LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Petri Lehtonen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Essi Torkkomäki Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 valinta 127 Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudulle 128 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2010 Fai:lle 129 Vanhustyön erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelman ja koulutuksen aloittamisen hyväksyminen 130 Saksankatu 27 peruskorjaus 131 Saksankatu 27 ja auto-osasto/vuoden 2011 peruskorjauksen toteutus 134 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 135 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 136 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 137 Tietokoneiden hankinta 138 Yhdistelmäuunin hankinta

2 139 Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 140 Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 141 Uusi oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 142 Kannettavien tietokoneiden hankinta 143 Päätökset ja kirjelmät 145 Hallitilan vuokraaminen 146 Hankintaohjeen päivittäminen 148 Sähköenergian hankinta 149 Tammelan tilaratkaisut Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 125 Joht.reht Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 125 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 126 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 126 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Torkkomäki ja Ossi Stenholm. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

5 Hallitus JÄRKIVIHREÄ KOULUTUSKLUSTERI FORSSAN SEUDULLE Tj 44 Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudulle hanke ( ) on jatkohakemus hyvin sujuneelle Voorumi-hankkeelle, Hankkeen rahoittaja on Ely-keskus ja ideana on jalkauttaa Forssan seudun elinkeinopainotteisen strategian mukaista toimintaa oppilaitos ja yritysyhteistyökuviossa (strategian painotukset ovat: ympäristö ja energia, vihreä logistiikka, hyvinvointi ja teolliset klusterit) tehdä uusia järkivihreitä koulutus/asiantuntijatuotteita nostaa Forssan seudun koulutuskaupunki-imagoa tehdä yhteistyötä Forssan seudun eri oppilaitosten kanssa (Fai, Faktia, HAMK Forssa, Eerikkilän urheiluopisto ja Ypäjän hevosopisto) Hankkeen hakijaorganisaatio on HAMK ja kustannusarvio euroa. ESR-rahan osuus on euroa, kuntarahan osuus euroa ja oppilaitosten osuus ( 5583,33/oppilaitos) jakautuneena kolmelle vuodelle. Fai on varannut talousarvioonsa ESR- projekteille rahaa vuodelle euroa ja vuosille 2012 ja euroa. Muita ESR-hankkeita vuodelle 2011 ei tällä hetkellä ole. Muihin projekteihin on talousarviossa varattu euroa, joihin kuuluu aiemmin hyväksytty Opelix-hanke (Avin osaava-ohjelma). Joht.reht..: Osallistutaan Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudullehankkeeseen edellytyksenä, että se tapahtuu vuoden 2011 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tj 44 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 127 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Hallitus AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUPALKINTO 2010 FAI:LLE Tj 45 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto on ammatillisten koulutuksen järjestäjien keskuudessa arvostettu laatusuoritus vuosittain. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot myönnetään osana tuloksellisuusrahoitusta ammatillista koulutusta antaville koulutuksen järjestäjille tunnustuksena toiminnan, tulosten ja toiminnan jatkuvan kehittämisen laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon avulla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Laatupalkinnon kohteet ja kriteerit luovat myös puitteet koulutuksen järjestäjän oman toiminnan jatkuvalle itsearvioinnille. Lisäksi laatupalkintojen avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, arvostusta ja vetovoimaisuutta. Vuosittaisilla painopistealueilla kiinnitetään huomiota erilaisiin erityisteemoihin. Vuonna 2010 erityisteemana oli opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus. Huomiota kiinnitettiin siihen, miten koulutuksen järjestäjä varmistaa opettajien ammattitaidon ajantasaisuuden ja yhdessä työelämän kanssa osaavien työpaikkaohjaajien saatavuuden. Opetusministeriö jakaa vuosittain enintään neljä laatupalkintoa sekä harkinnan mukaan kunniamainintoja erityisansioista yksittäisellä arviointialueella. Vuonna 2010 laatupalkinnon sai 2 koulutuksen järjestäjää, Forssan ammattiinstituutti ja Helsingin diakoniaopisto, Turun aikuiskoulutussäätiö sai kunniamaininnan. Palkintosumma, vähintään euroa, on tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen. Palkinnon suuruuteen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä siinä toiminnassa tai yksikössä, jolle laatupalkinto haetaan. Forssan ammatti-instituutti haki laatupalkintoa koko oppilaitoksena (930 opiskelijaa). Palkintosumman kokoa ei ole vielä ilmoitettu. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja niihin perustuvaan koulutuksen järjestäjän oman toiminnan arviointiin sekä ulkoiseen arviointiin.

