Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 28.11.2012"

Transkriptio

1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Kokoustiedot Aika Keskiviikko, klo Paikka Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli Saapuvilla olleet jäsenet Moilanen Pekka puheenjohtaja Lahti Jari varapuheenjohtaja Airas Sanna jäsen Leppänen Heikki jäsen Rahikainen Marja-Leena jäsen Ruhanen Seija-Liisa jäsen, poistui klo Suovalkama Kirsi jäsen Tullinen Hannu jäsen Muut saapuvilla olleet Taavitsainen Satu Talo Timo Will-Orava Johanna Pitkänen Paavo Riitta Kaikosuo Poissa: Järvinen Sami Pietiläinen Maija Puntanen Pia Mikander Kimmo Seppälä Arto kh:n edustaja vt. palvelutuotantojohtaja tulosalueen esimies, perhepalvelut vs. hallintopäällikkö, pöytäkirjanpitäjä erityislastentarhanopettaja, poistui klo jäsen jäsen jäsen kaupunginjohtaja kh:n pj

2 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 2 Allekirjoitukset Puheenjohtaja Pöytäkirjanpitäjä Pöytäkirjan tarkastus Pekka Moilanen Paavo Pitkänen Pöytäkirja on tarkastettu ja todettu tehtyjen päätösten mukaiseksi. Mikkelissä Marja-Leena Rahikainen Heikki Leppänen Pöytäkirja ollut yleisesti nähtävänä Pöytäkirja pidetään yleisesti nähtävänä klo Mikkelin seudun sosiaali- ja terveystoimen hallinnon kirjaamossa, Maaherrankatu 9-11, Mikkeli Pöytäkirjanpitäjä Paavo Pitkänen

3 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2012 Sivu 3 Käsitellyt asiat 1 / 31 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 32 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 33 Erityispäivähoidon resurssikertoimet 4 / 34 Päivähoidon tuntiperusteiset maksut 5 / 35 Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset

4 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 1 Sivu 4 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Todettiin.

5 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 2 Sivu 5 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Pöytäkirjantarkastajat Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sami Järvinen ja Heikki Leppänen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Marja-Leena Rahikainen ja Heikki Leppänen.

6 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 6 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto / 422 / 2012 Erityispäivähoidon resurssikertoimet Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto / 28 Valmistelijat perhepalveluiden johtaja Johanna Will-Orava ja kiertävä erityislastentarhanopettaja Riitta Kaikosuo Päivähoitorakenteen kehittäminen on yksi sosiaali- ja terveystoimen kehittämisen painopiste osana koko kaupungin tuottavuusohjelmaa. Yksi kehittämisen kohde päivähoidossa on ollut erityistä tukea tarvitsevien lasten palvelukokonaisuus. Kiertävät erityislastentarhanopettajat yhdessä henkilöstön ja tuottavuushanke -työryhmän kanssa ovat työstäneet resurssikertoimet erityispäivähoitoon. Resurssikertoimien tavoitteena on kohdentaa rakenteelliset tukitoimet (pienryhmäpaikat, avustajat) oikein koko kaupungin alueella ja saattaa näkyväksi lasten tuen tarpeet resurssointia varten. Kertoimien avulla voidaan kohdentaa avustajaresurssia ja ohjata pienkuntoutusryhmiin niitä lapsia, jotka eniten sitä tarvitsevat. Kertoimet osoittavat myös pienryhmien määrän riittävyyttä. Resurssikertoimen määrittely tapahtuu Lapsen päivähoidon arjessa tarvitseman lisätuen arviointi- lomakkeella. Lomake on apuväline lapsen havainnoinnissa ja arvioitaessa lapsen tuen tarvetta siinä päivähoito ryhmässä, jossa hän on. Arvioinnissa havainnoidaan lapsen tarpeita yksilönä sekä päivähoitoryhmän jäsenenä. Lisäksi arvioidaan päivähoitoryhmän toimintatapojen sopivuutta lapsen tarpeisiin. Lomaketta on kokeiltu jo nyt pienimuotoisesti pienkuntoutusryhmissä. Uuden toimintakauden alussa elokuussa lomaketta tullaan pilotoimaan tavallisissa lapsiryhmissä; 1-2 lapsiryhmää/ moduli. Keltot tulevat valitsemaan pilottiin lähtevät päiväkodit ja keskustelevat ja tiedottavat yksikön esimiestä ja ryhmän henkilöstöä. Tavoitteena on, että arvio on tehty syyskuun loppuun mennessä. Sen jälkeen lomaketta arvioidaan ja määriteltyjen kertoimien vaikutusta lapsiryhmän kokoon arvioidaan. Asiasta on kokouksessa kertomassa tarkemmin kiertävä erityislastentarhanopettaja Riitta Kaikosuo.

7 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 7 Ohje, erityispäivähoidon resurssikertoimet Resurssikertoimet Resurssikertoimien lomakkeisto Liite 1-3 Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto merkitsee tiedoksi nyt käynnistyvän erityispäivähoidon resurssikertoimien pilottikokeilun. Resurssikertoimien kokeilun tulokset vaikutuksineen tullaan raportoimaan loka-marraskuussa jaostolle. Samassa yhteydessä tullaan mahdollisesti esittämään resurssikertoimien käyttöönottoa erityispäivähoitoon. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Merkittiin tiedoksi. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Valmistelija: Päivähoidon esimies Pirjo Vartiainen Päivähoitolain ( /239, 6 ) mukaan jos päiväkodissa on yksi tai useampi erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa oleva lapsi, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa. Erityistä hoitoa ja kasvatusta olevien lasten tukitoimena, on käytetty ryhmäkoon alennusta siten, että lapsi voi olla ns. kahden lapsen paikalla tai hänellä on henkilökohtainen avustaja tai muutaman lapsen ryhmäavustaja. Ns. kahden paikkalaisuus on voinut olla tukitoimena hyvin erilaista tukea tarvitsevilla lapsilla. Resurssikertoimien avulla pyritään määrittelemään lapsen tuen tarpeen vaativuus tarkemmin lapsiryhmässä. Kiertävät erityislastentarhanopettajat ovat laatineet resurssikertoimet, joiden avulla he arvioivat erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevien lasten tuen vaativuutta yhtenäisin kriteerein. Erityistä kasvatusta ja hoitoa olevan lapsen resurssikerroin voi olla 1-5. Resurssikertoimet on pilotoitu syksystä 2011 yhdeksässä pienryhmässä, joissa on useita erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevaa lasta ja syksystä 2012 alkaen 3-5 vuotiaiden lasten ryhmissä kahdeksassa eri päiväkodissa. Resurssikertoimien mahdollinen käyttöönotto tulee vaikuttamaan mm. siten, että lapsilla, joilla tukitoimena on ollut ns. kahden paikkalaisuus, tukimuoto voi muuttua pienemmäksi tai suuremmaksi tuen vaativuuden mukaan.

8 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 8 Mikäli lapsen tuen tarve arvioidaan resurssikertoimeksi 3-5, olisi 21 lapsen ryhmässä pienennettävä ryhmän kokoa vastaavalla luvulla. Kuitenkin tilojen käytön näkökulmasta on järkevää sijoittaa tällaiset lapset ja isoimmilla kertoimilla olevat lapset pienryhmiin. Järkevästi suunnitellussa pienryhmässä voi sama avustaja avustaa kahta lasta esim. kertoimella 4 olevaa lasta. Näin syntyy säästöä verrattuna siihen tilanteeseen, että molemmat lapset olisivat isossa ryhmässä omalla avustajalla. Laitettaessa kertoimet ProConsona-ohjelmaan tulee tietosuoja-asia vielä miettiä tarkkaan. Kertoimet näkyvät ProConsonassa mm. päiväkirjalistoilla näiden lasten kohdalla. Lapsen resurssikerroin on salassapitovelvollisuuden alainen asia. Päiväkodinjohtajat ja päivähoidonohjaajat vievät kertoimet ProConsonaan sovittuaan käytettävistä kertoimista ensin alueen kelton kanssa. Kertoimet tarkistetaan yhdessä kelton ja päiväkodinjohtajan tai päivähoidonohjaajan kanssa muutaman kerran vuodessa. Kerroin ja sen määräaika kirjataan lapsesta kelton seurantaan siirtymisestä päättävässä palaverissa tehdyssä muistiossa tai kuntoutussuunnitelmassa. Esimerkiksi käyttöasteen näkökulmasta yli 3-vuotiaiden pienryhmän paikkaluvuksi tulisi kolmen kasvatushenkilön ryhmässä 21, mutta lasten kertoimet laskisivat paikkalukua lapseen. Tällöin 12 lapsen ryhmässä olisi esim. kolme lasta kertoimella 3 tai yksi lapsi kertoimella 4 ja yksi lapsi kertoimella 5. Vastaavasti 14 lapsen ryhmässä voisi olla yksi lapsi kertoimella 3 ja yksi kertoimella 4. Resurssikerroin tekee näkyväksi ja avaa pienryhmän vaativuutta. Kertoimien käyttöönotto antaa yhteiset kriteerit kiertäville erityislastentarhanopettajille, esimiehille ja palvelukoordinaattoreille puhuttaessa erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitsevista lapsista ja mietittäessä heille sopivaa hoitopaikkaa. Tätä tietoa voidaan käyttää myös mm. pienryhmien perustamisessa sekä avustajaresurssien tarpeen arvioinnissa. Kertoimien avulla voidaan kohdentaa avustajaresurssia ja ohjata pienryhmiin niitä lapsia, jotka eniten sitä tarvitsevat. Kertoimet osoittavat myös, onko pienryhmiä riittävästi. Varhaiskasvatuksen vuoden 2013 talousarvio on erittäin tiukka ja päivähoitopaikkoja on suhteellisen niukasti tällä hetkellä tarjolla. Tämän vuoksi kaikkien erityislasten kohdalla ei resurssikertoimen mukaisesti voida resurssia osoittaa, kuten esimerkiksi sijoittaa pienryhmään. Resurssikerroin tieto on kuitenkin tärkeä, jotta sen mukaan voidaan erityislasten kohdalla toimia tarkoituksenmukaisesti heti kun se on mahdollista, joko sijoittamalla lapsi pienryhmään tai kohdistaa lapselle avustaja. Kertoimien käyttöönotto vie aikaa n. vuoden verran, koska kertoimia

9 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 3 Sivu 9 määritellään vähitellen. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Tuotantolautakunnan jaosto päättää, että resurssikertoimet määritellään erityistä hoitoa ja kasvatusta tarvitseville lapsille ja ne otetaan määrittelyn jälkeen vähitellen käyttöön vuoden sisällä niissä puitteissa kuin se talousarvion, tilojen ja erityislasten tuen tarpeen kannalta on välttämätöntä ja järkevää. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Merkittiin, että asiaa oli esittelemässä kiertävä erityislastentarhanopettaja Riitta Kaikosuo. Ehdotus hyväksyttiin.

