LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen Petri Lehtonen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Essi Torkkomäki Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 125 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 126 valinta 127 Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudulle 128 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2010 Fai:lle 129 Vanhustyön erikoisammattitutkinnon opetussuunnitelman ja koulutuksen aloittamisen hyväksyminen 130 Saksankatu 27 peruskorjaus 131 Saksankatu 27 ja auto-osasto/vuoden 2011 peruskorjauksen toteutus 134 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 135 Taksojen ja hinnoitteluperusteiden tarkistaminen 136 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 137 Tietokoneiden hankinta 138 Yhdistelmäuunin hankinta

2 139 Talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 140 Vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 141 Uusi oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 142 Kannettavien tietokoneiden hankinta 143 Päätökset ja kirjelmät 145 Hallitilan vuokraaminen 146 Hankintaohjeen päivittäminen 148 Sähköenergian hankinta 149 Tammelan tilaratkaisut Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

3 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 125 Joht.reht Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 125 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 126 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 126 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Essi Torkkomäki ja Ossi Stenholm. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

5 Hallitus JÄRKIVIHREÄ KOULUTUSKLUSTERI FORSSAN SEUDULLE Tj 44 Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudulle hanke ( ) on jatkohakemus hyvin sujuneelle Voorumi-hankkeelle, Hankkeen rahoittaja on Ely-keskus ja ideana on jalkauttaa Forssan seudun elinkeinopainotteisen strategian mukaista toimintaa oppilaitos ja yritysyhteistyökuviossa (strategian painotukset ovat: ympäristö ja energia, vihreä logistiikka, hyvinvointi ja teolliset klusterit) tehdä uusia järkivihreitä koulutus/asiantuntijatuotteita nostaa Forssan seudun koulutuskaupunki-imagoa tehdä yhteistyötä Forssan seudun eri oppilaitosten kanssa (Fai, Faktia, HAMK Forssa, Eerikkilän urheiluopisto ja Ypäjän hevosopisto) Hankkeen hakijaorganisaatio on HAMK ja kustannusarvio euroa. ESR-rahan osuus on euroa, kuntarahan osuus euroa ja oppilaitosten osuus ( 5583,33/oppilaitos) jakautuneena kolmelle vuodelle. Fai on varannut talousarvioonsa ESR- projekteille rahaa vuodelle euroa ja vuosille 2012 ja euroa. Muita ESR-hankkeita vuodelle 2011 ei tällä hetkellä ole. Muihin projekteihin on talousarviossa varattu euroa, joihin kuuluu aiemmin hyväksytty Opelix-hanke (Avin osaava-ohjelma). Joht.reht..: Osallistutaan Järkivihreä koulutusklusteri Forssan seudullehankkeeseen edellytyksenä, että se tapahtuu vuoden 2011 talousarvioon varattujen määrärahojen puitteissa. Tj 44 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 127 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Hallitus AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAATUPALKINTO 2010 FAI:LLE Tj 45 Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto on ammatillisten koulutuksen järjestäjien keskuudessa arvostettu laatusuoritus vuosittain. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnot myönnetään osana tuloksellisuusrahoitusta ammatillista koulutusta antaville koulutuksen järjestäjille tunnustuksena toiminnan, tulosten ja toiminnan jatkuvan kehittämisen laadusta sekä esimerkillisestä työstä ammatillisen koulutuksen kehittämisessä. Ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon avulla tuetaan ja kannustetaan ammatillisen koulutuksen järjestäjiä ja koulutusorganisaatioita perustehtäviin liittyvään jatkuvaan laadun arviointiin ja kehittämiseen. Tavoitteena on myös löytää parhaita käytäntöjä muiden organisaatioiden oppimisen perustaksi. Laatupalkinnon kohteet ja kriteerit luovat myös puitteet koulutuksen järjestäjän oman toiminnan jatkuvalle itsearvioinnille. Lisäksi laatupalkintojen avulla pyritään edistämään ammatillisen koulutuksen tunnettavuutta, arvostusta ja vetovoimaisuutta. Vuosittaisilla painopistealueilla kiinnitetään huomiota erilaisiin erityisteemoihin. Vuonna 2010 erityisteemana oli opettajien työelämäosaamisen kehittäminen ja työpaikkaohjaajien koulutus. Huomiota kiinnitettiin siihen, miten koulutuksen järjestäjä varmistaa opettajien ammattitaidon ajantasaisuuden ja yhdessä työelämän kanssa osaavien työpaikkaohjaajien saatavuuden. Opetusministeriö jakaa vuosittain enintään neljä laatupalkintoa sekä harkinnan mukaan kunniamainintoja erityisansioista yksittäisellä arviointialueella. Vuonna 2010 laatupalkinnon sai 2 koulutuksen järjestäjää, Forssan ammattiinstituutti ja Helsingin diakoniaopisto, Turun aikuiskoulutussäätiö sai kunniamaininnan. Palkintosumma, vähintään euroa, on tarkoitettu käytettäväksi koulutuksen järjestäjän toiminnan kehittämiseen. Palkinnon suuruuteen vaikuttaa koulutuksen järjestäjän opiskelijamäärä siinä toiminnassa tai yksikössä, jolle laatupalkinto haetaan. Forssan ammatti-instituutti haki laatupalkintoa koko oppilaitoksena (930 opiskelijaa). Palkintosumman kokoa ei ole vielä ilmoitettu. Laatupalkinnon myöntäminen pohjautuu ennalta määriteltyihin kriteereihin ja niihin perustuvaan koulutuksen järjestäjän oman toiminnan arviointiin sekä ulkoiseen arviointiin.

