Kajaanin kaupunki Työllisyyden hoito Pohjolankatu Kajaani. Yhteenveto Klubitalo Tönärin toiminnasta

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "4.5.2015. Kajaanin kaupunki Työllisyyden hoito Pohjolankatu 13 87100 Kajaani. Yhteenveto Klubitalo Tönärin toiminnasta 01-04-2015"

Transkriptio

1 Kajaanin kaupunki Työllisyyden hoito Pohjolankatu Kajaani Yhteenveto Klubitalo Tönärin toiminnasta Jäsenet: Talvikauden aikana klubitaloon liittyi 9 uutta jäsentä ja Tönärissä on tällä hetkellä 120 jäsentä, joista 108 henkilöä Kajaanista ja 12 henkilöä Kainuun muista kunnista. Talossa kävi vaihtelevasti 8-21 jäsentä päivässä, keskimääräinen päivittäinen kävijämäärä oli 16 jäsentä. Talvikaudella kävijämäärä on ollut hyvin tasaista. Uudet jäsenet ohjautuivat Tönärille pääasiassa TE-toimesta, Kainuun työvoiman palvelukeskukselta, Kainuun sosiaalipalvelukeskukselta, Kainuun ammattiopistosta, Kainuun kriisikeskus ry:ltä, A-klinikalta sekä nuoriso- ja aikuispsykiatrian hoitotahoilta.

2 2 Seudullinen yhteistyö: Yhteistyö tärkeimpien kumppaneiden kanssa (kts. luettelo liite 1) on osin muotoutunut erilaiset palvelutarpeet huomioiden. Seudullisen yhteistyön toimijakenttä on osin jäsentynyt ja yhteistyötä ylläpidetään tarvelähtöisesti erityisesti Kajaanin ympäristökunnissa. Kohdekunniksi valikoitui Paltamo ja Sotkamon alueen toimipisteet. Lisäksi tärkeiksi yhteistyökumppaneiksi ovat tulleet valtakunnalliset ja paikalliset asiantuntija-/kehittämistyöryhmät ja niissä mukana olo. Toiminta: järjestettiin Klubitalo Tönärin toiminnan kehittämistyöpäivä yhdessä jäsentemme ja projektipäällikkömme Maria Joonan kanssa. Alustava mielipide- ja ideointikysely oli avoinna Tönärin nettisivuilla ja mahdollisuus oli myös nimettömään kirjalliseen vastailuun talolla. Työpajapäivä toi tullessaan paljon rakentavia kehitysideoita aktiivisina tiimitöinä. Hyvinä kehittämisideoina esille tulivat venäjän ja englannin alkeisryhmät, joidenka ohjaamisesta vastaavat työhönvalmentajat jäsenten tuella tai jäsen itsenäisesti. Projektiluonteiset teemapäivät Tönärin tiloissa erilaisille kohderyhmille nähtiin hyvinä oman oppimisen oppimisalustoina työ- ja koulutusvalintojen pohjaksi. Lisäksi esille nousivat Klubitalon tärkeä merkitys ja sen kannustavan työotteen tärkeys jäsenten elämässä. Viriketoiminta ja retket saivat myös hyviä ideoita toteutuakseen. NRT-työryhmän päätösseminaari pidettiin Kainuun ammattioppilaitoksella tiistaina Klubitalo Tönäri oli hyvin edustuksellisesti näkyvillä messutapahtumassa kolmen talon jäsenen, opiskelijan ja työhönvalmentajan panostuksella. Kiinteästi ja vastuullisesti NRT-työryhmässä

3 3 mukana talolta on ollut työhönvalmentaja ja kaksi talon nuorta jäsentä syksystä 2013 alkaen. Tavoitteena olleet NRT-verkkosivut on luotu ja ne ovat esillä linkkinä Klubitalo Tönärin omilla nettisivuilla. Sivujen vuosittaisen päivityksen takaamiseksi seurantatyöryhmässä mukana jatkaa edelleen myös talon työhönvalmentaja ja yksi jäsen. Perjantaina 19.2 talon aukioloajoissa tehtiin kokeiluluonteinen muutos yhteisen tarvekeskustelun pohjalta. Jäsenten toiveissa on kuultu kohtaamispaikan tärkeydestä viikonlopulle. Työhönvalmentajien iltatyöajan joustavin mahdollistaja koettiin arkipäivän muutos osin iltatyöajaksi. Talon aukioloajaksi kokeiltiin ensin aukioloaikaa. Teemapäivä sisälsi iltapäivällä talon päivittäisiä töitä ruuanlaitosta huolintatöihin ja nettisivujen päivitykseen. Iltapainotteinen ohjelma koostui vertaistuellisesta viriketoiminnasta, joihin kuului oman uskalluksen kokeilu karaoken avulla sekä ryhmäytymistä tukevat joukkuepelit ja vuorovaikutteisen osallisuuden kokeminen. Ilta päätettiin ravitsevalla iltapalalla päivän koontia ja kokemuksia yhdessä purkaen. Keskustelua jatkettiin talokokouksessa ja todettiin sen tarpeellisuus kerran kuussa toteutettavana iltapainotteisena toimintana. Klubitalo Tönärin aukiolo muutettiin yhteisellä päätöksellä klo kerran kuukaudessa kahden työhönvalmentajan ja ohjaajan vetämänä. Uudelle aukioloajalle asetettiin myös kokeilujakso huhti-kesäkuun ajalle, jonka aikana se osoittaa tarpeellisuutensa. Kehitysvammaisten avotyön kanssa järjestettiin yhteiset pienryhmäpainotteiset tyttöjen ja poikien Tönäriin tutustumisiltapäivät 16.1 ja Iltapäivät järjestettiin erillisinä ryhminä kohderyhmän koot ja eriasteiset kiinnostuksenkohteet huomioiden. Tavoitteena tapaamisille oli avopalvelutoiminnan tukeminen tarjoamalla heidän asiakkaillensa sosiaalisesti osallistavaa palvelumuotoa heidän vapaapäivilleen. Tönärin kierrätyspäivät pidettiin 27.2 ja 2.3 aikana. Jäsenet siistivät, lajittelivat ja laittoivat esille heidän itsensä tarpeisiin kerättyjä lahjoitustavaroita. Tuotteista suurin osa oli vaateita, jalkineita ja pientarviketuotteita. Tapahtumasta on tullut kaksi kertaa vuodessa järjestettävä teemallinen laita hyvä kiertämään! -tapahtuma, joka antaa jäsenille mahdollisuuden tehdä töitä projektiluonteisesti oman itsensä taloudellisen ja perustarpeellisten tukien turvaamiseksi. Omaishoitajat ry:n kanssa pidetty yhteistyökehittämispäivä järjestettiin Klubitalo Tönärillä to Tavoitteena oli Tönärin jäsenten osa-aikainen työllistäminen, omahoitajien tukeminen ja uuden työllistymispolun kehittäminen talolle. Toiminnan kehittämistyöryhmässä oli mukana työhönvalmentaja ja viisi talon jäsentä. Tavoitteena yhteistyöpäivässä oli Klubitalon oman työryhmän luoman toimintamallin markkinointi ja yhteistyöverkoston avaaminen. Tönärillä koottiin jäsenten toiveiden mukaisesti uusi projektiluonteinen uuden oppimisen mahdollistava työryhmä. Toivotuksi kohderyhmäksi virikeiltapäivän toteuttamiseksi talokokouksessa valittiin vanhustyö. Onnistunut yhteistyöpalaveri pidettiin tiistaina 14.4 Onnelakodin tiloissa Kajaanissa. Yhteistyön avaamispalaverissa mukana oli työhönvalmentaja ja talon jäsen. Kuultuamme kohderyhmän toiveet ja tarpeet pidimme talolla jäsenten kanssa päivän suunnittelutyöryhmän. Työ on hyvällä alulla ja ryhmätapaaminen muistisairaiden vanhusten kanssa suunniteltu jo ajalle Itse virikeiltapäivä toteutetaan suunnitelluin ohjelmin ja jaetuin ohjaustehtävin torstaina 10.6 klo