7 Hallitus Vuoden 2010 laatupalkintokilpailussa koulutuksen järjestäjän oli osoitettava erinomaisuutta seuraavilla toiminta-alueilla: johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset, keskeiset suorituskykytulokset. Opetusministeriö asettaa ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailua varten ammatillisen koulutuksen ja arvioinnin asiantuntijoista kootun palkintolau takunnan, johon jäsenet on kutsuttu kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Lisäksi arviointiryhmässä on koulutuksen järjestäjän, työelämän, yhteistyökumppaneiden, opettajien ja opiskelijoiden edustus. Ensimmäisessä vaiheessa Opetushallitus valmistelee esikarsinnan palkintotoimikunnalle. Toiseen vaiheeseen valitaan 10 hakemusta, jotka arviointiryhmä pisteyttää ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan. Tämän arvioinnin perusteella kolmanteen vaiheeseen valitaan kuusi organisaatiota, joihin arviointiryhmä tekee yhden päivän mittaisen arviointikäynnin. Lopuksi palkintotoimikunta tekee esityksen palkittavista organisaatioista Opetusministeriölle. Forssan ammatti-instituutti on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon myös 2005, jolloin erityisteemana oli erilaiset oppijat ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi oppilaitokselle on myönnetty Maaherran laatupalkinto vuonna 2003 kunnianhimoisesta ja työelämälähtöisestä opetuksesta sekä rohkeasta yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta. Laatupalkinnon voittaessaan koulutuksen järjestäjä ei saa osallistua kilpailuun kolmeen vuoteen. Lopullinen seikkaperäinen arviointiraportti on luvattu kahden viikon sisällä palkintojenjakotilaisuudesta ( ) oppilaitokseen ja se saatetaan tiedoksi yhtymähallitukselle. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj 45 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 128 Päätös: Hyväksyttiin. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan oppilaitoskohtainen palauteraportti päätöksissä ja kirjelmissä 143.

8 Hallitus VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA KOULUTUKSEN ALOITTAMISEN HYVÄKSYMINEN Tj 46 Fain ja Faktian välillä on sovittu, että Forssan ammatti-instituutti pääsääntöisesti tarjoaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta paikkakunnalla. Vanhustyön erikoisammattitutkinto kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Vanhustyön erikoisosaamiselle on tarvetta kaikkialla maassa Forssa mukaan lukien, koska ikääntyneen väestön osuus lisääntyy koko ajan. Metsäalan koulutuksen vielä toimiessa, yksikössä järjestettiin Metsämestarin erikoisammattitutkintokoulutusta. Koulutukseen saatiin ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutta. Koska metsäalan koulutus on loppunut, on tätä rahaa mahdollisuus nyt käyttää vanhustyön erikoisammattitutkinnon järjestämiseen. Valtionosuuden määrä vuodelle 2011 määräytyy aiempien toteutuneiden opiskelijatyövuosien mukaan ja on vuodelle opiskelijatyövuoden verran (omaehtoinen ja henkilöstö -koulutus) eli ,14 euroa. Ryhmään voivat osallistua myös oppisopimusopiskelijat. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on luettavissa oppilaitoksen intranetissa, jonne yhtymähallituksen jäsenet ovat saaneet käyttäjätunnuksen ja salasanan aiemmin. Joht.reht..: Hyväksytään vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma ja aloitetaan ko. koulutus vuonna Tj 46 Päätös: Hyväksyttiin. Yh129 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Hallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS Tj 47 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Suurin osa määrärahasta käytetään päärakennuksen aulan alueen remonttiin, mutta osa määrärahasta on suunniteltu käytettäväksi vuoden 2012 remonttien suunnitteluun. Vuonna 2011 toteutetaan vuoden 2012 peruskorjausten suunnittelu, jota varten seuraavilta yrityksiltä on pyydetty tuntihinta. Ko. yritykset ovat toteuttaneet remontin ensimmäisen osan suunnittelutyöt (pääaulan alue, autoosasto). Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Päärakennuksen remontti jaetaan vuosille Vuonna 2012 on tarkoitus remontoida päärakennuksen ulkopintoja (ikkunat, katon reunapellitys, ulkoverhous), kunnostaa pääsisäänkäynnin ympäristöä sekä remontoida alakäytävän tiloja. Remontin sisältö esitellään kokouksessa. Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Arkkitehtuuritoimisto 55 Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy 43 Insinööritoimisto Hewair Oy 56 EM-suunnittelu Oy 50 Tuntihinta alv 0 Kauno Mäkilä on toiminut Forssan ammatti-instituutin peruskorjausten valvojana ja hän on edelleen luvannut olla käytettävissä. Mäkilällä ei ole enää yritystoimintaa vuoden 2011 alusta, joten hänelle on tarkoitus maksaa tuntiperusteisesti palkkatyönä. Kauno Mäkilän tuntihinta on 45. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään tuntihinnat vuodeksi 2011 ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy, Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy, Insinööritoimisto Hewair Oy ja EM-Suunnittelu Oy. Valitaan valvojaksi Kauno Mäkilä.

10 Tj 47 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 130 Päätös: Hyväksyttiin. Jorma Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi toimeksiantosuhdejääviyden perusteella.

