LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee pj 39 osalta Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Harri Kaunisto, kyva:n pj Emmi Lintonen, kyva:n 1. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 35 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 36 valinta 37 Opettajajäsenen vaihtuminen ammattiosaamisen toimikunnassa 38 Kuntapron kalusteita koskeva puitesopimus 39 Kuntayhtymäkonsernin osakeyhtiöiden sulautuminen 40 Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osakkeen ostaminen 42 Organisaatiomuutoksen aiheuttamat virkojen muutokset ja perustamiset 43 Tarkastuslautakunnan kokous Organisaatiomuutoksen vaatimat ohjelmisto- ja järjestelmämuutokset 46 Vuoden 2015 vuosilomien hyväksyminen Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 35 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 35 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 36 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 36 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Juha Mäenpää ja Riitta Ryhtä. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin tiistai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-16.

4 Yhtymähallitus OPETTAJAJÄSENEN VAIHTUMINEN AMMATTIOSAAMISEN TOIMIKUNNASSA Yh 37 Hallintosäännön 2 luvun 6 :n mukaan yhtymähallitus asettaa kolmeksi vuodeksi kerrallaan ammattiosaamisen näyttöjen suunnittelua ja toteuttamista varten toimielimen (ammattiosaamisen toimikunnan), johon kuuluu ky.joht./ rehtori koulutuksen järjestäjän edustajana, 2 työelämän työnantajapuolen edustajaa, 2 työelämän työntekijäpuolen edustajaa, 2 opettajaedustajaa ja 2 opiskelijaedustajaa sekä kullekin heistä henkilökohtaisen varajäsenen. Valitsemistaan jäsenistä yhtymähallitus määrää yhden puheenjohtajaksi ja yhden varapuheenjohtajaksi. Opettaja Sari Kortepohja on ilmoittanut eroavansa tehtävästä. Ky joht./reht.: Nimitetään ammattiosaamisen toimikuntaan opettajajäseneksi Sari Kortepohjan tilalle loppukaudeksi opettaja Heli Elo-Vuola, joka aloittaa koulutuspäällikkönä Yh 37 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus KUNTAPRON KALUSTEITA KOSKEVA PUITESOPIMUS Yh 38 Kuntayhtymä liittyi Kuntapron toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden puitesopimuksiin Uusi sopimuskausi on tullut voimaan ja sopimukset olivat voimassa 2018 saakka. Kalustehankinnoissa on perusteluta edelleen jatkaa puitesopimusten käyttöä. Puitesopimuksen toimittajat: Toimisto- ja julkitilakalusteet 1. Martela-keskus Häme 10 Oy, 2. Isku Interior Oy, 3. Kinnarps Oy Oppilas- ja koulukalusteet 1. Lekolar-Printel Oy, 2. Martela-keskus Häme 10 Oy, 3. Isku Interior Oy, 4. Kinnarps Oy Tilaajalla on oikeus hankkia tuotteet / palvelut valitsemaltaan puitesopimustoimittajalta, mikäli kyseessä on tietyn kohteen ns. täydennyshankinta. Ky joht./reht.: Jatketaan KuntaPron toimisto- ja julkitilakalusteiden sekä oppilas- ja koulukalusteiden puitesopimusten käyttöä sopimuskauden loppuun. Yh 38 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄKONSERNIN OSAKEYHTIÖIDEN SULAUTUMINEN Yh 39 Kuntayhtymäkonserniin kuuluu kuntayhtymän 100 % omistama Faktia Koulutus Oy ja sen 100 % omistama tytäryhtiö Faktia Valmennus Oy toteutettavien organisaatiomuutosten yhteydessä on myös tarkoitus sulauttaa osakeyhtiöt keskenään, jolloin konserniin jää vain yksi osakeyhtiö. Jotta sulautuminen voidaan toteuttaa, tulee osakeyhtiöiden hallitusten aloittaa sulautumisen valmistelu, mikä tarkoittaa sulautumissuunnitelman laatimista ja hyväksymistä kesäkuuhun 2015 mennessä. Sulautumisesta päättää yhtiöiden yhtiökokoukset. Puheen joht.: Todetaan, että Faktia Koulutus Oy:n ja Faktia Valmennus Oy:n tulee ryhtyä toimenpiteisiin yhtiöiden sulautumisen valmistelemiseksi, jotta sulautuminen voidaan toteuttaa Yh 39 Päätös: Hyväksyttiin. Tämän pykälän osalta valittiin puheenjohtajaksi Jaana Kantee ja pöytäkirjan tarkastajaksi Riitta Ryhdän tilalle Tea Uusimäki. Esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon olivat Eino Järvinen, Riitta Ryhtä, Simo Vehmaa, Tapio Virtanen, Tuula Koivula, Ossi Stenholm ja Tanja Paassilta.

7 Yhtymähallitus LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N OSAKKEEN OSTAMINEN Yh 40 Yhtymähallitus päätti palkanlaskennan ulkoistamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämisestä. Yhteistoimintaneuvottelut palkanlaskennan ulkoistamiseen liittyen on aloitettu ja Loimijoen Kuntapalvelut Oy:ltä on saatu tarjous palvelun hinnasta. Yhtiö on myös valmis keskustelemaan palkkasihteerin siirtymisestä yhtiön palvelukseen, koska yhtiö tarvitsee lisäresurssia palkkojen hoitamiseen. Loimijoen Kuntapalvelut Oy tuottaa palkkapalveluita in-house yksikön asemassa omistajilleen. Jotta kuntayhtymä voi hankkia palveluita osakeyhtiöltä, tulee sen hankkia yhtiön osake. Forssan kaupunki on valmis myymään kuntayhtymälle yhden Loimijoen Kuntapalvelut Oy osakkeen. Osakkeen hinta määritetään huhtikuun aikana, mutta alustavasti osakassopimuksen mukaan laskettu yhden osakkeen hinta on 2.200,- euroa. Liitteenä alustava kauppakirja. Ky joht./reht.: Hankitaan yksi Loimijoen Kuntapalvelut Oy:n osake Forssan kaupungilta. Yh 40 Päätös: Hyväksyttiin. Esteellisiä asian käsittelyyn ja päätöksen tekoon olivat Eino Järvinen, Tapio Virtanen sekä Emmi Lintonen.

8 Yhtymähallitus ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMAT VIRKOJEN MUUTOKSET JA PERUSTAMISET Yh 42 Kuntayhtymä on päättänyt järjestää organisaationsa uudelleen niin, että siihen sisältyy Faktiasta siirtyvä uusi koulutustehtävä. Faktian henkilöstö siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään koulutustehtävän siirron myötä. Liiketoimintasiirrossa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kun henkilöstö siirtyy osakeyhtiöstä kuntayhtymään, heidät voidaan siirtää joko työsopimussuhteeseen tai virkasuhteeseen ilman erillistä hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin nojalla. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita asianomaisen työntekijän suostumusta, vaan entinen ja tuleva työnantaja voivat siitä sopia keskenään. Työntekijöitä on kuitenkin sitä ennen kuultava. Ennen henkilöstön siirtoa yhtiön on käytävä asianomaisten henkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetuissa laissa tarkoitetut yhteistoimintaneuvottelut. Virka perustetaan, kun on kyse tehtävästä, jossa käytetään julkista valtaa (lakiin perustuvan toimivallan perusteella toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta päättäminen). Opetustoimen tehtäviä, joissa käytetään julkista valtaa, on mm. opiskelijaksi ottaminen, opiskelija-arviointi ja kurinpitorangaistuksen antaminen. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n mukaan virkasuhteeseen voidaan ottaa ilman hakumenettelyä mm. kun kysymyksessä on muun työnantajan palveluksessa olevan henkilön ottaminen virkasuhteeseen lain tai sopimuksen nojalla tapahtuvan toiminnan siirtämisen yhteydessä. Viran toimitusvelvollisuuden sisältöä voidaan muuttaa kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 23 :n mukaan, jos toiminnan uudelleen järjestely tai muu perusteltu syy sitä edellyttää. Viranhaltijaa on sitä ennen kuultava. Viranhaltija voidaan kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 24 :n mukaan siirtää toiseen virkaan joko suostumuksensa perusteella tai ilman suostumusta, jos hän täyttää kelpoisuusehdot, virkaa voidaan pitää hänelle sopivana, hänen asemansa toistaiseksi otettuna tai määräaikaisena ei muutu ja perusteena on toiminnan ja tehtävien uudelleenjärjestelyyn liittyvä perusteltu syy, hänen varsinainen palkkansa ei alene.

9 Perustettavat virat: Rehtori 1 Apulaisrehtori 1 Opettaja 29 Koulutuskoordinaattori 3 Projektienhallintapäällikkö 1 Tukipalvelupäällikkö 1 Yhteensä 36 Tehtävänkuvat täsmentyvät viimeistään syksyn 2015 aikana. Hallintosääntöön tulee myös näin ollen muutoksia. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perustetaan em. uudet virat ja tehdään muutokset virkoihin seuraavasti: Nykyisessä kuntayhtymän organisaatiossa ky johtajan ja rehtorin tehtäviä on hoitanut sama henkilö. Muutetaan nykyinen yhdistelmävirka ky johtajan viraksi. Perustetaan rehtorin virka, jota siirtyy hoitamaan Faktian rehtori liiketoimintasiirtona. Lakkautetaan Faista kaksi koulutusalajohtajan virkaa ja muutetaan toinen virka apulaisrehtorin viraksi. Apulaisrehtorin tehtävää siirtyy hoitamaan toinen koulutusalajohtaja. Toinen koulutusalajohtaja siirtyy kehittämispäällikön osa-aikaiseen toimeen määräaikaisesti. Perustetaan yksi apulaisrehtorin virka ja siirretään Faktian apulaisrehtori liiketoimintasiirtona kuntayhtymään hoitamaan apulaisrehtorin tehtävää. Perustetaan 29 opettajan virkaa Faktiasta liiketoimintasiirtona siirtyville opettajille. Kahden opettajan tehtäviin kuuluu esimiestehtävät koulutuspäällikkö-nimikkeellä. Perustetaan kolme koulutuskoordinaattorin virkaa, joita siirtyy hoi tamaan liiketoimintasiirtona Faktian kolme nykyistä koulutuskoordinaattoria.

10 Perustetaan projektihallintapäällikön virka, mitä tehtävää siirtyy hoitamaan henkilö Faktiasta liiketoimintasiirtona. Perustetaan tukipalvelupäällikön virka, mitä tehtävää siirtyy hoitamaan henkilö Faktiasta liiketoimintasiirtona. Yh 42 Päätös: Hyväksyttiin.

11 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 43 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Kokouspöytäkirja on liitteenä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi Yh 43 Päätös: Hyväksyttiin.

12 Yhtymähallitus ORGANISAATIOMUUTOKSEN VAATIMAT OHJELMISTO- JA JÄRJESTELMÄMUUTOKSET Yh 45 Faktian koulutustoiminnan siirtymisen myötä Saksankadulle, opiskelijaravintolassa ruokailevien opiskelijoiden joukossa on jatkossa myös paljon opiskelijoita, joille ei kuulu maksuton ruokailu. Tästä syystä elokuusta 2015 lukien oppilaitoksessa on pystyttävä toteuttamaan opiskelijaruokailu niin, että voidaan kontrolloida ketkä kuuluvat maksuttoman opiskelijaruokailun piiriin. Nykyistä kassajärjestelmää laajentamalla voidaan selvitysten perusteella toteuttaa muutos edullisimmin ja yksikertaisimmin. Talousarvion investointiosaan on kassajärjestelmän muutoksesta johtuen lisättävä ,- euron määräraha. Faktian kirjanpidon hoitamiseksi kuntayhtymän toimesta on kuntayhtymän taloushallinnon järjestelmiä laajennettava moniyritysversioksi ja myös rakennettava vaadittava liittymä Faktian SoleTN järjestelmästä kirjanpitoon. Taloushallinnon ohjelmamuutoksista aiheutuvat kustannukset ovat saatujen tarjousten perusteella ,- Ohjelmisto/järjestelmämuutoksiin on käytettävissä vuoden 2014 tilinpäätöksestä tehtyä investointivarausta. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että vuoden 2015 investointiohjelmaa muutetaan siten, että investointiohjelmaan lisätään ,- euron määräraha ohjelmisto/järjestelmämuutoksiin. Valtuutetaan talousjohtaja hankkimaan organisaatiomuutoksen edellyttämät järjestelmämuutokset. Yh 45 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Yhtymähallitus VUODEN 2015 VUOSILOMIEN HYVÄKSYMINEN Yh 46 Ehdotus kuntayhtymän vuosilomiksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Oppilaitoksen toimisto ei ole avoin asiakkaille välisenä aikana. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi on lomaraha aiempina vuosina maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä, koska lomallelähtö tapahtuu pääasiassa kesäkuussa. Ky joht./reht.: Hyväksytään liitteenä olevat vuosilomat. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään kuntayhtymän johtajan/rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin kuntayhtymän johtajan/rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v Yh 46 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 2 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 2 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo 16.30-17.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n I vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n I vpj Tuula Koivula, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Eino Järvinen Maija-Leena Kraft Jaakko Mäki Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 25.01.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 25.10.2005 kello 11.30-12.10 Paikka Ammatti-instituutti, Tammelan toimipiste Jorma

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika Paikka 12.12.2006 kello 16.30 Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti kokoushuone

Lisätiedot

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna

Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna PÖYTÄKIRJA 11/2014 298 Yhtymähallitus 170 24.11.2014 Yhtymähallitus Aika 24.11.2014 klo 08:00-08:55 Paikka HAMK Visamäki, rakennus A, 3. krs, valtuustosali, Visamäentie 35 A, Hämeenlinna Käsitellyt asiat

Lisätiedot