Resurssitietojen hienosäätäminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Resurssitietojen hienosäätäminen"

Transkriptio

1 OPPITUNTI Resurssitietojen hienosäätäminen Tämän oppitunnin jälkeen osaat: ARVIOITU KESTO 40 min päivittää resurssikalentereita määrittää resurssin saatavuuden vaihteluja määrittää resurssille eri korvauksia määrittää resurssille eri korvauksia, jotka vaihtelevat eri aikoina tarkastella resurssikustannuksia tarkastella tapaa, jolla resurssit ajoitetaan työskentelemään projektin keston aikana ratkaista resurssin ylivaraukset luoda resurssihuomautuksen. Resurssitietojen hienosäätäminen Tällä oppitunnilla jatketaan oppitunnilla 6 aloitettuja hienosäätötoimia. Nyt keskitytään resursseihin. Koska henkilö- ja laiteresurssit ovat usein projektin tärkein osa, niiden parhaan mahdollisen käytön ymmärtäminen on tärkeä osa projektinsuunnittelutaitoja. Tämän oppitunnin harjoituksissa käytetään tiedostoa Lyhytelokuvaprojekti 07. Avaa kiintolevyn MS Project 2000 SBS Harjoitukset-kansion Osa 2 -kansio. Avaa tiedosto 07A ja tallenna se ilman perusaikataulua Osa 2 -kansioon nimellä Lyhytelokuvaprojekti 07.

2 148 Microsoft Project 2000 Trainer Yksittäisten resurssien työajan muuttaminen Opit oppitunnilla 6, että Microsoft Project käyttää erilaisia kalentereita eri tarkoituksiin. Tässä osiossa keskitytään resurssikalenteriin. Resurssikalenteri on yksittäisen resurssin työ- ja vapaa-aikatiedot. Resurssikalentereita käytetään vain työresursseissa (henkilö- ja laiteresurssit); ei materiaaliresursseissa. PROJ Kun projektiin luodaan resursseja, Microsoft Project luo jokaiselle resurssille resurssikalenterin. Resurssikalenterien alkuperäiset työaika-asetukset ovat samat kuin Vakio-peruskalenterissa. Jos kaikkien resurssiesi työajat vastaavat Vakio-peruskalenterin työaikoja, resurssikalentereita ei tarvitse muokata. Jotkin resursseista voivat kuitenkin edellyttää poikkeuksia Vakio-peruskalenterin työaikaan. Poikkeuksia voivat olla esimerkiksi " liukuva työaika " loma-aika " muut ajat, jolloin resurssi ei ole käytettävissä projektin töihin, esimerkiksi koulutuksessa tai kokouksissa kuluva aika. VIHJE Jos tiimi käyttää Microsoft Outlookin ja Microsoft Project Centralin kalenterimoduulia, resurssit voivat ilmoittaa automaattisesti ajat, jolloin ne eivät ole käytettävissä projektin töihin. Tällaiset ajat perustuvat Microsoft Outlookin varattu- tai poissa-merkittyihin kohteisiin. Kun ajat on ilmoitettu, resurssien työaika on helppo päivittää projektisuunnitelmaan ilman, että mitään tietoja tarvitsee syöttää manuaalisesti uudelleen. Lisätietoja on liitteessä D kohdassa Vapaa-aikatietojen tuominen Microsoft Outlookista. Resurssikalenteria voi muokata kahdessa paikassa: Resurssin tiedot - valintaikkunan Työaika-välilehti ja Muuta työaikaa -valintaikkuna. Resurssikalenterin muuttaminen näissä paikoissa vaikuttaa samalla tavalla. Vakio-peruskalenteriin tehtävät muutokset vaikuttavat automaattisesti kaikkiin resurssikalentereihin, jotka perustuvat Vakio-kalenteriin. Resurssin työaikoihin erikseen tehdyt muutokset eivät kuitenkaan muutu.

3 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 149 VIHJE Jos resurssi voi työskennellä projektissasi vain osa-aikaisesti, haluat ehkä määrittää resurssin työajan projektissasi osa-aikaiseksi, esimerkiksi joka päivä. Parempi tapa muuttaa resurssin saatavuustietoja on kuitenkin Enimmäiskäyttöaste-kenttä. Määritä sen arvoksi esimerkiksi 50 %. Resurssin saatavuustietojen muuttaminen kiinnittää huomion resurssin kykyyn työskennellä projektissa eikä tiettyihin kellonaikoihin, jolloin työ saatetaan tehdä. Resurssin enimmäiskäyttöasteen voi määrittää Resurssitaulukko-näkymässä, jonka saa esiin valitsemalla Näytä-valikosta (View) Resurssitaulukko-komennon (Resource Sheet). Lisätietoja resurssien käyttöasteesta on oppitunnin 4 kohdassa Henkilöresurssien määrittäminen. 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Tässä harjoituksessa määritetään yksittäisten työresurssien työ- ja vapaa-ajat. Voit valita tämän päivämääräalueen nopeasti vetämällä hiirellä 21:stä 22:een. 1 Valitse Työkalut-valikosta (Tools) Muuta työaikaa (Change Working Time). Esiin tulee Muuta työaikaa -valintaikkuna. 2 Valitse Kohde-ruudusta (For) Sari Heiskala. Sari Heisalan resurssikalenteri tulee Muuta työaikaa -valintaikkunaan. Huomaa Sarin kalenterissa työviikon aikana oleva kevyt varjostus. Selitekentästä (Legend) huomaat, että varjostus tarkoittaa muokattua työaikaa. Muokkasit oppitunnilla 6 Vakio-peruskalenterin oletustyöaikaa. Muutos näkyy Sarin resurssikalenterissa (samoin kuin muissa resurssikalentereissa). Sari Heisala, elokuvan tuottaja on ilmoittanut, ettei hän ole töissä maanantaina ja tiistaina 21. ja 22. toukokuuta Vedä Valitse päivämäärät -otsikon (Select Date(s)) alla vaakasuoraa vierityspalkkia tai paina nuolipainikkeita, kunnes toukokuu 2001 tulee esiin. 4 Valitse toukokuun 21. ja 22. päivä. 5 Valitse Määritä valitut päivämäärät -kohdasta (Set Selected Date(s)) Vapaaaika -valintanappi (Nonworking Time).

4 150 Microsoft Project 2000 Trainer Microsoft Project ei ajoita Sarille töitä näille päiville. 6 Syötä seuraavaksi seuraavat resurssien työaikatiedot. Kun ohjelma kysyy, tallennetaanko resurssien tiedot, valitse Kyllä. Resurssi Päivämäärä Työajan poikkeus Kimmo Josia 4. ja 5. kesäkuuta 2001 Kimmo ei ole töissä näinä päivinä; merkitse vapaa-ajaksi. Johanna Ruskanen 12. ja 13. heinäkuuta 2001 Johanna ei ole töissä näinä päivinä; merkitse vapaa-ajaksi. Voit valita nopeasti sarakeotsikot maanantaista torstaihin, vedä hiirellä M:stä To:hon. Harjoituksen lopuksi määrität resurssille 4 ja 10 -työaikataulun (4 päivää viikossa, 10 tuntia päivässä). 7 Valitse Kohde-laatikosta Lotta Kala. 8 Kun ohjelma kysyy, tallennetaanko Johanna Ruskaselle tehdyt muutokset, valitse Kyllä. 9 Valitse sarakeotsikot maanantaista torstaihin. Vaikka valintaikkunassa näkyy kerralla vain yksi kuukausi, viikonpäivän sarakeotsikon valitseminen vaikuttaa päivän kaikkiin esiintymiin

5 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 151 menneisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa. 10 Kirjoita ylempään Mistä-kentään Valitse perjantain sarakeotsikko. 12 Valitse Määritä valitut päivämäärät -kohdasta Vapaa-aika -valintanappi. Microsoft Project voi nyt ajoittaa Lotalle töitä maanantaista torstaihin kello kahdeksasta alkaen, mutta ei perjantaipäiville. 13 Sulje Muuta työaikaa -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. VIHJE Jos tiedät joutuvasi tekemään samat muutokset useisiin resurssikalentereihin (esimerkiksi yövuoroa varten), kannattaa ehkä määrittää resurssille tai resursseille toinen peruskalenteri. Tämä on nopeampaa kuin jokaisen resurssin oman resurssikalenterin muuttaminen. Myös koko projektia koskevat muutokset voi tarvittaessa tehdä peruskalenteriin. Jos esimerkiksi projektissa on yö- ja päivävuorot, yövuoron resursseille voi käyttää Yövuoro-peruskalenteria. Resurssin peruskalenterin voi vaihtaa Resurssin tiedot -valintaikkunan Työaika-välilehdessä. Valintaikkunan voi avata resurssinäkymässä valitsemalla Projekti-valikosta Resurssin tiedot (Resource Information). Jos resursseja on useita, kalenterin voi määrittää resurssitaulukkonäkymän syöttötaulukon Peruskalenteri-sarakkeessa. 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Resurssien saatavuuden määrittäminen vaihtelevasti eri ajoille PROJ2000E-1-7 Oppitunnilla 4 syötettiin Microsoft Projectiin uuden resurssin tietoja, myös resurssin enimmäiskäyttöaste. Enimmäiskäyttöaste on resurssin suurin kapasiteetti tehtävien tekemiseen. Resurssin työaika-asetukset (jotka on määritetty resurssien kalentereissa) määrittävät, milloin resurssi voi tehdä työtä. Resurssin kapasiteetti tehdä työtä (ilmaistaan käyttöasteena ja enimmäiskäyttöasteena) määrää, miten paljon resurssi voi tehdä työtä näinä aikoina. Resursseille voidaan määrittää useita enimmmäiskäyttöasteita käytettäväksi eri ajanjaksoina. Resurssin saatavuuden määrittäminen ajan funktiona antaa paremmat mahdollisuudet hallita resurssin enimmäiskäyttöastetta eri aikoina. Projektin ensimmäisen kahdeksan viikon aikana voi esimerkiksi olla käytettävissä kaksi sähköasentajaa, seuraavan kuuden viikon aikana kolme ja lopun projektin aikana kaksi. Resurssin saatavuus eri aikoina määritetään

6 152 Microsoft Project 2000 Trainer Resurssin tiedot -valintaikkunan Yleiset-välilehden Resurssin käytettävyys - taulukkoon. (Valintaikkunan voi avata resurssinäkymässä valitsemalla Projektivalikosta Resurssin tiedot (Resource Information).) Tässä harjoituksessa muutetaan resurssin käytettävyyttä eri aikoina. 1 Valitse näkymäpalkista Resurssitaulukko (Resource Sheet). Resurssitaulukkonäkymä korvaa Gantt-kaavionäkymän. 2 Valitse Resurssin nimi -sarakkeesta (Resource Name) resurssin 12 nimi, sähköasentaja. 3 Napsauta vakiotyökalurivin Resurssin tiedot -painiketta (Resource information). 4 Napsauta Yleiset-välilehteä (General). Kaksi sähköasentajaa on töissä projektin alusta heinäkuun 6. päivään, kolme heinäkuun 7. päivästä heinäkuun 20. päivään ja kaksi projektin loppuaikana. 5 Jätä Resurssin käytettävyys -taulukossa (Resource Availability) ensimmäiselle riville merkintä - (NA). 6 Kirjoita tai valitse ensimmäisen rivin Käytettävissä mihin -solun (Available To) arvoksi Kirjoita tai valitse toisen rivin Käytettävissä mihin -solun (Available From) arvoksi Kirjoita tai valitse toisen rivin Käytettävissä mihin -solun arvoksi Kirjoita tai valitse toisen rivin Käyttöaste-solun (Units) arvoksi 300 %. 9 Kirjoita tai valitse kolmannen rivin Käytettävissä mistä -solun arvoksi Jätä kolmannen rivin Käytettävissä mihin -solu tyhjäksi. (Microsoft Project lisää siihen merkinnän - (NA).) 12 Kirjoita tai valitse kolmannen rivin Käyttöaste-solun arvoksi 200% ja paina sitten Enteriä.

7 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 153 Resurssitietojen hienosäätäminen 7 Voit nyt ajoittaa heinäkuun 7. ja 20. päivän välillä kolmea sähköasentajaa ilman, että syntyy ylivaraustilannetta. Ennen tätä kautta ja sen jälkeen käytettävissä on vain kaksi asentajaa. 13 Sulje Resurssin tiedot -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. VIHJE Sähköasentajaresurssin Enimmäiskäyttöaste-kentässä näkyy arvo 300 % vain silloin, kun kuluva päivämäärä (tietokoneen kellosta) on välillä heinäkuuta. Muulloin kentässä on arvo 200 %.

8 154 Microsoft Project 2000 Trainer Useiden korvausten syöttäminen yhdelle resurssille PROJ2000E-1-2 Resurssin tiedot - valintaikkunan voi avata myös kaksoisnapsauttamala Resurssin nimi -kenttää. Jotkin resurssit voivat tehdä eri tehtäviä eri hinnoilla. Esimerkiksi lyhytelokuvaprojektissa pääkuvaaja voi myös toimia kuvaajana. Koska pääkuvaajan ja kuvaajan palkat ovat erilaiset, resurssille voidaan syöttää kaksi kustannustaulukkoa. Kun resurssi on varattu tehtävälle, määritetään, kumpaa hintaa käytetään. Resurssissa voi olla jopa viisi kustannustaulukkoa. Tässä harjoituksessa luodaan resurssille toinen kustannustaulukko. 1 Valitse resurssitaulukosta resurssi 9, Janne Mikkonen. 2 Napsauta vakiotyökalurivin Resurssin tiedot -painiketta. Esiin tulee Resurssin tiedot -valintaikkuna. 3 Napsauta Kustannukset-välilehteä (Costs). Taulukossa A näkyy Jannen oletuskorvaus, 122,70/h ($18.75). 4 Napsauta Kustannustaulukot-kohdasta (Cost Rate Tables) välilehteä B. 5 Valitse Normaali korvaus -sarakeotsikon (Standard Rate) alta oletusarvo 0,00/h ja kirjoita kenttään 91 mk/h. 6 Kirjoita Ylityökorvaus-kenttään (Overtime Rate) 136,50 mk /h ja paina Enteriä.

9 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 155 Muista, että resurssin nimen kaksoisnapsauttaminen avaa Resurssin tiedot - valintaikkunan. 7 Sulje Resurssin tiedot -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Huomaa, että resurssitaulukossa Jannen normaalina korvauksena näkyy edelleen 122,70/h. Tämä on oletustaulukkona käytettävän A-taulukon mukainen korvaus. A-taulukkoa käytetään kaikissa Jannen tehtävävarauksissa, ellei toista kustannustaulukkoa määritetä käytettäväksi. Se tehdään myöhemmin tällä oppitunnilla. Resurssien kustannusten määrittäminen vaihtelevasti eri ajoille Oppitunnilla 4 syötettiin resursseille normaaleja ja ylityökorvauksia. Microsoft Project käyttää oletusarvon mukaan näitä tietoja koko projektin ajan. Resurssin korvausta voi kuitenkin muuttaa valitusta päivästä alkaen. Resurssi voidaan esimerkiksi perustaa 1. tammikuuta, määrittää normaaliksi korvaukseksi 60 mk tunnissa ja suunnitella, että resurssin normaaliksi korvaukseksi tulee 78 mk/h 1. heinäkuuta alkaen. Microsoft Project käyttää resurssikustannusten laskennassa näitä korvauksia sen mukaan, mille ajalle resurssin työ on ajoitettu. Jokaiseen resurssin viidestä kustannustaulukosta voidaan määrittää jopa 25 korvausta, joita käytetään eri aikoina. Tässä harjoituksessa syötetään resurssille eri korvauksia, joita käytetään projektissa myöhemmin. 1 Kaksoisnapsauta Resurssin nimi -sarakkeessa resurssin 42 nimeä, Tuomo Hamila. Esiin tulee Resurssin tiedot -valintaikkuna. 2 Napsauta Kustannukset-välilehteä. Syötät toisen korvauksen taulukkoon A. 3 Kirjoita tai valitse A-kustannustaulukon toisen rivin Voimassa-soluun (Effective Date) arvo Kirjoita tai valitse toisen rivin Normaali korvaus -solun arvoksi 30 % ja paina sitten Enteriä. 7 Resurssitietojen hienosäätäminen

10 156 Microsoft Project 2000 Trainer Huomaa, että Microsoft Project laskee korvaukseen 30 % korotuksen, jolloin tulos on 78 mk/h. Aiempi 60 mk/h korvaus plus 30 % on 78 mk/h. Edellistä arvoa voi muuttaa käyttämällä täsmällistä arvoa tai prosenttiosuutta. 5 Sulje Resurssin tiedot -valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Huomaa, että Tuomo Hamilan Normaali korvaus -kentässä näkyy alkuperäinen arvo, 60 mk/h. Arvo pysyy tällaisena, kunnes kuluva päivä on tai sitä myöhempi. Silloin kentässä näkyy uusi normaalin korvauksen hinta, 78 mk/h. Resurssikustannusten tarkasteleminen Resurssikustannukset ovat monissa projekteissa tärkein projektin laajuutta rajoittava tekijä. Jos suunnitelmaan on syötetty resurssikustannustietoja, Microsoft Projectissa on useita tapoja tarkastella tietoja ennen työn seuraamisen aloittamista ja sen jälkeen. Muistat ehkä oppitunnilta 4, että lyhytelokuvaprojektin resurssit on jaettu viiteen ryhmään: Apuhenkilöstö, Kalusto, Kuvaus ja leikkaamo, Tuotanto ja Artistit. Nämä ryhmät sisältävät kaikki projektissa työskentelevät henkilö-, laite- ja materiaaliresurssit. Tällaisessa projektissa kustannustietoja voi olla hyödyllistä tarkastella ryhmittäin. Tässä harjoituksessa tarkastellaan eriteltyjä kustannustietoja resurssikohtaisesti ja kustannusten yhteenvetotietoja resurssiryhmittäin.

11 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Valitse Näytä-valikosta Taulukko: Syöttö (Table: Entry) ja valitse sitten Yhteenveto (Summary). Microsoft Project näyttää työtaulukon resurssitaulukkonäkymässä. VIHJE Olet ehkä huomannut Taulukko-alivalikossa Kustannukset-taulukon. Kustannukset-taulukosta on enemmän hyötyä, kun perusaikataulu on määritetty ja seurataan toteutuneita tietoja. Yhteenvetotaulukko on kuitenkin kätevämpi suunnittelun alkuvaiheessa, koska siinä näkyy muita kustannuksiin vaikuttavia tietoja, esimerkiksi korvaukset ja työt. 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Tässä taulukossa näkyvät resurssien nykyisiin varauksiin perustuvat korvausja kokonaiskustannustiedot. Seuraavaksi tarkastelet kustannuksia ryhmittäin. 2 Etsi vakiotyökalurivin Ryhmittele-painike (Group By). Siinä lukee Ei ryhmää (No Group). Valitse Resurssiryhmä-vaihtoehto (Resource Group). Microsoft Project järjestää resurssit niiden ryhmien mukaan ja näyttää yhteenvetona ryhmätason enimmäiskäyttöasteet, kustannukset ja työt. Näiden yhteenvetorivien tausta on automaattisesti keltainen.

