LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ 1 HALLITUS"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No 1 HALLITUS KOKOUSTIEDOT Aika Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Jorma Hacklin Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Rouhiainen Raili Saarenmaa Barbro Sallinen Ossi Stenholm Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyvan II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELLYT ASIAT Puheenjohtaja 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Asuntojen vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus 04 Tarkastuslautakunnan kokous Vuoden 2006 tilinpäätöksen toteutuminen 06 Peruskorjaushankkeiden suunnittelutilanne 07 Siirto lyhyen koron rahastoon 08 Aloituspaikat v Päätökset ja kirjelmät 10 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Jouni Mäkelä

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Maija-Leena Kraft ja Helena Kujansuu. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäiväksi maanantai Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Jorma Hacklin ja Matti Leino. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai

4 Yhtymähallitus ASUNTOJEN VUOKRIEN JA ASUNTOIHIN LIITTYVIEN MAKSUJEN KOROTUS Yh 3 Yhtymähallitus on v korottanut vuokria 3,1 %:lla ja v vastaavasti 3,0 %:lla. Vuokraperuste määräytyy kuluttajahintaindeksin (1995=100) perusteella. Asumismenoja koskevan indeksikehityksen mukaan korotustarve olisi v ollut ainakin 5-6 %. Yhtymähallitus päätti , että vuokrat sidotaan lukien uuden kuluttajahintaindeksin (2005=100) asumismenojen indeksikehitykseen. Liitteenä on yhteenveto asunnoista ja ehdotus asuntojen uusiksi vuokriksi lukien. Kuluttajahintaindeksi edellyttää n. 2,0 %:n korotusta vuokraan lukien. Asumiseen liittyviä maksuja korotetaan 5-6 % johtuen sähkön ja veden hinnan kehityksestä. Itse sähkön kulutuksesta perittävää hintaa korotetaan 10,0 %:lla. Joht.reht.: Hyväksytään vuokrien ja asuntoihin liittyvien maksujen korotus lukien liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 4 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat saatetaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan luonnontieteiden ja viestinnän kuulemisen ja arvioinnin. Esitietolomake esitellään lähemmin kokouksessa. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus VUODEN 2006 TILINPÄÄTÖKSEN TOTEUTUMINEN Yh 5 Vuoden 2006 tilinpäätös on valmistunut. Tässä kokouksessa on kuitenkin tarkoitus esitellä tilinpäätös pääpiirteissään, joskin lopullinen tilinpäätös, toimintakertomus ja kaikki edellytetyt liitetiedot saadaan valmiiksi vasta yhtymähallituksen kokoukseen mennessä. Vuoden 2006 investointiohjelman toteutuminen on esitetty liitteenä. Vuoden 2006 tilikauden ylijäämäksi muodostunee n euroa. Tulos on tunnusluvuiltaan vuoden 2005 tulosta parempi ja FAI:n toiminta-ajan parhaimpia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Hyväksyttiin.

7 Yhtymähallitus PERUSKORJAUSHANKKEIDEN SUUNNITTELUTILANNE Yh 6 LVI-suunnittelija sai syksyllä 2006 valmiiksi selvityksen C-rakennuksen (1972) pohjakerroksen lattian alla olevien valurautaviemärien, vesijohtojen ja lämpölinjojen uusimisesta. Joulukuussa 2006 on saatu valmiiksi urakkatarjouskilpailussa tarvittavat asiapaperit. Hanke on kustannuksiltaan muodostumassa varsin suureksi. Lopullisesti kustannusten suuruuteen vaikuttaa se, missä määrin C-rakennuksen pohjaviemärit on nyt uusittava. Sen vuoksi on viikolla 2/2007 tehty C-rakennuksen kaikkien viemärien kuvaukset ja tulokset saataneen kokoukseen mennessä. Parhain toteutusaika hankkeelle olisi 2/ /2007. Hanke valmistellaan ja kilpailutetaan niin, että urakkatarjoukset on mahdollista käsitellä viimeistään yhtymähallituksen kokouksessa Hankkeen suunnitelma on esitetty liitteenä. LVI-suunnittelija on saanut valmiiksi selvityksen G-rakennuksen lämmönjakohuoneen LVIA-laitteiden uusimisesta seuraavilta osin: vanhojen (v. 1979) lämmönsiirtimien uusinta vanhojen (v ja v. 1979) varaajien poisto käytöstä ja purku vanhojen tarpeettomien lämpö- ja vesiputkistojen purku vanhojen kattiloiden purku asbestieristysten ja -pinnoitteiden purku nykyisten sulku- ja linjasäätöventtiileiden, muiden putkivarusteiden ja pumppujen vaihto nykyisen automatiikan uusinta ja sen liittäminen olemassa olevaan rakennusautomaatiovalvontajärjestelmään. Uusimistarve edellyttää lähes koko lämmönjakohuoneen uusimista (kustannusarvio euroa) rakennuksessa, jonka peruskorjauksen Forssan kaupunki toteutti vv Hankkeen jatkosuunnittelu on muiden LVI-hankkeiden takia jonkin verran viivästynyt. E-rakennuksen peruskorjauksen ja osittaisen purkamisen suunnittelemiseksi on Insinööritoimisto Pohjatekniikka Oy laatinut liitteenä olevan pohjatutkimuslausunnon. Johtava rehtori esittelee lähemmin E-rakennuksen peruskorjaukseen liittyviä vaihtoehtoja. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Kirjataan em. hankkeiden suunnittelukulut vuoden 2006 osalta kiinteistönhoidon käyttösuunnitelmiin. Hyväksyttiin.

8

9 Yhtymähallitus SIIRTO LYHYEN KORON RAHASTOON Yh 7 Yhtymähallituksen päätöksellä on 1990-luvun lopussa siirretty n euroa lyhyen koron sijoitusrahastoon (Sampo Yhteisökorko Kasvu). Korko on vuosittain tuloutettu, mutta vuoden 2006 osalta tuloutusta ei tehty (arvo oli ,49 e). Yhtymähallitus on päättänyt, että kuntayhtymän rahaliikenne ohjataan kuntayhtymän OP-tilille. joka liitettiin Forssan kaupungin konsernitilipalveluun, jossa kuntayhtymän kannalta on varsin edulliset talletusportaat: tuotoltaan ne vastaavat likimain lyhyen koron rahastoon sijoitusta. Kuntayhtymän OP-tilillä on keskisaldo kuitenkin vuosi vuodelta kasvanut ja oli esim. v yli 1,0 milj. euroa. Lyhyen koron rahastoon sijoittamista puoltaisi se, että lyhyen koron rahaston tuotto voitaisiin harkinnan mukaan tulouttaa haluttuna vuonna (ei esim. silloin, kun tilinpäätöksen ylijäämä on muutoinkin poikkeuksellisen suuri). Osuuspankki on tarjonnut OP-Cash Manager lyhyen koron rahastoa vähintään eurolle. Kyseisen rahaston hallinnointipalkkio on markkinoiden edullisin eli 0,15 % ja muita kuluja ei peritä. Joht.reht.: Oikeutetaan talouspäällikkö siirtämään OP-Cash Manager lyhyen koron rahastoon enintään euroa. Hyväksyttiin. Päätettiin, että talouspäällikkö selvittää lähemmin muut suhteellisen pieniriskiset sijoitusvaihtoehdot (esim. yhdistelmärahastot ja obligaatiot).

10 Hallitus ALOITUSPAIKAT VUONNA 2008 Yh 8 Yhtymähallitus on päättänyt, että uuden aloittavan opetusryhmän suuruuden tulee olla vähintään 12, mikäli johtava rehtori ei perustellusta syystä hyväksy pienempää aloitusryhmää. Opetusministeriön hyväksymä toisen asteen enimmäisopiskelijamäärä on 930, johon sisältyy 40 aikuiskoulutuspaikkaa. Vuosiksi 2006 ja 2007 esitetyt aloituspaikat ja alustava suunnitelma vuoden 2008 aloituspaikoiksi: Ensisijaisesti pyrkineitä 2006 Hyväksyttyjä opisk Aloituspaikkoja 2006 Aloituspaikkoja 2007 Aloituspaikkoja 2008 Tekniikka ja liikenne, ajoneuvo- ja kuljetustekniikka Tekniikka ja liikenne, kone-, metallit - ja energiatekn Tekniikka ja liikenne, talotekniikka, LVI Tekniikka ja liikenne, puuala Tekniikka ja liikenne, rakennusala Tekniikka ja liikenne, sähkö- ja automaatiotekniikka Tekniikka ja liikenne, elektroniikka Tekniikka ja liikenne, valmentava koulutus Majoitus- ravitsemis- ja talousala Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, pk Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala, yo Luonnontieteiden ala, tietojenkäsittely Sosiaali- terveys- ja liikunta-ala Kulttuuri, viestintä ja informaatiotieteet Kulttuuri, käsi- ja taideteollisuus Luonnonvara- ja ympäristöala Yhteensä Syksyn 2006 aloituspaikoille oli ensisijaisia hakijoita yhteensä 313 (syksyllä 2005 vastaavasti 280). Aloituspaikkamäärät vuosiksi 2007 ja 2008 ovat liian suuret ottaen huomioon: 1) ensisijaisten hakijoiden määrän, 2) oppilaitoksen toimialueen 16-vuotiaiden alenevan määrän, 3) FAI on toisen asteen oppilaitos ja siksi vain n. 14 % opiskelijoista tulee alueen ulkopuolelta ja 4) valtiovallan taholta odotettavissa olevat päätökset koskien toimeenpanolupia. Johtava rehtori esittelee lähemmin vuoden 2008 aloituspaikkatavoitteita ja niihin mahdollisesti vielä tehtäviä tarkistuksia. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi ja keskusteltiin linjauksista v Todettiin, että näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen osalta edellytetään, että Forssan ammatillinen aikuiskoulutuskeskus noudattaa koulutuspalvelujen ostosopimusta ja sen ehtoja. Merkittiin, että Jukka Rouhiainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo

11

12 Hallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 9 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä tarkastusilmoitus yhtymähallituksen valitsemien jäsenten sisäisestä tarkastuksesta koskien rahoitusomaisuutta, vakuuksia, vaihto-omaisuutta ja käyttöomaisuutta Kokemäenjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n ilmoitus , jonka mukaan Hämeen ympäristökeskus on myöntänyt puhdistamolle uuden ympäristöluvan Uuden luvan tiukentuneiden lupaehtojen saavuttamisessa ei ollut ongelmia. Puhdistamon prosessi oli kunnossa ja käsittelytulos hyvä. Hämeen liiton ilmoitus , jonka mukaan maakuntahallitus on päättänyt lopettaa asetetun koulutuksen neuvottelukunnan sekä sille myöhemmin perustetut jaostot. Toisen asteen koulutus ja ennakointi -jaosto jatkaa Hämeen liiton hallinnoiman Koulutuksen ennakointi -hankkeen ohjausryhmänä asti. Jyty Forssa ry:n pöytäkirjanote kokouksesta , jossa Forssan ammattiinstituutin luottamusmieheksi vv valittiin Helena Talvi johtavan rehtorin vastaus korvausvaatimuskirjeeseen Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. Merkittiin tiedoksi kutsu Forssan seudun kuntaorganisaatioiden talouspalvelujen toteuttamisvaihtoehtojen esiselvitys- projektin päätöstilaisuuteen torstaina klo Forssan kaupungin valtuustosalissa.

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 17.05.2005 kello 11.30-12.15 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 09.05.2006 kello 11.30-12.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Jorma Hacklin Taisto Heinämäki

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT Aika 22.5.2007 klo 11.30 12.25 OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Paikka Helena Kujansuu Matti Leino Ansa Mikkola Jouni Mäkelä Jukka Nummelin

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika klo 16.30-18.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone Eino Järvinen Marjut Kallioinen

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2007 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 9 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT. Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 12.6.2007 klo 16.00-16.40 Paikka Urpolan kartano, Humppila Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika klo 16.30-17.45 Paikka Forssan ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 7 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 7 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 3 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ VALTUUSTO 1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No VALTUUSTO 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Kati Fonsell -Laurila Christer Friskopf Elina Hirvonen

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus. Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 15/2014 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Keskiviikko 6.8.2014 klo 17.00 20.21 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro 184 Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kokouksen

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus

Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 6.11.2013 klo 13.00 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, ruokala klo 11.30 alkaen lounas klo 12.00 yhteinen neuvottelu ja kuntayhtymän johtajan katsaus Pykälä Sivu 18

Lisätiedot