Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005"

Transkriptio

1 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

2 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005

3 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten työvoimatilanteesta, työsuhteiden muodoista sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tämä julkaisu sisältää työvoimatiedustelusta saadut tulokset rekrytointiin liittyvistä vaikeuksista EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu koski kaikkia EK:n edustamia toimialoja. Tiedustelu lähetettiin otannan perusteella jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Tiedustelun vastausprosentti oli 47 yrityksistä laskettuna ja 73 niiden henkilöstömäärästä laskettuna. Tulokset kuvaavat näin ollen varsin luotettavasti koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelusta saadut tiedot ovat tärkeä lisä työvoima- ja koulutuspoliittiseen keskusteluun sekä valtakunnallisesti että toimiala- ja aluetasolla. Helsingissä toukokuussa 2006 Markku Koponen Koulutusjohtaja 2 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

4 Yhteenveto Työvoimatiedustelussa selvitettiin, oliko yrityksillä ollut vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Rekrytointivaikeuksia kokeneilta yrityksiltä tiedusteltiin lisäksi, missä ammateissa ja tehtävissä ne olivat kokeneet vaikeuksia, mitkä olivat rekrytointivaikeuksien syyt ja monenko henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Yrityksistä runsas neljännes eli 28 prosenttia ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät vuonna 2005 etenkin rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa, missä yli puolet yrityksistä ilmoitti kokeneensa vai- keuksia ammattityövoiman rekrytoinnissa. Näillä aloilla rekrytointivaikeudet olivat yleisempiä kuin kertaakaan 1990-luvun laman päättymisen jälkeen. Työntekijöiden rekrytointi on vaikeinta pääosin perinteisiin teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtäviin. Rekrytointitarve oli määrällisesti suurinta palvelualoilla. Suurin tarve oli kuljetus-, jakelu- ja varastotyöntekijöistä sekä teollisuuden ja rakentamisen ammattityöntekijöistä. Yritykset pitävät pääasiallisena syynä rekrytointivaikeuksiin sitä, että työnhakijoilta puuttuu tarvittavaa ammatillista osaamista puutteellisen koulutuksen tai työkokemuksen takia. Näin oli etenkin teollisuudessa ja rakentamisessa. Palveluyrityksissä nousivat esiin myös työpaikkaan ja työnhakijoiden ominaisuuksiin liittyvät syyt. Rekrytointiongelmien voidaan arvioida lähivuosina edelleen jatkuvan ja lisääntyvän, kun suuret ikäluokat siirtyvät pois työelämästä. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

5 Joka neljännellä yrityksellä rekrytointivaikeuksia Työvoimatiedustelun mukaan useampi kuin joka neljäs EK:n jäsenyritys oli kokenut marraskuussa 2005 vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Tiedustelussa kysyttiin, onko yrityksessä tai toimipaikassa tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä. EK:n jäsenyrityksistä 28 prosenttia vastasi kysymykseen myöntävästi. Rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä rakentamisessa ja teknologiateollisuudessa. Viime vuosina rekrytointivaikeudet ovat edelleen yleistyneet. Rekrytointivaikeudet erittäin yleisiä rakentamisessa Rakennusalan yrityksistä peräti 57 prosenttia ilmoitti marraskuussa 2005 kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Maa- ja vesirakennusalalla rekrytointivaikeuksista ilmoitti peräti 83 prosenttia, talonrakennuksessa 62 ja rakennusasennuksessa 46 prosenttia yrityksistä. Rakennusasennukseen on luettu maalaus-, lattianpäällystys-, LVI- ja sähköasennusala. Teollisuuden aloista rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisimpiä teknologiateollisuudessa, missä niitä ilmoitti kokeneensa noin puolet eli 51 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli etenkin kone- ja Kuva 1. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä 2005, % Rakentaminen Teollisuus Palvelut Koko EK metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointivaikeudet olivat selvästi vähäisempiä. Rakennustuoteteollisuudessa rekrytointivaikeuksia oli kokenut 31 prosenttia yrityksistä, mutta muilla teollisuuden aloilla vain 5 15 prosenttia yrityksistä. Rekrytointivaikeuksia oli vähiten aloilla, joilla henkilöstön määrä on vähenemässä % Palvelualoilla rekrytointivaikeuksia joka neljännellä yrityksellä Palvelualoilla rekrytointivaikeudet olivat yleisimpiä kiinteistöpalveluissa, tutkimus- ja teknisissä palveluissa sekä sosiaali- ja terveyspalveluissa. Näillä aloilla noin 40 prosenttia yrityksistä oli kokenut rekrytointivaikeuksia. Useimmilla palvelualoilla rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa noin prosenttia yrityksistä. 4 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

6 Vähiten rekrytointivaikeuksia oli rahoitusalalla. Kuva 2. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä toimialoittain 2005, % Rekrytointivaikeuksia eniten suurissa yrityksissä Suuret yritykset ja toimipaikat olivat kokeneet rekrytointivaikeuksia selvästi useammin kuin pienet yritykset. Yli henkilön yrityksistä rekrytointivaikeuksia oli yli puolella, mutta alle 20 henkilön yrityksistä joka neljännellä. Tilanne oli samankaltainen kaikilla kolmella sektorilla, mutta rakennusalalla myös pienistä yrityksistä yli puolella oli rekrytointivaikeuksia. Maa- ja vesirakentaminen Talonrakennus Rakennusasennus RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Teknologiateollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Elintarviketeollisuus Kemianteollisuus Painaminen Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Kiinteistöpalvelut Tutkimus- ja tekniset palvelut Sosiaali- ja terveyspalvelut Liikenne Tukkukauppa Koulutus Vähittäiskauppa Hotellit ja ravintolat Henkilökohtaiset palvelut Tietopalvelut Liiketoimintapalvelut Viestintäpalvelut Rahoitus ja vakuutus PALVELUT YHTEENSÄ % Kuva 3. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä yrityskoon mukaan 2005, % Alle Yli % EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

7 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä Hämeessä Alueellisesti tarkasteltuna rekrytointivaikeuksia oli suhteellisesti eniten Hämeen TE-keskuksen alueella, missä 41 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen työvoiman saannissa. Rekrytointivaikeuksia oli Hämeessä etenkin palvelualojen tehtäviin. Myös Keski-Suomessa ja Kainuussa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli lähes 40 prosenttia. Suhteellisesti vähiten rekrytointivaikeuksia oli Pohjois- Karjalassa. Rakennusalan rekrytointivaikeudet olivat jokseenkin yhtä yleisiä koko maassa. Kuva 4. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus EK:n jäsenyrityksistä TE-keskusalueittain 2005, kaikki toimialat, osuus yrityksistä, % Häme Keski-Suomi Kainuu Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa Uusimaa Koko maa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjanmaa Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Lappi Satakunta Etelä-Pohjanmaa Pohjois-Karjala % 6 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

