Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma"

Transkriptio

1 Siirtymä vanhemmuuteen haastavissa ja vaarallisissa olosuhteissa raskauden ja vauva-ajan psykologian näkökulma Sanna Isosävi, PsM, tohtorikoulutettava, TaY

2 Esityksen kulku 1. Siirtymä vanhemmuuteen Siirtymä vanhemmuuteen I: raskausaika Siirtymä vanhemmuuteen II: vauvan syntymän jälkeen 2. Siirtymä vanhemmuuteen sotaolosuhteissa Siirtymä vanhemmuuteen pakotetun maahanmuuton jälkeen

3 Lapsuuden kokemusten uudelleenaktivoituminen? Siirtymä vanhemmuuteen: raskaudenaikaiset prosessit Lapsivuodeaika? Suhde kivunlievitykseen? Ketkä osallistuvat synnytykseen? Kiintymys kohtuvauvaan? Ajankohtainen stressi, uhka ja mielenterveys Ultraääni? Raskauden pitäminen omana tietona vs. jakaminen

4 Siirtymä vanhemmuuteen: varhainen äi0ys Stern: neljä hallitsevaa teemaa Selviääkö vauva avullani hengissä? Hengi,ääkö? Syökö tarpeeksi? Pystynkö ime,ä- mään? Vastuu vauvan elämästä Rakastanko vauvaa? Psykologinen Rakastaako vauva lii,yminen minua? vauvaan Kasvaako vauvasta avullani hyvinvoiva yksilö? Ketkä mahdollistavat sen, e,ä äi3 voi keski,yä 24/7 äityden Tukiverkoston tehtävään? muodostaminen Miten äi3 jaksaa? minä äi3nä Oma äi3ni minulle vauvana Minä äi3nä vauvalleni Lähde: Stern, D.N. (1995). The Motherhood Constella3on. Carnac books.

5 Vanhemman trauma raskaus- tai vauva-aikana Kuvan lähde: h,p://pikkusiskosaisiivet.blogspot.fi

6 Trauma siirtymässä vanhemmuuteen: Ylisukupolvisen kulkeutumisen mekanismit TraumaaYnen tapahtuma - kehitystaso? - Hoivahahmo vs vieras? - Yksi,äinen/toistuva? Kohtuaikainen sikiöal3stus Traumaperäinen mielenterveys Voimavarat Resilienssi mielikuvat Lapsen säätely- ominaisuudet Vuorovaikutus Lapsen psykofyysis- sosiaalinen kehitys

7 Trauman ylisukupolvinen kulkeutuminen avoimia kysymyksiä Traumatyyppi? Sotatrauma? Voimavarat? Resilienssi? Lapsuuden kaltoinkohtelu? Post-traumaattinen kasvu

8 Siirtymä vanhemmuuteen: kontekstit 1. Sotaolosuhteet Esimerkki: Palestiina, Gaza

9 Tutkimuskysymykset 1. Miten traumatyypit, raskaudenaikaiset mielenterveysoireet ja posttraumaattinen kasvu ovat yhteydessä toisiinsa? 2. Suojaako posttraumaattinen kasvu äitejä siirtymässä vanhemmuuteen lapsuuden kaltoinkohtelun tai sotatraumojen haitallisilta vaikutuksilta? 3. Miten traumatyyppi, raskaudenaikaiset mielenterveysoireet ja posttraumaattinen kasvu ovat yhteydessä vauvan varhaiseen säätelykykyyn neljän kuukauden iässä?

10 Tutkimusasetelma ja menetelmät T1 Raskauden 2/3 N = 510 Traumakokemukset Post- traumaaynen kasvu Raskaudenaikaiset mt- oireet T2 Vauva 4 kk Alustava N = 70 Lopullinen N = 465 Lapsen varhainen säätelykyky (T3 Vauva 12 kk)

11 Lapsuuden kaltoinkohtelun ja sotatraumakokemusten esiintyvyys 100 ST V 90% 90 ST II 81,1% Lapsuuden kaltoinkohtelu ,8% ST I 60% ST III 67,6% ST IV 53,5% ST I: Haavoittunut fosforipommi-iskussa ST II: Sukulainen kuollut 40 ST III: Nähnyt jonkun kuolevan ST IV: Oma koti tuhoutunut 10 ST V: Pelännyt kuolevansa 0

12 Raskaudenaikaisten mielenterveysongelmien esiintyvyys PTSD: 16% yli kliinisen rajan Kliininen depressio (<10p. EPDS): 98% Raskauteen liittyvä ahdistuneisuus: 22 % hyvin korkea Koettu stressi: 22% hyvin korkea

13 Tulokset I: Traumayypin, mielenterveysoireiden ja posttraumaattisen kasvun yhteys r = -,19** Posttraumaattinen kasvu r = -,21** Lapsuuden kaltoinkohtelu r =,24** r =,20** r =-,12** r = -,24** Raskausajan masennus r =,14** Raskausajan stressi r =,18** r =,20** Sotatrauma r =,19** Raskausajan PTSD r =,23** Raskausajan ahdistus Pearsonin korrelaatiokertoimen tulokset. ** = p <.01

14 Tulokset II: posttraumaattisen kasvun suojaava rooli? Posttraumaattinen kasvu suojasi lapsuusajan kaltoinkohtelun vaikutuksilta: Masennukseen ja PTSD:n

15 Tulokset III: traumatyyppi, mielenterveysoireet ja posttraumaattinen kasvu! lapsen säätely? R 2 =.21, F-change = 17.3***, SE =.00, β = -.46

16 Johtopäätökset Traumatyypeillä erilaiset seuraukset raskausajan mielenterveydelle: sotatrauma à ahdistus Lapsuuden kaltoinkohtelu à vähentynyt kyky kehittää voimavaroja ja suojaa à haavoittuvuus myöhemmin? Voimavarat, ei vain patologia, tärkeä ottaa huomioon traumatutkimuksessa à PTK yhdistyi vähentyneeseen masennukseen, stressiin ja ahdistukseen Kuitenkin: suojaava rooli vain osittainen à sotaolosuhteiden äärimmäisyys

17 Johtopäätökset II Posttraumaattinen kasvu suojasi erityisesti lapsuuden kaltoinkohtelun haitallisilta vaikutuksilta Lapsuuden kaltoinkohtelu, mutta eivät sotatraumakokemukset tai mielenterveysoireet, oli yhteydessä lapsen vaikeuteen toipua stressistä

18 Tutkimustulokset raskaus- ja vauva-ajan psykologian näkökulmasta Sotatilanne, hengenvaarallinen tilanne Aktivoituvat hoivarepresentaatiot Vastuu vauvan elämästä Minä äitinä Selviääkö vauva avullani hengissä? Hengi,ääkö? Syökö tarpeeksi? Pystynkö ime,ämään? Oma äi3ni minulle vauvana Minä äi3nä vauvalleni Voimakas ahdistus vauvan odotuksessa Lapsuuden kaltoinkohtelun vaikutukset vauvaan

19 Siirtymä vanhemmuuteen: kontekstit 2. Maahanmuutto

20 Siirtymä vanhemmuuteen ja varhainen vanhemmuus (pakotetun) maahanmuuton jälkeen Vanhemmuuden kulttuurinen logiikka miten vanhemmat voivat uudessa ympäristössä valita lastensa kehitysympäristöt? Vanhemman identiteetti: minä isänä minä äitinä Tukiverkoston luomisen mahdollisuus? Mielenterveys kyky joustavuuteen Lähtömaan ja läheisten tilanne jatkuva selvittämätön trauma

21 Pakotettu maahanmuutto raskauden ja vauva-ajan kontekstissa Pakotettu, äkillinen lähtö à selvittämättömät menetykset ja traumat Pitkittynyt epävarmuus ja turvattomuus Ei mahdollisuutta sopeutua Erilainen käsitys ongelmien suotavuudesta ja hoidosta Vauvan vanhemmilla mielenterveysongelma on aina myös suhteen ongelma, ei vanhemman yksilöpsykopatologiaa Vauva kertoo, onko vanhemmuus hyvää vai huonoa Järjestelmissä asioiminen Raskauden, synnytyksen ja lapsivuodeajan kulttuuriset käytänteet Edelleen todellinen kielimuuri

22 Raskausajan kulttuuriset käytänteet: osa tukiverkkoa Miten tukea raskaana olevan tai vauvan äidin turvallisuuden tunnetta? Sopivatko sinulle sekä mies- että naistyöntekijät? Onko sellaisia oman kulttuurisi käytänteitä, joista meidän pitäisi tietää raskauden ja synnytyksen aikana tai hoitaessasi vauvaa? Osallistuvatko isät yleensä teidän kulttuurissanne synnytykseen? Tuleeko sinulle joku läheinen mukaan synnytykseen? Tarvitsetko tukihenkilön? Onko jotain ruokia, jotka ovat kulttuurissanne sopivia/epäsopivia raskauden ja synnytyksen aikana tai lapsivuodeaikana? Mitä aja(elet näistä Miten kulttuurissanne on sopivaa/ epäsopivaa ilmaista kipua kul(uurisi synnytyksen aikana? käsityksistä? Toivotko, e(ä niitä Onko kulttuurissane käytänteitä, jotka kieltävät fyysisen noudatetaan? aktiivisuuden jossain raskauden vaiheessa tai synnytyksen jälkeen? Onko erityisiä tapoja liittyen vastasyntyneen käsittelyyn? Kuka sinua auttaa, kun pääset vauvan kanssa kotiin? Lähde: h,p://www.health.qld.gov.au/mul3cultural/support_tools/14mcsr- pregnancy.pdf

23 Tukiverkoston muodostaminen Ketkä mahdollistavat sen, että äiti voi keskittyä 24/7 äityden tehtävään? Miten äiti jaksaa? Isän (uudenlainen) rooli lastenhoidossa kulttuurisen vanhemmuuden logiikan neuvottelu: mitkä asiat tärkeitä lähtökulttuurissa, mikä hyvää täällä? Äitiyden identiteetti Oma äitini minulle vauvana Minä äitinä vauvalleni Käytännön asiat! Tarve toisiin naisiin ja toisiin äiteihin hyvin todellinen Kuka katsoo vanhemmuuttani ihaillen ja hyväksyen, ei vain arvioiden? Miten oma äitini toimi? Miten täällä toimitaan? Millaista on tulla äidiksi niin kaukana omasta äidistä?

24 Osallistujat -venäjänkieliset -somalinkieliset -kurdin (soranin) kieliset -arabiankieliset Vanhemmuus ja lasten kasvatus maahanmuuttajaperheissä - projekti Prof. Raija-Leena Punamäki, TaY 4 tutkimusavustajaa/kenttätyöntekijää, Rekrytointi neuvoloiden, järjestöjen ja verkostojen kautta T1 Raskausaika 2/3 T2 Lapsi 3-4 kk T3 Lapsi 8-9 kk T4 Lapsi kk Traumakokemukset Mielenterveysoireet Post-traumaattinen kasvu Sosio-ekonominen tilanne Raskaudenaikainen somaattinen vointi Kiintymys kohtuvauvaan Akkulturaatio Perhearvot, yksilöllisyys vs yhteisöllisyys Kokemukset neuvolahoidosta Koettu tuki Synnytyskokemus Vastasyntyneen vointi Vanhempi-vauva -vuorovaikutus (vapaa tilanne ja stressaava tilanne) Vanhemman ja vauvan yhteissäätely Kokemukset lastenneuvolasta Vanhempien sosialisaatiotavoitteet Trauman käsittely (muisti & kognitiot) Kokemukset rasismista Lapsen temperamentti/ säätelykyky Mielenterveysoireet Vanhemman mentalisaatiokyky Vanhempi-vauva -vuorovaikutus (vapaa tilanne) Akkulturaatio Kokemus lastenneuvolasta Ajatukset: vanhemmuus täällä vs. lähtömaassa Vanhempi-vauva vuorovaikutus (vapaa tilanne ja haastetehtävä) Lapsen temperamentti/ säätelykyky Lapsen kehitystaso

25 Kiitos! https://www.facebook.com/parenting.research

Vauva tulee, oletko valmis?

Vauva tulee, oletko valmis? Vauva tulee, oletko valmis? Miss sä oot? Emma & Elias ja Lastensuojelun keskusliitto, Sibeliustalo 9.4.2014 Tarja Poutiainen Projektipäällikkö Vauvan Taika projekti Diakonialaitos Lahti Kohderyhmä mielialan

Lisätiedot

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke

PERHEVALMENNUS 2008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUS 008 Jyväskylän seudun Perhe-hanke PERHEVALMENNUKSEN KEHITTÄMINEN JYVÄSKYLÄN SEUDULLA Perhevalmennus on jatkuvasti kehittyvä toimintamuoto, jonka tavoitteena on valmentaa tulevia vanhempia

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen

KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen KOHTUVAUVAN ÄÄNI Matkalla vanhemmuuteen 0 Hyvät tulevat vanhemmat, Raskaus ja vanhemmaksi tulo on yksi merkittävimpiä elämän siirtymävaiheita. Tulevan uuden roolin omaksuminen on molemmilla vanhemmilla

Lisätiedot

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat

Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Maahanmuuttajanuorten kriisit ja traumat Päivän teemoja Perustietoa kriiseistä ja traumoista Kriisien ja traumojen ilmenemisestä Traumatisoituneen / kriisiytyneen ihmisen kohtaamisesta ja auttamisesta

Lisätiedot

Lasta odottavan perheen mielenterveys

Lasta odottavan perheen mielenterveys Lasta odottavan perheen mielenterveys Valtakunnalliset neuvolapäivät 9.10.2013 Anna-Maija Martelin Raskausajan psyykkiset prosessit Vanhemmaksi kasvaminen Suhde omiin vanhempiin ja lapsuuden kokemukseen

Lisätiedot

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon

Meille. tulee. vauvat. Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Meille tulee vauvat Opas monikkovauvojen odotukseen ja hoitoon Hyvät monikkolasten vanhemmat Meille tulee vauvat isbn 978-952-245-410-2 (painettu) isbn 978-952-245-411-9 (verkko) ULKOASU JA Taitto Tuomas

Lisätiedot

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA

ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA ISIEN KOKEMUKSIA MASENNUKSESTAAN JA TUEN TARPEESTAAN PERHEEN ODOTTAESSA LASTA Pirjo Kotkamo Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen yliopisto Terveystieteiden tiedekunta Hoitotieteen

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA

ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA Sinusta tulee isä! ONNEKSI OLKOON, TEILLE TULEE VAUVA Isä on lapselle tärkeä ja isyys on elämänmittainen tehtävä. Isät osallistuvat aikaisempaa enemmän perheen arkeen ja lastensa elämään. Isien vastuualueet

Lisätiedot

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina

LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN. Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina LAPSI JA ÄITI SAMAAN AIKAAN Nuoret äidit äitiyshuollon asiakkaina Noora Oinonen Anna-Stiina Ylimaa Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Kätilötyön ja terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto

Lisätiedot

Synnytyksen jälkeinen masennus

Synnytyksen jälkeinen masennus Synnytyksen jälkeinen masennus RASKAUDEN- JA SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS, ennaltaehkäisy ja hoito Oireet Vuorovaikutus Seulonta ja hoito Rovaniemi 2.11.2007 Terv.hoit. ET-perhetrap perhetrap. Masennus

Lisätiedot

Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen

Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen Isäksi ja äidiksi vanhemmaksi kasvaminen Suvi Laru Perheverkko laillistettu psykologi 14.3.2014 1 Tällä nettiluennolla on tarkoitus keskittyä pohtimaan naisesta äidiksi ja miehestä isäksi siirtymistä ja

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU

RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU RASKAUDENAIKAINEN VANHEMMAN JA SYNTYVÄN LAPSEN VUOROVAIKUTUSTA TUKEVA HAASTATTELU Muokattu The European Early Promotion -projektin, Lasten psyykkisten häiriöiden ehkäisy lastenneuvolassa / Varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN

RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN RASKAUDENAIKAISEN PAINON- MUUTOKSEN VAIKUTUS NAISEN KEHONKUVAAN Heidi Sipilä Alina Tuomisaari Opinnäytetyö Elokuu 2014 Hoitotyön koulutusohjelma Terveydenhoitotyön suuntautumisvaihtoehto TIIVISTELMÄ Tampereen

Lisätiedot

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö

KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA. Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö KASVU VANHEMMUUTEEN NUORTEN JA IÄKKÄIDEN ÄITIEN NÄKÖKULMASTA Katja Kaipiainen Opinnäytetyö Syksy 2001 Diakonia-ammattikorkeakoulu Järvenpään yksikkö ABSTRACKT DIACONIA POLYTECHNIC/ JÄRVENPÄÄ TRAINING UNIT

Lisätiedot

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014

Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen. Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Pakolaisten psykososiaalisen tuen kehittäminen Kidutettujen kuntoutuskeskus, 2014 Keitä pakolaiset ovat ja mistä he tulevat 2 Kolme väitettä Jos olet samaa mieltä, jää istumaan. Jos olet eri mieltä, nouse

Lisätiedot

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista

MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista MONIAMMATTILLISUUS VOIMAVARANA Neuvolan perhetyöntekijöiden kokemuksia Sateenvarjoprojektista Jaana Nyman ja Minna Uusimaa Opinnäytetyö, syksy 2011 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki Sosiaalialan

Lisätiedot

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus

VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Liite 1. VAUVAPERHETYÖNTEKIJÄN MASU-HAASTATTELU: Osa I: raskaus Muokattu yhdessä prof. Pirkko Niemelän kanssa: prof. Ian Brockingtonin The Structured Interview for Pregnancy-related Disorders (1995;1996)

Lisätiedot

Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa

Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa Raskauden psykologinen merkitys Naisen elämänkaarella ei todennäköisesti ole toista yhtä muuttavaa ja uutta luovaa ajanjaksoa kuin mitä ensimmäinen raskaus, synnytys

Lisätiedot

Valistusta vauvaperheille

Valistusta vauvaperheille S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 5 / 2 0 0 8 anna kokko Valistusta vauvaperheille Raportti Meille tulee vauva -opaskirjasen uudistustyöstä 2005 2006 Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN

VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Kehittämistyö (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Kätilö 2012 Katri Hakala VANHEMMUUTEEN KASVAMINEN Perhevalmennuksen kehittämistyö KEHITTÄMISTYÖ (AMK) TIIVISTELMÄ TURUN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa?

Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? 1 Miten toimia, kun vanhemmalla on vaikeaa? Pori 18.3.2015 Tytti Solantaus Lastenpsykiatri Tutkimusprofessori emerita Suomen Mielenterveysseura THL Toimiva lapsi & perhe (Tl&p) Tutkimus-kehittämis-implementaatio-ohjelma

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa

Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Odotuksen onnea, tupakoinnin tuskaa Käsityksiä ja kokemuksia tupakoinnista raskauden aikana Suomen Syöpäyhdistys ry 1 ODOTUKSEN ONNEA, TUPAKOINNIN TUSKAA Kustantaja: Suomen Syöpäyhdistys ry Ulkoasu ja

Lisätiedot

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen

Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja. Anna Suutarla Marjo Kankkonen Vauva tulee taloon! Raskausajan ja vauvavuoden päiväkirja Anna Suutarla Marjo Kankkonen Tämä työkirja on osa Mannerheimin Lastensuojeluliiton Tukea vanhemmille -aineistoa. Työkirjan on tuottanut MLL:n

Lisätiedot

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen

Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen. riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen Lapsen hyvän kasvun ja kehityksen riskitekijöiden ja suojaavien tekijöiden tunnistaminen 1 Opaskirjan on laatinut Helsingin kaupungin sosiaaliviraston lapsiperheiden palvelujen vastuualueen riskiolosuhdetyöryhmä

Lisätiedot