LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka kello Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, kokoushuone Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri 95 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 96 valinta 97 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat 98 Saksankatu 44:n tontin osto 99 oikaisuvaatimus 100 Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 101 Päihdeohjelma ja päihdeongelmaisen hoitoonohjausta koskeva sopimus 102 Virkavapaus toisen palvelukseen siirryttäessä 103 G-rakennuksen lämpökanaalin uusimista ja puuosaston ilmastointia koskevien tarjousten hyväksyminen 104 Kopiokoneiden hankinta 105 Valvontajärjestelmän hankinta 106 Taksat ja hinnoitteluperusteet lukien 107 Vuoden 2007 talousarvion perustana olevien käyttösuunnitelmien tarkistaminen 108 Vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 109 Päätökset ja kirjelmät 110 Tietokoneiden hankinta 111 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Jouni Mäkelä

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 95 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Päätös: Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 96 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Ossi Stenholm ja Barbro Sallinen. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Tarkastuspäiväksi sovittiin

4 Yhtymähallitus Työjaosto YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Tj 41 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa yhtymähallituksen esittämissä asioissa: 13 Muutosehdotukset vuoden 2006 talousarvioon 20 Vuoden 2007 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 21 Opinto-ohjaajan viran perustaminen Saksankatu 46:n tulosalueelle. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Yh 97 Päätös:

5 Yhtymähallitus Työjaosto SAKSANKATU 44:N TONTIN OSTO Tj 42 Kuntayhtymä on vv saanut Forssalta vastikkeetta Saksankatu 27-29:n tonttialueet (nykyinen kortteli no 364). Tuolloin noudatettiin varsin yleistä käytäntöä, että isäntäkunta antaa tonttialueen veloituksetta kuntayhtymälle. Forssan ammatti-instituutin käyttöön luovutetun Saksankatu 46:n kiinteistön hallintasopimuksen mukaan kuntayhtymällä on oikeus lunastaa mennessä Saksankatu 46:n tontti ja rakennukset 4,0 milj. eurolla, johon sisältyy myös tontin arvioitu arvo. Kuntayhtymä sai Forssalta v veloituksetta käyttöoikeuden Saksankatu 44:n tonttiin (no ), jolle FAI:n oppilastyönä rakennettiin v omakotitalo (100 m2, krs-ala 156 m2 ja 455 m3). Käyttöoikeus koski rehtorin virka-asunnon tonttia. Mitään erillistä sopimusta ei käyttöoikeudesta ole kuitenkaan koskaan tehty. Omakotitalo toimii edelleenkin FAI:n henkilöstön palvelussuhdeasuntona. Saksankatu 44:n tontti sijaitsee aivan Forssan ammatti-instituutin yhteydessä. Rakennukselle olisi jatkossa oppilaitostoimintaan liittyvää käyttöä, mutta mm. sen lämpöeristys edellyttää perusteellisempaa korjausta. Korkeavahan käyvä m2-hinta omakotitalotontille on n. 8,40 e/m2. Tontin pintaala on m2. Yhtymähallitus on päättänyt esittää Forssan kaupungille, että se myisi kuntayhtymälle Saksankatu 44:n tontin hintaan euroa. Forssan kaupunginhallitus on päättänyt myydä ko. tontin ja toivoo, että kauppakirja allekirjoitettaisiin vuoden 2006 puolella. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi Saksankatu 44:n tontin ( ) oston Forssan kaupungilta hintaan euroa. Päätettiin siirtää asian käsittely suoraan yhtymähallituksen päätettäväksi. Yh 98 Päätös: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi Saksankatu 44:n tontin ( ) oston Forssan kaupungilta hintaan euroa.

6 Yhtymähallitus Työjaosto TASA-ARVO- JA YHDENVERTAISUUSSUUNNITELMA Tj 44 Yhteistoimintaryhmä on päättänyt, että esimiehille monistetaan Forssan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tavoite- ja toimenpideosa ja että esimiehet käsittelisivät asiaa työpaikkakokouksissaan mennessä vastaten seuraaviin kysymyksiin: voidaanko Forssan kaupungin asettamia tavoitteita ja toimenpiteitä soveltaa myös FAI:ssa? olisiko joku tavoitteista/toimenpiteistä sellainen, että sitä tulisi täsmentää tai tarkistaa ja miten? mitä muita tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyviä tavoitteita ja/tai toimenpiteitä olisi FAI:ssa asetettava? Annettujen vastausten perusteella Forssan kaupungin suunnitelma on lähes sellaisenaan sovellettavissa FAI:ssa. Liitteenä on alustava ehdotus tasa-arvoja yhdenvertaisuussuunnitelmaksi. Toteutumista seurataan vuosittain ensisijaisesti henkilöstöraportissa ja sen käsittelyn yhteydessä. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on käsitellyt suunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva taso-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma. Yh 100 Päätös: _