11 Hallitus SAKSANKATU 27 JA AUTO-OSASTO / VUODEN 2011 PERUSKORJAUKSIEN TOTEUTUS Tj 48 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten JA euron määräraha autoosaston peruskorjausta varten. Vuonna 2011 toteutettavien peruskorjausten suunnitelmat ovat laatineet seuraavat yritykset: Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Kokouksessa esitellään suunniteltujen remonttien laajuus. Kokouksessa ovat nähtävillä piirustukset, urakkaohjelma, urakkarajaliite, työselitys ja turvallisuusliite. Auto-osaston peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 4-7/2011 ja päärakennuksen aulan alueen remontti 6-7/2011. Ko. remontit yhdistetään yhdeksi urakaksi johtuen siitä, että kumpikaan urakka ei yksinään ole kovin suuri ja näin voidaan säästää urakoiden yleiskustannuksissa. Joht.reht : Hyväksytään suunnitellut peruskorjaukset ja piirustukset ja yhdistetään peruskorjauksien toteutus yhdeksi kokonaisuudeksi. Käynnistetään julkinen kilpailutus peruskorjauksen eri urakoista. Tj 48 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 131 Päätös: Hyväksyttiin. Jorma Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi toimeksiantosuhdejääviyden perusteella.

12 Hallitus YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 51 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 18 Jäsenen vaihtuminen yhtymävaltuustossa 19 Muutosehdotukset vuoden 2010 talousarvioon 20 Yhtymähallituksen varajäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi 21 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Tj 51 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 134 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hallitus TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tj 52 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Yleinen hintataso on noussut jonkin verran. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kasvoi vuodessa 2,3%. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti vuodessa 3,2 prosenttia. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsittelee hinnoitteluperusteet kokouksessaan Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Tj 52 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 135 Päätös: Hyväksyttiin.

14 Hallitus ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Tj 53 Yhtymähallitus on päättänyt, että vuokrat sidotaan lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen. Indeksi on kasvanut10/ / ,3:sta 116,9:ään, mutta ei ole vielä saavuttanut 10/2008 indeksilukua, joka oli 117,7. Tämän takia vuokria ei esitetä korotettavaksi muuta kuin asuntolan yksiöiden ja solujen osalta. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuoden aikana 3,2 prosenttia. Asumiseen liittyviin maksuihin esitetään noin 3,2 prosentin korotusta. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus ja lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tj 53 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 136 Päätös: Hyväksyttiin.

15 Hallitus TIETOKONEIDEN HANKINTA Yh 137 Kaikki vuoden 2011 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä n. 100 tietokoneesta. Vuoden 2011 investointiohjelmassa on pc-pöytäkoneiden hankintaan varattu yhteensä euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 42 konetta). Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Hilma-ilmoituskanavalla oli hankintailmoitus määräajalla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 1 yritystä, joista kaikkien tarjoukset täyttivät tietokoneille asetetut vaatimukset. Edullisin tarjous oli Hämeenlinnan Toimistotarvikkeella, jonka tietokoneiden kappalehinta oli 589 euroa (alv 0). Joht.reht.: Hankitaan Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta noin 100 tietokonetta hintaan 589 euroa /kpl (alv 0). Yh 137 Päätös: Hyväksyttiin.

16 Hallitus YHDISTELMÄUUNIN HANKINTA Tj 55 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha yhdistelmäuunin hankkimista varten. Tarjouspyynnöt lähetettiin neljään yritykseen ja tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään mennessä. Tarjoukset saatiin neljältä toimittajalta: Kopal Keittiöt Oy, Dieta Heres, Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy. Edullisin tarjous on Electroluxilla: Gourmet 16 GN 1/1 hintaan euroa (alv 0). Ruokahuollolla on jo ennestään samaa merkkiä oleva uuni ja tällöin voidaan myös käyttää hyödyksi jo olemassa olevaa uunivaunua. Uunin laatu on todettu käytössä hyväksi. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Electrolux Professional Oy:ltä yhdistelmäuuni liitteenä olevan tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana hintaan (alv 0) vuoden 2011 alussa. Hankitaan lisäksi yhdistelmäuuniin sopiva uunivaunu Electrolux Professional Oy:ltä hintaan 1240 (alv 0). Tj 55 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 138 Päätös: Hyväksyttiin.

17 Hallitus TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 56 Vuoden 2011 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia on tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. Opetusministeriön tekemä valtionosuuspäätös vuodelle 2011 esitellään lähemmin kokouksessa. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu sen varaan, että toisen asteen yksikköhintarahoitus olisi euroa. Yksikköhintarahaa saadaan kuitenkin budjetoitua enemmän, koska tuloksellisuusrahaa saadaan noin euroa enemmän kuin on budjetoitu ja lisäksi erityisesti tekniikan ja liikenteen yksikköhintarahoitus on suurempi kuin on arvioitu. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutena saadaan 10 opiskelijatyövuoden perusteella enää vain euroa v (TA-esityksessä euroa). Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen paikkoja saatiin 250, kun talousarvio on laadittu 240 lisäpaikan mukaan. Mikäli syksyllä 2011 näyttää siltä, että lisäpaikat tulevat käytettyä, talousarviota muutetaan siltä osin. Käyttösuunnitelmiin esitetään mm. seuraavia tarkistuksia: Yksikköhintatuloihin lisätään euroa, josta euroa tuloksellisuusrahoitukseen opetuksen kehittämisen tulosalueelle ja euroa koulutusalojen yksikköhintaan (koulutusalat täsmennetään toteutuman perusteella käyttötalousarvion muutosten yhteydessä syksyllä 2011) Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden merkittävän pienenemisen takia vähennetään yksikköhintatuloja sosiaali- ja terveysalalla (vanhustyön erikoisammattitutkinto) euroa ja tekniikan ja liikenteen alalla euroa.

18 Käyttösuunnitelmaehdotukset esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva vuoden 2011 käyttösuunnitelma, joka sisältää em. muutokset. Tj 56 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 139 Päätös: Hyväksyttiin.

19 Hallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 57. Ehdotus vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin on vuodesta 2005 lukien sisältynyt sisäisen valvonnan suunnitelma, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Lisäksi ruokapalveluesimiehellä on oikeus hyväksyä työssäoppimisruokailun kustannukset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Tj 57 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 140 Päätös: Hyväksyttiin.

20 Hallitus UUSI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 58 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on nyt valmistunut seuraavaan koulutukseen: valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on luettavissa oppilaitoksen intranetissa, jonne yhtymähallituksen jäsenet ovat saaneet käyttäjätunnuksen ja salasanan aiemmin. Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen Tj 58 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 141 Päätös: Hyväksyttiin.

21 Hallitus KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 59 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kannettavien tietokoneiden (21 kpl) hankkimista varten sähkötekniikan luokkaan. Tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle yritykselle Acer Travelmate kannettavista tietokoneista kolmen vuoden takuuajalla. Kolme yritystä jätti tarjouksen määräaikaan mennessä. Edullisin hinta on Hämeenlinnan toimistotarvikkeella, 804 euroa (alv 0). Joht.reht.: Hankitaan 21 kpl Acer Travelmate kannettavia tietokoneita Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta hintaan euroa (alv 0). Tj 59 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 142 Päätös: Hyväksyttiin.

22 Hallitus HALLITILAN VUOKRAAMINEN Yh 145 Rakennusala esittää ajalle lämpimän hallitilan (n. 80 m2) vuokraamista opetustilaksi Faktia Valmennus Oy:ltä Honkapirtille tehtävän mökin seinäelementtien tekemistä varten. Tällä hetkellä oppilaitoksessa ei ole lämmintä tilaa, jossa elementtejä voitaisiin tehdä ja siirtää pois raskaalla kalustolla. Faktiasta on saatu tarjous, joka on nähtävillä kokouksessa. Tarjous sisältää lämmityksen, sähkön, koneiden ja laitteiden käytön, paineilman, avaimet opettajalle ja sosiaalitilat. Vuokrakustannukset kohdistetaan mökin investointikustannuksiksi. Joht.reht..: Hyväksytään hallitilan vuokraus tarjouksen mukaisella hinnalla (300 / kk + alv 23%).. Yh 145 Päätös: Hyväksyttiin.

23 Hallitus HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITTÄMINEN Yh 146 Uudet kansalliset kynnysarvot astuivat voimaan Uudet kynnysarvot hankintalaissa ovat: euroa tavara- ja palveluhankinnat euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat rakennus- ja käyttöoikeusurakat Yhtymähallitus on hyväksynyt hankintaohjeet, jotka tulivat voimaan Hankintaohjeeseen on päivitetty uudet kynnysarvot sekä päivitetty vanhentuneita tietoja. Joht.reht..: Hyväksytään liitteenä oleva hankintaohjeiden päivitys. Yh 146 Päätös: Hyväksyttiin.

24 Hallitus SÄHKÖENERGIAN HANKINTA Yh 149 Vaasan Sähkö Oy:n kanssa tehty sähköntoimitussopimus on voimassa saakka. Edellisen kerran sähköenergian hankinta kilpailutettiin keväällä Marraskuussa 2010 järjestetyssä uudessa kilpailutuksessa pyydettiin tarjoukset vuosien 2012, 2013 ja 2014 sähköenergiasta. Forssan kaupunki kilpailutti sähköenergian ja kilpailutuksessa olivat mukana Forssan kaupungin ja Vesihuoltoliikelaitoksen lisäksi Forssan Ammatti-Instituutti, Forssa-Asunnot Oy, Forssan Liike-ja teollisuuskiinteistöt Oy, Forssan kaupungin vanhustenkotiyhdistys ry, Faktia Oy sekä Forssan seudun tervveydenhuollon kuntayhtymä. Samat tai vastaavat toimijat olivat mukana kilpailutuksessa myös vuonna Forssan kaupungin tekninen johtaja valitsi kilpailutuksen hoitavaksi konsultiksi Optimaattori Oy:n (myöhemmin konsultti). Konsultti on pyytänyt tarjouksen hankintailmoitospalvelu HILMAN kautta kiinteähintaisella hankintamallilla sekä vuodesta 2007 lähtien KH:n päätöksellä ( ) käytössä olleella salkunhallintaan perustuvalla hankintamallilla. Salkunhallintamallissa sopimushintaa voidaan kiinnittää kolmessa tai neljässä erässä haluttua jaksoa kohti. Pohjahinta määräytyy kiinnitysjaksolle tehtyjen kiinnitysten keskihinnan mukaan ja keskihintaan lisätään myyjän marginaali. Salkunhallintamallin etuna on hinnankiinnitysten hajauttaminen, jolloin markkinahintariskiä voidaan hallita parhaiten. Hinnankiinnitykset vahvistaa kaikkien hankintarenkaan toimijoiden puolesta tehtävää varten nimetty viranhaltija. Tämän on tarkoituksenmukaista olla Forssan kaupungin tekninen johtaja. Tarjoukset on sidottu NordPoolin termiinituotteiden päätöskurssien vuosituotteiden hintoihin. Konsultti on laatinut tarjouksista yhteenvedon, joka on liitteenä. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht..: Hyväksytään sähköenergian hankkiminen salkunhallintaan perustuvan hinnankiinnitysmallin mukaan ja hyväksytään Kraft&Kulturin tarjous hinnaltaan edullisimpana ajalle ja mahdollinen optio vuodelle Sopimukset allekirjoittaa johtava rehtori ja talouspäällikkö. Valtuutetaan Forssan kaupungin tekninen johtaja hyväksymään hinnankiinnitykset Yh 148 Päätös: Hyväksyttiin.

25 Hallitus TAMMELAN TILARATKAISUT Yh 149 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus hyväksyi sopimusehdotuksen tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt sopimusehdotusta. Tammelan kunnan sivistystoimi otti kuitenkin yhteyttä vanhan pajan saamiseksi Wahren-opiston käyttöön alkaen. Yhtymähallitus päätti kokouksessa luovuttaa tilan asti käyttökorvauksia vastaan ja käynnistää uudet neuvottelut Tammelan kunnan kanssa tilojen luovuttamisesta (vanha paja, vanha koulu, omakotitalo, varasto ja em. rakennuksia ympäröivät piha-alueet) alkaen Tammelan kunnalle. Yhtymähallitus nimesi neuvottelijoiksi Eino Järvisen, Marjut Kallioisen, Ossi Stenholmin, Tuula Koivulan ja Emmi Rannan. Neuvottelut käytiin Tammelan kunnan edustajien kanssa (poissa olivat Ossi Stenholm ja Emmi Ranta). Neuvotteluissa sovittiin, että Forssan ammattiinstituutti luopuu hallinnassaan olevista vanhasta pajasta ja vanhasta omakotitalosta ja niiden tontinosista (lukuun ottamatta polttouunin aluetta omakotitalon läheisyydessä) ja ne siirtyvät takaisin Tammelan kunnan hallintaan. Samassa yhteydessä asennetaan sähkön, lämmön ja veden seurantamittarit, jotta kumpikin taho voi maksaa todelliset aiheuttamansa kustannukset. Neuvotteluissa sovittiin myös, että Forssan ammatti-instituutti korjaa vanhan koulun seinästä yhden kohdan, jossa vesi on valunut suoraan seinään ja asentaa rännin ko. kohtaan. Tammelan kunta lupasi neuvotteluissa asentaa vanhaan kouluun lisäilmanottoaukot. Päärakennus, vanha puukoulu, varastorakennus ja näiden tontinosat jäävät kuntayhtymän hallintaan ja ylläpidettäväksi (hallintasopimuksen mukaan ). Kuntayhtymän ei tarvitse erikseen pyytää lupaa Tammelan kunnalta vuokratessaan vanhaa puukoulua kolmannelle osapuolelle. Sekä Tammelan kunta että koulutuskuntayhtymä pyrkivät löytämään uuden käyttötarkoituksen em. tiloille. Asian tiimoilta pidetään tarvittaessa vuosittain neuvottelu.

26 Joht.reht..: Siirretään Tammelan kunnan hallintaan Tammelan Norrintien kiinteistöstä vanha paja ja vanha omakotitalo tontin osineen alkaen, jolloin Tammelan kunta siirtyy vastaamaan kaikista ko. rakennuksiin ja tontin osiin liittyvistä vastuista ja todellisista kustannuksista. FAI korjaa vanhan koulun seinästä yhden kohdan, jossa vesi on valunut suoraan seinään ja asentaa vesikourun ko. kohtaan. Yh 149 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 30.9.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 11.10.2016 klo 19.00 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 65 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio KOKOUSKUTSU 9 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.10.2012 1 KOKOUSAIKA Torstai 11.10.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Suoratie 1, Kokemäki, auditorio

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. kesäkuuta 2016 kello 18.00 19.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 29. elokuuta 2013 kello 18.00 20.10 Kokouspaikka Kunnanvirasto Kosken Op:n auditorio ( Htp:n valokuituesittely 18.00 18.30 ) Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa

Lisätiedot

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo

Hallitus 4/2015. Keskiviikko klo KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 29.4.2015 klo 15.00 15.55 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, G-rakennuksen neuvottelutila, Piilolantie

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 27. elokuuta 2015 kello 15.45 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. heinäkuuta 2013 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs

Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka 113, 1. krs KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 11.5.2012 1 KOKOUSAIKA Tiistai 22.5.2012 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto, Myllykatu 10, Harjavalta, luokka

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 1/2013 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Perjantai 22.2.2013 klo 9.00 11.01 Kaupunginhallituksen kokoushuone, Harjukatu 23, 2. kerros OSALLISTUJAT Esa Martikkala

Lisätiedot

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo

TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017. Kokousaika Maanantai klo 1 KINNULAN KUNNAN PÖYTÄKIRJA TARKASTUSLAUTAKUNTA 2/2017 Kokousaika Maanantai 16.1.2017 klo 9.15 9.27 Kokouspaikka Kunnantalo valtuustosali et läsnä varaet läsnä Pj Pauli Salonpää (x) Ari Urpilainen ()

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, Noormarkku Yhtymähallitus 16.6.2016 1 AIKA Torstai 16.6.2016 klo 16.50-17.45 PAIKKA Noormarkun Ruukki, Laviantie 14, 29600 Noormarkku PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Viranomainen PÖYTÄKIRJA 6/2010 KOKOUSAIKA Torstai 14.10.2010 klo 18 20.30 KOKOUSPAIKKA Saarijärven kaupungintalo OSALLISTUJAT Kutsutut et Muut Launonen Jorma Koskinen Satu vpj. Hintikka Maija Lehtonen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 2.3.2010 klo 16.30-18.55 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta

Lapuan kaupungin tarkastussäännön 5 : Tilintarkastajan valinta Tarkastuslautakunta 3 05.03.2013 Kaupunginhallitus 3 18.03.2013 Kaupunginvaltuusto 4 25.03.2013 Tarkastuslautakunta 22 18.04.2016 Tilintarkastajan valinta vuosille 2013-2016 / option käyttäminen vuosille

Lisätiedot

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx.

LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI Koulutuksen järjestäjän nimi. Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka. pv.kk.xxxx. LIITE 1 PÄÄTÖSMALLI 27.8.1998 Koulutuksen järjestäjän nimi Lähiosoite (PL, jos on) Postinumero ja postitoimipaikka pv.kk.xxxx xxx/430/xxxx KOULUTUKSENJÄRJESTÄMISLUPA. Opetusministeriö on ammatillisesta

Lisätiedot

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan

Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen investointiohjelmaan Palvelutuotannon lautakunta 88 7.08.05 Kunnanhallitus 80 4.09.05 Kunnanvaltuusto 97.0.05 Kirkkonummen pääkirjaston peruskorjauksen ja laajennuksen hankesuunnitelman hyväksyminen ja hankkeen sijoittaminen

Lisätiedot

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo

Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus. Maanantai klo Viranomainen KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 01/2010 TUUSNIEMEN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 11.01.2010 klo 17.00 19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana)

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta

TERVEYDENHUOLON KY. Tarkastuslautakunta TERVEYDENHUOLON KY. 1 Kokousaika Ti 31.5.2016 klo 15.00 18.30 Paikka Muonion kunnanvirasto, valtuustosali Jäsenet: Läsnä Varsinaiset jäsenet Varajäsenet Birgitta Eira. puheenjohtaja Anne-Mari Keimiöniemi,

Lisätiedot

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana.

ESITYS: Merkitään tiedoksi. Laaditaan kriisitiedottamissuunnitelma vuoden 2010 aikana. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän YHTEISTOIMINTARYHMÄN PÖYTÄKIRJA 2/2010 Aika: Tiistai 13.4.2010 klo 14.30 15.40 Paikka: Läsnä: Iso kokoushuone Tuula Koivula, työsuojelupäällikkö Emmi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.10.2011 klo 11.30 12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 26.2.2015 1 AIKA Torstai 26.2.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Aika kello LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT ASIAKIRJAT Puheenjohtaja Aika 21.10.2003 kello 14.00-14.50 Paikka Ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA. Keskiviikkona klo KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2013 Sivu 21 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Keskiviikkona 23.10.2013 klo 18.00 19.35

Lisätiedot

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA

LAITILAN KAUPUNKI Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009. Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Vakka-Suomen musiikkiopiston johtokunta 1/2009 Kokousaika 4.2.2009 klo 18.30-19.30 Kokouspaikka Kaupungintalo, kokoushuone 232 Keskuskatu 30, LAITILA Läsnä Muut osallistujat Anneli Vuorio, puheenjohtaja

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 21.5.2014 1 (5) Kokousaika 21.5.2013 klo 18.00 20.02 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Kajander Rauno Reino Kallio Hellevi Kulmala Teija

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija

PÖYTÄKIRJA Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja. Itämetsä Risto Järvinen Kaija KIRKKONEUVOSTO 3/2016 1 (6) Aika Keskiviikko 4.5.2016 klo 17:27-18:20 Paikka Seurakuntakeskus Saapuvilla olleet Reinikainen Kimmo puheenjohtaja Alanen Nina varapuheenjohtaja Itämetsä Risto Järvinen Kaija

Lisätiedot

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs)

Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) KOKOUSKUTSU 3 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 20.3.2015 1 KOKOUSAIKA Torstai 26.3.2015 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka (1. krs) 9 Kuntayhtymän

Lisätiedot

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen

jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen Aika: 28.1.2016 klo 18.15 20.00 Paikka: Pappila Osallistujat Päätöksen tekijät Henttinen Harri Ali-Löytty Lahja Bergius Panu Forsman Maria Kankainen Markku Kesola Anneli Luukas Maria-Anne Sorva Valto Vaasvainio

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS

KIRKKONEUVOSTO KUULUTUS 1 KUULUTUS Rautalammin seurakunnan kirkkoneuvoston 20.09.2016 pidetyn kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä 26.09.2016-27.10.2016 Rautalammin seurakunnan kirkkoherranvirastossa

Lisätiedot

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18.

Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: Kokoustiedot Aika Maanantaina kello 18. Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU 15/2016 Kunnanhallitus Laatimispäivämäärä: 7.9.2016 Kokoustiedot Aika Maanantaina 12.9.2016 kello 18.30 Käsiteltävät asiat Paikka Jämijärven keskuskoulu, taideluokka 191 KOKOUKSEN

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 16. huhtikuuta 2015 kello 17.00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Kunnanvirasto Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Tuija Välimaa

Lisätiedot

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone

Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 6/2012 73 Kokousaika Keskiviikko 31.10.2012 klo 18-19.37 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet läsnä poissa Jalli Marja

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2016 Sivu 45 (51) Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 16.5.2016 kello 18.00-19.30 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Konneveden

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki Yhtymähallitus 25.8.2016 1 AIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00-18.15 PAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen

NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta Marianne Karttinen jäsen Markku Niskanen NOKIAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 Tarkastuslautakunta 2013 2016 KOKOUSTIEDOT Kokousaika Torstai 8.10.2015 klo 13.00 14.40 Kokouspaikka Kokoushuone Tapsa, Harjukatu 23 OSALLISTUJAT Esa Martikkala puheenjohtaja

Lisätiedot

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8)

KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) KEURUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 11/2016 1(8) Tarkastuslautakunta 19.12.2016 AIKA 19.12.2016 klo 17:00-18:25 PAIKKA Rantakartano Pöyhölä, Pöyhöläntie 72, Keuruu KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 56 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014

33 Vastineet tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen 2014 Puumala Pöytäkirja 8/2015 1 (8) Aika 02.09.2015, klo 14:00-15:50 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 29 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 30 Pöytäkirjan tarkastus 31 Talousarvio

Lisätiedot

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA

MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 Kirkkoneuvosto MAANINKA PÖYTÄKIRJA MAANINGAN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 1 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Ti klo 18.30 20.20 Paikka Virastotalo Läsnä Arto Penttinen kirkkoherra, puheenjohtaja Pauli Hujanen varapuheenjohtaja Hannu Luostarinen Marjut

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali

LEMIN KUNTA 1/ Sivistyslautakunta klo Kunnanvirasto 1, valtuustosali 1/2010 1 Sivistyslautakunta 26.1.2010 klo 18.00 18.50 Kunnanvirasto 1, valtuustosali Risto Pietiläinen Mervi Rings Jari Heikka Hannu Hakonen Tarja Kohonen Ari Alaoutinen Raija Liisa Tikka puheenjohtaja

Lisätiedot

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto

TOIVAKAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2013 Kirkkovaltuusto Aika Keskiviikko 18.12.2013 klo 18.00-20.15 Paikka Seurakuntakoti Jäsenet = läsnä Karanta, Janne Kautto, Jorma Korhonen, Marja Kuustie, Liisa Marttinen, Pentti Nummi, Satu Ojonen, Sointu Puttonen, Ritva

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema

, klo 8.00 taloustoimisto, Riihikosken terveysasema Yhtymävaltuusto 10.12.2014 26 Kokousaika 10.12.2014 klo 17.00 18.53 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Muut osallistujat Kajander Rauno Kallio Reino Ketola

Lisätiedot

Kunnantalon kokoushuone

Kunnantalon kokoushuone Jämijärven kunta KOKOUSKUTSU Tekninen lautakunta Laatimispäivämäärä: 31.10.2016 Kokoustiedot Aika Tiistai 15.11.2016 Paikka Kunnantalon kokoushuone Käsiteltävät asiat 71 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto

JANAKKALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2016 Kirkkoneuvosto Aika 14.6.2016 klo 17.30-18.22 Paikka Turengin seurakuntakeskus Läsnä Riikonen Pekka puheenjohtaja Ahvenjärvi Seppo jäsen Elo Joonas jäsen Ilmarinen Liisa varapuheenjohtaja Lehtonen Riitta jäsen Heikkinen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/ Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 18 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2016 15 Hyvinvointilautakunta 12.04.2016 AIKA 12.4.2016 klo 18:09 20:35 PAIKKA Peiponpellon päiväkodin ruokasali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 11 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT AMMATILLISEN KOULUTUKSEN OPISKELIJAHALLINNON KOULUTUSPÄIVÄT Ammatillinen lisäkoulutus 3.9.2013 Kuopio 5.9.2013 Tampere 10.9.2013 Helsinki 12.9.2013 Oulu Antti Markkanen Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta

Lisätiedot

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84

Nuorisovaltuuston kokous Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS KOKOUKSEN AVAUS... 84 PÖYTÄKIRJA 82 Nuorisovaltuuston kokous 7.12.2015 AIKA 7.12.2015 klo 16.45 PAIKKA Nuorisotila nurkka KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 84 2 KOKOUKSEN AVAUS... 84

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Tiistai 11. lokakuuta 2016 kello 18.00 19.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Muut saapuvilla olleet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 4. syyskuuta 2014 kello 18.00 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Jari Laurila pj Esko Syrjälä j. Kimmo Kupi j. Pirjo Leino j. Elina Rauhala j. Läsnä Poissa Muut saapuvilla

Lisätiedot

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta

Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 Sivistyslautakunta Kosken Tl kunta Pöytäkirja nro 2 / 2014 21 Kokousaika Keskiviikko 5.3.2014 klo 18-19.40 Kokouspaikka Kosken Tl kunnanvirasto, kunnanhallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet varajäsenet Jalli Marja pj.

Lisätiedot

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen

Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2014 Erityisteema: Koulutuksen läpäisyn edistäminen ja keskeyttämisen vähentäminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto

Lisätiedot

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto

MÄNTYHARJUN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 11/2016 Kirkkoneuvosto KIRKKONEUVOSTO Kokous 11/2016 Aika Keskiviikko 9.11.2016 klo 17.30 20.25 Paikka Pertunmaan seurakuntatoimisto, As Oy Lummeranta Läsnä Jäsenet Ann-Maarit Joenperä, puheenjohtaja Ari Hartonen Kristiina Häkkänen

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu

KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto. Konneveden kunnantalo, Konnevesisali. 1 varavaltuutettu KONNEVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2011 Sivu 42 (51) Valtuusto KOKOUSAIKA Maanantai 14.11.2011 kello 18.00-18.15 KOKOUSPAIKKA Konneveden kunnantalo, Konnevesisali SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET 19 valtuutettua LIITE

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki

KOKOUSAIKA Torstai klo Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki KOKOUSKUTSU 6 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 18.8.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 25.8.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Muuntamo kesäkahvila, Seuratalonrinne 1, Kokemäki 40

Lisätiedot

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen

Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen hyväksyminen Tekninen lautakunta 75 18.11.2015 Kunnanhallitus 298 07.12.2015 Kunnanhallitus 175 29.06.2016 Rautavaaran paloaseman suunnitelmien hyväksyttäminen ja rakentamispäätöksen valmistelu/rakentamispäätöksen

Lisätiedot

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA

KOSKEN TL TEKNINEN LAUTAKUNTA Kokousaika Torstai 7. helmikuuta 2013 kello 19.00 20.40 Kokouspaikka Kunnanvirasto Saapuvilla olleet jäsenet Läsnä Poissa Jari Laurila pj x Esko Syrjälä j. x Kimmo Kupi j. x Pirjo Leino j. x Elina Rauhala

Lisätiedot

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7)

19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Kunnanhallitus 39 06.02.2017 Kunnanvaltuusto 19 20.02.2017 19 Sote-palveluiden kilpailutus - kilpailutuksen käynnistäminen - esitys valtuustolle (ohm. 7) Khall 06.02.2017 39 Sote-kilpailutukseen asetettu

Lisätiedot

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIA ESITYSLISTA 2 Yhtymäkokous KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 1 YHTYMÄKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA 2 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 3 PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Liite 4 ESPOON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ OMNIAN TALOUSARVIO

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/ KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Tekninen lautakunta 2/2015 11 Kokousaika 31.3.2015 kello 18.00 18.55 Kokouspaikka Oripään kunnanvirasto Läsnä Mäntysaari Kalevi, Kankare Tarmo, Hörkkö Pirjo Koski Eija Lintumaa

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon

SISÄLLYSLUETTELO. Ote: Kuntayhtymähallitus Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon LIITE 1 Tarkastuslautakunta 8.11.2016 56 SISÄLLYSLUETTELO Ote: Kuntayhtymähallitus 13.10.2016 103 Hallituksen vastaus tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa 2015 esitettyyn yhteenvetoon 103 Hallituksen

Lisätiedot

Y h t y m ä v a l t u u s t o

Y h t y m ä v a l t u u s t o LIITE 2 Y h t y m ä v a l t u u s t o KOKOUSKUTSU/ESITYSLISTA 1/2016 Kokousaika Tiistai 24.5.2016 klo 16.30 Kokouspaikka Ammattiopisto Tavastian auditorio, Hattelmalantie 8 KÄSITELTÄVÄT ASIAT 1 Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto

PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/ Kirkkovaltuusto PUUMALAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KIRKKOVALTUUSTON KOKOUS Aika: Tiistaina klo 19.30 19.43 Paikka: Seurakuntatalo Läsnä: Valtuutetut: läsnä poissa Auvinen Marketta Huhtinen Kaija Karjalainen Esa Kautonen

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015

JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 JOUTSAN SEURAKUNTA KOKOUSKUTSU 7/2015 Kokousaika 29.10.2015 klo 16.30 Kokouspaikka Joutsan seurakuntakoti, kokoushuone Käsiteltävät asiat 80 Kokouksen avaus 81 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot