LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Matti Leino Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Arja Perälä Raili Saarenmaa Maarit Wahl kello Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj 01 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 02 valinta 03 Työsuojelun toimintaohjelman tarkistaminen 04 Forssan ammatti-instituutin järjestyssääntöjen tarkistaminen 05 Ravintola Wooningin toimitilojen vuokraus lukien 06 Opetuksen atk-investoinnit 07 Tekstiilialan opetuksen alkaminen vuonna 2004 ja tuntiopettaja Sirkka-Liisa Ahtisen siirtäminen 08 Päätökset ja kirjelmät 09 Vuosien 2003 ja 2004 yksikköhintarahoitus 10 Tarkastuslautakunnan kokous Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoskiinteistön peruskorjauskustannuksiin osallistuminen 12 C-rakennuksen kylmiö- ja pakastetilojen hankintapäätös Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 1 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. _

3 Hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 2 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Auli Hossi ja Matti Leino. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Arja Perälä ja Jukka Nummelin. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana. _

4 Hallitus TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMAN TARKISTAMINEN Yh 3 Uusi työturvallisuuslaki 738/2002 tuli voimaan Lailla kumottiin vuodelta 1958 oleva vanha työturvallisuuslaki (299/58). Lain tarkoituksena on työntekijän työkyvyn turvaamiseksi ja ylläpitämiseksi parantaa työympäristöä ja työolosuhteita sekä ennaltaehkäistä ja torjua työtapaturmia, ammattitauteja ja muita työstä johtuvia terveyden haittoja. Laissa tarkoitetaan terveydellä sekä fyysistä että henkistä terveyttä. Työturvallisuuslain mukaan työpaikalla tulee olla työsuojelun toimintaohjelma, johon on kirjattuna toimintapolitiikka työsuojeluasioissa. Turvallisuusjohtamisen lisäksi työturvallisuuslain uusia säännöksiä ovat työn kuormitus, yksin työskentely, väkivallan uhka ja häirintä. Riskit on arvioitava ja poistettava. Työn vaarat on arvioitava järjestelmällisesti kullekin työpaikalle sopivin menetelmin. Laki ei edellytä riskinarvioinnin tekemistä kirjallisesti, mutta työnantajan on pystyttävä osoittamaan, että arviointi on tehty. Forssan ammatti-instituutin voimassa oleva työsuojelun toimintaohjelma on hyväksytty koulutuskuntayhtymän hallituksessa Riskien arviointi on suoritettu toukokuussa Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan käsitellyt liitteenä olevan ehdotuksen uudeksi työsuojelun toimintaohjelmaksi. Joht.reht.: Hyväksytään työsuojelun toimintaohjelman tarkistaminen liitteenä olevan ehdotuksen mukaisesti. Hyväksyttiin. _

5 Hallitus FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN TARKISTAMINEN Yh 4 Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen (HE 205//2002) koululakien muuttamisesta sivistysvaliokunnan ehdottamin muutoksin ja lisäyksin. Lakimuutokset aiheuttavat myös muutoksia lakeja vastaavissa asetuksissa. Lait perusopetus- ja lukiolain, lain ammatillisesta koulutuksesta sekä ammatillisesta aikuiskoulutuksesta muuttamisesta tulivat voimaan Keskeiset muutokset koskevat 1. opetuksen järjestämistä perusopetuksessa sekä oppilaan/opiskelijan oikeutta/oppilas/opiskelijahuoltoon 2. opetushallituksen valtuuksia laatia opetussuunnitelman perusteisiin tavoitteet kodin ja koulun/oppilaitosten yhteistyön ja oppilas/opiskelijahuollon kehittämiseksi sekä turvallisuussuunnitelman laatimiseksi 3. koulutuksen järjestäjän velvoitetta laatia kodin ja koulun/oppilaitosten yhteistyön sekä turvallisuus- ja oppilas/opiskelijahuollon suunnitelma yhteistyössä opetus- ja sosiaali- ja terveydenhuollon viranomaisten kanssa 4. koulutuksen järjestäjän velvoitetta laatia järjestyssäännöt ja 5. eräitä koulutuksen järjestäjän toimintaa ohjaavia velvoitteita ja toimivallan täydennyksiä koskien kurinpitopykäliä Forssan ammatti-instituutin voimassa olevat järjestyssäännöt on kuntayhtymän yhtymähallitus hyväksynyt Muutokset Forssan ammatti-instituutin järjestyssääntöihin ja opiskelija-asuntoloita koskeviin järjestyssääntöliitteisiin on valmisteltu lokakuussa 2003 ottaen huomioon lakimuutokset. Oppilaitoksen opiskelijayhdistykset ovat antaneet lausuntonsa uudistetuista säännöistä kuraattorin johdolla seuraavasti: Forssan toimipiste , Liesjärven opiskelijayhdistys ja Tammela kulttuurialan opiskelijayhdistys Johtava rehtori esittelee lähemmin opiskelijoiden esittämät muutosehdotukset kokouksessa. Kuntayhtymän yhteistoimintaryhmä on kokouksessaan käsitellyt liitteenä olevan ehdotuksen uusiksi järjestyssäännöiksi. Joht. reht.: Hyväksytään Forssan ammatti-instituutin uudistetut järjestyssäännöt, joissa asuntoloiden järjestyssäännöt on omina liitteinään. Hyväksyttiin. _