8 Miten rekrytointivaikeuksia mitattiin? Rekrytointivaikeuksista esitettiin työvoimatiedustelussa seuraavat kysymykset: Onko yrityksessänne tai toimipaikassanne tällä hetkellä sellaisia ammatteja tai tehtäviä, joihin teidän on ollut vaikeaa saada ammattitaitoisia henkilöitä? Jos vastaus oli kyllä, esitettiin seuraavat lisäkysymykset: Missä ammateissa ja tehtävissä olette kokeneet rekrytointivaikeuksia? Monenko henkilön rekrytointitarpeesta on kysymys? Mitä pidätte tärkeimpinä syinä henkilöstön hankinnan vaikeuteen? Ammatti- ja tehtävänimikkeistä annettiin lähes 300 nimikkeen luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 nimikettä. Lisäksi vastaajan oli mahdollista ilmoittaa jokin muu tehtävänimike. Mitä rekrytointivaikeudet kuvaavat? Työntekijöiden rekrytoiminen on yrityksissä aina aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava prosessi. Monesti rekrytointiin liittyy ongelmia ja vaikeuksia, mutta usein niitä voidaan pitää enemmän tai vähemmän tavanomaisina. Työntekijöiden rekrytoinnissa voi olla vaikeuksia myös sen takia, että yrityksen on vaikeaa tai mahdotonta löytää päteviä tai sopivia henkilöitä avoinna oleviin tehtäviin. Tämä voi johtua monesta syystä. Työmarkkinoilla ei ole työnhakijoita, joilla olisi tehtävään vaadittavaa osaamista, koulutusta tai työkokemusta. Työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet eivät ole sopivia tehtävään. Työnhakijat eivät ole valmiita muuttamaan uuden työpaikan myötä toiselle paikkakunnalle. Tällä tavoin määritellyt rekrytointivaikeudet kuvaavat työvoiman kysynnässä ja tarjonnassa esiintyviä ongelmia. Rekrytointivaikeuksien kokeminen on yrityksen käsitys tilanteesta. Kokeminen on kuitenkin sillä tavoin todellista, että yrityksessä olisi työtehtävä tai -tehtäviä, joihin palkattaisiin työntekijöitä, jos päteviä tai sopivia löytyisi. Mitä yritys tekee, jos pätevää tai sopivaa työvoimaa ei löydy? Monesti ongelma on tilapäinen ja saattaa ratketa kohtuullisessa ajassa. Jos ongelma on pitkäkestoinen tai pysyvä, yrityksen on sopeuduttava tilanteeseen. Silloin toiminnan laajuutta tai kasvua on rajoitettava, töitä ja tehtäviä on organisoitava uudelleen tai haettava apua esimerkiksi työvoiman vuokraamisesta. Rekrytointivaikeudet näyttävät kasaantuvan usein saman toimialan yrityksille. Useimmiten syynä on se, että työmarkkinoilla ei ole tarvittavan koulutuksen tai osaamisen hankkineita työnhakijoita. Tämä asettaa haasteita etenkin koulutuksen sisällölle ja suunnittelulle. Rekrytointivaikeuksien syistä annettiin valmis 12:en eri vaihtoehdon luettelo, josta vastaaja sai valita korkeintaan 3 eri syytä. Sektori- ja toimialajaottelu Yritykset jaettiin toimialan perusteella teollisuuteen, rakentamiseen ja palveluihin. Palvelualoilla käytettiin muun muassa seuraavia toimialaluokitteluja: Tietopalvelut = tietoliikenne-, tietotekniikka- ja muut tietopalvelut Viestintäpalvelut = kustantaminen, elokuva- ja ohjelmatuotanto sekä radio- ja televisiotoiminta Tutkimus- ja tekniset palvelut = lainopilliset, liikkeenjohdolliset ja tekniset palvelut sekä tutkimus- ja mainospalvelut Kiinteistöpalvelut = kiinteistönhoito- ja siivouspalvelut Liiketoimintapalvelut = työvoima-, turva- ja matkatoimistopalvelut sekä hallinnon tukipalvelut Henkilökohtaiset palvelut = kulttuuri- ja virkistyspalvelut, järjestötoiminta ja muut palvelut EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

9 Rekrytointivaikeudet yleistyneet viime vuosina Marraskuussa 2005 runsas neljännes eli 28 prosenttia EK:n jäsenyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa. Edellisenä vuonna vastaava osuus oli 27 prosenttia. Rekrytointivaikeudet yleistyivät etenkin rakentamisessa ja teollisuudessa. Palveluissa ne pysyivät suurin piirtein ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeen Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli korkeimmillaan lamaa edeltävinä vuosina 1980-luvun lopulla. Silloin puolet teollisuusyrityksistä ja neljännes palveluyrityksistä ilmoitti kokeneensa vaikeuksia ammattityövoiman hankinnassa. Lamavuosina rekrytointivaikeudet vähenivät huomattavasti, mutta lisääntyivät jälleen 1990-luvun lopulla. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus kohosi vuonna 2000 teollisuudessa jo 28 prosenttiin ja rakentamisessa 40 prosenttiin. Yritysten kokemat rekrytointivaikeudet vähenivät vuosituhannen alussa. Vuonna 2003 rekrytointivaikeuksia oli enää 20 prosentilla teollisuusyrityksistä. Vuosina 2004 ja 2005 rekrytointivaikeudet ovat jälleen yleistyneet. Rekrytointivaikeuksien yleisyys on vaihdellut selvästikin talouden suhdanteiden mukaan. Kun suhdanteet kääntyivät vuonna 2005 jälleen paremmiksi, olivat rekrytointivaikeudetkin jo yleisempiä kuin kertaakaan laman jälkeisenä aikana. % Rekrytointivaikeudet yleistyneet etenkin teknologiateollisuudessa Teollisuudessa rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on noussut viimeisen kahden vuoden aikana voimakkaasti, 20 prosentista 29 prosenttiin. Tämä on aiheutunut pääosin teknologiateollisuudesta, missä vastaava osuus on noussut 29 prosentista 51 prosenttiin. Teknologiateollisuudessa rekrytointivaikeudet olivat vuonna 2005 jo lähes yhtä yleisiä Kuva 5. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys EK:n jäsenyrityksissä , % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK 8 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