7 Yhtymähallitus Työjaosto PÄIHDEOHJELMA JA PÄIHDEONGELMAISEN HOITOONOHJAUSTA KOSKEVA SOPIMUS Tj 45 Forssan seudun terveydenhuollon ky:n yhtymähallitus on hyväksynyt liitteenä olevat päihdeohjelman ja päihdeongelmaisen hoitoonohjausta koskevan sopimuksen, jotka sellaisenaan ovat sovellettavissa myös FAI:n käyttöön. Johtoryhmä on päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että terveydenhuoltokuntayhtymän ohjelmaa ja sopimusta sovellettaisiin sellaisenaan FAI:ssa. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on hyväksynyt esityksen kokouksessaan Joht.reht.: Sovelletaan terveydenhuoltokuntayhtymän päihdeohjelmaa ja päihdeongelmaisen hoitoonohjausta koskevaa sopimusta sellaisenaan kuntayhtymässä. Yh 101 Päätös:

8 Yhtymähallitus Työjaosto VIRKAVAPAUS TOISEN PALVELUKSEEN SIIRRYTTÄESSÄ Tj 46 Lounais-Hämeen henkilöstöasiain neuvottelukunta on kokouksessaan päättänyt suosittaa seuraavanlaista menettelyohjetta: 1) Tilanteissa, joissa viranhaltija/työntekijä on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen, ei myönnetä virkavapautta/työlomaa 2) Virka-/työvapaata voidaan kuitenkin myöntää silloin, kun sijaista ei tarvita tai sijainen saadaan omasta henkilökunnasta eikä se aiheuta haittaa töiden sujumiselle tai palveluille 3) Virkavapaata voidaan myöntää tapauksissa, joissa työntekijän (esim. ammatillisten aineiden opettaja) tarkoituksena on hankkia työelämässä lisää ammatillista osaamista. Menettelyohjeen lähtökohtana on ollut se, että pätevän sijaisen löytäminen tuottaa useimmiten ja tulevaisuudessa entistä enemmän vaikeuksia ja ylimääräisiä kustannuksia mm. hakuilmoitusten muodossa. Työnantajan kannalta olisi usein järkevintä täyttää vapautuva virka/toimi heti pysyvästi. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmällä ei kokouksessaan ole ollut huomautettavaa suositellun menettelyohjeen suhteen. Joht.reht.: Hyväksytään neuvottelukunnan suositus menettelyohjeeksi kuntayhtymässä. Yh 102 Päätös:

9 Yhtymähallitus Työjaosto G-RAKENNUKSEN LÄMPÖKANAALIN UUSIMISTA JA PUUOSASTON ILMASTOINTIA KOSKEVIEN TARJOUSTEN HYVÄKSYMINEN Tj 47 G-rakennuksen lämpökanaalin uusiminen on pyritty kilpailuttamaan ja toteuttamaan kiireellisenä ensi tilassa. Tarjouspyyntö lähetettiin seuraaville: Forssan LVI-Valmiste Oy, Senewa Oy, Tekmanni Oy, Vesinummela Oy ja YIT-Kiinteistötekniikka Oy. Määräaikaan mennessä ei kuitenkaan saatu lainkaan tarjouksia. Em. tarjoajien lisäksi lähetettiin suunnittelijan laatima tarjouspyyntö G-rakennuksen lämpökanaalin uusimisesta ja puuosaston ilmastoinnin parantamisesta myös Janipu Ky:lle ja Rauno Saari Oy:lle. Määräaikaan mennessä saatiin vain kaksi tarjousta: Rauno Saari Oy:ltä ja YIT-Kiinteistötekniikka Oy:lta. Tarjouksista Rauno Saaren tarjous on kokonaisuutena ja kaikilta eritellyiltä hinnoiltaan (sis. alv 22 %) selvästi edullisempi: G-rakennuksen lämmityslaitteet ja eristykset e Puuluokan jäähdytyslaitteet ja eristykset e Puuluokan viemärilaitteet ja eristykset e maanrakennustöiden tuntiveloitushinta 58,93 e/t asfaltoinnin neliömetrihinta 20,50 e/m2 rakennusteknisten töiden tuntiveloitushinta 35,87 e/t sähkötöiden tuntiveloitushinta 41,00 e/t. Rauno Saari on valmis toteuttamaan hankkeet vielä vuoden 2006 aikana. Joht.reht.: Hyväksytään Rauno Saari Oy:n tarjous Yh 103 Päätös:

10 Yhtymähallitus Työjaosto KOPIOKONEIDEN HANKINTA Tj 48 Vuoden 2007 talousarvion investointiosassa on euron suuruinen määräraha värikopiokoneen hankintaan Saksankatu 47:n tulosalueelle ja euron suuruinen määräraha kopiokoneen hankintaan Saksankatu 46:n tulosalueelle. Tarjoukset pyydettiin nimenomaan mustavalkokoneista, joskin värikopiokonevaihtoehto oli mahdollista tehdä ja useimmat tarjoajat sen myös tekivät. Tarjouspyyntö , tarjousten avauspöytäkirja ja talouspäällikön hankintapäätös on esitetty liitteenä. Konica Oy:n (Tampere) tarjous kokonaistaloudellisesti edullisin. Se oli hankintahinnaltaan halvin (Konica Minolta Bizhub 500 maksoi e/kpl, alv 0 %) ja sen huoltosopimus on edullinen (0,55 snt/kopio). Tarjotussa mallissa on myös vihkotaitto ja verkkoliitäntä, joita ominaisuuksia pidetään tärkeinä. Forssan kaupungilla on mm. Konica-koneiden huoltopalveluista hyvät kokemukset. Hankintamenettelyä jouduttiin nopeuttamaan, koska sosiaali- ja terveysalan kopiokone (vuodelta 2001) rikkoutui kokonaan. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään hankinta talouspäällikön tekemän päätöksen mukaisesti. Yh 104 Päätös: Merkittiin, että Ansa Mikkola poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana.

11 Yhtymähallitus Työjaosto VALVONTAJÄRJESTELMÄN HANKINTA Tj 49 Vuoden 2007 talousarvion investointiosassa on euron suuruinen määräraha kiinteistövalvontajärjestelmän (kameravalvonta, rikosilmoitukset, kulunvalvonta) hankintaan. Hanke on alun alkaen ajateltu toteuttaa kahdessa vaiheessa (vuodelle 2008 on esitetty lisäksi euroa). Macel Oy:n laatima rakennustapaselostus on esitetty liitteenä. Hanke esitellään lähemmin kokouksessa. Hankinnasta pyydettiin erikseen tarjoukset asennustöiden ja erikseen laitehankintojen osalta. Asennustöiden osalta pyydettiin tarjoukset seuraavilta: SähköMatti Oy, Jorpek Oy, J-P Grödahl, Sähkö-Säe Oy ja Sähköasennus M. Aaltonen Oy. Näistä vain Jorpek Oy ja SähköMatti Oy tekivät määräaikaan mennessä tarjouksen (halvempi tarjous oli ,29 e, alv 0 %). Laitehankintojen osalta tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Siemens, Esmi ja Hedengren Security. Laitehankintojen osalta halvin tarjous oli ,28 e (alv 0 %). Kaikki em. tarjoukset päätettiin hylätä ja pyytää uudet tarjoukset. Laitehankinnoille annettiin seuraavat arviointikriteerit: hinta 60 %, laatu 20 % ja yhteensopivuus 20 %. Asennustöiden osalta pyydettiin tarjoukset seuraavilta: SähköMatti Oy, Jorpek Oy, Etelä-Suomen Sähköpalvelu ja Tekmanni Oy. Saadut tarjoukset (alv 0 %): SähköMatti Oy ,29 e Jorpek Oy ,90 e Tekmanni Oy ,00 e Laitehankintojen osalta pyydettiin uudelleen tarjoukset samoilta laitetoimittajilta. Määräaikaan mennessä Hedengren Security teki uuden tarjouksen hintaan ,00 e (alv 0 %). Hedengren Securityn tarjous on esitetty liitteenä. Edullisimmissa tarjouksissa on kulunvalvontajärjestelmän asennustöiden osuus n euroa ja laitehankintojen osuus vastaavasti n euroa. Siirtämällä kulunvalvontajärjestelmän laitehankinnat myöhempään ajankohtaan vuoden 2007 määrärahavaraus riittäisi. Joht.reht.: Hyväksytään asennustöiden osalta Tekmanni Oy:n tarjous hintaan ,00 e (alv 0 %) ja laitehankintojen osalta Hedengren Securityn tarjous hintaan ,00 e (alv 0 %).

12 Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2007 investointiosaa tarkistetaan siten, että valvontajärjestelmän hankintaan varattua määrärahaa korotetaan eurolla. Valvontalaitteisiin liittyvä huolto kilpailutetaan myöhemmin. Yh 105 Päätös:

13 Yhtymähallitus Työjaosto TAKSAT JA HINNOITTELUPERUSTEET Tj 50 Ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien on esitetty liitteenä. Vuodelle 2007 ei vielä ole vahvistettu verotusarvoja, joten esityslistan liite on siksi vielä puutteellinen ateriapalvelujen ja ajoneuvohinnoittelun osalta. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on käsitellyt hinnoitteluperusteita kokouksessaan Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus taksoiksi ja hinnoitteluperusteiksi lukien. Yh 106 Päätös:

14 Yhtymähallitus Työjaosto TALOUSARVION PERUSTANA OLEVIEN KÄYTTÖSUUNNITELMIEN TARKISTAMINEN Tj 51 Vuoden 2007 talousarvio on laadittu selkeästi raamibudjetiksi, jonka rajoissa sen perustana olevia käyttösuunnitelmia on tarkoitus tarkistaa yhtymähallituksen joulukuun kokouksessa. Talouspäällikkö on neuvotellut tulosalueiden johtajien talousarvion perustana olleista käyttösuunnitelmista. Opetusministeriön tekemä valtionosuuspäätös vuodelle 2007 esitellään lähemmin kokouksessa. Vuoden 2007 talousarvio on laadittu sen varaan, että toisen asteen yksikköhintarahoitus olisi euroa. Kokonaisuutena ottaen se saavutettaneenkin, vaikkakin tuloksellisuusrahoitusta saadaan korkeintaan euroa (arvio euroa). Ammatillisen lisäkoulutuksen valtionosuutena saadaan 17 opiskelijatyövuoden perusteella enää vain euroa v (TA-esityksessä e). Vastaavasti v saatiin euroa ja v euroa. Käyttösuunnitelmiin esitetään mm. seuraavia tarkistuksia: Liesjärven toimipisteen opiskelijamäärä tarkistetaan 40 opiskelijasta 30:ksi, jolloin opetustuntikehys laskee tunnista tuntiin Liesjärven toisen asteen yksikköhintatulot muodostuvat euroa arvioituja tuloja ( e) pienemmiksi ja ammatillisen lisäkoulutuksen yksikköhintatulot euroa arvioituja tuloja ( e) pienemmiksi Liesjärven toimipisteen opettajien palkkakuluja (sivukuluineen) alennetaan eurolla Liesjärven palvelutoiminnan kuluja tarkistetaan ja palvelutoiminnan muita tuottoja lisätään Liesjärven tukipalvelukustannuksiin tehdään euron vähennys, minkä mahdollistaa yhden talousapulaisen siirtyminen eläkkeelle ja yhden kiinteistönhoitajan työpanoksen suuntaaminen Tammelan toimipisteeseen yksikköhintatuloihin lisätään FAK:n opiskelijoiden (10) osalta euroa ja tekniikan ja liikenteen kuluihin vastaavasti euron suuruiset ostopalvelumenot. Tarkistetut käyttösuunnitelmaehdotukset esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteessä ehdotetut tarkistukset vuoden 2007 käyttösuunnitelmiin ja sen lisäksi seuraavat lisäykset: euron suuruinen määräraha henkilöstön työhyvinvoinnin edistämiseen erillisen ohjeistuksen mukaan taloushallinnon palkkamenoihin euron suuruinen määräraha taloushallinnon ym. hallinnon kehittämistyöhön (taloussuunnittelijalle 170 työtuntia)

15 Yh 107 Päätös:

16 Yhtymähallitus Työjaosto VUODEN 2007 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET Tj 52. Ehdotus vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi on esitetty liitteenä. Täytäntöönpano-ohjeisiin on vuodesta 2005 lukien sisältynyt sisäisen valvonnan suunnitelma, jolloin ohjeistus tulee parhaiten pidettyä ajan tasalla. Tulosalueiden johtajilla on laskujen hyväksymisoikeus v Yhtymähallitus on täydentänyt voimassa olevia yleisiä hankintaohjeita. Sen mukaan merkittävimpien hankintojen osalta tehdään vuosittain talousarvion valmistelun yhteydessä hankintaesitysten pohjalta hankintasuunnitelma, jonka yhtymähallitus vahvistaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden yhteydessä. Yhtymähallitus päättää 1) investointiohjelmaan sisältyvistä hankinnoista ja 2) mitkä hankinnat suoritetaan hankintayhteistyönä seutukunnan kuntien ja kuntayhtymien kanssa ja tekee niitä koskevat päätökset. On ajateltu, että talouspäällikkö vuoden 2007 osalta laatisi ja vahvistaisi hankintasuunnitelman, kun taas yhtymähallituksen päätettäväksi tulevat investoinnit todetaan vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeissa. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus vuoden 2007 talousarvion täytäntöönpano-ohjeiksi. Yh 108 Päätös:

17 Yhtymähallitus Työjaosto PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Tj 53 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä Liesjärven vedenottamo- jätevedenpuhdistamoalueiden maanvuokraussopimus sekä luovutus-, ylläpito- ja käyttösopimus Forssan kaupunginvaltuuston päätös valita Eino Järvinen kuntayhtymän valtuustoon Leo Leppäsen menetettyä vaalikelpoisuutensa Forssasta poismuuton takia Urjalan kunnanvaltuuston päätös valita Lari Pynnä kuntayhtymän valtuuston varajäseneksi Jukka Pekka Spetsin menetettyä vaalikelpoisuutensa Urjasta poismuuton takia talouspäällikön päätös myyntisaamisten poistamisesta vuodelta Myyntisaamisia poistetaan yhteensä 1 961,34 euroa. Luettelo on esitetty liitteenä kuntayhtymää koskeva ammatillisen koulutuksen aluekehitysvaikutusten arviointiaineisto ammatillisen koulutuksen kokoamiseen liittyvä neuvottelu viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä opetusministeriön päätös hyväksyä kuntayhtymälle oppisopimuskoulutuksena toteutettavan ammatillisen lisäkoulutuksen enimmäismääräksi 200 v kokousajankohdat 2007 Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Tj: Yh 109 Päätös:

18 Yhtymähallitus Työjaosto TIETOKONEIDEN HANKINTA Tj 54 Kaikki vuoden 2007 talousarvion investointiohjelmaan ja käyttösuunnitelmiin sisältyvät tietokonehankinnat on kilpailutettu samanaikaisesti. Tarjoukset on pyydetty yhteensä 80 tietokoneesta. Vuoden 2007 investointiohjelmassa on tietokonehankintoihin varattu yhteensä euroa (atk-luokkien tietokoneiden uusiminen käsittää 63 konetta). Hankinta on kilpailutettu hankintaohjeiden mukaisesti. Hankinta-asiakirjat esitellään lähemmin kokouksessa. Yhteenveto tarjouksista (alv 0 %): AKR Data Oy (vaihtoehto 1) 767,00 e/kpl AKR Data Oy (vaihtoehto 2) 811,00 e/kpl PC Pinus Oy (vaihtoehto 1) 798,00 e/kpl PC Pinus Oy (vaihtoehto 2) 918,00 e/kpl PC Pinus Oy (vaihtoehto 3) 938,00 e/kpl PC Pinus Oy (vaihtoehto 4) 958,00 e/kpl Bootstrap Oy 845,00 e/kpl Hämeenlinnan Toimistotarvike 880,50 e/kpl Atk-tukihenkilö esittää, että hyväksyttäisiin AKR Data Oy:n:n tarjous hintaan 767,00 euroa/kpl (alv 0 %). Tarjous on hinnaltaan halvin. Kaikki osat ovat laadultaan erinomaisia. 3 vuoden on-site takuu varmistaa tietokoneiden huollon.. Joht.reht.: Hyväksytään AKR Data Oy:n tarjous hintaan 767,00 euroa/kpl (alv 0 %) kokonaistaloudellisesti edullisimpana. Tj: Yh 110 Päätös:

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka 23.1.2007 16.30-18.45 Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo 16.30-17.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki

15.6.2010 14.00 17.00 Hotelli Presidentti, Helsinki LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Raili Saarenmaa Ossi Stenholm Essi Torkkomäki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES)

FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) FAI:N VES YM. SOVELLUKSIA 15.12.2006 Korvausperusteita (VES) 1.1.2006 1.1.2007 Ateriakorvaus virkamatkasta (ei pv rahaa) 7,50 7,75 Ateriakorvaus virantoimitusmatkalta 2,02 2,02 Kokopäiväraha 30,00 31,00

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot