Orientaatioseminaarin koonti 2010

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Orientaatioseminaarin koonti 2010"

Transkriptio

1 Orientaatioseminaarin , ryhmäkeskusteluiden kooste: Päälliköiden ryhmäkokoontuminen orientaatioseminaarissa Paikalla Espoon ja Helsingin päälliköitä. Kirjaajana toimi Tuulikki. Vilkkaan ja antoisan keskustelun myötä seuraavia asioita nousi esille. VKK:lle esitettiin toive tutkimuspäiväkotien johtajille järjestettävästä projektinhallintakoulutuksesta keväällä 2010, jossa asiaa lähestyttäisiin pedagogisen johtajuuden näkökulmasta. Koulutus olisi hyvä suunnata sekä johtajille että varajohtajille. Jos tilaa jää, voisivat vanhojen tutkimuspäiväkotien johtajat osallistua mukaan. Vanhoille tutkimuspäiväkodeille pyydettiin järjestämään jonkinlaista jälkihoitoa esim. syksyllä 2010, jolloin tulee kuluneeksi vuosi tutkimuspäiväkotiverkoston vaihtumisesta. Päälliköt ehdottivat myös mentoroinnin hyödyntämistä uusien ja vanhojen tutkimuspäiväkotien välillä. Se voisi tapahtua esim. vertaistapaamisen muodossa. Uudet tutkimuspäiväkodit voisivat ottaa yhteyttä johonkin vanhaan, samaa aihepiiriä kehittäneeseen päiväkotiin tai vastaavasti johonkin täysin ulkopuoliseen päiväkotiin ja sopia vertaiskäynnistä puolin ja toisin. Vanhoille tutkimuspäiväkodeille voitaisiin syksyn jälkihoitotapaamisessa tiedottaa tästä jo ennakkoon. Yleensä oltiin sitä mieltä, että koulutuksellista tukea tarvittaisiin erityisesti oman toiminnan havainnointiin lapsiryhmässä. Lapsia ja heidän toimintaansa osataan heidän mielestään havainnoida paremmin kuin oman toiminnan vaikutusta siihen. Koettiin, että VKK voisi osallistua, päällikön sitä pyytäessä, hänen alueensa johonkin tapaamiseen, jossa käsiteltäisiin alueelle ajankohtaista teemaa. Valmistelu olisi hyvä suorittaa päällikön ja VKK:n yhteistyönä. Tätä kautta myös VKK-metro tulisi kentän väelle tutummaksi. Lisäksi esitettiin, että VKK-Metro voisi järjestää kaikille alueiden päälliköille ja yläjohdolle yhteisen tapaamispäivän. Osa päivästä voisi käsitellä VKK:n asioita ja osa päivästä voitaisiin varata muille kuntien välisille asioille. 1

2 Helsingin (I) ryhmäkeskustelu, kirjaajana Birgitta Päiväkoti Herttua Tavoitteena paneutua lapsen osallisuuden vahvistamiseen erityisesti arjen perushoitotilanteissa. Henkilökuntaa puhuttaa myös dokumentointi. Päiväkodissa toimintaa on kuvattu jonkin verran, mutta ainoastaan juhlatilanteissa ja retkillä. Nyt he haluaisivat paneutua dokumentointiin arjen tilanteissa. Päiväkoti Inkivääri Päiväkoti on aloittanut toimintansa elokuussa henkilökunta lähtee kehittämään vasumaista työtapaa. Kyseisellä työtavalla he tähtäävät sellaiseen varhaiskavastukselliseen toimintaan, jossa talon VASUa työstetään vasta siinä vaiheessa, kun he tietävät, mikä on heidän tapansa toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta. Tavoitteena on siis luoda VASU, joka vastaa todellisuutta eikä sisällä vain yleviä korulauseita. myös kasvatuskumppanuus halutaan liittää osaksi VASU-prosessia. Näin myös vanhempien osallisuus saadaan mukaan. Lisäksi talossa on käytössä Connected Day-palvelu, jota he mahdollisesti hyödyntävät kehittämistoiminnassaan. Henkilökunnan innostuneisuus puskee eteenpäin. Vain taivas on kattona! Päiväkoti Liinakko Kehittämisteemana on lasten osallisuuden vahvistaminen pienryhmätoiminnan avulla. Hankkeessa on mukana myös alle 3-vuotiaat. Päiväkodin esimiehen Tuijan sanojen mukaan ollaan aivan alussa, mutta uteliaina ja odottavin tunnelmin matkaan lähdössä. Lisäksi Tuija kertoi bussissa eräänä aamuna saamastaan suuresta oivalluksesta sitä kehittämistähän me teemme kaiken aikaa. Ei se ole mitään työstä irrallista, vaan juuri sitä perustyötä, josta päivämme koostuu Päiväkoti Suursuo Päiväkoti on mukana Annantalon taideprojektissa, jobnka he haluavat yhdistää omaan kehittämisteemaansa tässä hankkeessa. Tavoitteena on tuoda taide osaksi lasten arkea siten, että lapset (erityisesti pojat) oma-aloitteisesti valitsisivat taidepainotteisia tekemisiä muiden jo käytössä olevien tuttujen tekemisten sijaan. Henkilökunta on innolla lähdössä mukaan. Yhtenä vaihtoehtona he näkevät videoinnin hyödyntämisen toimintansa kehittämisessä. Yleisesti keskustelusta kummunnutta 2

3 Yhdessä pohdimme, kuinka taata tiedonkulku hankkeen etenemisestä koko työyhteisölle. Tämän katsottiin vahvistavan kaikkien sitoutumista yhteiseen asiaan. Tiimien moniammatillisuus koettiin haasteena lähdettäessä kehittämään päiväkodin toimintaa yhdessä valitun aiheen suuntaan. Ryhmässä tuotiin esille, että tärkeintä on halu lähteä rohkeasti ja ennakkoluulottomasti kehittämään toimintaa kollektiivisen flow voimalla. Seppo Sarras toi omalta osaltaan esille, että meillä on vaara mokatakin, sillä se kuuluu elämään eikä ole vaarallista. Tavoitteenahan meillä kaikilla on kuitenkin varhaiskasvatuksellisten ominaistapojen löytyminen. Ryhmä Helsinki 2 : Kirjaajana Saila - päiväkodit Katiska, Vankkuri, Nuotti, Lappi ja Savotta -ohjaajat: Irma Marttila, Pasi Brandt ja Risto Keskinen Keskustelussa tuli esiin seuraavat teemat ja ajankohtaiset kysymykset: - miten sovittaa yhteen hankeen yhteiset teemat ja päiväkodin omista tarpeista lähtevät kehittämistarpeet ja miten velvoittavia yhteiset kehittämisteemat ovat? - miten innostaa kaikki kehittämistyöhön ja miten toisaalta rauhoittaa ihmisiä, että kaiken ei tarvitse olla heti selvää ja valmista. - pohdittiin osallisuusteemaa. Mitä se tarkoittaa eri-ikäisillä lapsilla ja miten vanhempien osallisuutta voi kehittää - monet yksiköt ovat kiinnostuneita kehittämään pienryhmätoimintaa. Joissain taloissa tämä on jo ollut kehittämisteemana, jota nyt jatketaan ja syvennetään. - kehittämistyöhön osallistuvien yksiköiden tilanteet ja toimintaympäristöt vaihtelevat, keskusteltiin esimerkiksi miten alle 3-vuotiaiden toimintaa kehitetään ja mitä kehittämisteemoja vuoropäivähoitoa antavassa päiväkodissa nousee esiin. - keskustelussa nostettiin esille yhdyshenkilöiden rooli ja tehtävät, mm. kuinka paljon työtä yhdyshenkilönä toimiminen teettää - pohdittiin sitä, miten pystyy kokoamaan monet erilaiset vireillä olevat asiat järkeväksi kokonaisuudeksi, että asiat voi hallita. Yhdistäväksi tekijäksi löytyy Vasu. 3

4 - toisten tutkimuspäiväkotien kehittämishankkeista kuuleminen ja yhteinen pohdinta virittävät ja selkiyttävät ajattelua. Siksi tilaisuudet, joissa on mahdollisuus kuunnella ja keskustella muiden kanssa ovat antoisia Espoon ja Kauniaisen ryhmä, kirjurina toimi Anna-Riitta Mäkitalo 1.Lintumetsän päiväkoti, ohjaaja: varh.kasv. asiantuntija Elina Pulli keskustelua käytiin "nykyvanhemmista", miten heitä osallistetaan? mikä heitä kiinnostaa? Mitä tehdä, kun kaikkia vanhempia ei varhaiskasvatuksen arki kiinnosta? Vanhemmat ovat voimavara, kaikkea ei tehdä valmiiksi. Mitä osallistaminen on? Tunnetta vai konkreettista tekemistä? Pohdittiin sitä, teemmekö työtä vanhempien vai lasten osallistamiseksi? Kumpaakin, mutta näkökulma ja painotukset? Nämä prosessit ovat erilaisia. Kehittämistehtävästä: Onko tehty oikeita asioita? Onko se riittävää? Liian paljon? Tekojen kautta tunteita Lintuvaaran päiväkoti, ohjaaja: kehittämispäällikkö Virpi Mattila lasten näkökulma, aikuisen sensitiivisyys suhteessa lapsiin tavoitteena kehittää toimintaa niin, että kaikki lapset olisivat osallisina lapsiryhmässä haasteena toimintakäytäntöjen kehittäminen opiskelija mukana; YAMK Tiina Siira / videointi Kuinka monet ryhmät mukana? 1, 2 vai vielä useampi? 3. Lystimäen päiväkoti, ohjaaja: varh.kasvatuksen asiantuntija Liisa Ollikainen osallisuus - lapsen äänen kuuluvaksi tekeminen / vanhempien kautta vai henkilökunnan havaintojen kautta (kasvun kansiot) moninaisuus lapsiryhmissä kehittämisen kulttuuri innostusta, mutta epävarmuutta tästä muutoksesta 4

5 opiskelijat mukana kehittämisessä kiinnostukset kohdistuvat erityisesti vanhempien kanssa tehtävä työ ja vanhempainkeskustelujen hyödyllisyys opiskelijoita 6 mukana 4. Auroranportin päiväkoti, ohjaaja: varh.kasv. asiantuntija Päivi Rasmus koko talo lähtee mukaan ( 2 ryhmää) kohde: vanhempien osallisuus lapsen VASUssa, etenkin erityisen tuen tarpeessa olevien lasten vanhemmille miten? A..Miten konkretisoidaan se, mitä pk:ssa todella tapahtuu ( videointi?) B. Miten Vasu näyttää lapsen polun? Dokumentoinnin käytännöt C. Oman työn näkyväksi tekeminen vanhemmille 5. Hösmärinpuiston päiväkoti ohjaaja: varh.kasv. asiantuntija Anna-Liisa Nuolivirta koko työyhteisö lähtee mukaan ( 7 ryhmää, 111 lasta) vanhempien osallistaminen - monikulttuurisuus / monikulttuurisen varhaiskasvatustyön yhtenäistäminen. Mitä se vanhempien osallisuus itse asiassa pitää sisällään? konkreettisia työkäytäntöjä ja rakenteita arkeen erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa työskentely yhteinen aika! Mistä sitä järjestetään? Haaste: miten näin iso työyhteisö saadaan yhteisönä ja erillisinä työntekijöinä mahdollisimman hyvin? Kaikki halusivat olla mukana. 4 opiskelijaa jo mukana 6. Kasavuoren päiväkoti, ohjaaja: konsultoiva erityisopettaja Marjut Stubbe kaksikielinen päiväkoti, suomenkielinen ryhmä pääasiallinen toimija ryhmän ajankohtaiset haasteet: pienryhmätoiminnan kehittäminen, jotta yksilölliset tarpeet paremmin huomioon 5

6 mistä arkipäivän tilanteista lähdetään etsimään ratkaisuja? ruokailu? dokumentointina otetaan käyttöön videointi ajankäytön ratkaisut tuntuvat haasteelliselta Vantaa: (Kirjaajana Sylvia) Vantaan ryhmässä keskustelun jäsentelyä ohjasi ohjaajien puute. Paikalla oleva ohjaajana oli päiväkodin johtaja Tuula Tolonen. Hän toimii Koskikujan päiväkodin ohjaajana. Hän avasi keskustelua ohjaajan näkökulmasta ja kertoi kokemuksistaan tutkimuspäiväkodin johtajan roolistaan vuosina Koskikuja on pohtinut aiheekseen lasten osallistamista toiminnan suunnitteluun. He ideoivat ryhmässä sitä, mitkä olisivat konkreettisia tapoja lapsen aitoon kuunteluun. Yhtenä osa-alueena he haluaisivat vahvistaa kuvien käyttöä osallistamisen välineenä. Mistelin päiväkodin osallistujat, (ohjaajana toimii Jarmo Lounassalo), pohtivat johtajansa kanssa sitä, että mistä he ovat aloittaneet kehittämisen ja missä vaiheessa he ovat nyt. Lapsen osallisuutta he ovat miettineet paljon, pohdittuja kysymyksiä: Mitä lapsi saa päivähoidosta? Ovatko tyttöjen ja poikien roolit rajoittamassa väärällä tavalla lasten oikeutta olla oma itsensä? Löytyykö kehittämistyön kautta dokumentointiin uusi väline, jossa lapsen osallisuus näkyisi aidosti? Rajoittavatko rutiinit turhaan lasten toimintaa? Miten metsäympäristö vaikuttaa erityistä tukea tarvitsevan lapsen käytökseen? Onko lapsen helpompi olla? SUVAUS projekti (sukupuolten välinen tasa-arvo) liittyy tähän myös Tarkemmaksi kehittämisen alueekseen he ovat miettineet metsäretkiä ja lapsen osallisuutta retkien suunnitteluun, toteutukseen ja dokumentointiin. Siihen liitetään lasten kansiot ja mahdollisesti videotyöskentely, jossa lapsen ääni näkyisi ja kuuluisi myös suunnittelusta toteutukseen. Pehtoorin päiväkodin (ohjaaja Leena-Mari Tornivaara) osallistuja kertoi, että heillä on varsin uusi päiväkoti ja toimintakulttuuri on vielä hakemassa linjaansa. Vaihtuvuus henkilökunnassa on suurta myös, joten haasteita riittää. He ovat ajatelleet keskittyvänsä erityisesti lapsen osallisuuden vahvistamiseen fyysisen oppimisympäristön kehittämisen kautta. Oppimisympäristössä on selkeitä puutteita, esim. suurta liikuntatilaa tai salia ei ole ja huoneet ovat pieniä. He haluavat löytää mahdollisimman hyviä 6

7 ratkaisuja näihin tiloihin. Kuvien käytön syventäminen kiinnostaa, myös vertaiskäyntien mahdollisuus. Tutustuminen päiväkotiin olisi hyvä, jossa kuvia käytetään rikkaasti. (Ryhmästä löytyi myös vierailukohde, Linnoituskujan päiväkoti) Kuvien käyttö lasten oman toiminnan ohjaukseen ja osallisuuden tukemiseen on yhtenä ajatuksena. Linnoituskujan päiväkodin (ohjaajana Eeva Pursimo) tunnelmat olivat muista poiketen nousua pohjalta ylöspäin. He eivät olleet täysin varmoja osallistumisen tuomista mahdollisuuksista, mutta asian kypsyttely ja seminaari oli tuonut heille valoa tähän näkökulmaan. Päiväkodissa on paljon eri kieli- ja kulttuuritaustaisia lapsia, ja he haluaisivat työvälineitä siihen liittyvien käytäntöjen kehittämiseen. Kysymyksiä: Miten kohdata kielitaidoton mahdollisimman hyvin, sekä lapsi että vanhempi? Miten tulisimme tietoisemmaksi toisistamme? Mikä voisi korvata vanhempainillan niin, että nämä ryhmät kokisivat osallistumisen mielekkääksi? Esim. Vanhempainkahvila? Päiväkoti Metsälintu (ohjaajanaan Anne Sivén) haluaa perehtyä lasten tunteiden havaitsemiseen, tunnistamiseen ja nimeämiseen. He ovat huomanneet, että aikuinen liian helposti tuntee ja tietää lapsen puolesta. Aikuisen omien tunteiden vaikutukset ja niiden tunnistaminen on myös tarkastelun kohteena. Vanhempien kanssa lasten tunteista keskustelu on haastavaa ja lähtökohtana on, ettei lasten tarvitse olla kilttejä, vaan negatiivisetkin tunteet kertovat lapsen elämästä kasvattajille arvokasta tietoa ja ovat suuri kasvun mahdollisuus. Myös perheiden kriisitilanteissa selkeät toimintatavat olisivat turvana. SUVAUS- projekti on myös Metsälinnussa. Osallisuutta vahvistamaan luotuja toimintatapoja päiväkodissa on käytössä mm. lasten kokous, vastuukasvattaja, pienryhmätoiminta Pysähtyminen lapsen äärelle arjen kiireessä herättää ajatuksia. Näkyykö jokainen lapsi omana itsenään ryhmän toiminnassa mahdollisimman hyvin? Entä lapsi, joka ei puhu? Mitkä ovat ne keinot, joilla huomaamattomat lapset saataisiin esiin? Roolileikkien osuus tunteiden tunnistamisessa ja kehittymisessä halutaan nostaa tarkasteluun. Havainnointiin, dokumentointiin ja arviointiin kaivataan työvälineitä. Heille tärkeää on sanoa ääneen, että autetaan toinen toistamme! 7

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti

Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Työyhteisön pedagoginen kehittäminen työhyvinvoinnin perustana päivähoidossa projektin loppuraportti Eeva Hujala ja Elina Fonsén sekä hankkeen kirjoittajaryhmä Katri Aronen ja Riitta Ranta, Hanna Riihijärvi,

Lisätiedot

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009

Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009 SLaL Suomen Lastenhoitoalan Liiton julkaisu 1/2009 Tunti tunnista ei vetele ylitöiden korvaaminen..4 Vuoden lastenhoitaja Raija Roitto... 8 Tässä numerossa: Lapsi tarvitsee vanhemman aikaa ja tukea...

Lisätiedot

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA HELAPUISTON PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Helapuiston päiväkoti on avattu 4.1.1988. Päivähoitoyksikkö kuuluu Tampereen kaupungin Keskisen palvelualueen Hervannan tulostiimiin. Päiväkodissa on noin

Lisätiedot

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin

Johdannoksi. Nykytilan analyysia ja kuvausta. Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Nuori Suomi Tutkimusmatkalla päivähoidon uusiin liikuntakäytäntöihin Johtajuus teemaryhmä Marja-Liisa Akselin Johdannoksi Johtajuus teemaryhmän työskentelyn keskiössä oli liikunta- ja hyvinvointiohjelman

Lisätiedot

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa

Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Osallisuuskyselyn tulosten hyödyntäminen päiväkodissa Lukijalle Tämä ohjeistus etenee samassa järjestyksessä kyselylomakkeen kysymysten kanssa ja on jaettu useisiin eri asioita käsitteleviin osioihin.

Lisätiedot

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi

Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Parasta on, kun yhteinen kokemus siirtyy jaetuksi iloksi Lapsen osallisuus pääkaupunkiseudun päiväkodeissa Tuulikki Venninen, Jonna Leinonen ja Mikko Ojala Työpapereita 2010:3 Parasta on, kun yhteinen

Lisätiedot

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä

Hyve hallussa. Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä Hyve hallussa Opas vanhempien, päivähoidon ja neuvolan yhteistyön vahvistamiseen lapsen laajan 4-vuotistarkastuksen yhteydessä 2013 Kirsi Tarkka, Aulikki Komi, Saila Nevanen ja Terhi Tuominiemi-Lilja (toim.)

Lisätiedot

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta

Koen itse olevani tekijä. Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Koen itse olevani tekijä Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta Painopaikka: Esa Print Oy, Lahti Taitto: Mac&Me/Virpi Sirpelä Kannen

Lisätiedot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot

1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 1 ALKUSANAT Hämeenkyrön päivähoidossa LAPSI VOI HYVIN 1 JOHDANTO 2 KASVATTAJIEN HELLÄSSÄ HUOMASSA... S. 6 2.1 Arvot 2.2 Kasvatuspäämäärät 2.3 Toimintamuodot 3 TULLESSAAN KUULLUKSI JA NÄHDYKSI S. 10 3.1

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013

Varhaiskasvatussuunnitelma. Ravurin toimintayksikkö. Opetuslautakunta 25.11.2013 V Varhaiskasvatussuunnitelma Ravurin toimintayksikkö Opetuslautakunta 25.11.2013 Sisällys 1 Johdanto... 1 2 Opetussuunnitelman lähtökohdat... 2 2.1 Arvot lähtökohtana... 2 2.2 Lapsen hyvä päivä Ravurin

Lisätiedot

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta

Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni. -tarina minulta Osallisuus on jotain, mikä kuuluu kaikille ihmisille. Aina. Lapsen ääni -tarina minulta Lapsen ääni tarina minulta -oppaan kirjoittajat Riitta Kauppinen (toimitus) Johanna Sommers-Piiroinen Johanna Vainio

Lisätiedot

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010

PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 PÄIVÄKOTI MAININGIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA SYKSY 2010 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 3 1. 1 PÄIVÄKOTI MAININGIN KUVAUS... 3 1.2 TOIMINTA-AJATUS... 3 1.3 ARVOT PÄIVÄKOTI MAININGISSA... 4 1.2 KASVATUSTAVOITTEET...

Lisätiedot

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko

Liisa Heinämäki Varhaista tukea koulun arkeen työvälineenä kehittämisvalikko Liisa Heinämäki Varhaista tukea KOULUN ARKEEN työvälineenä kehittämisvalikko Toimitusneuvosto Mauno Konttinen, puheenjohtaja Tuukka Lahti Kristiina Manderbacka Heli Mustonen Elina Palola Kerttu Perttilä

Lisätiedot

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen

pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen Hyvinvointi ja pedagogiikka perustehtävänä 1 Next Practices Next Practices 2 Next Practices pedagogisen hyvinvoinnin kehittämiseen TAUSTAA: HYPE - HYVINVOINTI JA

Lisätiedot

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA KORTEPOHJAN PÄIVÄKODIN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Kortevasu www.jyvaskyla.fi 1. PÄIVÄHOITOYKSIKKÖMME TOIMINTA-AJATUS JA ARVOPOHJA... 3 1.1TOIMINTA-AJATUS... 3 1.2 ARVOPOHJA... 3 2. YKSIKKÖMME PALVELUMUODOT...

Lisätiedot

Kohtaavaa lastensuojelua

Kohtaavaa lastensuojelua Helsingin kaupungin sosiaalivirasto. Selvityksiä 2004:1 Kohtaavaa lastensuojelua Lapsikeskeisen lastensuojelun sosiaalityön tilannearvion käsikirja Tiina Muukkonen ja Hanna Tulensalo h:\lastensuojelun

Lisätiedot

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma

ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 1 ENEMMÄN KUIN TUHAT MAHDOLLISUUTTA Siikalatvan varhaiskasvatussuunnitelma 2 SISÄLLYSLUETTELO SAATTEEKSI...4 1. VARHAISKASVATUKSEN

Lisätiedot

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Päiväkoti Satumetsä Hyvinkää SISÄLLYSLUETTELO Johdanto 1. Painopisteet Satumetsän toiminnassa 1.1. Hyvä arki ja kodinomaisuus 1.2. Turvallisuus 1.3. Kiireettömyys 1.4. Luonnon

Lisätiedot

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ

Leena Nousiainen, Ulla Piekkari. materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ materiaalipaketti1( )( )( ).indd1 1 OPETUSMINISTERIÖ.. 00 1 : :0 SISÄLTÖ: A TAUSTATIETOA 1. KOULUTTAMISEN VIITEKEHYS JA OPPIMISKÄSITYS 1.1 Yhteistoiminnallisen kehittämisen periaatteet...5 1.2 Kokemuksellisen

Lisätiedot

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas

Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Annukka Luomi, Johanna Paananen, Katja Viberg, Laura Virta Kestävän kehityksen opas Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy 4V Välitä, Vaikuta, Viihdy, Voi hyvin Kestävän kehityksen opas 4V Välitä, Vaikuta,

Lisätiedot

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi

Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti. Vatupassi Sodankylän vammaispalvelujen kehittämispilotti Vatupassi SISÄLTÖ 1 JOHDANTO...1 2 SODANKYLÄN VAMMAISPALVELUJEN KEHITTÄMISHANKE...2 2.1 Hankkeen tavoitteet...2 2.2 Tavoitteiden toteuttamiskeinot...2 3 PILOTIN

Lisätiedot

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN

REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Jenni Helenius (toim.) REISSUVIHKOSTA DIALOGIIN IDEOITA KODIN JA KOULUN YHTEISTYÖHÖN Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto Toimittanut

Lisätiedot

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen

Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Mitä mieltä? Mitä mieltä! Lasten osallisuus lastensuojelun kehittämisessä Mikko Oranen Sosiaali- ja terveysministeriön Lastensuojelun kehittämisohjelman osaraportti. Raportti on tarkistettu versio Lastensuojelun

Lisätiedot

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa.

AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN. Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa. AMMATTINI ON MITÄ PARHAIN Raportti Pohjois-Kymenlaakson perhepäivähoitajien osaamisesta varhaisessa havainnoinnissa Tiina Kirvesniemi SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 3 2. TAUSTATILANNE POHJOIS-KYMENLAAKSOSSA..4

Lisätiedot

Mielen hyvinvoinnin silta

Mielen hyvinvoinnin silta Mielen hyvinvoinnin silta Opas keskusteluryhmän ohjaajalle Minna Laine Suvi Fried Sirkkaliisa Heimonen Salla Kälkäinen 1 2 Minna Laine, Suvi Fried, Sirkkaliisa Heimonen, Salla Kälkäinen Mielen hyvinvoinnin

Lisätiedot

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014

Loppuraportti. Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Loppuraportti Joustotyöstä jaksamista työelämään-esiselvityshanke 1.2.-31.12.2014 Minna Majava Heli Alaräisänen Lapin yliopisto 17.12.2014 SISÄLLYS 1. Johdanto... 1 2. Joustotyön käsite ja historia...

Lisätiedot

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa

elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa elukio, Uuden Oulun ja Oulun seudun lukiot Sanna Savolainen, Pekka Silven ja Sanna Kallioinen Verkkooppiminen lukio-opetuksessa Tulevaisuuden koulu/ Verkko-oppiminen-hankkeen arviointiraportti Oulun kaupungin

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Liite : SVOL 15.6.2011 KIRKKONUMMEN KUNNAN VARHAISKASVATUSSUUNNITELMA Saatteeksi Kirkkonummen kunnan varhaiskasvatussuunnitelma perustuu valtioneuvoston periaatepäätöksenä hyväksymiin valtakunnallisiin

Lisätiedot

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015

ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 HYVINVOIVA LAPSI että sillä on hyvä olla - miten toimimme arjen käytännöissä PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ KALLION VARHAISKASVATUSSUUNNITELMAAN LIITTYVÄ ARJEN KÄYTÄNTÖJEN OPAS 2015 Työryhmä: Täydennykset 2015:

Lisätiedot

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA

DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA DIALOGINEN YHTEISTYÖ JA OSALLISTAMINEN VERKOSTOSSA Pro gradu- tutkielma Terhi Törmänen 0233123 Kasvatustieteiden tiedekunta / Kasvatustiede Lapin yliopisto Syksy 2013 Sisältö 1. Johdanto... 1 2. Nuorisotyö,

Lisätiedot