10 kuin lamaa edeltävinä vuosina. Rekrytointivaikeudet olivat selvästi yleisempiä kone- ja metallituoteteollisuudessa (55 prosenttia) kuin elektroniikka- ja sähköteollisuudessa (38 prosenttia) ja metallien jalostuksessa (39 prosenttia). Muilla teollisuuden aloilla rekrytointiongelmat ovat selvästi vähäisempiä, eikä niiden yleisyydessä ole viime vuosina tapahtunut suuria muutoksia. Rakentamisessa rekrytointi vaikeutunut huomattavasti Rakentamisessa rekrytointivaikeuksien esiintymistä on kysytty EK:n työvoimatiedusteluissa vuodesta 1998 lähtien. Seitsemän vuoden aikana rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys on vaihdellut 30 ja 40 prosentin välillä. Vuosina 1999 ja 2000 rekrytointivaikeuksia ilmoitti kokeneensa 40 prosenttia yrityksistä, mutta vuonna 2001 osuus laski runsaaseen 30 prosenttiin. Vuoden 2001 jälkeen osuus on noussut huomattavasti. Marraskuussa 2005 jo yli puolet (57 prosenttia) alan yrityksistä ilmoitti kokeneensa rekrytointivaikeuksia. Rekrytointiongelmat ovat pahentuneet etenkin talonrakennuksessa, missä osuus on kasvanut neljän vuoden aikana 24 prosentista 62 prosenttiin eli yli kaksinkertaiseksi. Rakennusasennuksessa (maalaus-, lat- Kuva 6. Rekrytointivaikeuksien esiintymistiheys teollisuudessa , osuus yrityksistä, % % Teollisuus Teknologiateollisuus tianpäällystys-, LVI- ja sähköasennuksessa) rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus on ollut jatkuvasti 40 ja 50 prosentin välillä. Rekrytointivaikeudet ennallaan palveluissa Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien yleisyydessä ei tapahtunut suuria muutoksia vuonna 2005 verrattuna edelliseen vuoteen. Rekrytointivaikeuksia kokeneiden yritysten osuus oli 26 prosenttia lokakuussa 2004 ja 25 prosenttia marraskuussa Muutos aiheutui osittain tiedusteluun vastanneiden yritysten toimialarakenteen muuttumisesta. Kaupassa, kiinteistöpalveluissa sekä tutkimus- ja teknisissä palveluissa rekrytointivaikeudet pysyivät jokseenkin ennallaan. Rekrytointivaikeudet yleistyivät hieman sosiaali- ja terveyspalveluissa ja liikenteessä ja vähenivät jonkin verran hotelli- ja ravintola-alalla sekä tieto- ja viestintäpalveluissa. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

11 Rekrytointivaikeudet yleisimpiä suoritustason tehtävissä Rekrytointivaikeuksia esiintyy eniten perinteisissä teollisuuden, rakentamisen ja palvelualojen suoritustason tehtävissä. Rekrytointivaikeuksien esiintymistä eri tehtävissä ja ammateissa mitattiin sen mukaan, kuinka monen henkilön rekrytointitarpeesta oli kysymys. Rekrytointitarve suurin palveluissa Vaikka palveluyritykset ovat kokeneet rekrytointivaikeuksia harvemmin kuin teollisuus- ja rakennusyritykset, on rekrytointitarve henkilömäärällä mitattuna suurin palvelualoilla. Palveluyrityksissä oli rekrytointitarve hieman yli henkilöä niissä tehtävissä, missä yritykset olivat kokeneet vaikeuksia ammattitaitoisten henkilöiden rekrytoinnissa. Luku kuvaa marraskuun 2005 tilannetta EK:n jäsenyrityksissä. Teollisuudessa rekrytointitarve oli runsaat henkilöä ja rakentamisessa hieman vajaat henkilöä. Rekrytointitarve suurin kuljetusja jakelutehtävissä EK:n jäsenyrityksissä oli eniten rekrytointiongelmia kuljetus-, jakelu- ja varastotyössä. Rekrytointitarve näihin tehtäviin oli runsaat henkilöä. Rakentamisen ja teollisuuden ammattitöissä rekrytointitarve oli yhteensä yli henkilöä. Kiinteistö- ja vartiointityössä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kuva 7. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, henkilöä Palvelut Teollisuus Rakentaminen Lehdenjakajia, tarjoilijoita ja myyjiä tarvitaan Tehtävänimikkeittäin tarkasteltuna eniten rekrytointiongelmia oli jakelutyössä, missä rekrytointitarve oli runsaat henkilöä. Kyse on enimmäkseen lehdenjakajista. Teollisuuden tuotantotöissä yksittäisten nimikkeiden esittäminen on hieman pulmallisempaa, koska nimikkeet määräytyvät pitkälti toimialojen mukaan. Rekrytointitarve oli yhteensä runsaat henkilöä. Tämän lisäksi tulee hitsaus- ja levytyön ja koneistuksen rekrytointitarve. Myös tarjoilijoiden, myyjien, siivoojien ja vartijoiden rekrytointitarve oli varsin huomattava Sen sijaan esimerkiksi tietotekniikkatyössä ja insinöörityössä rekrytointivaikeuksia esiintyy selvästi harvemmin kuin vuosituhannen alussa. Tiedustelussa ei selvitetty sitä, miten yritykset olivat ratkaisseet rekrytoinnissa ilmenneet vaikeudet. Voidaan kuitenkin olettaa, että yritykset ovat enemmän tai vähemmän joutuneet sopeutumaan ammattitaitoisen työvoiman puutteeseen tai korvaamaan rekrytointitarpeen jollain muulla tavalla. 10 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

12 Kuva 8. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtäväryhmät, henkilöä Kuljetus-, jakelu- ja varastotyö Rakentamisen ammattityö Kiinteistö-, siivous- ja vartiointityö Teollisuuden tuotantotyö Hotelli- ja ravintolatyö Kaupan myyntityö Asennustyö Hitsaus ja levytyö Insinöörit ja DI:t Terveys- ja sosiaalipalvelutyö Työnjohtotyö Teknisten palvelujen suunnittelutyö Myynti- ja markkinointityö Koneistus Tietotekniikkatyö Huolto- ja kunnossapitotyö Kokoonpanotyö Kuva 9. Rekrytointitarve EK:n jäsenyrityksissä tehtävissä, joissa ollut rekrytointivaikeuksia marraskuussa 2005, tehtävänimikkeet, henkilöä Jakelutyöntekijä Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Tarjoilija Myyjä (vähittäiskauppa) Hitsaaja Siivooja Vartija Rakennustyöntekijä Kirvesmies Työnjohtaja Myynti- ja markkinointihenkilö Putki- ja LVI-asentaja Kiinteistönhoitotyöntekijä Kokki, keittiömestari Ajoneuvon kuljettaja Varastotyöntekijä Lähihoitaja Maalari Koneistaja Kunnossapitotyöntekijä EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

13 Osaamisen puute syynä rekrytointivaikeuksiin Työnhakijoiden puutteellinen ammatillinen osaaminen on yleisin syy rekrytointivaikeuksiin. Osaamisen puute voi aiheutua ammatillisen koulutuksen, työssä tarvittavan erikoisosaamisen tai työkokemuksen puutteellisuudesta. Osa rekrytointivaikeuksista aiheutuu henkilöön tai työpaikkaan liittyvistä syistä. Näitä ovat muun muassa työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ja työpaikan sijainti. Osaamisen puute ongelmana teollisuudessa ja rakentamisessa Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute korostuvat rekrytointivaikeuksien syinä teollisuudessa ja rakentamisessa selvästi enemmän kuin palveluissa. Teollisuudessa 74 prosenttia ja rakentamisessa 69 prosenttia rekrytointivaikeuksista johtui osaamisen ja työkokemuksen puutteesta. Vastaava osuus oli palveluissa 44 prosenttia. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005 Rekrytointivaikeuksien syy Kuva 10. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä 2005, % Teollisuus Rakentaminen Palvelut Koko EK Osuus rekrytointivaikeuksista, % Puutteet työkokemuksessa... 16,0 Puutteet työpaikkakohtaisessa erityisosaamisessa... 11,7 Puutteet ammatillisessa peruskoulutuksessa... 11,0 Puutteet monitaitoisuudessa... 8,6 Puutteet kielitaidossa... 4,6 Puutteet tietotekniikan osaamisessa... 3,8 Vaadittavat henkilökohtaiset ominaisuudet... 13,0 Työaikaan tai palkkaukseen liittyvät syyt... 10,9 Alan tai yrityksen imago... 8,4 Työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet... 4,8 Työttömyysturvaan ja sosiaalietuuksiin liittyvät syyt... 0,6 Muut syyt... 6,6 Yhteensä ,0 Osuus on laskettu henkilömääristä. Osaamiseen liittyvät tekijät on esitetty sinisellä pohjalla % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt 12 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

14 Palveluissa korostuvat myös työpaikkaan liittyvät syyt Palvelualoilla rekrytointivaikeuksien syynä ovat joka kolmannessa tapauksessa työpaikkaan liittyvät tekijät. Näitä ovat työpaikan sijainti ja kulkuyhteydet, alan tai yrityksen imago sekä työaikaan ja palkkaukseen liittyvät syyt. Myös työnhakijoiden henkilökohtaiset ominaisuudet ovat varsin yleisiä syitä palvelualojen rekrytointivaikeuksiin. Ongelmien syyt erilaisia eri toimialoilla Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina eri toimialoilla. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavilla toimialoilla: Painaminen 83 % Teknologiateollisuus 81 % Rakennusasennus 80 % Työpaikkaan liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavilla toimialoilla: Liiketoimintapalvelut 53 % Kiinteistöpalvelut 48 % Hotellit ja ravintolat 39 % Kuva 11. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä toimialoittain 2005, % Painaminen Teknologiateollisuus Paperiteollisuus TeVaNaKe-teollisuus Rakennustuoteteollisuus Energiateollisuus Puuteollisuus Kemianteollisuus Elintarviketeollisuus TEOLLISUUS YHTEENSÄ Rakennusasennus Talonrakennus Maa- ja vesirakentaminen RAKENTAMINEN YHTEENSÄ Rahoitus ja vakuutus Tutkimus- ja tekniset palvelut Tietopalvelut Viestintäpalvelut Tukkukauppa Koulutus Liikenne Kiinteistöpalvelut Henkilökohtaiset palvelut Vähittäiskauppa Sosiaali- ja terveyspalvelut Hotellit ja ravintolat Liiketoimintapalvelut PALVELUT YHTEENSÄ % Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

15 ja eri tehtävissä Rekrytointivaikeuksien syyt koettiin hyvin erilaisina myös eri tehtävissä. Ammatillisen osaamisen ja työkokemuksen puute koettiin rekrytoinnin ongelmana etenkin seuraavissa tehtävissä: Putki- ja LVI-asentaja 75 % Maalari 74 % Työnjohtaja 67 % Työpaikkaan tai henkilöön liittyviä syitä pidettiin yleisimmin rekrytoinnin ongelmana seuraavissa tehtävissä: Jakelutyöntekijä 66 % Vartija 55 % Rekrytointivaikeuksien syyt pysyneet ennallaan Rekrytointivaikeuksien syyt ovat muuttuneet varsin vähän. Osaamiseen ja työkokemukseen liittyvien syiden osuus oli vuonna 1999 teollisuudessa 79 prosenttia, 73 prosenttia vuonna 2002 ja 74 prosenttia vuonna Rakentamisessa vastaava osuus on sen sijaan pienentynyt kuuden vuoden aikana 78 prosentista 69 prosenttiin. Vastaavasti työnhakijoiden henkilökohtaisten ominaisuuksien osuus on kasvanut 6 prosentista 15 prosenttiin. Kuva 12. Rekrytointivaikeuksien syyt EK:n jäsenyrityksissä eri tehtävissä 2005, % Putki- ja LVI-asentaja Maalari Työnjohtaja Hitsaaja Lähihoitaja Myyjä (vähittäiskauppa) Ajoneuvon kuljettaja Tuotantotyöntekijä (teollisuus) Kirvesmies Myynti- ja markkinointihenkilö Varastotyöntekijä Tarjoilija Kokki, keittiömestari Siivooja Rakennustyöntekijä Kiinteistönhoitotyöntekijä Jakelutekijä Vartija Puutteet ammattitaidossa ja osaamisessa Henkilön ominaisuudet Puutteet työkokemuksessa Työpaikkaan liittyvät tekijät Muut puutteet ammattitaidossa Muut syyt % 14 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

16 Yritysten kommentteja rekrytointivaikeuksista Tuotantotyöntekijöiden rekrytoinnin vaikeutena koemme, ettei nuoriso näe teollisuustyötä houkuttelevana vaihtoehtona ja että on haasteellista löytää teknisesti orientoituneita nuoria. Metallimiehistä on pula. Monitaitoisuus sähkö- ja automaatioasentajilla on puutteellinen. Rekrytointi vaikeutuu koko ajan, koska ei löydy sopivia henkilöitä. Alueella ei kerta kaikkiaan ole esim. ammattitaitoisia hitsaajia. Puualan työntekijöitä ei ole tarpeeksi tarjolla. Ammattitaitoisen työvoiman saaminen on rakennusalalla erittäin vaikeata. Rakennusalalla on edelleen pulaa ammattitaitoisista työnjohtajista ja vastaavista mestareista. Rakennusalan toimihenkilöitä (rakennusmestari, rakennusinsinööri) ei tahdo löytyä eikä rakennusalan perustyönjohtajia. LVI-alan osaajista on huutava pula. Henkilöstöhankinnan vaikeudet heijastavat hyvää markkinatilannetta, osaavien työntekijöiden rekrytointivaikeudet ovat pullonkaula rakennusalan kasvulle. Ammattimaista työvoimaa ei ole tarjolla lattiapäällystealalla. Kaupan työntekijätasoiset työt ja työtehtävät eivät tunnu kiinnostavan. Ravintola-alalla on työntekijöistä jatkuva pula suurimmissa kaupungeissa. Kokeista ja hyvistä tarjoilijoista on pulaa. Pitäisi löytyä vahvaa osaamista yhdistettynä oikeanlaiseen asenteeseen. Työttömien ammattitaito tai henkilökohtaiset ominaisuudet eivät useinkaan ole ravintola-alan tehtävien vaatimusten tasolla. Farmaseuttien rekrytointi apteekkeihin on ollut erittäin vaikeaa viime vuosina, tällä hetkellä on sopivasti, mutta kuinka kauan tilanne säilyy. Puhelinmyyntityössä selvä ongelma on tehtävän ja työn imago. On vaikeaa saada henkilöstöä tavallisiin töihin. Pienellä paikkakunnalla työvoiman puute sosiaalialan koulutetusta työvoimasta on todellinen. Rekrytointivaikeuksien syynä on myös työntekijöiden vaihtuvuus pääkaupunkiseudulla. Asukasmääriltään pienille paikkakunnille on vaikea saada ammattitaitoista ja motivoitunutta henkilökuntaa. Rekrytointivaikeuksista on selvitty jotenkin, mutta ei parhaalla mahdollisella tavalla. Joissakin tehtävissä on alettu kouluttaa jo talossa olevia uudelleen tai pätevöittämään lisää. EK 2006 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu

17 Miten EK:n työvoimatiedustelu 2005 tehtiin? Elinkeinoelämän keskusliiton ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla kerättiin marraskuulta 2005 tietoja jäsenyritysten henkilöstöstä ja työsuhteiden rakenteesta sekä henkilöstön rekrytoinnista ja siihen liittyvistä ongelmista. Tiedustelu kattoi kaikki EK:n jäsenliitot. Miten tiedustelu toteutettiin? Vuoden 2005 työvoimatiedustelu lähetettiin otannan perusteella 4 400:lle EK:n jäsenyritykselle tai toimipaikalle. Otannassa olivat mukana kaikki yli 250 henkilön yritykset, joka kolmas henkilön yritys ja joka kymmenes 3 9 henkilön yritys. Tiedusteluun ei otettu lainkaan mukaan alle 3 henkilön yrityksiä. Tiedusteluun vastattiin sähköisellä lomakkeella internetin välityksellä. Vastausprosentti oli 73 Otokseen tulleissa yrityksissä oli henkilöstöä Tiedusteluun vastasi yritystä tai toimipaikkaa eli 47 prosenttia vastaajayksiköistä. Vastanneissa yrityksissä oli henkilöstöä henkilöä, mikä on 73 prosenttia tiedustelun piirissä olleiden yritysten henkilöstömäärästä. Tuloksia voidaan näin ollen pitää varsin luotettavina kuvaamaan koko yksityistä sektoria. Työvoimatiedustelujen historia Työvoimatiedusteluja on tehty EK:ta edeltäneissä järjestöissä vuosista 1985 ja 1987 lähtien, joten nyt toteutettu tiedustelu oli järjestyksessään 21. Tiedustelu on tehty aina syksyisin. Tiedustelu on toistettu vuosittain pääpiirteittäin samansisältöisenä, mutta mukana on ollut myös vaihtuvia, kulloiseenkin ajankohtaan liittyviä kysymyksiä. Tiedustelujen kattavuus on ollut hyvä: se on ollut henkilöstömäärällä mitattuna yleensä yli 70 prosenttia. 16 Rekrytointivaikeudet Työvoimatiedustelu 2005 EK 2006

18 Elinkeinoelämän keskusliitto EK PL 30 (Eteläranta 10) Helsinki Puhelin (09) Faksi (09) Tilaukset: MP-Keskus/Julkaisujakelu Puhelin (09) Faksi (09) Raportti internetissä: Lisätietoja: Asiantuntija Seppo Saukkonen Puh. (09) Ulkoasu: Graafinen suunnittelija Ulla Nurminen

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta. elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus ja ammattiosaamisen näytöt Toisen asteen koulutuksen kehittäminen elinkeinoelämän näkökulmasta elinkeinoelämän näkökulmasta Mirja Mirja Hannula Elinkeinoelämän keskusliitto EK EK

Lisätiedot

Palkataan koulutettu osaaja. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007

Palkataan koulutettu osaaja. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 Palkataan koulutettu osaaja EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2007 Sisällysluettelo Johdanto... 5 Tiivistelmä... 6 1 Rekrytointitarpeet EK:n jäsenyrityksissä 2007... 8 2 Rekrytointi ammatillisesta

Lisätiedot

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia

Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Mikä koulutus työllistää? Kuinka yritykset rekrytoivat? EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelun tuloksia Jenni Ruokonen 13.3.2014 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 27 jäsenliittoa 16 000 jäsenyritystä, joista

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 26.11.2008 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013

Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna Lähde: Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2013 Rekrytoinnit ja rekrytointivaikeudet teknologiateollisuuden yrityksissä vuonna 2013 Rekrytointivaikeuksia kokeneet teknologiateollisuuden yritykset toimialoittain vuosina 2010-2013. Vastanneet yritykset,

Lisätiedot

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1

Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007. Tarja Tuominen. 24.1.2007 Osaava henkilöstö - menestyvät yritykset 1 Osaajat kohtaavat seminaari 24.1.2007 Tarja Tuominen 1 Esityksen rakenne EK:n työvoimatiedustelu 2006 henkilöstömäärän kehitys (lokakuu 2006-lokakuu 2007) EK:n koulutus- ja työvoimapoliittiset linjaukset

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 16.11.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen

EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen EK:n näkemyksiä maahanmuuttajien koulutukseen ja työllistymiseen V-S:n koulutusstrategia/ Maahanmuuttajakoulutuksen teemaryhmä 8.6.2012 Sanna Halttunen-Välimaa EK Turku Ketä EK edustaa? EK edustaa kattavasti

Lisätiedot

Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet. Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet. Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Työelämän muutos ja ajankohtaiset haasteet Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön muutos haastaa uudistuksiin koulutuspolitiikassa Globalisaatio ja kansainvälistymisen pakko

Lisätiedot

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa

Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Insinöörikoulutuksen muutostarpeet toimintaympäristön ja työmarkkinoiden nopeassa muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kymenlaakson Ammattikorkeakoulu 250-vuotisjuhlaseminaari 16.10.2008

Lisätiedot

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax

EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu HENKO 2016 Kiinteistöpalvelualan tuloksia/tiia Brax Copyright Kiinteistötyönantajat ry 2017 HENKO 2016 mukana kaikki EK:n edustamat toimialat lähetettiin otannan

Lisätiedot

Työelämän osaamistarpeita

Työelämän osaamistarpeita Työelämän osaamistarpeita 12.5.2008 Tiedosta kompetensseihin Räjäytetään rajat mielissä ja järjestelmissä Satu Ågren Yritysten tarvitsema osaaminen Tiedot ja taidot Arvot ja asenteet Verkostot 2 1 Rekrytoinnin

Lisätiedot

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua.

Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Vastaajista 82 % uskoo henkilöstöpalveluyritysten roolin kasvavan tulevaisuudessa osana työvoiman saatavuuden ratkaisua. Kasvaa merkittävästi 25 % Kasvaa jonkin verran 57 % Pysyy ennallaan 17 % Vähenee

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2008 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 6 Tietoja ansioista ja työttömyydestä... 8 Vähittäiskaupan yritykset henkilöstön

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2006 Sisällysluettelo PAMin jäsenet... 3 Sopimusalajakauma 31.12.2006...3 Jäsenten ikäjakauma 31.12.2007...4 Palkansaajien määriä ja %-osuus työvoimasta... 4 Palkansaajien määriä

Lisätiedot

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee

Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoiman saatavuus, liikkuvuus ja tarjonnan kannustimet Pekka Sinko 20.2.2007 Faktat pöytään, Kitee Työvoimapula vai työpula? Lehtitietojen valossa työvoimapula on jo yritysten arkipäivää. Valtiovarainministeriö

Lisätiedot

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK

Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK Lisää tähän otsikko Yrityselämän kansainvälisyystaidot - mitä tulevilta ammattilaisilta odotetaan? 7.10.09 Piia Alvesalo Elinkeinoelämän keskusliitto EK www.ek.fi Ketä Elinkeinoelämän keskusliitto EK edustaa?

