MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia"

Transkriptio

1 MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

2 Kyselyn toteutus Toteutettiin sähköisenä kyselynä 01-02/2011 Tavoitteena oli selvittää Millainen kuva koulujen henkilökunnalla on oppilaiden yksinäisyydestä, koulukiusaamisesta ja tukioppilastoiminnasta? Millaisena koulun henkilökunta näkee koulujen ja tukioppilastoiminnan mahdollisuudet oppilaiden yksinäisyyden ja koulukiusaamistilanteiden ehkäisyssä? Miten hyvin MLL:n kouluyhteistyötä ja aineistoja tunnetaan? Kyselyyn vastasi 501 henkilöä 2

3 Vastaajat 3

4 Koulut - aluejakauma 4

5 KOULUN SOSIAALISTA ILMAPIIRIÄÄ TUKEVIEN TOIMINTAMUOTOJEN TÄRKEYS Erittäin tärkeää (Arvo: 4) Melko tärkeää (Arvo: 3) Ei kovin tärkeää (Arvo: 2) Ei lainkaan tärkeää (Arvo: 1) En osaa sanoa (Arvo: 0) Oppilaiden mahdollisuus vaikuttaa koulun toimintaan (avg: 3,44) Oppilaiden omaehtoinen välituntitoiminta (avg: 3,37) Tukioppilaiden ohjaama välituntitoiminta (avg: 3,14) Opettajien ohjaama välituntitoiminta (avg: 2,41) Koulun kerhotoiminta (avg: 3,28) Koulun omat teemapäivät ja juhlat (avg: 3,63) Oppilaskuntatoiminta (avg: 3,71) Tukioppilastoiminta (avg: 3,75) Ryhmän turvallisuutta tukevat opetusmenetelmät (avg: 3,59) KiVa Koulu-ohjelma (avg: 3,41) Järjestöjen hankkeet ja vierailut koulussa (avg: 3,08) Poliisivierailut (avg: 3,43) Koulun oma nuorisotyöntekijä (avg: 3,25) Seurakunnan nuorisotyöntekijä (avg: 2,95) Vertaissovittelu (avg: 3,17) Yhteensä 43 % 40 % 10 % 1 % 5 % 5

6 Yksinäisyys ja kaverisuhteet 27 % oli samaa mieltä väittämästä oppilaiden yksinäisyys on ongelma koulussamme (42 % eri mieltä, 28 % ei samaa eikä eri mieltä) 65 % vastaajista oli samaa mieltä väittämästä Koulun aikuisten tehtävänä on tukea oppilaiden kaverisuhteita 50 % vastaajista oli sitä mieltä, että Koulun aikuisten mahdollisuudet vaikuttaa oppilaiden kaverisuhteisiin ovat hyvin vähäiset 6

7 Yksinäisyys ja kaverisuhteet Ei yksinäisiä paljon ole, mutta väittäisin, että kaikissa isoissa kouluissa kuitenkin on. Arvostan ja osoitan esimiehenä arvostukseni opettajille, jotka nostavat havaintojaan ja huoltaan esiin sekä pyrkivät auttamaan oppilaita. Joskus kyllä oppilas itse toivoo sitkeästi, että saisi olla itsekseen. Lähes puolet vastaajista on sitä mieltä, että jos oppilas viihtyy yksin eikä koe tarvitsevansa ystäviä, tilanteeseen ei tarvitse puuttua 7

8 Keinoja ehkäistä yksinäisyyttä Tukioppilastoiminta ja kummitoiminta Oppilaskuntatoiminta Oppilashuolto Yhteistoiminnallisuuden lisääminen (opetustilanteet ja välituntitoiminta) Ryhmäytymisharjoitukset, ryhmätyöt (jatkuvaa!) Sosiaalisten taitojen harjoittaminen Itsetunnon vahvistaminen 8

9 Kiusaaminen 86 % vastasi myöntävästi väittämään Koulussamme esiintyy kiusaamista 58% vastaajista oli sitä mieltä, että Kaikki kiusaamistapaukset on mahdollista selvittää 87 % vastasi myöntävästi väittämään Koulussamme on kiusaamisen suhteen nollatoleranssi 9

