Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Marjut Kallioinen Ossi Stenholm Riitta Ryhtä Jukka Perälä Raili Saarenmaa Jukka Rouhiainen Simo Vehmaa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö 113 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 114 Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävänä pito 115 Opiskelijamäärät Uusi oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma 117 Tuloksellisuusrahoitus Logiikkapaketin hankinta 119 Saksankatu 27 peruskorjaus / lukot 120 D-hallin kunnostus 121 Tarkastuslautakunnan kokous Päätökset ja kirjelmät 123 Vuoden 2011 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma/täydennys Puheenjohtaja Eino Järvinen

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 113 Joht.reht..: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 113 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 114 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Joht.reht..: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 114 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jukka Perälä ja Simo Vehmaa. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin ma Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Yhtymähallitus OPISKELIJAMÄÄRÄT Yh 115 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli 926 opiskelijaa Laskentapäivänä opiskelijamäärä oli 915 opiskelijaa, joten koko vuoden keskiarvoksi tulee näin ollen 919,6 opiskelijaa. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli yhteensä 362 opiskelijaa, 95 ammatillista perustutkintoa suorittamassa ja 267 opiskelijaa lisäkoulutuksessa. Erityisopiskelijoita oli 132 eli 14,2 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suoritti 47 opiskelijaa ja 12 opiskelijaa oli muussa kuin tutkintoon johtavassa koulutuksessa (AVA). Työvoimapoliittista koulutusta (lähihoitaja) suoritti yksi ryhmä. Opiskelijat tulivat 44 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan oli kirjautuneena 57 opiskelijaa. Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 115 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus UUSI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Yh 116 Ammatillisten perustutkintojen osalta on käynnistynyt valtakunnallisesti, OPH:n toimesta, perustutkintojen perusteiden uusimistyö. Jokainen oppilaitos tekee sen lisäksi uudet oppilaitoskohtaiset opetussuunnitelmat. Lounais- Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän hallintosäännön 2. luvun 3 :n mukaan yhtymähallitus päättää mm. koulutusalakohtaisista opetussuunnitelmista. Fai:ssa oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma on nyt valmistunut seuraavaan perustutkintoon: tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkinto Joht.reht..: Hyväksytään oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma tieto- ja tietoliikennetekniikan perustutkintoon. Yh 116 Päätös: Hyväksyttiin. Jaakko Mäki saapui tämän pykälän käsittelyn alussa.

6 Yhtymähallitus TULOKSELLISUUSRAHOITUS 2011 Yh 117 Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuutta kuvaavien mittareiden kehitystyö käynnistyi vuonna 2000 ja vuonna 2002 jaettiin ensimmäisen kerran tilastolliseen aineistoon perustuvan tuloksellisuusindeksin perusteella tulosrahoitusta valtionavustuksena. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuus otettiin ensimmäisen kerran osaksi yksikköhinnan määräytymisperustetta vuoden 2006 rahoituksessa. Tuloksellisuutta kuvaavia mittareita on kehitetty vuosien aikana, mutta oleelliset osat ovat pysyneet samana. Ammatillisen koulutuksen tuloksellisuuden kannalta keskeisimpänä tekijöinä on pidetty sitä, kuinka hyvin valmistuneet työllistyvät tutkinnon suorittamisen jälkeen (painoarvo 40 %), mikä on jatko-opintoihin siirtymisen aste (painoarvo 15 %), saadaanko koulutus suoritettua määräajassa (13 %), keskeytetäänkö opinnot (painoarvo 15 %) sekä kuinka pätevää opetushenkilöstö on (painoarvo 11 %) ja kuinka paljon henkilöstön kehittämiseen panostetaan (painoarvo 6 %). Tulosmittarit rahoituksessa ovat olleet samat ja tuloksellisuuden perusteella jaettava summa on ollut 2 % yksikköhinnasta. Tuloksellisuusrahoitusta on jaettu 2/3 osalle koulutuksenjärjestäjistä. Vuoden 2011 ammatillisen peruskoulutuksen tuloksellisuusrahoitusta on uudistettu. Uutuutena on uusi vaikuttavuusmittari. Painoarvot muuttuvat vuonna 2011 siten, että vaikuttavuusmittarin osuus on 90 %, opettajien kelpoisuusmittarin osuus 7 % ja henkilöstön kehittämismittarin osuus 3 %. Vaikuttavuusmittari on jaettu viiteen tulosryhmään: TR1 työlliset (läpäissyt, työllinen) paino on 10. TR2 TR 3 TR4 jatko-opiskelija ammattikorkeakoulussa tai yliopistossa, eikä ole töissä (läpäissyt, jatko-opiskelija) paino on 6. opiskelivat jossakin tutkintoon johtavassa koulutuksessa toisella asteella, olivat työttömiä, kotona, äitiyslomalla, eläkkeellä ( läpäissyt, ei työllinen eikä jatko-opiskelija) paino on 3. tarkastelujaksolla ammatillisen perustutkinnon suorittamattomat, olivat töissä tai opiskelemassa jossain oppilaitoksessa syyslukukaudella sekä suorittaneet tarkastelujakson loppuun mennessä yo-, ammattikorkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneet (ei läpäissyt, työllinen, opiskelija) paino on 1.

7 TR5 eivät töissä eivätkä opiskelemassa (keskeyttänyt, ei työllinen eikä opiskelija), paino on 0. Yhtymähallitus Vuodesta 2011 lähtien yksikköhinnasta leikataan pois ensin 3%, joka jaetaan koulutuksenjärjestäjille sen mukaan, kuinka hyviä arvoja saa tuloksellisuusmittareissa. Tuloksellisuusrahaa saa jatkossa 4/5 -osa koulutuksenjärjestäjistä. Koulutuksenjärjestäjät on edelleen jaettu kolmeen eri sarjaan: A1= suuret monialaiset, A2= muut monialaiset ja B= yksialaiset koulutuksen järjestäjät. Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky kuuluu A1-ryhmään. Liitteenä Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:n sijoittuminen tuloksellisuusrahoituksessa vuosina Joht.reht..: Merkitään tiedoksi. Yh 117 Päätös: Hyväksyttiin.

8 Yhtymähallitus LOGIIKKAPAKETIN HANKINTA Yh 118 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha sähkötekniikan logiikkapaketin hankintaa varten. Tarjouspyynnöt on lähetettiin neljälle toimittajalle. Tarjoukset tuli jättää kuntayhtymään klo 12 mennessä. Tarjouksia saatiin yhteensä kaksi, joista edullisempi oli Macel Oy:n tarjous, hinnaltaan euroa (alv 0). Tarjoukset ovat nähtävillä kokouksessa. Joht.reht..: Hankitaan logiikkapaketti Macel Oy:ltä hintaan euroa (alv 0). Yh 118 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus SAKSANKATU 27 PERUSKORJAUS / LUKOT Yh 119 Vuoden 2010 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha Saksankatu 27 peruskorjausta varten. Osa määrärahasta käytetään pääaulan alueen remontin suunnitteluun, mutta määrärahaa jää myös lukkojen uusimiseen päärakennuksessa. Tällä hetkellä käytössä ovat Abloyn 1-ura-avaimet, joiden mallisuoja on päättynyt. Abloylta on tullut uusi patentoitu Abloy Sento lukitusjärjestelmä, jonka patentti on voimassa vuoteen 2026 asti ja mallisuoja vuoteen 2034 asti. Päärakennuksen peruskorjauksen yhteydessä lisäksi osaan ulko-ovista lisätään sähköinen kulunvalvonta. Lukkojen uusiminen parantaa turvallisuutta ja ovet voidaan samalla sarjoittaa vastaamaan nykyisiä osastojakoja. Joht.reht..: Hankitaan päärakennukseen Abloy Sento avainjärjestelmä vuoden 2010 Saksankatu 27 peruskorjauksen määrärahan puitteissa. Valtuutetaan talouspäällikkö kilpailuttamaan hankinnan ja tekemään hankintapäätöksen. Yh 119 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus D-HALLIN KUNNOSTUS Yh 120 D-hallin kunnostus eteni aikataulun mukaisesti ja valmistui Kokonaiskustannukset olivat ,45 euroa. Talousarvioon määrärahaa oli varattu euroa, joten määräraha ylittyi jonkin verran. Osassa investointikohteista määräraha kuitenkin alittuu, joten investointeihin varattu kokonaismäärä ei ylity. Eritellyt kustannukset: D-hallin korjaaminen / kustannukset 2010 (alv 0) Urakoitsijat Urakkahinta Lisätyöt Rakennus Oy Paanurakenne , ,03 Sähkö-Säe Oy , ,17 Forssan LVI-valmiste Oy ,42 0,00 Astlon Oy 260,00 90,00 Muut palvelut Kustannukset Suunnittelijat ja valvonta 7433 Koneiden siirto 22394,16 Muut 2961,66 Lisätyöt aiheutuivat lattian epätasaisuudesta aiheutuneesta betonimäärän ja lecasoran lisäyksestä (8724,00) sekä muutamista pienemmistä muutoksista (mm. ovimerkkivalaisimet, sähkökeskusten koon muutos, valaisimet, muovimaton asentaminen) Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 120 Päätös: Hyväksyttiin.

11 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 121 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan sosiaali- ja terveysalaa sekä kuntayhtymän ajankohtaisia asioita. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 121 Päätös: Hyväksyttiin.

12 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta jäsenkuntien lausunnot talousarviosta 2011 ja taloussuunnitelmasta (Forssa, Somero) - lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen koskien audiovisuaalisen viestinnän lehtorin virkavalintaa yhtymähallituksen ja valtuuston kokousajat Mika Koiviston ilmoitus täsmäkuljetuksen lopettamisesta kannattamattomana Somerolta Fai:hin -Tammelan kunnan päätös poikkeusluvasta koskien Metsäranta kiinteistön ns. rehtorin asuntoa Joht.reht..: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 122 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Yhtymähallitus VUODEN 2011 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA / TÄYDENNYS Yh 123 Rakennusalan perustutkinnon ulkoisina oppilastöinä on tähän asti tehty asiakkaiden omakotitaloprojekteja sekä pienempiä rakennustöitä. Johtuen siitä, että asiakkaiden omakotitaloprojekteilla on yleensä tiukka aikataulu, lukujärjestyksiä on jouduttu välillä järjestelemään uudelleen aikataulussa pysymiseksi. Rakennusalan opettajat ovat ehdottaneet kokeilua, että kuntayhtymän omistamalle tontille rakennettaisiin oppilastyönä omakotitalo, joka myydään talon valmistuttua. Vastaava toimintatapa on käytössä useissa ammatillisissa oppilaitoksissa. Omakotitalon kustannukset kirjataan rakennusaikana vaihtoomaisuuteen ja kun kiinteistö myydään, sekä kustannukset että tulot kirjataan ko. tilikauden tuloslaskelmaan. Kustannusarvio on noin euroa. Omakotitalon rakentaminen sitoo kassavaroja siihen asti, kunnes kiinteistö myydään, mutta kassavarat ovat tällä hetkellä kuntayhtymällä hyvällä tasolla. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan kappaletta 6.5 ja rahoituslaskelmaa koskevan täydennyksen vuoden 2011 talousarvioon ja vuosien taloussuunnitelmaan. Yh 123 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs)

Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10, 1. krs) Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Pöytäkirja 5/2015 1 (20) Kuntayhtymän hallitus Kokoustiedot Aika maanantai klo 9:30-10:35 Paikka Läsnä Kuopion yliopistollinen sairaala, hallituksen kokoushuone (rak. 10,

Lisätiedot

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa

16.3.2015 klo 9.00-15.00 kunnanvirastossa KOKOUSAIKA Maanantai 9.3.2015 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT 66 67 68 69 70 71 Liite 2 72 73 74 75 76 77 78 79 Kunnanvirasto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Pöytäkirjan tarkastus Tiedoksi

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 5/2013

KUNNANHALLITUS 5/2013 KUNNANHALLITUS 5/2013 Aika Maanantai 15.4.2013 klo 18.00 22.33 tauko 20.10 20.20 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Läsnä Huhtaluoma Heikki jäsen Järvinen Tiina jäsen Kangas Kaija jäsen Mustajärvi Marko

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi

Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus, ruokasali Myllärintie 35, Rovaniemi Viranomainen Esityslista 1/2015 Kolpeneen palvelukeskuksen kuntayhtymä 26.5.2015 Laatimispäivämäärä Valtuusto Kokousaika Perjantaina 12.6.2015 klo 12 Kokouspaikka Rovaniemen kaupunki, Kolpeneen palvelukeskus,

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30

Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai 18.6.2013 klo 16.30 PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus Kokouksen Aika tiistai klo 16.30 KOKOUSKUTSU ASIALISTA Paikka: asiat: Peimarin koulutuskuntayhtymä Ammattiopisto Livia/Maaseutuopisto Tuorlantie 1 21500 Piikkiö

Lisätiedot

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014

KIRKKONEUVOSTO KOKOUSPÖYTÄKIRJA No 8/2014 24.11.2014 ESITYSLISTA/PÖYTÄKIRJA Aika 24.11.2014 klo 17.00 19.00 Kahvitarjoilu klo 16.30-17.00 Paikka Taloustoimiston kokoustila, Sontulantie 1, 37800 AKAA Päätöksentekijät Lindström Sari kirkkoherra Haavisto Tuija

Lisätiedot