Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Miten hoidan estrogeenilla. Aila Tiitinen"

Transkriptio

1 Estrogeeni Miten hoidan estrogeenilla Aila Tiitinen Estrogeeni on tehokkain vaihdevuosiin liittyvien kuumien aaltojen ja hikoilun hoito, ja se estää myös osteoporoosia. Hoidolla on vasta-aiheita, jotka on otettava huomioon hormonihoidon tarvetta arvioitaessa. Näistä merkittävimmät ovat hormoneista riippuvaiset syövät ja sairastettu tromboosi. Estrogeenihoidon aloitus ei vaadi monimutkaisia tutkimuksia tai laboratoriokokeita, mutta kliininen arvio naisen oireista ja terveydentilasta on tärkeä. On suositeltavaa käyttää pienintä estrogeeniannosta, jolla oireet pysyvät pois. Estrogeeni voidaan useimmiten ottaa suun tai ihon kautta naisen toivomusten ja käytön helppouden perusteella. Hoidon kesto on yksilöllinen, ja tilannetta arvioidaan ja hoitoa säädellään vuosittain. Seurantakäynteihin liittyvä neuvonta ja hyöty haittasuhteen arviointi ovat tärkeitä asioita. Estrogeenihoidon tavallisin käyttöaihe ovat edelleen tyypilliset vasomotoriset oireet eli kuumat aallot ja hikoilu. Lisäksi estrogeenilla on selkeä paikkansa osteoporoosin estossa ja hoidossa (Tiitinen 2002, Komulainen ym. tässä numerossa). Sillä on myös ehdottomia ja suhteellisia vasta-aiheita. Hikoiluun estrogeeni on tehokkain hoito, muut vaihtoehdot tarjoavat huomattavasti vähäisemmän avun. Estrogeeni auttaa myös uniongelmissa, eli sitä voi pitää fysiologisena hoitona vaihdevuosi-ikäisen naisen unihäiriöön ja siten parempana kuin unilääkkeitä (Polo-Kantola 2000). Ennen estrogeenihoidon aloitusta tulee arvioida, tarvitaanko sitä todella (Manson ja Martin 2001). Samalla punnitaan hoidon hyödyt ja riskit laajemminkin (taulukko 1). Myös naisen odotukset hoidon suhteen on selvitettävä. Neuvonnassa on syytä esittää suhteellisten riskien lisäksi todellisten haittatapahtumien esiintyminen. Hoidon kestosta tulee luonnollisesti keskustella. Taulukko 1. Estrogeenihoidon terveyshyödyt ja riskit. Hyödyt Vasomotoristen oireiden, unihäiriöiden ja urogenitaalioireiden lievittäminen Osteoporoosin esto ja hoito, myös murtumien esto Paksusuolisyövän riskin väheneminen Haitat Kohtuperäiset vuodot Rintasyöpäriskin lisääntyminen Veritulppariskin lisääntyminen (erityisesti hoidon alussa) Aivohalvauksen riskin lisääntyminen Milloin ja miten estrogeenihoito aloitetaan? Ennen estrogeenihoidon aloitusta suljetaan pois mahdolliset vasta-aiheet (taulukko 2). Tavallinen gynekologinen tutkimus ja rintojen tutkimus kuuluvat asiaan. Lisäksi otetaan irtosolunäyte ja tehdään mammografiakuvaus harkinnan mukaan. Yleensä näitä tutkimuksia suosi- Duodecim 2003;119:

2 Taulukko 2. Estrogeenihoidon vasta-aiheita. Rintasyöpä Muu hormoneista riippuvainen syöpä Sairastettu syvä tromboosi tai keuhkoembolia Hoitoresistentti verenpainetauti Aivo- tai sydäninfarkti Maksan vajaatoiminta Diagnosoimaton menopaussin jälkeinen verenvuoto tellaan tehtäviksi seulontatarkoituksessa noin kahden vuoden välein. Kliinisen tutkimuksen yhteydessä on tärkeää kiinnittää huomiota yleistilaan, verenpaineeseen ja painoon. Laboratoriokokeita ei yleensä tarvita. Vaihdevuosien hormonihoidon aloitus tarjoaa lääkärille ja potilaalle hyvän tilaisuuden arvioida kokonaisterveydentilaa ja sairastumisriskiä. Näin ollen voi olla paikallaan mitata veren rasva-arvot tai luuntiheys, jos anamneesissa tulee esiin sepelvaltimotaudin tai osteoporoosin riskitekijöitä. Premenopausaalisen terveen naisen hoidossa tulevat hyvinkin kyseeseen yhdistelmäehkäisypillerit (Halttunen 2002). Tällöin voidaan yhdistää alkavien vaihdevuosioireiden hoito ja toisaalta tässä vaiheessa vielä tarvittava raskauden ehkäisy. Premenopausaaliselle naiselle, jolla esiintyy vain ajoittain lieviä kuumia aaltoja ja kiertohäiriöitä, kannattaa joskus aloittaa syklinen progestiinihoito ja yhdistää siihen tarvittaessa myöhemmin estrogeeni (Rymer ym. 2003). Estrogeenihoidon ajoituksella voi olla merkitystä myös myöhemmän terveysriskin kannalta. Myöhemmällä iällä aloitettu estrogeenihoito ei ehkäise dementiaa, mutta epidemiologisten tutkimusten perusteella esimerkiksi Alzheimerin tautia on esiintynyt vähemmän niillä naisilla, jotka ovat käyttäneet hormonihoitoa»ajallaan» heti menopaussin jälkeen (Zandi ym. 2002, Polo-Kantola ja Riekkinen, tässä numerossa). Ajatusta tällaisesta hyödystä tukevat myös tiedot estrogeenin biologisista vaikutuksista hermosoluissa (Yaffe 2003). On mahdollista, että geneettisten tutkimusten avulla voidaan tulevaisuudessa löytää naiset, jotka erityisesti hyötyvät estrogeenihoidosta jonkin sairauden estämisessä (Yaffe 2003). Miten valitsen estrogeenivalmisteen ja sen annoksen? Kuumien aaltojen hoidossa estrogeenin teho on ylivertainen mihin tahansa lääkkeeseen (Stearns ym. 2002) tai lumelääkkeeseen verrattuna (Mac- Lennan ym. 2001). Antoreitti ei tähän vaikuta, kunhan annos on riittävä. Sekä epidemiologiset seurantatutkimukset että satunnaistetut hoitokokeet on tehty käyttämällä konjugoituja estrogeeneja, jotka on valmistettu tiineen tamman virtsasta. Suomessa käytetään kuitenkin ns. luonnollisia estrogeeneja, jotka ovat rakenteeltaan luonnon omien estrogeenien kaltaisia. Ei tiedetä, ovatko nämä valmisteet vertailukelpoisia estrogeenihoitojen terveyshyötyjä ja -riskejä arvioitaessa. Viime vuosien suuntaus on ollut käyttää selvästi pienempiä annoksia. Hyvä periaate on siis: käytetään pienintä estrogeeniannosta, joka poistaa oireet. Maksimiteho tulee esiin yleensä 2 3 viikon kuluttua, jolloin annosta voidaan suurentaa, jos teho on ollut puutteellinen. Yliannoksen merkkeinä pidetään rintojen arkuutta ja turvotusta sekä päänsärkyä. Estrogeenipitoisuuksien mittauksista ei ole apua annosta määritettäessä (Punnonen 1999). Biologinen vaste ei riipu suoraan seerumin estrogeenipitoisuudesta vaan määräytyy monen tekijän yhteisvaikutuksesta (esim. reseptorivaikutus, ks. Tapanainen tässä numerossa). Estrogeenimittausta voidaan perustella vain silloin, kun on kokeiltu eri annoksia, valmisteita ja antotapoja. Tällöinkin pystytään lähinnä osoittamaan estrogeenin imeytyminen valmisteesta. Tabletti- ja geelihoidon aikana estrogeenipitoisuudet vaihtelevat vuorokauden eri aikoina. Tablettien käytön aikana pitoisuudet voivat vaihdella päivittäin esimerkiksi ruokailun mukaan. Laastareita käytettäessä estrogeenipitoisuudet vaihtelevat useamman päivän jaksoissa mutta ovat keskimäärin tasaisemmat. Ei tiedetä, onko pitoisuuden vaihtelulla merkitystä. Estrogeenin imeytymiseen ihon kautta vaikuttavat antopaikka, ihon paksuus ja rasvakudoksen määrä, ihon kuivuus ja permeabiliteetti, laastarin tarttuvuus ihoon ja geelin levityspinta-ala (Punnonen 1999) A. Tiitinen