7 Hallitus Vuoden 2010 laatupalkintokilpailussa koulutuksen järjestäjän oli osoitettava erinomaisuutta seuraavilla toiminta-alueilla: johtajuus, toimintaperiaatteet ja strategia, henkilöstö, kumppanuudet ja resurssit, prosessit, asiakastulokset, henkilöstötulokset, yhteiskunnalliset tulokset, keskeiset suorituskykytulokset. Opetusministeriö asettaa ammatillisen koulutuksen laatupalkintokilpailua varten ammatillisen koulutuksen ja arvioinnin asiantuntijoista kootun palkintolau takunnan, johon jäsenet on kutsuttu kolmikantaperiaatteen mukaisesti. Lisäksi arviointiryhmässä on koulutuksen järjestäjän, työelämän, yhteistyökumppaneiden, opettajien ja opiskelijoiden edustus. Ensimmäisessä vaiheessa Opetushallitus valmistelee esikarsinnan palkintotoimikunnalle. Toiseen vaiheeseen valitaan 10 hakemusta, jotka arviointiryhmä pisteyttää ennalta määriteltyjen kriteereiden mukaan. Tämän arvioinnin perusteella kolmanteen vaiheeseen valitaan kuusi organisaatiota, joihin arviointiryhmä tekee yhden päivän mittaisen arviointikäynnin. Lopuksi palkintotoimikunta tekee esityksen palkittavista organisaatioista Opetusministeriölle. Forssan ammatti-instituutti on saanut ammatillisen koulutuksen laatupalkinnon myös 2005, jolloin erityisteemana oli erilaiset oppijat ammatillisessa koulutuksessa. Lisäksi oppilaitokselle on myönnetty Maaherran laatupalkinto vuonna 2003 kunnianhimoisesta ja työelämälähtöisestä opetuksesta sekä rohkeasta yhteiskunnallisen vastuun kantamisesta. Laatupalkinnon voittaessaan koulutuksen järjestäjä ei saa osallistua kilpailuun kolmeen vuoteen. Lopullinen seikkaperäinen arviointiraportti on luvattu kahden viikon sisällä palkintojenjakotilaisuudesta ( ) oppilaitokseen ja se saatetaan tiedoksi yhtymähallitukselle. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Tj 45 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 128 Päätös: Hyväksyttiin. Ammatillisen koulutuksen laatupalkintotoimikunnan oppilaitoskohtainen palauteraportti päätöksissä ja kirjelmissä 143.

