LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 5"

Transkriptio

1 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 5 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Jukka Perälä Riikka Gustafsson Tea Uusimäki Simo Vehmaa Leena Vehmas Tapio Virtanen klo Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27, Forssa Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, kuntayhtymän johtaja/ rehtori, sihteeri Tanja Paassilta, talousjohtaja 48 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 49 valinta 51 Kampussopimus 52 Liikunnan ja terveystiedon lehtorin viran auki julistaminen 54 Päätoimisen äidinkielen opettajan viran auki julistaminen 55 Teleoperaattorisopimukseen liittyminen 56 Organisaatiomuutoksen aiheuttama toimen perustaminen 58 B-korttiopetuksen ulkoistaminen 59 Sosiaali- ja terveysalan päätoimisten tuntiopettajien virkojen auki julistaminen 60 Kuorma-auton hankinta 61 Honkamökin vuokrahinnasto 62 Faktia konsernin osavuosikatsaus Puheenjohtaja Ossi Stenholm

2 Yhtymähallitus KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Yh 48 Ky. joht./.reht.: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. Yh 48 Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. _

3 Yhtymähallitus PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA Yh 49 Tämän kokouksen pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä kuntayhtymän toimistossa maanantaina klo Ky.joht./reht.: Valitaan tämän kokouksen pöytäkirjan tarkastajat. Yh 49 Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Tea Uusimäki ja Leena Vehmas. Pöytäkirjan tarkastusajankohdaksi sovittiin perjantai Tarkastuspaikka on oppilaitoksen toimisto toimistoaikana klo _

4 Yhtymähallitus KAMPUSSOPIMUS Yh 51 Hämeen ammattikorkeakoulu haluaa solmia toimimillaan paikkakunnilla seutukunnallisen kampussopimuksen. Liitteenä luonnos Forssan seutukunnan kampussopimuksesta. Sopimuksen mukaista toimintaa ohjaa sopijaosapuolten yhteinen ohjausryhmä. Ohjausryhmänä toimii Forssan seudun edunvalvontaryhmä. Jokaisen sopimusosapuolen tulee osoittaa organisaatiostaan vastuuhenkilö kampusyhteistyöhön. Puh joht.: Oikeutetaan ky johtaja/rehtori allekirjoittamaan kampussopimus ja nimetään hänet ohjausryhmään Forssan ammatti-instituutin edustajaksi. Yh 51 Päätös: Hyväksyttiin. _

5 Yhtymähallitus LIIKUNNAN JA TERVEYSTIEDON LEHTORIN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Yh 52 Liikunnan opettaja on irtisanoutunut jäädäkseen eläkkeelle lukien. Yhtymähallitus on hyväksynyt irtisanoutumisen kokouksessaan. Julistetaan liikunnan ja terveystiedon opettajan virka avoimeksi ja täytetään se lukien. Yh 52 Päätös: Hyväksyttiin. _

6 Yhtymähallitus PÄÄTOIMISEN ÄIDINKIELEN OPETTAJAN VIRAN AUKI JULISTAMINEN Yh 54 Ammatti-instituutin toinen äidinkielen opettaja irtisanoutui virastaan Virka täytettiin vuodeksi määräaikaisena. Koska toinen päätoiminen äidinkielen opettaja tarvitaan, tehtävä on tarkoituksenmukaista täyttää vakinaisesti. Julistetaan äidinkielen päätoimisen tuntiopettajan virka avoimeksi ja täytetään se lukien toistaiseksi. Yh 54 Päätös: Hyväksyttiin. _

7 Yhtymähallitus TELEOPERAATTORISOPIMUKSEEN LIITTYMINEN Yh 55 Oppilaitos on ollut mukana KL-Kuntahankintojen teleoperaattorisopimuksessa, joka on päättynyt vuoden 2015 loppuun, mutta palvelut ovat sopimuksen mukaisesti käytössä kesäkuuhun saakka. Oppilaitoksen toiminnan kannalta on perusteltua liittyä myös uuteen KL- Kuntahankintojen puitesopimukseen. Sopimus on voimassa 11/2018 saakka. Sopimus on hinnoiltaan edullisempi kuin tämän hetkinen sopimus ja myös Forssan kuntakonserni on liittymässä sopimukseen, joten samat konsernin väliset edut säilyvät edelleen. Sopimustoimittaja on TeliaSonera, joten operaattori säilyy ennallaan. Liitytään KL-Kuntahankintojen puitesopimukseen Teleoperaattoripalvelut alkaen puitejärjestelyn loppuun 11/2018. Yh 55 Päätös: Hyväksyttiin. _

8 Yhtymähallitus ORGANISAATIOMUUTOKSEN AIHEUTTAMA TOIMEN PERUSTAMINEN Yh 56 Kuntayhtymä on päättänyt järjestää organisaationsa uudelleen niin, että siihen sisältyy Faktiasta siirtyvä uusi koulutustehtävä. Faktian henkilöstö siirtyy liiketoimintasiirtona kuntayhtymään koulutustehtävän siirron myötä. Pääsääntöisesti liiketoimintasiirto toteutetaan , mutta joidenkin tehtävien osalta siirto on perusteltua toteuttaa jo aiemmin työtehtävien järjestelyjen vuoksi. Liiketoimintasiirrossa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työ- ja virkasuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhdeetuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle. Kun henkilöstö siirtyy osakeyhtiöstä kuntayhtymään, heidät voidaan siirtää joko työsopimussuhteeseen tai virkasuhteeseen ilman erillistä hakumenettelyä kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 4 :n 3 momentin nojalla. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita asianomaisen työntekijän suostumusta, vaan entinen ja tuleva työnantaja voivat siitä sopia keskenään. Työntekijöitä on kuitenkin sitä ennen kuultava. Ennen henkilöstön siirtoa yhtiön on käytävä asianomaisten henkilöiden tai henkilöstön edustajien kanssa työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta annetuissa laissa tarkoitetut yhteistoimintaneuvottelut. Toimi perustetaan sellaista tehtävää varten, jossa ei käytetä julkista valtaa. Taloustoimistoon perustettavia toimia ovat toimistosihteerin, hallintosihteerin ja henkilöstösihteerin toimet. Taloushallinnon muihin toimiin liittyy myös uuden organisaation myötä muutostarvetta, koska tehtävänkuvat muuttuvat. Liitteenä on esitetty taloushallinnon toimien kuntayhtymän laajentumisen ja organisaatiomuutoksen vaatimat nimikemuutokset ja tehtäväkohtaiset palkat. Tehtäväkohtaiset palkat on määritetty vastaamaan tulevia vaativampia ja laajempia tehtäviä (liite). Muutokset tulevat voimaan Toimistosihteerin tehtävään liiketoimintasiirto toteutetaan tehtävien järjestelyiden vuoksi. Muiden osalta liiketoimintasiirto toteutuu

9 Perustetaan toimistosihteerin, hallintosihteerin ja henkilöstösihteerin toimet, joihin siirtyy henkilöt Faktiasta liiketoimintasiirtona ja hyväksytään liitteen mukaiset tehtäväkohtaiset palkat lukien, lukuun ottamatta toimistosihteerin toimea, joka astuu voimaan jo lukien. Yh 56 Päätös: Hyväksyttiin. _

10 Yhtymähallitus B-KORTTIOPETUKSEN ULKOISTAMINEN Yh 58 Yhtymähallitus päätti logistiikan B-korttiopetuksen ulkoistamiseen liittyvien toimenpiteiden käynnistämisestä. B-korttiopetuksen toteuttaminen oppilaitoksen omana toimintana aiheuttaa osastonjohtaja Teijo Mikkolan laskelmien mukaan noin euron vuosikustannukset. Jos B-korttiopetusta jatketaan oppilaitoksen omana toimintana, olisi kahtena seuraavana vuonna myös investoitava uusiin opetusautoihin. Yhden opetusauton vuotuinen poisto on noin 4000 euroa. B-korttiopetuksenjärjestämisestä pyydettiin tarjoukset kolmelta autokoululta. Tarjoukset tuli jättää mennessä. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta. Tarjousvertailu on liitteenä. Molemmat tarjoukset täyttivät hankinnalle asetetut kriteerit. Tarjousvertailun voitti Forssan autokoulu. Teoriaopetusta ei tarvita syksyllä, koska kyseiset tunnit on jo suoritettu keväällä Tarjouksen mukainen B-korttiopetuksen vuosikustannus on tällöin 18 opiskelijan mukaan laskettuna ,- euroa. Hankitaan B-korttiopetus Forssan autokoululta tarjouksen mukaisella hinnalla. Yh 58 Päätös: Hyväksyttiin. _

11 Yhtymähallitus SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PÄÄTOIMISTEN TUNTIOPETTAJIEN VIRKOJEN AUKI JULISTAMINEN Yh 59 Sosiaali- ja terveysalalla ainakin yksi päätoiminen määräaikainen tuntiopettaja on siirtymässä toisen työnantajan palvelukseen. Tässä vaiheessa ei ole tiedossa alkaako syksyllä 2015 yksi vai kaksi nuoriso-lähihoitajaryhmää. Kahden opettajan tehtävään liitetään esimiestyötä (koulutuspäällikkö) lukien ja ainakin kaksi opettajaa siirtyy osa-aikaiseen virkaan. Pitää uudelleen harkita mitä osaamista tilalle tulevilta opettajilta vaaditaan muutostilanteessa. Julistetaan vähintään kaksi sosiaali- ja terveysalan päätoimisen tuntiopettajan virkaa avoimeksi ja täytetään virat lukien toistaiseksi. Yh 59 Päätös: Hyväksyttiin. _

12 Yhtymähallitus KUORMA-AUTON HANKINTA Yh 60 Vuoden 2015 investointiohjelmassa on euron suuruinen määräraha yhdistelmäajoneuvon hankkimista varten logistiikan opetukseen. Määrärahasta ,- käytettiin perävaunun hankintaan, joten määrärahaa on jäljellä ,- euroa. Kuorma-auton hankinta kilpailutettiin , mutta hankinta jätettiin toteuttamatta, koska hankintaan varattu määräraha ei riittänyt hankinnan toteuttamiseen. Tästä syystä kuorma-auton hankinta päätettiin kilpailuttaa uudelleen ja hankintakriteereitä täsmentää. Hankinta on kilpailutettu julkisen hankintalain mukaisesti. Julkisten hankintojen Hilma-ilmoituskanavalla julkaistiin hankintailmoitus. Tarjousten jättöaika päättyi klo Kuorma-autosta saatiin määräaikaan mennessä tarjoukset Lahden Rekkapaja Oy:ltä ja Volvo Truck Center Forssalta. Lahden Rekkapaja Oy:n tarjous ei täytä kaikkia hankintailmoituksessa määriteltyjä ehdottomia vaatimuksia, joten tarjous hylätään. Volvo Truck Center Forssan tarjous koskee uutta kuormaautoa ja on hinnaltaan ,- euroa. Tarjousvertailu liitteenä. Kuljetusosastolla on opetuskäytössä olleesta kuorma-auto Scania M 92:sta, joka päätettiin myydä (Kyha 32/2015) on saatu ,- euron (alv 0%) ostotarjous. Myyntihinta on tarkoitus käyttää kuorma-auton hankintamenon kattamiseen. Jäljellä oleva investointimääräraha ja Scaniasta saatava myyntitulo ovat yhteensä ,- euroa. Liitteenä osastonjohtaja Teijo Mikkolan selvitys siitä, miksi uuden auton hankinta on perusteltua, vaikka tarkoitus oli hankkia käytetty kuorma-auto. Hankitaan Volvo Truck Center Forssan tarjouksen mukainen kuorma-auto hintaan ,- euroa. Yh 60 Päätös: Hyväksyttiin. _

13 Yhtymähallitus HONKAMÖKIN VUOKRAHINNASTO Yh 61 Opiskelijatyönä rakennettu Honkamökki on kalustettu ja mökin vuokraustoiminta voidaan aloittaa. Mökki on tarkoitettu henkilökunnan ja luottamushenkilöiden virkistyskäyttöön ympäri vuoden. Mökin vuokraus aloitetaan lukien ja varauksia voi tehdä neuvonnasta ke alkaen. Yhteistoimintaryhmä on käsitellyt kokouksessaan Honkamökin vuokrahinnastoa. Ehdotukset vuokraushinnoiksi ovat liitteenä. Hyväksytään liitteenä oleva Honkamökin vuokraushinnasto. Yh 61 Päätös: Hyväksyttiin. _

14 Yhtymähallitus FAKTIA KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS Yh 62 Faktia konsernin osavuosikatsaus vuoden ensimmäisen neljänneksen osalta on esitetty liitteenä. Faktian toiminta on taloudellisesti ja laadullisesti yhtiön strategian ja tulostavoitteiden mukaista. Liikevaihtotavoite on asetettu realistisesti ja alkuvuoden seurannan perusteella tavoite on saavutettavissa. Talousseurantaan on kiinnitetty ja kiinnitetään edelleen erityistä huomiota. Merkitään tiedoksi. Yh 62 Päätös: Hyväksyttiin. _

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 6 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 16.6.2015 klo 14.00-16.40 Paikka Honkamökki, Liesjärvi Ossi

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 8 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika Paikka Ossi Stenholm Olla-Riitta Aarikka Eino Järvinen Jaana

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 11 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 11 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Ossi Stenholm Kati Fonsell -Laurila Eino Järvinen Jaana Kantee Juha Mäenpää Jukka Perälä

Lisätiedot

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10

LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 10 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 10 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 13.12.2011 klo 16.30-17.50 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö

Harri Kaunisto, kyva:n pj Tarja Rajahalme-Tahvanainen, kyva:n 1 vpj Tuula Koivula, johtava rehtori, sihteeri Emmi Ranta, talouspäällikkö LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No YHTYMÄHALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELLYT ASIAT Aika 26.10.2010 klo 11.30 11.55 Paikka Forssan ammatti-instituutti,

Lisätiedot

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27

23.10.2007 klo 11.30-12.25 Forssan ammatti-instituutti, Saksankatu 27 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 8 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Aika Paikka Maija-Leena Kraft Helena Kujansuu Matti Leino Mikkola Ansa Jouni Mäkelä Jukka Nummelin Perälä

Lisätiedot

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa

Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 4/2015 1 Yhtymähallitus 21.04.2015 Aika 21.04.2015 17:00-17:30 Paikka Kaufmännisches Berufskolleg, Walther-Rathenau-Straße 10, 47166 Duisburg, Saksa Käsitellyt

Lisätiedot

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88

Kari Aalto, talouspäällikkö Harri Kaunisto, kyva:n pj Tuula Koivula, sihteeri Leo Leppänen, kyva:n I vpj 82-88 LOUNAIS-HÄMEEN AMMATILLISEN PÖYTÄKIRJA No HALLITUS 6 KOKOUSTIEDOT OSALLISTUJAT Päätöksentekijät Muut osallistujat KÄSITELTÄVÄT ASIAT Aika 16.08.2005 kello 16.30 Paikka Ammatti-instituutti, kokoushuone

Lisätiedot

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos

Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos PÄIJÄT-HÄMEEN KOULUTUSKONSERNI Pöytäkirja 7/2015 1 Yhtymähallitus 13.04.2015 Aika 13.04.2015 klo 08:30-11:50 Paikka Osallistujat Paasikivenkatu 7, 15110 Lahti, kokoustila Isoneuvos Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot

Lisätiedot

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa

Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 6/2013 1 Yhtymähallitus 17.06.2013 Aika 17.06.2013 14:00-16:07 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä

Katrina Harjuhahto-Madetoja, toimitusjohtaja, esittelijä Kaarina Kilpeläinen, talousjohtaja, pöytäkirjanpitäjä Eteva kuntayhtymä Esityslista/pöytäkirja 3 / 2014 49 Kuntayhtymän yhtymähallitus Kokousaika Keskiviikko 23.4.2014 klo 10.00 10.37 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet (merkintä puheenjohtajasta) Läsnä

Lisätiedot

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20

Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 PÖYTÄKIRJA 5/2012 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 23. päivänä toukokuuta 2012 klo 17.00 19.20 Paikka Kuusankosken seurakuntakeskus, Nuortentilat, III kerros B, 45700 Kuusankoski

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO VARKOULTK, 22.1.2014 18:00, Pöytäkirja -1 Läsnäolijat... 1 1 Muut asiat; ei julkinen asia... 2 2 Varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunnan kokoukset, pöytäkirjanpitäjän määrääminen sekä

Lisätiedot

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12

EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010. AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 EURAN KUNTA PÖYTÄKIRJA NRO 19 / 2010 Sivu 4 KOKOUSTIEDOT AIKA 01.11.2010 maanantai kello 16.00-19.12 PAIKKA Kunnanvirasto SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Tarja Anttila Seija Ilomäki Kari

Lisätiedot

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9

24. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 3. 30. Oikaisuvaatimus jätepuristimien leasingvuokrauksesta 9 1 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS KOKOUSKUTSU 2/2008 Kokousaika 26.2.2008 kello 16.00 Kokouspaikka Viipurintie 1-3, G-rakennuksen ruokala Käsiteltävät asiat 24. Kokouksen

Lisätiedot

Pöytäkirja Johtokunta

Pöytäkirja Johtokunta Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä Pöytäkirja Johtokunta N:o 5 / 2009 Paikka Kauhajoen kaupungintalo, kaupunginhallituksen huone Aika 14.4.2009 klo 15.00 16.00 Saapuvilla olleet jäsenet Lasse

Lisätiedot

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet

16 2013-2016/muutokset 10 Ammattiosaamisen näyttöjä koskevien toimielinten jäsenet Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja 1/2015 1 Yhtymähallitus 20.01.2015 Aika 20.01.2015 17:00-18:00 Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8, Loimaa Käsitellyt asiat Otsikko Sivu