12 158 Microsoft Project 2000 Trainer Tiedot on järjestetty jäsentelyksi, jota voi laajentaa tai kutistaa. Seuraavaksi piilotat taulukon jäsennyksen, jotta näet ryhmäkohtaiset kustannukset. 3 Napsauta Resurssin nimi -sarakeotsikkoa. 4 Napsauta muotoilutyökalurivin Piilota alitehtävät -painiketta (Hide Subtasks). Microsoft Project tiivistää yhteenvetotaulukon. Näkyviin jäävät ryhmien nimet ja niiden yhteenvetotiedot. Jos sarakkeessa näkyy ruutuja (###), saraketta voi leventää. Siirrä hiiren osoitin sarakkeen oikeaan laitaan ja kaksoisnapsauta. Tämä on hyvä tapa tarkastella kustannustietojen ryhmäyhteenvetoja. Voit halutessasi laajentaa jonkin ryhmän napsauttamalla sen nimen vieressä olevaa plusmerkkiä.

13 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 159 Kustannus-sarakkeen arvoja ei voi muokata suoraan tässä näkymässä. Näkymän kustannusarvot ovat laskettuja. Ne muodostuvat kunkin resurssin korvaustiedoista kerrottuna tehtäviin liittyvällä työmäärällä. Ryhmätason yhteenvetotiedot ovat ryhmän resurssien yhteissummia. Jos resurssin kustannusta halutaan muuttaa, täytyy muuttaa resurssin korvausta tai varauksia. 5 Valitse vakiotyökalurivin Ryhmittele-ruudusta Ei ryhmää. Resurssin varausten tarkasteleminen eri aikoina 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Tässä ja seuraavassa harjoituksessa keskitytään resurssien jakamiseen eli siihen, miten tekemäsi varaukset vaikuttavat projektin henkilö- ja laiteresurssien työhön. Resurssin ajan hallitsemista sanotaan varaukseksi. Varaustila voi olla jokin näistä: PROJ , PROJ , PROJ2000E-1-9 " Alivarattu: Resurssin enimmäiskapasiteetti ei täyty resurssin varauksista. Esimerkiksi kokopäiväinen resurssi, jonka työstä on varattu 25 tuntia 40-tuntisesta työviikosta on alivarattu. " Täysin varattu: Resurssin enimmäiskapasiteetti täyttyy sen varauksilla. Esimerkiksi kokopäiväinen resurssi, jonka työstä on varattu 40 tuntia 40-tuntisesta työviikosta on täysin varattu. " Ylivarattu: Resurssin enimmäiskapasiteetti ylittyy sen varauksilla. Esimerkiksi kokopäiväinen resurssi, jonka työstä on varattu 65 tuntia 40-tuntisesta työviikosta on ylivarattu. Muistat ehkä oppitunnilta 4, että resurssin kapasiteettia mitataan Microsoft Projectissa käyttöasteena. Tietyn resurssin suurin kapasiteetti on sen enimmäiskäyttöaste. Käyttöastetta mitataan lukuina (esimerkiksi 3) tai prosenttiarvoina (esimerkiksi 300 %). Olisi houkuttelevaa väittää, että kaikkien resurssien varaaminen täysin kaikkina ajankohtina olisi jokaisen projektipäällikön tavoite. Se olisi kuitenkin asioiden yksinkertaistamista liikaa. Projektin ja sen resurssien mukaan vaihdellen jotkin alivaraukset voivat sopia hyvinkin. Myöskään ylivaraukset eivät aina tuota ongelmia niiden laajuudesta riippuen. Jos yksi resurssi on ylivarattu puolellakin tunnilla, Microsoft Project varoittaa, mutta tällainen ylivaraus ei resurssista ja tehtävän laadusta riippuen välttämättä edellytä toimenpiteitä. Vakava ylivarausjos esimerkiksi resurssille on varattu kaksi kertaa niin paljon töitä kuin hän pystyy päivässä tekemään-on aina ongelma. Se pitää osata tunnistaa ja sen käsittelemiseen täytyy olla strategioita.

14 160 Microsoft Project 2000 Trainer Tässä harjoituksessa tarkastelet resurssien varauksia ja keskityt kahteen ylivarattuun resurssiin. Lisätietoja näkymistä ja taulukoista on oppitunnissa 2. 1 Valitse näkymäpalkista Resurssien käyttö (Resource Usage). Esiin tulee Resurssien käyttö -näkymä. Resurssien käyttö -näkymän vasemmassa reunassa on taulukko (oletusarvon mukaan käyttötaulukko), jossa näkyvät resursseittain ryhmitellyt varaukset, kunkin resurssin kokonaisvaraukset ja kunkin resurssin työ. Tiedot on järjestetty jäsentelyksi, jota voi laajentaa tai kutistaa. Näytön oikea reuna sisältää resurssin tiedot (oletusarvon mukaan työ) aikajanalla. Aikajanaa voi vierittää vaakasuunnassa eri kausien näkemiseksi. Myös pää- tai apuaikajanan asteikkoa voi muuttaa ja valita näytettäväksi viikot, päivät, tunnit ja niin edelleen. Seuraavaksi piilotat taulukon jäsennyksen, jotta näet resurssikohtaisen kokonaistyön. 2 Napsauta Resurssin käyttö -taulukossa Resurssin nimi -sarakeotsikkoa. 3 Napsauta muotoilutyökalurivin Piilota alitehtävät -painiketta (Hide Subtasks). Microsoft Project tiivistää Resurssien käyttö -näkymää siten, että käyttötaulukossa näkyvät vain resurssien nimet ja niiden työt oikean puolen aikataulukossa.

15 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 161 Huomaa ensimmäisen resurssin nimi, Varaamaton (Unassigned). Kuka tämä Varaamaton-resurssi on? Ei kukaan. Varaamaton tarkoittaa tehtäviä, joille ei ole varattu tiettyjä resursseja. Toinen epätavallinen resurssi on 16 mm filmi. Se on materiaaliresurssi ja sen Työ-sarakkeen arvo sisältää filmimäärän, joka kuluu tehtäviin, joihin materiaaliresurssi on varattu. Kaikkien muiden resurssien työtä mitataan tunteina. Tarkastelet seuraavaksi kahta henkilöresurssia ja niiden varauksia. 4 Valitse Resurssin nimi -sarakkeesta resurssin 4 nimi, Anne Palmroth. 5 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Microsoft Project vierittää aikataulukkoa Anne Palmrothin ensimmäiseen varaukseen: 8 tuntia perjantaina. 6 Osoita aikajanan yläosan P-sarakeotsikkoa (F). 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Esiin tulevassa työkaluvihjeessä näkyy varauksen päiväys: 7/6/01. Tällaisista työkaluvihjeistä on hyötyä kaikissa aikajanallisissa näkymissä, esimerkiksi Resurssien käyttö- ja Gantt-kaavionäkymässä. Aikajanassa näkyvät nyt viikot pääjanalla ja päivät apujanalla. Muuta aikajanaa niin, että työtiedot näkyvät laajemmin. 7 Valitse Muotoile-valikosta (Format) Aikajana (Timescale). Esiin tulee Aikajana-valintaikkuna. 8 Valitse Pääjana-otsikon (Major Scale) Yksiköt-ruudusta (Units) Vuodet (Years). Valitse Alijana-otsikon (Minor Scale) Yksiköt-ruudusta Kuukaudet (Months). Varmista, että molempien janojen Laskuri-kentän (Count) arvo on 1.

16 162 Microsoft Project 2000 Trainer 9 Sulje Aikajana-valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. Microsoft Project muuttaa aikajanaa siten, että työ näkyy kuukausittain. Kuten aikajanasta näkyy, Anne Palmroth on alivarattu molempina kuukausina joina hänellä on varauksia projektissa: heinäkuussa ja elokuussa. Anne on yksi niiden kohtausten näyttelijöistä, joissa hänen hahmoaan tarvitaan, joten alivaraaminen ei tässä ole ratkaistava ongelma.

17 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 163 Huomaa Erik Langin, Johanna Ruskasen ja muiden resurssien nimien vieressä olevat huutomerkit. Huomaa myös, että heidän nimensä on kirjoitettu punaisella. Merkki ja punainen väri tarkoittavat, että resurssit on ylivarattu: heille varatut tehtävät ylittävät jossakin tai joissakin kohdissa aikataulua heidän työskentelykapasiteettinsa. Keskitytään ensin Sari Heisalaan ja muutetaan aikajanan asetuksia. 10 Valitse Muotoile-valikosta Aikajana. Esiin tulee Aikajana-valintaikkuna. 11 Valitse Pääjana-otsikon Yksiköt-ruudusta Viikot (Weeks). Valitse Alijanaotsikon Yksiköt-ruudusta Päivät (Days). 12 Sulje Aikajana-valintaikkuna napsauttamalla OK-painiketta. 13 Valitse Resurssin nimi -sarakkeesta resurssin 34 nimi, Sari Heisala. 14 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Microsoft Project vierittää aikataulukkoa Sari Heisalan ensimmäisiin varauksiin: Huomaat, että perjantaina 6. huhtikuuta Sarin 6 työtuntia on merkitty punaisella eli hän on ylivarattu sinä päivänä. Miten Sari voi olla ylivarattu kuuden työtunnin määrällä, kun hän työskentelee kokopäiväisesti? Tämän selvittämiseksi varauksia täytyy tutkia tarkemmin. 15 Napsauta Resurssin nimi -sarakkeessa Sari Heisalan nimen vieressä olevaa plusmerkkiä. Microsoft Project laajentaa Resurssien käyttö -näkymää niin, että Sari Heisalan varaukset tulevat näkyviin. 7 Resurssitietojen hienosäätäminen

18 164 Microsoft Project 2000 Trainer Huhtikuun 6. päivälle on vain kaksi varausta: neljän tunnin tehtävä Käsikirjoituksen tarkistaminen ja kahden tunnin tehtävä Henkilöstön suunnittelukokous 1. Nämä kaksi tehtävää on ajoitettu siten, että ne menevät päällekkäin kello (Jos haluat nähdä tämän, muuta aikajanaa siten, että pääjanalla on päiviä ja apujanalla tunteja.) Tämä on todellinen ylivaraus: Sari ei luultavasti voi tehdä tehtäviä samanaikaisesti. Ylivaraus on kuitenkin melko pieni projektin laajuuteen nähden, eikä tällaiseen ylivaraukseen tarvitse kiinnittää kovin paljon huomiota. Aikataulussa on kuitenkin vakavampiakin ylivarauksia. Tämän harjoituksen päätteeksi tarkastellaan yhtä niistä. 16 Valitse Resurssin nimi -sarakkeesta resurssin 5 nimi, Erik Lang. 17 Napsauta vakiotyökalurivin Siirry valittuun tehtävään -painiketta. Resurssi on heinäkuun 24. päivän viikolla ylivarattu neljänä päivänä. Erik Langin pitäisi työskennellä 16 tuntia päivässä 26. ja 27. heinäkuuta. Koska tämä on kaksi kertaa hänen normaali 8 tunnin päivänsä, näiden päivien ylivaraus on 200 %. Tämä esimerkki edustaa vakavampaa ylivarausta, jota yritetään käsitellä seuraavassa osiossa. Resurssien varauksia tarkastellessa kannattaa muistaa myös seuraavat asiat: " Oletusarvon mukaan Resurssin käyttö -näkymässä on käyttötaulukko. Muitakin taulukkoja voi kuitenkin käyttää. Valitse Näytä-valikosta Taulukko: Käyttö ja valitse sitten haluamasi taulukko. " Oletusarvon mukaan työmäärät näkyvät Resurssin käyttö - näkymässä aikajanallisessa ruudukossa. Näkyviin saa kuitenkin muitakin varaustietoja, esimerkiksi kustannukset ja jäljellä olevan käytettävyyden. Valitse Muotoile-valikosta (Format) Tiedot (Details) ja valitse haluamasi arvo. " Muotoile-valikon Aikajana-komennon asemesta aikajanan pää- ja apuasteikkoja voi muuttaa myös napsauttamalla vakiotyökalurivin Lähennä- ja Loitonna-painikkeita (Zoom In ja Zoom Out). Näin et kuitenkaan ehkä saavuta haluamaasi tarkkuutta. Käytä tällöin Muotoile-valikon Aikajana-komentoa.

19 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 165 PROJ PROJ2000E-1-5 " Resurssin varauksia voi tarkastella käyttöasteasteikolla Resurssikaavio-näkymässä valitsemalla Näytä-valikosta Resurssikaavio-komennon (Resource Graph) tai napsauttamalla näkymäpalkin Resurssikaavio-painiketta. Näkymän resurssien välillä voi liikkua nuolinäppäimien tai vaakasuoran vierityspalkin avulla. Esimerkkejä resurssikaavion käytöstä toisen näkymän kanssa on seuraavassa osiossa. Ylivarattujen resurssien tasaaminen Edellisessä harjoituksessa kerrottiin resurssien varauksista ja ylivarauksien syistä. Resurssien tasaaminen on prosessi, jossa resurssin työtä viivytetään ylivarauksen ratkaisemiseksi. Valintojen mukaan vaihdellen tähän voi liittyä varauksen tai koko tehtävän alkamispäivän viivyttäminen tai tehtävän töiden jakaminen. Tarkastele esimerkiksi seuraavia tehtäviä, joille on varattu sama täysipäiväinen resurssi. (Tässä jaetussa näkymässä Resurssien käyttö -näkymä on Ganttkaavionäkymän alapuolella.) 7 Resurssitietojen hienosäätäminen Resurssin ylivaraus on 1. päivänä 200 %. Resurssi on 2. päivänä täysin varattu (100 %). Myös 3. päivänä on ylivaraus, 200 %. 3. päivän jälkeen resurssi on täysin varattu (100 %). Microsoft Project viivästyttää tasauksen jälkeen toisen ja kolmannen tehtävän alkamispäiviä, jotta resurssi ei olisi ylivarattu.

20 166 Microsoft Project 2000 Trainer Huomaa, että viimeisen tehtävän päättymispäivä on siirtynyt 6. päivästä 8. päivään. Resurssien tasauksessa käy usein näin: projektin päättymispäivä siirtyy, ellei sitä estetä. Ennen tasausta työtä oli yhteensä kahdeksan päivää, mutta kaksi niistä oli päällekkäisiä, joten resurssi oli niinä päivinä ylivarattu. Tasaamisen jälkeen työtä on edelleen kahdeksan päivää, mutta resurssi ei enää ole ylivarattu. Resurssien tasaaminen on tehokas työkalu, mutta se tekee periaatteessa vain muutamia asioita: se lisää tehtäviin viiveitä, jakaa tehtäviä ja muuttaa resurssien varauksia. Tässä se noudattaa melko monimutkaisia sääntöjä ja asetuksia, jotka määritetään Resurssien tasaaminen -valintaikkunassa. Asetuksia käsitellään myöhemmin. Resurssien tasaaminen sopii hyvin hienosäätöön, mutta se ei voi korvata omia arvioitasi tehtävien kestosta, suhteista ja rajoituksista tai resurssien käytettävyydestä. Resurssien tasaaminen käyttää kaikkia näitä projektisuunnitelmaan syötettyjä tietoja, mutta se ei välttämättä pysty ratkaisemaan kaikkia resurssien ylivarauksia haluamassasi ajassa ilman, että perustavanlaatuisia tehtävien ja resurssien tietoja muutetaan. Tässä harjoituksessa tasataan resursseja ja tarkastellaan sen vaikutuksia varauksiin ja projektin päättymispäivään. 1 Valitse näkymäpalkista Resurssitaulukko. Resurssitaulukkonäkymä korvaa Resurssien käyttö -näkymän. 2 Valitse Näytä-valikosta Taulukko: Yhteenveto (Table: Summary) ja valitse sitten Syöttö. Microsoft Project näyttää syöttötaulukon, jossa ylivarattujen resurssien kohdalla näkyy ylivarausmerkit. 3 Valitse Työkalut-valikosta (Tools) Resurssien tasaaminen (Resource Leveling). Esiin tulee Resurssien tasaaminen -valintaikkuna.

21 Oppitunti 7 Resurssitietojen hienosäätäminen 167 Resurssitietojen hienosäätäminen 7 4 Napsauta Tasaamislaskennat-kohdan (Leveling Calculations) Manuaalinenvalintanappia (Manual). Nämä asetukset määrittävät, tekeekö Microsoft Project tasausta jatkuvasti (Automaattinen) vai vain pyydettäessä (Manuaalinen). Automaattinen tasaaminen alkaa, kun jokin resurssi ylivarataan. 5 Valitse Etsi ylivaraukset -kohdasta (Look For Overallocations On A) Päivittäin-vaihtoehto (Day By Day). Asetus määrittää, miten merkittäviä ylivarauksia Microsoft Project etsii. Muistat ehkä osiosta Resurssien varausten tarkasteleminen eri aikoina, että Sari Heisala -resurssi oli ylivarattu kahden tunnin ajan yhtenä päivänä, vaikka työtä oli sinä päivänä yhteensä vain kuusi tuntia. Jos tässä valittaisiin vaihtoehto Tunneittain (Hour By Hour), Microsoft Project yrittäisi ratkaista tämänkin ylivarauksen. Useimmissa projekteissa tasoa Päivittäin tarkempi tasaustaso voi kuitenkin aiheuttaa epärealistisen tarkkoja muutoksia. 6 Valitse Poista tasausarvot tasaamisen jälkeen -valintaruutu (Clear Leveling Values Before Leveling). Joskus resursseja on tasattava useita kertoja haluttujen tulosten saavuttamiseksi. Voidaan esimerkiksi ensin yrittää tasaamista viikkotasolla ja siirtyä sitten päivätasolle. Jos Poista tasausarvot tasaamisen jälkeen - valintaruutu on valittuna, Microsoft Project poistaa kaikkien tehtävien mahdolliset viiveet ennen tasaamista. Tavallisesti tämä valinta poistetaan vain, jos tehtäviä viivytetään manuaalisesti ja viiveet halutaan säilyttää. 7 ValitseTasausalue: Lyhytelokuvaprojekti 07 -kohdasta (Leveling Range For...) Tasaa koko projekti (Level Entire Project).

