Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys"

Transkriptio

1 Varhainen vuorovaikutus, päihteet ja mielenterveys LT, lastenpsykiatrian erikoislääkäri Mirjami Mäntymaa Tays, lasten traumapsykiatrian yksikkö Tampere

2 Geenit ja ympäristö Lapsen kehitykseen vaikuttavat genotyyppi biologinen organisaatio fenotyyppi yksilön organisaatio envirotyyppi kokemusten organisaatio Mikä on varhaisen vuorovaikutuksen merkitys? tärkein vauvan kokemusta ohjaava tekijä säätely kahdensuuntaista! Transaktionaalinen kehitysmalli

3 Transaktionaalinen kehitysmalli kehitys ei määräydy yksin geneettisistä tai biologisista seikoista kehitys ei määräydy yksin ympäristön vaikutuksesta kehitys määräytyy biologian ja ympäristön jatkuvasta vaikutuksesta toinen toisiinsa kehitys rakentuu aina aikaisemmalle kehitykselle

4 Mitä on varhainen vuorovaikutus? Kaikki mitä vauvan kanssa tehdään Hoito, hoiva, seurustelu, leikki Käyttäytymisen, tunteen ja mielikuvien tasot Kahdensuuntaista: Myös vauva aktiivinen vaikuttaja vauvan ominaisuudet (esim. temperamentti, ärtyvyys, jäntevyys, säätely, sairaudet jne.)

5 Toistuvat vuorovaikutuskokemukset Samankaltaisia hetkiä päivästä toiseen ennustettavuus Erilaisuus, vaihtelut tilanteen vaatimukset, osapuolten kehitys ym. huomioidaan kokemusmaailma laajenee Varhaiset mielikuvat - kokemuksellinen käsitys: Tällaista on olla äidin/ isän kanssa! - ennakointi, odotukset Vauvalle yhteys ympäröivään maailmaan!

6 Riski- ja suojatekijät lapsen psyykkisessä kehityksessä tunnettuja riskitekijöitä paljon keskosuus, kehityshäiriöt, vakava sairaus (lapsi) vanhemman psyykkinen sairaus, päihteiden käyttö, perheväkivalta, parisuhteen ongelmat (perhe) matala sosioekonominen asema, köyhyys (sosiaalinen ympäristö) riskin vaikutus ei spesifinen ei yksittäinen riski, vaan riskien kumuloituminen

7 Riski- ja suojatekijät lapsen psyykkisessä kehityksessä riskien välittyminen varhaisen vuorovaikutuksen kautta jos vuorovaikutus häiriintyy => riskitekijällä todennäköisempi vaikutus lapsen kehitykseen jos vuorovaikutus säilyy hyvänä => lapsi suojatumpi riskitekijältä

8 Lapsen kehitykselliset tarpeet vuorovaikutuksessa Kiintymys Haavoittuvuus Fysiologinen säätely Tunteiden jakaminen ja säätely Oppi Leikki Itsekontrolli Kiintymys Suojelu Järjestynyt struktuuri, tarpeisiin vastaaminen Empaattinen vastavuoroisuus Opettaminen Leikki Kuri

9 Varhaisen vuorovaikutuksen yhteydet Aivojen toiminnalliseen kehitykseen Mielen kehitykseen Kiintymyssuhteen laatuun Kognitiiviseen kehitykseen Sosioemotionaaliseen kehitykseen Somaattiseen terveyteen Hyvä vuorovaikutus voi lieventää kehityksen riskien vaikutusta

10 Vanhemman mielenterveysongelmat ja päihdeongelmat ja varhainen vuorovaikutus

11 Masennus ja varhainen vuorovaikutus Synnytyksenjälkeistä masennusta tutkittu eniten Pitkittäistutkimuksia jo varsin paljon Raskaudenaikainen masennus Äidin masennus isän masennus

12 Synnytyksen jälkeinen masennus Baby blues 50-85%:lla herkistymistä kesto lyhyt, tavallisesti alle 2 viikkoa Ei varsinainen masennus 10-15%:lla äideistä synnytysmasennus Lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana Yleistä, ilmaantuvuus suurempaa synnytyksen jälkeen kuin muulloin Oireet kuten muussa masennuksessa Masennuksen merkitys vauvalle Vauvan nopea kehitys, riippuvainen vanhemmasta

