LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä Riitta Ryhtä Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Kati Fonsell -Laurila, kyva:n 2. vpj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 79 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 80 valinta 81 Nimikkokabinetit 82 Opiskelijamäärät Opiskelijatyytyväisyyskyselyn tulokset Peruspääoman koron maksamisesta luopuminen 85 Vuoden 2015 talousarvio ja vuosien taloussuunnitelma 86 Muutosehdotukset vuoden 2014 talousarvioon 87 Päätökset ja kirjelmät 89 Liittyminen KL-Kuntahankinnat Oy:n yhteishankintaan monitoimilaitteiden osalta 90 Kuntayhtymän organisaatiomuutos Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 79 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 79 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 80 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 80 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Riitta Ryhtä ja Tea Uusimäki. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin maanantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo 9-15.

4 Yhtymähallitus NIMIKKOKABINETIT Yh 81 C-rakennuksen saneeraus valmistui elokuussa Rakennuksessa on kolme kabinettia. Cateringosaston henkilökunta halusi selvyyttä kabinettivarauksiin ja nimesi kabinetit yli 30 vuotta oppilaitoksessa palvelleiden henkilöiden nimillä; Alho, Aalto ja Hoppula. Pitkä palvelu on hyvä peruste ja jatkossa kabinettien/kokoustilojen nimityslistalla ovat pitkään luottamustehtävissä toimineet. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 81 Päätös: Hyväksyttiin.

5 Yhtymähallitus OPISKELIJAMÄÄRÄT Yh 82 Forssan ammatti-instituutin opiskelijamäärä valtionosuusperusteisessa koulutuksessa oli 887 opiskelijaa. Laskentapäivänä opiskelijamäärä oli 894 opiskelijaa, joten koko vuoden 2014 keskiarvoksi tulee näin ollen 891,1 opiskelijaa. Talousarvio vuodelle 2014 on laskettu 870 opiskelijan mukaan. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa oli ammatillista perustutkintoa suorittamassa 130 opiskelijaa, joista korotetun koulutuskorvauksen opiskelijoita 4. Lisäkoulutuksessa ( ammattitutkinnot, erikoisammattitutkinnot ja tutkintoon johtamaton koulutus) 166 opiskelijaa, joista nuorten aikuisten osaamisohjelmassa 3 opiskelijaa. Erityisopiskelijoita oli 129 eli 14,5 %. Näyttötutkintona ammatillista perustutkintoa suorittaa 115 opiskelijaa, joista oppisopimuksella 18. Erikoisammattitutkintoa suorittaa seitsemän opiskelijaa. Hoivaavustajakoulutuksessa opiskelee 16 opiskelijaa. Ammattistarttiryhmää ei perustettu syksyllä 2014, koska kaikki opiskelijat sijoittuivat koulutusohjelmiin perustutkintoa suorittamaan. Kaksi opiskelijaa opiskelee ns. oppisopimuksen valmentavassa koulutuksessa. Opiskelijat tulevat 36 eri kunnasta painottuen jäsenkuntiimme. Asuntolaan on kirjautuneena 51 opiskelijaa. Talousarvio vuodelle 2015 on laadittu 840 opiskelijan mukaan, mikä on järjestämisluvan mukainen enimmäismäärä. Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi. Yh 82 Päätös: Hyväksyttiin.

6 Yhtymähallitus OPISKELIJATYYTYVÄISYYSKYSELYN TULOKSET 2014 Yh 83 Kysely toteutettiin nettikyselynä siten, että ensimmäisen vuoden opiskelijat vastasivat osioihin A-D ja G, toisen vuoden opiskelijat osioihin E, F ja H ja I sekä kolmannen vuoden opiskelijat osioihin B-I. Vastausten osalta voi todeta, että tulokset ovat koko instituutin osalta pääsääntöisesti hyvällä tasolla ja pysyneet hyvin samanlaisina neljän vertailuvuoden aikana. Tyytyväisyys työssäoppimiseen ja näyttöihin on ollut vuosia erittäin hyvä, mutta vuonna 2013 pieni notkahdus nostettiin kehittämiskohteeksi. Osa-alueet eivät ole vielä juurikaan parantuneet vuoden aikana. Sähköpostin liitteenä yhteenveto FAI:n tuloksista vuosilta kyselyn perusteella instituutin yhteiseksi kehittämiskohteeksi nousi valinnaisuuden mahdollisuuksista tiedottaminen paremmin opiskelijoille. Tyytyväisyyden nostamista työssäoppimiseen ja ammattiosaamisen näyttöihin jatketaan sekä puuttumista mahdolliseen kiusaamiseen Ky joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 83 Päätös: Hyväksyttiin.

7 Yhtymähallitus PERUSPÄÄOMAN KORON MAKSAMISESTA LUOPUMINEN Yh 84 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän omistajakunnat ja niiden omistamat osuudet ja 2 %:n osuus peruspääomasta : Forssa ,50 n /v Humppila ,20 n /v Jokioinen ,85 n /v Somero ,20 n /v Tammela ,30 n /v Urjala ,20 n /v Ypäjä ,15 n /v ,40 n /v Yhden osuuden arvo on 22,948,35 euroa. Jäsenkunnat ovat viimeksi v hyväksyneet tarkistuksen perussopimukseen. Perussopimuksen mukaan koulutuskuntayhtymä suorittaa peruspääoman kuntaosuuksille vähintään 2,0 %:n suuruisen koron (93 629,26 euroa vuonna 2013) lukien. 14 vuoden aikana koron maksulla on katettu suurelta osin ne kustannukset mitkä Forssa ja Tammela ovat sijoittaneet omistamiinsa rakennuksiin ammatillisen koulutuksen hyväksi. Forssan Saksankatu 46:n kiinteistön kuntayhtymä on ostanut omaksi tasearvon mukaisella lunastushinnalla ,12 euroa. Yksikköhintarahoitus on vuonna 2015 n. 4,9 % vähemmän kuin vuonna 2012 ja tulee edelleen vähenemään tulevina vuosia. Koska järjestämislupa on vuonna , tarkoittaa se kokonaisrahoituksessa noin 1,6 miljoonan euron vähenemistä. Vuonna 2016 järjestämislupa on 810, mikä merkitsee rahoituksen pienentymistä edelleen noin 290 tuhannella eurolla. Myös nuorisoikäluokat pienenevät vuosien myötä. Vuonna 2014, 1998 syntyneiden, Forssan seudun peruskoulun päättävien ikäluokkien volyymi oli 373 nuorta. Vuonna 2013 syntyi samalla seudulla vain 274 lasta. Lisäksi Faktia koulutus Oy:n ja Fai:n yhdistämisestä koituu ylimääräisiä kuluja tulevina vuosina, joten myös näiden kulujen osakattamiseen n euroa/vuosi on tarpeellinen.

8 Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että perussopimuk- sesta poistetaan kohta, jossa koron maksusta on määrätty. Edellytyksenä, että omistajakunnat yksimielisesti hyväksyvät peruspääoman koron poistamisen. Yhtymähallitus valtuuttaa ky:n johtaja/rehtorin ottamaan yhteyttä omistajakuntien päättäviin luottamuselimiin pyytäen päätöstä peruspääoman koron maksamisen poistamista vuodesta 2015 lukien. Yh 84 Päätös: Hyväksyttiin.

9 Yhtymähallitus VUODEN 2015 TALOUSARVIO JA VUOSIEN TALOUSSUUNNITELMA Yh 85 Perussopimuksen 19 :n mukaan seuraavan kalenterivuoden alustava talousarvio ja -suunnitelma on toimitettava jäsenkunnille 30. syyskuuta mennessä ja hyväksytty talousarvio ja -suunnitelma 15. marraskuuta mennessä. Taloussuunnitelma koskee vähintään kolmea vuotta, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Kuntalaissa korostetaan sitovien tavoitteiden asettamista ja niiden seurannan merkitystä talouden ohjauksessa ja kytkemistä määrärahoihin ja tuloarvioihin. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan. Perussopimuksen 25 :n mukaan käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menot tulee sopeuttaa valtion rahoituksen ja kuntayhtymän omien tulojen tasolle. Koska kuntien osuus on otettu huomioon kuntayhtymän valtionosuudessa, jäsenkunnat eivät suoraan osallistu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan menojen rahoitukseen. Yhteistoimintaryhmä käsitteli talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen kokouksessaan Ky joht./reht.: Yhtymähallitus esittää yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevan ehdotuksen vuoden 2015 talousarvioksi ja vuosien taloussuunnitelmaksi. Pyydetään jäsenkunnilta lausunnot taloussuunnitelmaehdotuksesta mennessä. Yh 85 Päätös: Hyväksyttiin.

10 Yhtymähallitus MUUTOSEHDOTUKSET VUODEN 2014 TALOUSARVIOON Yh 86 Hallintosäännön 24 :n mukaan talousarvioon tehtävät muutokset on esitettävä yhtymävaltuustolle talousarviovuoden aikana. Talousarviovuoden jälkeen muutoksia voidaan käsitellä vain poikkeustapauksissa. Määrärahan muutosesityksessä on selvitettävä myös muutoksen vaikutus toiminnallisiin tavoitteisiin ja tuloarvioihin. Vastaavasti toiminnallisia tavoitteita tai tuloarvioita koskevassa muutosesityksessä on selvitettävä muutoksen vaikutus määrärahoihin. Yhtymävaltuustoon nähden sitoviksi taloudellisiksi tavoitteiksi hyväksyttiin vuoden 2014 talousarviossa: Tulosaluekohtaiset toimintakatteet (suluissa toimintakate/opiskelija): yleishallinto e tukipalvelut e Saksankatu e ( e) Saksankatu e ( e) opetuksen kehittäminen e oppisopimuskoulutus e Opetusryhmän keskikoko, joka ei saa tulosaluekohtaisesti olla asetettua tavoitetta pienempi. Tulosalue ei lisäksi saa ylittää käyttötalous-osassa hyväksyttyä opiskelijakohtaista toimintakatettaan. Käyttöomaisuuden vuotuispoistot on kyettävä rahoittamaan toimintakatteella ja investointivarauksilla. Arvio tavoitteiden saavuttamisen osalta: Talousarviotavoitteena oleva toisen asteen kokonaisopiskelijamäärä (870) tullaan arvion mukaan ylittämään noin 30 opiskelijalla. Toisen asteen yksikköhintarahoitustuottoja kertynee talousarviota suuremman opiskelijoiden määrän vuoksi n euroa talousarviossa arvioitua enemmän. Oppisopimuksen osalta tuottotavoite ei kuitenkaan tule toteutumaan, koska suunniteltu perustutkintoja koskeva valtakunnallinen yhteistyö Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellulla tavalla. Näin ollen rahoituksen arvioidaan ylittävän talousarviossa ennakoidun alle eurolla. Opetusryhmien keskikokotavoitteita ei ole tarpeen tarkistaa Opetuksen tulosalueiden sitovia toimintakatetavoitteita on tässä vaiheessa tarkistettava, koska arvioitua suurempi opiskelijamäärä aiheuttaa myös enemmän toimintakuluja. Tukipalveluiden menoja on tarkistettava pääasiassa hieman ennakoitua suurempien kiinteistöön kohdistuvien kulujen vuoksi. Hallinnon ja yleishallinnon osalta on myös huomioitu kuluvan vuoden aikana aiheutuvia yhdentymiskustannuksia. Oppisopimuskoulutuksen osalta on huomioitu kustannusten vähentyminen, koska perustutkinto-oppisopimusten tekeminen valtakunnallisesti yhteistyössä Faktian kanssa ei ole toteutunut suunnitellusti.

11 Opetuksen kehittämisen tulosalueella on huomioitu Skills-valmennuksesta aiheutuvat kulut Liitteenä on esitetty tuloslaskelman toteutuminen mennessä, talo- usarvion tuloslaskelmaosa ja käyttötalousosa muutosehdotuksineen, sekä vuoden 2014 investointiohjelman toteutuminen mennessä. Ky joht./reht.: Yhtymähallitus ehdottaa yhtymävaltuustolle, että se hyväksyisi liitteenä olevat tulosaluekohtaiset muutosehdotukset vuoden 2014 talousarviomäärärahoihin ja sitoviin tavoitteisiin Yh 86 Päätös: Hyväksyttiin.

12 Yhtymähallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 87 - viranhaltijapäätökset loimaalaisten vierailu Fai:hin klo perutaan - Fai:n entinen opiskelija Vili Heiskanen on päässyt Suomen maajoukkueseen edustamaan oppilaitosta Euro Skills kilpailuun Ranskan Lilleen lajina CNC-jyrsintä - laatupalkintoauditointi Ky.joht./reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Yh 87 Päätös: Hyväksyttiin.

13 Yhtymähallitus LIITTYMINEN KL-KUNTAHANKINNAT OY:N YHTEISHANKINTAAN MONITOIMILAITTEIDEN OSALTA Yh 89 KL-Kuntahankinnat Oy on hankintalain 11 :n mukainen Kuntaliiton kokonaan omistama, voittoa tavoittelematon yhteishankintayksikkö, jolla on oikeus kilpailuttaa ja tehdä tavaroita ja palveluita koskevia puitejärjestelyjä, puitesopimuksia ja hankintasopimuksia kunta-asiakkaiden puolesta. Kuntayhtymä oli mukana aiemmassa monitoimilaitteita koskevassa puitesopimuksessa, jonka toimittaja oli Konica Minolta Solutions Finland Oy. Puitesopimuskauden päätyttyä monitoimilaitteet on kilpailutettu uudelleen ja toimittajana on edelleen Konica Minolta Solutions Finland Oy. Puitesopimus on voimassa saakka. Liittyminen puitesopimuksiin yksinkertaistaa laitteiden hankintaa sekä tuottaa säästöjä, kun monimutkaista kilpailutusta ei tarvitse tehdä itse. Ky joht./reht.: Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Monitoimilaitteet ja niihin liittyvät palvelut puitejärjestelyn loppuun saakka. Yh 89 Päätös: Hyväksyttiin.

14 Yhtymähallitus KUNTAYHTYMÄN ORGANISAATIOMUUTOS Yh 90 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä on kesäkuussa 2014 ostanut Forssan kaupungilta ammatillista aikuiskoulutusta tuottavan Faktia Koulutus Oy:n Faktia Koulutus Oy puolestaan omistaa työvoimapoliittista koulutusta ja muuta kaupallista koulutusta järjestävän Faktia Valmennus Oy:n. Kuntayhtymän tavoitteena on yhdistää koulutuksen järjestäminen järkeväksi hallinnolliseksi rakenteeksi ja sen vuoksi haluttiin saada arvio eri vaihtoehdoista toiminnan järjestämiselle. Kahden ammatillisen koulutuksen järjestäjän mahdollinen toiminnan yhdistäminen voi edellyttää henkilöstöjärjestelyjä, joissa halutaan noudattaa hyvän henkilöstöhallinnon periaatteita. Selvityksen eri vaihtoehdoista laati varatuomari Jaana Lehtonen BDO Oy:stä. Saadussa selvityksessä käsiteltiin erilaisia vaihtoehtoja toiminnan järjestämiselle sekä lakisääteistä menettelyä ja velvoitteita siirrettäessä henkilöstöä liikkeen luovutuksena. Selvityksen pohjalta yhtymähallitus käsitteli asiaa seminaarissaan ja päätyi valitsemaan konsernin hallintomalliksi ns. vaihtoehto 2:n. Koulutuksen järjestämisluvan suhteen päädyttiin ratkaisuun, että OKM:ltä anotaan ammatillisen perustutkinto-koulutustehtävän ja lisäkoulutustehtävän siirtämistä Faktia Koulutus Oy:ltä kuntayhtymälle lukien ja vastaavasti Faktia Koulutus Oy anoo em. koulutustehtävien peruuttamista lukien ehdolla, että ne siirtyvät Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen ky:lle. Yhtymähallitus päätyi myös ratkaisuun, että anotaan koulutuksen järjestäjän nimenmuutosta Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymäksi. Ky joht./reht.: Hyväksytään esitetyt toimenpiteet ja valtuutetaan ky johtaja/rehtori ja talousjohtaja toimeenpanemaan ne. Yh 90 Päätös: Hyväksyttiin.

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4

1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 1 Yv 9.11.2010 Yh 14.10.2010 1. Johdanto... 2 2. Talousarvio 2011 ja taloussuunnitelma 2011-2013... 4 2.1 Talousarvion rakenne...4 2.2 Talousarvion perustelut...4 2.2.1 Yleistä...4 2.2.2 Kuntayhtymähallinnon

Lisätiedot

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203

Eila Pesonen Jimmy Perttunen 190-195 Tapio Uuusitalo 196-203 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu 303 Kunnanhallitus ESITYSLISTA 12/2006 KOKOUSAIKA Tiistaina 31.10.2006 kello 15.00-23.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja

Toisen asteen koulutuksen yhteistyövaihtoehtoja Tässä selvityksessä kuvataan Itäisen Uudenmaan toisen asteen koulutuksen järjestämisen vaihtoehtoja, vaihtoehtojen suhdetta opetus- ja kulttuuriministeriön antamiin ohjeisiin sekä vaihtoehtojen taloudellisia

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI

TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI TOIMINTAKERTOMUS 2012 55. TOIMINTAVUOSI hall 05.03.2013 36 valt xx.xx.2013 1 Sisällysluettelo 1. OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA... 3 1.1 Kuntayhtymän johtajan katsaus... 3 1.2. Kuntayhtymän

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa

/ Aino Alonen Juhani Hilkemaa PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 10/2015 1 Yhtymähallitus 25.05.2015 Aika 25.05.2015 klo 08:30-10:35 Paikka Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Osallistujat Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä

Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä www.phkk.fi Parhaat oppimistulokset tehdään yhdessä Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2015 2017 Talousarvio vuodelle 2015 Tuoterenkaan johtokunta Koulutuskeskus Salpauksen johtokunta Konsernihallitus

Lisätiedot

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011

TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 TALOUSARVIO 2009 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2009 2011 Hall 23.9.2008 Valt 29.10.2008 Sisällysluettelo Kuntayhtymän yleiset tavoitteet... 4 Talousarvion rakenne... 6 Strategiaosa... 6 Käyttötalousosa...

Lisätiedot

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä

Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä Hämeen päihdehuollon kuntayhtymä YHTYMÄVALTUUSTO P Ö Y T Ä K I R J A 1 / 2009 AIKA: Tiistai 12.5.2009 klo 13-15 PAIKKA: Mainiemen kuntoutumiskeskus, keittiörakennus Hämeenlinna, Lammi Mainiementie 15,

Lisätiedot

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja

Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä. Tilinpäätös 2012. Tasekirja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä Tilinpäätös 2012 Tasekirja Tasekirjan sisällys Toimintakertomus Kuntayhtymän johtajan katsaus... 1 Keudan strategia... 4 Keudan hallinto... 8 Arvio merkittävimmistä

Lisätiedot

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 TALOUSARVIO 2013 TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 Kaupunginvaltuusto hyväksynyt 10.12.2012 FORSSAN KAUPUNKI TALOUSARVIO 2013 JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015 KAUPUNGINJOHTAJAN KATSAUS VUOTEEN 2013 1 YLEISTÄ...

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula

PÖYTÄKIRJA nro 3/11. Rokosa Pasi Tanttu Unto, Antti Räty puheenjohtaja. Tuusula 1 PÖYTÄKIRJA nro 3/11 KOKOUSAIKA 18.30 18.55 KOKOUSPAIKKA vesilaitos, Kirkkotie 49, 04310 TUUSULA OSALLISTUJAT Karulinna Martti, Manninen Anneli, Räty Antti, Tehi Marjatta, Aho Juhani, Haatainen Heikki,

Lisätiedot

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo

Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo 1. Kokoustiedot Aika: Keskiviikko 11.12.2013 klo 12.30 14.30 Paikka: Mainiemen kuntoutumiskeskus, Vääpelin talo Pykälä Sivu 52 3 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 53 4 Pöytäkirjan tarkastus 54 5

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015

Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Tilinpäätös 2014 Yhtymähallitus 17.3.2015 Yhtymävaltuusto xx.x.2015 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali

Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali 3 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA 179 9/2011 KOKOUSAIKA Torstaina 8.12.2011 kello 14.00-16.20 Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA

Lisätiedot

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus

PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus PEIMARIN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA N:O 3/2015 Yhtymähallitus Kokouksen Aika: tiistai ---------------------------------------------------------------------------------------- Ennen varsinaisia kokousasioita

Lisätiedot

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014

Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Tilinpäätös 2013 Yhtymähallitus 18.3.2014 Yhtymävaltuusto xx.xx.2014 Sisällysluettelo I Toimintakertomus... 1 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa... 1 1.1 Kuntayhtymäjohtajan katsaus... 1

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4. Kunnanvaltuusto ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.06.2013 kello 18.00 19.50 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti,

Lisätiedot

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus. Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone RAUTALAMMIN KUNTA KOKOUSKUTSU 20/2013 Kunnanhallitus KOKOUSTIEDOT Aika Maanantai 11.11.2013 klo 14.00 19.10 Paikka KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia nro Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Pöytäkirjan Sivu

Lisätiedot