22 168 Microsoft Project 2000 Trainer Tässä valitaan, tasataanko koko projekti vai pelkästään tiettyyn päivämääräalueeseen kuuluvat varaukset. Päivämääräalueen tasaus on hyödyllisintä silloin, kun toteutuneen työn seuraaminen on aloitettu ja vain jäljellä olevat varaukset halutaan tasata. 8 Valitse Tasausjärjestys-laatikosta (Leveling Order) Vakio (Standard). Tällä ohjataan järjestystä, jossa Microsoft Project määrittää, mitä tehtäviä viivytetään resurssikonfliktin ratkaisemiseksi. Vain tunnus -vaihtoehto (ID Only) viivyttää tehtäviä vain niiden tunnuksen mukaan: ylemmät numerot viivytetään ennen alempia tunnusnumeroita. Käytä tätä vaihtoehtoa, jos projektisuunnitelmassa ei ole tehtäväsuhteita tai rajoituksia. Vakiovaihtoehto viivyttää tehtäviä edeltäjäsuhteiden, alkamispäivien, rajoituksien, liukuman, prioriteetin ja tunnuksien mukaan. Prioriteetti, vakio -vaihtoehto (Priority, Standard) tutkii ensin tehtävän prioriteettia ja sitten muita vakioehtoja. VIHJE Tässä projektissa ei käytetä tehtäväprioriteetteja. Jos kuitenkin ohjata paremmin resurssien tasauksen vaikutusta tiettyihin tehtäviin, voit muuttaa niiden prioriteetteja. Kun resurssit tasataan, Microsoft Project viivyttää resurssien ylivarauksen ratkaistakseen ensin tehtäviä, joilla on alhaisempi prioriteetti. Tehtävän prioriteetin voi määrittää Tehtävän tiedot -valintaikkunan Yleisetvälilehdessä. Prioriteettialue on Kaikkien tehtävien oletusprioriteetti on 500. Tehtäviä, joiden prioriteetti on 1 000, ei koskaan lykätä resurssien tasauksessa. Käytä prioriteetteja säästäen, koska niiden liiallinen käyttö rajoittaa Microsoft Projectin ajoitusmahdollisuuksia. 9 Poista Tasaa vain käytettävissä olevan liukuman sallimassa määrin - valintaruudun valinta (Level Only Within Available Slack). Tämän valintaruudun valinta estää Microsoft Projectia siirtämästä projektin päättymispäivää resurssien ylivarausten ratkaisemiseksi. Microsoft Project käyttää silloin vain tehtävien vapaata liukumaa, joka ei joissakin projekteissa riitä resurssien ylivarauksen ratkaisemiseen kokonaan. 10 Valitse Tasaaminen voi säätää yksittäisiä tehtävän asetuksia -valintaruutu (Leveling Can Adjust Individual Assignments On A Task). Tällöin Microsoft Project voi muuttaa tehtävälle ylivarattuja resursseja ilman, että se vaikuttaa muihin samalle tehtävälle varattuihin resursseihin. Resurssit

Resurssien varaaminen tehtäville

Resurssien varaaminen tehtäville OPPITUNTI 71 5 Resurssien varaaminen ARVIOITU KESTO 40 min Tämän oppitunnin jälkeen osaat: varata resurssin tehtävälle näyttää samanaikaisesti kesto-, yksikkö- ja työarvot varata useita resursseja tehtävälle

Lisätiedot

Projektin ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen

Projektin ongelmien tunnistaminen ja ratkaiseminen OPPITUNTI 359 16 Projektin ongelmien tunnistaminen ja ARVIOITU KESTO 30 min Tämän oppitunnin jälkeen osaat: ajoittaa uudelleen keskeytetyn tehtävän jäljellä olevan työn muokata resurssivarausten työmääriä

Lisätiedot

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon

Siirtyminen Outlook 2010 -versioon Tämän oppaan sisältö Microsoft Microsoft Outlook 2010 näyttää hyvin erilaiselta kuin Outlook 2003. Tämän oppaan tarkoituksena on helpottaa uuden ohjelman opiskelua. Seuraavassa on tietoja uuden käyttöliittymän

Lisätiedot

Toistuvan tehtävän määrittäminen

Toistuvan tehtävän määrittäminen 122 Microsoft Project 2000 Trainer Toistuvan tehtävän määrittäminen PROJ2000-1-3 Useimmissa projekteissa on toistuvia tehtäviä, esimerkiksi henkilöstökokouksia, tilanneraporttien tekemistä ja julkaisemista

Lisätiedot

Tietojen jakaminen useiden projektien kesken

Tietojen jakaminen useiden projektien kesken OPPITUNTI 271 13 Tietojen jakaminen useiden projektien kesken Tämän oppitunnin jälkeen osaat: ARVIOITU KESTO 40 min luoda resurssivarannon tarkastella resurssien varauksia useissa projekteissa muuttaa

Lisätiedot

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen

Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen Kaksinkäsin.fi - ohjeet varaamiseen 27.2.2017 Yleiset ohjeet Kaksinkäsin.fi sivujen yläreunassa on valikko, josta pääsee suoraan useisiin tässä ohjeessa viitattuihin alisivuihin. Kun olet kirjautuneena

Lisätiedot

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut.

Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. Käyttöopas Luo uusi palvelu valitsemalla Asetukset ja Palvelut. 2 3 4 1 Lisää uusi palvelu: 1. Aloita seuraavasti: Valitse Asetukset ja sen jälkeen palvelut. Valitse luo uusi palvelu. 2. Nimi ja palvelun

Lisätiedot

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille

Oulun kaupunki Liikuntapalvelut. Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Oulun kaupunki Liikuntapalvelut Timmi -tilanvarauksen pikaopas internetasiakkaille Aloittaminen Kirjaudu rekisteröitymisen jälkeen varausjärjestelmään käyttäjätunnuksella ja salasanalla jotka olet saanut

Lisätiedot

Opintokohteen luominen

Opintokohteen luominen Helsingin yliopisto WinOodi Sivu 1/6 Opintokohteen luominen Luo uusi opintokohde joko lisäämällä uusi opintokohde (Tapa 1) tai kopioimalla olemassaoleva opintokohde uudeksi (Tapa 2). Alkuvalmistelut: Hae

Lisätiedot

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen

Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen Yrjö Määttänen Kokemuksia SuLVInetin käytön aloituksen yrjo.maattanen@phnet.fi helpottamiseksi puh. 050 413 0820 4.11.2009 1. Yleistä SuLVInet on SuLVI:n aloitteesta avattu sivusto LVI-alan kehittäjäfoorumiksi.

Lisätiedot

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle

Accelerating Your Success. PlanMill 16. Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle PlanMill 16 Uusi PlanMill 16 käyttöliittymä - käyttöohjeet loppukäyttäjälle Miksi uusi käyttöliittymä? Käyttöliittymäuudistukseen on monta syytä: Teknisesti vanhan käyttöliittymän arkkitehtuuri on tulossa

Lisätiedot

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI...

3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI... 7 3.2 VIESTIN LUKEMINEN... 9 3.3 SAAPUNEET JA LÄHETETYT... 9 3.4 KANSIOT... 10 3.5 ROSKAKORI... OHJE HUOLTAJALLE 2 / 22 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / HUOMAUTUKSET... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu

Helsingin yliopisto WebOodi 1 Opiskelijarekisteri Versio 3.2. Tenttityökalu Helsingin yliopisto WebOodi 1 Tenttityökalu Tenttityökalu on oiva väline laitos- ja tiedekuntatenttien tekemiseen. Esimerkiksi tiedekuntatentissä voi tenttiä samana päivänä kymmeniä eri opintojaksoja.

Lisätiedot

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi

Manager. Doro Experience. ja Doro PhoneEasy 740. Suomi Doro Experience ja Doro PhoneEasy 740 Suomi Manager Esittely Doro Experience Manager -hallintaportaalia käytetään sovellusten asentamiseen ja käyttöön Doro Experience -laitteella käyttämällä mitä tahansa

Lisätiedot

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi!

Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! Tervetuloa HK Shop:in käyttäjäksi! HK Shop on HKSCAN FINLANDin reaaliaikainen tilausjärjestelmä, missä voit mm. tutkia tuotetietoja ja -valikoimaa, tehdä tilauksia, saada tilaushetken tuotesaatavuustiedon

Lisätiedot

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi

Hoitoaikojen ilmoittaminen CGI Suomi Hoitoaikojen ilmoittaminen 1.8.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Tunnistautuminen 3 2 Hoitoaikojen ilmoittaminen 5 3 Viikkojen kopiointi 11 4 Tallennus 11 5 Yhteenvetotiedot 12 6 Tulostus 13 1.8.2015 Sivu 2 / 13

Lisätiedot

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita

Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Mainosankkuri.fi-palvelun käyttöohjeita Sisällys 1. Johdanto... 1 2. Sisäänkirjautuminen... 1 3. Palvelussa navigointi... 2 4. Laitteet... 2 5. Sisällönhallinta... 4 6. Soittolistat... 7 7. Aikataulut...

Lisätiedot

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti

Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti Outlook kalenteri Sisällys Kalenterimerkinnän / -kutsun luonti... 2 Skype for Business -verkkokokous... 3 Oman kalenterin jakaminen ja oikeudet... 4 Oikeuksien muuttaminen... 5 Käyttöoikeustasot... 6 Kalenterin

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atk-palvelut 2 (12) Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä... 3 1.1 Kirjautuminen... 4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana... 4 2.

Lisätiedot

VSP webmail palvelun ka yttö öhje

VSP webmail palvelun ka yttö öhje VSP webmail palvelun ka yttö öhje Kirjaudu webmailiin osoitteessa https://webmail.net.vsp.fi Webmailin kirjautumissivu, kirjoita sähköpostiosoitteesi ja salasanasi: Sähköpostin päänäkymä: 1: Kansiolistaus

Lisätiedot

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013

eshop lisenssiopas Ohjelmistolisenssiopas 2013 Atean eshop on markkinoiden edistynein hankintajärjestelmä, joka tukee ja nopeuttaa yritysten it-hankintaprosessia. Lisenssiasiakkaille eshop tarjoaa ohjelmisto-omaisuuden hallintatyökalut. eshop lisenssiopas

Lisätiedot

2006 i&i Solutions Oy

2006 i&i Solutions Oy 2006 i&i Solutions Oy Materiaali on vapaasti käytettävissä. Alkuperäiseen materiaaliin ei saa kuitenkaan tehdä muutoksia ja alkuperäinen tekijä (i&i Solutions Oy) on aina oltava näkyvissä. Mikäli materiaalista

Lisätiedot

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö

Office_365_loppukäyttäjän ohje. 15.5.2015 Esa Väistö Office_365_loppukäyttäjän ohje 15.5.2015 Esa Väistö 2 Sisällysluettelo Kuvaus... 3 Kirjautuminen Office_365:een... 3 Valikko... 4 Oppilaan näkymä alla.... 4 Opettajan näkymä alla... 4 Outlook (Oppilailla)...

Lisätiedot

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla

GEOS 1. Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla GEOS 1 Ilmastodiagrammi Libre Office Calc ohjelmalla Libre Office Calc ohjelman saat ladattua ilmaiseksi osoitteesta: https://fi.libreoffice.org/ Tässä ohjeessa on käytetty Libre Office Calc 5.0 versiota

Lisätiedot

Automaattitilausten hallinta

Automaattitilausten hallinta Automaattitilausten hallinta Automaattitilauksilla voidaan automatisoida kopiotilaukset tuotantolaitokselle. Työkalulla voitte määritellä kansio- sekä tiedostokohtaisia automaattitilauksia. Joka yö SokoPro

Lisätiedot

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje

Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje Kocom HD-SDI tallentimen pikaohje HD-SDI DVR pikaohje 1.1 Copyright Kocom Finland Oy Varmista, että kiintolevy on paikoillaan. Käynnistys Liitä verkkolaite takana olevaan DC liittimeen. Paina laitteen

Lisätiedot

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle

Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Tuusulan kunta Päivitetty 29.2.2016 Kasvatus- ja sivistystoimi Timmi 4.1. sähköinen asiointi ohje hakijalle Sisällys Rekisteröityminen yksityishenkilönä... 2 Organisaation (rekisteröityneen seuran ja yhdistyksen)

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento. Ikkuna aukeaa. Voit valita Näytettävät opinnot - osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö

Informaatiotekniikan kehitysyksikkö SAVONIA Savonia RPM Käyttöopas Informaatiotekniikan kehitysyksikkö 18.8.2011 Sisällysluettelo 1. Perusnäkymä... 3 2. Kirjautuminen... 4 3. Rekisteröinti... 5 4. Idean jättäminen... 6 4. Arviointi... 8

Lisätiedot

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje

Tuplaturvan tilaus ja asennusohje Tuplaturvan tilaus ja asennusohje 1. Kirjaudu lähiverkkokauppaan omilla tunnuksillasi tai luo itsellesi käyttäjätunnus rekisteröitymällä Lähiverkkokaupan käyttäjäksi. a. Käyttäjätunnus on aina sähköpostiosoitteesi.

Lisätiedot

Epooqin perusominaisuudet

Epooqin perusominaisuudet Epooqin perusominaisuudet Huom! Epooqia käytettäessä on suositeltavaa käyttää Firefox -selainta. Chrome toimii myös, mutta eräissä asioissa, kuten äänittämisessä, voi esiintyä ongelmia. Internet Exploreria

Lisätiedot

1/8. Työnantajan opas

1/8. Työnantajan opas 1/8 Työnantajan opas 1. Kirjautuminen... 3 2. Käyttäjät... 3 2.1. Käyttäjäprofiilit... 3 3. Työjärjestys ohjelman käyttöä aloitettaessa... 4 4. Työkohteet... 5 4.1. Kohteet... 5 5. Työtehtävät... 6 5.1.

Lisätiedot

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto

HDS Gen3 Pikaopas. Yleiskuvaus. Nro Näppäin Toiminto HDS Gen3 Pikaopas FI Yleiskuvaus 1 4 6 5 7 2 3 8 9 10 11 Nro Näppäin Toiminto 1 Kosketusnäyttö 2 Sivut-näppäin Aktivoi aloitussivun Kohdistin- Siirtää kohdistinta, siirtyy valikkokohteissa ja säätää arvoja

Lisätiedot

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa

Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirja ja poissaolojen merkitseminen Wilmassa Tuntipäiväkirjan täyttäminen Tuntipäiväkirjaa pääsee täyttämään valitsemalla Wilman päävalikosta ryhmät-toiminnon. Nykyisetvälilehdeltä löytyvät kyseisen

Lisätiedot

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net.

Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net. Distribution Cert Verkostoasentajan osaamiskartoitus Käyttöohje Oskari.net http://www.oskari.net Sisältö Oskari.net osaamiskartoituksen käyttöohje... 3 Johdanto... 3 Ohjelman käynnistäminen... 3 Tutkinnon

Lisätiedot

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS

STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS STANDARD TALOUSHALLINNON KÄYTTÖOPAS Standard Taloushallinto Käyttöopas page 1/6 Table of Contents PERUSIKKUNA... 3 HENKILÖKOHTAINEN TYÖPÖYTÄ... 4 ASETUKSET PERUSKÄYTTÖÄ VARTEN... 5 Yritystiedot... 5 Henkilöt

Lisätiedot

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1

Yhdistäminen. Tietolähteen luominen. Word-taulukko. Tekstinkäsittelyn jatko KSAO Liiketalous 1 KSAO Liiketalous 1 Yhdistäminen Yhdistämistoiminnolla voidaan tehdä esimerkiksi joukkokirjeitä, osoitetarroja, kirjekuoria, jne. Siinä yhdistetään kaksi tiedostoa: Pääasiakirja Tietolähde Pääasiakirjassa

Lisätiedot

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje

Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje Yrityspuisto Leivosen varausjärjestelmän käyttöohje 13.5.2011 Kiuruveden kaupunki Atkpalvelut, muokattu 8.2.2012 Sisältö 1. Tilanvarausjärjestelmä...3 1.1 Kirjautuminen...4 1.2 Käyttäjätunnus ja salasana...4

Lisätiedot

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti

DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti DNA Toimistoviestintä Microsoft - sähköposti 30.10.2013 Luottamuksellinen MS Outlook, Standard postitilin asennus 1/6 Käynnistä Outlook 2010. Seuraava näyttö avautuu Valitse Next (Seuraava). 2 MS Outlook,

Lisätiedot

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys

Sisällys. Käyttöohje. Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Käyttöohje Kilometrien syöttö ja muokkaus, sekä palkanlaskentaan vietävän laskutuksen lisäys Sisällys 1 Kilometrien syöttö...2 1.1 Uusien kilometrien syöttö kun ajetaan Profiilin autoilla...2 1.1.1 Normaali

Lisätiedot

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0

RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje. v. 1.0 RockID-varastonhallintajärjestelmän käyttöohje v. 1.0 Yleistä Rockstar lukijakäyttöliittymä Tuotteiden lukeminen lähtevään tilaukseen Tilaukseen kuulumattomat tuotteet Tuotteiden lukeminen tilauksesta

Lisätiedot

Lähettäjä ja vastaanottaja

Lähettäjä ja vastaanottaja Lähettäjä ja vastaanottaja UNIFAUN WWW.UNIFAUN.COM 6. HEINÄKUUTA 2016 Sisällysluettelo 1 Lähettäjä... 3 1.1 Uusi Lähettäjä (ja vastaanottaja)... 3 1.2 Etsi tallennettuja lähettäjiä... 4 1.3 Näytä ja kopioi

Lisätiedot

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen

Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Ohje Jämsän Tapahtumakalenterin päivitykseen Tapahtumien ilmoittaminen Jämsän kaupungin tapahtumakalenteriin on tapahtumajärjestäjien vastuulla. Jämsän kaupunki ei syötä tapahtumatietoja yrittäjien ja

Lisätiedot

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN

HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN 1 HYVÄKSILUETTUJEN SUORITUSTEN REKISTERÖIMINEN Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät aktiivisina

Lisätiedot

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo

KÄYTTÖÖN. Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN. Sisällysluettelo Koulukirjat tietokoneelle PIKAOHJEET PAPERPORT -OHJELMAN KÄYTTÖÖN Sisällysluettelo ImageViewer ja PDF Viewer Plus -ohjelmien esittelyt 1 Käytön aloittaminen 1 Työpöydän hyödylliset työkalut 2 Image View

Lisätiedot

PENNO Selvitä rahatilanteesi

PENNO Selvitä rahatilanteesi PENNO Selvitä rahatilanteesi TIEDÄTKÖ, KUINKA PALJON SINULLA ON RAHAA KÄYTÖSSÄSI? Kuuluuko arkeesi taiteilu laskujen ja välttämättömien menojen kanssa? Tiedätkö, mihin rahasi kuluvat? Tämän Penno-työkirjan

Lisätiedot

MultiBoot Käyttöopas

MultiBoot Käyttöopas MultiBoot Käyttöopas Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tässä olevat tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Ainoat HP:n tuotteita ja palveluja koskevat takuut mainitaan erikseen

Lisätiedot

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi

Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Picasa 3 -kuvankäsittelyopas, osa 1, valokuvien muokkaus tutuksi Valokuvien muokkaaminen Käynnistettyäsi Picasa-ohjelman, eteesi avautuu niin sanottu arkistonäkymä. Näet täältä olemassa olevia valokuvia.

Lisätiedot

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE

LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE LIIKEMATKATOIMISTOJÄRJESTELMÄN OHJE Johdanto Liikematkatoimistojärjestelmä on lisäarvopalvelu Winres -varausjärjestelmään, jolla matkatoimisto pystyy tuottamaan liikeasiakkailleen raportteja heidän matkatoimistopalveluiden

Lisätiedot

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo

Sivu 1 / 11 08.01.2013 Viikin kirjasto / Roni Rauramo Sivu 1 / 11 Kuvien siirto kamerasta Lyhyesti Tämän oppaan avulla voit: - käyttää tietokoneen omaa automaattista kopiointiin tai siirtoon tarkoitettua toimintaa kuvien siirtoon kamerasta tai muistikortista

Lisätiedot

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus

PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project projektihallintaohjelmisto koulutusohjeistus PlanMan Project ohjelmiston valmistaja 14.2.2012 Asko Saarenpää Uuden projektin tai työohjelman aloitus Näkymä-valikon kautta voi valita mitä

Lisätiedot

Valitse Opinto-oikeudet

Valitse Opinto-oikeudet Helsingin yliopisto WinOodi 1 UUDEN TUTKINNON REKISTERÖINTI OODIIN Opiskelijan perustietojen käsittely ikkunassa haetaan opiskelija joko opiskelijanumerolla tai henkilötunnuksella. Valitse Opinto-oikeudet

Lisätiedot

Kirjautuminen Timmiin

Kirjautuminen Timmiin Sisällys Kirjautuminen Timmiin... 1 Liikuntatilojen haku... 2 Pikkukalenterin käyttö... 4 Asetukset... 4 Hakemuksen teko:... 4 Varaushakemukset - Oma asiointi... 7 Vapaa-ajan käyttöön sopivia tiloja pääsee

Lisätiedot

Karttapalvelun käyttöohjeet

Karttapalvelun käyttöohjeet Karttapalvelun käyttöohjeet 1 Yleistä... 2 2 Aloitusnäkymä... 2 3 Liikkuminen kartalla... 3 4 Vasemman laidan valikko... 3 4.1 Kaavayhdistelmä... 3 4.2 Valmistelussa olevat kaavat... 3 4.3 Kaavamerkinnät...

Lisätiedot

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.)

6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) 6. Tekstin muokkaaminen 6.1 Tekstialueiden valinta eli maalaaminen (tulee tehdä ennen jokaista muokkausta ym.) Tekstin maalaaminen onnistuu vetämällä hiirellä haluamansa tekstialueen yli (eli osoita hiiren

Lisätiedot

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje

ETÄPALVELU. HALTIK Videoportaalin käyttöohje ETÄPALVELU HALTIK Videoportaalin käyttöohje 19.5.2015 Kirjautuminen Videoportaaliin 1. Kirjaudu sivustolle https://videoportal.haltik.fi 2. Määritä tunnukset "Login" ikkunassa ja klikkaa LOGIN-painiketta

Lisätiedot

Hoitokoti Päiväkumpu. Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet

Hoitokoti Päiväkumpu. Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet Hoitokoti Päiväkumpu Keikkapörssi Mobilen käyttöohjeet Keikkapörssi Mobile I Rekisteröityminen, asentaminen & etusivu 2 II Keikoille ilmoittautuminen 7 III Kalenterin käyttö 12 IV Profiilin hallinta 16

Lisätiedot

Zimbran käyttöohje

Zimbran käyttöohje Zimbran käyttöohje ZIMBRAN KÄYTTÖOHJE 2 Sisältö 1 ZIMBRA LYHYESTI... 3 2 EDELLEENLÄHETYKSEN KYTKENTÄ... 3 3 LOMAVASTAAJA... 4 4 POSTIN SUODATTIMET... 5 5 ALLEKIRJOITUKSET... 6 6 OSOITEKIRJAN HALLINTA...

Lisätiedot

Sonera Viestintäpalvelu VIP

Sonera Viestintäpalvelu VIP Sonera Viestintäpalvelu VIP Loma- ja Poissaoloviestitoiminnallisuuden käyttöopas v 1.2 Toiminnallisuuden kuvaus Poissaoloviestin aktivoit päälle suorittamalla seuraavat toimenpiteet: Valitse aktiviteetiksesi

Lisätiedot

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle

Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Ohjeita Heili-kirjastojen Rockway.fi-palvelun käyttäjälle Oppitunteja seurataan nettiselaimilla Youtube-tyylisen video-ohjelman kautta, eikä mitään erillistä ohjelmaa tarvitse asentaa. Palvelua voi käyttää

Lisätiedot

Tapahtuman lisääminen Lukkariin

Tapahtuman lisääminen Lukkariin Tapahtuman lisääminen Lukkariin 1. Klikkaa oikeasta yläkulmasta työkalut, mistä avautuu pudotusvalikko. Valitse tapahtumien hallinta. (Voit myös valita Lukkarin etusivulle ja siirtyä sieltä tapahtumien

Lisätiedot

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje

UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje UpdateIT 2010: Editorin käyttöohje Käyttäjätuki: Suomen Golfpiste Oy Esterinportti 1 00240 HELSINKI Puhelin: (09) 1566 8800 Fax: (09) 1566 8801 E-mail: gp@golfpiste.com Sisällys Editorin käyttöohje...

Lisätiedot

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17)

EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, HELSINKI PUH (MA-PE KLO 9-17) EXCEL Perusteet FIN WISTEC TRAINING OY ITÄMERENKATU 1, 00180 HELSINKI INFO@WISTEC.FI PUH.09 123 4567 (MA-PE KLO 9-17) WWW.WISTEC.FI Excel perusteet 1 (23) SISÄLLYSLUETTELO Excelin perusteet... 2 Ohjelman

Lisätiedot

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää

Excel 2010 ja QlikView. Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Excel 2010 ja QlikView 6.11.2012 Markku Könkkölä J Y / IT -palvelut Mihin ja milloin pivot:ia voi käyttää Datan pitää olla listamuotoinen ts. otsikkorivi ja sen alla tietorivit ilman tyhjiä välejä. Jokaisella

Lisätiedot

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje

Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Windows Liven elokuvatyo kalun ka ytto ohje Aloittaminen Hae video kansiosta, johon se on tallennettu painamalla Lisää videoita ja valokuvia painiketta. Kun video on tuotu elokuvatyökaluun sitä voi esikatsella

Lisätiedot

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET...

1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ ETUSIVU YHTEENVETO LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT VIESTIT KOKEET... OHJE OPPILAALLE 2 / 21 1 YLEISTÄ TIETOA HELMESTÄ... 3 2 ETUSIVU... 4 2.1 YHTEENVETO... 4 2.2 LUKUJÄRJESTYS / KOTITEHTÄVÄT / MERKINNÄT... 4 2.3 VIESTIT... 6 2.4 KOKEET... 6 3 VIESTIT... 7 3.1 UUSI VIESTI...

Lisätiedot

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa

Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPressin kanssa Sivuston muokkaus WordPress-hallintajärjestelmän kanssa on hyvin helppoa. Sitä vähän tutkimalla ja tätä ohjetta lukemalla sen käyttö tulee nopeasti tutuksi. Olen myös

Lisätiedot

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014

Ryhmät. Pauliina Munter/Suvi Junes Tampereen yliopisto/ Tietohallinto 2014 1 Ryhmät Moodlessa voi jakaa opiskelijoita pienempiin alaryhmiin, joilla toimitaan esim. keskustelualueella tai työskennellään wikissä. Ryhmätoiminto on hyödyllinen, jos kurssilla on paljon osallistujia

Lisätiedot

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ

HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ 1 HYVÄKSILUKEMISEN TEKEMINEN ILMAN ENNAKKOPÄÄTÖSTÄ Valitse Opintojen rekisteröinti -valikosta komento Hyväksilukeminen. Voit valita Näytettävät opinnot -osiosta, mitkä opiskelijan suorituksista näkyvät

Lisätiedot

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri

Liveseuranta (1/9) Suomen Palloliiton Tampereen piiri Liveseuranta (1/9) Liveseuranta on kätevä tapa hoitaa ottelupöytäkirjan täyttäminen jo itse ottelun aikana. Suosittelemme sen käyttämistä sarjasta riippumatta, jolloin kaikki tarpeellinen pystytään tekemään

Lisätiedot

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044

Käyttöoppaasi. HP COMPAQ PRESARIO F760EM http://fi.yourpdfguides.com/dref/4171044 Voit lukea suosituksia käyttäjän oppaista, teknisistä ohjeista tai asennusohjeista tuotteelle HP COMPAQ PRESARIO F760EM. Löydät kysymyksiisi vastaukset HP COMPAQ PRESARIO F760EM käyttöoppaasta ( tiedot,

Lisätiedot

Tehtävien syöttäminen ja järjesteleminen

Tehtävien syöttäminen ja järjesteleminen OPPITUNTI 31 3 Tämän oppitunnin jälkeen osaat: syöttää tehtävätietoja ARVIOITU KESTO 45 min arvioida, miten kauan kukin tehtävä kestää ja syöttää tehtävien kestoja jakaa pitkiä tehtäviä lyhyempikestoisiin

Lisätiedot

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat

Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely. Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Metsähallituksen Tarjouspalvelu.fi toimittajaportaalin esittely Taimikonhoidon ja istutuksen hankinnat Tarjouspalvelu.fi -toimittajaportaali https://tarjouspalvelu.fi/metsähallitus Tämän palvelun kautta

Lisätiedot

OP-eTraderin käyttöopas

OP-eTraderin käyttöopas OP-eTraderin käyttöopas Tämä käyttöopas on lyhennetty versio virallisesta englanninkielisestä käyttöoppaasta, joka löytyy etrader - sovelluksen Help-valikosta tai painamalla sovelluksessa F1 -näppäintä.

Lisätiedot

NOOX xperio herätyskello valvontakamera

NOOX xperio herätyskello valvontakamera NOOX xperio herätyskello valvontakamera Käyttöohje Ajan asetus Kun kellonaika on näytössä paina SET, ruudulla lukee nyt "2010" Aseta oikea aika UP ja DOWN näppäimillä ja paina SET uudelleen vahvistaakseni

Lisätiedot

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa

Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Ohjeita uuden Sikavan käyttöön lääkekirjanpidossa Taustaa Lääkelainsäädännön eläinlääkintään liittyvät lait ja asetukset muuttuivat vuonna 2014. Eläinlääkärillä on mahdollisuus luovuttaa lääkkeitä varalle

Lisätiedot

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit

PIKI-verkkokirjasto 1 Lyhyet vinkit PIKI-verkkokirjasto Kirjoittamis- ja julkaisuohje vinkkeihin LKK:n ja Nuorten Mitä lainaisin / Lasten Vinkit (johdanto ja vinkit allekkain samaan artikkeliin) PIKI-verkkokirjasto 1 Kuukauden kuusi vinkkiä

Lisätiedot

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0

Mervi Lavonen-Bohm ver 4.0 Ohje 1 (9) VG-62 Tiliotteen tietojen vienti Tuloslaskelmaan Tiliotteen käsittelyä varten tehty automaatio toimii Excel2003/2007-versiossa. Automaatio on toteutettu VBA-ohjelmointina. Kaikki koodi/automaatio

Lisätiedot

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus

Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän käytön aloitus Windows 8.1 Support Center @ Lenovo support.lenovo.com/windows8.1 Hyvä lukija! Lenovo on laatinut tämän ohjeen helpottamaan Microsoft Windows 8.1 -käyttöjärjestelmän

Lisätiedot

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9.

Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinyo Palvelutehtävissä toimiminen Viestintä- ja vuorovaikutustaidot 20.9. Mojtaba Sohrabzade Raportti 1 (1) Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, osaat seuraavat toiminnot: 1. Uuden esityksen aloittaminen 2. Otsikkodian tekeminen 3. Teeman ottaminen käyttöön 4. Tekstin

Lisätiedot

Uuden Peda.netin käyttöönotto

Uuden Peda.netin käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden Peda.netin käyttöönotto...2 Sisään- ja uloskirjautuminen...2 OmaTila...3 Peda.netin yleisrakenne...4 Työvälineet - Sivut...5 Sivun lisääminen omaan profiiliin:...5 Sivun poistaminen

Lisätiedot

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012

Suvi Junes Tietohallinto / Opetusteknologiapalvelut 2012 Tiedostot Uudet ominaisuudet: - Ei Tiedostot-kohtaa alueen sisällä, vaan tiedostonvalitsin, jolla tiedostot tuodaan alueelle siihen kohtaan missä ne näytetään - Firefox-selaimella voi työpöydältä raahata

Lisätiedot

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop

TravelGate. Travelport Universal Desktop & Smartpoint. Travelport Universal Desktop TravelGate Travelport Universal Desktop & Smartpoint Travelport Universal Desktop Travelport Universal Desktop on innovatiivinen ratkaisu matkavarausten tekemiseen. Universal Desktop yhdistää sisältöä

Lisätiedot

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S

EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S EVTEK-PROJEKTORI KÄYTTÖOHJE 2007 Tekijä: Teemu Tammivaara VBP04S SISÄLLYS 1 Projektorin käyttö... 3 2 Projektien julkinen haku ja selailu... 4 2.1 Hakuvaihtoehdot... 4 2.2 Tarkennettu haku... 5 3 Rekisteröityminen

Lisätiedot

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00

020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 020 7766 085 Palvelemme arkisin klo. 08:00-17:00 Windows Phone 8 Nokia Lumia käyttöönotto Sisällysluettelo Uuden puhelimen perusasetukset... 2 ENSI KÄYNNISTYS... 2 MICROSOFT-TILIN LUOMINEN... 3 KIRJAUTUMINEN

Lisätiedot

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015

Used with permission of Microsoft. Kulttuurihistoria Syyskuu 2015 MUOTOSEIKKOJA Mitä asetuksia käytän? Tyypillisimpiä fontteja ovat Times New Roman (fonttikoko 12) tai Arial (fonttikoko 11). Käytä riviväliä 1,5, jotta asettelu on selkeä ja teksti on myös tältä osin helppolukuista.

Lisätiedot

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1

Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Vastaussarja Hallintakäyttöliittymä Käyttöohjeet v. 1.1 Elisa Oyj 2 (11) Hallintakäyttöliittymä ohjeet 1 Yleistä Yritysten ylläpitäjät Hallinnoivat tiettyjä yrityksen palvelunumeroita Hallinnoivat

Lisätiedot

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje

RATKI 1.0 Käyttäjän ohje RATKI RATKI 1.0 Käyttäjän ohje Ohje 0.5 Luottamuksellinen Vastuuhenkilö Petri Ahola Sisällysluettelo 1. Yleistä... 3 1.1. Kuvaus... 3 1.2. Esitiedot... 3 1.3. RATKIn käyttöoikeuksien hankinta... 3 1.4.

Lisätiedot

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0

Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 Adobe Photoshop Album Starter Edition 3.0 EI TAKUUTA Laitteen mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten valmistajat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan.

Lisätiedot

Visma Avendo Laskutus

Visma Avendo Laskutus Visma Avendo Laskutus Visma Avendo ja vuodenvaihde 2012 5.12.2011 Asiakaspalvelu: HelpDesk: www.visma.fi/helpdesk Visma Avendon asiakaspalvelu: 0207 560 608 Visma Avendo Oy pidättää itsellään oikeuden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016

KÄYTTÖOHJE / Ver 1.0 / Huhtikuu WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 / / WordPress KÄYTTÖOHJE Sotkamo 2016 Sisältö Sisältö 1. Yleistä 2. Kirjautuminen ylläpitoon 2.1. Kirjaudu osoitteessa: http://sotkamo.valudata.fi/admin Myöhemmin: http://www.sotkamo.fi/admin 2.2 Salasana

Lisätiedot

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0

Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 Orion Orio Portaali Käyttäjäopas v1.0 SISÄLLYS Liity asiakkaaksi 02 Kirjautuminen 03 Tuotehaku 03 Ostoskori 05 Normaalin tilauksen tekeminen 06 Tilaushistoria 08 Asiakaspalvelu ja yleistä tietoa 09 orio.com

Lisätiedot

Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät

Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät Office 365 selainversion yhteystiedot ja ryhmät Sisällysluettelo 1. Henkilöt-sivun toiminnot.2 2. Tietoa yhteistietokansioista..3 3. Yhteystietojen luominen. 3 4. Yhteystietoluettelot.6 5. Yhteystietojen

Lisätiedot

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE

SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE SUOMEN EKONOMIEN CRM-OHJEET YHDISTYKSILLE 1 SUOMEN EKONOMIEN CRM-KÄYTTÖOHJE YHDISTYKSILLE (ohjeen sisältämät jäsenet ovat testidataa, eivätkä perustu aitoihin jäsenyyksiin) Tervetuloa käyttämään Suomen

Lisätiedot

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla

VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla Kopiointiohjeita_VHS2DVD 17.3.2016 1 VHS-kasetin kopiointi DVD-levylle Adobe Premiere Elements -ohjelmalla I Kasetin luku Adobe Premiere Elements -ohjelmaan Kytke virta tietokoneeseen, näyttöön ja videolaitteeseen.

Lisätiedot

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti

Harjoitus Morphing. Ilmeiden luonti LIITE 1 1(5) Harjoitus Morphing Harjoituksessa käsiteltävät asiat: Objektien kopioiminen Editoitavan polygonin muokkaaminen Morph-modifier käyttö ilmeiden luomiseen Lyhyen animaation luonti set key- toimintoa

Lisätiedot

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje

Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje Päivähoitohakemus ja esikouluun ilmoittautuminen asioijan käyttöohje 00180 Helsinki sähköposti info@tiera.fi Kotipaikka Helsinki 1/17 Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Yleistä... 3 1.1 Liikkuminen

Lisätiedot

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely

Uusi tutkintoasetus 2004 ja opinto-oikeuden käsittely Uusi tutkintoasetus 2004 ja Tässä ohjeessa kuvataan silloin kun perustutkinto-opiskelija siirtyy uuteen tutkinto-asetukseen opiskelija suorittaa uuden asetuksen mukaisen alemman tutkinnon jatko-opiskelija

Lisätiedot

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto

Sisäänkirjaus Uloskirjaus. Yritystieto Sisäänkirjaus Uloskirjaus Yritystieto Kustannusarvio PartSmart Siirrä PartSmart tiedosto Näytä PartSmart ostoslistat Lataa PartSmartHinnasto Tuotteet Lisävarusteet SNOW ATV PWC Öljytuotteet Öljyt, Snow

Lisätiedot

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ

Outlook Web Access 1(7) 9.9.2011 OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Outlook Web Access 1(7) OUTLOOK WEB ACCESS (OWA) SÄHKÖPOSTIN KÄYTTÖ Pääset OWA-sähköpostiin selaimella (esim. Internet Explorer, Mozilla Firefox). Tässä ohjeessa on käytetty Internet Exploreria, jonka

Lisätiedot