Hyvää alkavaa lukuvuotta tukioppilasohjaaja/rehtori!

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hyvää alkavaa lukuvuotta tukioppilasohjaaja/rehtori!"

Transkriptio

1 Hyvää alkavaa lukuvuotta tukioppilasohjaaja/rehtori! Kesäloma reissuineen, mökkeilyineen ja rentoutumisineen on takana ja akut ladattu syksyn ja talven toimiin. Uuden lukuvuoden käynnistyessä käynnistyy myös tukioppilastoiminnan vuosi. Syyslukukauden alku on tukioppilaiden toiminnan tärkeintä aikaa uusien 7-luokkalaisten tullessa kouluun. Kummiluokkatoiminta, välituntipäivystys ja syksyn tapahtumien suunnittelu käynnistyvät. Monissa kouluissa myös tukioppilaiden koulutus starttaa heti lukuvuoden alussa. Myös teille ohjaajille on tarjolla koulutusta. Toivottavasti tapaamme syksyllä mahdollisimman monen kanssa. Hienoa, että olet mukana tekemässä tärkeää työtä! Uusi nuorisotyön suunnittelija esittäytyy Olen Kirsi Pihlaja 28-vuotias sosionomi ja uusi MLL:n nuorisotyön suunnittelija. Työskentelin aikaisemmin tukioppilastoiminnan parissa toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Jatkan nyt työtä, jota tukioppilastoiminnasta vastannut Reija Salovaara on tehnyt viimeisten kuuden vuoden aikana. Reija kiittää teitä kaikkia yhteistyöstä on ollut ilo tutustua teihin ja tehdä yhteistyötä kanssanne. Hän kertoo. Reija siirtyi elokuun alussa uusien haasteiden pariin Suomen nuorisoyhteistyö Allianssin viestintäpäälliköksi. Odotan innolla yhteistyötä kanssanne ja ottakaa rohkeasti yhteyttä! ettei kukaan jää yksin, viisi videota ja keskusteluaineisto kiusaamisesta Saat tämän kirjeen liitteenä MLL:n ja Folkhälsanin toteuttaman koulukiusaamista käsittelevän dvd:n koulunne kiusaamisen vastaisen työn tueksi. Viisi lyhyttä videota johdattavat käsittelemään kiusaamista monesta eri näkökulmasta ja haastavat pohtimaan, miten itse toimii tai toimisi samantapaisissa tilanteissa. Videoiden esittäminen ja niistä keskusteleminen on oppilaille, vanhemmille ja opettajille viesti siitä, että meidän koulussa ei sallita kiusaamista. Dvd:t ja niihin liittyvä keskusteluaineisto on tehty ensi sijassa luokkalaisia oppilaita silmälläpitäen. Videot voi katsoa ja käsitellä myös opettajanhuoneessa tai vanhempainilloissa. Luokassa keskustelun voi vetää esimerkiksi oma opettaja, luokanvalvoja, terveystiedon opettaja tai tukioppilaat. Videoiden katsominen edellyttää aina niistä keskustelemista. Kiusaamisen ehkäisy ja huomaaminen on tukioppilastoiminnan keskeinen osa-alue. MLL haastaa koulut entistä varhemmin toimimaan, ettei kukaan jäisi yksin. Ei riitä, että luokassa on muiden oppilaiden kesken hyvä henki ja mukava ilmapiiri, jos siellä toistuvasti yksi jää ulkopuolelle ja yhtä kiusataan. Tukioppilastoiminta ei ole vain tapahtumia, teemapäiviä ja tempauksia, vaan se on jokapäiväistä toimintaa koulun arjessa. Yksin olevien moikkaaminen ja huomaaminen on yksi tapa tehdä sitä. Miten teidän koulunne tukarit huomaavat ja huomioivat yksinäiset tänä syksynä? Koulurauha Koulurauhan julistus on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Opetushallituksen, Poliisin ja Folkhälsanin yhteistyössä järjestämä tapahtuma. Tänä vuonna Koulurauha julistetaan Espoossa. Julistuksen voi myös kuunnella aamunavauksen yhteydessä YleX-kanavalta alkaen klo 9:03. Lisäksi koulut järjestävät omia tapahtumiaan ympäri Suomea. Koulurauhan rakentaminen tapahtuu pitkin lukuvuotta yhteisten teemapäivien ym. toiminnan kautta koulujen oman valinnan mukaisesti. Pilottikoulujen tuottama materiaali löytyy osoitteista tai Sivuilta löytyy myös muuta Koulurauhaan liittyvää asiaa. Lisätietoja: Riikka Mannelin p Vuoden tukioppilaskoulu MLL hakee vuoden tukioppilaskoulua. Ehdotuksia vuoden tukioppilaskouluksi otetaan vastaan saakka. Tunnustuksen saa koulu, joka toteuttaa hyvää ja laadukasta tukioppilastoimintaa. Yksi keskeinen kriteeri on koulun tukioppilastoiminnan tekemä työ koulukiusaamisen ehkäisemiseksi ja huomaamiseksi. Vuoden tukioppilaskoulu palkitaan kunniakirjalla ja 300 stipendillä tukioppilastoiminnan kehittämiseen. Lue lisää MLL haastaa viettämään Lapsen oikeuksien päivää Lapsen oikeuksien yleissopimus hyväksyttiin Yhdistyneiden kansakuntien (YK) yleiskokouksessa Vuosi 2009 on siten lapsen oikeuksien yleissopimuksen 20-vuotisjuhlavuosi. Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain marraskuun 20. päivänä. Lapsen oikeuksien yleissopimuksessa lapsella tarkoitetaan alle 18-vuotiasta henkilöä. Vaikka lapsen oikeuksien yleissopimus on ollut voimassa kohta jo 20 vuotta, sopimusta ja sen sisältöä ei edelleenkään tunneta kovin hyvin. Lapsen oikeuksien päivän viettäminen koulussa tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden lisätä lapsen oikeuksien tunnettuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Suomi on hyväksyessään lapsen oikeuksien sopimuksen sitoutunut saattamaan sopimuksen periaatteet ja määräykset sekä aikuisten että lasten tietoon. Lapsella on oikeus tietää oikeutensa. Aikuisten velvollisuutena on toteuttaa lapsen oikeudet myös tältä osin.