4 4 Invalidiliiton kehittämis- ja verkostoyhteistyöpäivät pidettiin Tönärillä perjantaina Päivän aihepiiri tuki tulevan yhteistyön avaamista Klubitalo Tönärin ja paikallisen asperger- ja autismiyhdistyksen ja valtakunnallisen invalidiliiton kanssa. Mukana iltapäivässä oli talolta työhönvalmentaja ja jäsen. Klubitalon muille jäsenille ja henkilökunnalle järjestettiin samaan yhteyteen yritysvierailu ja virikeiltapäivä keilailun merkeissä. Kuukausittaisia toimintamme esittelytilaisuuksia Kainuun työvoiman palvelukeskuksella ja sosiaalipalvelukeskuksella on jatkettu työhönvalmentajan ja jäsenten yhteistyöllä. Talon päivittäiset työt ovat mukautuneet jäsenten toiveiden ja talon tarpeiden pohjalta. Uutena tarveperusteisena työhönvalmentajan ohjaamana yksilö-/pienryhmäpalveluna tammikuussa aloitti työ- ja koulutuspaikkojen viikoittainen ohjaustuokio työnhakuryhmän tueksi. Helmikuussa alkoi myös jäsenen ohjaama venäjän alkeisryhmä, joka toi esille aktiivisen uuden oppimisen innostuksen osallistujissa. Olemassa olleen englannin keskusteluryhmän tueksi aloitettiin myös jäsenten pyynnöstä englannin perusteet opintoryhmä. Tarve englannin perusopetusryhmälle olikin talossa huomattavasti suurempi kuin englannin keskusteluryhmällä tällä hetkellä. Lisäksi oman fyysisen suoriutumisen ja jaksamisen tueksi aloitettiin taas päivittäinen taukojumppa. Ohjatuista ryhmistä luontaiselle tauolle jäivät vähäisen kiinnostuksen vuoksi leivontaryhmä sekä matematiikka ja talous opintoryhmä. Vuorovaikutusryhmää jatkettiin viikoittain talon oman työhönvalmentajan ohjaamana. Klubitalo Tönärin työpainotteiset päivät ja opintoryhmät ovat esillä talon omassa viikkokalenterissa nettisivuillamme Valtakunnalliset Klubitaloverkoston seminaaripäivät pidetään Vantaalla ajalla Mukana seminaarissa talolta on työhönvalmentaja ja 3 jäsentä. Valinnat lähtijöistä tehtiin seminaaripäivien aihepiirien tuettu työllistyminen, tuettu oppisopimus ja valtakunnallinen klubitaloverkoyhteistyö tarpeen mukaisesti 15.4 pidetyssä talokokouksessa. Seuraavaan raporttiin kokoamme kuulumiset päiviltä. Opiskelu ja työllistyminen: Klubitalo Tönäriltä ohjautuminen työhön, opiskeluun tai muihin yksilöä tukeviin palveluihin oli kevään aikana aktiivista. Uudessa työnhakuklubissa aloitti viisi henkilöä. Tammi-huhtikuun aikana 29 klubitalon jäsentä työskenteli tai opiskeli klubitalon ulkopuolelle seuraavasti: Kokoaikaisessa palkkatyössä Osa-aikaisessa palkkatyössä Työkokeilu Opiskelu (AMK; ammatilliset oppilaitokset) 1 jäsen 9 jäsentä 8 jäsentä 11 jäsentä Lisäksi kaksi jäsentä opiskeli yleissivistävissä opinnoissa, kaksi teki palkkiollista edustustyötä NRT- työryhmässä ja kolme jäsentä teki vapaaehtoistyötä järjestöille, yrityksille ja kunnalle. Kaksi jäsentä keskeytti opintonsa. Toimintamme pysyi tavoitteellisena yksilön elämänhallintaa, uuden oppimista ja kuntoutusta tukevana palveluna. Tarpeellisuus toiminnallemme on selkeästi olemassa ja pyrimme kehittämään

5 5 sitä edelleen asetettujen tavoitteiden mukaisesti yksilön voimavaroja sekä työ- ja toimintakykyä edistäväksi ja tukevaksi palveluksi. Maria Joona Susanne Ilvonen kehittämispäällikkö vastaava työhönvalmentaja p p

6 6 LIITE 1 Klubitalo Tönärin tärkeimmät yhteistyökumppanit Kainuun ammattioppilaitos ja aikuiskoulutus Oppisopimustoimisto TE toimisto Kainuun työvoiman palvelukeskus Kumppaniksi ry Etsivä nuorisotyö Sosiaalipalvelukeskus Ryhmätalo Eljaskartano A-Klinikka Aikuis- ja nuorisopsykiatrian hoitotahot Kajaanin evankelisluterilainen seurakunta Kehitysvammaisten avotyö Alueelliset ja valtakunnalliset asiantuntija-/kehittämistyöryhmät esim. Kainuun sote työryhmät, Soste, Invalidiliitto, Epilepsialiitto, Autismi- ja aspergerliitto, NRT-työryhmä, Omaishoitajat ja läheiset ry, Kapova, Marilyn Paikalliset yritykset ja toimipaikat

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI

ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Keskeneräinen 1. PROJEKTIN PERUSTIEDOT Projektin

Lisätiedot

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013

MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 MUISTISAIRAUDET ALKOHOLIN VARJOSSA -PROJEKTI 2011 2013 LOPPURAPORTTI -tietoa muistisairauksien tunnistamiseksi ja toimintaa arjen hallinnan tukemiseksi Sari Mäkinen Sari Nyrhinen 1 SISÄLTÖ 1 PROJEKTIN

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen

Tuetusti päätöksentekoon- projekti. Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen Tuetusti päätöksentekoon- projekti Väliraportti 4/2014 Savon Vammaisasuntosäätiö Maarit Mykkänen 1 Sisällysluettelo Johdanto 1 TUETUSTI PÄÄTÖKSENTEKOON-PROJEKTI... 1.1 Tuepa-projektin tavoitteet... 1.2

Lisätiedot

Tuettu työllistyminen -projekti

Tuettu työllistyminen -projekti Raportteja 2/2011 Tuettu työllistyminen -projekti Työtä tavallisella työpaikalla työhönvalmentajan tukemana Loppuraportti 2011 Lea Nikula (toim.) TUETTU TYÖLLISTYMINEN -PROJEKTI Työtä tavallisella työpaikalla

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry

Vuosikertomus 2013. Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry 1 Vuosikertomus 2013 Omaiset mielenterveystyön tukena Etelä- Pohjanmaa ry Kauppakatu 11 A 4 60100 Seinäjoki 06-4148994 toimisto.omaiset@netikka.fi www.omaisetep.fi 2 Sisältö: sivu 1. Yhdistyksen toiminta-ajatus,

Lisätiedot

Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke 2008-2011

Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke 2008-2011 Psykososiaalisen tuen ja terapian kehittämishanke 2008-2011 Väliraportti 2010 SISÄLTÖ 1. Projektin päämäärä ja tavoitteet... 3 2.Tavoitteet vuodelle 2010... 3 3. Projektin toteutuminen... 4 3.1 Projektin

Lisätiedot

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala

Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Hanke- ja arviointiraportti Eevan perhe -projekti Virpi Kujala Kirjoittajat Sininauhaliitto Virpi Kujala Sininauhaliitto r.y. Helsinki 2006 Eevan perhe projektin rahoitus Raha-automaattiyhdistys 2002-2005

