Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 4 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika kello Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft Hannu Mustonen Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Raili Saarenmaa Maarit Wahl Muut osallistujat Kari Aalto, talouspäällikkö Leena Eino, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri KÄSITELTÄVÄT ASIAT 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 43 valinta 44 Siirtyminen eläkkeelle 45 Siirtyminen eläkkeelle 46 Virkasuhteiden vakinaistaminen 47 Ammatillisten aineiden (kone- ja metallitekniikka) lehtorin valinta 48 Lomavuoden 2005 lomajärjestyksen hyväksyminen 49 Irtisanoutuminen 50 Tarkastuslautakunnan kokous Aloituspaikat vv Luonnonvara-alan matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman hyväksyminen 53 LogAl-projektin toteuttaminen 54 Rekrytointi- ja neuvontapalveluiden kehittäminen 55 Opiskelijoiden määräaikainen erottaminen 56 A-rakennuksen sahanteräkattojen uusiminen 57 Automaatioluokan ilmastoinnin parantaminen 58 Päätökset ja kirjelmät 59 Muutoksenhaku kokouksen päätöksistä Puheenjohtaja Jouni Mäkelä

2 Hallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 42 Joht.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Kokous todettiin laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

3 Hallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 43 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastivat Hannu Mustonen ja Raili Saarenmaa. Joht.reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Määrätään tarkastuspäivä. Merkittiin, että Maarit Wahl saapui tämän pykälän käsittelyn aikana. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Hannu Kallio ja Maarit Wahl. Tarkastuspäiväksi sovittiin maanantai virka-aikana klo

4 Hallitus SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

5 Hallitus SIIRTYMINEN ELÄKKEELLE

6 Hallitus VIRKASUHTEIDEN VAKINAISTAMINEN

7 Hallitus AMMATILLISTEN AINEIDEN (KONE- JA METALLITEKNIIKKA) LEHTORIN VALINTA

8 Hallitus LOMAVUODEN 2005 LOMAJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN Yh 48 Ehdotus kuntayhtymän lomajärjestykseksi on esitetty liitteenä. Sosiaali- ja terveysalan sekä luonnonvara-alan opettajat noudattavat kokonaistyöaikaa ja ovat siten vuosilomaan oikeutettuja. Myöhemmin pidettäväksi merkityt lomapäivät on tarkoitettu pidettäväksi ensisijaisesti joulu- ym. lomaviikoilla, jolloin niistä ei aiheudu sijaiskustannuksia. Oppilaitoksen toimisto on suljettu välisen ajan. Forssan kaupunki on suljettuna samaan aikaan. KVTES:n IV luvun 15 :n vuosilomapalkkaa koskevien säännösten soveltamisen vuoksi (pääosin lomallelähtö tapahtuu kesäkuussa) on lomaraha maksettu kesäkuun palkanmaksun yhteydessä vv Joht.reht.: Hyväksytään liitteenä oleva lomajärjestys. Oikeutetaan hallituksen puheenjohtaja tekemään johtavan rehtorin lomapäiviin mahdolliset tarkistukset. Tulosalueen johtajien on sovittava lähemmin johtavan rehtorin kanssa vuosiloma-aikansa mahdollisista muutoksista. Muiden työntekijöiden loma-ajankohtien muutoksista ja myöhemmin pidettävien lomapäivien ajankohdasta päättää tulosalueen johtaja. Lomaraha maksetaan kesäkuun palkanmaksun yhteydessä v Hyväksyttiin.

9 Hallitus IRTISANOUTUMINEN

10 Hallitus TARKASTUSLAUTAKUNNAN KOKOUS Yh 50 Tarkastuslautakunnan kokouspöytäkirjat on pyritty saattamaan hallituksen tietoon siten, että ne ovat esityslistalla omina asioina, jolloin hallituksen jäsenet voivat selkeämmin kysellä asioista ja ehdottaa toimenpiteitä mahdollisten epäkohtien korjaamiseksi. Tarkastuslautakunnan pöytäkirja on lähetetty kokouskutsun mukana. Se olisi laitettu kokouskutsun liitteeksi, mikäli siinä olisi esitetty selkeitä toimenpide-ehdotuksia. Mikäli vasta yhtymähallituksen kokouksessa todetaan asioita, joista halutaan keskustella ja tehdä toimenpide-ehdotuksia, tarkastuslautakunnan pöytäkirja laitetaan kokouspöytäkirjan liitteeksi. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2004 ja tilintarkastuskertomus vuodelta 2004 on esitetty liitteenä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi Merkittiin tiedoksi.

11 Hallitus ALOITUSPAIKAT VV Yh 51 Yhteisvalintatoimiston yhteenveto eri alojen aloituspaikoille hakeneista on lähetetty tämän kokouskutsun mukana. Ennakkotietojen perusteella näyttää todennäköiseltä, että sähköalalla ei aloita kahta elektroniikka-asentajaryhmää syksyllä 2005, joten syksyllä haetaan erityishaulla opiskelijoita ylioppilaspohjaiseen sähköasentajaryhmään. Jatkossa on perusteltua tarjota koulutusta yhdelle elektroniikka- ja yhdelle sähköasentajaryhmälle vuosittain kone- ja metallialan kahdesta haetusta ryhmästä toteutunee vain yksi. Jatkossa pitää harkita tarkoin vakiinnutetaanko kone- ja metallialan koulutusohjelmat koneistajaan ja levyseppähitsaajaan, automaation jäädessä kokonaan pois LVI-alalle oli aloituspaikkoihin nähden kaksinkertainen määrä hakijoita, joten alueen työvoimatarpeet huomioon ottaen koulutusta tarjotaan myös syksyllä 2006 matkailualan koulutusta ei käynnistetä syksyllä 2005, koska linjalle on vain yksi ensisijainen hakija. Yhtymähallitus on aiemmin päättänyt, että aloittavan opetusryhmän suuruuden tulee olla vähintään 12. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksyttäväksi. Uuden aloittavan opetusryhmän suuruuden tulee olla vähintään 12, mikäli johtava rehtori ei perustellusta syystä hyväksy pienempää aloitusryhmää. Vuoden 2006 talousarvioehdotuksen tuntikehys määritellään kuitenkin siltä pohjalta, että kaikissa alkavissa opetusryhmissä on vähintään 12 opiskelijaa. Hyväksyttiin.

12 Hallitus LUONNONVARA-ALAN MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN Yh 52 Lain (630/98) mukaan koulutuksen järjestäjän tulee hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma. Yhtymähallitus on hyväksynyt matkailualan perustutkinnon opetussuunnitelman. Koulutusalajohtaja on esittänyt uuden opetussuunnitelmaehdotuksen, jossa rakentamisen osuutta vähennettäisiin ja osalle kursseista haettaisiin yhteneviä sisältöjä luontoyrittäjiin, jolloin opettajatarpeessa ja kustannuksissa selviydyttäisiin aiempaa pienemmillä kustannuksilla. Luonnonvara-alalla tapahtuva matkailualan koulutus alkoi , mutta jouduttiin kuitenkin keskeyttämään. Syksyn 2005 aloituspaikoille (14) on vain yksi ensisijainen hakija. Koulutusalajohtaja esittää uuden opetussuunnitelman hyväksymistä vastaisen varalle eli lukien. Käytännössä on kuitenkin harkittava, kannattaako pyrkiä käynnistämään koulutusta, jolla oppilaiden rekrytointi ja keskeyttämiset tuottavat vaikeuksia. Täysilläkin opetusryhmillä on ongelmana toteuttaa em. koulutusta päätoimipisteestä erillään olevassa yksikössä, jos siihen saadaan ruoka- ja ravitsemistalouden yksikköhinnan mukainen rahoitus (n e/opp). Myös tarkastuslautakunnan arviointikertomuksessa on asiaan kiinnitetty huomiota. Joht.reht.: Hyväksytään koulutusalajohtajan ehdotus uudeksi opetussuunnitelmaksi. Yhtymähallitus tekee erillispäätöksen matkailualan koulutuksen mahdollisesta käynnistämisestä lukien. Hyväksyttiin.

13 Hallitus LOGAL-PROJEKTIN TOTEUTTAMINEN Yh 53 Yhtymähallitus on hyväksynyt logistiikan alueellista yhteistyötä koskevan ESR-projektihakemuksen teon ehdolla, että FAI:n omarahoitusosuus on ko. projektissa korkeintaan 2 % toteuttamiskustannuksista. Opetushallitus on hyväksynyt tarkistetun projektihakemuksen. projektisuunnitelman ja rahoituksen. Toteutusaika on Projektissa on mukana Forssan, Riihimäen, Hämeenlinnan, Salon ja Uudenkaupungin ammatilliset oppilaitokset. Projektin vastuuhenkilönä toimii FAI:n osastonjohtaja Vesa Talikka, jonka viikkotyöajasta menee n. 40 % projektikustannuksiin. Hyväksytty kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma vv : yhteensä Menot: Kirjanpidon mukaiset menot Erikseen raportoitavat menot Tulot: ESR-rahoitus Yksityinen Oppilaitosten omarahoitus Oppilaitosten omarahoitusosuudeksi kirjanpidon mukaisista menoista muodostuu 11,2 %, joka jaetaan viiden oppilaitoksen kesken. FAI:n osuudeksi muodostuu 2,0-2,5 % Joht.reht.: Hyväksytään toteutettavaksi LogAl-projekti (projektikoodi 85442) opetushallituksen päätöksen mukaisin ehdoin Hyväksyttiin.

14 Hallitus REKRYTOINTI- JA NEUVONTAPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Yh 54 FAI:ssa on valmisteltu ja lähetetty opetushallituksen hyväksyttäväksi ESR-projekti, jonka päätavoitteena on Lounais-Hämeen seutukunnalla peruskoulun päättävien nuorten ohjaus ammatillisen koulutuksen kautta vahvalla ammatti-identiteetillä varustettuna työelämään. Projektiin osallistuisivat Lounais-Hämeen peruskoulut, Forssan ammattiinstituutti (oppilaitos ja oppisopimuskoulutus) ja Forssan työvoimatoimisto. Projektiaika olisi Johtava rehtori esittelee hanketta lähemmin kokouksessa. Projektin toteuttamiskustannuksiksi vv on esitetty yhteensä euroa, josta ESR-rahoitus olisi n. 90 % ja oppilaitoksen omarahoitusosuus n. 10 %. Omarahoitusosuus ei lisää kuntayhtymän kustannuksia, koska omarahoitusosuuteen käytettäisiin tulosalueiden käyttösuunnitelmissa olevia erityisopetuksen määrärahoja. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään kehittämishanketta koskevan esityksen tekeminen opetushallitukselle. Hyväksyttiin.

15 Hallitus OPISKELIJOIDEN MÄÄRÄAIKAINEN EROTTAMINEN

16 Hallitus A-RAKENNUKSEN SAHANTERÄKATTOJEN UUSIMINEN Yh 56 Vuoden 2005 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha A- rakennuksen eräiden bitumivesikatteiden uusimiseen. Työselityksen piirustukseen merkityt uusittavat kateosat käsittävät yhteensä n. 400 m 2. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Hämeen Kate Oy, Lemminkäinen Oyj, Icopal Katto, Turun Takuukatto Oy ja Anttikatot Oy. Tarjouspyyntö , ja tarjousten avauspöytäkirja esitellään kokouksessa. Määräaikaan mennessä saapui kolme tarjousta, joista Icopal Katto Oy:n tarjous oli hylättävä, koska se ei ollut tarjouspyynnön mukainen. Tarjous oli tehty yksikköhinnoin ja laskutustuntityönä, vaikka tarjous oli pyydetty nimenomaan kokonaishintatarjouksena. Hämeen Kate Oy:n tarjoushinta oli ,00 euroa (alv 0 %) ja Lemminkäinen Oyj:n tarjoushinta ,00 euroa (alv 0 %). Molemmat tarjoukset ovat tarjouspyynnön mukaisia, joskin toteutustavassa on eroa. Hämeen Kate Oy:n edustaja on huolellisesti tutustunut ennalta työkohteeseen, kuten tarjouspyynnössä edellytettiin. Yrityksen kohteita on ollut mm. Hervannan ja Vammalan ammattioppilaitokset. Joht.reht.: Hyväksytään kokonaistaloudellisesti edullisimpana Hämeen Kate Oy:n tarjous hintaan ,00 euroa (alv 0 %) ja laaditaan sen perusteella hankintasopimus (pienurakkasopimus). Hyväksyttiin.

17 Hallitus AUTOMAATIOLUOKAN ILMASTOINNIN PARANTAMINEN Yh 57 Opetushallituksen erikseen myöntämästä kannustusrahoituksesta on päätetty käyttää euroa automaatioluokan ilmastoinnin parantamiseen. Senewa Oy on laatinut tarvittavat piirustukset ja tarjouspyyntöasiakirjat. Tarjoukset pyydettiin seuraavilta: Forssan LVI-Valmiste Oy, LVI-Juva oy, YIT kiinteistötekniikka Oy ja Tekmanni Oy. Tarjouspyyntö esitellään kokouksessa. Määräaikaan klo mennessä ei saatu tarjouksia. LVIsuunnittelijan mukaan eräänä syynä voi olla se, että valittu toteutusratkaisu tulee huomattavasti kustannusarviota edullisemmaksi ja pieni urakka ei juuri tällä hetkellä kiinnosta LVI-urakoitsijoita. Ilmastoinnin parantaminen kesällä 2005 on erittäin perusteltua ja tässä vaiheessa on valmisteltu hankkeen toteuttamista suoralla hankintamenettelyllä. Joht.reht.: Merkitään tiedoksi ja hyväksytään hankkeen toteuttaminen suoralla hankintamenettelyllä kesällä 2005, koska tarjouspyyntömenettely on osoittanut, että hanke ei tässä vaiheessa kiinnosta alan yrityksiä. Mahdolliset tarjoukset käsitellään yhtymähallituksen kokouksessa

18 Hallitus PÄÄTÖKSET JA KIRJELMÄT Yh 58 Yhtymähallituksen tietoon saatetaan seuraavat päätökset ja kirjelmät: viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat ajalta on esitetty liitteenä vastine Etelä-Suomen lääninhallituksen selvityspyyntöön (ESH /Op-13) koskien Arja Viitaniemen hallintokantelua vastine Korkeimman Hallinto-oikeuden selvityspyyntöön (560/3/05) koskien Eija Ahokkaan hallintoriita-asiaa Joht.reht.: Merkitään tiedoksi. Merkittiin tiedoksi.

19 Hallitus MUUTOKSENHAKU KOKOUKSEN PÄÄTÖKSISTÄ Yh 59 Muutoksenhakukiellot Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain mukaista oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: Pykälät: ja Koska päätöksistä voidaan tehdä kuntalain mukainen oikaisuvaatimus, seuraaviin päätöksiin ei saa hakea muutosta valittamalla: Pykälät: ja Oikaisuvaatimus Seuraaviin päätöksiin tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista osoitteella: Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymän yhtymähallitus Saksankatu 27, Forssa Pykälät: ja Valitusosoitus Seuraaviin päätöksiin voi hakea muutosta kirjallisella valituksella (kunnallisvalitus) 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista: Pykälät: - Valitusviranomainen: Hämeenlinnan hallinto-oikeus, PL 640, Hämeenlinna Hankintapäätöksen saattaminen markkinaoikeuden tutkittavaksi Muutoksenhakija voi 56 :n osalta vedota hankintalain vastaiseen menettelyyn ja saattaa asiaa markkinaoikeuden käsiteltäväksi 14 päivän kuluessa siitä, kun sai tietoonsa tarjouskilpailun ratkaisun perusteluineen. Markkinaoikeuden osoite: Markkinaoikeus, Erottajakatu 1-3, PL 118, Helsinki Yksityiskohtainen oikaisuvaatimusohje, valitusosoitus ja ohje markkinaoikeudelle tehtävästä hakemuksesta liitetään pöytäkirjanotteeseen.

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj

Kari Aalto, talouspäällikkö Sirkku Hohenthal, kyva:n II vpj Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 3 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika 04.04.2006 kello 16.30-18.05 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT. Aika 14.12.2004 kello 16.30-18.20 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Puheenjohtaja Aika kello 16.30-18.20 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ. Paikka LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA NO HALLITUS 1 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika Paikka Auli Hossi Pentti Jolanki Hannu Kallio Maija-Leena Kraft

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 9 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika Paikka kello 16.30-18.55 Ammatti-instituutti, neuvotteluhuone Auli Hossi Pentti Jolanki

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT. Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 LOUNAISHÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat Aika 10.06.2008 klo 14.30 16.00 Paikka Katisten kartano, Hämeenlinna Taisto Heinämäki MaijaLeena

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

Kaupungintalo, hallituksen huone

Kaupungintalo, hallituksen huone -2, KH 1.7.2010 9:00 Kokousaika Torstai 1.7.2010 klo 09.00 Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA VIRHE.

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 3/2015 1 Yhtymähallitus 17.03.2015 Aika 17.03.2015 17:00-19:25 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x Heilala Tuomas varajäsen Junnila Arja jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 2 / 11 1 (24) Aika Tiistai 15.2.2011 kello 17 18.10. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20

Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 POLVIJÄRVEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Kunnanhallitus 20/2009 627 (- 659) KOKOUSAIKA Maanantaina 21. joulukuuta 2009 klo 17.30-19.20 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Puheenjohtaja Muut jäsenet MUUT SAAPUVILLA

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012

VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 VESILAHDEN KUNTA Tekninen lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro: 6/2012 Kokousaika Torstaina 06.09.2012 klo 18.30 Kokouspaikka Teknisen toimiston kokoushuone Osallistujat Päätöksentekijät Himanen Sirpa Laitinen

Lisätiedot

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159

Viranomainen Kokouspäivämäärä Sivu HIRVENSALMEN KUNTA Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallitus 11.5.2009 159 Kunnanhallituksen kokoushuone kello 15.00 114 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 115 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 116 Työjärjestyksen hyväksyminen 117 Kunnanvaltuuston

Lisätiedot

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

puheenjohtaja 1. vpj. 2. vpj. jäsen kv:n pj. kv:n I vpj. kv:n II vpj. kaupunginjohtaja Hallintojohtaja Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi -1, KH 30.6.2010 15:00 Kokousaika 30.6.2010 kello 15.00-16.25. Kokouspaikka Kaupungintalo, hallituksen huone Saapuvilla olleet jäsenet (ja merkintä siitä, kuka toimi puheenjohtajana) Muut saapuvilla olleet

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 12 1 (20) Aika Tiistai 26.6.2012 kello 17 18.20. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN

TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN TEKNINEN LAUTAKUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2011 Kokousaika 19.07.2011 klo 19.00-20.15 Kokouspaikka Käsiteltävät asiat Tekninen toimisto KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN

Lisätiedot

-2, KH 17.8.2015 15:00

-2, KH 17.8.2015 15:00 -2, KH 17.8.2015 15:00 Kokousaika Maanantai 17.8.2015 klo 15.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 74 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 5/2007 Kokousaika 29.5.2007 kello 14.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät asiat

Lisätiedot

-2, KH 7.4.2014 14:00

-2, KH 7.4.2014 14:00 -2, KH 7.4.2014 14:00 Kokousaika Maanantai 7.4.2014 klo 14.00 Kokouspaikka Kaupunginhallituksen kokoushuone KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN: LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS, PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA

Lisätiedot

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone

Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336. Kunnanhallitus 04.11.2013. Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15. Kunnanhallituksen kokoushuone Lappajärven kunta Pöytäkirja 16/2013 336 Kunnanhallitus 04.11.2013 Aika 04.11.2013 klo 18:00-19:15 Paikka Kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 206-212 Otsikko Sivu 206 Toiminnan ja talouden seurantaraportti

Lisätiedot