10 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 10 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Kaupunginvaltuusto Kaupunginhallitus Sosiaali- ja terveyslautakunta / 420 / 2011 Päivähoidon tuntiperusteiset maksut Valtuustoaloite siirtymisestä sähköiseen läsnäolon seurantaan Mikkelin päivähoidossa Kaupunginvaltuusto Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esitti valtuustoaloitteenaan otsikkoasiasta seuraavaa: "Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä esittää, että Mikkelin kaupungin päivähoito siirtyy sähköiseen lasten ja työntekijöiden läsnäolon seurantaan ja tuntiperusteiseen laskutukseen. Tämä lisää päivähoitomaksujen oikeudenmukaisuutta. Hoitajille jää myös enemmän aikaa olla lasten kanssa, kun aikaa ei mene toimistotöihin. Tieto läsnäolotunneista siirtyisi automaattisesti päivähoidon toimistoon, josta laskutukset hoidetaan. Samoin työntekijöiden työtunnit siirtyisivät automaattisesti palkkatoimistoon. Sähköinen seuranta parantaa turvallisuutta, sillä jokaisessa päivähoitopaikassa on tällöin reaaliaikainen tieto lasten ja hoitajien määrästä. Hoitajia voidaan tarpeen mukaan siirtää sinne, missä on tarvetta. Suomessa on tehty tästä kokeiluja ja niiden mukaan lasten hoitoajat lyhenivät ja hoitopäivien määrä väheni. Oulussa, Jyväskylässä ja Kuopiossa siirrytään viimeistään ensi vuonna sähköiseen seurantaan. Me sosialidemokraatit haluamme Mikkelin olevan tässä kehityksen kelkassa vahvasti mukana. Mikkelissä Sosialidemokraattinen valtuustoryhmä 13 allekirjoittajaa" Päätös: Kaupunginvaltuusto: Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen valmisteltavaksi. Kaupunginhallitus

11 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 11 Ehdotus Kaupunginjohtaja: Kaupunginhallitus päättää pyytää aloitteesta sosiaali- ja terveystoimen ja Etelä-Savon tietohallinto Oy:n lausunnot. Päätös Kaupunginhallitus: Hyväksyttiin.. Sosiaali- ja terveyslautakunta / 157 Mikkelin päivähoidossa on uudistettu maksukäytännöt alkaen siten, että perheet voivat valita päivähoitomaksun seuraavista vaihtoehdoista: 1-5 päivää = 25 % koko kuukauden maksusta 6-10 päivää = 50 % koko kuukauden maksusta päivää = 75 % koko kuukauden maksusta 16 - = 100 % koko kuukauden maksu. Maksukäytännöt ovat yhteneväiset seudun muiden kuntien kanssa. Valtuustoaloitteessa todetaan, että hoitajille jää enemmän aikaa olla lasten kanssa, jos siirrytään sähköiseen hoitoajan seurantaan. Tällä hetkellä henkilöstöllä menee lasten läsnäolojen kirjaamiseen noin puoli tuntia työaikaa viikossa. Lisäksi asiakastietjärjstelmä ProConsonassa on jo sähköinen työntekijöiden päivittäinen seuranta, mutta tätä tietoa ei kuitenkaan saada vielä siirrettyä suoraan palkkatoimistoon sähköisesti. Aloitteessa kerrotaan sähköisen seurannan parantavan lasten turvallisuutta. Tällä ei ole käytännön kannalta merkitystä, koska päivähoitoyksiköissä työntekijöiden on muutoinkin jatkuvasti toiminnassa oltava tietoisia läsnä olevista lapsista. Mm. Jyväskylässä sähköinen seuranta on käytössä vuorohoitoyksikössä ja se on vaikuttanut lasten hoitoaikoihin lyhentävästi. Jyväskylässä tänä vuonna kokeillaan käytäntöä myös päiväaikaisessa päivähoidossa pilottina. Toiveena siellä on, että lasten hoitoaikojen lyhenemisen myötä äärivuoroihin saadaan henkilöstö riittämään paremmin kuin tähän asti. Mikkelissä kasvatushenkilöstö siirtyy tälläkin hetkellä tilanteesta riippuen toiseen yksikköön esim. puoleksi päiväksi, jos tarve vaatii. Lyhyemmän ajan siirtymiset yksiköstä toiseen eivät ole perusteltuja. Mikkelissä vuoden verran käytössä ollut maksukäytäntö palvelee

12 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 12 perheitä hyvin ja se on lisännyt maksuihin valinnan vapautta. Siirtymistä päivähoidon läsnäolojen sähköiseen seurantaan on tulevaisuudessa mietittävä ja varsinkin vuorohoidon näkökulmasta se vaikuttaa toimivalta ratkaisulta. Kuitenkaan tässä vaiheessa, jolloin uusi maksukäytäntö on ollut vasta näin vähän aikaa käytössä, ei päivähoidossa vielä nähdä aiheellisena sähköiseen läsnäolojen seurantaan siirtymistä. Kokeilun ajankohdan aloittaminen vuorohoidossa voisi taphtua esimerkiksi vuoden 2013 alusta, jolloin vuorohoidon keskittämisestä olisi myös kokemuksia. Ehdotus Sosiaali- ja terveystoimen johtaja: Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa yllä olevan vastauksen valtuustoaloitteeseen. Vs. sosiaali- ja terveysjohtaja muutti kokouksessa päätösesitystä siten, että pilottihankeen suunnittelu aloitetaan siten, että päätös hankkeen toteuttamisesta voidaan tehdä keväällä Päätös Sosiaali- ja terveyslautakunta: Muutettu päätösesitys hyväksyttiin. Merkittiin, että Armi Salo-Oksa saapui kokoukseen tämän pykälän käsittelyn aikana. Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Päivähoidossa ollaan vuorohoidon osalta ottamassa pilottina tuntiperusteiset päivähoitomaksut käyttöön porrastetusti Pankarannan päiväkodissa alkaen, Ristiinan ja Haukivuorella Nuppulan päiväkodissa alkaen sekä Saksalan päiväkodissa alkaen. Kertyviä hoitotunteja seurataan NFC-mobiilikirjausten kautta. Ennen tuntiperusteiseen maksuun siirtymistä kussakin yksikössä harjoitellaan ensin kuukausi kirjauksia NFC-tunnisteiden ja kännyköiden kanssa. Tuntiperusteisessa päivähoitomaksussa vanhemmat voivat valita lapsen hoidon tarpeen seuraavien tuntirajojen mukaan: Tuntirajat Maksuprosentit 0-35 h/kk 30 % h/kk 40 % h/kk 50 % h/kk 65 % h/kk 80 % h/kk 90 % 161- h/kk 100 %

13 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 13 Tuntirajat voivat ylittyä 2 tuntia, ennen kuin maksu nousee seuraavaksi korkeampaan. Kolme esimerkkiä tilanteesta, jolloin lapsi on kokopäivähoidossa ja perheen tulojen ja koon mukainen maksu kokopäivähoidosta on 200 : Perhe tarvitsee 2 päivänä 9 h (= 18 h) ja 2 päivänä 5 h (= 10 h) hoitoa, yhteensä 28 h/kk. Nykykäytännön mukaan perhe joutuu valitsemaan 10 pv ja maksaa siitä 100 /kk. Tuntiperusteisen vaihtoehdon mukaan perhe valitsee 0-35 tuntia ja hoitomaksu on 60 /kk. Toisessa esimerkissä perhe tarvitsee 11 päivänä 6 h/pv hoitoa, yhteensä 66 h/kk. Nykyvalintojen mukaan perheen pitää valita 15 pv/kk ja maksu on 150 /kk. Tuntiperusteisessa vaihtoehdossa perhe valitsee tuntia ja maksaa 100 /kk. Kolmannessa esimerkissä lapsen päivähoitomaksu nousee. Perhe tarvitsee 10 päivänä 10 h/pv, yhteensä 100 h/kk. Nykykäytännön mukaan perhe valitsee 10 pv/kk ja maksu on 100 /kk. Tuntiperusteisessa vaihtoehdossa perhe valitsee h/kk ja maksaa 130 /kk. Hoitomaksutuotot vähenevät hieman. Liperin kunnassa tuntiperusteinen päivähoitomaksu otettiin käyttöön viime elokuun alusta alkaen. Liperin vuorohoidon osalta on kuitenkin havaittu, että perheiden käyttäessä pienempiä tuntimääriä, neljän lapsen lapsiryhmän lapset mahtuvatkin kolmeen lapsiryhmään, mikä tarkoittaa kolmen työntekijän palkan säästöä. Vuorohoidon tuntiperusteisten maksujen pilotoinnista saadun kokemuksen perusteella, arvioidaan maksukäytännön laajentamista koko päivähoitoon. Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Tuotantolautakunnan jaosto päättää, että päivähoidossa otetaan vuorohoidon osalta tuntiperusteiset päivähoitomaksut käyttöön porrastetusti Pankarannan päiväkodissa alkaen, Ristiinan ja Haukivuorella Nuppulan päiväkodissa alkaen sekä Saksalan päiväkodissa alkaen. Lisäksi jaosto esittää edelleen kaupunginhallitukselle, että se vahvistaa tuntiperusteiset päivähoitomaksut alkaen tässä pykälässä esitetyn suuruisina. Jaosto esittää kaupunginvaltuustolle, että tämän pykälän sisältö annetaan vastauksena tehtyyn aloitteeseeen. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Merkittiin, että Seija-Liisa Ruhanen poistui tämän asian käsittelyn

14 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 4 Sivu 14 aikana klo Ehdotus hyväksyttiin. Tiedoksi Päivähoito

15 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu 15 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto Otto-oikeus, viranhaltijapäätökset Hallintosääntö 29: Kaupungin viranomaisen on ilmoitettava hallitukselle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta sellaisia asioita tai asiaryhmiä, joista hallitus on päättänyt, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Ilmoitus on tehtävä neljän päivän kuluessa pöytäkirjan tarkastamisesta. Jos pöytäkirjaa ei tarkasteta, määräaika lasketaan pöytäkirjan allekirjoittamisesta. Lautakunnan alaisen viranomaisen on ilmoitettava lautakunnalle tekemistään päätöksistä lukuun ottamatta niitä asioita tai asiaryhmiä, joista lautakunta on ilmoittanut, ettei se käytä otto-oikeuttaan. Päätökset niissä asioissa, joista ei tarvita ilmoittaa, voidaan otto-oikeuden estämättä panna täytäntöön, jollei yksittäistapauksessa ole ilmoitettu asian ottamisesta kaupunginhallituksen tai lautakunnan käsiteltäväksi. Lautakunta päätti , ettei seuraavassa mainittuja asiaryhmiä koskevia päätöksiä tarvitse ilmoittaa lautakunnalle: * KVTES:n mukaiset ehdottomat virkavapaudet ja työlomat, * vuosilomat ja mahdolliset lomarahavapaat, * sijaisten ottaminen alle 6 kuukauden määräajaksi, * kulutustavarahankinnoista sekä alle euron irtaimistohankinnoista päättäminen, * maksujen määräämistä koskevat asiat, * koulutusta ja virkamatkoja koskevat päätökset, * alle 12 kuukauden palkattomat virkavapaudet. Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat sekä työsopimukset, jotka on toimitettu tuotantolautakunnan jaostolle: Perhepalveluiden johtaja 37 Himanen Petra, valinta lastentarhanopettajan vakinaiseen toimeen Siekkilän päiväkotiin alkaen toistaiseksi 48 Nikkanen Riku, palkkaaminen lastentarhanopettajan toimeen alkaen toistaiseksi 55 Tuhkalainen Tarja ja Seppänen Katri, valinnat perhepäivähoitajien pysyväisluontoisiin työsuhteisiin Päivähoidon esimies