3 Progestiinin yhdistäminen hoitoon Jos naiselta on poistettu kohtu, voidaan hoidossa käyttää pelkkää estrogeenia. Sen sijaan muille pitää antaa progestiinia, jotta estetään kohtusyövän riskin kasvu. Progestiinin yhdistäminen estrogeeniin ei lisää tai vähennä tehoa vaihdevuosioireisiin (Greendale ym. 1998), mutta tiedossa ei ole, onko progestiinilisästä hyötyä tai haittaa esimerkiksi trombiriskin suhteen (NAMS position statement 2003). Viimeaikaisten tutkimusten perusteella vaikuttaa siltä, että progestiinin lisääminen estrogeenihoitoon suurentaa jonkin verran rintasyöpävaaraa pelkkään estrogeeniin verrattuna (Million Women Study Collaborators 2003). Näistä uusista tutkimustuloksista huolimatta progestiinin käyttö estrogeeniin liitettynä on aiheellista, koska pelkkä estrogeeni suurentaa kohtusyöpävaaran lisäksi huomattavasti erilaisten hyperplasioiden ja vuotohäiriöiden esiintymistä. Progestiini kuitenkin aiheuttaa hormonikorvaushoidossa tavallisia subjektiivisia haittavaikutuksia, kuten mielialamuutoksia ja rintojen arkuutta. Sen käyttöön liittyy myös vuotoja. Syklisessä hoidossa kuukautisten kaltaiset tyhjentymisvuodot ilmaantuvat progestiinijakson jälkeen. Vuodottomaan hoitoon pyritään käyttämällä estrogeenin rinnalla jatkuvasti pientä annosta progestiinia. Tällaisessa kombinoidussa estrogeeni-progestiinihoidossa kohdun limakalvo tulee atrofiseksi kuuden kuukauden kuluessa hoidon aloituksesta (Wells ym. 2002), ja tänä aikana monella naisella saattaa esiintyä tiputteluvuotoja. Sen jälkeen vuodot yleensä jäävät pois, tai hoitoa räätälöimällä voidaan päästä vuodottomaan tilanteeseen. Progestiinin subjektiiviset haitat on mahdollista välttää käyttämällä kohdunsisäistä, keltarauhashormonia erittävää kierukkaa (Raudaskoski ym. 2002, Rymer ym. 2003). Hoidon räätälöinti Estrogeenihoito suunnitellaan yksilöllisesti (taulukko 3). On tärkeää muistaa, että esimerkiksi WHI-tutkimuksessa (Womens Health Initiative) Miten hoidan estrogeenilla Taulukko 3. Estrogeenihoidon toteutustapaan ja kestoon vaikuttavia sairauksia ja muita tekijöitä. Gynekologiset oireet tai sairaudet Menopaussi-ikä Gynekologiset leikkaukset Kuukautiskivut ja vuotojen runsaus Endometrioosi Myoomat Sairastettu kohtu- tai munasarjasyöpä Migreeni Suolistosairaus (jossa imeytymishäiriö) Osteoporoosi Hyytymistekijähäiriö tai sairastettu tromboosi Sepelvaltimotauti Diabetes Epilepsia Muut krooniset sairaudet todetut vaihdevuosien hormonihoitojen vaikutukset eivät koske alle 50-vuotiaita naisia, joille hoito on aloitettu esimerkiksi munasarjojen vajaatoiminnan vuoksi tai munasarjojen poiston jälkeen. Näissä tapauksissa hoito on edelleen perusteltu, ja kauan sitten menopaussin ohittaneiden naisten tutkimuksissa todettuja riskilukuja ei voida käyttää tilanteen arvioinnissa (Solomon ja Dluhy 2003). Varsinkin alle 40-vuotiaille ennenaikaisen menopaussin kokeneille tulisi suosittaa pitkäaikaisempaa estrogeenihoitoa ja pohtia luusuojan vuoksi tarvittaessa jopa suurempien estrogeeniannoksien käyttöä (Rymer ym. 2003). Gynekologiset sairaudet ja kuukautisanamneesi antavat vihjeitä hoidon räätälöintiin, mutta hormoneista riippuvaiset gynekologiset sairaudet ovat harvoin este estrogeenin käytön aloitukselle. Kohtu- ja munasarjasyövän hoidon jälkeen voidaan oireilevalle naiselle antaa estrogeenia. Estrogeenihoito voidaan aloittaa endometrioosin radikaalileikkauksen jälkeen (Hickman ym. 1998). Myoomat eivät ole este, mutta optimaalista annosta on syytä miettiä (Ang ym. 2001). Päänsärky on tavallinen oire ja myös joskus hormonihoitojen haittavaikutus. Migreeni ei ole este hormonihoidon aloitukselle, mutta estrogeenipitoisuuden nopea pieneneminen saattaa laukaista migreenikohtauksen. Tämä kannattaa muistaa, kun suunnitellaan migreenipotilaan 2229