8 Hallitus VANHUSTYÖN ERIKOISAMMATTITUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN JA KOULUTUKSEN ALOITTAMISEN HYVÄKSYMINEN Tj 46 Fain ja Faktian välillä on sovittu, että Forssan ammatti-instituutti pääsääntöisesti tarjoaa sosiaali- ja terveysalan koulutusta paikkakunnalla. Vanhustyön erikoisammattitutkinto kuuluu sosiaali- ja terveysalan koulutukseen. Vanhustyön erikoisosaamiselle on tarvetta kaikkialla maassa Forssa mukaan lukien, koska ikääntyneen väestön osuus lisääntyy koko ajan. Metsäalan koulutuksen vielä toimiessa, yksikössä järjestettiin Metsämestarin erikoisammattitutkintokoulutusta. Koulutukseen saatiin ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutta. Koska metsäalan koulutus on loppunut, on tätä rahaa mahdollisuus nyt käyttää vanhustyön erikoisammattitutkinnon järjestämiseen. Valtionosuuden määrä vuodelle 2011 määräytyy aiempien toteutuneiden opiskelijatyövuosien mukaan ja on vuodelle opiskelijatyövuoden verran (omaehtoinen ja henkilöstö -koulutus) eli ,14 euroa. Ryhmään voivat osallistua myös oppisopimusopiskelijat. Vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on luettavissa oppilaitoksen intranetissa, jonne yhtymähallituksen jäsenet ovat saaneet käyttäjätunnuksen ja salasanan aiemmin. Joht.reht..: Hyväksytään vanhustyön erikoisammattitutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma ja aloitetaan ko. koulutus vuonna Tj 46 Päätös: Hyväksyttiin. Yh129 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Hallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS Tj 47 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Suurin osa määrärahasta käytetään päärakennuksen aulan alueen remonttiin, mutta osa määrärahasta on suunniteltu käytettäväksi vuoden 2012 remonttien suunnitteluun. Vuonna 2011 toteutetaan vuoden 2012 peruskorjausten suunnittelu, jota varten seuraavilta yrityksiltä on pyydetty tuntihinta. Ko. yritykset ovat toteuttaneet remontin ensimmäisen osan suunnittelutyöt (pääaulan alue, autoosasto). Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Päärakennuksen remontti jaetaan vuosille Vuonna 2012 on tarkoitus remontoida päärakennuksen ulkopintoja (ikkunat, katon reunapellitys, ulkoverhous), kunnostaa pääsisäänkäynnin ympäristöä sekä remontoida alakäytävän tiloja. Remontin sisältö esitellään kokouksessa. Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Arkkitehtuuritoimisto 55 Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy 43 Insinööritoimisto Hewair Oy 56 EM-suunnittelu Oy 50 Tuntihinta alv 0 Kauno Mäkilä on toiminut Forssan ammatti-instituutin peruskorjausten valvojana ja hän on edelleen luvannut olla käytettävissä. Mäkilällä ei ole enää yritystoimintaa vuoden 2011 alusta, joten hänelle on tarkoitus maksaa tuntiperusteisesti palkkatyönä. Kauno Mäkilän tuntihinta on 45. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hyväksytään tuntihinnat vuodeksi 2011 ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy, Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy, Insinööritoimisto Hewair Oy ja EM-Suunnittelu Oy. Valitaan valvojaksi Kauno Mäkilä.

10 Tj 47 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 130 Päätös: Hyväksyttiin. Jorma Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi toimeksiantosuhdejääviyden perusteella.

11 Hallitus SAKSANKATU 27 JA AUTO-OSASTO / VUODEN 2011 PERUSKORJAUKSIEN TOTEUTUS Tj 48 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten JA euron määräraha autoosaston peruskorjausta varten. Vuonna 2011 toteutettavien peruskorjausten suunnitelmat ovat laatineet seuraavat yritykset: Arkkitehti: Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Rakennesuunnittelu: Arkkitehtuuritoimisto Esko Mikkola Oy Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy EM-suunnittelu Oy Kokouksessa esitellään suunniteltujen remonttien laajuus. Kokouksessa ovat nähtävillä piirustukset, urakkaohjelma, urakkarajaliite, työselitys ja turvallisuusliite. Auto-osaston peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa 4-7/2011 ja päärakennuksen aulan alueen remontti 6-7/2011. Ko. remontit yhdistetään yhdeksi urakaksi johtuen siitä, että kumpikaan urakka ei yksinään ole kovin suuri ja näin voidaan säästää urakoiden yleiskustannuksissa. Joht.reht : Hyväksytään suunnitellut peruskorjaukset ja piirustukset ja yhdistetään peruskorjauksien toteutus yhdeksi kokonaisuudeksi. Käynnistetään julkinen kilpailutus peruskorjauksen eri urakoista. Tj 48 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 131 Päätös: Hyväksyttiin. Jorma Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi toimeksiantosuhdejääviyden perusteella.

12 Hallitus YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 51 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 18 Jäsenen vaihtuminen yhtymävaltuustossa 19 Muutosehdotukset vuoden 2010 talousarvioon 20 Yhtymähallituksen varajäsenen valinta jäljellä olevaksi toimikaudeksi 21 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Tj 51 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 134 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Hallitus TAKSOJEN JA HINNOITTELUPERUSTEIDEN TARKISTAMINEN Tj 52 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Yleinen hintataso on noussut jonkin verran. Yhdenmukaistettu kuluttajahintaindeksi kasvoi vuodessa 2,3%. Kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat valtakunnallisesti vuodessa 3,2 prosenttia. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä käsittelee hinnoitteluperusteet kokouksessaan Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Tj 52 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 135 Päätös: Hyväksyttiin.

14 Hallitus ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Tj 53 Yhtymähallitus on päättänyt, että vuokrat sidotaan lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen. Indeksi on kasvanut10/ / ,3:sta 116,9:ään, mutta ei ole vielä saavuttanut 10/2008 indeksilukua, joka oli 117,7. Tämän takia vuokria ei esitetä korotettavaksi muuta kuin asuntolan yksiöiden ja solujen osalta. Tilastokeskuksen mukaan kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat vuoden aikana 3,2 prosenttia. Asumiseen liittyviin maksuihin esitetään noin 3,2 prosentin korotusta. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus ja lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Tj 53 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 136 Päätös: Hyväksyttiin.

15 Hallitus TIETOKONEIDEN HANKINTA Yh 137 Kaikki vuoden 2011 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä n. 100 tietokoneesta. Vuoden 2011 investointiohjelmassa on pc-pöytäkoneiden hankintaan varattu yhteensä euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 42 konetta). Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Hilma-ilmoituskanavalla oli hankintailmoitus määräajalla. Määräaikaan mennessä tarjouksen jätti 1 yritystä, joista kaikkien tarjoukset täyttivät tietokoneille asetetut vaatimukset. Edullisin tarjous oli Hämeenlinnan Toimistotarvikkeella, jonka tietokoneiden kappalehinta oli 589 euroa (alv 0). Joht.reht.: Hankitaan Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta noin 100 tietokonetta hintaan 589 euroa /kpl (alv 0). Yh 137 Päätös: Hyväksyttiin.

16 Hallitus YHDISTELMÄUUNIN HANKINTA Tj 55 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha yhdistelmäuunin hankkimista varten. Tarjouspyynnöt lähetettiin neljään yritykseen ja tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään mennessä. Tarjoukset saatiin neljältä toimittajalta: Kopal Keittiöt Oy, Dieta Heres, Metos Oy Ab, Electrolux Professional Oy. Edullisin tarjous on Electroluxilla: Gourmet 16 GN 1/1 hintaan euroa (alv 0). Ruokahuollolla on jo ennestään samaa merkkiä oleva uuni ja tällöin voidaan myös käyttää hyödyksi jo olemassa olevaa uunivaunua. Uunin laatu on todettu käytössä hyväksi. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht : Hankitaan Electrolux Professional Oy:ltä yhdistelmäuuni liitteenä olevan tarjousvertailun mukaisesti kokonaistaloudellisesti edullisimpana hintaan (alv 0) vuoden 2011 alussa. Hankitaan lisäksi yhdistelmäuuniin sopiva uunivaunu Electrolux Professional Oy:ltä hintaan 1240 (alv 0). Tj 55 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 138 Päätös: Hyväksyttiin.

17 Hallitus TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 56 Vuoden 2011 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia on tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. Opetusministeriön tekemä valtionosuuspäätös vuodelle 2011 esitellään lähemmin kokouksessa. Vuoden 2011 talousarvio on laadittu sen varaan, että toisen asteen yksikköhintarahoitus olisi euroa. Yksikköhintarahaa saadaan kuitenkin budjetoitua enemmän, koska tuloksellisuusrahaa saadaan noin euroa enemmän kuin on budjetoitu ja lisäksi erityisesti tekniikan ja liikenteen yksikköhintarahoitus on suurempi kuin on arvioitu. Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutena saadaan 10 opiskelijatyövuoden perusteella enää vain euroa v (TA-esityksessä euroa). Oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen paikkoja saatiin 250, kun talousarvio on laadittu 240 lisäpaikan mukaan. Mikäli syksyllä 2011 näyttää siltä, että lisäpaikat tulevat käytettyä, talousarviota muutetaan siltä osin. Käyttösuunnitelmiin esitetään mm. seuraavia tarkistuksia: Yksikköhintatuloihin lisätään euroa, josta euroa tuloksellisuusrahoitukseen opetuksen kehittämisen tulosalueelle ja euroa koulutusalojen yksikköhintaan (koulutusalat täsmennetään toteutuman perusteella käyttötalousarvion muutosten yhteydessä syksyllä 2011) Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuuden merkittävän pienenemisen takia vähennetään yksikköhintatuloja sosiaali- ja terveysalalla (vanhustyön erikoisammattitutkinto) euroa ja tekniikan ja liikenteen alalla euroa.

