REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa 2008"

Transkriptio

1 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TYÖVOIMATOIMISTOISSA Tilanne syyskuussa Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien määrä Avointen työpaikkojen määrät olivat työvoimatoimistoissa selvässä ja tasaisessa kasvussa vuodesta 2004 lähtien aina vuoden 2008 alkuun asti, jolloin kasvu taittui. Syyskuussa 2008 työvoimatoimistoissa on kuukauden aikana ollut avoinna yhteensä noin työpaikkaa, näistä noin oli työvoimatoimistojen mukaan sellaisia, että niihin oli vaikea löytää sopivaa työvoimaa. Työvoimatoimiston raportoimissa rekrytointiongelmissa on ollut viime vuosina aaltoilua. Rekrytointiongelmat olivat huipussaan vuoden 2007 loppupuolella. Tuolloin työvoimatoimistot raportoivat lähes avoimeksi ilmoitetusta paikasta, joihin oli ollut vaikeuksia löytää työvoimaa. Kuvio 1. Avointen työpaikkojen ja rekrytointiongelmien määrät kausitasoitettuna (keskiarvo viimeisten 3:n tarkastelu kuukauden ajalta) Rekrytointiongelmapaikkojen määrä 7000 Avointen työpaikkojen määrä kuukauden aikana Rekrytointiongelmat Avoimet työpaikat 00/1 00/5 00/9 01/1 01/5 01/9 02/1 02/5 02/9 03/1 03/5 03/9 04/1 04/5 04/9 05/1 05/5 05/9 06/1 06/5 06/9 07/1 07/5 07/9 08/1 08/5 08/

2 2 2. Rekrytointiongelmien määrien muutokset eri aloilla ja alueilla Vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrät ovat vuodentakaiseen tilanteeseen nähden vähentyneet erityisesti teollisuudessa ja rakennusalalla. Teollisuuden työpaikoissa oli syyskuussa 2007 vielä lähes vaikeasti täytettävää työpaikkaa, kun vastaava luku syyskuulta 2008 oli vain noin 460 vaikeasti täytettävää työpaikkaa. Rakennusalalla vaikeasti täytettäviä työpaikkoja oli syyskuussa 2007 noin 350, kun luku syyskuussa 2008 oli laskenut alle sadan. Taulukko 1. Rekrytointiongelmien määrät ammattialoittain syyskuussa 2008 ja 2007 Amm attiala Rekrytointiongelmat Muutos Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ Terveydenhuolto, sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö Kuljetus- ja liikennetyö Rakennustyö, kaivostyö Teollinen työ Palvelutyö Kaikki alat Eniten vaikeasti täytettävien työpaikkojen määrät ovat vuoden aikana vähentyneet Varsinais- Suomessa, jossa ongelmat erityisesti tuotantotyöntekijöiden osalta ovat vähentyneet selvästi. Kaikilla alueilla rekrytointiongelmien vähenemää ei kuitenkaan ole tapahtunut. Keski-Suomessa ja Lapissa rekrytointiongelmien määrät ovat lisääntyneet vuodentakaisesta tilanteesta yli 50:llä. Rekrytointiongelmien lisäystä on näillä alueilla tapahtunut erityisesti palvelutyön ammateissa. Taulukko 2. Rekrytointiongelmien määrät TE-keskuksittain syyskuussa 2008 ja 2007 TE-keskus Rekrytointiongelmat Muutos Uusimaa Varsinais-Suomi Satakunta Häme Kaakkois-Suomi Pirkanmaa Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Keski-Suomi Etelä-Pohjanmaa Pohjanmaa Pohjois-Pohjanmaa Kainuu Lappi Koko maa

3 3 3. Avoimet työpaikat ja rekrytointiongelmat eri ammateissa Avointen työpaikkojen määrät ovat vähentyneet vuodentakaiseen tilanteen nähden erityisesti teollisuudessa, rakennusalalla sekä kuljetus- ja liikennealalla. Työpaikkojen määrät ovat hieman lisääntyneet viime vuoden syyskuusta kaupallisen työn, terveydenhuollon ja sosiaalialan, hallinto- ja toimistotyön ammateissa. Syyskuussa 2008 on vaikeasti täytettäviä työpaikkoja ollut lukumääräisesti eniten palvelutyön, terveydenhuolto- ja sosiaalialan sekä teollisuuden ammateissa. Suhteellisesti eniten vaikeasti täytettäviä työpaikkoja ammattialan työpaikoista on ollut maa- ja metsätaloudessa ja vähiten hallinto- ja toimistotyössä. Taulukko 3. Avointen työpaikkojen ja vaikeasti täytettävien paikkojen määrät tammikuussa 2008 ammattialoittain Amm attiala Avoimet Vaikeasti Vaikeasti täytettävien työpaikat täytettävät työpaikat paikkojen osuus Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ ,9 % Tervey denhuolto, sosiaalialan työ ,9 % Hallinto- ja toimistotyö ,3 % Kaupallinen työ ,6 % Maa- ja mets ätaloustyö ,4 % Kuljetus- ja liikennetyö ,5 % Rakennustyö, kaivostyö ,4 % Teollinen työ , Palvelutyö , Kaikki alat ,5 % Ongelmallisimpien ammattien lista on jonkin verran muuttunut vuoden 2007 syyskuusta. Listan kärjessä on sairaanhoitajan ammatti. Vaikeasti täytettävien sairaanhoitajien paikat ovat lisääntyneet vuodentakaisesta tilanteesta noin 30:llä. Vuoden aikana tapahtuneet muutokset kymmenen ongelmallisimman ammatin listalla ovat tuotantotyöntekijöiden, hitsaajien ja kirvesmiesten poistuminen ja lähihoitajien, parturi-kampaajien ja taksinkuljettajien nousu ongelmallisimpien ammattien listalle. Taulukko 2. Ongelmallisimmat ammatit toukokuussa 2008 ja toukokuussa 2007 Ongelmallisimmat ammatit lkm. lkm. Sairaanhoitaja 157 Tuotantotyöntekijä 307 Siivooja 141 Hitsaaja 172 Myyntiedustaja 107 Siivooja 133 Kokki 100 Sairaanhoitaja 124 Tarjoilija 94 Ajoneuvoyhdistelmaän kuljettaja 103 Lähihoitaja 82 Koneistaja 97 Parturi-kampaaja 72 Myyntiedustaja 77 Ajoneuvoyhdistelmän kuljettaja 58 Kirvesmies 76 Taksinkuljettaja 56 Kokki 69 CNC-koneistaja 55 Tarjoilija 68

4 4 4. Avoimet työpaikat ja työttömät työnhakijat eri ammateissa Työvoimatoimistoissa oli syyskuussa 2008 jokaista avointa työpaikkaa kohden keskimäärin noin 3 työtöntä työnhakijaa. Eniten työvoiman tarjontaa suhteessa kysyntään on ollut maa- ja metsätalouden alalla ja vähiten kaupallisen työn alalla. Taulukko 3. Avointen työpaikkojen ja työttömien työnhakijoiden määrät syyskuussa 2008 ammattialoittain Ammattiala Avoimet Työttömät Työttömät / työpaikat työnhakijat paikka Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ ,0 Terveydenhuolto, sosiaalialan työ ,0 Hallinto- ja toimistotyö ,0 Kaupallinen työ ,0 Maa- ja metsätaloustyö ,3 Kuljetus- ja liikennetyö ,7 Rakennustyö, kaivostyö ,2 Teollinen työ ,8 Palvelutyö ,8 Kaikki alat ,0 Työttömien työnhakijoiden määrät suhteessa avoimiin työpaikkoihin ovat pysyneet suurin piirtein samalla tasolla kuin vuoden 2007 syyskuussa, jolloin jokaista avointa työpaikkaa kohden oli 3,1 työtöntä työnhakijaa. Eniten työttömien työnhakijoiden määrät suhteessa ammattialan avoimiin työpaikkoihin ovat vuoden aikana pienentyneet hallinto- ja toimistotyön ammattialalla. Rakennusja kaivostyön sekä teollisen työn ammattialoilla ovat työttömien määrät suhteessa avointen työpaikkojen määrään lisääntyneet syyskuun 2007 tilanteesta. Työvoiman tarjonnassa on varsin paljon sellaisia henkilöitä, jotka on tilastoitu ammattitaidottomiksi tai he ovat vaihtamassa ammattia. Työttömiä on lisäksi runsaasti mm. toimistotyöntekijän, laitossiivoojan ja myyjän ammateissa. Siivousalan ammateissa on siis samanaikaisesti sekä runsaasti tarjontaa että työvoiman saatavuusongelmia. Taulukko 4. Ammatit, joissa on eniten työttömiä työnhakijoita syyskuussa 2008 ja syyskuussa 2007 Amm atit, joihin on tilastoitu eniten työttömiä muutos Ammattitaidoton Toimistotyöntekijä Laitossiivooja Myyjä Ammatinvaihtaja Sekatyöntekijä (rakennusala) Keittiötyöntekijä Kokki Sekatyöntekijä (teollisuus) Perushoitaja Työttömät yhteensä (kuukauden lopussa)

5 5 5. Rekrytointiongelmien syyt Yleisin syy rekrytointiongelmiin oli syyskuussa 2008 edelleen se, että avoinna olleeseen työpaikkaan ei ollut lainkaan hakijoita, mikä samalla merkitsee työvoimapulaa. Noin 28 prosenttia työpaikkojen täyttövaikeuksista johtui työnhakijoiden puutteesta. Seuraavaksi yleisimpiä rekrytointiongelmien syitä olivat palkkaus, työn osa-aikaisuus ja työntekijän riittämätön työkokemus. Työvoimapulan osuus rekrytointiongelmien syynä on kasvanut vuodentakaiseen tilanteeseen nähden. Enemmän rekrytointiongelmia aikaisempaan tilanteeseen nähden on myös aiheuttanut palkkaus, työn osa-aikaisuus ja työn tilapäisyys. Kysyntäpuolen asiat ovat siis kasvattaneet osuuttaan rekrytointiongelmien syissä. Kuvio 2. Rekrytointiongelmien syyt syyskuussa 2008 ja syyskuussa 2007 Työvoimapula Palkkaus Työn osa-aikaisuus Riittämätön työkokemus Riittämätön koulutus Työn tilapäisyys Muut työpaikan ominaisuuksista johtuvat syyt Erityisosaamisen puute Henkilökohtaiset ominaisuudet Epäsopivat työajat Työmatka / toimipaikan sijainti Monitaitoisuuden vaatimukset Riittämätön kielitaito Muut työnhakijaan liittyvät syyt Tietotekniset vaatimukset Työttömyysturva 3 % 8 % 7 5 % 6 % 4 % 5 % 2 % 5 % 2 % % 13 % 8 % 8 % 28 % 26 % 5 % 1 15 % 2 25 % 3 Rekrytointiongelmien syyt vaihtelevat suuresti sen mukaan, minkä ammattialan tai ammatin avoimesta työpaikasta on ollut kyse. Työvoimapula vaivaa eniten terveydenhuolto ja sosiaalialaa. Työnhakijoiden ominaisuudet 1 vaikeuttavat erityisesti teollisen työn sekä rakennustyön työpaikkojen täyttöjä. Työpaikan ominaisuudet 2 ovat merkittävä rekrytointiongelmien syy kaupallisen työn ja palvelutyön ammateissa. (Kuvio 3) 1 Riittämätön ammatillinen peruskoulutus, riittämätön työkokemus, työntekijän henkilökohtaisten ominaisuuksien sopimattomuus, tehtävän vaatiman erityisosaamisen puute, riittämätön kielitaito, monitaitoisuuden vaatimukset, tietotekniikkaan liittyvät vaatimukset ja muut ammattitaitoon tai henkilökohtaisiin ominaisuuksiin liittyneet syyt. 2 Työn osa-aikaisuus, työn tilapäisyys, vuorotyö tai muuten epäsopivat työajat, työmatkaan/toimipaikan sijaintiin liittyvät syyt, palkkaukseen liittyvät syyt ja muut työpaikan ominaisuuksista johtuvat syyt.

6 6 Kuvio 3. Rekrytointiongelmien pääasialliset syyt ammattialoittain syyskuussa 2008 Tieteellinen, tekninen, taiteellinen ja humanistinen työ Terveydenhuolto, sosiaalialan työ Hallinto- ja toimistotyö Kaupallinen työ Maa- ja metsätaloustyö Kuljetus- ja liikennetyö Rakennustyö, kaivostyö Teollinen työ Palvelutyö Kaikki alat Työnhakijan ominaisuus Työpaikan ominaisuus Työvoimapula

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010

REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 Työ- ja elinkeinoministeriö SET/TUTE 20.7.2010 Mika Tuomaala REKRYTOINTIONGELMAT SEKÄ TYÖVOIMAN KYSYNTÄ JA TARJONTA TE-TOIMISTOISSA Tilanne toukokuussa 2010 1. Avointen työpaikkojen sekä rekrytointiongelmien

Lisätiedot

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005

Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä. Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Työvoimatiedustelu 2005 Esipuhe Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja sen jäsenliittojen työvoimatiedustelulla

Lisätiedot

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä

Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Rekrytointikanavat ja rekrytointivaikeudet EK:n jäsenyrityksissä Toukokuu 2005 Elinkeinoelämän keskusliitto EK 2005 Rekrytointikanavat ja

Lisätiedot

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013

Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 NÄKYMIÄ SYYSKUU 2013 PIRKANMAAN ELY-KESKUS Pirkanmaan työllisyyskatsaus Elokuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 24.9.2013 klo 9.00 Pirkanmaalla työllisyystilanteessa ei elpymisen merkkejä Työttömyystilanne

Lisätiedot

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta

Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat. Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Moni-ilmeiset rekrytointiongelmat Rekrytointiongelmien syyt työnantajan, työnhakijan ja työvoimatoimiston näkökulmasta Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja Työ ja yrittäjyys 15/2009 SARI pitkänen LEENA

Lisätiedot

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013

Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 NÄKYMIÄ TAMMIKUU 2014 LAPIN ELY-KESKUS Lapin työllisyyskatsaus joulukuu 2013 Julkaisuvapaa tiistaina 21.1.2014 klo 9.00 Työttömien osuus työvoimasta Alle 10 % 10-14,9 % 15-19,9 % 20-24,9 % 25 % ja yli

Lisätiedot

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008

TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 TILASTOTIEDOTE Sivu 1 / 6 TAMPEREEEN TYÖLLISYYS TAMMI KESÄKUUSSA 2008 Tampereen työllisyyden kehitys jatkoi hidastumistaan Työnvälitysrekisteritietojen mukaan Tampereella oli tämän vuoden puolivälissä

Lisätiedot

TEM-analyyseja 28/2010

TEM-analyyseja 28/2010 TEM-analyyseja 28/2010 TYÖHÖNOSOITTAMISESTA TYÖN TARJOAMISEEN työhönosoitusten käyttöä koskeva selvitys ja kehittämisesitykset Ahti Avikainen Päivi Kerminen Tiina Korhonen Mikko Murto Jari Peura ISSN 1797-5271

Lisätiedot

TEM-analyyseja 43/2012

TEM-analyyseja 43/2012 TEM-analyyseja 43/2012 Mistä tekijät sosiaali- ja terveysalalle työvoimatarpeen ja -tarjonnan kehitys vuoteen 2025 Eija-Leena Koponen Ulla-Maija Laiho Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-631-5

Lisätiedot

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista

Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista RAPORTTEJA 62 2013 Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN Tilastoja Kaakkois-Suomen ulkomaalaistaustaisesta väestöstä ja työnhakijoista TARJA PAANANEN

Lisätiedot

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa

ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA. Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa ONKO SUKUPUOLTEN TYÖ- PALKKAUKSELLINEN YKSITYISILLÄ VOIMA- PULA TOTTA? VÄLINEN TASA-ARVO PALVELUALOILLA Reija Lilja ja Eija Savaja Seija Ilmakunnas, Ohto Kanninen ja Tomi Husa Onko työvoimapula totta?

Lisätiedot

Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä

Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT-muistioita 73 Aluetekijöiden tarkastelua julkisessa työnvälityksessä Anne Kiiskinen Helsinki 2005 Sisällys 1. Johdanto 1 2. Aineiston muuttujat 2 3. Yleiskatsaus

Lisätiedot

TEM-analyyseja 26/2010

TEM-analyyseja 26/2010 TEM-analyyseja 26/2010 TYÖVOIMAN REKRYTOINTI TAANTUMASSA JULKISEN TYÖNVÄLITYKSEN NÄKÖKULMA Johanna Alatalo Heikki Räisänen Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-456-4 TYÖVOIMAN REKRYTOINTI TAANTUMASSA

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 10/2013 Julkaisuvapaa tiistaina 26.11. 2013 klo 9.00 Työttömyyden kasvutahti hidastuu Varsinais-Suomessa Varsinais-Suomen työ- ja

Lisätiedot

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014

Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Työttömät VARSINAIS-SUOMEN ELY-KESKUS Varsinais-Suomen työllisyyskatsaus 9/2014 Julkaisuvapaa tiistaina 21.10.2014 klo 9.00 Työttömyyden kasvu jatkuu Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun

Lisätiedot

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella

TKTT 2000. Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella Työvoiman ja koulutuksen tarvetutkimus kahdeksan TE-keskuksen alueella AINEISTO Haastateltujen työnantajien määrä 300 250 200 150 100 50 0 Etelä-Pohjanmaan TE-K... 267 Hämeen TE-Keskus 60 73 Pirkanmaan

Lisätiedot

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015

Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 KATSAUS 20.2.2015 Työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaantotilanne eri ammateissa TE -toimistojen arvio tammi - helmikuussa 2015 Työ- ja elinkeinotoimistoissa on tammi - helmikuun vaihteessa tehty arvio

Lisätiedot

Esipuhe. STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1

Esipuhe. STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1 STMn SELVITYKSIÄ 2000:7: Työttömyysturvan karensseista ja karenssin saaneista. Tilastollinen selvitys. ISBN 952-00-0855-1 Esipuhe Sosiaaliturvan tehtävänä on varmistaa toimeentulo silloin, kun ihmisen

Lisätiedot

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013

Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Raportteja 32 2013 Työvoimakoulutusraportti Pirkanmaa 2013 Seuranta- ja ennakointitietoa työvoimakoulutuksen suunnitteluun Ahlgren-Holappa Johanna Andolin Mikael Joutsensaari Riikka Niskanen Annamari Niskavirta

Lisätiedot

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa

Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Raportteja 20 2015 Työnantajien kokemuksia rekrytoinnista Kainuussa Kainuun TE-toimistoon avoimia työpaikkoja ilmoittaneiden työnantajien kokemuksia työntekijöiden rekrytoinnista TARJA PEITSAHO Työnantajien

Lisätiedot

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN

Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA- POLIITTISISSA TOIMEN- PITEISSÄ OLEVIEN TYÖNHAKUKÄYTTÄYTYMINEN ETLA ELINKEINOELÄMÄN ELINKEINOELÄMÄN TUTKIMUSLAITOS The Research Institute of the Finnish Economy Lönnrotinkatu 4 B 00120 Helsinki TUTKIMUSLAITOS Finland Sarja B 169 Series Eija Savaja TYÖTTÖMIEN JA TYÖVOIMA-

Lisätiedot

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ

VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS. Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ VATT-TUTKIMUKSIA 107 VATT RESEARCH REPORTS Heikki Räisänen TYÖVOIMAN HANKINTA JULKISESSA TYÖNVÄLITYKSESSÄ Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Government Institute for Economic Research Helsinki 2004 ISBN

Lisätiedot

jptaloushallinnon palvelut

jptaloushallinnon palvelut jptaloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia www.toimialaraportit.fi Työ- ja elinkeinoministeriö Maa- ja metsätalousministeriö Työvoima- ja elinkeinokeskus Finpro

Lisätiedot

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus

VALTIONEUVOSTON KANSLIA. Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus VALTIONEUVOSTON KANSLIA Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian julkaisusarja 5/2007 Rekrytointiongelmat, työvoiman tarjonta ja liikkuvuus Valtioneuvoston kanslian

Lisätiedot

TEM-analyyseja 8/2008

TEM-analyyseja 8/2008 TEM-analyyseja 8/2008 TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN LYHYEN AIKAVÄLIN TALOUS- JA TYÖMARKKINAENNUSTE Syksy 2008 Ilkka Nio - Kai Torvi - Mika Tuomaala ISSN 1797-5271 ISBN 978-952-227-106-8 Työ- ja elinkeinoministeriön

Lisätiedot

Omaishoitajan hoitovapaa

Omaishoitajan hoitovapaa Omaishoitajan hoitovapaa Työryhmän loppuraportti Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 2008 Työ- ja elinkeinoministeriölle Yli 120 kansanedustajaa on allekirjoittanut kansanedustaja Arto Satosen (kok.) lakialoitteen

Lisätiedot

RAPORTTEJA 77 2014. Toivoa paremmasta? Hämeen alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 JESSE MAROLA MARKKU PAANANEN PIRJO VIRTANEN

RAPORTTEJA 77 2014. Toivoa paremmasta? Hämeen alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 JESSE MAROLA MARKKU PAANANEN PIRJO VIRTANEN RAPORTTEJA 77 2014 Toivoa paremmasta? Hämeen alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 JESSE MAROLA MARKKU PAANANEN PIRJO VIRTANEN Toivoa paremmasta? Hämeen alueelliset kehitysnäkymät syksyllä 2014 JESSE

Lisätiedot

Taloushallinnon palvelut

Taloushallinnon palvelut Toimialaraporttisarja Taloushallinnon palvelut Toimialaraportti ennakoi liiketoimintaympäristön muutoksia TALOUSHALLINNON PALVELUT TOIMIALARAPORTTI TAMMIKUU 2005 MARJA TOIVONEN 2 SISÄLLYSLUETTELO 0 SAATTEEKSI...3

Lisätiedot

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010

Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä. EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 Nostetta liiketoimintaan osaavilla ihmisillä EK:n henkilöstö- ja koulutustiedustelu 2010 SISÄLLYSLUETTELO Esipuhe...

Lisätiedot

TEM Tilastotiedote 2012:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011

TEM Tilastotiedote 2012:3. Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011 TEM Tilastotiedote 2012:3 Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen vuositilastot vuonna 2011 Työ- ja Työmarkkinat 2012 elinkeinoministeriö Arbetsmarknaden Labour Market Työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen

Lisätiedot