Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen"

Transkriptio

1 Estrogeeni Miten hoidan estrogeenilla Aila Tiitinen Estrogeeni on tehokkain vaihdevuosiin liittyvien kuumien aaltojen ja hikoilun hoito, ja se estää myös osteoporoosia. Hoidolla on vasta-aiheita, jotka on otettava huomioon hormonihoidon tarvetta arvioitaessa. Näistä merkittävimmät ovat hormoneista riippuvaiset syövät ja sairastettu tromboosi. Estrogeenihoidon aloitus ei vaadi monimutkaisia tutkimuksia tai laboratoriokokeita, mutta kliininen arvio naisen oireista ja terveydentilasta on tärkeä. On suositeltavaa käyttää pienintä estrogeeniannosta, jolla oireet pysyvät pois. Estrogeeni voidaan useimmiten ottaa suun tai ihon kautta naisen toivomusten ja käytön helppouden perusteella. Hoidon kesto on yksilöllinen, ja tilannetta arvioidaan ja hoitoa säädellään vuosittain. Seurantakäynteihin liittyvä neuvonta ja hyöty haittasuhteen arviointi ovat tärkeitä asioita. Estrogeenihoidon tavallisin käyttöaihe ovat edelleen tyypilliset vasomotoriset oireet eli kuumat aallot ja hikoilu. Lisäksi estrogeenilla on selkeä paikkansa osteoporoosin estossa ja hoidossa (Tiitinen 2002, Komulainen ym. tässä numerossa). Sillä on myös ehdottomia ja suhteellisia vasta-aiheita. Hikoiluun estrogeeni on tehokkain hoito, muut vaihtoehdot tarjoavat huomattavasti vähäisemmän avun. Estrogeeni auttaa myös uniongelmissa, eli sitä voi pitää fysiologisena hoitona vaihdevuosi-ikäisen naisen unihäiriöön ja siten parempana kuin unilääkkeitä (Polo-Kantola 2000). Ennen estrogeenihoidon aloitusta tulee arvioida, tarvitaanko sitä todella (Manson ja Martin 2001). Samalla punnitaan hoidon hyödyt ja riskit laajemminkin (taulukko 1). Myös naisen odotukset hoidon suhteen on selvitettävä. Neuvonnassa on syytä esittää suhteellisten riskien lisäksi todellisten haittatapahtumien esiintyminen. Hoidon kestosta tulee luonnollisesti keskustella. Taulukko 1. Estrogeenihoidon terveyshyödyt ja riskit. Hyödyt Vasomotoristen oireiden, unihäiriöiden ja urogenitaalioireiden lievittäminen Osteoporoosin esto ja hoito, myös murtumien esto Paksusuolisyövän riskin väheneminen Haitat Kohtuperäiset vuodot Rintasyöpäriskin lisääntyminen Veritulppariskin lisääntyminen (erityisesti hoidon alussa) Aivohalvauksen riskin lisääntyminen Milloin ja miten estrogeenihoito aloitetaan? Ennen estrogeenihoidon aloitusta suljetaan pois mahdolliset vasta-aiheet (taulukko 2). Tavallinen gynekologinen tutkimus ja rintojen tutkimus kuuluvat asiaan. Lisäksi otetaan irtosolunäyte ja tehdään mammografiakuvaus harkinnan mukaan. Yleensä näitä tutkimuksia suosi- Duodecim 2003;119:

