TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA alkaen Telakkatie 9, Savonlinna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA 1.11.2013 alkaen Telakkatie 9, 57230 Savonlinna"

Transkriptio

1 1 TYÖPAJAN TOIMINTASUUNNITELMA alkaen Telakkatie 9, Savonlinna Työpajaa on suunniteltu Kuntakokeilun, aikuissosiaalityön sekä vammaispalvelujen yhteistyönä palvelemaan vammais- ja työllisyyspalvelujen osatyökykyisiä tai työllistymiseen tukea tarvitsevia asiakkaita. Tarkoitus on tarjota asiakkaille kuntouttavaa ja valmentavaa päivä- ja työtoimintaa, mikä edistää heidän työ- ja toimintakykyjään, elämänhallintataitojaan, parantaa heidän työllistymistään sekä osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Työpaja työllistää erilaisin sopimuksin työ- ja toimintakyvyltään heikentyneitä, osatyökykyisiä työnhakijoita tai pitkäaikaistyöttömiä savonlinnalaisia sekä ulkopaikkakuntalaisia henkilöitä. Toimintaa järjestetään asiakaskohtaisesti sosiaalihuollon, vammaispalvelun, kehitysvammahuollon sekä kuntouttavan työtoiminnan perustein. Asiakkaat ohjautuvat palveluihin edellä mainittujen palvelujen kautta. 1. Toimintaidea ja tarkoitus Osatyökykyisten ja tukea työllistymiseen tarvitsevien työpaja, jonka tarkoituksena on järjestää toimintakykyä ylläpitävää, kuntouttavaa ja valmentavaa toimintaa. Toiminta on asiakaslähtöistä ja siinä huomioidaan asiakkaan yksilölliset tarpeet, kyvyt ja motivaatio. Asiakkaita pyritään osallistamaan toiminnan kehittämiseen ja ideoimaan myös uusia toimintamuotoja. Työpajan tarkoituksena on kuntouttavan toiminnan kautta tarjota apua ja tukea työelämään pääsemiseen. Työpaja tarjoaa asiakkailleen: Neuvontaa ja ohjausta, kuntouttavaa toimintaa mielekkään tekemisen parissa, uusien taitojen oppimista, sosiaalisia suhteita sekä mahdollisuuden saada vastuuta tehtävistä, jotka vastaavat omia taitoja. Asiakkaan työskentelystä saamat etuudet ovat erilaisia riippuen siitä, minkä palvelun alaisena hän toiminnassa on mukana. Etuuksina voivat olla esim. työosuusraha, työttömyysturva ja kulukorvaus tai palkka. Jokaiselle asiakkaalle tehdään päätös toimintaan osallistumisesta sekä laaditaan yksilölliset tavoitteet toimintajaksolle. Tavoitteet voivat liittyä elämän taitojen, uusien asioiden / taitojen opetteluun, työelämävalmiuksien ja vuorovaikutussuhteiden parantamiseen. Jakson päättyessä jokainen asiakas saa yksilöllistä palautetta ja arviointia toiminnastaan.

2 2 2. Arvot Asiakaslähtöisyys Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, toimintakyvyn vahvistaminen ja voimaantuminen. Tasa-arvo ja osallisuus yhteiskunnassa Työ edistää yksilön tasa-arvoa ja osallistumista yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena Luottamus Yksilön omiin kykyihin luotetaan, hänelle annetaan vastuuta sekä mahdollisuus toimia omia kykyjään vastaavissa tehtävissä Hyvinvointi Työn ja osallisuuden merkitys yksilön hyvinvointiin 3. Tavoitteet 3.1 Asiakaskohtaiset tavoitteet 1) Toimintakyvyn ylläpitäminen ja kuntoutuminen työtoiminnan avulla 2) Elämänhallinnan parantaminen ja selviäminen yhä itsenäisemmin päivittäisestä elämästä 3) Asiakkaan omien voimavarojen, kykyjen ja vahvuuksien etsiminen ja niissä kehittyminen 4) Tavoitteena asiakkaan siirtyminen avoimille työmarkkinoille avotyöhön/ palkkatyöhön tai osittaiseen avotyöhön työpajan ulkopuolella Toiminnan tavoitteellisuuden kannalta tärkeää on asiakkaan toimintakyvyn jatkuva arviointi sekä päivittäisten työtehtävien vaihtelu, uusien taitojen opettelun mahdollistaminen sekä elämänhallintaan liittyvien taitojen vahvistaminen. 3.2 Taloudelliset tavoitteet 1) Asiakkaan kuntoutuminen ja mahdollinen siirtyminen avoimille työmarkkinoille tai koulutukseen 2) Työ- ja päivätoiminnan ostopalvelujen vähentäminen 3) Erityissairaanhoidon kustannusten väheneminen (esim. osastojaksot) 4) Pitkäaikaistyöttömien työllisyyden edistäminen (työllistäminen/aktivoiminen) 5) Alihankintatyöt ja omista tuotteista saatavat tulot 4. Toiminta ja aikataulu Vuokrasopimus on allekirjoitettu syyskuussa Tilat otetaan käyttöön , jolloin Nätkin päivätoiminta muuttaa Telakkatien tiloihin. Kunta-kokeilun kautta palkatut ohjaajat ja työtoiminnan asiakkaat aloittavat alkaen. Savon kodin päivätoiminta-asiakkaat siirtyvät Telakkatielle kevättalvella Muut uudet asiakkaat voivat aloittaa tarpeen mukaan. Nätkin päivätoiminnasta Työpajalle siirtyviä asiakkaita on 7, Savon kodin päivätoiminnasta 10 sekä Hoivakympiltä 5-10 hlöä. Muualta on tulossa tällä hetkellä noin 10 henkilöä.

3 3 5. Tehtävät työt ja asiakasmäärät 5.1 Olemassa olevat työt: Nykyinen alihankintatyö työllistää 35 henkilöä Alihankintatyöhön lisäys uusien tilojen myötä: henkilöä 5.2 Uusia työmuotoja: Työpalvelut ulkopuolisille: Kiinteistöhuoltotyöt, haravointi, puusavotat, muuttoapu, vanhusten ulkoiluttaminen, yms Uudet alihankintatyö: pussitustyöt, ompelutyöt Käsityöt: räsymattojen kutominen tilauksesta Ompelutyöt Kevyet puutyöt Työpalvelut talon sisällä: siivoustyöt, keittiötyöt, Kahvio; myynti myös ulkopuolisille Ohjatut toimintatuokiot; keskustelu-, taide-, näytelmä-, musiikki-, liikunta- ja askartelutuokiot. Tavoitteena elämänhallinnan tukeminen, voimaannuttaminen Avotyön ohjaaminen ja etsiminen; työvalmentajat Nettisivut ja tuotteiden myynti nettisivujen kautta Pesulapalvelut Ohjatut ryhmätoiminnat pitkäaikaistyöttömille ja vajaakuntoisille työnhakijoille 6. Henkilöstö 5-6 vakituista työntekijää kaupungin työ- ja päivätoiminnan työntekijöistä, joista 2-3 lähihoitajaa, kaksi työtoiminnan ohjaajaa ja yksi ohjaaja. Kuntakokeilun kautta 5-6 työpajaohjaajaa sekä perusturvan työsuunnittelija. Ohjaajan perustehtävänä on ohjata asiakkaita erilaisissa työtehtävissä itsenäiseen työskentelyyn. Uusia työtehtäviä etsitään ja uusia taitoja opetetaan mahdollisuuksien mukaan. Yksikön esimiehenä toimii vastaava ohjaaja, jonka tehtävänä ovat esimiestehtävät, toiminnan suunnittelu, kehittäminen, uusien työmuotojen kehittäminen, laadun valvonta, asiakasvalinnat. 7. Asiakkaat Työpaja voi työllistää yhteensä 90 asiakasta sekä 14 henkilöä ohjaustehtäviin. 8. Työpajan eri osastot, asiakkaiden ja henkilöstön sijoittuminen Alakerta: Alihankinta työtä Pienet puutyöt Työpalvelut Avotyö

4 4 Asiakkaat henkilöä/päivä, joista 15 kuntakokeilun kautta 15/päivä Ohjaajia 2 ½, 1½ vakituista ja yksi Kuntakokeilun kautta, jotka tekevät myös toimintakyky arvioita sekä ohjaavat avotyöhön (etsivät avotyöpaikkoja sekä ohjaavat avotyössä). Yläkerta Työosasto Alihankintatyö Työpalvelut (avotyö yksin tai ryhmässä, siivoustyöt, keittiötyöt) Kädentaidot; kudonta, ompelu, askartelu sekä puutyöt Nettisivujen ylläpito + nettimyynnistä huolehtiminen Yläkerrassa on pesulatila, selvitetään mitkä mahdollisuudet on pesulatoimintaan Asiakkaat henkilöä/päivä Ohjaajia 3-4, joista 1 vakituista ja 1-2 Kuntakokeilun kautta Ompelimo+ kutomo Kovilin alihankintatyö Muu alihankintatyö Mattojen kutominen tilauksesta Työllistää 5 asiakasta kuntakokeilun kautta ½ ohjaaja Päivätoiminta Alihankintatyöt Kädentaidot Toimintatuokiot Keskustelu-, näytelmä-, leivonta-, musiikki- ja liikuntaryhmät (myös koko talon väelle). Toiminnan tavoitteena elämänhallinnan tukeminen ja uusien taitojen opettaminen. 5 ohjaajaa, joista 2 vakituista ja 3 ohjaajia kuntakokeilun kautta asiakasta 9 Rahoitus Savonlinnan kaupunki Työllisyyden kuntakokeilu Paikalliset yritykset (alihankintatöiden kautta) Myyntituotto

5 5 10 Suunnittelutyöryhmä Pekka Heiskanen, perusturvasuunnittelija Ritva Muhonen, Kuntakokeilun projektipäällikkö Kaisa-Mari Soini, vammaispalvelupäällikkö Anna Tolvanen-Venhovaara, työ- ja päivätoiminnan vastaava ohjaaja Mukana suunnittelussa ovat olleet: Savonlinnan Työkeskuksen ja Savonlinnan päivätoiminnan työntekijät

Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter 22.11.11

Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter 22.11.11 Työpajalta kuntoutuen töihin -case Jupiter Jupiter-säätiö......on vuonna 2001 perustettu työvalmennuskeskus, joka tarjoaa työttömille henkilöille, nuorille ja muille vaikeasti työllistyville ohjattua työtä

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014

TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 TOIMINTASUUNNITELMA 2012 2014 TALOUSARVIO 2012 TALOUSSUUNNITELMA 2013 JA 2014 Valtuusto 30.11 2011 Johdanto Työvalmennussäätiönä Kokkotyö-säätiö aktivoi vaikeassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä,

Lisätiedot

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä

Palvelutuotteet 2015. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Palvelutuotteet 2015 Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä Hallitus 19.12.2014 Sisällys 1. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä ja palveluihin ohjautuminen... 1 1.1.

Lisätiedot

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan

Joustavan välineen yhteiskuntatakuun ja nuorisotakuun käytännön toteuttamiseen. Vaihtoehdon työttömyydelle aktiivista tekemistä työttömyyden sijaan Valtti-työpaja 1. Hyvän käytännön nimeäminen ja kuvaaminen: Valtti vahvistusta valinnoille Valtti-työpaja tuottaa työllistymistä edistäviä palveluita Pohjois-Satakunnan alueella. Työpaja tarjoaa laadukasta

Lisätiedot

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK/Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 10.2.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017

SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 SUONENJOEN KAUPUNGIN KEHITYSVAMMA- HUOLLON SUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Sosiaalilautakunta 2008 Sosiaalilautakunta 2012 Sosiaalilautakunta 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO... 3 2. KEHITYSVAMMAHUOLLON

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA

TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA TYÖ ELÄMÄ OSALLISUUS TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2014 1 Toimitusjohtajan katsaus... 1 2 Työtoiminnan yksiköt (työpajat)... 2 2.1 Toiminnan tarkoitus ja keskeiset osa alueet... 2 2.2 Tavoitteet ja painopistealueet

Lisätiedot

TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA

TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA TYÖTTÖMIEN DUUNIPAIKAN TOIMINTASUUNNITELMA MIKÄ ON DUUNIPAIKKA? Duunipaikka on tarkoitettu heikossa työllisyysasemassa oleville työttömille. Siellä tarjottavan ns. matalan kynnyksen toiminnan ja helppojen

Lisätiedot

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö

K H A B SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN. Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö ÖTY L K H A B C T TYÖ SOSIAALISEN TYÖLLISTÄMISEN TOIMIALA - PALVELUILLA TASA-ARVOA TYÖLLISYYTEEN Valtakunnallinen työpajayhdistys ry ja VATES-säätiö Anne Välimaa, Pasi Ylipaavalniemi, Suvi Pikkusaari,

Lisätiedot

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA

KOHTI SEUDULLISIA TYÖLLISTÄMISEN MONIPALVELUITA KOHI SEUDULLISI YÖLLISÄMISEN MONIPLVELUI Selvitys Oulun seudun työllistämisen monipalvelutoiminnasta Oulun seudun välityömarkkinat -hanke Saila Lehto Seija Mustonen Oulun seutu 2 Kohti seudullisia työllistämisen

Lisätiedot

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta

KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta KVANK Työn ja päivätoiminnan valiokunta Kokous 27.10.2014 Kehitysvamma-alan asumisen neuvottelukunta 1 Asialista 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen asialistan hyväksyminen 3. Läsnäolijat 4. Edellisen kokouksen

Lisätiedot

Kipinä syttyy työpajoilla

Kipinä syttyy työpajoilla Raportteja 90 2013 Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen I Kipinä syttyy työpajoilla Nuorten työpajat Kaakkois-Suomessa 2013 Veera värtinen Raportteja 90 2013

Lisätiedot

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007

Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Toimintasuunnitelma vuodelle 2007 Sisällys 1. VARSINAINEN TOIMINTA 4 1.1 Yleishallinto 4 1.1.1 Yhdistyksen organisaatio 5 1.1.2 Henkilöstö 5 1.1.3 Talous 6 1.2 Toiminta Pasilassa 6 1.2.1 Jäsentoiminta

Lisätiedot

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014

Työttömät työnhakijat sukupuolen ja koulutuksen mukaan joulukuussa 2014 1 KITEEN KAUPUNGIN TYÖLLISYYSOHJELMA 2015 1. Johdanto Kiteen kaupungin ja koko Keski-Karjalan alueen työllisyys on heikentynyt viime vuosina. Vuoden 2014 lopussa Keski-Karjalassa oli työttömänä 1 588 henkilöä,

Lisätiedot

Kuntouttava työtoiminta Espoossa

Kuntouttava työtoiminta Espoossa Kuntouttava Espoossa Projektisuunnittelija Hilla-Maaria Sipilä Espoon kaupunki 2.5. Espoossa 2(74) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 4 2 Työllisyyspalvelut Espoossa... 6 2.1 Soukan työkeskus... 9 2.2 Työhönvalmennuskeskus

Lisätiedot

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola

Työllisyyspalvelut esitys. Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Työllisyyspalvelut esitys Kemi 29.10.2014 Riitta Hakala Allan Mikkola Sisällysluettelo Työllisyyspalvelut...4 1. Nykytila...4 1.1. Kemiläinen työttömyys...4 1.2. Työmarkkinatuki...5 1.3. Työllisyydenhoidon

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE

KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE 33 KUNTOUTTAVAN PÄIVÄKESKUKSEN TOI- MINTAMALLI JA TÄRKEIMMÄT ASIAKAS- TYÖHÖN LIITTYVÄT PALVELUT OPAS TYÖNTEKIJÖILLE TEIJA NUUTINEN ViaDia Joensuu ry 1 Sisällys 1 Saatteeksi... 4 2 ViaDia = diakonian kautta...

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus

Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus Perusturvapalvelut Lokakuu 2012 Mielenterveys- ja päihdekuntoutujien tuettu asuminen Toimintamalli ja palveluprosessin kuvaus SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 2. TOIMINTA-AJATUS... 5 2.1. Kohderyhmä... 5 2.2.

Lisätiedot

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1

VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020. Salon kaupunki Tehdaskatu 2, 24100 SALO PL 77, 24101 SALO www.salo.fi salo@salo.fi Y-tunnus: 0139533-1 1(31) VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA 2013-2020 Sosiaali- ja terveyslautakunta 31.10.2012 2(31) Sisällys 1 VAMMAISPOLIITTISEN OHJELMAN TAVOITTEET... 3 1.1 Ohjelman tausta... 3 2 VAMMAISUUDEN MÄÄRITTELY... 5

Lisätiedot

TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY

TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY TURUN SEUDUN MIELENTERVEYSPALVELUYHDISTYS RY TOIMINTASUUNNITELMA 2013 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Toiminta-ajatus 3 2. Yleistä 3 3. Tavoitteet 3 4. Toiminta 3 5. Hallinto 7 6. Henkilöstö 7 7. Toimitilat 8

Lisätiedot

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha.

HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 81 18.12.2014 Työllisyysohjelma vuodelle 2015 2847/01.00.00/2014 HETYJ 81 Vuoden 2015 talousarviossa on työllisyyden hoitoon 10,184 miljoonan euron nettomääräraha. Tulosalue

Lisätiedot

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013

Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Tilaaja-tuottaja palvelusopimus vuodelle 2013 Sosiaalisen tuen palvelut Terveyden ja toimintakyvyn edistämisen lautakunta 20.11.2012 allekirjoitettu 9.1.2013 SISÄLLYS 1. Sopimusosapuolet... 3 2. Sopimuksen

Lisätiedot

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT

TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ KUNTAKOKEILU- HANKKEIDEN HANKEKUVAUSTEN TIIVISTELMÄT HUHTIKUU 2013 2 SISÄLLYS: ESPOO... 3 ETELÄ-KARJALA... 4 ETELÄ-PIRKANMAA... 5 HAMINA JA KOTKA... 6 HELSINKI... 7 HATTULA,

Lisätiedot

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus

Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Vammaisten ja pitkäaikaissairaiden nuorten aktiivinen osallisuus Kansallinen raportti Suomi Wyattville Road, Loughlinstown, Dublin 18, Ireland. - Tel: (+353 1) 204 31 00 - Fax: 282 42 09 / 282 64 56 email:

Lisätiedot

Starttiverstas -hanke

Starttiverstas -hanke 2010 2014 Starttiverstas -hanke 3 SISÄLTÖ STARTTIVERSTAS STARTTI OMAAN ELÄMÄÄN... 6 STARTTIVALMENNUKSEN TAVOITTET JA MENETELMÄT... 8 Sosiaalipedagoginen näkökulma... 8 Ratkaisukeskeinen työskentelytapa...

Lisätiedot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot

Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Hanki taitoa! Koulutuksen ja työllistymisen tukimuodot Invalidiliitto ry Sisällysluettelo Oppaan tarkoitus...2 1. Ammatillinen kuntoutus...3 1.1.

Lisätiedot

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA

KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA KUNTOUTTAVAN TYÖTOIMINNAN KEHITTÄMINEN OSANA PALVELURAKENNETTA - SELVITYS LAHDEN JA HEINOLAN SEUDUN TYÖLLISYYSPALVELUISTA Harri Hietala Jukka Lindberg Kaija Ray Vates-säätiö 2014 1 SISÄLLYS JOHDANTO...

Lisätiedot

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja

Jupiter-säätiön vuosikertomuksen toimituksesta vastaa Mediapaja Vuosikertomus 2014 Jupiter-Säätiö Pähkinänkuoressa Jupiterin valmennuspalvelut - Valmentavat työhön ja koulutukseen - Työtä tai harjoittelua joko Jupiteriin työyksiköissä tai ulkopuolisilla työpaikoilla

Lisätiedot

Työllistämissuunnitelma

Työllistämissuunnitelma Utajärven kunta Työllistämissuunnitelma Voimaantumisen vahvistaminen 2015 2 Sisällys Tiivistelmä... 3 1. Johdanto... 3 2. Käsitteiden määrittely... 5 3. Työllistymistä vaikeuttavat tekijät... 6 4. Utajärven

Lisätiedot

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien

Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Toimintaohje henkilökohtaisen avun myöntämiselle 1.1.2013 lähtien Henkilökohtaisen avun tavoitteet Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vaikeavammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden

Lisätiedot