Lisätiedot

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet

Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Työelämässä tarvittavan osaamisen kehittäminen ammatillisen koulutuksen haasteet ja mahdollisuudet Marina Congress Centre 26.2.2007 Heikki Suomalainen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Toimintaympäristön

Lisätiedot

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla

ARVOSTAN KONSEPTI. Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista. HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla ARVOSTAN KONSEPTI Kokemuksia hoito- ja hoiva-alan ennakoivasta rekrytoinnista HYVÄ-asiantuntijafoorumi Osaavan työvoiman saanti hyvinvointialalla 14.5.2009 Ennakoivan rekrytointityön perusteluja 1/2 Hoito-

Lisätiedot

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002...

Keskeiset tulokset. Työvoimatiedustelu. Sisällysluettelo. Keskeiset tulokset... 1. Työllisyys ennallaan PT:n jäsenyrityksissä vuonna 2002... Keskeiset tulokset 1. Yksityisten palveluyritysten työllisyys pysyy ennallaan vuonna 2002. Vuoden 2002 aikana Palvelutyönantajien jäsenyritysten ennakoidaan lisäävän työvoiman määrää 2 190 henkilöllä.

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2014e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 8.11.2016 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELYalueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit

ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit ICT-yksiköstä valmistuneet insinöörit 1.1.2005 31.5.2006 Yhteenveto tutkimuksesta ICT-yksiöstä valmistuneet insinöörit työllistyneet erinomaisesti 85% prosenttia valmistuneista insinööreistä työllistynyt

Lisätiedot

Lapin maakunnan aikuiskoulutusstrategian työpaja 08.02.2012, RAMK. Millaisena elinkeinoelämä näkee tulevaisuuden työelämän?

Lapin maakunnan aikuiskoulutusstrategian työpaja 08.02.2012, RAMK. Millaisena elinkeinoelämä näkee tulevaisuuden työelämän? Lapin maakunnan aikuiskoulutusstrategian työpaja 08.02.2012, RAMK Millaisena elinkeinoelämä näkee tulevaisuuden työelämän? Jukka-Pekka Kivioja Elinkeinoelämän keskusliitto EK 1. Työ tapahtuu verkostoissa

Lisätiedot

Työvoiman hankintakanavat palveluyrityksissä Kesäkuu 2000 Mikko Martikainen 1 Taustaa kyselylle Tämän selvityksen tulokset ovat osa Palvelutyönantajien jäsenyrityksille marraskuussa 1999 lähetettyä kyselyä,

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2010 2 TUNTIPALKKATILASTO 4. neljännekseltä 2010 EK 2011 Sisältö 5 Tiivistelmä 6 Palkat nousivat

Lisätiedot

Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2015

Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2015 Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2015 Teknologiateollisuuden jäsenyritysten vastaukset EK:n Henkilöstö- ja koulutustiedustelussa 2014 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130

Lisätiedot

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta?

Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Hyvinvointialan työvoimapula tarua vai totta? Porin ammattiopisto 13..27 1 Sisältö - työvoiman rekrytointi, avoimet paikat - rekrytointiongelmat ja työvoimapula - rekrytointiongelmien syyt ja keinot -

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto 2012

Palvelualojen taskutilasto 2012 Jäsenyys ja liittyminen 030 100 600 Jäsenten työsuhdeasiat 030 100 620 Työttömyysturvaneuvonta 020 690 211 Vaihde 020 774 002 (ma pe klo 9 16) www.pam.fi pam@pam.fi etunimi.sukunimi@pam.fi Keskustoimisto

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta

Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillinen koulutus elinkeinoelämän näkökulmasta Ammatillisen koulutuksen merkitys kunnille ja elinkeinoelämälle -seminaari 11.5.2011 Sanna Halttunen-Välimaa Elinkeinoelämän keskusliitto EK, Turun toimisto

Lisätiedot

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014

Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 Työajat ja poissaolot EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 02.12.2014 EK:n työaikatiedustelu vuodelta 2013 Tiedustelussa kysyttiin yrityksiltä vuoden 2013 aikana toteutuneiden työaikojen ja poissaolojen

Lisätiedot

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen

Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen. Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualojen tulevaisuuden näkymiä ja näkökulmia osaamiseen Aluepäällikkö Jarmo Immonen Palvelualat? Yksityiset palvelualat Yksityisten palvelualojen piiriin sisältyy useita erilaisia toimialoja. Suuria

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Elokuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä

MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT. Liiketalouden kehittämispäivät Mervi Angerma-Niittylä MERKONOMIEN TYÖLLISYYSNÄKYMÄT Liiketalouden kehittämispäivät 13.-14.4.2011 Mervi Angerma-Niittylä KAUPPA LUO VARALLISUUTTA YHTEISKUNTAAN Bruttokansantuoteosuudet 2009 1,6 2,7 3,0 3,6 19,7 15,6 9,0 9,9

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 14.3.2009 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2009 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Eteläranta Helsinki puh. (09) Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2016 (pdf)

Eteläranta Helsinki puh. (09) Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2016 (pdf) Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130 Helsinki puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2016 (pdf) ISBN 978-952-5998-91-7 Teknologiateollisuus

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 (pdf) Osaavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2013 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 10 00130 Helsinki puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2013 Hiltunen Heikki Junnila Tiia Luukkonen Aki Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Investointitiedustelu

Investointitiedustelu Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Investointitiedustelu Kesäkuu 2015 Sisältö Johdanto... 3 Tiivistelmä... 3 Tiedustelumenetelmä, esitettävät kysymykset ja kattavuus... 3 Teollisuuden ja energia-alan

Lisätiedot

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen

KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 11.6.2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen Pääkaupunkiseutu, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta ja Varsinais-Suomi KAUPPAKAMAREIDEN ICT-BAROMETRI 2008 Tampereen kauppakamari / Anja Taskinen ICT-toimialat Lähde:

Lisätiedot

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012

RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 RAAHEN SEUTUKUNNAN YRITYSBAROMETRI 2012 Anetjärvi Mikko Karvonen Kaija Ojala Satu Sisällysluettelo 1 TUTKIMUKSEN YLEISTIEDOT... 2 2 LIIKEVAIHTO... 5 3 TYÖVOIMA... 6 3.1 Henkilöstön määrä... 6 3.2 Rekrytoinnit...

