Projektin etenemisen seuraaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Projektin etenemisen seuraaminen"

Transkriptio

1 OPPITUNTI Projektin etenemisen seuraaminen Tämän oppitunnin jälkeen osaat: tallentaa projektin nykyiset arvot perusaikatauluna kirjata toteutuneen työn tiettyyn päivään asti ARVIOITU KESTO 40 min kirjata tehtävien valmistumisasteen syöttää tehtävien todellisia alkamis-, päättymis- ja kestoarvoja syöttää tehtävien ja varausten päivittäiset todelliset työarvot muuttaa tehtävien jäljellä olevaa työtä tai kestoa tallentaa välisuunnitelman. Etenemisen seuraaminen PROJ Tähän saakka oppitunneilla on keskitytty projektien suunnitteluun eli projektin suunnitteluun ja sen tietojen välittämiseen ennen varsinaisen työn alkua. Kun työt alkavat, alkaa myös projektinhallinnan seuraava vaihe: etenemisen seuranta. Seuranta tarkoittaa projektin tietojen tallentamista, esimerkiksi kuka teki mitä työtä, milloin työ tehtiin ja mitä se maksoi. Näitä tietoja sanotaan usein todellisiksi. Todellisten tietojen seuranta on välttämätöntä projektin hallitsemisen (ei pelkän suunnittelun) kannalta. Projektipäällikön täytyy tietää, miten hyvin projektitiimi suoriutuu töistä ja milloin on tehtävä korjaustoimenpiteitä. Projektin suoritusten tarkka seuranta ja vertailu projektisuunnitelmaan antaa vastauksia esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: " Alkavatko ja päättyvätkö tehtävät suunnitellusti ja jos eivät, mitä se vaikuttaa projektin päättymispäivään?

2 308 Microsoft Project 2000 Trainer " Käyttävätkö resurssit tehtäviin enemmän vai vähemmän aikaa kuin on suunniteltu? " Kuluuko tehtäviin enemmän vai vähemmän rahaa kuin on suunniteltu? Microsoft Projectissa on useita tapoja etenemisen seurantaan. Niiden käyttöön vaikuttavat haluttu hallinnan taso, projektin sponsori ja muut sidosryhmät. Etenemisen seuranta alimmalla yksityiskohtaisuustasolla vaatii enemmän työtä projektipäälliköltä ja mahdollisesti projektin muilta resursseilta. Päätä ennen etenemisen seurannan aloittamista, miten yksityiskohtaisesta seurantaa haluat. Tällä oppitunnilla kuvaillut seurantatasot ovat seuraavat: " Projektin työn seuraaminen ajoitustietojen mukaan. Toimii parhaiten, jos kaikki projektissa tapahtuu suunnitelmien mukaan. On se mahdollista! " Tehtävien valmistumisprosenttien kirjaaminen joko täsmällisin arvoin tai tietyin välein, esimerkiksi 25 %, 50 %, 75 % tai 100 %. " Tehtävien todellisen keston ja alkamis- ja päättymispäivien kirjaaminen, kun tarvitaan valmistumisprosentteja tarkempia tietoja. " Työmäärään seuraaminen aikajaksoittain. Tämä on yksityiskohtaisin seuraamisen taso. Siinä kirjataan todelliset työmäärät päivittäin, viikoittain tai jonkin muun aikajakson välein. Näitä tapoja voi joutua yhdistelemään samassa projektissakin, koska projektin eri osien seurantatarpeet voivat vaihdella. Esimerkiksi suuren riskin sisältäviä tehtäviä voidaan haluta seurata tarkemmin. Näitä seurantatapoja käsitellään tällä oppitunnilla. Tämän oppitunnin harjoituksissa käytetään tiedostoa Musiikkivideoprojekti 14. Avaa kiintolevyn MS Project 2000 SBS Harjoitukset-kansion Osa 4 -kansio. Avaa tiedosto 14A ja tallenna se ilman perusaikataulua Osa 4 -kansioon nimellä Lyhytelokuvaprojekti 14. PROJ Projektin perusaikataulun tallentaminen Projektipäällikön tärkeimpiä tehtäviä projektisuunnitelman tekemisen jälkeen on kirjata todellisia tietoja ja arvioida projektin suorituksia. Projektin toimivuutta voi arvioida kunnolla vertaamalla sitä alkuperäiseen suunnitelmaan. Alkuperäistä suunnitelmaa sanotaan

3 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 309 perusaikataulusuunnitelmaksi tai vain perusaikatauluksi. Perusaikataulu sisältää projektisuunnitelman tärkeät tiedot, esimerkiksi tehtävien suunnitellut alkamis- ja päättymispäivät sekä niiden suunnitellut kustannukset. Kun perusaikataulu tallennetaan, Microsoft Project ottaa tilannekuvan arvoista ja tallentaa ne Microsoft Project -tiedostoon myöhempää vertailua varten. Perusaikatauluun tallennettavia tietoja ovat seuraavassa taulukossa luetellut tehtävä-, resurssi- ja varauskentät ja ajoitetut kentät. Tehtävä Resurssi Varaus Alkamiskenttä Työ- ja ajoitetut Alkamiskenttä työkentät Päättymiskenttä Kustannus- ja ajoitetut Päättymiskenttä kustannuskentät Kestokenttä Työ- ja ajoitetut työkentät Työ- ja ajoitetut Kustannus- ja ajoitetut työkentät kustannuskentät Kustannus- ja ajoitetut kustannuskentät VIHJE Ajoitetut arvot on jaettu eri ajankohtiin. Esimerkiksi tehtävän työkentän arvo voi olla 40 tuntia, mutta ajoitetut arvot kahdeksan tuntia päivässä viiden päivän ajan. Ajoitettuja arvoja voi tarkastella esimerkiksi Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän oikean puolen aikajanallisessa ruudukossa. Ajoitetut arvot esitetään aina ruudukossa, jonka yläosassa olevaa aikajanaa voi muuttaa. 14 Etenemisen seuraaminen Perusaikataulu kannattaa tallentaa seuraavissa vaiheissa: " Kun projektisuunnitelma on mahdollisimman valmis. (Tämä ei tarkoita, ettei projektiin voisi lisätä tehtäviä, resursseja tai varauksia työn alkamisen jälkeen. Tavallisesti se on väistämätöntä.) " Kun todellisten arvojen, esimerkiksi keskeneräisen työn syöttämistä ei ole vielä aloitettu.

4 310 Microsoft Project 2000 Trainer Lyhytelokuvaprojektin suunnitelma on nyt valmis ja projektin työt aloitetaan piakkoin. Tässä harjoituksessa tallennetaan Lyhytelokuvaprojektin perusaikataulu ja tarkastellaan sitten tehtävien, resurssien ja varausten perusaikatauluarvoja. 1 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa (Tracking) ja napsauta Tallenna perusaikataulu -komentoa (Save Baseline). Esiin tulee Tallenna perusaikataulu -valintaikkuna. 2 Valitse OK. Microsoft Project tallentaa perusaikataulun, vaikka Gantt-kaavionäkymässä ei näy mitään muutosta. Seuraavaksi näet joitakin perusaikataulun tallentamisen aiheuttamia muutoksia. 3 Valitse Näytä-valikosta Lisää näkymiä. Esiin tulee Lisää näkymiä -valintaikkuna. 4 Valitse Lisää näkymiä -ruudusta Tehtävätaulukko (Task Sheet) ja napsauta sitten Käytä-painiketta (Apply). Tehtävätaulukossa on enemmän tilaa kenttien tarkasteluun, koska näkymässä ei ole Gantt-kaaviota. Siirry Tehtävätaulukko-näkymässä toiseen taulukkoon. 5 Valitse Näytä-valikosta Taulukko: Syöttö (Table: Entry) ja valitse sitten Työ (Work). Työtaulukko tulee näyttöön. Taulukossa Työ- ja Perusaikataulu-sarakkeet (Work ja Baseline) ovat rinnakkain vertailun helpottamiseksi. VIHJE Kaksoisnapsauta tarvittaessa niiden sarakkeiden oikeita reunoja, joissa näkyy ruutumerkkejä (###). Tällöin kenttien kaikki arvot tulevat näkyviin. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

