Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Kokoustiedot Aika Keskiviikko, klo Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka Lahti Jari Airas Sanna Järvinen Sami Leppänen Heikki Marttinen Anu Marttinen Timo Pietiläinen Maija Puntanen Pia Rahikainen Marja-Leena Ruhanen Seija-Liisa Ruotsalainen Raimo Ruottinen Outi Suovalkama Kirsi Tikkanen Petri Tullinen Hannu Vihermäki Eeva puheenjohtaja, Mikkeli varapuheenjohtaja, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Hirvensalmi jäsen, Hirvensalmi jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Mikkeli jäsen, Suomenniemi jäsen, Suomenniemi jäsen, Mikkeli jäsen, Ristiina jäsen, Mikkeli jäsen, Ristiina Muut saapuvilla olleet Mikander Kimmo Seppälä Arto Taavitsainen Satu Ruhanen Seppo Puukko Kalevi Siekkinen Virpi Olkkonen Kirsi Muukkonen Matti Kauppi Marja Talo Timo Helminen Niina Kaukonen Niina Gärdström Hans Mutanen Minna Will-Orava Johanna Pitkänen Paavo kaupunginjohtaja, Mikkeli kh:n puheenjohtaja, Mikkeli kh:n edustaja, Mikkeli kunnanjohtaja, Hirvensalmi kh:n pj, Hirvensalmi kunnanjohtaja, Ristiina kh:n pj, Ristiina kunnanjohtaja, Suomenniemi kh:n pj, Suomenniemi vt. palvelutuotantojohtaja tulosalueen esimies, psykososiaaliset palvelut tulosalueen esimies, vanhusten palvelut johtava ylilääkäri, terveyspalvelut tulosalueen esimies, terveyspalvelut tulosalueen esimies, perhepalvelut vs. hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä

2 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 2 Käsiteltävät asiat 1 / 57 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 58 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 59 Mikkelin palvelutuotantoyksikön esimiehen sijaisen määrääminen, kesä / 60 Liite 1 Mikkelin palvelutuotantoyksikön organisaatio 5 / 61 Liite 2-3 Toimenpideohjelman valmistelu palvelusetelijärjestelmän laajentamiseksi 6 / 62 Sosiaali- ja terveystoimen talouden seuranta / 63 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset 8 / 64 Liite 4 Ilmoitusasiat

3 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 1 Sivu 3 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 2 Sivu 4 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Kirsi Suovalkama ja Outi Ruottinen.

5 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 3 Sivu 5 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 199 / 2012 Mikkelin palvelutuotantoyksikön esimiehen sijaisen määrääminen, kesä 2012 Toimintasäännön kohdan 2.1 mukaan Mikkelin sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää palvelutuotantoyksikön esimiehen sijaisesta. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta on päättänyt, että palvelutuotantojohtajan sijaisena vuonna 2012 toimii ensisijaisesti perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava, toissijaisesti psykososiaalisten palveluiden johtaja Niina Helminen sekä seuraavaksi vanhusten palveluiden johtaja Niina Kaukonen. Kesälomien päällekkäisyyksien vuoksi tarvitaan vielä yksi sijainen kesän ajaksi. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta päättää, että ensisijaisesti palvelutuotantojohtajan sijaisena toimii vs. hallintopäällikkö Paavo Pitkänen ja muut tulosalueiden johtajat aikaisemmin päätetyn mukaisesti sekä kesällä 2012 ajalla palvelutuotantojohtajan sijaisena toimii Tapio Anttonen ja ajalla Minna Mutanen..

