LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen klo Vanha Värjäri, Kehräämö, Wahreninkatu 11 Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 67 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 68 valinta 71 Yhtiökokousedustajasta päättäminen 72 Sosiaali- ja terveysalan tilojen vuokraaminen HAMK:lta 73 Faktian tukipalvelutoiminnot 75 Asuntolan vuoden 2015 peruskorjaus 76 Osavuosikatsaus 77 Päätökset ja kirjelmät Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 67 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 67 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 68 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 68 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Leena Vehmas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Yhtymähallitus YHTIÖKOKOUSEDUSTAJASTA PÄÄTTÄMINEN Yh 71 Faktia koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n oli tarvetta pitää ylimääräiset yhtiökokoukset heinäkuussa 2014, koska hallitusten toimintakertomusta oli tilintarkastajan mukaan tarvetta muokata vastaamaan konserniyhtiöiden välisen svop- sijoituksen lainsäädännön vaatimuksia. Luottamushenkilöitä oli vaikea tavoittaa valtuutuksen antamiseen kesäaikana. Puh.joht.: Hyväksytään, että ky:n johtaja/rehtori Tuula Koivula edusti kuntayhtymää Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa ja että hän jatkossa myös toimii kuntayhtymän edustajana yhtiökokouksissa ja ylimääräisissä yhtiökokouksissa em. osakeyhtiöissä toistaiseksi ja varalla ky:n hallituksen puheenjohtaja Ossi Stenholm. Yh 71 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN TILOJEN VUOKRAAMINEN HAMK:LTA Yh 72 Kevään ja kesän 2014 aikana on tehty selvitystä toimintojen siirtämiseksi Viksbergistä Saksankadulle kun osakekauppa Forssan kaupungin kanssa toteutui Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n osalta. Alustavan selvityksen perusteella kaikki muu koulutus pienten järjestelyjen jälkeen saadaan mahtumaan Saksankadulle lukuun ottamatta Faktian liiketoiminta-alan melko mittavaa koulutusta. Koulutus sopisi ihanteellisesti Saksankatu 46:n alakertaan, missä tällä hetkellä on lähihoitajakoulutus. Saksankatu 46:n yläkerrassa on opetussuunnitelmaperusteinen kaupan ja hallinnon alan koulutus. Synergia olisi taattu. Toisaalta Kehräämöllä on paljon tyhjää tilaa sairaanhoitajakoulutuksesta huolimatta. Johtavat viranhaltijat ja soten henkilöstö ovat käyneet tutustumassa Kehräämön tiloihin ja näkemys on, että osa Kehräämön kolmannen ja neljännen kerroksen tiloista n m2, soveltuu lähihoitajakoulutukselle ilman mitään muutoksia. I kerroksen hoito-opin luokat ja auditoriot olisivat yhteiskäytössä erillistä korvausta vastaan. Kosmetologikoulutukselle, joka on osa sosiaali- ja terveysalan koulutusta, löytyisi myös tilaa Kehräämöltä. Saksankadun kosmetologikoulutuksen tilat muutettaisiin tarvittaessa toimistotiloiksi toimistotehtävien laajentuessa, mikä sopisi hyvin jo nyt hallintorakennuksena tunnettuun rakennukseen. Yhteistoiminta toisen asteen kanssa, mitä OKM ammattikorkeakoululta edellyttää, toteutuisi mitä mainioimmin samoissa tiloissa. Tiloihin voisi siirtyä myös hyvinvointikuntayhtymästä kehitystoimintoja. Myös HAMK:n hanketoiminta olisi vahvasti mukana kehittämässä jotakin uutta koulutusta pilottina mitä sote-uudistuskin tuo mukanaan. Hyvinvointikuntayhtymän alueelle taattaisiin paremmin osaavaa työvoimaa kun Kehräämöllä olisi vahva sosiaali- ja terveysalan koulutus, jossa toinen aste ja korkea-aste tekisivät tiivistä yhteistyötä. HAMK:n kanssa on käyty neuvottelu neliövuokrahinnasta, joka on 7 e/m2, sisältäen ylläpitokulut, pääomavuokran ja vuosikorjausvarauksen, mutta hinta ei sisällä siivousta eikä kiinteistönhuoltoa. Kiinteistönhuolto tulisi jäämäänkin Forssan kaupungilta ostettavaksi, koska kaikki sähköinen valvonta ja seuranta toimii koko Kehräämöllä Forssan kaupungin toteuttamana. Siivouksen hoitaminen kuntayhtymän toimesta olisi mahdollista pienen lisäresurssin avulla. Hinnat puuttuvilta osin saadaan yhtymähallituksen kokoukseen. Tällä toimenpiteellä Forssassa tehtäisiin ensimmäisenä jotakin sellaista mitä muualla ei tiettävästi ole, toinen aste ja korkea-aste toimisivat samoissa tiloissa, ja samalla HAMK:n Forssan yksikön toimintaa saataisiin vahvistumaan.

6 Ky joht./reht.: Valtuutetaan ky:n johtaja ja talousjohtaja viemään asiaa eteen päin tavoitteena, että sosiaali- ja terveysalan koulutus Saksankadulta siirtyy Kehräämölle syksyllä Yh 72 Päätös: Hyväksyttiin. Emmi Lintonen poistui tämän pykälän käsittelyn aikana.

7 Yhtymähallitus FAKTIAN TUKIPALVELUTOIMINNOT Yh 73 Faktian tukipalvelutoimintojen järjestämistä kuntayhtymän toimesta on selvitetty kesän aikana siivouksen, kiinteistöhuollon sekä taloushallinnon osalta. Faktian omistamien kiinteistöjen siivouspalvelut on tarkoitus hoitaa vuoden 2015 alusta lukien kuntayhtymän siivouspalveluiden toimesta. Siivouksen osalta saadaan tehostettua toimintaa ja toiminta on näin järjestettynä myös kustannustehokasta. Vuoden 2015 alusta siivoushenkilöstön lisätarve kuntayhtymässä on n. 1,5 henkilöä. Kiinteistöhuollon osalta selvitettiin, olisiko kiinteistöhuoltopalvelut voitu myös siirtää kuntayhtymälle. Tällä hetkellä Faktia hankkii palvelut Forssan kaupungilta. Jotta palveluiden hoitaminen olisi mahdollista, jouduttaisiin Faktian kiinteistöjen hälytysjärjestelmä eriyttämään kaupungin järjestelmästä, mikä edellyttäisi noin euron investointia. Koska toimitiloista on tarkoitus luopua muutaman vuoden sisällä, ei investointi ole järkevä. Nykyisellä kuntayhtymän kiinteistöhoidon resurssilla Faktian kiinteistöhuollon hoitaminen ei myöskään ole mahdollista, vaan vaatisi uuden henkilön rekrytointia. On siis tarkoituksenmukaista hankkia kiinteistönhoitopalvelut edelleen Forssan kaupungilta. Sopimus on voimassa toistaiseksi puolen vuoden irtisanomisajalla. Faktian taloushallintopalvelut on tarkoitus hoitaa kuntayhtymän toimesta vuoden 2016 alusta lukien. Taloushallintopalvelut ostetaan Loimijoen kuntapalvelut Oy:ltä edelleen vuoden 2015 osalta. Taloushallinnon järjestelmiin yhteensovittamiseen liittyvä selvitystyö aloitetaan elokuussa 2014 ja vuoden 2015 aikana toteutetaan tarvittavat järjestelmämuutokset. Ky joht./reht.: Kuntayhtymä hoitaa Faktian omistamien kiinteistöjen siivouspalvelut vuoden 2015 alusta lukien, mutta kiinteistönhoitopalveluita ei toteuteta kuntayhtymän toimesta. Faktian taloushallintopalvelut hoidetaan kuntayhtymän toimesta vuoden 2016 alusta lukien. Yh 73 Päätös: Hyväksyttiin. Jukka Perälä poistui tämän pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Kati Fonsell -Laurila poistui tämän pykälän käsittelyn jälkeen.

8 Yhtymähallitus ASUNTOLAN VUODEN 2015 PERUSKORJAUS Yh 75 Vuonna 2014 toteutetaan asuntolan peruskorjauksen suunnittelu, jota varten on pyydetty tuntihinta ja kattohinta suunnittelutyöstä (sisältäen suunnittelukokoukset, rakennusaikaiset työmaakokoukset ja vastaanottotarkastukset). Kyseiset suunnittelijat ovat jo aiemmin tehneet asuntolaa koskevaa suunnittelutyötä, kun asuntolaa on kunnostettu opiskelijatyönä. Tästä syystä samat suunnittelijat jatkavat peruskorjauksen suunnittelijoina. Arkkitehtisuunnittelusta vastaa oppilaitoksen rakennusosaston osastonjohtaja Jari Kauppi. Rakennesuunnittelun osuus kohteessa on kustannuksiltaan vähäinen, joten tarvittavat rakennesuunnitelmat hankitaan erikseen. Peruskorjaus tulee sisältämään tilamuutoksia, pintojen uusimista/kunnostamista ja ilmanvaihdon ajanmukaistamista. Sähkösuunnittelu: LVI-suunnittelu: Sähkösuunnittelu Macel Oy Insinööritoimisto Hewair Oy Tuntihinta- ja kattohinta ovat seuraavat: Tuntihinta alv 0 % Sähkösuunnittelu Macel Oy 45, ,- Insinööritoimisto Hewair Oy 60, ,- Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Suunnittelutyön kattohinta alv 0 % Ky joht./reht.: Hyväksytään saadut tarjoukset ja valitaan suunnittelijoiksi em. hinnoin Sähkösuunnittelutoimisto Macel Oy ja Insinööritoimisto Hewair Oy. Yh 75 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus OSAVUOSIKATSAUS Yh 76 Opiskelijamäärätietojen saaminen on viivästynyt, joten osavuosikatsausta koskevat tiedot ja taloudellinen tilanne esitellään kokouksessa. Yhteenveto yhtymävaltuuston hyväksymistä sitovista määrällisistä ja taloudellisista tavoitteista vuodelle 2014 ja niiden toteutumisesta esitellään kokouksessa. Vuoden 2014 investointiohjelman toteutuminen mennessä on esitetty liitteenä. Vuoden 2014 talousarvion käyttösuunnitelmiin tehdään tarvittaessa muutoksia yhtymähallituksen kokouksessa FAI raportoi vuosikolmanneksittain Forssan kaupungille ja Tammelan kunnalle toiminnallisten ja taloudellisten konsernitavoitteidensa toteutumisesta. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 77 - viranhaltijapäätökset ja BDO Audiator Oy:n varatuomari Jaana Lehtonen selvittää kuntayhtymä laajentamiseen liittyviä erilaisia vaihtoehtoja juridiikan, talouden ja toiminnan kannalta klo lukien C-rakennuksen kabinetissa Ky.joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 77 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010. AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 12 / 2010 Kunnanhallitus 07.06.2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 07.06.2010 maanantai kello 15.00-19.50 PAIKKA Kauttuan klubi, Ruukinpuisto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 Yhtymähallitus 4.5.2015 1. Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Yhtymähallitus 4.5.2015 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko 29.4.2015 klo 13.30-14.40 Paikka Hämeenlinnan Raatihuone, Raatihuoneenkatu 15, kokoustila Kamreeri Asiat 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus...

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2014 AIKA Torstai 4.12.2014 kello 16.00 18.14 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Technopolis Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris

Lisätiedot