18 Käyttösuunnitelmaehdotukset esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva vuoden 2011 käyttösuunnitelma, joka sisältää em. muutokset. Tj 56 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 139 Päätös: Hyväksyttiin.

19 Hallitus VUODEN 2011 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 57. Ehdotus vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin on vuodesta 2005 lukien sisältynyt sisäisen valvonnan suunnitelma, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Lisäksi ruokapalveluesimiehellä on oikeus hyväksyä työssäoppimisruokailun kustannukset voimassa olevan ohjeistuksen mukaisesti. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2011 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Tj 57 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 140 Päätös: Hyväksyttiin.

20 Hallitus UUSI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 58 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on nyt valmistunut seuraavaan koulutukseen: valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Valmentavan ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on luettavissa oppilaitoksen intranetissa, jonne yhtymähallituksen jäsenet ovat saaneet käyttäjätunnuksen ja salasanan aiemmin. Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma valmentavaan ja kuntouttavaan opetukseen ja ohjaukseen Tj 58 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 141 Päätös: Hyväksyttiin.

21 Hallitus KANNETTAVIEN TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 59 Vuoden 2011 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha kannettavien tietokoneiden (21 kpl) hankkimista varten sähkötekniikan luokkaan. Tarjouspyynnöt lähetettiin viidelle yritykselle Acer Travelmate kannettavista tietokoneista kolmen vuoden takuuajalla. Kolme yritystä jätti tarjouksen määräaikaan mennessä. Edullisin hinta on Hämeenlinnan toimistotarvikkeella, 804 euroa (alv 0). Joht.reht.: Hankitaan 21 kpl Acer Travelmate kannettavia tietokoneita Hämeenlinnan toimistotarvikkeelta hintaan euroa (alv 0). Tj 59 Päätös: Hyväksyttiin. Yh 142 Päätös: Hyväksyttiin.

22 Hallitus HALLITILAN VUOKRAAMINEN Yh 145 Rakennusala esittää ajalle lämpimän hallitilan (n. 80 m2) vuokraamista opetustilaksi Faktia Valmennus Oy:ltä Honkapirtille tehtävän mökin seinäelementtien tekemistä varten. Tällä hetkellä oppilaitoksessa ei ole lämmintä tilaa, jossa elementtejä voitaisiin tehdä ja siirtää pois raskaalla kalustolla. Faktiasta on saatu tarjous, joka on nähtävillä kokouksessa. Tarjous sisältää lämmityksen, sähkön, koneiden ja laitteiden käytön, paineilman, avaimet opettajalle ja sosiaalitilat. Vuokrakustannukset kohdistetaan mökin investointikustannuksiksi. Joht.reht..: Hyväksytään hallitilan vuokraus tarjouksen mukaisella hinnalla (300 / kk + alv 23%).. Yh 145 Päätös: Hyväksyttiin.

23 Hallitus HANKINTAOHJEIDEN PÄIVITTÄMINEN Yh 146 Uudet kansalliset kynnysarvot astuivat voimaan Uudet kynnysarvot hankintalaissa ovat: euroa tavara- ja palveluhankinnat euroa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluhankinnat rakennus- ja käyttöoikeusurakat Yhtymähallitus on hyväksynyt hankintaohjeet, jotka tulivat voimaan Hankintaohjeeseen on päivitetty uudet kynnysarvot sekä päivitetty vanhentuneita tietoja. Joht.reht..: Hyväksytään liitteenä oleva hankintaohjeiden päivitys. Yh 146 Päätös: Hyväksyttiin.

