Koulut, opiskelijat ja opinnot

Save this PDF as:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Koulut, opiskelijat ja opinnot"

Transkriptio

1 Koulut, opiskelijat ja opinnot

2 15-vuotiaiden osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - OECD Lähde: OECD, PISA 2015

3 15-vuotiaiden osaamisen kehitys kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - Suomi Lähde: OECD, PISA

4 15-vuotiaiden osaamisen kehitys kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - Suomi Lukutaito Matematiikka Luonnontieteet Ongelman ratkaisu Lähde: OECD, PISA

5 15-vuotiaiden pisteet luonnontieteissä 2012 Lähde: OECD, PISA

6 Heikkojen osaajien osuus PISA:ssa 2012 Lähde: OECD, PISA

7 Heikoimmista sosioekonomisista asemista lähtevien oppilaiden menestys Lähde: OECD, PISA

8 Luonnontieteiden osaamisen vaihtelu koulujen välillä ja sisällä Total variation as a proportion of the OECD average Lähde: OECD, PISA

9 Julkisten ja yksityisten koulutuksen järjestäjien oppilaiden menestyminen luonnontieteissä Students in public schools perform better Students in private schools perform better Lähde: OECD, PISA

10 Koulussa tai oppilaitoksessa viihtyminen Lähde: THL

11 Koulussa tai oppilaitoksessa opiskelevien terveydentila-arviot Lähde: THL

12 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

13 Oppivelvollisuuden päättyminen Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

14 Peruskoulun oppilaat 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

15 Lukio-opiskelijat ja ylioppilastutkinnot Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

16 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi % % % % % % % % % % % % % Peruskoulun 9. luokan päättäneet 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna Lukiokoulutuksessa 52,7 52,5 51,6 50,8 50,0 49,6 50,4 51,6 50,6 50,8 51,1 53,2 54,1 Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 42,5 41,8 42,1 40,3 41,5 41,2 40,7 42,1 41,9 40,7 40,1 39,4 38,4 Ei jatkanut tutk.tav. opiskelua 4,8 5,7 6,3 8,9 8,5 9,1 8,9 6,3 7,6 8,5 8,8 7,4 7,5 Ylioppilaat 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Jatkoi opiskelua valmistumisvuonna Toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa 3,8 4,7 4,9 4,4 4,1 4,2 4,2 4,5 4,2 4,2 4,2 4,4 4,0 Ammattikorkeakoulutuksessa 9,9 10,8 11,8 14,3 15,6 16,2 17,4 17,7 18,5 19,0 17,4 18,2 17,0 Yliopistokoulutuksessa 15,5 16,4 16,5 17,6 17,8 17,8 18,1 18,3 19,1 20,1 20,5 19,5 19,2 Ei jatkanut opiskelua 70,7 68,1 66,7 63,7 62,5 61,8 60,3 59,6 58,2 56,6 57,9 57,9 59,8 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

17 Peruskoulun päättäneiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

18 Ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

19 Vuoden 2016 peruskoulun päättäneiden hakeutuminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin vuonna 2016 HAKEUTUMI- NEN Koko maa yhteensä Peruskoulun päättäneet Lukiokoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei hakenut yhteishaussa % % % % , , ,8 50 0,1 Lisäksi 566 (1 %) hakeutui lisäopetukseen tai valmistaviin koulutuksiin. SIJOUTTUMI- NEN Peruskoulun päättäneet Lukiokoulutus Toisen asteen ammatillinen koulutus Ei jatkanut välittömästi tutkintotavoitteisessa koulutuksessa* % % % % Koko maa yhteensä , , , ,8 * Näistä sijoittui lisäopetukseen tai valmistaviin koulutuksiin. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

20 Vuoden 2016 ylioppilaiden hakeutuminen ja sijoittuminen jatko-opintoihin vuonna 2016 HAKEUTU -MINEN Ylioppilaat Toisen asteen ammatillinen koulutus Vain ammattikorkeakoulukoulutus Sekä ammattikorkeakoulu- että yliopistokoulutus Vain yliopistokoulutus Ei hakenut % % % % % % Koko maa yhteensä , , , , ,8 SIJOITTU -MINEN Ylioppilaat Toisen asteen ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus Ei jatkanut välittömästi % % % % % Koko maa yhteensä , , , ,7 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

21 Uudet opiskelijat koulutussektorin ja aiemman tutkinnon mukaan 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

22 Odotettavissa oleva koulutusaika yli 5-vuotiaille 2014 Lähde: Tilastokeskus ja OECD

23 Perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen uusien opiskelijoiden, opiskelijoiden ja tutkinnon suorittaneiden keski-ikä koulutussektoreittain 2007 Koulutussektori Uudet opiskelijat Opiskelijat Tutkinnon suorittaneet Lukiokoulutus Ammatillinen koulutus peruskoulutus lisäkoulutus 2) Ammattikorkeakoulukoulutus peruskoulutus jatkokoulutus 3) Yliopistokoulutus peruskoulutus jatkokoulutus 4) Mediaani-ikä vuoden tarkkuudella. 2) Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot. 3) Ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot. 4) Lisensiaatinkoulutus, tohtorinkoulutus ja lääkärien erikoistumiskoulutus. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

24 Oppilaitokset ja opiskelijat oppilaitostyypeittäin 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

25 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat koulutussektoreittain 2015 ja 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

26 Uudet opiskelijat, opiskelija ja tutkinnon suorittaneet koulutusmuodoittain 2016 Uudet opiskelijat Opiskelijat Valmistu -neet Ammatillinen koulutus Ammattikorkeakoulutus Yliopistokoulutus Oppisopimuskoulutus Näyttötutkintokoulutus YHT Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

27 Uudet opiskelijat, opiskelija ja tutkinnon suorittaneet koulutusmuodoittain 2016 Uudet opiskelijat, opiskelijat, tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

28 Ammatillisen peruskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain 2016 Opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittajat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

29 Ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat maakunnittain 2016 Opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittajat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

30 Ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon suorittaneet maakunnittain 2016 Opetussuunnitelmaperusteisen tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

31 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain 2016 Aloittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

32 Näyttötutkintoon valmistavan koulutuksen opiskelijat maakunnittain 2016 Opiskelijat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

33 Näyttötutkintoon suorittaneet maakunnittain 2016 Tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

34 Oppisopimuskoulutuksen uudet opiskelijat maakunnittain 2016 Aloittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

35 Oppisopimuskoulutuksen opiskelijat maakunnittain 2016 Opiskelijat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

36 Oppisopimuskoulutuksen suorittaneet maakunnittain 2016 Tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

37 Ammattikorkeakoulujen uudet opiskelijat maakunnittain 2016 Aloittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

38 Ammattikorkeakouluopiskelijat maakunnittain 2016 Opiskelijat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

39 Ammattikorkeakoulusta valmistuneet maakunnittain 2016 Tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

40 Yliopistojen uudet opiskelijat, opiskelija ja valmistuneet alueittain 2016 suhteessa asukkaisiin Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

41 Yliopistojen uudet opiskelijat maakunnittain 2014 Aloittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

42 Yliopisto-opiskelijat maakunnittain 2014 Opiskelijat/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

43 Yliopistosta valmistuneet maakunnittain 2014 Tutkinnon suorittaneet/asukkaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

44 Läpäisyasteet koulutuksen ja ajankohdan mukaan Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

45 Keski-asteen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä Ammatillinen Lukio Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

46 Korkea-asteen läpäisyaste eri tarkasteluväleillä vuoden 2015 loppuun mennessä Yliopisto Ammattikorkea Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

47 Uusien opiskelijoiden opintojen kulku vuoden 2015 loppuun mennessä Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

48 Korkeakoulututkinnon loppuun asti suorittaneiden osuus aloittaneista 2011 Lähde: OECD ja EK

49 Korkeakoulutuksen ja tutkijakoulutuksen aloittaneiden keskimääräinen ikä 2011 Lähde: OECD ja EK

50 Ensimmäisen korkeakoulututkinnon suorittaneiden keskimääräinen ikä 2011 Lähde: OECD ja EK

51 Koulutuksen keskeyttäminen lukuvuosina 2005/ /2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

52 Koulutuksen keskeyttäminen lukuvuosina 2001/ /2016 Koulutussektori Lukiokoulutus (nuorille suunnattu) Ammatillinen koulutus (nuorille suunnattu) Ammattikorkeakoulukoulutus Yliopistokoulutus Lukuvuosi 2001 / 2002 % 2002 / 2003 % 2003 / 2004 % 2004 / 2005 % 2005 / 2006 % 2006 / 2007 % 2007 / 2008 % 2008 / 2009 % 2009 / 2010 % 2010 / 2011 % 2011 / 2012 % 2012 / 2013 % 2013 / 2014 % 2014 / 2015 % 4,1 3,7 3,8 3,9 4,2 4,2 4,5 3,9 4,0 4,0 3,5 3,4 3,4 3,1 3,0 12,3 11,3 10,7 10,5 10,5 10,2 9,8 8,5 9,1 9,1 8,7 8,5 7,6 7,6 7,3 7,6 8,2 8,4 8,7 9,2 9,0 9,2 8,6 8,6 8,8 8,5 8,3 8,3 7,6 7,2 5,3 5,0 4,8 5,4 5,8 5,6 6,1 6,2 5,9 6,5 6,4 6,9 6,7 6,2 6, / 2016 % Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

53 Koulutuksen keskeyttäminen EU:ssa 2016, vuotiaiden osuus, joilla peruskoulutus eivätkä opiskele Lähde: Eurostat

54 Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

55 Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen mukaan Koulutussektori Opiskeli -joita yhteensä 2015 Työllisiä opiskelijoita % % % % % % % % % % % Lukiokoulutus ,0 25,8 27,4 28,4 30,1 29,1 27,6 32,3 31,6 29,8 30,0 Ammatillinen koulutus ,8 48,2 49,8 53,2 57,4 56,3 56,6 62,0 62,1 58,6 56,2 Ammattikorkea -koulukoulutus ,3 54,3 56,3 57,1 57,1 58,9 56,8 59,5 58,5 55,8 53,6 Yliopistokoulutus ,0 56,3 57,9 58,4 58,4 61,2 59,6 61,4 60,9 59,1 57,5 Yhteensä ,7 50,3 52,0 53,7 56,9 56,1 55,2 58,7 58,3 55,6 53,6 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

56 Vähintään 18-vuotiaiden opiskelijoiden työssäkäynti koulutusasteen ja iän mukaan 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

57 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2008 Koulutusaste Tutkinnon suorittaneita 2007 Toiminta vuoden 2008 lopussa Työllisiä Yhteensä Työn ohessa opiskelevien Päätoimisia opiskelijoita osuus Työttömiä Muita % % % % % % Ylioppilastutkinto ,0 45,4 27,8 37,5 2,3 14,8 Toisen asteen ammatillinen tutkinto ,0 73,8 10,8 6,5 11,0 8,7 Opistoasteen tutkinto ,0 96,3 28,1 2,2 0,7 0,7 Ammattikorkeakoulututkinto ,0 89,2 7,7 3,1 4,7 3,0 Alempi korkeakoulututkinto ,0 70,4 48,3 26,3 1,4 1,8 Ylempi ammattikorkeakoulututkinto ,0 96,1 5,3 0,6 2,0 1,4 Ylempi korkeakoulututkinto ,0 88,3 15,3 3,8 4,2 3,7 Lääkärien erikoistumiskoulutus ,0 98,4 15,1 0,7 0,2 0,7 Lisensiaatintutkinto ,0 81,9 40,7 8,5 5,1 4,5 Tohtorintutkinto ,0 87,6 8,9 1,6 2,3 8,5 Yhteensä ,0 71,0 16,1 13,8 6,6 8,5 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

58 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2009 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

59 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2010 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

60 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2011 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

61 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2012 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

62 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

63 Tutkinnon suorittaneet pääasiallisen toiminnan mukaan vuoden kuluttua valmistumisesta 2014 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

64 Tutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneet ja heistä väh. yhden lisätutkinnon suorittaneet koulutusasteen mukaan v Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

65 Ylioppilastutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot v Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

66 Toisen asteen amm.tutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot v Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

67 Ammattikorkeakoulututkinnon 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot v Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

68 Ylemmän korkeakoulututkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

69 Tohtoritutkinnon 1992, 1997 ja 2002 suorittaneiden myöhemmät jatkotutkinnot 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

70 Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

71 Tutkinnon suorittaneiden työllisyys vuoden kuluttua valmistumisesta koulutusasteittain Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

72 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2007 Koulutustyyppi Osallistumistapauksia (brutto) Naisia % Opetustunteja Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Työnantajan tilaamat kurssit Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Avoin ammattikorkeakouluopetus Avoin yliopisto-opetus 1) Muut koulutukset Yhteensä ) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

73 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2008 Koulutustyyppi Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus Ammatillinen lisäkoulutus, oppisopimus Työvoimapoliittinen aikuiskoulutus Opetustunteja Osuus % ,7 % ,5 % ,1 % Työnantajan tilaamat kurssit ,4 % Vapaana sivistystyönä järjestetty koulutus Avoin ammattikorkeakouluopetus ,9 % ,7 % Avoin yliopisto-opetus 1) ,5 % Muut koulutukset ,2 % Yhteensä % 1) Ei sisällä tietoja avoimesta yliopisto-opetuksesta yliopistojen itsensä toteuttamana. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

74 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2009 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

75 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2010 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

76 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2011 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

77 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2012 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

78 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

79 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2014 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

80 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

81 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen opetustunnit Lähde: Tilastokeskus

82 Koettu aikuiskoulutuksen tarve iän mukaan 2012 % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

83 Aikuiskoulutukseen osallistuminen % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

84 Aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

85 Aikuiskoulutuspäivien määrä sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus

86 Aikuiskoulutuspäivien määrä iän mukaan Lähde: Tilastokeskus

87 Aikuiskoulutuksen sisältö % vuotiaista koulutukseen osallistuneista Lähde: Tilastokeskus

88 Ammattiin liittyvään aikuiskoulutukseen osallistuminen sukupuolen mukaan % vuotiaista palkansaajista Lähde: Tilastokeskus

89 Työnantajan tukemaan aikuiskoulutukseen osallistuminen % vuotiaista palkansaajista Lähde: Tilastokeskus

90 Henkilöstökoulutuspäivien määrä sukupuolen mukaan Lähde: Tilastokeskus

91 Henkilöstökoulutuspäivien määrä yrityksen koon mukaan Lähde: Tilastokeskus

92 Henkilöstökoulutuksen sisältö % vuotiaista koulutukseen osallistuneista Lähde: Tilastokeskus

93 Koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

94 Kurssikoulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 ja vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

95 Tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

96 Muuhun kuin tutkintoon johtavaan koulutukseen osallistuminen 12 kk aikana 2005 % vuotiaista Lähde: Tilastokeskus

97 Koulutuksen (odotettavissa olevat) opetustunnit vuotiasta kohden 12 kk aikana 2005 tuntia/ vuotias Lähde: Tilastokeskus

98 Koulutuksen opetustunnit osallistunutta kohden 12 kk aikana 2005 tuntia/osallistuja Lähde: Tilastokeskus

99 Yritysten koulutuksen järjestäminen % yrityksistä henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä 1000 tai enemmän Kaikki Järjestänyt koulutusta Kurssikoulutusta Muuta koulutusta Lähde: Tilastokeskus

100 Yritysten koulutuksen järjestäminen % 90 % 80 % 70 % 60 % % yrityksistä 64 % 55 % 77 % 71 % 60 % 92 % 82 % 81 % 99 % 98 % 91 % 72 % 71 % 68 % 100 % 100 % 95 % 74 % 67 % 58 % 50 % 44 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % henkeä henkeä henkeä henkeä henkeä 1000 henkeä tai enemmän Järjestänyt koulutusta Kurssikoulutusta Muuta koulutusta Kaikki Lähde: Tilastokeskus

101 Henkilöstön kurssikoulutuksen järjestäminen ja osallistuminen % % yrityksistä/henkilöstöstä 90 % 80 % 82 % 89 % 70 % 60 % 62 % 50 % 48 % 40 % 30 % 32 % 32 % 20 % 10 % 0 % henkeä henkeä 250 tai enemmän Järjestäneiden yritysten osuus Osallistuneiden osuus Lähde: Tilastokeskus

102 Henkilöstön kurssikoulutukseen osallistuminen 2005, 2010 ja 2015 yritysten henkilöstöstä Lähde: Tilastokeskus

103 Henkilöstön kurssikoulutuksen sisältö % kurssikoulutustunneista Lähde: Tilastokeskus

104 Henkilöstön kurssikoulutuksen sisältö 2010 Lähde: Tilastokeskus % kurssikoulutustunneista

105 Koulutustuntien jakautuminen sisäiseen ja ulkoiseen koulutukseen 2010 Lähde: Tilastokeskus

106 Ulkoisten kurssikoulutustuntien osuus Lähde: Tilastokeskus

107 Koulutuspäivien jakautuminen järjestäjän mukaan 1999, 2005 ja 2010 Lähde: Tilastokeskus

108 Ulkoinen kurssikoulutus järjestäjän mukaan Lähde: Tilastokeskus

109 Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen ja osallistuminen 2005 Lähde: Tilastokeskus

110 Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen 2010 % yrityksistä 100 % 90 % 80 % 81 % 84 % 70 % 60 % 50 % 51 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % henkeä henkeä 250 tai enemmän Lähde: Tilastokeskus

111 Muiden henkilöstökoulutusmuotojen järjestäminen Lähde: Tilastokeskus Järjestäneiden yritysten osuus

112 Muihin henkilöstökoulutusmuotoihin osallistuminen 2010 ja 2015 Osallistuneiden osuus koulutusta järjestäneiden henkilöstöstä Lähde: Tilastokeskus

113 Muihin henkilöstökoulutusmuotoihin osallistuminen 2005 Osallistuneiden osuus koulutusta järjestäneiden henkilöstöstä Lähde: Tilastokeskus

114 Yritysten koulutuskäytännöt 2010 Lähde: Tilastokeskus

115 Syyt, miksi koulutusta ei ole järjestetty 2005 järjestämättömistä yrityksistä, joita 23 prosenttia Lähde: Tilastokeskus

116 Syyt, miksi koulutusta ei ole järjestetty 2010 Lähde: Tilastokeskus

117 Koulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista toimialoittain 2005 ja 2010 Lähde: Tilastokeskus

118 Kurssikoulutuskustannusten osuus työvoimakustannuksista maittain 2005 ja 2010 Lähde: Tilastokeskus

119 15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakenne Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

120 15 vuotta täyttäneen väestön koulutusrakenne 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

121 Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön osuudet ikäryhmittäin 1970, 1990 ja 2011 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

122 Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittaneen väestön osuudet ikäryhmittäin 2013 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

123 Väestö koulutusasteen ja iän mukaan 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

124 Väestön koulutusaste EU:ssa Lähde: Eurostat

125 Työikäisen väestön koulutusaste 2015 Lähde: OECD ja EVA

126 Väestö koulutusasteen, iän ja sukupuolen mukaan 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

127 Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittanut väestö koulutusalan ja sukupuolen mukaan 2015 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

128 Perusasteen jälkeisen tutkinnon suorittamattomat vuotiaat Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot, ja Findikaattori

129 Perusasteen koulutuksen varassa oleva vuotiasväestö 2011 Lähde: OECD ja Tilastokeskus

130 Väestö koulutustaso maakunnittain 1970 ja 2010 Koulutustasomittain = 20 vuotta täyttäneen väestön perusasteen jälkeisen korkeimman koulutuksen pituus vuosina kerrottuna 100:lla Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

131 Väestön koulutustaso kunnittain 2015 Koulutustasomittari = 20 vuotta täyttäneen väestön perusasteen jälkeisen korkeimman koulutuksen pituus vuosina kerrottuna 100:lla Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

132 Väh. keskiasteen tutkinnon suorittaneiden osuus kunnittain , 25, 50, 75 ja 95 prosenttipisteinen jako sinisestä punaiseen. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

133 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus kunnittain , 25, 50, 75 ja 95 prosenttipisteinen jako sinisestä punaiseen. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

134 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus maakunnittain 2000 ja 2009 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus vuotiaista. Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

135 Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus maakunnittain 2016 Lähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

136 Väh. keskiasteen koulutuksen suorittanut väestö 2016 Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat

137 Korkea-asteen koulutuksen suorittanut väestö 2011 Lähde: OECD ja EK

138 Korkea-asteen koulutuksen suorittanut vuotiasväestö 2011 Lähde: OECD ja Tilastokeskus

139 Korkeakoulututkinnon suorittanut vuotias väestö 2011 Lähde: OECD ja Tilastokeskus

140 Koulutuksen päättäneet EU:ssa 2014, vuotiaiden osuus, joilla korkeakoulutason tutkinto Lähde: Eurostat

141 Tohtoritutkintojen määrä Pohjoismaissa Lähde: Akatemia ja NIFU

142 Elinikäinen oppiminen 2016 Lähde: Tilastokeskus ja Eurostat

143 Yli 18-v. Suomen kansalaisten nettomaahanmuutto koulutustason mukaan Lähde: Tilastokeskus

144 Kiitos!

145

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Koulutus. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Koulutus Konsultit 2HPO 1 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijat 2 Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi 2011 2010 2009 2008 2007 2006

Lisätiedot

KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT

KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT KOULULAISET, OPISKELIJAT JA TUTKINNOT Peruskoulun oppilaat 2018 Lukio-opiskelijat ja ylioppilastutkinnot Peruskoulun päättäneiden ja ylioppilaiden välitön sijoittuminen jatko-opintoihin Valmistumisvuosi

Lisätiedot

15-vuotiaiden osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - OECD

15-vuotiaiden osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - OECD KOULUTUS 15-vuotiaiden osaaminen lukemisessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - OECD Lähde: OECD, PISA 2015 15-vuotiaiden osaamisen kehitys kirjallisuudessa, matematiikassa ja luonnontieteissä - Suomi

Lisätiedot

AIKUISKOULUTUS JA JATKUVA OPPIMINEN

AIKUISKOULUTUS JA JATKUVA OPPIMINEN AIKUISKOULUTUS JA JATKUVA OPPIMINEN Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus 2007 Koulutustyyppi Osallistumistapauksia (brutto) Naisia % Opetustunteja Ammatillinen lisäkoulutus, ei oppisopimus

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2014

Koulutukseen hakeutuminen 2014 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2014 Uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin yhä vaikeaa Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan uusia ylioppilaita oli vuonna 2014 noin 32 100. Heistä

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2013

Koulutukseen hakeutuminen 2013 Koulutus 2015 Koulutukseen hakeutuminen 2013 Joka kymmenes korkeakoulujen uusi opiskelija suorittanut aiemmin korkeakoulututkinnon Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan lähes 12 prosenttia alemman

Lisätiedot

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui Koulutus 2013 Opintojen kulku 2011 Tutkinnon suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen mukaan yliopistokoulutuksen suoritti viidessä ja puolessa vuodessa 49 prosenttia, ylemmän korkeakoulututkinnon 21 ja

Lisätiedot

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Oulun lääni. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Oulun lääni 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Oulun lääni 187 1 Toimintaympäristö: kaksi erilaista maakuntaa 19 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2015 Opintojen kulku 2013 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2013 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2016

Koulutukseen hakeutuminen 2016 Koulutus 2017 Koulutukseen hakeutuminen 2016 Vain kolmannes uusista ylioppilaista sijoittui välittömästi jatko-opintoihin, peruskoulun päättäneistä opintoja jatkoivat lähes kaikki Tilastokeskuksen koulutustilastojen

Lisätiedot

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta)

Läpäisyaste 2014 (%) Opiskeluaika (vuotta) Koulutus 2016 Opintojen kulku 2014 Tutkinnon suorittaminen nopeutui kaikissa koulutussektoreissa Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2014 tietojen mukaan 81 prosenttia lukiolaisista ja 66 prosenttia

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2013 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,27 miljoonaa Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä

Lisätiedot

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui

Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Koulutus 2014 Opintojen kulku 2012 Ammattikorkeakoulukoulutuksen suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen vuoden 2012 tietojen mukaan lukiolaisista 80 prosenttia suoritti tutkinnon enintään

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2018

KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2018 KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2018 LUONNOS POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS- JA SIVISTYSSTRATEGIAA TAUSTOITTAVAKSI TILASTO-OSIOKSI 2.11.2018 Arosara Tuukka POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALITTO 0 Tilastokatsauksen

Lisätiedot

Puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät 19.2.2010 1

Puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät 19.2.2010 1 Puheenjohtaja Jarkko Wuorinen, Suomen Yrittäjät 19.2.2010 1 Yrittäjäksi ryhtymisen puolesta puhuvat seikat Voi olla oman itsensä pomo Voi itse määritellä työtehtävänsä Voi periaatteessa valita työaikansa

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2015

Koulutukseen hakeutuminen 2015 Koulutus 2016 Koulutukseen hakeutuminen 2015 Uusista ylioppilaista lähes 70 prosenttia jäi koulutuksen ulkopuolelle Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2015 uusista ylioppilaista 32 prosenttia

Lisätiedot

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut

Opintojen kulku Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Koulutus 2011 Opintojen kulku 2009 Ammatillisen koulutuksen läpäisy parantunut Tilastokeskuksen mukaan nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen suoritti kolmen ja puolen vuoden aikana 63 prosenttia.

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2011

Koulutukseen hakeutuminen 2011 Koulutus 2012 Koulutukseen hakeutuminen 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin vaikeutui yhä 2011 Peruskoulun 9. luokan päättäneiden sekä uusien

Lisätiedot

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui

Opintojen kulku Tutkinnon suorittaminen nopeutui Koulutus 2017 Opintojen kulku 2015 Tutkinnon suorittaminen nopeutui Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan yliopistokoulutuksen suorittaminen nopeutui. Kaikkiaan viidessä ja puolessa vuodessa yliopistokoulutuksen

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2017

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2017 Koulutus 2019 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2017 Vastavalmistuneiden työllisyys parani Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät 4 prosenttiyksikköä paremmin vuonna

Lisätiedot

Lappi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Lappi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Lappi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Lappi 225 1 Toimintaympäristö: Lappi Suomen suurin maakunta 228 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja aikuisena

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Koulutus 2017 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2016 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen tunnit vähenivät, mutta osallistujamäärä jatkoi kasvuaan vuonna 2016 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2017

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2017 Koulutus 2018 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2017 Oppilaitosten tutkintoon johtamaton aikuiskoulutus väheni vuonna 2017 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan oppilaitosten tutkintoon johtamattoman koulutuksen

Lisätiedot

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola,

Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, Kasvatus ja koulutus Peruspalvelujen tila 2018 Neuvotteleva virkamies Timo Ertola, 15.3.2018 90% 80% 70% Varhaiskasvatukseen osallistuminen kasvussa Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa ja yksityisen hoidon

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2017

Koulutukseen hakeutuminen 2017 Koulutus 2018 Koulutukseen hakeutuminen 2017 Uusista ylioppilaista vain 28 prosenttia jatkoi opintoja samana vuonna Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vuoden 2017 uusista ylioppilaista 72 prosenttia

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2014 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,27 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2009

Koulutukseen hakeutuminen 2009 Koulutus 2010 Koulutukseen hakeutuminen 2009 Sekä peruskoulun 9. luokan päättäneiden että uusien ylioppilaiden välitön pääsy jatko-opintoihin oli vuonna 2009 edellisvuotta vaikeampaa Peruskoulun 9. luokan

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2019

KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2019 KOULUTUKSEN TILASTOINDIKAATTORIT 2019 LUONNOS POHJOIS-KARJALAN KOULUTUS- JA SIVISTYSSTRATEGIAA TAUSTOITTAVAKSI TILASTO-OSIOKSI 30.1.2019 Arosara Tuukka POHJOIS-KARJALAN MAAKUNTALITTO 0 Tilastokatsauksen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Uusien opiskelijoiden aikaisempi koulutus ja päällekkäishaku Vajaa puolet ammatillisen koulutuksen uusista opiskelijoista suoraan peruskoulusta Toisen asteen

Lisätiedot

Koulutukseen hakeutuminen 2012

Koulutukseen hakeutuminen 2012 Koulutus 2014 Koulutukseen hakeutuminen 2012 Peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden välitön hakeutuminen Välitön pääsy jatko-opintoihin helpottui peruskoulun päättäneillä mutta vaikeutui uusilla

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Koulutus 2016 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2015 Avoimen ammattikorkeakouluopetuksen suosio jatkoi kasvuaan vuonna 2015 Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan avoimen ammattikorkeakouluopetuksen antaminen

Lisätiedot

Etelä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Etelä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Etelä-Suomi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Etelä-Suomi 11 1 Toimintaympäristö: iso Uusimaa ja viisi pienempää maakuntaa 14 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen

Lisätiedot

Ulkomaalaistaustaisuus vaikutti erityisesti toisen asteen läpäisyyn

Ulkomaalaistaustaisuus vaikutti erityisesti toisen asteen läpäisyyn Koulutus 2018 Opintojen kulku 2016 Ulkomaalaistaustaisuus vaikutti erityisesti toisen asteen läpäisyyn Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan suomalaistaustaiset opiskelijat läpäisevät lukiokoulutuksen

Lisätiedot

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä

Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Koulutus 2010 Opintojen kulku 2008 Yliopistotutkintojen läpäisy parani yli 10 prosenttiyksikköä Tilastokeskuksen mukaan yliopistotutkinnon läpäisi viidessä ja puolessa vuodessa 44 prosenttia, kun viime

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Koulutus 2011 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2010 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2010 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä 1,23 miljoonaa Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,23 miljoonaa

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä

Korkeakoulujen KOTA-seminaari, Jyväskylä Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen, Jyväskylä Anna Loukkola Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2014: Tutkintoon johtavan

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2012

Koulutuksen keskeyttäminen 2012 Koulutus 2014 Koulutuksen keskeyttäminen 2012 Koulutuksen keskeyttäminen väheni Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2010 Koulutus 211 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 21 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä yhä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa

Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa Nuorten tilanne ja nuorisotakuu Pohjois-Savossa - nuorten määrä - koulutus ja opiskelu - työttömyys, työnhaku ja työvoimapalvelut - työpajat ja etsivä nuorisotyö Tietoja vuositasolla Pohjois-Savon ELY-keskus

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013

Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Koulutus 2015 Opiskelijoiden työssäkäynti 2013 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Koulutus 2012 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2010 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2010 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Koulutus 2015 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2013 Vastavalmistuneiden työllistyminen jatkoi heikkenemistään Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys huonontui myös vuonna 2013. Lukuun

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Koulutus 2013 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2012 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2012 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Koulutus 2016 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2014 Vastavalmistuneet työllistyivät edellistä taantumaa heikommin Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2009

Väestön koulutusrakenne 2009 Koulutus 2010 Väestön koulutusrakenne 2009 Kuntien koulutustasoissa edelleen huomattavia eroja 2009 Vuoden 2009 loppuun mennessä 2 955 000 henkeä oli suorittanut peruskoulun jälkeen tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Koulutus 2014 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2013 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2013 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Koulutus 2017 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2015 Vastavalmistuneiden työllistyminen heikkeni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneiden työllisyys jatkoi heikkenemistään

Lisätiedot

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus

Itä-Suomi. 25 64-vuotiaat maakunnittain 9,0 % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3,0 % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Lähde: Tilastokeskus Itä-Suomi 25 64-vuotiaat maakunnittain 9, % 27,5 % 4,8 % 8,9 % 3, % 4,7 % 1,3 % 2,9 % Sisältö Itä-Suomi 69 1 Toimintaympäristö 72 2 Aikuiskoulutukseen osallistuminen ja aikuisena opiskelu 8 Taulukot, kuvat

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2009 Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijamäärä ennallaan Tutkintotavoitteisen koulutuksen opiskelijoiden kokonaismäärä oli 1,25 miljoonaa vuonna

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Koulutus 2015 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2014 Tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa annettiin opetusta 6 miljoonaa tuntia 2014 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan oppilaitosten

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Koulutus 2012 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2011 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,2 miljoonaa osallistujaa vuonna 2011 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2014

Opiskelijoiden työssäkäynti 2014 Koulutus 206 Opiskelijoiden työssäkäynti 204 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni edelleen Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaa kaksi prosenttiyksikköä

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016 Koulutus 2018 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2016 Vastavalmistuneet työllistyivät edellisvuotta paremmin Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät paremmin vuonna 2016

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2016

Opiskelijoiden työssäkäynti 2016 Koulutus 218 Opiskelijoiden työssäkäynti 216 Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi prosenttiyksikön vuonna 216 edellisestä

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2017

Opiskelijoiden työssäkäynti 2017 Koulutus 2019 Opiskelijoiden työssäkäynti 2017 Työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus kasvoi 2,5 prosenttiyksikköä vuonna

Lisätiedot

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari

Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut. Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari Tilastokeskuksen opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Anna Loukkola Korkeakoulujen KOTA seminaari 23.8.2017 Koulutustilastojen tarvitsemat tiedot korkeakouluilta Syksy 2016 Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2009

Koulutuksen keskeyttäminen 2009 Koulutus 2011 Koulutuksen keskeyttäminen 2009 Koulutuksen keskeyttäminen väheni Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011 Koulutus 2013 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2011 Suurin osa vastavalmistuneista työllistyi edellisvuotta paremmin vuonna 2011 Tilastokeskuksen mukaan suurin osa vastavalmistuneista työllistyi paremmin

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2011

Väestön koulutusrakenne 2011 Koulutus 2012 Väestön koulutusrakenne 2011 35 44-vuotiaat olivat parhaiten koulutettuja vuonna 2011 Vuoden 2011 loppuun mennessä 3 056 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa,

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011 OPETUSHALLITUS 1.3.2011 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2011 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus Yliopistokoulutus 2. YHTEISHAKU Aloituspaikat

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2010

Koulutuksen keskeyttäminen 2010 Koulutus 2012 Koulutuksen keskeyttäminen 2010 Keskeyttäminen lisääntyi ammatillisessa koulutuksessa Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,5 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2010

Väestön koulutusrakenne 2010 Koulutus 2011 Väestön koulutusrakenne 2010 Tutkinnon suorittaneen väestön määrä moninkertaistunut 40 vuodessa Vuoden 2010 loppuun mennessä 3 005 000 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus

Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Toisen asteen koulutuksen läpäisemistä ja keskeyttämistä koskeva tutkimus Simo Aho Tavoitteet 1) Kuinka yleistä (eri koulutusaloilla) on toisen asteen tutkintoon tähtäävien opintojen keskeyttäminen? Kuinka

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008 Koulutus 2010 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2008 Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta aiemmin Vastavalmistuneet työllistyivät lähes yhtä hyvin vuonna 2008 kuin vuotta

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2015

Opiskelijoiden työssäkäynti 2015 Koulutus 2017 Opiskelijoiden työssäkäynti 2015 Joka toinen opiskelija kävi opintojen ohella työssä Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden osuus väheni vajaan prosenttiyksikön

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Koulutus 2011 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009 Vastavalmistuneiden työllisyys heikkeni vuonna 2009. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli 68 prosenttia,

Lisätiedot

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012

Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 2012 Koulutus 01 Oppilaitosten opiskelijat ja tutkinnot 01 Suomessa oli 1, miljoonaa opiskelijaa vuonna 01 Tilastokeskuksen koulutustilastojen tietojen mukaan Suomessa oli 1, miljoonaa koululaista ja opiskelijaa

Lisätiedot

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009

Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Koulutus 2010 Oppilaitosten aikuiskoulutus 2009 Oppilaitosten tutkintoon johtamattomassa aikuiskoulutuksessa 2,3 miljoonaa osallistujaa vuonna 2009 Tilastokeskuksen oppilaitoksilta keräämien tietojen mukaan

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012

Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Koulutus 2014 Opiskelijoiden työssäkäynti 2012 Työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni Tilastokeskuksen koulutustilastojen mukaan työssäkäyvien opiskelijoiden määrä väheni 3 prosenttiyksikköä vuonna

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008

Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Koulutus 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti 2008 Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin Opiskelijoiden työssäkäynti oli vuonna 2008 yleisempää kuin vuotta aiemmin. Opiskelijoista

Lisätiedot

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu)

OPETUSHALLITUS WERA web-raportointipalvelu. WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) OPETUSHALLITUS 8.3.2010 WERA web-raportointipalvelu WERAn TILASTOJEN VALMISTUMISAJAT VUONNA 2010 JA VUO- DEN 2011 ALUSSA (tammi- ja helmikuu) 1. ALOITUSPAIKAT, ammatillinen koulutus ja ammattikorkeakoulutus

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010

Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Koulutus 2012 Opiskelijoiden työssäkäynti 2010 Opiskelijoiden työssäkäynti yleisempää vuonna 2010 kuin vuotta aiemmin Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna

Lisätiedot

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa lukemaan vuoden 2016 ensimmäistä uutiskirjettä!

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa lukemaan vuoden 2016 ensimmäistä uutiskirjettä! 1.2.2016 Vipusen uutiskirje Tässä numerossa 1 Vipusen uutiskirje 2 Esittelyssä Koulutuksen yhteiset tilastot 4 Raportit 6 Katsaus tulevaan 6 Tärkeitä päivämääriä Huoltokatkot Tapahtumat Tervetuloa lukemaan

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 5.8. 2008 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2008 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012

Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012 Koulutus 2014 Sijoittuminen koulutuksen jälkeen 2012 Vastavalmistuneiden työllistyminen vaikeutui hieman Tilastokeskuksen mukaan vastavalmistuneet työllistyivät vuonna 2012 hieman huonommin kuin edellisvuonna.

Lisätiedot

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä

Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tiedotusvälineille 3.8.2017 Aineistoa vapaasti käytettäväksi Opetushallituksen arvioita syksyn 2017 koulutuksen aloittavien ja opiskelijoiden määristä sekä oppilaitosten lukumääristä Tässä tilastokoosteessa

Lisätiedot

Työelämä. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI

Työelämä. Konsultit 2HPO 17.4.2013 2HPO.FI Työelämä Konsultit 2HPO 1 55-64 -vuotiaiden työllisyysaste EU:ssa 60 % 50 40 30 20 10 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 EU-15 Suomi EU-27 Lähde:

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2009

Opiskelijoiden työssäkäynti 2009 Koulutus 2011 Opiskelijoiden työssäkäynti 2009 Opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009 Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti väheni hieman vuonna 2009 edellisestä vuodesta.

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2011

Koulutuksen keskeyttäminen 2011 Koulutus 2013 Koulutuksen keskeyttäminen 2011 Keskeyttäminen lisääntyi korkeakoulukoulutuksessa Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,7 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2008

Koulutuksen keskeyttäminen 2008 Koulutus 2010 Koulutuksen keskeyttäminen 2008 Keskeyttäminen lisääntyi muussa paitsi ammatillisessa koulutuksessa Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 6 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut

Lisätiedot

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen

Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma. Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Koulutuksellisen tasa-arvon toimenpideohjelma Neuvotteleva virkamies Ville Heinonen Taustaa Hallitusohjelma: Sukupuolten välisiä eroja osaamistuloksissa, koulutukseen osallistumisessa ja koulutuksen suorittamisessa

Lisätiedot

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on

TAUSTATIEDOT. Tilastoissa on TAUSTATIEDOT Tilastot taustatiedoista sisältävät väestön määrän ja väestön koulutusrakenteen, oppivelvollisten määrät sekä koulutuksen järjestäjien, oppilaitosten ja opetuspisteiden määrät ja luettelot

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 3.8.2011 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2011 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2017

Väestön koulutusrakenne 2017 Koulutus 2018 Väestön koulutusrakenne 2017 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja 2017 Vuoden 2017 loppuun mennessä 3 334 648 henkeä eli 72 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut tutkinnon

Lisätiedot

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011

Opiskelijoiden työssäkäynti 2011 Koulutus 013 Opiskelijoiden työssäkäynti 011 Yli puolet opiskelijoista kävi opintojen ohella töissä Tilastokeskuksen tietojen mukaan opiskelijoiden työssäkäynti oli yleisempää vuonna 011 kuin vuotta aiemmin.

Lisätiedot

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi

Tiedotusvälineille Aineistoa vapaasti käytettäväksi Tiedotusvälineille 9.8.2010 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2010 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje

Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus vastausohje Oppilaitosten tutkintoon johtamaton koulutus 2016 -vastausohje Sisällys Yleisiä ohjeita... 2 Tiedonantajat... 2 Tiedonkeruun toteutus. 2 Keskeiset käsitteet ja määritelmät... 3 Koulutus 3 Koulutuksien

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2016

Väestön koulutusrakenne 2016 Koulutus 2017 Väestön koulutusrakenne 2016 Uudellamaalla korkein koulutustaso 2016 Julkistusta korjattu 7.11.2017. Korjatut kaksi lukua on merkitty punaisella Vuoden 2016 loppuun mennessä 3 287 272 henkeä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ

OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Tiedotusvälineille 6.8.2009 Aineistoa vapaasti käytettäväksi OPETUSHALLITUKSEN ARVIOITA SYKSYN 2009 KOULUTUKSEN ALOITTAVIEN JA OPISKELIJOIDEN MÄÄRISTÄ SEKÄ OPPILAITOSTEN LUKUMÄÄRISTÄ Ohessa on tietoja

Lisätiedot

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi!

Vipusen uutiskirje. Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi! 3.11.2015 Vipusen uutiskirje Tässä numerossa 1 Vipusen uutiskirje 2 Esittelyssä Sosioekonominen asema 3 Raportit 4 Katsaus tulevaan 4 Tärkeitä päivämääriä Huoltokatkot Tervetuloa Vipusen uutiskirjeen lukijaksi!

Lisätiedot

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP!

Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Ei PAIKOILLANNE vaan VALMIIT, HEP! Anita Lehikoinen Koulutukseen siirtymistä ja tutkinnon suorittamisen nopeuttamista pohtivan työryhmän puheenjohtaja Nopeuttamisryhmän n toimeksianto Työryhmä ja ohjausryhmä

Lisätiedot

Koulutuksen keskeyttäminen 2014

Koulutuksen keskeyttäminen 2014 Koulutus 2016 Koulutuksen keskeyttäminen 2014 Koulutuksen keskeyttäminen väheni Tutkintoon johtavan koulutuksen opiskelijoista 5,4 prosenttia keskeytti opinnot eikä jatkanut missään tutkintoon johtavassa

Lisätiedot

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus

Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Hukassa! Mistä olemme tulossa ja mihin menossa? Pekka Myrskylä, kehittämispäällikkö (eläkkeellä), Tilastokeskus Kaikki esityksen tiedot perustuvat työssäkäyntitilaston aikasarjatiedostoon. Se kuvaa kaikkien

Lisätiedot

Korkeakoulujen KOTA-seminaari

Korkeakoulujen KOTA-seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Korkeakoulujen Vesa Hämäläinen Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus

OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI Tilaisuuden avaus OPPILAAN- JA OPINTO-OHJAUKSEN KANSALLINEN FOORUMI 19.- 20.4.2012 Helsinki, Hilton Strand Tilaisuuden avaus Aulis Pitkälä Pääjohtaja Oppilaan- ja opinto-ohjaus elinikäisen oppimisen tukena Oppilaan- ja

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2012

Väestön koulutusrakenne 2012 Koulutus 2013 Väestön rakenne 2012 Viime vuonna 35 39-vuotiaat koulutetuimpia Vuoden 2012 loppuun mennessä 3 107 062 henkeä oli perusasteen jälkeen suorittanut tutkinnon lukiokoulutuksessa, ammatillisessa

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2015

Väestön koulutusrakenne 2015 Koulutus 2016 Väestön koulutusrakenne 2015 40 44vuotiaat korkeimmin koulutettuja vuonna 2015 Vuoden 2015 loppuun mennessä 3 245 724 henkeä eli 71 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot

KOTA-AMKOTA -seminaari

KOTA-AMKOTA -seminaari Tilastokeskuksen tiedonkeruut korkeakouluilta Opiskelija- ja tutkintotiedonkeruut Vesa Hämäläinen 24.9.2010 Oppilaitostilastojen tiedonkeruut korkeakouluilta Tutkintoon johtavan koulutuksen yliopisto-opiskelijat

Lisätiedot

Väestön koulutusrakenne 2014

Väestön koulutusrakenne 2014 Koulutus 2015 Väestön koulutusrakenne 2014 Kuntien koulutustasoissa huomattavia eroja 2014 Vuoden 2014 loppuun mennessä 3 213 533 henkeä eli 70 prosenttia 15 vuotta täyttäneestä väestöstä oli suorittanut

Lisätiedot