5 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen Tässä vaiheessa Työ- ja Perusaikataulu-sarakkeet ovat samanlaiset, koska todellista työtä ei ole vielä tapahtunut eikä ajoitettuun työhön ole tehty muutoksia. Kun todellista työtä on kirjattu, ajoitetut Työ-arvot voivat olla erilaiset kuin Perusaikataulu-arvot, jolloin erot näkyvät Varianssi-sarakkeessa (Variance). Taulukossa näkyvät tehtävätason arvot, jotka liittyvät läheisesti resurssi- tai varaustason arvoihin, vaikkeivat olekaan sama asia. Taulukossa näkyvät esimerkiksi kunkin tehtävän työn ja perusaikataulun kokonaisarvot, mutta siitä ei näe, mitkä resurssit osallistuvat eri tehtäviin. Seuraavaksi tarkastellaan resurssi- ja varaustason perusaikatauluarvoja. 6 Valitse näkymäpalkista Resurssitaulukko. Esiin tulee Resurssitaulukko-näkymä. 7 Valitse Näytä-valikosta Taulukko: Yhteenveto ja valitse Työ (Work). Työtaulukko tulee näyttöön. Näytössä näkyvät jälleen resurssien Työ- ja Perusaikataulu-kentät. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Etenemisen seuraaminen

6 312 Microsoft Project 2000 Trainer Resurssitason arvot näkyvät työtaulukossa. Siitä näkyvät kunkin resurssin työn ja perusaikataulun kokonaisarvot, mutta siinä ei voida tarkastella tehtäviä, joissa kukin resurssi työskentelee. Tämän harjoituksen lopuksi tarkastellaan varaustason perusaikatauluarvoja. 8 Valitse näkymäpalkista Tehtävien käyttö. Esiin tulee Tehtävien käyttö -näkymä. 9 Osoita Muotoile-valikossa (Format) Tiedot-komentoa (Details) ja napsauta Perusaikataulun työmäärä -komentoa (Baseline Work). VIHJE Voit myös napsauttaa jotakin Tiedot-sarakkeen kohtaa hiiren kakkospainikkeella. Valitse avautuvasta pikavalikosta Perusaikataulun työmäärä. Microsoft Project näyttää perusaikataulun työmäärään ajoitetut arvot kunkin ajoitetun työmäärän arvon alla. 10 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

7 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen Nyt näytössä näkyvät tehtävän 2, Käsikirjoituksen tarkistaminen varaustason arvot. Kuten odotettavissa on, ajoitetut ja perusaikataulun arvot ovat samat, koska todellista työtä tai aikataulumuutoksia ei ole kirjattu. Arvot esitetään aikajanaruudukossa resurssikohtaisesti. Näkymän vasemmassa reunassa olevat resurssit on järjestetty sen tehtävän mukaan, jolle ne on varattu. Etenemisen seuraaminen Nyt kun on tarkasteltu tehtävien, resurssien ja varausten perusaikataulukenttiä ja ajoitettuja arvoja, on aika syöttää toteutuneita arvoja! Projektin seuraaminen ajoitetusti Helpoin tapa seurata etenemistä on ilmoittaa, että todellinen työ etenee täysin suunnitellusti. Esimerkiksi jos viisikuukautisen projektin ensimmäinen kuukausi on takana ja kaikki tehtävät ovat alkaneet ja päättyneet suunnitellusti, asian voi kirjata nopeasti Päivitä projekti -valintaikkunassa. Valitse Työkalut-valikosta Seuranta ja valitse sitten alivalikosta Päivitä projekti. Lyhytelokuvaprojektissa on nyt kulunut jonkin aikaa perusaikataulun tallentamisesta ja toistaiseksi kaikki sujuu hyvin. Tässä harjoituksessa kirjataan projektin todellisia tietoja päivittämällä työtiedot kuluvaan päivään saakka. 1 Valitse Näkymä-palkista Gantt-kaavio. Näyttöön tulee Gantt-kaavionäkymä. 2 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa (Tracking) ja napsauta Päivitä

8 314 Microsoft Project 2000 Trainer projekti -komentoa (Update Project). Esiin tulee Päivitä projekti -valintaikkuna. 3 Varmista, että Päivitä työn valmiusaste -valintanappi (Update Work As Complete Through) on valittuna. Kirjoita tai valitse kohdan luettelokenttään ja napsauta OK-painiketta. Microsoft Project tallentaa todellisen työn tehtäville, jotka on ajoitettu alkaviksi ennen 23. huhtikuuta. Sen jälkeen se näyttää etenemisen piirtämällä Gantt-kaavioon kyseisten tehtävien tilanneviivat. 4 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävän 4 nimi, Tuotantohaitarien tekeminen. 5 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Gantt-kaavionäkymän tilanneviivat ilmaisevat, miten paljon tehtävistä on valmiina. Koska tehtävät 2 ja 3 on tehty loppuun, niiden kohdalla on tunnussarakkeessa valintamerkki. Tilanneviiva on tehtävien koko Ganttpalkkien pituinen. Huhtikuun 23. päivään mennessä on tehty vain osa tehtävästä 4, joten tehtävän tilanneviiva ulottuu vain huhtikuun 23. päivään. Myös jotkin toistuvista henkilöstön suunnittelukokouksista on pidetty suunnitellusti 23. huhtikuuta mennessä, joten yhteenveto-gantt-palkeissa näkyvät tilanneviivat 23. huhtikuuta saakka.

9 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 315 Tehtävän valmistumisprosentin syöttäminen Kun tehtävän työt on aloitettu, sen eteneminen voidaan kirjata nopeasti prosenttiarvona. Kirjauksen voi tehdä tarpeiden mukaan useilla tavoilla: PROJ " voidaan kirjata tehtävän valmistumisprosentiksi 25 %, 50 %, 75 % tai 100 % napsauttamalla Seuranta-työkalurivin painiketta " voidaan syöttää tarkka valmistumisprosenttiarvo esimerkiksi Tehtävän tiedot -valintaikkunassa, jonka voi avata valitsemalla Projekti-valikon Tehtävän tiedot -komennon. Jos arvoksi syötetään 0 %, Microsoft Project muuttaa molemmissa tapauksissa tehtävän todellisen alkamispäivän ajoitetun alkamispäivän mukaiseksi. Sitten ohjelma laskee todellisen keston, jäljellä olevan keston ja muut arvot syötetyn prosenttiarvon mukaisesti. Jos esimerkiksi määritetään, että nelipäiväisestä tehtävästä on valmiina 50 %, Microsoft Project laskee, että tehtävä on käyttänyt kaksi päivää todellista kestoa ja jäljellä oleva kesto on kaksi päivää. Tässä harjoituksessa tallennetaan tehtävien valmistumisprosentteja. Aloita ottamalla näyttöön seurantatyökalurivi. 1 Valitse Näytä-valikosta (View) Työkalurivit (Toolbars) ja napsauta sitten Seuranta-vaihtoehtoa (Tracking). Esiin tulee Seuranta-työkalurivi. Työkalurivissä on useita tehtävien seurannassa käytettäviä painikkeita. Meitä kiinnostavat nyt % valmiina -painikkeet. 2 Varmista, että Tehtävän nimi -sarakkeesta on yhä valittuna tehtävä 4, Tuotantohaitarien tekeminen. 3 Napsauta seurantatyökalurivin 100 % valmiina -painiketta (100% Complete). Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen työn ajoitetun tavalla ja jatkaa Gantt-palkin tilanneviivaa koko palkin pituiseksi. 4 Vieritä Gantt-kaavionäkymän kaavio-osaa oikealle, kunnes näet tehtävän 4 päättymisen. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. 14 Etenemisen seuraaminen

