LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika klo

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00"

Transkriptio

1 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika klo Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Eino Järvinen, kyva:n I vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja 63 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 64 valinta 65 Yhtymävaltuuston kokouksen päätösasiat Työnantajan kustantamat erityistyölasit 72 Työnantajan ja henkilöstön välinen yhteistoimintamenettely 73 Henkilöstökyselyn tulokset 74 Työajan seuranta ja työajan liukuman käyttöönotto Uuden toimistosihteerin toimenkuva 77 Päätökset ja kirjelmät 78 Forssan ammattiinstituutin järjestyssääntöjen tarkistaminen 79 Jouni Mäkelä

2 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 63 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 64 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Helena Kujansuu ja Jukka Nummelin. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi tiistai Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Matti Leino ja Raili Saarenmaa. Tarkastuspäiväksi määrättiin

4 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus YHTYMÄVALTUUSTON KOKOUKSEN PÄÄTÖSASIAT Yh 53 Kuntayhtymän yhtymävaltuusto on tehnyt päätöksen seuraavissa asioissa: 5 Vuoden 2007 tilinpäätös 6 Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille vuoden 2007 tileistä ja hallinnosta 7 Koulutusalajohtajan viran lakkauttaminen. Joht.reht.: Todetaan valtuuston päätökset laillisiksi ja päätetään panna ne täytäntöön. Hyväksyttiin.

5 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus TYÖNANTAJAN KUSTANTAMAT ERITYISTYÖLASIT Yh 71 Forssan seudun terveydenhuollon ky:ssä on v päätetty, että työnantaja voi kustantaa näyttöpäätetyöskentelyä varten erityistyölasit. Liitteenä terveydenhuollon ky:n erityistyölaseja koskeva ohjeistus (paikallisen silmälääkäri aseman kanssa on erikseen sovittu työkykyyn liittyvistä tutkimuksista), jonka mukaan työterveyslääkäri tekee päätöksen erityislasien tarpeesta, työnantaja kustantaa erityislasien linssit ja enintään 100 euron hintaiset kehykset. Erityistyölasit ovat työntekijän työpaikallaan tarvitsemat apuvälineet ja ne tulee säilyttää työpaikalla. Yhteistyöryhmä merkitsi kokouksessaan terveydenhuollon ky:n ohjeistuksen tiedoksi ja päätti odottaa vielä kuntayhtymän jäsenkuntien kannanottoja asiaan. Terveydenhuollon ky:n toimistopäällikkö Kaisa Salmisen mukaan ( ) ko. ohjeistus on vielä sellaisenaan voimassa ja 13 työntekijää hankkii vuosittain sen perusteella työlasit. Jäsenkunnista ko. käytäntöä noudattaa Forssan kaupunki. Yhteistoimintaryhmä on päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että Forssan ammattiinstituutti kustantaisi henkilöstölleen jatkossa erityistyölasit Forssan seudun terveydenhuollon ky:n ohjeistuksen mukaisesti. Joht.reht.: Hyväksytään yhteistoimintaryhmän esitys , että Forssan ammattiinstituutti kustantaa henkilöstölleen erityistyölasit Forssan seudun terveydenhuollon ky:n ohjeistuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

6 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus TYÖNANTAJAN JA HENKILÖSTÖN VÄLINEN YHTEISTOIMINTAMENETTELY Yh 72 Laki työnantajan ja henkilöstön yhteistoiminnan järjestämisestä kunnissa on tullut voimaan Samaan aikaan Kunnallisen työmarkkinajärjestön ja pääsopijajärjestöjen sopima yhteistoimintamenettelyn yleissopimus on lakannut olemasta voimassa. Tästä johtuen lukien voimassa voimassa ollut paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä (sopimusta tarkistettiin lukien) on irtisanottava. Uuden lain myötä paikallinen sopimus yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä on muutettava menettelyohjeeksi. KT:n yleiskirjeessä 7/2007 suositellaan, että yhteistoimintaryhmän työnantajan edustajat olisivat jatkossa kuntayhtymään työ tai virkasuhteessa olevia henkilöitä. Yhteistoimintaryhmä on päättänyt esittää yhtymähallitukselle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ohjeen yhteistoimintamenettelyn järjestämisestä ja että ohjeen astuessa voimaan lukien työantajan edustajina toimivat suosituksen mukaisesti työ tai virkasuhteessa olevat henkilöt. Liitteenä olevan ohjeenkin mukaan yhteistoimintaryhmässä olisi edelleen 12 jäsentä, joista 4 on työantajan ja 8 henkilöstön edustajia. Johtava rehtori tekee päätösehdotuksensa vasta kokouksessa, koska yhteistoimintaryhmän kokouksen jälkeen on vielä perustellusti alettu pohtia sitäkin vaihtoehtoa, että työnantajan edustajina olisivat yhtymähallituksen pj, työsuojelupäällikkö ja palkkaasiamies, kun taas henkilöstön edustajia olisi kahdeksan sijaan yhdeksän. Joht.reht.: Palautetaan asia yhteistoimintaryhmän uudelleen käsiteltäväksi. Hyväksyttiin.

7 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus TYÖAJAN LIUKUMAN KÄYTTÖÖNOTTO JA TYÖAJAN SEURANTA Yh 73 Yhtymähallitus on päättänyt toteuttaa työajan liukuman kokeilun välisenä aikana työajanliukuman kokeilun, joka koski Forssan toimipisteen toimistohenkilöstöä (hinnoittelutunnus 01TOI010) ja 3 kiinteistönhoitajaa. Yhteistoimintaryhmä on esittänyt, että siivous ja ruokapalveluhenkilöstöllä voivat mahdollisuuksien mukaan ottaa käyttöön työajan seurannan (leimauslaite), mutta eivät liukuvaa työaikaa. Ehdotus työajan liukuman käyttöönotoksi: Forssan toimipisteessä otetaan käyttöön ns. liukuvan työajan järjestelmä, joka on voimassa lukien toistaiseksi liukuvan työajan seurannassa käytetään FAI:n leimauslaitetta käyttöohjeineen liukuvana työaikamuotona noudatetaan tasoittumatonta (rajaamatonta) liukuvaa työaikaa, jota tarkkaillaan koneellisesti (leimauslaite). Työntekijät huolehtivat itse työtuntiensa tasoittumisesta järjestelmän liukumarajojen puitteissa. Puhelinkeskuksen hoitaja ottaa leimauksista kerran kuukaudessa listauksen, joka toimitetaan ao. työntekijän esimiehelle säännöllisen työajan enimmäisylitys (+saldo) voi olla enintään 20 tuntia säännöllisen työajan enimmäisalitus (saldo) voi olla enintään 6 tuntia päivittäiseen työaikaan ei lueta 30 minuutin lepotaukoa, joka on varattu ruokailuun ja jonka voi pitää klo välisenä aikana. Em. lepotaukoa ei tarvitse rekisteröidä, mikäli henkilö ei poistu FAI:n tiloista: laite vähentää vähentää joka tapauksessa työajasta pois 30 minuuttia mikäli henkilö poistuu FAI:n tiloista, hänen tulee rekisteröidä lähtönsä ja tulonsa asianmukaista koodia käyttäen työpaikalta poistuminen säännöllisenä työaikana ei vähennä työntekijän työaikaa, kun kysymyksessä on lääkärin/työterveyshoitajan vastaanotolla käynti, sairauden toteamiseen ja hoitoon liittyvät tutkimukset, tapaturma ja siitä aiheutunut tutkimus, käynti äitiysneuvolassa, työterveyshuollon joukkotarkastukset päivittäinen 6 tunnin ylittävä saldon alitus (saldo) vähennetään edelliseltä kuukaudelta päivittäin laskettuna seuraavan kuukauden palkanmaksun yhteydessä palkasta kiinteä päivittäinen työaika on klo (pois lukien 30 minuutin lepotauko/ruokatauko) päivittäiset liukumaajat ovat klo ja klo työskentely ennen klo 7.00 ja klo jälkeen tai viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä edellyttää esimiehen määräystä (lisätyö/ylityö) työskentely ennen klo 7.00 ja klo jälkeen tai viikonloppuisin sekä pyhäpäivinä edellyttää esimiehen määräystä (lisätyö/ylityö) osaaikatyössä työaika määräytyy viran/toimen hoitoosuuden mukaisesti liukuvan työajan piirissä olisi Forssan toimipisteen varsinaista toimistohenkilöstöä (hinnoittelutunnus 01TOI010), jonka työaika on työaikaluvun 8 :n mukaan 36 t 15 min/vko. Joht.reht.: Toteutetaan työajan liukuma lukien em. ehdotuksen mukaisesti. Muut henkilöstöryhmät voivat mahdollisuuksien mukaan ottaa työajan seurannan (leimauslaite) käyttöön.