4 hormonihoitoa. Tutkimusten perusteella suositellaan estrogeenin jatkuvaa, päivittäistä antoa, ja transdermaalinen antotapa saattaa olla edullisempi (Fettes 1999). Myös progestiinia kannattaa antaa jatkuvasti tai kohdunsisäisesti. Jos naisella on jokin krooninen, kenties lääkehoitoa vaativa sairaus, hoito pitää suunnitella entistä yksilöllisemmin. Suolistosairautta tai enterohepaattisen kierron häiriötä (esim. suolileikkauksen jälkitila) poteva hyötynee transdermaalisesta hoidosta. Estrogeenin anto ihon kautta voisi olla suositeltavaa myös diabeetikoille (NAMS Consensus Committee 2000). Hormonihoito saattaa joskus vaikuttaa insuliinin tarpeeseen, jolloin hoitoa on hyvä suunnitella yhdessä diabeteslääkärin kanssa. Hypotyreoosia sairastavilla naisilla estrogeenihoidon aloitus lisää tyroksiinin tarvetta, koska estrogeeni lisää tyroksiinia sitovan globuliinin (TBG) synteesiä maksassa (Arafah 2001). Epilepsiapotilaat käyttävät lääkkeitä, jotka lisäävät sytokromi P450 -entsyymin aktiivisuutta, ja näin ollen oraalisen estrogeenin käyttö voi olla heille hankalampaa, koska estrogeeni metaboloituu nopeammin. Teoreettisesti ajatellaan, että naiset, joilla on lisääntynyt tromboosiriski (tai jotka ovat jopa sairastaneet tromboosin), hyötyisivät transdermaalisesta antotavasta. Tällöin laboratoriotutkimuksissa todetaan vähemmän hyytymistekijöiden muutoksia. Tuore tapaus-verrokkitutkimus Ranskasta näyttää osoittavan, että transdermaaliseen antoon liittyy vähemmän tromboembolisia komplikaatioita kuin oraaliseen käyttöön (Scarabin ym. 2003). YDINASIAT Estrogeeni on ainoa tehokas lääkehoito haittaaviin vaihdevuosioireisiin, kuumiin aaltoihin ja hikoiluun. Hoidossa käytetään pienintä vaikuttavaa estrogeeniannosta niin kauan kuin oireet vaativat. Estrogeeniin yhdistetään progestiini naisilla, joilta ei ole poistettu kohtua. Estrogeenin ja progestiinin käyttö suunnitellaan yksilöllisesti käyttömukavuus huomioon ottaen. Estrogeenihoitoa ei tarvitse välttämättä keskeyttää sepelvaltimotaudin vuoksi, jos hoito auttaa hikoiluoireeseen ja se on ollut käytössä pidempään (yli vuoden). Pitkäkestoisessa hoidossa annosta kuitenkin kannattaa pienentää. Jos hoidon aiheena on ollut osteoporoosi, on syytä siirtyä vaihtoehtoisiin valmisteisiin, kuten bisfosfonaatteihin. Hoidon kesto ja lopetus Estrogeenin käytön kestolle ei voida asettaa ylärajaa tieteellisten tutkimusten perusteella. Monet suosittavat kuitenkin vain oireiden kannalta tarpeellista kestoa sekä annoksen vähentämistä ja lopettamista viiden vuoden kuluessa (Grady 2002). Alle viiden vuoden pituisen hoidon ei katsota vielä lisäävän rintasyövän riskiä. Kirjallisuudesta löytyy hyvin vähän tutkimusnäyttöä siitä, millä tavoin ja miten helposti estrogeenihoito voidaan lopettaa. Annoksen vähentämistä kannattanee yrittää kuuden kuukauden välein, ja joissakin tapauksissa voidaan siirtyä annoksen ottoon joka toinen päivä ja näin vähentää hormonin kokonaismäärää (Grady 2002). Toisaalta jos oireet jatkuvat haittaavina hoidon lopetuksen jälkeen, hoitoa voidaan jatkaa, jos nainen näin haluaa eikä ehdottomia vasta-aiheita ole. Vaihdevuosioireiden hoidossa vaihtoehtona tulee kyseeseen myös tiboloni, joka helpottaa hikoilua ja kuumia aaltoja, mutta ei aiheuta samassa määrin rintojen aristusta. Valitettavasti ei tiedetä, mikä on tibolonin vaikutus naisen rintasyöpäriskiin. Naisten paljon käyttämillä»vaihtoehtolääkkeillä», kuten tähkäkimikillä, helokkiöljyllä ja E-vitamiinilla, on varsin vähän tehoa (Kronenberg ja Fugh-Berman 2002). Omassa tutkimuksessamme emme todenneet tablettimuotoisista kasviestrogeeneista olevan apua vaihdevuosioireiden hoidossa lumelääkkeeseen verrattuna (Nikander ym. 2003). Serotoniinin 2230 A. Tiitinen

5 takaisinoton estäjät, esimerkkeinä venlafaksiini, paroksetiini ja fluoksetiini, auttavat hikoilun ja kuumien aaltojen hoidossa lumelääkettä tehokkaammin mutta estrogeenia vähemmän (Stearns ym. 2002). Jotkut naiset saattavat tarvita pitkäkestoista hoitoa, koska oireiden kesto vaihtelee. Yleensä oireet ovat pahimmillaan 1 5 vuoden ajan, mutta ne voivat jatkua 70 vuoden ikään saakka. HERS-tutkimuksessa (keski-ikä 67 v, vaihteluväli v) 16 % naisista ilmoitti kärsivänsä kuumista aalloista ja 55 % univaikeuksista ja lisäksi esiintyi emättimen kuivuutta. Heilläkin hormonihoito auttoi oireisiin (Barnabei ym. 2002). On hyvä muistaa, että emättimen paikallishoito tehoaa urogenitaalioireisiin yhtä hyvin kuin systeeminen hoito. Hoidon kestoa mietittäessä ei pidä pohtia vain mahdollisia haittoja, vaan ne pitää punnita mahdollisia hyötyjä vastaan. Pitkäkestoista hoitoa ei myöskään tarvitse äkillisesti keskeyttää, ja joillekin naisille pitkäkestoinen hoito on tarpeen ja hyödyllinen (Solomon ja Dluhy 2003). Neuvonnan merkitys Mitä hankalampi naisen on päättää estrogeenihoidon aloituksesta, sitä isompi on hoidon keskeytymisen riski (Reynolds ym. 2002). Tärkeimmät estrogeenihoitoon kohdistuvat huolenaiheet ovat syövän pelko ja merkittävimmät haittavaikutukset kuten vuodot, rintojen arkuus ja painonnousu. Merkittävämpää näyttää olevan näiden oireiden pelko kuin niiden ilmaantuminen. Neuvonnalla on siis merkitystä. Vaihdevuosioireisiin on mahdollista ja kannattaa vaikuttaa muillakin tavoin. Tupakointi lisää vasomotorista oireilua, samoin ainakin premenopausaalisella naisella ylipaino (Whiteman ym. 2003). Tupakointi myös huonontaa vastetta estrogeenihoitoon, mutta ei tiedetä pystytäänkö tätä kompensoimaan isommalla estrogeenimäärällä tai transdermaalisella annolla. Menopaussin ohittaneen naisen rasvakudos tuottaa aromatisaation kautta estrogeeneja verenkiertoon, mutta se ei suojaa heitä vaihdevuosioireilta. Laajoista satunnaistetuista tutkimuksista saatua tietoa pitää neuvonnassa käyttää soveltaen ja hyödyntää myös epidemiologisten tutkimusten tulokset. Viimeksi mainituissa tutkimuksissa on todettu selvästi enemmän terveyshyötyjä kuin uusissa hoitotutkimuksissa. Epidemiologisissa seurantatutkimuksissa hormonihoidon ovat valinneet naiset, joilla on esiintynyt vaihdevuosioireita, joten he myös ovat tarvinneet lääkitystä. He ovat olleet hoikempia, ja heillä on ollut pienemmät estrogeenipitoisuudet. He ovat siis saattaneet erityisesti hyötyä estrogeenihoidosta, jopa pitkäaikaisesta (Grodstein ym. 2003). Yksittäistä potilasta neuvoessaan lääkärin pitää ottaa huomioon potilaansa henkilökohtainen tilanne (oireet, sairausriskit) ja käyttää riittävän monipuolisesti olemassa olevaa tietoa hyväkseen. Täysin oireettomalle ei hormonihoidosta liene hyötyä (Grady 2003). On tärkeää muistaa, että suuria satunnaistettuja tutkimuksia (esimerkkinä WHI) ei suunniteltu arvioimaan hyötyjä ja haittoja niillä naisilla, jotka kärsivät vaihdevuosioireista. Siksi emme voi suoraan käyttää näitä riskilukuja kertoessamme 50-vuotiaalle hikoilevalle naiselle hoidon vaaroista (Grady 2003). Kirjallisuutta Ang WC, Farrell E, Vollenhoven E. Effect of hormone replacement therapies and selective estrogen receptor modulators in postmenopausal women with uterine leiomyomatas: a literature review. Climacteric 2001;4: Arafah BM. Increased need for thyroxine in women with hypothyroidism during estrogen therapy. N Engl J Med 2001;344: Barnabei VM, Grady D, Stovall DW, ym. Menopausal symptoms in older women and the effects of treatment with hormone therapy. Obstet Gynecol 2002;100: Fettes I. Migraine in the menopause. Neurology 1999;53(Suppl1):S29 S33. Grady D. A 60-year-old woman trying to discontinue hormone replacement therapy. JAMA 2002;287: Grady D. Postmenopausal hormones therapy for symptoms only. NEJM 2003;19: Greendale GA, Reboussin BA, Hogan P, ym. Symptom relief and side effects of postmenopausal hormones: results from the Postmenopausal Estrogen/Progestin Interventions Trial. Obstet Gynecol 1998;92: Grodstein F, Clarkson TB, Manson JE. Understanding the divergent data on postmenopausal hormone therapy. N Engl J Med 2003;348: Miten hoidan estrogeenilla 2231

6 Halttunen M. Onko ehkäisypillerin käyttö syytä lopettaa 40-vuotiaana? Duodecim 2002;118: Hickman TN, Namnoum AB, Hinton EL, ym. Timing of estrogen replacement therapy following hysterectomy with oophorectomy for endometriosis. Obstet Gynecol 1998;91: Kronenberg F, Fugh-Berman A. Complementary and alternative medicine for menopausal symptoms: a review of randomized, controlled trials. Ann Intern Med 2002;137: MacLennan A, Lester S, Moore V. Oral estrogen replacement therapy versus placebo for hot flushes: a systematic review. Climacteric 2002;4: Manson JE, Martin KA. Postmenopausal hormone-replacement therapy. N Engl J Med 2001;345: Million Women Study Collaborators. Breast cancer and hormone-replacement therapy in the Million Women Study. Lancet 2003;362: NAMS position statement. Role of progestogen in hormone therapy for postmenopausal women: position statement of the North American Menopause Society. Menopause 2003;10: NAMS Consensus Committee. Effects of menopause and estrogen replacement therapy or hormone replacement therapy in women with diabetes mellitus: consensus opinion of the North American Menopause Society. Menopause 2000;7: Nikander E, Kilkkinen A, Metsä-Heikkilä M, ym. A randomized placebocontrolled crossover trial with phytoestrogens in treatment of menopause in breast cancer patients. Obstet Gynecol 2003;101: Polo-Kantola P. Estrogeeni ja uni. Duodecim 2000;116: Punnonen R. Vain harvat hyötyvät estrogeenimittauksista vaihdevuosien hormonihoidon seurannassa. Duodecim 1999;115:9 10. Raudaskoski T, Tapanainen J, Tomas E, ym. Intrauterine 10 mg and 20 mg levonorgestrel systems in postmenopausal women receiving oral oestrogen therapy; clinical, endometrial and metabolic response. Br J Obstet Gynecol 2002;109: Reynolds RF, Makhlouf C, Walker AM, Guilbert D. The role of treatment intentions and concerns about side effects in women s decision to discontinue postmenopausal hormone therapy. Maturitas 2002; 43: Rymer J, Wilson R, Ballard K. Making decisions about hormone replacement therapy. BMJ 2003;326: Scarabin P-Y, Oger E, Plu-Bureau, on behalf of the Estrogen and Thromboembolism risk (ESTHER) Study Group. Differential association of oral and transdermal oestrogen-replacement therapy with venous thromboembolism risk. Lancet 2003;362: Solomon CG, Dluhy RG. Rethinking postmenopausal hormone therapy. N Engl J Med 2003;348: Stearns V, Ullmer L, Lopez JF, Smith Y, Isaacs C, Hayes DF. Hot flushes. Lancet 2002;360: Tiitinen A. Hormonikorvaushoito edelleen aiheellista vaihdevuosioireiden hoidossa. Suom Lääkäril 2002;43: Wells, M, Sturdee DW, Barlow DH, Ulrich LG, O Brien K, Campbell MJ, Vessey MP, Bragg AJ, for the UK Continuous Combined Hormone Replacement Therapy Study Investigators. Effect on endometrium of long term treatment with continuous combined oestrogen-progestogen replacement therapy: follow up study. BMJ 2002;325: Whiteman MK, Staropoli CA, Langenberg PW, McCarter RJ, Kjerulff KH, Flaws JA. Smoking, body mass, and hot flashes in midlife women. Obstet Gynecol 2003;101: Yaffe K. Hormone therapy and the brain. Déjà vu all over again? JAMA 2003;289: Zandi PP, Carlson MC, Plassman BL, ym. For the Cache County Memory Study Investigators. Hormone replacement therapy and incidence of Alzheimer disease in older women: the Cache County study. JAMA 2002;288: AILA TIITINEN, dosentti, osastonylilääkäri HYKS:n naistenklinikka PL 140, HUS 2232

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi

Valmistaudu vaihdevuosiin. 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Valmistaudu vaihdevuosiin 24.3.2011 Teija Alanko Gynekologi Menopaussi keskimäärin 45-58 v, keski-ikä 51v. aiemmin jos munasarjat poistettu, säde- tai solusalpaajahoidon jälkeen tupakointi varhentaa 1-2

Lisätiedot

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon

Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti estrogeenin puutteesta aiheutuvien paikallisten vaihdevuosioireiden hoitoon 10µg 17ß-estradiol Tämä opas sisältää tietoa Vagifem -valmisteesta, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Estrogeenista elämänlaatua

Estrogeenista elämänlaatua Estrogeeni Eeva-Marja Rutanen Munasarjojen estrogeeninerityksen loppumiseen liittyy kahdella kolmasosalla naisista oireita, jotka huonontavat hyvinvointia sekä fyysistä ja sosiaalista toimintakykyä. Tällaisia

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 19.5.2014, Painos 3, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä

Lisätiedot

Hormonikorvaushoito. Menopaussi

Hormonikorvaushoito. Menopaussi Hormonikorvaushoito El Johanna Haikonen Naistentaudit ja synnytykset, Satshp 8.12.2016 Klimakterium Menopaussi ajanjakso, jolloin munasarjojen toiminta heikkenee ja sammuu Menopaussi Viimeiset oman hormonitoiminnan

Lisätiedot

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka

Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito. Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Rintasyöpäpotilaan vaihdevuosioireiden hoito Aila Tiitinen Prof, osastonylilääkäri HY ja HYKS Naistenklinikka Aila Tiitinen Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, naistentautien ja synnytysten

Lisätiedot

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited.

Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2015 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Ospemifeeni Pirjo Inki / Kirjoitettu 4.11.2015 / Julkaistu 13.11.2015 Senshio 60 mg kalvopäällysteinen tabletti, Shionogi Limited. Ospemifeeni on

Lisätiedot

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY

Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Naisella on vapaus valita SINULLE SOPIVIN EHKÄISY Jos lasten hankinta ei ole ajankohtaista, on ehkäisyä käytettävä yhdyntöjen aloittamisesta vaihdevuosiin saakka. Niin hormonaalisia kuin muitakin ehkäisyvaihtoehtoja

Lisätiedot

Hyödyt ja haitat (WHI reinterpreted ) Miten NICE and NFOG (unpublished) ohjeistavat. Miten hoito aloitetaan ja miten se lopetetaan?

Hyödyt ja haitat (WHI reinterpreted ) Miten NICE and NFOG (unpublished) ohjeistavat. Miten hoito aloitetaan ja miten se lopetetaan? + Hormonikorvaushoito - miksi, miten ja kenelle? Aura Pyykönen, erikoistuva lääkäri 27.10.2017 aura.pyykonen@helsinki.fi + Aiheena Mistä vaihdevuosioireet johtuvat? Vaihdevuosien fysiologia ja diagnostiikka

Lisätiedot

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

19.2.2014, versio 1.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Femoston 1/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston 2/10 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 1/5 tabletti, kalvopäällysteinen Femoston Conti 0,5/2,5 tabletti, kalvopäällysteinen 19.2.2014, versio

Lisätiedot

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS

Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Mitä hormonihoidon käyttäjä toivoo ja pelkää? Anna-Mari Heikkinen LT naistent. ja gyn sädehoidon erl KYS Sidonnaisuudet Osallistunut KYS edustajana kongresseihin, jossa sponsorina Pfizer ja Roche Osallistunut

Lisätiedot

GYNEKOLOGIA & UROLOGIA

GYNEKOLOGIA & UROLOGIA GYNEKOLOGIA & UROLOGIA Päivi Polo LT, dosentti, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, perinatologi Synnytys- ja naistentautiopin kliininen opettaja, Tyks Naistenklinikka ja Turun yliopisto Vaihdevuosien

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen

Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen KATSAUS tieteessä Tomi Mikkola LT, dosentti, synnytys- ja naistentautiopin erikoislääkäri HYKS, Naistenklinikka tomi.mikkola@hus.fi Vaihdevuosien hormonihoidon vaikutuksia arvioitu uudelleen Kymmenen vuotta

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli

PAKKAUSSELOSTE. Vagifem 10 mikrog emätinpuikot. Estradioli PAKKAUSSELOSTE Vagifem 10 mikrog emätinpuikot Estradioli Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen. Säilytä tämä pakkausseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin. Jos sinulla

Lisätiedot

Miten lopetan hormonikorvaushoidon?

Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Päivi Polo NÄIN HOIDAN Miten lopetan hormonikorvaushoidon? Hormonikorvaushoidon aiheena on vaihdevuosioireiden, erityisesti kuumien aaltojen ja hikoilun, sekä urogenitaalioireiden hoito. Hoitoa suositellaan

Lisätiedot

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala

Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä. Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Estrogeenireseptorimodulaatio stroken riskitekijänä Tomi Mikkola HYKS Naistensairaala Sidonnaisuudet Toiminut asiantuntijana seuraaville lääkeyrityksille: Bayer Schering, Schering-Plough Luennoitsijana

Lisätiedot

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali

Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Page 1 of 5 JULKAISTU NUMEROSSA 3/2012 UUTTA LÄÄKKEISTÄ Uutta lääkkeistä: Ulipristaali Annikka Kalliokoski Esmya, 5 mg tabletti, PregLem France SAS. Ulipristaaliasetaattia voidaan käyttää kohdun myoomien

Lisätiedot

Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka

Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka Kehittyvätkö vaihdevuosien hormonihoidot? Aila Tiitinen HYKS ja HY Naistenklinikka 1 Aila Tiitinen Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta LKT, naistentautien ja synnytysten sekä gynekologisen endokrinologian

Lisätiedot

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut?

Kymmenen vuotta WHItutkimuksen. mikä on muuttunut? Kymmenen vuotta WHItutkimuksen julkaisusta mikä on muuttunut? Tomi Mikkola Dosentti, erikoislääkäri kliininen opettaja HYKS Naistenklinikka Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen a Cancer

Lisätiedot

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää

Estrogeeni lisää solun jakautumista, vähentää Estrogeeni Lisääntyykö vai väheneekö syöpävaara estrogeenihoidolla? Annika Auranen, Seija Grénman, Leena Anttila ja Tuula Salmi Rintasyövän ja kohdunrungon syövän vaaran on todettu lisääntyvän pitkäaikaisen

Lisätiedot

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays

Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä. 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto kohdunpoiston yhteydessä 28.9.2007 GKS Eija Tomás, Tays Munasarjojen poisto Kiistelty aihe Paljon eriäviä mielipiteitä Hyvin erilaisia toimintatapoja Leikkaustekniikka vaikuttaa poistetaanko

Lisätiedot

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta?

Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Mitä uu'a menopaussin hormonihoidosta? Tomi Mikkola! Helsinki University Central Hospital! Department of Obstetrics and Gynecology! Helsinki, Finland!! Hormonihoito - Heilurin liike Government Labels Estrogen

Lisätiedot

Näin hoidan vaihdevuosioireita

Näin hoidan vaihdevuosioireita Pauliina Tuomikoski ja Heli Lyytinen TEEMA: NÄIN HOIDAN: IKÄÄNTYVÄN NAISEN TERVEYS Hormonihoito on tehokkain hoito hikoiluihin ja kuumiin aaltoihin, jotka ovat tavallisimpia vaihdevuosioireita. Hormonihoidon

Lisätiedot

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi

Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet. Salla Kalsi Sukupuoli- ja virtsaelinten lääkkeet Salla Kalsi Gonadotropiinit ja sukupuolihormonit Gonadotropiinit Aivolisäkeperäiset FSH = follikkeleita stimuloiva hormoni LH = luteinisoiva hormoni Istukkaperäiset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 0,5 g:n annospussi sisältää 0,5 mg estradiolihemihydraattia, mikä vastaa 0,5 mg:aa estradiolia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi 0,5 g:n annospussi sisältää 0,5 mg estradiolihemihydraattia, mikä vastaa 0,5 mg:aa estradiolia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Divigel 0,1 % geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 0,5 g:n annospussi sisältää 0,5 mg estradiolihemihydraattia, mikä vastaa 0,5 mg:aa estradiolia.