2 Tervetuloa mukaan uudet tukioppilasohjaajat Monissa kouluissa vaihtuu tänä syksynä tukioppilasohjaaja. Jos olet juuri aloittelemassa ohjaajan taivaltasi, et ole tilanteessasi yksin. MLL on tukenut ja kehittänyt tukioppilastoimintaa jo 36 vuoden ajan. Olipa sinulla mitä tahansa kysyttävää, voit olla yhteydessä MLL:n piirijärjestössä tukioppilastoiminnasta vastaavaan henkilöön. Oman piirisi yhteystiedot löydät tämän kirjeen sivulta 3. MLL:lla on runsaasti materiaalia tukioppilasohjaajan työn tueksi. Listauksen materiaaleista löydät tämän kirjeen takasivulta. Valtaosa materiaaleista on maksuttomia ja ne on lähetetty koulullesi, joten edellisen tukioppilasohjaajan jättämiin kansioihin ja papereihin kannattaa tutustua. MLL järjestää uusille tukioppilasohjaajille peruskoulutusta ja osa MLL:n piireistä perehdytystilaisuuksia. Olet myös tervetullut ohjaajapäiville. Onnea ja intoa uuteen tehtävään! MLL tarjoaa koulutusta, kouluttajia ja tapaamispaikkoja MLL järjestää syksyllä 2008 kolme samansisältöistä tukioppilasohjaajien peruskoulutusta. Koulutukset järjestetään Tampereella, Espoossa ja Helsingissä. Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti juuri aloittaneille ja lyhyen aikaa toimineille ohjaajille. Koulutus antaa välineitä nuorten ohjaamiseen ja opastaa tukioppilastoiminnan perusja käytännön asioiden äärelle. Koulutus myös antaa ideoita toimintaan. Koulutuksen kesto on 16 tuntia. Katso koulutuksen ohjelma ja ilmoittautumisohjeet Kannattaa ilmoittautua pian, sillä koulutukset alkavat täyttyä! Tänä vuonna tukioppilasohjaajien valtakunnallisilla ohjaajapäivillä puhutaan koulukiusaamisesta ja osallisuudesta. Tutkija Virpi Pöyhönen puhuu kiusatun puolustamisesta ja statuksesta, jota se vaatii. Koulukiusaamisen pureudutaan myös katsomalla MLL:n ja Folkhälsanin tuottaman koulukiusaamista käsittelevä dvd ja keskustelemalla siitä. Päivän toisena teemana on osallisuus, nuorten mahdollisuus itse ideoida, suunnitella, toteuttaa ja arvioida toimintaa. Osio liittyy tukioppilastoimintaan lokakuussa 2008 julkaistavaan uuteen osallisuusmateriaaliin ja sen aikana puhutaan osallisuuden mahdollisuuksista omassa koulussa. Syksyllä järjestetään kolme samansisältöistä valtakunnallista ohjaajapäivää. Ohjaajapäivät ovat Espoossa, Jyväskylässä ja Oulussa. Lisää tietoa ja ilmoittautumisohjeet löydät tämän kirjeen liitteestä ja tukioppilastoiminnan nettisivuilta Tervetuloa mukaan! Tukioppilaiden koulutukset ja MLL:n kouluttajaverkosto On tärkeää, että jokainen tukioppilas saa riittävän koulutuksen. MLL suosittaa, että tukioppilaiden peruskoulutuksen laajuuden tulisi olla vähintään 16 tuntia. Lisäksi tukioppilaille voidaan järjestää erilaisia jatkokoulutuksia. Tällä hetkellä osa tukioppilaista jää vaille koulutusta tai saa vain hyvin lyhyen koulutuksen. Jotta tukioppilaalle voi antaa vastuuta ja tehtäviä koulun hyvinvoinnin ja viihtyvyyden lisäämiseksi, hänelle tulee myös antaa tietoa ja työkaluja tehtäväänsä. Tukioppilasohjaaja voi kouluttaa tukioppilaansa itse tai käyttää apuna MLL:n kouluttajia. Tukioppilastoiminnan tukena toimii 80 kouluttajan verkosto. He voivat kouluttaa tukioppilaiden peruskoulutuksen joko kokonaan tai joitakin osioita siitä, jolloin tukioppilasohjaaja kouluttaa loput koulutussisällöistä. MLL:n kouluttajat pitävät myös tukioppilaiden jatkokoulutuksia. Näiden teeman voi sopia kouluttajan kanssa. Kaikki MLL:n nuorisotyön kouluttajat kouluttavat koulukiusaamisen huomaamisesta ja ehkäisystä, erilaisuuden arvostamisesta, ehkäisevästä päihdetyöstä ja itsetuntemuksesta. Lisäksi kouluttajasta riippuen mahdollisia teemoja voivat olla esimerkiksi turvallinen netinkäyttö, tunnetaidot, ryhmä- ja tiimitoiminta, ryhmädynamiikka, viestintä ja vuorovaikutus ja erilaiset leikit. Oman alueesi tukioppilaskouluttajien yhteystiedot saat piiristä, piirien tiedot ovat sivulla 3. Välituntiviikko Mannerheimin Lastensuojeluliiton syksyllä 2007 tekemään kiusaamiskyselyyn vastanneista peruskoululaisista 72 prosenttia kertoo, että kiusaamista tapahtuu eniten välitunneilla. Marraskuussa 2008 Mannerheimin Lastensuojeluliitto järjestää valtakunnallisen välituntiviikon (viikko 45), jonka aikana kouluja kannustetaan järjestämään yhteisöllisyyttä edistävää välituntitoimintaa. Kouluissa voidaan toteuttaa monenlaista toimintaa välituntien aikana. Tärkeää on, että toiminnan avulla saadaan oppilaat aktivoitua ja että kaikilla on hauskaa. Toimintaa voidaan järjestää monella eri tavalla esimerkiksi tukioppilaiden vetämänä. Tukioppilaat voivat vetää pelejä ja leikkejä alakoulun oppilaille tai oman yläkoulunsa oppilaille. Viikko 45 on myös Nuoren Suomen kampanjaviikko, jonka tavoitteena on aktivoida lapset ja nuoret liikkumaan välituntien aikana. Torstaina järjestetään jälleen ME-välkkä, jonka aikana tehtiin viime vuonna välituntiliikkumisen maailmanennätys. Vuosi 2008 on Vihervuosi, jonka puitteissa järjestetään Koulupihakilpailu. Oppilaat voivat välituntitoimintana suunnitella koulupihan viihtyisämmäksi ja mikäli mahdollista myös toteuttaa suunnitelmansa sekä osallistua kilpailuun, jossa voittajaa odottaa rahapalkinto ja muita sijoittuneita tavarapalkinnot. Lisätietoja ja vinkkejä välituntitoimintaan osoitteesta

3 Toimintakartoitus piirtää kuvaa aktiivisesta ja kehittyvästä tukioppilastoiminnasta Tukioppilastoiminnan kartoitukseen vastasi 407 koulua. Kiitos kaikille vastanneille. Saat tämän kirjeen liitteenä vastausten perusteella kootun raportin. Siinä on paljon kiinnostavaa tietoa tukioppilastoiminnasta kannattaa lukea. Kartoitukseen vastanneiden kesken arvottiin kolme S-ryhmän 50 : lahjakorttia. Lahjakortit voittivat Sari Welin Kerimäen yläasteelta, Katja Näsänen Kosken seudun yläasteelta ja Mari Lyyra Liperin koulusta. Onnea voittajille! Vertaistukea verkossa MLL on käynnistänyt verkkonuorisotyötä ja mediakasvatusta yhdistelevän hankkeen. Toiminnan pohja ja periaatteet kumpuavat koulujen tukioppilastoiminnasta, osallisuudesta ja vertaistuesta. Hankkeessa nuoret pääsevät ideoimaan ja toteuttamaan sisältöjä MLL:n Nuortennettiin (www.mll.fi/nuortennetti) sekä nuorten käyttämiin verkkoyhteisöihin (esimerkiksi IRC-Galleriaan). Nuoret nostavat aiheiksi sellaisia sosiaaliseen kasvuun liittyviä asioita, joiden kokevat kiinnostavan omanikäisiään. Sisällön muodon nuoret saavat päättää itse. Lisäksi nuoret vapaaehtoiset toimivat keskustelun herättelijöinä ja ylläpitäjinä keskustelupalstoilla ja chateissa, joita järjestetään ajoittain. Nuoret vapaaehtoiset kokoontuvat MLL:n keskustoimistolla kuukausittain ideoimaan toimintaa. Aluksi hanke kerää mukaan pääkaupunkiseudulla asuvia nuoria. Jatkossa toimintaa on tarkoitus laajentaa valtakunnalliseksi. Olisiko joku sinun oppilaistasi kiinnostunut tulemaan mukaan? Ota yhteyttä ja kysy lisää: Muistathan ilmoittaa ohjaajamuutoksen Muistathan päivittää muuttuneet ohjaajatiedot omaan piiritoimistoosi. Piirien yhteystiedot löytyvät sivun lopusta. Loppukesän ja alkavan syksyn terveisin! Kirsi Ulla Kirsi Pihlaja Ulla Tanttu Nuorisotyön suunnittelija Nuorisotyön assistentti p , p , Liitteet: ettei kukaan jää yksin dvd, ohjaajapäivien kutsu, Tukioppilastoiminnan kartoituksen raportti, Tukioppilastoiminnan juliste, juliste koulukiusaamisesta ja piirikohtaiset tiedotteet. Jakelu: Suomenkielisten yläkoulujen tukioppilasohjaajat/rehtorit. Tiedoksi: MLL:n yhdistykset ja piirien tukioppilastoiminnan vastaavat, tukioppilastoiminnan kouluttajat. Ota yhteyttä! Keskustoimisto PL 141, Helsinki (Toinen Linja 17) fax Kirsi Pihlaja nuorisotyön suunnittelija p Riikka Mannelin Koulurauhan suunnittelija p , Juuso Peura nuorisotyön päällikkö p , Ulla Tanttu nuorisotyön assistentti p , Etelä-Savon piiri: Irma Turunen p f. (015) Hämeen piiri: Suvi Dunder p f. (03) Kainuun piiri: Tanja Alaraatikka p. (08) , f. (08) Keski-Suomen piiri: Aniina Kuikka Kymen piiri: Liisa Hasanen (05) Lapin piiri: Arja Harju Pohjanmaan piiri: Satu Haapsaari p f. (06) Pohjois-Karjalan piiri: Teppo Laukkanen p f. (013) Pohjois-Pohjanmaan piiri: Anni Näyhä p , p. (08) f. (08) Pohjois-Savon piiri: Anitta Pykäläinen p. (017) f. (017) Satakunnan piiri: Eeva-Liisa Koskinen p f. (02) Uudenmaan piiri: Liisa Toukonen p Varsinais-Suomen piiri: Ina Vahalahti f. (02)

4 Tukioppilastoiminnan aineistot Tukioppilastoiminnan opas Tukioppilastoiminnan opas (2003) on tukioppilasohjaajan perusmateriaali. Oppaasta löytyy ohjeet toiminnan käynnistämiseen ja neuvoja ideointiin ja vinkkejä toimintaan. Tukioppilastoiminnan opas pitää sisällään tukioppilaiden peruskoulutuksen käsikirjoituksen (16 tuntia). Oppaan hinta on 40 euroa. Koulujen kummitoiminnan opas Koulujen kummitoiminnan opas (2006) on perusmateriaali, joka antaa alakouluissa ja yhtenäiskouluissa kummitoimintaa ohjaaville opettajille työvälineitä. Se on muistilista ja ideapankki toiminnan käynnistämiseen, ideoinnin apuväline, joka antaa runsaasti vinkkejä toimintaan. Koulujen kummitoiminnan oppaasta löytyy myös kummien valmennuksen käsikirjoitus. Oppaan tavoitteena on innostaa ja kannustaa kouluja toteuttamaan ja kehittämään oman näköistä kummitoimintaa. Oppaan hinta on 25 euroa ettei kukaan jää yksin DVD Uusi MLL:n ja Folkhälsanin tekemä DVD joka sisältää viisi videota ja keskusteluaineiston koulukiusaamisen vastaisen työn tueksi. Hinta 20 euroa. Maksuttomat aineistot Tunteella, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali tunteista ja niiden ilmaisemisesta. Aineistossa on taustatietoa tunteista ja niiden ilmaisemisesta sekä tukioppilaiden jatkokoulutus. Aineisto löytyy myös pdf-tiedostona osoitteesta Huomaan, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali koulukiusaamisen ehkäisyyn. Tukioppilasohjaajan aineistosta löytyy tietoa koulukiusaamisen ehkäisystä ja tukioppilaiden jatkokoulutusrunko. Materiaali on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Uusi painos Selvä elämä -ohjelman aineistot Lapselle selvä elämä on ehkäisevän päihdetyön ohjelma, joka toimii tukioppilaiden jatkokoulutuksena ja toimintamallina 6.-luokkalaisille suunnattavassa päihdekasvatuksessa. Tukioppilasohjaajan opas on painettu aineisto. Muut ohjelman materiaalit, kuten sarjakuvat, löytyvät MLL:n internetsivuilta. Viisaasti verkossa, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali Aineisto auttaa ohjaajaa ymmärtämään ja käsittelemään internetiä nuorten temmellyskenttänä. Materiaalissa on teoriaa, tukioppilaiden jatkokoulutus ja vinkkejä teeman käsittelyyn koulussa. Aineisto löytyy myös pdf-tiedostona osoitteesta Tukari välittää, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali erilaisuuden arvostamisesta. Aineistossa on teoriaa, koulutusmalli ja toimintaideoita erilaisuuden arvostamisen käsittelyyn. Aineisto löytyy myös pdftiedostona osoitteesta Terve minä, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali itsetuntemuksesta. Terve minä on tukioppilasohjaajan aineisto, joka pitää sisällään taustatietoa, jatkokoulutusrungon ja tuhdin harjoituspaketin. Aineisto löytyy myös pdf-tiedostona osoitteesta Tukioppilastoiminnan todistuspohjat Todistus on tärkeä tunnustus ja kiitos tukioppilaana toimimisesta. MLL on painattanut todistuspohjia tukioppilaana toimimisesta ja tukioppilaan peruskoulutuksesta. Maksuttomia todistuspohjia voit tiedustella omasta piiritoimistostasi. Todistuspohja löytyy myös Tukioppilastoiminnan oppaasta ja tukioppilastoiminnan nettisivuilta. Tukioppilastoiminnan internetaineistot: ww.mll.fi/toiminta/tukioppilastoiminta/aineistot/ Tukioppilaan materiaali. Tukioppilaan materiaali on tukiaineisto erityisesti uusien tukioppilaiden toimintaan ja koulutuksiin. Materiaali on printattavissa joko kokonaan tai osittain tukioppilastoiminnan sivuilla. Materiaalissa on tehtäviä niin tukioppilaiden itsenäiseen pohdintaan kuin koko tukioppilasryhmänkin toimintaan. Huomaan, vanhempainiltamalli koulukiusaamisen ehkäisyyn Valmis testattu vanhempainiltamalli, joka haastaa kiusaamisen ehkäisyyn koko kouluyhteisön. Valintojen viidakossa, tukioppilastoiminnan koulutusmateriaali ehkäisevään päihdetyöhön. Valintojen viidakossa on tukioppilasohjaajan aineisto, joka pitää sisällään tukioppilaiden jatkokoulutusrungon, tietoa ehkäisevästä päihdetyöstä ja tukioppilaiden roolista siinä. Materiaali on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja viroksi. Koulurauha-aineisto Koulurauha-ohjelma tuottaa vuosittain eri teemoihin liittyviä aineistoja. Leikkipaikka Leikkipaikka on satojen leikkien aarrearkku.

5 Tukioppilaspaita Tukioppilastoiminnan paidat ovat tukioppilaille hyvä keino näkyä ja erottua koulun arjessa. Tukioppilaspaidan väreinä ovat musta ja punainen. Paitaa on saatavilla tavallisena T- paitana ja stretch-paitana. Paidassa on teksti: TUKIOPPILAS ja hihassa tämänkin kirjeen yläkulmassa oleva logo. T-paidan hinta on 12 ja stretch-paidan 16. Huom. T-paidan koot ovat reiluja. Musta T-paita: S 91564, M 91565, L 91566, XL 91567, XXL Punainen T-paita: S 91570, M 91571, L 91572, XL 91573, XXL Musta stretchpaita: XS 91575, S 91576, M 91577, L 91578, XL Punainen stretchpaita: XS 91580, S 91581, M 91582, L 91583, XL Katso muut nuorisotuotteet Kaikki tilaukset: MLL:n tilauspalvelusta p Alle 160 euron tilauksista peritään posti- ja käsittelykuluja 8 euroa. Yli 160 euron tilaukset toimitetaan maksutta. Muistathan mainita paitatilauksen yhteydessä tuotteen nimen, tuotenumeron, koon ja värin. Kun tilaat maksuttomia aineistoja, mainitse jos olet tukioppilasohjaaja, MLL maksaa silloin postimaksun puolestasi!

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia

MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia MLL:n ja Sosiaalikehityksen koulukyselyn tuloksia Kyselyn toteutus Toteutettiin sähköisenä kyselynä 01-02/2011 Tavoitteena oli selvittää Millainen kuva koulujen henkilökunnalla on oppilaiden yksinäisyydestä,

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016

Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutukset ja aineistot alakouluille 2015 2016 Koulutusta opettajille ja oppilashuollon henkilöstölle Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta

Lisätiedot

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015

Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset ja aineistot yläkouluille Syksy 2015 Koulutukset Lapsen ja nuoren kohtaaminen oppilashuollossa Tietoa uudistuneen oppilashuoltolain soveltamisesta käytäntöön Työvälineitä vaikeassa elämäntilanteessa

Lisätiedot

Tukioppilasohjaajakirje 1/11

Tukioppilasohjaajakirje 1/11 24.1.2011 Tukioppilasohjaajakirje 1/11 talvinen uuden vuoden tervehdys MLL:n keskustoimistolta! Uusi vuosi tuo mukanaan myös uusia tuulia tukioppilastoimintaan! Kädessäsi oleva tukioppilasohjaajakirje

Lisätiedot

MLL alakoulun tukena 2014 2015

MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulun tukena 2014 2015 MLL alakoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

MLL yläkoulun tukena 2014 2015

MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulun tukena 2014 2015 MLL yläkoulujen tukena Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointia. MLL:lla

Lisätiedot

Tukioppilaan materiaali

Tukioppilaan materiaali Tukioppilaan materiaali Mannerheimin Lastensuojeluliitto Tukioppilaan materiaali 1 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja 17 00530 Helsinki tukioppilastoiminta@mll.fi www.mll.fi/tukioppilastoiminta

Lisätiedot

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa

Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa Valtakunnallinen koulututkimus koulujen valmiudesta ja käytännöistä oppilaiden internetin käytön tukemisessa 1 Tutkimuksen tavoite Tämän kyselytutkimusprojektin tavoitteena oli selvittää suomalaisten peruskoulujen

Lisätiedot

TerveysInfo. Heikkonäköisen käytettävissä? Julisteessa kuva kaupan hinnoitteluvaa asta.

TerveysInfo. Heikkonäköisen käytettävissä? Julisteessa kuva kaupan hinnoitteluvaa asta. TerveysInfo Ettei kukaan jää yksin tarjoaa kouluille välineen, jonka avulla voidaan käydä keskustelua koulukiusaamisesta niin oppilaiden, opettajien kuin vanhempienkin kanssa. Videoiden loppu on jätetty

Lisätiedot

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri. Kouluttaa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri Kouluttaa Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliiton Hämeen piiri ry Pyhäjärvenkatu 5 B 33200 TAMPERE p. (03) 254 5400 hameen.piiri@mll.fi hameenpiiri.mll.fi

Lisätiedot

Moision koulu Ylöjärven kaupunki

Moision koulu Ylöjärven kaupunki Moision koulu Ylöjärven kaupunki Väkivallan, kiusaamisen ja häirinnän ehkäisy ja siihen puuttuminen kuuluvat kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. 1. KIUSAAMINEN, HÄIRINTÄ JA VÄKIVALTA Väkivalta,

Lisätiedot

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan!

SELKOESITE. Tule mukaan toimintaan! SELKOESITE Tule mukaan toimintaan! Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piiri ry Perhetalo Heideken Sepänkatu 3 20700 Turku p. 02 273 6000 info.varsinais-suomi@mll.fi Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Lisätiedot

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena

19/1/2012 Mervi Kestilä. Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena 19/1/2012 Mervi Kestilä Mannerheimin Lastensuojeluliitto lapsiperheiden arjen tukena MLL:n arvot Inhimillisyys Lapsen ja lapsuuden arvostus Yhteisvastuu Suvaitsevaisuus ja yhdenvertaisuus Ilo 2 Toiminnan

Lisätiedot

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET

SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSET 5/2012, JULKISET TIEDOTUKSET SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N TIEDOTUKSIA SUOMEN MONIKKOPERHEET RY:N YHTEYSTIEDOT Suomen Monikkoperheet ry, Ilmarisenkatu 17 A, 40100 Jyväskylä

Lisätiedot

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012

sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 sivistystoimiala Teematapahtumia yläkoululaisille 2011 2012 Arvoisa opettaja! 2 Toimintakokemuspäivä 4 Sano päihteille ei 6 Bilepysäkki 7 Taistelu koulukiusaamista vastaan on alkanut! 8 Älä kiusaa! 9 Asennemittari

Lisätiedot

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen

MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa. 4.6.2015 / Seija Karjalainen MLL:n palvelut lapsille ja lapsiperheille Kainuussa 4.6.2015 / Seija Karjalainen Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL) on avoin kansalaisjärjestö, joka edistää lasten,

Lisätiedot

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt!

Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Omaishoitajat ja Läheiset -Liitto ry Kunta- ja seurakunta -kirje 1 (5) Tervehdys Omaishoitajat ja Läheiset -Liitosta, hyvät omaishoidon yhteyshenkilöt! Tässä kirjeessä kerrotaan ajankohtaista tietoa omaishoidon

Lisätiedot

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010

Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 18.5.2010 Ehkäisevän päihdetyön hanke Lasten ja perheiden hyvinvointia tukeva ehkäisevän päihdetyön hanke 2006 2010 Mannerheimin Lastensuojeluliitto, yhteistyössä A-klinikkasäätiö ja Terveys ry Hankkeessa

Lisätiedot

Linkkejä turvallisuudesta. Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Hanna Suojoki

Linkkejä turvallisuudesta. Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Hanna Suojoki Linkkejä turvallisuudesta Mika Kokkonen Mervi Myllylä Mari Myllymäki Jonas Sjelvgren Tämä on Laurea-ammattikorkeakoulun sosiaalija turvallisuusalan opiskelijoiden kokoama turvallisuuskansio, joka on tarkoitettu

Lisätiedot

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA

Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA Punaisen Ristin ohjelmaa alakouluille 2016 ILOA AUTTAMISESTA 2 Iloa auttamisesta! Uskomme, että lapset haluavat auttaa, oli kyse sitten ensiavusta, vanhuksen ilahduttamisesta tai keräyksestä. Laura Kotila

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015

Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen 2015 Sisällysluettelo Vertaistukiryhmät läheisen kuolemasta selviytymiseen... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Valtakunnalliset intensiivikurssit...

Lisätiedot

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1

VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA. TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 VI Pohjoinen varhaiskasvatuspäivä 2010 RAKENNETAAN LAPSEN HYVÄÄ ARKEA TORSTAINA 6.5.2010 Oulun yliopisto, Saalastinsali Pentti Kaiterankatu 1 YHTEISTYÖKUMPPANIT SEKÄ VARHAISKASVATUSPÄIVIEN SUUNNITTELURYHMÄ

Lisätiedot

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret

Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Strategia 2016-2018 Suomen YK-Nuoret Finlands FN-Ungdom UN Youth of Finland Strategia 2016-2018 Suomen YK-nuoret ry on poliittisesti sitoutumaton valtakunnallinen nuorisojärjestö, jonka tehtävänä on tiedottaa

Lisätiedot

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina.

lokakuu tiedote Laita viesti osoitteeseen info@espoonvapaaehtoisverkosto.fi kuukauden viimeisenä perjantaina. lokakuu tiedote Jos Sinulla on tiedotettavaa: kirjoita teksti suoraan sähköpostin viestiosaan, viestin pituus enintään 600 merkkiä, ei erikoismerkkejä ( VERSAALIA, kursiivia, lihavointeja, väriä yms.),

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 9/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 9/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

tukioppilaan toimintaopas

tukioppilaan toimintaopas tukioppilaan toimintaopas sisällys Tukioppilaan roolit... 4 Tukioppilaan rooli koulussa... 4 Tukioppilas kummituntien ohjaajana... 4 Rooli vanhempainillassa... 5 Rooli välituntitoiminnan järjestäjänä...

Lisätiedot

2005 TUKIOPPILASKOULUTTAJAN OPPIMISPÄIVÄKIRJA

2005 TUKIOPPILASKOULUTTAJAN OPPIMISPÄIVÄKIRJA Tukioppilaskouluttajakoulutus 2005 TUKIOPPILASKOULUTTAJAN OPPIMISPÄIVÄKIRJA Huomaan Vanhempainiltamalli koulukiusaamisen ehkäisyyn 1/17 2/17 Julkaisija Mannerheimin Lastensuojeluliitto Toinen Linja 17,

Lisätiedot

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi

Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Ryhmässä tehtävät harjoitukset koulukiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ja vähentämiseksi Tulevaisuuden koulua kohti -seminaari 7.-8. 10 2014 Elisa Poskiparta Turun yliopisto KiVa Koulu Mitä kiusaaminen

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/9 ja 2015/9 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa -1000 0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 6271 678 6949 3597 798 4395 2848

Lisätiedot

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain

Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Työttömät* työnhakijat ELY-keskuksittain Yleisimmät akavalaistutkinnot 2014/6 ja 2015/6 Ekonomisti Heikki Taulu Koko maa 6255 696 6951 3602 860 4462 3621 482 4103 2632 340 2972 2289 306 2595 2103 460 2563

Lisätiedot

Tukioppilastoiminnan arviointi

Tukioppilastoiminnan arviointi Tukioppilastoiminnan arviointi Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka edistää lapsen oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen. MLL:n keskusjärjestön jäseniä

Lisätiedot

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain

Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain Työttömät* koulutusasteen mukaan ELY-keskuksittain 2/12 215/12 Ekonomisti Heikki Taulu 45 4 35 25 Työttömien määrän suhteelliset muutokset koulutustason mukaan, koko maa Tutkijakoulutus 15 5 2/12 3/12

Lisätiedot

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE

KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE KIJANA! TAKSVÄRKKI-OPAS OPPILASKUNNILLE Taksvärkki-kampanja on paljon enemmän kuin rahankeruupäivä. Se on nuorten omaa yhteisvastuuta, jossa opiskelijat keräävät varoja kehitysyhteistyöhankkeeseen. Taksvärkki-kampanjaan

Lisätiedot

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT

1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Terve Elämä! -kampanjan toimintasuunnitelma 2009-2010 Projektikoordinaattori Tanja Ali-Yrkkö 1.6.2009 1 TERVEELLISEN ELÄMÄN TOIMINTAMALLI -HANKKEEN TAVOITTEET JA ARVI- OINTIKRITEERIT Sivistystoimen johtaman

Lisätiedot

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010

vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 Auran PÖYTÄKIRJA vanhempainyhdistys ry Hallituksen järjestäytymiskokous 07.11.2010 AIKA: Sunnuntai 07.11.2010 klo 18.00-20.20 PAIKKA: Auran yhtenäiskoulun neuvotteluhuone LÄSNÄ: Tero Sahla Satu Rautias-Barnett

Lisätiedot

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa

Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa Tervetuloa! Arjen tietoyhteiskuntahanke Koulumestarin koulussa 1 Arjen tietoyhteiskunta hanke Liikenne- ja viestintäministeriön, opetusministeriön ja Opetushallituksen yhteinen hanke vuosina 2008-2010

Lisätiedot

Opi ilmaisemaan itseäsi

Opi ilmaisemaan itseäsi Opi ilmaisemaan itseäsi Järjestä Olen kiertänyt yli kahdessasadassa peruskoulussa ympäri Suomea sekä lukuisissa suomalaisissa yrityksissä kouluttajana, puhujana ja kansanedustajana. Yleisin kohtaamani

Lisätiedot

Laajasalon kaveriviikon työryhmä

Laajasalon kaveriviikon työryhmä Järjestä Laajasalon kaveriviikon työryhmä 1 Kaveriviikolla harjoitellaan kaveritaitoja Toteutus Käsikirjoitus ja teksti: Laajasalon Kaveriviikon työryhmä Valokuvat: Meri Ketonen Ulkoasu: Janika Lähdes

Lisätiedot

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen

Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Nuorten aikuisten osaamisohjelma Ville Heinonen Tausta Nuorten yhteiskuntatakuu Erillinen ohjelma 20 29-vuotiaille, vailla toisen asteen tutkintoa oleville Lisärahoitus ammatti- ja erikoisammattitutkintoon

Lisätiedot

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014

PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 PETRA-PROJEKTI TOIMINTASUUNNITELMA 2014 1. Yleistä 2014 on Petra-taloyhtiötoiminnassa starttitoiminnan ja osallistavan kehittämisen vuosi. Projektin toimintaa jatketaan kaikissa Petra taloissa. Lisäksi

Lisätiedot

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta.

TerveysInfo. Lasten ja nuorten omaehtoinen liikunta Vinkkejä ja ajatuksia lasten omaehtoisesta liikunnasta. TerveysInfo pelit Innosta urheilemaan : viesti 7 12 vuotiaiden urheilevien lasten vanhemmille maksuton, kuv. : vär. http:///files/ns2/urheiluseurat_pdf/ Innosta_urheilemaan_200612_www.pdf Kohderyhmät:

Lisätiedot

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille

Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille Jutellaan murrosiästä! Tietoa ja tehtäviä kasvamisesta ja kehittymisestä 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään murrosikään liittyviä asioita. Tehtävät ovat kotitehtäviä,

Lisätiedot

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.

MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009. 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap. MONIAMMATILLISUUS : VÄLKKY-PROSESSIN AVAUSPÄIVÄ Yhteiset tavoitteet & johtavat ajatukset 16.6.2009 16. kesäkuuta 2009 Humap Oy, www.humap.com sivu 1 OHJELMA 16.6.2009 TYÖSKENTELYLLE TEEMA Keskeisten johtavien

Lisätiedot

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio

Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi. 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Liikkuva koulu hankkeen ensimmäinen toimintavuosi 12.6.2011 Ketolanperän koululla, Ala-Rautalahti Tapio Hankkeen tavoite Lv 2010-2011: Liikkuva koulu hankkeen päätavoitteena on toimintakulttuurin kehittäminen

Lisätiedot

Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Biojätteen määrän vähentäminen: jätteen punnitseminen päivittäin

Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Biojätteen määrän vähentäminen: jätteen punnitseminen päivittäin Kestävän kehityksen ohjelma Oppilaitos: Haapajärven yläaste Lukuvuosi: 2014-2015 KEKE-toiminta Tavoite ja mittari Toimenpiteet Vastuut Aikataulu Seuranta Biojätteen määrän vähentäminen: jätteen punnitseminen

Lisätiedot

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat,

Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, 18.12.2015 1 / 5 Hyvät omaishoitajien parissa toimivat, Omaishoitajat ja läheiset -liiton omaishoitotiedotteessa kerrotaan omaishoitoon liittyvistä asioista, liiton ja sen paikallisyhdistysten toiminnasta

Lisätiedot

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016

Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1. Opetuskieli. Tutkintokerta kevät 2016 Ilmoittautuneet eri henkilöt maakunnittain 2012-2016 1 kevät 2016 Miehet Naiset Miehet Naiset Miehet Naiset Uusimaa 4968 6690 11658 593 753 1346 5561 7443 13004 Varsinais- 1333 1974 3307 104 104 208 1437

Lisätiedot

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007

Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Lapset ja nuoret jäävät liian yksin huolineen. Lasten ja nuorten puhelin ja netti vuonna 2007 Kerro aikuiselle, jolla on aikaa kuunnella. Kaikenlaiset asiat, fiilikset ja tapahtumat kannattaa jakaa läheisille

Lisätiedot

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012

Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 Valmistu töihin! Opiskelijakyselyn tulokset 13.4.2012 1 Kyselyn toteuttaminen Valmistu töihin! -kyselyn kohderyhmänä olivat ammattiopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa opiskelevat nuoret.

Lisätiedot

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit

Lasten hyvinvoinnin indikaattorit 1 Lasten hyvinvointitiedon II foorumi Lasten hyvinvoinnin indikaattorit Salla Säkkinen Kehittämispäällikkö Stakes 2 Koko väestön ja alle 18-v. lasten pienituloisuusaste 14,0 12,0 10,0 Pienituloisten kotitalouksien

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla

Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Perheverkko - yhdessä lasten ja perheiden asialla Oululaisten lapsiperhejärjestöjen ja kaupungin toimijoiden työryhmä ja järjestöjen välisen sekä järjestö-kaupunki yhteistyön toimintamalli Tavoitteena:

Lisätiedot

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013

NAPPIPARISTON KUUKAUSIKIRJE 11/2013 NAPPIPARISTON 31.31 KUUKAUSIKIRJE 11/2013 Nappiparisto on ammatillisen koulutuksen oppimisympäristöjen kehittämisen ja monipuolistamisen valtakunnallinen koordinointihanke vuosille 2011-2012, ja Nappipariston

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

AVAIMIA SOPUUN KOULUTUSTA JA MATERIAALIA

AVAIMIA SOPUUN KOULUTUSTA JA MATERIAALIA AVAIMIA SOPUUN KOULUTUSTA JA MATERIAALIA Esipuhe Vuoden 2003 Yhteisvastuukeräyksen kotimaan kohteeksi valittiin Sopuavain-hanke (vv. 2003-2005). Hankkeen tavoitteeksi asetettiin lasten ja nuorten väkivaltaisen

Lisätiedot

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013

Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuun ensimmäiset kuukaudet ja jatkoaskelet 21.5.2013 Nuorisotakuu 2013 - määritelmä Jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, työkokeilu-,

Lisätiedot

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita

Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita Vertais- ja vapaaehtoistoiminta tarvitsee tuekseen toimivia rakenteita teksti: Ronja Kuokkanen haastattelu: Sari Koivumäki Rakenteet ovat tärkeitä vapaaehtoistoiminnassa. Ilman niitä järjestöissä tehtävä

Lisätiedot

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi

OPPILASKUNTAKANSIO. www.sastamalannuoret.fi 2015-2016. SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi OPPILASKUNTAKANSIO www.sastamalannuoret.fi 2015-2016 SASTAMALAN KAUPUNKI www.sastamala.fi Sisällys OSALLISUUS JA VAIKUTTAMINEN... 2 Yhteisökasvatuksen ja osallisuuden periaatteet... 2 Oppilaskuntaosallisuus...

Lisätiedot

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA

LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA LIIKUNNAN ALUEJÄRJESTÖN ROOLI KOULUPÄIVÄN LIIKUNNALLISTAMISESSA Mentorointi Nuoren Suomen ja aluejärjestöjen toteuttamaa Liikkuva koulu ohjelmaan kuuluvaa maksutonta toimintaa Mentoreina aluejärjestöjen

Lisätiedot

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ!

MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! MATERIAALIPAKETTI NUORTENILTAAN OLE HYVÄ! Nuortenillan toiminta-ajatus ja tavoite Kahden eri seurakunnan nuoret kohtaavat toisiaan ja tutustuvat seurakuntien nuorisotoimintaan, jakavat kokemuksia, ideoita,

Lisätiedot

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa

MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Perheiden hyvinvoinnin merkitys lapselle MLL:n perhekummitoiminta - auttavia käsiä ja aikuista seuraa Marita Viertonen toiminnanjohtaja marita.viertonen@mll.fi p. 044 299 0541 MLL on kaikille avoin poliittisesti

Lisätiedot

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus

TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus TOIMINTASUUNNITELMA Hanke Kaste hanke 2014 2016 Pois syrjästä -hanke Kehittämisosio ja Säkylän osakokonaisuus toiminta-aika Tavoite Perheiden kokonaisvaltaisen auttamismallien kehittäminen ja verkostomaisen

Lisätiedot

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta!

Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Juhlitaan yhdessä lapsen oikeuksien sopimusta! Tänä vuonna YK:n lapsen oikeuksien sopimus täyttää 25 vuotta, joten Liikkuva koulu -ohjelma kutsuu kaikki koulut tekemään tunnetuksi ja juhlimaan yhdessä

Lisätiedot

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa

Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö ja lapsiperheiden kotipalvelu Heinolassa Ehkäisevä perhetyö on kokonaisvaltaista kotiin annettavaa tukea vanhemmuuden ja arjen haasteisiin. Tukea voidaan tarjota mm. vanhemman jaksamiseen,

Lisätiedot

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* Palkansaajien työmatkatapaturmat 28-212 (aiemman analyysin päivitys) 16.1.213 TVL/AH Analyysin aineistona on kaikki palkansaajille lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta korvatut työmatkatapaturmat. Vapaaehtoisesti

Lisätiedot

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1

Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille. Johanna Syrjänen, Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry 19.2.2014 1 Murkkufoorumi - Vertaisryhmät nuorten vanhemmille 19.2.2014 1 Linkki-toiminta Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestöt ry:n Murkkuneuvola hanke (RAY-rahoitus 2011-2015) Tavoitteet: 1. 12-18 vuotiaiden lasten

Lisätiedot

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014

Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Tekesin ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen) sekä Finnveran lainat ja takaukset v. 2010-2014 Lähteet: Tekes, Pohjois-Savon ELY-keskus ja Finnvera 4.1.2016 Tekes:n ja TEM:n myöntämä rahoitus (kansallinen)

Lisätiedot

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu

OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ. Yläkoulu 1 OHJAUKSEN PALAUTE- JA ARVIOINTI- JÄRJESTELMÄ Yläkoulu 2 OPINTOJEN OHJAUKSEN ARVIOINTI- JA PALAUTEJÄRJESTELMÄ SIDOSRYHMÄ- PALAUTE OPISKELIJA- PALAUTE OPPILAAN OHJAUKSEN POLKU HENKILÖSTÖ- PALAUTE MÄÄRÄLLISET

Lisätiedot

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7)

VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) VESON TYÖPAJA 10.1.15 Puusepän sali: 14. OSALLISTUMINEN, VAIKUTTAMINEN JA KESTÄVÄN TULEVAISUUDEN RAKENTAMINEN (L7) Työpajan tuomia ajatuksia: OSALLISUUS - oppilaiden päätöksenteon oheneminen marginaaliasioihin

Lisätiedot

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013

HEVOSYRITYS HUIPPUKUNTOON KIERTUE 2010-2013 ALUEELLINEN KOULUTUSKALENTERI (tilanne 24.6.2010) Teemapäivät on suunnattu toimiville hevosyrityksille; ravi-, ratsastus-, kasvatus-, siittola-, ym. yrittäjille. Aiheet soveltuvat hyvin myös toimintaa

Lisätiedot

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä

Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Hyvinvoinnin virtaa Mikkelissä Kestävää kasvua ja työtä rakennerahasto-ohjelma 2014-2020 24.11.2015 Kansalaistoimijalähtöinen kehittämisen käynnistäminen Mikkelissä (1) Mitä tavoitellaan? Rakennerahasto-ohjelman

Lisätiedot

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012

SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 1(5) SUOMI-YHTIÖN EDUSTAJISTON VAALIT SYKSYLLÄ 2012 Yleistä Keskinäisen Henkivakuutusyhtiön Suomen osakkaita ovat sen vakuutuksenottajat. Osakkaiden päättämisvaltaa käyttää yhtiökokouksena toimiva edustajisto,

Lisätiedot

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008

Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa. Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 2008 Hoitotakuun toteutuminen suun terveydenhuollossa terveyskeskuksissa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille, maaliskuu 28 Suun terveydenhuollon hoitotakuukysely maaliskuussa 28, vastanneet terveyskeskukset

Lisätiedot

Yhdistystiedote 6/2013

Yhdistystiedote 6/2013 1 Yhdistystiedote 6/2013 Hei yhdistystoimija! Tässäpä teille taas tuore yhdistystiedote, jossa on tärkeitä tietoja liitosta teille ja jäsenillenne. Muistattehan siis välittää näitä tietoja eteenpäin. Kiitos!

Lisätiedot

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto

Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Työpaikkojen työhyvinvointiverkosto, Tyhy-verkosto Jaana Lerssi-Uskelin 23.4.2015 Verkosto työpaikkojen työhyvinvointitoimijoille toiminnan lähtökohtana on työpaikkojen / yritysten tarve alueellisesti

Lisätiedot

Kohtaamisia ja kasvua arjessa koti, koulu ja paikallisyhdistykset kumppaneina hanke 2012-2014 Toimintamalli:

Kohtaamisia ja kasvua arjessa koti, koulu ja paikallisyhdistykset kumppaneina hanke 2012-2014 Toimintamalli: Toimintamalli: NUORTEN UNELMAPAJA Toteutus pienryhmässä Aikuisten kehittämä nuorisotoiminta ei välttämättä sellaisenaan kiinnosta nuoria. Älä siis tee turhaa työtä, vaan järjestä nuorille mahdollisuus

Lisätiedot

Kokemustoimintaverkosto 2016 Lauri Honkala, suunnittelija, Kokemustoimintaverkosto Kokemustoimintaverkostossa mukana 36 valtakunnallista sosiaali- ja terveysalan järjestöä 17 alueellista ohjausryhmää eri

Lisätiedot

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö

Uusia eväitä metsämiehen reppuun. Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Uusia eväitä metsämiehen reppuun Esa Nordling, PsT Kehittämispäällikkö Miehet huolehtivat itsestään ja terveydestään heikommin kuin naiset ja terveydenhuollon palveluihin hakeutumisen kynnys on korkeampi

Lisätiedot

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä

Vähintään 2 tuntia liikuntaa. joka päivä Vähintään 2 tuntia liikuntaa joka päivä Kouluikäisten liikuntasuositukset käytäntöön Totta! Liikunta tukee lapsen kasvua, kehitystä ja hyvinvointia Kouluikäisten liikuntasuositusten mukaan kaikkien 7 18-vuotiaiden

Lisätiedot

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA

KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA YPÄJÄN KUNTA VARHAISKASVATUS 2016 KIUSAAMISEN EHKÄISYN SUUNNITELMA 1. KOKO HENKILÖKUNTA ON SAANUT KOULUTUSTA VARHAISLAPSUUDESSA TAPAHTUVASTA KIUSAAMISESTA sekä sen havainnoimisesta: pedagoginen palaveri

Lisätiedot

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat

Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012. Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat Suomen Vuokranantajien jäsenkysely 2012 Yhteenvetoraportti, N=845, Julkaistu: 12.12.2012 Vertailuryhmä: Kaikki vastaajat 1. Sukupuoli 1. Nainen 415 49,11% 2. Mies 430 50,89% 2. Ikä 1. alle 30 19 2,25%

Lisätiedot

JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO

JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO JÄRJESTÄ KAVERIVIIKKO Laajasalon kaveriviikon työryhmä Toteutus Taitto ja valokuvat: Meri Ketonen Käsikirjoitus ja teksti: Laajasalon Kaveriviikon työryhmä Kiitokset: Laajasalon peruskoulu Yhteistyössä

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5

jäsenkysely a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 jäsenkysely 1) Olen tällä hetkellä Kysymykseen vastanneet: 135 (ka: 2,4) a) maaseutututkija 30,4% 41 b) maaseudun kehittäjä 31,9% 43 c) hallintoviranomainen 15,6% 21 d) opiskelija 3,7% 5 e) jokin muu,

Lisätiedot

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com.

SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012. Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com. SEURATIEDOTE NRO 2 / 2012, 2.3.2012 Pohjois-Savon Yleisurheilu ry Haapaniemenkatu 10 70100 Kuopio www.psy.sporttisaitti.com Puheenjohtajalta Marko Ahtiainen puheenjohtaja p. 044 3044626 marko.ahtiainen@pohjois-savonliikunta.fi

Lisätiedot

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro Sivistyslautakunta 22 10.04.2014 Kunnanhallitus 64 14.04.2014 Sivistyslautakunta 57 04.09.2014 Aamupäivätoiminta Lappajärven kunnassa Sivltk 10.04.2014 22 Valmistelija sivistystoimenjohtaja Tarja Puro

Lisätiedot

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen

Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset. Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Tuetusti päätöksentekoon projektin tuotokset Maarit Mykkänen ja Virpi Puikkonen Päämiehisyyttä tukeva koulutusmateriaali Materiaali on suunnattu vammaisalan ammattilaisten käyttöön. Voidaan käyttää: Perehdyttämisessä,

Lisätiedot

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa

Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Hoitoonpääsy suun terveydenhuollossa Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille lokakuu 2009 10.12.2009 Tieto-osasto/ PATI 1 Tiedonkeruu syksyllä 2009 Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille

Lisätiedot

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS

OPPILASKUNTA 2012-2013 TOIMINTAKERTOMUS OPPILASKUNTA 2012-2013 1. KALEVANKANKAAN KOULUN OPPILASKUNNAN KOKOONPANO JA TEHTÄVÄ Oppilaskuntatoiminta on tärkeä osa Kalevankankaan kouluyhteisöä. Sen tavoitteena on kehittää oppilaiden valmiuksia toimia

Lisätiedot

Ohjaajien startti-ilta 2013

Ohjaajien startti-ilta 2013 Ohjaajien startti-ilta 2013 Torstai 22.8.2012 Aleksandra, EHN PL 45, 04601 Mäntsälä www.mantsalanvoimistelijat.fi puh 040 513 7892 mantsalan.voimistelijat@msoynet.com Seuran toiminta-ajatus ja arvot Visio

Lisätiedot

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä

VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Valtakunnalliset sijaishuollon päivät Vaasa, 5.10.2011 VAIETTU KRIISI UNOHDETTU KRIISI - Tehokasta tukea huostaanoton kokeneille vanhemmille VOIKUKKIA-vertaistukiryhmistä Huostaanoton jälkeenkin vanhemmuus

Lisätiedot

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015

Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Vertaistukiryhmät nuorille ja nuorille aikuisille 2015 Sisällysluettelo Voimauttavaa vertaistukea ryhmissä... 3 Kenelle Tavoitteet Menetelmät Toteutus Löydä oma tarinasi - ryhmät... 5 Lasinen lapsuus -

Lisätiedot

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry

Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Kehitysvammaisten Tukiliitto ry Olemme valtakunnallinen kansalaisjärjestö, jonka perustehtävä on edistää kehitysvammaisen ihmisen ja hänen perheensä yhteiskunnallista tasa-arvoa ja elämänlaatua - hyvää

Lisätiedot

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät

Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät Toiminnan arviointikysely lasten vanhemmille - Espoon Merenkävijät 1. Joukkue / ryhmä, jossa lapsi on mukana - EMK / zoom - EMK - EMK - Vihreät - Sininen - Punainen - EMK juniorit - ZOOM - zoom8 - EMK

Lisätiedot

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus.

1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. JAKSO - SÄÄNNÖT Tavat, käytös, toisen kunnioittava kohtaaminen, huomaavaisuus, kohteliaisuus. 1. Ympäristö a. Tässä jaksossa ympäristö rakennetaan pedagogiikkaa tukevien periaatteiden mukaisesti ja

Lisätiedot

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA

KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA KOIRAKÄVELYT JA KOIRAKAHVILA MIELENTERVEYDEN VAHVISTAJINA *** Lohjan mielenterveysseuran kehittämä toimintamalli Minna Malin Päihde- ja mielenterveyspäivät 10.10.2013 TUKIKOIRAKKO - TOIMINTA Toiminta on

Lisätiedot

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu

YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA. Liite 3 Vuosisuunnittelu YRITTÄJYYSKASVATUKSEN STRATEGIA JYVÄSKYLÄN PERUSOPETUKSESSA Liite 3 Vuosisuunnittelu Yrittäjyyskasvatuksen lukuvuosi suunnitelma: 1. Visio: Jokainen rakentaa omaa mahdollisuuksien maailmaa -Yhteisen ymmärryksen

Lisätiedot

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013

Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Nuorisotakuun seuranta TEMissä huhtikuu 2013 Työttömät työnhakijat alle 25v. ja 25-29v vastavalmistuneet (TEM/työnvälitystilasto 1220.) Alle 25v 2012 2013 Muutos % Huhtikuun lopussa 28 233 34 817 + 23,32

Lisätiedot

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen.

Syksyn hehku on lupaus tulevasta. Auringon kulta syksyn lehdissä kantaa talven yli kevääseen. Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2014 www.mikkelinkvtuki.fi Mikkelin seudun Kehitysvammaisten Tuki ry Jäsentiedote 2/2015 www.mikkelinkvtuki.fi Syksyn hehku on lupaus tulevasta.

Lisätiedot

Asumisen ABC - kouluttajan opas

Asumisen ABC - kouluttajan opas Asumisen ABC - kouluttajan opas Nuorisoasuntoliitto ry 16.2.2015 0 Sisällys JOHDANTO... 3 ASUMISEN ABC -MATERIAALIT JA NIIDEN KÄYTTÖ... 3 Kohti omaa kotia -yleisdiat... 3 Teemadiat... 4 Opetusvideot...

Lisätiedot