8 Hyväksyttiin.

9 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus HENKILÖSTÖKYSELYN TULOKSET Yh 74 FAI:ssa on toteutettu noin 3 vuoden välein henkilöstökysely, viimeksi marraskuussa Kyselyn tuloksia on ensimmäistä kertaa verrattu kolmen muun oppilaitoksen (Riihimäki, Hämeenlinna, Valkeakoski) kanssa. Oppilaitokset eivät ole käyttäneet aivan samaa kyselyä, mutta taulukkoon on koottu kaikille yhteiset kysymykset. Arviointiskaala oli 15. Henkilöstökyselyn 2007 yhteenveto: Kokoavat kysymykset Tyytyväisyys esimiestyöhön Tyytyväisyys oppilaitosorganisaation toimivuuteen Tyytyväisyys työn sisältöön Tyytyväisyys työkykyyn ja voimavaroihin Tyytyväisyys työolosuhteisiin Motivaatio ja kehittyminen OPPILAITOKSET Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Forssa Riihimäki Tavastia V:koski Kulttuuriala 3,3 3,0 4,1 3,0 3,0 Matkailu ja ravitsemisala 1,8 2,2 4,2 4,2 3,2 4,3 3,3 Sosiaali, terveys ja liikuntaala 2,7 Tekniikan ja liikenteen ala 3,1 3,1 Yhteiskuntatiet., liiketal. ja hallinnon ala 3,2 3,0 4,3 4,1 4,3 4,2 Luonnontieteiden ala 3,3 3,2 4,3 4,3 4,3 4,5 4,2 3,3 Luonnonvara ja ympäristöala 3,3 2,7 4,1 KOKO OPPILAITOS 3,1 3,1 2,9 Tulosten perusteella kaikissa oppilaitoksissa henkilöstön tyytyväisyys on hyvällä tasolla ja FAI sijoittuu vertailussa varsin hyvin. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

10

11 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus UUDEN TOIMISTOSIHTEERIN TOIMENKUVA Yh 76 Yhtymähallitus on päättänyt, että eläkkeelle siirtymisten johdosta vapautuvien tehtävien hoitamiseksi valmistellaan toimenkuva uutta työsopimussuhteista toimistosihteeriä varten ja julistetaan toimi haettavaksi siten, että se voidaan täyttää lukien. Uutta työntekijää tarvitaan erityisesti varastonhoitotehtäviin ja henkilöstöhallintoon (palkkasihteerin varahenkilöksi ja myöhemmin palkkasihteeriksi). Nykyisen palkkasihteerin aikana hänelle osoitettaisiin mm. talouspäälliköltä vapautuvia tehtäviä (uuden talouspäällikön hoitaessa kehittämisprojekteja yms.). Ehdotus toimenkuvaksi on esitetty liitteenä. Toimeen haetaan nimenomaan henkilöä, jolla olisi myöhemmin edellytykset ottaa hoitaakseen kaikki palkkasihteeriltä vapautuvat tehtävät. Toimenkuva painottuu aluksi varastonhoitajalta vapautuvien tehtävien hoitamiseen (koko varastotoimi tullaan uudelleen organisoimaan lukien). Myöhemmin ainakin osa varastonhoitoon liittyvistä tehtävistä siirrettäneen esim. ammatillisen ohjaajan toimenkuvaan. Toimistotehtäviä uudelleen organisoidaan jo lukien, minkä johdosta tullaan muuttamaan toimistohenkilöstön toimenkuvia ja ammattinimikkeitä. Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus toimenkuvaksi. Hyväksyttiin liitteenä oleva ehdotus uuden toimistosihteerin toimenkuvaksi.

12 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 77 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä johtava rehtori on päättänyt, että uutta opiskeluryhmää ei muodosteta syksyllä 2008 metsäalalla eikä puuartesaanikoulutukseen, koska hakijoita oli vähemmän kuin yhtymähallituksen päätös edellytti työterveyslaitoksen lausunto koskien sisäilmaston seurantakyselyä FAI:n Saksankatu 46:n Grakennuksessa esitellään kokouksessa. Tulokset ovat parantuneet vuoteen 2006 verrattuna ja G rakennuksessa vv toteutetun kaltaista sisäilman seurantamenettelyä ei enää tarvita. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin.

13 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN Kokouspäivä Sivu Liite Yhtymähallitus FORSSAN AMMATTIINSTITUUTIN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN Yh 78 Forssan ammattiinstituutin nykyiset järjestyssäännöt ovat tulleet voimaan lukien. Tupakkalainsäädännön tiukentumisen johdosta järjestyssääntöjen tupakointia koskeva 5 edellyttää tarkistamista. Joht.reht.: Forssan ammattiinstituutin järjestyssääntöjen tupakointia koskeva 5 muutetaan seuraavaksi: Tupakoinnissa noudatetaan yleistä tupakkalakia. Tupakointi on kielletty Forssan toimipisteen alueella. Hyväksyttiin.

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha 2.3.2010 22 Liite Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 1/2014 1 (53) Yhtymähallitus Aika 21.01.2014 klo 15:00-19:59 Paikka Iisalmen terveyskeskus kokoushuone Virta, 2. kerros Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A

TURUN JA KAARINAN PÖYTÄKIRJA 20/2010 SEURAKUNTAYHTYMÄ Yhteinen kirkkoneuvosto 25.11.2010 562. kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A 25.11.2010 562 YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS :t 584 610 Aika torstai 25.11.2010 klo16.00 16.50 Paikka kirkkoneuvoston kokoushuone, Eerikinkatu 3 A Läsnä Rinne Heimo puheenjohtaja Ainasoja Merja varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40)

Hämeen liitto Esityslista-Pöytäkirja 11/2009 1(40) 1(40) Aika: 14.12.2009 klo 10.00 Paikka: Turengin Asema, kokoustila Edelfelt Asematie 6 Turenki 195 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 196 Pöytäkirjan tarkastajien valinta... 3 197 Kokouksen

Lisätiedot

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194

KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 SIIKAISTEN KUNTA PÖYTÄKIRJA KUNNANHALLITUS 14/2014 178 194 Aika Maanantai 6.10.2014 klo 09:30 11.25 Paikka Kunnanvirasto Läsnä Vanhatalo Jukka puheenjohtaja, Lahtinen Anneli varapuheenjohtaja Heikkilä

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 26.3.2013 klo 18.32 21.55 PAIKKA: Vanhankirkon alasali, Kirkkotie 2 Liite Asia 95 KOKOUKSEN AVAUS 124 96 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas.

Riitta Näkkäläjärvi, vpj. Pöytäkirjantarkastajiksi valittaneen Esa Pokka ja Pertti Ahokas. Viranomainen Esityslista No 5/2014 KOLPENEEN PALVELUKESKUKSEN Laatimispäivämäärä 2.5.2014 Kokousaika Perjantaina 9.5.2014 klo 12 - Kokouspaikka Kolpeneen palvelukeskus, ruokasalin kabinetti, Myllärintie

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus

SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN. 1 Soveltamisohje ja tarkoitus SOPIMUS YHTEISTOIMINTAMENETTELYSTÄ SOVELTAMISOHJEINEEN 1 Soveltamisohje ja tarkoitus Lempäälän kunnan ja sen henkilöstön välinen yhteistoiminta järjestetään tämän sopimuksen mukaisesti. Yhteistoimintamenettelyn

Lisätiedot

Puheenjohtaja Mika Munkki

Puheenjohtaja Mika Munkki Kunnanhallitus Kokous 144 Nro 5 Kokoustiedot Aika: Maanantai 7.4.2014, klo 17.00 Paikka: Kunnanvirasto, Vinkkilä Sivu 77 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen... 146 78 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25

Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55. Yhtymähallitus. Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 55 Yhtymähallitus Aika 23.04.2015 klo 18:00-20:25 Paikka PoSa kokoushuone, Tapalankatu 20, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 38 Kokouksen

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2014 AIKA Tiistai 29.4.2014 kello 15.00 16.34 PAIKKA Microkadun kampus, B-osan 1. kerroksen luokkatila B1012 käyntiosoite: Technopolis, Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET JÄSENET Kuopio Aleksi Eskelinen

Lisätiedot

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto

JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto JÄRVENPÄÄN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2014 Kirkkoneuvosto AIKA: Tiistai 1.4.2014 klo 18.30 PAIKKA: Kirkonkulman sali, 2. krs., Kirkkotie 6 Liite Asia 66 KOKOUKSEN AVAUS... 95 67 LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS...

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 05/2013 AIKA Maanantai 13.5.2013 kello 17.00-19.18 PAIKKA Technopolis Kuopion C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot