Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla. Opetushallitus 12.3.2012"

Transkriptio

1 Maahanmuuttajakoulutuksen hankinta Pohjois-Pohjanmaalla Opetushallitus

2 Työ- ja elinkeinotoimistot osana ELY-keskuksen palveluverkkoa Vuonna 2012 alueella 5 toimistoa, joissa yht. n. 210 työntekijää. Vuoden 2013 alusta yksi TE-toimisto, jolla useita toimipisteitä. Raahen seutukunnan TE-toimisto Oulun seudun TE-toimisto Koillismaan TE-toimisto Ylivieskan seutukunnan TE-toimisto Nivala-Haapajärven seutukunnante-toimisto

3 TE-uudistuksen osa-alueet TEpalveluverkko Maakunnallinen TE-toimisto Toimipisteverkosto Monikanavaisuus Asiointi kasvokkain Verkkopalvelut Puhelinpalvelut Palvelulinjat Työnvälitys ja yrityspalvelut Osaamisen kehittämisen palvelut Tuetun työllistämisen palvelut Palveluvalikoima Palvelutarjooma Palvelujen tuottamistavat

4 Työvoimakoulutuksen tunnuslukuja Työvoimakoulutuksessa aloittaneet Ulkomaalaisten osuus koulutuksen aloittaneista 987 (17%) (22%) (23%) - ammatillisen koulutuksen aloittaneet kieli- ja kotoutumiskoulutuksen aloittaneet Hankitut opiskelijatyöpäivät, josta maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutus maahanmuuttajien ammatilliset koulutukset

5 Työvoimakoulutuksen tunnuslukuja Valmentavan työvoimakoulutuksen määrärahat (sidottu) edellisestä maahanmuuttajien kotoutumis- ja kielikoulutuksiin (62%) (62%) (68%) Maahanmuuttajakoulutuksen valtakunnallinen opiskelijatyöpäivän keskihinta 30,4 31,8 32,40 Pohjois-Pohjanmaa 34,14 35,44 34,27 5

6 Kotoutumiskoulutuksen järjestäjät Pohjois-Pohjanmaalla vuosina Arffman Consulting Oy Cimson Koulutuspalvelut Oy Oulun Osaamiskeskus Oy PSK-Aikuisopisto Raahen Osaamiskeskus Oy 6

7 Koulutuksen hankinta Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen hankinnassa noudatetaan julkisista hankinnoista annettuja säädöksiä: - Laki julkisista hankinnoista 348/ Asetus julkista hankinnoista 614/ Asetus julkisesta työvoimapalvelusta 1344/ Asetus työvoimapoliittisen aikuiskoulutuksen yleisistä hankintaehdoista ja opiskelijoiden valintamenettelystä 545/ Työ- ja elinkeinoministeriön ohje työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta ja siihen hakeutuville ja osallistuville maksettavista etuuksista TEM/1258/ /2011 7

8 Kaikkien hankintamenettelyyn jätettyjen tarjousten on täytettävä ns. vähimmäisvaatimukset Pohjois- Pohjanmaalla Vähimmäisvaatimuksia: 1. Koulutussisältöjen tulee perustua OPH:n määräykseen 2. Työnhakukoulutus sisältyy koulutukseen 3. Opiskelijoille annettava lisäohjaus lasketaan koulutuksen hintaan 4. Tarjoajalla on riittävät ja asianmukaiset opetustilat ja opetusvälineet 5. Tarjoukseen on nimetty pääopettaja 6. Sijaisjärjestelyt on kuvattu tarjouksessa 7. Tarjoaja hyväksyy tarjouspyynnön liitteenä esitetyt sopimusehdot 8

9 Maahanmuuttajakoulutusten hankinnoissa käytettävät hankintakriteerit Pohjois-Pohjanmaalla 1. Koulutuksen hinta, painoarvo Koulutussuunnitelma, painoarvo Työelämäläheisyys ja vaikuttavuus, painoarvo Opettajaresurssit, painoarvo Asiakastyytyväisyys ja kokemukset tarjoajasta, painoarvo 15 9

10 Koulutuksen hinta Tarjousten vertailussa otetaan huomioon koulutuksen kokonaishinta ilman arvonlisävero-osuutta Tarjousten hintoja vertaillaan hintakeskiarvoon: 5 pistettä: Tarjous on vähintään 15,1% halvempi kuin hintakeskiarvo 4 pistettä: Tarjous on 5,1-15% halvempi kuin hintakeskiarvo 3 pistettä: Tarjous poikkeaa hintakeskiarvosta enintään +/- 5% 2 pistettä: Tarjous on 5,1-15% kalliimpi kuin hintakeskiarvo 1 pistettä: Tarjous on vähintään 15,1% kalliimpi kuin hintakeskiarvo 10

11 Koulutussuunnitelman arviointi Pohjois-Pohjanmaalla Toteuttamissuunnitelman monipuolisuus mm. alueen erityispiirteiden huomiointi ja työssäoppimisen järjestelyt Opetusmenetelmien monipuolisuus, soveltuvuus ja tarkoituksenmukaisuus Opiskelijoille tarjottava henkilökohtainen ohjaus ja opetuksen tukipalvelut 11

12 Työelämälähtöisyyden ja vaikuttavuuden arviointi Pohjois-Pohjanmaalla Koulutuksen suunnittelun ja toteutuksen työelämäkytkentä Aikaisemman koulutuksen vaikuttavuus 12

13 Opettajaresurssien arviointi Pohjois-Pohjanmaalla Pääopettajan pätevyys (tutkinto, alan täydennyskoulutus, pedagoginen pätevyys) Pääopettajan kokemus vastaavasta alan koulutuksesta Pääopettajan alan työkokemus Jos koulutuksella on useita pääopettajia, muodostuu arviointi kaikkien pääopettajien yhteisarviona. 13

14 Asiakastyytyväisyys ja kokemuksen tarjoajasta kohdan arviointi Pohjois-Pohjanmaalla Asiakastyytyväisyys, OPAL-järjestelmän palautetieto yleisarvio koulutuksesta hyvä tai erinomainen palautearvosanojen osuus Hankintayksiköltä tai muilta yhteistyötahoilta saatu palaute yhteistyön toimivuudesta 14

15 Luonnos koulutuskuvauksesta tarjouspyynnössä Koulutuksen nimi: Maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Koulutuksen sisältö ja tavoite: - Koulutuksen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista suomen kielen oppimisella sekä suomalaiseen yhteiskuntaan ja työelämään sopeutumisella. - Tavoitteena on toimivan alkeiskielitaidon A1.1-A1.3, kehittyvän peruskielitaidon A2.1-A2.2 ja toimivan peruskielitaidon B.1.1 saavuttaminen. - Kotoutumiskoulutus voidaan jakaa moduuleihin. Kotoutumiskoulutuksen alussa tehtävän lähtötason arvioinnin avulla opiskelija ohjataan sopivalle opintopolulle ja sopivaan moduuliin. - Koulutuksen sisältö pyydetään suunnittelemaan Opetushallituksen voimassaolevien aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteiden (OPH Dnro 1/011/2012) mukaisesti kohderyhmä ja tavoite huomioiden. - Tarjoukseen on sisällytettävä mahdollisuus osallistua yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen keskitason tutkintoon (taitotaso 3). Muuta: - Tarjoukseen tulee liittää koulutuksen toteuttamisessa käytettävä opetussuunnitelman tiivistelmä. - Opetusmenetelmät pyydetään suunnittelemaan koulutuksen tavoitteet ja kohderyhmä huomioiden. 15

16 Luonnos koulutuskuvauksesta tarjouspyynnössä Koulutuksen kesto: 240 pv, joista työssäoppimisen kesto on vähintään 50 pv Opiskelijamäärä: 12 Opiskelijatyöpäivät: otp Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Työttömät ja työttömyysuhanalaiset maahanmuuttajataustaiset työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen. Yleisten kielitutkintojen (YKI) tutkintomaksu maksetaan toteuman mukaan. 16

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA

OHJE OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN HAKEUTUVILLE JA OSALLISTUVILLE MAKSETTAVISTA ETUUKSISTA TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖ 1 (110) Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset Työ- ja elinkeinotoimistot OHJE 06.06.2011 TEM/1258/07.02.02/2011 OHJE TYÖVOIMAPOLIITTISESTA AIKUISKOULUTUKSESTA JA SIIHEN

Lisätiedot

Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta

Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta Kotoutumiskoulutuksen hallinto ja hankinta Yksikön päällikkö, FT Maire Mäki Pohjois-Pohjanmaan ELYkeskus 10.3.2011 1 Aluehallinnon uudistamishankkeen (ALKU) - tiivistetty tavoite Tavoitteena on kansalais-

Lisätiedot

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012)

TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) TE-TOIMISTON PALVELUT HENKILÖASIAKKAALLE (laki työvoima- ja yrityspalveluista (916/2012) 1. Työnvälitys 2. Tieto- ja neuvontapalvelut 3. Asiantuntija-arvioinnit osaamis- ja ammattitaitokartoitus työkyvyn

Lisätiedot

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä

Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu. Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä Koulutuksesta työperusteisen maahanmuuton kilpailuetu Selvitys ulkomailta rekrytoitavien työntekijöiden koulutusjärjestelyistä 1 Työ- ja elinkeinoministeriö Loppuraportti Helmikuu, 2014 Taitto: Edita Publishing

Lisätiedot

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 21.6.2012. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Luonnos 21.6.2012 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta sekä eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI

TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI TE-TOIMISTON UUDISTETTU PALVELUMALLI Muutoksia 1.1.2013 alkaen 1.1.2013 lähtien 15 TE-toimistoa, 1/ELY-keskus Uudet tehtävänkuvat henkilöstöllä Uudet TE-toimistojohtajat & palvelulinjajohtajat Monikanavaisuuden

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013

MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 1 MAAHANMUUTTAJIEN KOTOUTTAMISOHJELMA POHJOIS-SATAKUNTA 2013 Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Pomarkku ja Siikainen PoSa johtokunta 25.6.2013 80 2 SISÄLLYS 1. KÄSITTEITÄ 3 2. TOIMINTAA OHJAAVAT

Lisätiedot

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017

Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Kuin yhtä perhettä Kuva: Kimmo Kirves Joensuun kaupungin kotouttamisohjelma 2014 2017 Hyväksytty kaupunginvaltuustossa _. _.2014 1 SISÄLLYSLUETTELO 0. Johdanto..3 1. Kotouttamisohjelman lähtökohdat...4

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA

LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA LOVIISAN KAUPUNGIN JA LAPINJÄRVEN KUNNAN KOTOUTTAMISOHJELMA 2 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 3 2 KOTOUTTAMISLAIN JA KOTOUTTAMISOHJELMAN TARKOITUS 4 3 LAIN MUKAISET KOTOUTTAMISTA EDISTÄVÄT JA TUKEVAT PALVELUT 6 4

Lisätiedot

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9

3.2 Kiintiöpakolaisten vastaanotto ja Janakkalan kiintiöpakolaiset...9 JANAKKALAN A M L E J H O S U ISU R U U T T L U K I MON 2012-2013 12.3.2012 1 (68) Sisältö 1. Johdanto...2 2. Ohjelman lähtökohta, sisältö ja tavoitteet...3 3. Maahanmuuttaja kuntalaisena...7 3.1 Ulkomaalaisten

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus

Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2014:23 Aikuisten maahanmuuttajien perusopetus Kehittämisehdotukset Opetus-

Lisätiedot

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO

MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO MERI-LAPIN SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA 2014 2017 KEMI KEMINMAA SIMO TERVOLA TORNIO Heli-Marja Angeria 2013 1 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO... 3 1.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 4 1.2 KESKEISET KÄSITTEET... 5 1.3 SEUDULLISEN

Lisätiedot

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos

Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus. Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Opetussuunnitelma 2012 Luonnos Jyväskylän kansalaisopisto Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus Opetussuunnitelma 2012 2 Jyväskylän kaupunki / Jyväskylän

Lisätiedot

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto

KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma LVI-huollon osaamisala, Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. KIINTEISTÖNHOITAJAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON

Lisätiedot

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus...

Osaamispalvelujen lähtökohdat...4 Arvot...4 Oppiminen ja osaaminen...6. Osaamispalvelujen suunnittelu...7 Suunnittelujärjestelmä...7 Rahoitus... Osaamispalvelujen strateginen suunnitelma 2010 2011 Johdanto osaamispalvelujen strategiseen suunnitelmaan Osaamispalveluilla tarkoitetaan kaikkia Edupolin palveluja, jotka liittyvät henkilön tai työorganisaation

Lisätiedot

Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014

Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke 10.11.2014 TARJOUSPYYNTÖ TYÖLLISTÄMISEN TUKIPALVELUT -HANKINTA 2015-2017 Nilakan ja Iisalmen seudun työllisyyshanke, ETAPPI työllisyyspalvelut, on kahdeksan kuntaa

Lisätiedot

Avain aikuisopiskeluun

Avain aikuisopiskeluun Pirkanmaan Avain aikuisopiskeluun 1 Sisällysluettelo 1. AIKUISKOULUTUS... 3 2. HAKUKELPOISUUS... 4 3. KOULUTUSVÄYLÄT... 5 3.1 TOISEN ASTEEN KOULUTUS... 5 Aikuisten lukiokoulutus... 5 Ammatillinen aikuiskoulutus...

Lisätiedot

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö)

Projektin ohjausryhmä: Oppijan projektiryhmä (Opetus- ja kulttuuriministeriö) ESISELVITYSRAPORTTI 1 (54) AIKUISKOULUTUKSEN HAKUPALVELU ESISELVITYSRAPORTTI ESISELVITYSRAPORTIN TIEDOT Versio 1.0 Laatija Sari Ellonen ja Anu Suurnäkki Laatimispäivämäärä 5.6.2012 Hyväksyjä Hyväksymispäivämäärä

Lisätiedot

Margita Eriksson LÄHIHOITAJAKSI TYÖVOIMAKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUKSEN KAUTTA

Margita Eriksson LÄHIHOITAJAKSI TYÖVOIMAKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUKSEN KAUTTA Margita Eriksson LÄHIHOITAJAKSI TYÖVOIMAKOULUTUKSEN JA OPPISOPIMUKSEN KAUTTA Opinnäytetyö CENTRIA-AMMATTIKORKEAKOULU Liiketalouden koulutusohjelma Kesäkuu 2015 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Kokkola-Pietarsaaren

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS

MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS MAAHANMUUTTAJIEN KOULUTUS SUOMESSA TILANNEKATSAUS Raportit ja selvitykset 2011:3 Sisältö 1 Taustaa 3 1.1 Maahanmuuttajia koskeva lainsäädäntö ja maahanmuuttopoliittiset linjaukset 5 1.2 Työnjako maahanmuuttoasioissa

Lisätiedot

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO

KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO KOTOUTTAJANA KANSALAISOPISTO OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS TYÖVOIMAPOLIITTINEN KOTOUTUMISKOULUTUS NUORISOTAKUUKOULUTUS OMAEHTOINEN KOTOUTUMISKOULUTUS Erilaiset elämäntilanteet asettavat erilaisia koulutustarpeita.

Lisätiedot

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN

TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN TAMPEREEN YLIOPISTO MAAHANMUUTTAJAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN TUKITOIMIEN KEHITTÄMINEN Kasvatustieteiden yksikkö, ammattikasvatus Pro gradu -tutkielma Kirsti Kaivola 2012 TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella

Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Osaavaa työvoimaa yhteishankintakoulutuksella Rekry Täsmä Muutos 8.10.2014 1 RekryKoulutus Työnantaja tarvitsee uusia ammattitaitoisia työntekijöitä, eikä heitä ole tarjolla työnhakijoina tai lähiaikoina

Lisätiedot

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut

AIVO - Aikuisopiskelun tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut www.aikuiskoulutuksenvoima.fi SISÄLTÖ Johdanto...3 Aikuiskoulutus...3 1 Hakukelpoisuus...4 2 Koulutusväylät...5 2.1 Toisen asteen koulutus...5 Aikuisten lukiokoulutus...5 Ammatillinen aikuiskoulutus...5

Lisätiedot

TEM raportteja 37/2013

TEM raportteja 37/2013 TEM raportteja 37/2013 Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun toimivuus ja vaikuttavuus TK-Eval Kajaanin yliopistokeskuksen Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA Työllisyys- ja yrittäjyysosasto

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Kalajoen ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä

SUOMI. Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop. sekä SUOMI Ammatillinen koulutusjärjestelmä, kansallisen raportin yhteenveto, REFERNET Cedefop sekä Ammatillinen erityisopetus kansallisen raportin yhteenveto European Agency for Development in Special Needs

Lisätiedot

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio

SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016. Regina Ruohonen 31.3.2013. Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio RAISION KAUPUNKI SEUDULLINEN KOTOUTTAMISOHJELMA VUOSILLE 2013-2016 Regina Ruohonen 31.3.2013 Naantali Masku Parainen Kaarina Rusko Raisio Sauvo Paimio Mynämäki Lieto Nousiainen Sisällysluettelo 1. Kotouttamisohjelman

Lisätiedot

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön

NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja käsikirjat 2012:11 NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön NÄYTTÖTUTKINTO-OPAS Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön Oppaat ja

Lisätiedot