Lisätiedot

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf)

Eteläranta 10 00130 Helsinki. puh. (09) 19231 www.teknologiateollisuus.fi. Osaavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 2014 (pdf) saavaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 Julkaisija: Teknologiateollisuus ry Eteläranta 1 13 Helsinki puh. (9) 19231 www.teknologiateollisuus.fi saavaaa henkilöstöä teknologiateollisuuteen 214 (pdf)

Lisätiedot

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät

Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Pohjanmaan talouden tila ja lähivuosien näkymät Lähteet: Tilastokeskus (TK) Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA) Elinkeinoelämän keskusliitto (EK) Yritysharavahaastattelut Pohjanmaan työllisten päätoimialarakenne

Lisätiedot

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa

Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa Työllisyystilanne ja näkymät Satakunnassa ELY-keskuksen neuvottelukunnan kokous 5.4.2017 Hannu Ahvenjärvi, Satakunnan ELY-keskus 5.4.2017 2 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2009 Sisältö PAMin jäsenet... 3 Palkansaajien määriä... 4 Yritysten lukumääriä palvelutoimialoilla... 9 Ansiot...10 Työsuhdemuodot...11 Lisätietoja...14 PAMIN taskutilasto 2009

Lisätiedot

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...

Lisätiedot

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen

Pienyritykset taantumassa. Ville Koskinen Pienyritykset taantumassa Suomalaiset yritykset vuosiliikevaihdon mukaan Kumulatiivinen osuus 100,00 % 90,00 % 80,00 % 70,00 % 60,00 % 50,00 % 40,0000 % 30,00 % 20,00 % 10,00 % 0,00 % Noin 95:llä prosentilla

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 NÄKYMIÄ KESÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 6/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 21.7.2015 klo 9.00 Työttömyys kohosi Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-, liikenne- ja

Lisätiedot

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta

Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Palvelutyönantajien koulutustarveselvityksen tulokset ammattikorkeakoulujen jatkotutkintojen tarpeesta Ammattikorkeakoulututkinnon suorittaneiden määrä Tilastokeskuksen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain 5.8.2014 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2013e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi

Lisätiedot

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus

Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus Välkky-projektin päätösseminaari Avauspuheenvuoro ylijohtaja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 12.11.2014 Tilastot: Satakunnan ELY-keskus, Merja Mannelin 13.11.2014 140 HAASTEELLINEN tilanne: Suomen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 NÄKYMIÄ TOUKOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 5/2015 Julkaisuvapaa keskiviikkona 24.6.2015 klo 9.00 Avoimia työpaikkoja enemmän kuin vuosi sitten Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan

Lisätiedot

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta

Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta Tilastotietoa teknologiateollisuuden rekrytointitarpeista, henkilöstön koulutustaustasta ja teknologia-alojen koulutuksesta 21.1.216 Teknologiateollisuus 2 Teknologiateollisuus on merkittävä työllistäjä

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto syyskuulta 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat reilun prosentin lokakuusta 2013 syyskuuhun 2014 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa

Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Ammatillinen aikuiskoulutus muutoksessa Markku Koponen Elinkeinoelämän keskusliitto EK Yksityisen Opetusalan Liiton keskustelutilaisuus Helsinki 9.4.2008 Muutosvoimat pakottavat jatkuvaan osaamisen kehittämiseen

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys

Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Satakunnan työllisyyden ja talouden kehitys Syksy 2017 Hannu Ahvenjärvi ja Marja Karvonen, Satakunnan ELY-keskus 29.9.2017 Työllisyyskehitys Satakunnassa Työttömyyden kasvu taittui v. 2016. Tänä vuonna

Lisätiedot

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014

Palkkatilasto. Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Palkkatilasto Tuntipalkkatilasto 4. neljännekseltä 2014 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Palkat nousivat teollisuuden työntekijöillä vajaan prosentin 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen

Työllistyminen taloushallintoalalla. 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Työllistyminen taloushallintoalalla 3.9.2013 LEAD messut ERTOn puheenjohtaja, OTL Juri Aaltonen Toimihenkilöliitto ERTO ry 17.000 jäsentä 6 jäsenyhdistystä Taloushallinnon ammattilaiset ry Erityistoimihenkilöt

Lisätiedot

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016

Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Millaista osaamista yritykset tarvitsevat lähivuosina? Kauppakamarin osaamisselvitys vuoteen 2016 Kyselyn toteutus Kohderyhmän muodostivat kauppakamareiden jäsenyritykset. Kyselyyn osallistui 17 kauppakamaria.

Lisätiedot

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016

Ansiotasot ja ansiokehitys sopimusaloittain syyskuussa vuonna 2016 Ansioiden muutos syyskuusta 2015 syyskuuhun 2016 Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 0,9 1,8 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 0,5 2,4 Elintarviketeollisuus Tekniset ja konttoritoimihenkilöt 4 334 3 316-0,1 1,1 Ylemmät toimihenkilöt 3 232 4 995-0,7

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 26.8.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: HEINÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 26.8.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

Palvelualojen taskutilasto

Palvelualojen taskutilasto Palvelualojen taskutilasto 2010 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 SISÄLTÖ PAMin jäsenistön toimialajakauma Palkansaajien määrät PAMin toimialoilla 2008-2009 Palkansaajien määrät sukupuolen mukaan PAMin

Lisätiedot

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015

Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2015 Kysely koskee yrityksen / organisaation henkilöstöä Suomessa 1 YRITYKSEN HENKILÖSTÖMÄÄRÄ JA ENNUSTE llmoittakaa yrityksenne palveluksessa Suomessa olevan henkilöstön

Lisätiedot

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto

HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto HAASTENA TYÖVOIMA Sosiaali- ja terveydenhuolto Haasteena sosiaali- ja terveysalan työvoiman saatavuus Alalla työskentelevät eläköityvät Palvelutarpeen lisääntyminen kysynnän kasvu väestön ikääntyminen

Lisätiedot

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus.

Tiedoston välilehdet. sekä Mitenna-toimialaluokitus. Tiedoston välilehdet 1. Toimialan työlliset maakunnittain VOSE-hankkeessa määritellyllä vähittäiskaupan alalla (poikkeaa siis hieman Tilastokeskuksen pelkästä vähittäiskauppa-luokasta, koska sisältää ajoneuvojen

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 20.7.2010 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 KATSAUS 17.10.2014 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio syys - lokakuussa 2014 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on syys - lokakuun vaihteessa tehty arvio noin

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 NÄKYMIÄ ELOKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 8/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 22.9.2015 klo 9.00 Työttömien määrä vähentyi elokuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

HPL:n jäsentutkimus 2007

HPL:n jäsentutkimus 2007 HPL lehdistötilaisuus 4.6.2007 HPL:n jäsentutkimus 2007 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto HPL 4.6.2007 Merru Tuliara 1 Menetelmä Sisältö Jäsenkysely HPL:n jäsenyrityksille Kysymyksiä yritysten palvelutarjonnasta,

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret

Työtaistelutilasto. Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006. Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelutilasto Vuosi 2006 ja 4. neljännes 2006 Vuonna 2006 lakkojen lukumäärä oli tavanomainen, mutta menetykset suuret Työtaistelut painottuivat teollisuuteen ja liikenteeseen Suomi on keskimääräistä

Lisätiedot

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO

Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio. Kaupan päivä 2014 KESKO Nuoret työntekijät Asenteet ja motivaatio Kaupan päivä 2014 KESKO Puheenjohtaja Ann Selin 20.1.2014 PAM lukuina Jäseniä 230 000 Ammattiosastoja 182 Luottamushenkilöitä noin 5 000 42 työehtosopimusta ja

Lisätiedot

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30

Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI klo 11.30 Pirkanmaan 11. ICT-BAROMETRI 212 5.6.212 klo 11.3 Tampereen kauppakamari ICT-barometrin toteutus 212 ICT-barometri toteutettiin tänä vuonna Pirkanmaalla 11:nnen kerran. 11. ICT-barometri 212 / 5.6.212

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2008 puh. 010 60 48051 ja 010 60 48050 Julkistettavissa 22.7.2008 klo 9.00 TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 28 puh. 1 6 4851 ja 1 6 485 Julkistettavissa 22.7.28 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 4 ' 35 3 25 (1) 2 15 1 5 (2) Kuvio 1.

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 9.3.2010 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne tammikuussa 2010 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015

Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 NÄKYMIÄ HEINÄKUU 2015 SATAKUNNAN ELY-KESKUS Satakunnan työllisyyskatsaus 7/2015 Julkaisuvapaa tiistaina 25.8.2015 klo 9.00 Työttömien määrä lisääntyi heinäkuussa Satakunnassa Työnhakijat Satakunnan elinkeino-,

Lisätiedot

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015

Pirkanmaan yritysbarometri II/2015 Pirkanmaan yritysbarometri II/215 Lokakuu 215 Markus Sjölund Pirkanmaan yritysbarometri ll/215 Yhteensä 361 vastausta Kysely lähetettiin Pirkanmaalla 1 651:lle Vastausprosentti = 22 Osuus vastaajista Pirkanmaan

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä

Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Seinäjoki Sosiaali- ja terveyspalveluyritysten kehitysnäkymiä Sanna Hartman, Toimialapäällikkö sosiaali- ja terveyspalvelut, TEM TOL 2008 87 Sosiaalihuollon laitospalvelut 88 Sosiaalihuollon avopalvelut

Lisätiedot

Kevään 2015 yhteishaku

Kevään 2015 yhteishaku Kevään 215 yhteishaku Yhteishaussa toiselle asteelle hakeneiden 9.-luokkalaisten määrä, sekä osuus ensisijaisvalinnoista ammatilliseen tai lukiokoulutukseen vuosina 21 215, % 7 6 5 4 3 2 1 21 211 212 213

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Huhtikuu 2015 Toimialarakenne kauppakamarialue 2012, yht. n. 110 000 työllistä 7 % 32 % 23 % 6 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 4 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Lisätiedot

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson

Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Yritysten näkymät Pohjanmaalla 14.9.2010 Bengt Jansson Toimialarakenne 2009, P:maa+ K-P yht. n. 112 800 työllistä 28 % 10 % 24 % Alkutuotanto Teollisuus Rakentaminen Kauppa Yksityiset palvelut Julkinen

Lisätiedot

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen

Henkilöstöselvitys Minna Jokinen Henkilöstöselvitys 21 Minna Jokinen Vastanneiden yritysten henkilöstö toimialoittain ja kokoluokittain Yrityksen koko, henkilöä Toimiala 1-49 5-99 1-249 25-499 5- Yht. Osuus koko alasta, % Elektroniikka-

Lisätiedot

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto

Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto Jäsenkysely 2014 Henkilöstöpalveluyritysten Liitto JÄSENKYSELY 2014 HENKILÖSTÖPALVELUYRITYSTEN LIITTO Tässä tutkimuksessa esitetyt luvut eivät ole henkilöstöpalvelualan kokonaislukuja, vaan ainoastaan

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain

Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuuden tilanne ja näkymät alueittain Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2015e Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa Varsinais-Suomi Pohjois-Pohjanmaa

Lisätiedot

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013

Palkkatilasto. Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Palkkatilasto Kuukausipalkkatilasto lokakuulta 2013 Sisältö 3 Tiivistelmä 4 Ansiot nousivat noin kaksi prosenttia lokakuusta 2012 lokakuuhun 2013 7 Keskimääräinen

Lisätiedot

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala

Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010. Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu marraskuussa 2010 Rakennusteollisuus RT ry/talonrakennustoimiala Työvoimatiedustelu 2010 Rakennusteollisuus RT:n talonrakennustoimialan jäsenistön piirissä marraskuussa 2010 selvitys

Lisätiedot

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9.

TYÖLLISYYSKATSAUS. Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 2009 puh. 010 604 8050 ja 010 604 8051 Julkistettavissa 21.7.2009 klo 9. TYÖLLISYYSKATSAUS Lisätiedot: Ennakkotiedot: KESÄKUU 29 puh. 1 64 85 ja 1 64 851 Julkistettavissa 21.7.29 klo 9. www.tem.fi/tyollisyyskatsaus ISSN 1797-3694 (pdf) 35 ' 3 25 2 (1) 15 1 5 (2) 21 '2 '3 '4

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus

Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain Teknologiateollisuus Teknologiateollisuuden talousnäkymät alueittain 3.5.2017 Teknologiateollisuus 1 Teknologiateollisuus ELY-alueittain 2016 Alueiden osuudet alan koko liikevaihdosta ja henkilöstöstä Suomessa Uusimaa Pirkanmaa

Lisätiedot

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016

Ansioiden hajonta syyskuussa 2016 Sivu 1(7) Teollisuus Toimihenkilöt 37 686 3 320 2 518 3 215 4 209 Ylemmät toimihenkilöt 54 136 4 882 3 396 4 557 6 752 Kaikki toimihenkilöt 91 822 4 241 2 795 3 914 6 087 Elintarviketeollisuus Tekniset

Lisätiedot

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa

Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 1 2 3 Teknologiateollisuuden henkilöstö Suomessa 160 000 150 000 140 000 130 000 120 000 110 000 100 000 90 000 80 000 70 000 60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Lisätiedot

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013

Pohjanmaan kauppakamari. Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Pohjanmaan kauppakamari Toimiala- ja tilastokatsaus Tammikuu 2013 Tilastoaineiston lähteet: Graafit perustuvat Tilastokeskuksen, Työ- ja elinkeinoministeriön ja ETLAn sekä Pohjanmaan kauppakamarin omaan

Lisätiedot

Nuorisotakuu määritelmä

Nuorisotakuu määritelmä Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti

Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.2011. Penna Urrila Johtava ekonomisti EK:n Lisää tähän Suhdannebarometri otsikko Paperi-insinöörien syyskokous 23.11.11 Penna Urrila Johtava ekonomisti Miten tähän oikein on tultu Lännen kasvu finanssikriisin jälkeen Normaali taantuma pp.kk.vvvv

Lisätiedot

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla

Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Toimialojen kehitysennusteet Pirkanmaalla Maakuntakorkeakoulufoorumi 25.2.2010 Emmi Karjalainen Uudet viranomaiset Lääninhallitukset (6) Työsuojelupiirit (8) Ympäristölupavirastot (3) TE-keskukset (15)

Lisätiedot