Lisätiedot

KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA

KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA KOIJA OPPIMISVAIKEUDET JA ELÄMÄNHALLINTA 2006 2009 PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Turku, 23.2.2009 Juho Lempinen projektisuunnittelija KOTA Lasten ja nuorten hyvinvointi ry Loppuraportti, sisällys: 1. PROJEKTIN

Lisätiedot

Vuosikertomus 2014 1

Vuosikertomus 2014 1 Vuosikertomus 2014 1 2 Sisältö Helsingin Kehitysvammatuki 57 ry 5 Puheenjohtajan puheenvuoro 6 Toiminnanjohtajan katsaus 7 Hallinto 8 Edunvalvonta ja järjestötoiminta 10 Tukitoiminta 15 Palvelutoiminta

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm Diaarinumero Käsittelijä Puhelinnumero Projektikoodi S11416 Tila Jätetty viranomaiskäsittelyyn 1. RAPORTOINTIKAUSI

Lisätiedot

1. Yleistä. 4. Yhdistyksen hallinto ja talous

1. Yleistä. 4. Yhdistyksen hallinto ja talous 1. Yleistä 2. Yhteisöllinen osallistumis-, tuki ja koulutustoiminta ja koordinointi 2.1. Jäsenjärjestöjen tuki 2.2. Kohtaamispaikka ja yhteisöllisyyden ylläpitäminen ja kehittäminen sekä toimintaympäristön

Lisätiedot

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI

REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI Pirkko Heino Marianne Pajunen REPPU-PROJEKTI 2005-2008 LOPPURAPORTTI 3 SISÄLTÖ ESIPUHE 6 TIIVISTELMÄ 8 1 PROJEKTIN SYNTY JA TAUSTAA 9 2 PROJEKTIN ALOITUS 10 2.1

Lisätiedot

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti

2007-2009. Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti 2007-2009 Henkilökohtaisen Avun Keskus- projektin väliraportti Henkilökohtaisen Avun Keskus- projekti Turun seudun lihastautiyhdistys ry. 2007-2009 2 Sisältö 1 PROJEKTIN TAVOITTEET... 3 2 PROJEKTIN HALLINTO...

Lisätiedot

voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela

voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela voimaksi! HAMINA - KOTKA KUNTAKOKEILUHANKE Datapaja Datanomien osaamisen kehittämisen ryhmäpalvelu Virpi Koskela Sisällys 1 PAJATOIMINNAN LÄHTÖKOHTA JA TAVOITTEET....3 2 PAJATOIMINTA...4 2.1 Ammatillisen

Lisätiedot

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus

1.10.2005-30.4.2008. Oulun työvoiman palvelukeskus OULUN TYÖVOIMAN PALVELUKESKUKSEN PALVELUTUOTANNON JA TYÖELÄMÄYHTEYKSIEN KEHITTÄMISHANKKEEN LOPPURAPORTTI 1.10.2005-30.4.2008 Oulun työvoiman palvelukeskus 19.5.2008 Hanketiivistelmä Hankenimi: Oulun työvoiman

Lisätiedot

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..

1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5. 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia.. SISÄLTÖ 1. JOHDANTO.3 2. KOLMAS KERTA PROJEKTIN TAUSTAA..5 3. PROJEKTIN TAVOITTEET 9 3.1. Projektin päätavoitteet.9 3.2. Projektin vuosisuunnitelmia..10 4. PROJEKTIN TOTEUTUMINEN..11 4.1. Yhteistyö työterveyksien,

Lisätiedot

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita

Kohti kuntouttavampia työelämäpalveluita Jarno Karjalainen, Ewa Kirjavainen, Ira Mattila, Hilla-Maaria Sipilä, Tiia Valkonen TYÖPAPERI TYÖPAPERI Jarno Karjalainen Ewa Kirjavainen Ira Mattila Hilla-Maaria Sipilä Tiia Valkonen Terveyden ja hyvinvoinnin

Lisätiedot

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010

VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 VÄLKE välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 LOPPURAPORTTI 1.1.2008 30.6.2011 2 TIIVISTELMÄ Välke välityömarkkinoiden kehittämishanke 2008 2010 oli alueen kuntien ja Pohjois-Savon ELY-keskuksen

Lisätiedot

Kulttuurien koti -hanke

Kulttuurien koti -hanke Kulttuurien koti -hanke - Turvallinen ikääntyminen maahanmuuttajille Hervannassa Loppuraportti 2008 Sari Takala Sisältö Johdanto....2 1. Projektin perustiedot ja tavoitteet... 2 2. Projektin kohderyhmät...

Lisätiedot

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI

ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI ESR-PROJEKTIN VÄLIRAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 01.02.2012 Diaarinumero KAS 553/05.02.07/2010 Käsittelijä Merja Rossi Puhelinnumero 040 761 3565 Projektikoodi S11416

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT

SISÄLLYSLUETTELO. 4 HANKKEEN TOIMINTA-ALUE, PÄÄMÄÄRÄ JA TAVOITTEET 4.1 Toiminta-alue 4.2 Päämäärä 4.3 Tavoitteet 5 PROJEKTIN KOHDERYHMÄT 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 1.1 Perheen talo yhteistyöhankkeen tausta ja historia 1.2 Perheen talo yhteistyöhankkeen tarve 1.3 Yleistä Ylä-Savon seudusta 1.4 Perheen talo yhteistyöhankkeen kehityskaari

Lisätiedot

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti

Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Henkilökohtaista apua kehittämässä Vähän mutta välttämättä - projekti 2006 2010 Loppuraportti Asiasanat: - Henkilökohtainen apu - Henkilökohtainen avustajajärjestelmä - Vammaispalvelulaki - Osallisuus

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti

MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti MT-navigaattori - projekti 2010-2012 Loppuraportti Palveluyhdistys Kaseva ry 1 Kirjoittajat: Pirkko Heino Annastiina Jansén Minna Nieminen Minna Pirttikoski Tiina Valtanen Painopaikka: T. Nieminen Oy.

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa.

kuului myös yleisesti kuntoutujien ja osatyökykyisten palveluketjujen sujuvoittamisen edistäminen poikkihallinnollisissa yhteistyöverkostoissa. ESR-PROJEKTIN LOPPURAPORTTI Ohjelmakausi 2007-2013 Viranomaisen merkintöjä Saapumispvm 27.06.2012 Diaarinumero SATELY/579/05.02.07/2010 Käsittelijä Jouni Vataja Puhelinnumero 0295 022 085 Projektikoodi

Lisätiedot

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014

Sisällysluettelo. Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 TOIMINTAKERTOMUS 2014 Perhehoitoliitto Toimintakertomus 2014 Sisällysluettelo 1 Perhehoitoliitto ry:n toimintaympäristö... 3 2 Monimuotoinen perhehoito... 4 Lasten ja nuorten perhehoito... 4 Ikäihmisten

Lisätiedot

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI

VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI VARSINAIS-SUOMEN MUISTIYHDISTYS RY VARSINAIS-SUOMEN MUISTILUOTSI 2007-2011 LOPPURAPORTTI 2 Sisällysluettelo: 1. Hankkeen tausta 2. Hankkeen tavoitteet ja painopisteet 3. Hankkeen toimintamuodot 4. Hankkeen

Lisätiedot

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille

VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille 2014 VALMU-hankkeen loppuraportti (2011-2014) voimavaralähtöinen monimuotovalmennus muistisairaiden perheille Saanko piirtää tunteet? lapsenlapsi 7 v. Pauliina Kinnunen Mikkelin seudun Muisti ry 17.12.2014

Lisätiedot