LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi Stenholm Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 65 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 66 valinta 67 Valmistuvien opiskelijoiden sijoittuminen Henkilöstötyytyväisyyskysely Induktiolieden hankinta 70 Järjestelyvaraerä lukien 73 OVTES, Sosiaali- ja terveysalan liitteen 7 soveltaminen lukuvuonna Oppilastyönä rakennetun talon myynti 76 Ravintola Vanha Värjärin remontin rahoitus 79 Rehtorin huoneen saneeraus Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 65 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 65 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 66 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 66 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Simo Vehmaa ja Tapio Virtanen. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin torstai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-14.

4 Yhtymähallitus VALMISTUVIEN OPISKELIJOIDEN SIJOITTUMINEN 2015 Yh 67 Vuoden 2015 talousarvion sitovaksi laadulliseksi tavoitteeksi on asetettu, että 70 %:lla valmistuvista opiskelijoista on valmistuessaan heti tiedossa työpaikka ja 20 % valmistuvista hakee jatkokoulutukseen korkea-asteelle. FAI:n kaikilla päättävillä luokilla on suoritettu kysely toukokuussa Keväällä 2015 valmistui FAI:sta 262 opiskelijaa ja kyselyyn vastasi 211 opiskelijaa, joten vastausprosentti oli 80,5. Valmistuneista opiskelijoista 74:lla (35,7%) (vuonna ,4 %) ei vielä ollut tiedossaan edes kesätyöpaikkaa. Toisaalta heistä 18,1 % oli hakenut, mutta ei ollut saanut töitä. Armeijaan heinäkuussa 2015 oli ilmoittanut menevänsä 23 (11,4 %) ja heistä 34,8%:lla ei ollut työpaikkaa kesäkuussa. Kaikista valmistuvista 44 (20,8 %) (vuonna ,6 % haki jatkokoulutukseen) oli hakenut jatkokoulutukseen korkea-asteelle. Yrittäjäksi oli lähivuosina ryhtymässä 7,6 % (vuonna ,9 %) vastaajista. Yhteenvetotietoja koulutusaloittain Vastaajia Ei vielä työpaikkaa tiedossa Hakenut jatkokoulutukseen Aikoo yrittäjäksi lähivuosina Tekniikka ja liikenne 91 29,67 % 16,48 % 8,79 % Ravitsemis- ja talousala 19 42,10 % 15,78 % 5,26 % Kauppa ja hallinto 40 47,50 % 35,00 % 2,50 % Sosiaali- ja terveysala 48 20,83 % 33,33 % 12,50 % Kulttuuriala 13 76,92 % 23,08 % 0,00 % Yhteensä ,07 % 23,70 % 7,58 % Kaikista valmistuneista 64,9 %:lla (137) (vuonna ,6 %) oli joko kesätyöpaikka, määräaikainen tai vakituinen työpaikka. 84,7 %:lla (116) oli työpaikka omalta koulutusalaltaan tai sitä lähellä. Valmistuneista 10,4 %:lla (22) oli tiedossa vakituinen työpaikka. Merkitään tiedoksi Yh 67 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus HENKILÖSTÖTYYTYVÄISYYSKYSELY 2015 Yh 68 Henkilöstötyytyväisyyskysely toteutettiin tarkoituksellisesti keväällä 2015 tavoitteena selvittää henkilöstön kokemuksia kahden organisaation yhdistymiseen liittyvästä muutostilanteesta. Sama kysely tehtiin Faktian henkilöstölle. Kyselyn toteutti ja analysoi Savon seudun koulutuskuntayhtymä. Kysely toteutettiin asteikolla 1-5. Välittömien toimenpiteiden raja-arvo oli ka < 3,25. Tulokset hyviä kun ka 3,5-4. Kyselyn tulokset käytiin läpi henkilöstötilaisuudessa. Kyselyn analysoija oli koonnut kyselyn avointen vastausten teemoista nousseet kehittämiskohteet listaksi. Henkilöstö jaettiin tilaisuudessa ryhmiin, missä ideoitiin toimenpiteitä asioiden parantamiseksi. Liitteenä Fain timantti ja kokemukset muutoksesta. Kyselyyn liittyvät tarkemmat tulokset esitellään kokouksessa. Merkitään tiedoksi. Yh 68 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus INDUKTIOLIEDEN HANKINTA Yh 69 Vuoden 2015 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha ruokapalveluiden induktiolieden hankkimiseen. Vanha liesi on käyttöikänsä päässä ja hidas, lisäksi se vie paljon energiaa ja tuottaa hukkalämpöä. Uusi liesi säästää energiaa ja auttaa vastaamaan kestävän kehityksen toimintasuunnitelman edellyttämiin vaatimuksiin. Induktioliedestä pyydettiin tarjoukset Electrolux Professional Oy:ltä, Metos Oy:ltä ja Dieta Oy:ltä. Electroluxin tarjoama liesi on pöytämalli ja teholtaan pienempi, kuin mitä on esitetty tarjouspyynnössä lieden vaatimuksiksi, joten saatu tarjous ei täytä tarjouspyynnössä esitettyjä kriteereitä. Dietan tarjoama liesi on 9 569,00 euroa (alv 0%) ja Metoksen 9 168,78 euroa (alv 0 %). Hankitaan induktioliesi Metos Oy:ltä hintaan 9 168,78 euroa (alv 0%), koska se soveltuu käyttötarkoitukseen ja on hinnaltaan halvin. Yh 69 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Yhtymähallitus JÄRJESTELYVARAERÄ LUKIEN Yh 70 Teknisen henkilöstön virkaehtosopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän suuruus on 0,29 % ja sen jakamista on käsitelty järjestetyssä neuvottelussa, johon osallistuivat Tuula Koivula, Toni Lääveri, Ulla Palsa, Satu Juvonen ja Tanja Paassilta. Järjestelyvaraerän osalta päädyttiin esittämään sen jakamista 0,29%:n yleiskorotuksena. Hyväksytään työehtosopimuksen mukaisen järjestelyvaraerän jakaminen paikallisissa neuvotteluissa sovitun esityksen mukaisesti lukien. Yh 70 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Yhtymähallitus OVTES, SOSIAALI- JA TERVEYSALAN LIITTEEN 7 SOVELTAMINEN LUKUVUONNA Yh 73 Sosiaali- ja terveysalan opettajat ovat kokonaistyöajassa ja työehtosopimuksen osio C, liite 7 määrittelee heidän työaikansa jakautumiseen opetukseen ja muuhun työhön seuraavasti: Opettajan työajan jakaantumisesta opetus- ja muuhun työhön päätetään paikallisesti kuitenkin siten, että muuhun kuin opetustyöhön on varattava vähintään 752 tuntia vuodessa. Paikallisneuvottelut käytiin Liitteenä on sopimusehdotus lukuvuodelle Hyväksytään liitteenä oleva sopimusehdotus opetus- ja muun työn jakautumisesta lukuvuodelle sosiaali- ja terveysalalla Yh 73 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus OPPILASTYÖNÄ RAKENNETUN TALON MYYNTI Yh 75 Rakennusosasto on rakentanut opiskelijatyönä omakotitaloa Forssassa osoitteessa Ahjopolku 2 (kiinteistötunnus ). Talo on viimeistelyjen osalta keskeneräinen, valmiusaste on noin 92 %. Tavoitteena oli saada talo valmiiksi kevään 2015 aikana, mutta opiskelijaryhmässä tapahtuneista muutoksista johtuen opiskelijoita oli ennakoitua vähemmän, joten taloa ei saatu valmiiksi. Syksyllä 2015 aloittaa uusi ryhmä, jonka olisi tarkoitus aloittaa uuden talon rakentaminen. Hallitus on linjannut, että uutta taloa ei saa aloittaa ennen kuin edellinen on myyty. Viimeistelytöiden tekeminen uusien opiskelijoiden kanssa ei ole mahdollista, koska heillä ei ole rakentamisesta vielä kokemusta. Talosta on pyydetty ostotarjouksia mennessä sen hetkisessä kunnossa, kuin se on tarjoushetkellä. Pohjahinnaksi määriteltiin ,- euroa, jossa on huomioitu tontti sekä materiaali- ja opiskelijatyökustannukset talon valmiusasteen mukaisesti. Talosta saatiin määräaikaan mennessä yksi ostotarjous Urpo Jaakkolalta ,- euroa. Myydään opiskelijatyönä rakennettu kiinteistö ( ) osoitteessa Ahjopolku 2 Urpo Jaakkolalle hintaan ,- euroa. Yh 75 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus RAVINTOLA VANHA VÄRJÄRIN REMONTIN RAHOITUS Yh 76 Faktia Valmennus Oy ylläpitää Ravintola Vanha Värjäriä, joka tuottaa elokuusta lähtien Fain yli 100 sote-alan opiskelijan ruokapalvelut. Lisäksi noin 100 esikoululaista syö aamupalan ja lounaan ruokalassa ja Värjärissä hoidetaan heidän astiahuoltonsa. Toimintojen lisääntyminen edellyttää ruuanvalmistuskapasiteetin lisäämistä. Vaadittavista muutoksista on tehty suunnitelmat ja Faktia Valmennus Oy on kilpailuttanut rakennusurakan. Urakan kokonaiskustannukset suunnittelukuluineen ovat n ,- euroa. Mikäli muutostyöt rahoitettaisiin maksamalla Forssan kaupungille pääomavuokraa, aiheutuisi tästä kolmen vuoden maksuajalla n ,- euron korkokustannus, viiden vuoden maksuajalla n ,- euron korkokustannus. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että rahoitus hoidetaan niin, että kuntayhtymä lainaa Faktia Valmennus Oy:lle rakennusurakan kustannuksia vastaavan summan. Lainalle tulee maksaa vuotuista korkoa, joka on 12 kuukauden euribor-korko lisättynä 2 %:n marginaalilla, lainan takaisinmaksuaika on viisi vuotta. Puheenjohtaja.: Myönnetään Faktia Valmennus Oy:lle laina Värjärin saneerauskustannuksiin. Yh 76 Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta valittiin puheenjohtajaksi Juha Mäenpää ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jaana Kantee ja Leena Vehmas. Esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksentekoon olivat Eino Järvinen, Riitta Ryhtä, Simo Vehmaa, Tapio Virtanen, Ossi Stenholm, Jukka Perälä, Tuula Koivula ja Tanja Paassilta

11 Yhtymähallitus REHTORIN HUONEEN SANEERAUS Yh 79 Faktian henkilöstön sijoittaminen Saksankadulle aiheuttaa muutamia saneeraustarpeita tiloihin. Hyvän toiminnallisen kokonaisuuden saamiseksi on syytä puolittaa nykyinen rehtorin huone niin, että toiseen puoleen sijoittuu kuntayhtymän johtaja ja toiseen rehtori. Rakennusliike NCC:ltä on pyydetty tarjousta, koska saneeraa kohteessa opiskelija-asuntolaa. NCC ei pysty tilausta ottamaan vastaan tiukan asuntolaaikataulunsa vuoksi. Toinen tarjous on pyydetty Rakennusliike Timo Pekalta, koska on suorittanut aiemmin samoissa tiloissa saneerauksia. Tilojen remontti pitää pystyä toteuttamaan heinäkuun aikana. Remontista tulee myös pieniä sähkö- ja lvi-alan suunnittelu ja toteutuskustannuksia. Kokouksessa esitetään tarjous ja valitaan rehtorin huoneen tilojen saneeraaja. Työt alkavat mahdollisuuksien mukaan kesäkuun lopussa Yh 79 Päätös: Oikeutetaan talousjohtaja tilaamaan tuntityönä tehtävän rakennusurakan Timo Pekka Oy:ltä ja sähkö- ja lvi-työt, kokonaisuudessaan enintään euroon saakka.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 1/2006 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 12.1.2006 1. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 12.1.2006 1 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 1 39 Aika torstai 12.1.2006 klo 16.00 18.30 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Heikola Rauno puheenjohtaja Alhonen Tuukka varapuheenjohtaja

Lisätiedot

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013

RAUTAVAARAN KUNTA KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSKUTSU NRO 16/2013 Kunnanhallitus 7.11.2013 KOKOUSAIKA Tiistai 12.11.2013 klo 10.00 13.40 KOKOUSPAIKKA Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Sivu Liite 1 634 321 Arkistotoimen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381. Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 12/2014 381 Kaupunginvaltuusto AIKA 10.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Suomenkielinen koulukeskus, Brandensteininkatu 5 A LÄSNÄ Isotalo Arja puheenjohtaja Paakkanen Petra I

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta

Kunnanvaltuuston istuntosali. 16 37 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 18 6 40 Rakennuskielto osayleiskaavojen johdosta PORNAISTEN KUNTA SISÄLLYSLUETTELO 2/2006 Kunnanvaltuusto KOKOUSAIKA Maanantai 6.3.2006klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu Kunnanvaltuuston istuntosali 16 37 Kokouksen laillisuuden

Lisätiedot

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele

Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1. Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Rautjärven kunta Pöytäkirja 7/2014 1 Kunnanhallitus Aika 05.05.2014 klo 14:00-16:34 Paikka Rautjärven kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone, Simpele Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 98 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 17/2013 -3, KH 16.9.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 16.9.2013 Esityslista 17/2013 -2, KH 16.9.2013 14:00 Kokousaika Maanantai 16.9.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

KUNNANVALTUUSTO 3/2013

KUNNANVALTUUSTO 3/2013 KUNNANVALTUUSTO 3/2013 Aika Torstai 2.5.2013 klo 19.00 19.51 Paikka Karvian kunnantalo, Valtuustosali Läsnä Paikalla 21 valtuutettua Ervelä Mari Halmela Kari Hietaluoma Jaakko Hietanen Toni Holkko Merja

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallitus 29.8.2011 153 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 108 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 109 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 110 Työjärjestyksen hyväksyminen 111 Mikkelin

Lisätiedot

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko

Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi. Mustonen Asko Kunnanhallitus 19/2014 465 (-508) Aika Maanantaina 8. joulukuuta 2014 klo 12.00-16.00 Paikka Teknisen toimiston kokoustila, Välitie 2, Polvijärvi SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet Mustonen

Lisätiedot

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö

76 Kunnanhallituksen kehittämisjaoston vaali / varajäsenten valinta. 77 Helsingissä sijaitsevien kunnan omistamien opiskelija-asuntojen käyttö Mäntyharju Kokouskutsu 1 (19) Aika 10.08.2015, klo 17:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone Kalla Käsiteltävät asiat 71 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 72 Pöytäkirjan tarkastus 73 Talouden toteutuminen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus. Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 12/2009 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.5.2009 klo 17.00 19.00 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus. Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 11/2012 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 18.6.2012 klo 17.00 18.40 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1

Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 KIINTEISTÖ- JA HAUTAUSTOIMEN JOHTOKUNTA ( 1 ) Aika: Keskiviikkona 22. toukokuuta 2013 kello 12.00-13.20. kahvitarjoilu alkaen kello 11.30 Paikka Kotkan seurakuntakeskus, Kokoushuone 1 Läsnä: Kai Holmberg

Lisätiedot

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1

LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 LEMPÄÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 24/2014 1 Kunnanhallitus 13.10.2014 AIKA 13.10.2014 klo 16:30 20:30 PAIKKA Kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 275 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1

KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 KALAJOEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 3/2015 1 Kaupunginvaltuusto Aika 24.03.2015 klo 18:30-19:45 Paikka Kaupungintalo, valtuuston kokoussali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 23 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa).

HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuoneessa (ennakkoäänestys valtuustosalissa). HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 7/2015 Kokousaika 13.4.2015, klo 17.15 18.35 Paikka Terveyskeskuksen poliklinikan neuvotteluhuone Asiat 41-46 HUOM! Hallitus kokoontuu poikkeuksellisesti

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00

Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 Kunnanvaltuuston kokous pidetään torstaina 18.12.2014 kunnanvaltuuston istuntosalissa alkaen klo 18.00 ASIAT 86 Kokouksen avaus 87 Valtuutettujen läsnäolon toteaminen 88 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 1/11 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/10 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 12.1.2011 klo 17.00 18.35 Paikka: Läsnä: Kuntayhtymän toimisto, Kultasepänkatu

Lisätiedot