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO 1 (9) Duavive 16.12.2014 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 Julkisen yhteenvedon osiot VI.2.1 Tietoa sairauden esiintyvyydestä Duavivea (konjugoidut estrogeenit / batsedoksifeeni) käytetään

Lisätiedot

Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta

Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta Heli Lyytinen ja Olavi Ylikorkala KATSAUS Vaihdevuosi-iän hormonihoito ja rintasyöpäriski: uutta tietoa Suomesta Rintasyöpä on monitekijäinen sairaus, jonka kehittymiseen vaikuttavat muun muassa hormonaaliset

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrofem 2 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää estradiolia 2 mg (estradiolihemihydraattina).

Lisätiedot

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin

Liite III. Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Liite III Muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteiden asianmukaisiin kohtiin Huomautus: Seuraavat muutokset valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen tiettyihin kohtiin tehdään sovittelumenettelyn

Lisätiedot

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751

Nuoren naisen ehkäisymenetelmät L.FI.MKT.11.2015.3751 Nuoren naisen ehkäisymenetelmät Pitkäaikaiset ehkäisymenetelmät Hormonikierukka 3 v ja 5 v Pitkäaikainen ehkäisy (pienempi 3 vuotta, isompi 5 vuotta) Sisältää paikallisesti vapautuvaa keltarauhashormonia

Lisätiedot

Perimenopaussi ja hormonihoito

Perimenopaussi ja hormonihoito Katsaus tieteessä Henna Turunen LL, ETM, naistentauteihin ja synnytyksiin erikoistuva lääkäri HYKS Naistenklinikka henna.turunen@hus.fi Heli Lyytinen LT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri HYKS

Lisätiedot

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski

Estrogeenihoito. Kuukautisten loppumiseen liittyvät vaivat. Kuukautisten loppumiseen liittyvä lisääntynyt sairausriski Estrogeenihoito SBU - Statens beredning for utvärdering av medicinsk metodik Rapport nr 131: Behandling med östrogen Tukholma, marraskuu 1996 Raportin yhteenvedon toimittanut suomeksi: Risto Roine, FinOHTA

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,1 mg/g -emätinemulsiovoide 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi gramma emätinemulsiovoidetta sisältää estriolia 0,1 mg. Täydellinen apuaineluettelo,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli

VALMISTEYHTEENVETO. Läpikuultava, väritön tai melkein väritön alkoholinhajuinen geeli VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI ESTROGEL 0,6 mg/g -geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 0,6 mg estradiolia (hemihydraattina) Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus

Rintarauhanen on sukupuolihormonien tärkeä. Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta. Katsaus Katsaus OSKARI HEIKINHEIMO Estrogeenit, keltarauhashormonit ja rinta Tietomme sukupuolihormonien merkityksestä rintarauhasen kasvun ja toiminnan säätelyssä on lisääntynyt oleellisesti viime vuosina. Estrogeeni

Lisätiedot

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala

Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Raskauden ehkäisy synnytyksen jälkeen 3.5.2017 Katja Hämeenoja, ylilääkäri Lapin keskussairaala Miksi tärkeä asia? Vuonna 2015 Suomessa tehtiin 9441 raskaudenkeskeytystä, mikä on pienin määrä vuonna 1970

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä. Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Lääkehoito Vaihdevuosien hormonikorvaushoito sydän- ja verisuonisairauksien ehkäisyssä Aila Tiitinen ja Matti J. Tikkanen Vaihdevuosien jälkeinen hormonikorvaushoito yleistyy koko ajan. Tavallisimmin estrogeenihoito

Lisätiedot

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää estradiolia 1 mg estradiolihemihydraattina.

Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää estradiolia 1 mg estradiolihemihydraattina. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrofem 1 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää estradiolia 1 mg estradiolihemihydraattina. Apuaineet:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg ja medroksiprogesteroniasetaattia 10,0 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg ja medroksiprogesteroniasetaattia 10,0 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Divina tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi valkoinen tabletti sisältää estradiolivaleraattia 2,0 mg. Yksi sininen tabletti sisältää estradiolivaleraattia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeeninpuutoksesta johtuvien oireiden hoitoon vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla.

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeeninpuutoksesta johtuvien oireiden hoitoon vaihdevuosi-iän ohittaneilla naisilla. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estradiol Sandoz 2 mg tabletti, kalvopäällysteinen VALMISTEYHTEENVETO 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kalvopäällysteinen tabletti sisältää 2 mg estradiolia (hemihydraattina)

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa).

VALMISTEYHTEENVETO. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraatti 47 mg (1 mg tableteissa) ja 46 mg (2 mg tableteissa). 1 VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Progynova 1 mg päällystetyt tabletit Progynova 2 mg päällystetyt tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Progynova 1 mg tabletti sisältää 1 mg estradiolivaleraattia.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Livial 2,5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia

Lisätiedot

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto

Nuorten raskauden ehkäisy. Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Nuorten raskauden ehkäisy Miila Halonen asiantuntijalääkäri Väestöliitto Tässä puheenvuorossa Ehkäisytarve nuoruusiässä UKMEC kriteeristö (kategoriat ja tulkinta) Ehkäisyn aloittamiskäytännöistä Nuoruusikä,

Lisätiedot

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja

ZOELY -käyttäjäopas. nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja ZOELY -käyttäjäopas nomegestroliasetaatti estradioli 2,5 mg/1,5 mg kalvopäällysteisiä tabletteja SISÄLLYS Tietoja ZOELY-valmisteesta... 2 Miten ZOELY toimii?... 3 ZOELY on tehty sinua varten... 4 5 Lisätietoja

Lisätiedot

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58

bukkaalinen fentanyylitabletti Effentora_ohjeet annostitrausta varten opas 6.indd :04:58 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Yksilöllisesti sopiva annos jokaiselle syövän läpilyöntikivuista kärsivälle potilaalle: Viisi Effentora - vahvuutta mahdollistavat yksilöllisen läpilyöntikipujen hoidon Ohjeet

Lisätiedot

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni)

Asiaa ehkäisystä. Hormonaalinen ehkäisy. Gynekologian alueellinen koulutuspäivä Sonja Eronen. Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Asiaa ehkäisystä Gynekologian alueellinen koulutuspäivä 27.10.2017 Sonja Eronen Hormonaalinen ehkäisy Yhdistelmäehkäisy (progestiini + estrogeeni) Pilleri, laastari ja rengas Progestiiniehkäisy Pilleri,

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Orgametril 5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 5 mg lynestrenolia. Apuaineet, joiden vaikutus tunnetaan: laktoosimonohydraattia

Lisätiedot

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004

Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA. Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Akatemia KONSENSUSLAUSUMA Vaihdevuosien hormonihoito 26.11.2004 JOHDANTO 2 Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa arvioidaan lääketieteellisiä

Lisätiedot

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio. 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO Naproxen Orion 25 mg/ml oraalisuspensio 26.10.2015, Versio 1.2 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Naproxen Orion on

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito. Heli Lyytinen

Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito. Heli Lyytinen Rintasyöpä ja vaihdevuosien hormonihoito Heli Lyytinen 14.4.2016 Sidonnaisuudet Päätoimi LT Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, HYKS NKL, hormonipkl Sivutoimi ammatinharjoittaja, Mehiläinen,

Lisätiedot

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää noin 75 mg laktoosimonohydraattia.

Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää noin 75 mg laktoosimonohydraattia. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tibocina 2,5 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan: yksi tabletti sisältää noin 75 mg laktoosimonohydraattia.

Lisätiedot

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA

NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Nainen huolehdi rintojesi terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn seulontatutkimuksen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estradot 25 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 37,5 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari Estradot 75 mikrog/24 tuntia

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ovestin 0,5 mg emätinpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ovestin 0,5 mg emätinpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ovestin 0,5 mg emätinpuikot 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää 0,5 mg estriolia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1. 3.

Lisätiedot

Fimea kehittää, arvioi ja informoi

Fimea kehittää, arvioi ja informoi Fimea kehittää, arvioi ja informoi SELKOTIIVISTELMÄ JULKAISUSARJA 4/2012 Eteisvärinän hoito Verenohennuslääke dabigatraanin ja varfariinin vertailu Eteisvärinä on sydämen rytmihäiriö, joka voi aiheuttaa

Lisätiedot

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa?

Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Miten tehostan sepelvaltimotaudin lääkehoitoa? Dosentti, kardiologi Erkki Ilveskoski Yleislääkäripäivät 27.11.2015 1 Sidonnaisuudet Luennoitsija ja/tai muut asiantuntijatehtävät St. Jude Medical, Novartis,

Lisätiedot

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset

Liite III. Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset Liite III Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden muutokset 39 VALMISTEYHTEENVETO 40 Kohta 4.1 Käyttöaiheet [Tällä hetkellä hyväksytyt käyttöaiheet poistetaan ja korvataan seuraavasti:] Keskivaikean

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 14

VALMISTEYHTEENVETO. Page 1 of 14 VALMISTEYHTEENVETO Page 1 of 14 1 LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Tibolon Orifarm 2,5 mg tabletti 2 VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 2,5 mg tibolonia. Apuaine, jonka vaikutus tunnetaan:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50.

VALMISTEYHTEENVETO. Valmisteen kuvaus Pyöreä, valkoinen jakouurteellinen tabletti, jonka halkaisija on 7,1 mm. Tabletissa on merkintä Upjohn 50. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Provera 10 mg tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää 10 mg medroksiprogesteroniasetaattia. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta

Lisätiedot

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista

Suomessa todetaan vuosittain yli 30 000 osteoporoottista Estrogeeni Luut murtuvat ilman estrogeenia Marja Komulainen, Marjo Tuppurainen ja Heikki Kröger Estrogeeni on elintärkeä aine luulle. Vaihdevuosi-iässä naisen estrogeenituotannon vähentyessä luuntiheys

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN OLEELLISET OSAT Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estrena 0,1% geeli 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g geeliä sisältää 1,0325 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 1,00 mg vedetöntä estradiolia. Jokainen

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Trisekvens kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Sininen tabletti: Estradiolia 2

Lisätiedot

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN

LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN LIITE III MUUTOKSET VALMISTEYHTEENVETOON JA PAKKAUSSELOSTEESEEN 41 KABERGOLIINIA SISÄLTÄVIEN LÄÄKEVALMISTEIDEN VALMISTEYHTEENVEDON 4.2 Annostus ja antotapa: Seuraava tieto tulee lisätä sopivalla tavalla:

Lisätiedot

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI

TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI TERVEYS ALKAA TIEDOSTA NAINEN PIDÄ HUOLTA ITSESTÄSI 1 RINTAOIREET JA RINTOJEN SEURANTA Jokaisen naisen on syytä pitää huolta rintojensa terveydestä. Rintakuvauksiin tullaan yleensä joko oireettomille tehdyn

Lisätiedot

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ

RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ RINTASYÖPÄÄ VOIDAAN EHKÄISTÄ Syöpäsäätiön Roosa nauha -keräyksen tavoitteena on, että yhä useampi rintasyöpä voidaan ehkäistä tai hoitaa ja että jokainen rintasyöpään sairastunut saa tarvittavan tuen sairauden

Lisätiedot

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille

Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille Eevi Jacksen 2016 Tässä linkki ilmaisiin käsite- ja miellekartta ohjelmiin, voit tehdä kartan myös käsin Ota muistiinpanot mukaan tunnille pinnallisia syviä munasarjakystia = endometrioomia Video erinäköisistä

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ovestin 1 mg tabletti Ovestin 2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Ovestin 1 mg tabletti Ovestin 2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Ovestin 1 mg tabletti Ovestin 2 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Ovestin 1 mg: 1 tabletti sisältää 1 mg estriolia Ovestin 2 mg: 1 tabletti sisältää

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Vagifem 10 mikrog emätinpuikko, tabletti. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen emätinpuikko sisältää: Estradiolihemihydraattia vastaten 10 mikrog

Lisätiedot

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia

Hyötyosuus. ANNOS ja sen merkitys lääkehoidossa? Farmakokinetiikan perusteita. Solukalvon läpäisy. Alkureitin metabolia Neurofarmakologia Farmakologian perusteiden kertausta Pekka Rauhala Syksy 2012 Koulu, Mervaala & Tuomisto, 8. painos, 2012 Kappaleet 11-30 (pois kappale 18) tai vastaavat asiat muista oppikirjoista n.

Lisätiedot

Migreeni gynekologin päänsärkynä

Migreeni gynekologin päänsärkynä Migreeni gynekologin päänsärkynä Gynekologi Practicin koulutus 20.1.2012 Varpu Ranta LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri lisääntymislääketieteen lisäkoulutus HYKS Naistenklinikka, hormonipoliklinikka

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. EVOREL CONTI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL CONTI depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi 16 cm 2 :n laastari sisältää 3,2 mg estradiolihemihydraattia, joka vastaa 3,1 mg estradiolia,

Lisätiedot

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen

Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Vaihdevuosien hormonikorvaushoito menorragian hysteroskooppisen hoidon jälkeen Sari Majamaa Syventävien opintojen kirjallinen työ Tampereen yliopisto Lääketieteen laitos Naistentaudit tammikuu 2011 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Kokemuksia Indivinan käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vähän.

VALMISTEYHTEENVETO. Kokemuksia Indivinan käytöstä yli 65-vuotiaiden naisten hoidossa on vähän. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Indivina 1 mg/2,5 mg tabletti Indivina 1 mg/5 mg tabletti Indivina 2 mg/5 mg tabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Indivina 1 mg/2,5 mg tabletti sisältää:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1

VALMISTEYHTEENVETO 1 VALMISTEYHTEENVETO 1 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Kliogest kalvopäällysteiset tabletit. 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Estradiolia 2 mg (estradiolihemihydraattina)

Lisätiedot

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana

Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Angitensiiniä konvertoivan entsyymin (ACE:n) estäjät ja angiotensiini II -reseptorin salpaajat: Käyttö raskauden ja imetyksen aikana Valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen hyväksytyt sanoitukset, PhVWP

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Pausanol 0,5 mg -emätinpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää estriolia 0,5 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3.

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeenipuutoksen aiheuttamiin vaihdevuosiin liittyviin oireisiin.

VALMISTEYHTEENVETO. Hormonikorvaushoito estrogeenipuutoksen aiheuttamiin vaihdevuosiin liittyviin oireisiin. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI FemSeven 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen 15 cm 2 :n suuruinen laastari sisältää 1,5 mg estradiolihemihydraattia

Lisätiedot

VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA

VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA VAIHDEVUODET KUUMIA AALTOJA VAI VOIMAVIRTOJA Terhi Reiskanen Opinnäytetyö Toukokuu 2009 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön suuntautumisvaihtoehto Pirkanmaan ammattikorkeakoulu 2 TIIVISTELMÄ Pirkanmaan

Lisätiedot

Yksi suihke annostelee 90 mikrolitraa transdermaalisumutetta (liuosta), joka sisältää 1,53 mg estradiolia (vastaa 1,58 mg estradiolihemihydraattia).

Yksi suihke annostelee 90 mikrolitraa transdermaalisumutetta (liuosta), joka sisältää 1,53 mg estradiolia (vastaa 1,58 mg estradiolihemihydraattia). 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lenzetto 1,53 mg/suihke transdermaalisumute, liuos 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi suihke annostelee 90 mikrolitraa transdermaalisumutetta (liuosta), joka sisältää 1,53

Lisätiedot

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO

RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO JAYDESS 13,5 mg, kohdunsisäinen ehkäisin 5/2014 versio 2.0 RISKIENHALLINTASUUNNITELMAN JULKINEN YHTEENVETO VI2. VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden esiintyvyydestä Jaydess-hormonkierukkaa

Lisätiedot

VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI. Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi

VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI. Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi VAIHDEVUOSI-IK IKÄISTEN ISTEN NAISTEN UNI Päivi Polo El, Dos Turun yliopistollinen keskussairaala Naistentaudit ja synnytysoppi SIDONNAISUUDET Kutsuttu puhuja Roche 16.5.2008 Schering-Plough 29.1.2010

Lisätiedot

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala

GP Koulutustilaisuus Tuohilampi Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot hormonihoidon verisuonivaikutusten ennustaja? GP Koulutustilaisuus Tuohilampi 1.10.2011 Pauliina Tuomikoski, LKT HUS Hyvinkään sairaala Kuumat aallot 60-80%:lla vaihdevuosi-ikäisistä naisista

Lisätiedot

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy

Isotretinoin riskinhallintaohjelma. Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas. Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy Isotretinoin riskinhallintaohjelma Isotretinoin Orion (isotretinoiini) Potilaan opas Raskauden ja sikiöaltistuksen ehkäisy TÄMÄN ESITTEEN TARKOITUS Tämä esite sisältää tärkeitä tietoja etenkin hedelmällisessä

Lisätiedot

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski

Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski + Somaattinen sairaus nuoruudessa ja mielenterveyden häiriön puhkeamisen riski LINNEA KARLSSON + Riskitekijöitä n Ulkonäköön liittyvät muutokset n Toimintakyvyn menetykset n Ikätovereista eroon joutuminen

Lisätiedot

Apuaine: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää laktoosimonohydraattia 37,5 mg.

Apuaine: Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää laktoosimonohydraattia 37,5 mg. 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Noviana 0,5 mg/0,1 mg kalvopäällysteiset tabletit 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Jokainen kalvopäällysteinen tabletti sisältää: Estradiolia 0,5 mg (estradiolihemihydraattina)

Lisätiedot

RMP section VI.2 Elements for Public Summary

RMP section VI.2 Elements for Public Summary RMP section VI.2 Elements for Public Summary Product: Zarelle 75 microgram filmcoated tablet RMP: Version 1.0 DLP: 28-02-2013 MAH: Stragen Nordic A/S 32 VI.2 VI.2.1 Julkisen yhteenvedon osiot Tietoa sairauden

Lisätiedot

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS

LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS LIITE III VALMISTEYHTEENVEDON JA PAKKAUSSELOSTEEN MUUTOS Nämä muutokset valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen ovat voimassa Komission päätöksestä. Jäsenvaltioiden viranomaiset päivittävät valmistetiedot

Lisätiedot

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti:

MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT. Sukunimi: Henkilötunnus: Ikä: Etunimet: Osoite: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Puhelin: Ammatti: MUNASOLUJEN LUOVUTTAJAN HAASTATTELU HENKILÖTIEDOT Sukunimi: Etunimet: Henkilötunnus: Ikä: Osoite: Puhelin: Tilinumero kulujen korvaamiseksi: Ammatti: Elätkö vakituisessa parisuhteessa: Parisuhde vuodesta:

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI. Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Estring 7,5 mikrog / 24 tuntia emätinrengas 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinrengas sisältää 2 mg estradiolihemihydraattia. Emätinrenkaasta vapautuu

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Lugesteron 100 mg -kapseli, pehmeä 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi kapseli sisältää vaikuttavana aineena 100 mg mikrokiteistä progesteronia. Apuaineet,

Lisätiedot

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset

Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen tehtävät muutokset Liite III Valmisteyhteenvetoon ja pakkausselosteeseen Huomautus: Nämä valmisteyhteenvedon ja pakkausselosteen muutokset ovat voimassa komission päätöksen ajankohtana. Komission päätöksen jälkeen jäsenvaltioiden

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko

VALMISTEYHTEENVETO. Valkoinen tai melkein valkoinen, torpedonmallinen emätinpuikko VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI PAUSANOL 0,5 mg -emätinpuikko 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi emätinpuikko sisältää estriolia 0,5 mg. Täydellinen apuaineluettelo, ks. kohta 6.1 3.

Lisätiedot

Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet. Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen

Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet. Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen Estrogeeni Estrogeeni ja sydän- ja verisuonisairaudet Tomi Mikkola ja Matti J. Tikkanen Lukuisat epidemiologiset ja kokeelliset tutkimukset ovat osoittaneet vaihdevuosi-iän hormonihoidon ja erityisesti

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI

VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI EVOREL 25 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 50 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 75 mikrog/24 tuntia depotlaastari EVOREL 100 mikrog/24 tuntia depotlaastari

Lisätiedot

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka

HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka HE4 LABQUALITY DAYS 2015 Helsinki 06.02.2015 Arto Leminen Dosentti, osastonylilääkäri Naistenklinikka 1 HE4 Human epididyminis protein 4 Yksiketjuinen, WFDC (whey acidic four-disulfide)- ryhmän glukosyloitunut

Lisätiedot