16 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Listan asianro 5 Sivu Turunen Petra, siirto vakansseineen Lähemäen päiväkotiin lastenhoitajan tehtäviin alkaen toistaiseksi 143 Mattola Marjo, siirto vakansseineen ryhmäperhepäiväkoti Peukaloisesta Nuijan päiväkotiin (Yhtäri) 8.8. alkaen toistaiseksi 144 Härkönen Hanne, siirto vakansseineen Muksulan päiväkodista Kaarisillan päiväkotiin alkaen toistaiseksi 155 Lindholm Raili, irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta alkaen 179 Tapani-Ehramaa Marjut, irtisanoutuminen lastenhoitajan toimesta 185 Palsa Toini Helena, irtisanoutuminen päivähoidonavustajan toimesta 189 Pinta Marjatta, irtisanoutuminen perhepäivähoitajan toimesta 202 Markkanen Sanna, palkkaaminen määräaikaiseksi perhepäivähoitajaksi lapsen kotona tapahtuvaan perhepäivähoitoon ja varahoitajaksi perhepäivähoidon läntiselle III alueelle ajalle Ehdotus Palvelutuotantojohtaja: Koska palvelutuotantojohtaja ei ole havainnut pöytäkirjoissa/työsopimuksissa sellaista, mikä olisi esteenä päätösten täytäntöönpanolle palvelutuotantojohtaja ehdottaa, ettei tuotantolautakunnan jaosto käytä kuntalain 51 :n mukaista otto-oikeutta em. viranomaisten tekemiin päätöksiin. Päätös Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunnan jaosto: Ehdotus hyväksyttiin.

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 13.06.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2012 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 13.06.2012 Kokoustiedot Aika 13.06.2012 Keskiviikko, klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2012 Sivu 1 18.04.2012 Kokoustiedot Aika 18.04.2012 Keskiviikko klo 16.30 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 22.02.2012 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2012 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 16.30-19.55 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (17) Aika 29.04.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 27 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2014 Sivu 1 11.06.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2014 Sivu 1 11.06.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 6 / 2014 Sivu 1 11.06.2014 Kokoustiedot Aika 11.06.2014 Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Lisätietoja Sokos Hotel Vaakuna, Porrassalmenkatu 9, Mikkeli Kahvitarjoilu klo 13.30

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 8 / 2013 Sivu 1 25.09.2013 Kokoustiedot Aika 25.09.2013 Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 16.04.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 4 / 2014 Sivu 1 Kokoustiedot Aika Keskiviikko klo 14.00 - Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 7/2015 1 (40) Aika 19.08.2015, klo 14:08-17:03 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 49 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Pöytäkirja 6/2015 1 (18) Aika 10.06.2015, klo 14:01-15:04 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsitellyt asiat 42 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkeli Kokouskutsu 1 (15) Aika 10.06.2015, klo 14:00 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Käsiteltävät asiat 42 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 29.01.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 29.01.2014 Kokoustiedot Aika 29.01.2014 Keskiviikko klo 14.00-16.20 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli

14.05.2014. Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40. Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo, Raatihuoneenkatu 8-10, Mikkeli Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 5 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 14.05.2014 Kokoustiedot Aika 14.05.2014 Keskiviikko klo 14.00-15.40 Paikka Mikkelin kaupunginhallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46. 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 8 / 2013 Sivu 46 Käsitellyt asiat 1 / 103 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 2 / 104 Pöytäkirjantarkastajat 3 / 105 Hammaslääkäripalveluiden optiovuoden käyttöönotto

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti

ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1. Käpälämäen päiväkoti ILMAJOEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA nro 2 Sivistyslautakunta sivu 1 Kokousaika 10.3.2011, kello 17:30 21:00 Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Poissa Käpälämäen päiväkoti Hellsten Vesa, pj Haapoja Mervi

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 19.03.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 3 / 2014 Sivu 1 Sosiaali- ja terveystoimen tuotantolautakunta 19.03.2014 Kokoustiedot Aika 19.03.2014 Keskiviikko klo 17.10-20.05 Paikka Mikkelin kaupunginvaltuuston istuntosali,

Lisätiedot

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta) Mikkeli Pöytäkirja 3/2015 1 (18) Kasvatus- ja opetuslautakunta 19.03.2015 Aika 19.03.2015, klo 17:00-18:57 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, kaupunginhallituksen kokoushuone (käynti sisäpihan puolelta)

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 19.01.2015 Kokoustiedot Aika 19.01.2015 Maanantai, klo 18.00-21.30 Tauko klo 18.25-18.40 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014

Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 25.09.2014 Mikkelin kaupunki Kokouskutsu Nro 5 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 25.09.2014 Kokoustiedot Aika 25.09.2014 Torstai klo 14.00 Paikka Mikkelin kaupungihallituksen kokoushuone,

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12

VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI. Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00. Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI Muistio VARHAISKASVATUSPALVELUJEN ASIAKASRAATI Aika ma 15.4.2013 klo 18.00 20.00 Paikka Tapiolan päiväkoti, Kalervonkatu 12 Läsnä Autere Katri Katko Soili Kutvonen-Lappi Titta Lampinen

Lisätiedot

Kansalaisopisto, Päämajankuja 1-3, Mikkeli. 37 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset

Kansalaisopisto, Päämajankuja 1-3, Mikkeli. 37 Ilmoitusasiat/sivistystoimenjohtajan päätökset Mikkeli Kokouskutsu 1 (21) Aika 21.05.2015, klo 17:00 Paikka Kansalaisopisto, Päämajankuja 1-3, Mikkeli Käsiteltävät asiat 34 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 35 Pöytäkirjan tarkastus 36 Viranhaltijoiden

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone

KOKOUSPÖYTÄKIRJA. TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta 1/2011. Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15. Kunnanviraston kokoushuone TERVON KUNTA Sosiaalilautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro/vuosi 1/2011 Sivu 1 KOKOUSAIKA Torstaina 3.2.2011 klo 18.30-20:15 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OL- LEET JÄSENET MUUT SAAPUVILLA OLLEET Kunnanviraston kokoushuone

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 10 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 08.12.2014 Kokoustiedot Aika 08.12.2014 Maanantai klo 18.00-20.00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali Saapuvilla olleet

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 21.08.2014 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 4 / 2014 Sivu 1 Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta 21.08.2014 Kokoustiedot Aika 21.08.2014 Torstai klo 14.00-15.45 Paikka Mikkelin lautakuntien kokoushuone,

Lisätiedot

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO

JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 VALTUUSTO 2.9.2013 SISÄLLYSLUETTELO JUUPAJOEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2013 SISÄLLYSLUETTELO 43 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS... 81 44 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA... 82 45 JUUPAJOEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET... 83 46 ANTOLAINA

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 1 / 2015 Sivu 1 Kasvatus- ja opetuslautakunta 29.01.2015 Kokoustiedot Aika 29.01.2015 Torstai, klo 17:00-18:49 Paikka Mikkelin kaupungintalo 2. kerros, lautakuntien kokoushuone

Lisätiedot

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset

Päivähoidon hallinnon muutos. Muutoksen vaikutukset Päivähoidon hallinnon muutos Muutoksen vaikutukset 21.10.2011 Sisältö Toimeksianto... 2 Päivähoidon hallinnon muutos, puolesta ja vastaan tiivistelmä taustaselvityksestä... 2 SWOT-analyysit päivähoidon

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 2 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 17.02.2014 Kokoustiedot Aika 17.02.2014 Maanantai klo 18.00-19.57 Tauko klo 18.30-19.00 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka.

20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Mikkelin kaupunki Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Kokoustiedot Piiytiikirja 20.03.2014 Nro 2 12014 Sivu I Aika 20.03.2014 Torstaiklo 14.00-15.51 Paikka. Saapuvilla olleet jiisenet Mikkelin

Lisätiedot

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa

Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa Selvitys lasten päivähoidon ja esiopetuksen sekä koululaisten iltapäivätoiminnan hallinnollisesta asemasta Kosken Tl ja Marttilan kunnissa 6.5.2012 Sisältö 1. Taustaksi 3 2. Varhaiskasvatuksen kokonaisuus

Lisätiedot

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1

Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Mikkelin kaupunki Pöytäkirja Nro 7 / 2014 Sivu 1 Kaupunginvaltuusto 01.09.2014 Kokoustiedot Aika 01.09.2014 Maanantai klo 18.00-21.30 Tauko klo 20.44-20.53 Paikka Kaupungintalo, kaupunginvaltuuston istuntosali

Lisätiedot