Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet. Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet. Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK"

Transkriptio

1 Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

2 Toimintaympäristön muutos haastaa uudistuksiin koulutuspolitiikassa Globalisaatio ja kansainvälistymisen pakko Palvelujen digitalisoituminen ja siirtyminen verkkoon Väestön ikääntyminen ja nuorten ikäluokkien pieneneminen Maahanmuuton kasvu ja monikulttuurisuuden lisäys Nopeutunut teknologian, työelämän ja työtehtävien muutos Muuttuvat osaamisvaatimukset Pk-yritysten merkityksen kasvu Koulutuspalvelujen tarjonnan kasvu, kilpailu ja kansainvälistyminen 2

3 VÄESTÖN KOULUTUSTASO vuotiaat Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa Ammatillinen koulutus Ylioppilastutkinto AMK, opistoaste tai ammatillisen korkea-asteen tutkinto Yliopistotutkinto 0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 % Lähde: Tilastokeskus; Oppilaitostilastot

4 Rekrytoinnin ennakoitu koulutusrakenne EK:n jäsenyrityksissä yhteensä vuonna 2005 Ei ammatillista tutkintoa 25 % *sisältää oppisopimuskoulutukseen tai alakohtaiseen ammatilliseen koulutukseen rekrytoitavia Tiedekorkeakoulu 10 % Ammatillinen oppilaitos 48 % 4 AMK 17 % Lähde: Osaavaa henkilöstöä yrityksiin tiedustelu, EK 2005

5 Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä 2006 Rakentaminen 71 Teollisuus 33 Palvelut 32 Koko EK Ammattityövoiman rekrytoinnissa vaikeuksia kokeneiden yritysten osuus % 5

6 Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys EK:n jäsenyrityksissä Ammattityövoiman rekrytoinnissa vaikeuksia kokeneiden yritysten osuus, % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK 6

7 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2006 (tehtäväryhmät) Teollisuuden tuotantotyö Hotelli- ja ravintolatyö Kuljetus-, jakelu- ja varastotyö 2032 Asennustyö Kiinteistö-, siivous- ja vartiointityö Rakentamisen ammattityö Hitsaus ja levytyö 1194 Insinöörit ja DI:t Terveys- ja sosiaalipalvelutyö Kaupan myyntityö 792 Tietotekniikkatyö Työnjohtotyö Myynti- ja markkinointityö Teknisten palvelujen suunnittelutyö Kokoonpanotyö Koneistus Maalausalan ammattityö Huolto- ja kunnossapitotyö Henkilöä 7

8 Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia lokakuussa 2006 (tehtävänimikkeet) Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Hitsaaja Tarjoilija Asentaja (teollisuus) Siivooja Ajoneuvon kuljettaja Kokki Tietotekniikka (ohjelmointi, suunnittelu, tietohallinto, tuki) Varastotyöntekijä Myyjä (vähittäiskauppa) Asentaja (rakennusala) Rakennustyöntekijä Työnjohtaja Myynti- ja markkinointihenkilö Koneenkuljettaja Lähihoitaja Vartija Ravintolapäällikkö Eristäjä Sairaanhoitaja Kirvesmies Jakelutyöntekijä Henkilöä 8

9 Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2006 Puutteet työkokemuksessa 18 Puutteet ammatillisessa peruskoulutuksessa 14 Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa 10 Puutteet monitaitoisuudessa 5 Puutteet kielitaidossa 3 Puutteet tietotekniikan osaamisessa 1 Vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet 12 Työaikaan tai palkkaukseen liittyvät syyt 10 Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet 7 Alan tai yrityksen huono imago 6 Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt 3 Muu syy Osuus rekrytointivaikeuksista, % 9

10 Vuonna 1999 peruskoulusta valmistuneiden tutkinnot vuonna 2003, koko maa % 25 % 50 % 75 % 100 % Lähde: Tilastokeskus, sijoittumistilastot 2006 Ylioppilastutkinto Toisen asteen ammatillinen tutkinto Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa, opiskelevat Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa

11 Vuosina ylioppilaaksi valmistuneiden tutkinnot vuonna Ei lukion jälkeistä tutkintoa Ammatillinen koulutus Yliopistokoulutus Ei tutkintoa, opiskelevat Ammattikorkeakoulutus Lähde: Tilastokeskus, sijoittumistilastot

12 Yleiset osaamistarpeet Perusosaaminen: luku-, kirjoitus- ja laskutaito; media/digitaalinen lukutaito Sosiaalinen osaaminen: yhteistyö- ja kommunikointitaidot Monikulttuurinen osaaminen: kielitaito, kyky kohdata eri kulttuureita Analyyttinen osaaminen: ongelmanratkaisu- ja arviointitaidot Yrittäjyysosaaminen: sisäisen ja ulkoisen yrittäjyyden taidot Elinikäisen oppimisen taito 12

13 Osaamisen uusia haasteita Toimialarajojen hämärtyminen ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien syntyminen rajapinnoilla Eri henkilöstöryhmien tehtävärajojen madaltuminen 13

14 Ammattiryhmäjako tehtävärajat madaltuvat Tekijät: vastaavat esimerkiksi kokoonpanosta, asennuksesta, huollosta, myynnistä Soveltajat: vastaavat esimerkiksi tuotteen testauksesta ja soveltamisesta asiakkaan tarpeisiin Näkijät: vastaavat esimerkiksi teknologian ja liiketoiminnan luomisesta, kehittämisestä ja uudistamisesta. 14

15 Osaamisen uudet ulottuvuudet Koulutustaso Ydinosaaminen Monialaisuus 15

16 Osaaminen rakentuu lujalle perustalle Perusopetukseen riittävät voimavarat osaamispohjan varmistamiseksi ja erilaisten koululaisten kannustamiseksi kykyjensä mukaisiin suorituksiin Peruskoulun jälkeen jokaiselle nuorelle jatkokoulutuspaikka lukiossa, ammatillisessa koulutuksessa, oppisopimuskoulutuksessa, työharjoittelussa tai niihin valmentavassa koulutuksessa Työ- ja käytäntöpainotteisista opetus- ja oppimismuodoista silta peruskoulusta ammatilliseen koulutukseen Teknologian, yrittäjyyden, suvaitsevaisuuden ja kansainvälisyyden kasvatukseen erityistä huomiota Opettajien korkea osaaminen on tärkeää kaikilla koulutusasteilla. Opettajilla ja opinto-ohjaajilla on oltava myös riittävä työelämän tuntemus 16

17 Lukiosta vankka perusta korkeakouluopinnoille Lukiokoulutusta kehitetään yleissivistävänä, erityisesti korkeakouluopintoihin valmistavana koulutuksena Lukio-opinnoista tulee suoriutua pääsäntöisesti kolmessa vuodessa Monipuolisten opintomahdollisuuksien turvaamiseksi lukioiden keskinäistä verkostoitumista tulee lisätä Nykyistä enemmän panostettava matemaattisluonnontieteelliseen opetukseen (erityisesti pitkän oppimäärän lisäämiseen) mahdollisuuksiin ja monipuolisiin kieliopintoihin Siirtymistä ylioppilastutkinnon jälkeen korkeakouluopintoihin tehostetaan opintojen ohjausta, valintamenettelyjä ja yhteistyötä kehittämällä 17

18 Vahvaa ammatillista osaamista työelämän tarpeisiin Ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta lisätään ja koulutuksen sisältöjä parannetaan vastaamaan työelämän tarpeita mm. oppilaitosten ja elinkeinoelämän vuorovaikutusta lisäämällä. Työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen rakennetaan myös PK-yrityksille soveltuvia malleja. Ammatilliseen koulutukseen kehitetään joustavampia ja työelämälähtöisempiä ammattikohtaisia tutkintoja, joita voi suorittaa moduuleina, työharjoittelua painottaen sekä opiskelua ja työtä yhdistäen. Oppisopimuskoulutusta lisätään. Eri alojen työnjohto- ja muihin vastaaviin esimiestehtäviin kehitetään soveltuvia koulutusratkaisuja ammatillisten oppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen yhteistyönä. 18

19 Lukio ja ammatillinen koulutus - samanarvoiset, mutta omaleimaiset ja erilliset Lukio ja ammatillinen koulutus läheiseen yhteistyöhön Peruskoulun, lukion ja ammatillisen koulutuksen yhteistyöllä peruskoulun jälkeiset koulutusvalinnat tasapainoon tavoitteena puolet ikäluokasta lukioon, puolet ammatilliseen koulutukseen Sukupuolten välisiä eroja lukion ja ammatillisen koulutuksen sekä eri koulutusalojen välillä tasoitetaan Siirtymisen lukiosta ammatilliseen koulutukseen ja päinvastoin oltava joustavaa Ammatillisessa koulutuksessa olevan on voitava joustavasti valita lukiosta opintomoduuleja (esim. matematiikka, kielet). Ammatiilista koulutusta ja lukiota kehitetään erillisinä tutkintoina. Kaksoistutkinnon suorittamismahdolliuus säilytetään. Yhteistyöllä ja verkostoitumisella tulee turvata monipuoliset ja laadukkaat koulutuspalvelut myös alueellisesti 19

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset. EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset 2006 2010 Huhtikuu

Lisätiedot

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeita

Työelämän osaamistarpeita Työelämän osaamistarpeita 12.5.2008 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Yritysten tarvitsema osaaminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 2 1 Rekrytoinnin

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...

Lisätiedot

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset

Osaava henkilöstö menestyvät yritykset Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015 Osaava henkilöstö menestyvät yritykset EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset vuoteen 2015

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin

Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin. Osaavaa henkilöstöä yrityksiin Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Työelämän murros heijastuu osaamistarpeisiin Osaavaa henkilöstöä yrityksiin 2005 Sisältö Esipuhe 5 1. Tärkeimmät tulokset

Lisätiedot

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet

Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen. Kemianteollisuuden koulutuslinjaus. Koulutusvaihtoehdot. Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Ennakointi Ammattilaisuus ja osaaminen Henkilöstö Koulutusvaihtoehdot Alan vetovoima Tulevaisuuden haasteet Strategia Innovaatiot Yhteistyö Osaamisen tiekartta tulevaisuuteen Kemianteollisuuden koulutuslinjaus

Lisätiedot

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016

Koulutus ja tutkimus vuosina 2011 2016 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 212:1 Koulutus ja tutkimus vuosina 211 216 Kehittämissuunnitelma Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012

Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen. Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Ammatillisen koulutuksen linjaukset ja järjestäjäverkon kokoaminen Johtaja Mika Tammilehto 15.3.2012 Toimintaympäristö muuttuu Globaalin työnjaon muutokset miten Suomi pärjää globaalissa kilpailussa? Elinkeino-

Lisätiedot

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011

RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 RAUMAN JA SATAKUNNAN KAUPPAKAMARIEN KOULUTUSSELVITYS 2011 Tommi Salonen Harri Sjöholm Sampo Viding 30.12.2011 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 3 TIIVISTELMÄ... 4 KOULUTUSKYSELYN KESKEISET TULOKSET... 4 TÄRKEIMMÄT

Lisätiedot

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä

Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Ammatillisen opettajan rooli muutosten myllerryksessä Tiina-Liisa Räsänen Sari Vuorisalo Kehittämishankeraportti Marraskuu 2008 Ammatillinen opettajakorkeakoulu JYVÄSKYLÄN AMMATTIKORKEAKOULU KUVAILULEHTI

Lisätiedot

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN

KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN KOULUTUSRATKAISUT TEOLLISUUDEN OSAAMISTARPEISIIN Teollisuuden henkilöstö- ja koulutustarvetutkimus Loppuraportti 27.11.1997 ESIPUHE O heinen raportti on Euroopan sosiaalirahaston tukeman Teollisuuden henkilöstö-

Lisätiedot

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro

Puheen vuoro 4/2004. Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen. SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro Puheen vuoro 4/2004 Muutoksessa on mahdollisuus osaamisella turvallisuutta muutokseen SAK:n koulutuspoliittinen puheenvuoro SUOMEN AMMATTILIITTOJEN KESKUSJÄRJESTÖ Lisätietoja: Saana Siekkinen puh. (09)

Lisätiedot

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET

KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET 1 2 KOULUTUSTOIMIKUNTIEN KATSAUKSET SISÄLLYS ESIPUHE 5 YHTEENVETO 7 KATSAUKSET Auto- ja kuljetusalan koulutustoimikunta 13 Elintarvikealan

Lisätiedot

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti

Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU. -raportti Kokoomuksen eduskuntaryhmän PAREMPI KOULU -raportti SISÄLLYSLUETTELO s. 3 s. 4-5 s. 6-11 s. 12 s. 14 s. 16 s. 18 s. 22 s. 24 s. 26 s. 26 s. 27 s. 27 Johdanto 10 Keskeisintä askelta koulutuksen kehittämiseksi

Lisätiedot

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma

Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Teollisuus ja Työnantajat Teollisuuden osaamistarveluotain 1/98 Euroopan sosiaalirahasto Tavoite 4 ohjelma Tämä julkaisu on toteutettu Euroopan sosiaalirahaston (ESR) tuella. Teollisuus ja Työnantajat

Lisätiedot

Kone- ja metallituoteteollisuus

Kone- ja metallituoteteollisuus Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Kone- ja metallituoteteollisuus 2020 Loppuraportti 2008 Toimittanut Mervi Karikorpi Teknologiateollisuus ry Kone- ja

Lisätiedot

Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009

Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2009 20 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK 2010 Työelämässä tarvitaan yhä useampia kieliä EK:n henkilöstö- ja

Lisätiedot

TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen. Tulevaisuuden osaaminen. Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK

TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen. Tulevaisuuden osaaminen. Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK TAITAJA 2012 Seminaarit Asiantuntijuuden jakaminen Tulevaisuuden osaaminen Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti kaikkia yksityisiä toimialoja ja kaikenkokoisia

Lisätiedot

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON

HÄMEEN KESÄYLIOPISTON HÄMEEN KESÄYLIOPISTON TOIMINTASTRATEGIA KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2009-2013 HÄMEEN KESÄYLIOPISTO 2013 Hämeen kesäyliopisto on alueellinen ympäri vuoden toimiva vapaan sivistystyön oppilaitos, joka on erikoistunut

Lisätiedot

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI

AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN LAADULLINEN ENNAKOINTI Raportit ja selvitykset 2013:10 Raportit ja selvitykset 2013:10 Mikko Huhtala AUTO-, KULJETUS- JA ILMAILUALAN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA

OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Atte Vieno, Alina Inkinen, Teemu Vehmaskoski & Aleksis Nokso-Koivisto OSAAMISTARPEET KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALALLA Laadullisten ennakointihankkeiden yhteenveto TIIVISTELMÄ Tämä yhteenveto on toteutettu

Lisätiedot

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET

KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET KAUKOLÄMPÖALAN TYÖVOIMARAKENNE JA OSAAMISTARPEET Energiateollisuus ry Työmarkkinatoimiala/Kortet Toukokuu 2009 SISÄLLYSLUETTELO 1 SELVITYKSEN TAUSTA... 3 2 KAUKOLÄMPÖALAN HENKILÖSTÖ JA OSAAMISTARPEET...

Lisätiedot

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016

Kauppakamarin osaamisselvitys. Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin osaamisselvitys Yritysten osaamistarpeet vuoteen 2016 Kauppakamarin selvitys 2012 Sisällysluettelo 1. Kyselyn tavoite ja toteuttaminen 6 2. Miten toimintaympäristön ja liiketoiminnan muutokset

Lisätiedot

Alueelliset. osaamisstrategiat. Evijärvi. Lappajärvi. Kauhava. Alajärvi Soini. Kuortane. Seinäjoki. Ilmajoki. Kurikka. Ähtäri Teuva Jalasjärvi.

Alueelliset. osaamisstrategiat. Evijärvi. Lappajärvi. Kauhava. Alajärvi Soini. Kuortane. Seinäjoki. Ilmajoki. Kurikka. Ähtäri Teuva Jalasjärvi. Alueelliset osaamisstrategiat Evijärvi Kauhava Lappajärvi Vimpeli Lapua Alajärvi Soini Kurikka Ilmajoki Seinäjoki Kuortane Alavus Ähtäri Teuva Jalasjärvi Karijoki Kauhajoki Isojoki Tämä on lyhennetty versio

Lisätiedot

YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA

YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA YRITTÄJYYS SUOMESSA PERUSTIETOA YRITTÄJYYSOPETUKSESTA 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Sisältö Aluksi Aluksi...3 1 Yritystoiminta Suomessa... 4 1.1 Yritykset...4 1.2 Yrittäjyyshalukkuus ja

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot