Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma Viimeisin perustemuutos on vahvistettu

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet. Kokooma 16.3.2009. Viimeisin perustemuutos on vahvistettu 26.1.2009."

Transkriptio

1 Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet Koooma Viimeisin perustemuutos on ahistettu

2 Voimaantulosäännöset TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen oimaantulosäännös Perusteet tuleat oimaan..27 uitenin siten että perusteen ohdat ja oat oimassa asti. Soellettaessa perustetta uonna 27 äytetään uoden 26 rahastoituina eläeinä ja astuina TEL:n LEL:n tai TaEL:n muaisten auutusten erityisperusteiden muaisia rahastoituja eläeitä ja astuita hetellä Osaetuottosidonnaisen lisäauutusastuun aro ennen uotta 27 on nolla. Vastaaasti uotta 27 edeltäien uosien auutusmasuina ja niiden osina pidetään yseisten uosien TEL:n LEL:n tai TaEL:n muaisten auutusten erityisperusteiden muaisia auutusmasuja tai niiden osia. Työnantajan masuluoaa auutusmasuun aiuttaaa työnantajan ooa ja muita sellaisia suureita määriteltäessä jota aiuttaat työnantajan auutusmasuun äytetään näitä perusteita soellettaessa työeläeyhtiön äytettäissä oleia tietoja. Vuotta 27 aiempiin uosiin ohdistuista orjausista aiheutua auutusmasu lasetaan erillisen perusteen muaisesti sen oimaantulosta alaen ja sitä ennen äytetään TEL:n LEL:n tai TaEL:n muaista perustetta astaaan lain muaisia auutusmasuja orjattaessa. Miäli uonna 25 tai aiaisemmin TEL:n alaisen toimintansa aloittaneen työnantajan työnteijöiden luumäärässä on tapahtunut pysyä muutos niin että uoden 26 alusta luien on noudatettu uuden työnteijäluumäärän muaista auutusteniiaa oidaan ohdan 2.3 suuretta S27 määrättäessä äyttää uoden 26 palasummaa. Vuonna TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneella työnantajalla taroitetaan ohdassa 2.3 työnantajaa joa ei ole harjoittanut myösään TEL:n LEL:n tai TaEL:n alaista toimintaa. TEL:n alaisen toimintansa aloittaneelle työnantajalle ohdan 2.3 muaiset suureet S + ja S + 2 määrätään astaaasti uin mitä ohdassa 2.3 on määrätty yseisten suureiden määräämisestä TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneelle työnantajalle. Vuonna { 25 26} Lasettaessa ohdan 2.3 muaista suuretta S27 LEL- ja TaEL-palasummien osalta uuden työnantajan auutushaemusen muaisena palasummana äytetään aroa jos työnantaja on aloittanut toimintansa ennen heteä..27. LEL:n tai TaEL:n muaisia paloja ei uitenaan muunneta uositasolle. Suuretta S27 lasettaessa Kesinäinen Eläeauutusyhtiö Eteraan (myöh. Etera)

3 Voimaantulosäännöset 2 muodostuneet auutuset otetaan huomioon allinneen tiedon muaisesti. Tämän jäleen uonna 26 Eterassa syntyneisiin auutusiin soelletaan pelästään TEL-palasumman nojalla määräytyää suuretta S 27. Lasettaessa ohdan 4..2 muaista risisuhdetta uodelle 25 tai 26 sellaiselle entisestä TEL-yhtiöstä Eteraan tai päinastoin siirtyneelle auutuselle joa on ylittänyt risisuhteen lasennassa äytettään rajan ( > ) joo TyEL:n oimaanpanolain 4 :n momentin tai 4 :n 2 momentin taroittamassa auutusessa mutta ei molemmissa äytetään uoden i risisuhteena R E ( STA) + R ( PTA) = R ( STA) R ( PTA) I p S i i i p p i + i + STA iittaa aaassa (4) taroitettuun menoon ja teoreettisen menoon siinä auutusessa joa on ylittänyt edellä mainitun risisuhteen lasennassa äytettään rajan ja PTA astaaasti siihen auutuseen jossa mainittua rajaa ei ole ylitetty. max Kohdan aaan (36) muaista suuretta W lasettaessa otetaan ähentäänä teijänä huomioon uonna 22 tehdyn ositetun lisäauutusastuun täydennysen määrän ymmenesosa uitenin oreintaan uolettamatta olea määrä. Perusteen ohtaa 4.2 soelletaan myös ennen..27 oimaan tulleisiin ja sen jäleen jatuiin onsernisopimusiin. Jos tällainen sopimus ei joltain osin astaa ohtaa 4.2 se oi jatua ennallaan jos siihen ei tehdä muita muutosia uin ain ne jota johtuat työnteijöiden luumäärän äytön oraamisesta työnteijöiden palasummalla. Samoin se oi jatua ennallaan jäljelle jääien työnantajien osalta jos join sopimusen piiriin uuluneista työnantajista laaa uulumasta sopimusen muaiseen onserniin. Jos sopimusta on taroitus muuttaa tilanteessa että masuteniian soeltamisen piiriin liitetään uusi työnantaja sopimus orautuu ohdan 4.2 muaisella menettelyllä seuraaan alenteriuoden alusta luien. Tällöin uitenin iiden uoden estoaatimus lasetaan edellä mainitun onsernisopimusen oimaantulosta. Eterassa olean auutusen liittäminen..27 oimassa oleaan sopimuseen ei ataise onsernisopimusen oimassaoloa miäli liittämisestä on päätetty mennessä. Ennen..27 oimaan tulleisiin ja sen jäleen jatuiin onsernisopimusiin ei noudateta iiden uoden estoaatimusta. Työnantajan masuluoa määrätään ja sitä arten tarittaat tiedot uosilta määritetään näiden perusteiden muaisesti siten uin se tuolloin oimassa olleiden lasuperusteiden muaisesti äytettäissä oleien tietojen perusteella on mahdollista. Tämä osee aiaälillä oimassa olleiden päättyneiden auutusten määrittelyä auutusen aaassa (5) taroitetun menon lasentaa ja muita astaaia masuluoan määrittämistä oseia seioja.

4 Voimaantulosäännöset 3 Lasettaessa auutusen aaassa (5) taroitettua menoa uosilta huomioon ei oteta niitä työyyttömyyseläeitä joita astaaa masu on määrätty em. uosien TEL:n muaisen auutusen erityisperusteiden aaan (5) muaan. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden ohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Voimaantulo Muutoset tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Voimaantulo Perusteiden ohta 4..2 muutetaan seuraaasti. Muutos tulee oimaan..28 soellettaasi uoden 28 auutusmasua määrättäessä. Vauutusen osittaista irtisanomista osean ohdan osalta perustetta soelletaan niihin auutusen osittaisiin irtisanomisiin joissa auutus siirtyy..27 tai sen jäleen. Perusteen oimaantulosäännös Voimaantulo Perusteiden ohtia ja 7 seä liitteen ohdat ja 2.4 muutetaan seuraaasti. Muutoset tuleat oimaan..28 uitenin siten että perusteen ohdat ja oat oimassa asti. Perusteen yleis- ja erioisaioiden merinnät (an) ja (bn) taroittaat TyEL:n muaisten yleisten lasuperusteiden merintöjä an ja b n. Perusteen oimaantulosäännös Voimaantulo Perusteiden ohtia ja 5.5 seä liitteen ohdat 2 3 ja 4 muutetaan seuraaasti. Perusteeseen lisätään ohta 4.4. Perusteet tuleat oimaan..28 uitenin siten että perusteen ohdat ja oat oimassa asti. Kohdat ja liitteen ohta 4 tuleat oimaan Kohtien 2.3 ja 4..2 muutosia soelletaan auutusmasua määrättäessä ensimmäisen erran uonna 29.

5 Voimaantulosäännöset 4 Perusteen yleis- ja erioisaioiden merinnät (an) ja (bn) taroittaat TyEL:n muaisten yleisten lasuperusteiden merintöjä an ja b n. Perusteen.6.28 oimaantulosäännös Perusteiden ohtaa 7 muutetaan seuraaasti. Voimaantulo Muutoset tuleat oimaan Perusteen oimaantulosäännös Voimaantulo Perusteiden ohtia ja 7 seä liitteen ohtaa muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan..29. Perusteen ohdat ja oat oimassa asti. Kohdan 4..2 yritys- ja auutusjärjestelyjä oseia säännösiä soelletaan tai sen jäleen tapahtuneisiin järjestelyihin. Työnantajalle jona masuluoa on iinnitetty ennen..29 oimassa olleiden lasuperusteiden muaisesti äytetään tai sen jäleen tapahtuissa yritys- ja auutusjärjestelyissä suureena L ( y) iinnitetyn masuluoan muaista suuretta m. Sellaisen työnantajan osalta jona osalta masuluoan iinnitys on päättynyt uonna - > ja R p S äytetään suureen R i i arona luun sijasta iinnitetyn masuluoan muaista suuretta. Perusteen oimaantulosäännös Voimaantulo Perusteiden ohtaa 4..2 muutetaan seuraaasti. Perusteet tuleat oimaan..29. Erilliseen auutuseen oidaan liittää sellaiset työoimahallinnon reisterissä ajaauntoisisi reisteröidyt työnhaijat joiden työsuhde on alanut..29 tai sen jäleen. Perusteen oimaantulosäännös Perusteiden ohtia ja 5.6 seä liitteen ohdat 2 3 ja 4 muutetaan seuraaasti. Perusteen liitteeseen lisätään ohta 5. m i

6 Voimaantulosäännöset 5 Voimaantulo Lisäsi muutetaan oimassa olleen perusteen liitteen ohtaa 2.7 siten että erroin 235 =. Perusteen ohdat ja 5.6 seä liitteen ohdat 4 ja 5 tuleat oimaan ohdat ja seä liitteen ohdat 2 ja 3 tuleat oimaan..29. Kohta on oimassa asti. Seuraaat poieussäännöset oat oimassa laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaien eläelaitosten anhuuseläeiden rahastointia ja toimintapääomaa oseien säännösten äliaiaisesta muuttamisesta annetun lain oimassaoloajan. Poieussäännöset Vuonna 28 aaoja (55) (69) ja (7) soellettaessa Vuosina 28-2 ohtaa soellettaessa R =. A S = lain työeläeauutusyhtiöistä muaan lasettu toimintapääoma hetellä 3.2. ennen siirtoa H. Kuitenin lain laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaien eläelaitosten anhuuseläeiden rahastointia ja toimintapääomaa oseien säännösten äliaiaisesta muuttamisesta :ssä taroitettua siirtoa eiä 3 :ssä taroitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei oteta huomioon ja = yhtiön aaaraisuusraja tilinpäätöshetellä Vaaaraisuusraja lasetaan lain työeläeauutusyhtiöistä 7 luun 7 momentin ja lain eläelaitosen aaaraisuusrajan lasemisesta ja astuuelan atteesta muaisesti seä lain laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaien eläelaitosten anhuuseläeiden rahastointia ja toimintapääomaa oseien säännösten äliaiaisesta muuttamisesta muaisesti siten että lain :ssä taroitettu siirto on lisätty astuuelaan ja 3 :ssä taroitettua toimintapääomaan rinnastettaaa osuutta tasausastuusta ei ole ähennetty astuuelasta; A lisäauutusastuun osa V otetaan tällöin uoden alun määräisenä ähennettynä uoden aiana masetuilla hyitysillä ja osittamaton lisäauutusastuu V (33) sijaan aaalla A tilinpäätösessä 3.2. lasetaan aaan

7 Voimaantulosäännöset 6 A VLV A V = max( d V ; V + W H ) d VLV V = lain laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaien eläelaitosten anhuuseläeiden rahastointia ja toimintapääomaa oseien säännösten äliaiaisesta muuttamisesta muainen sosiaali- ja tereysministeriön asetusella laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaan eläelaitosen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta antama prosenttiosuus ja = lain eläelaitosen aaaraisuusrajan lasemisesta ja astuuelan attamisesta :n 2 momentissa taroitettu astuuela 3.2. sosiaali- ja tereysministeriön antaman asetusen laisääteistä eläeauutustoimintaa harjoittaan eläelaitosen toimintapääomaan rinnastettaasta tasausastuun osuudesta muaisesti lasettuna. Lasettaessa aaojen (73) (74) ja (76) muaisia suureita uodelle 28 äytetään ertoimina s = r = 24 q = 8 u = 385 L 28 (IN) = 3.

8 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET 2 2. IKÄLASKU VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVA SUURE S 3 3 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE 4 4 VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA 5 4. VAKUUTUSMAKSU JA SEN OSAT VANHUUSELÄKEOSA TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA TASAUSOSA 4..4 MAKSUTAPPIO-OSA 4..5 HOITOKUSTANNUSOSA 4..6 LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA 4..7 TYÖTTÖMYYSELÄKEOSA KONSERNIKOHTAINEN VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA SOPIMUSTYÖNANTAJAN ENNAKKOVAKUUTUSMAKSU VAKUUTUSMAKSUN KORJAUS 5 5 VASTUUVELKA 7 5. ERITYISKYSYMYKSIÄ VAKUUTUKSEEN LIITTYVISTÄ ELÄKKEISTÄ JA VASTUUVELASTA VAKUUTUSMAKSUVASTUU VARSINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU VASTAISTEN VANHUUSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU VASTAISTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU LISÄVAKUUTUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ LISÄVAKUUTUSVASTUUSEEN SIIRRETTÄVÄ MÄÄRÄ OSITTAMATON LISÄVAKUUTUSVASTUU A OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V 2 V KERTOIMET r ja r B A HYVITYKSET OSASTA V JA VAKUUTUKSEN PÄÄTTYMINEN A2 OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V Q OSAKETUOTTOSIDONNAINEN LISÄVAKUUTUSVASTUU V KORVAUSVASTUU ELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU ALKANEIDEN VANHUUSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU ALKANEIDEN TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU VAKUUTUSKOHTAINEN TASAUSVASTUU YHTIÖKOHTAINEN TASAUSVASTUU LAIN TYÖELÄKEVAKUUTUSYHTIÖISTÄ 6 LUVUN 4 :N 3 MOMENTISSA TARKOITETTU TASOITUSMÄÄRÄ TASOITUSVASTUU TASOITUSVASTUUN YLÄ- JA ALARAJA TASOITUSVASTUUN LASKENNASSA KÄYTETTÄVÄT SUUREET VARSINAINEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ ELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ TASOITUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ OSAKETUOTTOSIDONNAINEN LISÄVAKUUTUSVASTUU TILINPÄÄTÖKSESSÄ VAKUUTUSMAKSUISTA JA TYÖNTEKIJÄN ELÄKEMAKSUSTA KERTYNYT RAHASTO 34 6 TAKAISINLAINAUKSEN KORKO JA KUOLETUS 36

9 6. TyEL-VIITEKORKO ENNEN..996 NOSTETUT LAINAERÄT AIKAVÄLILLÄ NOSTETUT LAINAERÄT JA ENNEN MÄÄRÄAIKAISTETUT LAINAERÄT AIKAVÄLILLÄ NOSTETUT LAINAERÄT 37 7 VAKUUTUSTEKNISET SUUREET 39 LIITE VAKUUTUSMAKSUJA VUODELTA 29 LASKETTAESSA KÄYTETTÄVIÄ KERTOIMIA 4. VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVAN PALKAN ARVIOINTI 4.2 MAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA 4.3 MAKSUN TYÖTTÖMYYSELÄKEOSA 42.4 TyEL PERUSMAKSU MAKSUN TASAUSOSAN LASKENNASSA 42.5 MAKSUN MAKSUTAPPIO-OSA 42.6 MAKSUN HOITOKUSTANNUSOSA 43.7 LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA 43.8 VAKUUTUSMAKSUN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSAN MÄÄRÄÄMISESSÄ TARVITTAVIA KERTOIMIA JA ARVOJA 44 2 VASTUUVELKAA LASKETTAESSA KÄYTETTÄVIÄ KERTOIMIA VUONNA ALKANEIDEN TYÖKYVYTTÖMYYS- JA TYÖTTÖMYYSELÄKKEIDEN KORVAUSVASTUU OSITUSSUUREET JA TILINPÄÄTÖSVASTUUT TASOITUSVASTUUN ALA- JA YLÄRAJA V HYVITYKSEN LASKENTA - KERTOIMET r B JA r A OSITETUN LISÄVAKUUTUSVASTUUN OSA V VASTAISTEN TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKKEIDEN VAKUUTUSMAKSUVASTUU 46 3 TAKAISINLAINAUKSEEN LIITTYVIÄ SUUREITA VUONNA VANHUUSELÄKKEEN RAHASTOITUA OSAA KOSKEVAT KERTOIMET 46 5 OSAKETUOTTOSIDONNAISTA LISÄVAKUUTUSVASTUUTA KOSKEVAT KERTOIMET 46 V Q

10 PERUSTEIDEN SOVELTAMINEN * Vahistettu * Voimaan..27 Näitä perusteita soelletaan TyEL:n muaisiin työnantajan työeläeauutusyhtiöstä (seuraaassa yhtiö) ottamiin eläeauutusiin. Eläeauutusena pidetään myös tilapäisen työnantajan työnteijöilleen järjestämää TyEL:n muaista työeläeturaa. Vauutusmasuja ja astuita lasettaessa äsitellään tilapäisen työnantajan osalta joaista ansioilmoitusta omana auutusena.

11 2 2 IKÄÄN JA PALKKAAN LIITTYVÄT SUUREET * Vahistettu * Voimaan IKÄLASKU Vauutusmasuja ja astuita lasettaessa äytetään uoden taruudella määrättyä iää. Näissä perusteissa x taroittaa auutetun iää syntymäpäiänä sinä alenteriuonna johon auutusmasu ohdistuu tai jona iimeiselle päiälle astuu lasetaan. 2.2 VAKUUTUSMAKSUN PERUSTEENA OLEVA PALKKA JA SEN ARVIOIMINEN Vuodelta perittään auutusmasun perusteena olea työnteijän pala S on TyEL 7 ja 72 :n muainen työansio siltä ajalta uonna jolloin auutus on järjestetty o. yhtiössä. TyEL 63 :n momentin ohdassa 2 taroitetussa tapausessa sopimustyönantajan (työnantaja jolla on auutussopimus) palelusessa olealle työnteijälle arioidaan uoden auutusmasun perusteena äytettää pala S jäljempänä esitetyllä taalla. Ariota tehtäessä otetaan huomioon aii ne työnteijät jota auutusenantajalle saapuneiden ilmoitusten muaan oliat tai olisiat oineet olla TyEL:n alaisia. Jos uosi-ilmoittajan palelusessa olean työnteijän pala on ilmoitettu joltain uotta edeltäältä uodelta pala S lasetaan aaalla t I () S = S t I on iimeisin uotta edeltää uosi jolta pala S on ilmoitettu ajalle t ja t on aia jolle pala arioidaan. Aiaa päiinä lasettaessa äytetään 3 päiän uuausia ja miäli aia t i ( ti 36 ) ei ole tiedossa niin t i = 36. Edellä Ii on TyEL 96 :n muainen palaerroin uonna i. Silloin un < 24 soelletaan uoteen 24 saaa TEL 9 :n muaisen indesin aroja. Jos uosi-ilmoittajan palelusessa olean työnteijän palaa ei ole ilmoitettu yhdeltäään uotta edeltäältä uodelta pala S lasetaan aaalla (2) S S = S t I 3 I M t I 3 I 27 N 27 miehille ja silloin un suupuoli on tuntematon naisille M S :n ja N S :n arot oat annettuina liitteen ohdassa..

12 3 Jos uuausi-ilmoittajan palelusessa olean työnteijän palaa ei ole ilmoitettu uodelta työnteijän pala S lasetaan aaalla (3) S I I max S ;2 S miehille ja silloin un suupuoli tuntematon M I I27 = I N I max S ;2 S naisille. I I TYÖNANTAJAN VAKUUTUSMAKSUUN VAIKUTTAVA SUURE S * Vahistettu * Voimaan..28 Vuoden auutusmasun työyyttömyyseläe- työttömyyseläe- ja masutappio-osan lasennassa äytettää suure S on työnantajan uoden -2 auutusmasun perusteena ollut palasumma S 2. Miäli työnantajalla on ollut uonna -2 useita auutusia muaan luettuna myös o. työnantajan ohdassa 5. taroitetut auutuset tai työnantaja on järjestänyt työnteijöidensä eläeturan useissa eri työeläelaitosissa äytetään yhteenlasettua palasummaa. Jos uitenin yhtiö työnantajan ilmoitusen perusteella tai muutoin saa tietää että työnantajan palasumma uoden alusta tai aiaisemmin tapahtuneen yritysjärjestelyn seurausena poieaa edellä mainitulla taalla määrätystä suureesta S uositasolla ähintään I euroa oidaan määrätä suure S äyttäen uodelle arioitua palasummaa. Vuonna TyEL:n alaisen toimintansa aloittaneen työnantajan osalta määrätään suureisi S ja S + auutushaemusen muainen tai auutusen alamisen yhteydessä arioitu palasumma uositasolle muunnettuna. Vuoden +2 suureesi S + 2 määrätään uoden auutusmasun perusteena ollut palasumma uositasolle muunnettuna. Jos edellä mainittu työnantaja ottaa uonna uuden auutusen jo aiemmin uonna otetun auutusen rinnalle huomioidaan myös yseinen auutus suureita S ja S + määrättäessä. Miäli edellä esitetyn muaisesti arioitu suure S poieaa uoden auutusmasun perusteena olleesta uositasolle muunnetusta palasummasta ähintään I euroa suure S + määrätään äyttäen uoden auutusmasun perusteena ollutta palasummaa uositasolle muunnettuna.

13 4 3 RAHASTOITU VANHUUSELÄKE * Vahistettu * Voimaan..27 Seuraaassa esitettäää rahastoidun eläeen lasutapaa äytetään anhuuseläeen yhteydessä. Muissa etuuslajeissa ei atiiiaiana muodostu rahastoitua eläettä. Työnteijän auutusohtainen rahastoidun anhuuseläeen määrä uoden lopussa määritellään aaalla (4) E R R E + E un x< 55 = ( E + E )( + i) un x 55 R R R R rahastoidun anhuuseläeen lisäys E lasetaan aaan (6) muaan. Jos työnteijä on uulunut auutuseen uodesta alaen niin uotta edeltäneen uoden lopussa rahastoitu R anhuuseläe E =. Kerroin i määritellään aaalla (5) i = i + i + i + i i perustuu TyEL 7 :n momentin muaiseen täydennyseen 2 i TyEL 74 :n ohdan 3 muaiseen eriseen siirrettäiin täydennysiin 3 i TyEL 74 :n ohdan 3 perusteella 53 uotta täyttäneiden työnteijöiden orotetusta työeläeauutusmasusta tehtäään täydennyseen ja 4 i TyEL 7 :n 2 momentin muaiseen täydennyseen. Kertoimien i 2 i 3 i ja 4 i arot on annettu liitteen ohdassa 4. Rahastoidun eläeen lisäys R E uonna lasetaan aaalla (6) E R 5 S un x< 55 = un x 55. Jos työnteijän anhuuseläe alaa muusta uin 65 uoden iästä alaen rahastoitua eläettä muutetaan aaalla N65 (7) R R E ( z) = E N z on iä uuauden taruudella työnteijän ensimmäiselle TyEL:n muaiselle anhuuseläeelle siirtymistä edeltään uuauden lopussa. Lasettaessa aaan (29) muaista astaisen anhuuseläeen auutusmasuastuuta tapausessa jossa x 65 iänä z äytetään hetelle 3.2. uuauden taruudella lasettua iää. Jos rahastoidun anhuuseläeen lasemisen jäleen joudutaan orjaamaan työnteijän työansioita ja samalla orjataan auutusmasua orjattu rahastoitu anhuuseläe lasetaan unin uoden osalta ao. uoden perusteita soeltaen. z

14 5 4 VAKUUTUSMAKSUN LASKENTA * Vahistettu * Voimaan VAKUUTUSMAKSU JA SEN OSAT * Vahistettu * Voimaan..28 Vauutusohtainen masu uodelta on (8) P H H 2 (9) P = P + P + P + P + P + P + P V I T M H L U 2 H on ohdan ja H on ohdan muainen hyitys. Vauutusmasun osat P V P I P T P M P H P L ja P U oat määritelty ohdissa Sopimustyönantajalla masuun sisällytetään perusteoron suuruinen jatua oro teoreettisesta eräpäiästä.7. arsinaiseen eräpäiään. Mahdolliset perusteoron muutoset otetaan huomioon äyttämällä ullain aiaälillä oimassa oleaa perusteoroa. Tilapäisellä työnantajalla auutusmasun teoreettinen eräpäiä on palanmasuuuautta seuraaan uuauden 2. päiä. Kohdissa esitetyt auutusmasun osat on määritelty auutusohtaisesti jolloin aaoissa esiintyät summamerit taroittaat auutetuittain lasettujen suureiden summia. Vauutusmasua äsitellään yhtenä oonaisuutena ilman erittelyä työnantajan ja työnteijän osuusiin. 4.. VANHUUSELÄKEOSA * Vahistettu *Voimaan..27 Vanhuuseläeosa lasetaan aaalla V N65 R () P = E D R E on aaan (6) muainen suure. x

15 TYÖKYVYTTÖMYYSELÄKEOSA * Vahistettu * Voimaan..29 Työyyttömyyseläeosa lasetaan aaalla I I I P = P () c S + mp () () ( )( ) ( S R ) + min ; sopimustyönantajalle Y = R R tilapäiselle työnantajalle S = ohdassa 2.3 määritelty suure I 2 R = R24 jossa R24 I 24 on liitteen ohdassa.8 annettu aro I Y 2 Y Y R = R24 jossa R24 on liitteen ohdassa.8 annettu aro I c m 24 = liitteen ohdassa.2 annettu erroin ja = liitteen ohdan.8 muainen työnantajan suureen määräytyä auutusen masuluoaerroin. L perusteella I Kaaassa esiintyä suure P () määritellään aaalla on masun teoreettinen työyyttömyyseläeosa ja se I (2) P () = i S x ertoimet i x on annettu liitteen ohdassa.2. Työnantajan masuluoan määritteleä suure L uonna lasetaan aaasta (3) L S S R 2 + R 3 =. 2 Vuoden auutusmasua lasettaessa äytettää uoden i risisuhde on (4) R S i + I E i = p R i

16 7 I p auutusen meno E i määritellään aaassa (5) ja auutusen teoreettinen meno R i määritellään aaassa (6). Sen työnantajan osalta jona i = tai R p I p suureita E i i ja Ri ei oteta huomioon. Ellei S S suuretta R 2 tai R 3 ole määritelty äytetään puuttuan suureen arona luua. Kaaan (4) summalauseeissa - otetaan huomioon työnantajan seä hetellä.. yhtiössä oimassa oleat että yhtiössä aiemmin oimassa olleet auutuset. Jos uitenin join työnantajan siirtoon päättynyt auutus ei ole myöhemmin tullut uudelleen oimaan ei siirtynyttä auutusta ja siihen liittyiä aiaisemmin päättyneitä auutusia oteta huomioon - näiden lisäsi otetaan huomioon työnantajan aiaisemmassa yhtiössä aiaälillä siirtoon päättyneet auutuset ja niihin liittyät aiaisemmin päättyneet auutuset jos työnantajan osalta u > iimeisenä siirtymisuonna u tai 3.2.u tapahtuissa auutussiirroissa u + >. Muusta ajanohdasta uin uoden alusta siirtyneeseen auutuseen soelletaan siirtymisuoden ajan sille edellisessä yhtiössä määrättyä masuluoaa. Vauutusen meno uonna i on (5) E = V U t I IA i i ( ) V ( U t ) = aaan (49) muaisesti lasettu astuu hetellä 3.2.i uusista IA i uonna i toistaisesi myönnetyistä työyyttömyyseläeistä. Huomioon ei uitenaan oteta uonna i entisin perustein myönnettyjä eläeitä jos henilön edellinen työyyttömyyseläe on myönnetty toistaisesi ennen uotta i. p Vauutusen teoreettinen meno R i uodelta i lasetaan aaalla (6) R = b P () + b P () + b P () p I I 2 I i i i i i2 i i3 ertoimien b i bi ja 2 bi arot on annettu liitteen ohdassa.8. Miäli auutusmasun lasemisen jäleen joudutaan auutusmasun työyyttömyyseläeosan lasennassa huomioon otettua eläettä orjaamaan poistamaan tai lisäämään tällainen eläe orjausesta aiheutua astuun muutos lasetaan orjausen ohdeuoden lopun perusteiden muaisesti ja oroutetaan rahastoorolla i sen uoden i I I loppuun jona suureessa Ei astuun muutos otetaan huomioon. Kaaan (6) suureissa P j () otetaan huomioon uoden j masutuloon uuluat palojen orjausista aiheutuien orjausmasujen työyyttömyyseläeosat.

17 8 Työnteijä joa työsuhteen alaessa on työoimahallinnon reisterissä merittynä ajaauntoisesi työnhaijasi oidaan sisällyttää työnantajan esittämän selitysen perusteella erilliseen auutuseen. Työnantajan on ilmoitettaa erilliseen auutuseen uulumisesta iimeistään työsuhteen alamisuotta seuraaan uoden tammiuun loppuun mennessä. Työnteijä oi uulua tämän auutusen piiriin enintään neljän ensimmäisen alenteriuoden ajan. Tämän auutusen auutusmasu määrätään siten että suure m = eiä yseistä auutusta oteta huomioon työnantajan muiden auutusten masuluoaa lasettaessa. Miäli työnantajan jona suure > auutusen alamiseen liittyy auutusassalaissa tai eläesäätiölaissa taroitettu astuun tai auutustoiminnan luouttaminen työnantajan suureet S S R 2 ja R 3 lasetaan äytettäissä oleien tietojen perusteella iään uin työnantajan auutus olisi ollut yhtiössä oimassa ennen o. luoutusta. Miäli em. suureita ei ole mahdollista lasea puuttuien suureiden arona äytetään luua. Miäli työnantaja on.. tai aiemmin joo sulautunut toiseen työnantajaan tai sen työyyttömyyseläeet on muun yritysjärjestelyn seurausena liitetty astaanottaalle työnantajalle ohdan 5. muaisesti otetaan luouttaneen työnantajan auutuset huomioon astaanottaneen työnantajan masuluoaa määrättäessä samoin säännöin uin astaanottaneen työnantajan omat auutuset. Jos astaanottanut työnantaja on syntynyt yritysjärjestelyn seurausena otetaan luouttaneiden työnantajien auutuset huomioon heti työnantajan toiminnan alusta lähtien. Määrättäessä masuluoaa yritysjärjestelyn astaanottaneelle työnantajalle atsotaan tapahtuneen yritysjärjestelyn tapahtuneen... I p Yritysjärjestelyssä osallisena olleen työnantajan auutusten suureita Ei ja Ri ei oteta huomioon niiltä uosilta i joilla i =. Miäli työnantaja jona suure > yritysjärjestelyuonna on.. tai aiemmin jaautunut tai luouttanut liietoimintansa joo oonaan tai osittain siirtyä uositasoinen palasumma yritysjärjestelyuonna on suurempi uin R eiä työyyttömyyseläeitä ole liitetty ohdan 5. muaan astaanottaneelle työnantajalle lisätään liietoimintaa tai jaautumisen astaanottaneen työnantajan uoden masuluoaa I määrättäessä aaan (4) menoon E i aaan (6a) muainen työnantajan lasennallinen I p meno Ei () l seä teoreettiseen menoon R i aaan (6b) muainen työnantajan p lasennallinen teoreettinen meno Ri () l. Kaaojen (6a) ja (6b) muaiset suureet otetaan huomioon samoin säännöin uin aaojen (5) ja (6) muaiset suureet. Työnantajan lasennallinen meno uonna i on

18 9 (6a) E ( l) = L ( y)( b P ( l) + b P ( l) + b P ( l)) I I I 2 I i i i i i2 i i3 ja lasennallinen teoreettinen meno uonna i on (6b) Edellä R ( l) = b P ( l) + b P ( l) + b P ( l). p I I 2 I i i i i i2 i i3 L ( y ) = aaan (3) muainen suure L. Masuluoaa määrättäessä äytetään jaautuneen tai luouttaneen työnantajan järjestelyuoden suuretta L. Kuitenin määrättäessä masuluoaa yritysjärjestelyuoden jäleisille uosille äytetään muiden uin.. tapahtuien järjestelyiden osalta jaautuneen tai luouttaneen työnantajan järjestelyuotta seuraaan uoden suuretta L. I Lasennallinen tariffimasu P ( l) lasetaan aaalla j (6c) P l = P S y j yritysjärjestelyuosi I I% j ( ) j ( ) I % P j = uoden j esimääräinen TyEL-masun työyyttömyystariffi jona arot on annettu liitteen ohdassa.8 ja S ( ) y = yritysjärjestelyssä siirtyneiden henilöiden uositasoinen palasumma järjestelyuonna. Kuitenin lasettaessa lasennallista tariffimasua yritysjärjestelyuodelle äytetään suureena järjestelyheteen mennessä ertynyttä palasummaa. Kaaoja (6a) ja (6b) soelletaan oo tai osittaisen liietoiminnan luoutusen astaanottaneeseen työnantajaan uitenin ain jos työeläeyhtiö työnantajan ilmoitusen perusteella tai muutoin saa tietää että työnantaja astaanottaa tai on astaanottanut liietoimintaa. Miäli osa työnantajan auutusesta on siirtynyt toisesta yhtiöstä osittaisen irtisanomisen uosi ja siirtynyt uotuinen palasumma on suurempi uin R otetaan aaojen (6a) (6b) ja (6c) muaiset suureet huomioon työnantajan masuluoaa määrättäessä samoin säännöin uin yritysjärjestelyn osalta on todettu. Jos osittaisessa irtisanomisessa siirtyän auutusen henilöryhmä on määritelty päiämäärään perustuasi tai muulla taoin siten että siirtyä palasumma ei ilmene auutushaemusesta lasennallista tariffimasua lasettaessa suureena S( y) äytetään astaaan henilöryhmän uotuista palasummaa luouttaan eläeyhtiön auutusen tietojen perusteella tai astaaalla taalla arioituna. Mitä tässä ohdassa on määrätty masuluoan lasennasta tietyissä yritysjärjestelytilanteissa soelletaan myös muihin astaaanlaisiin yritysjärjestelytilanteisiin.

19 I Vauutusmasun työyyttömyyseläeosaan sisältyy työyyttömyysrisin hallintaosa cp () erroin c on annettu liitteen ohdassa.2. Työyyttömyyseläeosasta äytetään I oraushaemusten rataisuista aiheutuien liieulujen attamiseen määrä P () r joa on 34 rataisupäätöstä ohti. Rataisujen luumäärä sisältää uonna annetut TyEL :n nojalla annetut työyyttömyysrataisut muaan luien jato- ja hyläyspäätöset seä untoutuseen liittyät myöntäät tai hylääät päätöset TASAUSOSA * Vahistettu * Voimaan..27 Tasausosa lasetaan aaalla (7) P T p ( V I () M H () L U = y S P + P + P + P + P + P () ) p y M P H P L P U P () () = liitteen ohdassa.4 annettu erroin = aaan (8) muainen masun masutappio-osa lasettuna siten että työnantajille joilla = ertoimelle m äytetään liitteen ohdan.5 muaista aroa ja työnantajille joilla > ertoimelle m äytetään liitteen ohdan.5 muaista tilapäisille työnantajille soellettaaa aroa = sopimustyönantajille aaan (9) muainen masun hoitoustannusosa lasettuna siten että errointa h lasettaessa äytetään ertoimelle h aina liitteen ohdan.6 muaisen tauluon suurinta aroa ja tilapäisille työnantajille aaan (22) muainen masun hoitoustannusosa = aaan (23) muainen laisääteisten masujen osa ja = aaan (25) muainen masun teoreettinen työttömyyseläeosa MAKSUTAPPIO-OSA Masutappio-osa lasetaan aaalla (8) P = m S M erroin m on määritelty liitteen ohdassa.5.

20 4..5 HOITOKUSTANNUSOSA * Vahistettu * Voimaan..29 Sopimustyönantajan hoitoustannusosa lasetaan aaalla { } (9) P H min max { ; n 728 }; p = hs p y S e e m ( ) (2) ( ) h = p + p e h ja ertoimien h ja n p arot on määritelty liitteen ohdassa.6. Kerroin m e on (2) e m = ja erroin e p on annettu liitteen ohdassa.6. Tilapäiselle työnantajalle hoitoustannusosa lasetaan aaalla H p (22) P min{ 45; y S} =. Samaan osaeyhtiöitä paneja tai auutusyhtiöitä osean lainsäädännön muaiseen onserniin uuluat auutusenottajat atsotaan errointa h määrättäessä yhdesi auutusenottajasi. Samoin menetellään edellä mainittuihin onserneihin rinnastettaien yritysoonaisuusien suhteen joissa emoyritysen yhtiömuoto on muu uin edellä mainittu. Jos onserniin uuluilla yhtiöillä on ähintään 5 %:n omistusosuus onserniin uulumattomassa yritysessä myös iimesi mainittua pidetään onserniin uuluana errointa h määrättäessä. Yhdesi auutusenottajasi atsotaan myös ne auutusenottajat jota uuluat jonun muun Euroopan talousalueeseen uuluan altion uin Suomen lainsäädännön perusteella onserniin rinnastettaaan yritysoonaisuuteen. Vauutusenottajan on esitettää auutusenantajalle selitys uulumisesta onserniin rinnastettaaan yritysoonaisuuteen. Konserniin uulua auutusenottaja oidaan uitenin jättää ottamatta huomioon miäli tällä ei ole oonaisuuden annalta oleellista meritystä. Ennen 3.2. päättyneitä auutusia ei oteta huomioon errointa h määrättäessä. Ennen 3.2. päättyneille auutusille erroin h määrätään auutusen oman palasumman muaan. Edellä taroitetun onsernin sisällä tapahtuneen sulautumisen jaautumisen tai liieen luoutusen yhteydessä päättynyt auutus oidaan uitenin atsoa jatuasi auutusesi lasettaessa errointa h onsernin auutusille LAKISÄÄTEISTEN MAKSUJEN OSA * Vahistettu * Voimaan..28 Laisääteisten masujen osa lasetaan aaalla

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen eläkevakuutuksen erityisperusteet Työnteijän eläelain (TyEL) muaisen eläeauutusen erityisperusteet 204 2 TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN (TYEL) MUKAISEN ELÄKEVAKUUTUKSEN ERITYISPERUSTEET Voimaantulosäännöset Perusteen 20.2.2006 oimaantulosäännös

Lisätiedot

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE

LASKUPERUSTEET TYÖNTEKIJÄN ELÄKELAIN MUKAISTA TOIMINTAA HARJOITTAVILLE ELÄKESÄÄTIÖILLE LEE LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE Kokooma..007. iimeisin perustemuutos on ahistettu 7..007. SSÄLLYSLUEELO LE : LASKUPEUSEE YÖNEKJÄN ELÄKELAN MUKASA OMNAA HAJOALLE ELÄKESÄÄÖLLE

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta

SISÄLLYS. N:o 1247. Valtioneuvoston asetus. poliisikoulutuksesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2007 Julkaistu Helsingissä 20 päiänä joulukuuta 2007 N:o 1247 1248 SISÄLLYS N:o Siu 1247 altioneuoston asetus poliisikoulutuksesta annetun altioneuoston asetuksen muuttamisesta 4831

Lisätiedot

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa

KÄSIKIRJOJA. Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen. Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa KK KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen ja Satu Kilponen Lakisääteisen työeläkevakuutuksen vakuutustekniikkaa Eläketurvakeskuksen käsikirjoja 2007:4 KÄSIKIRJOJA Jaakko Tuomikoski, Janne Sorainen

Lisätiedot

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto

TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto TUOTEKUVAUS - TJÄREBORG Lomaluotto Tietoja paleluntarjoajasta Nimi Kotipaia Espoo Osoite Nihtisillantie 3 G, 00020 NOR- DEA Puhelin (asiakaspalelu) +358 9 7728 6210 Telefax +358 9 1858 9140 Internet www.nordearahoitus.fi

Lisätiedot

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15

Vakuutusmatematiikan sovellukset 20.11.2008 klo 9-15 SHV-tutinto Vauutusmatematiian sovelluset 20.11.2008 lo 9-15 1(7) Y1. Seuraava tauluo ertoo vauutusyhtiön masamat orvauset vahinovuoden ja orvausen masuvuoden muaan ryhmiteltynä (tuhansina euroina): Vahinovuosi

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/tyel Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan työntekijän eläkelain 142 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen

Lisätiedot

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI

KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan 2. vaihemaauntaaava KAUPAN PALVELUVERKON MITOITTAMINEN JA VAIKUTUSTEN ARVIOINTI Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 Uudenmaan liiton julaisuja E 125-2013 ISBN 978-952-448-358-2 ISSN 1236-6811

Lisätiedot

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3

Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 2 Vakuutuksen piiriin kuuluvat henkilöt 3 Työntekijän eläkelain (TyEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot (Sosiaali- ja terveysministeriön 15.12.2006 työntekijän eläkelain nojalla hyväksymät. Voimassa 1.1.2007 alkaen.) Yleisiä määräyksiä

Lisätiedot

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa

Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennukset paikannuksessa TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Tenis-luonnontieteellinen osasto Simo Ali-Löytty Kalmanin suodatin ja sen laajennuset paiannusessa Diplomityö Aihe hyväsytty osastoneuvostossa 10.3.2004 Tarastaja: professori

Lisätiedot

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6

RAHOITUSTARKASTUS LIITELUONNOS Nro 106.6 1 (24) TÄYTTÖOHJEET LUOTTOLAITOKSEN JA SIJOITUSPALVELUYRITYKSEN OMIEN VAROJEN JA KONSOLIDOITUJEN OMIEN VAROJEN ILMOITTAMISTA KOSKEVAT MÄÄRÄYKSET TAULUKKO X01 I RIVIT 05-2010 Taulukon riveillä 05-2010 ilmoitetaan

Lisätiedot

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut.

AMBIGUITEETTIONGELMA KANTOAALLONVAIHEMITTAUKSESSA. JUKKA TOLONEN Teknillinen korkeakoulu Maanmittaustieteiden laitos jotolone@cc.hut. MIGUITEETTIONGELM KNTOLLONVIHEMITTUKSESS JUKK TOLONEN Tenillinen oreaoulu Maanmittaustieteiden laitos otolone@cc.hut.fi . Johdanto Satelliittipaiannus perustuu vastaanottimen a satelliittien välisen etäisyyden

Lisätiedot

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE

VÄINÖNKATU KÄVELYKADUKSI YLEISSUUNNITELMA Marraskuu 2010 UNITED BY OUR DIFFERENCE VÄNÖNKATU KÄVELYKADUKS YLESSUUNNTELMA Marrasuu 2010 UNTED JOHDANTO Jyväsylän esustaa on 1990-luvulta lähtien ehitetty johdonmuaisesti ävelypainotteisesi, eläväsi ja viihtyisäsi aiien aupunilaisten oleselun

