Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde"

Transkriptio

1 Päihdeongelmaisen vanhemman ja lapsen välinen vuorovaikutussuhde Saara Salo, PsT, laill. psykoterapeutti HUS/Pienten lasten psykiatrinen vo

2

3 Emotionaalinen Saatavillaolo Hoivaajan kyky havainnoida lapsen psykofyysisiä tarpeita ja reagoida niihin Empatia, ilo, jäsennyskyky, ei-vihamielisyys, tunkeilemattomuus (Emotionaalisen Saatavilla olon ulottuvuudet) ennustaa yleensä turvallista kiintymystä Vanhemman kykyyn olla emotionaalisesti saatavilla kytkeytyy mentalisaatiokykyy, so. kyky tavoittaa lapsen aikomukset, tunteet ja reagoida niihin adekvaatisti (ns. mind-mindedness)

4 Kiintymyksen häiriintyminen - Varhaiset erokokemukset (erityisesti toistuvat) - Fyysinen ja/tai emotionaalinen kaltoinkohtelu - altistavat lapsen kiintymyksen häiriintymiselle ensimmäisten ikävuosien aikana - Keskeisenä pulmana: miten oppia hakemaan turvaa/siten sisäistä rauhoittumisen tilaa aikuishahmon varassa, joka tuottaa/lisää vauvan kokemaa stressiä? - Pelottava/Pelko käyttäytyminen - Vauvan käyttäytymisessä dilemma näkyy - vuorottainen ahdistus/välttelyreaktio - pakonomaisen liikkeet/liikeradat - Pelko/Hämmennys hoitajan läsnäollessa (Main & Solomon, 1990)

5 Päihteitä käyttävien äitien ja lasten vuorovaikutuksen riskit Kiintymyksen disorganisaatiota tavataan tyypillisesti: kaltoinkohtelu vanhemman oma traumahistoria pitkäkestoinen masennus SUURELLA osalla päihteitä käyttävien vanhempien lapsilla turvaton kiintymys/kiintymyksen disorganisoituminen Vuorovaikutuksessa tyypillistä ei niinkään systemaattinen epäsensitiivisyys kuin ajoittainen pakottava käyttäytyminen yhdistettynä ajoittaisiin voimakkaisiin putoamisen/poissaolevuuden hetkiin, ajanjaksoihin (mm. Bakermans-Kranenburg ym. 2005)

6

7 Päihteitä käyttävä äiti Suomessa 2-4% vauvoista altistuu päihteille (Stakes/Ritvanen, 2008), 6% raskaana olevista päihteiden väärinkäyttäjiä (3600 children) Käytetyt huumeet opioidit (41%) (buprenorphine (31%)), amphetamiini (21%), alkoholi + huumeet (17%), kannabis (14%), rauhoittavat (7%) Keskitettyjä hoitomalleja päihteettömyyden tukemiseen korvaushoito-ohjelmalla (2001, Naistenklinikka) vain 20% sitoutui hoito-ohjelmiin 70% vauvoista morfiinihoidossa 20% pystyi kotiutumaan (Hytinantti, 2008)

8 Emotionaalinen saatavillaolo päihteitä käyttävällä vanhemmalla Päihteitä käyttävillä äideillä havaittu matalampi sensitiviisyys 2-5 kk iässä Fraser ym Äidin tunkeilevuus ennusti kiintymyksen disorganisoitumista Swanson ym. 2000

9 Emotionaalisen Vuorovaikutuksen VauvaVaiheessa Riskit: suomalaistutkimuksia Opioideja raskausaikana käyttäneet äidit: matalampi Sensitiivisyys & Kyky Strukturoida (EAS 3ed; Biringen ym., 1998) Korkeampi Intrusiivisuus Vauvat olivat vähemmän Aloitteellisia, ja suoriutuvat kehityksellisesti (Bayley-II) heikommin Vauvoilla useita siirtymiä hoitosuhteissaan Kohonnut riski joutua fyysisen pahoinpitelyn kohteeksi (Salo ym., 2009, Journal of Reproductive and Infant Psychology, 2010.) Kolmen Vuoden Iässä - Huumealtistuneilla lapsilla oli km. 2,11 (sd 1,34) sijoitusta - Suoriutuivat kehityksellisesti heikommin (Bayley-III) - Päihteitä käyttävät äidit vähemmän sensitiivisiä ja vihamielisempiä (Salo ym. Parenting, 8, 2009)

10 Kuitenkin.. 4-kuukauden ikäisillä opiaattialtistuneilla vauvoilla ei havaittu samoja poikkeamia stressaavassa vuorovaikutusasetelmassa (stillface paradigma) verrattuna kokaiinialtistuneisiin vauvoihin Näillä: vähemmän huomio lapsessa, enemmän vihamielisyyttä (mm. Mayes ym. 1997)

11 Välittävien tekijöiden merkitys Odotusaikaiset mielikuvat Liian idealisoidut mielikuvat ennustivat huonompaa suhdetta (Flykt et al., 2012) Äidin matala reflektiivinen kyky vauvavaiheessa oli huono ennuste suhteen laadulle (mm. Enemmän huostaanottoja) (Pajulo ym. 2012)

12 Mielenterveyshäiriöt Alkoholistien lapsilla on taipumus aggressiivisuuteen ja käyttäytymishäiriöihin 66% kokaiinille ja opiaateille altistuneista lapsista sai vähintään yhden psykiatrisen diagnoosin ennen 12 vuoden ikää (Luthar ym. 1998) 54%:lla lapsista jotka joutuivat psykiariseen hoitoon oli päihdeomgelmista kärsivät vanhemmat ja 53%:lla päihdeongelmaisen isän lapsella oli elinikäisiä psykiatrisia diagnooseja (vrt. 10%) (Kelley & Fals-Stewart, 2004)

13 Yhteisvaikutukset välittyvät vuorovaikutuksen kautta? Vanheman päihdeongelmien vaikutus lapsen mielenterveyshäiriöihin saattaa suurelta osin välittyä vuorovaikutussuhteen kautta Niillä kaltoinkohdeluilla joilla vuorovaikutuksessa Emotionaalinen säätelemättömyys Pakottaminen enemmän hostiiliia/aggressiivista problematiikkaa Myös mielenterveysongelman laadulla saattaa olla merkitystä, esim. Somatisointi, hostiliteetti ja paranoia ennustivat huostaanoton riskia päihteitä

14 Kysymyksiä Kuinka lapselle voi kehittyä turvallinen kiintymys / organisoitu kiintymys kun useita vaihtuvia hoitajia kaltoinkohtelun riski korkea vakavia puutteita emotionaalisessa vuorovaikutussuhteessa? Fokusoivatko tämänhetkiset hoitomallit äidin ja lapsen väliseen suhteeseen? Pohjautuuko tämä kiintymystietoon / tietoon vuorovaikutuksen merkityksestä?

15 Vuorovaikutussuhteen Hoito Helsingin Päihde Ensi- ja Turvakodeissa Oulunkylän Ensikoti Avopalvelu PESÄ Kouluttautuminen theraplay-työhön 2005 Kuukausittainen työnohjaus Osallistuminen vauvatheraplayn pilottitutkimukseen (Salo, Lassenius-Panula, & Mäkelä, 2008)

16 PilottiTutkimus:Vauvatheraplay PRE PDI- Parent Development Interview; (Slade, 2004) MIM Theraplay 3 month POST PDI- Parent Development Interview; (Slade, 2004) MIM 6 äiti-vauvaparikkia 5-13 kk ikäisiä

17 Äidin reflektiivinen funktio PDI - Parent Development Interview (PDI-R; Slade et al., 2001). SemiStructured interview Vanhemman mielikuva itsestään, vauvastaan ja heidän välisestä suhteestaan Tuloksia: Kuvaukset kapea-alaisia, etääntyneitä. Vauva on kiltti, nukkuu paljon. Vauvan erilaiset tarpeet eivät elä äidin mielessä. Oma kuva äitiydestä stereotyyppinen, osin torjuttu.

18 Vaikudet Vuorovaikutussuhteessa MIM-havainnointi Äidin tunne-ilmaisu niukkaa Myös äkillisiä muutoksia ilmekielessä Siirtymissä äkillisyyttä, kontrolloivuutta Vauvat vältteleviä pään kääntämine pois, katsekontaktin välttely äidin kontaktiyrityksistä huolimatta

19 VauvaTheraplayn Toteutus Äiti/Vauva parikki yhdessä, omahoitaja terapeuttina Weekly sessions Viikottaisen istunnot Puolen tunnin istunto Tervehtiminen - Vauva-kulta/Äitikulta Check-up -Kukkuu, pipien hoito, mittaamiset Saippikset, pallo, hernepussi jne. VauvaTanssi, Köröttelyt, Hyppyyttely, Lorut Syöminen Loppulaulu

20 Äidin mielikuvien vahvistamistyö Joka kolmannen istunnon jälkeen Myönteinen palaute: Mistä vauva nautti? Ilahtui? Oman kompetenssin tunteen kasvattaminen: Arkeen vietäväksi: Kotitehtävät Mitä tekisin toisin? Huom. terapeuttin sanat. Äidin havainnot: Vauvasta, omasta itsestä.. Työntekijä sanoittavassa, kannustavassa roolissa. Herättää dialogin, ei puske sitä.

21 Keskeisiä Havaintoja Allianssin muodostuminen; Äideillä traumahistoria istunnot 1-3 Keskittyminen siihen, että äidin asettautuminen fyysisesti turvallinen, rentoutunut yhteyden rakentaminen äitiin joka aktiviteetissa - hienovireisesti edeten työskentely vauvan kautta selkeä struktuuri ja eteneminen - ei tyhjiä hetkiä äidin tarpeiden huomioonottaminen - hoiva äidille

22 Havaintoja: Lapsi Kontatin muodostaminen katsekontaktin merkitys vauva aloitteiden vahva huomioiminen, niiden varaan rakentaminen jaettu tunnetila Vastustuksen voittaminen (yli 1-vuotiaat) haaste! positiivinen tulkinta!

23 Havaintoja - äidin mukaanottaminen Viesti: äiti tärkein vauvalle - äiti toteuttamassa aktiviteetteja erityisesti hoivatehtävät yhteisen harjoittelun myötä esim. saippuakuplat Terapeutin vastatunteet turhautuminen suru pelko

24 Yhteenvetoa havainnoista Intensiivisimmät muutokset Jaettu positiivinen tunnetila Leikkisyyden lisääntyminen Äidin kokemus omasta kyvykkyydestä Äidin havaintokyvyt vauvan suhteen parantuivat Vauva pysyy mielessä!

25 jatkossa Tekeekö intensiivinen kiintymyshoito lapsista turvallisesti kiintyneitä vai Voimmeko olettaa theraplayn vaikuttavan positiivisesti vuorovaikutukseen, disorganisaatiota tuottavien elementtien vähentämisen kautta? Kansainvälinen katsaus: Fokus vuorovaikutukseen, sensitiivisyyden lisäämiseen Lyhytkestoisuus Isien mukanaolo vähensi kiintymyksen disorganisoitumista (Bakermans-Kranenburg ym. katsaukset)

26 Yhteenvetoa Theraplay osana intensiivistä, lastensuojelullista ensikototyötä vie resursseja - vaatii suunnittelua, ajan ottamista purkuun, keskittymistä antaa erityisen tilan keskittyä äiti-lapsi suhteen ytimeen haastavan arjen keskellä Theraplay muistuttaa siitä ilosta, mitä koin omien lasten kanssa. Tämän vieminen meidän äideille tuntuu tärkeältä

27

Vauva tulee, oletko valmis?

Vauva tulee, oletko valmis? Vauva tulee, oletko valmis? Miss sä oot? Emma & Elias ja Lastensuojelun keskusliitto, Sibeliustalo 9.4.2014 Tarja Poutiainen Projektipäällikkö Vauvan Taika projekti Diakonialaitos Lahti Kohderyhmä mielialan

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa

Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Päihdeongelmaisten vauvaperheiden auttaminen kotona Mallin ja osaamisen kehittäminen Tosi-projektissa Eeva-Kaarina Veijalainen, Taina Heino, Mirjam Kalland, Heli Kammonen, Leena Paasikannas ja Saara Salo.

Lisätiedot

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN

SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan koulutusohjelma / sosionomi Tanja Lehtimäki & Minna Puntti SYLISSÄ JA SYDÄMESSÄ LAPSEN JA VANHEMMAN VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMI- NEN Opinnäytetyö 2012

Lisätiedot

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta

Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Miia Pikulinsky Satu Tammivuori Ei enää päihdeäiti? Kuntoutuminen päihderiippuvuudesta Metropolia Ammattikorkeakoulu YAMK Sosiaalialan koulutusohjelma Opinnäytetyö 19.04.2013 Tiivistelmä Tekijät Otsikko

Lisätiedot

Normaalisti etenevään odotusaikaan kuuluu. Uutta ajattelua päihdeongelmaisten äiti-vauvaparien hoidossa. Katsaus

Normaalisti etenevään odotusaikaan kuuluu. Uutta ajattelua päihdeongelmaisten äiti-vauvaparien hoidossa. Katsaus Katsaus Marjukka Pajulo ja Mirjam Kalland Uutta ajattelua päihdeongelmaisten äiti-vauvaparien hoidossa Suomessa käydään aika ajoin kiivastakin väittelyä päihdeongelmaisten äitien pakkohoitoon oikeuttavasta

Lisätiedot

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä

Vauvan parhaaksi. Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Vauvan parhaaksi Vauvan parhaaksi Kuntoutuminen päihteistä odotus- ja vauva-aikana. Pidä kiinni -hoitojärjestelmä Maarit Andersson, Riitta Hyytinen, Marianne Kuorelahti (toim.) Ensi- ja turvakotien liitto

Lisätiedot

23. Synnytyksenjälkeinen masennus

23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 23. Synnytyksenjälkeinen masennus 23.01 Johdanto 3 23.10 Mitä tarkoitetaan synnytyksenjälkeisellä masennuksella? 3 23.20 Äidin masennuksen riskit ja tunnistaminen 4 23.25 Masentuneen äidin tuen tarve

Lisätiedot

Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa

Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa Raskausajan vuorovaikutuspsykologiaa Raskauden psykologinen merkitys Naisen elämänkaarella ei todennäköisesti ole toista yhtä muuttavaa ja uutta luovaa ajanjaksoa kuin mitä ensimmäinen raskaus, synnytys

Lisätiedot

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa

Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Ensi- ja turvakotien liitto ry Tanja Henttonen Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Vauvojen kaltoinkohtelu Tunnistaminen ja puuttuminen ensikodeissa Tanja Henttonen Pro gradu

Lisätiedot

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa

Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Heinonen Satu, Jäppinen Reeta, Tervo Suvi Päihdeäiti synnytysosastolla Tutkimus hoidon toteuttamisesta ja kehittämisestä Mikkelin keskussairaalassa Opinnäytetyö Hoitotyön koulutusohjelma Helmikuu 2008

Lisätiedot

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen

Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen TIETEESSÄ MARJUKKA PAJULO LT, tutkija, pikkulapsipsykiatri Turun yliopisto, lastenpsykiatria Folkhälsan Research Center marjukka.pajulo@utu.fi Päihdeongelmaisten odottavien äitien hoidon kehittäminen erityispiirteet,

Lisätiedot

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS

ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Mira Susanna Ainassaari ÄIDIN SYNNYTYKSEN JÄLKEINEN MASENNUS Terveydenhoitajien valmiudet tunnistaa ja tukea Sosiaali- ja terveysala 2011 2 VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma, terveydenhoitotyön

Lisätiedot

Vaativa vauvaperhetyö

Vaativa vauvaperhetyö S T A K E S I N T Y Ö P A P E R E I T A 1 3 / 2 0 0 7 marjatta bardy & kaisa öhman Vaativa vauvaperhetyö Kirjallisuuskatsaus kansainvälisestä tutkimuksesta Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus

Lisätiedot

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA

ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA ITSETUHOISEN JA MASENTUNEEN LAPSEN KOHTAAMISEN HAASTEET LASTENSUOJELULAITOKSESSA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA Kati Arffman Sanna Tihinen Opinnäytetyö, kevät 2007 Diakonia-ammattikorkeakoulu Diak Etelä, Helsinki

Lisätiedot

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen

Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Lapsuus päihdeperheessä ja kielteisen sosiaalisen perimän voittaminen Marja Holmila Marjatta Bardy Petra Kouvonen Johdanto Termillä sosiaalinen perimä tarkoitetaan ongelmien siirtymistä vanhemmilta lapsille.

Lisätiedot

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen

KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA. RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen KIVINIEMI, ANNUKKA KOIVUMAA, ELISA RAKKAUS NELJÄN KESKEN Äiti- ja isämielikuvien yhteys tutkittavan parisuhteeseen Kasvatustieteiden tiedekunta, Oulun yliopisto Lääketieteellinen tiedekunta, Lasten klinikka,

Lisätiedot

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä.

Johdanto. Haluamme kiittää perheitä, jotka ovat päästäneet meidät kotiinsa kuvaamaan omaa arkielämäänsä. Johdanto Meillä kaikilla on mukanamme vauva ajan kokemukset ja ne vaikuttavat elämäämme, vaikka emme niitä muistakaan. Lapsiperheiden kanssa työskentelevillä on erinomainen mahdollisuus vaikuttaa noihin

Lisätiedot

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä

Tanja Nykänen, Tiia Paavola Varhaisen vuorovaikutuksen tukeminen Keravalla alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmissä LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULU Järvenpää instituutti Sosiaalialan koulutusohjelma Varhaiskasvatus TIIVISTELMÄ Opinnäytetyönämme teimme selvityksen Keravan alle kolmevuotiaiden päiväkotiryhmien varhaisen vuorovaikutuksen

Lisätiedot

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle

Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle. Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Ei kiitos? Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Asiaa alkoholista pienen lapsen vanhemmalle Vanhemmalle Sisältö Vanhemmalle... 3 Vanhemmuus ja alkoholi... 4 Ystävät tukevat... 5 Vauva tarvitsee

Lisätiedot

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN

PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Jenna Aulén ja Aino-Kaisa Heikkinen PÄIHDETAUSTAISTEN ISIEN JA HEIDÄN LASTENSA VUOROVAIKUTUSSUHTEEN TUKEMINEN JA ISYYDEN VAHVISTAMINEN Opinnäytetyö Sosiaaliala Huhtikuu 2015 KUVAILULEHTI Opinnäytetyön

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon

Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon Verkossa julkaistujen mielipidekirjoitusten näkökulmat raskaana olevien päihteiden käyttäjien pakkohoitoon TIINA OKSANEN Tampereen yliopisto Yhteiskunta ja kulttuuritieteiden yksikkö Sosiaalityön pro gradu

Lisätiedot

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT

VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT VARHAISTEN KIELELLISTEN JA KOMMUNIKOINTITAITOJEN TAUSTATEKIJÄT Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma Maaliskuu 2014 Oulun yliopisto Humanistinen tiedekunta Logopedia Anna Latvakoski Pro gradu -tutkielma,

Lisätiedot

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus.

Lapsi ensin! Jokainen meistä on arvokas. Muutos on mahdollista. Korkea ammattitaito. Turvallisuus. Toiminta 2012 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 5 2. ENSIKOTITOIMINTA... 6 2.1 Vallilan perheyksiköt Kaneli, Triangeli ja Balanssi (ent. Baby blues)... 8 Balanssi ja Kaneli... 9 Triangeli... 12 2.2 Helsingin

Lisätiedot

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla

Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Riikka Aho, Laura Blomberg Terveydenhoitaja lapsen mielenterveyden edistäjänä neuvolan vastaanotolla Metropolia Ammattikorkeakoulu Terveydenhoitaja (AMK) Hoitotyön koulutusohjelma Opinnäytetyö 10.6.2014

Lisätiedot

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA!

IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! IHMEET TAPAHTUVAT ARJESSA! kiintymyssuhteissaan traumatisoituneiden lasten tukeminen varhaiskasvatuksessa Kehittämispäällikkö Christine Välivaara, Psykologi, LTO, YTM Pesäpuu ry 2 TRAUMATISOITUNUT LAPSI

Lisätiedot

ÄITIYDEN JA VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN PÄIHDETYÖSSÄ

ÄITIYDEN JA VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN PÄIHDETYÖSSÄ Laura Hannu ÄITIYDEN JA VARHAISEN VUOROVAIKUTUKSEN TUKEMINEN PÄIHDETYÖSSÄ Työpapereita 2/2010 Ku eihän ihminen, joka on doupeissa, ni eihän se oo täällä sillä tavalla, ei se tunneside kuiteskaan olis terve

Lisätiedot

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa

ISÄTIETOA. Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa ISÄTIETOA Asiaa isyydestä ja sen merkityksestä, työn ja perheen yhteensovittamisesta sekä isien kohtaamisesta lapsiperheiden palveluissa Milla Kekkonen Johanna Lilja Karoliina Nieminen 3 ESIPUHE Perhevapaiden

Lisätiedot

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti

LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA. -hankkeen loppuraportti Oy VASSO Ab VARSINAIS-SUOMEN SOSIAALIALAN OSAAMISKESKUS JULKAISUJA 3/2005 LASTEN SOSIAALIS-EMOTIONAALISTEN VAIKEUKSIEN HOITO JA KASVATUKSEN KEHITTÄMINEN PÄIVÄHOIDOSSA -hankkeen loppuraportti TARJA KALLIO

Lisätiedot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot

Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Vanhempien päihteidenkäytöstä lapselle aiheutuvat vauriot Koulutuspäivä 18.11.2009 Mikkeli Marketta Kolari Kuopion Ensikotiyhdistys ry Ensikoti Pihla ja avopalveluyksikkö Amalia 17.11.2009 M K Pihla ja

Lisätiedot