6 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 6 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 011 / 2012 Mikkelin palvelutuotantoyksikön organisaatio Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio on vuodesta 2006 lukien perustunut elämänkaarimalliin, jossa palvelut ovat jaettu palvelukokonaisuuksiin sisältäen tulosalueina perhepalvelut, psykososiaaliset palvelut (ent. aikuisten palvelut), terveyspalvelut sekä vanhusten palvelut. Elämänkaarimalli on tarkoittanut sitä, että tulosalueiden palvelut on jaoteltu siten, että kuntalaiset saisivat tietyissä elämäntilanteissa palvelunsa yhden tulosalueen tuottamina. Elämänkaarimallissa mm. terveydenhoitoon ja sosiaalityöhön liittyvät palvelut ovat jakaantuneet useammalle tulosalueelle. Terveysneuvonta (lastenneuvolatoiminta, koulu- ja opiskeluterveydenhoito) on kuulunut perhepalveluihin ja mm. osa mielenterveyspalveluja (kuntoutustyöryhmä ja v saakka mielenterveysvastaanotto) on kuulunut psykososiaalisiin palveluihin. Vanhusten palveluihin on kuulunut terveyskeskussairaalan osastohoito. Elämänkaarimalli on kehittänyt palveluprosesseja asiakkaan näkökulmasta joustavammiksi, mutta samalla tuonut haasteita tulosalueet ylittävien palveluprosessien johtamiselle ja kehittämiselle. Tämä on näkynyt erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta, joiden toiminnallinen vastuu on ollut jaettuna kahdelle tulosalueelle. Kaupunginvaltuusto on päättänyt , että päivähoito siirtyy lukien sivistystoimen alaisuuteen. Sosiaali- ja terveystoimessa päivähoito on muodostanut merkittävän osan perhepalvelujen tulosalueesta. Päivähoito muodostaa 66 % (21,3 M ) perhepalvelujen nettotoimintamenoista ja henkilöstöstä n. 79,2 %. Päivähoidon siirtymisen myötä perhepalvelujen tulosalueelle jäisi ainoastaan lastensuojelu, terveysneuvonta ja lapsiperheiden tukiyksikkö, jolloin organisaatiorakenne tulee arvioida uudelleen. Elämänkaarimallin toteuttaminen perhepalveluissa on tarkoittanut sitä, että koko palveluketjua ja varhaisen tuen toimintamallia on voitu kehittää neuvolan, varhaiskasvatuksen ja lastensuojelun tiiviissä yhteistyössä. Päivähoidon siirtoa suunniteltaessa on käyty keskustelua siitä, tulisiko siirron yhteydessä arvioida uudelleen koko lapsiperheisiin kohdistuvien palvelujen sijoittuminen kaupungin organisaatioon elämänkaarimallin mukaisesti. Vaihtoehtoina on esitetty, että 1. Ainoastaan päivähoito siirtyy sivistystoimeen 2. Sivistystoimeen siirtyy koko perhepalvelujen tulosalue 3. Sivistystoimeen siirtyy perhepalvelut ilman terveysneuvontaa 4. Sivistystoimeen siirtyy osa perhepalveluista (lasten kehityksen tukiyksikkö)

7 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 7 Eri vaihtoehtojen vaikutuksista on tehty ennakkoarviointi. Pelkästään päivähoidon siirtyessä sivistykseen elämänkaarimalli pirstoutuu ja palveluprosessien ja varhaisen tuen toimivuus tulee varmistaa. Yhteistyörakenteesta voidaan tehdä kuitenkin toimiva. Koko perhepalvelujen tulosalueen siirtäminen sivistykseen ei ole katsottu järkeväksi, koska on katsottu, että terveysneuvonnalla tulee säilyttää kiinteät yhteydet terveyspalveluihin ja sitä kautta se on järkevämpää säilyä sosiaali- ja terveystoimen alaisuudessa. Mikäli perhepalvelujen kokonaisuus ilman terveysneuvontaa siirrettäisiin sivistykseen, säilytettäisiin edelleen selkeä lapsiperheisiin kohdistuva palvelurakenne yhtenäisenä ja se laajenisi koskemaan myös perusopetuksen aluetta. Tehdyissä selvityksissä ja käydyissä neuvotteluissa sekä sivistystoimi että perhepalvelut suosittelevat tätä ratkaisua, koska varhaisen tuen toimintaprosesseihin ei tule katkoksia ja palveluja voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti. Ratkaisu tuottaa kuitenkin ongelmia seudullisen sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan osalta. Lastensuojelu ja siihen liittyvät palvelut kuuluvat sosiaali- ja terveystoimen yhteistoiminnan piiriin ja tällöin Mikkelin kaupungin osalta sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta vastaisivat sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta sekä sivistyslautakunta. Tällöin myös sivistyslautakunnan vastuulle kuuluisi lastensuojelupalvelujen tuottaminen vuonna 2013 Hirvensalmen kunnalle sekä mahdollisesti Puumalan kunnalle. Muut sosiaali- ja terveyspalvelut tuottaisi sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotantoyksikkö. Koko seudullisen sosiaali- ja terveystoimen ohjaus muuttuisi nykymallilla monimutkaisemmaksi, eikä seutusoten palvelutuotantoyksikköjen toiminta olisi yhteneväistä.. Mikäli päivähoidon siirron yhteydessä sosiaali- ja terveystoimesta siirrettäisiin perhepalveluista lasten ja nuorten tukiyksikkö, niin voitaisiin vahvistaa sivistystoimen tukipalveluja, mutta samalla rikottaisiin jo toimivia yhteistyörakenteita. Tätä ei ole katsottu järkeväksi. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiorakenne 2013 on rakennettu lähtökohdista, joissa toiminta koostuu jatkossa kolmesta tulosalueesta: sosiaalipalvelujen tulosalueesta, terveyspalveluista sekä vanhusten palveluista. Sosiaalipalvelujen tulosalueeseen yhdistetään sosiaali- ja terveystoimeen jäävät osat perhepalveluista ilman terveysneuvontaa sekä nykyinen psykososiaalisten palvelujen tulosalue. Sosiaalipalvelujen tulosalueen sisällä lapsiperheiden palvelut ja psykososiaaliset palvelut muodostaisivat omat erilliset tulosyksikköryhmänsä. Terveysneuvonta siirtyisi terveyspalvelujen alaisuuteen. Organisaatiomuutoksen yhteydessä on arvioitu myös laajemmin sosiaali- ja terveystoimen organisaatiota ja sen tämänhetkistä

8 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 8 toimivuutta. Osana organisaation kehittämistä esille on tullut erityisesti mielenterveys- ja päihdepalvelujen organisointi tulevaisuudessa. Nykyorganisaatiossa mielenterveyspalvelujen osalta psykososiaalisella tulosalueella on ollut vastuu pitkäaikaiskuntoutuksesta ja päivätoiminnasta sekä sosiaalityön palveluista. Terveyspalvelut ovat vastanneet akuutista mielenterveyspalveluista ja vanhusten palvelut kotihoitoon liittyvistä palveluista. Kokonaisvastuu palvelujen kehittämisestä on kuitenkin puuttunut. Samoin päihdepalvelujen osalta toimintavastuu on ollut psykososiaalisilla palveluilla, terveyspalveluilla sekä vanhusten palveluilla. Mielenterveys- ja päihdepalvelujen osalta tavoite onkin, että jatkossa mielenterveys- ja päihdepalvelut muodostaisivat omat toiminnallisen kokonaisuuden, joka voisi sijoittua terveyspalvelujen alaisuuteen. Muutos vaatii kuitenkin tarkempaa suunnittelua eikä ole toteutettavissa vielä vuoden 2013 alusta lukien. Tavoitteena on, että uusi toimintamalli voisi olla käytössä vuoden 2014 alusta lukien. Mielenterveys- ja päihdepalvelut sijoittuvat edelleen vuoden 2013 osalta nykyisiin tulosalueisiinsa. Ainoastaan mielenterveyspalvelujen kuntoutustyöryhmän osalta on suunniteltu sen siirtymistä psykososiaalisista palveluista mielenterveysvastaanoton yhteyteen terveyspalveluihin. Vuoden 2013 osalta on suunniteltu myös tarkennuksia terveyskeskussairaalan osastohoidon organisoimiseen. Vuosien aikana terveyskeskuksen osastohoidon painopiste on siirtynyt lähes kokonaisuudessaan lyhytaikaiseen akuuttityyppiseen hoitoon ja pitkäaikainen hoito järjestetään tehostetun palveluasumisen palvelujen kautta. Tämän vuoksi on suunniteltu, että akuutti laitoshoito siirtyisi terveyspalvelujen alaisuuteen. Tulosyksikkötason muutoksista päätetään tarkemmin sosiaali- ja terveystoimen talousarvion ja käyttösuunnitelman hyväksymisen yhteydessä. Sosiaali- ja terveystoimen tulosalueiden vähentyessä yhdellä poistuu myös yksi tulosalueen esimiehen tehtävä. Henkilöstöjärjestelyt käydään läpi normaalin yt-menettelyn kautta ja arvioidaan samalla myös päivähoidon johtamiseen liittyvät järjestelyt yhteistyössä sivistystoimen kanssa. Oheisena lapsiperheiden tukiyksikön siirron ennakkoarviointimatriisi sekä tulosalueiden henkilöstömäärät. Sosiaali- ja terveystoimen organisaatiomalli Liite 1 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Palvelutuotantolautakunta päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että lukien perhepalvelujen ja psykososiaalisten palvelujen tulosalueet yhdistetään sosiaalipalvelujen tulosalueeksi. Samalla

9 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 4 Sivu 9 terveysneuvonta siirtyy terveyspalveluihin. Muilta osin sosiaali- ja terveystoimen tulosaluerakenne säilyy entisellään. Päivähoidon siirtymisen yhteydessä sosiaali- ja terveystoimesta ei siirretä muita palveluja sivistystoimeen. Lasten ja nuorten palveluja tulee kehittää kuitenkin kokonaisuutena koko kaupungin tasolla tulevaisuudessa.

10 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 10 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta / 409 / 2012 Toimenpideohjelman valmistelu palvelusetelijärjestelmän laajentamiseksi Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Valmistelijat: kehittämispäällikkö Maikki Kiviluoto, puh , ja projektipäällikkö Noora Juvonen, Miset Oy, puh Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortissa vuodelle 2012 tavoitteeksi on asetettu Yhteistoiminta-alueella tehdään vuoden 2012 aikana yhteinen toimenpideohjelma palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta. Toimenpideohjelmassa määritellään yhtenäiset käytännöt yhteistoiminta-alueelle. Työnjako Misetin ja yhteistoiminta-alueen välillä määritellään ottaen huomioon vuonna 2011 tehdyn arviointitutkimuksen tulokset. Järjestäjähallinnon vuosikellossa toimenpideohjelman hyväksyminen on ajoitettu siten, että ohjelma hyväksyttäisiin lautakunnassa toukokuun kokouksessa. Palvelusetelin käyttöönoton valmistelu käynnistyi v Paperisia palveluseteleitä myönnettiin pienimuotoisesti alkaen v Sähköistä palveluseteli järjestelmää on kehitetty hankkeena v Hankkeesta on laadittu arviointiraportti Palvelusetelin vaikuttavuus kuntasektorissa. Laadittavassa toimenpideohjelmassa tulee huomioida arviointitutkimuksen tulokset. Eri palveluihin myönnettävien palveluseteleiden arvoja on määritelty Mikkelin kaupunginhallituksen päätöksessä Asiakasmaksut ja rahalliset etuudet (Kh ). Mikkelin seudun vanhuspalvelujen käsikirjassa (Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta ) on määritelty palvelusetelin käytön yleiset kriteerit sekä palvelusetelin myöntämisen kriteerit eri palveluissa, joihin palveluseteleitä voidaan myöntää. Sosiaali- ja terveysjohtaja on nimennyt ( ) seudullisen palvelusetelitiimin, jossa on edustus jokaisesta palvelutuotantoyksiköstä sekä Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö Miset Oy:stä. Tiimi on toistaiseksi käsitellyt varsin alustavaa luonnosta toimenpideohjelmaksi. Liitteenä oleva luonnos on tiimin työstettävänä jälleen Tiimikokouksessa esiin mahdollisesti tulevat näkökohdat tuodaan tiedoksi lautakuntaan. Toimenpideohjelman keskeiset tavoitteet 1. Palvelusetelikäytäntöjen yhtenäistäminen yhteistoiminta-alueella

