrogesteroni ovat suosittuja yhdistelmähoidon osana. Progestiineja voidaan ottaa suun tai ihon kautta, ja maksa osallistuu myös progestiinien metaboliaan. Siksi myös progestiinin ottoreitillä voi olla merkitystä rintasyöpäriskin kannalta. Eri progestiinien merkitystä osana yhdistelmähoitoa rintasyöpäriskin kannalta on tutkittu vähän. Englannissa ei todettu eroja MPA:n, NETA:n tai LNG:n vaikutuksissa rintaan (Beral ym. 2003), mutta Ranskassa Fournier ym. (2008) totesivat, että dydrogesteronin ja luonnollisen progesteronin käyttöön liittyy pienempi rintasyöpäriski kuin muihin progestiineihin. Kummassakaan tutkimuksessa ei todettu eroja tablettien tai ihon kautta otetun yhdistelmähoidon välillä suhteessa rintasyöpäriskiin. Yhdistelmähoito ja rintasyöpäriski Suomessa Tutkimme estrogeeni-progestiiniyhdistelmän ja rintasyövän välistä yhteyttä rekisterien avulla, kuten edellä kuvattiin pelkän estrogeenin osalta. Suomessa estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää käytti vuosina noin naista. Rintasyöpää havaittiin yhdistelmävalmisteen käyttäjillä 3 5 vuoden käytössä 31 % enemmän kuin samanikäisillä naisilla keskimäärin (Lyytinen ym. 2009). Yli viisi vuotta yhdistelmähoitoa käyttäneiden rintasyöpäriski oli merkitsevästi suurempi jatkuvaa progestiinihoitoa saaneilla (TAULUKKO 3). Yhdistelmähoidon kytkeytyminen rintasyöpäriskiin tuli esiin myös tapaus-verrokkitutkimuksessa, joskaan merkitsevää eroa ei syntynyt jatkuvan ja jaksoittaisen yhdistelmähoidon välille (Lyytinen ym. 2010b). Tämä johtui ehkä siitä, että kohorttitutkimuksessa hormonialtistusajat jäivät lyhyemmiksi. Oli jossakin määrin yllättävää, että syöpäriski suureni jo kolmen käyttövuoden aikana. Kohorttitutkimuksessamme NETA:ta sisältäviä yhdistelmähoitoja yli viisi vuotta käyttäneillä todettiin useammin rintasyöpä (riskisuhde 2,03, LV 1,88 2,18) kuin MPA:ta sisältävien hoitojen käyttäjillä(riskisuhde 1,64, LV 1,49 1,79); ero on merkitsevä. Dydrogesteronia sisältävien valmisteiden käyttäjiä oli paljon vähemmän, eikä heillä todettu merkitsevää syöpäriskiä (Lyytinen ym. 2009). Tulos on samansuuntainen ranskalaisten havainnon kanssa (Fournier ym. 2008). Hormoniyhdistelmän ottotavalla (suun tai ihon kautta) ei ollut merkitystä rintasyöpäriskin kannalta. Oli yllättävää, että eroja ei havaittu eri NETAannoksia (0,5 vs 1,0 mg/vrk) jatkuvassa yhdistelmähoidossa saaneiden välillä (Lyytinen H. Lyytinen ja O. Ylikorkala

5 Taulukko 3. Estrogeenin ja progestiinin yhdistelmä (EPT) ja rintasyöpäriski suomalaisilla naisilla. Käyttö yli 50-vuotiailla naisilla vuosina , havaitut ja odotetut syöpätapaukset vuoden 2005 loppuun saakka. Syöpätapauksia Käytön kesto (Käyttäjiä) Havaittuja Odotettuja SIR LV 6 kk < 3 v 1 (50 033) ,05 0,97 1,11 3 kk < 5 v 1 (30 583) ,31 1,20 1,42 5 v < 10 v 2 (32 466) ,72 1,58 1,89 10 v 2 (23 131) ,07 1,84 2,30 Sekventiaalinen EPT 6 kk < 3 v ,04 0,97 1,11 3 kk < 5 v ,24 1,12 1,37 5 v ,78 1,64 1,90 10 v ,27 1,50 3,30 Jatkuva EPT 6 kk < 3 v ,09 0,96 1,23 3 kk < 5 v ,42 1,16 1,71 5 v ,44 2,17 2,72 10 v ,21 1,99 4,91 1 Käyttäjät, joilla tarkka altistustieto. 2 Käyttäjiä lääkekorvausrekisterin avautuessa, edeltävä käyttö mahdollinen. SIR = stardardized incidence ratio LV = luottamusväli ym. 2010a). Mahdollisesti rintasyöpäriskin kannalta rintarauhasolujen progestiinipitoisuuden on vain ylitettävä tietty kynnyspitoisuus, ja mitä useampana päivänä tämä ylitys tapahtuu, sitä vaarallisemmaksi progestiini käy rintarauhaselle. Tiboloni ja rintasyöpä Tiboloni on synteettinen steroidi, josta muodostuu elimistössä estrogeenisia, progestiinisia ja androgeenisia johdoksia (Vos ym. 2002). Siten yhdestä molekyylistä saadaan elimistöön hikoilua poistavaa ja luuta suojaavaa estrogeenivaikutusta, kohtua suojaavaa progestiinivaikutusta ja kenties naisen tarmoa ja libidoa ylläpitävää androgeenivaikutusta. Tiboloni jarruttaa koe-eläinten rintarauhasen mitooseja, eikä se näytä naisella lisäävän rintarauhasen tiiviyttä (Lundström ym. 2002). Siksi sitä on markkinoitu rintaturvallisena hormonihoitona. Englantilaisessa haastattelututkimuksessa tibolonin käyttäjillä todettiin 1,45-kertainen rintasyöpäriski (Beral ym. 2003). Omassa tapaus-verrokkitutkimuksessamme tiboloniin liittyvä rintasyöpäriski oli 1,36-kertainen (LV 1,15 1,96) (Lyytinen ym. 2010b) (TAU- LUKKO 2). On mahdollista, että lääkärit ovat suositelleet tibolonia riskiryhmän potilaille, eikä tätä harhaa voida sulkea pois tämänkaltaisissa tutkimuksissa. Silti tibolonin käyttöön näyttäisi liittyvän suunnilleen yhtä suuri rintasyöpäriski kuin pelkkään estrogeenihoitoon. Tätä ajatusta tukee Kenemansin ym. (2009) lumekontrolloitu tutkimus rintasyövän sairastaneilla naisilla. Tibolonin käyttäjillä todettiin 48 % suurempi rintasyövän residiivin tai uuden rintasyövän riski kuin lumetta saaneilla. Näin ollen tibolonia on vaikea priorisoida rintaturvallisuuden perusteella. Hormonikierukka osana hormonihoitoa Kohdun sisälimakalvo voidaan suojata estrogeenin vaikutukselta myös asettamalla kohdun sisälle levonorgestreelia vapauttava hormonikierukka. Kierukka vapauttaa progestiinia suoraan limakalvoon, mutta jonkin verran 239 Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta

6 KATSAUS YDINASIAT 88Yli viisi vuotta kestäneeseen estrogeenihoitoon suun tai ihon kautta liittyy hieman suurentunut rintasyöpäriski. 88Pelkästään emättimen kautta otettu estrogeeni ei lisää rintasyöpäriskiä. 88Rintasyöpäriski kasvaa estrogeenin ja progestiinin yhdistelmää käyttävillä jo kolmen vuoden jälkeen. Progestiiniosan jatkuvaan käyttöön liittyy suurempi riski kuin jaksoittaiseen. 88Myös hormonikierukan ja estrogeenin sekä tibolonin käyttöön liittyy suurentunut rintasyöpäriski. Hormonikierukka-estrogeenihoito on useimmiten vuodoton, ja sen on arveltu olevan rintarauhasen kannalta turvallinen. Siksi oli yllättävää, että tähänkin hoitoon liittyi rintasyöpäriski. On mahdollista, että hormonikierukan aiheuttama pienikin progestiinipitoisuus estrogeenin lisäksi riittää aiheuttamaan kliinisesti todettavan rintasyövän menopausaalin ohittaneella naisella. On myös mahdollista, että gynekologit ovat suositelleet hormonikierukan käyttöä suurentuneen rintasyöpäriskin omaaville naisille (esim. taipumus suvussa, ylipaino tai myöhäinen menopaussi). Siksi hormonikierukan käyttäjien suurentunut rintasyöpäriski ei välttämättä merkitse sitä, että itse kierukka lisäisi riskiä. 240 progestiinia tihkuu myös verenkiertoon. Veren progestiinipitoisuudet vaihdevuosi-ikäisillä hormonikierukan käyttäjillä ovat hieman suurempia kuin ehkäisytarkoituksessa samanlaista kierukkaa käyttävillä, mutta toisaalta pitoisuudet voivat olla jopa kymmenen kertaa pienemmät kuin ehkäisypillereiden käyttäjillä. Huomattavaa ovat merkittävät yksilölliset erot pitoisuuksissa (Hidalgo ym. 2009). Silti tälläkin pienellä progestiinimäärällä yhdessä estrogeenin kanssa voi olla merkitystä rintarauhasen soluille. Hedelmällisessä iässä olevilla suomalaisilla naisilla hormonikierukan käyttöön ei liity rintasyöpäriskiä (Backman ym. 2005). Omassa tapaus-verrokkitutkimuksessamme selvitimme rintasyöpäriskin sekä pelkkää hormonikierukkaa että hormonikierukkaa ja samanaikaista estrogeenihoitoa käyttävillä vuotiailla naisilla. Rintasyöpään sairastuneista 329 oli käyttänyt pelkkää hormonikierukkaa yli 50 vuoden iässä. Heidän rintasyöpäriskinsä oli 1,53-kertainen verrokkeihin nähden. Näistä naisista osalla lienee ollut myöhäinen menopaussi, joka sekin on rintasyövän riskitekijä. Tätä seikkaa emme voineet tutkimuksessamme selvittää. Rintasyöpäriski kuitenkin suureni, jos hormonikierukan käyttäjät ottivat lisäksi estrogeenia joko suun tai ihon kautta (TAULUKKO 2). Levinneempi syöpä hormonihoidon käyttäjillä Hormonihoidon on todettu lisäävän nimenomaan lobulaarista rintasyöpää, jonka osuus kaikista rintasyövistä on noin 16 % (Li ym. 2008). Kuitenkin tutkimuksessamme pelkkä estrogeeni lisäsi yhtä paljon sekä duktaalista että lobulaarista rintasyöpää (Lyytinen ym. 2006). Sen sijaan yhdistelmähoito lisäsi lobulaarista syöpää jo kolmen ensimmäisen käyttövuoden jälkeen ja merkitsevästi enemmän kuin duktaalista syöpää. On myös usein esitetty, että hormonihoidon aikana ilmaantuva rintasyöpä olisi hyvänlaatuisempi ja kasvultaan rajoittuneempi (Holli ym. 1998). Kuitenkin rintasyöpä oli diagnoosin aikaan useammin levinnyt kainalon imusolmukkeisiin sekä pelkän estrogeenin että yhdistelmähoidon käyttäjillä verrattuna taustaväestöön. Tämä ei tue ajatusta hormonihoidon käyttäjän rintasyövän hyvänlaatuisuudesta. On myös muistettava, että hormonihoito tiivistää rintarauhaskudosta, jolloin syöpä voi olla vaikeammin havaittavissa varhaisvaiheessa (Lundström ym. 2002). Lopuksi On selvää, että vaihdevuosi-iän hormonihoitoon liittyy jonkin verran suurentunut rintasyöpäriski myös suomalaisilla naisilla. Tämänkaltaisissa epidemiologisissa tutkimuksissa H. Lyytinen ja O. Ylikorkala

7 ei koskaan voida varmasti osoittaa sitä, että hormonihoito todella aiheuttaisi rintasyövän. Rintasyöpä kuten syöpä yleensäkin syntyy solun DNA-vaurion seurauksena, ja vaurio voi johtua hyvin monista ja osin tuntemattomista tekijöistä. Toki hormonit saattavat olla yksi sellainen tekijä. On arveltu, että syövän varsinaisesta alkamisesta kestää 5 8 vuotta, ennen kuin se on kliinisesti todettavissa. Useimmat pitävät todennäköisempänä sitä, että hormonihoito kiihdyttää muusta syystä syntyneen syövän kasvua (Speroff 2008). Tätä voisivat tukea omat tuloksemme: jo kolmen ensimmäisen hormonihoitovuoden jälkeen riski oli suurentunut, mikä ei voine johtua täysin uusien syöpien synnystä. Tulostemme perusteella voidaan yleistäen sanoa, että vähintään viisi vuotta kestänyt (mutta mukana myös kymmeniä vuosia käyttäneet) pelkän estrogeenin käyttö aiheuttaa neljä ylimääräistä rintasyöpädiagnoosia käyttäjän joukossa. Vastaava määrä lisätapauksia syntyy lyhyemmällä, 5 10 vuotta kestäneellä estrogeeni-progestiiniyhdistelmän käytöllä naisen joukossa. Näitä absoluuttisia riskiarvioita voitaneen käyttää suomalaisten hormoninkäyttäjien neuvonnassa. HELI LYYTINEN, LT, erikoislääkäri OLAVI YLIKORKALA, emeritusprofessori HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS Sidonnaisuudet Ei sidonnaisuuksia Summary Hormone therapy and risk for breast cancer in Finnish postmenopausal women Breast cancer is a heterogenous disease and hormonal factors are involved. Since national differences exist in the use of postmenopausal hormone therapy (HT) and other risk factors, associations between HT and breast cancer should be studied nationally. In Finland, estrogen-progestin therapy is associated with higher breast cancer risk than estrogen-only therapy. Also tibolone and levonorgestrel releasing intauterine device combined with estrogen are accompanied with an increased risk of breast cancer. Hormone therapy possibly promotes the growth of the existing undetectable cancer. KIRJALLISUUTTA Anderson GL, Limacher M, Assaf AR, ym. Effects of conjugated equine estrogen in postmenopausal women with hysterectomy: the Women s Health Initiative randomized controlled trial. JAMA 2004;291: Auranen A, Grénman S, Anttila L, Salmi T. Lisääntyykö vai väheneekö syöpävaara estrogeenihoidolla? Duodecim 2003;119: Backman T, Rauramo I, Jaakkola K, ym. Use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system and breast cancer. Obstet Gynecol 2005;106: Beral V; Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362: Bergkvist L, Adami HO, Persson I, Hoover R, Schairer C. The risk of breast cancer after estrogen and estrogen-progestin replacement. N Engl J Med 1989;321: Bush TL, Whiteman M, Flaws JA. Hormone replacement therapy and breast cancer: a qualitative review. Obstet Gynecol 2001;98: Chlebowski RT, Hendrix SL, Langer RD, ym. Influence of estrogen plus progestin on breast cancer and mammography in healthy postmenopausal women: the women s health initiative randomized trial. JAMA 2003;289: Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast cancer. Breast cancer and hormone replacement therapy: collaborative reanalysis of data from 51 epidemiological studies of 52,705 women with breast cancer and 108,411 women without breast cancer. Lancet 1997;350: Fournier A, Berrino F, Clavel-Chapelon F. Unequal risks for breast cancer associated with different hormone replacement therapies: results from the E3N cohort study. Breast Cancer Res Treat 2008;107: Hemminki E, Kyyrönen P, Pukkala E. Postmenopausal hormone drugs and breast and colon cancer: Nordic countries Maturitas 2008;61: Hidalgo M, Hidalgo-Regina M, Bahamondes M, ym. Serum levonorgestrel levels and endometrial thickness during extended use of the levonorgestrel-releasing intrauterine system. Contraception 2009;80:84 9. Holli K, Isola J, Cuzick J. Low biologic aggressiveness in breast cancer in women using hormone replacement therapy. J Clin Oncol 1998;16: Kenemans P, Bundred NJ, Foidart JM, ym. Safety and efficacy of tibolone in breast-cancer patients with vasomotor symptoms: a double-blind, randomised, non-inferiority trial. Lancet Oncol 2009; 10: Lee SA, Ross RK, Pike MC. An overview of menopausal oestrogen-progestin hormone therapy and breast cancer risk. Br J Cancer 2005;92: Li CI, Malone KE, Porter PL, ym. Relationship between menopausal hormone 241 Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta

8 KATSAUS therapy and risk of ductal, lobular, and ductal-lobular breast carcinomas. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2008;17: Lundstrom E, Christow A, Kersemaekers W, ym. Effects of tibolone and continuous combined hormone replacement therapy on mammographic breast density. Am J Obstet Gynecol 2002;186: Lyytinen H. A nationwide study on breast cancer risk in postmenopausal women using hormone therapy in Finland. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin yliopisto Lyytinen H, Dyba T, Pukkala E, Ylikorkala O. Do the dose or route of administration of progestagen as a part of hormone therapy play a role in risk of breast cancer: nation-wide comparative data on norethisterone acetate in Finland. Int J Cancer 2010(a);127: Lyytinen H, Dyba T, Ylikorkala O, Pukkala E. A case-control study on hormone therapy as a risk factor for breast cancer in Finland: Intrauterine system carries a risk as well. Int J Cancer 2010(b);126: Lyytinen H, Pukkala E, Ylikorkala O. Breast cancer risk in postmenopausal women using estrogen-only therapy. Obstet Gynecol 2006;108: Lyytinen H, Pukkala E, Ylikorkala O. Breast cancer risk in postmenopausal women using estradiol-progestagen therapy. Obstet Gynecol 2009; 113: Mikkola T. Vaihdevuosien hormonihoito miksi hyvät uutiset eivät ylitä uutiskynnystä? Duodecim 2007;123: Nilsson K, Heimer G. Low-dose oestradiol in the treatment of urogenital oestrogen deficiency - a pharmacokinetic and pharmacodynamic study. Maturitas 1992;15: Pasqualini JR, Paris J, Sitruk-Ware R, Chetrite G, Botella J. Progestins and breast cancer. J Steroid Biochem Mol Biol 1998;65: Porch JV, Lee IM, Cook NR, Rexrode KM, Burin JE. Estrogen-progestin replacement therapy and breast cancer risk: The Women s Health Study (United States). Cancer Causes Control 2002;13: Sankila R. Kuka sairastuu rintasyöpään? Duodecim 2010;126: Speroff L. Postmenopausal hormone therapy and the risk of breast cancer: a contrary thought. Menopause 2008; 15: Vos RM, Krebbers SF, Verhoeven CH, Delbressine LP. The in vivo human metabolism of tibolone. Drug Metab Dispos 2002;30: Ylikorkala O. Estrogeenihoidot missä mennään? Duodecim 2003;119:

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen KATSAUS tieteessä Tomi Mikkola LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri HYKS, Naistenklinikka tomi.mikkola@hus.fi Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen Kymmenen vuotta

Lisätiedot

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää Estrogeeni Lisääntyykö vai väheneekö syöpävaara estrogeenihoidolla? Annika Auranen, Seija Grénman, Leena Anttila ja Tuula Salmi Rintasyövän ja kohdunrungon syövän vaaran on todettu lisääntyvän pitkäaikaisen

Lisätiedot

Mirena ja rintasyöpä. Heli Lyytinen HYKS, Naistenklinikka

Mirena ja rintasyöpä. Heli Lyytinen HYKS, Naistenklinikka Mirena ja rintasyöpä Heli Lyytinen HYKS, Naistenklinikka 1.10.2011 Sisältö Yleistä rintasyövästä Yleensä progestiineista/progesteronista Progestiinit HT:n osana Levonorgestreeli, Mirena Mirena fertiili-ikäisellä,

Lisätiedot

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Sidonnaisuudet Osallistunut KYS edustajana kongresseihin, jossa sponsorina Pfizer ja Roche Osallistunut

Lisätiedot

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus Katsaus OSKARI HEIKINHEIMO Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Tietomme sukupuolihormonien merkityksestä rintarauhasen kasvun ja toiminnan säätelyssä on lisääntynyt oleellisesti viime vuosina. Estrogeeni

Lisätiedot

Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito. Heli Lyytinen

Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito. Heli Lyytinen Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito Heli Lyytinen 14.4.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi LT Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HYKS NKL, hormonipkl Sivutoimi ammatinharjoittaja, Mehiläinen,

Lisätiedot

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut?

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut? Kymmenen vuotta WHItutkimuksen julkaisusta mikä on muuttunut? Tomi Mikkola Dosentti, erikoislääkäri kliininen opettaja HYKS Naistenklinikka Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen a Cancer

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Näin hoidan vaihdevuosioireita

Näin hoidan vaihdevuosioireita Pauliina Tuomikoski ja Heli Lyytinen TEEMA: NÄIN HOIDAN: IKÄÄNTYVÄN NAISEN TERVEYS Hormonihoito on tehokkain hoito hikoiluihin ja kuumiin aaltoihin, jotka ovat tavallisimpia vaihdevuosioireita. Hormonihoidon

Lisätiedot

Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka

Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka 1 Aila Tiitinen Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian

Lisätiedot

Hormonihoidot ja munasarjasyöpä. Seija Grenman ja Tuula Salmi

Hormonihoidot ja munasarjasyöpä. Seija Grenman ja Tuula Salmi Katsaus Hormonihoidot ja munasarjasyöpä Seija Grenman ja Tuula Salmi Munasarjasyöpä on naisten neljänneksi yleisin syöpä, mutta siihen kuolee vuosittain enemmän potilaita kuin muihin gynekologisiin syöpiin

Lisätiedot

Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen

Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen Estrogeeni Miten hoidan estrogeenilla Aila Tiitinen Estrogeeni on tehokkain vaihdevuosiin liittyvien kuumien aaltojen ja hikoilun hoito, ja se estää myös osteoporoosia. Hoidolla on vasta-aiheita, jotka

Lisätiedot

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle

Liite IV. Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle Liite IV Tieteelliset johtopäätökset ja perusteet myyntilupien ehtojen muuttamiselle 27 Tieteelliset johtopäätökset Tiivistelmä tieteellisestä arvioinnista, joka koskee levonorgestreelia tai ulipristaaliasetaattia

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Aila Tiitinen Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS

TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS TAPAUS-VERROKKI TUTKIMUKSEN TYYPIT JA TULOSTEN ANALYYSI Simo Näyhä Jari Jokelainen Kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitoksen jatkokoulutusmeeting.3.4.2007 TAPAUS-VERROKKITUTKIMUS Idea Tutkimusryhmät

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki

Rintasyöpä Suomessa. Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009. Risto Sankila. Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Rintasyöpä Suomessa Mammografiapäivät Tampere 26.6.2009 Risto Sankila Ylilääkäri, Suomen Syöpärekisteri, Helsinki Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos... syöpärekisteri

Lisätiedot

Estrogeenista elämänlaatua

Estrogeenista elämänlaatua Estrogeeni Eeva-Marja Rutanen Munasarjojen estrogeeninerityksen loppumiseen liittyy kahdella kolmasosalla naisista oireita, jotka huonontavat hyvinvointia sekä fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tällaisia

Lisätiedot

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa?

Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? ChemBio Helsingin Messukeskus 27.-29.05.2009 Miten geenitestin tulos muuttaa syövän hoitoa? Kristiina Aittomäki, dos. ylilääkäri HYKS Perinnöllisyyslääketieteen yksikkö Genomin tutkiminen FISH Sekvensointi

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista

Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista 17 December 2015 EMA/PRAC/835776/2015 Pharmacovigilance Risk Assessment Committee (PRAC) Muutoksia valmistetietojen sanamuotoon otteita PRAC:n signaaleja koskevista suosituksista Hyväksytty PRAC:n 30.