Lisätiedot

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS

ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELIN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS ASEMAKAAVAN SELOSTUS KORTTELN 405 TONTTEJA 10 JA 11 KOSKEVA ASEMAKAAVAN MUUTOS Hyinään auungin 5. auunginosan osaa ortteia 405 osea asemaaaan muutos 05:09 HYVNKÄÄN KAUPUNK TEKNKKA JA YMPÄRSTÖ KAAVOTUS

Lisätiedot

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET

FINANSSIVALVONNAN VAKUUTUSSEKTORIN VAKUUTUSYHTIÖLAIN SOVELTAMISTA KOSKEVAT TÄYDENTÄVÄT MÄÄRÄYKSET JA OHJEET MÄÄRÄYS/OHJE 1 (1) 19.02.2009 Dnro 1/101/2009 Kotimaisille vakuutusyhtiöille, työeläkevakuutusyhtiöille, vakuutusyhdistyksille, vakuutusomistusyhteisöille, kolmannen maan vakuutusyhtiöiden sivuliikkeille

Lisätiedot

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus

Toimintakertomus 2007 1. Keskon Eläkekassa. Toimintakertomus Toimintakertomus 2007 1 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 2 Keskon Eläkekassa Toimintakertomus 2007 3 Sisältö Toimintakertomus 2007 4 Tuloslaskelma 13 Tase 14 Tuloslaskelma osastoittain 15 Tase osastoittain

Lisätiedot

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS

TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY RAHASTOSOPIMUS SISÄLLYSLUETTELO TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY... I RAHASTOSOPIMUS... I TAALERITEHTAAN TUULITEHDAS II KY:N RAHASTOSOPIMUS.....1 1.1 Vastuunalainen Yhtiömies...

Lisätiedot

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava.

Määräyksiä on velvoittavina noudatettava. MÄÄRÄYS/OHJE 19.12.2006 Dnro 13/002/2006 Eläkekassoille Valtuutussäännökset: Vakuutuskassalaki (1164/1992) 96, 97 Laki eläkelaitoksen vakavaraisuusrajan laskemisesta ja vastuuvelan kattamisesta (1114/2006)

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Eläkesäästäminen 2011

Eläkesäästäminen 2011 Eläkesäästäminen Eläkesäästäminen 2011 Tässä oppaassa käsitellään verotuettua eläkesäästämistä. Oppaan tarkoituksena on antaa eläkesäästämisestä kiinnostuneille yksityishenkilöille yleistä tietoa pitkäaikaissäästämissopimuksista

Lisätiedot

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE

MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE MÄÄRÄYS- JA OHJEKOKOELMA TYÖTTÖMYYSKASSOILLE 1 SISÄLLYSLUETTELO I OSA: TYÖTTÖMYYSKASSAN TOIMINTA... 3 1 SÄÄNNÖT... 3 1.1 HAKEMUS SÄÄNTÖJEN MUUTTAMISEKSI (OHJE)... 3 1.2 MALLISÄÄNNÖT (OHJE)... 4 1.2.1

Lisätiedot

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699

Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Laki rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 30.7.2004/699 Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 1 luku Yleiset säännökset 1 Lain tarkoitus Tässä laissa säädetään rahoitus- ja vakuutusryhmittymän

Lisätiedot

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010

Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Energiateollisuus ry:n suosittelemat SÄHKÖNMYYNTIEHDOT SME 2010 Sisällys: A. Yleistä, myyntisopimuksen tekeminen, sähkönmyynnin edellytykset ja aloittaminen, suhde verkkopalveluun, vastuukysymyksiä B.

Lisätiedot

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) L 10/24 EUROOPAN KESKUSPANKIN ASETUS (EY) N:o 63/2002, annettu 20 päivänä joulukuuta 2001, korkotilastoista, jotka koskevat rahalaitosten soveltamia kotitalouksien ja yritysten talletus- ja lainakorkoja

Lisätiedot

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14

SISÄLLYS TYÖNTEKIJÄN TYEL-ANSION ILMOITTAMINEN... 14 TYÖNANTAJAN TYEL-VAKUUTTAMINEN 2015 SISÄLLYS HYVÄ ASIAKKAAMME... 5 TYÖNTEKIJÄN ELÄKETURVAN VAKUUTTAMINEN... 6 Vakuutuksen tekeminen... 6 Milloin työntekijä vakuutetaan?... 6 Eläkkeensaajan ansiotyö...

Lisätiedot

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009

Selvitys henkivakuutusyhtiöiden kohtuusperiaatteen toteutumisesta vuosina 2008 ja 2009 1 (24) Tässä selvityksessä kerromme seuraavista aiheista: Selvityksen keskeinen sisältö 1 Taustaa 2 Kohtuusperiaate 3 yhtiöiden ylijäämä ja sen käyttö 6 Lisäetujen jakamista koskevat tavoitteet ja niiden

Lisätiedot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot

Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot etera.fi/yel Yrittäjän eläkelain (YEL) mukaisen vakuutussopimuksen vakuutusehdot Yleisiä määräyksiä 1 Näitä vakuutusehtoja sovelletaan yrittäjän eläkelain 110 :n mukaisen vakuutussopimuksen tehneen yrittäjän

Lisätiedot

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen

tilinpäätöstiedot Työeläkelaitosten Työeläke 3 2008 työeläke-lehden liite TyEL-ajan ensimmmäinen sijoitusvuosi kohtuullinen Seija Lehtonen 3 2008 työeläke-lehden liite Liitteen julkaisevat Eläketurvakeskus ja Työeläkevakuuttajat TELA Työeläke Työeläkelaitosten tilinpäätöstiedot 2007 Miten työeläkevarat on sijoitettu luokkiin? Reijo Vanne

Lisätiedot

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014

TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 TOIMINTAKERTOMUS JA TILINPÄÄTÖS 2014 2 26.2.2015 Porkkalankatu 1, 00018 Ilmarinen Puh. 010 284 11 www.ilmarinen.fi TOIMINTAKERTOMUS 1. TALOUDEN KEHITYS Suomen talouden heikko kehitys jatkui vuonna 2014.

Lisätiedot

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA

TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA TILINPÄÄTÖKSEN KERTOMAA www.siikavuo.com Helsingissä 27.1.2011 1 Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 1.1 Tasekirja... 5 1.2 Tuloslaskelma ja tase... 6 1.3 Määräajoista... 9 2. Tilinpäätöksen liitetiedot...

Lisätiedot