Lisätiedot

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio

KUOPION EV.LUT. SEURAKUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 14/2013 YHTEINEN KIRKKONEUVOSTO PÖYTÄKIRJA /2013. Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio 1 Aika 16.12.2013 klo 16.30 18.00 Paikka Kokoonpano ja läsnäolo Keskusseurakuntatalo, Koulutussali, Suokatu 22 Kuopio Hannu Koskelainen puheenjohtaja läsnä Väinö Matti Miettinen varapuheenjohtaja läsnä

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2

ISOJOEN KUNTA Kokouspöytäkirja Nro 2 Kokouspöytäkirja Nro 2 Kunnanvaltuusto Sivu 17 KOKOUSAIKA: 30.04.2008 klo 13.00-15.02 KOKOUSPAIKKA: virasto, valtuuston kokoussali SAAPUVILLA OLLEET Akseli Janne Malin Raimo JÄSENET Haapalaakso Pirjo Peltonen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja

SISÄLLYSLUETTELO. PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja i SISÄLLYSLUETTELO PETULTK, 23.6.2015 16:00, Pöytäkirja -2 Läsnäolijat... 1 48 Asikkalan ja Vesikansan kotihoidon kilpailutus... 2 Pykälän liite: LIITE 1Hankintaoikaisuvaatimus... 7 9998 Oikaisuvaatimusohjeet...

Lisätiedot

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49.

KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN. Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Pidettiin kokoustauko 19.40 19.49. 154 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 6.5.2013/101 Kh 101 Kunnanhallituksen kokous on kutsuttu koolle toimittamalla kokouskutsu ja esityslista kunnanhallituksen jäsenille kirjeitse

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto

PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010. Kunnanhallitus. Kunnanvirasto PORNAISTEN KUNTA Sisällysluettelo 2/2010 Kunnanhallitus KOKOUSAIKA Maanantai 7.2.2011 klo 18.00 KOKOUSPAIKKA Kunnanvirasto KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Liite Sivu 27 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x

Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja x. Alppiranta Jari varapuh.joht. x. Junnila Arja jäsen x. Korvenpää Jukka jäsen - Lehtinen Juha jäsen x Lounais-Suomen koulutuskuntayhtymä Pöytäkirja nro 7 / 11 1 (23) Aika Tiistai 30.8.2011 kello 17 18.15. Paikka Loimaan ammatti- ja aikuisopisto, Myllykyläntie 8 Läsnä Saapuvilla Virtanen Leena puheenjohtaja

Lisätiedot

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300

KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) Savonkatu 40 45100 KOUVOLA 18.12.2008 Puh. 0207 596 300 KOUVOLAN SEURAKUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/2008 1 (23) YHTEISEN KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Torstaina 18. päivänä joulukuuta 2008 klo 17.00 19.50 Paikka Kouvolan Seurakuntakeskus,, kirkkovaltuuston istuntosali

Lisätiedot

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009

HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 Kyha 2.3.2010 22 Liite Lounais-Hämeen ammatillisen koulutuksen kuntayhtymä 2 HENKILÖSTÖRAPORTTI VUODELTA 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHTAVAN REHTORIN KATSAUS 2 FORSSAN AMMATTI-INSTITUUTIN

Lisätiedot

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68

LEMIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015. 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 PÖYTÄKIRJA 4/2015 Kunnanhallitus 30.03.2015 Asialista 48. Kuukanniemen kirjaston kirjat ja kirjaston tulevaisuus...68 49. Hallinto-oikeuden päätös kaavavalitusasiassa...71 50. Luottamustoimen päättyminen

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 4/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11

KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 4/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 KESKI-UUDENMAAN VESIEN- ESITYSLISTA- Yh 4/12 SUOJELUN KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA Yhtymähallitus 1/11 YHTYMÄHALLITUKSEN KOKOUS Aika: 13.6.2012 klo 16.00 16.45. Kokouksen jälkeen klo 17.00-19.00 järjestettiin

Lisätiedot

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013

SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULUN PÖYTÄKIRJA 10/2013 AIKA Tiistai 22.10.2013 kello 16.00 17.37 PAIKKA Technopolis Kuopion B-osan 2. kerroksen neuvotteluhuone B2031 käyntiosoite: Microkatu 1, 70210 Kuopio LÄSNÄ OLLEET PÄÄTÖSVALTAISET JÄSENET Iris Asikainen

Lisätiedot

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30

KAARINAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2007 Tark: Seurakuntaneuvosto 50. Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Seurakuntaneuvosto 50 SEURAKUNTANEUVOSTON KOKOUS Aika: Torstaina 11.10.2007 klo 18.00, kahvi klo 17.30 Paikka: Poikluoman seurakuntatalo, Poikluomantie 9 Läsnä: Vahtola, Pirjo puheenjohtaja Andersson,

Lisätiedot