10 316 Microsoft Project 2000 Trainer Prosenttia valmiina - painikkeita voi käyttää yksittäisissä tehtävissä tai tehtäväalueissa. 5 Napsauta Tehtävän nimi -sarakkeessa tehtävän 5 nimeä, Kuvauspaikkojen etsiminen. 6 Napsauta vakiotyökalurivin Tehtävän tiedot -painiketta (Task information). Esiin tulee Tehtävän tiedot -valintaikkuna. 7 Napsauta Yleiset-välilehteä. 8 Kirjoita tai valitse Prosenttia valmiina -laatikkoon (Percent Complete) 35 ja napsauta OK-painiketta. Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen työn ajoitetun tavalla ja jatkaa Gantt-palkin tilanneviivaa 35 prosenttiin koko palkin pituudesta. Tämän harjoituksen päätteeksi kirjataan vielä muutama tehtävä valmiiksi. 9 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävien 5 ja 6 nimet. 10 Napsauta seurantatyökalurivin 100 % valmiina -painiketta. Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen työn ajoitetulla tavalla. Tähän saakka on kirjattu todellista työtä, joka on alkanut ja päättynyt aikataulun mukaisesti. Joissakin tehtävissä tämä voi onnistuakin. Tavallisesti kirjataan kuitenkin tehtäviä, jotka alkavat tai päättyvät aikaisemmin tai myöhemmin tai kestävät kauemmin tai vähemmän aikaa kuin on suunniteltu. Tätä käsitellään seuraavissa osioissa. Tehtävien todellisten alkamis-, päättymis- ja kestoarvojen syöttäminen Aikataulua voi pitää ajan tasalla myös kirjaamalla, mitä projektin kullekin tehtävälle todella tapahtuu. Kunkin tehtävän todelliset alkamis-, päättymis- ja kestoarvot voidaan kirjata. Todellisten kestojen osalta voidaan syöttää todellinen kesto, kun tehtävä on valmis tai keskeneräisten tehtävien osalta tämänhetkinen valmistumisprosentti. Kun syötetään todellisia alkamis-, päättymis- tai kestoarvoja, Microsoft Project päivittää aikataulun ja laskee tehtävän valmistumisasteen. Microsoft Project käyttää seuraavia sääntöjä:

11 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 317 " Kun syötetään tehtävän todellinen alkamispäivä, Microsoft Project siirtää ajoitettua alkamispäivää todellisen alkamispäivän mukaan. " Kun syötetään tehtävän todellinen päättymispäivä, Microsoft Project siirtää ajoitettua päättymispäivää todellisen päättymispäivän mukaan ja määrittää tehtävän valmistumisasteeksi 100 %. " Kun syötetään tehtävän todellinen kesto, joka on lyhyempi kuin ajoitettu kesto, Microsoft Project määrittää jäljellä olevan keston vähentämällä todellisen keston ajoitetusta. " Kun syötetään tehtävän todellinen kesto, joka on sama kuin ajoitettu kesto, Microsoft Project määrittää tehtävän valmistumisasteeksi 100 %. " Kun syötetään tehtävän todellinen kesto, joka on pidempi kuin ajoitettu kesto, Microsoft Project muuttaa ajoitetun keston todellisen keston mukaiseksi ja määrittää tehtävän valmistumisasteeksi 100 %. Tässä harjoituksessa kirjataan tehtävien todellisia alkamis- ja päättymispäiviä sekä kestoja. 1 Valitse Muokkaa-valikosta (Edit) Siirry (Go To). Esiin tulee Siirry-valintaikkuna. 2 Kirjoita Tunnus-laatikkoon (ID) 7 ja napsauta OK-painiketta. Microsoft Project näyttää tehtävän 7, Koekuvausten järjestäminen. Tehtävä on alkanut päivän aikataulusta edellä (ajoitettua alkamista edeltävänä perjantaina), joten kirjaat tiedon. 3 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa ja napsauta Päivitä tehtävät - komentoa (Update Tasks). 14 Etenemisen seuraaminen VIHJE Voit myös napsauttaa seurantatyökalurivin Päivitä tehtävät -painiketta. Esiin tulee Päivitä tehtävät -valintaikkuna. Ajoitetut alkamis- ja päättymisarvot näkyvät Todellinen-kentässä (Current). 4 Valitse tai kirjoita Nykyinen-otsikon (Actual) alla olevan Alkaminen-laatikon (Start) arvoksi Kirjoita tai valitse Todellinen kesto -laatikon (Actual Dur) arvoksi 1 vko (1w) ja sulje Päivitä tehtävät -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta.

12 318 Microsoft Project 2000 Trainer Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen alkamispäivän ja keston. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Seuraavaksi kirjataan, että tehtävä 8 alkoi aikataulun mukaisesti, mutta sen valmistuminen kesti kaksi päivää suunniteltua pidempään. Onko projekti aikataulussaan? Projektin tilan kunnollinen arvioiminen voi olla hankalaa esimerkiksi seuraavista syistä: " Monille tehtäville on vaikea määrittää valmistumisprosenttia. Milloin insinööri on tehnyt 50 % uuden moottorin suunnittelutyöstä tai ohjelmoija on tehnyt 50 % ohjelmistomoduulin koodauksesta? Keskeneräisen työn raportointi on monesti vain hyvä arvaus ja siihen liittyy siksi riski. " Tehtävän keston kulunut osa ei aina vastaa valmistumisprosenttia. Esimerkiksi loppupainotteinen tehtävä vaatii aluksi melko vähän työtä, joten kun 50 % sen kestosta on kulunut, huomattavasti alle 50 % työstä on tehty. " Tehtävään varatuilla resursseilla voi olla eri käsityksiä tehtävän valmistumisesta kuin projektipäälliköllä-tai seuraajatehtävien resursseilla. Hyvän projektisuunnittelun ja viestinnän avulla voidaan välttää tai ratkaista tällaisia ongelmia. Esimerkiksi oikein määritettyjen tehtävien kestojen ja tilanneraportointikausien avulla voidaan tunnistaa riittävän varhaisessa vaiheessa tehtävät, jotka poikkeavat merkittävästi perusaikataulusta. Hyvin dokumentoidut ja viestityt tehtävän valmistumiskriteerit auttavat välttämään yllätyksiä myöhemmissä työvaiheissa. Suurissa, monimutkaisissa projekteissa syntyy kuitenkin lähes varmasti varianssia perusaikataulusta. Lisätietoja varianssin tunnistamisesta ja analysoimisesta on oppitunnilla 15.

13 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen Napsauta Tehtävän nimi -sarakkeessa tehtävän 8 nimeä, Kuvauslupien hakeminen. 7 Napsauta seurantatyökalurivin Päivitä tehtävät -painiketta. Esiin tulee Päivitä tehtävät -valintaikkuna. 8 Kirjoita Todellinen kesto -laatikkoon (Actual Dur) arvoksi 7 p (7d) ja napsauta OK-painiketta. Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen keston. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Etenemisen seuraaminen 14 Koska et määrittänyt todellista alkamispäivää, Microsoft Project olettaa, että tehtävä alkoi ajoitetusti. Syöttämäsi todellisen keston vuoksi Microsoft Project laskee todellisen päättymispäivän, joka on myöhemmin kuin ajoitettu päättymispäivä. Harjoituksen päätteeksi kirjaat, että tehtävä 9 valmistui aikataulun mukaisesti mutta tehtävän 10 tekeminen kesti kolme päivää suunniteltua kauemmin. 9 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävän 9 nimi, Kuvauskaluston varaaminen. 10 Napsauta seurantatyökalurivin 100 % valmiina -painiketta. 11 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävän 10 nimi, Äänityskaluston varaaminen. 12 Napsauta seurantatyökalurivin Päivitä tehtävät -painiketta. Esiin tulee Päivitä tehtävät -valintaikkuna. 13 Kirjoita tai valitse Todellinen kesto -laatikon arvoksi 8 p (8d) ja napsauta OKpainiketta. Microsoft Project kirjaa tehtävän todellisen keston. 14 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

14 320 Microsoft Project 2000 Trainer Huomaat, että Lyhytelokuvaprojektin esituotantovaihe valmistui pari päivää aikataulusta edellä. Todellisten tietojen kerääminen resursseilta Vaiheessa 8 käytetty taulukko muistuttaa työaikakorttia. Varaustason todellisten arvojen syöttämiseen tarvitaankin jonkinlainen työaikakortti tai sen elektroninen vastine. Tällaisten tietojen keräämiseen resursseilta on monia menetelmiä, jos todellisia tietoja tosiaan tarvitsee seurata näin tarkkaan. Keräystapoja ovat esimerkiksi seuraavat: " Todellisten arvojen kerääminen itse. Tämä tapa on käyttökelpoinen, jos olet säännöllisesti yhteydessä pieneen määrään resursseja. Silloin voit myös keskustella resurssien kanssa mahdollisista yllätyksistä, joita he ovat havainneet työn aikana (positiivisista ja negatiivisista). " Todellisten tietojen kerääminen tilanneraportointijärjestelmästä. Menetelmä voi toimia organisaatiossa jo olemassa olevan hierarkian kautta ja siitä voi olla muutakin hyötyä kuin projektin tilan raportointi. " Microsoft Projectin sähköpostiin perustuvien yhteistyöominaisuuksien käyttäminen varausten tilatietojen keräämisen. " Microsoft Project Centralin käyttö. Tämä Microsoft Project kumppanituote mahdollistaa intranet-pohjaisen viestinnän, seurannan ja tilaraportoinnin. Lisätietoja Microsoft Projectin sähköpostipohjaisesta tiimiyhteistyöstä ja Microsoft Project Central -tuotteesta on liitteessä D.

15 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 321 PROJ Työn seuraaminen aikajaksoittain Kun todellista työtä täytyy seurata mahdollisimman tarkalla tasolla, voidaan käyttää Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän aikajanallista asteikkoa. Näkymissä voidaan syöttää tehtävien todelliset työmäärät päivittäin, viikoittain tai niin usein, kun halutaan. Jos esimerkiksi tehtävälle on varattu kolme resurssia ja tiedät, että kaksi resurssia on työskennellyt tehtävässä kahdeksan tunnin ajan päivässä ja kolmas resurssi kuuden tunnin ajan, voit syöttää nämä kolme arvoa aikajanalliseen ruudukkoon. Ajoitettujen arvojen syöttäminen vaatii enemmän projektipäällikön työtä. Se voi vaatia enemmän työtä myös resursseilta, koska niiden on ilmoitettava projektipäällikölle päivittäiset todelliset arvot. Tämä tapa antaa kuitenkin huomattavasti enemmän tietoja projektin tehtävien ja resurssien tilasta kuin tällä oppitunnilla kuvaillut muut tavat syöttää todellisia tietoja. Ajoitettujen arvojen syöttäminen voi olla paras tapa toimia, jos jotkin tehtävät tai koko projekti ovat seuraavanlaisia: " suuririskiset tehtävät " melko lyhytkestoiset tehtävät, joissa jopa päivän osan varianssi voi vaarantaa koko projektin " tehtävät, joista sponsorit tai sidosryhmät ovat erityisen kiinnostuneita 14 Etenemisen seuraaminen " tehtävät, joiden työt laskutetaan tuntiperusteisesti. Tässä vaiheessa Lyhytelokuvaprojektia tuotantovaihe on alkanut ja kohtauksien kuvaaminen on käynnissä. Koska projektiin osallistuu paljon resursseja, valmistelu- ja purkukustannukset ovat suuret ja joidenkin kohtausten kuvauspaikoille pääsy on rajoitettua, nämä ovat projektin riskialttiimpia tehtäviä. Tässä harjoituksessa syötetään tuotantotehtävien päivittäisiä todellisia arvoja Tehtävien käyttö -näkymässä. 1 Valitse näkymäpalkista Tehtävien käyttö. Esiin tulee Tehtävien käyttö -näkymä. Näytön vasemmassa reunassa on käyttötaulukko ja oikeassa aikajanallinen ruudukko. 2 Tiivistä esituotantovaihe napsauttamalla tehtävän 1 vieressä olevaa miinusmerkkiä. 3 Valitse tehtävä 23, Tuotanto ja napsauta sitten vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta.

16 322 Microsoft Project 2000 Trainer Microsoft Project vyöryttää aikajanallista ruudukkoa niin, että tuotantovaiheen ensimmäiset ajoitetut työarvot tulevat näkyviin. 4 Osoita Muotoile-valikossa Tiedot-komentoa ja napsauta Todellinen työmäärä -komentoa (Actual Work). Microsoft Project näyttää kunkin tehtävän ajoitetut Todellinen työ -kentät. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Ensimmäinen syötettävä todellinen arvo on tehtävälle 25, Kohtaus 7 valmistelu. Tehtävä valmistui, kun työtä oli tehty tiistaina 14 tuntia ja keskiviikkona 10 tuntia, vaikka et tiedäkään (etkä tämän tehtävän osalta välitäkään), mitkä eri resurssien todelliset työmäärät olivat. 5 Valitse aikajanallisesta ruudukosta tehtävän 7 Tod. työ -kenttä (Act. Work) tiistaina VIHJE Jos osoitat päivän nimeä aikajanalla, Microsoft Project näyttää päivän koko päivämäärän työkaluvihjeenä. 6 Kirjoita 14 h ja paina oikeaa nuolinäppäintä. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

17 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen Kun arvo syötetään, tapahtuu useita asioita: " tehtävän todellinen työmäärä tiistaina vyörytetään kohtauksen 7 yhteenvetotehtävään ja sitten esituotannon yhteenvetotehtävään " koska syötettiin tehtävän, ei resurssivarausten todellinen työmäärä, Microsoft Project jakaa todellisen työmäärän tehtävään varattujen resurssien kesken niille ajoitettujen työmäärien suhteessa. 7 Kirjoita Kohtaus 7 valmistelu -tehtävän keskiviikon Tod. työ -kenttään 10 h ja paina Enteriä. Microsoft Project vyöryttää jälleen todellisen työmäärän yhteenvetotehtäviin ja jakaa todellisen työmäärän resurssivarausten kesken. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Etenemisen seuraaminen

18 324 Microsoft Project 2000 Trainer Sinulla on tehtävän 26, Kohtaus 7 harjoittelu eri resurssien työmäärät keskiviikolle ja torstaille 11. ja 12. heinäkuuta Syötä aikajanalliseen ruudukkoon seuraavat todelliset työmäärät. Resurssin nimi Keskiviikon Torstain todellinen työ todellinen työ Janne Mikkonen 3h 5h Johanna Ruskanen 3h 5h Jon Mattson 2h 7h Pauli Björk 1,5h 3h Seppo Kuurila 2,5h 5,5h Siru Jaakkola 4h 5h Kun olet tehnyt tämän, näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

19 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen Tällä kertaa eri resurssien todelliset työmäärät vieritetään tehtävien todellisiin työmääriin. Huomasit ehkä myös, että Microsoft Project laski torstain ajoitetun työn uudelleen heti, kun syötit keskiviikon todellisen työmäärän. Tämän harjoituksen päätteeksi kirjataan nopeasti, että kohtauksen 7 tehtävät valmistuivat suunnitellusti. 9 Pidä alhaalla Ctrl-näppäintä ja valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävät 27, 28 ja 29. Vieritä näyttöä tarvittaessa pystysuunnassa. 10 Napsauta seurantatyökalurivin 100 % valmiina -painiketta. Microsoft Project kirjaa näiden tehtävien kaikkien varausten todelliset työmäärät. Etenemisen seuraaminen PROJ2000E-2-9 PROJ2000E-2-4 Tehtävien jäljellä olevan työn tai keston muuttaminen Kun todellisia tietoja seurataan, voidaan alkamis- ja päättymispäivien lisäksi muuttaa myös jäljellä olevaa työtä tai kestoa. Tämän voi tehdä kirjaamalla tehtävän valmistumisen osittain. Tässä on joitakin esimerkkejä: " Tehtävä, jonka kestoksi on ajoitettu 32 tuntia on osittain valmis. Tehtävään varattujen resurssien mukaan resurssit ovat tehneet työtä 18 tuntia ja odottavat, että tehtävän tekemiseen menee vielä kahdeksan tuntia. Syötä Microsoft Projectiin 18 tuntia todellista

20 326 Microsoft Project 2000 Trainer työtä ja 8 tuntia jäljellä olevaa työtä. Eräs tapa syöttää todellinen ja jäljellä oleva työ on työtaulukko. Osoita Näytä-valikosta Taulukko ja valitse sitten Työ (Work). " Tehtävä, jonka kestoksi on ajoitettu kolme päivää on osittain valmis. Yksi päivä kestosta on kulunut, ja tehtävässä työskentelevät resurssit arvioivat nyt, että tehtävän valmistumiseen tarvitaan vielä neljä päivää työtä. Syötä Microsoft Projectiin yksi päivä todellista kestoa ja neljä päivää jäljellä olevaa kestoa. Eräs tapa syöttää todellinen ja jäljellä oleva kesto on Päivitä tehtävät -valintaikkuna. Osoita Työkalut-valikosta Seuranta-komentoa ja valitse sitten Päivitä tehtävät (Update Tasks). Tässä harjoituksessa päivitetään tehtävän todellinen ja jäljellä oleva työmäärä. 1 Valitse näkymäpalkista Gantt-kaavio. Näyttöön tulee Gantt-kaavionäkymä. 2 Valitse Muokkaa-valikosta (Edit) Siirry (Go To). Esiin tulee Siirry-valintaikkuna. 3 Kirjoita Tunnus-laatikkoon (ID) 31 ja napsauta OK-painiketta. Microsoft Project vierittää näytön tehtävän 31 kohdalle. 4 Valitse Ikkuna-valikosta (Window) Jaa (Split). Gantt-kaavion alapuolelle tulee tehtävälomake. 5 Napsauta jotakin tehtävälomakkeen kohtaa ja napsauta sitten näkymäpalkista Tehtävän käyttö (Task Usage) -painiketta. Microsoft Project näyttää ikkunan alaosassa Tehtävän käyttö -näkymän ja yläosassa Gantt-kaavionäkymän. Jos Gantt-kaavionäkymässä valitaan tehtävä jaetussa ikkunassa, jossa molemmissa näkymissä on aikajana, tehtävän tiedot tulevat näkyviin Tehtävän käyttö -näkymässä. Kun toista näkymää vieritetään vaakasuunnassa, myös toinen näkymä liikkuu mukana. 6 Napsauta jotakin kohtaa alemman ruudun Tehtävän käyttö -näkymässä ja valitse sitten Näytä-valikosta Taulukko: Käyttö (Table: Usage) ja valitse Työ (Work). Microsoft Project näyttää työtaulukon tehtävien käyttönäkymässä. 7 Napsauta ylemmän ruudun Gantt-kaavion tehtävää 31, Kohtaus 3 valmistelu. 8 Vieritä alemman ruudun vasemmassa osassa näyttöä oikealle, jotta esiin tulee Todellinen-sarake (Actual). 9 Kirjoita tehtävän 31 Todellinen-sarakkeeseen 8h ja paina oikeaa nuolinäppäintä.

21 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 327 Näytön pitäisi näyttää seuraavalta. Etenemisen seuraaminen 14 Äsken tapahtui useita asioita. Ensinnäkin koska todellinen työ syötettiin tehtävätasolla, se jaettiin tehtävään varattujen resurssien kesken. Toiseksi laskettiin uudelleen jäljellä oleva työmäärä. Microsoft Project piirsi myös näytön ylemmän ruudun Gantt-kaavionäkymässä tilanneviivan tehtävän Gantt-palkkiin. 10 Kirjoita tehtävän 31 Jäljellä-sarakkeeseen (Remaining) 20h ja paina oikeaa nuolinäppäintä. Näytön pitäisi näyttää seuraavalta.

22 328 Microsoft Project 2000 Trainer Jälleen tapahtui useita asioita. Uusi jäljellä oleva työmäärä jaettiin varattujen resurssien kesken ja Gantt-palkki piteni tehtävän pidemmän keston mukaisesti. 11 Valitse Ikkuna-valikosta Poista jako (Remove Split). Todellisten kustannusten syöttäminen manuaalisesti Kun olet syöttänyt todellisia työmääriä tällä oppitunnilla, Microsoft Project on laskenut todellisia kustannustietoja. Microsoft Project laskee oletusarvon mukaan todelliset kustannukset eikä niitä syötetä ohjelmaan suoraan. Jos kuitenkin haluat syöttää itse todellisia kustannusarvoja, valitse Työkalut-valikosta Asetukset ja napsauta sitten Laskenta-välilehteä (Calculation). Poista Laskenta-asetukset projektille -kohdasta (Calculation Options) Microsoft Project laskee aina todelliset kustannukset -valintaruudun valinta (Actual Costs Are Always Calculated By Microsoft Project). Kun automaattinen kustannuslaskenta on poistettu käytöstä, tehtävä- tai varaustason todellisia kustannuksia voi syöttää tai tuoda Todellinen-kenttiin. Kenttä on käytettävissä useissa paikoissa, esimerkiksi kustannustaulukossa. Todellisia kustannustietoja voi syöttää myös esimerkiksi päivittäin aikajanallisiin näkymiin, esimerkiksi Tehtävän käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymään. Valitse Muotoile-valikosta Tiedot ja sitten Todelliset kustannukset (Actual Cost).

23 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 329 PROJ2000E-2-5 Välisuunnitelman tallentaminen Tässä vaiheessa on tallennettu perusaikataulu ja kirjattu joitakin todellisia arvoja projektisuunnitelmaan. Seuraavalla oppitunnilla verrataan todellisia arvoja perussuunnitelmaan. Kun todellisten arvojen seuraaminen on aloitettu tai jossakin vaiheessa, kun aikatauluun on tehty muutoksia, voidaan haluta tallentaa nykyiset arvot. Sen voi tehdä välisuunnitelman avulla. Välisuunnitelma on perusaikataulun tapaan kokoelma projektisuunnitelman nykyisiä arvoja, jonka Microsoft Project tallentaa tiedoston mukana. Toisin kuin perusaikatauluun, väliaikatauluun tallennetaan kuitenkin vain tehtävien alkamis- ja päättymispäivät, ei resurssien tai varausten tietoja. Projektin aikana voi tallentaa jopa kymmenen välisuunnitelmaa. Projektin laajuuden ja keston mukaan vaihdellen välisuunnitelman voi tallentaa esimerkiksi seuraavissa vaiheissa: " tärkeän työvaiheen päättyessä " tietyin aikavälein, esimerkiksi viikoittain tai kuukausittain " juuri ennen tai jälkeen suuren määrän todellisia arvoja syöttämistä. Tässä harjoituksessa tallennetaan välisuunnitelma. 1 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa (Tracking) ja napsauta Tallenna perusaikataulu -komentoa (Save Baseline). Esiin tulee Tallenna perusaikataulu -valintaikkuna. 2 Napsauta Tallenna välisuunnitelma -valintanappia (Save Interim Plan). 14 Etenemisen seuraaminen Kun Tallenna välisuunnitelma -valintanappi valitaan, Kopioi- ja Kohteeseenlaatikot (Copy ja Into) muuttuvat aktiivisiksi. Niihin valitaan niiden tehtävien alkamis- ja päättymisarvot, jotka halutaan tallentaa välisuunnitelman alkamis- ja päättymiskenttiin, jotka näkyvät Kopioi- ja Kohteeseenlaatikoissa. Kentät on numeroitu välillä Alku1 - Alku 10 (Start1 - Start10) ja Loppu1 - Loppu10 (Finish1 - Finish10). Koska tämä on ensimmäinen

24 330 Microsoft Project 2000 Trainer tallennettava välisuunnitelma, käytä Kohteeseen-laatikon oletuskenttiä. 3 Tallenna välisuunnitelma ja sulje Tallenna perusaikataulu -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Microsoft Project tallentaa tehtävien nykyiset alkamis- ja päättymisarvot Alku1- ja Loppu1-kenttiin. Niitä ja perusaikatauluarvoja verrataan seuraavassa harjoituksessa nykyisiin todellisiin arvoihin. Oppitunnin yhteenveto Tällä oppitunnilla opittiin tallentamaan perusaikataulu ja välisuunnitelma sekä syöttämään todellisia arvoja. Jos haluat jatkaa seuraaville oppitunneille: 1 Tallenna Lyhytelokuvaprojekti 14 -tiedostoon tehdyt muutokset napsauttamalla vakiotyökalurivin Tallenna-painiketta. 2 Sulje tiedosto valitsemalla Tiedosto-valikosta Sulje. VIHJE Koska olet nyt tallentanut tämän tiedoston perusaikataulun, Microsoft Project ei enää pyydä tallentamaan sitä tiedoston tallentamisen yhteydessä. Jos et halua jatkaa seuraaville oppitunneille: # Valitse Tiedosto-valikosta Lopeta. Sanasto Ajoitettu kenttä Tehtävä-, resurssi- tai varausarvot, jotka on jaettu ajallisesti. Ajoitettuja arvoja voi tarkastella esimerkiksi Tehtävien käyttö- tai Resurssien käyttö -näkymän oikean puolen aikajanallisessa ruudukossa. Kenttä Alimman tason tieto tehtävästä, resurssista tai varauksesta. Sanotaan myös soluksi. Perusaikataulu Alkuperäinen projektisuunnitelma, joka on tallennettu myöhempää vertailua varten. Perusaikataulu sisältää projektin tehtävien ja varausten suunnitellut alkamis- ja päättymispäivät sekä niiden suunnitellut kustannukset. Jokaisella Microsoft Project -tiedostolla voi olla vain yksi perusaikataulu. Seuranta Projektinhallintatyön toinen päävaihe. Seuranta sisältää projektin todellisten arvojen, esimerkiksi tehtävien työmäärien ja todellisten kestojen kerääminen, syöttäminen ja analysoiminen sekä muut.

25 Oppitunti 14 Projektin etenemisen seuraaminen 331 Sidosryhmät Henkilöt tai organisaatiot, joihin projektin työt voivat vaikuttaa. Ryhmään kuuluvat projektissa työskentelevät henkilöt sekä muut projektityön ulkoiset henkilöt (esimerkiksi asiakkaat). Sponsori Henkilö tai organisaatio, joka tukee projektia taloudellisesti ja kannustaa projektitiimiä laajassa organisaatiossa. Suunnittelu Projektinhallintatyön ensimmäinen päävaihe. Suunnitteluun kuuluvat kaikki projektiaikataulun tekemiseen liittyvä työt aina todellisen työn seuraamisen alkuun asti. Tilanneviiva Gantt-kaavion graafinen kuvaaja, joka ilmaisee, miten suuri osa tehtävästä on valmiina. Todelliset Valmiit ja Microsoft Project -tiedostoon kirjatut projektityöt. Projektisuunnitelmassa on ennen todellisten tietojen kirjaamista pelkästään ajoitus- eli suunnittelutietoja. Suunnitelmien vertaaminen todellisiin projektitietoihin antaa projektipäällikölle paremmat mahdollisuudet hallita projektin toteutusta. Välisuunnitelma Myöhempää vertailua varten tallennetut tehtävien alkamis- ja päättymistiedot. Jokaisessa Microsoft Project -tiedostossa voi olla jopa 10 välisuunnitelmaa. Tiivistelmä Projektin perusaikataulun tallentaminen 1 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa ja napsauta Tallenna perusaikataulu - komentoa. 2 Valitse Tallenna perusaikataulu -valintaikkunasta Tallenna perusaikataulu - valintanappi ja napsauta OK-painiketta. 14 Etenemisen seuraaminen Projektin työn seuraaminen ajoitettuna tiettyyn päivään saakka 1 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa ja napsauta Päivitä projekti - komentoa. 2 Valitse Päivitä projekti -valintaikkunasta Päivitä työn valmiusaste -valintanappi. 3 Valitse päivämääräluettelosta päivä, johon saakka haluat kirjata todellisen työn ja napsauta OK-painiketta. Tehtävän valmistumisprosentin syöttäminen seurantatyökalurivin kautta 1 Valitse Näytä-valikosta Työkalurivit ja napsauta sitten Seuranta-vaihtoehtoa. 2 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävä, jolle haluat syöttää valmistumisprosentin. 3 Napsauta seurantatyökalurivin 0 %, 25 %, 50 %, 75 % tai 100% valmiina - painiketta.

26 332 Microsoft Project 2000 Trainer Tehtävän valmistumisprosentin syöttäminen Tehtävän tiedot -valintaikkunan kautta 1 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävä, jolle haluat syöttää valmistumisprosentin. 2 Napsauta vakiotyökalurivin Tehtävän tiedot -painiketta. 3 Napsauta Tehtävän tiedot -valintaikkunan Yleiset-välilehteä. 4 Kirjoita tai valitse Prosenttia valmiina -laatikkoon haluamasi arvo ja napsauta OK-painiketta. Todellisen keston syöttäminen 1 Valitse Tehtävän nimi -sarakkeesta tehtävä, jolle haluat syöttää todellisen keston. 2 Napsauta seurantatyökalurivin Päivitä tehtävät -painiketta. 3 Syötä Päivitä tehtävät -valintaikkunassa haluamasi arvo Todellinen kesto - laatikkoon ja napsauta OK-painiketta. Tehtävä- tai varauskohtaisten päivittäisten todellisten työarvojen syöttäminen 1 Valitse näkymäpalkista Tehtävien käyttö. Esiin tulee Tehtävien käyttö -näkymä. 2 Valitse tehtävä tai varaus, jolle haluat syöttää todellisia arvoja. 3 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. 4 Osoita Muotoile-valikossa Tiedot-komentoa ja napsauta Todellinen työmäärä - komentoa (Actual Work). 5 Syötä aikajanallisen ruudukon Tod. työ -kenttään tehtävän tai varauksen todellinen tieto. Microsoft Project -ikkunan jakaminen Gantt-kaavio-ja Tehtävän käyttö -näkymiin 1 Valitse näkymäpalkista Gantt-kaavio. 2 Valitse Ikkuna-valikosta Jaa. 3 Napsauta jotakin alemman ruudun kohtaa ja napsauta sitten näkymäpalkin Tehtävän käyttö -painiketta. Välisuunnitelman tallentaminen 1 Osoita Työkalut-valikossa Seuranta-komentoa ja napsauta Tallenna perusaikataulu -komentoa. 2 Napsauta Tallenna välisuunnitelma -valintanappia. 3 Määritä Kopioi- ja Kohteeseen-laatikkoihin tallennettavat alkamis- ja päättymispäivät. 4 Valitse OK.

Projektin ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen

Projektin ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen OPPITUNTI 359 16 Projektin ongelmien tunnistaminen ja ARVIOITU KESTO 30 min Tämän oppitunnin jälkeen osaat: ajoittaa uudelleen keskeytetyn tehtävän jäljellä olevan työn muokata resurssivarausten työmääriä

Lisätiedot

Resurssien varaaminen tehtäville

Resurssien varaaminen tehtäville OPPITUNTI 71 5 Resurssien varaaminen ARVIOITU KESTO 40 min Tämän oppitunnin jälkeen osaat: varata resurssin tehtävälle näyttää samanaikaisesti kesto-, yksikkö- ja työarvot varata useita resursseja tehtävälle

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Tehtävien syöttäminen ja järjesteleminen

Tehtävien syöttäminen ja järjesteleminen OPPITUNTI 31 3 Tämän oppitunnin jälkeen osaat: syöttää tehtävätietoja ARVIOITU KESTO 45 min arvioida, miten kauan kukin tehtävä kestää ja syöttää tehtävien kestoja jakaa pitkiä tehtäviä lyhyempikestoisiin

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet

Visma Nova. Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Visma Nova Visma Nova ASP käyttö ja ohjeet Oppaan päiväys: 2.2.2012. Helpdesk: http://www.visma.fi/asiakassivut/helpdesk/ Visma Software Oy pidättää itsellään oikeuden mahdollisiin parannuksiin ja/tai

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015

Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 IT Juha Nalli 22.12.2015 Kirkkopalvelut Office365, Opiskelijan ohje 1 / 17 Oppilaat saavat vuoden 2016 alusta käyttöönsä oppilaitoksen sähköpostin ja muita palveluita Microsoftin Office365:sta. Oppilaiden sähköposti on muotoa

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013:

HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: HumakPro-uudistuksia ja -parannuksia / kevät 2013: Pikavalikon hallinnointi koskien HALLINTO-osion toimintoja: Henkilöstöllä on mahdollisuus luoda itselleen valikko josta pääsee navigoimaan suoraan tiettyyn

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut 2 (12) Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä... 3 1.1 Kirjautuminen... 4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää

PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan. copyright 9.6.2010 ASApro Projektipalvelu Asko Saarenpää PlaNet+ -ohjelmisto Ohje projektiaikataulun laadintaan copyright 9.6.2010 PlaNet+ ohje sivu: 2 (16) copyright: 9.6.2010 Projektiaikataulun laadinta 1. Jana-aikataulun laadinta (Gantt-kaavio) Työskentelyn

Lisätiedot

Tietojen jakaminen useiden projektien kesken

Tietojen jakaminen useiden projektien kesken OPPITUNTI 271 13 Tietojen jakaminen useiden projektien kesken Tämän oppitunnin jälkeen osaat: ARVIOITU KESTO 40 min luoda resurssivarannon tarkastella resurssien varauksia useissa projekteissa muuttaa

Lisätiedot

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE

sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE sijaisrekrytointi.tampere.fi SIJAISREKISTERIN OHJEET KÄYTTÄJÄLLE SISÄLLYS 1. Rekisteröityminen 2. Kirjautuminen 3. Sijaisrekisterin välilehdet 4. Hakemuksen tekeminen 5. Haastatteluajan varaus 6. Kalenterin

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut

Turvallinen veneily -näyttö. VesselView-ohjelmiston päivittäminen. Automaattinen WiFi-haku. Micro SD -kortin käyttäminen. Osa 1 - Alkuvalmistelut Turvallinen veneily -näyttö Kun VesselView käynnistetään sen oltua sammutettuna vähintään 30 sekuntia, näyttöön tulee turvalliseen veneilyyn liittyviä ohjeita sisältävä ikkuna. Jatka painamalla Accept

Lisätiedot

Windows. Valmistelut. Windows

Windows. Valmistelut. Windows Laiteohjelman päivittäminen vaihdettavalla objektiivilla varustetuille edistyksellisille Nikon 1 -kameroille, 1 NIKKOR -objektiiveille ja Nikon 1 -lisävarusteille Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen.

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Toistuvan tehtävän määrittäminen

Toistuvan tehtävän määrittäminen 122 Microsoft Project 2000 Trainer Toistuvan tehtävän määrittäminen PROJ2000-1-3 Useimmissa projekteissa on toistuvia tehtäviä, esimerkiksi henkilöstökokouksia, tilanneraporttien tekemistä ja julkaisemista

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE)

DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) DIPLOMITYÖN, PRO GRADU TUTKIELMAN, KANDIDAATIN TYÖN TAI LISENSIAATINTUTKIMUKSEN TALLENTAMINEN LUTPUBIIN (DORIA-PALVELIMELLE) Ole hyvä ja lue nämä 15-sivuiset tallennusohjeet huolellisesti läpi. Huomaa,

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE

TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE TALLENNETAAN MUISTITIKULLE JA MUISTIKORTILLE HERVANNAN KIRJASTON TIETOTORI Insinöörinkatu 38 33720 Tampere 040 800 7805 tietotori.hervanta@tampere.fi TALLENNETAAN MUISTIKULLE JA MUISTIKORTILLE 1 Muistitikun

Lisätiedot

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen:

Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: Moottorin kierrosnopeus Tämän harjoituksen jälkeen: osaat määrittää moottorin kierrosnopeuden pulssianturin ja Counter-sisääntulon avulla, osaat siirtää manuaalisesti mittaustiedoston LabVIEW:sta MATLABiin,

Lisätiedot

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. 1 Digitointi LP-levyltä CD-levylle (Ion CD Direct) Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöä. Soittimessa voi käyttää CD-R, CD+R, uudelleen kirjoitettavia CD-RW ja CD+RW levyjä. Yhdelle levylle voi

Lisätiedot

Site Data Manager Käyttöohje

Site Data Manager Käyttöohje Site Data Manager Käyttöohje Sisällysluettelo Sivu Mikä on SDM 2 SDM asennus 2 Ohjelman käyttö 3 Päävalikko 4 Varmuuskopion tekeminen 5 Täydellisen palautuksen tekeminen 6 Osittaisen palautuksen tekeminen

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT...

ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... Sivu 1/7 Sisällysluettelo Päästäksesi haluamaasi kohtaan napauta otsikkoa hiirellä. ULKOISET KÄYTTÄJÄT / YHTEISTYÖMAAPALVELUT... 2 SISÄÄNKIRJAUTUMINEN... 2 ILMOITTAUTUMINEN-NÄKYMÄ... 2 YHTEISTYÖMAAT-NÄKYMÄ...

Lisätiedot

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla

Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla Asiakirjojen ja valokuvien skannaaminen Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi. 3. Aseta valokuva/asiakirja

Lisätiedot

Ylläpitoalue - Etusivu

Ylläpitoalue - Etusivu Crasmanager 5.2 Ylläpitoalue - Etusivu Sivut osiossa sisällön selaus ja perussivujen ylläpito. Tietokannat osiossa tietokantojen ylläpito. Tiedostot osiossa kuvien ja liitetiedostojen hallinta. Työkalut

Lisätiedot

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin

Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Vaihdoitko puhelinta? Yhteystietojen siirto Lumian, iphonen ja Androidin välillä käy näin Tekniikka 11.10.2015 10:45 Olavi Koistinen, Helsingin Sanomat Yhteystietojen siirto Androidista iphoneen kuin Gmail-käyttäjätunnus.

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE YKSIKKÖHINTA SOPIMUKSEN TOTEUTUNEET MÄÄRÄT-SOVELLUS CMPRO5 VERSIO 2.8 PÄIVITETTY HEINÄKUU 2010 COPYRIGHT 2010 ARTEMIS FINLAND OY. ALL RIGHTS RESERVED. KÄYTTÖOHJE SIVU 2 (12) SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Webmail on monipuolinen työkalu jolla voi tehdä paljon muutakin kuin lukea sähköpostia. Tässä ohjeessa on lyhyesti esitelty joitakin sen ominaisuuksia. Peruspostilaatikossa ei ole kaikkia ominaisuuksia,

Lisätiedot

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE

JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE JÄRJESTELMÄN TEKNINEN KÄYTTÖOHJE TEKNINEN OHJE OSAAJAPLUS- JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖN OsaajaPlus -järjestelmä on luotu siten, että sen käyttöön tarvittavat ohjelmat ovat maksutta ladattavissa internetistä.

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Provet Win 2 Movet -yhteys:

Provet Win 2 Movet -yhteys: Movet Provet Win 2 -yhteys Movet-yhteyden toimiminen vaatii Provet Win 2-ohjelman version 2.154 (julkaistu kesäkuu 2016) sekä toimivat Movet-tunnukset. Provet Win 2 Movet -yhteys: 1. Käynnistä Rekisterit

Lisätiedot

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6

INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 1 INTERBASE 5.0 PÄIVITYS VERSIOON 5.6 HUOM: Tämä ohje on tarkoitettu yksittäisen koneen päivittämiseen, mikäli InterBase on asennettu serverille ota yhteys DL Software Tukeen. HUOM: Mikäli koneessasi on

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

Väitöskirja -mallipohja

Väitöskirja -mallipohja Väitöskirja -mallipohja Ohje: Word 2003 -versiolle Tietohallintokeskus hannele.rajaniemi@jyu.fi Sisältö Miksi tyylit ovat käteviä? Miten toimii asiakirjamallipohja? Miten lisään tekstiä: a) kirjoitan itse

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen

Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Digitaalisen SLR-kameran laiteohjelmiston päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys

Lisätiedot

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu...

1 KR-Laskut Mallitiliöinnit Kommenttikentän käyttö mallitiliöinneissä Mallitiliöinnin tallennus-sivu... 2016-12-02 1 (7) Doc. kind Mallitiliöinnin teko ja muokkaus Status of document Valmis Project name Phase of project Creator name Mika Vähäkoski Distribution Sisällysluettelo 1 KR-Laskut... 2 1.1 Mallitiliöinnit...

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, toimintailmoituksen antaminen 15.3.2016 2(10) Palvelun käyttö Yleistä... 3 Omakoira-palvelun käyttöoikeus... 3 Oikeus toimintailmoituksen antamiseen...

Lisätiedot

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö

Adobe Acrobat Edistynyt käyttö Edistynyt käyttö Kari J Keinonen 2008 Asiantuntijaosuuskunta Käyttöoikeustiedot Adobe Acrobat Tämän materiaalin sisältö on suojattu tekijänoikeuslain, muiden asiaa käsittelevien lakien ja kansainvälisten

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1.

Condes. Quick Start opas. Suunnistuksen ratamestariohjelmisto. Versio 8. Quick Start - opas Condes 8. olfellows www.olfellows.fi 1. Condes Suunnistuksen ratamestariohjelmisto Versio 8 Quick Start opas Yhteystiedot: olfellows Jouni Laaksonen Poijukuja 4 21120 RAISIO Sähköposti: jouni.laaksonen@olfellows.fi www.olfellows.fi olfellows

Lisätiedot

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön

Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön Ohjeita LINDOn ja LINGOn käyttöön LINDOn tärkeimmät komennot ovat com (command), joka tuloaa käytettävissä olevat komennot ruudulle, ja help, jonka avulla saa tietoa eri komennoia. Vaaukset kursiivilla

Lisätiedot

Employee Self Service

Employee Self Service Employee Self Service Työntekijät voivat nyt päivittää ja tarkistaa tärkeät henkilötietonsa: mahdollisuus päivittää henkilötietoja, kuten osoite, puhelinnumero, lähiomaisten yhteystiedot, siviilisääty

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot

Skype for Business pikaohje

Skype for Business pikaohje Skype for Business pikaohje Sisällys KOKOUSKUTSU... 2 ENNEN ENSIMMÄISEN KOKOUKSEN ALKUA... 4 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SKYPE FOR BUSINEKSELLA... 5 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN SELAIMEN KAUTTA... 6 LIITTYMINEN KOKOUKSEEN

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen 5.9.2016 2(10) Näyttelyn anominen Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta... 3 Uuden anomuksen kirjaaminen...

Lisätiedot

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla

DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla DIOJEN & NEGATIIVIEN DIGITOINTI Canon Canoscan -skannerilla 1. Kytke skanneriin virta painamalla skannerin oikealla puolella olevaa virtakytkintä. 2. Avaa skannerin kansi ja poista valotuskannen suoja-arkki.

Lisätiedot

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin

Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Valkeakoski-opiston tuntiopettajien ohje Hellewiin Kirjautuminen... 2 Omien henkilötietojen päivitys ja osaaminen kohdan täydentäminen... 2 Omien kurssien tarkastelu... 3 Kurssin lisääminen kopioimalla

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä

Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä KÄYTTÖOPAS Kuinka ladata tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centrestä Tämän oppaan avulla näet, kuinka helppoa on ladata materiaalien tulostusprofiilit Antalis ICC Profile Centren nettisivuilta ja siirtää

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Adobe Digital Editions -ohjeet

Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions -ohjeet Adobe Digital Editions on Adoben e-kirjojen lukemiseen tarkoitettu kevyt erillinen lukuohjelma, joka on ollut käytössä Adobe Reader -ohjelman 8-versiosta alkaen. Ohjelman

Lisätiedot

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja:

Kopiodaksesi, leikataksesi ja liittääksesi helpointa on käyttää näppäimistön pikavalintoja: Ohjeita järjestöpankin käytön tueksi Huomioitavaa:... 1 1 Sisäänkirjautuminen... 2 2 Sivun/henkilökortin muokkaaminen... 2 3 Uutisen/sivun/tapahtuman, tms. lisääminen... 3 4 Uutisen/tapahtuman saaminen

Lisätiedot

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Versio 1.1 P/N 137-40340-20. Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. HydraVision Käyttöopas Versio 1.1 P/N 137-40340-20 Copyright 2002, ATI Technologies Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. ATI, kaikki ATI-tuotteiden ja tuotteen ominaisuuksien nimet ovat Ati Technologies Inc:in

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS

Pikakäyttöohje Päivitys I OHJELMAN KÄYNNISTÄMINEN SISÄLLYS Pikakäyttöohje Päivitys 14.11.2011 SISÄLLYS I. Ohjelman käynnistäminen II. Harjoiteltavan osa-alueen ja tehtäväsovelluksen valinta III. Tehtäväsovellusten käyttö Mallisuoritus ja tehtävän suoritusohje

Lisätiedot

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen

Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Kennelliiton Omakoira-jäsenpalvelu Ohje yhdistyksille, näyttelyn anominen Suomen Kennelliitto ry. 12.5.2014 2(11) Näyttelyn anominen Sisältö Oikeus näyttelyiden sähköiseen anomiseen... 3 Yhdistysvalinta...

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla

LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla Digitointiohjeita_LP 17.3.2016 1 LP-levyn digitointi Audacity-ohjelmalla I Levyn tallennus tietokoneelle Kytke virta tietokoneeseen ja näyttöön. Levysoitin saa virtansa tietokoneesta. Käynnistä kopiointiohjelma

Lisätiedot

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE

MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE MOBILITY-ONLINE OHJEITA LÄHTEVILLE OTHER TEACHER/STAFF/RDI MOBILITY-OPETTAJILLE JA HENKILÖKUNNALLE Tietohallinto/Mika Siiskonen/10.10.2016 Sisällysluettelo 1. OTHER TEACHER MOBILITY /OTHER STAFF MOBILITY

Lisätiedot

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut

PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN. Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUNTUOTTAJA TAPAHTUMIEN KIRJAAMINEN PSOP-JÄRJESTELMÄÄN Helsingin kaupunki: Suun terveydenhuollon palvelut PALVELUT: SUUN TERVEYDENHUOLTO 1 Sisällys 23.2.2017 1 EDELLYTYKSET TAPAHTUMAKIRJAUKSILLE...

Lisätiedot

Käyttöohje. Vedenmittauksen etäluentapalvelu vesi.lonix.com ID UM.L

Käyttöohje. Vedenmittauksen etäluentapalvelu vesi.lonix.com ID UM.L ID UM.L82350.2013 Käyttöohje Vedenmittauksen etäluentapalvelu Käyttöohje 2 (9) Käyttöohje 1. Kirjautuminen etäluentapalveluun... 3 2. Kuukausikulutukset... 4 3. Arvojen tulostus ja tallennus... 5 4. Mittarilukemat...

Lisätiedot

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy

Microsoft Lync 2013. Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Microsoft Lync 2013 Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy Mikkelin Ammattikorkeakoulu Oy Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu Oy Ohjeen nimi Microsoft Lync 2013 Vastuuhenkilö Mari Jokiniemi ja Sirpa Kemppainen

Lisätiedot

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella

VHS -nauhojen digitointi tietokoneella VHS -nauhojen digitointi tietokoneella Finlux VCR 6257 videonauhuri 1. Avaa ohjelma MAGIX Video easy Rescue Your Videotapes -kuvakkeesta. 2. Ohjelman avauduttua valitse Luo uusi videoprojekti. Ohjelma

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen

Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen tekeminen it-arvi Ohjeet sovelluksen käyttöön KÄYNNISTYS: - Sovellus käynnistetään tuplanapauttamalla kuvaketta Esteettomyysarviointi.exe. ETUSIVU: Aloita uusi kartoitus -painikkeesta käynnistyy uuden kartoituksen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus

Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus Kaupungin varauspalvelu, venepaikan varaus kirjautuminen palveluun: https://asiointi.rauma.fi/epermit/fi/reservation Tämän ohjeen alussa kerrotaan miten luodaan käyttäjätunnus palveluun ja link itetään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

Kameran laiteohjelman päivittäminen

Kameran laiteohjelman päivittäminen Kameran laiteohjelman päivittäminen Kiitos, että valitsit Nikon-tuotteen. Tämä opaskirja kuvaa, miten laiteohjelma päivitetään. Jos et ole varma, että voit tehdä päivityksen, päivitys voidaan tehdä Nikonin

Lisätiedot

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop TravelGate Travelport Universal Desktop & Smartpoint Travelport Universal Desktop Travelport Universal Desktop on innovatiivinen ratkaisu matkavarausten tekemiseen. Universal Desktop yhdistää sisältöä

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Digilehtiön Käyttövinkkejä

Digilehtiön Käyttövinkkejä 1(7) Digilehtiön Käyttövinkkejä Uusimmat vinkit: www.digilehtio.fi / tuki Digilehtiön käyttö kaavake/pöytäkirjapohjan tms. kanssa.....2 Tallenna kuvaksi, pdf-tiedostoksi, tai lähetä sähköpostilla.........4

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke

AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke AIKAJANA-KAAVION KÄYTTÖOHJE Pitkäaikaissairaan hoito- ja palveluketju aikajanalla Kainuun RAMPE-osahanke Sisällysluettelo 1. Mikä aikajana-kaavio on?...2 2. Miten käytän aikajana-kaaviota?...3 3. Tulostaminen...4

Lisätiedot

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana.

Painonhallinta. Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Painonhallinta Sisäänkirjautuminen Kirjaudu sovellukseen antamalla käyttäjätunnus ja salasana. Kuva 1 Sisäänkirjautuminen Yleistä Painonhallinta toimii internet-selaimella, mutta liikuttaessa sovelluksessa,

Lisätiedot

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een

Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Liite 4 1(19) KEMIN ENERGIA Ohjeisto Trimble Pro 6H yhdistämisestä Juno 5:een Janne Pirttimaa 12.2.2013 Liite 4 2(19) SISÄLLYSLUETTELO 1 Yhdistäminen bluetoothilla... 3 2. Ongelmatilanteet ja ratkaisut...

Lisätiedot

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013

Suvi Junes Tampereen yliopisto / tietohallinto 2013 Keskustelualue Keskustelualue soveltuu eriaikaisen viestinnän välineeksi. Keskustelualueelle voidaan lähettää viestejä toisten luettavaksi, ja sitä voidaan käyttää alueena myös ryhmätöiden tekemiseen,

Lisätiedot