2 Taulukko 2. Estrogeenihoidon vasta-aiheita. Rintasyöpä Muu hormoneista riippuvainen syöpä Sairastettu syvä tromboosi tai keuhkoembolia Hoitoresistentti verenpainetauti Aivo- tai sydäninfarkti Maksan vajaatoiminta Diagnosoimaton menopaussin jälkeinen verenvuoto tellaan tehtäviksi seulontatarkoituksessa noin kahden vuoden välein. Kliinisen tutkimuksen yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota yleistilaan, verenpaineeseen ja painoon. Laboratoriokokeita ei yleensä tarvita. Vaihdevuosien hormonihoidon aloitus tarjoaa lääkärille ja potilaalle hyvän tilaisuuden arvioida kokonaisterveydentilaa ja sairastumisriskiä. Näin ollen voi olla paikallaan mitata veren rasva-arvot tai luuntiheys, jos anamneesissa tulee esiin sepelvaltimotaudin tai osteoporoosin riskitekijöitä. Premenopausaalisen terveen naisen hoidossa tulevat hyvinkin kyseeseen yhdistelmäehkäisypillerit (Halttunen 2002). Tällöin voidaan yhdistää alkavien vaihdevuosioireiden hoito ja toisaalta tässä vaiheessa vielä tarvittava raskauden ehkäisy. Premenopausaaliselle naiselle, jolla esiintyy vain ajoittain lieviä kuumia aaltoja ja kiertohäiriöitä, kannattaa joskus aloittaa syklinen progestiinihoito ja yhdistää siihen tarvittaessa myöhemmin estrogeeni (Rymer ym. 2003). Estrogeenihoidon ajoituksella voi olla merkitystä myös myöhemmän terveysriskin kannalta. Myöhemmällä iällä aloitettu estrogeenihoito ei ehkäise dementiaa, mutta epidemiologisten tutkimusten perusteella esimerkiksi Alzheimerin tautia on esiintynyt vähemmän niillä naisilla, jotka ovat käyttäneet hormonihoitoa»ajallaan» heti menopaussin jälkeen (Zandi ym. 2002, Polo-Kantola ja Riekkinen, tässä numerossa). Ajatusta tällaisesta hyödystä tukevat myös tiedot estrogeenin biologisista vaikutuksista hermosoluissa (Yaffe 2003). On mahdollista, että geneettisten tutkimusten avulla voidaan tulevaisuudessa löytää naiset, jotka erityisesti hyötyvät estrogeenihoidosta jonkin sairauden estämisessä (Yaffe 2003). Miten valitsen estrogeenivalmisteen ja sen annoksen? Kuumien aaltojen hoidossa estrogeenin teho on ylivertainen mihin tahansa lääkkeeseen (Stearns ym. 2002) tai lumelääkkeeseen verrattuna (Mac- Lennan ym. 2001). Antoreitti ei tähän vaikuta, kunhan annos on riittävä. Sekä epidemiologiset seurantatutkimukset että satunnaistetut hoitokokeet on tehty käyttämällä konjugoituja estrogeeneja, jotka on valmistettu tiineen tamman virtsasta. Suomessa käytetään kuitenkin ns. luonnollisia estrogeeneja, jotka ovat rakenteeltaan luonnon omien estrogeenien kaltaisia. Ei tiedetä, ovatko nämä valmisteet vertailukelpoisia estrogeenihoitojen terveyshyötyjä ja -riskejä arvioitaessa. Viime vuosien suuntaus on ollut käyttää selvästi pienempiä annoksia. Hyvä periaate on siis: käytetään pienintä estrogeeniannosta, joka poistaa oireet. Maksimiteho tulee esiin yleensä 2 3 viikon kuluttua, jolloin annosta voidaan suurentaa, jos teho on ollut puutteellinen. Yliannoksen merkkeinä pidetään rintojen arkuutta ja turvotusta sekä päänsärkyä. Estrogeenipitoisuuksien mittauksista ei ole apua annosta määritettäessä (Punnonen 1999). Biologinen vaste ei riipu suoraan seerumin estrogeenipitoisuudesta vaan määräytyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta (esim. reseptorivaikutus, ks. Tapanainen tässä numerossa). Estrogeenimittausta voidaan perustella vain silloin, kun on kokeiltu eri annoksia, valmisteita ja antotapoja. Tällöinkin pystytään lähinnä osoittamaan estrogeenin imeytyminen valmisteesta. Tabletti- ja geelihoidon aikana estrogeenipitoisuudet vaihtelevat vuorokauden eri aikoina. Tablettien käytön aikana pitoisuudet voivat vaihdella päivittäin esimerkiksi ruokailun mukaan. Laastareita käytettäessä estrogeenipitoisuudet vaihtelevat useamman päivän jaksoissa mutta ovat keskimäärin tasaisemmat. Ei tiedetä, onko pitoisuuden vaihtelulla merkitystä. Estrogeenin imeytymiseen ihon kautta vaikuttavat antopaikka, ihon paksuus ja rasvakudoksen määrä, ihon kuivuus ja permeabiliteetti, laastarin tarttuvuus ihoon ja geelin levityspinta-ala (Punnonen 1999) A. Tiitinen

3 Progestiinin yhdistäminen hoitoon Jos naiselta on poistettu kohtu, voidaan hoidossa käyttää pelkkää estrogeenia. Sen sijaan muille pitää antaa progestiinia, jotta estetään kohtusyövän riskin kasvu. Progestiinin yhdistäminen estrogeeniin ei lisää tai vähennä tehoa vaihdevuosioireisiin (Greendale ym. 1998), mutta tiedossa ei ole, onko progestiinilisästä hyötyä tai haittaa esimerkiksi trombiriskin suhteen (NAMS position statement 2003). Viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että progestiinin lisääminen estrogeenihoitoon suurentaa jonkin verran rintasyöpävaaraa pelkkään estrogeeniin verrattuna (Million Women Study Collaborators 2003). Näistä uusista tutkimustuloksista huolimatta progestiinin käyttö estrogeeniin liitettynä on aiheellista, koska pelkkä estrogeeni suurentaa kohtusyöpävaaran lisäksi huomattavasti erilaisten hyperplasioiden ja vuotohäiriöiden esiintymistä. Progestiini kuitenkin aiheuttaa hormonikorvaushoidossa tavallisia subjektiivisia haittavaikutuksia, kuten mielialamuutoksia ja rintojen arkuutta. Sen käyttöön liittyy myös vuotoja. Syklisessä hoidossa kuukautisten kaltaiset tyhjentymisvuodot ilmaantuvat progestiinijakson jälkeen. Vuodottomaan hoitoon pyritään käyttämällä estrogeenin rinnalla jatkuvasti pientä annosta progestiinia. Tällaisessa kombinoidussa estrogeeni-progestiinihoidossa kohdun limakalvo tulee atrofiseksi kuuden kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta (Wells ym. 2002), ja tänä aikana monella naisella saattaa esiintyä tiputteluvuotoja. Sen jälkeen vuodot yleensä jäävät pois, tai hoitoa räätälöimällä voidaan päästä vuodottomaan tilanteeseen. Progestiinin subjektiiviset haitat on mahdollista välttää käyttämällä kohdunsisäistä, keltarauhashormonia erittävää kierukkaa (Raudaskoski ym. 2002, Rymer ym. 2003). Hoidon räätälöinti Estrogeenihoito suunnitellaan yksilöllisesti (taulukko 3). On tärkeää muistaa, että esimerkiksi WHI-tutkimuksessa (Womens Health Initiative) Miten hoidan estrogeenilla Taulukko 3. Estrogeenihoidon toteutustapaan ja kestoon vaikuttavia sairauksia ja muita tekijöitä. Gynekologiset oireet tai sairaudet Menopaussi-ikä Gynekologiset leikkaukset Kuukautiskivut ja vuotojen runsaus Endometrioosi Myoomat Sairastettu kohtu- tai munasarjasyöpä Migreeni Suolistosairaus (jossa imeytymishäiriö) Osteoporoosi Hyytymistekijähäiriö tai sairastettu tromboosi Sepelvaltimotauti Diabetes Epilepsia Muut krooniset sairaudet todetut vaihdevuosien hormonihoitojen vaikutukset eivät koske alle 50-vuotiaita naisia, joille hoito on aloitettu esimerkiksi munasarjojen vajaatoiminnan vuoksi tai munasarjojen poiston jälkeen. Näissä tapauksissa hoito on edelleen perusteltu, ja kauan sitten menopaussin ohittaneiden naisten tutkimuksissa todettuja riskilukuja ei voida käyttää tilanteen arvioinnissa (Solomon ja Dluhy 2003). Varsinkin alle 40-vuotiaille ennenaikaisen menopaussin kokeneille tulisi suosittaa pitkäaikaisempaa estrogeenihoitoa ja pohtia luusuojan vuoksi tarvittaessa jopa suurempien estrogeeniannoksien käyttöä (Rymer ym. 2003). Gynekologiset sairaudet ja kuukautisanamneesi antavat vihjeitä hoidon räätälöintiin, mutta hormoneista riippuvaiset gynekologiset sairaudet ovat harvoin este estrogeenin käytön aloitukselle. Kohtu- ja munasarjasyövän hoidon jälkeen voidaan oireilevalle naiselle antaa estrogeenia. Estrogeenihoito voidaan aloittaa endometrioosin radikaalileikkauksen jälkeen (Hickman ym. 1998). Myoomat eivät ole este, mutta optimaalista annosta on syytä miettiä (Ang ym. 2001). Päänsärky on tavallinen oire ja myös joskus hormonihoitojen haittavaikutus. Migreeni ei ole este hormonihoidon aloitukselle, mutta estrogeenipitoisuuden nopea pieneneminen saattaa laukaista migreenikohtauksen. Tämä kannattaa muistaa, kun suunnitellaan migreenipotilaan 2229

4 hormonihoitoa. Tutkimusten perusteella suositellaan estrogeenin jatkuvaa, päivittäistä antoa, ja transdermaalinen antotapa saattaa olla edullisempi (Fettes 1999). Myös progestiinia kannattaa antaa jatkuvasti tai kohdunsisäisesti. Jos naisella on jokin krooninen, kenties lääkehoitoa vaativa sairaus, hoito pitää suunnitella entistä yksilöllisemmin. Suolistosairautta tai enterohepaattisen kierron häiriötä (esim. suolileikkauksen jälkitila) poteva hyötynee transdermaalisesta hoidosta. Estrogeenin anto ihon kautta voisi olla suositeltavaa myös diabeetikoille (NAMS Consensus Committee 2000). Hormonihoito saattaa joskus vaikuttaa insuliinin tarpeeseen, jolloin hoitoa on hyvä suunnitella yhdessä diabeteslääkärin kanssa. Hypotyreoosia sairastavilla naisilla estrogeenihoidon aloitus lisää tyroksiinin tarvetta, koska estrogeeni lisää tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) synteesiä maksassa (Arafah 2001). Epilepsiapotilaat käyttävät lääkkeitä, jotka lisäävät sytokromi P450 -entsyymin aktiivisuutta, ja näin ollen oraalisen estrogeenin käyttö voi olla heille hankalampaa, koska estrogeeni metaboloituu nopeammin. Teoreettisesti ajatellaan, että naiset, joilla on lisääntynyt tromboosiriski (tai jotka ovat jopa sairastaneet tromboosin), hyötyisivät transdermaalisesta antotavasta. Tällöin laboratoriotutkimuksissa todetaan vähemmän hyytymistekijöiden muutoksia. Tuore tapaus-verrokkitutkimus Ranskasta näyttää osoittavan, että transdermaaliseen antoon liittyy vähemmän tromboembolisia komplikaatioita kuin oraaliseen käyttöön (Scarabin ym. 2003). YDINASIAT Estrogeeni on ainoa tehokas lääkehoito haittaaviin vaihdevuosioireisiin, kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. Hoidossa käytetään pienintä vaikuttavaa estrogeeniannosta niin kauan kuin oireet vaativat. Estrogeeniin yhdistetään progestiini naisilla, joilta ei ole poistettu kohtua. Estrogeenin ja progestiinin käyttö suunnitellaan yksilöllisesti käyttömukavuus huomioon ottaen. Estrogeenihoitoa ei tarvitse välttämättä keskeyttää sepelvaltimotaudin vuoksi, jos hoito auttaa hikoiluoireeseen ja se on ollut käytössä pidempään (yli vuoden). Pitkäkestoisessa hoidossa annosta kuitenkin kannattaa pienentää. Jos hoidon aiheena on ollut osteoporoosi, on syytä siirtyä vaihtoehtoisiin valmisteisiin, kuten bisfosfonaatteihin. Hoidon kesto ja lopetus Estrogeenin käytön kestolle ei voida asettaa ylärajaa tieteellisten tutkimusten perusteella. Monet suosittavat kuitenkin vain oireiden kannalta tarpeellista kestoa sekä annoksen vähentämistä ja lopettamista viiden vuoden kuluessa (Grady 2002). Alle viiden vuoden pituisen hoidon ei katsota vielä lisäävän rintasyövän riskiä. Kirjallisuudesta löytyy hyvin vähän tutkimusnäyttöä siitä, millä tavoin ja miten helposti estrogeenihoito voidaan lopettaa. Annoksen vähentämistä kannattanee yrittää kuuden kuukauden välein, ja joissakin tapauksissa voidaan siirtyä annoksen ottoon joka toinen päivä ja näin vähentää hormonin kokonaismäärää (Grady 2002). Toisaalta jos oireet jatkuvat haittaavina hoidon lopetuksen jälkeen, hoitoa voidaan jatkaa, jos nainen näin haluaa eikä ehdottomia vasta-aiheita ole. Vaihdevuosioireiden hoidossa vaihtoehtona tulee kyseeseen myös tiboloni, joka helpottaa hikoilua ja kuumia aaltoja, mutta ei aiheuta samassa määrin rintojen aristusta. Valitettavasti ei tiedetä, mikä on tibolonin vaikutus naisen rintasyöpäriskiin. Naisten paljon käyttämillä»vaihtoehtolääkkeillä», kuten tähkäkimikillä, helokkiöljyllä ja E-vitamiinilla, on varsin vähän tehoa (Kronenberg ja Fugh-Berman 2002). Omassa tutkimuksessamme emme todenneet tablettimuotoisista kasviestrogeeneista olevan apua vaihdevuosioireiden hoidossa lumelääkkeeseen verrattuna (Nikander ym. 2003). Serotoniinin 2230 A. Tiitinen

5 takaisinoton estäjät, esimerkkeinä venlafaksiini, paroksetiini ja fluoksetiini, auttavat hikoilun ja kuumien aaltojen hoidossa lumelääkettä tehokkaammin mutta estrogeenia vähemmän (Stearns ym. 2002). Jotkut naiset saattavat tarvita pitkäkestoista hoitoa, koska oireiden kesto vaihtelee. Yleensä oireet ovat pahimmillaan 1 5 vuoden ajan, mutta ne voivat jatkua 70 vuoden ikään saakka. HERS-tutkimuksessa (keski-ikä 67 v, vaihteluväli v) 16 % naisista ilmoitti kärsivänsä kuumista aalloista ja 55 % univaikeuksista ja lisäksi esiintyi emättimen kuivuutta. Heilläkin hormonihoito auttoi oireisiin (Barnabei ym. 2002). On hyvä muistaa, että emättimen paikallishoito tehoaa urogenitaalioireisiin yhtä hyvin kuin systeeminen hoito. Hoidon kestoa mietittäessä ei pidä pohtia vain mahdollisia haittoja, vaan ne pitää punnita mahdollisia hyötyjä vastaan. Pitkäkestoista hoitoa ei myöskään tarvitse äkillisesti keskeyttää, ja joillekin naisille pitkäkestoinen hoito on tarpeen ja hyödyllinen (Solomon ja Dluhy 2003). Neuvonnan merkitys Mitä hankalampi naisen on päättää estrogeenihoidon aloituksesta, sitä isompi on hoidon keskeytymisen riski (Reynolds ym. 2002). Tärkeimmät estrogeenihoitoon kohdistuvat huolenaiheet ovat syövän pelko ja merkittävimmät haittavaikutukset kuten vuodot, rintojen arkuus ja painonnousu. Merkittävämpää näyttää olevan näiden oireiden pelko kuin niiden ilmaantuminen. Neuvonnalla on siis merkitystä. Vaihdevuosioireisiin on mahdollista ja kannattaa vaikuttaa muillakin tavoin. Tupakointi lisää vasomotorista oireilua, samoin ainakin premenopausaalisella naisella ylipaino (Whiteman ym. 2003). Tupakointi myös huonontaa vastetta estrogeenihoitoon, mutta ei tiedetä pystytäänkö tätä kompensoimaan isommalla estrogeenimäärällä tai transdermaalisella annolla. Menopaussin ohittaneen naisen rasvakudos tuottaa aromatisaation kautta estrogeeneja verenkiertoon, mutta se ei suojaa heitä vaihdevuosioireilta. Laajoista satunnaistetuista tutkimuksista saatua tietoa pitää neuvonnassa käyttää soveltaen ja hyödyntää myös epidemiologisten tutkimusten tulokset. Viimeksi mainituissa tutkimuksissa on todettu selvästi enemmän terveyshyötyjä kuin uusissa hoitotutkimuksissa. Epidemiologisissa seurantatutkimuksissa hormonihoidon ovat valinneet naiset, joilla on esiintynyt vaihdevuosioireita, joten he myös ovat tarvinneet lääkitystä. He ovat olleet hoikempia, ja heillä on ollut pienemmät estrogeenipitoisuudet. He ovat siis saattaneet erityisesti hyötyä estrogeenihoidosta, jopa pitkäaikaisesta (Grodstein ym. 2003). Yksittäistä potilasta neuvoessaan lääkärin pitää ottaa huomioon potilaansa henkilökohtainen tilanne (oireet, sairausriskit) ja käyttää riittävän monipuolisesti olemassa olevaa tietoa hyväkseen. Täysin oireettomalle ei hormonihoidosta liene hyötyä (Grady 2003). On tärkeää muistaa, että suuria satunnaistettuja tutkimuksia (esimerkkinä WHI) ei suunniteltu arvioimaan hyötyjä ja haittoja niillä naisilla, jotka kärsivät vaihdevuosioireista. Siksi emme voi suoraan käyttää näitä riskilukuja kertoessamme 50-vuotiaalle hikoilevalle naiselle hoidon vaaroista (Grady 2003). Kirjallisuutta Ang WC, Farrell E, Vollenhoven E. Effect of hormone replacement therapies and selective estrogen receptor modulators in postmenopausal women with uterine leiomyomatas: a literature review. Climacteric 2001;4: Arafah BM. Increased need for thyroxine in women with hypothyroidism during estrogen therapy. N Engl J Med 2001;344: Barnabei VM, Grady D, Stovall DW, ym. Menopausal symptoms in older women and the effects of treatment with hormone therapy. Obstet Gynecol 2002;100: Fettes I. Migraine in the menopause. Neurology 1999;53(Suppl1):S29 S33. Grady D. A 60-year-old woman trying to discontinue hormone replacement therapy. JAMA 2002;287: Grady D. Postmenopausal hormones therapy for symptoms only. NEJM 2003;19: Greendale GA, Reboussin BA, Hogan P, ym. Symptom relief and side effects of postmenopausal hormones: results from the Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions Trial. Obstet Gynecol 1998;92: Grodstein F, Clarkson TB, Manson JE. Understanding the divergent data on postmenopausal hormone therapy. N Engl J Med 2003;348: Miten hoidan estrogeenilla 2231

6 Halttunen M. Onko ehkäisypillerin käyttö syytä lopettaa 40-vuotiaana? Duodecim 2002;118: Hickman TN, Namnoum AB, Hinton EL, ym. Timing of estrogen replacement therapy following hysterectomy with oophorectomy for endometriosis. Obstet Gynecol 1998;91: Kronenberg F, Fugh-Berman A. Complementary and alternative medicine for menopausal symptoms: a review of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2002;137: MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral estrogen replacement therapy versus placebo for hot flushes: a systematic review. Climacteric 2002;4: Manson JE, Martin KA. Postmenopausal hormone-replacement therapy. N Engl J Med 2001;345: Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362: NAMS position statement. Role of progestogen in hormone therapy for postmenopausal women: position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2003;10: NAMS Consensus Committee. Effects of menopause and estrogen replacement therapy or hormone replacement therapy in women with diabetes mellitus: consensus opinion of the North American Menopause Society. Menopause 2000;7: Nikander E, Kilkkinen A, Metsä-Heikkilä M, ym. A randomized placebocontrolled crossover trial with phytoestrogens in treatment of menopause in breast cancer patients. Obstet Gynecol 2003;101: Polo-Kantola P. Estrogeeni ja uni. Duodecim 2000;116: Punnonen R. Vain harvat hyötyvät estrogeenimittauksista vaihdevuosien hormonihoidon seurannassa. Duodecim 1999;115:9 10. Raudaskoski T, Tapanainen J, Tomas E, ym. Intrauterine 10 mg and 20 mg levonorgestrel systems in postmenopausal women receiving oral oestrogen therapy; clinical, endometrial and metabolic response. Br J Obstet Gynecol 2002;109: Reynolds RF, Makhlouf C, Walker AM, Guilbert D. The role of treatment intentions and concerns about side effects in women s decision to discontinue postmenopausal hormone therapy. Maturitas 2002; 43: Rymer J, Wilson R, Ballard K. Making decisions about hormone replacement therapy. BMJ 2003;326: Scarabin P-Y, Oger E, Plu-Bureau, on behalf of the Estrogen and Thromboembolism risk (ESTHER) Study Group. Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with venous thromboembolism risk. Lancet 2003;362: Solomon CG, Dluhy RG. Rethinking postmenopausal hormone therapy. N Engl J Med 2003;348: Stearns V, Ullmer L, Lopez JF, Smith Y, Isaacs C, Hayes DF. Hot flushes. Lancet 2002;360: Tiitinen A. Hormonikorvaushoito edelleen aiheellista vaihdevuosioireiden hoidossa. Suom Lääkäril 2002;43: Wells, M, Sturdee DW, Barlow DH, Ulrich LG, O Brien K, Campbell MJ, Vessey MP, Bragg AJ, for the UK Continuous Combined Hormone Replacement Therapy Study Investigators. Effect on endometrium of long term treatment with continuous combined oestrogen-progestogen replacement therapy: follow up study. BMJ 2002;325: Whiteman MK, Staropoli CA, Langenberg PW, McCarter RJ, Kjerulff KH, Flaws JA. Smoking, body mass, and hot flashes in midlife women. Obstet Gynecol 2003;101: Yaffe K. Hormone therapy and the brain. Déjà vu all over again? JAMA 2003;289: Zandi PP, Carlson MC, Plassman BL, ym. For the Cache County Memory Study Investigators. Hormone replacement therapy and incidence of Alzheimer disease in older women: the Cache County study. JAMA 2002;288: AILA TIITINEN, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS 2232