13 Raskaudenaikainen masennus Tavallista Masennus, ahdistus Suorat vaikutukset kehittyvään sikiöön riski pienipainoisuuteen, ennenaikaiseen synnytykseen neurofysiologiset eroavuudet vauvat ärtyvämpiä, lihastonus matalampi, univalverytmi jäsentymättömämpi, aktiivisuuden taso matalampi vuorovaikutuksessa erilaisia

14 Masentunut äiti ja vauva Vuorovaikutuksen näkökulmasta kolme pääryhmää 1. Vetäytyvät ja tunne-ilmaisultaan latteat äidit 2. Vihamieliset ja intrusiiviset äidit 3. Vuorovaikutus toimii (vauvan merkitys!)

15 Masentunut äiti ja vauva Masentuneet äidit Epäsensitiivisempiä Vähemmän positiivisia ja enemmän negatiivisia ilmeitä Juttelevat ja ääntelevät vauvalle vähemmän Katsovat ja koskettelevat vauvaansa vähemmän

16 Masentunut äiti ja vauva Masentuneiden äitien vauvat Katsekontaktin välttely Ääntelevät vähemmän Vähemmän positiivisia Huomaavat ja vastaavat paremmin äidin negatiivisiin ilmaisuihin

17 Mitä äidin masennus merkitsee vauvalle? Kiintymyssuhteen vaikeudet Vaikutukset kognitiiviseen kehitykseen Vaikutukset lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen Vaikutukset aivojen toiminnalliseen kehitykseen

18 Mitä äidin masennus merkitsee vauvalle? Masennus ja aivot vuorovaikutuksessa masentuneen äidin kanssa EEG-muutoksia sekä äidillä että lapsella oikean frontaalikorteksin suhteellisesti suurempi aktivoituminen muutokset lapsilla pysyvät, vaikka vuorovaikutuksessa terveen aikuisen kanssa muutokset EEG:ssä vaikka positiivinen tilanne (leikki) eikä masentuneiden äitien tunneilmaisuissa ollut eroa terveisiin

19 Mitä äidin masennus merkitsee Masennus ja aivot vauvalle? muutoksia myös lapsen neurofysiologisissa merkkiaineissa (katekolamiinit, dopamiini) muutokset erilaisia riippuen siitä, oliko äiti intrusiivinen vai vetäytyvä vuorovaikutuksessa Riski vauvan masennukseen Masentuneesta vuorovaikutuksesta vauvan tavaksi toimia vuorovaikutuksessa Siirtyy siis muihinkin vuorovaikutussuhteisiin

20 Vanhemman päihdeongelma Mitä merkitsee vuorovaikutuksen kannalta?

21 Lapsen kehitykselliset tarpeet vuorovaikutuksessa Kiintymys Haavoittuvuus Fysiologinen säätely Tunteiden jakaminen ja säätely Oppi Leikki Itsekontrolli Kiintymys Suojelu Järjestynyt struktuuri, tarpeisiin vastaaminen Empaattinen vastavuoroisuus Opettaminen Leikki Kuri

22 Vanhemman päihdeongelma Kiintymyksen vaikeudet raskauden suunnittelemattomuus raskaudenaikainen mielikuvatyöskentely puutteellista masennus vaikeuttaa keskosuus, somaattiset pulmat varhainen ero vaihtelevat elämäntilanteet lapsen kiintymyssuhteen pulmat, turvaton kiintymyssuhde

23 Vanhemman päihdeongelma Vaikeus suojella, lapsen haavoittuvuus Kykeneekö suojelemaan lasta jo raskausaikana? päihteistä riippuvaisilla äideillä usein taustassaan kokemuksia yksin selviytymisen pakosta, laiminlyönnistä, pahoinpitelystä hoivan kokemukset voivat olla vähäisiä voi olla vaikeaa hoivata ja suojella omaa vauvaa päihteille altistuneet vauvat erityisen alttiita pahoinpitelylle ja laiminlyönneille

24 Vanhemman päihdeongelma Järjestynyt struktuuri, tarpeisiin vastaaminen Fysiologinen säätely päihteille altistuneilla vauvoilla neurobiologista haavoittuvuutta säätelyn vaikeuksille (huomiokyky, vireys, tunnetila ja toimintakyky) kykeneekö äiti vuorovaikutuksessa kompensoimaan vauvan vaikeudet mitä merkitsee päihdekeskeinen elämäntapa? millainen arki ja elämän ennustettavuus?

25 Vanhemman päihdeongelma Empaattinen vastavuoroisuus Tunteiden jakaminen ja säätely äidin mielenterveys: masennus, persoonallisuushäiriö äidin omien vuorovaikutuskokemusten merkitys päihteille altistunut vauva usein vaikeasti tulkittava ja lohdutettava tunnetason läsnäolo päihteitä käyttävällä äidillä usein puutteellista, katkonaista

26 Vanhemman päihdeongelma piirteitä vuorovaikutuksessa Päihteitä käyttävä vanhempi Tekee vähemmän aloitteita Kyky lohduttaa vauvaa heikompi Käsittely voi olla kovaotteisempaa Puhuu vauvalle vähemmän Vähemmän iloa ja nautintoa vuorovaikutuksessa Sensitiivisyys huonompi Vähemmän positiivisia tunteita, enemmän negatiivisia tunteita

27 Vanhemman päihdeongelma piirteitä vuorovaikutuksessa Päihteille (huumeille) altistuneet vauvat Viestivät heikommin Osallistuvat vuorovaikutukseen vähemmän Vastavuoroisuus vähäisempää Ovat vaikeammin käsiteltäviä Yliärtyviä Välttelevät kontaktia Ovat vaikeammin lohdutettavia Ilmaisevat vähemmän iloa ja innostusta

28 Varhaiset kokemukset ja myöhemmät mielenterveys- ja päihdeongelmat Epigeneettiset vaikutukset Stressinsäätely Varhaiset vaikutukset aivojen kehitykseen traumaattiset kokemukset, kaltoinkohtelu Kiintymyssuhde

Vauva tulee, oletko valmis?

Vauva tulee, oletko valmis? Vauva tulee, oletko valmis? Miss sä oot? Emma & Elias ja Lastensuojelun keskusliitto, Sibeliustalo 9.4.2014 Tarja Poutiainen Projektipäällikkö Vauvan Taika projekti Diakonialaitos Lahti Kohderyhmä mielialan

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

Vertaisryhmätoiminta. ja tiedottamalla siitä. Tietoa alueellisista ryhmistä löytyy internetistä sivuilta www. migreeni.org.

Vertaisryhmätoiminta. ja tiedottamalla siitä. Tietoa alueellisista ryhmistä löytyy internetistä sivuilta www. migreeni.org. aikoihin kun aurinko paistaa takaapäin. Television katselua ja pelaamista tulee vanhempien rajoittaa: suositusaika pelaamiseen ja TV:n katseluun olisikin alle kouluikäisellä lapsella noin tunti päivässä.

Lisätiedot

Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat

Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin. LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat Näkökulmia vauvan itsesäätelyn ja unen erityispiirteisiin LL Sanni Penttilä 2.10.2010 Rotinat Itsesäätely Mielialan ja tunteiden säätely Mielihyvän ja mielipahan säätely Tarkkaavaisuuden säätely Käyttäytymisen

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Koulutuspäivä 18.11.2009 Mikkeli Marketta Kolari Kuopion Ensikotiyhdistys ry Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia 17.11.2009 M K Pihla ja

Lisätiedot

NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN

NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN NUOREN PSYYKKISET HÄIRIÖT JA NIIDEN VARHAINEN TUNNISTAMINEN Hyvinvoiva nuori näkökulmia nuorten mielenterveyteen 17.3. 2015 Nuorisopsykiatri Outi Laine . NORMAALI HÄIRIÖ SAIRAUS? rajan veto tärkeää: normaali

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde

Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde Saara Salo, PsT, laill. psykoterapeutti HUS/Pienten lasten psykiatrinen vo www.pilkeklinikka.fi Emotionaalinen Saatavillaolo Hoivaajan

Lisätiedot

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä

Niin rakas ja niin raivostuttava. Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Niin rakas ja niin raivostuttava Tutkielma haastavien lasten temperamenttipiirteistä Mirja Heikkala Pro gradu - tutkielma Kasvatustieteiden tiedekunta Kaarina Määttä Kevät 2012 2 Lapin yliopisto, kasvatustieteiden

Lisätiedot

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa

SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa SOSIAALINEN ONGELMA VEREN PERINTÖ VAI TARTTUVA TAUTI? Ylisukupolvisuus työttömyys-, mielenterveys- ja päihdeongelmissa Mikko Saastamoinen, 0308142 Kirjallisuusseminaari I Syksy 2011 Lapin Yliopisto Suvi

Lisätiedot

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen

Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset oppimiseen ja kehitykseen Heikki Seppälä Tutkimus- ja kehittämiskeskuksen johtaja Kehitysvammaliitto 2011 Tästä on kysymys Äidin raskaudenaikainen alkoholinkäyttö

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta

MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta MIKSI MASENNUIN? Äitien omia kokemuksia synnytyksen jälkeisestä masennuksesta Jenni Päivinen Kati Sell Opinnäytetyö, syksy 2004 Diakonia-ammattikorkeakoulu, Järvenpään yksikkö Diakoninen sosiaali-, terveys-

Lisätiedot

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ

TUNTOSARVET PYSTYSSÄ TUNTOSARVET PYSTYSSÄ Erityistuen tarpeessa olevan lapsiperheen tunnistaminen Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitaja Opinnäytetyö 20.04.2007 Päivyt Erkkilä Kati Kolehmainen Päivi Pellikka HELSINGIN

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä

VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ. Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä VÄKIVALTA JA NE KOKEMUKSET ON OLLU SIELLÄ JA NE NÄKYY NYT TÄSSÄ ELÄMÄSSÄ Sijoitettujen lasten väkivaltakokemusten kohtaaminen sijaisperheessä Eija Husu Pro gradu -tutkielma Kasvatustiede/Sosiaalityö Kasvatustieteiden/Yhteiskuntatieteiden

Lisätiedot

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS

NuOrteN. mielenterveyshäiriöt. Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille OPAS OPAS NuOrteN mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa työskenteleville aikuisille Mauri Marttunen Taina Huurre Thea Strandholm Riitta Viialainen (toim.) 25 Nuorten mielenterveyshäiriöt Opas nuorten parissa

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN

MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖIDEN TUNNISTAMINEN Masennus ja masentuneen vanhemman tukeminen perhetyössä 24.11.2011 1 Mielialahäiriössä keskeistä on mielialan tai mielenvireen pitempään kestänyt muutos Muutos

Lisätiedot

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja

KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma / sairaanhoitaja Jarna Kytö & Marjo Lalu RASKAANA OLEVIEN PÄIHTEITÄ KÄYTTÄVIEN ÄITIEN JA HEIDÄN LAS- TENSA TURVALLISUUS SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

KEHITTÄMISHANKE. Suomen Uusperheellisten Liitto ry. Uusperheneuvojakoulutus 2013. PAS vieraannuttamishäiriö tunnistatko?

KEHITTÄMISHANKE. Suomen Uusperheellisten Liitto ry. Uusperheneuvojakoulutus 2013. PAS vieraannuttamishäiriö tunnistatko? KEHITTÄMISHANKE Suomen Uusperheellisten Liitto ry Uusperheneuvojakoulutus 2013 PAS vieraannuttamishäiriö tunnistatko? Lastenneuvolan terveydenhoitajien näkemyksiä häiriöstä Merja Franssila Lontilantie

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA

ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA ADOPTIOLAPSEN ERITYISYYS - MITEN KOHDATA, MITEN AUTTAA, MITEN JAKSAA Jukka Mäkelä, Lastenpsykiatri, lasten psykoterapeutti, Theraplay-terapeutti Erityisasiantuntija, Lapset, nuoret ja perheet osasto, THL

Lisätiedot

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset

Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille. Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille Pohjoismainen hyvinvointikeskus Inspiraatio-opas Varhainen tuki perheille hankkeen -tulokset 1 Pohjolan lapset Varhainen tuki lapsille ja perheille

Lisätiedot