6 Hallitus RAVINTOLA WOONINGIN TOIMITILOJEN VUOKRAUS LUKIEN Yh 5 Forssan ammatti-instituutti on vuokrannut Forssan kaupungilta kehräämöltä 305 m² toimitiloja lounasravintola Wooningille Ko. vuokraajan kuluessa Forssan kaupunki hyvittää tilojen siirrosta johtuneet FAI:n rahoittamat investoinnit. Tilavuokra on ollut 1 531,01 e/kk (alv 0 %) eli ,12 e/vuosi. FAI:n lounasravintolan toiminta on sopimuskaudella ollut taloudellisesti tappiollista, mihin yksi keskeinen syy on ollut se, että Forssan kaupungin perimä vuokra ei ole oikeassa suhteessa toiminnan liikevaihtoon ja tuloksellisuuteen. Wooninki on nimenomaan opetusravintola, jossa opettajansa kanssa työskentelee yksi opetusryhmä kerrallaan. Myynti koskee lähinnä vain lounasajan ruokailua rajoitetun ajan (n. 4 t/pv) ja aukiolopäiviä on koulupäivinä n (toimintaa ei ole kesä-, heinä- eikä elokuussa). Ruokailijoita n. 40 henkeä päivässä. Ruokavaihtoehdot ja hinnoittelu on pidettävä sellaisina, että ruokailijamäärä pysyy niin suurena, että opiskelijat tuntevat saavansa oppia todellisessa työympäristössä. Liitteenä oleva vuokrasopimus on valmisteltu yhdessä Forssan kaupungin edustajien kanssa. Uuden vuokrasopimuksen osalta on huomattava, että sopimus tehdään ajalle , mutta se jatkuu sen jälkeen vuoden kerrallaan, ellei sitä irtisanota 6 kk ennen kulloisenkin sopimuskauden päättymisestä vuokrattava tila on muutostöistä johtuen tarkistettu 305 m²:stä 296 m²:ksi m²-vuokra on edelleen 5,00 e/kk, mutta siihen tehdään indeksitarkistukset vuosittain vuokraa ei peritä kesä-elokuulta, jolloin vuokraksi muodostuu e/vuosi kaupungilla on mahdollisuus vuokrata tilaa ulkoiseen kesäkäyttöön , mutta jos tila on käyttämättömänä, FAI voi käyttää sitä opetustehtävään vastikkeetta. Joht. reht.: Hyväksytään liitteenä oleva ehdotus uudeksi vuokrasopimukseksi lukien. Hyväksyttiin. _

7 Hallitus OPETUKSEN ATK-INVESTOINNIT Yh 6 Vuoden 2004 talousarvion investointiosassa on kahden atk-luokan koneiden uusimiseen määrärahavarauksia seuraavasti: luonnonvara-alan koneiden (21 kpl) uusiminen e viestintäalan koneiden (21 kpl) uusiminen e Hankintojen ajoittaminen vuoden 2004 alkuun johtuu siitä, että luokista vapautuvat aikaisemmat koneet voidaan käyttää tiloissa, joissa ne korvaavat vielä vanhemmat koneet. Atk-tukihenkilön laatima pöytäkirja tarjousten avaamistilaisuudesta ja tarjousvertailu on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään hankinnat toteutettavaksi atk-tukihenkilön tekemän esityksen perusteella DataInfo Centeriltä. Hyväksyttiin. _

8 Hallitus TEKSTIILIALAN OPETUKSEN ALKAMINEN VUONNA 2004 JA TUNTIOPETTAJA SIRKKA-LIISA AHTISEN SIIRTÄMINEN Yh 7 Vuoden 2004 talousarvioperusteluissa on edellytetty, että yo-pohjaisten tai aikuiskoulutusryhmien aloittaminen on mahdollista ehdolla, että rahoitus mahtuu yksikköhintarahoituksen piiriin ja että alkavan ryhmän vähimmäiskoko on 16 opiskelijaa. Muutoin on yhtymähallitus edellyttänyt, että aloittavan ryhmän vähimmäiskoko on 12 opiskelijaa. Tammelan toimipisteessä tammikuussa 2004 alkaneeseen tekstiilialan yoopetusryhmään saatiin varmuudella vain 11 opiskelijaa. Johtavan rehtorin luvalla opetus kuitenkin käynnistettiin, koska opetusryhmän opetusta voidaan yhdistää toisen opetusryhmän kanssa ja noudattaa opetusryhmien keskikoon mukaista tuntikehystä (KÄTA:lla 12,5). Tekstiili- ja vaatetusalan koulutus päättyy Forssan ammatti-instituutissa Pöytäkirja selvitysmenettelystä ja koulutusalajohtajan lausunto on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Hyväksytään tekstiilialan yo-koulutuksen opetusryhmän aloittaminen 11 opiskelijalla edellyttäen, että noudatetaan opetusryhmien keskikoon mukaista tuntikehystä (KÄTA:lla 12,5). Oikeutetaan johtava rehtori tarvittaessa suorittamaan irtisanominen lukien. Siirretään tuntiopettaja Sirkka-Liisa Ahtinen kulttuurialan ammatillisten aineiden (tekstiiliala) päätoimiseksi tuntiopettajaksi lukien ehdolla, että syksyllä 2004 alkaa uusi peruskoulupohjainen opetusryhmä. Hyväksyttiin. _

9 Hallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 8 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat on esitetty liitteenä kassojen ja varastojen tarkastajien tarkastuskertomus tehdystä tarkastuksesta opetushallituksen laatupalkintokilpailun palauteraportti esitellään kokouksessa C-rakennuksen keittiöiden peruskorjaushankkeen suunnittelukokousmuistiot ja Tammelan toimipisteen peruskorjauksen taloudellisen loppuselvityksen kokousmuistiot ja Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Hyväksyttiin. _

10 Hallitus VUOSIEN 2003 JA 2004 YKSIKKÖHINTARAHOITUS Yh 9 Opetusministeriö on ja määrännyt ammatillisen koulutuksen yksikköhinnat vuodelle Vahvistettujen yksikköhintaperusteiden ja tiedossa olevien opiskelijamäärien perusteella voidaan jo tarkemmin arvioida yksikköhintarahoituksen lopullista toteutumista verrattuna vuoden 2004 talousarvioon: TP TA Ennakot Arvio Peruskoulutus Kannustusraha (käyttömenot) Kannustusraha (investointiosa) Lisäkoulutus (Liesjärvi) Oppisopimuskoulutus, peruskoulutus Oppisopimuskoulutus, lisäkoulutus Yhteensä Vuoden 2004 talousarvio on laadittu sen varaan, että opiskelijamäärä on 900. Tällä hetkellä näyttää siltä, että lopulliseksi opiskelijamääräksi v muodostuu opiskelijaa. Myönnetty kannustusraha on ns. korvamerkittyihin tarkoituksiin, joihin ei vuoden 2004 talousarvion käyttösuunnitelmissa esitetty määrärahoja. Sen vuoksi peruskoulutuksen yksikköhintatuloja saadaan tosiasiallisesti n euroa ennakoitua vähemmän. Erotus saataneen kuitenkin katetuksi oppisopimuskoulutuksen arvioitua paremmalla toimintakatteella. Talouspäällikkö esittelee kokouksessa vuoden 2003 tilinpäätöksen ennakkotietoja. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi. Todettiin, että tilikauden 2003 tulokseksi muodostuu ,89 euroa ja päätettiin kuntayhtymän valtuustolle ehdottaa sen käyttöä E-hallin osittaiseen purkamiseen ja peruskorjaukseen. _

11 Hallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 10 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on saatettava hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunta suoritti opetuksen kehittämisen tulosalueen arvioinnin. Pöytäkirjaa ei vielä ole saatu, mutta saataneen kokoukseen mennessä. Tarkastuslautakunta kokoontuu ja , jolloin se laatii arviointikertomuksen ja päättää sen ja tilintarkastuskertomuksen jättämisestä yhtymävaltuustolle. Yhtymähallituksella on seuraavat kokoukset ennen valtuustoa 9.3. ja Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja päätetään mahdollisista toimenpiteistä. Todettiin, että tarkastuslautakunnan pöytäkirjaa ei ole vielä toimitettu ja päätettiin siirtää asia hallituksen seuraavaan kokoukseen. _

12 Hallitus KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSOPPILAITOSKIINTEISTÖN PERUSKORJAUSKUSTANNUKSIIN OSALLISTUMINEN Yh 11 Käsi- ja taideteollisuusoppilaitoskiinteistön peruskorjauskustannusarvio oli n. 1,6 milj. euroa. Sen pohjalta kuntayhtymän ja Tammelan kunnan valtuustot hyväksyivät tilojen rakentamista ja ylläpitoa koskevan sopimuksen, jonka mukaan ammatti-instituutti osallistuu peruskorjauskustannuksiin eurolla. Sopimuksen 5. sopimusehdon mukaan ammatti-instituutti vastaa alkaen kaikista peruskorjausinvestoinneista. Tammelan kunta vastaa yksin peruskorjaukseen liittyvistä kustannuksista siltä osin kuin ne ylittävät euroa vv Hankkeen lopullisiksi kustannuksiksi on muodostumassa n euroa. Taloudellista loppuselvitystä koskevissa neuvotteluissa ja Tammelan kunnan taholta on ehdotettu, että ammatti-instituutti osallistuisi em. ylityksen rahoittamiseen noin puolella eli eurolla, koska peruskorjaushankkeen aikana työsuojelupiiri edellytti olemassa olevan puruimurin uusimista (n euroa) peruskorjaushankkeeseen sisältyi irtaimiston uusimishankintoja, jotka itse asiassa kuuluisi FAI:n maksaa kokonaan FAI:n edustajien toivomuksesta vasta rakennusvaiheessa teetettiin urakoitsijoilla melko huomattaviakin lisätöitä (mm. hyllystöt). Samalla on sovittu, että kuntayhtymä voisi maksaa em euroa seuraavalla aikataululla: euroa mennessä euroa mennessä euroa mennessä euroa mennessä. Joht.reht.: Yhtymähallitus esittää valtuustolle, että Tammelan kunnalle maksettaisiin em. perusteilla ja aikataululla yhteensä euroa ja kustannukset sisällytettäisiin vuosien investointiohjelmiin. Poistoaika 15 vuotta. Hyväksyttiin. Merkittiin, että yhteisöjääviyden perusteella Raili Saarenmaa poistui kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

13 Hallitus C-RAKENNUKSEN KYLMIÖ- JA PAKASTETILOJEN HANKINTAPÄÄTÖS Yh 12 Joht.reht.: Oikeutetaan johtava rehtori tekemään päätös kylmiöiden hankkimisesta tarjouskilpailun perusteella. Hyväksyttiin.

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2009 1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa 1.1 Johtavan rehtorin katsaus Tavoitteiden toteutuminen Yhtymävaltuuston

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012

VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2010 TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2010-2012 1 TALOUSARVION LAADINTAPROSESSI Kuntayhtymän talousarvioiden laadintaprosessissa on pyritty noudattamaan

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali

Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Kunnanvaltuusto Kokousaika Maanantai 30.6.2008 klo 18.00-21.45 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Käsiteltävät asiat liite 25 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 26 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen

Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone. Asioiden käsittelyjärjestyksen hyväksyminen. Kunnanjohtajan info. Palkkiosäännön tarkistaminen MUHOKSEN KUNTA KOKOUSKUTSU Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Tiistaina 12.12.2006 klo 18.30 KOKOUSPAIKKA KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia no Muhoksen kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Asiat 376 377 378 379 380

Lisätiedot

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x

HALLINTOSÄÄNTÖ. Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4. Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x HALLINTOSÄÄNTÖ Raision seudun koulutuskuntayhtymä Yhtymähallitus 26.3.2015 Liite 6/4 Yhtymävaltuusto 4.6.2015 Liite 2/x 2 Hallintosääntö Hallintosääntö 3 1. YLEISTÄ 5 1.1 Soveltaminen... 5 1.2 Toiminta-ajatus...

Lisätiedot

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen

KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu HUOLLON KUNTAYHTYMÄ Yhtymähallitus 7/2015 145. Henttinen Kari jäsen KESKI-SATAKUNNAN TERVEYDEN- PÖYTÄKIRJA Nro Sivu Yhtymähallitus 7/2015 145 Kokousaika 16.7.2015 klo 13.00 15.00 Kokouspaikka Scandic Pori, kokoushuone Karhu 1 Läsnä olleet jäsenet Korkeaoja Juha yhtymähallituksen

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 430 12/2005 KOKOUSAIKA Tiistaina 01.11.2005 kello 15.00-19.25 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA OLLEET

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone

KAAVIN KUNTA Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013. Kunnanvirasto, kunnanhallituksen kokoushuone Kunnanhallitus KOKOUSPÖYTÄKIRJA 9/2013 KOKOUSAIKA 17.6.2013 klo 17.00 18.45 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Kunnanvirasto, kunnanhallituksen

Lisätiedot

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013

Nivalan kaupunki. Kaupunginhallitus. Esityslista 23/2013 -3, KH 3.12.2013 14:00 Nivalan kaupunki Kaupunginhallitus 3.12.2013 Esityslista 23/2013 -2, KH 3.12.2013 14:00 Kokousaika Tiistai 3.12.2013 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 03/2013 AIKA Keskiviikko 19.6.2013 kello 15.00 18.00 PAIKKA Technopolis Kuopio, C-osan 4. kerroksen neuvotteluhuone C4002 (Savonia-amk:n kehittämis- ja palvelukeskuksen neuvotteluhuone) käyntiosoite: Microkatu

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 KUNNANHALLITUS 24.6.2014 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2014 SISÄLLYSLUETTELO 109 JUUPAJOEN KUNNAN OMAVELKAINEN TAKAUS JUUPAJOEN LÄMPÖ OY:N LAINALLE... 258 110 JUUPAJOEN KUNNAN HENKILÖKULJETUSTEN KILPAILUTTAMINEN/HANKINNAN KESKEYTTÄMINEN...

Lisätiedot

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto

Raision seudun koulutuskuntayhtymä. Yhtymävaltuusto Raision seudun koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4.6.2015 RAISION SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ YHTYMÄVALTUUSTO PÖYTÄKIRJA 1/2015 YHTYMÄVALTUUSTON PÖYTÄKIRJA 1/2015 Aika Torstai 4.6.2015 klo 16.00 16.56 Paikka

Lisätiedot

Jorma Hacklin Jorma Hacklin

Jorma Hacklin Jorma Hacklin Jokioisten kunta Kokouskutsu Valtuusto 31600 Jokioinen 13.6.2014 3/2014 Kokousaika Keskiviikko kello 18.00 - Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Pykälä Sivu Liite 20 2 21 3 22 4 TP, TTK 23 8 AK 24 9 om. 25

Lisätiedot

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25

Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Kunnanvaltuusto Kokous 15.10.2007 klo 18.00-20.25 Käsiteltävät asiat liite 52 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 53 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA 54 KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 55 LUOTTAMUSTOIMESTA

Lisätiedot

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN

H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 KYRÖSKOSKENHARJUN PALVELUTALON ASEMAKAAVANMUUTOKSEN HYVÄKSYMINEN HÄMEENKYRÖN KUNTA ASIALISTA HALLITUKSEN KOKOUS 8/2014 Kokousaika 5.5.2014, klo 18.35 19.05 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Asiat 59-65 Asialista H 59 HENKILÖSTÖKERTOMUS 2013... 155 H 60 H 61 H 62 KYRÖSKOSKENHARJUN

Lisätiedot

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET

LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET LIITE 3 Kyha 29.01.2008 6 1 LOUNAIS HÄMEEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄN VUODEN 2008 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO OHJEET 1 YLEISTÄ Kuntayhtymän talousarvio kuntayhtymätasoisena vuodelle 2008 on

Lisätiedot