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA

Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala. Vaihdevuosien hormonihoito KELA Eeva-Marja Rutanen. Olavi Ylikorkala K A P S E L I 3 3 Vaihdevuosien hormonihoito KELA Kirjoittajat Eeva-Marja Rutanen Professori Naistenklinikka Helsingin yliopistollinen keskussairaala Olavi Ylikorkala

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT

VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT VAIHDEVUOSIEN MUUTTUVAT HOITOKÄYTÄNNÖT Korhonen, Hanna Opinnäytetyö, Syksy 2006 Diakonia-Ammattikorkeakoulu, Pieksämäen yksikkö Sosiaali ja terveysalan koulutusohajelma,sairaanhoitaja AMK TIIVISTELMÄ Korhonen,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL CONTI depotlaastari. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 16 cm 2 :n laastari sisältää 3,2 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 3,1 mg estradiolia,

Lisätiedot

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö

Tampereen yliopisto. Terveystieteiden yksikkö Tampereen yliopisto Terveystieteiden yksikkö Koulutusasteen ja sukulaisella todetun rintasyövän yhteys vaihdevuosien hormonikorvaushoidon käyttöön ja koettuun rintasyöpäriskiin Pro Gradu-tutkielma Hanna

Lisätiedot

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus Katsaus OSKARI HEIKINHEIMO Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Tietomme sukupuolihormonien merkityksestä rintarauhasen kasvun ja toiminnan säätelyssä on lisääntynyt oleellisesti viime vuosina. Estrogeeni

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL SEQUI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi Evorel Sequi yhdistelmäpakkaus sisältää: Neljä Evorel 50 mikrog/24 tuntia laastaria,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus alussa on noin 20 mikrog/24 tuntia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Mirena 20 mikrog/24 tuntia depotlääkevalmiste, kohtuun 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi depotlääkevalmiste sisältää levonorgestreelia 52 mg. Vapautumisnopeus

Lisätiedot

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta

Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista. Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Miia Tiihonen Naisten kokemuksia hormonivalmisteista Tutkimus hormonaalisesta ehkäisystä ja vaihdevuosien hormonihoidosta Publications of the University of Eastern Finland Dissertations in Health Sciences

Lisätiedot

Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä;

Gynekologiset vuotohäiriöt ovat erittäin yleisiä; Katsaus RITVA HURSKAINEN JA AILA TIITINEN Lisääntymisikäisen naisen epäsäännöllinen gynekologinen vuoto Lähes kaikilla naisilla esiintyy tilapäisiä gynekologisia vuotohäiriöitä. Vuotohäiriöt ovat yleisimpiä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi

RASKAUDEN EHKÄISY. Löytyykö sopiva pilleri? Anneli Kivijärvi RASKAUDEN EHKÄISY Anneli Kivijärvi Tutkimuksiin ja käytännön kokemuksiin pohjautuvan tiedon, pilleriehkäisyä haluavan naisen huolellisen anamneesin ja sukuanamneesin perusteella lääkäri yhteistyössä potilaansa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm).

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus: Valkoinen, ristikkäisuurteinen tabletti, jonka toisella puolella on kuusikulmiossa tunnus AR (halkaisija 7 mm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Primolut Nor 10 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 tabletti sisältää 10 mg noretisteroniasetaattia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti

Lisätiedot

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville?

Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskauden ehkäisy Ritva Hurskainen Kuinka suunnittelet raskaudenehkäisyn 39-vuotiaalle Päiville? Raskaudenehkäisymenetelmän valinta on vaativa tilanne, jossa on otettava huomioon monia asioita. Mahdolliset

Lisätiedot

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat

Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat 43. Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit ja niiden vastavaikuttajat Ihmisen lisääntymistoimintojen endokrinologinen säätely tapahtuu kolmella

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Beigen värinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, tasainen molemmilta puolilta.

VALMISTEYHTEENVETO. Beigen värinen, pyöreä, kaksoiskupera tabletti, tasainen molemmilta puolilta. VALMISTEYHTEENVETO Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan epäillyistä

Lisätiedot

ENDOMETRIOOSI JA RASKAUS POTILASOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA. Malika Nigmatova

ENDOMETRIOOSI JA RASKAUS POTILASOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA. Malika Nigmatova ENDOMETRIOOSI JA RASKAUS POTILASOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Malika Nigmatova ENDOMETRIOOSI JA RASKAUS POTILASOHJAUKSEN NÄKÖKULMASTA Malika Nigmatova Opinnäytetyö, kevät 2014 Diakonia-ammattikorkeakoulu Hoitotyön

Lisätiedot

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia

Syvä laskimotukos ja keuhkoembolia Käypä hoito -suositus Tavoite ja kohderyhmät Tämä hoitosuositus ajanmukaistaa ja tarkentaa alaraajan syvän laskimotukoksen (SLT) ja keuhkoembolian (KE) ehkäisy-, diagnosointi- ja hoitotapoja aikuispotilailla.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Älä aloita tai jatka Harmonetin käyttöä, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana.

VALMISTEYHTEENVETO. Älä aloita tai jatka Harmonetin käyttöä, jos olet raskaana tai epäilet olevasi raskaana. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Harmonet tabletti, päällystetty. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia. 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Meliane päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa gestodeenia ja 20 mikrogrammaa etinyyliestradiolia.

Lisätiedot

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO

SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO SEKUNDAARIAMENORREAN ETIOLOGIA, DIAGNOSTIIKKA JA HOITO Piia Jukarainen Opinnäytetyö Lääketieteen koulutusohjelma Itä-Suomen yliopisto Naistentaudit ja synnytykset Toukokuu 2012 2 ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Terveystieteiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit):

VALMISTEYHTEENVETO. 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit): VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Stefaminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 24 vaaleanpunaista kalvopäällysteistä tablettia (aktiiviset tabletit):

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Desogestrel Stada 75 mikrog tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 75 mikrogrammaa desogestreeliä. Apuaine: 58,22 mg laktoosia

Lisätiedot

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin?

Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Näin hoidan Kimmo Määttä ja Timo Strandberg Milloin, mitä ja kuinka kauan lääkitystä Alzheimerin tautiin? Alzheimerin tauti on tavallisin vanhuusiän dementian muoto, ja sen etiologia on monitekijäinen.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää etinyyliestradiolibeetadeksiklatraattia vastaten 0,02 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää etinyyliestradiolibeetadeksiklatraattia vastaten 0,02 mg etinyyliestradiolia ja 3 mg drospirenonia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Yasminelle 0,02 mg/3 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää etinyyliestradiolibeetadeksiklatraattia vastaten

Lisätiedot

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO

LIITE I VALMISTEYHTEENVETO LIITE I VALMISTEYHTEENVETO 1 Tähän lääkkeeseen kohdistuu lisäseuranta. Tällä tavalla voidaan havaita nopeasti uutta turvallisuutta koskevaa tietoa. Terveydenhuollon ammattilaisia pyydetään ilmoittamaan

Lisätiedot

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1

Nainen ja epilepsia. Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys. Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian erikoislääkäri, 3. uud. painos 1 2 Nainen ja epilepsia Hormonit, ehkäisy, raskaus ja imetys Salla Lamusuo LL, neurologian

Lisätiedot

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000

Suomen Migreeniyhdistys ry. Jäsenlehti 2/2000 Suomen Migreeniyhdistys ry Jäsenlehti 2/2000 2 Suomen Migreeniyhdistys Jäsenlehti 2/2000 Sisältö Puheenjohtajan palsta... 4 Täsmälääkkeen paikka... 5 Kuulumisia tutkimuksesta... 8 Oletko geenitutkimuksessa

Lisätiedot