24 Hallitus SÄHKÖENERGIAN HANKINTA Yh 149 Vaasan Sähkö Oy:n kanssa tehty sähköntoimitussopimus on voimassa saakka. Edellisen kerran sähköenergian hankinta kilpailutettiin keväällä Marraskuussa 2010 järjestetyssä uudessa kilpailutuksessa pyydettiin tarjoukset vuosien 2012, 2013 ja 2014 sähköenergiasta. Forssan kaupunki kilpailutti sähköenergian ja kilpailutuksessa olivat mukana Forssan kaupungin ja Vesihuoltoliikelaitoksen lisäksi Forssan Ammatti-Instituutti, Forssa-Asunnot Oy, Forssan Liike-ja teollisuuskiinteistöt Oy, Forssan kaupungin vanhustenkotiyhdistys ry, Faktia Oy sekä Forssan seudun tervveydenhuollon kuntayhtymä. Samat tai vastaavat toimijat olivat mukana kilpailutuksessa myös vuonna Forssan kaupungin tekninen johtaja valitsi kilpailutuksen hoitavaksi konsultiksi Optimaattori Oy:n (myöhemmin konsultti). Konsultti on pyytänyt tarjouksen hankintailmoitospalvelu HILMAN kautta kiinteähintaisella hankintamallilla sekä vuodesta 2007 lähtien KH:n päätöksellä ( ) käytössä olleella salkunhallintaan perustuvalla hankintamallilla. Salkunhallintamallissa sopimushintaa voidaan kiinnittää kolmessa tai neljässä erässä haluttua jaksoa kohti. Pohjahinta määräytyy kiinnitysjaksolle tehtyjen kiinnitysten keskihinnan mukaan ja keskihintaan lisätään myyjän marginaali. Salkunhallintamallin etuna on hinnankiinnitysten hajauttaminen, jolloin markkinahintariskiä voidaan hallita parhaiten. Hinnankiinnitykset vahvistaa kaikkien hankintarenkaan toimijoiden puolesta tehtävää varten nimetty viranhaltija. Tämän on tarkoituksenmukaista olla Forssan kaupungin tekninen johtaja. Tarjoukset on sidottu NordPoolin termiinituotteiden päätöskurssien vuosituotteiden hintoihin. Konsultti on laatinut tarjouksista yhteenvedon, joka on liitteenä. Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht..: Hyväksytään sähköenergian hankkiminen salkunhallintaan perustuvan hinnankiinnitysmallin mukaan ja hyväksytään Kraft&Kulturin tarjous hinnaltaan edullisimpana ajalle ja mahdollinen optio vuodelle Sopimukset allekirjoittaa johtava rehtori ja talouspäällikkö. Valtuutetaan Forssan kaupungin tekninen johtaja hyväksymään hinnankiinnitykset Yh 148 Päätös: Hyväksyttiin.

25 Hallitus TAMMELAN TILARATKAISUT Yh 149 Valtuusto myönsi hallitukselle kokouksessaan valtuudet päättää tilajärjestelyistä Norrintien yksikön osalta. Yhtymähallitus hyväksyi sopimusehdotuksen tilojen osittaisesta luovuttamisesta takaisin Tammelan kunnalle. Tammelan kunnanhallitus ei kuitenkaan hyväksynyt sopimusehdotusta. Tammelan kunnan sivistystoimi otti kuitenkin yhteyttä vanhan pajan saamiseksi Wahren-opiston käyttöön alkaen. Yhtymähallitus päätti kokouksessa luovuttaa tilan asti käyttökorvauksia vastaan ja käynnistää uudet neuvottelut Tammelan kunnan kanssa tilojen luovuttamisesta (vanha paja, vanha koulu, omakotitalo, varasto ja em. rakennuksia ympäröivät piha-alueet) alkaen Tammelan kunnalle. Yhtymähallitus nimesi neuvottelijoiksi Eino Järvisen, Marjut Kallioisen, Ossi Stenholmin, Tuula Koivulan ja Emmi Rannan. Neuvottelut käytiin Tammelan kunnan edustajien kanssa (poissa olivat Ossi Stenholm ja Emmi Ranta). Neuvotteluissa sovittiin, että Forssan ammattiinstituutti luopuu hallinnassaan olevista vanhasta pajasta ja vanhasta omakotitalosta ja niiden tontinosista (lukuun ottamatta polttouunin aluetta omakotitalon läheisyydessä) ja ne siirtyvät takaisin Tammelan kunnan hallintaan. Samassa yhteydessä asennetaan sähkön, lämmön ja veden seurantamittarit, jotta kumpikin taho voi maksaa todelliset aiheuttamansa kustannukset. Neuvotteluissa sovittiin myös, että Forssan ammatti-instituutti korjaa vanhan koulun seinästä yhden kohdan, jossa vesi on valunut suoraan seinään ja asentaa rännin ko. kohtaan. Tammelan kunta lupasi neuvotteluissa asentaa vanhaan kouluun lisäilmanottoaukot. Päärakennus, vanha puukoulu, varastorakennus ja näiden tontinosat jäävät kuntayhtymän hallintaan ja ylläpidettäväksi (hallintasopimuksen mukaan ). Kuntayhtymän ei tarvitse erikseen pyytää lupaa Tammelan kunnalta vuokratessaan vanhaa puukoulua kolmannelle osapuolelle. Sekä Tammelan kunta että koulutuskuntayhtymä pyrkivät löytämään uuden käyttötarkoituksen em. tiloille. Asian tiimoilta pidetään tarvittaessa vuosittain neuvottelu.

26 Joht.reht..: Siirretään Tammelan kunnan hallintaan Tammelan Norrintien kiinteistöstä vanha paja ja vanha omakotitalo tontin osineen alkaen, jolloin Tammelan kunta siirtyy vastaamaan kaikista ko. rakennuksiin ja tontin osiin liittyvistä vastuista ja todellisista kustannuksista. FAI korjaa vanhan koulun seinästä yhden kohdan, jossa vesi on valunut suoraan seinään ja asentaa vesikourun ko. kohtaan. Yh 149 Päätös: Hyväksyttiin.

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 23.4.2013 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Jorma Hacklin Eino Järvinen Marjut Kallioinen Jaakko

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.5.2014 klo 11.30-11.45 Paikka Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 21.8.2012 klo 16.30-17.30 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 15.2.2011 klo 16.30-16.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 4.3.2008 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.6.2012 klo 14-14.45 Paikka Marskin Maja, Loppi Eino Järvinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2 vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.10.2009 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.5.2013 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

11.12.2007 klo 16.30-18.30 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 22.1.2013 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 25.1.2011 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö. 99 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 21.9.2010 klo 16.30 18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 24.1.2012 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2012 klo 11.30-12.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Kati Fonsell

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 20.9.2011 klo 16.30 17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 18.6.2013 klo 14.00-17.15 Paikka Honkapirtti, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 24.5.2011 klo 11.30-12.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 23.10.2012 klo 11.30-11.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.2.2013 klo 16.30-18.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Ansa Mikkola

Lisätiedot

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri

Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 19.02.2008 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT. Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 3.3.2009 klo 16.30-18.35 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 19.4.2011 klo 16.30-17.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 11.12.2012 klo 16.30-18.15 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Kari

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Arto Mäki-Kerttula, joht.reht. sijainen, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.1.2010 klo 16.30-18.05 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Elina Hirvonen Auli Hossi Sanni Junnila

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 24.5.2011 kello 14.00-15.15 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 1.9.2009 klo 16.30-18.00 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Hannu Mustonen Jouni Mäkelä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 12.3.2013 klo 16.30-18.10 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.8.2011 klo 16.30 17.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Mauri Jokinen Aarre Lehtimäki Tiina Tuomisto Sirkku Hohenthal Matti Leino Niina Mikkola Tapani

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka 12.12.2006 kello 16.30 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 25.10.2011 kello 14.00-15.20 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Auli Hossi Sanni

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.25 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 26.08.2008 klo 16.30 18.20 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Hacklin, Jorma Taisto Heinämäki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT. Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika 29.4.2008 klo 16.30-18.40 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa

kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Risto Aaltonen Sari Airo ( 20-24) Kati Fonsell -Laurila

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

KOKOUSPÖYTÄKIRJA 4. SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 7.5.2015 1 AIKA Torstai 7.5.2015 klo 15.30-16.20 PAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone 1 PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju, varapuheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 23.1.2007 16.30-18.45 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Juha

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 20.05.2008 klo 11.30 12.25 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Taisto Heinämäki Maija-Leena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Hannu Mustonen

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 21.4.2015 klo 16.30-17.45 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm

Lisätiedot

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen

Veijo Kaskimäki Iiris-Maija Koivujärvi-Viitala jäsen Harri Kontiainen 1 TEKNINEN LAUTAKUNTA 6/2012 Aika: Torstai 16.8.2012 klo. 19.00-20.50 Paikka: Karvian kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä: Markku Koskela puh.johtaja Kari Tuuliniemi varapuheenjohtaja Veijo

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 23.10.2012 kello 14.00-15.00 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari, 1.

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 24.1.2017 1 AIKA Tiistai 24.1.2017 klo 17.00-18.14 PAIKKA Sataedu Kokemäki, aulaluokka, 1. krs, (Suoratie 1) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 22.5.2007 kello 14.00-14.45 Paikka Ammatti-instituutti Eino Järvinen Kirsi Laine-Mäki Aarre Lehtimäki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka 26.10.2004 kello 11.30-12.05 FAI:n Tammelan toimipiste, Norrintie 4 Tammela Hannu Kallio, 86-97

Lisätiedot

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus

Laatimispäivämäärä Yhtymähallitus KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 12.5.2016 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko18.5.2016 klo 15.00- KOKOUSPAIKKA Sataedu Ulvila, Yhdystie, kokoushuone Trumetari,

Lisätiedot

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2014. Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 11.12.2014 klo 10.00 11.20 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 22.1.2015 1. Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka Yhtymähallitus 22.1.2015 1 AIKA Torstai 22.1.2015 klo 17.00-18.10 PAIKKA Sataedu Kokemäki, Suoratie 1, aulaluokka PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja Ari Harju,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 17.8.2010 klo 16.30 17.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 14.00-18.10 Paikka Urjalan Erän maja, Nuutajärvi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 05.04.2005 kello 16.30-18.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus

SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Kokouspäivämäärä Sivu Yhtymähallitus Yhtymähallitus 20.10.2016 1 AIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00-18.32 PAIKKA Sataedu Kankaanpää, Kokoushuone (Kuninkaanlähteenkatu) PÄÄTÖKSENTEKIJÄT Varsinaiset jäsenet: Varajäsenet: Kalle Virta, puheenjohtaja

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka 22.5.2012 kello 14.00-14.50 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs

KOKOUSAIKA Torstai klo Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs KOKOUSKUTSU 8 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 14.10.2016 1 KOKOUSAIKA Torstai 20.10.2016 klo 17.00 KOKOUSPAIKKA Sataedu Kankaanpää, kokoushuone, 1. krs 53 Yhtymäkokouksen

Lisätiedot

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009

17 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 18 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito. 19 Opetussuunnitelman yhteinen osa. 20 Riskien kartoitus 2009 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka 2.3.2010 klo 16.30-18.55 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö

Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto 2012 Erityisteema: Hyvinvoiva oppimisympäristö Opetusneuvos Tarja Riihimäki Opetusministeriö Ammatillisen koulutuksen laatupalkinto laatupalkinnon tavoitteena on

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014

TERVEYDENHUOLLON KY. Tarkastuslautakunta 10.4.2014 1 Kokousaika To 10.4.2014 klo 15.00 16.15 Paikka Muonion terveyskeskus, ruokasali Jäsenet: Läsnä Keimiöniemi Anne-Mari, pj. Malila Kari Eira Birgitta Kurkela Outi, vj. Poissa Pettissalo Petri Muut saapuvilla

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Harri Kaunisto Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf

Lisätiedot

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen

1 Tarkastuslautakunta PÖYTÄKIRJA 2/ Christer Friskopf. Nina Schulman jäsen 1 KOKOUSAIKA klo 9.10 12.35 KOKOUSPAIKKA Saksankatu 27 A-rakennus, kokoushuone 1014 LÄSNÄ Pauli Marttila puheenjohtaja Tuija Näppinen varapuheenjohtaja Christer Friskopf jäsen Nina Schulman jäsen POISSA

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 4/2014. Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05. Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 4/2014 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Keskiviikko 23.4.2014 klo 15.40 16.05 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, toimiston kokoushuone, Piilolantie

Lisätiedot

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski

Hallitus 11/2015. Torstai klo Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ KOKOUSKUTSU ASIALUETTELO Hallitus 11/2015 KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Torstai 10.12.2015 klo 10.30 11.26 Äänekosken ammatillisen koulutuksen ky, Piilolantie 17, Äänekoski ASIAT Liite

Lisätiedot