11 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu Tehtävien ja vastuunjaon selkeyttäminen palvelusetelitoiminnassa 3. Palvelusetelijärjestelmän laajentaminen - nykyisten palveluseteleiden määrän lisääminen - palvelusetelijärjestelmän soveltaminen uusiin palveluihin 4. Resurssien varmistaminen palvelutuotantoyksiköiden vuoden 2013 talousarvioissa palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin Luonnos toimenpideohjelmaksi on liitteenä. Luonnos edellyttää vielä useiden tietojen täsmentämistä ja täydentämistä. Tavoitteena on, että toimenpideohjelma on hyväksyttävissä viivytyksettä, kun palvelutuotantolautakuntien kannanotot on saatu. Palvelusetelin vaikuttavuus kuntasektorissa Palvelusetelin toimenpideohjelma Liite 4-5 Ehdotus Sosiaali- ja terveysjohtaja: 1. Lautakunta käy keskustelun toimenpideohjelmaluonnoksen pohjalta ja antaa ohjeistusta jatkotyöskentelylle. 2. Lautakunta lähettää luonnoksen tiedoksi palvelutuotantolautakunnille ja pyytää niiden lausunnot luonnoksesta kesäkuun 2012 loppuun mennessä. Erityisesti pyydetään arvio siitä, miten palvelutuotantoyksikkö tulee ottamaan huomioon palvelusetelitoiminnan vuoden 2013 talousarviossa, ja kuinka paljon siihen arvioidaan varattavan resursseja. Päätös Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta: Hyväksyttiin. Lautakunta toivoo, että palveluseteliasiasta järjestetään tiedotustilaisuuksia kuntien valtuutetuille. Lautakunta suhtautuu myönteisesti palvelusetelijärjestelmän käyttöönoton laajentamiseen. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Valmistelija kehittämispäällikkö Maikki Kiviluoto Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen sekä Mikkelin Palvelutuotantoyksikön strategisissa linjauksissa lähdetään siitä, että palvelusetelijärjestelmän kautta voidaan lisätä alan yritysten toimintaedellytyksiä sekä lisätä asiakkaiden valinnanvapautta ja vaikutusmahdollisuuksia palvelujensa suhteen. Asiakaslähtöisyys ja yritysmyönteisyys ovat tärkeitä linjauksia, ja sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta katsoo, että palvelusetelijärjestelmän kautta voidaan näitä asioita edistää, minkä vuoksi järjestelmää tulee kehittää edelleen ja palveluseteleiden käyttöä hallitusti lisätä. Yhteistoiminta-alueella väestön yhdenvertaisuus suhteessa palvelujen

12 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 12 laatutasoon ja saatavuuteen on yhteistoimintasopimuksen keskeinen periaate. Myös palvelusetelillä tuotettavien palvelujen osalta tulee pyrkiä siihen, että yhdenvertaisuus toteutuu. Kun tiettyyn palveluun myönnetään palveluseteleitä, tulee se tehdä jokaisessa palvelutuotantoyksikössä yhtenäisin kriteerein. Jos palvelutuotantoyksikön oma palvelutuotanto on riittävää kattamaan väestön palvelujen tarpeen, on ymmärrettävää, että palveluseteleitä ei myönnetä. Pertunmaan palvelutuotantoyksikössä on melko pienimuotoisena käytössä erikoissairaanhoidon ja erityistyöntekijöiden palveluseteli. Seteli ei ole mukana sähköisessä maksuliikennejärjestelmässä. Setelillä korvataan tietyissä tilanteissa sairaanhoitopiirin palveluja. On perusteltua käydä keskustelua kyseisen setelin mahdollisesta soveltuvuudesta muissakin palvelutuotantoyksiköissä. Sairaanhoitopiiri tulee olla mukana näissä keskusteluissa. Erityisesti järjestäjälautakunta pyytää arviota siitä, miten palvelutuotantoyksikkö tulee ottamaan huomioon palvelusetelitoiminnan vuoden 2013 talousarviossa, ja kuinka paljon siihen arvioidaan varattavan resursseja. Kuluvan vuoden talousarviossa vanhuspalveluissa palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin (omaishoidon vapaa, tilapäinen kotihoito, säännöllinen kotihoito) on varattu euroa. Nykyisillä myöntämisperusteilla lisäresurssin tarve on arviolta euroa. Vuodelle 2013 arvioidaan palvelusetelillä tuotettaviin palveluihin tarvittavan resursseja vanhuspalveluissa seuraavasti: omaishoidon vapaapäiviin euroa, säännölliseen ja tilapäiseen kotihoitoon euroa. Tehostettuun palveluasumiseen on tavoitteena varata euroa (palveluseteli kymmenelle asiakkaalle vuoden alusta). Lapsiperheiden tilapäisen kotihoidon palveluseteliin arvioidaan tarvittavan euroa. Rintamaveteraaneille kotiin vietävien avopalvelujen palvelusetelillä tuotetaan palveluja Valtionkonttorin myöntämien resurssien puitteissa. Vammaisten henkilökohtaisen avun palveluseteli on suunnitteilla. Tavoitteena on, että mahdollinen palvelusetelikäytäntö korvaa osan perinteisellä tavalla tuotetusta avustajapalvelusta. Palvelusetelitoiminnan laajuudesta päätetään tarkemmin talousarvion vlamistelun yhteydessä. Palvelusetelin vaikuttavuus kuntasektorissa Palvelusetelin toimenpideohjelma Liite 2-3

13 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 5 Sivu 13 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Lautakunta antaa edellä olevan mukaisen lausunnon. Tuotantolautakunta katsoo, että palvelusetelien osalta tulisi pyrkiä mahdollisimman yhteneväisiin käytäntöihin seutusoten sisällä.

14 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 14 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 040 / 2012 Sosiaali- ja terveystoimen talouden seuranta Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta / 51 Valmistelija vs. hallintopäällikkö Paavo Pitkänen Mikkelin kaupungin yleiseen talouden seurantaan liittyen talouden ja toiminnan seurantaraportti on valmistunut. Ohessa arvio koko lautakunnan alaisesta toiminnasta. Seurantaan on liitetty myös kuntakohtaiset Maisema-taulut. Lautakunnalle asetettu toimintakatetavoite ylittyy noin 6 miljoonalla eurolla. Tulot ylittyvät noin 1 ME ja menot noin 6,5 ME. Suurin yksittäinen tekijä on erikoissairaanhoidon laskutuksen lisääntyminen. Sairaanhoitopiirin omien tilastojen mukaan Mikkelin kaupungin laskutus on kasvanut kolmen ensimmäisen kuukauden aikana 8,3 prosenttia (verrattuna vastaavaan aikaa viime vuonna). Aivan sen suuruisena ei ylitystä ole tässä arvioitu, vaan on vielä oltu varovaisia ja arvioitu noin 5,5 prosentin ylitys. Talousarvioon varattu määräraha on 52 ME ja arvioitu ylitys on 3 ME, mikäli loppuvuosi toteutuu alkuvuoden mukaisena. Omassa toiminnassa suurimmat ylitykset näyttäisivät olevan tulossa palkkausmäärärahoissa (tilapäinen työvoima) ja ostopalveluissa (vanhusten palvelut ja psykososiaaliset palvelut). Talouden tasapainottamiseksi on ryhdyttävä toimenpiteisiin talousarvio ja arvioitava toiminnan sisältöä kriittisesti. Selkeästi paineet kohdituvat henkilöstömenojen hillitsemiseen sekä palvcelujen osotojen karsimiseen. Henkilöstökulujen hillitsemiseksi vanhusten palvelujen keskitetty sijaivälitys on tuonut selkeää hyötyä. Seutusoten laajentumisesta huolimatta tilapäisen työvoiman määrärahat ovat pysyneet vuoden 2011 tasolla. Lisäksi vanhusten palvelujen osalta on tehty suunnitelma tehostetun palveluasumisen ostojen taspainottamiseksi. Toimenpiteitä tulee edelleen terävöittää. Talouden seurantaraportti 3/2012 Liite 1 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Tuotantolautakunta merkitsee tiedoksi talouden toteutumisen tilanteessa.

15 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 15 Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta: Palvelutuotantojohtaja muutti esityksensä kuulumaan seuraavasti: Lautakunnalle annetaan seuraavassa kokouksessa esitys tarkemmista talouden sopeuttamistoimista, joilla nyt arvioitu ylitys saataisiin mahdollisimman pieneksi. Muutettu ehdotus hyväksyttiin. Merkittiin, että Marja-Leena Rahikainen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kaupunginhallitus Kaupungin johtoryhmä käsitteli kaupunginhallituksen keskustelun pohjalta talouden tasapainottamistoimenpiteitä kokouksessa. Kaupunginhallitus edellytti talouden tasapainotustoimenpiteiden esittämistä vuodelle 2012 jo kaupunginvaltuuston kokouksessa Johtoryhmä päätti lähteä valmistelemaan talouden tasapainotusohjelmaa talousarvion 2013 yhteyteen sekä valmistella vuodelle 2012 konkreettisia nopeavaikutteisia talouden tasapainotustoimenpiteitä talousarvion 2012 toteuttamiseksi. Talouden tasapainottamisohjelman valmistelu Kaupunginjohtaja nimeää työryhmän, joka vastaa talouden tasapainotusohjelman valmistelusta kaupunginjohtajan ja kaupungin johtoryhmän ohjauksessa. Talousarvion 2013 yhteydessä yhdistymishallitukselle ja valtuustolle tuodaan seuraavalla valtuustokaudella toteutettava talouden tasapainotusohjelma hyväksyttäväksi siten, että siinä on toimialakohtaisesti yksilöidyt toimenpide-esitykset ja niiden euromääräiset vaikutukset talouden tasapainottamiseksi. Talouden tasapainotusohjelmassa esitetään myös toimenpiteitä, jotka eroavat nykyisen palvelustrategian linjauksista. Tasapainotusohjelma käsittää linjauksia seuraavista asioista: - taloudelliset tavoitteet käyttötaloudelle ja menokasvun hillitseminen - investointitason ja tulorahoitustason määrittely velkaantumisen hallitsemiseksi - tulopohjan vahvistamisen mahdollisuudet - keskeiset henkilöstölinjaukset ja henkilöstösuunnitelma - toiminnan kehittämistä koskevat linjaukset - toimialakohtaiset yksilöidyt toimenpiteet - käynnistettävät selvitykset toiminnan kehittämiseksi Vuoden 2012 tavoitteet ja toimenpiteet talouden tasapainottamiseksi Johtoryhmä linjasi, että talouden tasapainottamisen päätavoitteet vuodelle 2012 ovat ylijäämäinen tilinpäätös, investoinnit eivät ylitä talousarviota ja velkamäärä ei kasva vuonna Näiden

16 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 16 tavoitteiden toteuttamiseksi ryhdyttiin seuraaviin toimenpiteisiin vuonna 2012: 1. Henkilöstön rekrytointeja lykätään ja ennen rekrytointia selvitetään aina henkilöstöjohtajan ohjauksessa kuntaliitoksen mahdollistamat henkilöstöjärjestelyt; vaikutus euroa. Lisäksi nykyisin meneillään olevia rekrytointeja viivästytetään. Sijaisten käyttäminen ja määräaikaisten henkilöiden palkkaaminen vaatii toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan keskustelun ja yksimielisen päätöksen palkkauksen välttämättömyydestä. Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen osalta sijaisten ja määräaikaisten käyttökielto täsmennetään henkilöstöjohtajan ja toimialan johdon välisissä keskusteluissa. Tehdyn esityksen vahvistaa kaupunginjohtaja. Toimenpiteet ja ylityökielto astuvat voimaan lähtien. Ylitöiden välttämiseksi tehtäviä priorisoidaan, henkilöstön käyttöä yli yksikkörajojen tehostetaan ja sisäistä rekrytointia suositaan. Meneillään olevia henkilöstön kehittämishankkeita viivästytetään. Jo aloitetut koulutukset käydään loppuun, mutta muu ulkopuolisen palvelun käyttö vaatii toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan luvan. Rekrytointiprosessi etenee niin, että aina ensin katsotaan työjärjestelyt yksikön sisällä, sitten sisäinen rekrytointi muista yksiköistä (esimiehellä oikeus määrätä henkilöt töihin) sitten sisäinen rekrytointi Mikkelin kaupungin sisältä ja vasta sitten täyttölupa toimialajohtajalta ja henkilöstöjohtajalta. Toimenpiteiden ulkopuolelle rajataan maatalouslomittajat, työterveyshuollon henkilökunta, pelastuslaitos, vesilaitos, Otavan opisto sekä ympärivuorokautista hoitoa tarjoavat terveyskeskuksen vuodeosastot ja vanhainkodit. 2. Vanhusten tehostetun palveluasumisen asukaspaikkamäärä on vuoden lopussa talousarvion mukainen 263 paikkaa; vaikutus nykyisen 291 paikan vähentämisestä on tasaisella sopeutuksella euroa. 3.. Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toimintakate tulee ylittymään selvästi sopeutustoimenpiteistä huolimatta, mutta toimintakatteen ylitys pyritään rajaamaan enintään 5 milj. euroon. Kaikki muut toimialat, liikelaitokset ja taseyksiköt sopeuttavat toimintakatteen talousarvion mukaiseksi tai alittavat talousarvion mukaisen toimintakatteen siten, että kokonaisuutena kaupungille (psl. sosiaali- ja terveystoimi) ei synny talousarvion toimintakatteen ylitystä. Tämän vuoksi kaikilla toimialoilla jätetään hankkimatta sellaisia palvelu- ja tarvikehankintoja (mm. asiantuntijapalvelut ja kalusteiden hankinnat), jotka eivät ole välttämättömiä palvelutuotannon järjestämiseksi, ylläpitämiseksi ja tuottavuuden nostamiseksi. Uusia merkittäviä koulutushankkeita ei avata sekä koulutus- ja matkakuluista säästetään hyväksymällä vain välttämättömät koulutukset ja matkustukset. Kohdan 4. vaikutukset euroa. 4. Investointibudjetti toteutuu siten, että investointien nettoylitys on enintään 2,7 miljoonaa euroa aiemmin myönnettyjen investointilisämäärärahojen ja maanmyyntitulojen alittumisen seurauksena. Lisäksi KH mukaisesti Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Oy:n ,85 euron

17 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 17 osakkeiden hankinta rahoitetaan Mikkelin ammattikorkeakouluyhtymän vastaavalla pääomapalautuksella. 5. Kaupungin velkamäärä pysyy nykyisen suuruisena, mikäli edellä kohdissa 1-4 olevat tavoitteet toteutuvat. Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus hyväksyy talouden tasapainotusohjelman valmistelun käynnistämisen talousarvion 2013 yhteyteen ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet vuoden 2012 talousarvion toteuttamiseksi sekä antaa talouden seurannan 3/ 2012 ja talouden tasapainotustoimenpiteet kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Esitys kaupunginvaltuustolle. Päätös Kaupunginhallitus: Keskustelun aikana esittelijä muutti esitystään siten, että kohdan 1 lauseesta "Toimenpiteet ja ylityökielto astuvat voimaan lähtien." poistetaan "ja ylityökielto". Lisäksi esittelijä muutti kohtaa 1 muotoon "Sijaisten käyttäminen ja määräaikaisten henkilöiden palkkaaminen vaatii toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan keskustelun ja yksimielisen päätöksen palkkauksen välttämättömyydestä kuultuaan lähiesimiestä. Sosiaali- ja terveystoimen ja sivistystoimen osalta sijaisten ja määräaikaisten käyttökielto täsmennetään henkilöstöjohtajan ja toimialan johdon välisissä keskusteluissa kuultuaan lähiesimiestä." Keskustelun aikana Minna Pöntinen esitti Markku Siitarin kannattamana, että: "Kaupunginhallitus hyväksyy talouden tasapainotusohjelman valmisteluohjelman käynnistämisen talousarvion 2013 yhteyteen ja hyväksyy esitetyt toimenpiteet vuoden 2012 talousarvion toteuttamiseksi seuraavin muutoksin: 1. Ennen rekrytointia selvitetään aina henkilöstöjohtajan ohjauksessa kuntaliitoksen mahdollistamat henkilöstöjärjestelyt. Henkilöstön käyttöä yli yksikkörajojen tehostetaan ja sisäistä rekrytointia suositaan edelleen. Meneillään olevia henkilöstön kehittämishankkeita viivästytetään. Jo aloitetut koulutuksen käydään loppuun, mutta muu ulkopuolisen palvelun käyttö vaatii toimialajohtajan ja henkilöstöjohtajan luvan. 2. Esityksen mukaisesti 3. Lisätään toiseksi viimeiseksi virkkeeksi: Tämä koskee myös luottamushenkilöiden koulutus- ja matkakuluja. 4. Esityksen mukaisesti sekä lisäys, että teknisen toimen budjetoitujen toimintatuottojen toteuttaminen on varmistettava. Kaupunginhallitus antaa talouden seurannan 3/2012 ja talouden tasapainottamistoimenpiteet valtuustolle tiedoksi."

18 Mikkelin kaupunki Esityslista Listan asianro 6 Sivu 18 Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja selosti edellä mainitut esitykset ja esitti ne ratkaistavaksi kädennostoäänestyksellä siten, että ne, jotka kannattavat kaupunginjohtajan esitystä, äänestävät "jaa" ja ne, jotka äänestävät muutoksentekijöiden esitystä, äänestävät "ei". Äänestysesitys hyväksyttiin. Äänestyksessä annettiin kahdeksan jaa-ääntä (Juha Vuori, Armi Salo-Oksa, Päivi Ylönen, Matti Kunnas, Martti Lokka, Arto Seppälä, Satu Taavitsainen ja Anne Puntanen) ja kaksi ei-ääntä (Minna Pöntinen ja Markku Siitari). Puheenjohtaja totesi, että esittelijän muutettu esitys on tullut kaupunginhallituksen päätökseksi. Lisäksi keskustelun perusteella yksimielisesti lisättiin kohtaan 1, että ostopalvelusopimukset tulee tarkistaa ja selvittää työn suorittamisen mahdollisuus omana työnä. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta Ehdotus Sosiaali- ja terveystoimen vuoden 2012 talouden tasapainottamisessa sovelletaan koko kaupungin hyväksymiä sopeuttamiskriteereitä. Tässä vaiheessa vuoden 2012 osalta talouden tasapainottaminen tarkoittaa yleistä toiminnan tiukentamista. Laajemmin talouden tasapainottaminen arvioidaan osana talouden tasapainottamisohjelmaa ja asiaan palataa syksyllä. Palvelutuotantojohtaja: Palvelutuotantolautakunta merkitsee koko kaupungin tasolla tehtävät linjaukset tiedokseen ja palaa taouden tasapainottamistoimenpiteisiin talousarvion laatimisen yhteydessä.

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Kokoustiedot Aika 25.09.2013 Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

21.08.2014. Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli

21.08.2014. Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, 50100 Mikkeli Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone, Kaupungintalo,

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kaupunginhallitus 03.06.2013. Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Kuopion kaupunki Pöytäkirja 17/2013 1 (54) Kokoustiedot Aika maanantai klo 15:00-18:30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Pekka Kantanen, puheenjohtaja

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 24.09.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2014 Sivu 1 Kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntalautakunta 24.09.2014 Kokoustiedot Aika 24.09.2014 Keskiviikko, klo 17:00-20:05 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros,

Lisätiedot

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali

Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Kokousaika Keskiviikko 19.12.2012 kello 17.10-19:24 Kokouspaikka Kunnanvirasto, kunnanvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat nro liite Asia 244 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 245 Pöytäkirjantarkastajien

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Mikkeli Pöytäkirja 2/2015 1 (33) Kaupunginvaltuusto 23.03.2015 Aika 23.03.2015, klo 18:00-18:55 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Käsitellyt asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö

Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Tuotantolautakunta LIITTEET 10.9.2014 Mikkelin palvelutuotantoyksikkö Toiminnan ja talouden seuranta 7/2014 S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Sivu Tuotantolautakunnan tuloskortti... 1 Talouden tilanne

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA

SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELIN KÄYTTÖALAN LAAJENTAMISEN TOIMENPIDEOHJELMA TYÖRYHMÄ: Maikki Kiviluoto Jaana Ravolainen Sari Kemppainen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen

Lisätiedot

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle

221 Kaupunginvaltuuston kokouksen 28.4.2015 täytäntöönpanot. 222 Prosenttitaidetta Mikkelin uudelle Kirkonvarkauden asuinalueelle Mikkeli Pöytäkirja 16/2015 1 (42) Kaupunginhallitus 22.06.2015 Aika 22.06.2015, klo 15:02-18:28 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 217 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014

206 Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2014 Mikkeli Pöytäkirja 15/2015 1 (43) Kaupunginhallitus 08.06.2015 Aika 08.06.2015, klo 15:00-19:32 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 202 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs

Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Ylä-Savon SOTE kuntayhtymä Pöytäkirja 16/2012 1 (76) Yhtymähallitus Aika 11.12.2012 klo 09:00-14:05 Paikka Iisalmen terveyskeskus, vuodeosasto 2, kokoushuone, 2. krs Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 235 Kokouksen

Lisätiedot

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset

Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone. 152 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Mikkeli Pöytäkirja 11/2015 1 (28) Kaupunginhallitus 28.04.2015 Aika 28.04.2015, klo 14:01-16:04 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat 149 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 9 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 10.11.2014 Kokoustiedot Aika 10.11.2014 Maanantai klo 12.00-18.23 Tauko klo 15.00-15.30 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2015 Sivu 1 Kaupunginhallitus 10.02.2015 Kokoustiedot Aika 10.02.2015 Tiistai klo 8.00-8.19 Paikka Hotelli Aulanko, Hämeenlinna Saapuvilla olleet jäsenet Kuikka Seija,

Lisätiedot

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä

Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215. ALLEKIRJOITUS Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä No Pelkosenniemen kunta KOKOUPÖYTÄKIRJA/ Sivu Kunnanhallitus ESITYSLISTA 215 6/2004 KOKOUSAIKA Tiistaina 25.05.2004 kello 17.00-21.05 KOKOUSPAIKKA Pelkosenniemen kunnanvirasto, valtuustosali SAAPUVILLA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 22 / 2014 Sivu 1 Kaupunginhallitus 27.10.2014 Kokoustiedot Aika 27.10.2014 Maanantai klo 14.00-14.52 ja 15.15-20.39 Paikka Kaupungintalo, kaupunginhallituksen kokoushuone

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS 2011

TOIMINTAKERTOMUS 2011 Mikkelin kaupunki Sosiaali- ja terveyslautakunta TOIMINTAKERTOMUS 2011 Perhekuva: Paula Myöhänen SISÄLLYSLUETTELO Sosiaali- ja terveyslautakunta...5 sosiaali- ja terveyslautakunnan tuloskortti...8 sosiaali-

Lisätiedot

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2

Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros. 144 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 2 HÄMEENLINNAN SEUDUN KANSANTERVEYSTYÖN KUNTAYHTYMÄ YHTYMÄHALLITUS 1 KOKOUSKUTSU 9/2007 Kokousaika 30.10.2007 kello 15.30 Kokouspaikka Pääterveysasema, Viipurintie 1-3, A-rakennus II kerros Käsiteltävät

Lisätiedot

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat.

Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1. Kaupunginvaltuusto 09.06.2014. Aika 09.06.2014 klo 18:00. Käsiteltävät asiat. Karkkilan kaupunki Esityslista 3/2014 1 Aika 09.06.2014 klo 18:00 Paikka Karkkilasali Käsiteltävät asiat Asia Otsikko Sivu 30 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 3 31 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Lisätiedot