10 Kiusaaminen netissä 51 % vastaajista oli samaa mieltä väittämästä Netissä tapahtuva kiusaaminen on lisääntynyt koulussamme 29 % vastaajista oli samaa mieltä siitä, että Koulussa on mahdotonta puuttua netissä tapahtuvaan kiusaamiseen (eri mieltä 43 %) 10

11 Mitä pitäisi tehdä, että kiusaaminen tulisi paremmin koulun aikuisten tietoon

12 Muuta, mitä? Koulu ei voi tehdä kaikkea: Aikuisten oma käyttäytyminen malliksi Kaikkien aikuisten kouluttaminen koulun henkilökunnan lisäksi (muu työelämä, vanhemmat) Opettajankoulutuksen kehittäminen, ei anna riittäviä valmiuksia kiusaamisen ehkäisemiseen Henkilökunnan riittävyyden takaaminen: Lisää koulunkäynnin ohjaajia (he ja koulunkäyntiavustajat ovat lähempänä oppilaita kuin muut) Pienempiä ryhmiä Ehkäisy osaksi koulukulttuuria kaikissa tilanteissa läpi vuoden: Ryhmäytyksen tärkeys koko kouluajan Koulutusta ja harjoittelua: Tunnetaidot, draamaa ja itseilmaisua, erilaisuuden hyväksyminen, sosiaaliset taidot Uutta toimintakulttuuria ja yhteistyötä: Koulun on mentävä nettiin : valistusta nettiviestinnän seurauksista 12

13 Onko yhteisesti sovittua käytäntöä kiusaamistilanteiden vähentämiseksi? Lukumäärä Prosentti Ei ole 11 2,20% On, mutta ei ole kirjattu mihinkään ,85% On, OPSiin kirjattu ,52% En tiedä 67 13,43% Yhteensä % Onko meneillään hanketta koulukiusaamisen vähentämiseksi? Lukumäärä Prosentti Ei ole 55 10,98% KiVa Koulu ,44% En tiedä 26 5,19% Jokin muu, mikä? 22 4,39% Yhteensä % 13

14 Koulurauha 14

15 Koulurauha 15

16 Tukioppilastoiminta 96 % vastanneiden kouluissa on tukioppilastoimintaa 69 % kouluista tukioppilastoiminta on kirjattu koulun opetussuunnitelmaan 82 % kouluista tukioppilastoiminta on kirjattu vuosittaiseen toimintasuunnitelmaan 16

17 Tukioppilastoiminta - tunnettuus 75 % vastaajista tiesi, ketkä toimivat oman koulun tukioppilaina 84 % tiesi mitä koulun tukioppilaat tekevät 75 % tiesi, mitä koulun tukioppilasohjaaja tekee 75 % vastaajista oli sitä mieltä, että tukioppilastoiminnan tunnettavuutta ja näkyvyyttä tulisi lisätä 17

18 Tukioppilastoiminta tärkeys ja arvostus 95 % vastaajista piti koulunsa tukioppilastoimintaa tärkeänä Suhtautuminen tukioppilastoimintaan on erittäin myönteistä. Tukioppilastoiminnasta on hyötyä kaikille koulun oppilaille, ei ainoastaan aktiivisille Vertaistukeen perustuva tukioppilastoiminta ehkäisee alkavia ongelmia Edistää oppilaiden mahdollisuuksia vaikuttaa kouluyhteisöön Edistää toisten huomioimista Sillä voidaan ehkäistä kiusaamista ja yksinäisyyttä Auttaa 7. luokkalaisia sopeutumaan uuteen kouluun Vain 5 % vastaajista on sitä mieltä, että tukioppilastoiminta vie liikaa aikaa opiskelulta 58,4 % vastaajista kokee, että tukioppilastoiminta helpottaa opettajan työtä 18

19 Tukioppilaiden tehtävät tärkeysjärjestyksessä 1. Uusien oppilaiden ryhmäyttäminen 2. Yksinäisten oppilaiden tutustuttaminen muihin 3. Oppilailta tulevien viestien tuominen henkilökunnan tietoon 4. Kiusaamistilanteissa toimiminen ja kiusaamiseen puuttuminen 5. Kummituntien suunnittelu ja pitäminen 6. Tapahtumien ja teemapäivien järjestäminen 7. Välituntitoiminnan järjestäminen 19

20 Kehittämisajatuksia Tukioppilasohjaajien tulisi saada riittävä korvaus toiminnastaan Työparitoimintaa tulisi kehittää Tukioppilaiden valintaan tulisi kiinnittää enemmän huomiota Tukioppilaiden järjestämässä välituntitoiminnassa on kehittämisen varaa 29 % vastaajista on sitä mieltä, että oppilaskunnalla ja tukioppilastoiminnalla on päällekkäisiä tehtäviä 20

21 MLL aineistojen ja palveluiden tunnettuus Kyselyn perusteella MLL:n kouluille suunnattuja aineistoja ei tunnettu kovinkaan hyvin Parhaiten tunnettiin Viisaasti verkossa - koulutusmateriaali Palveluista Lasten ja nuorten puhelin ja netti oli selvästi tunnetuin 21

22 Tukioppilastoiminnan aineistot Olen hyödyntänyt (5 %) Olen nähnyt (15 %) En tunne (80 %) Ettei kukaan jää yksin -DVD Terve minä - koulutusmateriaali itsetuntemuksesta Tunteella - koulutusmateriaali tunteista ja tunteiden ilmaisemisesta Huomaan - koulutusmateriaali kiusaamisen ehkäisyyn Tukari välittää - koulutusmateriaali erilaisuuden arvostamisesta Viisaasti verkossa - koulutusmateriaali nettiturvallisuudesta Kerho käyntiin! Tukioppilas mediakerhon apuohjaajana Voima virtaa - koulutusmateriaali osallisuudesta 22

23 Mediakasvatusaineistot Olen hyödyntänyt (4 %) Olen nähnyt (13 %) En tunne (84 %) Nettiviisaaksi - oppituntipaketti Laki, nuoret ja netti - oppituntipaketti Digitaaliset pelit - aineisto Viisaasti verkossa - videot 23

24 Päihdekasvatusaineistot Olen hyödyntänyt (2 %) Olen nähnyt (14 %) En tunne (83 %) Lapselle selvä elämä - ohjelma Kassi täynnä asiaa - vapaa-ajankartoitus Hyvinvointipäivä - aineisto Tarinoita itsetunnosta -oppituntimateriaali Alkoholi - jokaisen oma asia? -materiaali 24

25 Ovatko seuraavat MLL:n toimintamuodot ja julkaisut sinulle tuttuja? Tunnen (50 %) En tunne (50 %) Lasten ja nuorten puhelin ja netti Vanhempainpuhelin ja kirjepalvelu Vanhempainnetti -verkkosivusto Nuortennetti - verkkosivusto Opettaja-lehden liite Open omena Koulurauhan verkkosivusto 25

26 Terveisiä MLL:lle Useat tämän kyselyn teemat ovat sellaisia, joihin yritetään aina vaikuttaa koulun kautta, vaikka vaikutusvaltaisimmat yhteisöt ovat aivan muualla: harrastuspiirit, kaveripiirit, kotipiirit. Moni materiaali sopisi varmasti hyvin luokanvalvojalle, jolle voisi myös kohdentaa koulutusta tms. Kiitos. Teette tärkeää työtä. Materiaalit ovat korvaamattoman arvokkaita. Erittäin hienoa, että MLL kantaa osavastuun lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Sain tästä kyselystä monia varmasti hyödyllisiä materiaalivinkkejä työhöni. Kiitos! 26

27 Kiitos!

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset

oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Tutortoiminta hyvinvoivan oppimisympäristön rakentajana Selvitys ammatillisen koulutuksen tutortoiminnasta ja tutortoiminnan suositukset Kirjoittaja Susanna Ågren menetelmäkehittäjä Suomen ammatillisen

Lisätiedot

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle

Kaveritaidot kaikille. Opas luokanopettajalle Kaveritaidot kaikille Opas luokanopettajalle Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille

Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Ei nettikiusaamiselle! Opetusmateriaali 4. 6.-luokille Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n

Lisätiedot

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen

Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Kuulun! Välineitä ryhmän toiminnan tukemiseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön

Lisätiedot

TURVALLINEN KOULUPÄIVÄ yhteinen asia. Tietoa vanhemmille

TURVALLINEN KOULUPÄIVÄ yhteinen asia. Tietoa vanhemmille TURVALLINEN KOULUPÄIVÄ yhteinen asia Tietoa vanhemmille Rakennetaan yhdessä turvallinen koulupäivä Rakennetaan yhdessä turvallinen koulupäivä 2 Tasavallan presidentin tervehdys 3 Tavoitteena turvallisempi

Lisätiedot

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta

Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu. Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Lasten ja nuorten Vantaa II -toimintaohjelman valmistelu Yhteenveto valmistelussa käytetystä aineistosta Kannen kuva: Lasten asiantuntijaryhmän 27.2.2013 työpajassa työstämä vaikuttamisen kehärata 1 Sisällys

Lisätiedot

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit

Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Yks, kaks toimimaan! -materiaalin Vaikuttaminen -teeman tehtäväpaketit Tämä on Kehittämiskeskus Opinkirjon tuottaman Yks, kaks toimimaan! -materiaalin PDF-kirjaston tiedosto. Linkki sähköiseen materiaaliin

Lisätiedot

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN

NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN TUKEVA 2 hanke /Lappi/ Rovaseudun osahanke NUORTA EI JÄTETÄ YKSIN perhekeskeinen, moniammatillinen työ yläkouluun Raportti Tekijä: Mari Salomaa Ohjaaja: Marja Leena Nurmela Kevät 2011 SISÄLTÖ 2 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS

Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS Toimitaan yhdessä! NUORTEN OSALLISTAVA KOULUTUS SISÄLLYS I Alkusanat 1 II Nuorten osallistavan koulutuksen taustaa 3 Mitä nuorten osallistaminen tarkoittaa? 3 Mikä on ohjaajan rooli osallistavassa koulutuksessa?

Lisätiedot

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä

OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA. Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä OPPILASHUOLTOTYÖ ASIAKKAAN NÄKÖKULMASTA Oppilashuollon kehittämishankkeen raportti asiakasnäkökulman kartoittamiseksi tehdystä selvityksestä 2005 SISÄLTÖ 1 TUTKIMUSMENETELMÄT JA KOHDERYHMÄT 1 2 PUNAHILKAN

Lisätiedot

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012

Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Porvoon suomenkielisen koulutustoimen opetussuunnitelma yleinen osa 1.8.2012 Sisältö 1. Johdanto... 5 1.1 Visio: Porvoolaisen lapsen oppiminen etenee turvallista ja yhtenäistä oppimispolkua... 5 1.2. Lapsen

Lisätiedot

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa

Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien. koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Koko yhteisön juttu. Fenomenografinen tutkimus vanhempien käsityksistä koskien koulun koulukiusaamista koskevaa toimintaa Jenny Kerkelä Pro gradu -tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Luokanopettajakoulutus

Lisätiedot

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona!

BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto. Enemmän duona kuin soolona! HANKEAVUSTUKSEN KÄYTTÖTARKOITUS BRICKA Nuorisotyön ja koulun duetto! Enemmän duona kuin soolona on kehittämishanke, jota koordinoi Porvoon kaupungin nuorisopalvelut. Hankkeen yhtenä tavoitteena on kehittää,

Lisätiedot

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke

KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ. Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke KYSELY HUOLTAJILLE KOULUN JA KODIN VÄLISESTÄ YHTEISTYÖSTÄ JA SEN KEHITTÄMISESTÄ Hankesuunnittelija Kristiina Jokinen Reilusti rinnakkain -hanke 2 1. YLEISTÄ Kyselyn tarkoituksena oli saada vanhemmilta

Lisätiedot

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s.

OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15. ehyt. 1 Amis ja lukio. Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi. Päihdesuunnitelma lukiolle s. ehyt 1 Amis ja lukio Stand up -koomikko Joonatan Pitkänen: Etsi oma juttusi Innostava tie ammattiin s. 9 Päihdesuunnitelma lukiolle s. 18 s. 4 OTA KÄYTTÖÖN RYHMÄILMIÖ s. 12 15 ehyt 1 Amis ja lukio Lukio

Lisätiedot

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen

Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Alkoholi jokaisen oma asia? Tehtäviä ja näkökulmia nuorten alkoholikasvatukseen Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen

Lisätiedot

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin

Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Siitä tulee paha mieli -Kiusaamisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa luovin menetelmin Aulavuori, Hanna & Havonen, Noora 2011 Laurea Vantaa Laurea-ammattikorkeakoulu Laurea Tikkurila Siitä tulee paha

Lisätiedot

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA

KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA KUNINKAANHAAN KOULU OPETUSSUUNNITELMA SISÄLLYS OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2.0 Arvot, toiminta-ajatus ja kehittämisstrategiat OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.2 Turvallinen oppimisympäristö Kiusaamisen

Lisätiedot

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY)

KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994 2010 WHO-KOULULAISTUTKIMUS (HBSC-STUDY) Katariina Kämppi, Raili Välimaa, Kristiina Ojala, Jorma Tynjälä, Ilona Haapasalo, Jari Villberg & Lasse Kannas KOULUKOKEMUSTEN KANSAINVÄLISTÄ VERTAILUA 2010 SEKÄ MUUTOKSET SUOMESSA JA POHJOISMAISSA 1994

Lisätiedot

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa

Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa Koulukiusaamiseen liittyvät käytännöt ja toimintamallit Kangasalan opetustoimessa 19.10.2009 Työryhmä: Senni Kangasniemi Marika Lehtinen Maria Taanila Mari Saarikko Jokaisessa Kangasalan koulussa kiusataan

Lisätiedot

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä

Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mitä haluaisit tehdä kerhossa? Lapsen kuulemisen menetelmiä Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.

Lisätiedot

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015.

Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Pöljän koulun oppilaat ja huoltajat! Tervetuloa aloittamaan uutta lukuvuotta 2014-2015. Kädessäsi on uusi Pöljän koulun SYYSTIEDOTE. Tiedotteeseen on kerätty paljon hyödyllistä tietoa koulumme arjesta

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS. LUKU 5.4 Oppilashuolto PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN MUUTOS LUKU 5.4 Oppilashuolto Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan

Lisätiedot

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma

Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma Yrittäjyyskasvatuksen seutukunnallinen opetussuunnitelma YRITTÄJYYSKASVATUS Tieto, innovatiivisuus, luovuus ja osaaminen ovat alkaneen vuosituhannen talouden ja koko suomalaisen yhteiskunnan hyvinvoinnin

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ

MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ MONIKULTTUURINEN KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖ 2010 SISÄLTÖ 3... Monikulttuurinen kodin ja koulun yhteistyö 4... Kodin ja koulun yhteistyön lähtökohdat 5... Perhe maahanmuuttajataustaisen koululaisen tukena

Lisätiedot

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas

Löydä oma tarinasi -ryhmämalli. Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille. Ryhmänohjaajan opas Löydä oma tarinasi -ryhmämalli Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille Ryhmänohjaajan opas Suomen Mielenterveysseura Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö.

Lisätiedot

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa

Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Nuorisotalkoot! eli miten valtioneuvoston lapsi- ja nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2012-2015 toteutetaan kunnissa Sisältö Lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kansalaisiksi

Lisätiedot

Saa mitä haluat -valmennus

Saa mitä haluat -valmennus Saa mitä haluat -valmennus Valmennuksen jälkeen Huom! Katso ensin harjoituksiin liittyvä video ja tee sitten vasta tämän materiaalin tehtävät. Varaa tähän aikaa itsellesi vähintään puoli tuntia. Suosittelen

Lisätiedot

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf)

Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14. ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Amissäätöö-hanke Opiskelijat osallisuutta säätämässä 2011 2014 Omnian julkaisuja C 14 ISBN: 978-952-5745-15-3 (nid.) ISBN: 978-952-5745-16-0 (pdf) Toimitus: Kirjoittajat: Julkaisija: Rahoittaja: Marja

Lisätiedot

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN

MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN MINUN HYVÄ OLONI OSA II: OMAN HYVINVOINNIN POHTIMINEN Tähän vihkoon on koottu kysymyksiä, jotka auttavat sinua miettimään omaa vointiasi. Vihkon kysymykset auttavat sinua myös miettimään, millaista apua

Lisätiedot