Lisätiedot

Hormonikorvaushoito. Menopaussi

Hormonikorvaushoito. Menopaussi Hormonikorvaushoito El Johanna Haikonen Naistentaudit ja synnytykset, Satshp 8.12.2016 Klimakterium Menopaussi ajanjakso, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja sammuu Menopaussi Viimeiset oman hormonitoiminnan

Lisätiedot

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti , versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Propecia (finasteridi 0,2 ja 1 mg) tabletti 25.4.2017, versio 4.1 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Miestyyppinen hiustenlähtö

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences

Lisätiedot

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa

Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Tervekudosten huomiointi rinnan sädehoidossa Onkologiapäivät 30.8.2013 Sairaalafyysikko Sami Suilamo Tyks, Syöpäklinikka Esityksen sisältöä Tervekudoshaittojen todennäköisyyksiä Tervekudosten annostoleransseja

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin Pro Gradu-tutkielma Hanna

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin

Alkoholi. lisää syövän vaaraa. Niillä, jotka kuluttavat säännöllisesi neljä alkoholiannosta päivässä, on. Alkoholi voi aiheuttaa ainakin Alkoholi lisää syövän vaaraa Alkoholi on yksi merkittävimmistä elintapoihin liittyvistä syöpäriskeistä. Mitä enemmän alkoholia käyttää, sitä suurempi on riski sairastua syöpään. Myös kohtuullinen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

GYNEKOLOGIA & UROLOGIA

GYNEKOLOGIA & UROLOGIA GYNEKOLOGIA & UROLOGIA Päivi Polo LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Synnytys- ja naistentautiopin kliininen opettaja, Tyks Naistenklinikka ja Turun yliopisto Vaihdevuosien

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain

Suomen Syöpärekisteri Syöpätautien tilastollinen ja epidemiologinen tutkimuslaitos. Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut alueittain Sivuilla 2 15 esitetään ikävakioidut suhteelliset elossaololuvut yliopistollisten sairaaloiden vastuualueilla vuosina 2007 2014 todetuilla ja 2012 2014 seuratuilla

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Lääkehoito Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeinen hormonikorvaushoito yleistyy koko ajan. Tavallisimmin estrogeenihoito

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri

Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset. Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Kohdunkaulan syövän esiastehoitojen pitkäaikaisvaikutukset Ilkka Kalliala, LT HYKS, Kätilöopiston sairaala Suomen Syöpärekisteri Uusimisriski Esiasteriippuvainen 6 v aikana uuden CIN 2/3:n ilmaantuvuus:

Lisätiedot

Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet. Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen

Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet. Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen Estrogeeni Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen Lukuisat epidemiologiset ja kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet vaihdevuosi-iän hormonihoidon ja erityisesti

Lisätiedot

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Ehkäisy ja syöpäriski. Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski Dosentti, LT Riitta Luoto UKK-instituutti ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Ehkäisy ja syöpäriski plussat ja miinukset Pieni syöpäriski Suuri syöpäriski Ehkäisy ja syöpäriski plussat

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

BRCA-kantaja ja hormonihoidot

BRCA-kantaja ja hormonihoidot BRCA-kantaja ja hormonihoidot 1. 1 0. 2 0 1 1 T u o h i l a m p i H A N N A H A U T A M Ä K I, E R I K O I S T U V A L Ä Ä K Ä R I H Y K S N K L Esityksen sisältö Yleistä BRCA-mutaatioista Esiintyvyys

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

Hyödyt ja haitat (WHI reinterpreted ) Miten NICE and NFOG (unpublished) ohjeistavat. Miten hoito aloitetaan ja miten se lopetetaan?

Hyödyt ja haitat (WHI reinterpreted ) Miten NICE and NFOG (unpublished) ohjeistavat. Miten hoito aloitetaan ja miten se lopetetaan? + Hormonikorvaushoito - miksi, miten ja kenelle? Aura Pyykönen, erikoistuva lääkäri 27.10.2017 aura.pyykonen@helsinki.fi + Aiheena Mistä vaihdevuosioireet johtuvat? Vaihdevuosien fysiologia ja diagnostiikka

Lisätiedot

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski Estrogeenihoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 131: Behandling med östrogen Tukholma, marraskuu 1996 Raportin yhteenvedon toimittanut suomeksi: Risto Roine, FinOHTA

Lisätiedot

EILA HEISKANEN SYNN.JA NAISTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI

EILA HEISKANEN SYNN.JA NAISTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI EILA HEISKANEN SYNN.JA NAISTENTAUTIEN ERIKOISLÄÄKÄRI 30.9.2016 MENOPAUSSI 51 V. 10 % ALLE 45 V. JA 10% YLI 55 V. ENNENAIKAINEN MENOPAUSSI ALLE 40 V. 1% TUPAKOINTI ALENTAA IKÄÄ 1-2 V, KOHDUNPOISTO 1v. SYTOSTAATIT,

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1 (9) Duavive 16.12.2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Duavivea (konjugoidut estrogeenit / batsedoksifeeni) käytetään

Lisätiedot

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia

E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia E-vitamiini saattaa lisätä ja vähentää kuolemia Harri Hemilä Duodecim-lehti Kommentti / Keskustelua Sanoja 386 Tarjottu Duodecim lehteen julkaistavaksi 24.10.2013 Hylätty 29.10.2013 Julkaistu mielipiteenä

Lisätiedot

Gynekologinen tutkimus

Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus Gynekologinen tutkimus tarkoittaa sisätutkimusta, jonka lääkäri tekee naiselle emättimen kautta. Sisätutkimuksen tekijä on yleislääkäri tai erikoislääkäri. Jos hän on erikoislääkäri,

Lisätiedot

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus

Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Liikunnan vaikuttavuus ja kuntoutus Urho Kujala Liikuntalääketieteen erikoislääkäri Liikuntalääketieteen professori Terveystieteiden yksikkö, Liikuntatieteellinen tiedekunta Jyväskylän yliopisto urho.m.kujala@jyu.fi

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne

Eturauhassyövän seulonta. Patrik Finne Eturauhassyövän seulonta Patrik Finne Ulf-Håkan Stenman-juhlasymposiumi, 21.4.2009 Seulonnan tavoite löytää syöpä aikaisemmin, ennen kuin se on levinnyt mahdollistaa radikaalinen hoito Vähentää kuolleisuutta

Lisätiedot

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014

Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 Ylidiagnostiikkaa: onko kohta enää terveitä? LL Iris Pasternack HYKS Psykiatrian klinikka, tiistailuento 25.2.2014 The New York Times Feb 11 2014 Miller A et al. 25 year follow up for breast cancer incidence

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN

RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN RASKAUDEN EHKÄISY SYNNYTYKSEN JÄLKEEN Anneli Kivijärvi LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, vastaava lääkäri Turun Hyvinvointitoimiala 11.05.2016 Turku, Yleislääkäripäivät Mitkä asiat otetaan

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

Seth Wichmann -luento Hanna Savolainen-Peltonen Dosen6, Naistentau9en ja synnytysten erikoislääkäri

Seth Wichmann -luento Hanna Savolainen-Peltonen Dosen6, Naistentau9en ja synnytysten erikoislääkäri Seth Wichmann -luento Hanna Savolainen-Peltonen Dosen6, Naistentau9en ja synnytysten erikoislääkäri Helsinki Biomedical Graduate School 1996-2004 LL, Helsingin yliopisto 2001 LT, Helsingin yliopisto, Transplantaa9olaboratorio,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa). 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Progynova 1 mg päällystetyt tabletit Progynova 2 mg päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Progynova 1 mg tabletti sisältää 1 mg estradiolivaleraattia.

Lisätiedot

Fysioterapian vaiku0avauus

Fysioterapian vaiku0avauus Fysioterapian vaiku0avauus Tomi Mikkola! HYKS, NaiS!! Sidonnaisuudet Luento-/konsultaatiopalkkiot:!!Abbot, Astellas Pharma, Boston Scientific, Contura! Käypä Hoito työryhmän jäsen (2011)! Virtsankarkailu

Lisätiedot

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS

4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS 4. SYÖPÄTAUTIEN ILMAANTUVUUS Simo Näyhä, ja Eero Pukkala 3 Oulun yliopiston kansanterveystieteen ja yleislääketieteen laitos Oulun aluetyöterveyslaitos 3 Suomen Syöpärekisteri 4. Johdanto Lapin miehillä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa). 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Progynova 1 mg päällystetyt tabletit Progynova 2 mg päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Progynova 1 mg tabletti sisältää 1 mg estradiolivaleraattia.

Lisätiedot

Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS

Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS Eila Heiskanen Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri KSKS } Erikoislääkäri KSKS } Ammatinharjoittaja Suomen terveystalo } Luennot Orion Ajaton terveys 1 } Menopaussi - viimeisistä kuukautisista

Lisätiedot

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla

Tutkimusasetelmat. - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Tutkimusasetelmat - Oikea asetelma oikeaan paikkaan - Vaikeakin tutkimusongelma voi olla ratkaistavissa oikealla tutkimusasetelmalla Jotta kokonaisuus ei unohdu Tulisi osata Tutkimusasetelmat Otoskoko,

Lisätiedot

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin

Rintasyöpä ja sen ehkäisy. Jaana Kolin Rintasyöpä ja sen ehkäisy Jaana Kolin Syöpä sairautena Uusia syöpiä todetaan maassamme vuosittain noin 29.000 Miehillä ja naisilla syöpiä todetaan suurin piirtein yhtä paljon Vuoteen 2020 mennessä uusien

Lisätiedot

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot hormonihoidon verisuonivaikutusten ennustaja? GP Koulutustilaisuus Tuohilampi 1.10.2011 Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot 60-80%:lla vaihdevuosi-ikäisistä naisista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Evorel Sequi yhdistelmäpakkaus sisältää: Neljä Evorel 50 mikrog/24 tuntia laastaria,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 16 cm 2 :n laastari sisältää 3,2 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 3,1 mg estradiolia,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pausanol 0,5 mg -emätinpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää estriolia 0,5 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3.

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala K A P S E L I 3 3 Vaihdevuosien hormonihoito KELA Kirjoittajat Eeva-Marja Rutanen Professori Naistenklinikka Helsingin yliopistollinen keskussairaala Olavi Ylikorkala

Lisätiedot

Miten lopetan hormonikorvaushoidon?

Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Päivi Polo NÄIN HOIDAN Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Hormonikorvaushoidon aiheena on vaihdevuosioireiden, erityisesti kuumien aaltojen ja hikoilun, sekä urogenitaalioireiden hoito. Hoitoa suositellaan

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat

Jos olet sairastunut rintasyöpään. Syövän nimeäminen. Aluksi rintasyövästä saatu tieto tuntuu hämmentävältä. Rinnan osat SUOIMI Jos olet sairastunut rintasyöpään Jos olet sairastunut rintasyöpään, sinulla ja läheisilläsi on varmasti paljon kysymyksiä sairaudestasi. Olet saanut tämän potilasohjeen hoitavalta lääkäriltäsi.

Lisätiedot

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit

HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma. Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit HPV ja irtosolututkimukset, kliinikon näkökulma Pekka Nieminen Dosentti Klinikkaylilääkäri HYKS, naistentaudit Human Papilloma Virus DNA-virus Ilman HPV:tä ei synny kohdunkaulan syöpää Harald zur Hausen,

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttavat apuaineet: laktoosimonohydraatti: laktoosimonohydraattia 114,7 mg

VALMISTEYHTEENVETO. Vaikuttavat apuaineet: laktoosimonohydraatti: laktoosimonohydraattia 114,7 mg VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Femoston conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 28 tablettia, joista jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää 1 mg

Lisätiedot

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS

FINPOP 2015. GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS FINPOP 2015 GKS 28.9.2014 Nina Mattsson, oyl K- HKS Taustaa: Finhyst 2006 l I Brummer TH, Seppälä T, Härkki P. National learning curve of laparoscopic hysterectomy and trends in hysterectomy in Finland

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät

Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät Näin hoidan Oskari Heikinheimo Uudet hormonaaliset ehkäisymenetelmät joustavampia mahdollisuuksia raskaudenehkäisyyn Hormonaalisten ehkäisyvälineiden saralla on 2000 luvulla tapahtunut paljon. Markkinoille

Lisätiedot

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta

Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tietoa kohdunulkoisesta raskaudesta Tarkoitus Tämä tiedote kattaa seuraavat aiheet: Jaydess -valmisteen teho raskauden ehkäisyssä kohdunulkoisen raskauden absoluuttinen ja suhteellinen riski Jaydess -valmistetta

Lisätiedot

Valmiita koulutuspaketteja

Valmiita koulutuspaketteja Mistä lisää koulutusta Leea Järvi 2011 Valmiita koulutuspaketteja Duodecimin 2010 julkaisema, alkoholi-ongelmaisen käypä hoito suositukseen pohjautuva diasarja http://www.kaypahoito.fi/web/kh/ Verkkokurssi

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli PAKKAUSSELOSTE Vagifem 10 mikrog emätinpuikot Estradioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa.

Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. Sinulle, joka tarvitset paikallista estrogeenihoitoa. POTILASTIEDOTE 1 2 SISÄLLYS Vähentynyt estrogeenituotanto ja sukupuolielinten vaivat... 4 Oestring-hoito... 5 Kenelle Oestring sopii?... 7 Onko Oestringillä

Lisätiedot

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena

Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012. Lihavuus kansanterveyden haasteena Terveyden edistämisen professori Tiina Laatikainen Karjalan lääketiedepäivät 14.6.2012 Lihavuus kansanterveyden haasteena Lihavuus kuoleman vaaratekijänä Yli 6000 lihavan keskimäärin 15 vuoden seuranta

Lisätiedot

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö

RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN. Milla Talman & Niina Äyhö RINTASYÖVÄN VAIKUTUKSET NAISEN SEKSUAALISUUTEEN Milla Talman & Niina Äyhö SEKSUAALISUUS Ihmiset ymmärtävät seksuaalisuuden eri tavoilla. Seksuaalisuus koetaan myös erilailla eri-ikäisinä ja eri aikakausina

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ESTROGEL 0,6 mg/g -geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 0,6 mg estradiolia (hemihydraattina) Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää.

Raskauden ehkäisy. Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Raskauden ehkäisy Jokaisella on oikeus raskauden ehkäisyyn. Siihen on monta keinoa eli menetelmää. Jokaisella on oikeus saada oikeaa tietoa ja neuvontaa raskauden ehkäisyn keinoista sekä niiden hyödyistä,

Lisätiedot

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data

Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Results on the new polydrug use questions in the Finnish TDI data Multi-drug use, polydrug use and problematic polydrug use Martta Forsell, Finnish Focal Point 28/09/2015 Martta Forsell 1 28/09/2015 Esityksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeeninpuutoksesta johtuvien oireiden hoitoon vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeeninpuutoksesta johtuvien oireiden hoitoon vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estradiol Sandoz 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2 mg estradiolia (hemihydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrogel 0,6 mg/g -geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 0,6 mg estradiolia (hemihydraattina). Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot